Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:"

Transkript

1 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt kr. dels som tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål, dels til administration. Bevillingen er optaget på finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af 6 H, stk. 1., nr. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven), jf. LBK 273 af 17. april Beløbet til fordeling samt afholdelse af administrationsudgifter udgør 23,88 procent af de 3,74 procent af overskuddet for regnskabsåret 2007 i Danske Spil A/S, der tildeles Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål, hertil lægges tilbageførte tilskud fra tidligere år samt overførte uforbrugte beløb fra Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således i hele kroner: Tabel 1. Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud Tilbageførte tilskud i 2007 Overført fra 2007 I alt kr kr kr kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: Tabel 2. Oversigt over foreslået fordeling 2008 Fordelte tilskud, aktstykket Administration Videreførsel til næste år I alt kr kr kr kr. Kulturministeriet har i alt modtaget 189 ansøgninger om tilskud. Heraf er 171 helt eller delvis imødekommet, 9 er indstillet til afslag, og 9 har fået administrativt afslag eller er blevet henvist til andre ministerier.

2 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:55 k02 SJ 2 Tabel 3. Oversigt over modtagne ansøgninger 1. Indstillet helt eller delvis imødekommet Ikke indstillet til tilskud 9 3. Ansøgninger, der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige tipspuljer, eller som ikke i øvrigt opfylder de formelle betingelser 9 I alt modtaget 189 En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne tipspulje i årene sammen med det i 2008 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. De foreninger og organisationer, der er indstillet til at modtage tilskud, opfylder kriterierne for at være berettiget til tilskud og har vedtægter eller love, der indeholder tilfredsstillende bestyrelses- og revisionsbestemmelser. Tilskudsmodtagerne aflægger beretning og regnskab om anvendelse af midlerne efter reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 317 af 5. maj 2000 om regnskab og revision mv. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Finansministeriets, nu Kulturministeriets, puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Hvis der inden udbetalingsdagen opstår forhold hos tilskudsmodtageren, der afgørende ændrer forudsætningerne for udbetaling af beløbet, vil tilskudsmodtageren blive oplyst om, hvilke vilkår der skal være opfyldt, inden udbetaling kan ske. De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingsåret til de bevilgede formål. Hvis der opstår forsinkelse hos tilskudsmodtageren, således at beløbet ikke kan anvendes i 2008, kan Kulturministeriets Administrationscenter efter ansøgning tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1. januar til 31. maj i I modsat fald kræves tilskudsbeløbet tilbagebetalt. Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på følgende måde, jf. tabel 4: Tabel 4. Foreninger, der er indstillet til tilskud Afrika Kontakt Formål: Støtter demokratisering i Sydafrika og andre lande i det sydlige Afrika på et ikkevoldeligt, demokratisk og almennnyttigt grundlag Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien Aktive Kvinder i Danmark Formål: Almennyttig organisation, alsidig oplysning for hjem og samfund Aktive Modstandsfolk Formål: Samling af tidligere modstandsfolk Amnesty International Formål: Arbejder for folks basale menneskerettigheder Køb af pc er og videokameraer Trykning af brochure, fodtøj og div. apparatur Trykning af medlemsblad, tlf. anlæg Ture, møder, it, trykning af pjece Trykning af infomateriale

3 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:55 k02 SJ 3 Anima Formål: Foreningen for alle dyrs rettigheder. Fremme dyreetik og informere om dyrs forhold i Danmark mv. ApiAid Formål: At udføre nødhjælps- og udviklingsarbejde internationalt Arrata s Venner Formål: Aktiviteter for børn og voksne i Ukraine ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby Formål: At udbrede kendskabet til førstehjælp mm. Axis, København N Formål: At udvikle, styrke, støtte og styre initiativer, der fremmer en mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder Bernadottegårdens Venner Formål: At fremme beboernes (tidl. modstandsfolk og kz-fanger) sociale kontakter BOS Danmark Formål: Hjælp til orangutangers overlevelse i Indonesien og Malaysia Botosan Children s Services DK Formål: Hjælp og støtte til de glemte børn i Rumænien CARE Danmark Formål: Fremme økonomisk udvikling i og fremskaffe støtte til ulande. Caritas Danmark Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet til Den Katolske Kirke Casa Romana Formål: Fremme af forbindelser Danmark- Rumænien. Child Care Danmark Formål: At yde bistand til børn i tredjeverdenslande, der pga. krig, katastrofer, aids og social nød ikke har mulighed for skolegang og andre basale livsnødvendigheder. Cykler til Senegal Formål: Samarbejde med den afrikanske landbrugsorganisation Colufifa, bane vej for bæredygtig fremtid i verden samt gensidig kulturudveksling Trykning af informationsmateriale, inventar Hårde hvidevarer, køkkengrej, borde, stole Transport af nødhjælp til Ukraine It, undervisningsmateriale til førstehjælp It Ture It Trykning af nyhedsbreve m.m., it-udstyr It, etablering. af medlemsbase It Transport af nødhjælp, feriebørn til Danmark, streaps Kopimaskine Myggenet

4 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:55 k02 SJ 4 Dan Rescue, Padborg Formål: At yde frivillig assistance til SOK og Falck Danmarks Naturfredningsforening Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. Danmarks Sportsfiskerforbund Formål: Sikre muligheder for sportsfiskeri Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger Dansk Balkan Mission Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på Balkan Dansk Børnefond Formål: Yde bistand til børn og unge i ulande bl.a. igennem fadderskab Dansk Cyklist Forbund Formål: Skabe større færdselssikkerhed for cyklister mm. Dansk Dyreværn, Aalborg Formål: Støtte dyreværnsarbejde i Nordjylland, herunder sikre forsvarlig drift af foreningens dyreinternat Dansk Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien Dansk Kvindesamfund Formål: At arbejde for fuld ligestilling for kvinder og mænd Dansk Ornitologisk Forening Formål: Forening for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede Dansk Rumænsk Venskabs- og Folkeoplysningsforening Formål: At bistå med opbygning af folkeoplysning i Rumænien Akuttasker m. indhold Trykning af medlemsblad og foldere, renovering af gårdhave og serverrum, kamera/ videokamera Trykning af informationsmateriale, av/it udstyr Hospitalsudstyr Bespisning af hjemløse, vandprojekt og mad Renovering af skoler latriner, it og værelsesrenovering Mobilt info-system Renovering af løbegård Alarmsystem Renovering af mødelokale/køkken, trykning af info-materiale Trykning af folder, stole, teleskoper Køb af tøj, støvler og senge, møbler, renovering af badeværelse

5 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:56 k02 SJ 5 Dansk Russisk Forening Formål: Ved folkeoplysende og kulturel virksomhed og øvrige aktiviteter at fastholde og udvikle de mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Rusland, udvikle samarbejdet mellem de to landes befolkninger samt virke for fred, demokrati og menneskerettigheder. Dansk Russisk Humanitærhjælp Formål: Deltage i internationalt arbejde for børn og voksne primært i Rusland, Zjukovka Dansk Røde Kors Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Formål: I Danmark at fremme kendskabet til tibetansk kultur, at fremme kontakt og forståelse mellem danskere og tibetanere. Dansk Vegetarforening Formål: At fremme udbredelsen af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt samt oplysning om ernæringens betydning for helbredet mv. Dansk Vietnamesisk Forening Formål: At befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam Dansk Zionistforbund Formål: Bla. at fremme zionismens idé, jødisk kultur og arbejde for fredelig sameksistens. Danske Soldaterforeningers Landsraad Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger Dansk-Ugandisk Venskabsforening Formål: Skabe fora for danskere og ugandere, støtte mindre udviklingstiltag samt arbejde for udviklingsassistance til Uganda Dantan Formål: Fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem DK og Tanzania DanWatch Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer i udlandet It Ferie for Tjernobylbørn Hjertestartere og fantomdukker, førstehjælpsudstyr Trykning af folder, multiprinter Trykning af brochure, it Projektor, it-udstyr Trykning af blad, kontorinventar It-udstyr, trykning af info-materiale It Vandpumpe, uv-materiale, it It

6 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:56 k02 SJ 6 Demokratisk Forum-Rumænien Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. Den Danske Afghanistankomité Formål: Aktiv humanitær hjælp til krigsofre Børnehjemsbørn til Danmark samt transport af nødhjælp til Rumænien Renovering af køkken/ vaskeri, it, symaskiner Den Nordiske Lejrskoles venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed Det Danske Hus i Palæstina Formål: At styrke og udbygge relationerne mellem Palæstina og Danmark ved at skabe et sted, hvor danskere gennem sociale og kulturelle aktiviteter, undervisning mv. kan bidrage hertil. Det Mosaiske Troessamfund Formål: At bevare og styrke jødisk tradition og samhørighed for alle jøder i Danmark Det Økologiske Råd Formål: At belyse og fremme mulighederne for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel på nationalt og globalt plan DIB Dansk International Bosætningsservice Formål: At fremme udvikling af en bæredygtig og integreret bosætning blandt fattige i udviklingslande for derigennem at medvirke til forbedring af levevilkårene i et givet område Dienesmindes Venner Formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst- og Centraleuropa Dokumentationscenter mod historieforfalskning Formål: At støtte og offentliggøre resultater af forskning i private og offentligt ejede dokumenter Donation Danmark Rumænien Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv., som ønsker at hjælpe aktivt i Rumænien Inventar Trykning af pjece Ture for ældre og trykning Pc-skærme, bærbare pc er Mødebord, stole, whiteboard Nødhjælpstransport til Tjernobyl, Stolin, Pinsk It Transport af nødhjælp, uv-materiale

7 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:56 k02 SJ 7 DSI Fregatten Jylland Formål: Bevare og vedligeholde Fregatten Jylland og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var om bord i de store træskibes tid. DSP Childrens Project Formål: At støtte børn i Mikindani, Tanzania, så de kan få en skoleuddannelse Dyrenes Beskyttelse Formål: At sikre god dyrevelfærd Dyreværnet Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr Formål: Virke for dyrenes vel og modvirke dyrplageri Emmaus-Samfundet Ålborg Formål: Humanitært hjælpearbejde EMMØ Formål: Oplysning og iværksættelse af aktiviteter inden for områderne vedvarende energi, energibesparelser, energiplanlægning o.l., der også tager økologiske hensyn Ewiket Lehibret Support Association (ELSA) Formål: Fremskaffe midler til forbedring af skoleforholdene i Addis Abeba og udbrede kendskabet til den tredje verden, dens kultur og problemer FIC Formål: På baggrund af bl.a. FN s og Europarådets konventioner om menneskerettigheder gennem konkrete projekter at styrke lønmodtagernes sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder. F.V. Rejse og Kulturklub Formål: At samle tidligere medlemmer af den danske frihedskamp og opretholde forbindelsen mellem dem, og yde støtte til tidligere modstandsfolk og pårørende Fair Trade Butik Bazaren, Århus Formål: Fremme salget af varer, som er produceret og handlet efter fair trade-kriterierne Fair Trade Butik Odense Formål: Arbejde for udbredelsen af fair trade i Danmark. Øge kendskabet til fair trade og til fair handlede produkter. Materialer til renovering af skib Mad til skolebørn Opgradering af økonomisystem Køb af it Trykning af pjece Køb af it Medicinsk udstyr Trykning af folder om Børns vilkår i mineområderne i Tanzania Ture It, butiksinventar, trykning af info-materiale It/av-udstyr

8 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:57 k02 SJ 8 Fair Trade Butik Salam, Vejle Formål: At arbejde for mellemfolkelige relationer og drive fair trade-detailsalg af varer hovedsagelig fra den tredje verden Fair Trade Butikken, Tåstrup Formål: At arbejde for mellemfolkelige relationer og drive fair trade-detailsalg af varer hovedsagelig fra den tredje verden, på et almennyttigt grundlag arbejde for økologisk bæredygtig udvikling Fair Trade Danmark, Odense Formål: Hovedorganisation for mange af fair trade-forretningerne, fremme fair trade-handlen i DK Farmaceuter uden Grænser Formål: Fremme og etablere økonomiske og geografiske muligheder for adgang til sundhed for alle FIR Foreningen af tidligere fanger og modstandsfolk, Ølstykke Formål: At være en paraplyorganisation for de tilsluttede foreninger og deres arbejde for på tværpolitisk basis at bekæmpe nazismen i Danmark og deltage i det tilsvarende arbejde i Europa FN-forbundet Formål: Oplysende og tværpolitisk grundlag, at arbejde for forståelse af nationernes afhængighed af hinanden FN-Museet i Frøslevlejren Formål: Sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der med mandat har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden Folkebevægelsen mod Nazisme Formål: At medvirke til at afsløre og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag Folk og Forsvar Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen Fonden Leve Børnene Formål: At hjælpe børn i nød i hele verden Foreningen af Gestapofanger fra Besættelsen Formål: Tidligere fanger fra 2. verdenskrig Dankortterminal, fotoapparat, bord, reol Butiksbelysning, trykning af flyers Trykning af folder, telefonudstyr Trykning af info-materiale Veteranrejser Plakatrør, labels Trykning af info-materiale Tur til Berlin Trykning af folder Materiale til klatrevæg Tur til Skagen

9 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:57 k02 SJ 9 Foreningen for Energi og Miljø, Glostrup Formål: At informere om metoder til effektiv energiudnyttelse Foreningen Hjælp til Litauens Børn Formål: : Humanitær støtte for børnehjem plejehjem og sygehuse i Litauen Foreningen Rumænien 97 Formål: Velgørende og humanitær hjælp til Rumænien Foreningen Slænget Formål: Fokus på børns vilkår i ind- og udland, specielt ulandene Foreningen Straatag Formål: At medvirke til at bevare almene bevaringsværdige og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker Friends International, Brande Formål: At støtte humanitært og socialt arbejde i ulande. Frihedskampens Erhvervshæmmede, Svendborg Formål: At samle, hjælpe og vejlede medlemmer, der under den tyske besættelse deltog i frihedskampen og derved pådrog sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er blevet nedsat. Genvej til Udvikling Formål: Hjælp til ulande Gestapo-fangerne Randers Formål: Bl.a. at samle tidligere medlemmer af modstandsbevægelsen og andre ofre for nazismen, kæmpe for retten til frit at tænke, tro og tale, at søge samarbejde med ligestillede organisationer. Ghana Venskabsgrupperne Danmark Formål: At udvikle venskab mellem venskabsgrupper i Danmark og Ghana gennem selvhjælpsgrupper Globalt Udviklings Forum Formål: At fremme udvikling af samarbejde mellem organisationer og institutioner med henblik på at sikre menneskets og landets kontinuerlige udvikling som en proces, hvorigennem alle friheder og rettigheder bliver fremmet Trykning af blad Tøj, sko Transport af nødhjælp Højtalerkits Trykning af informationsmateriale Renovering af bygning/vindpumpe, brønd, fødevarer Ture og kransenedlæggelser Brøndrenovering Ture Trykning af informationsmateriale Trykning af informationsmateriale

10 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:57 k02 SJ 10 Grøn Burkina Faso Formål: At støtte og fremskaffe midler til gennemførelse af dyrkningsprojekter i den afrikanske stat Burkina Faso Himmerlands Energi- og Miljøforening Formål: Fremme omstillingen af energiforsyningen til vedvarende energi og fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser miljøhensyn og økologisk balance Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund Holger Danske Klubben Formål: Modstandsfolk fra 2. verdenskrig Holstebro Nødhjælp til Østeuropa Formål: Støtte østeuropæiske døgninstitutioner, hospitaler mv. ud fra princippet hjælp til selvhjælp Hjælp til Armenien/Hviderusland, Roslev Formål: At yde humanitær hjælp til dårligt stillede i Armenien, Hviderusland og Østeuropa Hjælp til Rusland Formål: At skabe og vedligeholde kontakt til Den Ortodokse Kirke i Rusland og herigennem yde almennyttigt, humanitært hjælpearbejde Hjælp Sarajevos Børn Formål: At yde humanitær hjælp til børn i Bosnien-Hercegovina Horserød Stutthoffforeningen Formål: At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad, samle, hjælpe og vejlede medlemmer, der under den tyske besættelse deltog i frihedskampen og derved pådrog sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er blevet nedsat. Hvideruslandskomiteen i Kolding, Egtved Formål: At yde humanitær hjælp og udbrede demokratiske og kulturelle værdier Indiengruppen på Fyn Formål: Bæredygtig forbedring af levevilkårene i den tredje verden, specielt Indien Færdiggørelse af landbrugsskole Kontorinventar Transport af nødhjælp Ture Transport af nødhjælp Transport af nødhjælp Mad, medicin, tøj Køb af fødevarer til børn Rejse til Stutthof Transport af nødhjælp Fiskeprojekt i Indien

11 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:58 k02 SJ 11 Ingeniører uden Grænser. Formål: Er bl.a. at stille ingeniørviden og -kapacitet til rådighed i katastrofeområder. International Børnehjælp Formål: At yde bistand til børn International Aid Services, Brande Formål: At yde katastrofehjælp til tredjelande International Børnesolidaritet Formål: At yde solidaritets- og bistandsprojekter til gavn for børn og unge i den fattige del af verden International Kontakt Formål: Kontakt til mennesker og støtte til projekter i ulande International Teacher Association, Danmark Formål: At fremme fred, menneskerettighder og demokrati Kvindernes U-landsudvalg Formål: Hjælper gennem oplysningsarbejde dårligt stillede kvinder i ulandene Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed Formål: Social, økonomisk og politisk lighed og retfærdighed, afskaffelse af enhver form for krig og væbnet konflikt, og afskaffelse af al form for diskrimination. Landsforeningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Egå Formål: Mennesker, som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Landsforeningen Den Danske Hjælpefond Formål: Yder bistand til mennesker, der pga. krig, katastrofer mv. er i nød Landsforeningen Husdyrenes Vel Formål: At beskytte alle dyrearter i Danmark Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Formål: Arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger mv. Landsforeningen Levende Hav Formål: At arbejde for bevarelse af havets økosystem, det marine landskab, et mere bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri Vandtårn, brønd Renovering af sovesal Mad, tøj og sko til Kenya Trykning af folder og jubilæumsskrift Symaskiner Tøj, undervisningsmateriale Trykning af informationsmateriale, itudstyr, Kontorinventar, trykning af nyhedsbreve Senge, hårde hvidevarer, renovering af værelse Færdiggørelse af skole, renovering af lærerboliger Trykning af folder Trykning af temahæfte, info-folder Trykning af folder/ hæfte

12 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:58 k02 SJ 12 Landsforeningen Praktisk Økologi Formål: Fremme kendskab til økologisk levevis Landsforeningen til Oplysning om og Afskaffelse af Vivisektion, Maribo Formål: At arbejde for afskaffelse af dyreforsøg Leagounols Venner Formål: Humanitær hjælp til et børnehjem i Rumænien Lions Club, Sønderborg Formål: At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk Læger uden Grænser Formål: At yde hjælp til befolkninger i nød LØB, Landsforeningen Økologisk Byggeri Formål: At fremme økologisk byggeri Mandela Center Danmark Formål: Sikre og fremme, at Nelson Mandelas liv, arbejde og tanker huskes og anvendes. Virke for tilgivelse, sandhed, fred og forsoning i verden mellem folkeslag og befolkningsgrupper Masangas Venner Formål: Yde en indsats, så hospitalet i Masanga, Sierra Leone, kan blive reetableret. Støtte den lokale befolkning, så den selv vil kunne drive det. Max Havelaar Fonden. Formål: At fremme eksistenssikrende og miljøvenlig handel. Mellemfolkeligt Samvirke Formål: At fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet, at bidrage til en bæredygtig global udvikling og en retfærdig fordeling af jordens rigdomme. Miljø- & Energicentret, Tåstrup Formål: At styrke en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance Mission Øst Formål: At yde akut bistand og udviklingshjælp til nødlidende i Østeuropa og Asien It, digitalkamera, videokamera Trykning af oplysningsmateriale Transport af nødhjælp, værktøj Transport af nødhjælp Arkivskabe Trykning af folder, skærm Trykning af brochure Projektor, regnskabsprogram Trykning af magasin, nyhedsbrev Trykning af folder Køb af it Mad, medicin, tøj, bøger, skoleuniformer, senge til børnehjem

13 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:58 k02 SJ 13 Nepenthes Formål: At udbrede kendskabet til verdens skove og sætte fokus på de problemer, som opstår, når skovene ødelægges Netværket for Økologisk Folkeoplysning Formål: At informere, oplyse og inspirere omkring natur, miljø, økologi m.v. New Life Ghana Formål: Støtte udsatte grupper i Ghana, herunder børnehjemmet New Life International Nordisk Humanitærhjælp Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælpearbejde Nyt Hesteliv Formål: At modtage eller opkøbe heste og ponyer i nød og hjælpe dem videre til et nyt og bedre liv. Nøragers Humanitære Hjælpefond Formål: At fremskaffe hjælpemidler til russiske børnehjem og afholde sommerlejr mv. Operation Dagsværk Formål: Styrke solidariteten mellem danske gymnasier og den fattige del af verden Oplysningscenter om den 3. verden, Århus Formål: At drive O3V-centret, der formidler oplysning om lande og kulturer i den 3. verden Organisationen for Vedvarende Energi Formål: At arbejde for nationalt og globalt energi- og ressourcepolitik Papay Danmark Formål: Støtte den ghanesiske ngo Papaye Ghana Children in Need og andre lignende projekter Papuakids Formål: At hjælpe fattige papuanske børn, især forældreløse og udsatte. Pindsvinehjælpen Formål: At yde hjælp til syge, nødstedte og tilskadekomne pindsvin Pindsvinevennerne i Danmark Formål: At udbrede viden om pindsvins naturlige livsform Køb af projektor, monitor, pc Trykning af kampagnemateriale, it Skolemateriale, skoleuniformer Medicinsk udstyr, inventar, it, symaskiner, mejeriudstyr Trykning af medlemsblad Skolepulte, hygiejne og medicin Køb af it, trykning af foldere Køb af projektor og fladskærme Køb af pc, trykning af hæfte Skolemad Medicinsk udstyr, tøj madrasser, tæpper Medicinsk udstyr Køb af løbegårde og plejekasser

14 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:59 k02 SJ 14 Plan International Danmark Formål: At opnå varige forbedringer af levevilkårene for fattige børn og deres familier i udviklingslande. Polsk Dansk Humanitær Forening Roszkowo Formål: Humanitært arbejde i Polen Polske Børn Himmerland Formål: At hjælpe polske børn i dehårdest miljøbelastede områder af Polen Projekt Ulandshjælp til selvhjælp PULS Formål: At formidle hjælp til selvhjælp i u- lande. Puntland Aid Service Formål: Forbedre livsvilkårene for somaliere i DK og Somalia Red Børnene i Gorom-Gorom Formål: At støtte den burkinske forening med hjemsted i Gorom-Gorom i at skaffe børn i Oudalanprovinsen mad, tøj, medicin og skolegang Rumæniensprojekt Nord Formål: At fremme demokratisk og økonomisk udvikling i Østeuropa-Rumænien Rumæniensprojektet af 1992 Formål: At forbedre dagligdagen og fremtidsmulighederne i Banat-provinsen Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Fredericia Formål: Mennesker, som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Frederikssund Formål: Mennesker, som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Sjællandsafd. Formål: Mennesker, som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Samsø Energi- og Miljøkontor Formål: Fremme omstillingen af energiforsyningen til vedvarende energi, der tilgodeser økologisk balance Trykning af informationsmateriale, video, diktafon Sommerlejr for børnehjemsbørn Ferieophold Etablering af vandingskanal i Tanzania Videokamera Mad til børn Transport af nødhjælp, vandværk Til sommerlejr og nødhjælpstransport Ture Ture og møder Ture Printer/kopimaskine

15 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:59 k02 SJ 15 Sarons Slette Missions- og Nødhjælpscenter Formål: Landsdækkende missions- og humanitær organisation, der hjælper nødstedte Sdr. Bork Nødhjælp Formål: At yde almennyttig humanitær hjælp Seniorer uden Grænser Formål: At anvende og formidle de faglige og menneskelige ressourcer blandt seniorer, der med ulønnet arbejdskraft kan og vil forbedre livsbetingelserne for de fattige i alle dele af verden SHAA, Seniorhænder til Afrika og Asien Formål: Organisere danske seniorer til en indsats for marginaliserede børn og unge med særligt fokus på forældreløse børn i Afrika og Asien Solens Børn Formål: Hjælp til gadebørn og fattige børn i Peru via værestedet INTI RUNAKUNAQ WASIN SOS Børnebyerne Formål: Hjælpe i tredje verden, primært igennem fadderskab SOS mod Racisme Formål: At bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning. Stairway Danmark. Formål: Hjælp til gadebørn i Filippinerne STS International Solidarity Formål: Arbejder for bekæmpelse af etnisk og religiøst had og at støtte udviklingen af demokratiske samfund Støttekomiteen for Tibet, Danmark Formål: At informere om forhold i Tibet mv. Sudanmissionen Formål: Samarbejde med kirker i Afrika om forskellige projekter Syvende Dags Adventisterne Formål: At drive humanitært og socialt nødhjælpsarbejde i Danmark og udlandet Tandsundhed uden Grænser Formål: At fremme tandsundheden i den 3. verdens lande Transport af nødhjælp, Ukraine Renovering af børnehjem, bespisning af ældre Renovering af brønd Trykning af folder Renovering af køkken Trykning og køb af kontorinventar, projektor, kamera Trykning af oplysningsmateriale Renovering af sovesal, køb af projektor, borde, stole Køb af it og kontorudstyr Køb af it Køb af cykler til udviklingsmedarbejdere i Cameroun Transport af nødhjælp Køb af it

16 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :07:00 k02 SJ 16 Terres des Hommes Formål: Hjælp til nødstedte børn over hele verden Theresienstadt Foreningen Formål: Forening for tidligere kz- fanger Tjernobylforeningen Formål: Oprette lejrophold for ramte af Tjernobyl katastrofen. Landsforeningen Svalerne Formål: At gøre en indsats for at afhjælpe nød i verden på baggrund af Abbé Pierres grundtanke U-landsorganisationen IBIS Formål: Arbejder for at styrke befolkningsgruppers organisering og direkte indflydelse i den tredje verden Vennekredsen for Zimlat Primary School, Allerød Formål: At yde støtte til selve skolen Vennekredsen i Danmark, Uggerløse (tidl. Neuengammeforeningen) Formål: Støtte og sammenhold for tidl. fanger i kz-lejren Neuengamme Venskab over Grænser Formål: Humanitært hjælpearbejde til venskabsbyen Rubel, Hviderusland, især til børn og unge Venskabsforeningen Danmark-Rumænien, Kbh. Formål: At skabe og udvikle venskabelige relationer til Rumænien Working School, Espergærde Formål: Yder bistand i form af oplæring og uddannelse af børn i den tredje verden WSPA Danmark Beskyttelse af dyr Formål: Beskyttelse af dyr igennem oplysning Ærø hjælper Rumænien, Marstal Formål: Indsamling af relevante midler til hjælp i Rumænien Østeuropæisk Børnehjælp Formål: Frivillig og humanitær indsats for trængende østeuropæiske børn Mad/medicin til Kenya, Cambodja, og Indien Ture Feriebørn til Danmark Trykning af blad Trykning af årsberetning Køb af skoleborde og symaskiner Ture, it Sportstøj Renovering af køkken og tag, vandpumpe It til skole i Laos Til skillevæg Feriebørn til Danmark og feriebørn i Rumænien Transport af nødhjælp til Letland og Rumænien I ALT

17 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :07:00 k02 SJ 17 c. Efter tipslovens 6 H, stk. 3, skal puljen efter lovens 6 H, stk. 1, nr. 2, fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidler i medfør af lovens 6 H, stk. 1, nr. 2, samt stk. 3. Udgifterne afholdes af Tipsfonde. jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. f. I henhold til LB / forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. Til Finansudvalget. BRIAN MIKKELSEN / Ane Kathrine Lærkesen

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. :

Læs mere

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog

Læs mere

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

Indhold. De store organisationer. Enkeltorganisationer

Indhold. De store organisationer. Enkeltorganisationer Indhold De store organisationer 1. Folkekirkens Nødhjælp 2. Dansk Røde Kors 3. U-landsorganisationen Ibis 4. CARE Danmark 5. Red Barnet - Save the Children Denmark 6. Samvirke 7. Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Miniprojekter 2013-2014

Miniprojekter 2013-2014 Miniprojekter 2013-2014 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side 6 Burkina Faso ABPAM side 7 Burkina Faso AMPO side

Læs mere

Miniprojekter 2012-2013

Miniprojekter 2012-2013 Miniprojekter 2012-2013 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia TAEPO, Håndværkerskolen i Ckochis side 6 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side

Læs mere

2013-2014. Status & perspektiver

2013-2014. Status & perspektiver 2013-2014 Status & perspektiver CISU - civilsamfund i udvikling 10 facts om CISU - Civilsamfund i Udvikling CISU - Civilsamfund i Udvikling er en sammenslutning af 286 folkelige foreninger i Danmark, der

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes LÆRERVEJLEDNING Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer

Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer Årsrapport ÅrsRAPPORT 2012 Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer ADRA Danmark Amnesty International CARE Danmark Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Erhverv Dansk Folkehjælp Dansk Kunstnerråd Danmarks

Læs mere

Folkehjælp. April 2006 nr. 75 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort

Folkehjælp. April 2006 nr. 75 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort Folkehjælp April 2006 nr. 75 Udgives af Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen Beretning 2005 Indholdsfortegnelse 4 Når katastrofen rammer hårdest 6 Ny målgruppe for socialt arbejde 8 Fokus på uddannelse 10 Øget indsats på det sociale område 12 Svære betingelser for udvikling 14

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere