Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold"

Transkript

1 Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold 1. Introduktion Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter Konkrete eksempler på EU projekter Samfinansiering af EU projekter Concord Danmarks samarbejde med medlemmer om EU funding Kontaktpersoner

2 1. Introduktion I projekter bevilget at EU gør danske CSOer sammen med lokale partnere verden over igennem humanitært og udviklingsarbejde en forskel for mennesker, som lever i fattigdom og nød. I 2012 fik de danske CSOer, der er medlemmer af Concord Danmark, godkendt projekter hos EU, til en samlet værdi af 538 mio. kr. Heraf kommer 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten finansieres af organisationerne selv, eller af Danida 1. Det er i høj grad en konsekvens af, at en række danske CSOer målrettet og dygtigt har fokuseret på at søge, implementere og afrapportere EU humanitære og udviklingsprojekter med høj kvalitet i overensstemmelse med EU s stringente og til tider tunge regler og arbejdsgange. Det er også muligt, fordi Danida bidrager til samfinansering af projekter, som EU stiller krav om. Og der er endda en øget interesse i EU funding og behov for samfinasiering hos danske CSOer. Men CSOernes erfaring og kapacitet med EU funding er forskelligartet. Og deres erfaringer med samfinansiering fra Danida har klargjort udfordringer og udviklingspotentialer for Danidas støtte til danske CSOers EU funding. Dertil er der ændringer undervejs i både den danske bistand til CSOer og en ny dansk Civilsamfundspolitik, samt ændringer i EU bistandsinstrumenter fra Det er derfor behov for dialog om, hvordan dansk samfinansiering af CSOers EU projekter kan drage nytte af CSOernes erfaringer, forløse potentialer og forholde sig til forandringer i Danmark og EU. Det er nemlig sund fornuft og god værdi for danske bistandskroner at sikre gode samfinansieringsvilkår for danske CSOer. Det er til de danske CSOers store tilfredshed ikke gået ubemærket hen i den nye strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Fælles om en bedre verden : Interessen blandt folkelige organisationer for samarbejdsmuligheder med EU er steget støt de seneste år, og med rammeaftalernes øgede krav til organisationernes egenfinansiering vil der være stigende behov og interesse for at søge EU-samfinansiering. (Danida 2013: 29). Denne invitation til dialog hilser Concord Danmark og vores medlemmer velkommen. Vi vil meget gerne tage dialogen op med både Danida, folkevalgte og andre med interesse i at sikre bedst mulige vilkår for danske CSOers adgang til at få og gennemføre EU udviklingsprojekter, herunder i forhold til Danidas samfinansiering af danske CSOers EU projekter. Denne note giver et overblik over omfang og fordeling af Concord Danmarks medlemmers humanitære og udviklingsprojekter fra EU. Den beskriver også reglerne for Danida samfinansiering 1 Denne note er udarbejdet på baggrund af data, som Concord Danmarks medlemmer har indberettet til Concord Danmark. Dette er sket i Concord Danmarks nye monitoreringsværktøj for vores medlemmers EU funding er første år monitoreringsværktøjet er i brug, og der udvikles stadig på det. Concord Danmark gør opmærksom på, at nogle af Concord Danmarks medlemsorganisationer har indberettet for projekter som er ansøgt i 2012 (men ikke nødvendigvis underskrevet i 2012), mens andre medlemsorganisationer har indberettet for projekter underskrevet i 2012 (men hvor ansøgningerne ikke nødvendigvis er indsendt i 2012). 2

3 af projekterne og nogle af de erfaringer og udviklingspotentialer, der er forbundet med dette. I forbindelse med implementering af den strategiske ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde og med udarbejdelsen af en ny civilsamfundspolitik, er det vigtigt at overveje, hvordan Danidas samfinansiering af EU projekter gøres mest hensigtsmæssigt med henblik på at drage nytte er eksisterende erfaringer og udnytte det udviklingspotentiale, der er for danske CSOers adgang til at få EU projekter. 3

4 2. Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter Samlet beløb og antal projekter fordelt på EU bidrag og samfinansiering De danske udviklingsorganisationer, der er medlemmer af Concord Danmark, har i 2012 tilsammen fået 63 EU humanitære og udviklingsprojekter, til en samlet værdi af 538 mio. kr. Heraf kommer 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne selv, eller af Danida. Dette fremgår af Figur 1. Der foreligger ikke præcist data for de afviste ansøgninger, og det vides positivt, at de danske organisationer har søgt flere projekter, end Concord Danmark har registreret. Antal og beløb for afviste ansøgninger skal derfor tages med forbehold, og kan derfor eksempelvis ikke anvendes til at konkludere på de danske organisationers succesrate i ansøgningsprocessen. Figur 1: Antal projekter og samlet beløb fordelt på EU bidrag og samfinansiering mio. kr. 63 projekter Godkendte ansøgninger Midler modtaget fra EU Samfinansiering Beløb og antal projekter fordelt på organisationer Concord Danmark har registreret at 16 medlemsorganisationer har søgt om projektmidler fra EU, hvoraf de 11 har fået godkendt en eller flere ansøgninger. Som det fremgår af Figur 2 er de største organisationer, som har den største omsætning inkl. samfinansiering på projekter fra EU Dansk Flygtningehjælp (210 mio. kr.), Folkekirkens Nødhjælp (130 mio. kr.), Red Barnet (101 mio. kr.), Dansk Røde Kors (43 mio. kr.) og Ibis (26 mio. kr.). Herudover har CARE, CCPA, Ulandssekretariatet, Vedvarende Energi, CISU og Globale Skolepartnerskaber fået godkendt EU projekter. 4

5 Figur 2: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordelt på organisationer CCPA VedvarendeEnergi Ulandssekretariatet Globale Skolepartnerskaber CARE Denmark CISU IBIS Røde Kors Red Barnet Folkekirkens Nødhjælp Dansk Flygtningehjælp 2 mio. kr.1 projekter 2 mio. kr.1 projekter 2 mio. kr.1 projekter 4 mio. kr.1 projekter 8 mio. kr.2 projekter 10 mio. kr.1 projekter 26 mio. kr.4 projekter 43 mio. kr.8 projekter 101 mio. kr.4 projekter 130 mio. kr.21 projekter 210 mio. kr.19 projekter Beløb og antal projekter fordelt på udvikling, humanitær og katastrofeforebyggelse De danske CSOer har ansøgt om midler hos ECHO, DIPECHO og EuropeAid. Som det fremgår af Figur 3 er der 63 godkendte ansøgninger, hvoraf 31 er udviklingsprojekter fra EuropeAid, svarende til 249 mio. kr., 30 er humanitære projekter fra ECHO, svarende til 276 mio. kr., og 2 er katastrofeforebyggelse fra DIPECHO, svarende til 13 mio. kr. Lidt mere end halvdelen af projektmidlerne går således til humanitært arbejde, og lidt mindre end halvdelen af projektmidlerne går til udviklingsarbejde. Figur 3: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordelt på EuropeAid, ECHO og DIPECHO mio. kr. 30 projekter 249 mio. kr. 31 projekter mio. kr. 2 projekter DIPECHO ECHO EuropeAid 5

6 Afrika Asien og Stillehavsområdet Østeuropa og tidligere Sovjet Latinamerika og Caribien Mellemøsten Andet Beløb fordelt på regioner De danske organisationer og deres partneres projekter med fra støtte af EU fordeles over fem regioner Afrika, Asien og Stillehavsområdet, Østeuropa og tidligere Sovjet, Latinamerika og Caribien og Mellemøsten. Som det fremgår af Figur 4 er Afrika klart den største modtager af projektmidlerne, med 230 mio. kr., efterfulgt af Mellemøsten med 119 mio. kr. og Asien og Stillehavsområdet med 107 mio. kr. Figur 4 illustrerer desuden at fordelingen af humanitære og udviklingsmidler er nogenlunde ligelig i Afrika og Asien og Stillehavsområdet, mens der er en markant overvægt at humanitære midler i Mellemøsten. Figur 4: Projektbeløb [mio. kr.] fordelt på regioner mio. kr. 107 mio. kr. 35 mio. kr. 14 mio. kr. 119 mio. kr. 34 mio. kr. EuropeAid ECHO DIPECHO Beløb og antal projekter fordelt på modtagerlande Der er oprettet projekter med støtte fra EU i 26 udviklingslande. Som det fremgår af Figur 5 er der absolut flest projektmidler som går til danske CSOer og deres partneres projekter i Somalia ca. 154 mio. kr. Projekterne i Syrien modtager 52 mio. kr., mens der i både Myanmar, Libanon og Vestbredden og Gaza er projekter for ca. 20 mio. 6

7 Figur 5: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordel på modtagerlande Rwanda Belarus Vietnam Malawi Guatemala Elfenbenskysten Afghanistan Nepal Liberia Kenya Jordan Zambia Kosovo Indien Yemen Honduras Serbien Georgien Sudan Sri Lanka Cambodien Ethiopien Bangladesh Vestbredden og Gaza Myanmar Libanon Syrien Andet Somalia 2 mio. kr.1 projekter 3 mio. kr.1 projekter 3 mio. kr.1 projekter 4 mio. kr.2 projekter 4 mio. kr.1 projekter 4 mio. kr.1 projekter 5 mio. kr.2 projekter 5 mio. kr.2 projekter 6 mio. kr.1 projekter 6 mio. kr.2 projekter 6 mio. kr.2 projekter 7 mio. kr.1 projekter 7 mio. kr.1 projekter 9 mio. kr.3 projekter 9 mio. kr.2 projekter 10 mio. kr.3 projekter 10 mio. kr.1 projekter 11 mio. kr.3 projekter 13 mio. kr.2 projekter 14 mio. kr.2 projekter 15 mio. kr.2 projekter 17 mio. kr.2 projekter 20 mio. kr.2 projekter 21 mio. kr.2 projekter 22 mio. kr.3 projekter 24 mio. kr.1 projekter 52 mio. kr.3 projekter 73 mio. kr.9 projekter 154 mio. kr.5 projekter Figur 6 illustrerer på landeniveau fordelingen i procent af projektmidler mellem ECHO, DIPECHO og EuropeAid. Det fremgår bl.a. af Figur 6 at der i Somalia er en mindre overvægt af midler EuropeAid til udviklingsprojekter, mens Syrien og Libanon udelukkende får projektmidler fra ECHO, dvs. humanitær hjælp. Myanmar og Vestbredden og Gaza modtager både midler til humanitære og udviklingsprojekter. 7

8 Figur 6: Fordeling [%] af projektbeløb mellem EuropeAid, ECHO og DIPECHO for de enkelte modtagerlande Rwanda Belarus Vietnam Malawi Guatemala Elfenbenskysten Afghanistan Nepal Liberia Kenya Jordan Zambia Kosovo Indien Yemen Honduras Serbien Georgien Sudan Sri Lanka Cambodia Etiopien Bangladesh Vestbredden og Gaza Myanmar Libanon Syrien Andet Somalia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DIPECHO ECHO EuropeAid EU sammenlignet med Danida Danida har traditionelt været og er fortsat den helt centrale donor for de danske CSOer. Men sammenholder man de danske CSOers støtte fra Dandia og EU, illustrerer det tydeligt, at EU i dag også er en meget vigtig donor for de danske CSOer. donerede Danida i mio. kr. i humanitær 2 - og udviklingsbistand 3 til de danske CSOers arbejde, mens de CSOer, der er 2 Danida (2013). Humanitær bistand fordelt på organisationer Danidas årsberetning

9 Danida EU bidrag og samfinansiering Danida EU bidrag og samfinansiering Danida EU bidrag og samfinansiering medlemmer af Concord Danmark, i samme år fik godkendt projekter fra EU til en samlet værdi af 538 mio. kr., hvoraf de 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne selv, eller af Danida. Figur 7: Bistand fra Danida og EU til danske CSOer fordelt på samlet, udvikling og humanitær [mio. kr.] mio. kr. 538 mio. kr mio. kr. 370 mio. kr. 249 mio. kr. 289 mio. kr Samlet CSO bistand Udvikling Humanitær Danida EU bidrag samfinansiering Dansk bistand gennem EU sammenlignet med EU bistand gennem danske CSOer Danmark giver sammenlagt mio. kr. i udviklingsbistand gennem EU. Sammenholdes det beløb med det samlede beløb for EU projekter godkendt i 2012 på 538 mio. kr., hvoraf 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne selv, eller af Danida., så har de danske organisationer i 2012 fået godkendt projekter til en samlet værdi svarende til 39 % af den udviklingsbistand Danmark giver gennem EU. 3 Danida (2013). Udbetalinger til danske folkelige organisationers udviklingsaktiviteter. Danidas årsberetning

10 Figur 8: Danmarks bistand via EU og EU bistand til danske CSOer [mio. kr.] mio. kr Danmarks bistand via EU Fællesskabsfinansieret EU-bistand EU bidrag 538 mio. kr EU bistand til danske CSOer European Development Fund Samfinansiering 10

11 3. Konkrete eksempler på EU projekter 4 Eksempler på medlemsorganisationer ECHO projekter Folkekirkens Nødhjælp ECHO projekter i Palæstina, Malawi og Cambodja I modtog Folkekirkens Nødhjælp EUR fra ECHO til et projekt i de besatte palæstinensiske områder, som skal øge befolkningens adgang til vand, ressourcer og tjenester, der er nødvendige for at opretholde beduinsamfund og forebygge tvangsforflyttelse af den oprindelige befolkning. Takket være et ECHO bidrag på EUR i 2013 har Folkekirkens Nødhjælp og partner forbedret adgangen til malaria forebyggelse samt gode sanitære forhold for oversvømmelsesramte mennesker i det sydlige Malawi. DIPECHO gav i Folkekirkens Nødhjælp EUR for at reducere lokalsamfund i Cambodjas sårbarhed over for naturkatastrofer ved at styrke lokalsamfundenes forvaltning og lokale kapacitet. Dansk Røde Kors ECHO projekt i Syrien og i Georgien/Armenien I samarbejde med Tysk og Norsk Røde Kors gennemfører Røde Kors i Danmark fra september 2013 til februar 2014 et nødhjælpsprojekt i Syrien finansieret af ECHO med fokus på traume-kirugisk beredskab og basal sundhed, uddeling af nødhjælp (NFI), hygiejne og sanitet samt opbygning af logistik kapacitet. Projektets budget er 22,4 millioner kroner og tilgodeser berørte mennesker. Fra har Røde Kors i Danmark ledet implementeringen af DIPECHO projekter for samlet EUR i Georgien og Armenien. Projekterne fokuserer på katastrofe forebyggelses aktiviteter med specielt fokus på at mindske befolkningernes sårbarhed overfor katastrofer. Projekterne inkluderer træning af frivillige teams i Røde Kors lokalafdelinger der kan yde støtte (førstehjælp, redning og psykosocial) det øjeblik katastrofen rammer. Eksempler på medlemsorganisationers EuropeAid projekter Folkekirkens Nødhjælp EuropeAid i Zambia, Østjerusalem og Bangladesh EuropeAid gav i 2013 EUR til Folkekirkens Nødhjælp og partner, Zambia Land Alliance (ZLA), til at forbedre levevilkårene for husstande ved at sikre deres adgang til jord i Zambia. EuropeAid gav i 2011 Folkekirkens Nødhjælp med EUR for at forbedre service og respekt for menneskerettighederne og den humanitære folkeret i det besatte Østjerusalem, hvor mange palæstinensere er udsat for fattigdom, vold og krænkelser af menneskerettighederne. 4 Kontaktoplysninger på personer fra de enkelte organisationer som kan uddybe omkring organisationernes projekter kan findes nedenfor under 5. Kontaktpersoner. 11

12 I 2013 gav EuropeAid Folkekirkens Nødhjælp EUR til at oprette federationer og styrke civilsamfundsorganisationer til at mindske fattigdom og skabe bæredygtig udvikling i utilgængelige samfund i Bangladesh. Ibis EuropeAid i Sydsudan og Guatemala Ibis arbejder i Sydsudan på et projekt, støttet af EuropeAid med EUR , der bidrager til at bekæmpe fattigdom ved at forbedre adgang til uddannelse i Northern Bahr el Ghazal. Ibis arbejder i Guetemala på et projekt, støttet at EuropeAid med EUR , der bidrager til fremme af åbenhed og gennemsigtighed i udvindingsindustrien i Guatemala. Røde Kors EuropAid projekt i Georgien og Hviderusland Røde Kors i Danmark er i Georgien og Hviderusland fra bevilliget samlet EUR Programmerne har fokus på civilsamfundsopbygning og -udvikling herunder opbyggelse af frivilligbaserede aktiviteter inklusiv assistance til sårbare unge og gamle. Programmerne indeholder desuden fortaler komponenter hvor der arbejdes tæt med lokale myndigheder for at opfordre disse til at tage ansvar for de sociale problemer programmerne har identificeret. Vedvarende Energi EuropeAid i Kenya Vedvarende Energi gennemfører med støtte fra EuropeAid et fredsprojekt for ungdommen i Kibera i Kenya. Fokus er på vælgeruddannelse og fred og forsoning blandt unge i slumkvarteret Kibera. Projektet implementeres i samarbejde med 10 lokale ungdoms CBO er, der gennemfører en række vælgeruddannelsesseminarer og dialog events. 12

13 4. Samfinansiering af EU projekter Når EU bevilger penge til et projekt kræver de, at der er andre end EU selv, der også støtter projekt. Det kaldes samfinansiering. For Danmark/Danida er det sund fornuft at samfinansiere de danske organisationers EU projekter. Det er en god måde at få value for money for danske bistandskroner. Én dansk bistandskrone i samfinansiering til et EU udviklingsprojekt giver typisk fire til ni kroner til danske organisationer og deres parteneres humanitære og udviklingsarbejde. Samtidig understøtter det de danske CSOers deltagelse i EU s udviklingssamarbejde, der ligeledes er et mål i den nye strategiske ramme, som CSOerne deler. Desuden fremmer det, at de danske CSOer får del i de EU udviklingsmidler, som Danmark bidrager til med udviklingsbistand vi yder via EU. Samfinansiering for rammeorgansiationer 5 De folkelige organisationer vil kunne anvende dele af de midler, som de modtager under rammeaftalerne, til EU samfinansiering. (FFL 2014: 98). Projekterne skal falde indenfor rammeaftalernes økonomiske ramme samt tematiske og geografiske fokus, og for udviklingsrammeorganisationer skal de være i overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien. Samfinansiering for øvrige organisationer 6 Øvrige organisationer kan ansøge om samfinansiering ved Civilsafundspuljen, hvilket foregår via to procedurer, afhængigt af hvilken type EU-budgetlinie, der er tale om. Ansøgninger om samfinansiering under EU s program for ikke-statslige aktører og lokale myndigheder kan indsendes løbende og behandlingstiden er fem uger fra modtagelse. Vurderingen vil kun fokusere på om lokal partner, projekt-tema og land lever op til civilsamfundsstrategiens principper. Den konkrete vurdering af projektet design og sammenhæng vil blive overladt til vurderingen i EU systemet. Ansøgninger om samfinansiering under øvrige civilsamfundsrelevante instrumenter og programmer er også en mulighed, men her er det nødvendigt for Civilsamfundspuljen at sikre en overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien principper, da dette ikke på samme måde som ved EU s program for ikke-statslige aktører og lokale myndigheder er implicit. Samfinansieringsregler i Sverige og Finland I Sverige samfinansierer Sida op til 100% så længe, der er rum til det I budgettet, og at det er i overstemmelse med Sida finansieringskrav. Dette gælder også for rammeorganisationer, der kan søge samfinansiering udover deres rammemidler. Indtil nu har Sida aldrig afvist samfinansiering. Med henblik på at sikre rum i Sidas budget til samfinansiering, må organisationerne orientere Sida 5 Finansministeriet (2013): Forslag til Finanslov s CISU (2013): EU samfinansiering. Hjemmeside. 13

14 om deres behov for samfinansiering, og Concord Sverige angiver årligt et omtrentligt samfinansieringsbehov for de svenske CSOer til Sida 7. Finland støtter finske CSOer med samfinansiering til EU projekter. De kan søge løbende om samfinansiering, og denne godkendes praktisk talt altid (ifølge det finske udenrigsministerium). Samfinanserieringen fra det finske udenrigsministerium er ekstra udover deres øvrige bevillinger, og dækker en andel af EU s samfinansieringskrav. Hvor stor en andel er afhængig af EU s krav til samfinansiering og afhængigt af projektettype 8. Forandringer, erfaringer og udviklingspotentiale i forhold til samfinansiering fra Danida For de fleste af Concord Danmarks medlemmer er samfinansiering fra Danida et væsentligt element for deres succes med at søge og få EU projekter. Og det er helt centralt for at bygge videre på den succes, så danske CSOer i fremtiden kan bekæmpe fattigdom med endnu flere EU projekter. Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer har generelt gode erfaringer med mulighederne for og dialogen omkring samfinansiering over rammeaftaler og Civilsamfundspuljen. Men der er forandringer undervejs, som kan formodes at have betydning for samfinansiering, ligesom Concord Danmarks medlemmer har gjort sig nogle erfaringer, som for nogle af dem rummer udfordringer og udviklingspotentialer for Danidas støtte til danske CSOers EU projekter. Disse forandringer, erfaringer og udviklingspotentialer, ser Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer frem til en god og konstruktiv dialog om med Danida, folkevalgte og andre interessenter. I dansk sammenhæng drejer forandringerne sig bl.a. om øget interesse og behov blandt danske CSOer for samfinansiering, som påpeget i Fælles om en bedre fremtid ; øget krav om egenfinansiering for rammeorganisationer; stigende antal rammeorganisationer, hvor de nye civilsamfundsrammeorganisationer har mindre rammer; ny Civilsamfundspolitik; Ny Ressouce Allokerings Model. I EU sammenhæng drejer forandringerne sig primært om ændringer i EU s udviklingsinstrumenter og programmer i forbindelse med EU s kommende budget for I global sammenhæng drejer det sig bl.a. om betydningen af det ændrede fattigdomsbillede, hvor mange af verdens fattige lever i konfliktramte lande og fattigdomslommer i mellemindkomst lande, som også Fælles om en bedre verden påpeger. Concord Danmarks medlemmer har igennem års arbejde gjort sig erfaringer med at søge, få og implementere EU projekter med Danida samfinansiering. Selvom erfaringer og oplevelserne jo kan variere fra organisations til organisationer, kan der samlet siges at, erfaringerne generelt er gode, men peger også på nogle udfordringer og udviklingspotentiale. 7 Sida (2010) : Förtydligande avseende bidrag från Sida kombinerade med bidrag från Europeiska Kommissionen (EC). 8 Finlands Udenrigsministerium (2013): EU-bidrag. Hjemmeside. 14

15 De danske civilsamfundsrammeorganisationer planlægger som regel brugen af rammemidler flere år frem i tiden, da rammen anvendes til langsigtet strategisk samarbejde med partnere i de enkelte lande i organisationens ramme. Succesfulde ansøgninger til EU projekter kommer ofte oven i de eksisterende indsatser i en rammeaftale. Desuden tager EU projekter afsæt i et udbud (Call for Proposal), som oftest har ganske specifikke prioriteter. For nogle rammeorganisationer kan det således være en udfordring at allokere frie rammemidler til samfinansiering af EU projekter. Udfordringen kommer især til udtryk hos nogle af de organisationer, som har med stor succes har fokuseret på at opnå EU-finansiering, hvor samfinansiering af EU projekter udgør en betydelig og/eller stigende andel af rammemidlerne. Dertil kommer, at nogle projekter kan ligge udenfor det geografiske og tematiske fokus i de enkelte organisationers rammeaftaler. Den manglende sikkerhed for at kunne levere samfinansiering afholder derfor til tider nogle organisationer fra at søge EU projekter, selv når det er i overensstemmelse med rammens tematiske og geografiske fokus. Selvom der selvsagt ikke er erfaringer med dette endnu, så kan samme udfordring komme til at gøre sig gældende for de nye rammeorganisationer. Disse har mindre rammemidler, og samfinansiering af EU projekter vil således udgøre en relativt større andel af rammen. Ikke-rammeorganisationer der har søgt samfinansiering til EU projekt fra Civilsamfundspuljen, har oplevet en god og hurtig sagsbehandling. Men der kan også være udfordringer forbundet med samfinansiering af projekter fra EU, som ikke hører under EU s tematiske program for ikkestatslige aktører og lokale myndigheder, hvor ventetid og usikkerhed forbundet med svar fra Civilsamfundspujlen på ansøgning har for nogle organisationer været en udfordring. Desuden kan der være konkrete udfordringer i forbindelse med forenelighed mellem EU s og Danidas retningslinjer. Eksempelvis i forhold til at Danida anlægger en lavere BNI-grænse end EU. Derved kan danske organisationer ikke opnå samfinansiering fra Danida til en stor del af EU's udviklingsprojekter. For organisationer der arbejder for at søge projekter hos EU i lande over Danida's BNI grænse, men med fattigdomslommer eller behov genopbygning af civilsamfund og stat efter konfliktophør, kan den manglende samfinansiering betyde at ansøgninger må opgives. Ligeledes kan Civilsamfundspuljens retningslinjer for, hvad der er civilsamfundsrelevant og dermed kan få samfinansiering være anderledes en EU s i forhold til valg af partnere, hvis disse eksempelvis inkluderer lokale myndigheder sammen med CSOer. Oplysningsprojekter under EU s program for ikke-statslige aktører og lokale myndigheder har danske CSOer tilsyneladende for nuværende ikke mulighed for at modtage samfinansiere til hverken via rammemidler, civilsamfundspulje eller Danida oplysningsbevilling. Sidst men absolut ikke mindst er det vigtigt, at Concord Danmarks medlemmers erfaringer peger på gode udviklingsmuligheder for de danske CSOers adgang til EU projekter. Den store erfaring og ekspertise som er hos flere af den danske CSOer rummer et stærkt potentiale for at danske CSOer kan bekæmpe fattigdom og bidrage til udvikling med endnu flere projekter og ressource fra EU. 15

16 Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer arbejder målrettet på at udvikle og udbrede ekspertise og erfaring med at søge få, og implementere EU projekter. Men erfaringerne fra flere af Concord Danmarks medlemmer peger på, at det er en mere sikker og fleksibel adgang til samfinansiering af EU projekter fra Danida, som vil kunne have den største positive betydning for at forløse de danske CSOers udviklingspotentiale. Det vil kunne bidrage til en ganske pæn stigning i nogle af de danske CSOers EU projekter. Det vil også være sund fornuft, der vil give Danida mere udviklingsbistand for de udviklingskroner, der indgår i samfinansiering af øget antal EU projekter, som implementeres af dansk CSOer. 16

17 5. Concord Danmarks samarbejde med medlemmer om EU funding Concord Danmark er de danske udviklingsorganisationers EU netværk, og har 45 danske medlemmer. Concord Danmark er en del af CONCORD Europe, der er et europæisk netværk for udviklingsorganisationer med sekretariater i hele Europa, og som samlet repræsenterer mere end 2000 udviklingsorganisationer. Målet er en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik, der samtidig fremmer aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet ikke kun i Europa, men også i udviklingslandene. Concord Danmark støtter og samarbejder med vores medlemmer om at styrke deres adgang til EU funding. Det sker bl.a. ved at Concord Danmark har en service for medlemmer, hvor udbud på EU projekter (Calls for Proposals), som er relevante for de enkelte medlemmer sendes målrettet til dem. I samarbejde Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp, som er to af de danske CSOer med størst erfaring i at søge, få og implementere EU projekter, udbyder Concord Danmark desuden introduktionskurser, ekspertworkshops og individuel rådgivning for medlemmer. Desuden faciliterer Concord Danmark løbende videns- og inforationsdeling og sparring mellem Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer. Dette sker både elektronisk i et større EU Funding Forum, og i en EU funding arbejdsgrupper, som også mødes løbende og indgår i planlægningen af Concord Danmarks arbejde på området. Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer er desuden aktive i det europæiske samarbejde mellem udviklingsorganisationer i CONCORD Europes arbejdsgruppe om EU funding, hvor Concord Danmark bidrager som medlem af styregruppen. 17

18 6. Kontaktpersoner Mads Hove, Advocacy og Funding rådgiver, Concord Danmark Tlf.: / Solveig Als, Technical Advisor, Dansk Flygtningehjælp Tlf.: / Kristine Vadskær, Leder af Global Fundraising, Global Funding Unit, Folkekirkens Nødhjælp Tlf.: / Carsten Strandlod, Head of Major Donor Partnerships, Red Barnet Tlf.: / Kasper Bro Larsen, Donor Liaison Advisor, Dansk Røde Kors Tlf.: / Troels Dalgaard, Institutional Fundraiser, Ibis Tlf.: / Maria Graversen, Projektkoordinator, Vedvarende Energi Tlf: / Berit Jelsmark Mortensen, Programme officer, Cross Cultures Project Association Tlf.: / Bo Karlsen, Fundraiser, Afrika Kontakt Tlf.: / Katja Højlund, Programkoordinator, Plan Danmark Tlf.: / Søren Asboe Jørgensen, Rådgiver, Civilsamfund i Udvikling (CISU) Tlf.: / 18

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse Analyse af den danske udviklingsbistand til uddannelse Forkortelser: AMG: BNI: BFT: DAC: EDF EFA: EPDF: FTI: GMR: IDA: IMF: JFA: MDG: MoU: NGO: NORAD: OECD: PRS/PRSP: UNDP: UNGEI: UNWRA: Aid Management

Læs mere

Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer

Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer Årsrapport ÅrsRAPPORT 2012 Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer ADRA Danmark Amnesty International CARE Danmark Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Erhverv Dansk Folkehjælp Dansk Kunstnerråd Danmarks

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

DANMARK SERBIEN KOSOVO GEORGIEN MONTENEGRO TYRKIET SYRIEN TUNESIEN JORDAN LIBYEN MALI NIGER SUDAN DJIBOUTI BURKINA FASO

DANMARK SERBIEN KOSOVO GEORGIEN MONTENEGRO TYRKIET SYRIEN TUNESIEN JORDAN LIBYEN MALI NIGER SUDAN DJIBOUTI BURKINA FASO Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 DFH tilstedeværelse i 2014 DFH/DDG kontor DFH støtte DANMARK SERBIEN UKRAINE RUSLAND NORDKAUKASUS MONTENEGRO KOSOVO GEORGIEN TUNESIEN LIBYEN TYRKIET SYRIEN LIBANON IRAK JORDAN

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer

Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer Kortlægning af alternative finansieringskilder til Dansk Missionsråd Udviklings medlemsorganisationer Rapport udarbejdet af Folkekirkens Nødhjælp - Global Funding Unit v/tina Breum Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

bistandskronen 2010, mio. kr. *

bistandskronen 2010, mio. kr. * danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2010 bistandskronen 2010, mio. kr. * BISTAND I ALT: 16.124 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 71 % 11.413 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 29 % 4.711

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

CAP CEN CERF DANDEC DCA DDA DDG DDR EC ECHO EUR ERW FAO GICHD HUM ICBL ICRC IDP IFRC IMAS IMSMA ITF MAG Consolidated Appeal Process European Committee for Standardisation Central Emergency Revolving Fund

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING BEDRE ARBEJDS- OG LEVEVILKÅR FOR FATTIGE ARBEJDSTAGERE I VERDEN INDLEDNING Hvorfor laver 3F internationalt solidaritets- og udviklingsarbejde vil

Læs mere

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um. Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Læs mere