1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune"

Transkript

1 Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende (tidl. Fredsbevarende og fredsskabende) eller humanitære missioner for herigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne. - medvirke til oplysning om de aktiviteter af fredsstøttende og humanitær karakter, dansk personel deltager i. - at knytte og styrke de kammeratlige bånd, bl.a. ved møde virksomhed, selskabelige sammenkomster m.m. - at hædre afdøde medlemmer på værdig vis. - at forvalte de midler der stilles til foreningens rådighed. 3 Foreningens medlemmer Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver, som har gjort eller gør tjeneste i fredsstøttende og humanitære missioner, og har modtaget enten en FN-, NATO-, EU- eller Forsvarets medalje herfor. Eksklusion Beslutning om indstilling til eksklusion af medlemmer, som skader foreningens omdømme og tarv, kan kun træffes af lokalforeningens, enten ordinære eller ekstra ordinære, generalforsamling. Stk. 3 Afgørelsen om eksklusion træffes af landsforeningens repræsentantskab på førstkommende repræsentantskabsmøde. Stk. 4 Den til eksklusion indstillede, har ret til personligt at forsvare sig og sin handling. Stk. 5 Udmeldelse Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til landsforeningens Kartoteksfører.

2 Stk. 6 Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen. 4. Stk. 1. Kontingent Landsforeningen fastsætter hvert år på repræsentantskabsmødet, kontingent til landsforeningen, for det kommende år. Kontingentet indeholder bl.a. betaling for medlemsbladet. Stk. 2. Lokalforeningens andel tilsendes lokalforeningen jf. landsforeningens vedtægter. Stk. 3. Den til enhver tid siddende Formand og Kasserer i lokalforeningen er kontingent fri. Lokalforeningen betaler kontingentet. stk. 4 Æresmedlem Generalforsamlingen kan udnævne personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for lokalforeningen, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Lokalforeningen betaler kontingentet. Bestyrelsen: Foreningens bestyrelse består af: - 1 formand - 1 kasserer - 5 bestyrelsesmedlemmer - 2 suppleanter 5 Valg af bestyrelse m.m. På generalforsamlingen vælges 1 formand Vælges for to (2) år ad gangen 1 kasserer bestyrelsesmedlemmer suppleanter - - Udenfor skal bestyrelsen vælges 2 bilagskontrollanter Vælges for et (1) år ad gangen 1 suppleant for bilagskontrollant fanebærer Vælges for to (2) år ad gangen 2 fanevagter - - Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, fanebærer samt

3 1 fanevagt er på valg i ulige år. Kassereren, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant samt 1 fanevagt er på valg i lige år. stk. 3 Konstituering: Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand og kasserer, der vælges på generalforsamlingen. Ved det konstituerede møde, udpeges repræsentanter til repræsentantskabsmødet, ligesom der udpeges 2 hovedbestyrelsesmedlemmer til SAMVIRKET (Centralsammenslutning af Sydsjællandske Soldaterforeninger). stk. 4 Beslutningsdygtighed og afstemning Formanden/næstformanden leder bestyrelsesmøderne. Mødet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden er til stede. Ved evt. afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, er formandens/næstformandens stemme udslagsgivende stk. 5 Udvalg: Bestyrelsen kan til enhver tid, nedsætte underudvalg til varetagelse af særlige arrangementer o.l. Der skal være et bestyrelsesmedlem som formand for dette underudvalg. 6 Regnskabsår: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december Generalforsamling: - Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst fjorten (14) dages varsel, enten ved skriftlig henvendelse eller ved meddelelse i medlemsbladet, med angivelse af dagsorden. - Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er altid beslutningsdygtig. - Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. - Personvalg er altid skriftlig, såfremt eet medlem ønsker dette. - Valg til foreningens tillidsposter, skal foretages blandt tilstedeværende medlemmer ved generalforsamlingen. - Genvalg til en tillidspost, hvor medlemmet med gyldig grund er fraværende til generalforsamlingen, kan kun ske såfremt, der foreligger en skriftlig framelding samt en underskrevet erklæring fra vedkommende, at han/hun er villig til genvalg.

4 stk. 3 Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretning ved formanden 4. Regnskab ved kassereren 5. Indkomne forslag * 6. Valg jf. 5, og Eventuelt * Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden, senest otte (8) dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 1/4 af medlemmerne, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, forlanger dette. 8 Opløsning af foreningen: Foreningen kan kun opløses, såfremt medlemstallet kommer under 25 og da kun når foreningens medlemmer med 4/5 stemmer herfor. 7 Foreningens midler: I tilfælde af foreningens opløsning, skal midlerne overføres til landsforeningen, som efter fem (5) år kan råde over disse stk. 3 Genopstår foreningen indenfor fem (5) år, skal midlerne tilbageføres til foreningen. Ændring i vedtægterne: 9 Ændringer i disse vedtægter, forelægges førstkommende repræsentantskabsmøde til godkendelse.

5 Således vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1972 Ændret på ordinær generalforsamling 14. september 1977 Ændret på ordinær generalforsamling 29. august 1985 Ændret på ordinær generalforsamling 26. marts 1987 Ændret på ordinær generalforsamling 20. marts 1991 Ændret på ordinær generalforsamling 1997 Ændret på ordinær generalforsamling 16. marts 2001 Ændret på ordinær generalforsamling 09. marts 2012 Ændret på ordinær generalforsamling 06. marts 2015

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere