S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S"

Transkript

1 Nr deh deh er en humanitær forening der gerne vil være med til at omsætte idéer og teori til praksis: at samarbejde om at lære at forstå, at håndtere - og ikke mindst om at det giver mening Så kan det nytte! S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S 1

2 2 det bør du læse Egentlig er der så meget at fortælle om alle de aktiviteter, deh er i gang med. Lige fra at indrette nye lokaler Ved Glyptoteket, så der bliver plads til mange nye aktiviteter og mennesker. Til at forsøge at stable en række spændende løsninger på benene som f.eks. Seniorer som sproglærere for social Vi har brug for hjælp til at skaffe penge til et sanserum til bla. de liggende børn på den store institution Belavoidskuy i Kirgisistan. Kan du hjælpe? work studerende i Bishkek i Kirgisistan, samarbejde mellem universiteter i EU og Rusland og Kirgistan på det socialpædagogiske felt, nye netværk med RUC studerende på kurset sociale entreprenørskab, udviklingen af nye projektansøgninger i Danmark og udenlands - og meget, meget andet. Men det er der ikke blevet plads til i dette nummer af HusInformation. Her kan du læse om nogle af de andre aktiviteter, der er gang i. Som vi håber kan inspirere dig til at være med til at gøre deh endnu mere slagkraftig ved at give en hånd med, være med til at interessere andre til at blive medlem og tage del. Vil du vide mere så besøg deh s hjemmeside: INDHOLD Det bør du læse 2 deh Generalforsamling Unge journalister Belarus 4 På besøg i Laos 5 Civilsamfundsprojektet i Belarus 6 Formandens beretning Anse Leroy seminar i Polen 8 De liggende børn i Kirgisistan 10 Bagsmækken 12 Redaktion og tekst i dette nummer: Lise From, Henning Sletved, Lene Petersen, Hans Henrik Christensen og Henrik Haubro 2012 deh - europeanhouse.org deh - europeanhouse.org SOCIALT ANSVAR PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

3 deh Generalforsamling kort og godt! Generalforsamling i 2012 blev i år holdt fredag den 20. april 2012 kl i deh s lokaler: Ved Glyptoteket 6, kld København V. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og decharge. 4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af 7 9 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor. 8. Debat om foreningens virke. 9. Eventuelt. Generalforsamlingen valgte Henrik Haubro som dirigent og blev konstateret rettidigt indkaldt. Formandens beretning blev gennemgået af Henrik, fordi formanden Lise From havde fået forfald pga. sygdom. Godkendt. Årsregnskabet var ikke tilfredsstillende med et underskud på kr. især pga. mange aktivitetsopstarter og egenbetaling ved projektet i Rusland Godkendt sammen med budgettet. Kontingentet er fortsat 150 kr/år. Der var ikke indkommet forslag. Bestyrelsen havde stillet sig til rådighed for valg og blev genvalgt. Ove Lund og Poul Roepstorff ønsker dog ikke at genopstille til næste år. Intern revisor og revisorsuppleant blev også genvalgt ligesom ekstern revisor Jesper Hartmann & Wennicke. Debatten om foreningens virke kom især til at handle om at skaffe flere indtægter og nye kræfter, der kunne være med til at trække læsset i foreningens arbejde. Der var mange spændende muligheder på vej, bl.a. nye lokaler ved siden af kontoret. Der var intet under eventuelt. Du kan læse mere på hjemmesiden www. europeanhouse.org 3

4 Unge journalister fra Hviderusland skal besøge deh til november Som en del af EU projektet Udvikling af platform for civilsamfundsorganisationer i Hviderusland kommer en gruppe unge hviderussiske lokalt forankrede journalister til Danmark i november Af: Lene Petersen, projektleder Sammen med vore hviderussiske partnere har vi netop gennemført en midtvejsevaluering af projektet. Projektets ansvarlige redaktør på den elektroniske kommunikations platform EUROBELRUS, ønsker meget gerne, at de lokalt forankrede unge journalister får kendskab til vigtigheden af lokalmediers rolle, når lokalområders borgere skal involveres i udvikling af deres lokalsamfund. Vi vælger derfor at gennemføre et mindre ophold i Danmark og gerne i et lille dansk lokalsamfund i november. 4 Projektets platform EUROBELA- RUS vil meget gerne skildre lokalhistorier; både for at få lokale læsere til det interesse sig for de mere overordnede civilsamfundstiltag, men også for at skabe interesse om egne interesser, som kan være af lokalhistorisk art eller lystfiskeri og lign. Det vigtigste er at skabe lokale platforme af egne civile aktiviteter, præsentere disse for andre og dermed skabe mulighed for at udvikle og gennemføre en aktivitet, som ikke er styret af en offentlig myndighed. Ikke let i det diktatorstyrede land, men vi tror på modellen. Samtidigt ønsker journalisterne fra Hviderusland via fotoudstillinger at præsentere deres land på godt og ondt. De ønsker hermed at kunne skabe dialog med unge danske journalister, både for at lære men også for at have et netværk udenfor deres eget meget lukkede land. Programmet er ikke færdiglagt, så vil du gerne deltage kontakt deh: Skriv: Besøg fra Hviderusland i nov. Vi vil meget gerne høre fra jer.

5 Projektet Mr. Hans har atter været i Laos Denne gang deltog en dansk sponsorfamilie til én af projektets støttede studerende, i rejse og ophold. Morten og Lotte sammen med Sysovanh, som de er sponsorer for, under besøget i Luang Prabang i Laos. Af Morten Rich Simonsen Det blev en uforglemmelig rejse og helt anderledes end alt, hvad vi har prøvet før. Man forbliver ikke uberørt af det personlige møde med laoternes venlighed og hjertelighed. Henover julen 2011 besøgte min kone Liselotte og jeg Laos i 18 dage. Vi fik dermed lejlighed til at møde Sysouvanh, hvis uddannelse vi havde støttet gennem nogle år, men som vi indtil da kun kendte fra s og en enkelt samtale på Skype. Vi var spændte på, hvordan det ville være at rejse på denne måde som sponsorer på besøg. Gad vide, hvordan det ville være med de sproglige og kulturelle barrierer? Vi havde en forventning om, at vi nok ville få et mere intenst og dybere møde med laoterne, end hvis vi havde rejst som almindelige turister, - og det viste sig at holde stik. Ønsker man at se lidt dybere og afvige fra de normale turistruter, Hmong landsby Det er altid en stor oplevelse af se resultatet af en i dansk målestok lille indsats give så stor effekt. så besøg den studerende. Få et indblik i den hverdag han lever i. Udpluk af rejsedagbog. Læs hele artiklen på europeanhouse.org Børn i Muang Khua 5

6 Civilsamfundsprojektet i Hviderusland www eurobelarus.info 6 Planlægningsmøde i uofficielle lokaler Af Lene Petersen, projektleder deh har sammen med vore Hviderussiske partnere siden 1997 arbejdet med udvikling af civilsamfundet i Hviderusland. Civilsamfundet bliver af landets diktatorstyre fortsat betragtet som en intern fjende, støttet af udenlandske kræfter. Fri presse og ikke statsgodkendte møder er fortsat ikke tilladte. Til trods for dette er det lykkedes for en gruppe af stærke NGO er (ikke statslige organisationer) at overleve og de er ret så aktive. Vore partnere er blandt disse. Vi har i foråret gennemført en midtvejsevaluering af projektet. Det lykkedes tidligt i projektforløbet at ansætte dygtige lokale eksperter, og det lykkedes at få andre stærke NGOer til at støtte op om projektet: At skabe en national og lokale platforme til formidling af en langsigtet politik, kaldet kulturpolitik, som i denne sammenhæng intet har med vor mere traditionelle opfattelse af begrebet. Kulturpolitik er her dialog og kommunikation med hinanden på tværs af grænser. Landets NGOer overvåges fortsat Projektet har videreudviklet infomationsplatformen eurobelarus.info til det internationale konsortium EUEOBELARUS med støtte fra EU, SIDA og Forum Syd i Sverige. Det er lykkedes at etablere en stærk organisation, som også har etableret et research organ med nogle af landets bedste researchere. Konsortiet har også etableret en enhed for juridisk assistance til NGOer og endelig en folkeoplysende enhed for træning i NGO - udvikling og ledelse. En vigtig del er at aktiviteterne kommer ud til landets lokale niveau. Derfor gennemfører deh en besøg i Danmark for en gruppe af projektets lokale journalister, for at give viden om dansk civilsamfunds lokaludvikling. Læs herom andet steds i bladet.

7 Hvad blev der af Krisecentret i Minsk Der er mange mennesker, der spørger: - Hjælper det noget? Hvad bliver der af det? Og det er da rigtigt, at nogle projekter ikke kan klare sig. Men mange af deh s projekter fortsætter med at leve - også fordi vi samarbejder gennem lang tid. Derfor begyndes her en serie, hvor vi fortæller om den aktuelle status for nogle af projekterne. Den første fortælling er om Krisecentret i Minsk, som deh igangsatte for mere end 10 år siden. I år fejrer vi vores 10-års jubilæum. NGO en "Radislava" (Minsk, Belarus) blev registreret i 4. oktober 2002I dag har organisationen næsten 40 medlemmer, hvoraf 5 arbejder aktivt. Vores nye frivillige er ved at blive trænet af Olga Kazak, der var med til at starte Krisecentret sammen med Tatiana Shilo som leder for deh s projekt.. Siden 2006 har vi lejet et 13,5 m 2 værelse i en statslig institution for sociale ydelser. I samarbejde med denne organisation har vi gennemført en række projekter, men deres holdning forbliver noget formel og lidt uinteresseret. Så det er svært i dagligdagen. Radislavas adresse er: Volgograd str., 21a,. værelse 29, Minsk, Hviderusland Telefon: , (mobil) Hjemmeside: Desværre er oplysningerne kun på russisk. Leder: Olga Gorbunova I de sidste mange år har vi gennemført følgende projekter: ? Indsats for at bringe ned menneskelige handel og prostitution spredning. Donor: International Organisation for Migration (IOM) i Belarus ? Kampen mod kvinder handel i Republikken Belarus Donor: FNs Udviklingsprogram ? Hjælpe familier i krisesituationer. Donor: deh ? Krisecenter som et middel til at modvirke vold mod kvinder og børn Donor:? Kristne børn s fond repræsentant i Belarus ($ 24965) ? Det National Domestic Violence konference Donor:? Kristne børn s fond repræsentant i Belarus ($ 5823) ? Projekt "Væsentlige Faces? Dialog generationer. At skabe betingelser for rehabilitering og forebyggelse af vold blandt ældre borgere? Donor: Federal Fund Memory, ansvar og fremtid? (Tyskland) (39140 euro \ 2 år) ? Shelter for vold i hjemmet ofre. Donor: Hviderussisk business ($ 7500)Fortryd redigeringer Læs mere på deh s hjemmeside. 7

8 Anse Leroy Seminar i Polen: DET RUMMELIGE SAMFUND I dagene maj afholdt deh sammen med Domus Zagórze et seminar i Warszawa, som både skulle mindes et års dagen for Anses død og se fagligt fremad. Lise From deltog sammen med Hans Henrik Christensen og Knud-Erik Sabroe for deh. Af Lise From Sagt på en mere poetisk måde handlede det om at fange Vinden i sejlene. Seminaret var tilrettelagt i dyb respekt for de værdier, som Anse var elsket for af patienter og samarbejdspartnere gennem mange år, i samarbejde mellem den polske organisation Progress Association Poland og Det Europæiske Hus. Anledning og program har man kunnet læse om i nr /2011 og 1/2012. Anse og Det Europæiske Hus indgik i 2001 samarbejde med dr. Anna Serafin om et EU-støttet projekt om udvikling af en udslusningsafdeling for unge med psykiatriske lidelser og indlagt på et psykiatrisk hospital, udenfor Warszawa. Navnet på udslusningsafdelingen var Domus Zagórze og det var i disse lokaler seminaret fandt sted. Som indledning til den officielle åbning af seminaret fik Domus Zagórze et nyt navn: Domus dr. Anse Leroy. Som årsag til navneforandringen sagde dr. Anna Serafin: 10 år under dr.anse Leroy s vinger hvilket siger meget om hvor meget Anses indsats har betydet for dette sted. Det nære samarbejde mellem Anna Serafin og Anse Leroy fortsatte gennem årene og til etablering af Fountain House, der er være- og aktivitetssted for ikkehospitalsindlagte psykisk syge og sindslidende mennesker med vægt på meningsfyldte aktiviteter eller arbejdsopgaver. Efterfølgende blev der vist en dvd (22 min. optaget af et ægtepar der tilhørte Anses nærmeste samarbejdspartnere) om Anse med patienter og samarbejdspartnere i hendes hjem. Der var stor interesse blandt de ca. 50 tilhørere (flertallet fra Polen) for de mange oplæg i løbet af den første dag. Der blev noteret og senere diskuteret i frokost- og kaffepauser. Diskussionslysten bevirkede, at seminaret fortsatte 1½ time længere end planlagt. Om lørdagen fortsatte diskussionerne og her var der blandt tilhørerne flere af de unge beboere i Domus dr. Anse Leroy, som bidrog 8

9 OG UNGE MED PSYKISKE LIDELSE(R) til diskussionen. Som afslutning på seminaret præsenterede dr. Anna Serafin en bog, skrevet af nogle af de unge mennesker deres syn på Recovery metoden, som var Anse Leroy s kendetegn når det handlede om behandling af mennesker med psykiske lidelser. Bogen foreligger foreløbig kun i en polsk udgave. Seminaret satte et flot minde om Anse Leroy og hendes indsats for mennesker med psykiske lidelser. Anse som vi husker hende - en ven er bedre en 10 psykiatere 9

10 Projektdagbog og de»liggende børn«i Kirgisistan 10 Af Lise From DEH s projekt: Breaking the Ways: Inclusion in Kirgisistan (se HusInformation nr. 1/2012) startede i dagene april. Den første dag (efter at være landet onsdag morgen kl. ca startede med frokost og aftaler om de næste dage. Sammen med Vera Usenova, der er formand for Association of Social Workers of Kyrgyz Republic var der møde med ministeren for social udvikling Baktybek Jekenovich, der orienterede om den seneste tids udvikling i, herunder om strukturelle ændringer i centraladministrationen, og planer for den sociale sektor i Kirgisistan. Derefter til EU Delegationen til møde med kontorchef Tom Massi og task manageren, der fortalte, hvilke krav der fra EU's side kan forventes, hvis ansøgninger skal føre til bevilling. Herefter hastede vi sammen med Vera Usenova videre til Associations kontor (har til huse på 4. etage i Socialministeriet) og mødte bl.a. dr. Masmadiv Akbarali Kararovu, der er leder af en stor rehabiliteringsinstitution, der minder lidt om Egmonthøjskolen. Omdrejningspunktet for besøget var 2 dages kursus om sansestimulering af multihandicappede børn for medarbejdere på Maksat, rehabiliteringscenter for handicappede børn (og deres forældre). samt medarbejdere fra døgninstitution Bevelovodsky, hvor der bor omkr. 284 børn og unge med multihandicap og ovennævnte rehabiliteringsinstitution, i alt 33 medarbejdere. Her er der 90 liggende børn 2 kurser med praktik Henrik Haubro indledte med det første kursus om sanseintegration og sanserum. Henrik understregede det vigtige i at samle både gode og dårlige erfaringer og at sprede disse erfaringer, hvis man skal udvikle nye måder at arbejde på. Sansestimulation handler ikke bare om handicappede børn, men at det først og fremmest handler om børn og at se handicappede børn som alle andre børn, der skal opdage verden.

11 Efter frokost blev der vist videoklip (optaget på Maksat, men ikke til dette formål), som blev analyseret i forhold til børnenes sansning og opfattelse. Der fulgte derefter diskussion: Hvad har vi lært?. Er barnet objekt eller subjekt? Og hvordan viser det sig i praksis? Vi havde til formålet medbragt div. materialer, der kan benyttes til at stimulere bevægelse, nysgerrighed, smil, øjenbevægelse (sanser) osv.. som blev demonstreret af de lokale eksperter, dvs. medarbejdere. Herefter skulle de 33 deltagere, fordelt i 6 grupper, selv i gang og beslutte hvilken sans hos et multihandicappet barn, de ville stimulere og hvordan. Afslutningen på den første dag var en video om Schnoozellen sanserum. 2.dag blev de 33 deltagere sendt på det lokale marked, hvor de skulle købe materialer, der kunne bruges til stimulering af den sans, som gruppen dagen i forvejen havde besluttet. For at lære at man kan lave sanserum og sansestimulering med lokale ting og relativt billigt. Gruppen skulle derefter i kursuslokalet demonstrere begrundelse og anvendelse for de øvrige deltagere. Der var livlig snak i og mellem grupperne. Et rigtigt mix af teori og praksis. Fuld fart på programmet Om aftenen var vi inviteret til middag hos lederen af et værested (NGO) for ældre (især kvinder) og børn i en større bebyggelse i udkanten af Bishkek. Værestedet finansieres ved hjælp af de tekstiler, tæpper osv. som kvinderne fremstiller, for på denne måde at kunne købe mad til de hjemløse børn, der også kommer i dette værested. 3.dag startede var der et nyt kursus for personalet med de liggende børn på Bevelovodsky - sammen med børnene. Kurset var også om at sansestimulering og med praktiske øvelser og lokalisering af et rum, der skal være sanserum. Denne dag var første skridt. Lørdag på Medicinsk Institut med underskrift af et memorandum, om etablering af et træningscenter på Maksat Centret Træning af Trænerne, i samarbejde mellem Medicinsk Institut, de to universiteter i Bishkek, der varetager sociale uddannelser, Association of Social Workers, Maksat og Det Europæiske Hus. 11

12 BAGSMÆKK EN Af Lise From, formand for deh Et af de liggende børn på Belavoidskuy anstrenger sig for at lave lydstimuleringen på instrumentet. Det er koncentreret glæde - og en demonstration af, at disse børn kan lære, hvis de får mulighed for det 12 Nogle gange føler man en afmægtighed i forhold til alle de ting, man gerne vil gøre noget ved - fordi det simpelthen ikke kan være rigtigt, at det ikke kan lade sig gøre at gøre det bedre end man gør. I min dagbogsnotater fra Kirgisistan genfinder jeg denne glæde iblandet afmægtigheden over, vi ikke kan gøre mere her-og-nu: Eftermiddagen foregik på Bevelovodsky, hvor Henrik demonstrerede sansestimulering på et lille multihandicappet barn. At se barnets reaktion var en stor oplevelse for mig, men at se glæden og smilet hos den pædagog, der tog sig af barnet til daglig, var en (næsten større) oplevelse en oplevelse, der er svær at formidle i ord. Efterhånden blev der hentet flere børn op til kursuslokalet af de enkelte medarbejdere, der herved fik mulighed for at afprøve en del af dels det materiale, vi havde medbragt fra Danmark, men også det materiale de dagen forinden havde indkøbt på markedet med henblik på netop dette/disse formål. Og denne dag (lørdag), der for flere af deltagerne egentlig var fridag, blev en dag, hvor de og børnene for en gangs skyld kom i centrum,og de fik øje for, hvor meget børnene kan lære. At det nytter. deh europeanhouse.org Det Europæiske Hus Ved Glyptoteket 6, kld København V Telefon: Fax: Giro (kt.art 01) CVR nr Det Europæiske Hus Uraniavej Frederiksberg C Det Europæiske Hus er en humanitær forening, der arbejder for godt naboskab og inkludering af alle mennesker. Formålet er at støtte de mest udsatte grupper med at komme videre i livet og være en aktiv del af deres samfund. socialt ansvar på tværs af grænser

Hus nformation Nr. 2-2008

Hus nformation Nr. 2-2008 Hus nformation Nr. 2-2008 Det Europæiske Hus - forening for samarbejde om at skabe plads til alle - www.europeanhouse.org NYT PROJEKT STARTER I RUSLAND 1 2 INDHOLD I DETTE NUMMER side Det nytter at give

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 4-2011 deh I deh mener vi, at socialt arbejde for mennesker i udsatte situationer er en vigtig del og vej til opbygning af civilsamfundet. Fordi det handler om at mennesker gør noget for at løfte hele

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 1-2012 deh Gi en hånd med. Det kan de fleste af os gøre. Men mange gange ved man ikke lige hvordan det kan gøres. Eller også får man det ikke gjort. Aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne

Læs mere

det kan du læse Indhold

det kan du læse Indhold deh 1 Indhold Det bør du læse 2 Kirgisistan update 3-5 Skelsættende dialog 6-8 Foredrag på Hotellet 9 Ny hjemmeside 10 Fradrag til bidrag... 10 Nyt projekt i deh 11 Ny frivillig i deh 11 Bagsmækken 12

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor.

Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor. Foto: Holger E. Henriksen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor.dk Indhold: 1. Ledelsesberetning 2007...5

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede. Nr. 2-2011

Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede. Nr. 2-2011 Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede Nr. 2-2011 Indhold Nr. 2-2011 Udgivet af Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede Forord... side 03 Synshancicappede børn og unge - et debatoplæg

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7.

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7. Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2012 De svære valg, tema om ALS side 7 Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal side 46 5 Kort nyt 7 Tema om ALS Fokus på nogle af de svære ting

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Landsorganisation af Kvindekrisecentre 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Tillykke med de 25 år Kvinder, der lever med vold i hjemmet, kan let komme til at stå meget alene. Ofte er kvinderne

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Fonden projekt UDENFOR

ÅRSBERETNING 2011 Fonden projekt UDENFOR ÅRSBERETNING 2011 Fonden ÅRSBERETNING 2011 Fonden Tekst: s ansatte Redaktion: Søren Hybler og Lisette Leth-Andersen Forsideillustration: Hanne Bennike, HR-Offset Layout og tryk: www.hr-offset.dk Oplag:

Læs mere

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere