Statusevaluering, Cyberhus 2004 til Statusevaluering for perioden 2004 til kort version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version"

Transkript

1 Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008 Cyberhus Statusevaluering for perioden 2004 til kort version InfoCollect.dk Sølystvej 31, 8660 Skanderborg Tlf Cyberhus Cyberhus har ønsket at foretage en evaluering af husets målsætninger, aktiviteter og opnåede resultater i perioden fra etableringen i 2004 frem til efteråret Denne rapport er en kort version af evalueringsrapporten fra november 2008 den fulde rapport kan rekvireres ved henvendelse til Cyberhus. Cyberhus er et online klubhus på internettet, og ønsker at være det foretrukne virtuelle værested for udsatte danske børn og unge. Den primære målgruppe er: børn og uge i aldersgruppen fra cirka 9 til 18 år.

2 Cyberhus er etableret som en socialpædagogisk, non-kommerciel humanitær organisation. Cyberhus er organiseret som en selvstændig enhed med eget budget i Ungdommens Vels regi. Arbejdskraften i Cyberhus baseres primært på frivillige medarbejdere. Evalueringsmetode InfoCollect har i rollen som ekstern evaluator forestået evalueringen, og har som evalueringstilgang benyttet en klassisk metodetriangulering samtidig anvendelse af forskellige metoder. Metodetrianguleringen er anvendt som evalueringsmetode, da den har gjort det muligt, at belyse Cyberhus projektet fra flere sider, hvilket er med til at sikre et nuanceret billede af projekthelheden. Metodetrianguleringen giver mulighed for at de forskellige metoder supplerer hinanden, og giver ny indsigt i forståelsen af Cyberhus. I forbindelse med evalueringen er der således lavet desk research i eksisterende skriftligt materiale, gennemført semistrukturerede personlige- samt gruppeinterview. Endvidere er der foretaget telefoniske interview med eksterne samarbejdspartnere, ligesom der er gennemført kvantitative analyser i form af webbaseret spørgeskemaundersøgelser blandt brugere og medarbejdere. Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008 Evaluators statusbeskrivelse Cyberhus har i sin fireårige levetid formået at opbygge en organisation, der på basis af frivillig arbejdskraft tilbyder støtte og vejledning til udsatte børn og unge via internettet. Cyberhus har vist, at internettet er et yderst anvendeligt medie til vejledning og rådgivning af udsatte børn og unge. Cyberhus baserer sin rådgivning udelukkende på internettet, det giver Cyberhus mulighed for at fokusere 100% på metoderne omkring rådgivning af børn og

3 unge via internettet. Cyberhus arbejder løbende med at udvikle nye rådgivningsformer via internettet. Cyberhus har været i stand til løbende at udvikle nye vinkler i forhold til målsætningen. Cyberhus fremstår som en dynamisk organisation, der er i stand til at identificere muligheder og tilpasse strukturen til disse. Man har klare formulerede visioner, idegrundlag, strategi, formål, mål og målgruppe, og der har i hele Cyberhus levetid været en stadig stigende volumen i rådgivningsaktiviteterne. Den lønnede arbejdskraft i Cyberhus virker som limen i organisationen, der sikrer, at Cyberhus opnår en maksimal effekt af de frivilliges indsats. Det er vanskeligt at forestille sig et aktivitetsniveau på et tilsvarende niveau, såfremt der ikke var lønnet personale i Cyberhus. Cyberhus aktivitetsniveau vil til stadighed være afhængig af ekstern finansiering til dækning af omkostningerne forbundet med driften. Dette kunne f.eks. være kommunal eller statslig støtte. Alternativt vil Cyberhus være afhængig af fondsmidler og lignende.

4

5 Vision og aktiviteter Vision - et online værested for børn og unge Cyberhus ønsker at være udsatte danske børn og unges foretrukne virtuelle socialpædagogiske værested. Efter at Cyberhus i oktober 2004 etablerede hjemmesiden har det været muligt at tilbyde børn og unge råd og vejledning på internettet via anonym rådgivning. Der har i hele Cyberhus levetid været en stadig stigende volumen i rådgivningsaktiviteterne. Et af de bærende principper i Cyberhus er, at aktiviteterne primært baseres på frivillig arbejdskraft, således at de voksne frivillige i Cyberhus arbejder ulønnet. De frivillige repræsenterer en række forskellige faggrupper: pædagoger, psykologer, grafikere, webdesignere, lærere, fotografer m.fl. Antallet af tilknyttede frivillige har været stigende gennem årene. I dag er der i alt tilknyttet ca. 40 voksne personer til driften. Statements fra interview med frivillige medarbejdere Det er et godt projekt, og folk bliver ved med at støtte det og anerkende det Bredden på holdet - mange unge og mange, som har mod på nye ting Forankringen og at man arbejder via det lange seje træk At man kan fange og hjælpe de unge på nettet, samt at det meste foregår anonymt for de unge Arbejdsklimaet, det er helt fantastisk, og det engagement alle lægger i arbejdet At organisationen primært er baseret på frivillighed. Det betyder, at de folk, der er involveret rent faktisk har lyst til at udføre deres funktion og på den måde få indflydelse på sin egen læring Den store aldersmæssige og faglige spredning blandt personale og frivillige giver så mange dejlige vinkler på livet Ud over de frivillige medarbejdere er der tilknyttet 4 fuldtidslønnede medarbejdere til Cyberhus, det drejer sig om: - Projektleder - En fuldtidslønnet koordinator i ChatRådgivningen - En fuldtidslønnet medarbejder i det opsøgende team - En fuldtidslønnet IT/kreativ medarbejder De lønnede medarbejdere er ansat tidsbegrænset. Den lønnede arbejdskraft er med til at sikre kontinuiteten, som er en nødvendighed i en organisation, der primært er baseret på frivillig arbejdskraft. Den lønnede arbejdskraft i Cyberhus virker som limen i organisationen en sammenhængskraft der sikrer, at man i Cyberhus opnår en maksimal effekt af de frivilliges indsats.

6 Eksterne samarbejdspartnere Cyberhus er som en frivillig non-kommerciel, humanitær organisation direkte afhængig af økonomisk støtte fra diverse samarbejdspartnere. Cyberhus har et ønske om at opbygge partnerskaber med jævnbyrdige samarbejdspartnere. Partnerskaberne er kendetegnet ved at være samarbejdsrelationer med særlige tætte relationer mellem parterne. Statements fra interview med eksterne samarbejdspartnere Cyberhus er vores strategisk alliancepartner Sundhedshuset for unge, Århus Kommune Cyberhus skaber sociale relationer gennem IT IT-forum Cyberhus har et højt fagligt niveau, dialog i øjenhøjde Ungdomsringen Cyberhusets frivillige og medarbejdere er præget af at være troværdige, dygtige og ambitiøse Ungdommens vel Cyberhus udviser stort engagement og har gode formidlingsevner Medierådet Målgruppen Cyberhus har en række aktiviteter, der alle retter sig mod børn og unge i aldersgruppen ca. 9 til 18 år. Ifølge målgruppebeskrivelsen er den primære målgruppe børn og unge med personlige eller relationsmæssige problemer samt marginaliserede unge. Medarbejderne i Cyberhus beskriver målgruppen ved at sammenligne med en fysisk klub/ værested, hvor der ligeledes er både ressourcesvage og stærke børn og unge og hvor brugerne benytter sig af forskellige tilbud og aktiviteter. Besøgende på Cyberhus.dk i perioden januar 2005 til maj 2008 Januar 2005 Maj 2008 Oktober 2007 Antallet af besøgende på Cyberhus.dk har i hele perioden været støt stigende. Registrering fra maj 2008, viser således at der var unikke besøg i løbet af maj måned.

7 Brugernes vurdering af Cyberhus I forbindelse med evalueringen er brugerne blevet spurgt, hvorvidt de kunne forestille sig at anbefale Cyberhus.dk til en ven næsten 9 ud af 10 (88%) giver udtryk for, at de kunne forestille sig at anbefale en ven at besøge Cyberhus.dk. Hvilket viser en høj grad af tilfredshed med- og loyalitet overfor Cyberhus. Brugernes villighed til at anbefale Cyberhus.dk 8 ud af 10 (81%) giver udtryk for, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Cyberhus.dk. Hver tiende udtrykker utilfredshed med Cyberhus.dk. Det faktum at ca. 80% af brugerne udtrykker tilfredshed med Cyberhus.dk, borger for at Cyberhus.dk opfylder brugergruppens behov, og er endvidere et udtryk for at brugergruppen får indfriet deres forventninger til Cyberhus.dk. Brugernes overordnede tilfredshed med Cyberhus.dk

8 Kerneaktiviteter i Cyberhus Fælles for Cyberhus aktiviteter er, at de har udspring i rådgivning af børn og unge via internettet. Aktiviteterne kan opdeles i tre hovedformer: Rådgivende aktiviteter Inddragende aktiviteter Opsøgende aktiviteter Rådgivende aktiviteter Cyberhus tilbyder en række rådgivende aktiviteter til børn og unge. Fælles for disse rådgivende aktiviteter er mediet nemlig internettet. ChatRådgivningen ChatRådgivningen er gratis og foregår på anonym basis. Børnene og de unge er sikret anonymitet via det setup der er valgt i Cyberhus, og samtlige frivillige rådgivere afgiver tavshedsløfte. Der stilles krav om, at de frivillige til denne funktion har en socialpædagogisk baggrund. Det er en stor udfordring at rekruttere frivillige til denne funktion, da der er stor rift om personer med de nødvendige kvalifikationer i de frivillige kredse. Note: Antallet af samtaler for 2008 er opgjort efter 8 måneder ultimo august 2008

9 Udvikling i antallet af besøgende i ChatRådgivningen Andre rådgivningsaktiviteter Cyberhus tilbyder andre former for netbaseret onlinerådgivning. Børn og unge kan således f.eks. søge rådgivning i diverse brevkasser. I brevkasserne kan børnene og de unge stille spørgsmål til de voksne inden for en række områder blandt andet inden for temaer som: kost, følelser, mad, ernæring, sport, sundhed, uddannelse og jura. Brevkasserne er et væsentligt supplement til Chatrådgivningen. Børnene og de unge opfordres direkte til at benytte brevkasserne, når der ikke er vejledere til stede i Chatrådgivningen. Inddragende aktiviteter Cyberhus driver en række inddragende aktiviteter, hvor børnene og de unge selv er aktive i processen. Cyberhus vil gerne vise børnene og de unge internettets muligheder, og samtidig skabe et trygt værested på nettet for børn og unge CyberAktive Cyberhus taler personligt med alle børn og unge, der er tilknyttet som CyberAktiv. De CyberAktive har mulighed for på distancen via internettet, at beskæftige sig med en række forskellige aktiviteter f.eks. bog- og filmanmeldelser, forfatterskab, historiefortælling, ITsupport og webdesign. Statements fra interview med CyberAktiv Man snakker med mange hyggelige mennesker og man kan få hjælp Jeg synes, det er dejligt og hyggeligt! Det er kanon godt, man lærer noget nyt Det er super hyggeligt - jamen bare et fedt sted Det er sejt, man lærer mange ting Fællesskabet, jeg har adgang til adminsiden, og så er det i det hele taget sjovt :-D CyberForum

10 CyberForum er et åbent online forum, hvor børn og unge frit kan poste indlæg. De voksne i Cyberhus går dagligt ind og sikrer, at der er en god tone i kommunikationen, indlæggene skal være skrevet i og med respekt for andres holdninger. Børnene og de unge har således mulighed for at sende tanker ind til CyberForum, hvor andre børn og unge måske vælger at sende et godt råd med deres erfaringer eller en hilsen. I debatforummet - forum om ungdomsliv, har der frem til november 2008 været i alt 850 indlæg fordelt på følgende emner: Musik-forum, Ungdomsliv, Horror-Debatten, Pigeliv debat, Billeder på nettet, Chat-debat, Game forum samt Spørg til din PC Skrivekassen Skrivekassen er en anden inddragende aktivitet, hvor brugerne har mulighed for at poste længere/mere omfattende fortællinger på Cyberhus hjemmesiden. Der er ikke noget krav om, at barnet/den unge skal være registreret som bruger på sitet for at skrive i Skrivekassen. Skrivekassen anvendes af de unge til at skrive uddybende beskrivelser af deres specifikke problemstillinger f.eks. i form af livsfortællinger. I Skrivekassen har børnene og de unge mulighed for at kommentere på andre brugeres indlæg. Skrivekassen bruges således til at få feedback fra andre børn og unge i lignende situationer rådgivere i Cyberhus kommenterer på indlæggene i Skrivekassen. Opsøgende aktiviteter Cyberskolen er det overordnede navn for alle aktiviteter i Cyberhus med et element af undervisning. Cyberhus laver opsøgende aktiviteter målrettet skoler, klubber, lærere og forældre. Cyberskolens kerneområder

11 I Cyberskolen er kodeordene inddragelse, dynamik og dialog. Cyberskolens primære opgaver består i at besøge skoler og klubber, og i at formidle viden om blandt andet webetik. Det er intentionen, at Cyberskolen i løbet af de kommende år iværksætter en udvidelse på landsplan. I 2007 gennemførtes flere besøg end de foregående år, ikke mindst som følge af en stor opsøgende indsats med mange skolebesøgsaftaler Cyberskolen i tal - perioden januar 2007 til august 2008 Note: Der foreligger ikke statistik på Cyberskolen fra før januar Økonomi Cyberhus er en non-kommerciel, humanitær organisation, som er afhængig af at få tilført tilskud fra ekstern side. Cyberhus har således siden starten modtaget donationer fra blandt andet: Sygekassernes Helsefond Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål Ungdommens Vel Dansk Ungdoms Fællesråd Nordea, Danmark-fonden Velfærdsministeriet Undervisningsministeriet TrygDanmark Fonden Cyberhus blev i 2008 tildelt 6,1 millioner kroner til arbejdet for udsatte børn og unge. Beløbet udbetales over en periode på tre år med cirka 2 millioner kroner om året. Pengene kommer fra Velfærdsministeriets Satspuljemidler.

12 Tilskuddet har betydet, at det er blevet muligt for Cyberhus at aflønne medarbejdere på centrale positioner i Cyberhus, hvilket har haft en afgørende indflydelse på Cyberhus aktivitetsniveau. Det kan i den sammenhæng konstateres, at det er en stor fordel for et projekt som Cyberhus at få tildelt tilskud, der er så relativt langsigtet, som det er tilfældet med tilskuddet fra Satspuljemidlerne. Det, at udgifterne til driften er sikret i en tre års periode, er med til at skabe ro og frigøre ressourcer. Det gør det muligt for de centrale medarbejdere i Cyberhus, at fokusere på kerneydelserne i stedet for at bruge ressourcer på at søge midler til den fremtidige drift. Cyberhus vil også i fremtiden være afhængig af tilskud. InfoCollect Sølystvej 31, 8660 Skanderborg Tlf Side 11

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed 26.03.2014 Rapport udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Københavns Kommune Udarbejdet af Center for Digital Pædagogik ved Jonas Sindal Nielsen

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

20101025 Projekt (Modul 4) Sarah Celine Elving

20101025 Projekt (Modul 4) Sarah Celine Elving Indhold Indhold... 1 Indledning... 1 Forskningsspørgsmål... 1 Afgrænsning... 2 Begrebsafklaring... 2 Cyberhus... 2 Respondenter/Brugere... 2 Asynkron/synkron kommunikation... 2 Hvad er en chat?... 2 Emoticons...

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus En karakteristik af brugerne og en beskrivelse af deres oplevelser af forløbet i centret Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 1C 690 L6 LOLOOI,Z17 L FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Sundhed Rådhuset,

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere