1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr."

Transkript

1 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads København K Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet UM j.nr. Dato: 1/ JA NEJ x I hvilket punkt er de beskrevet? Ikke for nuværende Statusrapport 1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b Organisation Dialogos Adresse Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Boulevard 29 Postnummer og by 5000 Odense C Kontaktperson Erik Jørs, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Telefonnummer Telefaxnummer 3. Projekttitel på dansk Pesticider Bolivia Fase 3 ; forkortet PLAGBOL III 4. Bevilling (DKK) d.kr. 5. Lokalitet Bolivia 6. Projektperiode Start (dag/måned/år) 01/09/10 Afslutning (dag/måned/år) 31/08/13 7. Rapporteringsperiode Start 01/09/10 Afslutning 31/12/10 8. Monitorering og projektgennemgange Der er afholdt 1 projektbesøg i perioden i efteråret Formålet med første besøget var at deltage i projektstart og seminar som planlægger og oplægsholder på seminaret om pesticider i Bolivia, erfaringer fra Plagbol som blev afholdt i La Paz med deltagere fra Bolivia (professionelle og målgrupper) og fra flere lande i Sydamerika. 9. Kort statusbeskrivelse Projektet er startet på en afsluttende tre årig fase. Plagbol vil i denne fase konsolidere og videreformidle hidtidige evidensbaserede erfaringer og positive resultater indenfor pesticider, sundhed og miljø. Dette vil være basis for en national og international fortalervirksomhed gennem Bondeorganisationen, den Folkelige Sundhedsbevægelse, internationale universiteter, WHO m.fl. Endelig sikres Plagbol som en bæredygtig organisation, der rådgiver og udfører projekter nationalt og regionalt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer, private organisationer og myndigheder. Status på fase 3 fire måneder inde i forløbet er at projektet har ansat personale og er startet aktiviteter som planlagt i kommuner og nationalt i et samarbejde med planlagte samarbejdspartnere, dog har det vist sig at den nationale sundhedsbevægelse ikke fungerer og nærmest er gået i stå, så denne samarbejdspartner erstattes formentlig af en anden. Der er skrevet samarbejdsaftaler med Sundhedsministeriet og 5 nye NGO er udover de mange der allerede forelå. Se i øvrigt nedenfor. 1

2 10. Udvikling i væsentlige forudsætninger og risici Kritiske Vurdering af udvikling forudsætninger og risici (gl. og nye) 1. Politisk stabilitet Regering oplever modvind i forhold til sin politik, men synes at respektere de demokratiske spilleregler. Ved næste valg er et regeringsskifte en mulighed, det vurderes dog ikke at ville berøre projektet. 2. Interesse til stede fra samarbejdspartnere 3. At nøglepersoner i projektet forbliver i deres stillinger i projektperioden Der er en stor interesse fra mange samarbejdsparter for at medvirke i projektets aktiviteter. Nøglepersoner er ikke udskiftet i perioden og forventes at forsætte i Fundacion Plagbol også efter afslutning af projekt Plagbol Vurdering af effekt på programmets gennemførelse Regeringen interesse for økologi og traditionelle metoder indenfor landbrug og sundhed har en positiv indflydelse på at nå ud med sine budskaber og har fremmet samarbejdet med myndighederne. Projektets aktiviteter i fase 3 er nu startet og projektet møder entusiasme for et fortsat samarbejde også i lyset af de hidtidige resultater og erfaringer. Det er hidtil lykkedes at finde organisationer som er i stand til at styre aktiviteterne i koordination med projektledelsen, selvom udskiftning af personer hos samarbejdsparterne også har haft negativ indflydelse på projektet. 11. Status projektmål Projektmål: Udviklingsmål: Civilsamfundet arbejder i Bolivia og internationalt gennem fortalervirksomhed overfor politikere og beslutningstager på at mindske sundhedsskader og miljøforurening forårsaget af sprøjtemidler. Projektmål: Delmål 1: Bondeorganisationen og Den Nationale Sundhedsbevægelse advokerer for et bæredygtigt landbrug, der forebygger sundhedsskader og miljøforurening. Delmål 2: Plagbol er en international anerkendt organisation med speciale i 'pesticider, sundhed og miljø', der yder faglig støtte til civilsamfundsorganisationer, private og offentlige institutioner. Delmål 3: Projekts evidensbaserede strategi og materialer er gjort internationalt tilgængelige til undervisnings- og oplysningsbrug gennem internationale universiteter, WHO m.fl., og danner dermed grundlag for en global fortalervirksomhed. Fire mdr. inde i projektet er det endnu for tidligt at udtale sig om hvorvidt projektmål nås. 2

3 12. Status resultater Projektresultater: Indikatorer: Delmål 1: Bondeorganisationen, Den Folkelige Sundhedsbevægelse og kommuner, hvor intensiv sprøjtning foregår, har udviklet en lokal model for håndtering af sprøjtemidler (transport, salg, opbevaring, anvendelse, overvågning og behandling af forgiftningstilfælde og miljøforurening). Bondeorganisationen har dannet kooperativer, der gennem rationel brug af pesticider og økologiske alternativer fremmer dyrkningsmetoder med lavt forbrug af pesticider (Integrated Pest Management (IPM)) blandt bønderne i lokalområdet. Landbrugsministeriets undervisningsprogram God landbrugspraksis og regulering af sprøjtemidler er ændret med større fokus på IPM, og de giftige sprøjtemidler i klasse 1 er under udfasning. Delmål 2 Plagbol er anerkendt som Reference Institution på pesticidområdet gennem WHO og Bolivias Sundhedsministerium. Plagbol har en strategi for synlighed, og deres hjemmeside konsolideret som den mest besøgte i Latin- Amerika på området pesticider, sundhed og miljø. Plagbol er økonomisk sikret gennem mindst to eksternt finansierede projekter, salg af undervisningsmaterialer og kurser. Resultat for projektets fase 3 til og med 2010: Endnu ikke opnået. Projektkoordinerings komite for projektet og for aktiviteterne i lokalområderne er dannet. Der er udarbejdet et forslag til en plan for kommunal håndtering af sprøjtemidler og forebyggelse af forgiftninger og forurening, denne skal nu afprøves. I foregående faser er dannet kooperativer, dette endnu ikke startet i nye projektfase. I de gamle områder spredes IPM metoder som planlagt. Er undervejs, samarbejde med Landbrugsministeriet pågår Er opnået. Strategi og indhold til hjemmeside på plads, ny hjemmeside bliver lanceret i Plagbol inviterer i juni 2011 donorer til donorkonference hvor Plagbol vil præsentere 8 nye projekter som donorer kan vælge at støtte. Salg af UV-materialer og kurser pågår. Der er dannet en bank af professionelle som Plagbol kan trække på ved behov. 3

4 Delmål 3 Case-studies og undervisningsmaterialer fra Plagbol anvendes på universiteter, også udenfor Bolivia. Lessons learned og undervisningsmaterialer anvendes i udviklingslande gennem WHO s formidling og internationale NGOer og universitets netværk. Virtuelle uv-materialer er pt under udarbejdelse, filmoptagelser til dette er gennemført. Erfaringer under overførsel til Uganda. WHO har Plagbol materialer på sin hjemmeside i Bolivia. UV-materialer udvikles og udgives løbende sidst en håndbog for vektorbekæmpere (sprøjtemænd der sprøjter mod vektorbårne sygdomme) Der er publiceret flere artikler i fagtidsskrifter om projektet medførende en stigende anerkendelse af de sundheds- og miljømæssige konsekvenser ved pesticidanvendelse i Bolivia og regionen. 13. Afvigelser fra oprindelige projektdokument Ingen. 14. Ændringsforslag til projekt/projektimplementering Der er ingen ændringsforslag til projektimplementering. Plagbol personale deltager jævnligt i nationale og internationale konferencer og udbreder derigennem deres erfaringer til nabolandene. Flere artikler er publiceret og under publikation. 15. Bæredygtighed, eksempler herpå 1. Erfaringer er spredt gennem kampagner, undervisningsaktiviteter, lærebøger og oplysningsmaterialer og mobilisering af samarbejdspartnere i det offentlige sundhedssystem og landbrugsrådgivning, på læreanstalter for sundhed, landbrug og i folkeskolen, blandt NGO er og i bondeorganisationer. 2. Undervisningsmaterialer er gennemarbejdet og nyudgivet med myndighedernes medvirken. De efterspørges og anvendes af mange forskellige institutioner og man har endog kunnet konstatere salg af piratkopier af Plagbol s materialer. 3. Projektet har en meget bred samarbejdsflade med samarbejdsaftaler med mange forskellige institutioner. 4. Flere internationale institutioner, som FAO, WHO og GEF støtter pesticidrelaterede aktiviteter i Bolivia, ligesom nationale institutioner som SEDES, bondeforening, kommuner, andre BGO er m.fl. har taget problematikken op. 5. Projektets aktiviteter efterspørges og finansieres med partnere, hvorved projektet har opnået en større dækningsgrad end planlagt især hvad angår undervisning af landmænd og udgivelse af materialer. 6. Læseplaner er ændret/under ændring på landbrugs- og sundhedsskoler. 7. Plagbol er blevet en selvstændig organisation, og har til enkeltaktiviteter skaffet midler udover de af Danida bevilgede. 8. Plagbol er blevet WHO s referenceinstitution på pesticidområdet og koordinerer nu FAO s netværk af organisationer, der arbejder med en reduktion af pesticidforbruget i Bolivia. 9. WHO har startet en proces hvor de danske projektpartnere tilknyttes WHO i Geneve som collaborating center i arbejdsmiljø med speciale indenfor landbrugsområdet i udviklingslande m.h.p. at erfaringer og materialer fra Plagbol projektet gøres tilgængelige på verdensplan. 16. Kommentarer til revision af budgettet Budgetterne er ikke revideret. 4

5 17. Partnerorganisationen(ændringer i dennes struktur, finansiering) Ingen 18. Læring Der er startet et meget bredt samarbejde med både NGO er, folkelige organisationer, offentlige myndigheder og internationale organisationer, hvilket er en styrke i projektet. Det har været muligt for en mindre NGO at opnå indflydelse på centrale ting som f.eks. læseplaner og udegivelse af uv-materialer i samarbejde med relevante myndigheder. Fagkundskaberne, både blandt de bolivianske og danske samarbejdspartnere, er en vigtig løftestang for disse samarbejdsrelationer og den indflydelse dette relativt beskedne projekt har fået. Fundacion Plagbol er en anerkendt organisation og af WHO udset rollen som nationalt referenceinstitut, ligesom de danske projektpartnere er tilknyttet WHO i Geneve mhp global udbredelse af Plagbol erfaringer, hvilket må siges at være en bemærkelsesværdig anerkendelse for et NGO-projekt. Synergien mellem sundheds- og landbrugskomponenten kan styrkes for at øge gennemslagskraften. Bilag: Revideret budget- og finansieringsplan: ingen revisioner 5

Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr.

Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr. UM j.nr. Dette ansøgningsskema anvendes ved

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og Ngo-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk UM j.nr. Statusrapport Dato: Dette skema anvendes

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

International Medical Cooperation Committee og SEDES, Chuquisaca. Primær sundhedsprojekt i San Lucas kommune, Chuquisaca, Bolivia.

International Medical Cooperation Committee og SEDES, Chuquisaca. Primær sundhedsprojekt i San Lucas kommune, Chuquisaca, Bolivia. International Medical Cooperation Committee og SEDES, Chuquisaca Primær sundhedsprojekt i San Lucas kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 2 2006 2011 Projektdokument December 2004 Projektdokument - Primær

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia INTERNATIONAL MEDICAL COOPERATION COMMITEE IMCC Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 3: 2011-2016 Projektdokument IMCC Januar 2010 Projektdokument Sundhed gennem

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4 2 V 0 XIS 1 ÅRSBERETNING 4 [Foto: Toke F. Nyborg] INDHOLD 04 Bestyrelsens 06 beretning 08 Årets gang på sekretariatet 10 Projekter 2014-2017 12 Forventet forbrug 2014-2017 14 AXIS i Danmark 30 AXIS internationalt

Læs mere

for Diálogos-Nyt igennem mange år. Han døde i april efter nogle måneders sygdom. Der er mindeord for Dan nedenfor.

for Diálogos-Nyt igennem mange år. Han døde i april efter nogle måneders sygdom. Der er mindeord for Dan nedenfor. 16.årgang nr.1 Juni 2015 EN VERDEN I FORANDRING Af Marie Brasholt Formand for Diálogos Mens dette indlæg skrives, er Folketingsvalget netop overstået, og vi venter på en ny regering. Midt i usikkerheden

Læs mere

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET 1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET Titel på partnerskabsaktivitet: Navn på den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Towards Strenghtening the Civil Society Partnership with AKpartners

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Projektdokument Dialog om principper for ansvarlig skat i udviklingslandene

Projektdokument Dialog om principper for ansvarlig skat i udviklingslandene Projektdokument Dialog om principper for ansvarlig skat i udviklingslandene Resumé Land og sektor Projekttitel Formål Danmark og udviklingslandene Skat og Samfundsansvar: Dialog om principper for ansvarlig

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 1 Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania Marts 2003 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 2 Udenrigsministeriet, Danida Oktober 2002 Udgivet af:

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere