Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)"

Transkript

1 »ZLLOZ610 L FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset, Gothersgade Fredericia Den ansøgende forenings navn, adresse og e- mail: Sct. Georgs Gilderne i Fredericia - Hjælpefonden Bent Riis Jensen, formand Slotsstien 18, 7000 Fredericia Bankkonto: Reg.nr.: 9581 Konto: Foreningens CVR nr: Husk at påføre foreningens CVR nr., da det er via dette pengene bliver udbetalt. Husk at CVR nr. skal være tilknyttet en nemkonto. Se vejledning på sidste side. Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år: Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år: Og for aktiviteter i indeværende år: Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

2 I» I 917ZLL3Z6 LOL09909 I. Generelle oplysninger: 1. I i Sct. Georgs Gilderne i Fredericia - Humanitært Udvalg Den frivillige forening/ organisations navn 2. Kontaktperson: Navn: Bent Riis Jensen Adresse: Slotsholmen 18 Postnr./ By 7000 Fredericia Telefon: Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres i Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Demente og deres nærmeste pårørende i Fredericia Kommune. Aktiviteterne sigter på demente, der kort forinden har modtaget diagnosen demens. Vort Humanitære Udvalg arrangerer en sommerudflugt og en julestue. Der tilrettelægges aktiviteter, hvor de demente og pårørende lærer hinanden at kende. Disse aktiviteter har vi arrangeret i snart mange år med stor succes. Familierne erklærer, at der sker en stærk begrænsning i familiernes sociale omgang efter diagnosen. Derfor er disse aktiviteter også et godt afbræk i en ensformig tilværelse. I flere år har vort Humanitære Udvalg desuden arrangeret danseaktiviteter, som nu foregår på Othello. Her har der været stor glæde af aktiviteten. Forskning har vist, at dans kan sinke udviklingen af demens. 4. Aktivitetens formål? At gøre de nyligt erkendte demente og deres pårørende mulighed for bedre at indstille sig på det nye liv som handicappet. Ud over dette tror vi på, at dansen kan være med til at bedre de dementes psykiske og fysiske status. 2

3 9 17ZLL3Z6 10L I. 5. Hvilken frivillig indsats udføres der? Herunder hvor mange frivillige indgår i aktiviteten? Det Humanitære Udvalg består af 10 medlemmer, som alle deltager frivilligt og ulønnet. 6. Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale om et længerevarende evt. kontinuerligt projekt? Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? Vi har planlagt, at de nævnte aktiviteter skal foregå hvert år. Vi klarer opgaverne økonomisk med støtte fra Fredericia Kommune og i mindre omfang fra vore egne midler. Uden kommunens støtte kan aktiviteterne ikke fortsætte. 7. Skal man være medlem? Er der brugerbetaling? Ja Ja 13 Nej [kx Nej RI' x 8. Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? 0 18 El ri Ei 61 66?i over 67 2r 9. Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten? Det har været forskelligt fra aktivitet til aktivitet. Sommer- og juleaktiviteterne har gennemgående haft 40/45 deltagere. 10. Overslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten. Bilag vedr. specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges ansøgningen. Der søges tilskud til: projekt kr. 111 daglig drift kr. anskaffelser kr. lokaleleje kr. kursusaktivitet kr. Z andet formål kr kr. 3

4 Der søges om i alt kr. Lt7ZZL3Z610L09909 l Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab Og budget skal vedlægges. Fredericia d. februar 2015 Underskrift: Underskrevet af Heinrich Schmidt, sekretær i Hjælpefonden Jens Thuesensvej 33, 7000 Fredericia Vedhæftet: Vedtægter for Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond, Budget for 2015 og Regnskab for Vedr. CVR og nemkonto: Frivillige foreninger skal for at få tilskud fra en offentlig myndighed have et CVR-nummer og en Nemkonto. CVR-nummeret er foreningens identifikationsnummer bl.a. overfor offentlige myndigheder, og alle tilskud vil blive indbetalt på den tilknyttede Nemkonto. Det er gratis at oprette både CVR-nummer og Nemkonto. Sådan gør le CVR-nummer oprettes ved at registrere foreningen online med Digital Signatur eller Neml D på Virk.dk. Vær opmærksom på at den digitale signatur ikke behøver være knyttet til foreningen - en hvilken som helst digital signatur kan benyttes. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyser jer om foreningens CVR-nummer. Når CVR-nummeret er oprettet kan I kontakte jeres pengeinstitution og få dem til at indberette foreningskontoen som Nemkonto. Når I ansøger om tilskud fra Fredericia Kommune påfør da jeres CVR-nummer og en Nemkonto på ansøgningen. Gode råd Vær opmærksom på at I skal bekræfte foreningens CVR-nummer hver tredje år. I får automatisk en , når I skal forny jeres CVR-nummer, og derfor er det vigtigt, at den adresse, som I noterer ved registreringen, er korrekt. Det kan også være en god ide at registrere flere adresser, så I er sikre på at modtage påmindelsen. Fornyelse af CVR-nummeret foregår samme sted som oprettelse på Virk.dk. 4

5 917ZLLOZ61.0L09909 I. Plan // Budget 2015 Sct Georgs giwrne Fredericia YfunianitærudvaQ af Arbejdet med tidligt konstaterede demente og deres pårørende: *En sommerdag i juni Udflugt til spejderhuset Gnisten, Erritsø en dag i det fri. Spejderliv. Madpakker, små opgaver, leg på græsplænen, bål med pølser /snobrød o.s.v. Forventet deltagerantal ca. 40/45 personer. Forventet pris ca ,- kr. *En dag i december. Julerier i Nordbo huset, med sang, musik, og dans. Forventet deltagerantal ca. 35/40 personer. Forventet pris ca ,- kr. *Til Dans for samme gruppe og andre med hukommelsestab, som bliver afholdt en gang om måneden på Othello Plejecenter, ansøger vi om 5.000,- kr. til dækning af kage til kaffen, "Julebal" og "afdansningsbal". Her er vi pr. gang mellem 50 og 80 personer *Diverse PR. materialer vedr. tilbuddet til de demente til udlevering og opmærksomhed, på Byens Bibliotek og Apoteker, og hos nogle af byens læger. I alt forventer vi at skulle bruge til hjælpearbejdet i 2015: ,- kr. Heraf er der overført fra ,15 kr. så lait ,85 kr. Da alt vores humanitært arbejde med demente og pårørende, er kommet ind i et fast mønster, ønsker vi alle pengene udbetalt i en samlet pulje, og når alle arrangementer i årets løb er afviklet, vil vi aflevere regnskab og bilag. Vi håber meget I har forståelse for, at det vil lette vores arbejde, ligesom vi håber hjælpefonden vil se velvilligt på vores ansøgning til gavn og glæde for denne gruppe borger, som ikke altid har det lige let. Vi vil så gerne være med til at gøre en forskel, og "gøre liver gladere og lysere for andre". Med venlig hilsen Carry -formand Den 22. tfrcem6er 2014.

6 617ZLL3Z6 I, OL09909 I, Sct. Georgs Gilderne i Fredericia Humanitær udvalg DELREGNSKAB FOR HUMANITÆR UDVALGS AKTIVITETER I 2014 (Kun aktiviteter understøttet af Hjælpefondsudvalget) Indtæater Overført fra ,65 Tilskud fra Fredericia Kommune ,00 Fra Hjælpefondsudvalget 4.600,00 den, 27. januar 2015 Udgifter Sommerudflugt den 18/ ,30 Forplejning og kaffe 1.711,45 Drikkevarer 309,00 Transport 1.887,00 Husleje 100,00 Porto 90,00 Papirmaterialer 150,00 Diverse 29,85 Julestue 6.599,20 Forplejning og kaffe 4.218,30 Drikkevarer 540,90 Husleje 800,00 Papirmaterialer 40,00 Musik 1.000,00 Dans for demente 3.756,35 Forplejning og kaffe 539,35 Transport 347,00 Brochurer 800,00 Musikalsk underholdning 2.000,00 Diverse 70,00 I alt , ,85 Overskud, overføres til ,80 aiance , ,65 Ovenstående regnskab er udarbejdet på grundlag af modtagne bilag fra Humanitær udvalg. \ "1- Jørn Kristensen K-a-sserer i Hjælpefondsudvalget -" Revisionspåtegning: Undertegnede revisor fra 2. Sct. Georgs Gilde har gennemgået ovenstående regnskab, revisionen gav ikke anledning til bemærknjnper. Fredericia, den ri 4 / / (' 14 ens Nør.dård Fordeling: GM 1-3, sekretæren for Fællesrådet, Hjælpefondudvalget (3), formanden for Humanitær udvalg og kasseren for Humanitær udvalg.

7 09ZLLOZ6 l0l09909 L. Sct. Georgs Gilderne i Fredericia Regler for Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond i Fredericia 1. Formål: Fondens formål er at yde aktiv og økonomisk støtte til aktuelle sociale og humanitære opgaver fortrinsvis i Fredericia kommune. 2. Administration: Såvel indsamling til som uddeling af Fondens midler skal administreres af Hjælpefondsudvalget. Hjælpefondsudvalget består af 1 valgt medlem fra hvert gilde og konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Udvalget kan med bindende virkning tegne Fonden. Fondens midler anbringes i åt eller flere lokale pengeinstitutter bedst muligt som likvide midler. 3. Regnskab: Regnskabsperioden er kalenderåret. Regnskab udarbejdes af kassereren og forelægges på de respektive gildeting til godkendelse. Det fremlagte regnskab skal være revideret i henhold til Fællesrådets forretningsorden pkt. 9, revision. 4. Ændringer: Ændringer i disse regler kan ske ved skriftligt stillede forslag, der tilgår Fællesrådet i så god tid, at disse kan nå rettidig udsendelse sammen med indvarsling til de respektive gildeting. Ændringer kan kun ske ved enighed i Fællesrådet i henhold til pkt. 4 a. i Fællesrådets forretningsorden. Samtidig med disse reglers vedtagelse suspenderes tidligere vedtagne regler for Hjælpefonden. Vedtaget på fællesrådsmødet den 27. januar , Fredericia, den 27. januar 2011 (5,61-'4L6j11.4,W Vibeke Tofteg Erik Mathiesen 1. gilde 2. gilde, Ca Hansen 3. gilde Regler tor Sct. Georgs Gildernes Hjaalpefond i Fredericia Ændret i henhold W beslutning på fællesrådsmødet den 27. januar Side 1 af 1

8 CD 5 0 (7, z. a CO 0. (52) cc) (D CD, =-- 3 T N A) Ci> -n («D n, " 3 0. CD 1. 0 N 0 -r1 ez) ca, c) ;!,, cz) m- <D L(5- -r) Q cn co (1) 0 2) <D G) m. 0 ø c) D. c; 3 cp CC d cn (.0 03 CD cp 1..i::8

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ansogning om stotte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune

Ansogning om stotte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune t es 2Z WZ61. 01 01. 90 2 FREDERCAKOMMUNE Ansogning om stotte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansognincien sendes til: Fredericia Kommune leidre- og Handicap

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Z989L01. 61. 0L0917Z171. FREDERICIAKOMMUNE MODTAGET JOURNALEN 01 SEP. 2014 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 1C 690 L6 LOLOOI,Z17 L FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Sundhed Rådhuset,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) I. 117 l 17036 L OLOZ90 17 I. FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her

KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her (..." Fredericia den 29. august 2012 KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her PROTEKTOR M.K.S. KROMPPINSESS2 MARY Fredericia Kommune Ældre og Handicap Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 9 Z 69 1,6 LL6 Z I. FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Støtteguide Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 4 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester...

Læs mere

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Indhold Velkommen til Fonden Mødrehjælpen... 2 Opstart af lokalforening... 2 Vedtægter... 2 Aktiviteter og genbrugsbutik... 2 Startkapital... 2 CVR. nr....

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B 3 FUNDRAISING JDE PR 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere