Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling i Almen medicin i Region Nordjylland 1. november eller 1. december 2015 samt 1. januar 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres proceduren for ansøgning om introduktionsstilling i Almen medicin i Region Nordjylland. Ansøgningen skal altid tage udgangspunkt i den faglige profil, som er godkendt af det videnskabelige selskab og udmeldt af Danske Regioner. I den faglige profil beskrives, hvad der forventes af en ansøger i specialet. De faglige profiler findes på videreuddannelsessekretariatets hjemmeside: Ansættelsesudvalget for specialet foretager på baggrund af ansøgning og CV (samt i nogle tilfælde en kort samtale) en konkret vurdering af den enkelte ansøger. Ansøgning til introduktionsstilling kan kun ske ved anvendelse af det elektroniske ansøgningsskema med ansøgningsfrist 26. august 2015 kl Du anbefales at læse hele vejledningen igennem, inden du går i gang med at oprette en ansøgning. Kun ansøgninger, som er sendt elektronisk, vil komme i betragtning. Det er således ikke muligt at indsende ansøgning eller dokumentation på papir ved ansøgning om introduktionsstilling. Bemærk, at dette betyder, at al dokumentation skal scannes ind. Det anbefales, at du gør dette og har de indscannede bilag tilgængelige, inden du påbegynder udfyldningen af ansøgningsskemaet. Det anbefales, at vedhæfte alle dokumenter i pdf-format, det sikrer større læsbarhed og en pænere ansøgning. Det påhviler dig at sikre, at korrekt dokumentation er vedhæftet ansøgningen. Såfremt du får problemer, er det vigtigt at du uploader din ansøgning (også selvom den er mangelfuld) - så udreder vi problemerne efterfølgende. Hvis problemerne er skyld i, at du ikke kan oploade din ansøgning, er det vigtigt, at du sender en mail til med en udførlig beskrivelse af, hvorfor du ikke kunne indsende din ansøgning. Såfremt du har sendt denne mail inden ansøgningsfristen, bliver du registeret som ansøger og problemerne udredes efterfølgende. For at kunne starte i en introduktionsstilling i Almen medicin i Region Nordjylland skal du have opnået Tilladelse til selvstændigt virke. Hvis du ikke opnår Tilladelse til selvstændigt virke som forventet, og senest i forbindelse med tiltrædelse i introduktionsstillingen, bortfalder et eventuelt tilbud om introduktionsstillingen. Ønsker du at klage over ansættelsesudvalgets vurdering og indstilling, skal klagen sendes til Det Regionale Videreuddannelsessekretariat hvor introduktionsstillingen hører til. Klagen stiles til formanden for udvalget. De ansættende myndigheders afgørelse i ansættelsesspørgsmål kan ikke påklages til Sundhedsstyrelsen eller anden myndighed. Ansættelsessamtaler: Når ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til introduktionsstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland, indgår to elementer i prioriteringen: den motiverede ansøgning og kronologisk CV. Udvælgelsen foretages af: PKL for Almen medicin i Region Nordjylland, en praktiserende speciallæge, en repræsentant for Praksisudvalget i Region Nordjylland, to tillidsrepræsentanter for Almen medicin, en repræsentant fra Primær Sundhed i Region Nordjylland samt en repræsentant fra administrationen. Ansøgere, der søger om en introduktionsstilling af 6 måneders varighed, vil ikke blive indkaldt til samtale. Ansøgere, der søger om en introduktionsstilling af 12 måneders varighed, vil blive indkaldt til en samtale af ca. 15 minutters varighed. Samtalerne vil finde sted den 9. september 2015 i Aalborg. Side 1 af 10

2 Login/oprettelse af bruger: Ved oprettelse af bruger, indtastes oplysninger om navn, cpr-nr. og en permanent, privat adresse. Du skal indtaste adressen to gange ved oprettelsen for en sikkerheds skyld. adressen vil blive brugt til at sende informationer og evt. tilbud om ansættelse i introduktionsstilling. adressen vil også efter ansættelse blive brugt til at give informationer om introduktionsstillingen, så du skal bruge en privat adresse, som du kan beholde også efter jobskifte. Det er ikke muligt at dele en adresse med en anden ansøger. adressen er også brugernavnet på Du vælger selv adgangskoden. Den skal bestå af mindst 6 karakterer og indeholde både små og store bogstaver samt tal. Du skal indtaste adgangskoden 2 gange ved oprettelsen for sikkerheds skyld. Hvis du glemmer din adgangskode, kan du få sendt en ny ved at trykke på Send ny adgangskode. Der sendes herefter en med den nye kode til den adresse, der er registret som brugernavn. Side 2 af 10

3 Konkret vejledning til de enkelte punkter i ansøgningsskemaet Oprettelse af ansøgning: Efter login kommer du til forsiden. Her vil alle uddannelsesforløb, der aktuelt er i opslag, være anført. Hvis du ønsker at søge et af dem (det er muligt at søge flere), vælger du det relevante speciale og videreuddannelsesregion. Herefter kommer du ind på selve ansøgningen, der er opdelt i 5 faneblade. Du skal udfylde og gemme de første 4 faneblade. Det 5. og sidste faneblad bruges til at indsende ansøgningen. Hvis du ikke har gemt for hvert faneblad, vil du ikke kunne indsende ansøgningen. Du kan redigere i din ansøgning frem til ansøgningsfristen udløber. Herefter vil ansøgningen være låst. Obligatoriske vedhæftninger: - kopi af billedsiden i pas, eller anden dokumentation for dansk statsborgerskab eller gyldig arbejds- og opholdstilladelse. (se mere i vejledningen i ansøgningsskemaet) - autorisation for selvstændigt virke De obligatoriske felter vil være angivet med en rød stjerne, indtil feltet bliver udfyldt. Herefter forsvinder den røde stjerne. Du kan ikke indsende din ansøgning uden at have vedhæftet noget under de to punkter, samt have udfyldt felter markeret med rød stjerne. Dokumentation vedhæftes i en af følgende filtyper: JPG, TIF, TIFF, PDF, DOC, DOCX, XLS, RTF. Det anbefales, at vedhæfte alle dokumenter i pdf-format, idet det sikrer større læsbarhed og en pænere ansøgning. Side 3 af 10

4 Fanebladet STAMDATA: Personlige oplysninger: Navn, cpr-nr., og adresse hentes fra de oplysninger, der blev tastet ind ved brugeroprettelsen. Nationalitet: Ved ansættelse af læger stilles der - afhængigt af statsborgerskab krav om: Ansøgere med statsborgerskab i de nordiske lande Hvis du er statsborger i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige - stilles der ikke krav om arbejds- og opholdstilladelse eller registreringsbevis. Du skal dog vedhæfte kopi af pas med synligt billede, cpr-nr. og nummerkode eller udskrift fra Folkeregisteret om bekræftelse af statsborgerskab. Ansøgere med statsborgerskab i EU/EØS-landene samt Schweiz Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land eller i Schweiz, kan du opholde dig i Danmark efter reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Hvis du er omfattet af denne gruppe, skal du ansøge Statsforvaltningen om et registreringsbevis, som vedhæftes. Hvis du ikke på ansættelsestidspunktet er i besiddelse af et registreringsbevis, skal du være opmærksom på, at det er en betingelse for ansættelse, at der ansøges om registreringsbevis ved Statsforvaltningen. Kopi af registreringsbevis skal snarest fremsendes til lønafdelingen. Ansøgere, der ikke er statsborgere i ovenstående lande Hvis du ikke er statsborger i et nordisk land, et EU/EØS-land eller Schweiz stilles der krav om arbejds- og opholdstilladelse fra Udlændingeservice. Hvis du ikke på ansættelsestidspunktet er i besiddelse af en arbejds- og opholdstilladelse, skal du være opmærksom på, at det er en betingelse for ansættelse, at der senest på tiltrædelsestidspunktet forevises kopi af arbejds- og opholdstilladelse til lønafdelingen. Hvis du allerede har en humanitær opholdstilladelse eller en opholdstilladelse efter reglerne om asyl eller familiesammenføring, stilles der ikke krav om arbejdstilladelse. Evt. humanitær opholdstilladelse eller en opholdstilladelse efter reglerne om asyl eller familiesammenføring skal vedhæftes. Se eventuelt hjemmesiden Adresse: Ved adresse i udlandet, skrives adressen i fritekst-feltet, og landet angives i rullemenuen. Uddannelse: Ved uddannelse i Udlandet, angives universitetets navn og land. Angiv uddannelsesår og halvår (sommer - vinter). Angiv dato for dansk autorisation samt autorisations-id. (Fremgår af autorisationen og i Sundhedsstyrelsen elektroniske autorisationsregister) Angiv dato for udstedelse af Tilladelse til selvstændigt virke og vedhæft denne som fil. Du kan vedhæfte et udtræk fra autorisationsregisteret på Sundhedsstyrelsen hjemmeside, eller den mail fra Sundhedsstyrelsen, der giver dig besked på, at du har opnået Tilladelse til selvstændigt virke. Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens overgang til papirløs autorisation her: Hvis du ikke har afsluttet din KBU og dermed ikke har fået Tilladelse til selvstændigt virke, vedhæfter du i stedet dokumentation fra dit sidste ansættelsessted i KBU, der angiver hvilken dato, du forventes at færdiggøre denne. Hvis du tidligere har opnået speciallægeanerkendelse, angives dato og specialet vælges i rullemenuen. Speciallægeanerkendelse vedhæftes. Side 4 af 10

5 Dansk ph.d. eller disputats: Angiv om afhandlingen er indleveret, antaget eller godkendt. Angiv dato samt universitet. Hvis afhandlingen er blevet godkendt, vedhæftes beviset for den akademiske grad. Udenlandsk ph.d. eller disputats: Angiv dato, universitet samt land. Vedhæft dokumentation, f.eks. ph.d. bevis eller lignende. 5-årsfristen Der skal ikke vedhæftes dokumentation for dispensation for 5-årsfristen i forbindelse med: - barsel/forældreorlov - ansættelser i forsvaret Hvis du har afholdt barsel/forældreorlov eller været i forsvaret, skal dette dog fremgå af dit CV. Der skal vedhæftes dokumentation for dispensation for 5-årsfristen i forbindelse med: Ph.d: Dispensation for 5-årsfristen pga. indleveret ph.d. efter påbegyndt KBU skal vedhæftes under punktet ovenfor ang. gennemført dansk ph.d. forløb. Deltid: Ved deltid i KBU eller introduktionsstilling, vedhæftes dokumentation fra videreuddannelsessekretariatet. Deltid i uklassificerede stillinger medfører ikke forlængelse. Du kan kun indstilles til et forløb, hvis du senest ved samtalen kan dokumentere dispensation fra Sundhedsstyrelsen om forlængelse af 5-årsfristen. Opnåede dispensationer fra Sundhedsstyrelsen om forlængelse af 5-årsfristen vedhæftes på stamdatasiden ud for Dispensation fra Sundhedsstyrelsen. For flere oplysninger om 5-årsfristen og mulige dispensationer herfra se: Publicerede publikationer i peer reviewed tidsskrifter Vedhæft dokumentation, f.eks. udskrift fra PubMed eller lignende. Der kan vedhæftes én fil. Kopi af selve artiklerne skal ikke vedhæftes. Posters, abstracts, foredrag i videnskabelige selskaber, o.l. Lav din egen liste over posters, abstracts, foredrag o.l. og vedhæft listen som fil. Du skal ikke vedhæfte selve posteren, abstractet m.v. Der kan vedhæftes én fil. Du kan evt. medbringe yderligere dokumentation til ansættelsessamtalen. HUSK at gemme inden du går videre. Du skal gemme på hvert enkelt faneblad. Side 5 af 10

6 Fanebladet CV: Curriculum Vitae: Her indtastes oplysninger om ansættelser og orlovsperioder i kronologisk orden. Husk at angive din nuværende ansættelse. Du skal indtaste en linje for hver ansættelse i turnus/kbu. For hver ansættelse skal du trykke på Indsæt aktivitet her. Du skal selv indtaste i kronologisk rækkefølge idet ansættelserne kommer i den rækkefølge, de står på skærmen. Hvis du skal indsætte en ny ansættelse mellem to andre, indtastede ansættelser, skal du trykke på knappen Indsæt aktivitet her som står i mellem disse to ansættelser. Når din henter din ansøgning i pdf-format på forsiden, vil CV et være opstillet i et kortere listeformat. Det er obligatorisk at udfylde felterne under periode Fra og Til. Angiv Hospital/sygehus og afdeling eller praksis i fritekstfeltet. Stillingstypen vælges i rullemenuen. Husk at angive din nuværende ansættelse. Vedrørende orlov: Hvis du har haft orlov, f.eks. i forbindelse med barsel, angives dette ved at vælge orlov under rullemenuen Stillingstype. Du skal så under bemærkninger angive hvilken ansættelse du havde orlov fra, samt gerne hvilken type orlov. Det kronologiske CV bør indeholde: - Ansættelser med tilhørende ansættelsesperioder - såvel klassificerede som uklassificerede ansættelser - Orlovsperioder Øvrige kurser: Du kan vedhæfte én fil med en samlet liste over dine relevante kurser. Kursusoversigten bør indeholde: - Kursusaktiviteter med tilhørende kursusperiode/-længde Øvrige aktiviteter: Du kan vedhæfte én fil med en samlet liste over øvrige relevante aktiviteter. Aktivitetsoversigten bør indeholde: - Andre aktiviteter med relevans for specialet (eksempelvis forskning, undervisning, kongresdeltagelse) - Relevante fritidsaktiviteter (eksempelvis frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde mv.) Supplerende oplysninger: Funktionstid: Vedhæft evt. dokumentation for funktionstid jf. vejledning: Du skal være opmærksom på overenskomstens funktionstidsbegrænsninger Funktionstidsbestemmelser gælder for læger der ikke er omfattet af 5 årsfristen. Hvis du har været ansat i mere end 24 mdr. på samme afdeling inden starten af et hoveduddannelsesforløb, skal du have dispensation for funktionstid. Fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længerevarende sygdom, værnepligt eller ren forskningsansættelse medregnes ikke i funktionstiden. Det er aftalens parter Danske Regioner og Yngre Læger, der bevilger dispensationen. Rent praktisk foregår det ved, at din afdelingsledelse retter henvendelse til Danske Regioner med en indstilling, og parterne træffer herefter en afgørelse. Henvendelse vedr. dispensation skal ske til Danske Regioner: Du kan finde oplysninger om funktionstid via dette link: Side 6 af 10

7 Relevant dokumentation: VIGTIGT!!! Vedhæft kursusbevis (én fil) for de tre kurser: Akutmedicin og kommunikation, Læring samt Kommunikation fra basisuddannelsen. Hvis de generelle kurser fra basisuddannelsen ikke er gennemført på ansøgningstidspunktet, vedhæftes bekræftelse, fra kursusudbyder, på, at du er optaget på kurset/erne. HUSK at gemme inden du går videre. Du skal gemme på hvert enkelt faneblad. Side 7 af 10

8 Fanebladet MOTIVERET ANSØGNING: Vedhæft motiveret ansøgning på maksimalt én A-4 side. Skal være skrevet med Times New Roman skriftstørrelse 12. Der kan vedhæftes én fil. Følgende formater accepteres: JPG, TIF, TIFF, PDF, DOC, DOCX, XLS, RTF. Den motiverede ansøgning opbygges med udgangspunkt i den faglige profil for specialet. Der ønskes en beskrivelse af personlige overvejelser og tanker omkring egen person i relation til specialet Almen medicin belyst ud fra de syv lægeroller med særlig vægt på rollerne som medicinsk ekspert, kommunikator og sundhedsfremmer. Måden, hvorpå de syv lægeroller inddrages i ansøgningen, skal således afspejle, hvem du er, og hvordan du arbejder som læge. Ansættelsesudvalget vil også gerne høre om dine personlige forhold (eksempelvis fritidsinteresser, børn mv.) Brug af tomme floskler og klicher vil ikke blive vurderet positivt. Som udgangspunkt vil regionen gerne opnå det bedst mulige match mellem tutor- og uddannelseslæge, derfor kan du som uddannelseslæge selv fremsætte ønsker i forhold til valg af uddannelsespraksis. Der er dog ikke garanti for at ønsket kan opfyldes. Har du ikke selv kontakt til en tutorlæge i regionen, kan du kontakte den regionale videreuddannelse i Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet, Region Nordjylland og få hjælp til at finde en tutorpraksis. HUSK at gemme inden du går videre. Du skal gemme på hvert enkelt faneblad. Faglig profil I den faglige profil beskrives, hvad der forventes af en ansøger til en hoveduddannelsesstilling i specialet. Den faglige profil findes her. Side 8 af 10

9 Fanebladet PRIORITERING: Introduktionsstillingerne prioriteres med nummer 1, 2 og 3 afhængigt af, hvornår du ønsker at starte. Ingen introduktionsstillinger kan prioriteres ens. Hvis der er (introduktionsstillinger med) startdatoer, du ikke ønsker, skal du undlade at prioritere dem. Hvis din introduktionsstilling i Almen medicin skal være af 12 måneders varighed, som følge af, at du ikke tidligere har gennemført ansættelse i Almen medicin under basisuddannelse, skal du stadig prioritere ét eller flere af de tre forløb - igen afhængigt af hvornår du ønsker at starte. Praksis Som udgangspunkt vil regionen gerne opnå det bedst mulige match mellem tutor- og uddannelseslæge, derfor kan du som uddannelseslæge selv fremsætte ønsker i forhold til valg af uddannelsespraksis. Der er dog ikke garanti for at ønsket kan opfyldes. Har du ikke selv en kontakt til en tutorlæge i regionen kan du kontakte den regionale videreuddannelse i Sundhed Plan og Kvalitet, Region Nordjylland og få hjælp til at finde en tutorpraksis. HUSK at gemme inden du går videre. Du skal gemme på hvert enkelt faneblad. Side 9 af 10

10 Fanebladet INDSEND ANSØGNING: Hvis du mangler at udfylde dele af ansøgningen, vil dette fremgå af fanebladet INDSEND ANSØGNING. Først når du har udfyldt og gemt alle faneblade, vil det være muligt at indsende ansøgningen. Dette betyder ikke, at oplysninger og vedhæftninger er blevet godkendt som korrekte, men blot at du har gemt oplysninger og vedhæftninger på alle faneblade og ved alle obligatoriske felter. Efter indsendelse af ansøgning: Du kan ændre i ansøgningen frem til ansøgningsfristens udløb, også selvom du har trykket indsend. Du kan se dine indsendte ansøgninger, når du er på forsiden. Her kan du også se, hvilke ansøgninger du er i gang med, men endnu ikke har indsendt. Indtil ansøgningsfristens udløb vil du kunne downloade et foreløbigt PDF-dokument. Det anbefales, at du kigger PDF-udgaven af din ansøgning igennem inden ansøgningsfristens udløb. Du kan slette den indsendte ansøgning, indtil ansøgningsfristen udløber, hvis du har fortrudt din ansøgning. Når ansøgningsfristen er udløbet, vil du kunne downloade en endelig udgave af din ansøgning. Den endelige udgave af din ansøgning er tilgængelig indtil samtaler er afholdt. Al kommunikation i løbet af ansættelsesrunden vil foregå via mail. Hvis du får tilbudt en introduktionsstilling, vil du modtage en mail med et link til med angivelse af en frist på 5 hverdage. Du skal indenfor denne frist logge ind og vælge, om du accepterer eller afviser det tilbudte forløb. Du skal være opmærksom på, at dit svar er bindende. Hvis du accepterer det tilbudte forløb, vil du kunne downloade din uddannelses- og ansættelsesaftale i PDF-format fra forsiden. Dette vil du også kunne gøre senere. Side 10 af 10

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015 Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM efterår 2015 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Denne vejledning er et specialespecifikt

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00 Vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse, Andet halvår 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Tidsplan 3 Den praktiske fremgangsmåde 4 Framelding eller udskydelse af valg af forløb

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier i almen medicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger

Læs mere

Vejledning for TUTORLÆGER. Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation

Vejledning for TUTORLÆGER. Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation Vejledning for TUTORLÆGER Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation Vejledning for TUTORLÆGER Udgivet af Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation Vejledning

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Vejledning i VIAS 4.3 Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Bemærk: Denne vejledning er henvendt til leverandører, der leverer ydelser i forbindelse med koordineringen

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere