Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold"

Transkript

1 Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold 1. Introduktion Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter Konkrete eksempler på EU projekter Samfinansiering af EU projekter Concord Danmarks samarbejde med medlemmer om EU funding Kontaktpersoner

2 1. Introduktion I projekter bevilget at EU gør danske CSOer sammen med lokale partnere verden over igennem humanitært og udviklingsarbejde en forskel for mennesker, som lever i fattigdom og nød. I 2012 fik de danske CSOer, der er medlemmer af Concord Danmark, godkendt projekter hos EU, til en samlet værdi af 538 mio. kr. Heraf kommer 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten finansieres af organisationerne selv, eller af Danida 1. Det er i høj grad en konsekvens af, at en række danske CSOer målrettet og dygtigt har fokuseret på at søge, implementere og afrapportere EU humanitære og udviklingsprojekter med høj kvalitet i overensstemmelse med EU s stringente og til tider tunge regler og arbejdsgange. Det er også muligt, fordi Danida bidrager til samfinansering af projekter, som EU stiller krav om. Og der er endda en øget interesse i EU funding og behov for samfinasiering hos danske CSOer. Men CSOernes erfaring og kapacitet med EU funding er forskelligartet. Og deres erfaringer med samfinansiering fra Danida har klargjort udfordringer og udviklingspotentialer for Danidas støtte til danske CSOers EU funding. Dertil er der ændringer undervejs i både den danske bistand til CSOer og en ny dansk Civilsamfundspolitik, samt ændringer i EU bistandsinstrumenter fra Det er derfor behov for dialog om, hvordan dansk samfinansiering af CSOers EU projekter kan drage nytte af CSOernes erfaringer, forløse potentialer og forholde sig til forandringer i Danmark og EU. Det er nemlig sund fornuft og god værdi for danske bistandskroner at sikre gode samfinansieringsvilkår for danske CSOer. Det er til de danske CSOers store tilfredshed ikke gået ubemærket hen i den nye strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Fælles om en bedre verden : Interessen blandt folkelige organisationer for samarbejdsmuligheder med EU er steget støt de seneste år, og med rammeaftalernes øgede krav til organisationernes egenfinansiering vil der være stigende behov og interesse for at søge EU-samfinansiering. (Danida 2013: 29). Denne invitation til dialog hilser Concord Danmark og vores medlemmer velkommen. Vi vil meget gerne tage dialogen op med både Danida, folkevalgte og andre med interesse i at sikre bedst mulige vilkår for danske CSOers adgang til at få og gennemføre EU udviklingsprojekter, herunder i forhold til Danidas samfinansiering af danske CSOers EU projekter. Denne note giver et overblik over omfang og fordeling af Concord Danmarks medlemmers humanitære og udviklingsprojekter fra EU. Den beskriver også reglerne for Danida samfinansiering 1 Denne note er udarbejdet på baggrund af data, som Concord Danmarks medlemmer har indberettet til Concord Danmark. Dette er sket i Concord Danmarks nye monitoreringsværktøj for vores medlemmers EU funding er første år monitoreringsværktøjet er i brug, og der udvikles stadig på det. Concord Danmark gør opmærksom på, at nogle af Concord Danmarks medlemsorganisationer har indberettet for projekter som er ansøgt i 2012 (men ikke nødvendigvis underskrevet i 2012), mens andre medlemsorganisationer har indberettet for projekter underskrevet i 2012 (men hvor ansøgningerne ikke nødvendigvis er indsendt i 2012). 2

3 af projekterne og nogle af de erfaringer og udviklingspotentialer, der er forbundet med dette. I forbindelse med implementering af den strategiske ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde og med udarbejdelsen af en ny civilsamfundspolitik, er det vigtigt at overveje, hvordan Danidas samfinansiering af EU projekter gøres mest hensigtsmæssigt med henblik på at drage nytte er eksisterende erfaringer og udnytte det udviklingspotentiale, der er for danske CSOers adgang til at få EU projekter. 3

4 2. Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter Samlet beløb og antal projekter fordelt på EU bidrag og samfinansiering De danske udviklingsorganisationer, der er medlemmer af Concord Danmark, har i 2012 tilsammen fået 63 EU humanitære og udviklingsprojekter, til en samlet værdi af 538 mio. kr. Heraf kommer 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne selv, eller af Danida. Dette fremgår af Figur 1. Der foreligger ikke præcist data for de afviste ansøgninger, og det vides positivt, at de danske organisationer har søgt flere projekter, end Concord Danmark har registreret. Antal og beløb for afviste ansøgninger skal derfor tages med forbehold, og kan derfor eksempelvis ikke anvendes til at konkludere på de danske organisationers succesrate i ansøgningsprocessen. Figur 1: Antal projekter og samlet beløb fordelt på EU bidrag og samfinansiering mio. kr. 63 projekter Godkendte ansøgninger Midler modtaget fra EU Samfinansiering Beløb og antal projekter fordelt på organisationer Concord Danmark har registreret at 16 medlemsorganisationer har søgt om projektmidler fra EU, hvoraf de 11 har fået godkendt en eller flere ansøgninger. Som det fremgår af Figur 2 er de største organisationer, som har den største omsætning inkl. samfinansiering på projekter fra EU Dansk Flygtningehjælp (210 mio. kr.), Folkekirkens Nødhjælp (130 mio. kr.), Red Barnet (101 mio. kr.), Dansk Røde Kors (43 mio. kr.) og Ibis (26 mio. kr.). Herudover har CARE, CCPA, Ulandssekretariatet, Vedvarende Energi, CISU og Globale Skolepartnerskaber fået godkendt EU projekter. 4

5 Figur 2: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordelt på organisationer CCPA VedvarendeEnergi Ulandssekretariatet Globale Skolepartnerskaber CARE Denmark CISU IBIS Røde Kors Red Barnet Folkekirkens Nødhjælp Dansk Flygtningehjælp 2 mio. kr.1 projekter 2 mio. kr.1 projekter 2 mio. kr.1 projekter 4 mio. kr.1 projekter 8 mio. kr.2 projekter 10 mio. kr.1 projekter 26 mio. kr.4 projekter 43 mio. kr.8 projekter 101 mio. kr.4 projekter 130 mio. kr.21 projekter 210 mio. kr.19 projekter Beløb og antal projekter fordelt på udvikling, humanitær og katastrofeforebyggelse De danske CSOer har ansøgt om midler hos ECHO, DIPECHO og EuropeAid. Som det fremgår af Figur 3 er der 63 godkendte ansøgninger, hvoraf 31 er udviklingsprojekter fra EuropeAid, svarende til 249 mio. kr., 30 er humanitære projekter fra ECHO, svarende til 276 mio. kr., og 2 er katastrofeforebyggelse fra DIPECHO, svarende til 13 mio. kr. Lidt mere end halvdelen af projektmidlerne går således til humanitært arbejde, og lidt mindre end halvdelen af projektmidlerne går til udviklingsarbejde. Figur 3: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordelt på EuropeAid, ECHO og DIPECHO mio. kr. 30 projekter 249 mio. kr. 31 projekter mio. kr. 2 projekter DIPECHO ECHO EuropeAid 5

6 Afrika Asien og Stillehavsområdet Østeuropa og tidligere Sovjet Latinamerika og Caribien Mellemøsten Andet Beløb fordelt på regioner De danske organisationer og deres partneres projekter med fra støtte af EU fordeles over fem regioner Afrika, Asien og Stillehavsområdet, Østeuropa og tidligere Sovjet, Latinamerika og Caribien og Mellemøsten. Som det fremgår af Figur 4 er Afrika klart den største modtager af projektmidlerne, med 230 mio. kr., efterfulgt af Mellemøsten med 119 mio. kr. og Asien og Stillehavsområdet med 107 mio. kr. Figur 4 illustrerer desuden at fordelingen af humanitære og udviklingsmidler er nogenlunde ligelig i Afrika og Asien og Stillehavsområdet, mens der er en markant overvægt at humanitære midler i Mellemøsten. Figur 4: Projektbeløb [mio. kr.] fordelt på regioner mio. kr. 107 mio. kr. 35 mio. kr. 14 mio. kr. 119 mio. kr. 34 mio. kr. EuropeAid ECHO DIPECHO Beløb og antal projekter fordelt på modtagerlande Der er oprettet projekter med støtte fra EU i 26 udviklingslande. Som det fremgår af Figur 5 er der absolut flest projektmidler som går til danske CSOer og deres partneres projekter i Somalia ca. 154 mio. kr. Projekterne i Syrien modtager 52 mio. kr., mens der i både Myanmar, Libanon og Vestbredden og Gaza er projekter for ca. 20 mio. 6

7 Figur 5: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordel på modtagerlande Rwanda Belarus Vietnam Malawi Guatemala Elfenbenskysten Afghanistan Nepal Liberia Kenya Jordan Zambia Kosovo Indien Yemen Honduras Serbien Georgien Sudan Sri Lanka Cambodien Ethiopien Bangladesh Vestbredden og Gaza Myanmar Libanon Syrien Andet Somalia 2 mio. kr.1 projekter 3 mio. kr.1 projekter 3 mio. kr.1 projekter 4 mio. kr.2 projekter 4 mio. kr.1 projekter 4 mio. kr.1 projekter 5 mio. kr.2 projekter 5 mio. kr.2 projekter 6 mio. kr.1 projekter 6 mio. kr.2 projekter 6 mio. kr.2 projekter 7 mio. kr.1 projekter 7 mio. kr.1 projekter 9 mio. kr.3 projekter 9 mio. kr.2 projekter 10 mio. kr.3 projekter 10 mio. kr.1 projekter 11 mio. kr.3 projekter 13 mio. kr.2 projekter 14 mio. kr.2 projekter 15 mio. kr.2 projekter 17 mio. kr.2 projekter 20 mio. kr.2 projekter 21 mio. kr.2 projekter 22 mio. kr.3 projekter 24 mio. kr.1 projekter 52 mio. kr.3 projekter 73 mio. kr.9 projekter 154 mio. kr.5 projekter Figur 6 illustrerer på landeniveau fordelingen i procent af projektmidler mellem ECHO, DIPECHO og EuropeAid. Det fremgår bl.a. af Figur 6 at der i Somalia er en mindre overvægt af midler EuropeAid til udviklingsprojekter, mens Syrien og Libanon udelukkende får projektmidler fra ECHO, dvs. humanitær hjælp. Myanmar og Vestbredden og Gaza modtager både midler til humanitære og udviklingsprojekter. 7

8 Figur 6: Fordeling [%] af projektbeløb mellem EuropeAid, ECHO og DIPECHO for de enkelte modtagerlande Rwanda Belarus Vietnam Malawi Guatemala Elfenbenskysten Afghanistan Nepal Liberia Kenya Jordan Zambia Kosovo Indien Yemen Honduras Serbien Georgien Sudan Sri Lanka Cambodia Etiopien Bangladesh Vestbredden og Gaza Myanmar Libanon Syrien Andet Somalia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DIPECHO ECHO EuropeAid EU sammenlignet med Danida Danida har traditionelt været og er fortsat den helt centrale donor for de danske CSOer. Men sammenholder man de danske CSOers støtte fra Dandia og EU, illustrerer det tydeligt, at EU i dag også er en meget vigtig donor for de danske CSOer. donerede Danida i mio. kr. i humanitær 2 - og udviklingsbistand 3 til de danske CSOers arbejde, mens de CSOer, der er 2 Danida (2013). Humanitær bistand fordelt på organisationer Danidas årsberetning

9 Danida EU bidrag og samfinansiering Danida EU bidrag og samfinansiering Danida EU bidrag og samfinansiering medlemmer af Concord Danmark, i samme år fik godkendt projekter fra EU til en samlet værdi af 538 mio. kr., hvoraf de 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne selv, eller af Danida. Figur 7: Bistand fra Danida og EU til danske CSOer fordelt på samlet, udvikling og humanitær [mio. kr.] mio. kr. 538 mio. kr mio. kr. 370 mio. kr. 249 mio. kr. 289 mio. kr Samlet CSO bistand Udvikling Humanitær Danida EU bidrag samfinansiering Dansk bistand gennem EU sammenlignet med EU bistand gennem danske CSOer Danmark giver sammenlagt mio. kr. i udviklingsbistand gennem EU. Sammenholdes det beløb med det samlede beløb for EU projekter godkendt i 2012 på 538 mio. kr., hvoraf 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne selv, eller af Danida., så har de danske organisationer i 2012 fået godkendt projekter til en samlet værdi svarende til 39 % af den udviklingsbistand Danmark giver gennem EU. 3 Danida (2013). Udbetalinger til danske folkelige organisationers udviklingsaktiviteter. Danidas årsberetning

10 Figur 8: Danmarks bistand via EU og EU bistand til danske CSOer [mio. kr.] mio. kr Danmarks bistand via EU Fællesskabsfinansieret EU-bistand EU bidrag 538 mio. kr EU bistand til danske CSOer European Development Fund Samfinansiering 10

11 3. Konkrete eksempler på EU projekter 4 Eksempler på medlemsorganisationer ECHO projekter Folkekirkens Nødhjælp ECHO projekter i Palæstina, Malawi og Cambodja I modtog Folkekirkens Nødhjælp EUR fra ECHO til et projekt i de besatte palæstinensiske områder, som skal øge befolkningens adgang til vand, ressourcer og tjenester, der er nødvendige for at opretholde beduinsamfund og forebygge tvangsforflyttelse af den oprindelige befolkning. Takket være et ECHO bidrag på EUR i 2013 har Folkekirkens Nødhjælp og partner forbedret adgangen til malaria forebyggelse samt gode sanitære forhold for oversvømmelsesramte mennesker i det sydlige Malawi. DIPECHO gav i Folkekirkens Nødhjælp EUR for at reducere lokalsamfund i Cambodjas sårbarhed over for naturkatastrofer ved at styrke lokalsamfundenes forvaltning og lokale kapacitet. Dansk Røde Kors ECHO projekt i Syrien og i Georgien/Armenien I samarbejde med Tysk og Norsk Røde Kors gennemfører Røde Kors i Danmark fra september 2013 til februar 2014 et nødhjælpsprojekt i Syrien finansieret af ECHO med fokus på traume-kirugisk beredskab og basal sundhed, uddeling af nødhjælp (NFI), hygiejne og sanitet samt opbygning af logistik kapacitet. Projektets budget er 22,4 millioner kroner og tilgodeser berørte mennesker. Fra har Røde Kors i Danmark ledet implementeringen af DIPECHO projekter for samlet EUR i Georgien og Armenien. Projekterne fokuserer på katastrofe forebyggelses aktiviteter med specielt fokus på at mindske befolkningernes sårbarhed overfor katastrofer. Projekterne inkluderer træning af frivillige teams i Røde Kors lokalafdelinger der kan yde støtte (førstehjælp, redning og psykosocial) det øjeblik katastrofen rammer. Eksempler på medlemsorganisationers EuropeAid projekter Folkekirkens Nødhjælp EuropeAid i Zambia, Østjerusalem og Bangladesh EuropeAid gav i 2013 EUR til Folkekirkens Nødhjælp og partner, Zambia Land Alliance (ZLA), til at forbedre levevilkårene for husstande ved at sikre deres adgang til jord i Zambia. EuropeAid gav i 2011 Folkekirkens Nødhjælp med EUR for at forbedre service og respekt for menneskerettighederne og den humanitære folkeret i det besatte Østjerusalem, hvor mange palæstinensere er udsat for fattigdom, vold og krænkelser af menneskerettighederne. 4 Kontaktoplysninger på personer fra de enkelte organisationer som kan uddybe omkring organisationernes projekter kan findes nedenfor under 5. Kontaktpersoner. 11

12 I 2013 gav EuropeAid Folkekirkens Nødhjælp EUR til at oprette federationer og styrke civilsamfundsorganisationer til at mindske fattigdom og skabe bæredygtig udvikling i utilgængelige samfund i Bangladesh. Ibis EuropeAid i Sydsudan og Guatemala Ibis arbejder i Sydsudan på et projekt, støttet af EuropeAid med EUR , der bidrager til at bekæmpe fattigdom ved at forbedre adgang til uddannelse i Northern Bahr el Ghazal. Ibis arbejder i Guetemala på et projekt, støttet at EuropeAid med EUR , der bidrager til fremme af åbenhed og gennemsigtighed i udvindingsindustrien i Guatemala. Røde Kors EuropAid projekt i Georgien og Hviderusland Røde Kors i Danmark er i Georgien og Hviderusland fra bevilliget samlet EUR Programmerne har fokus på civilsamfundsopbygning og -udvikling herunder opbyggelse af frivilligbaserede aktiviteter inklusiv assistance til sårbare unge og gamle. Programmerne indeholder desuden fortaler komponenter hvor der arbejdes tæt med lokale myndigheder for at opfordre disse til at tage ansvar for de sociale problemer programmerne har identificeret. Vedvarende Energi EuropeAid i Kenya Vedvarende Energi gennemfører med støtte fra EuropeAid et fredsprojekt for ungdommen i Kibera i Kenya. Fokus er på vælgeruddannelse og fred og forsoning blandt unge i slumkvarteret Kibera. Projektet implementeres i samarbejde med 10 lokale ungdoms CBO er, der gennemfører en række vælgeruddannelsesseminarer og dialog events. 12

13 4. Samfinansiering af EU projekter Når EU bevilger penge til et projekt kræver de, at der er andre end EU selv, der også støtter projekt. Det kaldes samfinansiering. For Danmark/Danida er det sund fornuft at samfinansiere de danske organisationers EU projekter. Det er en god måde at få value for money for danske bistandskroner. Én dansk bistandskrone i samfinansiering til et EU udviklingsprojekt giver typisk fire til ni kroner til danske organisationer og deres parteneres humanitære og udviklingsarbejde. Samtidig understøtter det de danske CSOers deltagelse i EU s udviklingssamarbejde, der ligeledes er et mål i den nye strategiske ramme, som CSOerne deler. Desuden fremmer det, at de danske CSOer får del i de EU udviklingsmidler, som Danmark bidrager til med udviklingsbistand vi yder via EU. Samfinansiering for rammeorgansiationer 5 De folkelige organisationer vil kunne anvende dele af de midler, som de modtager under rammeaftalerne, til EU samfinansiering. (FFL 2014: 98). Projekterne skal falde indenfor rammeaftalernes økonomiske ramme samt tematiske og geografiske fokus, og for udviklingsrammeorganisationer skal de være i overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien. Samfinansiering for øvrige organisationer 6 Øvrige organisationer kan ansøge om samfinansiering ved Civilsafundspuljen, hvilket foregår via to procedurer, afhængigt af hvilken type EU-budgetlinie, der er tale om. Ansøgninger om samfinansiering under EU s program for ikke-statslige aktører og lokale myndigheder kan indsendes løbende og behandlingstiden er fem uger fra modtagelse. Vurderingen vil kun fokusere på om lokal partner, projekt-tema og land lever op til civilsamfundsstrategiens principper. Den konkrete vurdering af projektet design og sammenhæng vil blive overladt til vurderingen i EU systemet. Ansøgninger om samfinansiering under øvrige civilsamfundsrelevante instrumenter og programmer er også en mulighed, men her er det nødvendigt for Civilsamfundspuljen at sikre en overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien principper, da dette ikke på samme måde som ved EU s program for ikke-statslige aktører og lokale myndigheder er implicit. Samfinansieringsregler i Sverige og Finland I Sverige samfinansierer Sida op til 100% så længe, der er rum til det I budgettet, og at det er i overstemmelse med Sida finansieringskrav. Dette gælder også for rammeorganisationer, der kan søge samfinansiering udover deres rammemidler. Indtil nu har Sida aldrig afvist samfinansiering. Med henblik på at sikre rum i Sidas budget til samfinansiering, må organisationerne orientere Sida 5 Finansministeriet (2013): Forslag til Finanslov s CISU (2013): EU samfinansiering. Hjemmeside. 13

14 om deres behov for samfinansiering, og Concord Sverige angiver årligt et omtrentligt samfinansieringsbehov for de svenske CSOer til Sida 7. Finland støtter finske CSOer med samfinansiering til EU projekter. De kan søge løbende om samfinansiering, og denne godkendes praktisk talt altid (ifølge det finske udenrigsministerium). Samfinanserieringen fra det finske udenrigsministerium er ekstra udover deres øvrige bevillinger, og dækker en andel af EU s samfinansieringskrav. Hvor stor en andel er afhængig af EU s krav til samfinansiering og afhængigt af projektettype 8. Forandringer, erfaringer og udviklingspotentiale i forhold til samfinansiering fra Danida For de fleste af Concord Danmarks medlemmer er samfinansiering fra Danida et væsentligt element for deres succes med at søge og få EU projekter. Og det er helt centralt for at bygge videre på den succes, så danske CSOer i fremtiden kan bekæmpe fattigdom med endnu flere EU projekter. Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer har generelt gode erfaringer med mulighederne for og dialogen omkring samfinansiering over rammeaftaler og Civilsamfundspuljen. Men der er forandringer undervejs, som kan formodes at have betydning for samfinansiering, ligesom Concord Danmarks medlemmer har gjort sig nogle erfaringer, som for nogle af dem rummer udfordringer og udviklingspotentialer for Danidas støtte til danske CSOers EU projekter. Disse forandringer, erfaringer og udviklingspotentialer, ser Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer frem til en god og konstruktiv dialog om med Danida, folkevalgte og andre interessenter. I dansk sammenhæng drejer forandringerne sig bl.a. om øget interesse og behov blandt danske CSOer for samfinansiering, som påpeget i Fælles om en bedre fremtid ; øget krav om egenfinansiering for rammeorganisationer; stigende antal rammeorganisationer, hvor de nye civilsamfundsrammeorganisationer har mindre rammer; ny Civilsamfundspolitik; Ny Ressouce Allokerings Model. I EU sammenhæng drejer forandringerne sig primært om ændringer i EU s udviklingsinstrumenter og programmer i forbindelse med EU s kommende budget for I global sammenhæng drejer det sig bl.a. om betydningen af det ændrede fattigdomsbillede, hvor mange af verdens fattige lever i konfliktramte lande og fattigdomslommer i mellemindkomst lande, som også Fælles om en bedre verden påpeger. Concord Danmarks medlemmer har igennem års arbejde gjort sig erfaringer med at søge, få og implementere EU projekter med Danida samfinansiering. Selvom erfaringer og oplevelserne jo kan variere fra organisations til organisationer, kan der samlet siges at, erfaringerne generelt er gode, men peger også på nogle udfordringer og udviklingspotentiale. 7 Sida (2010) : Förtydligande avseende bidrag från Sida kombinerade med bidrag från Europeiska Kommissionen (EC). 8 Finlands Udenrigsministerium (2013): EU-bidrag. Hjemmeside. 14

15 De danske civilsamfundsrammeorganisationer planlægger som regel brugen af rammemidler flere år frem i tiden, da rammen anvendes til langsigtet strategisk samarbejde med partnere i de enkelte lande i organisationens ramme. Succesfulde ansøgninger til EU projekter kommer ofte oven i de eksisterende indsatser i en rammeaftale. Desuden tager EU projekter afsæt i et udbud (Call for Proposal), som oftest har ganske specifikke prioriteter. For nogle rammeorganisationer kan det således være en udfordring at allokere frie rammemidler til samfinansiering af EU projekter. Udfordringen kommer især til udtryk hos nogle af de organisationer, som har med stor succes har fokuseret på at opnå EU-finansiering, hvor samfinansiering af EU projekter udgør en betydelig og/eller stigende andel af rammemidlerne. Dertil kommer, at nogle projekter kan ligge udenfor det geografiske og tematiske fokus i de enkelte organisationers rammeaftaler. Den manglende sikkerhed for at kunne levere samfinansiering afholder derfor til tider nogle organisationer fra at søge EU projekter, selv når det er i overensstemmelse med rammens tematiske og geografiske fokus. Selvom der selvsagt ikke er erfaringer med dette endnu, så kan samme udfordring komme til at gøre sig gældende for de nye rammeorganisationer. Disse har mindre rammemidler, og samfinansiering af EU projekter vil således udgøre en relativt større andel af rammen. Ikke-rammeorganisationer der har søgt samfinansiering til EU projekt fra Civilsamfundspuljen, har oplevet en god og hurtig sagsbehandling. Men der kan også være udfordringer forbundet med samfinansiering af projekter fra EU, som ikke hører under EU s tematiske program for ikkestatslige aktører og lokale myndigheder, hvor ventetid og usikkerhed forbundet med svar fra Civilsamfundspujlen på ansøgning har for nogle organisationer været en udfordring. Desuden kan der være konkrete udfordringer i forbindelse med forenelighed mellem EU s og Danidas retningslinjer. Eksempelvis i forhold til at Danida anlægger en lavere BNI-grænse end EU. Derved kan danske organisationer ikke opnå samfinansiering fra Danida til en stor del af EU's udviklingsprojekter. For organisationer der arbejder for at søge projekter hos EU i lande over Danida's BNI grænse, men med fattigdomslommer eller behov genopbygning af civilsamfund og stat efter konfliktophør, kan den manglende samfinansiering betyde at ansøgninger må opgives. Ligeledes kan Civilsamfundspuljens retningslinjer for, hvad der er civilsamfundsrelevant og dermed kan få samfinansiering være anderledes en EU s i forhold til valg af partnere, hvis disse eksempelvis inkluderer lokale myndigheder sammen med CSOer. Oplysningsprojekter under EU s program for ikke-statslige aktører og lokale myndigheder har danske CSOer tilsyneladende for nuværende ikke mulighed for at modtage samfinansiere til hverken via rammemidler, civilsamfundspulje eller Danida oplysningsbevilling. Sidst men absolut ikke mindst er det vigtigt, at Concord Danmarks medlemmers erfaringer peger på gode udviklingsmuligheder for de danske CSOers adgang til EU projekter. Den store erfaring og ekspertise som er hos flere af den danske CSOer rummer et stærkt potentiale for at danske CSOer kan bekæmpe fattigdom og bidrage til udvikling med endnu flere projekter og ressource fra EU. 15

16 Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer arbejder målrettet på at udvikle og udbrede ekspertise og erfaring med at søge få, og implementere EU projekter. Men erfaringerne fra flere af Concord Danmarks medlemmer peger på, at det er en mere sikker og fleksibel adgang til samfinansiering af EU projekter fra Danida, som vil kunne have den største positive betydning for at forløse de danske CSOers udviklingspotentiale. Det vil kunne bidrage til en ganske pæn stigning i nogle af de danske CSOers EU projekter. Det vil også være sund fornuft, der vil give Danida mere udviklingsbistand for de udviklingskroner, der indgår i samfinansiering af øget antal EU projekter, som implementeres af dansk CSOer. 16

17 5. Concord Danmarks samarbejde med medlemmer om EU funding Concord Danmark er de danske udviklingsorganisationers EU netværk, og har 45 danske medlemmer. Concord Danmark er en del af CONCORD Europe, der er et europæisk netværk for udviklingsorganisationer med sekretariater i hele Europa, og som samlet repræsenterer mere end 2000 udviklingsorganisationer. Målet er en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik, der samtidig fremmer aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet ikke kun i Europa, men også i udviklingslandene. Concord Danmark støtter og samarbejder med vores medlemmer om at styrke deres adgang til EU funding. Det sker bl.a. ved at Concord Danmark har en service for medlemmer, hvor udbud på EU projekter (Calls for Proposals), som er relevante for de enkelte medlemmer sendes målrettet til dem. I samarbejde Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp, som er to af de danske CSOer med størst erfaring i at søge, få og implementere EU projekter, udbyder Concord Danmark desuden introduktionskurser, ekspertworkshops og individuel rådgivning for medlemmer. Desuden faciliterer Concord Danmark løbende videns- og inforationsdeling og sparring mellem Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer. Dette sker både elektronisk i et større EU Funding Forum, og i en EU funding arbejdsgrupper, som også mødes løbende og indgår i planlægningen af Concord Danmarks arbejde på området. Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer er desuden aktive i det europæiske samarbejde mellem udviklingsorganisationer i CONCORD Europes arbejdsgruppe om EU funding, hvor Concord Danmark bidrager som medlem af styregruppen. 17

18 6. Kontaktpersoner Mads Hove, Advocacy og Funding rådgiver, Concord Danmark Tlf.: / Solveig Als, Technical Advisor, Dansk Flygtningehjælp Tlf.: / Kristine Vadskær, Leder af Global Fundraising, Global Funding Unit, Folkekirkens Nødhjælp Tlf.: / Carsten Strandlod, Head of Major Donor Partnerships, Red Barnet Tlf.: / Kasper Bro Larsen, Donor Liaison Advisor, Dansk Røde Kors Tlf.: / Troels Dalgaard, Institutional Fundraiser, Ibis Tlf.: / Maria Graversen, Projektkoordinator, Vedvarende Energi Tlf: / Berit Jelsmark Mortensen, Programme officer, Cross Cultures Project Association Tlf.: / Bo Karlsen, Fundraiser, Afrika Kontakt Tlf.: / Katja Højlund, Programkoordinator, Plan Danmark Tlf.: / Søren Asboe Jørgensen, Rådgiver, Civilsamfund i Udvikling (CISU) Tlf.: / 18

Concord Danmarks fundingnote

Concord Danmarks fundingnote Concord Danmarks fundingnote Baggrundsnotat om de danske civilsamfundsorganisationers EU-finansierede udviklings- og nødhjælpsprojekter i 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Omfang og fordeling

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16

FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16 vores mål 2015 2018 REDAKTION MARIANNE LEMVIG THILDE MARIE SKAANNING DESIGN KIT HALDING FOTO Mike KolŐffel Mikkel Østergaard Peter Høvring Jonas heith Lønborg valgerdur hvidt Larsen Reuters FORORD 5 VEJEN

Læs mere

Venskabsprojekter og støttebehov fra Røde Kors afdelingerne i Danmark

Venskabsprojekter og støttebehov fra Røde Kors afdelingerne i Danmark OVERSIGT JANUAR 2016 Venskabsprojekter og støttebehov fra Røde Kors afdelingerne i Danmark KORT PRÆSENTATION AF HVERT ENKELT VENSKABSPROJEKT, SOM KAN STØTTES ØKONOMISK AF DE LOKALE RØDE KORS AFDELINGER

Læs mere

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014 Adgangskrav og fordelingsnøgle 2014 2017 Rev. 2014 1. Tilskudskriterier For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende kriterier: 1.1. Organisationsform Organisationen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2006) 829 ENDELIG BRUXELLES, DEN 28.06.2006 DET ALMINDELIGE BUDGET - 2006 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 23, 31 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 27/2006 Humanitær

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam

Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam Styrelsen indstiller til IBIS generalforsamling 2015, at IBIS søger medlemskab af Oxfam. Styrelsen vurderer, at IBIS gennem et medlemskab af Oxfam får

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden"

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje Volontør i Verden Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden" Indhold 1. Volontør i Verdens formål 2. Hvad kan man søge støtte til? 3. Hvem kan sendes ud? 4. Hvem kan søge om støtte? 5. Hvilke oplysningsaktiviteter?

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011 ERFARINGSOPSAMLINGSSEMINAR 2 14 JUNI 2011 Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Dagens program 09.00-09.20 Velkommen 09.20 10.15 Erfaringsopsamling

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

DANIDAS NGO-SAMARBEJDE 2005. Danida Udenrigsministeriet Maj 2006

DANIDAS NGO-SAMARBEJDE 2005. Danida Udenrigsministeriet Maj 2006 DANIDAS NGO-SAMARBEJDE 2005 Forsidefotos: Esther Nakhumiza på 6 år undervises hjemme, Uganda af Mikkel Østergaard/Danida Bomuldshøst, Nicaragua af Jørgen Schytte /Danida Røde Kors uddeler fødevarehjælp

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Udviklingsarbejde i skrøbelige situationer

Udviklingsarbejde i skrøbelige situationer POSITIONSPAPIR NR. 7 Udviklingsarbejde i skrøbelige situationer Hvorfor et fokus på Skrøbelige Situationer? Udviklingsbistand har reduceret fattigdom og forbedret rettigheder for millioner af mennesker

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

HUMANITÆR BISTAND RETSGRUNDLAG LOVGIVNINGSMÆSSIG OG POLITISK RAMME

HUMANITÆR BISTAND RETSGRUNDLAG LOVGIVNINGSMÆSSIG OG POLITISK RAMME HUMANITÆR BISTAND EU er verdens største bidragyder inden for humanitær bistand og står sammen med Kommissionen og medlemsstaterne for en meget stor del af den nødhjælp, der ydes på verdensplan. Generaldirektoratet

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 4. oktober 2005 Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Spørgsmål

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

2013 Afsluttet (måned og år)

2013 Afsluttet (måned og år) 2013 Afsluttet (måned December 1207 Verdensbanken - CGIAR CGIAR - Den konsultative gruppe for international landbrugsforskning December 1236 Kenya Solidarity for Women Living in Distress (SOLWODI) Uregelmæssigheder

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.8.2014 COM(2014) 501 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årsrapport for 2014 om gennemførelsen af Den Europæiske Unions politikker for

Læs mere

VORES RESULTATER 2014

VORES RESULTATER 2014 VORES RESULTATER 2014 Introduktion 5 Kort om os 7 Katastrofer 9 Demokrati og menneskerettigheder 11 Retten til mad 13 Minerydning 15 Hiv og aids 17 Engagement og handling 19 Her arbejder vi 20 Nøgletal

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

DANIDAS NGO-SAMARBEJDE 2004. Danida Udenrigsministeriet Maj 2005

DANIDAS NGO-SAMARBEJDE 2004. Danida Udenrigsministeriet Maj 2005 DANIDAS NGO-SAMARBEJDE 2004 DANIDAS NGO-SAMARBEJDE 2004 Danida Udenrigsministeriet Maj 2005 1. Indledning... 1 2. Grundlaget for NGO-bistanden... 3 2.1. Udmøntning af Civilsamfundsstrategien... 3 2.2.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Forsidefotos: En pige har hentet vand fra landsbyens brønd i Entoto bjergene, Etiopien af Jørgen Schytte/Danida

Forsidefotos: En pige har hentet vand fra landsbyens brønd i Entoto bjergene, Etiopien af Jørgen Schytte/Danida DANIDAS NGO-SAMARBEJDE 2008 Forsidefotos: En pige har hentet vand fra landsbyens brønd i Entoto bjergene, Etiopien af Jørgen Schytte/Danida Oprindelig folk: Børn læser aviser, Guatamala af Jørgen Schytte/Danida

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

8/06. Beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

8/06. Beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden 8/06 Beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere