Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE Fiskeri ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089"

Transkript

1 Statistiske nøgletal UDGAVE 2014 Den fælles fiskeripolitik i tal ISSN Fiskeri

2 Landekoder, der er anvendt i publikationen Manuskriptet afsluttet i februar I kapitel 5 er data fra Eurostat og Eumofa udtrukket i december Yderligere oplysninger om EU fås på internettet ( Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2014 ISBN doi: /34762 Den Europæiske Union, 2014 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Forsidebillede: Javier Murcia Printed in Belgium Trykt på hvidt papir bleget uden brug af frit klor (ECF) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Belgien Bulgarien Den Tjekkiske Republik Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige EU-28 Den Europæiske Union med 28 medlemsstater. EU-27 Den Europæiske Union med 27 medlemsstater før HR s tiltrædelse. EU-25 Den Europæiske Union før BG s, HR s og RO s tiltrædelse. EU-15 Den Europæiske Union før tiltrædelsen af BG, CZ, EE, HR, CY, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SI og SK. EU-12 Den Europæiske Union før tiltrædelsen af BG, CZ, EE, HR, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, RO, SI, SK, FI og SE.

3 1 Forord Kære læser Som EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri har min tilgang til vores have altid været at prioritere bæredygtighed og vækst eller endnu bedre bæredygtig vækst. Denne nye udgave af Den fælles fiskeripolitik i tal er noget helt særligt, fordi disse principper nu er nedfældet i vores nye fælles fiskeripolitik, der trådte i kraft den 1. januar Den nye fælles fiskeripolitik er vores indgang til en mere bæredygtig fremtid: en fremtid, hvor fiskebestandene ikke overfiskes, hajer ikke får skåret finnerne af, og fisk ikke længere smides over bord. En fremtid, hvor fiskerne får mere ud af deres fiskeri og forbrugerne klarere mærkning. En fremtid, hvor vi også opdrætter fisk af enestående kvalitet og miljøvenlighed. Og hvor de fisk, vi importerer, er lige så sikre som EU s egne. Noget, der ikke har ændret sig i år, er, at dette hæfte er en onestop-shop for alle, der er interesserede i Europas fiskeri og have. Oplysningerne på disse sider er indsamlet af eksperter fra forskningsinstitutioner, EU-landenes forvaltninger, EU s institutioner og internationale organisationer. Denne udgave fra 2014 indeholder data af den højeste kvalitet og den bredeste dækning, vi nogensinde har haft. Denne viden er nøglen til sunde beslutninger om forvaltningen af vores have, og jeg er taknemmelig for, at vi nu har dem lige ved hånden.

4 2 Fiskeriet er naturligvis stadig af afgørende betydning for mange regioner og samfund i hele Europa. Samtidig med at vores flåders fiskeri er både bæredygtigt og forbliver rentabelt, skal borgerne vide, hvilke fiskerirelaterede områder der er de mest lovende, og hvor de nye arbejdspladser skal findes. Der er ikke noget bedre sted at lede efter svar end i dette hæfte. Maria Damanaki EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri

5 3 Indholdsfortegnelse 1 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri 5 Status for bestandene 5 Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO er) 6 Fiskeripartnerskabsaftalerne og de nordlige aftaler 8 2 Fiskerflåden 10 3 Beskæftigelse 14 4 Forarbejdningssektoren 17 5 Produktionen inden for fiskeri og akvakultur Fangster Akvakultur Producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur 32 6 Handel med tredjelande 33 7 Forbrug 41 8 EU-støtte 43

6 4 Have i Europa Nordsøen Østersøen Atlanterhavet Sortehavet Middelhavet

7 5 1 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri Status for bestandene En forudsætning for en ansvarlig og bæredygtig fiskeriforvaltning er beslutninger, der træffes på et solidt videnskabeligt grundlag og en langsigtet forvaltning. Beslutninger om tildeling af samlede tilladte fangstmængder (TAC) og fiskekvoter er baseret på videnskabelige udtalelser vi får stedse større viden om de bestande, der fiskes. Den videnskabelige viden om bestandenes tilstand bliver konstant forbedret. I Atlanterhavet og dertil stødende farvande er antallet af bestande med ringe data f.eks. faldet fra 61 i 2011 til 41 i Fiskeriet kan derfor bedre tilpasses bestandenes tilstand. Den Europæiske Union har vedtaget, at alle bestande inden 2015, hvor dette er muligt, og ellers senest i 2020 skal udnyttes på et niveau, der tillader dem at producere det maksimale bæredygtige udbytte på lang sigt. Ved at begrænse fangster til videnskabeligt fastsatte niveauer sikrer vi rent faktisk, at bestandene kan reproducere sig og i sidste instans give fiskerne et større udbytte. Der er gjort gode fremskridt i det nordøstlige Atlanterhav, og der forventes også snart gjort fremskridt i Middelhavet og Sortehavet, men alt for mange bestande overfiskes stadigvæk i forhold til dette mål. Kommissionens langsigtede flerårige planer for bestemte fiskerier eller fiskebestande har til formål at skabe betingelser, der gør det muligt at sikre en bæredygtig udnyttelse og der, hvor det er nødvendigt, at lette genopretningen af bestande, der er tæt på at være nedfisket. Der er allerede indført nogle planer på baggrund af dette mål, og flere forventes at følge efter. Undertiden er det nødvendigt at afbøde fiskeriets utilsigtede følger for havmiljøet og økosystemerne. Hvor det er nødvendigt, vedtager EU foranstaltninger til at beskytte levesteder såsom dybhavskoraller og mindske omfanget af utilsigtede fangster af havfugle, sæler og delfiner A B A Det nordøstlige Atlanterhav og tilstødende have (Nordsøen. Det Baltiske Hav, Skagerrak, Kattegat, Det Vestskotske Hav, Det Irske Hav og Det Keltiske Hav) B Middelhavet og Sortehavet Antal bestande, der anses for at være befisket med maksimalt bæredygtigt udbytte

8 6 1 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO er) Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO er) er internationale organisationer oprettet af lande med interesser i fiskeri i et bestemt område. I dag findes der 20 RFFO er, som dækker de fleste have i verden. Deres opgave er at sikre en bæredygtig forvaltning, bevaring og udnyttelse af de levende marine ressourcer, som er omfattet af deres konventioner. Som et resultat af RFFO ernes arbejde i forskellige regioner har vi oplevet en markant forbedring af tunbestandenes tilstand. Af verdens 16 bestande blev kun seks fisket bæredygtigt for seks år siden i 2013 er dette tal steget til 13. RFFO erne er åbne for lokale lande (»kyststater«) og lande, der fisker i regionen. Der findes to typer RFFO: de, der udelukkende beskæftiger sig med forvaltning af stærkt vandrende bestande af arter såsom tun (RFFO er for tun), og de, der har ansvar for forvaltning af andre fiskearter end tun (RFFO er for andre arter end tun). De fleste RFFO er har beføjelse til at fastsætte grænser for fangster og fiskeriindsats, fastlægge tekniske foranstaltninger og kontrollere, hvordan forpligtelserne efterleves. Europa- Kommissionen repræsenterer EU i seks RFFO er for tun (bl.a. aftalen om det internationale program for bevarelse af delfiner (AIDCP), der er associeret med IATCC) og ni RFFO er for andre arter end tun. EU er ligeledes medlem af to rådgivende regionale fiskeriorganisationer, der udelukkende har en rådgivende, ikkeforvaltningsmæssig funktion, nemlig Kommissionen for Fiskeriet i det Vestlige Centrale Atlanterhav (WECAFC) og Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF).

9 1 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer for stærkt vandrende fiskebestande (tun og beslægtede arter) WCPFC ICCAT WCPFC IATTC IOTC CCSBT CCBSP 7 NAFO NASCO NEAFC CCBSP CCSBT Kommissionen for Bevarelse af Sydlig Tun IATTC Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk ICCAT Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet WCPFC Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav IOTC Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer for andre arter end tun CCAMLR Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis GFCM SPRFMO SEAFO CCAMLR SIOFA SPRFMO Kilde: E uropa-kommissionen Eurostat/GISCO. For de administrative grænser: EuroGeographics, FAO (UN), TurkStat. CCBSP Konventionen om bevaring og forvaltning af sejressourcer i det Centrale Beringhav GFCM Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet NEAFC Kommissionen for Fiskeriet i Det Nordøstlige Atlanterhav NASCO Organisationen til bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten NAFO Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav SEAFO Organisationen for Fiskeriet i det Sydøstlige Atlanterhav SPRFMO Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for Det Sydlige Stillehav SIOFA Fiskeriaftale for det sydlige Indiske Ocean

10 8 1 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri Fiskeripartnerskabsaftalerne og de nordlige aftaler 2 Fiskeripartnerskabsaftalerne med tredjelande forhandles og indgås af Europa-Kommissionen på EU s vegne. Formålet med disse aftaler er at gøre det muligt for EU s fartøjer at udnytte overskydende ressourcer i et tredjelands eksklusive økonomiske zone i et reguleret og juridisk sikret miljø. Tunaftalerne gør det muligt for europæiske fartøjer at fiske efter stærkt vandrende bestande. De blandede aftaler giver adgang til en bred vifte af fiskebestande, især demersale arter (navnlig rejer og blæksprutter) og/eller pelagiske arter. Hovedvægten i disse aftaler ligger på bevaring af ressourcer og et bæredygtigt miljø, og de sikrer, at alle EU s fartøjer er omfattet af samme regler for kontrol og gennemsigtighed. Samtidig er der indført en bestemmelse om overholdelse af menneskerettighederne i alle protokoller til fiskeriaftaler. Til gengæld betaler EU et økonomisk bidrag til partnerlandene, bestående af to adskilte dele: dels betaling for adgangsret til landets eksklusive økonomiske zone, dels en økonomisk støtte kaldet sektorstøtte, hvis formål er at fremme udviklingen af et bæredygtigt fiskeri i partnerlandene. Sigtet med sidstnævnte er at styrke landets administrative og videnskabelige kapacitet, og vægten ligger her på bæredygtig forvaltning af fiskeriet samt opfølgning, kontrol og overvågning Aftaler om flere arter (blandede) 1 Grønland 2 Mauretanien 3 Marokko Tunaftaler Vestafrika 4 Kap Verde 5 Elfenbenskysten 6 São Tomé og Príncipe 7 Gabon

11 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri 9 3 Tunaftaler Det Indiske Ocean 8 Comorerne 9 Madagaskar 10 Mauritius 11 Mozambique 12 Seychellerne Tunaftaler Stillehavet 13 Kiribati»Sovende«aftaler (*) Gambia 15 Ækvatorialguinea 16 Guinea-Bissau 17 Mikronesien 18 Senegal 19 Salomonøerne Nordlige aftaler 20 Færøerne 21 Island 22 Norge EU har siden indførelsen af de eksklusive økonomiske zoner i det nordøstlige Atlanterhav i slutningen af 1970 erne indgået fiskeriaftaler med Norge og Færøerne og i begyndelsen af 1990 erne med Island. Aftalerne med Færøerne og Island er baseret på en gensidig årlig udveksling af fiskerimuligheder i landenes respektive farvande i overensstemmelse med traditionelle fiskerimønster. Aftalen med Norge omfatter ud over den gensidige årlige udveksling af fiskerimuligheder en fælles forvaltning af fællesbestande (navnlig fastsættelse af samlede tilladte fangstmængder og fiskekvoter) i Nordsøen og Skagerrak. Størsteparten af disse fælles bestande er omfattet af langsigtede forvaltningsplaner. (*) Aftaler, hvor der ikke findes nogen protokol.

12 10 2 Fiskerflåden Forvaltning af flådekapaciteten er et vigtigt værktøj i indsatsen for at sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, et af den fælles fiskeripolitiks vigtigste mål. EU s fiskerflåde er sammensat af meget forskellige fartøjer, hvis længde varierer fra 6 til over 75 m. I henhold til EU-lovgivningen må fiskerflådens samlede kapacitet ikke øges, og offentligt finansieret skrotning af et fiskerfartøj eller reduktion af flådekapaciteten skal være permanent. februar , dvs færre end i Sundere bestande bidrager til en mere bæredygtig industri. Generelt gav EU s flåde overskud i 2011 og konsoliderede dermed de senere års langsomme genopretning. Både indtægter og fortjeneste steg for EU s flåde fra 2008 til 2011, mens nettofortjenestemargenen relativt set steg støt fra 1 % i 2008 til 6 % i I løbet af de seneste 19 år er kapaciteten i EU s fiskerflåde faldet i både tonnage og maskineffekt. Trods udvidelserne af EU i 2004 og 2007 var antallet af fartøjer i

13 2 Fiskerflåden 11 EU-fiskerflådens kapacitet efter længdekategori (situation pr. 28. februar 2014) Økonomiske indikatorer for EU s medlemsstater i perioden Længde Gennemsnitsalder Indtægter (mia. EUR) 6,492 6,656 6,285 7,156 Nettofortjeneste (% af indtægter) 1 % 4 % 5 % 6 % , , > ,5 6,0 5, ,3 Antal fartøjer Tonnage i BT Motoreffekt i kw NB: Længden betegner den samlede længde. Kilde: EU s fiskerflåderegister Kilde: Scientific, Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), The 2013 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-13-15), Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2013 (Report EUR EN, JRC 84745).

14 12 2 Fiskerflåden Medlemsstaternes fiskerflåder (pr. 28. februar 2014) Antal fartøjer Tonnage i BT Motoreffekt i kw Andet end trawlere Trawlere Kilde: EU s fiskerflåderegister. MS % % % % % BE 82 0,1 % ,9 % ,7 % 2 2 % % BG ,3 % ,4 % ,9 % % % DK ,1 % ,9 % ,4 % % % DE ,8 % ,6 % ,2 % % % EE ,7 % ,8 % ,7 % % % IE ,5 % ,7 % ,9 % % % EL ,1 % ,5 % ,8 % % % ES ,3 % ,0 % ,8 % % % FR ,2 % ,3 % ,3 % % % HR ,7 % ,0 % ,2 % % % IT ,5 % ,5 % ,2 % % % CY 894 1,0 % ,2 % ,6 % % 6 1 % LV 703 0,8 % ,7 % ,7 % % % LT 293 0,3 % ,4 % ,3 % % % MT ,2 % ,4 % ,1 % % 23 2 % NL 848 1,0 % ,7 % ,0 % % % PL 832 1,0 % ,0 % ,2 % % % PT ,4 % ,8 % ,5 % % % RO 200 0,2 % 618 0,0 % ,1 % % 10 5 % SI 170 0,2 % 598 0,0 % ,1 % % 16 9 % FI ,7 % ,0 % ,6 % % 92 3 % SE ,6 % ,7 % ,5 % % % UK ,3 % ,5 % ,0 % % % EU , , , % %

15 2 Fiskerflåden 13 32,4 Udvikling i antal fartøjer i EU s fiskerflåde i perioden Udvikling i EU s fiskerflådes kapacitet i perioden EU-15 EU-25 EU-27 EU ,2 Nedgang for periode i % , , Samlet motoreffekt i kw/1 000 Samlet tonnage i BT/1 000 EU-15 2,0 Gennemsnitlig årlig nedgang i % EU-25 2,6 EU-27 2,5 EU-28 0,5 kw EU-28 kw EU-27 kw EU-25 kw EU-15 BT EU-28 BT EU-27 BT EU-25 BT EU-15 Kilde: EU s fiskerflåderegister.

16 14 3 Beskæftigelse Beskæftigelsens afhængighed af fiskeriet i EU s regioner (2011) Fiskerisektoren spiller en stor rolle i mange af EU s regioner på grund af dens bidrag til lokal beskæftigelse og økonomisk aktivitet i nogle europæiske kystsamfund findes over halvdelen af de lokale job i fiskerisektoren (som det fremgår af modstående kort). Der er en tendens til, at beskæftigelsen i fiskerisektoren er koncentreret om nogle enkelte lande. Spanien tegner sig alene for en fjerdedel af beskæftigelsen i EU, mens de tre lande med det største antal beskæftigede (Grækenland, Italien, Portugal og Spanien) tegner sig for omkring 70 %. Akvakultursektoren har også stor samfundsøkonomisk betydning med en omsætning på i nærheden af 3,5 mia. EUR og omkring ansatte (både heltids- og deltidsjob). Kilde: Det Fælles Forskningscenter, Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), The 2013 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-13-15), Luxembourg, Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2013 (Report EUR EN, JRC 84745). Afhængighed af fiskeriet i NUTS3-regioner (målt som forholdet mellem beskæftigelsen i fiskerflåden og den samlede beskæftigelse i regionen): 10 førende NUTS 3-regioner (regioner på niveau 3 i nomenklaturen for regionale enheder): Lefkada (EL), Shetlandsøerne (UK), Eilean Siar (de vestlige øer i Skotland) (UK), Samos (EL), Zadarska županija (HR), Dubrovačko-neretvanska županija (HR), Orkneyøerne (UK), Preveza (EL), El Hierro (ES) og Kefallinia (EL). Indtil fiskere Meget lav til lav Lav til moderat Indtil fiskere Moderat til høj Høj til meget høj Beskæftigelse ifølge kategorier af fartøjsstørrelser (lagkagediagrammernes størrelse afhænger af det samlede antal beskæftigede): < 12 m m m > 40 m Indtil fiskere Indtil 500 fiskere

17 3 Beskæftigelse 15

18 16 3 Beskæftigelse Beskæftigelse i fiskeriet og akvakultursektoren (2011) (målt i fuldtidsækvivalenter) Fiskeri ( 1 ) Akvakultur ( 4 ) ES IT PT EL UK FR 7447 IE 3428 NL 1768 BG 1668 DK 1661 PL 1576 DE 1258 SE 974 CY 911 LT 575 EE 521 LV 378 BE 341 FI 316 MT 155 SI 77 RO 28 ( 3 ) ( 3 ) ( 2 ) FR ES 6639 EL 5559 UK 2671 IT 2116 PT 1749 RO 1047 IE 958 FI 349 DK 299 CY 276 BG 270 SE 263 MT 165 ( 5 ) ( 1 ) Der foreligger ingen tal for AT, CZ, HR, HU, LU og SK. ( 2 ) 2010-data fra Grækenlands statistiske myndighed. ( 3 ) 2010-data. ( 4 ) Der foreligger ingen tal for AT, BE, CZ, EE, HR, HU, LT, LU, LV, NL og SK. For følgende medlemsstater dækker data kun havakvakultur: DE 18, PL 49 og SI 32. ( 5 ) Beskæftigelse i alt (fuldtid og deltid). Kilde: STECF, The 2013 Annual Economic Report, op.cit.

19 17 4 Forarbejdningssektoren Den samlede værdi af forarbejdningssektorens produktion er omkring 30 mia. EUR. Det Forenede Kongerige, Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland er de største producentlande. Sektoren har en samlet beskæftigelse på omkring personer. Der fremstilles hovedsageligt konserves og færdigretter af fisk, krebsdyr og bløddyr. NB: Tal ikke relevante for LU. Kilde: Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), The Economic Performance Report on the EU Fish Processing Sector (STECF-13-31), Luxembourg, Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2013 (Report EUR EN, JRC 87692) og Eurostat for AT, BE, CZ, HR, HU og SK. Værdi af forarbejdningsresultat (2011) (1 000 EUR) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU Antal beskæftigede (2011) (målt i national fuldtidsækvivalent)

20 18 5 Fiskeri og akvakulturproduktion Den Europæiske Union er verdens femtestørste producent og tegner sig for omkring 3,5 % af den samlede produktion inden for fiskeri og akvakultur, sammenholdt med 4,4 % i Dette relative fald skyldes både en stigning i produktionen på verdensplan og et mindre fald i EU s produktion. I EU er Danmark, Det Forenede Kongerige og Spanien de største producenter målt i mængde. Største producenter i verden (2011) (fangster og akvakultur) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) I alt % Chile ,1 % Indonesien ,7 % Indien ,0 % Peru ,7 % EU ,5 % De Forenede Stater ,1 % Vietnam (*) ,1 % Filippinerne ,8 % Japan (*) ,7 % Chile ,5 % Rusland ,5 % Myanmar ,3 % Norge ,0 % Sydkorea ,8 % Bangladesh ,8 % Thailand ,6 % (*) FAO s skøn. Kilde: Eurostat og Eumofa for EU-28 og FAO for andre lande.

21 5 Fiskeri og akvakulturproduktion 19 Produktion pr. medlemsstat (2011) (fangster og akvakultur) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) ES ,46 % UK ,00 % DK ,54 % FR ,59 % NL ,65 % IT ,13 % DE ,29 % IE ,08 % PT ,65 % PL ,22 % SE ,15 % EL ,76 % LV ,55 % LT ,28 % FI ,13 % HR ,38 % EE ,28 % CZ (*) ,41 % BE ,36 % HU (*) ,35 % BG ,26 % RO ,19 % CY ,09 % MT ,08 % AT (*) ,05 % SK (*) ,04 % SI ,03 % EU ,00 % (*) 2010 data. NB: Ikke relevant for LU. Kilde: Eurostat og Eumofa.

22 20 5 Fiskeri og akvakulturproduktion 5.1 Fangster Den Europæiske Union tegner sig for lidt over 5 % af verdens samlede produktion inden for fiskerisektoren med en faldende mængde i forhold til de foregående år. Fangstsektoren tegner sig for ca. 80 % af EU s samlede produktion. Selv om den europæiske flåde er til stede overalt i verden, stammer EU s fangster hovedsageligt fra det nordøstlige og østlige Atlanterhav og Middelhavet og består især af sild, brisling og makrel. De største fiskerinationer er Danmark, Det Forenede Kongerige, Frankrig og Spanien, der tilsammen tegner sig for over halvdelen af de samlede fangstmængder. EU s samlede fangster fordelt på de vigtigste fiskeriområder (2011) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) Det nordøstlige Atlanterhav ,62 % Det østlige centrale Atlanterhav ,88 % Middelhavet ,62 % Det vestlige Indiske Ocean ,29 % Det sydvestlige Atlanterhav ,10 % Det nordvestlige Atlanterhav ,28 % Det sydøstlige Stillehav ,55 % Det sydøstlige Atlanterhav ,40 % Det vestlige centrale Atlanterhav Det vestlige centrale Stillehav ,23 % ,23 % Det østlige centrale Stillehav ,20 % Sortehavet ,20 % Det sydvestlige Stillehav ,05 % Det østlige Indiske Ocean ,02 % Kilde: Eurostat.

23 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.1 Fangster 21 Samlede fangster for verdens største producenter (2011) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) Samlede fangster pr. medlemsstat (2011) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) Kina ,02 % Peru ,75 % Indonesien ,06 % De Forenede Stater ,47 % EU ,18 % Indien ,56 % Rusland ,52 % Japan (*) ,08 % Chile ,68 % Myanmar ,53 % Vietnam ,65 % Norge ,58 % Filippinerne ,51 % Thailand ,97 % Sydkorea ,87 % Bangladesh ,70 % Mexico ,67 % Malaysia ,46 % Island ,22 % Marokko ,02 % Taiwan ,96 % (*) FAO s skøn. Kilde: Eurostat for EU-28; FAO for andre lande. ES ,59 % DK ,11 % UK ,26 % FR ,07 % NL ,46 % DE ,59 % PT ,39 % IT ,35 % IE ,22 % SE ,68 % PL ,47 % LV ,19 % LT ,80 % FI ,45 % EE ,59 % HR ,44 % EL ,29 % BE ,45 % BG ,18 % HU (*) ,13 % CZ (*) ,08 % RO ,07 % MT ,04 % SK (*) ,03 % CY ,02 % SI 719 0,01 % AT (*) 350 0,01 % EU-28 i alt ,00% (*) 2010 data. NB: Ikke relevant for LU. Kilde: Eurostat.

24 22 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.1 Fangster De 15 vigtigste kommercielle arter i Den Europæiske Union (2011) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) Sild ,46 % Brisling ,48 % Makrel ,72 % Tobis ,87 % Sardin ,31 % Hestemakrel ,28 % Torsk ,01 % Hestemakrelarter ,74 % Ansjos ,59 % Rund sardinel ,53 % Bugstribet bonit ,48 % Gulfinnet tun ,09 % Blåhaj ,06 % Kulmule ,75 % Rødspætte ,70 % Kilde: Eurostat.

25 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.1 Fangster 23 De vigtigste kommercielle arter pr. medlemsstat (2011) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) BE Rødspætte ,6 % Almindelig tunge ,9 % Havtaskefamilien ,8 % BG Brisling ,2 % Havsnegle ,9 % CZ (*) Karpe ,2 % Brasen 170 4,3 % DK Tobis ,3 % Brisling ,2 % Sild ,8 % DE Sild ,0 % Hestemakrelarter ,8 % Makrel ,7 % Torsk ,4 % Hestereje ,6 % EE Brisling ,9 % Sild ,5 % Dybvandsreje ,7 % IE Makrel ,9 % Hestemakrel ,7 % Sild ,0 % EL Ansjos ,2 % Sardin ,2 % Kulmule ,5 % Okseøjefisk ,4 % (*) 2010 data.

26 24 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.1 Fangster ES Blåhaj ,0 % Bugstribet bonit ,0 % Gulfinnet tun ,3 % Hestemakrelarter ,9 % Sardin ,8 % FR Gulfinnet tun ,7 % Bugstribet bonit ,4 % Stor kammusling ,3 % Kulmule ,4 % Sardin ,2 % HR Sardin ,3 % Ansjos ,4 % IT Ansjos ,7 % Stribet venusmusling ,2 % Sardin ,8 % CY Hvid tun ,9 % Picarelarter ,1 % Okseøjefisk 109 9,4 % LV Brisling ,2 % Hestemakrelarter ,3 % Sild ,5 % LT Rund sardinel ,0 % Cunenehestemakrel ,7 % Europæisk sardin ,7 % HU (*) Karpe ,2 % Karpefamilien ,9 % Ferskvandsfisk 371 6,0 % (*) 2010 data.

27 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.1 Fangster 25 MT Sværdfisk ,8 % Guldmakrel ,2 % Atlantisk tun 142 7,4 % RO Guldfisk ,0 % Stamsild ,0 % Brasen 267 8,2 % NL Hestemakrel ,2 % Sardin ,3 % Sild ,4 % Rund sardinel ,2 % AT (*) Ferskvandsfisk % PL Brisling ,8 % Sild ,3 % Hestemakrel ,4 % PT Sardin ,7 % Makrelfiskearter ,4 % Blåhaj ,4 % Hestemakrel ,2 % SI Sardin ,6 % Ansjos ,7 % Hvilling 56 7,8 % SK (*) Karpe ,1 % FI Sild ,6 % Brisling ,2 % SE Sild ,9 % Brisling ,7 % Tobis ,2 % UK Makrel ,4 % Sild ,3 % Jomfruhummer ,8 % (*) 2010 data. Stor kammusling ,0 % Kilde: Eurostat.

28 26 5 Fiskeri og akvakulturproduktion 5.2 Akvakultur Akvakultur er et vigtigt erhverv i mange europæiske regioner. Den Europæiske Unions akvakulturproduktion ligger på omkring 1,25 mio. tons til en værdi af omtrent 3,6 mia. EUR, hvilket svarer til 20 % af fiskeriets samlede produktion i EU. Andelen af akvakulturproduktionen på verdensplan er 1,5 % målt i mængder og lidt under 4 % målt i værdi. Samlet akvakulturproduktion pr. medlemsstat (2011) (værdi i EUR, mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) Bemærk: Ikke relevant for LU. Kilde: Eurostat og Eumofa. værdi % værdi mængde % mængde UK ,55 % ,87 % FR ,53 % ,50 % EL ,59 % ,50 % ES ,43 % ,87 % IT ,23 % ,09 % IE ,47 % ,53 % DK ,66 % ,54 % HR ,61 % ,15 % DE ,30 % ,12 % NL ,06 % ,49 % PL ,75 % ,23 % PT ,74 % ,73 % MT ,25 % ,24 % FI ,20 % ,90 % SE ,18 % ,07 % CZ ,11 % ,68 % HU ,84 % ,24 % CY ,74 % ,37 % BG ,48 % ,57 % RO ,44 % ,67 % AT ,40 % ,20 % LT ,19 % ,26 % LV ,08 % 547 0,04 % SI ,07 % 855 0,07 % SK ,07 % 913 0,07 % EE ,05 % 419 0,03 % BE 202 0,01 % 36 0,00 % EU ,00 % ,00 %

29 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.2 Akvakultur 27 EU s akvakulturproduktion pr. produkttype (2011) (procentdel af samlet værdi) 23 % Bløddyr og krebsdyr Saltvandsfisk (herunder laks og ørred fra saltvandsopdræt) Kilde: Eurostat og Eumofa. 27 % 50 % Ferskvandsfisk (herunder ørred og ål opdrættet i ferskvand) Andre store producenters samlede akvakulturproduktion (2011) (værdi i EUR, mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) værdi % værdi mængde % mængde Kina ,49 % ,75 % Indien ,20 % ,58 % Indonesien ,77 % ,61 % Chile ,91 % ,18 % Vietnam (*) ,41 % ,72 % Norge ,06 % ,39 % EU ,88 % ,53 % Japan ,50 % ,10 % Bangladesh ,61 % ,86 % Thailand ,98 % ,23 % Filippinerne ,54 % ,18 % Egypten (*) ,52 % ,20 % Sydkorea ,46 % ,83 % Ecuador (*) ,11 % ,38 % Brasilien ,06 % ,77 % Taiwan ,05 % ,38 % De Forenede Stater ,85 % ,48 % Myanmar ,83 % ,00 % Malaysia ,60 % ,64 % Nordkorea (*) ,09 % ,62 % (*) FAO s skøn. Kilde: FAO.

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER INTERNATIONALE FISKERIAFTALER Med henblik på at fremme de retlige, miljømæssige, økonomiske og sociale forvaltningsrammer for bæredygtigt fiskeri, for at få adgang til vigtige fiskeriområder i verden eller

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik. Grunddata om den fælles fiskeripolitik

Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik. Grunddata om den fælles fiskeripolitik Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik Grunddata om den fælles fiskeripolitik Landekoder, der er anvendt i publikationen " BE DK D EL E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK Belgien Danmark Tyskland Grækenland

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 738 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN SYVENDE ÅRSRAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF DEN EUROPÆISKE FISKERIFOND

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING Der blev for første gang formuleret er fælles fiskeripolitik i Romtraktaten. Oprindeligt var den forbundet med landbrugspolitikken, men med tiden er den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0559 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0559 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0559 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2015 COM(2015) 559 final/2 2015/0259 (NLE) CORRIGENDUM This document corrects document COM(2015) 559 final of 10.11.2015.

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 13. november 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) 10088/16 PECHE 212 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 2003/04. Italien

Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 2003/04. Italien Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 23/4 Italien Danmarks fiskeeksport til Italien Som marked for danske fiskeriprodukter indtager Italien som hidtil andenpladsen, og den fortsatte stigning i værdien

Læs mere

0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL

0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL 0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL Internationalt Fiskerikontor Sagsnr.: 10360/325926 Den 29. november 2007 UFSV/MOIM/BRRA Bilag 133 127$77,/ 8'9$/*(7),6.(5, RPIRUVODJWLO5nGHWVIRURUGQLQJRPIDVWV WWHOVHIRUDIILVNHULPXOLJKHGHURJGHUWLO

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere