Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE Fiskeri ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089"

Transkript

1 Statistiske nøgletal UDGAVE 2014 Den fælles fiskeripolitik i tal ISSN Fiskeri

2 Landekoder, der er anvendt i publikationen Manuskriptet afsluttet i februar I kapitel 5 er data fra Eurostat og Eumofa udtrukket i december Yderligere oplysninger om EU fås på internettet (http://europa.eu) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2014 ISBN doi: /34762 Den Europæiske Union, 2014 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Forsidebillede: Javier Murcia Printed in Belgium Trykt på hvidt papir bleget uden brug af frit klor (ECF) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Belgien Bulgarien Den Tjekkiske Republik Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige EU-28 Den Europæiske Union med 28 medlemsstater. EU-27 Den Europæiske Union med 27 medlemsstater før HR s tiltrædelse. EU-25 Den Europæiske Union før BG s, HR s og RO s tiltrædelse. EU-15 Den Europæiske Union før tiltrædelsen af BG, CZ, EE, HR, CY, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SI og SK. EU-12 Den Europæiske Union før tiltrædelsen af BG, CZ, EE, HR, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, RO, SI, SK, FI og SE.

3 1 Forord Kære læser Som EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri har min tilgang til vores have altid været at prioritere bæredygtighed og vækst eller endnu bedre bæredygtig vækst. Denne nye udgave af Den fælles fiskeripolitik i tal er noget helt særligt, fordi disse principper nu er nedfældet i vores nye fælles fiskeripolitik, der trådte i kraft den 1. januar Den nye fælles fiskeripolitik er vores indgang til en mere bæredygtig fremtid: en fremtid, hvor fiskebestandene ikke overfiskes, hajer ikke får skåret finnerne af, og fisk ikke længere smides over bord. En fremtid, hvor fiskerne får mere ud af deres fiskeri og forbrugerne klarere mærkning. En fremtid, hvor vi også opdrætter fisk af enestående kvalitet og miljøvenlighed. Og hvor de fisk, vi importerer, er lige så sikre som EU s egne. Noget, der ikke har ændret sig i år, er, at dette hæfte er en onestop-shop for alle, der er interesserede i Europas fiskeri og have. Oplysningerne på disse sider er indsamlet af eksperter fra forskningsinstitutioner, EU-landenes forvaltninger, EU s institutioner og internationale organisationer. Denne udgave fra 2014 indeholder data af den højeste kvalitet og den bredeste dækning, vi nogensinde har haft. Denne viden er nøglen til sunde beslutninger om forvaltningen af vores have, og jeg er taknemmelig for, at vi nu har dem lige ved hånden.

4 2 Fiskeriet er naturligvis stadig af afgørende betydning for mange regioner og samfund i hele Europa. Samtidig med at vores flåders fiskeri er både bæredygtigt og forbliver rentabelt, skal borgerne vide, hvilke fiskerirelaterede områder der er de mest lovende, og hvor de nye arbejdspladser skal findes. Der er ikke noget bedre sted at lede efter svar end i dette hæfte. Maria Damanaki EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri

5 3 Indholdsfortegnelse 1 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri 5 Status for bestandene 5 Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO er) 6 Fiskeripartnerskabsaftalerne og de nordlige aftaler 8 2 Fiskerflåden 10 3 Beskæftigelse 14 4 Forarbejdningssektoren 17 5 Produktionen inden for fiskeri og akvakultur Fangster Akvakultur Producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur 32 6 Handel med tredjelande 33 7 Forbrug 41 8 EU-støtte 43

6 4 Have i Europa Nordsøen Østersøen Atlanterhavet Sortehavet Middelhavet

7 5 1 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri Status for bestandene En forudsætning for en ansvarlig og bæredygtig fiskeriforvaltning er beslutninger, der træffes på et solidt videnskabeligt grundlag og en langsigtet forvaltning. Beslutninger om tildeling af samlede tilladte fangstmængder (TAC) og fiskekvoter er baseret på videnskabelige udtalelser vi får stedse større viden om de bestande, der fiskes. Den videnskabelige viden om bestandenes tilstand bliver konstant forbedret. I Atlanterhavet og dertil stødende farvande er antallet af bestande med ringe data f.eks. faldet fra 61 i 2011 til 41 i Fiskeriet kan derfor bedre tilpasses bestandenes tilstand. Den Europæiske Union har vedtaget, at alle bestande inden 2015, hvor dette er muligt, og ellers senest i 2020 skal udnyttes på et niveau, der tillader dem at producere det maksimale bæredygtige udbytte på lang sigt. Ved at begrænse fangster til videnskabeligt fastsatte niveauer sikrer vi rent faktisk, at bestandene kan reproducere sig og i sidste instans give fiskerne et større udbytte. Der er gjort gode fremskridt i det nordøstlige Atlanterhav, og der forventes også snart gjort fremskridt i Middelhavet og Sortehavet, men alt for mange bestande overfiskes stadigvæk i forhold til dette mål. Kommissionens langsigtede flerårige planer for bestemte fiskerier eller fiskebestande har til formål at skabe betingelser, der gør det muligt at sikre en bæredygtig udnyttelse og der, hvor det er nødvendigt, at lette genopretningen af bestande, der er tæt på at være nedfisket. Der er allerede indført nogle planer på baggrund af dette mål, og flere forventes at følge efter. Undertiden er det nødvendigt at afbøde fiskeriets utilsigtede følger for havmiljøet og økosystemerne. Hvor det er nødvendigt, vedtager EU foranstaltninger til at beskytte levesteder såsom dybhavskoraller og mindske omfanget af utilsigtede fangster af havfugle, sæler og delfiner A B A Det nordøstlige Atlanterhav og tilstødende have (Nordsøen. Det Baltiske Hav, Skagerrak, Kattegat, Det Vestskotske Hav, Det Irske Hav og Det Keltiske Hav) B Middelhavet og Sortehavet Antal bestande, der anses for at være befisket med maksimalt bæredygtigt udbytte

8 6 1 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO er) Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO er) er internationale organisationer oprettet af lande med interesser i fiskeri i et bestemt område. I dag findes der 20 RFFO er, som dækker de fleste have i verden. Deres opgave er at sikre en bæredygtig forvaltning, bevaring og udnyttelse af de levende marine ressourcer, som er omfattet af deres konventioner. Som et resultat af RFFO ernes arbejde i forskellige regioner har vi oplevet en markant forbedring af tunbestandenes tilstand. Af verdens 16 bestande blev kun seks fisket bæredygtigt for seks år siden i 2013 er dette tal steget til 13. RFFO erne er åbne for lokale lande (»kyststater«) og lande, der fisker i regionen. Der findes to typer RFFO: de, der udelukkende beskæftiger sig med forvaltning af stærkt vandrende bestande af arter såsom tun (RFFO er for tun), og de, der har ansvar for forvaltning af andre fiskearter end tun (RFFO er for andre arter end tun). De fleste RFFO er har beføjelse til at fastsætte grænser for fangster og fiskeriindsats, fastlægge tekniske foranstaltninger og kontrollere, hvordan forpligtelserne efterleves. Europa- Kommissionen repræsenterer EU i seks RFFO er for tun (bl.a. aftalen om det internationale program for bevarelse af delfiner (AIDCP), der er associeret med IATCC) og ni RFFO er for andre arter end tun. EU er ligeledes medlem af to rådgivende regionale fiskeriorganisationer, der udelukkende har en rådgivende, ikkeforvaltningsmæssig funktion, nemlig Kommissionen for Fiskeriet i det Vestlige Centrale Atlanterhav (WECAFC) og Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF).

9 1 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer for stærkt vandrende fiskebestande (tun og beslægtede arter) WCPFC ICCAT WCPFC IATTC IOTC CCSBT CCBSP 7 NAFO NASCO NEAFC CCBSP CCSBT Kommissionen for Bevarelse af Sydlig Tun IATTC Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk ICCAT Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet WCPFC Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav IOTC Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer for andre arter end tun CCAMLR Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis GFCM SPRFMO SEAFO CCAMLR SIOFA SPRFMO Kilde: E uropa-kommissionen Eurostat/GISCO. For de administrative grænser: EuroGeographics, FAO (UN), TurkStat. CCBSP Konventionen om bevaring og forvaltning af sejressourcer i det Centrale Beringhav GFCM Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet NEAFC Kommissionen for Fiskeriet i Det Nordøstlige Atlanterhav NASCO Organisationen til bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten NAFO Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav SEAFO Organisationen for Fiskeriet i det Sydøstlige Atlanterhav SPRFMO Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for Det Sydlige Stillehav SIOFA Fiskeriaftale for det sydlige Indiske Ocean

10 8 1 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri Fiskeripartnerskabsaftalerne og de nordlige aftaler 2 Fiskeripartnerskabsaftalerne med tredjelande forhandles og indgås af Europa-Kommissionen på EU s vegne. Formålet med disse aftaler er at gøre det muligt for EU s fartøjer at udnytte overskydende ressourcer i et tredjelands eksklusive økonomiske zone i et reguleret og juridisk sikret miljø. Tunaftalerne gør det muligt for europæiske fartøjer at fiske efter stærkt vandrende bestande. De blandede aftaler giver adgang til en bred vifte af fiskebestande, især demersale arter (navnlig rejer og blæksprutter) og/eller pelagiske arter. Hovedvægten i disse aftaler ligger på bevaring af ressourcer og et bæredygtigt miljø, og de sikrer, at alle EU s fartøjer er omfattet af samme regler for kontrol og gennemsigtighed. Samtidig er der indført en bestemmelse om overholdelse af menneskerettighederne i alle protokoller til fiskeriaftaler. Til gengæld betaler EU et økonomisk bidrag til partnerlandene, bestående af to adskilte dele: dels betaling for adgangsret til landets eksklusive økonomiske zone, dels en økonomisk støtte kaldet sektorstøtte, hvis formål er at fremme udviklingen af et bæredygtigt fiskeri i partnerlandene. Sigtet med sidstnævnte er at styrke landets administrative og videnskabelige kapacitet, og vægten ligger her på bæredygtig forvaltning af fiskeriet samt opfølgning, kontrol og overvågning Aftaler om flere arter (blandede) 1 Grønland 2 Mauretanien 3 Marokko Tunaftaler Vestafrika 4 Kap Verde 5 Elfenbenskysten 6 São Tomé og Príncipe 7 Gabon

11 Et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri 9 3 Tunaftaler Det Indiske Ocean 8 Comorerne 9 Madagaskar 10 Mauritius 11 Mozambique 12 Seychellerne Tunaftaler Stillehavet 13 Kiribati»Sovende«aftaler (*) Gambia 15 Ækvatorialguinea 16 Guinea-Bissau 17 Mikronesien 18 Senegal 19 Salomonøerne Nordlige aftaler 20 Færøerne 21 Island 22 Norge EU har siden indførelsen af de eksklusive økonomiske zoner i det nordøstlige Atlanterhav i slutningen af 1970 erne indgået fiskeriaftaler med Norge og Færøerne og i begyndelsen af 1990 erne med Island. Aftalerne med Færøerne og Island er baseret på en gensidig årlig udveksling af fiskerimuligheder i landenes respektive farvande i overensstemmelse med traditionelle fiskerimønster. Aftalen med Norge omfatter ud over den gensidige årlige udveksling af fiskerimuligheder en fælles forvaltning af fællesbestande (navnlig fastsættelse af samlede tilladte fangstmængder og fiskekvoter) i Nordsøen og Skagerrak. Størsteparten af disse fælles bestande er omfattet af langsigtede forvaltningsplaner. (*) Aftaler, hvor der ikke findes nogen protokol.

12 10 2 Fiskerflåden Forvaltning af flådekapaciteten er et vigtigt værktøj i indsatsen for at sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, et af den fælles fiskeripolitiks vigtigste mål. EU s fiskerflåde er sammensat af meget forskellige fartøjer, hvis længde varierer fra 6 til over 75 m. I henhold til EU-lovgivningen må fiskerflådens samlede kapacitet ikke øges, og offentligt finansieret skrotning af et fiskerfartøj eller reduktion af flådekapaciteten skal være permanent. februar , dvs færre end i Sundere bestande bidrager til en mere bæredygtig industri. Generelt gav EU s flåde overskud i 2011 og konsoliderede dermed de senere års langsomme genopretning. Både indtægter og fortjeneste steg for EU s flåde fra 2008 til 2011, mens nettofortjenestemargenen relativt set steg støt fra 1 % i 2008 til 6 % i I løbet af de seneste 19 år er kapaciteten i EU s fiskerflåde faldet i både tonnage og maskineffekt. Trods udvidelserne af EU i 2004 og 2007 var antallet af fartøjer i

13 2 Fiskerflåden 11 EU-fiskerflådens kapacitet efter længdekategori (situation pr. 28. februar 2014) Økonomiske indikatorer for EU s medlemsstater i perioden Længde Gennemsnitsalder Indtægter (mia. EUR) 6,492 6,656 6,285 7,156 Nettofortjeneste (% af indtægter) 1 % 4 % 5 % 6 % , , > ,5 6,0 5, ,3 Antal fartøjer Tonnage i BT Motoreffekt i kw NB: Længden betegner den samlede længde. Kilde: EU s fiskerflåderegister Kilde: Scientific, Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), The 2013 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-13-15), Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2013 (Report EUR EN, JRC 84745).

14 12 2 Fiskerflåden Medlemsstaternes fiskerflåder (pr. 28. februar 2014) Antal fartøjer Tonnage i BT Motoreffekt i kw Andet end trawlere Trawlere Kilde: EU s fiskerflåderegister. MS % % % % % BE 82 0,1 % ,9 % ,7 % 2 2 % % BG ,3 % ,4 % ,9 % % % DK ,1 % ,9 % ,4 % % % DE ,8 % ,6 % ,2 % % % EE ,7 % ,8 % ,7 % % % IE ,5 % ,7 % ,9 % % % EL ,1 % ,5 % ,8 % % % ES ,3 % ,0 % ,8 % % % FR ,2 % ,3 % ,3 % % % HR ,7 % ,0 % ,2 % % % IT ,5 % ,5 % ,2 % % % CY 894 1,0 % ,2 % ,6 % % 6 1 % LV 703 0,8 % ,7 % ,7 % % % LT 293 0,3 % ,4 % ,3 % % % MT ,2 % ,4 % ,1 % % 23 2 % NL 848 1,0 % ,7 % ,0 % % % PL 832 1,0 % ,0 % ,2 % % % PT ,4 % ,8 % ,5 % % % RO 200 0,2 % 618 0,0 % ,1 % % 10 5 % SI 170 0,2 % 598 0,0 % ,1 % % 16 9 % FI ,7 % ,0 % ,6 % % 92 3 % SE ,6 % ,7 % ,5 % % % UK ,3 % ,5 % ,0 % % % EU , , , % %

15 2 Fiskerflåden 13 32,4 Udvikling i antal fartøjer i EU s fiskerflåde i perioden Udvikling i EU s fiskerflådes kapacitet i perioden EU-15 EU-25 EU-27 EU ,2 Nedgang for periode i % , , Samlet motoreffekt i kw/1 000 Samlet tonnage i BT/1 000 EU-15 2,0 Gennemsnitlig årlig nedgang i % EU-25 2,6 EU-27 2,5 EU-28 0,5 kw EU-28 kw EU-27 kw EU-25 kw EU-15 BT EU-28 BT EU-27 BT EU-25 BT EU-15 Kilde: EU s fiskerflåderegister.

16 14 3 Beskæftigelse Beskæftigelsens afhængighed af fiskeriet i EU s regioner (2011) Fiskerisektoren spiller en stor rolle i mange af EU s regioner på grund af dens bidrag til lokal beskæftigelse og økonomisk aktivitet i nogle europæiske kystsamfund findes over halvdelen af de lokale job i fiskerisektoren (som det fremgår af modstående kort). Der er en tendens til, at beskæftigelsen i fiskerisektoren er koncentreret om nogle enkelte lande. Spanien tegner sig alene for en fjerdedel af beskæftigelsen i EU, mens de tre lande med det største antal beskæftigede (Grækenland, Italien, Portugal og Spanien) tegner sig for omkring 70 %. Akvakultursektoren har også stor samfundsøkonomisk betydning med en omsætning på i nærheden af 3,5 mia. EUR og omkring ansatte (både heltids- og deltidsjob). Kilde: Det Fælles Forskningscenter, Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), The 2013 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-13-15), Luxembourg, Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2013 (Report EUR EN, JRC 84745). Afhængighed af fiskeriet i NUTS3-regioner (målt som forholdet mellem beskæftigelsen i fiskerflåden og den samlede beskæftigelse i regionen): 10 førende NUTS 3-regioner (regioner på niveau 3 i nomenklaturen for regionale enheder): Lefkada (EL), Shetlandsøerne (UK), Eilean Siar (de vestlige øer i Skotland) (UK), Samos (EL), Zadarska županija (HR), Dubrovačko-neretvanska županija (HR), Orkneyøerne (UK), Preveza (EL), El Hierro (ES) og Kefallinia (EL). Indtil fiskere Meget lav til lav Lav til moderat Indtil fiskere Moderat til høj Høj til meget høj Beskæftigelse ifølge kategorier af fartøjsstørrelser (lagkagediagrammernes størrelse afhænger af det samlede antal beskæftigede): < 12 m m m > 40 m Indtil fiskere Indtil 500 fiskere

17 3 Beskæftigelse 15

18 16 3 Beskæftigelse Beskæftigelse i fiskeriet og akvakultursektoren (2011) (målt i fuldtidsækvivalenter) Fiskeri ( 1 ) Akvakultur ( 4 ) ES IT PT EL UK FR 7447 IE 3428 NL 1768 BG 1668 DK 1661 PL 1576 DE 1258 SE 974 CY 911 LT 575 EE 521 LV 378 BE 341 FI 316 MT 155 SI 77 RO 28 ( 3 ) ( 3 ) ( 2 ) FR ES 6639 EL 5559 UK 2671 IT 2116 PT 1749 RO 1047 IE 958 FI 349 DK 299 CY 276 BG 270 SE 263 MT 165 ( 5 ) ( 1 ) Der foreligger ingen tal for AT, CZ, HR, HU, LU og SK. ( 2 ) 2010-data fra Grækenlands statistiske myndighed. ( 3 ) 2010-data. ( 4 ) Der foreligger ingen tal for AT, BE, CZ, EE, HR, HU, LT, LU, LV, NL og SK. For følgende medlemsstater dækker data kun havakvakultur: DE 18, PL 49 og SI 32. ( 5 ) Beskæftigelse i alt (fuldtid og deltid). Kilde: STECF, The 2013 Annual Economic Report, op.cit.

19 17 4 Forarbejdningssektoren Den samlede værdi af forarbejdningssektorens produktion er omkring 30 mia. EUR. Det Forenede Kongerige, Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland er de største producentlande. Sektoren har en samlet beskæftigelse på omkring personer. Der fremstilles hovedsageligt konserves og færdigretter af fisk, krebsdyr og bløddyr. NB: Tal ikke relevante for LU. Kilde: Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), The Economic Performance Report on the EU Fish Processing Sector (STECF-13-31), Luxembourg, Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2013 (Report EUR EN, JRC 87692) og Eurostat for AT, BE, CZ, HR, HU og SK. Værdi af forarbejdningsresultat (2011) (1 000 EUR) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU Antal beskæftigede (2011) (målt i national fuldtidsækvivalent)

20 18 5 Fiskeri og akvakulturproduktion Den Europæiske Union er verdens femtestørste producent og tegner sig for omkring 3,5 % af den samlede produktion inden for fiskeri og akvakultur, sammenholdt med 4,4 % i Dette relative fald skyldes både en stigning i produktionen på verdensplan og et mindre fald i EU s produktion. I EU er Danmark, Det Forenede Kongerige og Spanien de største producenter målt i mængde. Største producenter i verden (2011) (fangster og akvakultur) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) I alt % Chile ,1 % Indonesien ,7 % Indien ,0 % Peru ,7 % EU ,5 % De Forenede Stater ,1 % Vietnam (*) ,1 % Filippinerne ,8 % Japan (*) ,7 % Chile ,5 % Rusland ,5 % Myanmar ,3 % Norge ,0 % Sydkorea ,8 % Bangladesh ,8 % Thailand ,6 % (*) FAO s skøn. Kilde: Eurostat og Eumofa for EU-28 og FAO for andre lande.

21 5 Fiskeri og akvakulturproduktion 19 Produktion pr. medlemsstat (2011) (fangster og akvakultur) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) ES ,46 % UK ,00 % DK ,54 % FR ,59 % NL ,65 % IT ,13 % DE ,29 % IE ,08 % PT ,65 % PL ,22 % SE ,15 % EL ,76 % LV ,55 % LT ,28 % FI ,13 % HR ,38 % EE ,28 % CZ (*) ,41 % BE ,36 % HU (*) ,35 % BG ,26 % RO ,19 % CY ,09 % MT ,08 % AT (*) ,05 % SK (*) ,04 % SI ,03 % EU ,00 % (*) 2010 data. NB: Ikke relevant for LU. Kilde: Eurostat og Eumofa.

22 20 5 Fiskeri og akvakulturproduktion 5.1 Fangster Den Europæiske Union tegner sig for lidt over 5 % af verdens samlede produktion inden for fiskerisektoren med en faldende mængde i forhold til de foregående år. Fangstsektoren tegner sig for ca. 80 % af EU s samlede produktion. Selv om den europæiske flåde er til stede overalt i verden, stammer EU s fangster hovedsageligt fra det nordøstlige og østlige Atlanterhav og Middelhavet og består især af sild, brisling og makrel. De største fiskerinationer er Danmark, Det Forenede Kongerige, Frankrig og Spanien, der tilsammen tegner sig for over halvdelen af de samlede fangstmængder. EU s samlede fangster fordelt på de vigtigste fiskeriområder (2011) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) Det nordøstlige Atlanterhav ,62 % Det østlige centrale Atlanterhav ,88 % Middelhavet ,62 % Det vestlige Indiske Ocean ,29 % Det sydvestlige Atlanterhav ,10 % Det nordvestlige Atlanterhav ,28 % Det sydøstlige Stillehav ,55 % Det sydøstlige Atlanterhav ,40 % Det vestlige centrale Atlanterhav Det vestlige centrale Stillehav ,23 % ,23 % Det østlige centrale Stillehav ,20 % Sortehavet ,20 % Det sydvestlige Stillehav ,05 % Det østlige Indiske Ocean ,02 % Kilde: Eurostat.

23 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.1 Fangster 21 Samlede fangster for verdens største producenter (2011) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) Samlede fangster pr. medlemsstat (2011) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) Kina ,02 % Peru ,75 % Indonesien ,06 % De Forenede Stater ,47 % EU ,18 % Indien ,56 % Rusland ,52 % Japan (*) ,08 % Chile ,68 % Myanmar ,53 % Vietnam ,65 % Norge ,58 % Filippinerne ,51 % Thailand ,97 % Sydkorea ,87 % Bangladesh ,70 % Mexico ,67 % Malaysia ,46 % Island ,22 % Marokko ,02 % Taiwan ,96 % (*) FAO s skøn. Kilde: Eurostat for EU-28; FAO for andre lande. ES ,59 % DK ,11 % UK ,26 % FR ,07 % NL ,46 % DE ,59 % PT ,39 % IT ,35 % IE ,22 % SE ,68 % PL ,47 % LV ,19 % LT ,80 % FI ,45 % EE ,59 % HR ,44 % EL ,29 % BE ,45 % BG ,18 % HU (*) ,13 % CZ (*) ,08 % RO ,07 % MT ,04 % SK (*) ,03 % CY ,02 % SI 719 0,01 % AT (*) 350 0,01 % EU-28 i alt ,00% (*) 2010 data. NB: Ikke relevant for LU. Kilde: Eurostat.

24 22 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.1 Fangster De 15 vigtigste kommercielle arter i Den Europæiske Union (2011) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) Sild ,46 % Brisling ,48 % Makrel ,72 % Tobis ,87 % Sardin ,31 % Hestemakrel ,28 % Torsk ,01 % Hestemakrelarter ,74 % Ansjos ,59 % Rund sardinel ,53 % Bugstribet bonit ,48 % Gulfinnet tun ,09 % Blåhaj ,06 % Kulmule ,75 % Rødspætte ,70 % Kilde: Eurostat.

25 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.1 Fangster 23 De vigtigste kommercielle arter pr. medlemsstat (2011) (mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) BE Rødspætte ,6 % Almindelig tunge ,9 % Havtaskefamilien ,8 % BG Brisling ,2 % Havsnegle ,9 % CZ (*) Karpe ,2 % Brasen 170 4,3 % DK Tobis ,3 % Brisling ,2 % Sild ,8 % DE Sild ,0 % Hestemakrelarter ,8 % Makrel ,7 % Torsk ,4 % Hestereje ,6 % EE Brisling ,9 % Sild ,5 % Dybvandsreje ,7 % IE Makrel ,9 % Hestemakrel ,7 % Sild ,0 % EL Ansjos ,2 % Sardin ,2 % Kulmule ,5 % Okseøjefisk ,4 % (*) 2010 data.

26 24 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.1 Fangster ES Blåhaj ,0 % Bugstribet bonit ,0 % Gulfinnet tun ,3 % Hestemakrelarter ,9 % Sardin ,8 % FR Gulfinnet tun ,7 % Bugstribet bonit ,4 % Stor kammusling ,3 % Kulmule ,4 % Sardin ,2 % HR Sardin ,3 % Ansjos ,4 % IT Ansjos ,7 % Stribet venusmusling ,2 % Sardin ,8 % CY Hvid tun ,9 % Picarelarter ,1 % Okseøjefisk 109 9,4 % LV Brisling ,2 % Hestemakrelarter ,3 % Sild ,5 % LT Rund sardinel ,0 % Cunenehestemakrel ,7 % Europæisk sardin ,7 % HU (*) Karpe ,2 % Karpefamilien ,9 % Ferskvandsfisk 371 6,0 % (*) 2010 data.

27 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.1 Fangster 25 MT Sværdfisk ,8 % Guldmakrel ,2 % Atlantisk tun 142 7,4 % RO Guldfisk ,0 % Stamsild ,0 % Brasen 267 8,2 % NL Hestemakrel ,2 % Sardin ,3 % Sild ,4 % Rund sardinel ,2 % AT (*) Ferskvandsfisk % PL Brisling ,8 % Sild ,3 % Hestemakrel ,4 % PT Sardin ,7 % Makrelfiskearter ,4 % Blåhaj ,4 % Hestemakrel ,2 % SI Sardin ,6 % Ansjos ,7 % Hvilling 56 7,8 % SK (*) Karpe ,1 % FI Sild ,6 % Brisling ,2 % SE Sild ,9 % Brisling ,7 % Tobis ,2 % UK Makrel ,4 % Sild ,3 % Jomfruhummer ,8 % (*) 2010 data. Stor kammusling ,0 % Kilde: Eurostat.

28 26 5 Fiskeri og akvakulturproduktion 5.2 Akvakultur Akvakultur er et vigtigt erhverv i mange europæiske regioner. Den Europæiske Unions akvakulturproduktion ligger på omkring 1,25 mio. tons til en værdi af omtrent 3,6 mia. EUR, hvilket svarer til 20 % af fiskeriets samlede produktion i EU. Andelen af akvakulturproduktionen på verdensplan er 1,5 % målt i mængder og lidt under 4 % målt i værdi. Samlet akvakulturproduktion pr. medlemsstat (2011) (værdi i EUR, mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) Bemærk: Ikke relevant for LU. Kilde: Eurostat og Eumofa. værdi % værdi mængde % mængde UK ,55 % ,87 % FR ,53 % ,50 % EL ,59 % ,50 % ES ,43 % ,87 % IT ,23 % ,09 % IE ,47 % ,53 % DK ,66 % ,54 % HR ,61 % ,15 % DE ,30 % ,12 % NL ,06 % ,49 % PL ,75 % ,23 % PT ,74 % ,73 % MT ,25 % ,24 % FI ,20 % ,90 % SE ,18 % ,07 % CZ ,11 % ,68 % HU ,84 % ,24 % CY ,74 % ,37 % BG ,48 % ,57 % RO ,44 % ,67 % AT ,40 % ,20 % LT ,19 % ,26 % LV ,08 % 547 0,04 % SI ,07 % 855 0,07 % SK ,07 % 913 0,07 % EE ,05 % 419 0,03 % BE 202 0,01 % 36 0,00 % EU ,00 % ,00 %

29 5 Fiskeri og akvakulturproduktion / 5.2 Akvakultur 27 EU s akvakulturproduktion pr. produkttype (2011) (procentdel af samlet værdi) 23 % Bløddyr og krebsdyr Saltvandsfisk (herunder laks og ørred fra saltvandsopdræt) Kilde: Eurostat og Eumofa. 27 % 50 % Ferskvandsfisk (herunder ørred og ål opdrættet i ferskvand) Andre store producenters samlede akvakulturproduktion (2011) (værdi i EUR, mængde i ton levende vægt og procentdel af samlet mængde) værdi % værdi mængde % mængde Kina ,49 % ,75 % Indien ,20 % ,58 % Indonesien ,77 % ,61 % Chile ,91 % ,18 % Vietnam (*) ,41 % ,72 % Norge ,06 % ,39 % EU ,88 % ,53 % Japan ,50 % ,10 % Bangladesh ,61 % ,86 % Thailand ,98 % ,23 % Filippinerne ,54 % ,18 % Egypten (*) ,52 % ,20 % Sydkorea ,46 % ,83 % Ecuador (*) ,11 % ,38 % Brasilien ,06 % ,77 % Taiwan ,05 % ,38 % De Forenede Stater ,85 % ,48 % Myanmar ,83 % ,00 % Malaysia ,60 % ,64 % Nordkorea (*) ,09 % ,62 % (*) FAO s skøn. Kilde: FAO.

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier Økonomien i de nordiske fiskerier Fokus på resourcerenten Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Bruno Cozzari, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Guri Eriksen, Universitetet i Tromsø, Norge

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DA 2014 nr. 15 Særberetning Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

inforegio Samhørighedsfonden Panorama Styrkelse af den europæiske solidaritet Nr. 14 September 2004

inforegio Samhørighedsfonden Panorama Styrkelse af den europæiske solidaritet Nr. 14 September 2004 da inforegio Panorama Nr. 14 September 2004 Samhørighedsfonden Indhold Samhørighedsfonden Samhørighedsfonden i udvikling 3 Samhørighedsfondens tilhørighedsforhold til strukturfondene er snarere som en

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere