Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:"

Transkript

1 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt kr. dels som tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål, dels til administration. Bevillingen er optaget på finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af 6 H, stk. 1., nr. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven), jf. LBK 273 af 17. april Beløbet til fordeling samt afholdelse af administrationsudgifter udgør 23,88 procent af de 3,74 procent af overskuddet for regnskabsåret 2007 i Danske Spil A/S, der tildeles Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål, hertil lægges tilbageførte tilskud fra tidligere år samt overførte uforbrugte beløb fra Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således i hele kroner: Tabel 1. Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud Tilbageførte tilskud i 2007 Overført fra 2007 I alt kr kr kr kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: Tabel 2. Oversigt over foreslået fordeling 2008 Fordelte tilskud, aktstykket Administration Videreførsel til næste år I alt kr kr kr kr. Kulturministeriet har i alt modtaget 189 ansøgninger om tilskud. Heraf er 171 helt eller delvis imødekommet, 9 er indstillet til afslag, og 9 har fået administrativt afslag eller er blevet henvist til andre ministerier.

2 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:55 k02 SJ 2 Tabel 3. Oversigt over modtagne ansøgninger 1. Indstillet helt eller delvis imødekommet Ikke indstillet til tilskud 9 3. Ansøgninger, der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige tipspuljer, eller som ikke i øvrigt opfylder de formelle betingelser 9 I alt modtaget 189 En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne tipspulje i årene sammen med det i 2008 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. De foreninger og organisationer, der er indstillet til at modtage tilskud, opfylder kriterierne for at være berettiget til tilskud og har vedtægter eller love, der indeholder tilfredsstillende bestyrelses- og revisionsbestemmelser. Tilskudsmodtagerne aflægger beretning og regnskab om anvendelse af midlerne efter reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 317 af 5. maj 2000 om regnskab og revision mv. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Finansministeriets, nu Kulturministeriets, puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Hvis der inden udbetalingsdagen opstår forhold hos tilskudsmodtageren, der afgørende ændrer forudsætningerne for udbetaling af beløbet, vil tilskudsmodtageren blive oplyst om, hvilke vilkår der skal være opfyldt, inden udbetaling kan ske. De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingsåret til de bevilgede formål. Hvis der opstår forsinkelse hos tilskudsmodtageren, således at beløbet ikke kan anvendes i 2008, kan Kulturministeriets Administrationscenter efter ansøgning tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1. januar til 31. maj i I modsat fald kræves tilskudsbeløbet tilbagebetalt. Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på følgende måde, jf. tabel 4: Tabel 4. Foreninger, der er indstillet til tilskud Afrika Kontakt Formål: Støtter demokratisering i Sydafrika og andre lande i det sydlige Afrika på et ikkevoldeligt, demokratisk og almennnyttigt grundlag Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien Aktive Kvinder i Danmark Formål: Almennyttig organisation, alsidig oplysning for hjem og samfund Aktive Modstandsfolk Formål: Samling af tidligere modstandsfolk Amnesty International Formål: Arbejder for folks basale menneskerettigheder Køb af pc er og videokameraer Trykning af brochure, fodtøj og div. apparatur Trykning af medlemsblad, tlf. anlæg Ture, møder, it, trykning af pjece Trykning af infomateriale

3 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:55 k02 SJ 3 Anima Formål: Foreningen for alle dyrs rettigheder. Fremme dyreetik og informere om dyrs forhold i Danmark mv. ApiAid Formål: At udføre nødhjælps- og udviklingsarbejde internationalt Arrata s Venner Formål: Aktiviteter for børn og voksne i Ukraine ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby Formål: At udbrede kendskabet til førstehjælp mm. Axis, København N Formål: At udvikle, styrke, støtte og styre initiativer, der fremmer en mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder Bernadottegårdens Venner Formål: At fremme beboernes (tidl. modstandsfolk og kz-fanger) sociale kontakter BOS Danmark Formål: Hjælp til orangutangers overlevelse i Indonesien og Malaysia Botosan Children s Services DK Formål: Hjælp og støtte til de glemte børn i Rumænien CARE Danmark Formål: Fremme økonomisk udvikling i og fremskaffe støtte til ulande. Caritas Danmark Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet til Den Katolske Kirke Casa Romana Formål: Fremme af forbindelser Danmark- Rumænien. Child Care Danmark Formål: At yde bistand til børn i tredjeverdenslande, der pga. krig, katastrofer, aids og social nød ikke har mulighed for skolegang og andre basale livsnødvendigheder. Cykler til Senegal Formål: Samarbejde med den afrikanske landbrugsorganisation Colufifa, bane vej for bæredygtig fremtid i verden samt gensidig kulturudveksling Trykning af informationsmateriale, inventar Hårde hvidevarer, køkkengrej, borde, stole Transport af nødhjælp til Ukraine It, undervisningsmateriale til førstehjælp It Ture It Trykning af nyhedsbreve m.m., it-udstyr It, etablering. af medlemsbase It Transport af nødhjælp, feriebørn til Danmark, streaps Kopimaskine Myggenet

4 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:55 k02 SJ 4 Dan Rescue, Padborg Formål: At yde frivillig assistance til SOK og Falck Danmarks Naturfredningsforening Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. Danmarks Sportsfiskerforbund Formål: Sikre muligheder for sportsfiskeri Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger Dansk Balkan Mission Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på Balkan Dansk Børnefond Formål: Yde bistand til børn og unge i ulande bl.a. igennem fadderskab Dansk Cyklist Forbund Formål: Skabe større færdselssikkerhed for cyklister mm. Dansk Dyreværn, Aalborg Formål: Støtte dyreværnsarbejde i Nordjylland, herunder sikre forsvarlig drift af foreningens dyreinternat Dansk Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien Dansk Kvindesamfund Formål: At arbejde for fuld ligestilling for kvinder og mænd Dansk Ornitologisk Forening Formål: Forening for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede Dansk Rumænsk Venskabs- og Folkeoplysningsforening Formål: At bistå med opbygning af folkeoplysning i Rumænien Akuttasker m. indhold Trykning af medlemsblad og foldere, renovering af gårdhave og serverrum, kamera/ videokamera Trykning af informationsmateriale, av/it udstyr Hospitalsudstyr Bespisning af hjemløse, vandprojekt og mad Renovering af skoler latriner, it og værelsesrenovering Mobilt info-system Renovering af løbegård Alarmsystem Renovering af mødelokale/køkken, trykning af info-materiale Trykning af folder, stole, teleskoper Køb af tøj, støvler og senge, møbler, renovering af badeværelse

5 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:56 k02 SJ 5 Dansk Russisk Forening Formål: Ved folkeoplysende og kulturel virksomhed og øvrige aktiviteter at fastholde og udvikle de mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Rusland, udvikle samarbejdet mellem de to landes befolkninger samt virke for fred, demokrati og menneskerettigheder. Dansk Russisk Humanitærhjælp Formål: Deltage i internationalt arbejde for børn og voksne primært i Rusland, Zjukovka Dansk Røde Kors Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Formål: I Danmark at fremme kendskabet til tibetansk kultur, at fremme kontakt og forståelse mellem danskere og tibetanere. Dansk Vegetarforening Formål: At fremme udbredelsen af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt samt oplysning om ernæringens betydning for helbredet mv. Dansk Vietnamesisk Forening Formål: At befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam Dansk Zionistforbund Formål: Bla. at fremme zionismens idé, jødisk kultur og arbejde for fredelig sameksistens. Danske Soldaterforeningers Landsraad Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger Dansk-Ugandisk Venskabsforening Formål: Skabe fora for danskere og ugandere, støtte mindre udviklingstiltag samt arbejde for udviklingsassistance til Uganda Dantan Formål: Fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem DK og Tanzania DanWatch Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer i udlandet It Ferie for Tjernobylbørn Hjertestartere og fantomdukker, førstehjælpsudstyr Trykning af folder, multiprinter Trykning af brochure, it Projektor, it-udstyr Trykning af blad, kontorinventar It-udstyr, trykning af info-materiale It Vandpumpe, uv-materiale, it It

6 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:56 k02 SJ 6 Demokratisk Forum-Rumænien Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. Den Danske Afghanistankomité Formål: Aktiv humanitær hjælp til krigsofre Børnehjemsbørn til Danmark samt transport af nødhjælp til Rumænien Renovering af køkken/ vaskeri, it, symaskiner Den Nordiske Lejrskoles venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed Det Danske Hus i Palæstina Formål: At styrke og udbygge relationerne mellem Palæstina og Danmark ved at skabe et sted, hvor danskere gennem sociale og kulturelle aktiviteter, undervisning mv. kan bidrage hertil. Det Mosaiske Troessamfund Formål: At bevare og styrke jødisk tradition og samhørighed for alle jøder i Danmark Det Økologiske Råd Formål: At belyse og fremme mulighederne for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel på nationalt og globalt plan DIB Dansk International Bosætningsservice Formål: At fremme udvikling af en bæredygtig og integreret bosætning blandt fattige i udviklingslande for derigennem at medvirke til forbedring af levevilkårene i et givet område Dienesmindes Venner Formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst- og Centraleuropa Dokumentationscenter mod historieforfalskning Formål: At støtte og offentliggøre resultater af forskning i private og offentligt ejede dokumenter Donation Danmark Rumænien Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv., som ønsker at hjælpe aktivt i Rumænien Inventar Trykning af pjece Ture for ældre og trykning Pc-skærme, bærbare pc er Mødebord, stole, whiteboard Nødhjælpstransport til Tjernobyl, Stolin, Pinsk It Transport af nødhjælp, uv-materiale

7 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:56 k02 SJ 7 DSI Fregatten Jylland Formål: Bevare og vedligeholde Fregatten Jylland og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var om bord i de store træskibes tid. DSP Childrens Project Formål: At støtte børn i Mikindani, Tanzania, så de kan få en skoleuddannelse Dyrenes Beskyttelse Formål: At sikre god dyrevelfærd Dyreværnet Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr Formål: Virke for dyrenes vel og modvirke dyrplageri Emmaus-Samfundet Ålborg Formål: Humanitært hjælpearbejde EMMØ Formål: Oplysning og iværksættelse af aktiviteter inden for områderne vedvarende energi, energibesparelser, energiplanlægning o.l., der også tager økologiske hensyn Ewiket Lehibret Support Association (ELSA) Formål: Fremskaffe midler til forbedring af skoleforholdene i Addis Abeba og udbrede kendskabet til den tredje verden, dens kultur og problemer FIC Formål: På baggrund af bl.a. FN s og Europarådets konventioner om menneskerettigheder gennem konkrete projekter at styrke lønmodtagernes sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder. F.V. Rejse og Kulturklub Formål: At samle tidligere medlemmer af den danske frihedskamp og opretholde forbindelsen mellem dem, og yde støtte til tidligere modstandsfolk og pårørende Fair Trade Butik Bazaren, Århus Formål: Fremme salget af varer, som er produceret og handlet efter fair trade-kriterierne Fair Trade Butik Odense Formål: Arbejde for udbredelsen af fair trade i Danmark. Øge kendskabet til fair trade og til fair handlede produkter. Materialer til renovering af skib Mad til skolebørn Opgradering af økonomisystem Køb af it Trykning af pjece Køb af it Medicinsk udstyr Trykning af folder om Børns vilkår i mineområderne i Tanzania Ture It, butiksinventar, trykning af info-materiale It/av-udstyr

8 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:57 k02 SJ 8 Fair Trade Butik Salam, Vejle Formål: At arbejde for mellemfolkelige relationer og drive fair trade-detailsalg af varer hovedsagelig fra den tredje verden Fair Trade Butikken, Tåstrup Formål: At arbejde for mellemfolkelige relationer og drive fair trade-detailsalg af varer hovedsagelig fra den tredje verden, på et almennyttigt grundlag arbejde for økologisk bæredygtig udvikling Fair Trade Danmark, Odense Formål: Hovedorganisation for mange af fair trade-forretningerne, fremme fair trade-handlen i DK Farmaceuter uden Grænser Formål: Fremme og etablere økonomiske og geografiske muligheder for adgang til sundhed for alle FIR Foreningen af tidligere fanger og modstandsfolk, Ølstykke Formål: At være en paraplyorganisation for de tilsluttede foreninger og deres arbejde for på tværpolitisk basis at bekæmpe nazismen i Danmark og deltage i det tilsvarende arbejde i Europa FN-forbundet Formål: Oplysende og tværpolitisk grundlag, at arbejde for forståelse af nationernes afhængighed af hinanden FN-Museet i Frøslevlejren Formål: Sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der med mandat har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden Folkebevægelsen mod Nazisme Formål: At medvirke til at afsløre og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag Folk og Forsvar Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen Fonden Leve Børnene Formål: At hjælpe børn i nød i hele verden Foreningen af Gestapofanger fra Besættelsen Formål: Tidligere fanger fra 2. verdenskrig Dankortterminal, fotoapparat, bord, reol Butiksbelysning, trykning af flyers Trykning af folder, telefonudstyr Trykning af info-materiale Veteranrejser Plakatrør, labels Trykning af info-materiale Tur til Berlin Trykning af folder Materiale til klatrevæg Tur til Skagen

9 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:57 k02 SJ 9 Foreningen for Energi og Miljø, Glostrup Formål: At informere om metoder til effektiv energiudnyttelse Foreningen Hjælp til Litauens Børn Formål: : Humanitær støtte for børnehjem plejehjem og sygehuse i Litauen Foreningen Rumænien 97 Formål: Velgørende og humanitær hjælp til Rumænien Foreningen Slænget Formål: Fokus på børns vilkår i ind- og udland, specielt ulandene Foreningen Straatag Formål: At medvirke til at bevare almene bevaringsværdige og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker Friends International, Brande Formål: At støtte humanitært og socialt arbejde i ulande. Frihedskampens Erhvervshæmmede, Svendborg Formål: At samle, hjælpe og vejlede medlemmer, der under den tyske besættelse deltog i frihedskampen og derved pådrog sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er blevet nedsat. Genvej til Udvikling Formål: Hjælp til ulande Gestapo-fangerne Randers Formål: Bl.a. at samle tidligere medlemmer af modstandsbevægelsen og andre ofre for nazismen, kæmpe for retten til frit at tænke, tro og tale, at søge samarbejde med ligestillede organisationer. Ghana Venskabsgrupperne Danmark Formål: At udvikle venskab mellem venskabsgrupper i Danmark og Ghana gennem selvhjælpsgrupper Globalt Udviklings Forum Formål: At fremme udvikling af samarbejde mellem organisationer og institutioner med henblik på at sikre menneskets og landets kontinuerlige udvikling som en proces, hvorigennem alle friheder og rettigheder bliver fremmet Trykning af blad Tøj, sko Transport af nødhjælp Højtalerkits Trykning af informationsmateriale Renovering af bygning/vindpumpe, brønd, fødevarer Ture og kransenedlæggelser Brøndrenovering Ture Trykning af informationsmateriale Trykning af informationsmateriale

10 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:57 k02 SJ 10 Grøn Burkina Faso Formål: At støtte og fremskaffe midler til gennemførelse af dyrkningsprojekter i den afrikanske stat Burkina Faso Himmerlands Energi- og Miljøforening Formål: Fremme omstillingen af energiforsyningen til vedvarende energi og fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser miljøhensyn og økologisk balance Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund Holger Danske Klubben Formål: Modstandsfolk fra 2. verdenskrig Holstebro Nødhjælp til Østeuropa Formål: Støtte østeuropæiske døgninstitutioner, hospitaler mv. ud fra princippet hjælp til selvhjælp Hjælp til Armenien/Hviderusland, Roslev Formål: At yde humanitær hjælp til dårligt stillede i Armenien, Hviderusland og Østeuropa Hjælp til Rusland Formål: At skabe og vedligeholde kontakt til Den Ortodokse Kirke i Rusland og herigennem yde almennyttigt, humanitært hjælpearbejde Hjælp Sarajevos Børn Formål: At yde humanitær hjælp til børn i Bosnien-Hercegovina Horserød Stutthoffforeningen Formål: At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad, samle, hjælpe og vejlede medlemmer, der under den tyske besættelse deltog i frihedskampen og derved pådrog sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er blevet nedsat. Hvideruslandskomiteen i Kolding, Egtved Formål: At yde humanitær hjælp og udbrede demokratiske og kulturelle værdier Indiengruppen på Fyn Formål: Bæredygtig forbedring af levevilkårene i den tredje verden, specielt Indien Færdiggørelse af landbrugsskole Kontorinventar Transport af nødhjælp Ture Transport af nødhjælp Transport af nødhjælp Mad, medicin, tøj Køb af fødevarer til børn Rejse til Stutthof Transport af nødhjælp Fiskeprojekt i Indien

11 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:58 k02 SJ 11 Ingeniører uden Grænser. Formål: Er bl.a. at stille ingeniørviden og -kapacitet til rådighed i katastrofeområder. International Børnehjælp Formål: At yde bistand til børn International Aid Services, Brande Formål: At yde katastrofehjælp til tredjelande International Børnesolidaritet Formål: At yde solidaritets- og bistandsprojekter til gavn for børn og unge i den fattige del af verden International Kontakt Formål: Kontakt til mennesker og støtte til projekter i ulande International Teacher Association, Danmark Formål: At fremme fred, menneskerettighder og demokrati Kvindernes U-landsudvalg Formål: Hjælper gennem oplysningsarbejde dårligt stillede kvinder i ulandene Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed Formål: Social, økonomisk og politisk lighed og retfærdighed, afskaffelse af enhver form for krig og væbnet konflikt, og afskaffelse af al form for diskrimination. Landsforeningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Egå Formål: Mennesker, som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Landsforeningen Den Danske Hjælpefond Formål: Yder bistand til mennesker, der pga. krig, katastrofer mv. er i nød Landsforeningen Husdyrenes Vel Formål: At beskytte alle dyrearter i Danmark Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Formål: Arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger mv. Landsforeningen Levende Hav Formål: At arbejde for bevarelse af havets økosystem, det marine landskab, et mere bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri Vandtårn, brønd Renovering af sovesal Mad, tøj og sko til Kenya Trykning af folder og jubilæumsskrift Symaskiner Tøj, undervisningsmateriale Trykning af informationsmateriale, itudstyr, Kontorinventar, trykning af nyhedsbreve Senge, hårde hvidevarer, renovering af værelse Færdiggørelse af skole, renovering af lærerboliger Trykning af folder Trykning af temahæfte, info-folder Trykning af folder/ hæfte

12 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:58 k02 SJ 12 Landsforeningen Praktisk Økologi Formål: Fremme kendskab til økologisk levevis Landsforeningen til Oplysning om og Afskaffelse af Vivisektion, Maribo Formål: At arbejde for afskaffelse af dyreforsøg Leagounols Venner Formål: Humanitær hjælp til et børnehjem i Rumænien Lions Club, Sønderborg Formål: At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk Læger uden Grænser Formål: At yde hjælp til befolkninger i nød LØB, Landsforeningen Økologisk Byggeri Formål: At fremme økologisk byggeri Mandela Center Danmark Formål: Sikre og fremme, at Nelson Mandelas liv, arbejde og tanker huskes og anvendes. Virke for tilgivelse, sandhed, fred og forsoning i verden mellem folkeslag og befolkningsgrupper Masangas Venner Formål: Yde en indsats, så hospitalet i Masanga, Sierra Leone, kan blive reetableret. Støtte den lokale befolkning, så den selv vil kunne drive det. Max Havelaar Fonden. Formål: At fremme eksistenssikrende og miljøvenlig handel. Mellemfolkeligt Samvirke Formål: At fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet, at bidrage til en bæredygtig global udvikling og en retfærdig fordeling af jordens rigdomme. Miljø- & Energicentret, Tåstrup Formål: At styrke en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance Mission Øst Formål: At yde akut bistand og udviklingshjælp til nødlidende i Østeuropa og Asien It, digitalkamera, videokamera Trykning af oplysningsmateriale Transport af nødhjælp, værktøj Transport af nødhjælp Arkivskabe Trykning af folder, skærm Trykning af brochure Projektor, regnskabsprogram Trykning af magasin, nyhedsbrev Trykning af folder Køb af it Mad, medicin, tøj, bøger, skoleuniformer, senge til børnehjem

13 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:58 k02 SJ 13 Nepenthes Formål: At udbrede kendskabet til verdens skove og sætte fokus på de problemer, som opstår, når skovene ødelægges Netværket for Økologisk Folkeoplysning Formål: At informere, oplyse og inspirere omkring natur, miljø, økologi m.v. New Life Ghana Formål: Støtte udsatte grupper i Ghana, herunder børnehjemmet New Life International Nordisk Humanitærhjælp Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælpearbejde Nyt Hesteliv Formål: At modtage eller opkøbe heste og ponyer i nød og hjælpe dem videre til et nyt og bedre liv. Nøragers Humanitære Hjælpefond Formål: At fremskaffe hjælpemidler til russiske børnehjem og afholde sommerlejr mv. Operation Dagsværk Formål: Styrke solidariteten mellem danske gymnasier og den fattige del af verden Oplysningscenter om den 3. verden, Århus Formål: At drive O3V-centret, der formidler oplysning om lande og kulturer i den 3. verden Organisationen for Vedvarende Energi Formål: At arbejde for nationalt og globalt energi- og ressourcepolitik Papay Danmark Formål: Støtte den ghanesiske ngo Papaye Ghana Children in Need og andre lignende projekter Papuakids Formål: At hjælpe fattige papuanske børn, især forældreløse og udsatte. Pindsvinehjælpen Formål: At yde hjælp til syge, nødstedte og tilskadekomne pindsvin Pindsvinevennerne i Danmark Formål: At udbrede viden om pindsvins naturlige livsform Køb af projektor, monitor, pc Trykning af kampagnemateriale, it Skolemateriale, skoleuniformer Medicinsk udstyr, inventar, it, symaskiner, mejeriudstyr Trykning af medlemsblad Skolepulte, hygiejne og medicin Køb af it, trykning af foldere Køb af projektor og fladskærme Køb af pc, trykning af hæfte Skolemad Medicinsk udstyr, tøj madrasser, tæpper Medicinsk udstyr Køb af løbegårde og plejekasser

14 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:59 k02 SJ 14 Plan International Danmark Formål: At opnå varige forbedringer af levevilkårene for fattige børn og deres familier i udviklingslande. Polsk Dansk Humanitær Forening Roszkowo Formål: Humanitært arbejde i Polen Polske Børn Himmerland Formål: At hjælpe polske børn i dehårdest miljøbelastede områder af Polen Projekt Ulandshjælp til selvhjælp PULS Formål: At formidle hjælp til selvhjælp i u- lande. Puntland Aid Service Formål: Forbedre livsvilkårene for somaliere i DK og Somalia Red Børnene i Gorom-Gorom Formål: At støtte den burkinske forening med hjemsted i Gorom-Gorom i at skaffe børn i Oudalanprovinsen mad, tøj, medicin og skolegang Rumæniensprojekt Nord Formål: At fremme demokratisk og økonomisk udvikling i Østeuropa-Rumænien Rumæniensprojektet af 1992 Formål: At forbedre dagligdagen og fremtidsmulighederne i Banat-provinsen Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Fredericia Formål: Mennesker, som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Frederikssund Formål: Mennesker, som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Sjællandsafd. Formål: Mennesker, som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Samsø Energi- og Miljøkontor Formål: Fremme omstillingen af energiforsyningen til vedvarende energi, der tilgodeser økologisk balance Trykning af informationsmateriale, video, diktafon Sommerlejr for børnehjemsbørn Ferieophold Etablering af vandingskanal i Tanzania Videokamera Mad til børn Transport af nødhjælp, vandværk Til sommerlejr og nødhjælpstransport Ture Ture og møder Ture Printer/kopimaskine

15 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :06:59 k02 SJ 15 Sarons Slette Missions- og Nødhjælpscenter Formål: Landsdækkende missions- og humanitær organisation, der hjælper nødstedte Sdr. Bork Nødhjælp Formål: At yde almennyttig humanitær hjælp Seniorer uden Grænser Formål: At anvende og formidle de faglige og menneskelige ressourcer blandt seniorer, der med ulønnet arbejdskraft kan og vil forbedre livsbetingelserne for de fattige i alle dele af verden SHAA, Seniorhænder til Afrika og Asien Formål: Organisere danske seniorer til en indsats for marginaliserede børn og unge med særligt fokus på forældreløse børn i Afrika og Asien Solens Børn Formål: Hjælp til gadebørn og fattige børn i Peru via værestedet INTI RUNAKUNAQ WASIN SOS Børnebyerne Formål: Hjælpe i tredje verden, primært igennem fadderskab SOS mod Racisme Formål: At bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning. Stairway Danmark. Formål: Hjælp til gadebørn i Filippinerne STS International Solidarity Formål: Arbejder for bekæmpelse af etnisk og religiøst had og at støtte udviklingen af demokratiske samfund Støttekomiteen for Tibet, Danmark Formål: At informere om forhold i Tibet mv. Sudanmissionen Formål: Samarbejde med kirker i Afrika om forskellige projekter Syvende Dags Adventisterne Formål: At drive humanitært og socialt nødhjælpsarbejde i Danmark og udlandet Tandsundhed uden Grænser Formål: At fremme tandsundheden i den 3. verdens lande Transport af nødhjælp, Ukraine Renovering af børnehjem, bespisning af ældre Renovering af brønd Trykning af folder Renovering af køkken Trykning og køb af kontorinventar, projektor, kamera Trykning af oplysningsmateriale Renovering af sovesal, køb af projektor, borde, stole Køb af it og kontorudstyr Køb af it Køb af cykler til udviklingsmedarbejdere i Cameroun Transport af nødhjælp Køb af it

16 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :07:00 k02 SJ 16 Terres des Hommes Formål: Hjælp til nødstedte børn over hele verden Theresienstadt Foreningen Formål: Forening for tidligere kz- fanger Tjernobylforeningen Formål: Oprette lejrophold for ramte af Tjernobyl katastrofen. Landsforeningen Svalerne Formål: At gøre en indsats for at afhjælpe nød i verden på baggrund af Abbé Pierres grundtanke U-landsorganisationen IBIS Formål: Arbejder for at styrke befolkningsgruppers organisering og direkte indflydelse i den tredje verden Vennekredsen for Zimlat Primary School, Allerød Formål: At yde støtte til selve skolen Vennekredsen i Danmark, Uggerløse (tidl. Neuengammeforeningen) Formål: Støtte og sammenhold for tidl. fanger i kz-lejren Neuengamme Venskab over Grænser Formål: Humanitært hjælpearbejde til venskabsbyen Rubel, Hviderusland, især til børn og unge Venskabsforeningen Danmark-Rumænien, Kbh. Formål: At skabe og udvikle venskabelige relationer til Rumænien Working School, Espergærde Formål: Yder bistand i form af oplæring og uddannelse af børn i den tredje verden WSPA Danmark Beskyttelse af dyr Formål: Beskyttelse af dyr igennem oplysning Ærø hjælper Rumænien, Marstal Formål: Indsamling af relevante midler til hjælp i Rumænien Østeuropæisk Børnehjælp Formål: Frivillig og humanitær indsats for trængende østeuropæiske børn Mad/medicin til Kenya, Cambodja, og Indien Ture Feriebørn til Danmark Trykning af blad Trykning af årsberetning Køb af skoleborde og symaskiner Ture, it Sportstøj Renovering af køkken og tag, vandpumpe It til skole i Laos Til skillevæg Feriebørn til Danmark og feriebørn i Rumænien Transport af nødhjælp til Letland og Rumænien I ALT

17 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm :07:00 k02 SJ 17 c. Efter tipslovens 6 H, stk. 3, skal puljen efter lovens 6 H, stk. 1, nr. 2, fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidler i medfør af lovens 6 H, stk. 1, nr. 2, samt stk. 3. Udgifterne afholdes af Tipsfonde. jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. f. I henhold til LB / forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. Til Finansudvalget. BRIAN MIKKELSEN / Ane Kathrine Lærkesen

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. :

Læs mere

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 166 Aktstykke Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2009 19.031 4 formål,

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\577859\dokumenter\akt166.fm 15-06-09 08:30:36 k01 pz 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. juni 2009. 166 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Øremærket til idræt ( 21.61.20.)

Øremærket til idræt ( 21.61.20.) Aktstykke nr. 134 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 134 Kulturministeriet. København, den 19. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling Aktstykke nr. 106 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 106 Kulturministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223. Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere Tilsagn 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.614,80 Afrika Kontakt 58.474,39 Agerskov Valgmenighed 59.403,93

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Den sidste vilje giver ro

Den sidste vilje giver ro foto ı morsi Den sidste vilje giver ro I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever i ægteskab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man ønsker

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Solidaritet for alle pengene

Solidaritet for alle pengene Solidaritet for alle pengene - information om KFUM og KFUKs solidaritets-tier Flere foldere kan fåes ved henvendelse til: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf. 36 16 60 33 mail: national@kfum-kfuk.dk

Læs mere

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa Hvem taler? Immigranters indflydelse på voksenundervisning (Who speaks. The voices of immigrants on adult education) Co-ordinator: FACEPA Sammenslutning

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Årsrapport 2005 Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Bestyrelsesberetning Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Årsrapport 2004. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Årsrapport 2004. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Årsrapport 2004 Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Bestyrelsesberetning Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Humanitær Hjælp. Grundlæggende principper

Humanitær Hjælp. Grundlæggende principper Humanitær Hjælp Oprettet: 31. oktober 2003 Grundlæggende principper Som Jesu Kristi disciple stræber medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige efter at følge Frelserens formaning om at bespise

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød maj 2011 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2010 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Heslegårdsvej 6, st-2 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN 1. Fondens navn Fondens navn er Fairtrade Mærket Danmark Fonden Nørregade

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

4FairLife. Beretning 2014

4FairLife. Beretning 2014 4FairLife. Beretning 2014 På generalforsamlingen i 2014 vedtog Foreningen Hammershus Fairtrade Concert at ændre navn igen. Den direkte årsag var beslutningen om stoppe Hammershus Fairtrade Concert efter

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Foreningen Afrikaskolen. Foreningen Afrikaskolen Skoleprojekt i Sydafrika

Foreningen Afrikaskolen. Foreningen Afrikaskolen Skoleprojekt i Sydafrika Foreningen Skoleprojekt i Sydafrika Det snakker jeg om... 1. Om Sydafrika 2. Om Bushveld Mission 3. Om Foreningen 4. Om behov 5. Spørgsmål/Diskussion Min baggrund... Formand for Foreningen Arbejdet 15

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster]

Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster] 1 Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster] Fiji/Oceanien DSC_0152.JPG: Marked i Lautoka, Fiji. DSC_0202.JPG: De to fijianske piger går i gymnasiet. De er gode til engelsk

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

VELKOMMEN TIL OPSTARTMØDE

VELKOMMEN TIL OPSTARTMØDE VELKOMMEN TIL OPSTARTMØDE VELKOMST Kontorchef Eva Egesborg Hansen Public Diplomacy & Kommunikation, Danida PROGRAM 10.00 Velkomst 10.10 Gennemgang af dagens program 10.15 Ideen bag 2011 udgaven af Verdens

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere