Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør"

Transkript

1 Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl På Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted, Løgumkloster. Dagsorden: 1 Solgårdens Ældreboliger S/I Årsagen til mødet Solgården er oprindeligt i 3 afsnit huslejefastsættelse og nedlæggelse /ombygning af boliger Budget 2013 for ældreboligerne og ejerforeningen Fornyelse af Domeas forretningsførerkontrakt Driftsspørgsmål fra ejendomsmesteren Snerydning Birketræer på Birkevej fjernes Låsesystem forældet Eventuelt... 5 Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør Deltagere fra Tønder Kommune: Sven Rode deltog i en del af mødet Henning Løsche Mette Møller Rauch Øvrige deltagere: Martin Andreasen, Domea Bjarne Brodersen, Ejendomsmester Domea Boligcenter Haderslev, den 27. august 2012 Side 1 af 5

2 1 Solgårdens Ældreboliger S/I 1.1 Årsagen til mødet Sven Rode oplyste, at det forventes at blive brug for boliger fremover på Solgården, hvilket betyder at der er ønske om at få foretaget en reduktion i antallet af boliger med 3-5. Der vil også være krav om ombygning af nogle af boligerne. Der er også nogle af boligerne der bruges til depot nu. Henning Løsche fremførte, at en del af boligerne ikke opfyldte moderne krav til en boligs størrelse og indretning, hvilket kunne betyde at kommende beboere / pårørende måske ikke ønskede at flytte til Solgården. Er det muligt at overføre boligareal fra boligdelen til servicearealet/kommunens del? MA får beregnet gennemsnitlig boligareal inden mødet. Referat: Sven Rode oplyste at der ikke skulle ske noget med antallet af boliger på kort sigt (resten af 2012) men det er dog klart, at der er flere boliger end der er brugere og at der er brug for at dårlige boliger eventuelt overføres til fællesareal/serviceareal. Der er for øvrigt for mange ældreboliger i kommunen, så der skal ske en reduktion i antallet af boliger. 1.2 Solgården er oprindeligt i 3 afsnit huslejefastsættelse og nedlæggelse /ombygning af boliger Mette Mølle Rauch (MMR) oplyste at Solgården var opført/overtaget under forskellige ældreboliglovgivninger, det er kun de 11+2 boliger som blev renoveret i som er opført under den nugældende lovgivning. De øvrige 30 boliger er overtaget efter det private plejehjem. Det blev fremført at 13 boliger fra ombygningen alene skulle dække kapitalomkostningerne i forbindelse med ombygningen, nu er der et fælles budget for alle 43 boliger. Til dette oplyste Svend Aage Jacobsen, at fællesbudgettet oprindeligt var blevet indført for at sænke huslejen i de øvrige 30 boliger. Inden næste møde undersøger Martin Andreasen (MA), hvad der er registreret i Landsbyggefonden og om finansieringen i har berørt andre end de 13 boliger. MMR prøver at klarlægge hvad der er sket i forbindelse med Løgumkloster Kommunes overtagelse af det private plejehjem, er købesum fremkommet ved ombygning/om belåning, som en samlet enhed eller flere. Der er fundet dokumentation for at de 3 afdelinger på Solgården er sammenlagt til en afdeling, er bl.a. omtalt i årsberetningen for 2003 desuden har vi fået oplyst følgende, om de forandringer der ønskes, fra kommunens jurist Mette Møller Rauch: Først og fremmest så handler dette ikke om kommunens fritagelse for anvisning til ældreboligerne. Efter reglerne i ældreboligloven har kommunen også anvisningsforpligtelsen i boliger efter ældreboligloven (Så vidt jeg husker er der kun aftalt anvisningsret for så vidt angår boliger efter ældreboligloven for institutioner før 1987 og lette kollektive boliger). Vi prøver alene at kortlægge historikken i forhold til efter hvilke regler de pågældende boliger er opført/ombygget, idet det umiddelbart ser ud som om boligerne er en blanding af almene boliger og boliger efter ældreboligloven. Vi har i den forbindelse lidt svært ved at stykke brikkerne sammen. Som Sven Rode har nævnt, er den vigtigste del af processen at finde fremtidige muligheder i forhold til eventuelt overskydende boliger. Referat: Martin Andreasen oplyste, at de største af ældreboligerne havde 20 m2 af totalarealet beliggende i fællesarealet (køkken, stue og leve bo miljø) og at nettoarealet for boligerne Birkevej 1-23 er 53,8 til 59,2 m2. Side 2 af 5

3 Det fremgår i øvrigt af opmålingen, at det har været nødvendigt at overføre gangarealerne til fællesarealer (ejerforeningen) for at undgå at boligerne fik et areal som var væsentligt over 75 m2, som er største areal med mulighed for en enlig at få boligsikring til. Der var også enighed om at Solgården var at betragte som en afdeling, selv om selve beslutningen / godkendelsen ikke var fundet i arkivet fra tidligere Løgumkloster Kommune endnu. Det undersøges om belåningen giver mulighed for at kommunen kan købe en del af de dårligste ældreboligerne til restgælden i disse, dette kræver dog at der ikke er foretaget nye belåning i forbindelse med byggesagen i 2003 (Birkevej 1-23). Martin Andreasen får fremskaffet opgørelse over realkreditbelåning. De ældre beboere samles i Birkely (Birkvej 1-23) fremover. I øjeblikket er det ikke muligt for flere ældre at blive flyttet til Birkely, da alle boliger er besat. Er der ældre beboere som ønsker, at flytte til Birkely fra de andre afdelinger, så laves opsigelse af gammel bolig og indflytningsdato på ny lejekontrakt med samme dato, der bliver således set bort fra de normale 14 dages istandsættelsesperiode. Der er p.t. flyttet 6 fra den nye målgruppe ind på Solgården. Det er ikke registreret hvor de nye brugere kommer fra, om de kommer fra andre plejecentre i Tønder Kommune eller om de er visiteret andre steder fra. Der foretages ikke ændringer / ombygninger m.v. på Solgården før det har været drøftet med bestyrelsen. 1.3 Budget 2013 for ældreboligerne og ejerforeningen Eventuel ændring af budget for 2013 for både ældreboliger og ejerforeningen, da Tønder Kommune umiddelbart ikke kan acceptere at vedligeholdelsesudgifterne i ejerforeningen afholdes af parterne hver for sig med 50%, men ønsker disse udgifter dækket via ejerforeningen. For ældreboligernes vedkommende vil stigningsprocenten kunne fastholdes på det oprindelige vedtagne, der skal dog laves nogle ændringer af nogle poster, men mere om det på bestyrelsesmødet. Referat: Budgettet for Ejerforeningen blev ændret, således at det vil være muligt at afholde vedligeholdelsesudgifter for kr (kr mere end forbrug på konto 115 i regnskabsåret 2011). Senest i forbindelse med budgetlægning for ejerforeningen vedr skal det vurderes om rengøringsomkostningerne, som udgjorde kr i 2011, kan reduceres. Rengøringsudgifterne udgør 47 % af ejerforenings budget. Denne forhøjelse af ejerforenings budget, betyder en merudgift på kr i ældreboligernes budget, denne merudgift dækkes ved besparelser på konto 114, renholdelse konto 115, almindelig vedligeholdelse konto 120, planlagt og periodisk vedligeholdelse så den tidligere godkendte forhøjelse på 2, 21 % pr er uændret. Med hensyn til konto 120, planlagt og periodisk vedligeholdelse forhøjes den ekstraordinært med kr , når underskud fra tidligere år er afviklet i regnskabet for Side 3 af 5

4 1.4 Fornyelse af Domeas forretningsførerkontrakt På mødet den blev fornyelse af administrationsaftalen indledt, men ikke afsluttet, dette punkt skal optages igen. Da arbejdet med nedlæggelse af boliger m.v. ikke er en del af Domeas administrationsaftale, skal honorering for dette arbejde også drøftes delvis bortfald af dette ekstrahonorar (forbruget at driftscheftimer), kan dog drøftes i forbindelse med forlængelse af kontrakten mellem Solgården og Domea (ny kontrakt udleveret på mødet i maj). Referat: Det blev aftalt, at forbruget af driftscheftimer i forbindelse med ændringer fra ældrecenter til den nye brugergruppe af misbrugsdemente samt ældre ikke bliver honoreret. En ny administrationsaftale mellem Solgården og Domea frem til blev herefter underskrevet. 2 Driftsspørgsmål fra ejendomsmesteren 2.1 Snerydning Snerydning og Birkevej (300 m) Referat: Det blev aftalt at Bjarne Brodersen kontakter Mathias Knudsen, hvis der kommer så meget sne, at rydning med større maskine bliver nødvendig. 2.2 Birketræer på Birkevej fjernes Referat: Birketræerne beskæres kraftigt til vinter og der plantes nye træer længere væk fra huset og først når de nye træer har en vis størrelse, kan de nuværende træer fældes. Beskæringen finder sted med professionel hjælp Svend Aage Jacobsen kontakter vedkommende. 2.3 Låsesystem forældet Låsesystem er forældet, så vi ikke kan få cylindre om kodet. Referat: Der indhentes et tilbud mere på nye låse til Birkely og det billigste firma laver arbejdet. De gamle låse fra Birkely anvendes som reservedele andre steder på Solgården. Bjarne Brodersen fik tilladelse til at indkøbe en ny bærbar PC. Der er indkommet 3 tilbud på luft til luft varmepumper til Skovly, som opvarmes med el radiatorer nu. De 3 tilbud var på henholdsvis og pr. varmepumpe incl. moms det billigste tilbud var fra Belø. Der foretages besigtigelse af et sted hvor en af Beløs varmepumper er monteret, er der ikke lydgener fra varmepumpen her, monteres disse. Eventuelt kan ældreboliger i Ballum også besigtiges. Side 4 af 5

5 3 Eventuelt Der er ikke aftalt noget nyt møde. Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den Formandens underskrift Side 5 af 5

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal

Boligselskabet Farumsødal Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag d. 4. december 2013 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum. DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere