ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter 1

2 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2

3 Forord Vi har i 2013 haft i alt 435 henvendelser fra kvinder eller andre, der ønsker rådgivning. Det er et lille fald i henvendelser i forhold til sidste år, men 2012 var også kendetegnende med en øgning af henvendelser fra forrige år på ca. 25 %. Af de 435 henvendelser blev 47 kvinder og deres 47 børn beboere på Aabenraa Krisecenter. Et fald i forhold til Dette skal ses sammen med en stigning i forhold til opholdslængde fra 19 dage året før til 26 dage i Et fald i antallet af kvinder, kan skyldes, at vi i en periode var nødsaget til at afvise i alt 14 kvinder alene fordi de havde børn. Vi havde en periode, hvor de børn, der boede hos os, var så sårbare, at vi ikke kunne imødekomme deres og nye børns behov, såfremt vi modtog flere børn. Belægningsprocenten er på 67% - et lille fald siden året før. Selv om belægningsprocenten er på 67% har det alligevel medført, at vi har måttet afvise adskillige kvinder på grund af pladsmangel. I alt 55 kvinder blev afvist på grund af pladsmangel. Hertil kommer de 14 kvinder der, som før nævnt, alene blev afvist på grund af, at de havde børn. Derudover afviste vi 11 kvinder som ikke tilhører vores målgruppe og 4 af andre grunde. I alt var vi nødsagede til at afvise 84 kvinder. Igen i år har vi oplevet meget stor travlhed på landets krisecentre. I perioder har der kun været en enkelt plads til rådighed på landets krisecentre Vi har haft i alt 2718 overnatninger for kvinder og børn. Det betyder, at vi gennemsnitlig har været 7,5 beboer pr. døgn. Vi har i alt 85 frivillige vagter, der hver dag yder en stor og fin indsats. Alle har et fælles mål om at gøre opholdet for kvinder og børn så godt som muligt, så de kan finde styrke til at fortsætte deres tilværelse uden vold. Kvinder og børn kommer ofte og er meget forvirrede og kede af det og har mistet overblikket over egen situation for en kort stund. Alle frivillige vagter modtager og yder stor tryghed og omsorg og støtter kvinden og børnene i at komme sig og føle sig godt tilpas i huset. En stor tak til alle medlemmer, både frivillige og ansatte, for det store engagement og indsats i forhold til kvinder og børn, der bliver beboere hos os. Det er altid en glæde og en højtidelighed, når vi fejrer vore jubilarer. I 2013 kunne vi fejre Benta, som havde 25 års jubilæum. Bodil, Karin, Irmgard og Vera kunne vi fejre med et 15 års jubilæum og sidst, men ikke mindst Else, Karen Margrethe, Jutta, Rita, Anne Sofie, Maren og Dudu, som alle havde 10 års jubilæum. Vi har også festet i Festudvalget havde valgt, at vi skulle holde fest med bondegård som tema. Vi afholdt festen på Krusmølle, som sørgede for en oplevelse for ganen ud over det sædvanlige. Alle var klædt ud som dyr, bondemænd eller koner, og kreativiteten var stor. Festudvalget underholdt os på bedste vis, og der var sørget for live musik ved Gerd, som donerede musikken til os. En super skøn aften, der er medvirkende til, at vi mødes på tværs af grupperne og dermed bidrager til vores fællesskabsfølelse. Lokale støtter os flittigt med tøj til både børn og kvinder. Ting og sager til hjemmet ser vi også meget ofte. Vi oplever, at mange lokale har en stor indlevelse i kvindernes situation, når de skal til at etablere sig på ny, uden at have ret mange penge. Det er dejligt at opleve, at så mange bidrager til en bedre tilværelse for vore beboere. Også en speciel tak til dem, der donerer pengebidrag til beboerne ved juletid har som altid været fuldt af udfordringer, og vi har været meget optaget af planlægningen af en forhåbentlig snarlig ombygning i huset. Socialudvalget bevilligede i alt til ombygning i 2012, som skal øge sikkerhed og arbejdsmiljø. Det viste sig, at der ikke var taget højde for forskellige tiltag i forhold til brandsikkerheden, hvilket medførte en merudgift på i alt kr. Et beløb der igen skal tages stilling til i Aabenraa kommune. Uventet viste der sig en mulighed for at inddrage nabohuset, som husede en døgninstitution, der skulle afvikles ved udgangen af

4 Desværre blev vi ikke imødekommet med vores ansøgning. Det kunne ellers have givet mulighed for en enestående chance for at tilgodese mange ønsker i forhold til større fysiske rammer, sikkerhed og arbejdsmiljø. Kommunen valgte at bruge huset til andet formål, og vi vendte tilbage til oprindelig plan. Vi står stadig i skrivende stund afventende i forhold til kommunens mulighed og vilje til at finde det ekstra beløb på for at kunne realisere ombygningen. Som altid var 2013 et år med travlhed og et møde med mange dejlige beboere, som hver især er i gang med en forandringsperiode i deres liv, enten ved at skabe sig en helt ny tilværelse eller er vendt tilbage til bopælen, men med ny viden om muligheder, såfremt det ikke blev helt som forventet. Jeg ser frem til 2014, hvor jeg håber, at vore planer om ombygningen bliver ført ud i livet. Mødet med kvinder og børn, der tager ophold hos os, og med samarbejdspartnere som har samme mål som os for at skabe bedre vilkår for voldsudsatte kvinder og børn. Ikke mindst glæder jeg mig til samarbejdet med alle medlemmer, som det altid er en fornøjelse at være sammen med. Tove Lagoni Daglig leder. 4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Bestyrelsens beretning for Lederens beretning... 7 Aktivitetskalender Belægningsoversigt på Aabenraa Krisecenter Udviklingen set i forhold til de sidste tre år Statistik total Fest for frivillige/ansatte d. 1. marts Belægningsoversigt pr. måned på Aabenraa krisecenter Medlemsmødet den : Alkohol på godt og ondt v/birthe Klünder, Misbrugscentret i Aabenraa Kreativ igangsætter Aktiviteter med Børnene Temaaften med Carl Plesner den Temadag på Aabenraa Seminarium den 26. oktober Dejlig gave fra Zonta Sønderborg En kursusuge i København Kære alle ansatte og frivillige Medlemsmøde med julehygge Gaveliste Regnskab Budget Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Frivillighedspolitik for Aabenraa Krisecenter

6 Bestyrelsens beretning for har været et ret turbulent og travlt år for såvel ansatte som bestyrelse, forretningsudvalg og frivillige vagter i krisecentret. Mange ting har spillet ind i den forbindelse. Dels har der været specielt sårbare beboere, der har medført vurderinger i forhold til vores ressourcefordeling, dels har den nødvendige påtænkte ombygning i krisecentret trukket ud og er endnu ved starten af 2014 ikke påbegyndt, og dels er der sket organisationsændringer fra 2014 i kommunen, som igen har givet nye samarbejdspartnere. Krisecentret har i 2013 måttet afvise i alt 84 kvinder med eller uden børn. 69 kvinder blev henvist til andre krisecentre grundet pladsmangel. Det har skabt en del bekymringer, idet der i perioder kun var enkelte pladser til rådighed i hele landet. Af de 84 kvinder, der er blevet afvist/henvist er alene 59 noteret for sidste kvartal Til den nødvendige ombygning i krisecentret for at skabe bl.a. flere kontorer og et samtalerum, som omtalt i årsrapporten 2012, fik krisecentret i december 2012 bevilget ,- kr. Ombygningen skulle være startet lige efter sommerferien 2013, men vi fik da nys om, at naboejendommen, som også ejes af Aabenraa kommune, og hvor der hidtil har været et ungdomskollektiv, skulle lukke ved årets udgang. Så vi satte ombygningen stand-by og lagde omgående billet ind i håb om at kunne overtage naboejendommen. Dels kunne der meget let skabes forbindelsesadgang mellem de to ejendomme, og dels kunne vore behov for yderligere rum blive tilgodeset. Men ultimo november 2013 fik vi da oplyst, at ejendommen skulle bruges til et nyt socialt tiltag. Derefter fik vi hurtigt genoptaget sagen med ombygningen, men nu viste der sig nye problemer, idet brandmyndigheden (efter en nyere tegning af krisecentrets indretning) nu krævede yderligere brandsikkerhedstiltag, hvilket har fordyret projektet med ,- kr. Vi afventer nu i skrivende stund (medio febr. 2014), at det manglende beløb kan findes i forvaltningen og selvfølgelig så hurtigt som muligt det er godt, vi alle er fødte optimister! Vedrørende samarbejdspartner i kommunen har vi ført en ret omflakkende tilværelse. Fra hidtil at høre under Arbejdsmarked- og Socialforvaltningen kom vi under Sundhedsforvaltningen, og nu pr er vi så havnet under den nye Social- og Sundhedsforvaltning dog har vi ved den sidste organisationsændring kunnet beholde vores kontaktperson, hvilket vi er meget tilfredse med. Forretningsudvalget har årligt ca. 4 dialogmøder med kontaktpersonen. Som noget nyt skal vi foruden kommunens tilsyn med voksne og børn fra 2014 ifølge Lov om Social Service have et nyt Socialtilsynsyd fra Faaborg-Midtfyn kommune i Region Syd bl.a. for at sikre, at krisecentrets tilbud fortsat har den fornødne kvalitet. Desuden har vi i 2013 fået lavet en frivillighedspolitik med en god orientering til vore frivillige vagter om formålet med frivillige, krav til frivillige, og hvad krisecentret forventer af de frivillige, deres opgaver m.v. Ved afslutningen på 2013 havde vi 80 frivillige vagter. Det er absolut glædeligt med så mange frivillige stor tak til jer allesammen. Som en lille belønning til alle de frivillige, havde vi igen i marts måned en festlig aften for alle frivillige samt ansatte. Ellers er det kun at konstatere, at 2013 igen har været et travlt år. Vi har holdt 6 byggemøder, 6 møder i forretningsudvalget og 7 bestyrelsesmøder samt 4 medlemsmøder. Som noget nyt har vi også haft besøg af Arbejdstilsynet, som har fundet vort arbejdsmiljø i orden, hvorfor vi har fået en grøn smiley og det er vi da stolte over! Sluttelig vil vi gerne her sige tak til alle vore samarbejdspartnere for et godt samarbejde og lydhørhed. Samtidig en stor tak til alle de, der har betænkt krisecentret med gaver af enhver art, og til alle beløb fra diverse fonde til gavn for vore beboere med børn og krisecentret i det hele taget. På bestyrelsens vegne Hanne L. 6

7 Lederens beretning Så er 2013 også gået. Der er sket nogle rigtig gode tiltag internt og lovgivningsmæssigt i forhold til kvinder, der er udsat for vold. Internt har vi fået vedtaget en frivillig politik, så der foreligger en retningsgivende manual i forhold til, hvordan, hvorfor og hvorledes man agerer som frivillig i vores krisecenter. Frivilligpolitikken er selvfølgelig også retningsgivende for det faste personale. Den nye politik har givet anledning til diskussioner, hvilket har medført udvikling i forhold til egne holdninger og opfattelser. Jeg er ikke i tvivl om, at vi alle har et klart mål om, at vi vil levere den bedste service for kvinder og børn, der tager ophold hos os. På dette grundlag skal der være og er der åbenhed for diskussion om, hvordan vi når målet. Da krisecentret hele tiden er i udvikling, vil frivilligpolitikken være genstand for stadig opfølgning og evaluering, hvilket kan medvirke til, at vi vedligeholder vores gode diskussioner. Kvinder har tidligere haft mulighed for at få bevilliget 4 samtaler hos psykolog under opholdet på krisecenter. En del kvinder nåede ikke at drage nytte af alle samtaler, da de flyttede fra krisecentret, inden alle 4 samtaler var gennemført. Nye regler gør det nu muligt, at kvinderne kan benytte resterende samtaler, efter de er flyttet i egen bolig. Vi har igen haft et rigtig godt samarbejde med Misbrugscentret, som i år tilmed tilbød kurser til ansatte og frivillige omkring alkoholmisbrug. En stor tak skal lyde til Birthe Klünder og kollega for på formidabel vis at give os meget relevant viden og tilmed øvelser i praksis, der sætter focus på følgevirkningerne af alkoholmisbrug, og som gør os bedre i stand til at forstå vore beboere, når de flygter fra vold i hjemmet, hvor der samtidig også er et misbrug. Vores festudvalg arrangerede en utrolig dejlig fest for os alle i de bedste rammer på Krusmølle. Det var en oplevelse for alle sanser og ikke mindst for smagssansen. Der var underholdning, konkurrencer, udklædning, dans og sang. En oplevelse der medvirker til vore gode sammenhold på tværs af grupperne og som medvirker til, at vi lærer hinanden bedre at kende. Tak for en dejlig fest til festudvalget. Vi har igen haft et rigtig godt samarbejde med vore kollegaer i region syd. Vi nyder godt af at arbejde sammen i forhold til kvinder, der er nødsaget til at søge beskyttelse et andet sted, men ikke mindst sætter jeg stor pris på erfaringsudvekslingerne inden for de forskellige faggrupper. Vi har også haft den fornøjelse at have haft besøg fra andre krisecentre, såvel som vi har kontaktet andre krisecentre for at udveksle erfaringer, de har gjort sig. Desuden har vi et fint samarbejde med LOKK (Landsorganisationen for kvindekrisecentre i Danmark), der med deres specialviden leverer en fin service til os. Vi har haft besøg af psykolog Marie Andresen, som på baggrund af mange samtaler med kvinder og børn, der har haft ophold på Aabenraa Krisecenter, kunne komme med input til udvikling i vore tilbud til beboere. Marie har deltaget på et bestyrelsesmøde, hvor vi fik mulighed for at diskutere muligheder og udvikling. Det har medført at alle vagtgrupper har fået tilbudt helt uden vederlag, at Marie deltager i gruppemøder, så alle har mulighed for at få vendt problemstillinger i forhold til beboernes oplevelser i huset. Igen har vi modtaget penge til fortsættelse af vores frisør-projekt. Jeg kan stadig glæde mig og undre mig over, hvor meget energi, der er forbundet med at få ordnet hår. Forventning, glæde og humør spreder sig i hele huset på vore frisør-dage. Et utroligt dejligt tiltag vi og ikke mindst vore beboere sætter stor pris på. Jeg har i år haft den fornøjelse at tage uddannelsen til professionel coach. Uddannelsen forløb over hele året og har selvfølgelig medført noget fravær for mit vedkommende. Da vi er et lille sted med kun få ansatte, mærkes det hurtigt. Det har derfor været en stor glæde og stolthed over at se, hvordan personalegruppen har smøget ærmerne op, suppleret af vore frivillige, der har hjulpet til. 7

8 Som vanligt er det min opfattelse, at både ansatte og frivillige har leveret et engageret og godt stykke arbejde. Det er dejligt at opleve, hvor mange gode ting der kan vokse frem i sådan en broget gruppe, som vi i fællesskab udgør. En stor tak til jer alle for jeres store og gode indsats. Tove Daglig leder 8

9 Januar 9 Netværksmøde Aabenraa selvhjælp 10 Hjertestarter kursus 14 Kursus Alkohol 14 Tur ud på rideskolen 18 Tur i legeland m/børn 23 Socialrådgiver seminar LOKK 24 Socialrådgiver seminar LOKK Byggemøde 28 Bestyrelsesmøde 29 Glaskursus for børn i huset 30 Frisør i huset Møde i onsdagsgruppen 31 Sosu-elever. Interview 31 Pædagog og børn på besøg i børnehave Februar 4 Byggemøde 8 Intern Revisormøde 11 Informationsmøde Vidensdeling Fastelavnsfest Bestyrelsesmøde 14 Besøg af Maria Logen Møde i torsdagsgruppen 19 Møde Introduktionsgruppen 21 Økonomikursus 25 Møde i tirsdagsgruppen 27 Møde Interne revisorer Marts 1 Medlemsfest Teatertur med børn i huset 2 Foredrag hos Røde kors 4 1. Introduktionsmøde 5 Generelt tilsyn med børn fra Aabenraa Kommune Pædagog og børn på besøg i børnehave 11 Bestyrelsesmøde Introduktionsmøde 15 Ledermøde region syd 19 Generalforsamling Aabenraa Krisecenter 23 LOKK Generalforsamling 24 LOKK Generalforsamling Introduktionsmøde Aktivitetskalender

10 April 10 Børneregionsmøde 11 Interview Socialrådgiverstuderende Byggemøde 24 Frisør i huset Møde i mandagsgruppen Maj 1 Byggemøde 6 Vidensdeling Kvindenetværksgruppe Socialrådgivermøde region syd 13 Socialrådgivergruppemøde LOKK 14 Møde i fredagsgruppen 15 Efteruddannelse 16 Sosuass. Interview 22 Dialogmøde med Aabenraa kommune Møde i onsdagsgruppen Medlemsmøde 27 Bestyrelsesmøde 1. Introduktionsmøde 30 Vidensdeling Esbjerg krisecenter Møde i torsdagsgruppen 31 Dyrskue Juni 3 møde i tirsdagsgruppen 7 Ledermøde Region Syd Frisør i huset 2. Introduktionsmøde 17 Introduktionsgruppe møde 18 Pædagog og børn på besøg i børnehave 25 Studiegruppe Møde i mandagsgruppen 28 Sosu-ass. Vidensdeling Juli 4 Tur til Danfoss Universe Sosu-ass. Vidensdeling 18 Fredagsgruppen Vagtplejeudflugt 31 Frisør i huset August 1 Tur med børn. Jump a lot 15 Gruppemøde i mandagsgruppen 28 Bestyrelsesmøde 30 Tur med børn. "Jump a lot" 10

11 September 4 Møde i fredagsgruppen 7 Vagtplejetur med onsdagsgruppen Vagtplejetur med mandagsgruppen 9 Møde i tirsdagsgruppen 10 Møde Forretningsudvalg Dialogmøde m/ Aabenraa kommune 11 Børneseminar LOKK Tilsyn fra Aabenraa kommune 12 Børneseminar LOKK 13 Børneseminar LOKK Ledermøde Region Syd 17 Generalt tilsyn med børn 19 Biograftur med børn fra huset 20 Personaleplejetur til Flensborg 23 Frisør i huset 24 Glaskursus med børn fra huset 25 Medlemsmøde Oktober 4 2. Introduktionsmøde 16 Tur til Legoland m/ tidl. beboere Forretningsudvalgsmøde 21 Interview Rambøl Dialogmøde med Aabenraa kommune Frisør i huset 22 Bestyrelsesmøde 23 Møde i onsdagsgruppen 26 Temadag om drømme 28 På tur med alle børn i huset 29 På tur med alle børn i huset 30 Forretningsudvalgsmøde 31 På tur med alle børn i huset November 5 På tur med alle børn i huset 6 På tur med alle børn i huset Supervision. Personale 7 På tur med alle børn i huset 8 Besøg af tryllekunstner for alle børn 9 Kursus. Alkohol 11 Møde i mandagsgruppen 12 På tur med alle børn i huset 14 Foredrag for Aktive kvinder i Tønder Byggemøde 15 På tur med alle børn i huset. "Jump a lot" 20 Bowling tur med alle børn i huset 25 Socialrådgiverdage Tur til Krusmølle med alle børn i huset 11

12 26 Medlemsmøde/Julehygge 28 Bestyrelsesmøde 29 Ledermøde. Region Syd Møde i tirsdagsgruppen December 3 Byggemøde På tur med alle børn i huset Studerende fra Syddansk Universitet. Interview 5 Møde i torsdagsgruppen 6 Børn i huset på teatertur 9 Frisør i huset 10 Fakkeloptog sammen med Amnesty International Interveiw. Der Nordsleswiger 11 Møde i mandagsgruppen 12 Dialogmøde med Aabenraa kommune 17 Økonomimøde. Aabenraa kommune 18 Bestyrelsesmøde 12

13 Belægningsoversigt på Aabenraa Krisecenter 2013 Antal kvinder og børn delt op i kommuner pr. kvartal kommuner 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvinder børn beboere kvinder børn kvinder børnkvinde børn kvinde børn i alt i alt i alt Aabenraa Haderslev Fredericia Tønder Kolding Odense Assens Vejen Sønderborg Svendborg Ikke region syd Anonym Udenlandsk I alt I alt 47 kvinder og 47 børn tog ophold og forlod Aabenraa krisecenter i 2013 De tilbragte tilsammen 2718 døgn på krisecentret, fordelt på kvinder: 1226 døgn og børn: 1492 døgn Gennemsnitlig opholdslænge for kvinder er 26 dage Henvendelser: 1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4.kvartal I alt Telefoniske Personlige Skriftlige I alt Henvist til andet sted: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal i alt Pladsmangel Ingen plads til børn Ikke målgruppen Anden grund I alt Gennemsnitlig har der pr. døgn opholdt sig: i alt kvinder 3,4 børn 4,1 i alt 7,5 13

14 Udviklingen set i forhold til de sidste tre år Kommuner kvinder børn i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt Aabenraa Haderslev Tønder Fredericia Esbjerg Odense Vejle Sønderborg Vejen Varde Middelfart Kolding Fåborg midtfyn Nordfyn 8 8 Svendborg Assens Anden region Anonym Udenlandsk i alt Beboerne er fordelt over i alt 19 forskellige kommuner i 2013 Belægnings% Belægnings % % 74.90% 67,17% Krisecentret råder over 5 værelser. 100% belægning = ( 5 X 365) 1825 døgn Ved visiteringen til krisecentret skal der hele tiden laves vurdering i forhold til beboere i huset. Herunder familiens størrelse, oprindelse, sikkerhed og opgavekompleksitet. Henvist til andet sted Pladsmangel Andet Ikke målgruppen i alt Henvendelser Telefoniske Personlige Skriftlige i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt

15 Statistik total 2013 Kvinders henvendelse fordelt på ugedage: Dag Antal 2012 Antal 2013 Mandag 9 12 Tirsdag 11 5 Onsdag 17 8 Torsdag 11 4 Fredag 7 11 Lørdag 6 5 Søndag 5 2 I alt Kvindens tidspunkt for henvendelsen: Tidspunkt Tidspunkt 2012 Dag kl Aften kl Nat kl I alt Tidspunkt 2013 Kvindens alder: Alder Antal 2012 Antal år år år år 3 1 over 60 år 0 3 uoplyst 2 0 I alt Har kvinden børn(ikke nødvendigvis medbragte): Antal 2012 Antal 2013 Ja Nej 16 7 I alt Antal børn pr. kvinde(medbragte): Antal 2012 Antal børn barn børn børn børn børn børn 1 0 I alt

16 Alder på børn som har boet på krisecenter: Alder Antal 2012 Antal år år år år år 5 0 I alt Alder på børn anbragt andet sted: Alder Antal 2012 Antal år år år år år 6 3 Uoplyst 4 9 I alt Børnene har været anbragt således: Antal 2012 Antal 2013 Anbragt uden for hjemmet 9 5 Efterskole 1 0 Hos faderen 10 2 Venner/familie 3 1 Voksne udeboende 4 9 Andet 1 1 I alt Hvordan er kvinden kommet: Antal 2012 Antal 2013 Eget initiativ Rådgivningscentret 2 0 Socialforvaltningen/kommune 8 5 Skadestue 1 1 Politi 15 8 Egen læge 1 0 Andre(venner, familie, krisecenter) Problemets art: Henvendelsesårsag Antal 2012 Antal 2013 Truet med våben 3 2 Seksuel vold 5 3 Incest 0 0 Fysisk og psykisk vold Trusler om vold Psykisk vold Andet 7 3 Uoplyst 1 1

17 Hvem udøver volden: Antal 2012 Antal 2013 Vold fra eks-kæreste 10 9 Vold fra partner Vold fra andre 11 8 Andet 2 0 Vi bad kvinden om at flytte: Antal 2012 Antal 2013 Ja 14 5 Nej Hvor flyttede kvinden hen efter opholdet: Antal 2012 Antal 2013 Tilbage til manden 14 4 Tilbage til boligen(manden er flyttet) 3 5 Tilbage til boligen(manden har aldrig boet der) 9 2 Til ny bolig uden manden 9 15 Behandlingsinstitution 2 0 Andet krisecenter Andet 8 5 Familie 4 3 Uoplyst 4 3 I alt Voldens varighed: Antal 2012 Antal 2013 Under 1 år Flere år Uoplyst 3 1 I alt Hvor ofte har kvinden været udsat for vold: Antal 2012 Antal 2013 Én gang 3 1 Enkelte gange 11 6 Mange gange Uoplyst 4 1 I alt

18 Øvrige oplysninger: Antal 2012 Antal 2013 Været på skadestuen 13 8 Volden er anmeldt Har yderligere sociale problemer Har juridiske problemer 9 11 Alkohol/narko/medicin problemer 9 8 Psykiske problemer Sprogvanskeligheder 16 7 Udenlandsk kvinde Ingen oplysninger 2 0 Kriminel 1 0 Andet 0 0 Hjælpens art(fra krisecentret): Antal 2012 Antal 2013 Råd og vejledning v/vagter Råd og vejledning v/socialrådgiver Råd og vejledning v/pædagog Henvist til læge/psykolog Henvist til politi Henvist til rådgivningscenter 2 1 Henvist til juridisk rådgivning 9 5 Henvist til socialforvaltning/kommune Hjælp til flytning 4 6 Anden form for hjælp 5 1 Afvist på grund af pladsmangel 5 69 Kvindens nuværende arbejdssituation: Antal 2012 Antal 2013 Orlov 1 0 Sygemeldt(herunder barsel) Arbejdsledig Pension/efterløn 12 8 Hjemmearbejde 1 1 Selvstændig erhvervsdrivende 1 0 Under uddannelse/højskole/kurser 3 2 I arbejde, faglært 3 2 I arbejde, ufaglært 7 1 Uoplyst 4 2 I alt

19 Kvindens uddannelse: Antal 2012 Antal 2013 Ingen uddannelse Under uddannelse årig uddannelse årig uddannelse årig uddannelse 6 1 Højere uddannelse 3 1 Uoplyst I alt Hvor længe har kvinden boet på krisecenter: Antal døgn Antal 2012 Antal døgn døgn døgn uger uger uger måneder 5 7 Over 3 måneder 2 0 I alt Har kvinden tidligere haft ophold på krisecenter: Sted Antal 2012 Antal 2013 Aabenraa Krisecenter Sønderborg Krisecenter 0 0 Haderslev Krisecenter 1 0 Andet 9 6 Ikke oplyst 6 3 Ja, ikke oplyst hvor 0 1 Nej I alt Oplysninger om voldsmanden: Alder: Antal 2012 Antal 2013 Under 20 år år år år 5 8 Over 50 år 2 8 Uoplyst 44 4 Udenlandsk mand Ja Nej Uoplyst/andre

20 Mandens/samlevers nuværende arbejdssituation: Antal 2012 Antal 2013 Orlov 0 0 Sygemeldt 0 0 Arbejdsledig/aktivering Pension/efterløn 4 7 Selvstændig erhvervsdrivende 5 3 Under uddannelse/højskole/kurser 0 1 I arbejde, faglært 8 6 I arbejde, ufaglært 7 4 Mellemlang uddannelse 0 0 Hjemmearbejde 0 0 Uoplyst 23 9 I alt Voldsmandens problemstilllinger: Antal 2012 Antal 2013 Kriminel 12 5 Alkohol Narkotika 11 8 Psykiske problemer Kulturelle problemer 9 11 Andet 0 2 Uoplyst 22 6 Børn, vold og konsekvenser: Antal 2012 Antal 2013 Børn udelukkende udsat for psykisk vold Børn udsat for fysisk vold 7 9 Børn vidne til vold mod mor Børn har sociale problemer 14 8 Skønnes at der er behov for behandling af enten psykisk eller fysisk art

21 Fest for frivillige/ansatte d. 1. marts 2013 Vores årlige frivillighedsfest blev denne gang afholdt på Krusmølle. Eftersom festen foregik i en stald, var aftenens tema selvfølgelig bondegård. Festudvalget, der optrådte som Karoline-piger bød os velkommen, og derefter fortalte Nina Loff lidt om stedets historie og om den lækre buffet, hun havde anrettet til os. Og jeg skal love for den var lækker! Underholdningen var også helt i top. Alle havde gjort sig umage med påklædningen. Der var køer, bondemænd, malkepiger, tjenestepiger m.m. Der var også arrangeret modeopvisning. Utroligt hvad et par lange hvide underbukser kan bruges til f.eks. turban, forklæde, bolero, lommetørklæde, burka m.m. Selvfølgelig ingen fest uden konkurrencer. Vi fik udleveret billeder af personale og frivillige som barn/ ung og skulle så finde ud af, hvem der var hvem. Det kom der meget sjov ud af. Og så var der tid til motion. Vi skulle danse jiffymixer og doublebska-polka. Det gav lidt sved på panden. Ellers stod den på masser af snak og hygge. Gerd fra Flensborg leverede dejlig musik. En kæmpestor tak til festudvalget for jeres store arbejde. Det var en super sjov og hyggelig aften. Karin, tirsdag 21

22 Belægningsoversigt pr. måned Antal døgn for kvinder og børn opdelt pr. måned efter hjemstedskommune Kommuner januar februar marts april maj juni ju kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. Aabenraa Haderslev Fredericia Tønder 6 11 Kolding Odense Vejen 8 9 Sønderborg 2 8 Assens Svendborg Kolding 2 0 Ikke region syd Anonym Udenlandsk 26 I alt Antal døgn for kvinder i alt Antal døgn for børn i alt Antal døgn i alt 22

23 på Aabenraa krisecenter li augst september oktober november december bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv.ialt bø.ialt døgn i alt

24 Medlemsmødet den Alkohol på godt og ondt v/birthe Klünder, Misbrugscentret i Aabenraa. Aftenen var en spændende og lærerig aften, som vekslede mellem teori og aktiv deltagelse ved tilhørerne. Birthe fortalte fakta om alkohol: *Alkohol er et opløsningsmiddel, det opløser mange ting *Alkohol påvirker mange ting, som evnen til at tage vare på roller *Alkohol skaber tabuer *Når der drikkes for meget, påvirkes andre: børn, familie, venner og dem, man kommer i berøring med * Når man drikker for meget, kommer der hemmeligheder. *Det er en privat sag, hvor meget jeg drikker *Han er god til at bære en brandert *Det er nemt at sige nej. Vi fik så et skema over, hvor mange promiller, der var i forskellige genstande. Nu skulle vi diskutere to og to omkring én, vi kender, der drikker alkohol, og hvordan vi oplevede det. Det kom der en rigtig god diskussion ud af, og Birthe knyttede det sammen med teorier omkring Alkohol. Birthe fortalte videre, at der fandtes over 60 alkoholrelaterede sygdomme, og om myter om alkohol: *Alkohol er sundt *Alkoholikere er socialt svage mennesker *Det er først et problem, når jeg drikker om morgenen *Så længe jeg kan passe mit arbejde, er det ikke noget problem Derefter have Birthe briller med, og når vi havde dem på føltes det, som om vi havde drukket alkohol og havde forskellige promiller i blodet. Vi prøvede at gå gennem en forhindringsbane med dem på. Det faldt ikke lige heldigt ud for os til stor morskab for dem, som så på. - Men en meget lærerig øvelse om, hvordan vore funktioner virker, når man er påvirket af alkohol. Til slut lavede vi en fantasifest, som varede fra kl Dem der var til fest blev spurgt om, hvor meget de drak til hvert enkelt måltid, og andre talte genstandene op. Derefter blev der regnet ud, hvor mange timer man skulle have for at blive ædru igen. - Det gav jo os noget at tænke på! Jo, det var en meget spændende og lærerig aften med et godt udbytte. 24 Conni Torsdagsgruppen

25 Vi har i 2013 haft den store fornøjelse at ansætte Pia i to timer ugentlig til at udfordre vore beboere på deres kreative evner. Ved hjælp af et fondsbeløb fra Sankt Andreaslogen Dorthea ad Coronam, Kolding, fik vi mulighed for at ansætte Pia i ca. 1,5 år og håber derefter, at vort kreative værksted er integreret i huset. Kreativ igangsætter Pia har købt alt muligt spændende materiale, så der skulle være en mulighed for alle at gå i gang, uanset om man har fantastiske kreative evner, eller om man blot har lysten til at undersøge og prøve at stifte bekendtskab med den kreative side af sig selv. Der er flere formål med at starte denne aktivitet. Det ene er, at den kan skabe et fællesskab beboerne imellem, det andet, at den også kan give et fællesskab mellem vore medlemmer, når de sidder og hygger sig med forskellige kreative ting. Det kan også være medvirkende til, at vore beboere kan finde en pause i deres ofte meget problemfyldte hverdag. En pause, hvor tankerne bliver stoppet lidt og bliver sat på en opgave, som er overskuelig og spændende. Der er allerede blevet skabt nogle spændende kreative produkter, og vi ser med spænding frem til, hvad fantasien ellers kan medvirke til at få skabt. Det er derfor med stor taknemlighed, vi har modtaget fondsbeløb til at realisere denne aktivitet. Tove Daglig leder 25

26 Aktiviteter med Børnene Der har i årets løb været i alt 47 børn, som har boet på krisecenteret igennem kortere eller længere tid. Ud af dem er der 27 drenge og 22 piger fra alderen 0-17 år. I løbet af året har der i kortere periode forekommet, at der ikke var nogle børn på krisecenteret, og jeg bliver så ofte spurgt, hvad jeg så laver. Kort fortalt -jeg keder mig aldrig. Der er altid noget, der skal laves f.eks. rengøring af legetøj, rådgivning af kvinder eller måske bage en portion boller. Ture ud af huset er med til at give børnene ny energi. Oplevelserne har en positiv indvirkning på dem og er med til at gøre deres ophold her lidt mere spændende, når de befinder sig i en krise situation. Når barnet/ børnene i dagligdagen har brug for afveksling, besøger vi ofte børnehave og vuggestue. Barnet eller børnene får derved mulighed for at lege og se andre børn, som er jævnaldrende, og er med til at give et godt afbræk i dagligdagen. Når der bor flere børn af gangen f.eks. 8 børn her samtidig, så er det godt at have et stort hus med mange legemuligheder. Jeg benytter da også muligheden for at tage på mange ture ud af huset og får ligeledes en stor hjælp af frivillige vagter, som gerne giver en hånd med. Med børn fra 0-17 giver det nogle pædagogiske udfordringer for bedst muligt at tilgodese hver enkelt barns behov og derudfra at tilrettelægge aktiviteter for alles smag. Når vi har flere børn ad gangen og aldersspredningen er stor, vælger jeg ofte at dele turene lidt op. Med de yngste besøger vi børnehaver eller vuggestuer, går tur i skoven eller ved stranden. De ældste prøver udfordringer med glas, stearin, skøjte og ture til 26 Danfoss univers. Af fælles ture har vi besøgt legeland, dyrskue og enkelte bondegårds besøg. Vi har med fondsmidler i år haft mulighed for at tage en bus og derved gå på opdagelse lidt længere væk. På Danfoss univers havde vi tid og ro til fordybelse, og både store og små blev klogere på videnskaben. Børnene undersøgte tingene med stor interesse og synes det var vildt spændende. Specielt synes de segway var sejt. Raceløb, 5-D biograf og science show var også et stort hit. På glaskursus fik børnene lavet nogle flotte skåle og ophæng til deres nye værelser. Der blev lappet med plaster, når de glemte, at det var glas, de arbejdede med. Med stor succes tog vi Barsøe færgen og besøgte en bondegård, hvor vi fik et godt indblik i, hvordan man i dagens Danmark malker køer, og hvad al den mælk kan bruges til. Vi blev hentet ved færgen og kørt med traktor med åben ladvogn dette gjorde et stort indtryk, og børnene var meget mundlamme i starten ogfortalte derefter ivrigt om, hvad de så omkring sig. Vi havde madpakker med og spiste dem med velbehag imellem høballerne, hvor vi fik besøg af kattene, som håbede på at der faldt lidt af. Bag ved os stod kvierne og kiggede nysgerrigt på os. Tiden ilede afsted, og snart skulle vi skynde os for at nå færgen, men det var lidt svært at løsrive sig fra killingerne, som vi godt kunne have tænkt os at have med i lommen. Generelt har turene været en stor succes, og børnene udtrykker glæde og henrykkelse og ser frem til, når vi atter skal ud og se og opleve nye ting. Børnene går meget op i traditioner, og vi gør me-

27 get ud af, at de får en positiv oplevelse ved bla. deres fødselsdage, fastelavn, jul eller påske. Ved fødselsdage prøver vi at gøre det festligt med flag, balloner og gaver. Barnet er her i centrum, og der er bagt kage eller boller efter barnets ønske. Til fastelavn slår vi gerne katten af tønden, og både store og små har konkurrencelege. Ved juletid bliver huset forvandlet om til en hyggelig nisselandsby. Her findes store, små kravle- og trylle nisser. Både store og små er i denne måned i fuld gang med julepyntning, dekorationer, bagning, pynte træ m.m. Der er ofte nedtælling til juleaften, og ventetiden kan være lang, så er det altid hyggeligt at gå på biblioteket og se nisseteater eller besøge oldemors juletræ. Inden de ved af det, er afventningens time forbi og så skal der til stor glæde pakkes julegaver ud. Kirsten Pædagog Temaaften med Carl Plesner den Traditionen tro havde vi til medlemsmødet i september en temaaften. Denne gang var det Carl Plesner fra LIVKOM, Livsberigende Kommunikation, der kom og fortalte om sit arbejde. Carl arbejder som konfliktmægler både for private og for politiet. Carl fortæller, at det er vigtigt for ham, at han, i sit arbejde som konfliktmægler, kan være med at til finde en løsning, som alle kan være tilfredse med. Til vores temaaften havde Carl tilpasset sit oplæg, så han talte om, hvordan vi kan hjælpe voldsramte med at genfinde værdigheden. Nogle vigtige ord, når man skal genfinde værdigheden er: Tryghed Tillid Ligeværd Empati Frivillighed Alle ting, som indgår i vores arbejde her i huset, hvor vi hjælper kvinderne til at tro på, at hjælp og forandring er inden for rækkevidde. En rigtig god og lærerig aften, hvor vi på en ny måde fik forklaring på, hvad der virker. Annette, socialformidler 27

28 Temadag på Aabenraa Seminarium den 26. oktober 2013 Traditionen tro samledes frivillige og medarbejdere fra Sønderborg og Aabenraa Krisecenter til årets temadag på Aabenraa Seminarium. Temaet i år var: Drømme som hjælp til stresshåndtering af en krisesituation. Vi startede kl.9. med morgenkaffe og velkomst. Ole Vedfeldt, som var dagens underviser, startede med at give os 10 minutters afstressende meditation og forberedelse på dagens tema. Efterfølgende blev vi introduceret til drømmenes verden og stress. Det havde inden temadagen været muligt at aflevere eksempler på vores drømme, som så på selve temadagen blev gennemgået og brugt i undervisningen. Frokosten midt på dagen blev brugt på at få spist og snakket sammen med kolleger, som det var længe siden man havde set. Der sker altid en del erfaringsudveksling i pauserne, når så mange med tilknytning til et krisecenter mødes dejligt og givende. Eftermiddagen fortsatte med undervisning og øvelser i grupper, så dagen fløj afsted. Vi stoppede midt på eftermiddagen, fyldt op med viden om drømme og deres betydning for os. På Aabenraa krisecenter glæder vi os til næste år at skulle stå for arrangementet. Annette, socialformidler Dejlig gave fra Zonta Sønderborg Vi har været så heldige, at modtage en gave fra Zonta Sønderborg på i alt til indkøb af mobiltelefoner. Telefonerne kan lånes af kvinderne under opholdet, når de enten har fået ødeligt deres telefon, at de ikke har fået den med eller, at de af sikkerhedsgrunde ikke kan benytte deres egen telefon. Kvinderne kan købe en startpakke, og dermed har de meget hurtig forbindelse til deres netværk igen. Noget der er utrolig vigtigt i den situation, kvinderne befinder sig i. Stor tak til Zonta for deres gave, der tilgodeser vores kvinder i høj grad. Tove Daglig leder. 28

29 En kursusuge i København Hen på efteråret fik vi en mail fra LOKK, hvor det blev oplyst, at vi kunne søge om deltagelse på et uges kursus Alkohol- og stofproblemer i børnefamilier med vold arrangeret af Sundhedsstyrelsen. Kurset blev betalt af Sundhedsstyrelsen, som også stod for visiteringen af deltagere. Jeg var så heldig at blive udtaget til kurset sammen med 45 andre deltagere. Vi var en broget deltagergruppe, som alle på en eller anden måde arbejdede med vold i nære relationer. Der var repræsentanter fra Dialog mod vold, kommuner, projekter, Børnehusene, Dansk Anti-Stalking Rådgivning og krisecentre. Fagligt var det en meget givende og lærerig oplevelse at være sammen med psykologer, terapeuter, pædagoger, ledere og socialrådgivere. En super sidegevinst var, at jeg fik skabt et nyt fagligt netværk. Birgit Trembacz var gennemgående kursusleder, Kirsten Mundt fra Sundhedsstyrelsen var projekt- leder for Sundhedsstyrelsen og der var 3 gæsteundervisere, hvoraf især de 2 gjorde et stort indtryk. På dag 2 kom Henrik Rindom, overlæge og psykiater og havde et oplæg, der varede hele formiddagen. Tiden fløj bare afsted, og alle var meget begejstrede for Henriks store viden og evne til at formidle den, så man virkelig forstod problematikken omkring afhængighed og konsekvenserne. Den anden oplægsholder var Tina Jans, som er opvokset i en familie med vold og alkohol. Hun holdt sit første oplæg og rørte os alle, da hun kunne fortælle, hvor mange år der var gået, før hun fik hjælp. Hun havde oplevet en del svigt fra systemet i barndommen. Tina havde nu sin egen familie og arbejde som stewardesse og havde taget en master i kommunikation og retorik. Annette, socialformidler Kære alle ansatte og frivillige Ja, jeg burde have skrevet for længe siden, men bedre sent end aldrig. Vi kom ned til jer, da alting var rigtig svært og vi havde det allerværst. Jeg kan huske, hvor befriende det var for mine forældre, at de vidste, vi nu var et sted, hvor vi var i sikkerhed, og fik den hjælp vi havde behov for. Og på intet tidspunkt har jeg været i tvivl, og synes det var et svært valg at skulle pakke vores hverdag sammen og tage på krisecenter. Og jeg gør det uden tvivl igen, hvis det skulle komme dertil. Jeg er dybt taknemlig for den støtte, hjælp og kram jeg har fået undervejs, da tingene var svære, og jeg ikke vidste, om jeg havde handlet rigtigt eller forkert i forhold til at beskytte min søn. Men med jeres støtte, fik I mig til at indse, det er okay at være uartig, som Tove så skønt kaldte det. Det gælder også de frivillige, tak for jeres snakke, og omsorg for os, lige fra dag et, da vi kom, Søs, du er en stjerne i min søns øjne. I har alle betydet meget på forskellig vis, og det sætter jeg pris på. Vi er som sagt flyttet, boet 1 år i x-by nu. Elsker det. Det har taget mig noget tid at lære ikke at holde øje. Jeg har lært at slappe af. Min søn er den gladeste dreng nu. Han går i en fantastisk børnehave, med meget kompetente pædagoger, der ser ham og hjælper ham/os, med de små problematikker, det har medført at være en del af det han har oplevet. Men hvor er jeg lykkelig for han har været så lille, da det hele startede. Mig selv, ja, jeg startede min uddannelse igen i august, kan mærke jeg har meget mere overskud den her gang, end da jeg gik på den sidste år. Scoret mit andet 12-tal i fredags, så jeg dur faktisk godt til noget? 29

30 Jeg gik til psykolog sidste år, men hun var ikke særlig god. Jeg bliver nemt påvirket af ting udefra, så har lige fået konstateret PTSD og moderat OCD, og fået en ny henvendelse til psykolog. Selvom jeg har fået konstateret dette, er min hverdag nu dejlig velfungerende, vi er glade og har aldrig haft det så godt som vi har nu. Vi har haft ro nu siden vi tog nede fra jer. Statsforvaltningen har meddelt at samværssagen er lukket og der bliver ikke fastsat samvær. Så helt ro, jeg nyder det. Vi snakker faktisk rigtig tit om det gule hus, og om hvorfor vi er flyttet. Det fylder en stor del for min søn og han spørger ofte i perioder. Og så var vi jo så heldige at blive inviteret på sommerferie, det var en fantastisk hyggelig tur, som I skal have mange tak for. Min søn syntes vi skal på ferie igen, og se alle de sørøverskibe (træskibe) som vi så. Tak til Dorit og Anne Marie, det var så dejligt. Kan lige fortælle, der er ikke blevet bagt pandekager til nogen? Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår, og vil med det her brev bare fortælle, hvor stor pris jeg sætter på det hele. Og I bliver tænkt på ofte og snakket om. Mange kærlige hilsner Tidligere beboer og søn Medlemsmøde med julehygge. Julehyggen var arrangeret af Onsdagsgruppen, hvilket de gjorde super godt. Der var konkurrencer, hvor der skulle gættes julesange i bedste gæt og grimasser stil. Der blev lavet juledekorationer med bind for øjnene. Egentlig utroligt, hvor kønne de blev. Jeg overhørte én der sagde: Tror jeg laver juledekorationer med bind for øjnene fremover Onsdagsgruppen trakterede med dejlig mad, kaffe og knas. Der manglede skam ikke noget. Det var også en dejlig aften fordi vi fik mulighed for at snakke og hygge og møde hinanden på tværs af vagtgrupperne og ansatte. En rigtig dejlig aften med snak, hygge, mad og godt selskab. En stor tak til Onsdagsgruppen, som helt tydeligt havde lagt mange kræfter i at gøre aftenen sjov og hyggelig for os alle. Tak skal I have. Tove Daglig leder 30

31 Gaveliste 2013 Januar: Februar: Februar: Marts: April: Maj: Juni: Sept.: Okt.: Nov.: Nov.: Dec.: Dec.: Dec.: Dec.: Dec.: Dec.: Dec.: Dec.: Karin Wheler, Jørgensgaard 35, Aabenraa:... Bamser, børnetøj og 1 seng Maria Logen, Aabenraa: Til gavn for krisecentrets børn og deres mødre ,- kr. Abena, Aabenraa: stk. sandwich Nemo, Aabenraa: 5 flyttekasser med køkkenredskaber, service og meget, meget mere. Brands of Scandinavia A/S, Kolding:... 1 kasse nyt tøj Zonta, Sønderborg:... Indkøb af mobiltelefoner ,- kr. En beboer der er flyttet ud fra krisecentret:.. Øremærket til børn ,- kr. Brands of Scandinavia A/S, Kolding:... 2 store kasser med nyt tøj SCA Hygiejne Products A/S Retail, Allerød: 1 kasse m/hygiejnebind, servietter m.v. Aktive kvinder i Tønder ,- kr. Christine og Ole Nielsen, Sydals:... Juletræ og pyntegran Nemo, Aabenraa: Ca. 100 stk. fadholdere til alle frivillige + personale Varmestuestrik v/bente Weber:... 1 stor pose strikkede strømper m.m. 1 stor pose blandet strik og håndarbejde fra Dorrit 1 stor pose hjemmelavet dukketøj fra lokal giver. Fa. Stema, Aabenraa: lækker julekonfekt + laks Carsten Jensen, Tinglev ,- kr. Læge Ejvind Hartman, Aabenraa til børn ,- kr. Brands of Scandinavia A/S v/niels Haahr, Kolding: Støtte til krisecentrets arbejde ,- kr. I alt ,- kr. 31

32 Sponsorater fra ansøgte fonde 2013 Januar: Sankt Andreaslogen Dorothea ad Coronam, Kolding. Diverse hobbyartikler til brug for beboerne + børn ,- kr. 7. januar: Oak Foundation, Kronprinsessegade 34, st., København K.: Indbo til 3 renoverede værelser ,- kr. 10. juni: Louis Petersens Legat, København: Sommerhusophold i 5 dage for 3 mødre m/6-8 børn ,- kr. 27. juni: Trygfonden: Nyt Sikkerheds- og overvågningsudstyr ,- kr. 6. juli: Tuborgfondet, København: Reol, sofa, Play-station spil til legerum ,- kr. 13. august: A.P.Møller Fonden, København: 5 fladskærme, 1 I-Pad, udskiftning af vaskemaskine og tørretumbler, sommerhusophold og 3 udflugter til beboere m/børn, køkkenmaskine m.v ,- kr. 18. sept. Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond, København: Til krisecentrets Projekt Frisør-pleje ,- kr. I alt ,- kr. D.v.s. i alt in cash foruden alt andet: Gaveliste ,- kr. Fonde ,- I alt ,- kr. Aabenraa Krisecenter vil hermed gerne sende en meget stor tak til alle, der har støttet os på den ene eller anden måde til gavn for krisecentret og dets bebeboere m/børn. 32

33 Regnskab

34 34

35 35

36 36 Budget 2014

37 Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har samarbejdsaftale med Aabenraa kommune. 2 Krisecentret er medlem af Landsforeningen for kvindekrisecentre i Danmark (LOKK) 3 Formål: - at hjælpe kvinder og deres børn, der har været udsat for psykisk/fysisk vold herunder trussel om samme og som befinder sig i en akut krisesituation - at kvinder, gennem hjælp til selvhjælp, får styrket deres selvfølelse og tro på egne kræfter for bedre at kunne træffe beslutninger for deres eget liv - at børn får tilbudt støtte og samtale om deres situation - at kvinder og deres børn, der søger hjælp, sikres anonymitet - at sprede den viden og erfaring, krisecentret får, til at påpege og påvirke samfundsforholdene i gunstig retning for kvinder og deres børn - at påvise behovet for krisecentret 4 Fysiske forhold: Aabenraa Krisecenter holder til i en lejet ejendom p.t. 5 Struktur: Aabenraa Krisecenter har en flad struktur og har således ingen forkvinde, men en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse af krisecentret. 6 Medlemskab: Frivillig: Enhver kvinde over 18 år, der kan tilslutte sig krisecentrets formål og vedtægter, og som har gennemgået introduktionsgruppens oplæg, og som vil arbejde aktivt for voldsramte kvinder og deres børn kan blive optaget på prøvetid i et ½ år som frivillig på krisecentret. Efter et ½ års prøvetid tager begge parter stilling til evt. egentlig optagelse som frivillig i krisecentret. Den frivillige skal være tilknyttet en ugedags-vagtgruppe for herigennem at være med i det sociale fællesskab. Det er altså ikke nok at være medlem af én af de øvrige faste grupper eller en ad hoc gruppe. Hvis et gruppemedlem har diverse opgaver i forbindelse med arbejde i øvrige grupper/forretningsudvalg, kan ugedags-vagtgruppen fritstille medlemmet fra at tage vagter. Enhver frivillig kan meddele til kontaktpersonen for ugedags-vagtgruppen at ville holde en pause, der maksimalt kan vare et år. Hvis der sker pause ud over et år, skal der ske udmelding som frivillig. Ved eventuel genindtræden som frivillig, skal den pågældende gennemgå et nyt introduktionskursus. Der kan dog dispenseres herfra efter nærmere aftale med introduktionsgruppen. Det er kontaktpersonens opgave at holde kontakten til den frivillige i dennes pause og holde sig orienteret om, hvornår den frivillige igen bliver aktiv. 37

38 Ansat: Som ansat skal man være medlem af Aabenraa Krisecenter og i øvrigt opfylde betingelserne for medlemskab, dog uden at være tilknyttet en gruppe. Enhver frivillig og ansat har tavshedspligt, som også gælder ved ophør. Ifølge: Lov om social service 109, indhentes der såvel børneattest som straffeattest. 7 Udmeldelse: Udmeldelse sker til kontaktpersonen for vagtgruppen eller økonomigruppen eller til daglig leder. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt der er tale om grov overtrædelse af vedtægterne, kontingentrestance, brud på tavshedspligt eller overtrædelse af Frivillighedspolitik for Aabenraa Krisecenter. 8 Kontingent: Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 9 Faste grupper, nedsat af og blandt de frivillige medlemmer: 5 vagtgrupper: - har ansvar for, at vagterne bliver dækket. Hver vagtgruppe vælger en kontaktperson og en sup pleant for denne. Kontaktpersonen er ansvarlig for afholdelse af vagtgruppemøder, hvor bl.a. vagtplanen udarbejdes. Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen. Introduktionsgruppe: - Vælger en kontaktperson, der har ansvar for at introducere nye frivillige. Derudover vælges en suppleant for denne. Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen. Informationsgruppe: - Vælger en kontaktperson, der har ansvar for information udadtil, herunder at afholde foredrag om krisecentret. Derudover vælges en suppleant for denne. - Det er alene den daglige leder og informationsgruppens kontaktperson, der kan udtale sig på krisecentrets vegne. Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen. Økonomigruppe: - Vælger en kontaktperson, der har ansvar for budgetopfølgning, forslag til budget i samarbejde med daglig leder, kontingentopkrævning og ansøgninger om fonds- og puljemidler m.v. Derudover vælges en suppleant for denne. Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen. Kontaktpersonerne fra ovennævnte 8 grupper udgør bestyrelsen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen i stedet for kontaktpersonen, såfremt denne har forfald. Valg af kontaktperson + suppleant sker ved flertalsbeslutning i hver enkelt gruppe. Der er mulighed for hen ad vejen at oprette ad hoc grupper til specielle enkeltopgaver. Her udpeges der ikke en kontaktperson. 10 Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som sammensættes af de kontaktpersoner, som er udpeget af de 5 vagtgrupper, introduktions-, informations- og økonomigruppen jfr. 9. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Daglig leder er sekretær for bestyrelsen, men uden stemmeret. Bestyrelsen varetager i samarbejde med daglig leder den overordnede ledelse og påser, at krisecentrets økonomiske og administrative anliggender varetages under hensyntagen til foreningens formål. 38

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 Aabenraa Krisecenter

ÅRSRAPPORT 2011 Aabenraa Krisecenter ÅRSRAPPORT Aabenraa Krisecenter 1 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2 Forord Vi har i haft i alt 409 henvendelser fra kvinder eller andre,

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Aabenraa Krisecenter

ÅRSRAPPORT 2012 Aabenraa Krisecenter ÅRSRAPPORT Aabenraa Krisecenter 1 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2 Forord Vi har i haft i alt 500 henvendelser fra kvinder eller andre,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere