Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold"

Transkript

1 Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold 1. Introduktion Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter Konkrete eksempler på EU projekter Samfinansiering af EU projekter Concord Danmarks samarbejde med medlemmer om EU funding Kontaktpersoner

2 1. Introduktion I projekter bevilget at EU gør danske CSOer sammen med lokale partnere verden over igennem humanitært og udviklingsarbejde en forskel for mennesker, som lever i fattigdom og nød. I 2012 fik de danske CSOer, der er medlemmer af Concord Danmark, godkendt projekter hos EU, til en samlet værdi af 538 mio. kr. Heraf kommer 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten finansieres af organisationerne selv, eller af Danida 1. Det er i høj grad en konsekvens af, at en række danske CSOer målrettet og dygtigt har fokuseret på at søge, implementere og afrapportere EU humanitære og udviklingsprojekter med høj kvalitet i overensstemmelse med EU s stringente og til tider tunge regler og arbejdsgange. Det er også muligt, fordi Danida bidrager til samfinansering af projekter, som EU stiller krav om. Og der er endda en øget interesse i EU funding og behov for samfinasiering hos danske CSOer. Men CSOernes erfaring og kapacitet med EU funding er forskelligartet. Og deres erfaringer med samfinansiering fra Danida har klargjort udfordringer og udviklingspotentialer for Danidas støtte til danske CSOers EU funding. Dertil er der ændringer undervejs i både den danske bistand til CSOer og en ny dansk Civilsamfundspolitik, samt ændringer i EU bistandsinstrumenter fra Det er derfor behov for dialog om, hvordan dansk samfinansiering af CSOers EU projekter kan drage nytte af CSOernes erfaringer, forløse potentialer og forholde sig til forandringer i Danmark og EU. Det er nemlig sund fornuft og god værdi for danske bistandskroner at sikre gode samfinansieringsvilkår for danske CSOer. Det er til de danske CSOers store tilfredshed ikke gået ubemærket hen i den nye strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Fælles om en bedre verden : Interessen blandt folkelige organisationer for samarbejdsmuligheder med EU er steget støt de seneste år, og med rammeaftalernes øgede krav til organisationernes egenfinansiering vil der være stigende behov og interesse for at søge EU-samfinansiering. (Danida 2013: 29). Denne invitation til dialog hilser Concord Danmark og vores medlemmer velkommen. Vi vil meget gerne tage dialogen op med både Danida, folkevalgte og andre med interesse i at sikre bedst mulige vilkår for danske CSOers adgang til at få og gennemføre EU udviklingsprojekter, herunder i forhold til Danidas samfinansiering af danske CSOers EU projekter. Denne note giver et overblik over omfang og fordeling af Concord Danmarks medlemmers humanitære og udviklingsprojekter fra EU. Den beskriver også reglerne for Danida samfinansiering 1 Denne note er udarbejdet på baggrund af data, som Concord Danmarks medlemmer har indberettet til Concord Danmark. Dette er sket i Concord Danmarks nye monitoreringsværktøj for vores medlemmers EU funding er første år monitoreringsværktøjet er i brug, og der udvikles stadig på det. Concord Danmark gør opmærksom på, at nogle af Concord Danmarks medlemsorganisationer har indberettet for projekter som er ansøgt i 2012 (men ikke nødvendigvis underskrevet i 2012), mens andre medlemsorganisationer har indberettet for projekter underskrevet i 2012 (men hvor ansøgningerne ikke nødvendigvis er indsendt i 2012). 2

3 af projekterne og nogle af de erfaringer og udviklingspotentialer, der er forbundet med dette. I forbindelse med implementering af den strategiske ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde og med udarbejdelsen af en ny civilsamfundspolitik, er det vigtigt at overveje, hvordan Danidas samfinansiering af EU projekter gøres mest hensigtsmæssigt med henblik på at drage nytte er eksisterende erfaringer og udnytte det udviklingspotentiale, der er for danske CSOers adgang til at få EU projekter. 3

4 2. Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter Samlet beløb og antal projekter fordelt på EU bidrag og samfinansiering De danske udviklingsorganisationer, der er medlemmer af Concord Danmark, har i 2012 tilsammen fået 63 EU humanitære og udviklingsprojekter, til en samlet værdi af 538 mio. kr. Heraf kommer 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne selv, eller af Danida. Dette fremgår af Figur 1. Der foreligger ikke præcist data for de afviste ansøgninger, og det vides positivt, at de danske organisationer har søgt flere projekter, end Concord Danmark har registreret. Antal og beløb for afviste ansøgninger skal derfor tages med forbehold, og kan derfor eksempelvis ikke anvendes til at konkludere på de danske organisationers succesrate i ansøgningsprocessen. Figur 1: Antal projekter og samlet beløb fordelt på EU bidrag og samfinansiering mio. kr. 63 projekter Godkendte ansøgninger Midler modtaget fra EU Samfinansiering Beløb og antal projekter fordelt på organisationer Concord Danmark har registreret at 16 medlemsorganisationer har søgt om projektmidler fra EU, hvoraf de 11 har fået godkendt en eller flere ansøgninger. Som det fremgår af Figur 2 er de største organisationer, som har den største omsætning inkl. samfinansiering på projekter fra EU Dansk Flygtningehjælp (210 mio. kr.), Folkekirkens Nødhjælp (130 mio. kr.), Red Barnet (101 mio. kr.), Dansk Røde Kors (43 mio. kr.) og Ibis (26 mio. kr.). Herudover har CARE, CCPA, Ulandssekretariatet, Vedvarende Energi, CISU og Globale Skolepartnerskaber fået godkendt EU projekter. 4

5 Figur 2: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordelt på organisationer CCPA VedvarendeEnergi Ulandssekretariatet Globale Skolepartnerskaber CARE Denmark CISU IBIS Røde Kors Red Barnet Folkekirkens Nødhjælp Dansk Flygtningehjælp 2 mio. kr.1 projekter 2 mio. kr.1 projekter 2 mio. kr.1 projekter 4 mio. kr.1 projekter 8 mio. kr.2 projekter 10 mio. kr.1 projekter 26 mio. kr.4 projekter 43 mio. kr.8 projekter 101 mio. kr.4 projekter 130 mio. kr.21 projekter 210 mio. kr.19 projekter Beløb og antal projekter fordelt på udvikling, humanitær og katastrofeforebyggelse De danske CSOer har ansøgt om midler hos ECHO, DIPECHO og EuropeAid. Som det fremgår af Figur 3 er der 63 godkendte ansøgninger, hvoraf 31 er udviklingsprojekter fra EuropeAid, svarende til 249 mio. kr., 30 er humanitære projekter fra ECHO, svarende til 276 mio. kr., og 2 er katastrofeforebyggelse fra DIPECHO, svarende til 13 mio. kr. Lidt mere end halvdelen af projektmidlerne går således til humanitært arbejde, og lidt mindre end halvdelen af projektmidlerne går til udviklingsarbejde. Figur 3: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordelt på EuropeAid, ECHO og DIPECHO mio. kr. 30 projekter 249 mio. kr. 31 projekter mio. kr. 2 projekter DIPECHO ECHO EuropeAid 5

6 Afrika Asien og Stillehavsområdet Østeuropa og tidligere Sovjet Latinamerika og Caribien Mellemøsten Andet Beløb fordelt på regioner De danske organisationer og deres partneres projekter med fra støtte af EU fordeles over fem regioner Afrika, Asien og Stillehavsområdet, Østeuropa og tidligere Sovjet, Latinamerika og Caribien og Mellemøsten. Som det fremgår af Figur 4 er Afrika klart den største modtager af projektmidlerne, med 230 mio. kr., efterfulgt af Mellemøsten med 119 mio. kr. og Asien og Stillehavsområdet med 107 mio. kr. Figur 4 illustrerer desuden at fordelingen af humanitære og udviklingsmidler er nogenlunde ligelig i Afrika og Asien og Stillehavsområdet, mens der er en markant overvægt at humanitære midler i Mellemøsten. Figur 4: Projektbeløb [mio. kr.] fordelt på regioner mio. kr. 107 mio. kr. 35 mio. kr. 14 mio. kr. 119 mio. kr. 34 mio. kr. EuropeAid ECHO DIPECHO Beløb og antal projekter fordelt på modtagerlande Der er oprettet projekter med støtte fra EU i 26 udviklingslande. Som det fremgår af Figur 5 er der absolut flest projektmidler som går til danske CSOer og deres partneres projekter i Somalia ca. 154 mio. kr. Projekterne i Syrien modtager 52 mio. kr., mens der i både Myanmar, Libanon og Vestbredden og Gaza er projekter for ca. 20 mio. 6

7 Figur 5: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordel på modtagerlande Rwanda Belarus Vietnam Malawi Guatemala Elfenbenskysten Afghanistan Nepal Liberia Kenya Jordan Zambia Kosovo Indien Yemen Honduras Serbien Georgien Sudan Sri Lanka Cambodien Ethiopien Bangladesh Vestbredden og Gaza Myanmar Libanon Syrien Andet Somalia 2 mio. kr.1 projekter 3 mio. kr.1 projekter 3 mio. kr.1 projekter 4 mio. kr.2 projekter 4 mio. kr.1 projekter 4 mio. kr.1 projekter 5 mio. kr.2 projekter 5 mio. kr.2 projekter 6 mio. kr.1 projekter 6 mio. kr.2 projekter 6 mio. kr.2 projekter 7 mio. kr.1 projekter 7 mio. kr.1 projekter 9 mio. kr.3 projekter 9 mio. kr.2 projekter 10 mio. kr.3 projekter 10 mio. kr.1 projekter 11 mio. kr.3 projekter 13 mio. kr.2 projekter 14 mio. kr.2 projekter 15 mio. kr.2 projekter 17 mio. kr.2 projekter 20 mio. kr.2 projekter 21 mio. kr.2 projekter 22 mio. kr.3 projekter 24 mio. kr.1 projekter 52 mio. kr.3 projekter 73 mio. kr.9 projekter 154 mio. kr.5 projekter Figur 6 illustrerer på landeniveau fordelingen i procent af projektmidler mellem ECHO, DIPECHO og EuropeAid. Det fremgår bl.a. af Figur 6 at der i Somalia er en mindre overvægt af midler EuropeAid til udviklingsprojekter, mens Syrien og Libanon udelukkende får projektmidler fra ECHO, dvs. humanitær hjælp. Myanmar og Vestbredden og Gaza modtager både midler til humanitære og udviklingsprojekter. 7

8 Figur 6: Fordeling [%] af projektbeløb mellem EuropeAid, ECHO og DIPECHO for de enkelte modtagerlande Rwanda Belarus Vietnam Malawi Guatemala Elfenbenskysten Afghanistan Nepal Liberia Kenya Jordan Zambia Kosovo Indien Yemen Honduras Serbien Georgien Sudan Sri Lanka Cambodia Etiopien Bangladesh Vestbredden og Gaza Myanmar Libanon Syrien Andet Somalia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DIPECHO ECHO EuropeAid EU sammenlignet med Danida Danida har traditionelt været og er fortsat den helt centrale donor for de danske CSOer. Men sammenholder man de danske CSOers støtte fra Dandia og EU, illustrerer det tydeligt, at EU i dag også er en meget vigtig donor for de danske CSOer. donerede Danida i mio. kr. i humanitær 2 - og udviklingsbistand 3 til de danske CSOers arbejde, mens de CSOer, der er 2 Danida (2013). Humanitær bistand fordelt på organisationer Danidas årsberetning

9 Danida EU bidrag og samfinansiering Danida EU bidrag og samfinansiering Danida EU bidrag og samfinansiering medlemmer af Concord Danmark, i samme år fik godkendt projekter fra EU til en samlet værdi af 538 mio. kr., hvoraf de 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne selv, eller af Danida. Figur 7: Bistand fra Danida og EU til danske CSOer fordelt på samlet, udvikling og humanitær [mio. kr.] mio. kr. 538 mio. kr mio. kr. 370 mio. kr. 249 mio. kr. 289 mio. kr Samlet CSO bistand Udvikling Humanitær Danida EU bidrag samfinansiering Dansk bistand gennem EU sammenlignet med EU bistand gennem danske CSOer Danmark giver sammenlagt mio. kr. i udviklingsbistand gennem EU. Sammenholdes det beløb med det samlede beløb for EU projekter godkendt i 2012 på 538 mio. kr., hvoraf 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne selv, eller af Danida., så har de danske organisationer i 2012 fået godkendt projekter til en samlet værdi svarende til 39 % af den udviklingsbistand Danmark giver gennem EU. 3 Danida (2013). Udbetalinger til danske folkelige organisationers udviklingsaktiviteter. Danidas årsberetning

10 Figur 8: Danmarks bistand via EU og EU bistand til danske CSOer [mio. kr.] mio. kr Danmarks bistand via EU Fællesskabsfinansieret EU-bistand EU bidrag 538 mio. kr EU bistand til danske CSOer European Development Fund Samfinansiering 10

11 3. Konkrete eksempler på EU projekter 4 Eksempler på medlemsorganisationer ECHO projekter Folkekirkens Nødhjælp ECHO projekter i Palæstina, Malawi og Cambodja I modtog Folkekirkens Nødhjælp EUR fra ECHO til et projekt i de besatte palæstinensiske områder, som skal øge befolkningens adgang til vand, ressourcer og tjenester, der er nødvendige for at opretholde beduinsamfund og forebygge tvangsforflyttelse af den oprindelige befolkning. Takket være et ECHO bidrag på EUR i 2013 har Folkekirkens Nødhjælp og partner forbedret adgangen til malaria forebyggelse samt gode sanitære forhold for oversvømmelsesramte mennesker i det sydlige Malawi. DIPECHO gav i Folkekirkens Nødhjælp EUR for at reducere lokalsamfund i Cambodjas sårbarhed over for naturkatastrofer ved at styrke lokalsamfundenes forvaltning og lokale kapacitet. Dansk Røde Kors ECHO projekt i Syrien og i Georgien/Armenien I samarbejde med Tysk og Norsk Røde Kors gennemfører Røde Kors i Danmark fra september 2013 til februar 2014 et nødhjælpsprojekt i Syrien finansieret af ECHO med fokus på traume-kirugisk beredskab og basal sundhed, uddeling af nødhjælp (NFI), hygiejne og sanitet samt opbygning af logistik kapacitet. Projektets budget er 22,4 millioner kroner og tilgodeser berørte mennesker. Fra har Røde Kors i Danmark ledet implementeringen af DIPECHO projekter for samlet EUR i Georgien og Armenien. Projekterne fokuserer på katastrofe forebyggelses aktiviteter med specielt fokus på at mindske befolkningernes sårbarhed overfor katastrofer. Projekterne inkluderer træning af frivillige teams i Røde Kors lokalafdelinger der kan yde støtte (førstehjælp, redning og psykosocial) det øjeblik katastrofen rammer. Eksempler på medlemsorganisationers EuropeAid projekter Folkekirkens Nødhjælp EuropeAid i Zambia, Østjerusalem og Bangladesh EuropeAid gav i 2013 EUR til Folkekirkens Nødhjælp og partner, Zambia Land Alliance (ZLA), til at forbedre levevilkårene for husstande ved at sikre deres adgang til jord i Zambia. EuropeAid gav i 2011 Folkekirkens Nødhjælp med EUR for at forbedre service og respekt for menneskerettighederne og den humanitære folkeret i det besatte Østjerusalem, hvor mange palæstinensere er udsat for fattigdom, vold og krænkelser af menneskerettighederne. 4 Kontaktoplysninger på personer fra de enkelte organisationer som kan uddybe omkring organisationernes projekter kan findes nedenfor under 5. Kontaktpersoner. 11

12 I 2013 gav EuropeAid Folkekirkens Nødhjælp EUR til at oprette federationer og styrke civilsamfundsorganisationer til at mindske fattigdom og skabe bæredygtig udvikling i utilgængelige samfund i Bangladesh. Ibis EuropeAid i Sydsudan og Guatemala Ibis arbejder i Sydsudan på et projekt, støttet af EuropeAid med EUR , der bidrager til at bekæmpe fattigdom ved at forbedre adgang til uddannelse i Northern Bahr el Ghazal. Ibis arbejder i Guetemala på et projekt, støttet at EuropeAid med EUR , der bidrager til fremme af åbenhed og gennemsigtighed i udvindingsindustrien i Guatemala. Røde Kors EuropAid projekt i Georgien og Hviderusland Røde Kors i Danmark er i Georgien og Hviderusland fra bevilliget samlet EUR Programmerne har fokus på civilsamfundsopbygning og -udvikling herunder opbyggelse af frivilligbaserede aktiviteter inklusiv assistance til sårbare unge og gamle. Programmerne indeholder desuden fortaler komponenter hvor der arbejdes tæt med lokale myndigheder for at opfordre disse til at tage ansvar for de sociale problemer programmerne har identificeret. Vedvarende Energi EuropeAid i Kenya Vedvarende Energi gennemfører med støtte fra EuropeAid et fredsprojekt for ungdommen i Kibera i Kenya. Fokus er på vælgeruddannelse og fred og forsoning blandt unge i slumkvarteret Kibera. Projektet implementeres i samarbejde med 10 lokale ungdoms CBO er, der gennemfører en række vælgeruddannelsesseminarer og dialog events. 12

13 4. Samfinansiering af EU projekter Når EU bevilger penge til et projekt kræver de, at der er andre end EU selv, der også støtter projekt. Det kaldes samfinansiering. For Danmark/Danida er det sund fornuft at samfinansiere de danske organisationers EU projekter. Det er en god måde at få value for money for danske bistandskroner. Én dansk bistandskrone i samfinansiering til et EU udviklingsprojekt giver typisk fire til ni kroner til danske organisationer og deres parteneres humanitære og udviklingsarbejde. Samtidig understøtter det de danske CSOers deltagelse i EU s udviklingssamarbejde, der ligeledes er et mål i den nye strategiske ramme, som CSOerne deler. Desuden fremmer det, at de danske CSOer får del i de EU udviklingsmidler, som Danmark bidrager til med udviklingsbistand vi yder via EU. Samfinansiering for rammeorgansiationer 5 De folkelige organisationer vil kunne anvende dele af de midler, som de modtager under rammeaftalerne, til EU samfinansiering. (FFL 2014: 98). Projekterne skal falde indenfor rammeaftalernes økonomiske ramme samt tematiske og geografiske fokus, og for udviklingsrammeorganisationer skal de være i overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien. Samfinansiering for øvrige organisationer 6 Øvrige organisationer kan ansøge om samfinansiering ved Civilsafundspuljen, hvilket foregår via to procedurer, afhængigt af hvilken type EU-budgetlinie, der er tale om. Ansøgninger om samfinansiering under EU s program for ikke-statslige aktører og lokale myndigheder kan indsendes løbende og behandlingstiden er fem uger fra modtagelse. Vurderingen vil kun fokusere på om lokal partner, projekt-tema og land lever op til civilsamfundsstrategiens principper. Den konkrete vurdering af projektet design og sammenhæng vil blive overladt til vurderingen i EU systemet. Ansøgninger om samfinansiering under øvrige civilsamfundsrelevante instrumenter og programmer er også en mulighed, men her er det nødvendigt for Civilsamfundspuljen at sikre en overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien principper, da dette ikke på samme måde som ved EU s program for ikke-statslige aktører og lokale myndigheder er implicit. Samfinansieringsregler i Sverige og Finland I Sverige samfinansierer Sida op til 100% så længe, der er rum til det I budgettet, og at det er i overstemmelse med Sida finansieringskrav. Dette gælder også for rammeorganisationer, der kan søge samfinansiering udover deres rammemidler. Indtil nu har Sida aldrig afvist samfinansiering. Med henblik på at sikre rum i Sidas budget til samfinansiering, må organisationerne orientere Sida 5 Finansministeriet (2013): Forslag til Finanslov s CISU (2013): EU samfinansiering. Hjemmeside. 13

14 om deres behov for samfinansiering, og Concord Sverige angiver årligt et omtrentligt samfinansieringsbehov for de svenske CSOer til Sida 7. Finland støtter finske CSOer med samfinansiering til EU projekter. De kan søge løbende om samfinansiering, og denne godkendes praktisk talt altid (ifølge det finske udenrigsministerium). Samfinanserieringen fra det finske udenrigsministerium er ekstra udover deres øvrige bevillinger, og dækker en andel af EU s samfinansieringskrav. Hvor stor en andel er afhængig af EU s krav til samfinansiering og afhængigt af projektettype 8. Forandringer, erfaringer og udviklingspotentiale i forhold til samfinansiering fra Danida For de fleste af Concord Danmarks medlemmer er samfinansiering fra Danida et væsentligt element for deres succes med at søge og få EU projekter. Og det er helt centralt for at bygge videre på den succes, så danske CSOer i fremtiden kan bekæmpe fattigdom med endnu flere EU projekter. Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer har generelt gode erfaringer med mulighederne for og dialogen omkring samfinansiering over rammeaftaler og Civilsamfundspuljen. Men der er forandringer undervejs, som kan formodes at have betydning for samfinansiering, ligesom Concord Danmarks medlemmer har gjort sig nogle erfaringer, som for nogle af dem rummer udfordringer og udviklingspotentialer for Danidas støtte til danske CSOers EU projekter. Disse forandringer, erfaringer og udviklingspotentialer, ser Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer frem til en god og konstruktiv dialog om med Danida, folkevalgte og andre interessenter. I dansk sammenhæng drejer forandringerne sig bl.a. om øget interesse og behov blandt danske CSOer for samfinansiering, som påpeget i Fælles om en bedre fremtid ; øget krav om egenfinansiering for rammeorganisationer; stigende antal rammeorganisationer, hvor de nye civilsamfundsrammeorganisationer har mindre rammer; ny Civilsamfundspolitik; Ny Ressouce Allokerings Model. I EU sammenhæng drejer forandringerne sig primært om ændringer i EU s udviklingsinstrumenter og programmer i forbindelse med EU s kommende budget for I global sammenhæng drejer det sig bl.a. om betydningen af det ændrede fattigdomsbillede, hvor mange af verdens fattige lever i konfliktramte lande og fattigdomslommer i mellemindkomst lande, som også Fælles om en bedre verden påpeger. Concord Danmarks medlemmer har igennem års arbejde gjort sig erfaringer med at søge, få og implementere EU projekter med Danida samfinansiering. Selvom erfaringer og oplevelserne jo kan variere fra organisations til organisationer, kan der samlet siges at, erfaringerne generelt er gode, men peger også på nogle udfordringer og udviklingspotentiale. 7 Sida (2010) : Förtydligande avseende bidrag från Sida kombinerade med bidrag från Europeiska Kommissionen (EC). 8 Finlands Udenrigsministerium (2013): EU-bidrag. Hjemmeside. 14

15 De danske civilsamfundsrammeorganisationer planlægger som regel brugen af rammemidler flere år frem i tiden, da rammen anvendes til langsigtet strategisk samarbejde med partnere i de enkelte lande i organisationens ramme. Succesfulde ansøgninger til EU projekter kommer ofte oven i de eksisterende indsatser i en rammeaftale. Desuden tager EU projekter afsæt i et udbud (Call for Proposal), som oftest har ganske specifikke prioriteter. For nogle rammeorganisationer kan det således være en udfordring at allokere frie rammemidler til samfinansiering af EU projekter. Udfordringen kommer især til udtryk hos nogle af de organisationer, som har med stor succes har fokuseret på at opnå EU-finansiering, hvor samfinansiering af EU projekter udgør en betydelig og/eller stigende andel af rammemidlerne. Dertil kommer, at nogle projekter kan ligge udenfor det geografiske og tematiske fokus i de enkelte organisationers rammeaftaler. Den manglende sikkerhed for at kunne levere samfinansiering afholder derfor til tider nogle organisationer fra at søge EU projekter, selv når det er i overensstemmelse med rammens tematiske og geografiske fokus. Selvom der selvsagt ikke er erfaringer med dette endnu, så kan samme udfordring komme til at gøre sig gældende for de nye rammeorganisationer. Disse har mindre rammemidler, og samfinansiering af EU projekter vil således udgøre en relativt større andel af rammen. Ikke-rammeorganisationer der har søgt samfinansiering til EU projekt fra Civilsamfundspuljen, har oplevet en god og hurtig sagsbehandling. Men der kan også være udfordringer forbundet med samfinansiering af projekter fra EU, som ikke hører under EU s tematiske program for ikkestatslige aktører og lokale myndigheder, hvor ventetid og usikkerhed forbundet med svar fra Civilsamfundspujlen på ansøgning har for nogle organisationer været en udfordring. Desuden kan der være konkrete udfordringer i forbindelse med forenelighed mellem EU s og Danidas retningslinjer. Eksempelvis i forhold til at Danida anlægger en lavere BNI-grænse end EU. Derved kan danske organisationer ikke opnå samfinansiering fra Danida til en stor del af EU's udviklingsprojekter. For organisationer der arbejder for at søge projekter hos EU i lande over Danida's BNI grænse, men med fattigdomslommer eller behov genopbygning af civilsamfund og stat efter konfliktophør, kan den manglende samfinansiering betyde at ansøgninger må opgives. Ligeledes kan Civilsamfundspuljens retningslinjer for, hvad der er civilsamfundsrelevant og dermed kan få samfinansiering være anderledes en EU s i forhold til valg af partnere, hvis disse eksempelvis inkluderer lokale myndigheder sammen med CSOer. Oplysningsprojekter under EU s program for ikke-statslige aktører og lokale myndigheder har danske CSOer tilsyneladende for nuværende ikke mulighed for at modtage samfinansiere til hverken via rammemidler, civilsamfundspulje eller Danida oplysningsbevilling. Sidst men absolut ikke mindst er det vigtigt, at Concord Danmarks medlemmers erfaringer peger på gode udviklingsmuligheder for de danske CSOers adgang til EU projekter. Den store erfaring og ekspertise som er hos flere af den danske CSOer rummer et stærkt potentiale for at danske CSOer kan bekæmpe fattigdom og bidrage til udvikling med endnu flere projekter og ressource fra EU. 15

16 Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer arbejder målrettet på at udvikle og udbrede ekspertise og erfaring med at søge få, og implementere EU projekter. Men erfaringerne fra flere af Concord Danmarks medlemmer peger på, at det er en mere sikker og fleksibel adgang til samfinansiering af EU projekter fra Danida, som vil kunne have den største positive betydning for at forløse de danske CSOers udviklingspotentiale. Det vil kunne bidrage til en ganske pæn stigning i nogle af de danske CSOers EU projekter. Det vil også være sund fornuft, der vil give Danida mere udviklingsbistand for de udviklingskroner, der indgår i samfinansiering af øget antal EU projekter, som implementeres af dansk CSOer. 16

17 5. Concord Danmarks samarbejde med medlemmer om EU funding Concord Danmark er de danske udviklingsorganisationers EU netværk, og har 45 danske medlemmer. Concord Danmark er en del af CONCORD Europe, der er et europæisk netværk for udviklingsorganisationer med sekretariater i hele Europa, og som samlet repræsenterer mere end 2000 udviklingsorganisationer. Målet er en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik, der samtidig fremmer aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet ikke kun i Europa, men også i udviklingslandene. Concord Danmark støtter og samarbejder med vores medlemmer om at styrke deres adgang til EU funding. Det sker bl.a. ved at Concord Danmark har en service for medlemmer, hvor udbud på EU projekter (Calls for Proposals), som er relevante for de enkelte medlemmer sendes målrettet til dem. I samarbejde Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp, som er to af de danske CSOer med størst erfaring i at søge, få og implementere EU projekter, udbyder Concord Danmark desuden introduktionskurser, ekspertworkshops og individuel rådgivning for medlemmer. Desuden faciliterer Concord Danmark løbende videns- og inforationsdeling og sparring mellem Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer. Dette sker både elektronisk i et større EU Funding Forum, og i en EU funding arbejdsgrupper, som også mødes løbende og indgår i planlægningen af Concord Danmarks arbejde på området. Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer er desuden aktive i det europæiske samarbejde mellem udviklingsorganisationer i CONCORD Europes arbejdsgruppe om EU funding, hvor Concord Danmark bidrager som medlem af styregruppen. 17

18 6. Kontaktpersoner Mads Hove, Advocacy og Funding rådgiver, Concord Danmark Tlf.: / Solveig Als, Technical Advisor, Dansk Flygtningehjælp Tlf.: / Kristine Vadskær, Leder af Global Fundraising, Global Funding Unit, Folkekirkens Nødhjælp Tlf.: / Carsten Strandlod, Head of Major Donor Partnerships, Red Barnet Tlf.: / Kasper Bro Larsen, Donor Liaison Advisor, Dansk Røde Kors Tlf.: / Troels Dalgaard, Institutional Fundraiser, Ibis Tlf.: / Maria Graversen, Projektkoordinator, Vedvarende Energi Tlf: / Berit Jelsmark Mortensen, Programme officer, Cross Cultures Project Association Tlf.: / Bo Karlsen, Fundraiser, Afrika Kontakt Tlf.: / Katja Højlund, Programkoordinator, Plan Danmark Tlf.: / Søren Asboe Jørgensen, Rådgiver, Civilsamfund i Udvikling (CISU) Tlf.: / 18

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

2013 Afsluttet (måned og år)

2013 Afsluttet (måned og år) 2013 Afsluttet (måned December 1207 Verdensbanken - CGIAR CGIAR - Den konsultative gruppe for international landbrugsforskning December 1236 Kenya Solidarity for Women Living in Distress (SOLWODI) Uregelmæssigheder

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

årsrapport folkekirkens nødhjælp 2012

årsrapport folkekirkens nødhjælp 2012 årsrapport folkekirkens nødhjælp 2012 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæring 2-3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5-7

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord Side 2 2. Indledning Side 3 3. Mission, vision og målsætning Side 3 4. Prioriteter Side 4 4.1. Sårbarhed Side

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Ring/mail gerne for yderligere informationer på 9740 7781/ingelise@od.org

Ring/mail gerne for yderligere informationer på 9740 7781/ingelise@od.org Women to women-rejse til Egypten (Fælles skandinavisk tur) Dato: 25/3-4/4 Pris: ca. 10.000 alt inkl. Tilmelding senest 1/2 Dato: 29/3 10/4 Pris: ca. 15.000 alt inkl. Tilmelding senest 5/1 Opmuntringsrejse

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Europa- Parlamentsvalg. EP-valg i Danmark. EP-valgprocesser

Europa- Parlamentsvalg. EP-valg i Danmark. EP-valgprocesser Concord Danmark arbejdsplan 2013-14 Overordnet mål En mere retfærdig og effektiv europæisk udviklingspolitik Politisk dagsorden Europa-Parlamentsvalg 2014 Hovedfokus Kohærens Policyrådgivning Civilsamfundet

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Om Danmarks Indsamling 2014: De 12 deltagende organisationer er:

Om Danmarks Indsamling 2014: De 12 deltagende organisationer er: 151 mio. børn verden over har mistet en eller begge forældre. Antallet af børn, der vokser op på gaden, på institutioner eller på flugt uden deres mor og far er væsentlig højere. I Afrika har AIDS alene

Læs mere

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Punkt 2 Formandens skriftlige beretning for 2013-14 NGO FORUMs årsmøde 27. maj 2014 NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Det har været et travlt år. Det er jo en kliché efterhånden, men

Læs mere

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Kuno Sørensen (psykolog og seniorrådgiver i den nationale sektion for børns beskyttelse) & Sita Michael Bormann (seniorrådgiver i det internationale

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

"#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134"'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!

#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)! !!! #$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!! 4$-*;#6$#:!-.!#9':#*)!98)'(%#):!! -*7-!+*#)'#)!.8*!/01!2134!!?-)(-*!@ABC!!!!!!!!!!! D8):-9:E!-*7-!+*#)'#)! -7%E!F#*-G;-=5H58:&-7%I=8&!

Læs mere

Nuværende status i det Stående Udv.

Nuværende status i det Stående Udv. NGO FORUMs årsmøde 16. maj 2013 Der vil på årsmødet stilles forslag om vedtægtsændringer i forhold til valg til NGO FORUMs Stående Udvalg. Hvis forslaget bliver godkendt, vil alle NGO FORUMs medlemsorganisationer

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE

KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE FOTO: KHALIL ASHAWI /SCANPIX KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE I samarbejde med rødekors.dk FOTO: 10611 EMRAH /SCANPIX DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE Verden er vidne til en global flygtningekatastrofe,

Læs mere

Anbefalinger erfaringer & prioriteter

Anbefalinger erfaringer & prioriteter Folkekirkens Nødhjælps input til regeringens nye udviklingspolitik Anbefalinger erfaringer & prioriteter marked civilsamfund stat Folkekirkens Nødhjælps input til regeringens nye udviklingspolitik Anbefalinger,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 I denne rapporteringsperiode er forfølgelserne verden over taget til, selv steder hvor den ikke har været så udtalt tidligere, f.eks. områder i Asien, Latinamerika

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

DIIS REPORT DIIS REPORT. DANSK BISTAND SOM SIKKERHEDSPOLITISK INSTRUMENT, 1992-2009 Finn Stepputat, Lars Engberg-Pedersen og Adam Moe Fejerskov

DIIS REPORT DIIS REPORT. DANSK BISTAND SOM SIKKERHEDSPOLITISK INSTRUMENT, 1992-2009 Finn Stepputat, Lars Engberg-Pedersen og Adam Moe Fejerskov DIIS 2012:01 DIIS REPORT DIIS REPORT DANSK BISTAND SOM SIKKERHEDSPOLITISK INSTRUMENT, 1992-2009 Finn Stepputat, Lars Engberg-Pedersen og Adam Moe Fejerskov DIIS REPORT 2012:01 DIIS. DANISH INSTITUTE FOR

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

DIGNITYs årsberetning 2013

DIGNITYs årsberetning 2013 DIGNITYs årsberetning 2013 Læs beretningen for DIGNITYs arbejde i 2013 og få indblik i, hvad vi bruger pengene på. For DIGNITY var 2013 et år præget af nye initiativer og en helt ny strategi for organisationen.

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere