Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013."

Transkript

1 Aktivitetsplan

2 Indhold Indledning... 3 Aktiviteter... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 5 Arbejdsmiljø til tiden... 5 Etsundtarbejdsliv.dk... 6 Værktøjsudvikling... 6 Psykisk arbejdsmiljø og APV... 6 Konference om psykisk arbejdsmiljø i Videreføres fra 2013-aktivitetsplanen:... 7 Muskel- og skeletbesvær... 8 Strategisk fokus på ergonomi... 8 Fagligt træf 2014 og Forflyt.dk... 8 Værktøjsudvikling... 9 Ambassadørnetværk... 9 Videreføres fra 2013-aktivitetsplanen... 9 Ulykker...10 Formidling af redskaber til analyse og forebyggelse af ulykker...10 Regionale møder om vold i arbejdet med børn og unge (med BAR U&F) Videreføres fra 2013-aktivitetsplanen:...10 Kommunikation:...11 Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk...11 Sociale Medier synlighed ad flere kanaler...11 Messer, konferencer og møder...12 Opdatering af publikationer...13 Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø...13 Indeklimaportalen.dk...13 Aktivitetsoversigt

3 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed (BrancheArbejdsmiljøRådet) plan for indsatser og aktiviteter er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet udførligt i rådets aktivitetsplan Aktivitetsplanen udmønter rådets indsats inden for rammerne af den nationale strategi for arbejdsmiljø. Ud over at prioritere de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet og ulykker vil BrancheArbejdsmiljøRådet prioritere de branchespecifikke områder indeklima, indretning og støj samt sætte fokus på gruppen unge og nyansatte. Rådets aktiviteter retter sig mod hele branchen og de forskellige typer af medarbejdere på regionale, kommunale og private arbejdspladser. Dette års aktiviteter har specifikke arbejdsmiljøproblemer som fokus i højere grad end særlige aktiviteter for de forskellige brancheområder inden for BrancheArbejdsmiljøRådet. Dette betyder, at aktiviteterne retter sig bredt til alle delbrancherne herunder privat praksis-området. BrancheArbejdsmiljøRådet arbejder løbende på at nå ud til de (Danmarks Statistik 2009), der er beskæftiget inden for social og sundhedsområdet. En brugerundersøgelse, som BrancheArbejdsmiljøRådet fik foretaget blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i juni 2013 tyder på, at vi bevæger os i den rigtige retning. Her angav 58 % af respondenterne, at de havde hørt om BrancheArbejdsmiljøRådet. Det er en stigning på 11 % i forhold til Derfor vil rådet også fremadrettet anvende en kombination af flere formidlingskanaler med fokus på formidling af viden gennem elektroniske og trykte medier og adfærdsændring via inspiration til, hvordan forskellige redskaber og metoder kan anvendes. Brugerundersøgelsen viste ligeledes, at 89 % af dem der kender BrancheArbejdsmiljøRådet finder det værdifuldt, at både arbejdsgivere og arbejdstagere står bag rådets aktiviteter. I denne aktivitetsplan beskrives rådets aktiviteter i et toårigt perspektiv. Det gør vi, da et længere kontinuerligt fokus på de udvalgte indsatser netop vil være med til, at så mange som muligt i de relevante målgrupper stifter bekendtskab med indsatserne. Aktivitetsplanen indeholder de indsatser, som rådet vil arbejde med i både 2014 og De aktiviteter, der tænkes udført i 2014, er nærmere beskrevet. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober

4 Aktiviteter BAR Social & Sundhed gennemfører i 2014 og 2015 en række aktiviteter inden for de områder, som er prioriteret i regeringens handlingsplan. Målet er at forebygge fysiske og psykisk nedslidning og undgå ulykker. Psykisk arbejdsmiljø, muskel & skeletbesvær samt ulykker kan forebygges bedre og er højt prioriterede områder for BAR Social & Sundhed. Det samme er formidlingen og kommunikation af rådets materialer. I fordelingen af midler til de enkelte aktiviteter er taget udgangspunkt i den økonomiske ramme for På den baggrund forventes den samlede økonomiske ramme i 2014 at være ca ,00 kr. Sådan vil rådet fordele midlerne i 2014: Fordeling 2014: Psykisk arbejdsmiljø Muskel og skelet Ulykker Kommunikation

5 Psykisk arbejdsmiljø BrancheArbejdsmiljøRådet gennemfører seks hovedaktiviteter inden for psykisk arbejdsmiljø i 2014 og Målet er at forebygge nedslidning og undgå ulykker med fokus på arbejdspladsens kerneopgave. Mobning, vold og stress kan forebygges bedre. Rådet sætter ind med en ny kampagne til at forebygge mobning Grib ind godt kollegaskab uden mobning, og udvikler flere værktøjer med målrettet formidling af flere kanaler. I aktiviteterne sætter rådet samtidig fortsat fokus på udvikling af de positive faktorer i arbejdet med vægt på løsninger, der har indflydelse, tillid og samarbejde som omdrejningspunkt. De seks hovedaktiviteter er: Grib ind - godt kollegaskab uden mobning Arbejdsmiljø til tiden Etsundtarbejdsliv.dk Værktøjsudvikling Temadag om APV og psykisk arbejdsmiljø Konference om psykisk arbejdsmiljø 2015 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning Kampagne Kampagnen er forberedt af et forprojekt, som er gennemført i Her afprøver 11 arbejdspladser kampagnen og de værktøjer, som er udviklet i den. Arbejdspladserne skal via et personalemøde sætte fokus på, hvad den enkelte medarbejder kan gøre for at gribe ind i situationer, som kan føre til mobning. Forskning viser nemlig, at de enkelte vidner kan gøre en betydelig forskel på, hvordan konflikter udvikler sig. Kampagnens primære sigte er forebyggelse og dermed ikke håndtering af mobbesituationer. Afprøvningen gennemføres fra september til november og evalueres i december Resultaterne fra evalueringen anvendes i den endelige kampagne, som løber i 2014 og Der bliver i 2013 udviklet et idekoncept, et mødemateriale og kampagnematerialer, som løbende skal videreudvikles og formidles i 2014 og Effektmålet for 2014 er kontakt med en tredjedel af landets kommuner og sygehuse, fx i form af fyraftensmøder eller Kick-off- konference til kampagnen og med en tilfredhedsprocent på 75 % kr. Arbejdsmiljø til tiden Vejledning Der udvikles et vejledningsmateriale om arbejdstid og arbejdsmiljø. Formålet er at tænke arbejdstid konkret ind i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Materialet handler om gode løsninger i forhold til bl.a. planlægning, vagter, tidsmiljø, selvledelse og grænseløshed. Målgruppen for materialet er MED og arbejdsmiljøorganisationen på BrancheArbejdsmiljørådets arbejdspladser samt interne arbejdsmiljøkonsulenter. Effektmålet for vejledningen er download på 1500 i 2014, og 3000 i kr. 5

6 Etsundtarbejdsliv.dk Hjemmeside, nye værktøjer og formidling På et sundtarbejdsliv.dk formidler BrancheArbejdsmiljøRådet aktuelle og relevante værktøjer og aktiviteter om psykisk arbejdsmiljø. BrancheArbejdsmiljøRådet udgiver et nyhedsbrev, der udkommer seks til otte gange om året. Effektmålet er en stigning i antallet af besøg på hjemmesiden og abonnenter på nyhedsbrevet på 10 procent kr. Værktøjsudvikling I 2014 og 2015 udvikler og formidler BrancheArbejdsmiljøRådet løbende nye korte og enkle værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Det kan blandt andet ske i forlængelse af de nye AT-vejledninger, hvor BARene er tiltænkt en rolle som formidler af brancherettede råd. Værktøjerne tager udgangspunkt i eksisterende materialer, som udvikles og vinkles. De kan fx handle om høje følelsesmæssige krav, mobning, teamsamarbejde og lederapv. Målgruppen for materialerne er MED og arbejdsmiljøorganisationen på BrancheArbejdsmiljøRådets arbejdspladser samt interne arbejdsmiljøkonsulenter. De konkrete effektmål bestemmes fra værktøj til værktøj alt efter hvor stor målgruppen er. Fx udvikles et materiale til MED, som uddyber de udvalgte anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet om forandringer på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø når der sker forandringer på arbejdspladsen vælger BrancheArbejdsmiljøRådet de temaer, som er særlig relevante for social- og sundhedsområdet, fx er indflydelse og samarbejde et centralt område for MED. Målgruppen er HovedMED/VirksomhedsMED. Målet er at få formidlet materialet via etsundtarbejdsliv.dk og 1000 download i kr. Psykisk arbejdsmiljø og APV Temadag i 2014 I foråret 2014 afholder BrancheArbejdsmiljøRådet en temadag for at formidle et nyt materiale, som er udviklet i Materialet indeholder ti gode eksempler på, hvordan arbejdspladser kan integrere APV med andre udviklingsprocesser, når de vil forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Målgruppen er ledere og interne arbejdsmiljøkonsulenter i kommuner og regioner. Målet er 50 deltagere med en tilfredshedsprocent på 85 % kr. Konference om psykisk arbejdsmiljø i 2015 To-dages konference i 2015 En stor konference om psykisk arbejdsmiljø, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet sætter alle de guider og værktøjer der er aktuelle i spil. Desuden præsenteres erfaringer fra arbejdspladser, som har arbejdet med at forebygge psykisk nedslidning og udvikle arbejdet. Målgruppen er MED og arbejdsmiljøorganisationen på BrancheArbejdsmiljøRådets arbejdspladser. Det er målet at have 200 deltagere.( estimeret økonomi kr. i 2015) 6

7 Videreføres fra 2013-aktivitetsplanen: Social kapital, netværk APV og psykisk arbejdsmiljø Formidling psykisk arbejdsmiljø 7

8 Muskel- og skeletbesvær BrancheArbejdsmiljøRådet gennemfører fem hovedaktiviteter inden for muskel- og skeletområdet i 2014 og Målet med aktiviteterne er at forebygge fysisk nedslidning og ulykker på grund af muskel- og skeletbelastninger. Aktiviteterne bygger videre på tidligere års aktiviteter om f.eks. arbejdspladskultur. De fem hovedaktiviteter er Strategisk fokus på ergonomi Fagligt træf 2014 og 2015 Forflyt.dk Værktøjsudvikling Ambassadørnetværk 2014 Strategisk fokus på ergonomi Indsatsen i 2014 og 2015 er en fortsættelse af de aktiviteter, som er gennemført i 2012 og 2013 i forhold til Konkrete vejledninger om ergonomi på de forskellige typer arbejdspladser i BrancheArbejdsmiljøRådet. Disse er formidlet på og Arbejdspladskultur og dagsordensættende aktiviteter I 2013 vil der blive udarbejdet et koncept for en indsats, der skal hjælpe branchens arbejdspladser med at skabe sammenhæng mellem de beslutninger, der træffe på strategisk niveau f.eks. i Hovedudvalg, og de aktiviteter der gennemføres i praksis lokalt i organisationen. Indsatsen planlægges og gennemføres i samarbejde med målgrupperne for indsatsen. Mål med indsatsen er at udvikle materialer og værktøjer, som hjælper med at omsætte strategiske beslutninger om forbedring af det ergonomisk/fysiske arbejdsmiljø til praktiske handlinger lokalt i organisationen. Når konceptet for indsatsen er udarbejdet, defineres effektmål for indsatsen. Målgruppen for aktiviteten er MED på strategisk niveau og arbejdsmiljøkonsulenter i kommuner og regioner kr. Fagligt træf 2014 og dages konferencer for forflytningsvejledere BrancheArbejdsmiljøRådet vil videreføre netværksarbejdet i forhold til forflytningsvejledere på arbejdspladserne og vil afholde et forflytningstræf for 250 forflytningsvejledere. Mål med Fagligt træf er at styrke forflytningsvejlederne både fagligt og personligt, så de mestrer vejlednings- og undervisningsopgaverne. Effektmålet er, at der deltager 250 forflytningsvejledere, hvor 80 % giver udtryk for, at de har fået inspiration og ny viden, som de kan anvende i deres praksis. Målgruppen er ansatte på sygehuse, plejehjem, hjemmepleje, døgnpleje som i det daglige har opgaver i forhold til at vejlede og/eller undervise kolleger, nyansatte og elever i forflytning og brug af hjælpemidler til forflytning kr. Forflyt.dk Hjemmesiden vil fungere som formidlingskanal i forhold til de øvrige aktiviteter, BrancheArbejdsmiljøRådet gennemfører i forhold til forflytning. 8

9 I 2014 og 2015 vil der desuden være særligt behov for at formidle viden om ny teknologi/velfærdsteknologi, samt resultater fra mange af de projekter fra Forebyggelsesfonden om muskel- og skeletbesvær, som er ved at være afsluttede. Indsatsen i 2014 vil også være at undersøge, hvordan vores materialer kan gøres mere tilgængelige på forskellige elektroniske platforme herunder mobiltelefoner og tablets. Endeligt skal det vurderes, om der er behov for at supplere eller videreudvikle eksisterende elektroniske materialer f.eks. QR-koder og e-læring. Desuden vil der blive udgivet 6 nyhedsbreve om forflytning. Mål med indsatsen er, at hjemmesiden holdes ajour. Effektmålet er, at der sker en 10 % stigning i abonnenter til nyhedsbrevet forflyt og i antal totale besøg på hjemmesiden. Målgruppen er forflytningsvejledere, medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, andre med opgaver i forhold til forflytning, samt undervisere i arbejdsmiljø på social- og sundhedsuddannelserne kr. Værktøjsudvikling I 2014 og 2015 udvikler og formidler BrancheArbejdsmiljøRådet løbende nye korte og enkle værktøjer om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. Det kan blandt andet ske i forlængelse af de nye AT-vejledninger, hvor BARene er tiltænkt en rolle som formidler at brancherettede råd. Værktøjerne tager udgangspunkt i eksisterende materialer, som udvikles og vinkles. Mål med indsatsen er, at der udvikles enkle værktøjer inden for afgrænsede områder. Effektmålet er, at der udvikles min. 3 værktøjer, som i det første år efter offentliggørelsen downloades 300 gange. Målgruppen er MED og arbejdsmiljøorganisationen på BrancheArbejdsmiljøRådets arbejdspladser samt interne konsulenter kr. Ambassadørnetværk BrancheArbejdsmiljøRådet har gennem flere år etableret et netværk af arbejdsmiljøambassadører på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ambassadørerne er undervisere, der udvikler ideer til undervisning og undervisningsmateriale om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i alle de fag, der undervises i på social- og sundhedsskolerne. Evalueringen af Ambassadørnetværket i 2013 viser, at det har en gavnlig effekt på de studerendes praksis i forhold til at sikre deres eget arbejdsmiljø. Denne aktivitet ønskes fortsat i 2014, indtil arbejdet i Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansattes arbejdsmiljø kommer med anbefalinger til det videre arbejde. Der afholdes 2 møder i ambassadørnetværket. Mål med indsatsen er at fastholde fokus på undervisning i arbejdsmiljø på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Effektmålet er, at der holdes 2 møder i netværket, samt at punktet om arbejdsmiljøundervisning på holdes ajour. Målgruppen er undervisere på SoSuuddannelserne kr. Videreføres fra 2013-aktivitetsplanen Forebyggelse af MSB 9

10 Ulykker Indsatsen i i forhold til ulykker vil være gennem forskellige formidlingsaktiviteter at fastholde fokus på forebyggelsen af ulykker inden for social- og sundhedssektoren. I 2014 planlægges følgende aktiviteter: Formidling af konkrete redskaber til analyse af årsager til ulykker Regionale møder om vold og specialundervisning (med BAR U&F). Hensigten med ulykkesindsatsen er at medvirke til at der over en årrække vil ses et fald i antallet af arbejdsulykker, og at arbejdspladsernes evner til at forudse ulykkesrisici øges. Formidling af redskaber til analyse og forebyggelse af ulykker I 2013 vil Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren blive revideret og ajourført. I 2014 vil værktøjerne blive formidlet til målgrupperne. Indholdet i formidlingen besluttes, når værktøjerne er færdige, men mulig formidling kunne være Udvikling af undervisningsmateriale i brug af værktøjerne, som interne arbejdsmiljøkonsulenter kan anvende i forhold til de enkelte arbejdsmiljøgrupper Udvikling af materiale, som kan anvendes af Hovedudvalget/HovedMed i forbindelse med den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet Udgivelse af 6 årlige nyhedsbreve om forebyggelse af ulykker for at holde fokus på forebyggelsen I 2015 vil der blive afholdt en række regionale formidlingsmøder for målgruppen, hvor værktøjerne demonstreres og trænes. Mål med indsatsen er, at der udvikles materialer, som MED og arbejdsmiljøorganisationen på BrancheArbejdsmiljøRådets arbejdspladser kan anvende til forebyggelse af ulykker, samt til at holde fokus på emnet. Effektmålet er, at der udarbejdes vejlednings- og undervisningsmateriale til såvel arbejdsmiljøgrupper som til HovedMED. Målgrupperne for ulykkesindsatsen er dels de lokale arbejdsmiljøgrupper dels MED/arbejdsmiljøorganisationen samt interne arbejdsmiljø- og HR-konsulenter kr. Regionale møder om vold i arbejdet med børn og unge (med BAR U&F). Forskning viser at trusler og vold er et stort problem generelt i arbejdet med børn og unge både i undervisningssammenhæng, fx på specialskoler og i dag- og døgntilbud. Der gennemføres en række formidlingsmøder om trusler og vold for MED på arbejdspladser, som arbejder med børn og unge kr. Videreføres fra 2013-aktivitetsplanen: Ulykker

11 Kommunikation: Formidling af BrancheArbejdsmiljøRådets værktøjer er en hjørnesten i prioriteringen. Derfor udgør såvel arbejdsmiljoweb.dk og de særligt brancherelevante datterhjemmesider en væsentlig del af prioriteringen. Nogle af aktiviteterne som fx indeklimaportalen.dk og godtskolebyggeri.dk ligger emnemæssigt indenfor fysisk arbejdsmiljø, men er fordelingsmæssigt placeret under kommunikation. God og klar kommunikation til tiden, når brugerne har behov for det og hvor de er, er omdrejningspunktet i BrancheArbejdsmiljøRådets kommunikationsaktiviteter. BrancheArbejdsmiljøRådet prioriterer både den elektroniske formidling og distribution, og den direkte kommunikation ansigt til ansigt på messer, konferencer eller møder tilrettelagt i samarbejde med arbejdspladser. På den måde spredes et grundlæggende kendskab til rådets mange aktiviteter. Kommunikationsstrategien er tredelt: Fra ord til handling BrancheArbejdsmiljøRådets værktøjer skal være lette at bringe i anvendelse Synlighed af flere kanaler BrancheArbejdsmiljøRådet vil være til stede på de medier, hvor brugerne er Samspil og synergi mellem arbejdsmiljøaktører BrancheArbejdsmiljøRådet vil samarbejde og skabe synergi, der hvor det er relevant i forhold til den enkelte indsats Koblingen fra det strategiske niveau til de konkrete aktiviteter er beskrevet nedenfor. Målgruppen for kommunikationsaktiviteterne er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindeligt interesserede i arbejdsmiljø. I alt kommunikation kr. Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk og datterhjemmesider skal videreudvikles og forbedres. Konkurrencen om brugernes opmærksomhed er stor. Derfor skal der løbende arbejdes på at sikre, at hjemmesiden er synlig på internettet, at den kan ses på de platforme brugerne benytter, at indholdet appellerer til målgruppen, samt at det er let at finde det, man leder efter og bringe dem i anvendelse. Det sker via oprydning, øget brug af sociale medier, faste nyhedsbreve og fire særlige nyhedsbreve om forandringer. I 2014 udsendes et fælles 3BAR nyhedsbrev 25 gange. Nyhedsbrevene skal gøre abonnenterne opmærksomme på nye aktiviteter og informere om aktuelle arbejdsmiljøemner, som BrancheArbejdsmiljøRådene har materialer om. Målet er en fortsat stigning i 2014 i antal besøg på arbejdsmiljoweb.dk, downloads og nyhedsbrevsabonnenter på 10 %, da det vil være en indikator og forudsætning for forøgelse af kendskabsog anvendelsesgraden. Optælling sker v Arbejdsmiljøweb.dk kr. Sociale Medier synlighed ad flere kanaler Rådet har som strategi at være synlig ad alle kanaler. BrancheArbejdsmiljøRådet skal være på hylden, når brugerne har brug for det. Flere brugere har i forbindelse de brugerundersøgelser, BARene har fået foretaget i år og i 2012, udtrykt ønske om større synlighed af BARenes materialer og tilbud, tættere dialog 11

12 og rammer for erfaringsudveksling. Samtidig benytter stadig flere sociale medier i professionel sammenhæng, hvor også konkurrerende aktører er synlige og aktive det gælder såvel Facebook, der benyttes af VFA som Linkedin, der har mange grupper om ledelse, HR og arbejdsmiljø. Endelig er der flere organisationer, som også benytter Facebook som en del af deres medlemskommunikation. Rådet skal derfor være synligt på nogle af de platforme, som brugerne i stigende grad benytter. Derfor fortsættes og udvides BrancheArbejdsmiljøRådets strategi om at være synlig ad flere kanaler, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet vil øge sin tilstedeværelse og aktivitet, på de sociale medier. Formålet er at invitere brugere til dialog og give mulighed for at hente inspiration hos andre arbejdspladser via de sociale medier. Det indholdsmæssige udgangspunkt er de vejledninger og værktøjer, som BrancheArbejdsmiljøRådet har udviklet indenfor de strategiske indsatsområder. Målet i 2014 er at få fordoblet antallet af følgere på Facebook og LinkedIn, hvor rådene allerede er til stede. Der ud over er det et mål, at rådenes opslag, aktiviteter og kommunikation på de sociale medier skal kommenteres og deles, så de når ud til så mange interesserede som muligt. Der vil blive benyttet flere målrettede værktøjer til at opgøre dette kr. Messer, konferencer og møder 3BAR vil i 2014 prioritere at deltage på messer, konferencer og møder og vil som noget nyt deltage på Folkemødet på Bornholm i juni. BAR har gode erfaringer med at møde repræsentanter fra arbejdspladserne, og det direkte møde bidrager i høj grad til at markedsføre BARenes materialer og til at få nye abonnenter til nyhedsbreve. Aktiviteten på Folkemødet vil have karakter af at skabe overraskende opmærksomhed og kan fx bestå af en utraditionel happening. IBAR har indbudt BARene, Arbejdsmiljørådet samt Videnscenter for Arbejdsmiljø til at gå sammen om et telt og deltage med events, som sætter fokus på arbejdsmiljøindsatsen og partssamarbejdet rolle og betydning i bestræbelserne på at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Formålet med at deltage på Folkemødet, er at komme i dialog med beslutningstagere og andre, som har en særlig interesse for arbejdsmiljø og gøre dem opmærksom på BrancheArbejdsmiljøRådenes aktiviteter og det særlige ved partssamarbejdet. Der vil blive lagt en samlet plan for året, der bredt dækker deltagelse i konferencer o.l. inden for BrancheArbejdsmiljøRådets område. Herudover vil organisationerne til deres egne konferencer kunne låne messestand og materialer. Mål for aktiviteten er, at 10 % af de, der deltager i et møde eller konference, hvor BrancheArbejdsmiljøRådets deltager med en stand, skal tilmelde sig et eller flere af BrancheArbejdsmiljøRådets nyhedsbreve. Det opgøres ved vurdering af antal besøg (optælling). Målet og evaluering for deltagelsen på Folkemødet bliver afstemt ift. de konkrete aktiviteter, som skal foregå evt. i samarbejde med andre BrancheArbejdsmiljøRåd. kr kr. 12

13 Opdatering af publikationer Det er vigtigt for brugerne, at BrancheArbejdsmiljøRådenes materialer er opdaterede og ført ajour i forhold til den nyeste lovgivning mv. Det hjælper brugeren i arbejdsmiljøarbejdet og styrker troværdigheden i forhold til rådenes vejledning. Målet i 2014 er at 20 af de mest anvendte materialer fra de 3 BAR bliver lagt over i rådenes nye designskabelon og gjort tilgængelige som print on demand. Hvad angår de publikationer, som endnu ikke har fået en ny skabelon, vil disse blive opdateret og i forhold til ændringer i lovgivning eller anden relevant udvikling. Rettelserne vil blive indføjet direkte i PDF erne kr. Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø Det kan være en stor omvæltning at komme ud på arbejdsmarkedet og tallene viser, at unge er mere udsatte for skader end deres ældre og mere erfarne kollegaer. Derfor har de brug for råd og vejledning, så de kan få et sundt og sikkert arbejdsliv. Derfor gik de 11 BrancheArbejdsmiljøRåd i 2009 sammen om at udvikle en fælles hjemmeside om unges arbejdsmiljø, som henvender sig til den unge selv, forældrene, arbejdsgiveren og undervisere i arbejdsmiljø. På hjemmesiden kan man finde støtte og inspiration til undervisere, der ønsker at integrere arbejdsmiljø i undervisningen. Her kan man finde over 150 materialer, der kan bruges i undervisningen. Hjemmesiden giver også unge, forældre og arbejdsgivere overblik over de vigtigste arbejdsmiljøregler. Hjemmesiden trænger efter fem år til såvel en teknisk som indholdsmæssig opdatering. De 11 BrancheArbejdsmiljøRåd ønsker at fortsætte samarbejdet med at opdatere hjemmesiden og sørge for, at der bliver udgivet nyhedsbreve, som kan være med til at fastholde interessen overfor målgruppen. Samarbejdet foregår i perioden Målgruppen er primært undervisere i arbejdsmiljø, de unge selv, forældrene og arbejdsgiveren. Målet er en stigning i antallet af abonnenter og totale besøg på 10 % ved projektsamarbejdets afslutning ultimo kr. Indeklimaportalen.dk BrancheArbejdsmiljøRådenes indsats i forhold til indeklima sker via hjemmesiden indeklimaportalen.dk. På hjemmesiden kan man læse om centrale og aktuelle emner indenfor indeklimaområdet. Aktuelle indeklimaproblemstillinger bliver formidlet via 10 årlige nyhedsbreve. De emner der tages op, vil være centrale for de tre brancher. Målet for hjemmesiden er at øge antallet af totale besøg og antal abonnenter med 10 %. Det skal bl.a. ske gennem søgemaskineoptimering, fortsat udsendelse af nyhedsbreve samt markedsføring overfor organisationer og andre interessenter kr. 13

14 Ulykker Muskel & skeletbesvær Psykisk arbejdsmiljø Aktivitetsoversigt Område Indsats Strategi Effektmål Økonomi Grib ind godt kollegaskab uden mobning Synlighed ad flere kanaler Fra ord til handling Kontakt med 1/3 af landets kommuner og sygehuse via mødeaktiviteter 75 % tilfredse med møder kr. Arbejdsmiljø til tiden Synlighed ad flere kanaler 1500 downloads i downloads i kr. Psykisk arbejdsmiljø og APV Synlighed af flere kanaler Fra ord til handling 50 deltagere 85 % tilfredse kr. Konference om psykisk arbejdsmiljø i 2015 Synlighed af flere kanaler Fra ord til handling 200 deltagere fra målgruppen (Fastlægges i budgettet) Etsundtarbejdsliv.dk Synlighed ad flere kanaler Fra ord til handling 6-8 nyhedsbreve i % stigning af antallet af abonnenter 10 % stigning i antal besøg på hjemmesiden kr. Værktøjer Fra ord til handling 1000 downloads i 2014 Synergi med andre aktører Formidles via etsundtarbejdsliv.dk.dk kr. Strategisk fokus på ergonomi Fra ord til handling At udvikle materialer, som hjælper med at sætte strategiske aktiviteter i gang, som kan knyttes til ergonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige forhold kr. Fagligt træf Synlighed af flere kanaler Fra ord til handling 250 deltagere 80 % føler sig styrket i rollen som forflytningsvejledere kr. Forflyt.dk Synlighed ad flere kanaler Fra ord til handling 6 nyhedsbreve i % stigning i abonnenter 10 % stigning i antal besøg på hjemmesiden kr. Værktøjer Fra ord til handling Synergi med andre aktører 3 værktøjer 300 downloads/ kr. Ambassadørnetværk Fra ord til handling To møder i netværket i 2014 At punktet om arbejdsmiljøundervisning på holdes ajour kr. Formidling af redskaber til analyse og forebyggelse af ulykker Fra ord til handling Synlighed af flere kanaler At der udarbejdes vejlednings- og undervisningsmateriale kr. Regionale møder om vold i forbindelse med specialundervisning Fra ord til handling At der afholdes en række regionale formidlingsmøder kr. 14

15 Kommunikation Arbejdsmiljoweb.dk Synlighed ad flere kanaler Fra ord til handling Synergi med andre aktører 10 % stigning i besøgstal 25 nyhedsbreve kr. Indeklimaportalen Synlighed ad flere kanaler Fra ord til handling 10 % stigning i besøgstal kr. Ungmedjob.dk Synlighed ad flere kanaler 10 % stigning i besøgstal kr. Synergi med andre aktører Sociale medier Synlighed ad flere kanaler Fra ord til handling Synergi med andre aktører Dobbelt så mange følgere på sociale medier kr. Messer Synlighed ad flere kanaler 10 % af deltagere melder sig til et eller flere nyhedsbreve Opdatering af publikationer Synlighed ad flere kanaler 20 mest anvendte materialer til print on demand kr kr. I alt kr. 15

16 Prioritering af en udvidet ramme I forhold til økonomien har rådet modtaget en foreløbig udmelding fra Branchearbejdsmiljørådene for For BAR Social & Sundheds vedkommende giver en udvidet ramme kr. ekstra, således at det samlede beløb for 2014 er kr. De ekstra midler vil rådet anvende til at styrkede eksisterende aktiviteter, herunder områder som blev kraftigt beskåret i 2013, som det fremgår af det vedhæftede bilag. 16

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Aktiviteter... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 5 Arbejdsmiljø til tiden... 5 Etsundtarbejdsliv.dk... 6 Værktøjsudvikling...

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 1

Aktivitetsplan 2014 1 Aktivitetsplan 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020,

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Aktivitetsplan

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Aktivitetsplan BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget 2016... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Bæredygtigt arbejdsliv

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel]

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel] BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Aktivitetsplan 2016 [Dokumentets undertitel] Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA)

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 FORORD... 3 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 6 2.1 APV og psykisk arbejdsmiljø... 7 2.2

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Stor interesse og kendskab

Stor interesse og kendskab Årsrapport 2015 Stor interesse og kendskab 2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning i både trykte og elektroniske medier samt på temamøder og konferencer, atter satte fokus

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012 Strategi frem mod 2020 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning FORORD OG RESUMÉ... 3 1. GENERELT OM STRATEGI- OG AKTIVITETSPLANEN... 4 PLANENS FORMÅL... 4

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet 23. september 2014 Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet Indledende om Industriens Branchearbejdsmiljøråds strategi Plan 2015 for Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) viderefører de foregående års

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Finans/Offentlig Kontor & Administration

Finans/Offentlig Kontor & Administration I BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den finansielle

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Årsrapport Finans/Offentlig Kontor & Administration

Årsrapport Finans/Offentlig Kontor & Administration Årsrapport 2015 Finans/Offentlig Kontor & Administration ,, Stor interesse for et godt arbejdsmiljø 2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration (BAR FOKA) via

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting!

Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting! Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting! BAR SoSu s værktøjer til forbedring af arbejdsmiljøet Arbejdstilsynet, 29. oktober 2009 BAR SoSu Vi leverer fælles information fra arbejdsgivere og fagforeninger

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Årsberetning 211 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Kolofon Årsberetningen 211 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Karina Dam Lise Keller Peter Klingenberg Mads Kristoffer Lund Kirsten Mortensen

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Oplæg på arbejdsmiljødagene 2015 for Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner Torsdag d. 26. marts 2015 v. Tilsynschef i Arbejdstilsynet Thomas N.

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2015 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Årsberetning 2011 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Kolofon Årsberetningen 2011 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Karina Dam Lise Keller Peter Klingenberg Mads Kristoffer Lund Kirsten Mortensen

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Arbejdstilsynet ved: Peter Vesterheden Direktør Den 24. marts 2015 BAR Social & Sundhed - Konference om kerneopgaven og det psykiske

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når der sker forandringer på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når der sker forandringer på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når der sker forandringer på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011 om

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere