Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk."

Transkript

1 Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende dokument beskriver vedtaget og forventet fælles Europæisk lovgivning for luft/luft, luft/vand og væske/vand varmepumper. Desuden er der foretaget beregninger af SCOP for udvalgte varmepumper. SCOP er årsenergieffektiviteten (Seasonal COP), der benyttes som sammenligningsgrundlag i forordningerne under ecodesign direktivet. Resultaterne benyttes til at vurdere minimumskravene og energimærkningsskalaerne for de forskellige typer varmepumper i forhold kravene i det danske bygningsreglement BR10 og varmepumper på det danske marked. Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Varmepumper i ecodesign arbejdet EU's ecodesign arbejdet er grundlaget for udarbejdelse af både energimærknings skalaer og minimum energieffektivitetskrav (ecodesign krav) for en række energiforbrugende apparater, herunder også varmepumper. Ecodesign arbejdet er inddelt i en række lots, der dækker forskellige områder og er på forskellige stadier frem mod en formulering og vedtagelse af lovgivning på området. Forskellige varmepumpetyper er omfattet af forskellige lots, som er illustreret i følgende figur. Luft/vand Væskebaseret rumopvarmning Brugsvandsopvarmning Lot 1: Boilers Lot 2: water heaters Væske/vand Væskebaseret rumopvarmning Brugsvandsopvarmning Lot 1: Boilers Lot 2: water heaters Luft/luft Opvarmning + køling < 12 kw køling > 12 kw Opvarmning > 12 kw Lot 10: Residential room conditioning appliances Lot 6: Airconditioning and ventilation systems Lot 21: Central air heating products Væske/luft Opvarmning > 12 kw Lot 21: Central air heating products Figur 1: Oversigt over hvilke lots, der dækker de forskellige typer varmepumper 1

2 Umiddelbart er boligventilationsvarmepumper ikke dækket af disse lots. Figuren viser at i alt fem lots dækker varmepumper. Status for disse lots er: Område Status Implementering af første krav Lot 1: Boilers Forventet vedtagelse i 2012 Forventet 2014 Lot 2: Water heaters Forventet vedtagelse i 2012 Forventet 2014 Lot 6: Aircondition & ventilation Forstudie under udarbejdelse? Lot 10: Residential room conditioning Vedtaget og offentliggjort 1. jan Lot 21: Central hot air heating Forstudie under udarbejdelse? Tabel 1: Oversigt over status på europæisk lovgivning af varmepumper Lot 1 om opvarmning af vand til samt kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og lot 2 om opvarmning af brugsvand har været synkroniseret gennem arbejdsprocessen. Lot 6 og Lot 21 er endnu på et stadie, hvor der etableres datagrundlag til senere vurdering af lovgivningsmuligheder. Følgende beskrivelse vil fokusere på Lot 1 for væske/vand og luft/vand varmepumper og lot 10 for luft/luft varmepumper med ydelse under 12kW. Luft/luft varmepumper med ydelse 12kW Lovgivningen for luft/luft varmepumper med ydelse under 12kW blev vedtaget i foråret 2011 og vil træde i kraft fra 1.januar Lovgivningen omfatter både minimumskrav og energimærkning og dækker krav til både opvarmning og køling. Reglerne vil blive indført i flere trin over en årrække som vist i følgende figur. 1.jan jan jan jan jan Minimumskrav 2. Minimumskrav 1. Energimærke 2. Energimærke 3. Energimærke 4. Energimærke Figur 2: Tidsplan for indførsel af minimumskrav og energimærker for luft/luft varmepumper Minimumskravene i første og anden runde er vist i følgende figur. Som figuren viser, kan man opnå reducerede minimumskrav, hvis varmepumpen anvender særligt miljøvenlige kølemidler. 1.jan SCOP SEER GWP>150 3,40 3,60 GWP 150 3,06 3,24 1.jan 2014 SCOP SEER SCOP SEER < 6 kw GWP>150 GWP 150 3,80 4,60 3,42 4, kw GWP>150 3,80 4,30 GWP 150 3,42 3,87 Figur 3: 1. og 2. Minimumskrav til energieffektivitet for luft/luft varmepumper. 2

3 For de fleste varmepumper betyder det, at de skal overholde en SCOP på 3,40 i 2013 og 3,80 i Tilsvarende indføres en række energiklasser baseret på SCOP værdierne. Disse vil være: A+++ A++ A+ A B C D E F G SCOP 5,10 4,60 SCOP < 5,10 4,00 SCOP < 4,60 3,40 SCOP < 4,00 3,10 SCOP < 3,40 2,80 SCOP < 3,10 2,50 SCOP < 2,80 2,20 SCOP < 2,50 1,90 SCOP < 2,20 SCOP < 1,90 SEER 8,50 6,10 SEER < 8,50 5,60 SEER < 6,10 5,10 SEER < 5,60 4,60 SEER < 5,10 4,10 SEER < 4,60 3,60 SEER < 4,10 3,10 SEER < 3,60 2,60 SEER < 3,10 SEER < 2,60 Figur 4: Skala for energimærkning af luft/luft varmepumper Frem til at ovenstående mærkning træder i kraft fungerer den gældende europæiske energimærkning baseret på effektiviteten i ét driftspunkt. For at opnå et A-mærke på den gamle skala, skal COP være over 3,6 i driftspunktet 7 C/20 C. I Danmark er der krav om, at luft/luft varmepumper, der installeres, skal være A-mærkede. Beregnede SCOP værdier for luft/luft varmepumper For at vurdere størrelsesordenen af energiklasserne og minimumskravene er der beregnet en SCOP værdi for en række varmepumper, der overholder kravene på Go Energi s 1 liste over luft/luft varmepumper. For luft/luft varmepumper benyttes på nuværende tidspunkt ikke en beregnet årseffektivitet. I stedet er Go Energi s krav defineret ved specifikke driftspunkter, som ses herunder. Temperaturen henviser til lufttemperatur på den kolde side (udetemperaturen), mens temperaturen på den varme side (indetemperaturen) er konstant 20 C. Temperatur Minimumskrav COP -7 C 2 C 2,5 2,8 7 C 3,6 Tabel 2: Minimumskrav ved diverse temperaturer for optagelse på Go Energi liste over energieffektive luft/luft varmepumper SCOP er beregnet for fem varmepumper, hvor der har været data tilgængelig for fire fuldlasttestpunkter (-15 C, -7 C, 2 C og 7 C) og to dellasttestpunkter (2 C og 7 C) målt ved ca. 50 % effekt. Værdierne fra disse testpunkter er interpolerede og ekstrapolerede til de værdier som SCOP beregningen kræver. Varmepumperne er frekvensregulerede og SCOP beregnes ved brug af interpolerede dellastvirkningsgrader baseret på de opgivne dellastpunkter. Beregningsteknisk antages det, at luft/luft varmepumperne alle er reversible, hvilket gør energiforbruget til diverse standby forbrug i SCOP beregningen minimalt, da antallet af timer i de forskellige driftssituationer er væsentligt mindre. Der er antaget et crankcase heater forbrug på 10W, et thermostat off forbrug på 2W 1 Go Energi er en uafhængig, offentlig organisation, som skal fremme effektiv brug af energi i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet. 3

4 og et off forbrug på 1W for alle størrelser varmepumper, hvilket betyder maksimalt 0,2 % for SCOP værdien. Resultaterne af beregninger er vist i følgende tabel, hvor både SCOP værdien og det tilsvarende energimærke er vist. Som tidligere nævnt vil minimumskravet til SCOP være 3,4 i 2013 og 3,8 fra 2014 i den nye europæiske ordning. Navn SCOP VP1 4,12 VP2 4,13 VP3 4,05 VP4 3,92 VP5 3,99 Energimærke A+ A+ A+ A A Tabel 3: Beregnede SCOP værdier for fem varmepumper fra Go Energis liste over energieffektive luft/luft varmepumper Tendenser for minimumskrav og energimærkning af luft/luft varmepumper De fem udvalgte varmepumper har SCOP værdier omkring 4,0, hvor de kommende EU krav vil være henholdsvis 3,4 i 2013 og 3,8 fra Alle disse varmepumper vil således overholde både første og andet sæt EU minimumskrav for energieffektiviteten (ecodesign krav). Kravene på Go Energis liste er altså skrappere end de kommende ecodesign krav. Resultaterne viser ligeledes, at disse varmepumper vil ligge i toppen af A energiklassen eller bunden af A+ energiklassen. De fem udvalgte varmepumper i denne analyse repræsenterer de bedste varmepumper på det danske marked lige nu. Da flere af disse varmepumper ligger i A+, er der således plads til at belønne yderligere udvikling af energieffektiviteten for luft/luft varmepumper i fremtiden med endnu bedre energimærker. Et problem i den forbindelse er dog, at A+ først bliver tilgængelig i 2015 og A++ i Det betyder, at der reelt først er et incitament til at forbedre energieffektiviteten for disse varmepumper i 2017, hvor en sådan forbedring kan afspejles i energimærket. Design af energimærket for luft/luft varmepumper Som Figur 2 også beskriver, vil energimærket blive udrullet i fire versioner. Designet af de fire mærker vil være det samme bortset fra, at mærkningsskalaen vil blive flyttet hvert andet år. Første mærke vises i figur 5 på næste side. 4

5 Figur 5: Europæisk energimærke for luft/luft varmepum per pr. 1.jan Det første energimærke vil have en skala fra A til G. Mærket viser energieffektiviteten for opvarmning i de tre klimazoner og for køling. Det er frivilligt at opgive energimærker for køling og for opvarmning i warmer og colder klimazonen. Mærket viser også støj fra indedelen og udedelen. Desuden viser mærket designydelsen i kw, beregnet SCOP og årligt energiforbrug for de tre klimazoner og for køling. Designydelse er varmebehovet ved designtemperaturen og er den samme som anvendes i SCOP beregningen (Average = -10 C, Colder = -22 C og Warmer = 2 C). Det betyder, at energimærket ikke blot bliver et redskab til at vurdere energieffektivitet af varmepumpen, men også kan bruges til at vælge en varmepumpe i den rigtige størrelse, hvilket kan være afgørende for den virkningsgrad forbrugeren i praksis vil opleve. De bedste varmepumper på det danske marked i dag, som er kvalificerede til A+, vil således kun kunne opnå et A-mærke frem til Fra 2015 til 2017 kan de på tilsvarende vis kun opnå A+ og fra 2017 til 2019 kan de kun opnå A++. Følgende figurer viser de følgende tre energimærker som introduceres hhv. 1. jan. 2015, 2017 og Figur 6: Energimærker for luft/luft varmepumper pr. 1. jan. 2015, 2017 og

6 Luft/vand varmepumper og væske/vand varmepumper Der er endnu ikke vedtaget fælles europæisk regulering for området dækket af Lot 1 Space heaters and combination heaters, hvor luft/vand og væske/vand varmepumper hører under. Der er dog udformet konkrete forslag og opdaterede dokumenter udsendt 2. februar, som er udgangspunktet for følgende. Det forventes, at reguleringen vedtages i løbet af Og at kravene bliver gældende to år efter vedtagelsen. Forventet implementering er vist i følgende figur Minimumskrav 2. Minimumskrav 1. Energimærke 2. Energimærke Figur 7: Forventet tidsplan for indførsel af minimumskrav og energimærker for luft/vand og væske/vand varmepumper Luft/vand og væske/vand varmepumper vil blive sammenlignet på tværs af opvarmningsteknologier og vurderes derfor efter samme energimærkningsskala som f.eks. oliefyr og gasfyr. Dog er der udformet en særlig mærkningsskala til varmepumper, der leverer varme til lav temperatur systemer, typisk gulvvarme. Det skyldes, at afgiver temperaturen spiller en særlig rolle for varmepumpernes energieffektivitet. Kravene er defineret for gulvvarme med en dimensionerende fremløbstemperatur på 35 C svarende til low temperature i standarden EN Det bredt dækkende energimærke er beregnet til radiatorsystemer med dimensionerende temperatur på 55 C. Modsat den fælles energimærkningsskala sættes forskellige ecodesign krav til henholdsvis kedler til olie og gas, varmepumper til radiatorsystem, varmepumper til gulvvarme og endelig til elektriske kedler. I følgende analyse fokuseres på bygningsopvarmning alene og ikke på opvarmning af varmt brugsvand. Oplægget til ny EU regulering giver mulighed for at energimærke kombineret brugsvands- og rumopvarmning. For at kunne sammenligne på tværs af de forskellige teknologiers energi input benyttes en energieffektivitetsfaktor for rumopvarmning kaldet Seasonal space heating energy efficiency, som sammenligningsgrundlag (kaldet η s i figurerne). Faktoren beskriver varmeudbyttet i forhold til energiinputtet. For elektricitet som input benyttes en omregningsfaktor kaldet primary energy factor (PEF) på 2,5, hvor den beregnede SCOP divideres med denne værdi ud fra en antagelse om, at det kræver 2,5 energienhed primært brændsel at producere 1 energienhed elektricitet. Ecodesign minimumskravene er vist i figur 8 på følgende side. 6

7 55 C 35 C 2014 SCOP ηs SCOP ηs 2,25 90 % 2, % 2016 SCOP ηs SCOP ηs 2, % 3, % Figur 8: 1. og 2. Minimumskrav til energieffektivitet for luft/vand og væske/vand varmepumper Tilsvarende indføres en række energiklasser baseret på SCOP værdierne. Til venstre ses energiklasser for radiatorvarme og til højre for gulvvarme (low temperature). A+++ SCOP > 3,75 A++ 3,13 SCOP < 3,75 A+ 2,45 SCOP < 3,13 A 2,25 SCOP < 2,45 B 2,05 SCOP < 2,25 C 1,88 SCOP < 2,05 D 0,93 SCOP < 1,88 E 0,85 SCOP < 0,93 F 0,75 SCOP < 0,85 G SCOP < 0,75 ηs > 150 % 125 % ηs < 150 % 98 % ηs < 125 % 90 % ηs < 98 % 82 % ηs < 90 % 75 % ηs < 82 % 37 % ηs < 75 % 34 % ηs < 37 % 30 % ηs < 34 % ηs < 30% A + SCOP > 4,38 ηs > 175 % A++ 3,75 η SCOP 150 s % < 4, % A+ 3,08 η SCOP 123 s % < 3, % A 2,88 η SCOP 115 s % < 3, % B 2,68 η SCOP 107 s % < 2, % C 2,50 η SCOP 100 s % < 2, % D 1,55 η SCOP 62 % s< < 100 2,50 % E 1,48 η SCOP 59 % s < 1,55 62 % F 1,38 η SCOP 55 % s < 1,48 59 % G SCOP < 1,38 ηs< 55 % Figur 9: Skala for energimærkning af luft/vand og væske/vand varmepumper for hhv. 55 C(venstre) og 35 C(højre). Det skal tilføjes, at der er to korrektionsfaktorer, som spiller ind på beregningen af η s i forhold til SCOP. For varmepumper fratrækkes 3% på grund af temperaturregulering. For væske/vand varmepumper alene fratrækkes yderligere 5% på grund af energiforbrug til jordvarmepumpen. Det betyder, at beregningen af η s sker således: For luft/vand varmepumper: For væske/vand varmepumper: Korrektionsfaktorerne er ikke medtaget i SCOP på figur 9. for at beregne den korresponderende SCOP skal der for luft til vand varepumper lægges 0,075 til SCOP angivet i skemaet, for væske til vand varmepumper skal tillægges 0,075 plus 0,125. Størrelsesordenen af disse krav og energimærkningsskalaer vurderes ved at beregne SCOP værdier for udvalgte varmepumper, der opfylder de danske krav i bygningsreglement fra 2010 (BR10 krav). BR10 kravene er baseret på en normeffektfaktor (NEF), som beregnes ud fra fire eller fem fuldlasttestpunkter. I det følgende gennemgås beregninger og resultater for hhv. luft/vand og væske/vand varmepumper og for hhv. radiator og gulvvarme. Værdierne til beregningerne er interpolerede og ekstrapolerede, da normeffektfaktoren er baseret på andre testpunkter end SCOP. Der er antaget et crankcase heater forbrug på 15W, et thermostat off forbrug på 2W og et off forbrug på 1W for alle størrelser varmepumper. Disse forbrug vil spille en større rolle i de små varmepumper i forhold 7

8 til de store. F.eks. betyder det forringelse af SCOP på ca. 1,3 % for en varmepumpe med nominel effekt på 6kW, mens standby forbrug for en varmepumpe på 13kW betyder en forringelse af SCOP på ca. 0,5 % Desuden er beregningerne baseret på fuldlastdata i henhold til beregningsmetoden. Udføres dellast test for frekvensregulerede varmepumper vil SCOP værdierne ligge lidt højere. Der henvises til dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 for nærmere uddybning af SCOP beregningsmetoden. Luft/vand varmepumper SCOP beregningsresultater Testpunkterne for beregning af henholdsvis normeffektfaktoren og SCOP værdier for radiatorvarme og gulvvarme er vist i følgende tabel. For et generelt overblik over testpunkter, hvor også Warmer og Colder klimaprofilerne vises, henvises til bilag 1 i Beregning af SCOP for varmepumper efter En Testpunkter normeffektfaktor Testpunkter SCOP 55 C reference (radiator) Testpunkter SCOP 35 C reference (gulvarme) 7/45 C -7/52 C -7/34 C 2/45 C 2/42 C 2/30 C 7/35 C 7/36 C 7/27 C 2/55 C 12/30 C 12/24 C -7/55 C Tabel 4: Testpunkter til brug for beregning af normeffektfaktor og SCOP værdier for luft/vand varmepumper. Resultater luft/vand 55 C Radiatorvarme Energistyrelsens varmepumpeliste indeholdt i december 2011 ca. 170 luft/vand varmepumper. Der er udvalgt ni varmepumper fra denne liste, som alle ligger lige over eller lige under bygningsreglementets krav til energieffektivitet. BR10 kræver en normeffektfaktor over 2,7 (η s =108%) pr. 1.januar I tabellen herunder er vist normeffektfaktor og beregnet SCOP for varmepumperne. Da EU regulering for denne type varmepumpe baserer sig på energieffektivitet, er seasonal space heating energy efficiency (η s ) også vist i tabellen. Navn Kapacitet 7/45 Optimal Pdesign h Normeffekt faktor(nef) Beregnet SCOP* Energi effektivitet (η s ) SCOP/NEF Forventet Energiklasse VP % 98% A+ VP % 97% A+ VP % 103% A+ VP % 98% A+ VP % 101% A+ VP % 96% A+ VP % 101% A+ VP % 100% A+ VP % 103% A+ Tabel 5: SCOP beregningsresultater for luft/vand varmepum per med 55 C dimensionerende fremløbstemperatur; radiatorvarme * SCOP værdien er beregnet ud fra η s, hvor korrektionsfaktoren på 3 procentpoint er indeholdt. 8

9 Resultaterne herover har en relativ lille usikkerhed, da testværdierne fra normeffektfaktoren ligger i samme temperaturområde som værdierne, der benyttes i SCOP beregningen. Kun punktet 12/30 C ligger uden for de tilgængelige testpunkter fra normeffektfaktor testen. Men, da varmebehovet er faldende med stigende temperaturer antages det, at dette punkt har en perifer betydning for størrelsen af SCOP. Resultaterne viser en stor overensstemmelse mellem beregnet værdi for normeffektfaktoren og beregnet SCOP værdi. Det illustreres i sidste søjle, hvor beregnet SCOP er divideret med normeffektfaktoren. SCOP/NEF forholdet indikerer, at den europæiske SCOP beregningsmetoden repræsenterer varmepumpedrift under danske forhold lige så godt som den eksisterende danske normeffektfaktor. Omregnes de gældende danske BR10 krav til energieffektivitet (η s ), svarer det til et krav til η s på 108 %. Dette krav vil blive strammet senest i 2015 med et nyt bygningsreglement. EUs minimumskrav for både 2013 (90%) og 2015 (100%) ligger altså et stykke under de danske krav. Ligeledes ses det, at varmepumperne fra den danske liste(2011) alle vil opnå A+ energimærkning. Resultater luft/vand 35 C Gulvvarme BR10 kræver en normeffektfaktor(nef) på 3,2 (η s =128%) for gulvvarme. Der er beregnet SCOP værdier for samme ni luft/vand varmepumper som i forrige afsnit. De udvalgte varmepumper har normeffektfaktorer, der ligger lidt højere end BR10 kravet. Resultaterne ses i følgende tabel. Navn Kapacitet 7/45 Optimal Pdesignh Normeffekt faktor (NEF) Beregnet SCOP* Energi effektivitet ((η s )) SCOP/NEF Forventet Energiklasse VP % 108% A++ VP % 96% A+ VP % 102% A+ VP % 109% A+ VP % 104% A+ VP % 110% A+ VP % 105% A+ VP % 104% A+ VP % 107% A++ Tabel 6: SCOP beregningsresultater for luft/vand varmepum per med 35 C dimensionerende fremløbstemperatur; gulvvarme * SCOP værdien er beregnet ud fra η s, hvor korrektionsfaktoren på 3 procentpoint er indeholdt. Resultaterne for gulvvarme luft/vand har en større grad af usikkerhed end for radiatorvarme, da testværdierne fra normeffektfaktoren er målt ved højere temperaturer end de fleste af værdierne, der benyttes i SCOP beregningen. Det vil sige, at der er benyttet en vis grad af ekstrapolation, som giver større usikkerhed. Desuden varierer testværdierne på både den varme og den kolde side af varmepumpen, som nødvendiggør inter- og ekstrapolation på begge værdier. For 35 C bliver SCOP ca. 5 % højere end normeffektfaktoren beregnet for gulvvarme, men der er stadig god overensstemmelse mellem de to beregninger. Forskellen kan skyldes både forskelle i beregningsmetoderne for hhv. gulvvarme og radiatorvarme og usikkerheden på ekstrapolationerne. 9

10 Omregnes de gældende danske BR10 krav til energieffektivitet, svarer det til et krav på 128 %, kravet strammes ligeledes senest i Resultaterne viser, at EUs ecodesign krav for 2014 på 115 % ligger under de danske BR 10 krav, mens kravene fra 2016 på 125 % svarer krav i BR10. Også i forhold til gulvvarme vil otte varmepumper opnå energimærket A+ mens en enkelt vil opnå A++. Væske/vand varmepumper SCOP beregningsresultater Testpunkterne for beregning af henholdsvis normeffektfaktoren og SCOP værdier for væske/vand varmepumper ved radiatorvarme og gulvvarme er vist i følgende tabel. En udvidet oversigt kan ses i bilag 1 i Beregning af SCOP for varmepumper efter En Testpunkter normeffektfaktor Testpunkter SCOP 55 C reference (radiator) Testpunkter SCOP 35 C reference (gulvarme) 0/45 C 0/52 C 0/34 C 0/35 C 0/42 C 0/30 C 0/55 C 0/36 C 0/27 C -5/55 C 0/30 C 0/24 C Tabel 7: Testpunkter til brug for beregning af normeffektfaktor og SCOP værdier for væske/vand varmepumper. Resultater væske/vand 55 C Radiatorvarme Energistyrelsens varmepumpeliste indeholdt i december 2011 ca. 360 væske/vand varmepumper. Herfra er udvalgt ni varmepumper, som alle ligger tæt ved bygningsreglementets krav til energieffektivitet. I BR10 kræves pr. 1.januar 2012 en normeffektfaktor NEF over 2,8 (η s = 112 %) for væske/vand varmepumper med ydelse mellem 3kW og 6kW og en normeffektfaktor over 3,0 (η s = 120 %) for varmepumper med ydelse over 6 kw. Resultaterne ses i følgende tabel. Navn Kapacitet 0/45 Optimal Pdesignh Normeffekt faktor (NEF) Beregnet SCOP Energi effektivitet ((η s )) SCOP/NEF Forventet Energiklasse VP % 101 % A+ VP % 102 % A+ VP % 100 % A+ VP % 101 % A++ VP % 101 % A++ VP % 102 % A+ VP % 102 % A+ VP % 102 % A++ VP % 105 % A++ Tabel 8: SCOP beregningsresultater væske/vand varmepum per med 55 C dimensionerende fremløbstemperatur; radiatorvarme * SCOP værdien er beregnet ud fra η s, hvor korrektionsfaktorer på i alt 8 procentpoint er indeholdt. Resultaterne herover har en relativ lille usikkerhed, da testværdierne for normeffektfaktoren ligger i samme temperaturområde som værdierne, der benyttes i SCOP beregningen. Desuden benytter tre ud af fire af normeffektfaktor testpunkterne 0 C på den kolde side, som SCOP data også er baseret på. Der bliver således fortrinsvis interpoleret på værdierne i forhold til temperaturen på den varme side, hvilket 10

11 begrænser usikkerheden. Punktet 0/30 C ligger lidt lavere end det laveste normeffektfaktor testpunkt (som er 0/35 C), men her gælder, at dette punkt kun har indflydelse på en meget lille andel af årsforbruget og derfor spiller en perifer rolle. Igen ses en stor overensstemmelse mellem SCOP og normeffektfaktoren, SCOP er ca. 2 % bedre end normeffektfaktoren. Den større virkningsgrad for væske/vand varmepumper i forhold til luft/vand varmepumper, som ses på normeffektfaktorkravene NEF, ses altså tilsvarende for de beregnede SCOP værdier. Gældende danske BR10 krav for væske/vand svarer til krav til energieffektivitet (η s ) på hhv. 112% og 120%. Hvilket er betydelig højere end EU s ecodesign krav, som vil være 90% i 2014 og 100% i Kravene i bygningsreglementet skærpes ligeledes senest Da væske/vand varmepumper er mere effektive end luft/vand varmepumper, ligger de beregnede energi effektiviteter (η s ) for de udvalgte pumper på mellem 119% og 137%, hvilket er væsentlig højere end EU s ecodesign krav på 90% i 2014 hhv. 100% i Det ses også af tabel 8, at fem ud af de ni varmepumper vil ligge i A+, mens fire varmepumper opnår A++. Resultater væske/vand 35 C Gulvvarme I BR10 kræves pr. 1.januar 2012 en normeffektfaktor over 3,6 (η s =144%) for væske/vand varmepumper mellem 3kW og 6kW og 3,7 (η s =148%) for varmepumper over 6 kw. Der er beregnet SCOP værdier for samme ni væske/vand varmepumper som i forrige afsnit. Resultaterne ses i følgende tabel. Navn Kapacitet 0/45 Optimal Pdesignh Normeffekt faktor Reference SCOP Energi effektivitet (EE) SCOP/NEF Forventet Energiklasse VP % 102 % A++ VP % 103 % A++ VP % 101 % A+ VP % 101 % A++ VP % 102 % A++ VP % 102 % A++ VP % 103 % A++ VP % 103 % A++ VP % 105 % A++ Tabel 9: SCOP beregningsresultater for væske/vand varmepumper med 55 C dimensionerende fremløbstemperatur; gulvvarme * SCOP værdien er beregnet ud fra η s, hvor korrektionsfaktorer på i alt 8 procentpoint er indeholdt. Resultaterne for gulvvarme væske/vand har ligeledes en større grad af usikkerhed end for radiatorvarme væske/vand, da testværdierne fra normeffektfaktoren er foretaget ved højere temperaturer end de fleste af værdierne, der benyttes i SCOP beregningen. Der ses igen god overensstemmelse mellem normeffektfaktoren og SCOP beregningen, hvor SCOP værdien bliver ca. 1-5 % højere end normeffektfaktoren. 11

12 De danske krav i BR10 svarer omregnet til energieffektivitet (η s ) til 144 % (3-6kW) og 148 % (>6kW). BR10 kravene er også her betydelig skrappere end EU s ecodesign krav som for væske/vand gulvvarme er 115 % i 2014 og 125 % i Som sagt skærpes kravene i bygningsreglementet senest i I tabel 9 ses, at varmepumpernes energieffektiviteter ligger fra 147 % til 170 %, hvilket er betydelig højere end EU s ecodesignkrav både for 2014, hvor kravet er 115 % og i 2016 hvor kravet er 125 %. Ligeledes ses, at otte ud af de ni varmepumper vil opnå energimærket A++, mens en enkelt vil opnå A+. Forventet design af energimærker I udkastet til energimærkning sendt i intern høring i EU kommissionen i februar 2012 lægges op til, at energimærket indføres i to step, hvor A+++ klassen først indføres fire år efter at reguleringen træder i kraft. De første energimærker, der indføres 2 år efter ikrafttrædelse vil gå fra A++ til G, mens energimærket der indføres 4 år efter går fra A+++ til D. Der vil være to forskellige energimærker et som viser effektiviteten ved både radiatoropvarmning og gulvvarme og et som benyttes til varmepumper, der kun kan levere lavtemperaturvarme. Energimærket til venstre viser energiklassen for henholdsvis radiatoropvarmning og opvarmning via gulvvarme. Desuden vises varmeydelsen inklusiv elektrisk backup ved designtemperaturen for de forskellige klimazoner i boksen nedenunder. Dette tal afspejler varmebehovet brugt i beregningerne ved dimensionerende udetemperatur i den givne klimazone. De viste varmeydelser kan blive en dimensionerings-parameter, idet forbrugeren kan søge efter varmepumpe ydelser, der matcher kundens behov. I tidligere forslag til designet af dette energimærke, blev energieffektiviteten η s vist i samme boks. Ligesom der på energimærket for luft/luft varmepumper vises energieffektiviteten (som SCOP værdi) og forventet årligt energiforbrug. Denne information giver forbrugeren mulighed for at vurdere forskellige varmepumper inden for samme energiklasse. Det er særligt vigtigt i forhold til varmepumper, da energiklasserne (A til A+++) er store. Der er ca procentpoint mellem de dårligste og de bedste produkter inden for samme energimærkningsklasse. 12

13 Energimærket viser også lydniveauet fra henholdsvis indedelen og udedelen. Figur 10: Første energimærke for luft/vand og væske/vand varmepumper til radiatoropvarmning og gulvvarme. Hvis varmepumpen kun kan producere lavtemperaturvarme (gulvvarme) bruges energimærket til venstre. Figur 11: Første energimærke for luft/vand og væske/vand varmepumper alene til lavtemperatur opvarmning (gulvvarme). To år senere indføres energimærkerne vist herunder. Figur 12: Andet energimærke for luft/vand og væske/vand varmepumper og til gulvvarme alene. Tendenser for ecodesign krav og energimærkning af luft/vand og væske/vand varmepumper Herunder opsummeres sammenligningen af krav i den danske lovgivning (BR10), ecodesign krav og beregnede energieffektiviteter for varmepumper fra Energistyrelsens varmepumpe lister i december I tabel 10 ses ecodesign krav og danske minimumskrav, samt intervallet for de beregnede energieffektiviteter for varmepumper fra Energistyrelsens lister. For varmepumper til væskebaserede varmefordelingsanlæg, viser tabellen, at de forslåede ecodesign krav er lavere end både de danske krav til energieffektivitet (BR10 krav) og de beregnede værdier for varmepumper på Energistyrelsens varmepumpe lister. Dertil forventes, som nævnt, en stramning af de danske krav senest i 2015 med det nye 13

14 bygningsreglement. 14

15 ecodesign krav (η s ) BR 10 krav pr (η s ) Beregnet for varmepumper på energistyrelsens liste (december 2011) η s kW >6kW Laveste højeste Luft/vand (55 C ) 90 % 100 % 108 % 108 % 106 % 119 % Luft/vand (35 C) 115 % 125 % 128 % 128 % 125 % 155 % væske/ vand (55 C) 90 % 100 % 112 % 120 % 119 % 137 % væske/vand (35 C) 115 % 125 % 143 % 148 % 147 % 170 % Tabel 10 oversigt over effektiviteter for BR og ecodesign krav og beregnede værdier for effektiviteten for varmepumper på Energistyrelsens varmepumpelister 2011 Forskelle i energieffektivitet for radiatorvarme og gulvvarme Beregningerne viser ligeledes, at energieffektiviteten ligger henholdsvis omkring 30 procentpoint højere for gulvvarme end for radiatordrift for samme pumper. Tilsvarende ecodesign krav og mærkningsskalaer ligger kun 25 procentpoint højere. Det betyder, at varmepumper til gulvvarmedrift vil få lettere ved at klare ecodesign kravene. Samtidig opnår varmepumperne i de fleste tilfælde en energiklasse højere ved gulvvarmedrift end ved radiatordrift. Generelt konkluderes, at ecodesignkrav for varmepumper vil have en begrænset effekt på det danske marked. Generelt om Energimærkerne og energimærkningsskalaen Energimærkningsskalaen i figur 9 viser, at varmepumper kun vil strække sig over treforskellige energimærkningsklasser. To til fire år efter regulativets ikrafttræden er det muligt at opnå A, A+ eller A++ og efter fire år er det muligt at opnå A+, A++ eller A+++. Årsagen er, at EU s ecodesign krav afskærer alle klasser under A to år efter ikrafttræden og alt under A+ afskæres fire år efter ikrafttræden. Da der kun er tre aktive energimærkningsklasser for varmepumper, bliver muligheden for at differentiere sig væsentlig mindre for de enkelte produkter inden for samme teknologi. Begrænsningen i antallet af energiklasser til varmepumper er en logisk konsekvens af, at EU kommissionen foreslår en fælles energimærkningsskala for alle teknologier bortset fra lavtemperatur varmepumper. Lavtemperatur varmepumperne justeres dog i forhold til den overordnede mærkningsskala, hvorved situationen bliver den samme for disse. Alle teknologier skal vises på samme skala, hvilket betyder, at hver teknologi kun har få klasser til rådighed, da forskel i effektiviteten (η s ) fra teknologi til teknologi er stor og knapt overlappende. For eksempel har elektriske kedler en η s omkring %, mens varmepumpernes η s generelt ligger fra 100 % til over 175 %. 15

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015

Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015 Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Skærpelse af effektivitetskravene til varmepumper. I lyset af det senest udførte arbejde med ECO-design er der blevet fremsat et forslag om, at effektivitetskravene

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut,

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units

Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut cnc@teknologisk.dk Indhold 1. Forordningen og omfattede produkter

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk. Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 7. oktober 2015 Indhold Hjælp og vejledninger

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP Udarbejdelse af label samt generelle informationer om ECOdesign og ErP Generelle informationer om ECO-design og ErP Pr. 26. september 2015 starter den lovpligtige fase for eco-design krav og energimærkningen.

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP og Be10 Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Hvorfor dette indlæg? Be10 er et dynamisk program der bruges i mange sammenhæng til bl.a. energiberegninger i bygninger. Viden omkring beregningsmetoden

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

GODKENDELSE AF TILSKUDSBERETTIGEDE ANLÆG, MÅLING, DATAINDSAMLING OG FORMIDLING

GODKENDELSE AF TILSKUDSBERETTIGEDE ANLÆG, MÅLING, DATAINDSAMLING OG FORMIDLING GODKENDELSE AF TILSKUDSBERETTIGEDE ANLÆG, MÅLING, DATAINDSAMLING OG FORMIDLING August 2011 Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Energi og Klima Center for Køle- og

Læs mere

Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut

Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10 Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut Titel: Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10 Udarbejdet

Læs mere

Jes Sig Andersen

Jes Sig Andersen EU forordninger for fastbrændselskedler Præsentation af de kommende EU forordninger for energimærkning og ecodesign under TI s faglige seminar den 24. august 2016 Jes Sig Andersen jsa@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter?

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP1 Varmepumper / Skift af radiatorventiler Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Skift af radiatorventiler

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Godkendelse af tilskudsberettigede anlæg, måling, dataindsamling og formidling

Godkendelse af tilskudsberettigede anlæg, måling, dataindsamling og formidling Godkendelse af tilskudsberettigede anlæg, måling, dataindsamling og formidling November 2013 Svend Vinther Pedersen, Teknologisk Institut Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Titel: Godkendelse af tilskudsberettigede

Læs mere

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Agenda 1. Indledning 2. Husholdningskøleskabe 3. Små AC-anlæg (< 12 kw) (+ luft-luft-varmepumper) 4.

Læs mere

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units Eksempel: Danfoss Air Unit a2 i hus med opvarmet etageareal på 160 m 2 og 2 x bad, 1 x bryggers og 1 x køkken. Ingen eftervarmeflade monteret. Tæthedsprøvning er ikke udført. El-HC Danfoss Air Unit a2.

Læs mere

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Bjarke Hansen, Energistyrelsen Temadag Teknologisk Institut, 25. september 2014, Aarhus Disposition Virkemidler

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

BR15 og kommende krav til varmepumpe

BR15 og kommende krav til varmepumpe BR15 og kommende krav til varmepumpe Temadag om Ecodesign, BR15 og krav forkøleanlæg og varmepumper 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus Oplæg v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen PROGRAM - BAGGRUND

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Pia Rasmussen Køle- og Varmepumpeteknik 3.marts 2011 copyright Danish Technological Institute Indhold Be10 beregningsmetoder Generelt Køleanlæg

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1 Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Titel: Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Udarbejdet

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler

Læs mere

6 Samarbejdsorganisation og I Udbudsmaterialets bilag 5 om samarbejdsprocedure, er samarbejdet og

6 Samarbejdsorganisation og I Udbudsmaterialets bilag 5 om samarbejdsprocedure, er samarbejdet og Udbud af laboratorieydelser spørgsmål og svar Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål, som sammen med Energistyrelsens svar er angivet i skemaet nedenfor. N Spørgsmål o. 1 Hvilke mindre ændringer

Læs mere

VØLUND VARMETEKNIK MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120 GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120

VØLUND VARMETEKNIK MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120 GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120 VARMETEKNIK MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME Polarkulde Varmepumpens indedel passer elegant ind i fx et bryggers, og samtidig er den udendørs enhed meget lydsvag. Med

Læs mere

Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer

Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer Produktguide Produktguide: Valg af varmepumpe OKTOBER 2011 Valg af varmepumpe Varmepumpers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt Notat om delegerede retsakter til Folketingets Europaudvalg Notat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret retsakt, der implementerer

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Der er en bonus for process-chillers for lav-gwp kølemidler (GWP<150) og en tidsgradueret bonus for condensing units med kølmidler med GWP<150.

Der er en bonus for process-chillers for lav-gwp kølemidler (GWP<150) og en tidsgradueret bonus for condensing units med kølmidler med GWP<150. Teknologisk Institut 1. september 2015/Per Henrik Pedersen, revideret 17. september 2015 Der er nu indført EU-ecodesign-kriterier for professionelle køleskabe, blæsekølere, condensing units (CDU eller

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgere om optagelse på Energistyrelsens lister over varmepumper

VEJLEDNING til ansøgere om optagelse på Energistyrelsens lister over varmepumper VEJLEDNING til ansøgere om optagelse på Energistyrelsens lister over varmepumper Kom med på varmepumpelisten Energistyrelsen har oprettet en varmepumpeliste, hvor forbrugerne kan se hvilke varmepumper,

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering Ref.: 10 Biokedler / Isolering af Standardhus for biomasseopvarmede huse biokedler/ Isolering af den aktuelle Prioriteringsfaktor: 1,0 Isolering af ingen (under 10 mm) til god isolering (mere end 20 mm)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Copyright Teknologisk Institut 2016

Copyright Teknologisk Institut 2016 Varmepumper Svenn Hansen Center for Køle- og Varmepumpeteknik sha@teknologisk.dk Uddannelsesdage for BedreBolig-rådgivere i Taastrup 4/10 2016 og i Randers 12/10 2016 Fil: Varmepumper SHA ver3.pptx Dato

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Luft/vand varmepumper. Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS

Luft/vand varmepumper. Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS Luft/vand varmepumper Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS Fokus på alternativ energi Klimaændringer, flere voldsomme skybrud samt stigende temperaturer i luften og havet, har gjort behovet for grønne

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste

Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste 1.1 Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste Denne aftale indgås mellem: Ansøger og Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter (På vegne af Energistyrelsen)

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Formål Det anslås at vedtagelsen af ecodesignkrav vil medføre en energibesparelse i 2030 på 22 PJ

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Luft/vand varmepumper Compress 6000 AW & Compress 3000 AWS

Luft/vand varmepumper Compress 6000 AW & Compress 3000 AWS Luft/vand varmepumper Compress 00 AW & Compress 3000 AWS Fokus på alternativ energi Varmepumper gør en forskel Klimaændringer, flere voldsomme skybrud samt stigende Når en oliekedel fx udskiftes med en

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011 Bidrag til idékonkurrence Sommer 2011 Udarbejdet af: 08500 Mette Thordahl Nørgaard mettethordahl@gmail.com petersen_mads@hotmail.com Resumé Dette bidrag til idékonkurrencen har udgangspunkt i et afgangsprojekt.

Læs mere

Beregning af bygningers energibehov Ækvivalensdata for særlige komponenter og løsninger

Beregning af bygningers energibehov Ækvivalensdata for særlige komponenter og løsninger Vejledning til Be15 og SBi- anvisning 213: Bygningers Energibehov BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET, INDEKLIMA OG BÆREDYGTIGHED A.C. MEYERS VÆNGE 15 2450 KØBENHAVN SV SBI.DK CVR 29 10 23 84 Vejledning +45

Læs mere

Din personlige. varme system beregning. System beregning

Din personlige. varme system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold til Europa kommissionen.first_page_labels_necessary_dk

Læs mere

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Side 1 Program Energistyrelsen Ecodesign og energimærkning Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Energimærkning af lamper/armaturer Udfasning

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Ecodesign minimumskrav og energimærkning af kedler, varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Møde NVE Møde, NVE 8. marts 2012 4 forslag til

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling Energiløsning UDGIVET JUNI 2010 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Side 3. Indbefattede anlæg

Side 3. Indbefattede anlæg Side 1 Side 2 Forord EU forordning 811/2013 af 18. februar 2013 definerer kravene til energimærkning af anlæg til rumopvarmning og energimærkning af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. Forordningen

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

Ecodesign, Entr Lot 1 Gennemgang af forslag til regulering af energieffektivitet af professionelle køleprodukter

Ecodesign, Entr Lot 1 Gennemgang af forslag til regulering af energieffektivitet af professionelle køleprodukter Ecodesign, Entr Lot 1 Gennemgang af forslag til regulering af energieffektivitet af professionelle køleprodukter Per Henrik Pedersen Teknologisk Institut 16. Januar 2012, Opdateret den 20.juni 2012 mht.

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Din personlige. varme system beregning. System beregning

Din personlige. varme system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold til Europa kommissionen.(commission

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere