Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk."

Transkript

1 Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende dokument beskriver vedtaget og forventet fælles Europæisk lovgivning for luft/luft, luft/vand og væske/vand varmepumper. Desuden er der foretaget beregninger af SCOP for udvalgte varmepumper. SCOP er årsenergieffektiviteten (Seasonal COP), der benyttes som sammenligningsgrundlag i forordningerne under ecodesign direktivet. Resultaterne benyttes til at vurdere minimumskravene og energimærkningsskalaerne for de forskellige typer varmepumper i forhold kravene i det danske bygningsreglement BR10 og varmepumper på det danske marked. Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Varmepumper i ecodesign arbejdet EU's ecodesign arbejdet er grundlaget for udarbejdelse af både energimærknings skalaer og minimum energieffektivitetskrav (ecodesign krav) for en række energiforbrugende apparater, herunder også varmepumper. Ecodesign arbejdet er inddelt i en række lots, der dækker forskellige områder og er på forskellige stadier frem mod en formulering og vedtagelse af lovgivning på området. Forskellige varmepumpetyper er omfattet af forskellige lots, som er illustreret i følgende figur. Luft/vand Væskebaseret rumopvarmning Brugsvandsopvarmning Lot 1: Boilers Lot 2: water heaters Væske/vand Væskebaseret rumopvarmning Brugsvandsopvarmning Lot 1: Boilers Lot 2: water heaters Luft/luft Opvarmning + køling < 12 kw køling > 12 kw Opvarmning > 12 kw Lot 10: Residential room conditioning appliances Lot 6: Airconditioning and ventilation systems Lot 21: Central air heating products Væske/luft Opvarmning > 12 kw Lot 21: Central air heating products Figur 1: Oversigt over hvilke lots, der dækker de forskellige typer varmepumper 1

2 Umiddelbart er boligventilationsvarmepumper ikke dækket af disse lots. Figuren viser at i alt fem lots dækker varmepumper. Status for disse lots er: Område Status Implementering af første krav Lot 1: Boilers Forventet vedtagelse i 2012 Forventet 2014 Lot 2: Water heaters Forventet vedtagelse i 2012 Forventet 2014 Lot 6: Aircondition & ventilation Forstudie under udarbejdelse? Lot 10: Residential room conditioning Vedtaget og offentliggjort 1. jan Lot 21: Central hot air heating Forstudie under udarbejdelse? Tabel 1: Oversigt over status på europæisk lovgivning af varmepumper Lot 1 om opvarmning af vand til samt kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og lot 2 om opvarmning af brugsvand har været synkroniseret gennem arbejdsprocessen. Lot 6 og Lot 21 er endnu på et stadie, hvor der etableres datagrundlag til senere vurdering af lovgivningsmuligheder. Følgende beskrivelse vil fokusere på Lot 1 for væske/vand og luft/vand varmepumper og lot 10 for luft/luft varmepumper med ydelse under 12kW. Luft/luft varmepumper med ydelse 12kW Lovgivningen for luft/luft varmepumper med ydelse under 12kW blev vedtaget i foråret 2011 og vil træde i kraft fra 1.januar Lovgivningen omfatter både minimumskrav og energimærkning og dækker krav til både opvarmning og køling. Reglerne vil blive indført i flere trin over en årrække som vist i følgende figur. 1.jan jan jan jan jan Minimumskrav 2. Minimumskrav 1. Energimærke 2. Energimærke 3. Energimærke 4. Energimærke Figur 2: Tidsplan for indførsel af minimumskrav og energimærker for luft/luft varmepumper Minimumskravene i første og anden runde er vist i følgende figur. Som figuren viser, kan man opnå reducerede minimumskrav, hvis varmepumpen anvender særligt miljøvenlige kølemidler. 1.jan SCOP SEER GWP>150 3,40 3,60 GWP 150 3,06 3,24 1.jan 2014 SCOP SEER SCOP SEER < 6 kw GWP>150 GWP 150 3,80 4,60 3,42 4, kw GWP>150 3,80 4,30 GWP 150 3,42 3,87 Figur 3: 1. og 2. Minimumskrav til energieffektivitet for luft/luft varmepumper. 2

3 For de fleste varmepumper betyder det, at de skal overholde en SCOP på 3,40 i 2013 og 3,80 i Tilsvarende indføres en række energiklasser baseret på SCOP værdierne. Disse vil være: A+++ A++ A+ A B C D E F G SCOP 5,10 4,60 SCOP < 5,10 4,00 SCOP < 4,60 3,40 SCOP < 4,00 3,10 SCOP < 3,40 2,80 SCOP < 3,10 2,50 SCOP < 2,80 2,20 SCOP < 2,50 1,90 SCOP < 2,20 SCOP < 1,90 SEER 8,50 6,10 SEER < 8,50 5,60 SEER < 6,10 5,10 SEER < 5,60 4,60 SEER < 5,10 4,10 SEER < 4,60 3,60 SEER < 4,10 3,10 SEER < 3,60 2,60 SEER < 3,10 SEER < 2,60 Figur 4: Skala for energimærkning af luft/luft varmepumper Frem til at ovenstående mærkning træder i kraft fungerer den gældende europæiske energimærkning baseret på effektiviteten i ét driftspunkt. For at opnå et A-mærke på den gamle skala, skal COP være over 3,6 i driftspunktet 7 C/20 C. I Danmark er der krav om, at luft/luft varmepumper, der installeres, skal være A-mærkede. Beregnede SCOP værdier for luft/luft varmepumper For at vurdere størrelsesordenen af energiklasserne og minimumskravene er der beregnet en SCOP værdi for en række varmepumper, der overholder kravene på Go Energi s 1 liste over luft/luft varmepumper. For luft/luft varmepumper benyttes på nuværende tidspunkt ikke en beregnet årseffektivitet. I stedet er Go Energi s krav defineret ved specifikke driftspunkter, som ses herunder. Temperaturen henviser til lufttemperatur på den kolde side (udetemperaturen), mens temperaturen på den varme side (indetemperaturen) er konstant 20 C. Temperatur Minimumskrav COP -7 C 2 C 2,5 2,8 7 C 3,6 Tabel 2: Minimumskrav ved diverse temperaturer for optagelse på Go Energi liste over energieffektive luft/luft varmepumper SCOP er beregnet for fem varmepumper, hvor der har været data tilgængelig for fire fuldlasttestpunkter (-15 C, -7 C, 2 C og 7 C) og to dellasttestpunkter (2 C og 7 C) målt ved ca. 50 % effekt. Værdierne fra disse testpunkter er interpolerede og ekstrapolerede til de værdier som SCOP beregningen kræver. Varmepumperne er frekvensregulerede og SCOP beregnes ved brug af interpolerede dellastvirkningsgrader baseret på de opgivne dellastpunkter. Beregningsteknisk antages det, at luft/luft varmepumperne alle er reversible, hvilket gør energiforbruget til diverse standby forbrug i SCOP beregningen minimalt, da antallet af timer i de forskellige driftssituationer er væsentligt mindre. Der er antaget et crankcase heater forbrug på 10W, et thermostat off forbrug på 2W 1 Go Energi er en uafhængig, offentlig organisation, som skal fremme effektiv brug af energi i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet. 3

4 og et off forbrug på 1W for alle størrelser varmepumper, hvilket betyder maksimalt 0,2 % for SCOP værdien. Resultaterne af beregninger er vist i følgende tabel, hvor både SCOP værdien og det tilsvarende energimærke er vist. Som tidligere nævnt vil minimumskravet til SCOP være 3,4 i 2013 og 3,8 fra 2014 i den nye europæiske ordning. Navn SCOP VP1 4,12 VP2 4,13 VP3 4,05 VP4 3,92 VP5 3,99 Energimærke A+ A+ A+ A A Tabel 3: Beregnede SCOP værdier for fem varmepumper fra Go Energis liste over energieffektive luft/luft varmepumper Tendenser for minimumskrav og energimærkning af luft/luft varmepumper De fem udvalgte varmepumper har SCOP værdier omkring 4,0, hvor de kommende EU krav vil være henholdsvis 3,4 i 2013 og 3,8 fra Alle disse varmepumper vil således overholde både første og andet sæt EU minimumskrav for energieffektiviteten (ecodesign krav). Kravene på Go Energis liste er altså skrappere end de kommende ecodesign krav. Resultaterne viser ligeledes, at disse varmepumper vil ligge i toppen af A energiklassen eller bunden af A+ energiklassen. De fem udvalgte varmepumper i denne analyse repræsenterer de bedste varmepumper på det danske marked lige nu. Da flere af disse varmepumper ligger i A+, er der således plads til at belønne yderligere udvikling af energieffektiviteten for luft/luft varmepumper i fremtiden med endnu bedre energimærker. Et problem i den forbindelse er dog, at A+ først bliver tilgængelig i 2015 og A++ i Det betyder, at der reelt først er et incitament til at forbedre energieffektiviteten for disse varmepumper i 2017, hvor en sådan forbedring kan afspejles i energimærket. Design af energimærket for luft/luft varmepumper Som Figur 2 også beskriver, vil energimærket blive udrullet i fire versioner. Designet af de fire mærker vil være det samme bortset fra, at mærkningsskalaen vil blive flyttet hvert andet år. Første mærke vises i figur 5 på næste side. 4

5 Figur 5: Europæisk energimærke for luft/luft varmepum per pr. 1.jan Det første energimærke vil have en skala fra A til G. Mærket viser energieffektiviteten for opvarmning i de tre klimazoner og for køling. Det er frivilligt at opgive energimærker for køling og for opvarmning i warmer og colder klimazonen. Mærket viser også støj fra indedelen og udedelen. Desuden viser mærket designydelsen i kw, beregnet SCOP og årligt energiforbrug for de tre klimazoner og for køling. Designydelse er varmebehovet ved designtemperaturen og er den samme som anvendes i SCOP beregningen (Average = -10 C, Colder = -22 C og Warmer = 2 C). Det betyder, at energimærket ikke blot bliver et redskab til at vurdere energieffektivitet af varmepumpen, men også kan bruges til at vælge en varmepumpe i den rigtige størrelse, hvilket kan være afgørende for den virkningsgrad forbrugeren i praksis vil opleve. De bedste varmepumper på det danske marked i dag, som er kvalificerede til A+, vil således kun kunne opnå et A-mærke frem til Fra 2015 til 2017 kan de på tilsvarende vis kun opnå A+ og fra 2017 til 2019 kan de kun opnå A++. Følgende figurer viser de følgende tre energimærker som introduceres hhv. 1. jan. 2015, 2017 og Figur 6: Energimærker for luft/luft varmepumper pr. 1. jan. 2015, 2017 og

6 Luft/vand varmepumper og væske/vand varmepumper Der er endnu ikke vedtaget fælles europæisk regulering for området dækket af Lot 1 Space heaters and combination heaters, hvor luft/vand og væske/vand varmepumper hører under. Der er dog udformet konkrete forslag og opdaterede dokumenter udsendt 2. februar, som er udgangspunktet for følgende. Det forventes, at reguleringen vedtages i løbet af Og at kravene bliver gældende to år efter vedtagelsen. Forventet implementering er vist i følgende figur Minimumskrav 2. Minimumskrav 1. Energimærke 2. Energimærke Figur 7: Forventet tidsplan for indførsel af minimumskrav og energimærker for luft/vand og væske/vand varmepumper Luft/vand og væske/vand varmepumper vil blive sammenlignet på tværs af opvarmningsteknologier og vurderes derfor efter samme energimærkningsskala som f.eks. oliefyr og gasfyr. Dog er der udformet en særlig mærkningsskala til varmepumper, der leverer varme til lav temperatur systemer, typisk gulvvarme. Det skyldes, at afgiver temperaturen spiller en særlig rolle for varmepumpernes energieffektivitet. Kravene er defineret for gulvvarme med en dimensionerende fremløbstemperatur på 35 C svarende til low temperature i standarden EN Det bredt dækkende energimærke er beregnet til radiatorsystemer med dimensionerende temperatur på 55 C. Modsat den fælles energimærkningsskala sættes forskellige ecodesign krav til henholdsvis kedler til olie og gas, varmepumper til radiatorsystem, varmepumper til gulvvarme og endelig til elektriske kedler. I følgende analyse fokuseres på bygningsopvarmning alene og ikke på opvarmning af varmt brugsvand. Oplægget til ny EU regulering giver mulighed for at energimærke kombineret brugsvands- og rumopvarmning. For at kunne sammenligne på tværs af de forskellige teknologiers energi input benyttes en energieffektivitetsfaktor for rumopvarmning kaldet Seasonal space heating energy efficiency, som sammenligningsgrundlag (kaldet η s i figurerne). Faktoren beskriver varmeudbyttet i forhold til energiinputtet. For elektricitet som input benyttes en omregningsfaktor kaldet primary energy factor (PEF) på 2,5, hvor den beregnede SCOP divideres med denne værdi ud fra en antagelse om, at det kræver 2,5 energienhed primært brændsel at producere 1 energienhed elektricitet. Ecodesign minimumskravene er vist i figur 8 på følgende side. 6

7 55 C 35 C 2014 SCOP ηs SCOP ηs 2,25 90 % 2, % 2016 SCOP ηs SCOP ηs 2, % 3, % Figur 8: 1. og 2. Minimumskrav til energieffektivitet for luft/vand og væske/vand varmepumper Tilsvarende indføres en række energiklasser baseret på SCOP værdierne. Til venstre ses energiklasser for radiatorvarme og til højre for gulvvarme (low temperature). A+++ SCOP > 3,75 A++ 3,13 SCOP < 3,75 A+ 2,45 SCOP < 3,13 A 2,25 SCOP < 2,45 B 2,05 SCOP < 2,25 C 1,88 SCOP < 2,05 D 0,93 SCOP < 1,88 E 0,85 SCOP < 0,93 F 0,75 SCOP < 0,85 G SCOP < 0,75 ηs > 150 % 125 % ηs < 150 % 98 % ηs < 125 % 90 % ηs < 98 % 82 % ηs < 90 % 75 % ηs < 82 % 37 % ηs < 75 % 34 % ηs < 37 % 30 % ηs < 34 % ηs < 30% A + SCOP > 4,38 ηs > 175 % A++ 3,75 η SCOP 150 s % < 4, % A+ 3,08 η SCOP 123 s % < 3, % A 2,88 η SCOP 115 s % < 3, % B 2,68 η SCOP 107 s % < 2, % C 2,50 η SCOP 100 s % < 2, % D 1,55 η SCOP 62 % s< < 100 2,50 % E 1,48 η SCOP 59 % s < 1,55 62 % F 1,38 η SCOP 55 % s < 1,48 59 % G SCOP < 1,38 ηs< 55 % Figur 9: Skala for energimærkning af luft/vand og væske/vand varmepumper for hhv. 55 C(venstre) og 35 C(højre). Det skal tilføjes, at der er to korrektionsfaktorer, som spiller ind på beregningen af η s i forhold til SCOP. For varmepumper fratrækkes 3% på grund af temperaturregulering. For væske/vand varmepumper alene fratrækkes yderligere 5% på grund af energiforbrug til jordvarmepumpen. Det betyder, at beregningen af η s sker således: For luft/vand varmepumper: For væske/vand varmepumper: Korrektionsfaktorerne er ikke medtaget i SCOP på figur 9. for at beregne den korresponderende SCOP skal der for luft til vand varepumper lægges 0,075 til SCOP angivet i skemaet, for væske til vand varmepumper skal tillægges 0,075 plus 0,125. Størrelsesordenen af disse krav og energimærkningsskalaer vurderes ved at beregne SCOP værdier for udvalgte varmepumper, der opfylder de danske krav i bygningsreglement fra 2010 (BR10 krav). BR10 kravene er baseret på en normeffektfaktor (NEF), som beregnes ud fra fire eller fem fuldlasttestpunkter. I det følgende gennemgås beregninger og resultater for hhv. luft/vand og væske/vand varmepumper og for hhv. radiator og gulvvarme. Værdierne til beregningerne er interpolerede og ekstrapolerede, da normeffektfaktoren er baseret på andre testpunkter end SCOP. Der er antaget et crankcase heater forbrug på 15W, et thermostat off forbrug på 2W og et off forbrug på 1W for alle størrelser varmepumper. Disse forbrug vil spille en større rolle i de små varmepumper i forhold 7

8 til de store. F.eks. betyder det forringelse af SCOP på ca. 1,3 % for en varmepumpe med nominel effekt på 6kW, mens standby forbrug for en varmepumpe på 13kW betyder en forringelse af SCOP på ca. 0,5 % Desuden er beregningerne baseret på fuldlastdata i henhold til beregningsmetoden. Udføres dellast test for frekvensregulerede varmepumper vil SCOP værdierne ligge lidt højere. Der henvises til dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 for nærmere uddybning af SCOP beregningsmetoden. Luft/vand varmepumper SCOP beregningsresultater Testpunkterne for beregning af henholdsvis normeffektfaktoren og SCOP værdier for radiatorvarme og gulvvarme er vist i følgende tabel. For et generelt overblik over testpunkter, hvor også Warmer og Colder klimaprofilerne vises, henvises til bilag 1 i Beregning af SCOP for varmepumper efter En Testpunkter normeffektfaktor Testpunkter SCOP 55 C reference (radiator) Testpunkter SCOP 35 C reference (gulvarme) 7/45 C -7/52 C -7/34 C 2/45 C 2/42 C 2/30 C 7/35 C 7/36 C 7/27 C 2/55 C 12/30 C 12/24 C -7/55 C Tabel 4: Testpunkter til brug for beregning af normeffektfaktor og SCOP værdier for luft/vand varmepumper. Resultater luft/vand 55 C Radiatorvarme Energistyrelsens varmepumpeliste indeholdt i december 2011 ca. 170 luft/vand varmepumper. Der er udvalgt ni varmepumper fra denne liste, som alle ligger lige over eller lige under bygningsreglementets krav til energieffektivitet. BR10 kræver en normeffektfaktor over 2,7 (η s =108%) pr. 1.januar I tabellen herunder er vist normeffektfaktor og beregnet SCOP for varmepumperne. Da EU regulering for denne type varmepumpe baserer sig på energieffektivitet, er seasonal space heating energy efficiency (η s ) også vist i tabellen. Navn Kapacitet 7/45 Optimal Pdesign h Normeffekt faktor(nef) Beregnet SCOP* Energi effektivitet (η s ) SCOP/NEF Forventet Energiklasse VP % 98% A+ VP % 97% A+ VP % 103% A+ VP % 98% A+ VP % 101% A+ VP % 96% A+ VP % 101% A+ VP % 100% A+ VP % 103% A+ Tabel 5: SCOP beregningsresultater for luft/vand varmepum per med 55 C dimensionerende fremløbstemperatur; radiatorvarme * SCOP værdien er beregnet ud fra η s, hvor korrektionsfaktoren på 3 procentpoint er indeholdt. 8

9 Resultaterne herover har en relativ lille usikkerhed, da testværdierne fra normeffektfaktoren ligger i samme temperaturområde som værdierne, der benyttes i SCOP beregningen. Kun punktet 12/30 C ligger uden for de tilgængelige testpunkter fra normeffektfaktor testen. Men, da varmebehovet er faldende med stigende temperaturer antages det, at dette punkt har en perifer betydning for størrelsen af SCOP. Resultaterne viser en stor overensstemmelse mellem beregnet værdi for normeffektfaktoren og beregnet SCOP værdi. Det illustreres i sidste søjle, hvor beregnet SCOP er divideret med normeffektfaktoren. SCOP/NEF forholdet indikerer, at den europæiske SCOP beregningsmetoden repræsenterer varmepumpedrift under danske forhold lige så godt som den eksisterende danske normeffektfaktor. Omregnes de gældende danske BR10 krav til energieffektivitet (η s ), svarer det til et krav til η s på 108 %. Dette krav vil blive strammet senest i 2015 med et nyt bygningsreglement. EUs minimumskrav for både 2013 (90%) og 2015 (100%) ligger altså et stykke under de danske krav. Ligeledes ses det, at varmepumperne fra den danske liste(2011) alle vil opnå A+ energimærkning. Resultater luft/vand 35 C Gulvvarme BR10 kræver en normeffektfaktor(nef) på 3,2 (η s =128%) for gulvvarme. Der er beregnet SCOP værdier for samme ni luft/vand varmepumper som i forrige afsnit. De udvalgte varmepumper har normeffektfaktorer, der ligger lidt højere end BR10 kravet. Resultaterne ses i følgende tabel. Navn Kapacitet 7/45 Optimal Pdesignh Normeffekt faktor (NEF) Beregnet SCOP* Energi effektivitet ((η s )) SCOP/NEF Forventet Energiklasse VP % 108% A++ VP % 96% A+ VP % 102% A+ VP % 109% A+ VP % 104% A+ VP % 110% A+ VP % 105% A+ VP % 104% A+ VP % 107% A++ Tabel 6: SCOP beregningsresultater for luft/vand varmepum per med 35 C dimensionerende fremløbstemperatur; gulvvarme * SCOP værdien er beregnet ud fra η s, hvor korrektionsfaktoren på 3 procentpoint er indeholdt. Resultaterne for gulvvarme luft/vand har en større grad af usikkerhed end for radiatorvarme, da testværdierne fra normeffektfaktoren er målt ved højere temperaturer end de fleste af værdierne, der benyttes i SCOP beregningen. Det vil sige, at der er benyttet en vis grad af ekstrapolation, som giver større usikkerhed. Desuden varierer testværdierne på både den varme og den kolde side af varmepumpen, som nødvendiggør inter- og ekstrapolation på begge værdier. For 35 C bliver SCOP ca. 5 % højere end normeffektfaktoren beregnet for gulvvarme, men der er stadig god overensstemmelse mellem de to beregninger. Forskellen kan skyldes både forskelle i beregningsmetoderne for hhv. gulvvarme og radiatorvarme og usikkerheden på ekstrapolationerne. 9

10 Omregnes de gældende danske BR10 krav til energieffektivitet, svarer det til et krav på 128 %, kravet strammes ligeledes senest i Resultaterne viser, at EUs ecodesign krav for 2014 på 115 % ligger under de danske BR 10 krav, mens kravene fra 2016 på 125 % svarer krav i BR10. Også i forhold til gulvvarme vil otte varmepumper opnå energimærket A+ mens en enkelt vil opnå A++. Væske/vand varmepumper SCOP beregningsresultater Testpunkterne for beregning af henholdsvis normeffektfaktoren og SCOP værdier for væske/vand varmepumper ved radiatorvarme og gulvvarme er vist i følgende tabel. En udvidet oversigt kan ses i bilag 1 i Beregning af SCOP for varmepumper efter En Testpunkter normeffektfaktor Testpunkter SCOP 55 C reference (radiator) Testpunkter SCOP 35 C reference (gulvarme) 0/45 C 0/52 C 0/34 C 0/35 C 0/42 C 0/30 C 0/55 C 0/36 C 0/27 C -5/55 C 0/30 C 0/24 C Tabel 7: Testpunkter til brug for beregning af normeffektfaktor og SCOP værdier for væske/vand varmepumper. Resultater væske/vand 55 C Radiatorvarme Energistyrelsens varmepumpeliste indeholdt i december 2011 ca. 360 væske/vand varmepumper. Herfra er udvalgt ni varmepumper, som alle ligger tæt ved bygningsreglementets krav til energieffektivitet. I BR10 kræves pr. 1.januar 2012 en normeffektfaktor NEF over 2,8 (η s = 112 %) for væske/vand varmepumper med ydelse mellem 3kW og 6kW og en normeffektfaktor over 3,0 (η s = 120 %) for varmepumper med ydelse over 6 kw. Resultaterne ses i følgende tabel. Navn Kapacitet 0/45 Optimal Pdesignh Normeffekt faktor (NEF) Beregnet SCOP Energi effektivitet ((η s )) SCOP/NEF Forventet Energiklasse VP % 101 % A+ VP % 102 % A+ VP % 100 % A+ VP % 101 % A++ VP % 101 % A++ VP % 102 % A+ VP % 102 % A+ VP % 102 % A++ VP % 105 % A++ Tabel 8: SCOP beregningsresultater væske/vand varmepum per med 55 C dimensionerende fremløbstemperatur; radiatorvarme * SCOP værdien er beregnet ud fra η s, hvor korrektionsfaktorer på i alt 8 procentpoint er indeholdt. Resultaterne herover har en relativ lille usikkerhed, da testværdierne for normeffektfaktoren ligger i samme temperaturområde som værdierne, der benyttes i SCOP beregningen. Desuden benytter tre ud af fire af normeffektfaktor testpunkterne 0 C på den kolde side, som SCOP data også er baseret på. Der bliver således fortrinsvis interpoleret på værdierne i forhold til temperaturen på den varme side, hvilket 10

11 begrænser usikkerheden. Punktet 0/30 C ligger lidt lavere end det laveste normeffektfaktor testpunkt (som er 0/35 C), men her gælder, at dette punkt kun har indflydelse på en meget lille andel af årsforbruget og derfor spiller en perifer rolle. Igen ses en stor overensstemmelse mellem SCOP og normeffektfaktoren, SCOP er ca. 2 % bedre end normeffektfaktoren. Den større virkningsgrad for væske/vand varmepumper i forhold til luft/vand varmepumper, som ses på normeffektfaktorkravene NEF, ses altså tilsvarende for de beregnede SCOP værdier. Gældende danske BR10 krav for væske/vand svarer til krav til energieffektivitet (η s ) på hhv. 112% og 120%. Hvilket er betydelig højere end EU s ecodesign krav, som vil være 90% i 2014 og 100% i Kravene i bygningsreglementet skærpes ligeledes senest Da væske/vand varmepumper er mere effektive end luft/vand varmepumper, ligger de beregnede energi effektiviteter (η s ) for de udvalgte pumper på mellem 119% og 137%, hvilket er væsentlig højere end EU s ecodesign krav på 90% i 2014 hhv. 100% i Det ses også af tabel 8, at fem ud af de ni varmepumper vil ligge i A+, mens fire varmepumper opnår A++. Resultater væske/vand 35 C Gulvvarme I BR10 kræves pr. 1.januar 2012 en normeffektfaktor over 3,6 (η s =144%) for væske/vand varmepumper mellem 3kW og 6kW og 3,7 (η s =148%) for varmepumper over 6 kw. Der er beregnet SCOP værdier for samme ni væske/vand varmepumper som i forrige afsnit. Resultaterne ses i følgende tabel. Navn Kapacitet 0/45 Optimal Pdesignh Normeffekt faktor Reference SCOP Energi effektivitet (EE) SCOP/NEF Forventet Energiklasse VP % 102 % A++ VP % 103 % A++ VP % 101 % A+ VP % 101 % A++ VP % 102 % A++ VP % 102 % A++ VP % 103 % A++ VP % 103 % A++ VP % 105 % A++ Tabel 9: SCOP beregningsresultater for væske/vand varmepumper med 55 C dimensionerende fremløbstemperatur; gulvvarme * SCOP værdien er beregnet ud fra η s, hvor korrektionsfaktorer på i alt 8 procentpoint er indeholdt. Resultaterne for gulvvarme væske/vand har ligeledes en større grad af usikkerhed end for radiatorvarme væske/vand, da testværdierne fra normeffektfaktoren er foretaget ved højere temperaturer end de fleste af værdierne, der benyttes i SCOP beregningen. Der ses igen god overensstemmelse mellem normeffektfaktoren og SCOP beregningen, hvor SCOP værdien bliver ca. 1-5 % højere end normeffektfaktoren. 11

12 De danske krav i BR10 svarer omregnet til energieffektivitet (η s ) til 144 % (3-6kW) og 148 % (>6kW). BR10 kravene er også her betydelig skrappere end EU s ecodesign krav som for væske/vand gulvvarme er 115 % i 2014 og 125 % i Som sagt skærpes kravene i bygningsreglementet senest i I tabel 9 ses, at varmepumpernes energieffektiviteter ligger fra 147 % til 170 %, hvilket er betydelig højere end EU s ecodesignkrav både for 2014, hvor kravet er 115 % og i 2016 hvor kravet er 125 %. Ligeledes ses, at otte ud af de ni varmepumper vil opnå energimærket A++, mens en enkelt vil opnå A+. Forventet design af energimærker I udkastet til energimærkning sendt i intern høring i EU kommissionen i februar 2012 lægges op til, at energimærket indføres i to step, hvor A+++ klassen først indføres fire år efter at reguleringen træder i kraft. De første energimærker, der indføres 2 år efter ikrafttrædelse vil gå fra A++ til G, mens energimærket der indføres 4 år efter går fra A+++ til D. Der vil være to forskellige energimærker et som viser effektiviteten ved både radiatoropvarmning og gulvvarme og et som benyttes til varmepumper, der kun kan levere lavtemperaturvarme. Energimærket til venstre viser energiklassen for henholdsvis radiatoropvarmning og opvarmning via gulvvarme. Desuden vises varmeydelsen inklusiv elektrisk backup ved designtemperaturen for de forskellige klimazoner i boksen nedenunder. Dette tal afspejler varmebehovet brugt i beregningerne ved dimensionerende udetemperatur i den givne klimazone. De viste varmeydelser kan blive en dimensionerings-parameter, idet forbrugeren kan søge efter varmepumpe ydelser, der matcher kundens behov. I tidligere forslag til designet af dette energimærke, blev energieffektiviteten η s vist i samme boks. Ligesom der på energimærket for luft/luft varmepumper vises energieffektiviteten (som SCOP værdi) og forventet årligt energiforbrug. Denne information giver forbrugeren mulighed for at vurdere forskellige varmepumper inden for samme energiklasse. Det er særligt vigtigt i forhold til varmepumper, da energiklasserne (A til A+++) er store. Der er ca procentpoint mellem de dårligste og de bedste produkter inden for samme energimærkningsklasse. 12

13 Energimærket viser også lydniveauet fra henholdsvis indedelen og udedelen. Figur 10: Første energimærke for luft/vand og væske/vand varmepumper til radiatoropvarmning og gulvvarme. Hvis varmepumpen kun kan producere lavtemperaturvarme (gulvvarme) bruges energimærket til venstre. Figur 11: Første energimærke for luft/vand og væske/vand varmepumper alene til lavtemperatur opvarmning (gulvvarme). To år senere indføres energimærkerne vist herunder. Figur 12: Andet energimærke for luft/vand og væske/vand varmepumper og til gulvvarme alene. Tendenser for ecodesign krav og energimærkning af luft/vand og væske/vand varmepumper Herunder opsummeres sammenligningen af krav i den danske lovgivning (BR10), ecodesign krav og beregnede energieffektiviteter for varmepumper fra Energistyrelsens varmepumpe lister i december I tabel 10 ses ecodesign krav og danske minimumskrav, samt intervallet for de beregnede energieffektiviteter for varmepumper fra Energistyrelsens lister. For varmepumper til væskebaserede varmefordelingsanlæg, viser tabellen, at de forslåede ecodesign krav er lavere end både de danske krav til energieffektivitet (BR10 krav) og de beregnede værdier for varmepumper på Energistyrelsens varmepumpe lister. Dertil forventes, som nævnt, en stramning af de danske krav senest i 2015 med det nye 13

14 bygningsreglement. 14

15 ecodesign krav (η s ) BR 10 krav pr (η s ) Beregnet for varmepumper på energistyrelsens liste (december 2011) η s kW >6kW Laveste højeste Luft/vand (55 C ) 90 % 100 % 108 % 108 % 106 % 119 % Luft/vand (35 C) 115 % 125 % 128 % 128 % 125 % 155 % væske/ vand (55 C) 90 % 100 % 112 % 120 % 119 % 137 % væske/vand (35 C) 115 % 125 % 143 % 148 % 147 % 170 % Tabel 10 oversigt over effektiviteter for BR og ecodesign krav og beregnede værdier for effektiviteten for varmepumper på Energistyrelsens varmepumpelister 2011 Forskelle i energieffektivitet for radiatorvarme og gulvvarme Beregningerne viser ligeledes, at energieffektiviteten ligger henholdsvis omkring 30 procentpoint højere for gulvvarme end for radiatordrift for samme pumper. Tilsvarende ecodesign krav og mærkningsskalaer ligger kun 25 procentpoint højere. Det betyder, at varmepumper til gulvvarmedrift vil få lettere ved at klare ecodesign kravene. Samtidig opnår varmepumperne i de fleste tilfælde en energiklasse højere ved gulvvarmedrift end ved radiatordrift. Generelt konkluderes, at ecodesignkrav for varmepumper vil have en begrænset effekt på det danske marked. Generelt om Energimærkerne og energimærkningsskalaen Energimærkningsskalaen i figur 9 viser, at varmepumper kun vil strække sig over treforskellige energimærkningsklasser. To til fire år efter regulativets ikrafttræden er det muligt at opnå A, A+ eller A++ og efter fire år er det muligt at opnå A+, A++ eller A+++. Årsagen er, at EU s ecodesign krav afskærer alle klasser under A to år efter ikrafttræden og alt under A+ afskæres fire år efter ikrafttræden. Da der kun er tre aktive energimærkningsklasser for varmepumper, bliver muligheden for at differentiere sig væsentlig mindre for de enkelte produkter inden for samme teknologi. Begrænsningen i antallet af energiklasser til varmepumper er en logisk konsekvens af, at EU kommissionen foreslår en fælles energimærkningsskala for alle teknologier bortset fra lavtemperatur varmepumper. Lavtemperatur varmepumperne justeres dog i forhold til den overordnede mærkningsskala, hvorved situationen bliver den samme for disse. Alle teknologier skal vises på samme skala, hvilket betyder, at hver teknologi kun har få klasser til rådighed, da forskel i effektiviteten (η s ) fra teknologi til teknologi er stor og knapt overlappende. For eksempel har elektriske kedler en η s omkring %, mens varmepumpernes η s generelt ligger fra 100 % til over 175 %. 15

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Skærpelse af effektivitetskravene til varmepumper. I lyset af det senest udførte arbejde med ECO-design er der blevet fremsat et forslag om, at effektivitetskravene

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP Udarbejdelse af label samt generelle informationer om ECOdesign og ErP Generelle informationer om ECO-design og ErP Pr. 26. september 2015 starter den lovpligtige fase for eco-design krav og energimærkningen.

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut

Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10 Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut Titel: Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10 Udarbejdet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler

Læs mere

Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer

Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer Produktguide Produktguide: Valg af varmepumpe OKTOBER 2011 Valg af varmepumpe Varmepumpers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Ecodesign minimumskrav og energimærkning af kedler, varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Møde NVE Møde, NVE 8. marts 2012 4 forslag til

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering Ref.: 10 Biokedler / Isolering af Standardhus for biomasseopvarmede huse biokedler/ Isolering af den aktuelle Prioriteringsfaktor: 1,0 Isolering af ingen (under 10 mm) til god isolering (mere end 20 mm)

Læs mere

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design Det der virkelig betyder noget Din guide til ErP-direktivet ECO-design Godt informeret og klar til handling med Wolf som din partner Eco-design direktivet (ErP) - oversigt over tekniske og mærknings forpligtigelser.

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Indhold Varmepumpens virkemåde Mærkning af varmepumper / SCOP Typer af varmepumper / fordele og ulemper Installationseksempler

Læs mere

Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper 10. udgave 12. juni 2009

Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper 10. udgave 12. juni 2009 12. juni 2009 Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper 10. udgave 12. juni 2009 Når man står overfor at skulle vælge en varmepumpe, er det meget vigtigt at vælge en varmepumpe med en høj effektivitet.

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Formål Det anslås at vedtagelsen af ecodesignkrav vil medføre en energibesparelse i 2030 på 22 PJ

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Hvad står der i energimærkerne?

Hvad står der i energimærkerne? Hvad står der i energimærkerne? - en forklaring af ikonerne på energimærker for opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Bilag til informationsbrochure om nye krav i 2015 til reklame, markedsføring

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY STØVSUGER - og få den helt rigtige støvsuger Gå efter bedst mulig støvsuger Fra den 1. september 2014 skal alle nye støvsugere på markedet have EU s energimærke. Det er en fordel for dig, når du skal

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Danmarksgade 1, 4690 Haslev Danmarksgade 1A 4690 Haslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2014 Til den 24. juni

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

OPI-Aftale 2B. Et samarbejde mellem: - Region Syddanmark - HEEDS A/S - Søren Jensen A/S

OPI-Aftale 2B. Et samarbejde mellem: - Region Syddanmark - HEEDS A/S - Søren Jensen A/S OPI-Aftale 2B Et samarbejde mellem: - Region Syddanmark - HEEDS A/S - Søren Jensen A/S Dagsorden 10:00 Velkomst 10:10 Bordet rundt 10:20 Performancediagrammer v. Lars Nielsen 10:50 Lesson learned v. Frank

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 9/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Energiforlig marts 2012 Det er regeringens målsætning, at den danske el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Som led i denne målsætning

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2007 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2007 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2007 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm Page 1 of 7 Be06 model: Energiramme Dato 17.01.2008 11.17 Bæredygtig enfamiliehus BBR-nr Ejer Adresse Bygningen Bygningstype Fritliggende bolig Rotation 45,0 deg Opvarmet bruttoareal 187,0 m² Varmekapacitet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brandgaden 2 A 5871 Frørup Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. januar 2013 Til den 9. januar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Klimaanlæg Opvarmning og køling Vægmodel SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Diskret, moderne design Stille som en hvisken Den rette indendørs enhed til det rette rum www.daikin.dk FTXS20-25K/CTXS15-35K

Læs mere

Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper,

Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper, Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper, FORPROJEKT ELFORSK Subtitel: Udvikling af ny generation af varmepumper, som opfylder kriterierne for bedste energiklasse i kommende EU mærkningsordning:

Læs mere