Fra Madkasse til Eksklusionslejre. Regeringens såkaldte lovforslag om afskaffelse af madkasseordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Madkasse til Eksklusionslejre. Regeringens såkaldte lovforslag om afskaffelse af madkasseordningen"

Transkript

1

2 2 Fra Madkasse til Eksklusionslejre Regeringens såkaldte lovforslag om afskaffelse af madkasseordningen En dokumentation om danske eksklusionslejre for flygtninge Anno 2005 Indhold 1. Madkasser som Lokkemad eller forførelsens kunst... side 2 2. Karakteristik af Regeringens Lovforslag til ændring af Udlændingeloven... side 2 3. Fra Madkasseordning til Eksklusionslejre... side 2 4. De danske eksklusionslejre Sandholm og Avnstrup... side 4 5. Indholdet i regeringens lovforslag... side 5 6. Børn under 7 år, gravide, diabetikere, kostallergikere... side 5 7. Tøj... side 6 8. Lægehjælp og mangel på samme, og særlige Omsorgs eksklusionslejre... side 6 9. Børnekassen - og princippet... side Lovforslagets forhold til Internationale konventioner... side Besparelser?... side Humanitære opholdstilladelser begrænses yderligere... side Stramninger i muligheden for at opnå asyl... side Typiske afslag på asyl og humanitære opholdstilladelser under denne regering. side 10 - Irakiske flygtninge, på flugt først fra Saddam Hussein, nu fra krig og borgerkrig side 10 - Somaliske flygtninge, på flugt fra etniske forfølgelser og borgerkrig... side 11 Afslag på humanitært ophold... side 12 - Afghanske flygtninge, på flugt fra skiftende diktaturer... side 12 Afghanske enlige kvinder er særligt sårbare... side 12 - En flygtningefamilie fra Armenien... side 13 - Flygtninge fra Iran... side Systemkaos i Udlændingestyrelsen... side Et par afsluttende ord om regeringens ugerninger overfor flygtninge... side 14 Foto fra nutidens danske eksklusionslejre for flygtninge bagest i hæftet Copy rights: Støttekredsen for flygtninge i fare Tryk: Dansk Tegnefilm 2 Foto: Jane Vorre

3 3 1. Madkasser som Lokkemad eller forførelsens kunst I december 2004 bebudede daværende minister for Flygtninge Bertel Haarder pludselig, at han snart ville fremsætte lovforslag om at afskaffe den stærkt kritiserede Madkasseordning. Han begrundede det med, at Madkasseordningen har vist sig mere dyr at administrere end udbetaling af kostpenge, og at det efter hans opfattelse ikke er selve madkassen, der påvirker asylsøgernes lyst til at udrejse af Danmark, men det, at de hverken får lommepenge eller penge til andre forskellige fornødenheder. For Bertel Haarder var det derfor iflg. hans egne udtalelser ligegyldigt, om asylsøgerne fik dækket deres behov for kost i naturalier, - eller fik penge til selv at købe deres mad. I Støttekredsen var vi fra starten skeptiske over for Bertel Haarders bevæggrunde til at afskaffe madkassen. Det siger sig selv, at for den enkelte gør det en stor forskel selv at kunne bestemme indholdet i sin kost, frem for altid at skulle leve af dybfrossent hakket oksekød, tomatsuppe, ris og kartofler. Kunne købe krydderier til maden eller lade være, frisk grøn salat, hvis man har lyst til det, det gør en forskel i hverdagen. I Støttekredsen var vi skeptiske grundet den kant, lovforslaget kom fra, konstellationen Venstre og Dansk Folkeparti. I årevis har de gerne brugt styrtende med penge på at forsøge at hindre flygtninges indrejse i Danmark, opbygget besværlige og dyre systemer for at holde dem ude og gøre dem livet svært, gerne brugt styrtende med penge i et forsøg på at presse asylsøgerne ud af Danmark igen, og så skulle de to partier på et øjeblik vende på en tallerken og ophæve en restriktion, der kunne lette asylsøgernes tilværelse lidt. - På grund af udsigten til i finanslovssammenhæng at kunne spare nogle sølle millioner? Det lød for utroligt til at kunne være sandt, og det var det da også, skulle det vise sig, da vi gennemlæste lovforslaget, og fik aktindsigt i Flygtningeministeriets og Udlændingestyrelsens brevveksling om det. 2. Støttekredsens Karakteristik af Regeringens lovforslag: Lovforslaget om afskaffelse af madpakkeordningen er reelt ikke et forslag om en afskaffelse, men et forslag til en mindre ændring, hvor madkassen nok vil blive fjernet, men i stedet foreslår regeringen i samme lovforslag at indføre endnu værre restriktioner og stramninger i Udlændingeloven. Restriktioner og stramninger som regeringen ikke har talt højt om, og som vi i Støttekredsen for Flygtninge i Fare må konstatere allerede er indført inden lovens vedtagelse. Restriktioner og stramninger som regeringen altså nu med madkassen som lokkemad så at sige forsøger at vildlede den danske befolkning med, og lovliggøre ad bagvejen 3. Fra Madkasseordning til Eksklusionslejre For at forstå, hvad Regeringens nye lovforslag indebærer, og som også Dansk Folkeparti er så tilfredse med, er det nødvendigt først at sætte nogle begreber på plads og definere, hvad ordet madkasseordning rent faktisk dækker over. Madkasseordning har nemlig med tiden udviklet sig til at omhandle langt mere end madkasser, og er blevet til en fællesbetegnelse for en række sanktioner vedtaget imod afviste asylsøgere. Selve Madkassen var den første sanktion, der blev vedtaget under den tidligere regering under stærkt pres fra Venstre og Dansk Folkeparti. Den betyder at afviste asylsøgere ikke får nogen former for kontanter til kost og andre fornødenheder, men i stedet hver 2. uge får udleveret en kasse med forskellige madvarer og nogle hygiejneting som sæbe, shampo, vaskepulver m.m. Heraf opstod ordet Madkasseordning.

4 4 Oprindeligt var denne madkasseordning beregnet på en meget lille gruppe af personer, der iflg. Røde Kors og myndighedernes oplysninger dengang, var fra den østeuropæiske mafia og rejste ind i Danmark og søgte asyl. Ved at indføre madkasseordningen kunne Danmark på denne måde undgå at skulle understøtte dem med kontanter, indtil de kunne udvises. Der blev samtidig vedtaget en række tiltag, så de hurtigt kunne udvises uden at skulle have deres asylansøgning behandlet som normalt. Normalt vil sige, at asylansøgningen skal igennem en lang række forvaltningsprocedurer. Den oprindelige Madkasseordning blev dog hurtigt udvidet til også at omfatte andre asylsøgere, som Danmark ikke vil anerkende som flygtninge. Med årene er antallet af asylsøgere, som Danmark ikke vil anerkende som flygtninge steget drastisk, og dermed også antallet på madkasseordning. Vel og mærke selvom antallet af flygtninge, der rejser ind i Danmark og søger asyl omvendt er faldet drastisk. Antallet af flygtninge på verdensplan er ikke faldet. Efter nugældende lov er det sådan, at asylsøgere, der har fået afslag på asyl eller anden opholdstilladelse i Danmark, ikke kan få udbetalt nogen form for kontanthjælp, hvis de ikke frivilligt vil vende tilbage til deres hjemlande. I et forsøg på at få asylsøgerne til at foretrække hjemlandenes forfølgelser og borgerkrige og diktaturer frem for Danmark, for det er i høj grad asylsøgere fra disse lande, der igennem de senere år også er begyndt at få afslag, får de i stedet hver 2. uge udleveret den kritiserede kasse. Madindholdet i kasserne har bl.a. af sundhedsmyndighederne været stærkt kritiseret for at være al for ensformig, især når det gælder børn. Hygiejneting er det også knapt med. Også nyindrejste asylsøgere, som politiet mener kan, men ikke er villige til at fremskaffe personlige dokumenter fra hjemlandet, eller som politiet mener lyver om deres rejserute, kan straffes med at blive sat på madkasseordningen. Madkassen er som nævnt kun første led i en række af sanktioner. Senere er blevet indført, at hvis fire uger på madkasse stadig ikke får de afslåede asylsøgere til at foretrække hjemlandenes forfølgelser og borgerkrige og diktaturer, overflyttes de til enten Sandholmlejren eller Avnstruplejren på Sjælland, af myndighederne kaldet cafeteriacentre. Der er dog intet cafeteria over de store spisesale i Sandholm og i Avnstrup, der mest af alt minder om triste fabrikskantiner. I stedet for madkasser får asylsøgerne her udleveret spisebilletter til indløsning af et måltid fra lejrens køkken og skal så indtage deres måltider i kantinen. Der står vagter i døren som afkrydser måltidet på spisebilletten, og asylsøgerne skal selv bringe egne tallerkner, krus og bestik frem og tilbage mellem værelserne og kantinen. Kun i særlige sygdomstilfælde, og kun med en attest fra lejrens sundhedsklinik, tillades det at maden tages med på værelset. Dørvagterne kontrollerer således også, at intet mad forlader kantinen. Mødre fortæller, at de holder deres små børn fra lejrenes børnehaver, for børnene klager over at de er sultne. Det er bedre at vi holder børnene i ro, end at de leger og bevæger sig, for ellers bliver de sultne, og de kan ikke som andre børn, få et stykke brød eller lidt ind imellem de faste måltider. Diabetikere fortæller, at de ikke kan spise maden i lejrenes kantiner, for der er sukker og salt i maden, og ingen diætkost til diabetikere. For diabetikere er det desuden vigtigt, at de kan fordele deres måltider, så de spiser 4-5 små måltider i løbet dagen. Ordet madkasseordning fortsatte nærmest automatisk med at omfatte også asylsøgere der efter 4 uger på madkasse overføres til lejre med kantine og spisebilletter. De får jo fortsat ingen penge, heller ikke til kost, og kan således fortsat end ikke bestemme, hvad de vil spise, og da de er tvunget til at spise i kantinerne, heller ikke hvornår de vil spise, om de vil spise alene eller sammen med andre, eller hvem de vil sidde side om side med og indtage deres måltider.

5 5 For at gøre forvirringen total, besluttede Flygtningeministeriet i efteråret 2004 så, at myndighederne kun skal bruge ordet madkasseordning om de asylsøgere, der egentlig får udleveret en madkasse og at flygtningelejrene med kantine og spisebilletter fremover skulle kaldes for Kost- og logiordning. Det er på denne baggrund, Bertel Haarders forslag om at afskaffe madkasseordningen skal ses. Selve madkassen afskaffes. Overflyttelse til de lukkede lejre med kantine og spisebilletter, hvor asylsøgerne fratages også penge til kost, fortsætter, og skal iflg. Bertel Haarders lovforslag om afskaffelse af madkasseordning udvides til også at omfatte syge og små børn. Ser vi bort fra ministeriets grunde til at indføre forskellige betegnelser for den ene og den anden sanktion, finder vi dog i Støttekredsen for Flygtninge i Fare af andre grunde, at det er rigtigst, at man begynder at foretage en skelnen. Det er hårdt for asylsøgerne, og især for børnene at blive overflyttet til lejrene med kantine, at blive flyttet fra kammerater og dem, de kender, at få udleveret spisebilletter og at blive udsat for alle de restriktioner omkring måltiderne, som de udsættes for. Ligesom at det også kontrolleres, at de ikke får et eneste ekstra måltid. Vagter alle vegne, der kontrollerer, når de går ind og ud, det er lukkede lejre, som de overflyttes til. Da det drejer sig om at udelukke asylsøgerne fra samfundet og alt, hvad der minder om en normal tilværelse under fredelige forhold, finder vi i Støttekredsen, at den rette betegnelse for de lukkede flygtningelejre med kantine og spisebilletter er Eksklusionslejre. Det er, hvad de er. 4. Eksklusionslejrene Sandholm og Avnstrup Eksklusionslejrene Sandholm og Avnstrup er kendetegnet ved, at de ligger langt fra alfarvej og er overfyldte og lukket for offentlig adgang. I hvert rum sover normalt 3-4 asylsøgere, familier eller enlige, der skal dele rum. Avnstrup virker i kraft af at være etagebyggeri, og med sine lange gange mere lukket end Sandholm. Sandholm ligger op til en militær skydebane, der nok kan holde et par traumer ved lige hos asylsøgere flygtet fra borgerkrig. Begge lejre er lukket for offentligheden. Sandholm blev først, og dengang begrundet med, at der var udenlandske bander, som rejste ind i Danmark og overfaldt asylsøgerne. Samtidig med, at man forbød offentligheden adgang til Sandholmlejren, indførtes også stramninger i udlændingeloven, således at de bander, der var rejst legalt ind i Danmark, hurtigt kunne udvises. Stramningerne bruges nu også imod almindelige asylsøgere, der eksempelvis begår et simpelt butikstyveri, eller gribes i lidt sort arbejde. Når man næsten ingen penge har, eller ingen midler til rådighed, sker den slags. For en asylsøger, betyder små lovovertrædelser normalt en udvisningsdom. Udvisningsdommen gælder ikke, hvis han/hun får asyl, men det får han/hun sædvanligvis ikke. Sidste år lukkede man så Avnstruplejren for offentlig adgang. Spørger man vagterne ved indgangen, hvorfor de står der, siger de, at det er for at beskytte asylsøgerne imod uvedkommende udefra. Måske tror de selv på det, men det er ganske simpelt ikke sandt, hvad de siger. Da Avnstruplejren blev lavet om til en lukket flygtningelejr, protesterede asylsøgerne i Avnstrup med en stor aktion imod aflukningen og de nye restriktioner, hvor alle besøgende kontrolleres. Såfremt deres gæst ikke kender eller kan huske værelsesnummer eller udlændingenummer, bliver gæsten ikke lukket ind af vagten i receptionen. Dertil ligger Avnstruplejren så afsides, at ingen mennesker bare lige kommer forbi og stikker hovedet ind for at kigge.

6 6 5. Indholdet i Regeringens lovforslag. Ministeriet for flygtninge har som nævnt besluttet, at ordet madkasseordning nu kun skal bruges som betegnelse for de egentlige madkasser, der udleveres hver anden uge i de første 4 uger efter at asylsøgeren har fået afslag, og i tiden indtil asylsøgeren overflyttes til en af eksklusionslejrene. Det, som regeringen vil afskaffe, er den egentlige madkasse, fordi den er dyrere i administration end udbetaling af kostpenge. Og det lykkedes også generelt for regeringen at fremstille sig selv i medierne, som en human og fornuftorienteret regering, der nu afskaffer en stærkt kritisabel sanktion imod flygtninge. Overflytning til eksklusionslejrene ønsker regeringen bevaret. Regeringen foreslår, at asylsøgerne får kost og intet andet. Almindelige hygiejneting, som sæbe, vaskepulver, bind m.m. havde regeringen i lovforslaget slettet af listen over fornødenheder. Dette er dog ændret, efter at udlændingestyrelsen har peget på nødvendigheden. I lovforslaget står nu, at udlevering af hygiejnesager vil blive reguleret. Regeringens begrunder i det egentlige lovforslag sit ønske om at bevare eksklusionslejrene med, at madkasseordningen har virket. Vi andre kan samtidig undre os over, hvad det er for en virkning, regeringen taler om i lovforslaget, for antallet af asylsøgere, der er på madkasse og spisebilletter er steget voldsomt i de senere år. Antallet af asylsøgere i eksklusionslejrene er eksploderet, og Udlændingestyrelsen siger, man må påregne en yderligere stigning i antallet, og at der vil være behov for flere af den slags lejre. Mange af asylsøgerne i eksklusionslejrene har siddet der i årevis år, og lejrene er overfyldte. Mange er blevet psykisk syge af livet i disse lejre og frygten for at blive sendt tilbage til forfølgelse i hjemlande med borgerkrige og diktatur og ikke mindst tortur. Børn får psykiske og adfærdsmæssige problemer grundet forældrenes psykiske tilstand og de rædselsfulde forhold. Den største effekt af madkasseordningen synes således at være nedbrydning af asylsøgernes psykiske helbred. For tiden fortsætter man med at stoppe asylsøgere ind i Sandholm og Avnstrup. 6. Børn under 7 år, gravide, diabetiker, kostallergikere: Iflg. Udlændingestyrelsens oplysninger til Ministeriet om, hvordan madkasseordningen (madkasse eller spisebilletter i stedet for kostpenge) administreres under den nuværende udlændingelov, er uledsagede flygtningebørn, børn under 7 år iflg. med deres familie, gravide, diabetikere og personer med kostallergi fritaget for at blive sat på madkasseordning. Udlændingestyrelsens oplysning til ministeriet er imidlertid ikke sand, må vi i støttekredsen konstatere. Gang på gang, når vi gennemgår en sag, opdager vi, at en gravid, et lille barn, en diabetiker eller allergiker er på madkasse eller spisebillet. Iflg. nugældende lov, kan der så klages, og asylsøgere får så tilkendt retten til kontante ydelser tilbage. Fra Udlændingestyrelsen har erkendt fejlen, går der imidlertid måneder, inden asylsøgeren får udbetalt kontanter igen. Desuden er der alle dem, som ikke klager, fordi de ikke ved bedre, eller ikke kender nogen til at klage for sig. Nogle af disse asylsøgere har ved en fejl fået afslag på humanitært ophold, men har alligevel været på madkasse og er sendt til en af eksklusionslejrene.

7 7 Om der ligger en politisk beslutning bag, når Udlændingestyrelsen, til trods for at den ikke skulle, sætter de særligt sårbare på madkasse og spisebilletter, og om man så håber på, at der ikke klages, det kan vi ikke udtale os om. En del af forklaringen skal sandsynligvis søges i, at Udlændingestyrelsen i 2003 fik indført et nyt elektronisk system, som de ikke kan få til at fungere og stadig bakser med. Dette fremgår af en brevveksling mellem Udlændingestyrelsen og ministeriet. Udlændingestyrelsens afgørelser i klagesagerne er også forskellige. Reglerne er ikke til at finde ud af, heller ikke for styrelsen tilsyneladende. En familie fik udbetalt lommepenge efter, at vi klagede, men ikke nogle andre ydelser, så vi måtte klage igen. En anden asylsøger, diabetiker og uberettiget overflyttet til eksklusionslejr, får nu et tillægsbeløb til kostpenge, men ikke kostpenge. Han kan ikke spise maden i lejren, fordi den indeholder sukker og salt. Når han ikke flyttes fra eksklusionslejren igen, nu hvor det er opdaget, at ministeriets afslag på humanitært ophold bygger på en fejl, begrundes det med, at der ikke længere er plads i en af de almindelige flygtningelejre. Efter indstilling fra Udlændingestyrelsen foreslår Regeringen i sit nye lovforslag om afskaffelse af madkasseordningen, at børn under 7 år, diabetikere og allergikere, der overflyttes til en eksklusionslejr ikke længere skal kunne undtages og få udbetalt kostpenge. Kun uledsagede flygtningebørn og personer med visse dødelige sygdomme skal fremover kunne få udbetalt penge til kost. Udlændingestyrelsen har defineret disse dødelige sygdomme til at være dødelig kræft o.l. Begrundelsen fra Udlændingestyrelsen for ovennævnte forslag er, at man ikke kan tilpasse undtagelserne til det nye elektroniske system indført 2003, som man jo altså i forvejen bakser med og aldrig rigtigt har fået til at fungere. Efter nugældende lov kan asylsøgere klage til ministeriet over at blive frataget retten til kost- og lommepenge. En klagemulighed som Udlændingestyrelsen ønsker bevaret, selvom ingen mere kan undtages. Lad dig dog ikke forlede til at tro, at klagemuligheden til ministeriet bevares af humanitære hensyn eller ud fra en erkendelse af, at der sker fejl, for som Udlændingestyrelsen skriver til ministeriet, ellers klager de bare til os i styrelsen og belaster systemet yderligere. Overflyttelse til eksklusionslejrene kan ikke påklages efter nugældende lov og vil heller ikke kunne påklages, hvis regeringens ændringsforslag vedtages. 7. Tøj Nybagte mødre får udleveret en pakke med børnetøj til deres spædbørn. Børn får tøj hvert halve år. Nu er det jo sådan, at børn vokser i perioder, nogle børn kan slide et par sko i løbet af en måned eller vokse fra dem på så kort tid. Voksne kan gå 3 4 år i en eksklusionslejr uden at få tøj, og mangler simpelthen varmt tøj og sko. 8. Lægehjælp og mangel på samme og særlige Omsorgs eksklusionslejre. I princippet skulle asylsøgerne kunne modtage fornøden lægehjælp også speciallægehjælp i eksklusionslejrene. Praksis afviger dog ofte fra princippet. Et eksempel, en mand, der boede i en almindelig flygtningelejr kom til psykiater og blev diagnosticeret som psykotisk med permanent behov for psykosedæmpende medicin. Umiddelbart efter blev han overflyttet til en eksklusionslejr. Igennem det næste halve år uddelte sygeplejerskerne medicin. Manden kunne ikke længere komme i psykiatrisk behandling, lige som en psykiater burde have fulgt om den pågældende mand skulle have sin medicin reguleret. Samme mand oplyser, at han har

8 8 problemer med ryggen, men at lægen har sagt, at den kun kan blive behandlet, hvis han får opholdstilladelse. Men heller ikke i de almindelige flygtningelejre er asylsøgerne sikret nødvendig lægehjælp. Det afhænger af den enkelte læges indstilling. Et eksempel er en irakisk kvinde, der boede i en almindelig flygtningelejr, og som følge af kronisk mellemørebetændelse havde kroniske, voldsomme smerter. Ørelægen ville ikke henvise kvinden til operation, så længe hendes asylansøgning var under behandling. Igennem det næste år fik kvinden smertestillende medicin. Asylansøgningen var efter dette år stadig under behandling, og efter henstilling fra centerlægen indstillede ørelægen endelig til operation. Der var yderligere 1 års ventetid på operationen, efter at kvinden var blevet henvist. Asylsøgere, der skønnes særligt sårbare overflyttes til det, som myndighederne kalder et særligt omsorgscenter center Kongelunden. Som et eksempel på omsorgen skal nævnes en kvinde med dårligt hjerte, netop udskrevet fra hospitalet efter selvmordsforsøg og sultestrejke. Kvinden lå alene på værelset i sin seng og fik en walkie talkie anbragt ved siden af sig - ikke til meget hjælp, hvis hun skulle få et hjerteanfald. Man satser på, at andre asylsøgere kan tage sig af de svageste, men de andre asylsøgere er der, fordi de selv har problemer og selv har behov for omsorg. Meget psykisk syge og børn anbringes på samme gang. Et andet eksempel, en mand, der går op og ned ad gangen om natten og råber. Der er ikke personale til at dæmpe ham, og det skal små børn ligge inde bag de tynde vægge og høre på. Et tredje eksempel, en psykisk syg mor fik frataget psykiaterhjælp. På trods af, at hun var selvmordstruet, var der ingen særlig opsyn med eller støtteperson til børnene. Det drejede sig om små børn, der så var tvunget til at holde opsyn med deres mor. For der var jo ingen andre voksne. Kongelundslejren ligger i skønne rekreative omgivelser lige op til Kastrup Lufthavn. Der er en øredøvende larm fra fly, der lander og letter. Men her placeres altså særligt sårbare asylsøgere. 9. Børnekassen og princippet. Efter den megen kritik af, hvordan madkasseordningen straffer flygtningebørn, specielt sidste sommer var kritikken oppe og vende i Folketingets Udlændingeudvalg og medierne, indførte Bertel Haarder i juli 2004 en særlig børnekasse med noget slik og sodavand, som børn, der får udleveret madkasse og børn på spisebilletter i eksklusionslejrene, får udleveret hver 2. uge. Det kunne Bertel Haarder også roligt gøre uden at tænke på økonomi. Det viste sig nemlig, at af de penge, der var blevet sat af til de almindelige madkasser på finansloven, blev der brugt 70 kr. mindre til mad pr. kasse end tiltænkt til at dække asylsøgernes kostbehov. Der var altså nogle penge, som egentligt skulle have været brugt til at give asylsøgerne en bedre og mere varieret kost, men bare lå. Det er af de penge, udgifterne til den særlige børnekasse, der blev indført i juli 2004, nu dækkes. I princippet, siger Udlændingestyrelsen, tilgodeser man med den særlige børnepakke børnene på madkasse og i eksklusionslejre. Det er godt, at styrelsen bruger ordet i princippet. Det er klart, at et barn lider under kun at kunne få ensformig kost, eller at skulle sidde i en kantine tre gange dagligt for at få noget mad, altid med flere hundrede mennesker omkring sig. Lidt privatliv og trygge rammer kan en kasse hver 2. uge med noget slik og sodavand og chips næppe råde

9 9 bod på. Men vær glad for, hvad du får, mit barn, glem ikke, at du er flygtning og ringere end andre børn. 10. Lovforslagets forhold til internationale konventioner Ministeriet indskærper endvidere over for Udlændingestyrelsen med klammer og understregning og fremhævelser, at: [Hverken 1997-lov eller og 2003-stramningerne indeholdt en beskrivelse af forholdet til internationale konventioner. Det indstilles, at dette ligeledes ikke(!) bør være tilfældet her] Da Støttekredsen for flygtninge i fare spurgte ministeriet hvorfor, svarede ministeriet, at det er uden retlig relevans at overveje forholdet til internationale konventioner i denne sammenhæng, eftersom madkasseordningen - og en ophævelse heraf - er uproblematisk set i forhold til Danmarks internationale retlige forpligtelser. Integrationsministeriet kan i forlængelse heraf henvise til, at ingen af de hørte myndigheder og organisationer over lovforslaget har fundet anledning til at kommentere dette forhold. - At andre ikke har kommenteret dette forhold, skal ikke afholde Støttekredsen fra at kommentere det, tværtimod. Det er på tide at nogen gør det. For det kontroversielle i lovforslaget er netop at det ikke omhandler en afskaffelse af det, der i offentligheden forstås som madkasseordningen. Den værste del, ekslusionslejrene bibeholdes, som beskrevet i det forrige med en omdøbning til kost og logiordning, og yderligere foreslår regeringen, at forholdene for asylsøgerne i disse lejre skal forværres. Den indskærpende bemærkning lige netop til dette lovforslag tyder da også på, at ministeriet ikke finder lovforslaget uproblematisk i forhold til internationale konventioner. 11. Besparelser? Regeringen begrunder yderligere sit lovforslag med, at ændringerne vil lette administrationen for Udlændingestyrelsen. Denne konklusion er Udlændingestyrelsen dog uenig i, for som styrelsen påpeger, der vil i overgangen være sager, der skal ses på igen, mange, (nu skal både små børn og syge fratages kontanter til kost, - dem, som før har været fritaget, når de ellers klagede). Ser vi i Støttekredsen på, hvordan systemet har fungeret indtil nu, tror vi på styrelsen. Styrelsen har udregnet at der i år ville kunne spares ca. 5 mill kr., såfremt loven trådte i kraft fra 1. april (i år). Af hensyn til styrelsens elektroniske system, anbefaler styrelsen dog samtidig, at lovændringen tidligst træder i kraft 1. juni Over en årrække vil iflg. styrelsens beregninger kunne spares nogle yderligere millioner årligt. I besparelserne er desuden ikke kalkuleret med omkostninger til ombygning af flere flygtningelejre til Eksklusionslejre. Styrelsen påpeger, at der er behov for flere eksklusionslejre. Noget kunne tyde på, at Udlændingestyrelsen har ret, ser man på Flygtningenævnets afgørelser i de senere år og på regeringens forslag til at begrænse muligheden for at opnå humanitær opholdstilladelse. Et forslag, der indgår i lovforslaget om afskaffelse af Madkasseordningen

10 Humanitære opholdstilladelser begrænses yderligere Ministeriet foreslår nu i det såkaldte lovforslag til afskaffelse af madkasseordningen, at fremover skal kun lægeoplysninger indgå i sagsbehandlingen, når ministeriet skal tage stilling til, om en asylsøger skal have humanitær opholdstilladelse. D.v.s relevante oplysninger fra psykologer, fysioterapeuter og pædagoger, der måske har asylsøgeren eller deres børn i behandling, (meget relevant ved handicappede og torturofre), vil blive udelukket af vurderingsgrundlaget, når ministeriet skal tage stilling til en asylsøgers behov for opholdstilladelse af humanitære grunde. Hvis regeringens forslag vedtages, betyder det altså, at ministeriet i mange sager fremover vil træffe afgørelse ved at udelukke oplysninger om væsentlige behandlingsbehov. Yderligere er det asylsøgernes muligheder for at fremskaffe lægeerklæringer begrænset af, at Udlændingestyrelsen afslår at bevilge penge til speciallægehjælp til asylsøgere, der har behov. Vi har netop et frisk eksempel på en afghansk kvinde, traumatiseret og selvmordstruet, og i medicinsk og psykiatrisk behandling. Da kvinden opfyldte kriterierne for at få humanitær opholdstilladelse, besluttede Udlændingestyrelsen og endda imod lægens anbefaling, ikke at give bevilling til mere psykiatrisk bistand, men til psykolog. I denne sag var der nogle til at klage for kvinden, men det er jo ikke alle asylsøgere, der har det. I nogle flygtningelejre indstiller sundhedspersonalet ikke til speciallægebehandling, nogle praktiserende læger indstiller ikke, fordi en patient ikke har asyl. Udover behandling koster lægeerklæringer normalt også penge, fordi der er en del arbejde for lægerne forbundet med at udfylde disse erklæringer. Regeringen vil have præciseret at asylsøgerne selv skal betale for lægeerklæringer, når de vil søge humanitært ophold. Men hvordan betaler man for en lægeerklæring, når man ikke har penge til at betale med. Syge asylsøgere skal altså ofte over en lang række barrierer for at få nødvendig speciallægebehandling, og dermed er deres muligheder også begrænsede for at opnå attester på deres sygdom og behandlingsbehov. Regeringens forslag til, hvordan muligheden for at opnå humanitær opholdstilladelse skal begrænses, skal yderligere ses som led i en flertrinsraket af begrænsninger igennem de senere år. Sidste år blev det indført, at asylsøgere, der ville søge om humanitær opholdstilladelse, allerede skulle søge inden 14 dage efter, at de havde fået første afslag på asyl fra Udlændingestyrelsen, i modsætning til tidligere, hvor de skulle søge, efter at de havde fået afslag fra Flygtningenævnet. På det tidspunkt asylsøgerne nu skal søge, har de endnu ikke fået beskikket advokat og har derfor ikke en advokat til at hjælpe med rådgivning eller til at hjælpe med at søge om humanitært ophold, inden ansøgningen skal være inde i ministeriet. De asylsøgere, som den nye frist er gået op for, søger sandsynligvis automatisk, hvad enten de er syge eller ej. De ser bare på muligheden for at søge om en opholdstilladelse. Men altså et resultat, regeringen selv er skyld i, grundet sidste års lovændring om tidsfrist for ansøgning. Regeringen foreslår nu i det nye lovforslag, at helbredsoplysninger også skal indsendes sammen med ansøgningen, og at ministeriet automatisk skal kunne indhente helbredsoplysningerne uden asylsøgernes samtykke. Regeringens forslag er en umyndiggørelse af asylsøgerne og kan misbruges. Asylsøgere har ligesom alle andre mennesker private forhold, som de nogle gange betror en læge, sy-

11 11 geplejerske eller andet sundhedspersonale, og som ikke kommer offentlige myndigheder ved. Desuden findes der allerede eksempler på, at ministeriet har misbrugt oplysninger, og ikke kun under den nuværende regering. Et eksempel, en kvinde havde søgt humanitær opholdstilladelse grundet depression og angst, hvad der var lægelig dokumentation for. Advokaten havde imidlertid sendt alle lægeakter til ministeriet, og imellem akterne lå der også oplysninger om, at kvinden havde søgt lægehjælp for en underlivsirritation med kløe. Lægen kunne ikke finde tegn på infektion, og mente det var psykosomatisk reaktion på tidligere voldtægter, kvinden har været udsat for i hjemlandet. I afslaget på humanitær opholdstilladelse blev efterfølgende anført, at kløe i underlivet ikke kunne give anledning til humanitær opholdstilladelse, kvindens depression og frygt blev i afslaget anført som et underordnet problem. Et andet eksempel: En kvinde havde traumer efter tortur, men havde til psykiateren også fortalt om traumatiske oplevelser i sin barndom. Ministeriet skønnede herefter, at hovedårsagen til kvindens traumer skyldtes hendes barndom og ikke traumer som følge af tortur. Jurister i Ministeriet går på denne måde ind og stiller lægelige diagnoser. Alene af den grund, at lægelige oplysninger kan misfortolkes og misbruges, bør ministeriet ikke automatisk have indsigt i alt. Hvis lovforslaget om at lægeoplysninger skal indsendes til ministeriet allerede 2 uger efter afslag på asyl fra Udlændingestyrelsen vedtages, undgår ministeriet yderligere at skulle tage stilling til de asylsøgere, der simpelthen bliver psykisk nedbrudte af systemet. En nedbrydning der bliver mere og mere tydelig med en kritik af systemet til følge, der er ved at rejse sig rundt omkring også blandt læger. En anledning til berettiget kritik som ministeriet med lovændringen kan skjule og komme uden om. 13. Stramninger i muligheden for at opnå asyl Samtidig har Danmark igennem de senere år udelukket hovedgruppen af asylsøgere flygtet fra forfølgelser som følge af borgerkrige og diktatur fra at opnå asyl. Asylsøgere udsat for umenneskelige overgreb grundet deres køn eller etniske tilhørsforhold er også blevet udelukket. Vi vil i det følgende vise nogle typiske eksempler på afslag på såvel asyl som humanitær opholdstilladelse. 14. Typiske afslag på asyl og humanitær opholdstilladelse under denne regering! Irakiske flygtninge, først på flugt fra Saddam Hussein nu fra krig og borgerkrig. Grundet risikoen i Irak, er det for øjeblikket ikke muligt at sende irakiske flygtninge tilbage til Irak. Et øjeblik, der efterhånden har varet mange år, øjeblikket startede under Saddam Husseins regime og er fortsat efter krigen. Også da Saddam Hussein herskede fik mange forfulgte irakere afslag på asyl, eller deres asylsag blev simpelthen sat i bero. Officielt det sidste halve år før krigen, uofficielt flere år før. Efter at Saddam Hussein blev fjernet fra magten, har flygtningenævnet begrundet mange afslag med, at det iflg. deres baggrundsoplysninger om Irak, kun er udlændinge, der er i risiko i Irak. Familie 1. Alligevel har flygtningenævnet dømt en libanesisk kvinde gift med en irakisk mand til at hun skal udrejse til enten Libanon eller til Irak. Peger man overfor flygtningenævnet på det paradoksale i

12 12 denne begrundelse i forhold til nævnets begrundelser for andre afslag om at (kun) udlændinge i Irak er i risiko, afviser nævnet at ændre afgørelsen. Dette begrunder nævnet så med at sagen ikke er tilført nye oplysninger, og at de kun kan sendes ud til Irak, hvis familien som samlet kan få indrejsetilladelse. Naturligvis vil den libanesiske kvinde under ingen omstændigheder forsøge at komme ind i Irak. Reelt betyder det, at familien er dømt til at skulle overflyttes til en dansk Eksklusionslejre, grundet manglende samarbejdsvilje om udrejse til Irak. Familie 2: Denne familie ville de danske myndigheder imens Saddam Hussein var ved magten ikke anerkende som irakere. Danske myndighederne påstod hårdnakket at de var fra Syrien. Familien gav samtykke til at danske myndigheder kunne foretage alle de undersøgelser, som de havde brug for, undersøgelser som de danske myndigheder enten ikke satte i værk, imens en undersøgelse mislykkedes grundet fejl fra de danske myndigheders side. Da krigen imod Saddam Husseins regime blev indledt, begyndte danske myndigheder pludselig at behandle familien som irakere, og deres sag blev sat i bero. Da krigen blev erklæret afsluttet, blev familiens sag genoptaget, og som så mange andre irakere fik de nu afslag på asyl, man vil nu ikke anerkende at de er i risiko i den nuværende situation i Irak. Paradoksalt nok, går man ind og ser på Udenrigsministeriets hjemmeside, oplyses at det er ekstremt farligt at opholde sig i Irak, fordi angreb i højere og højere grad rettes imod civile mål. En oplysning, der ikke tages hensyn til i Flygtningenævnets beslutninger. Generelt begrunder flygtningenævnet afslag med, at det ikke er værre for flygtningene at tage ophold i Irak end dem der blev tilbage. UNHCR oplyser, jo det er, mange kan ikke vende tilbage til det område de kom fra grundet krig og ødelæggelser, og de kan ikke bare slå sig ned i et andet område af Irak, lokalsamfundene lukker ikke uden videre nye ind, men vil være mistænkelige og forsøge at fordrive nye. Somaliske flygtninge, på flugt fra etniske forfølgelser og borgerkrig. Der er borgerkrig i Somalia, og mange somaliere udsættes for etniske forfølgelser og borgerkrigsrædsler, der er svære for os andre at begribe. Der er ingen regering i Somalia. Der er en eksilregering, som slås korporligt, når de skal forsøge at nå til enighed om, hvilke fredsstyrker, der skal indsendes i landet. Begrundelse 1 for afslag Flygtningenævnet giver afslag og begrunder ofte afslagene med, at forfølgelserne ikke er forfølgelser men privatretlige konflikter og at de pågældende må søge myndighedernes beskyttelse. Begrundelse 2 for afslag En anden begrundelse, som nævnet benytter sig flittigt af til borgerkrigsramte somaliere: Iflg. vores baggrundsoplysninger er der mange minoritetsgrupper i Somalia. For at sætte det lidt i relief til en tid som vi i dag tør forholde os til Krystalnatten i Tyskland i 1933, hvor tyske borgere gik løs på jødiske butikker, smadrede dem, plyndrede dem, dræbte, voldtog torturerede uden at nogen myndighed greb ind. Skulle vi i dag sige, at det var i orden, at jøder blev sendt tilbage til Tyskland efter Krystalnatten, for det var jo en privatretlig konflikt? Eller

13 13 at det var i orden, fordi der også var andre ligeså forfulgte minoriteter, så som romaerne, homo sexuelle, handicappede og politiske modstandere af regimet?! Begrundelser for afslag på humanitært ophold til somaliske flygtninge Hr. Ahmed Hr. Ahmed er en ældre somalisk herre, der lider af diabetes, som kræver behandling med insulin. Medicin, som han ikke vil kunne få i Somalia. Han fik afslag under henvisning til at han ikke led af diabetes, der kræver insulinbehandling. Efter at vi har klaget, er sagen blevet genoptaget, ministeriet har fået masser af lægeoplysninger og erklæringer, men efterhånden som månederne går uden en afgørelse, forlanger ministeriet nye lægeerklæringer, idet de tidligere så ikke er up to date. Og således trækker en afgørelse konstant ud. Hr. Ahmed er nu i en af eksklusionslejrene. Amin Maalin Amin Maalin er flygtet fra borgerkrigen, og fik afslag på asyl. Amin Maalin var allerede inden afslaget på asyl i psykiatrisk behandling for depression og psykose. Amin Maalin vidste ikke noget om, at man kunne søge humanitær opholdstilladelse, og søgte ikke. Ved en tilfældighed kom Amin Maalin i kontakt med Støttekredsen. Vi må sige, at ministeriet i denne sag handlede hurtigt og eksemplarisk, da vi søgte om humanitært ophold. Dagen efter at vi havde indsendt lægeerklæringer, blev vi ringet op, og efter vores samtykke til, at ministeriet måtte kontakte til psykiateren blev udrejsefristen udsat. Dette er dog ikke et typisk forløb. Amin Maalin er også stadig i en eksklusionslejr, og han får ikke psykiatrisk bistand og kan heller ikke betale en speciallægeerklæring. Centerlægen har skrevet en erklæring, men afgørelsen trækker ud.! Afghanske flygtninge, på flugt fra skiftende diktaturer Der udøves i høj grad tortur i dagens Afghanistan og ofte på baggrund af falske anklager om tidligere krigsforbrydelser. Mange tilstår under tortur. Flygtningenævnets begrundelse til afghanske asylsøgere, der efterlyses i forbindelse med falske anklager. Enhver stat har ret til at efterforske sådanne anklager. Ja det har enhver stat, men staten har ikke ret til at bruge tortur som efterforskningsmetode, og det ser Nævnet ser fuldstændig bort fra at asylsøgeren vil blive udsat for. Afghanske Kvinder: Kvinder er i en særlig risikogruppe, fordi de ikke kun skal forsvare sig over for statsmagten, men også overfor ca. halvdelen af samfundet, mændene. Vi skal ikke skære alle afghanske mænd over en kam, for der er dem, der opfører sig respektfuldt, men kvinden er nødt til at indordne sig manden. Hun har ikke ret til at sige fra, forlade ham, han har den totale magt over hende. Mange afghanske kvinder kan i dag stadig ikke forlade deres huse, enten fordi de holdes indespærret af ægtemænd og familie, eller fordi de risikerer overgreb og voldtægt, hvis de forlader deres huse. Piger og kvinder, der udsættes for voldtægt straffes med fængsel. Selvmordsprocenten for afghanske kvinder i Afghanistan er skyhøj, iflg. statistikken. De sætter ild til sig selv og brænder sig ihjel, oplyser hospitalerne.

14 14 Nævnets begrundelse for afslag: vi finder du har mandlig beskyttelse. I afgørelserne tilsidesættes, at kvinderne generelt også udsættes for umenneskelig behandling af ægtefælle og familie, dem, man dømmer kvinderne til at søge beskyttelse hos.! Muligheden for humanitær opholdstilladelse; Kvinde 1: En kvinde fik humanitær opholdstilladelse efter et års kamp, med klager over at kvinden tidligere havde fået afslag, selvom hun var selvmordstruet, og hendes psykiske tilstand gik ud over hendes børn. Først da vi gjorde offentligheden opmærksom på, hvordan børnene lider under deres mors psykiske uligevægt og forholdene i lejren, og da en DR- journalist bad Ministeriet om en redegørelse, fik kvinden og hendes børn opholdstilladelse. Kvinde 2: Fik afslag på asyl, Flygtningenævnet ville sende hende og hendes små børn til Afghanistan, også imens Thaleban havde regeringsmagten. En voldelig ægtemand, der oven i købet havde tilhold imod at komme i den flygtningelejr, hvor kvinden boede skønnedes heller ikke, at ville betyde en risiko for kvinden og hendes børn. Kvinden skulle sendes til Afghanistan sammen med denne mand. Kvinden fik også afslag på humanitær opholdstilladelse. Efter 5½ år i Danmark flygtede kvinden videre til Norge, og det lykkedes hende at få asyl. Psykisk er hun nedbrudt af det danske asylsystem, og hun er i dag i psykiatrisk og medicinsk behandling.! En flygtningefamilie fra Armenien Familien Noorik Familien Noorik er oprindeligt irakisk, og flygtede til Armenien under Saddam Hussein. I mange år havde de ikke problemer. Krig og jordskælv udviklede fattigdom og forfølgelse af etniske minoriteter. Familien flygtede til Danmark og fik afslag på asyl. Faderen i familien er kræftsyg, familien har en multihandicappet søn, men fik også afslag på humanitær opholdstilladelse. Med tiden og afslagene er familiens tidligere velfungerende datter blevet psykotisk. Afslagene er blevet begrundet med, at de armenske myndigheder til Danmark har oplyst, at familien gratis kan få den nødvendige lægebehandling i Armenien. Sagen kom i DR efter at en frivillig hjælper til familien havde kontaktet læger uden grænser, der har en udsending i Armenien. En sygeplejerske, som modsat de armenske myndigheder oplyste, at for en familie som denne ville en tilbagesendelse betyde den visse død. Sygeplejersken blev telefoninterviewet i tv, og familiens sag er nu blevet genoptaget.

15 15! Iranske flygtninge Sharareh Sharareh er en kvindelig journalist, som under dækningen af en studenterdemonstration blev arresteret. I fængslet blev hun udsat for tortur, som følge af torturen er Shararehs ryg degenereret, og hun har behov for livslang smertebehandling. Flygtningenævnet troede på Shararehs forklaring, men mente ikke, at hun ville blive udsat for ny forfølgelse ved tilbagevenden til Iran. I Flygtningenævnets begrundelse indgår, at hun har fremlagt nogle dokumenter, som Udenrigsministeriets kilde har erklæret falske. Det har Udenrigsministeriets kilde imidlertid ikke, men har udtalt et manglende kendskab til dokumenter fra den myndighed i Iran, der har udstedt dem. Shararehs ryg kan ikke helbredes, hun er handicappet af smerter, og skal være i livslang smertebehandling. Sharareh har også fået afslag på humanitær opholdstilladelse. Minna I en anden sag, en ældre iransk kvinde med svagt hjerte, har ministeriet gjort gældende, at hun er tidligere skolelærer, og at hun iflg. ambassadens oplysninger som tidligere offentligt ansat vil være omfattet af sygesikring, og dermed ganske billigt vil kunne få dækket sit behov for hospitals- og medicinsk behandling. Minna er endnu ikke sendt ud, foreløbigt har politiet opgivet, fordi hun dårligt kan stå på benene. Hun har flere gange forsøgt selvmord, fordi hun ikke kan holde frygten for Iran ud. Minna kan ikke overleve uden medicin og har brug for lægekontrol. Ministeriets kilde oplyser, at medicin i Iran er billig. Men hvad hjælper det, når Minna ikke har indtægter, uanset hvor billig medicinen er, må man heller ikke i Iran stjæle. En udsendelse til Iran vil dermed være forbundet med hendes visse død. Fra at være åndsfrisk, er Minna efter de mange år i det danske asylsystem, blevet kandidat til et psykiatrisk plejehjem. 15. Systemkaos i Udlændingestyrelsen Vi skal afslutte med et enkelt eksempel; en afghansk flygtnings familiesammenføringssag. Inden hans sag blev afgjort, døde hans ægtefælle efterladt i Afghanistan. Manden blev gift igen, med en udlænding, og har søgt om at få sin nye ægtefælle og deres fælles børn familiesammenført. For år tilbage indsendte han sammen med ansøgning om familiesammenføring dødsattest for den første ægtefælle i Afghanistan. Udlændingestyrelsen har for nylig bedt ham om at fremsende dokumentation for, at han er blevet skilt fra den ægtefælle, der er afdød. 16. Et par afsluttende ord om Regeringens lovforslag: I ovenstående er gennemgået nogle typiske eksempler på afslag. Det er tankevækkende, at imens en sådan inhuman behandling af flygtninge finder sted i dagens Danmark, udtaler Statsminister Anders Fogh officielle undskyldninger over, at den danske stat tvang jøder tilbage til Tyskland under 2. verdenskrig,

16 16 Tænk, hvis Fogh i dag sagde: Jamen, det var da i orden, at jøderne blev udsendt til Tyskland i sin tid, flygtningene kom jo ikke tilbage til værre forhold end de jøder der var tilbage i Tyskland levede under. Eller, at det var i orden med udvisningerne, fordi der også var andre minoriteter, romaer f.eks, som var lige så forfulgte. Pseudobegrundelser for afslag og udvisninger, men ikke desto mindre realiteten for mange flygtninge, der får afslag på asyl i dagens Danmark og lever i danske eksklusionslejre. Det er nemt at moralisere over fortidens ugerninger. Det ville klæde statsministeren hvis han moraliserede på samme måde over sine egne bedrifter over for flygtninge i dagens Danmark. Det er ligeledes tankevækkende, at Statsministeren ikke har nævnt et eneste beklagende ord om tyske flygtningebørn, der døde af sult og mangel på lægehjælp i danske flygtningelejre efter 2. verdenskrigs afslutning. Måske er der alligevel en grænse for dobbeltmoralen, en erkendelse af at han som statsleder er ansvarlig for at Danmark i dag er godt på vej til at opnå samme tilstande som dengang. Måske ligger der et eller andet sted i Fogh en erkendelse at han er fej, når han ikke gør noget ved det, og at en dag om 50 år vil en anden dansk statsleder med rette kunne sige det samme om Fogh, som han i dag siger om statslederne dengang.

17 17

18 18

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Berlingske

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Berlingske Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01062 [Klager] mod Berlingske [Klager] har klaget til Pressenævnet, idet hun mener, at Berlingske har tilsidesat god presseskik ved at afvise at slette

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 145 Offentligt NOTAT Dato: 11. maj 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Kritiseret, at Flygtningenævnets begrundelse for ikke at anse en udlænding for forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter udlændingelovens

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 25. januar 2006 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CWU Fil-navn:

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt NOTAT Dato: 18. august 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt NOTAT Dato: 24. januar 2008 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CVK

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Hersegade 8, 4000 Roskilde, tlf. 46357322, mail: epost@anderschrjensen.dk, www.fauadv.dk Til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. J. nr. 2008/4009-03

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater

Foreningen af Udlændingeretsadvokater Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 Den 4. december 2015 1216 København K. JL/NEH Sendt til jm@jm.dk. Høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Uledsagede mindreårige asylansøgere Uledsagede mindreårige asylansøgere Opdateret: marts 2005 Udarbejdet af Eva Green Meinel, Asyl og Repatriering 1. Baggrund Definition på en uledsaget mindreårig asylansøger En uledsaget mindreårig asylansøger

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse NOTAT Dato: 6. april 2006 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2005/4199-486 Sagsbeh.: LBU Fil-navn: Hum. oph. Diverse Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10 Åbent brev til regeringen, Folketingets partier og medierne fra 1 / 10 SOS mod Racisme, Bedsteforældre for Asyl og Et anstændigt Danmark vedr. den danske asyl- og udlændingepolitik. Ovenstående 3 foreninger

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven (Fremrykket

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse NOTAT Dato: 2. september 2008 Kontor: Udlændingekontoret J.nr.: 2005/4199-486 Sagsbeh.: LNL Fil-navn: 9 b - revision 2008 (endelig) Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Advokatforum, den 9. maj 2016 Kontorchef Lone Zeuner Ægtefæller og Børn, 2. kontor Familiesammenføring, når den

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Said Olfat. operatør på Pressalit

Said Olfat. operatør på Pressalit Said Olfat operatør på Pressalit 71 Said Olfat Said Olfat er 41 år og fra den afghanske by Herat. Drev en vekselervirksomhed, men flygtede fra Talebanstyret i 1998. Gift med Nilofar og far til tre drenge

Læs mere

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget 10-3. Forvaltningsret 1121.1 123.3. Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget En udlænding var blevet udvist administrativt med indrejseforbud af Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16.

SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16. SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16. april 2015 Høringssvar fra SOS mod Racisme på: Forslag til Lov om

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr HØRINGSNOTAT København, den 5. oktober 2017. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr. 2017-6285. Ved mail af 9. september 2017 har Udlændinge- og Integrationsministeriet

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

KEN nr 9336 af 22/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9336 af 22/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9336 af 22/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-3412-56393 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere