POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING"

Transkript

1 POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1

2 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Kendskab til praktiske anvisninger Mulighed for at stille spørgsmål Inspiration til, hvor du kan lære mere PROGRAM - MED CIRKATIDER Indledning Positiv psykologi - og kommentarer til beskrivelsen af foredragsrækken Positiv psykologisk coaching Pause Positiv psykologisk coaching - fortsat Coachingøvelse Afrunding 2

3 EBBE LAVENDT Uddannelser Titler Opgaver Arbejdspladser Specialisering Autoriseret psykolog, Københavns Universitet og Master i anvendt positiv psykologi, University of Pennsylvania, intern, McLean Hospital Harvard Medical School Erhvervspsykolog og ph.d.-studerende Center for Positiv Psykologi og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Coaching, positiv terapi, supervision, rådgivning, undervisning og forskning Positiv psykologi, evidensbaseret coaching, work-life balance, stresshåndtering og personlig udvikling FORVENTNINGER Materialet kan downloades fra min hjemmeside: tpage=laer_mere Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage Undervisningen består af en vekselvirkning mellem oplæg, spørgsmål og svar, videoklip, små summeaktiviteter og en enkelt øvelse Du er velkommen til at stille spørgsmål undervejs Vi behøver ikke at komme igennem alt undervisningsmaterialet. Det er skrevet, så du kan læse det senere 3

4 POSITIV PSYKOLOGI - OG KOMMENTARER TIL BESKRIVELSEN AF FOREDRAGSRÆKKEN Positiv psykologi sætter fokus på at fremme glæde, trivsel, lykke og det gode liv. Med andre ord fokuserer positiv psykologi på de situationer, hvor mennesket har det bedst og anvender dets ressourcer mest konstruktivt og optimalt. Retningen har sit udspring i en erkendelse af, at psykologien i mange år har fokuseret på de tilfælde "hvor tingene går galt" - bl.a. udviklingsforstyrrelser, personlige problemer og psykiske sygdomme - og at psykologien har underprioriteret positive fænomener. Få indblik i den positive psykologis grundlæggende teorier og resultater af forelæsere, der har bidraget til bogen "Positiv psykologi" (Hans Reitzels Forlag 2008). Anbefales kan også "Positiv psykologi - positiv pædagogik" (Psykologisk Forlag 2008, red. Hans Henrik Knoop.). 4

5 Positiv psykologi er videnskaben om 1) trivsel og 2) optimal menneskelig funktion dvs. 1) når vi har det godt og 2) klarer os godt BLOMSTREN BRUGES SOM OVERBEGREB TRIVSEL (ENG. WELL-BEING) PRÆSTERE DÅRLIGT Hvile på laurbærrene Sygne hen (eng. languishing) Blomstrende (eng. flourishing) Nødlidende, men fungerende (eng. distressed) PRÆSTERE GODT MISTRIVSEL TILPASSET FRA GRANT & SPENCE,

6 BLOMSTREN Det engelske begreb flourishing kan oversættes med: Opblomstring; at blomstre op Udfoldelse; at folde sig ud (jf. at træde i karakter med fuld styrke) Flor; at være i flor Overskud; at være overskudsagtig At lykkes ~ Selvrealisering, at realisere sig BLOMSTRER DU? VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND/- DAME OG DISKUTER DE TO SPØRGSMÅL: HVOR I MODELLEN VIL DU PLACERE DIG SELV FOR TIDEN? HAR DU VÆRET ANDRE STEDER HENNE? 6

7 FORSKNINGSOMRÅDE IKKE RETNING TRADITIONEL PSYKOLOGI POSITIV PSYKOLOGI Sygdom - raskhed Sundhed - usundhed Behandling Forebyggelse / sundhedsfremme Fejludvikling Udvikling Mistrivsel Trivsel Dysfunktion, normal funktion Optimal funktion, præstation 7

8 PERMA TRE SPOR TIL LYKKEN Overbegreb Inddeling 1. Positive emotioner Lykke (eng. happiness) 2. Engagement 3. Mening Indhold Tilstand (eng. state) Træk (eng. trait) Positive fællesskaber (eng. institutions) 8

9 PERMA Overbegreb Trivsel Inddeling 1. Positive emotioner 2. Engagement 3. Positive relationer 4. Mening 5. At præstere Forkortelse P E R M A HVOR PASSER EMNERNE I FOREDRAGSRÆKKEN IND? Emner, der går på tværs Væsentlige hovedstrømninger og teorier; Livslang udvikling; Vurderinger/assessment; Positiv psykologisk coaching Inddeling 1. Positive emotioner 2. Engagement 3. Positive relationer 4. Mening 5. At præstere Emner Lykke samt subjektiv og psykologisk velvære; Flow Flow, Styrker i arbejdslivet 9

10 POSITIV PSYKOLOGISK COACHING Coaching Evidensbaseret coaching Coaching psykologi Positiv psykologisk coaching HVOR KOMMER POSITIV PSYKOLO- GISK COACHING IND I BILLEDET? Styrkebaseret coaching 10

11 COACHING Coaching er noget andet i dag end for 100 år siden Begrebet coach går tilbage til ungarsk og det 15. århundrede (ungarsk Kocs) og betyder oprindeligt karet eller hestevogn I England introduceredes begrebet coach i anden halvdel af tallet På de angloamerikanske universiteter fungerede coachen som støtteperson i forbindelse med eksamensforberedelse og idrætskonkurrencer 11

12 Ordet coaching bruges om næsten hvad som helst, hvilket skaber en del begrebsforvirring DEFINITIONSRET Mange tror, at coaching er noget bestemt og gerne noget andet end sparring, mentoring, rådgivning, supervision og psykoterapi Der findes mange konkurrerende definitioner af coaching Mange forsøger at sætte sig på definitionsretten EVIDENSBASERET COACHING 12

13 Evidensbaseret coaching er: den intelligente og samvittighedsfulde brug af den bedst tilgængelige viden [fra gyldig forskning og praksis], når man skal beslutte, hvordan man skal designe, implementere og levere coachinginterventioner til klienter, og når man skal designe og undervise på coaching-træningsprogrammer. GRANT & CAVANAGH, 2003 TRE PRINCIPPER FRA EVIDENSBASERET PRAKSIS Brug den bedst tilgængelige viden fra feltet Integrer denne viden med praktikerens egen ekspertise Tilpas det, så det passer til klienten og konteksten STOBER, WILDFLOWER, & DRAKE,

14 Når der tages hensyn til de tre variable, vil interventionerne blive unikt tilpasset til hver enkelt klient [ ] STOBER, WILDFLOWER, & DRAKE, 2005 COACHING PSYKOLOGI 14

15 Coaching psykologi handler om at øge velvære og præstationer i privatlivet og i arbejdssammenhænge understøttet af coachingmodeller, der er baseret på etablerede pædagogiske og psykologiske tilgange GRANT & PALMER, 2002 POSITIV PSYKOLOGI OG COACHING GÅR GODT I SPÆND 15

16 Positiv psykologi og coaching deler bestræbelsen på at forbedre trivsel og præstationer via fokus på det positive I forbindelse med coaching kan positiv psykologi eksempelvis bidrage med: POSITIV PSYKOLOGIS BIDRAG TIL COACHING Baggrundsviden om de typiske samtaleemner i coaching Dokumenterede test og interventioner Teorier til forståelse af virkningsfulde faktorer og mekanismer Forskning om, hvad der skal til for at blive en god praktiker Etc. 16

17 TYPISKE SAMTALEEMNER Mange af de typiske samtaleemner i coaching bliver udforsket inden for positiv psykologi Forskningen kan understøtte coachingsamtalerne Det gælder f.eks. emner såsom: Forudsætninger - f.eks. fokuspersonens parathed, håb og styrker Målsætning - f.eks. trivsel og optimale præstationer Motivation f.eks. indre og værdibaseret motivation Muligheder f.eks. pathways thinking og styrkebaserede strategier Beslutningstagning - f.eks. optimizing Handling f.eks. indsats, bevidst øvelse og vedholdenhed Støtte - f.eks. positive relationer og positive fællesskaber Målopåelse f.eks. selvtillid og tro på succes Positive interventioner fokuserer primært på at øge trivsel, mens coachinginterventioner hovedsageligt fokuserer på at fremme målopnåelse GRANT & SPENCE,

18 POSITIV PSYKOLOGISK COACHING DEFINITIONER AF POSITIV PSYKOLOGISK COACHING I litteraturen findes der en del beskrivelser af positiv psykologisk coaching, men kun ganske få definitioner af begrebet De fleste forfattere fremhæver, at positiv psykologisk coaching er forskningsbaseret Forskningen udvikler sig løbende, og coaches er derfor forpligtede til at holde sig opdateret Forskning, teori, modeller, personvurderinger og interventioner fra positiv psykologi føjes til traditionelle coachingteknikker Positiv psykologi kan ikke stå alene, men må nødvendigvis suppleres af coachingteknkker for at blive til positiv psykologisk coaching 18

19 DEFINITION AF POSITIV PSYKOLOGISK COACHING Aktivitet Udøver Metode Målgruppe Problematik Forandring Mål Sammenhæng Individuel positiv psykologisk coaching er en samtale hvor en coach via forskning, teorier, modeller, personvurderinger og/eller interventioner fra positiv psykologi og coaching intentionelt hjælper med at udforske og/eller håndtere en fokuspersons problemer og/eller udfordringer i et forsøg på at udvikle trivsel og/eller optimale præstationer fysisk, mentalt, socialt og/eller institutionelt - i en privat og/eller professional sammenhæng. LITTERATUR PRODUCERET PR. ÅR Antal (N = 187) LAVENDT,

20 TYPER AF LITTERATUR Artikler Ph.d.-afhandlinger, masterafhandlinger og capstones Plancher Manuskripter, foredrag, præsentationer, masterclasses, workshops og manualer Bøger og kapitler Annoterede bibliografier, boganmeldelser og ledere LAVENDT, 2011 Fire artikler giver det mest opdaterede overblik over forskningen i positiv psykologi og/eller coaching: Lavendts (2011) annoterede bibliografi over akademisk og praksisbaseret litteratur om positiv psykologi og coaching Grant m.fl. s (2010) teoretiske review over akademisk coachinglitteratur So & Kauffmans (2010b) annoterede bibliografi over styrkecoaching Grants (2010) annoterede bibliografi over akademisk coachinglitteratur OVERBLIK OVER FORSKNING I PO- SITIV PSYKOLOGI OG COACHING 20

21 TEORIER Forfatterne til litteraturen om positiv psykologi og coaching henviser til mindst 37 teorier af forskellig oprindelse De mest refererede teorier er anerkendende udforskning, humanistisk psykologi, kognitiv adfærdsteori og løsningsfokuseret teori Der er udviklet nogle ganske få teorier specifikt til positiv psykologisk coaching, men ingen af disse teorier er navngivet Til dato findes der endnu ikke nogen perfekt, overordnet eller forenende teori, som kan adressere de indbyggede modsætninger teorierne imellem FÆLLES ANTAGELSER, MEN FORSKEL- LIGE TILGANGE, TEORIER OG METODER Positiv psykologi er et forsknings- og arbejdsfelt ikke en teoretisk enhed Forfatterne til litteraturen om positiv psykologi og coaching trækker på mange teorier Når positiv psykologi misforstås som én tilgang eller én teori, skyldes det muligvis, at mange forskere og praktikere inden for feltet deler visse (metateoretiske) antagelser Antagelserne kan samles og kaldes den positive forklaringsmodel 21

22 FORSKNING Forskningen i positiv psykologi og coaching er hidtil blevet udgivet i 31 forskellige tidsskrifter Forskningen består primært af små, korte studier, der ikke siger noget om langtidseffekten Flere studier mangler endda kontrolgrupper og randomisering Der er dog dokumentation for, at coaching kan føre til forskellige positiv psykologiske outcomes Store dele af forskningen kan vurderes som værende af lav kvalitet, og der mangler stadig meget arbejde MULIGE MEKANISMER 22

23 MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER Der mangler megen forskning i virkningsfulde faktorer og mekanismerne, som får positive interventioner og coaching til at virke Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt kan konstatere, at visse ting virker, men vi ved dybest set ikke hvorfor For bud på virkningsfulde faktorer se MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER HUBBLE, MILLER, DUNCAN, WAMPOLD, IN PRESS 23

24 MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER Resultaterne fra mit eget forskningsprojekt støtter antagelsen om, at mange virkningsfulde faktorer bidrager til resultater af coachingforløb Det drejer sig bl.a. om at: Få mere selvtillid Opleve positive følelser Afklare hvad du vil Få energi Ændre overbevisninger Etc. Disse resultater kan forstås som interviewpersonernes opfattelser og ikke nødvendigvis den endegyldige sandhed SE FLERE VIDEOER HAR DU LYST TIL AT SE FLERE INTERVIEW OM POSITIV PSYKOLOGI OG COACHING? DU KAN BLIVE DEN FØRSTE I VERDEN TIL AT SE INTERVIEWENE DET ENESTE, DU SKAL GØRE, AT SE OPTAGEL- SERNE PÅ 1-2 TIMER OG NOTERE NOGLE FÅ TING NED UNDERVEJS PÅ DEN MÅDE HJÆLPER DU MED OFFENTLIG- GØRELSEN AF VIDEOERNE PÅ NETTET. 24

25 SUMMEAKTIVITET VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER DE TO SPØRGSMÅL: HVAD HAR DU HÆFTET DIG VED? HVAD KAN DU BRUGE DET TIL? PRAKTISKE ANVISNINGER 25

26 ANVISNINGER Der er langt fra tilstrækkelig med forskning til at understøtte én bestemt måde at udøve positiv psykologisk coaching på Der kan højest opstilles erfaringsbaserede anvisninger for, hvordan ting kan gøres ikke forskningsbaserede anbefalinger i forhold til, hvordan det bør gøres For øjeblikket er den rette måde at udøve positiv psykologisk coaching på groft sagt, hvad der nu engang virker for den enkelte fokusperson og den enkelte udøver [...] positiv psykologi-baserede teknikker kan efter behov væves ind i den fortløbende coachingproces for at tjene klientens dagsorden. Denne tilgang mangler stadig at blive undersøgt videnskabeligt, men erfaring antyder, at disse værktøjer kan oplyse coachingspørgsmål, refleksioner, undersøgelser eller opfordringer. Hver coach kan bruge sin egen bedste praksis og afgøre, hvordan disse værktøjer skal integreres i vedkommendes coachingtilgang. KAUFFMAN,

27 PRAKTISKE ANVISNINGER Den mest dominerende teknik i coaching er at stille spørgsmål, som fokuspersonen skal reflektere over for at kunne svare på Det skaber læring Men det er langt fra den eneste teknik i coaching For veluddannede coaches er det normalt at: Overholde teoretiske principper fra positiv psykologi f.eks. at fokusere på det positive Teste fokuspersonen f.eks. med positivitets- og styrketest Introducere fagbegreber f.eks. om positive følelser, styrker mv. Vise modeller og bruge dem til at analysere udfordringer f.eks. CAPPs styrkemodel PRAKTISKE ANVISNINGER Forklare teoretiske principper f.eks. at udvikle styrker frem for fejlretning Forklare forskning f.eks. at forskning viser, at negative følelser er mere intense end positive Fortælle anonymt om andre fokuspersoners erfaringer f.eks. hvilke metoder de har haft gode erfaringer med Være rollemodel f.eks. ved selv at have prøvet alle interventioner Afprøve værktøjer / øvelser i sessionen f.eks. tre gode ting øvelsen Uddele handouts f.eks. overblik over styrker Give interventioner som hjemmeopgaver f.eks. tre gode ting-øvelsen Give udprint af artikler f.eks. korte interview Henvise til hjemmesider og videoklip f.eks. TED.com, YouTube, etc. Anbefale bøger f.eks. om motivation Osv. 27

28 OVERHOLD TEORETISKE PRINCIPPER FRA POSITIV PSYKOLOGI Fokus på det positive Sigte mod optimal funktion - ikke kun normal funktion Øge positive følelser, engagement, mening og gode forhold til andre Øge handlekraft og selvtillid Beskrive træk som ressourcer og styrker Trække på styrker i forbindelse med løsninger Sikre et højdepunkt og en god afslutning Etc. BRUG TEST 28

29 Vi begriber især igennem vores begreber INTRODUCER FAGBEGREBER Det er svært at reflektere over forhold og tale om dem, hvis man ikke ord for dem Mange coaches introducerer begreber i sessionerne f.eks. positive følelser, styrker mv. Det kan være en stor hjælp til fokuspersonerne VIS MODELLER CAPP,

30 Meget kompetenceudvikling fokuserer på at lukke kompetencegab Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes mangeltænkning: Medarbejderne mangler noget, som de skal lære F.eks. sendes medarbejdere ofte på kurser i noget, de ikke er gode til FORKLAR TEORETISKE PRINCIPPER Et alternativ hertil er at udvikle styrker frem for svagheder Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes ressourcetænkning FORKLAR FORSKNINGSRESULTATER Negative følelser er mere intense end positive følelser Positive følelser forekommer oftere end negative følelser Frekvensen kan opveje intensiteten dvs. du kan modvirke dårlige oplevelser med flere gode oplevelser 30

31 Mange fokuspersoner er interesseret i at høre, hvad der har virket for andre DEL ERFARINGER FRA ANDRE Det gælder især, hvis de har svært ved selv at udtænke nye idéer Erfaringsudveksling og hjælpsomme forslag bliver derfor ofte værdsat Man behøver ikke selv at være lykkelig, for at kunne arbejde med positiv psykologi Men det virker mere troværdigt, hvis du fremstår som en rollemodel VÆR ROLLEMODEL Desuden påvirker du indirekte dem, du prøver at hjælpe: Lykkefølelse / trivsel smitter ud i tredje led Det gælder også fedme og rygeadfærd Energi smitter - jf. styrken gejst, entusiasme og energi; positive energizers 31

32 AFPRØV VÆRKTØJER NEMT SVÆRT LYST TIL Styrkebaseret strategi Op ad bakke-strategi ULYST I FORHOLD TIL Drænende strategi Svaghedsbaseret strategi UDDEL HANDOUTS 32

33 GIV INTERVENTIONER SOM HJEMMEOPGAVER NR. GOD OPLEVELSE HVORFOR GIV UDPRINT AF ARTIKLER 33

34 HENVIS TIL HJEMMESIDER HENVIS TIL VIDEOKLIP 34

35 ANBEFAL BØGER COACHINGØVELSE VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND : DEN ENE TÆNKER PÅ ET MÅL ELLER EN UDFORDRING DEN ANDEN FORSØGER EFTER BEDSTE EVNE AT HJÆLPE DER ER IKKE NOGEN FACITLISTE FOR, HVOR- DAN DET HELT PRÆCIST SKAL GØRES! 35

36 DEFINER ET MÅL ELLER EN UDFORDRING OMRÅDE Overordnet Kognition Affekt Adfærd Krop Forhold til andre Sammenhæng EKSEMPLER PÅ MÅL Blomstren - trivsel og optimale præstationer Erkendelse Få det bedre (forbedret ratio) Flere handlemuligheder og bedre mestring Større fysisk velvære Bedre forhold til andre Forbedrede betingelser SPØRGSMÅL? 36

37 SUMMEAKTIVITET VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER DE TO SPØRGSMÅL: HVAD HAR DU HÆFTET DIG VED? HVAD KAN DU BRUGE DET TIL? AFRUNDING 37

38 HVOR KAN DU LÆRE MERE? POSITIV PSYKOLOGI PORTALEN 38

39 ARTIKLER Grant, Anthony M.; Passmore, Jonathan; Cavanagh, Michael; & Parker, Helen (2010). The state of play in coaching. International Review of Industrial & Organizational Psychology, 25, Jensen, Lisbet (april 2012). PERMA: Den nye videnskabelige opskrift på lykken. I Form, 6. Lavendt, Ebbe (2006). Kan du kende forskel på coaching og psykoterapi? [lang version]. Center for Positiv Psykologi. Lavendt, Ebbe (2009). Coaching en broget branche. Uddannelse & Udvikling, Lavendt, Ebbe (2009). Positiv psykologi - en introduktion til videnskaben om optimal menneskelig funktion. Erhvervspsykologi, 7(4), ARTIKLER Lavendt, Ebbe (2010). Køb af coaching - råd og vejledning om effekt, forbrugersikkerhed og værdi for pengene [lang version]. Center for Positiv Psykologi. Lavendt, Ebbe (april 2011). Positive Psychology Coaching: An Annotated Bibliography from Scholarly and Practice-Based Literature. Center for Positiv Psykologi. 39

40 UNDERVISNINGSMATERIALER Lavendt, Ebbe (2008). Evidensbaseret coaching Samtaler baseret på den bedst tilgængelige viden. Foredrag i foredragsrækken Coaching - forskning og praksis, Institut for Idræt, Københavns Universitet. Lavendt, Ebbe (juni 2010). Positive Psychology Coaching - Using Research in Coaching Practice. Workshop på 5th European Conference on Positive Psychology, European Network for Positive Psychology. Lavendt, Ebbe (december 2010). Positive Psychology Coaching Using Research in Coaching Practice. Præsentation på the 1st International Congress of Coaching Psychology , Special Group in Coaching Psychology, The British Psychological Society. UNDERVISNINGSMATERIALER Lavendt, Ebbe; & Kauffman, Carol (oktober 2011). Executive Coaching: An Annotated Bibliography of Dissertations and Theses. Præsentation til the 2011 Breakthrough Research Roundtable, Institute of Coaching, McLean Hospital Harvard Medical School. Lavendt, Ebbe (marts 2012). Positive Psychology Coaching Effectiveness. Præsentation på Positive the 3rd Australian Positive Psychology and Wellbeing Conference, Sydney Business School, University of Wollongong. Lavendt, Ebbe (10. december 2012). Positiv psykologi - hvad er det, hvorfor virker det, og hvordan kan vi bruge det? Præsentation på Konference om positiv psykologi, Teknologisk Institut og Center for Positiv Psykologi. 40

41 UNDERVISNINGSMATERIALER Lavendt, Ebbe (oktober 2012). Positiv psykologi coaching et ph.d.-projekt om ekspertcoaches' inddragelse af positiv psykologisk forskning. Foredrag i foredragsrækken Coaching - forskning og praksis, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Lavendt, Ebbe (oktober 2012). Positiv psykologi i professionelt hjælpearbejde. Foredrag i foredragsrækken Positiv psykologi, Folkeuniversitetet i Odense. NETVÆRK OG FORENINGER Positiv Psykologi Netværket, Positive Psychology Coaching, Institute of Coaching Professional Association (ICPA), 41

42 POSITIV PSYKOLOGI NETVÆRKET VIDEOER Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, Lavendt, Ebbe (2012). Examples of effective factors, long version. YouTube. 42

43 YOUTUBE-KANALER RADIO Lavendt, Ebbe; & Stender, Bjarke (2008). Coaching og positiv psykologi. Coaching på P1. 43

44 KURSER OG UDDANNELSER Styrkebaseret udvikling: Certificering i brug af styrkebaserede coaching værktøjer, _Certificeringskursus_Forår_2013.pdf Positiv psykologi og ledelse, Positiv psykologi, Positiv Psykologisk Coachinguddannelse, Master i Positiv Psykologi, DPU, Århus Universitet, MASTERUDDANNELSE 44

45 HVAD VIL DU HUSKE FREMOVER? Ifølge peak-end theory husker vi bedst højdepunkter og afslutninger PEAK-END THEORY Taknemmelighedsøvelse er en måde at afslutte undervisning på med en valuering, hvor det positive fremhæves i modsætning til evaluering, hvor både det gode og det dårlige nævnes 45

46 TAKNEMMELIGHEDS- ØVELSE HVAD ER DU TAKNEM- MELIG FOR, AT DU HAR LÆRT I DAG? TAK FOR I DAG! For yderligere spørgsmål kontakt Ebbe Lavendt på eller på 46

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med professionelt

Læs mere

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål Positiv psykologisk coaching Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 Læringsmål Udvikle dybdegående viden og forståelse for positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Forholde sig

Læs mere

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI

KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI KRITIK Der er problemer og kritisable forhold inden for positiv psykologi Det er derfor helt berettiget at kritisere positiv psykologi og anvendt positiv psykologi Kritik kan

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Studiecoaching. Forfatter: Jakob Fog. Vejleder: Åse Lading. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009

Studiecoaching. Forfatter: Jakob Fog. Vejleder: Åse Lading. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009 Studiecoaching Forfatter: Jakob Fog Vejleder: Åse Lading Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009 Antal tegn/normalsider: 179.826/74,9 Index Abstract... 2 Indledning... 3 Problemfelt...

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

COACHING - læring og udvikling

COACHING - læring og udvikling Reinhard Stelter (red) (2005) COACHING - læring og udvikling den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 13 0. INTRODUKTION Bogen tager udgangspunkt i coachingbegrebets oprindelige betydning, nemlig det at

Læs mere

KAN DU KENDE FORSKEL PÅ COACHING OG PSYKOTERAPI?

KAN DU KENDE FORSKEL PÅ COACHING OG PSYKOTERAPI? KAN DU KENDE FORSKEL PÅ OG? Mange former for coaching og psykoterapi minder så meget om hinanden, at det kan være svært at skelne, hvad der er hvad, når man skal vælge en professionel hjælper. Situationen

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Den værdsættende leder

Den værdsættende leder 225 KAPITEL 8 Den værdsættende leder Mange ledere og medarbejdere er inden for de seneste ti år stødt på begrebet appreciative inquiry (AI) værdsættende udspørgen. AI er i dag en af de mest anvendte metoder,

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere