ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter 1

2 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2

3 Forord Vi har i 2013 haft i alt 435 henvendelser fra kvinder eller andre, der ønsker rådgivning. Det er et lille fald i henvendelser i forhold til sidste år, men 2012 var også kendetegnende med en øgning af henvendelser fra forrige år på ca. 25 %. Af de 435 henvendelser blev 47 kvinder og deres 47 børn beboere på Aabenraa Krisecenter. Et fald i forhold til Dette skal ses sammen med en stigning i forhold til opholdslængde fra 19 dage året før til 26 dage i Et fald i antallet af kvinder, kan skyldes, at vi i en periode var nødsaget til at afvise i alt 14 kvinder alene fordi de havde børn. Vi havde en periode, hvor de børn, der boede hos os, var så sårbare, at vi ikke kunne imødekomme deres og nye børns behov, såfremt vi modtog flere børn. Belægningsprocenten er på 67% - et lille fald siden året før. Selv om belægningsprocenten er på 67% har det alligevel medført, at vi har måttet afvise adskillige kvinder på grund af pladsmangel. I alt 55 kvinder blev afvist på grund af pladsmangel. Hertil kommer de 14 kvinder der, som før nævnt, alene blev afvist på grund af, at de havde børn. Derudover afviste vi 11 kvinder som ikke tilhører vores målgruppe og 4 af andre grunde. I alt var vi nødsagede til at afvise 84 kvinder. Igen i år har vi oplevet meget stor travlhed på landets krisecentre. I perioder har der kun været en enkelt plads til rådighed på landets krisecentre Vi har haft i alt 2718 overnatninger for kvinder og børn. Det betyder, at vi gennemsnitlig har været 7,5 beboer pr. døgn. Vi har i alt 85 frivillige vagter, der hver dag yder en stor og fin indsats. Alle har et fælles mål om at gøre opholdet for kvinder og børn så godt som muligt, så de kan finde styrke til at fortsætte deres tilværelse uden vold. Kvinder og børn kommer ofte og er meget forvirrede og kede af det og har mistet overblikket over egen situation for en kort stund. Alle frivillige vagter modtager og yder stor tryghed og omsorg og støtter kvinden og børnene i at komme sig og føle sig godt tilpas i huset. En stor tak til alle medlemmer, både frivillige og ansatte, for det store engagement og indsats i forhold til kvinder og børn, der bliver beboere hos os. Det er altid en glæde og en højtidelighed, når vi fejrer vore jubilarer. I 2013 kunne vi fejre Benta, som havde 25 års jubilæum. Bodil, Karin, Irmgard og Vera kunne vi fejre med et 15 års jubilæum og sidst, men ikke mindst Else, Karen Margrethe, Jutta, Rita, Anne Sofie, Maren og Dudu, som alle havde 10 års jubilæum. Vi har også festet i Festudvalget havde valgt, at vi skulle holde fest med bondegård som tema. Vi afholdt festen på Krusmølle, som sørgede for en oplevelse for ganen ud over det sædvanlige. Alle var klædt ud som dyr, bondemænd eller koner, og kreativiteten var stor. Festudvalget underholdt os på bedste vis, og der var sørget for live musik ved Gerd, som donerede musikken til os. En super skøn aften, der er medvirkende til, at vi mødes på tværs af grupperne og dermed bidrager til vores fællesskabsfølelse. Lokale støtter os flittigt med tøj til både børn og kvinder. Ting og sager til hjemmet ser vi også meget ofte. Vi oplever, at mange lokale har en stor indlevelse i kvindernes situation, når de skal til at etablere sig på ny, uden at have ret mange penge. Det er dejligt at opleve, at så mange bidrager til en bedre tilværelse for vore beboere. Også en speciel tak til dem, der donerer pengebidrag til beboerne ved juletid har som altid været fuldt af udfordringer, og vi har været meget optaget af planlægningen af en forhåbentlig snarlig ombygning i huset. Socialudvalget bevilligede i alt til ombygning i 2012, som skal øge sikkerhed og arbejdsmiljø. Det viste sig, at der ikke var taget højde for forskellige tiltag i forhold til brandsikkerheden, hvilket medførte en merudgift på i alt kr. Et beløb der igen skal tages stilling til i Aabenraa kommune. Uventet viste der sig en mulighed for at inddrage nabohuset, som husede en døgninstitution, der skulle afvikles ved udgangen af

4 Desværre blev vi ikke imødekommet med vores ansøgning. Det kunne ellers have givet mulighed for en enestående chance for at tilgodese mange ønsker i forhold til større fysiske rammer, sikkerhed og arbejdsmiljø. Kommunen valgte at bruge huset til andet formål, og vi vendte tilbage til oprindelig plan. Vi står stadig i skrivende stund afventende i forhold til kommunens mulighed og vilje til at finde det ekstra beløb på for at kunne realisere ombygningen. Som altid var 2013 et år med travlhed og et møde med mange dejlige beboere, som hver især er i gang med en forandringsperiode i deres liv, enten ved at skabe sig en helt ny tilværelse eller er vendt tilbage til bopælen, men med ny viden om muligheder, såfremt det ikke blev helt som forventet. Jeg ser frem til 2014, hvor jeg håber, at vore planer om ombygningen bliver ført ud i livet. Mødet med kvinder og børn, der tager ophold hos os, og med samarbejdspartnere som har samme mål som os for at skabe bedre vilkår for voldsudsatte kvinder og børn. Ikke mindst glæder jeg mig til samarbejdet med alle medlemmer, som det altid er en fornøjelse at være sammen med. Tove Lagoni Daglig leder. 4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Bestyrelsens beretning for Lederens beretning... 7 Aktivitetskalender Belægningsoversigt på Aabenraa Krisecenter Udviklingen set i forhold til de sidste tre år Statistik total Fest for frivillige/ansatte d. 1. marts Belægningsoversigt pr. måned på Aabenraa krisecenter Medlemsmødet den : Alkohol på godt og ondt v/birthe Klünder, Misbrugscentret i Aabenraa Kreativ igangsætter Aktiviteter med Børnene Temaaften med Carl Plesner den Temadag på Aabenraa Seminarium den 26. oktober Dejlig gave fra Zonta Sønderborg En kursusuge i København Kære alle ansatte og frivillige Medlemsmøde med julehygge Gaveliste Regnskab Budget Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Frivillighedspolitik for Aabenraa Krisecenter

6 Bestyrelsens beretning for har været et ret turbulent og travlt år for såvel ansatte som bestyrelse, forretningsudvalg og frivillige vagter i krisecentret. Mange ting har spillet ind i den forbindelse. Dels har der været specielt sårbare beboere, der har medført vurderinger i forhold til vores ressourcefordeling, dels har den nødvendige påtænkte ombygning i krisecentret trukket ud og er endnu ved starten af 2014 ikke påbegyndt, og dels er der sket organisationsændringer fra 2014 i kommunen, som igen har givet nye samarbejdspartnere. Krisecentret har i 2013 måttet afvise i alt 84 kvinder med eller uden børn. 69 kvinder blev henvist til andre krisecentre grundet pladsmangel. Det har skabt en del bekymringer, idet der i perioder kun var enkelte pladser til rådighed i hele landet. Af de 84 kvinder, der er blevet afvist/henvist er alene 59 noteret for sidste kvartal Til den nødvendige ombygning i krisecentret for at skabe bl.a. flere kontorer og et samtalerum, som omtalt i årsrapporten 2012, fik krisecentret i december 2012 bevilget ,- kr. Ombygningen skulle være startet lige efter sommerferien 2013, men vi fik da nys om, at naboejendommen, som også ejes af Aabenraa kommune, og hvor der hidtil har været et ungdomskollektiv, skulle lukke ved årets udgang. Så vi satte ombygningen stand-by og lagde omgående billet ind i håb om at kunne overtage naboejendommen. Dels kunne der meget let skabes forbindelsesadgang mellem de to ejendomme, og dels kunne vore behov for yderligere rum blive tilgodeset. Men ultimo november 2013 fik vi da oplyst, at ejendommen skulle bruges til et nyt socialt tiltag. Derefter fik vi hurtigt genoptaget sagen med ombygningen, men nu viste der sig nye problemer, idet brandmyndigheden (efter en nyere tegning af krisecentrets indretning) nu krævede yderligere brandsikkerhedstiltag, hvilket har fordyret projektet med ,- kr. Vi afventer nu i skrivende stund (medio febr. 2014), at det manglende beløb kan findes i forvaltningen og selvfølgelig så hurtigt som muligt det er godt, vi alle er fødte optimister! Vedrørende samarbejdspartner i kommunen har vi ført en ret omflakkende tilværelse. Fra hidtil at høre under Arbejdsmarked- og Socialforvaltningen kom vi under Sundhedsforvaltningen, og nu pr er vi så havnet under den nye Social- og Sundhedsforvaltning dog har vi ved den sidste organisationsændring kunnet beholde vores kontaktperson, hvilket vi er meget tilfredse med. Forretningsudvalget har årligt ca. 4 dialogmøder med kontaktpersonen. Som noget nyt skal vi foruden kommunens tilsyn med voksne og børn fra 2014 ifølge Lov om Social Service have et nyt Socialtilsynsyd fra Faaborg-Midtfyn kommune i Region Syd bl.a. for at sikre, at krisecentrets tilbud fortsat har den fornødne kvalitet. Desuden har vi i 2013 fået lavet en frivillighedspolitik med en god orientering til vore frivillige vagter om formålet med frivillige, krav til frivillige, og hvad krisecentret forventer af de frivillige, deres opgaver m.v. Ved afslutningen på 2013 havde vi 80 frivillige vagter. Det er absolut glædeligt med så mange frivillige stor tak til jer allesammen. Som en lille belønning til alle de frivillige, havde vi igen i marts måned en festlig aften for alle frivillige samt ansatte. Ellers er det kun at konstatere, at 2013 igen har været et travlt år. Vi har holdt 6 byggemøder, 6 møder i forretningsudvalget og 7 bestyrelsesmøder samt 4 medlemsmøder. Som noget nyt har vi også haft besøg af Arbejdstilsynet, som har fundet vort arbejdsmiljø i orden, hvorfor vi har fået en grøn smiley og det er vi da stolte over! Sluttelig vil vi gerne her sige tak til alle vore samarbejdspartnere for et godt samarbejde og lydhørhed. Samtidig en stor tak til alle de, der har betænkt krisecentret med gaver af enhver art, og til alle beløb fra diverse fonde til gavn for vore beboere med børn og krisecentret i det hele taget. På bestyrelsens vegne Hanne L. 6

7 Lederens beretning Så er 2013 også gået. Der er sket nogle rigtig gode tiltag internt og lovgivningsmæssigt i forhold til kvinder, der er udsat for vold. Internt har vi fået vedtaget en frivillig politik, så der foreligger en retningsgivende manual i forhold til, hvordan, hvorfor og hvorledes man agerer som frivillig i vores krisecenter. Frivilligpolitikken er selvfølgelig også retningsgivende for det faste personale. Den nye politik har givet anledning til diskussioner, hvilket har medført udvikling i forhold til egne holdninger og opfattelser. Jeg er ikke i tvivl om, at vi alle har et klart mål om, at vi vil levere den bedste service for kvinder og børn, der tager ophold hos os. På dette grundlag skal der være og er der åbenhed for diskussion om, hvordan vi når målet. Da krisecentret hele tiden er i udvikling, vil frivilligpolitikken være genstand for stadig opfølgning og evaluering, hvilket kan medvirke til, at vi vedligeholder vores gode diskussioner. Kvinder har tidligere haft mulighed for at få bevilliget 4 samtaler hos psykolog under opholdet på krisecenter. En del kvinder nåede ikke at drage nytte af alle samtaler, da de flyttede fra krisecentret, inden alle 4 samtaler var gennemført. Nye regler gør det nu muligt, at kvinderne kan benytte resterende samtaler, efter de er flyttet i egen bolig. Vi har igen haft et rigtig godt samarbejde med Misbrugscentret, som i år tilmed tilbød kurser til ansatte og frivillige omkring alkoholmisbrug. En stor tak skal lyde til Birthe Klünder og kollega for på formidabel vis at give os meget relevant viden og tilmed øvelser i praksis, der sætter focus på følgevirkningerne af alkoholmisbrug, og som gør os bedre i stand til at forstå vore beboere, når de flygter fra vold i hjemmet, hvor der samtidig også er et misbrug. Vores festudvalg arrangerede en utrolig dejlig fest for os alle i de bedste rammer på Krusmølle. Det var en oplevelse for alle sanser og ikke mindst for smagssansen. Der var underholdning, konkurrencer, udklædning, dans og sang. En oplevelse der medvirker til vore gode sammenhold på tværs af grupperne og som medvirker til, at vi lærer hinanden bedre at kende. Tak for en dejlig fest til festudvalget. Vi har igen haft et rigtig godt samarbejde med vore kollegaer i region syd. Vi nyder godt af at arbejde sammen i forhold til kvinder, der er nødsaget til at søge beskyttelse et andet sted, men ikke mindst sætter jeg stor pris på erfaringsudvekslingerne inden for de forskellige faggrupper. Vi har også haft den fornøjelse at have haft besøg fra andre krisecentre, såvel som vi har kontaktet andre krisecentre for at udveksle erfaringer, de har gjort sig. Desuden har vi et fint samarbejde med LOKK (Landsorganisationen for kvindekrisecentre i Danmark), der med deres specialviden leverer en fin service til os. Vi har haft besøg af psykolog Marie Andresen, som på baggrund af mange samtaler med kvinder og børn, der har haft ophold på Aabenraa Krisecenter, kunne komme med input til udvikling i vore tilbud til beboere. Marie har deltaget på et bestyrelsesmøde, hvor vi fik mulighed for at diskutere muligheder og udvikling. Det har medført at alle vagtgrupper har fået tilbudt helt uden vederlag, at Marie deltager i gruppemøder, så alle har mulighed for at få vendt problemstillinger i forhold til beboernes oplevelser i huset. Igen har vi modtaget penge til fortsættelse af vores frisør-projekt. Jeg kan stadig glæde mig og undre mig over, hvor meget energi, der er forbundet med at få ordnet hår. Forventning, glæde og humør spreder sig i hele huset på vore frisør-dage. Et utroligt dejligt tiltag vi og ikke mindst vore beboere sætter stor pris på. Jeg har i år haft den fornøjelse at tage uddannelsen til professionel coach. Uddannelsen forløb over hele året og har selvfølgelig medført noget fravær for mit vedkommende. Da vi er et lille sted med kun få ansatte, mærkes det hurtigt. Det har derfor været en stor glæde og stolthed over at se, hvordan personalegruppen har smøget ærmerne op, suppleret af vore frivillige, der har hjulpet til. 7

8 Som vanligt er det min opfattelse, at både ansatte og frivillige har leveret et engageret og godt stykke arbejde. Det er dejligt at opleve, hvor mange gode ting der kan vokse frem i sådan en broget gruppe, som vi i fællesskab udgør. En stor tak til jer alle for jeres store og gode indsats. Tove Daglig leder 8

9 Januar 9 Netværksmøde Aabenraa selvhjælp 10 Hjertestarter kursus 14 Kursus Alkohol 14 Tur ud på rideskolen 18 Tur i legeland m/børn 23 Socialrådgiver seminar LOKK 24 Socialrådgiver seminar LOKK Byggemøde 28 Bestyrelsesmøde 29 Glaskursus for børn i huset 30 Frisør i huset Møde i onsdagsgruppen 31 Sosu-elever. Interview 31 Pædagog og børn på besøg i børnehave Februar 4 Byggemøde 8 Intern Revisormøde 11 Informationsmøde Vidensdeling Fastelavnsfest Bestyrelsesmøde 14 Besøg af Maria Logen Møde i torsdagsgruppen 19 Møde Introduktionsgruppen 21 Økonomikursus 25 Møde i tirsdagsgruppen 27 Møde Interne revisorer Marts 1 Medlemsfest Teatertur med børn i huset 2 Foredrag hos Røde kors 4 1. Introduktionsmøde 5 Generelt tilsyn med børn fra Aabenraa Kommune Pædagog og børn på besøg i børnehave 11 Bestyrelsesmøde Introduktionsmøde 15 Ledermøde region syd 19 Generalforsamling Aabenraa Krisecenter 23 LOKK Generalforsamling 24 LOKK Generalforsamling Introduktionsmøde Aktivitetskalender

10 April 10 Børneregionsmøde 11 Interview Socialrådgiverstuderende Byggemøde 24 Frisør i huset Møde i mandagsgruppen Maj 1 Byggemøde 6 Vidensdeling Kvindenetværksgruppe Socialrådgivermøde region syd 13 Socialrådgivergruppemøde LOKK 14 Møde i fredagsgruppen 15 Efteruddannelse 16 Sosuass. Interview 22 Dialogmøde med Aabenraa kommune Møde i onsdagsgruppen Medlemsmøde 27 Bestyrelsesmøde 1. Introduktionsmøde 30 Vidensdeling Esbjerg krisecenter Møde i torsdagsgruppen 31 Dyrskue Juni 3 møde i tirsdagsgruppen 7 Ledermøde Region Syd Frisør i huset 2. Introduktionsmøde 17 Introduktionsgruppe møde 18 Pædagog og børn på besøg i børnehave 25 Studiegruppe Møde i mandagsgruppen 28 Sosu-ass. Vidensdeling Juli 4 Tur til Danfoss Universe Sosu-ass. Vidensdeling 18 Fredagsgruppen Vagtplejeudflugt 31 Frisør i huset August 1 Tur med børn. Jump a lot 15 Gruppemøde i mandagsgruppen 28 Bestyrelsesmøde 30 Tur med børn. "Jump a lot" 10

11 September 4 Møde i fredagsgruppen 7 Vagtplejetur med onsdagsgruppen Vagtplejetur med mandagsgruppen 9 Møde i tirsdagsgruppen 10 Møde Forretningsudvalg Dialogmøde m/ Aabenraa kommune 11 Børneseminar LOKK Tilsyn fra Aabenraa kommune 12 Børneseminar LOKK 13 Børneseminar LOKK Ledermøde Region Syd 17 Generalt tilsyn med børn 19 Biograftur med børn fra huset 20 Personaleplejetur til Flensborg 23 Frisør i huset 24 Glaskursus med børn fra huset 25 Medlemsmøde Oktober 4 2. Introduktionsmøde 16 Tur til Legoland m/ tidl. beboere Forretningsudvalgsmøde 21 Interview Rambøl Dialogmøde med Aabenraa kommune Frisør i huset 22 Bestyrelsesmøde 23 Møde i onsdagsgruppen 26 Temadag om drømme 28 På tur med alle børn i huset 29 På tur med alle børn i huset 30 Forretningsudvalgsmøde 31 På tur med alle børn i huset November 5 På tur med alle børn i huset 6 På tur med alle børn i huset Supervision. Personale 7 På tur med alle børn i huset 8 Besøg af tryllekunstner for alle børn 9 Kursus. Alkohol 11 Møde i mandagsgruppen 12 På tur med alle børn i huset 14 Foredrag for Aktive kvinder i Tønder Byggemøde 15 På tur med alle børn i huset. "Jump a lot" 20 Bowling tur med alle børn i huset 25 Socialrådgiverdage Tur til Krusmølle med alle børn i huset 11

12 26 Medlemsmøde/Julehygge 28 Bestyrelsesmøde 29 Ledermøde. Region Syd Møde i tirsdagsgruppen December 3 Byggemøde På tur med alle børn i huset Studerende fra Syddansk Universitet. Interview 5 Møde i torsdagsgruppen 6 Børn i huset på teatertur 9 Frisør i huset 10 Fakkeloptog sammen med Amnesty International Interveiw. Der Nordsleswiger 11 Møde i mandagsgruppen 12 Dialogmøde med Aabenraa kommune 17 Økonomimøde. Aabenraa kommune 18 Bestyrelsesmøde 12

13 Belægningsoversigt på Aabenraa Krisecenter 2013 Antal kvinder og børn delt op i kommuner pr. kvartal kommuner 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvinder børn beboere kvinder børn kvinder børnkvinde børn kvinde børn i alt i alt i alt Aabenraa Haderslev Fredericia Tønder Kolding Odense Assens Vejen Sønderborg Svendborg Ikke region syd Anonym Udenlandsk I alt I alt 47 kvinder og 47 børn tog ophold og forlod Aabenraa krisecenter i 2013 De tilbragte tilsammen 2718 døgn på krisecentret, fordelt på kvinder: 1226 døgn og børn: 1492 døgn Gennemsnitlig opholdslænge for kvinder er 26 dage Henvendelser: 1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4.kvartal I alt Telefoniske Personlige Skriftlige I alt Henvist til andet sted: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal i alt Pladsmangel Ingen plads til børn Ikke målgruppen Anden grund I alt Gennemsnitlig har der pr. døgn opholdt sig: i alt kvinder 3,4 børn 4,1 i alt 7,5 13

14 Udviklingen set i forhold til de sidste tre år Kommuner kvinder børn i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt Aabenraa Haderslev Tønder Fredericia Esbjerg Odense Vejle Sønderborg Vejen Varde Middelfart Kolding Fåborg midtfyn Nordfyn 8 8 Svendborg Assens Anden region Anonym Udenlandsk i alt Beboerne er fordelt over i alt 19 forskellige kommuner i 2013 Belægnings% Belægnings % % 74.90% 67,17% Krisecentret råder over 5 værelser. 100% belægning = ( 5 X 365) 1825 døgn Ved visiteringen til krisecentret skal der hele tiden laves vurdering i forhold til beboere i huset. Herunder familiens størrelse, oprindelse, sikkerhed og opgavekompleksitet. Henvist til andet sted Pladsmangel Andet Ikke målgruppen i alt Henvendelser Telefoniske Personlige Skriftlige i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt

15 Statistik total 2013 Kvinders henvendelse fordelt på ugedage: Dag Antal 2012 Antal 2013 Mandag 9 12 Tirsdag 11 5 Onsdag 17 8 Torsdag 11 4 Fredag 7 11 Lørdag 6 5 Søndag 5 2 I alt Kvindens tidspunkt for henvendelsen: Tidspunkt Tidspunkt 2012 Dag kl Aften kl Nat kl I alt Tidspunkt 2013 Kvindens alder: Alder Antal 2012 Antal år år år år 3 1 over 60 år 0 3 uoplyst 2 0 I alt Har kvinden børn(ikke nødvendigvis medbragte): Antal 2012 Antal 2013 Ja Nej 16 7 I alt Antal børn pr. kvinde(medbragte): Antal 2012 Antal børn barn børn børn børn børn børn 1 0 I alt

16 Alder på børn som har boet på krisecenter: Alder Antal 2012 Antal år år år år år 5 0 I alt Alder på børn anbragt andet sted: Alder Antal 2012 Antal år år år år år 6 3 Uoplyst 4 9 I alt Børnene har været anbragt således: Antal 2012 Antal 2013 Anbragt uden for hjemmet 9 5 Efterskole 1 0 Hos faderen 10 2 Venner/familie 3 1 Voksne udeboende 4 9 Andet 1 1 I alt Hvordan er kvinden kommet: Antal 2012 Antal 2013 Eget initiativ Rådgivningscentret 2 0 Socialforvaltningen/kommune 8 5 Skadestue 1 1 Politi 15 8 Egen læge 1 0 Andre(venner, familie, krisecenter) Problemets art: Henvendelsesårsag Antal 2012 Antal 2013 Truet med våben 3 2 Seksuel vold 5 3 Incest 0 0 Fysisk og psykisk vold Trusler om vold Psykisk vold Andet 7 3 Uoplyst 1 1

17 Hvem udøver volden: Antal 2012 Antal 2013 Vold fra eks-kæreste 10 9 Vold fra partner Vold fra andre 11 8 Andet 2 0 Vi bad kvinden om at flytte: Antal 2012 Antal 2013 Ja 14 5 Nej Hvor flyttede kvinden hen efter opholdet: Antal 2012 Antal 2013 Tilbage til manden 14 4 Tilbage til boligen(manden er flyttet) 3 5 Tilbage til boligen(manden har aldrig boet der) 9 2 Til ny bolig uden manden 9 15 Behandlingsinstitution 2 0 Andet krisecenter Andet 8 5 Familie 4 3 Uoplyst 4 3 I alt Voldens varighed: Antal 2012 Antal 2013 Under 1 år Flere år Uoplyst 3 1 I alt Hvor ofte har kvinden været udsat for vold: Antal 2012 Antal 2013 Én gang 3 1 Enkelte gange 11 6 Mange gange Uoplyst 4 1 I alt

18 Øvrige oplysninger: Antal 2012 Antal 2013 Været på skadestuen 13 8 Volden er anmeldt Har yderligere sociale problemer Har juridiske problemer 9 11 Alkohol/narko/medicin problemer 9 8 Psykiske problemer Sprogvanskeligheder 16 7 Udenlandsk kvinde Ingen oplysninger 2 0 Kriminel 1 0 Andet 0 0 Hjælpens art(fra krisecentret): Antal 2012 Antal 2013 Råd og vejledning v/vagter Råd og vejledning v/socialrådgiver Råd og vejledning v/pædagog Henvist til læge/psykolog Henvist til politi Henvist til rådgivningscenter 2 1 Henvist til juridisk rådgivning 9 5 Henvist til socialforvaltning/kommune Hjælp til flytning 4 6 Anden form for hjælp 5 1 Afvist på grund af pladsmangel 5 69 Kvindens nuværende arbejdssituation: Antal 2012 Antal 2013 Orlov 1 0 Sygemeldt(herunder barsel) Arbejdsledig Pension/efterløn 12 8 Hjemmearbejde 1 1 Selvstændig erhvervsdrivende 1 0 Under uddannelse/højskole/kurser 3 2 I arbejde, faglært 3 2 I arbejde, ufaglært 7 1 Uoplyst 4 2 I alt

19 Kvindens uddannelse: Antal 2012 Antal 2013 Ingen uddannelse Under uddannelse årig uddannelse årig uddannelse årig uddannelse 6 1 Højere uddannelse 3 1 Uoplyst I alt Hvor længe har kvinden boet på krisecenter: Antal døgn Antal 2012 Antal døgn døgn døgn uger uger uger måneder 5 7 Over 3 måneder 2 0 I alt Har kvinden tidligere haft ophold på krisecenter: Sted Antal 2012 Antal 2013 Aabenraa Krisecenter Sønderborg Krisecenter 0 0 Haderslev Krisecenter 1 0 Andet 9 6 Ikke oplyst 6 3 Ja, ikke oplyst hvor 0 1 Nej I alt Oplysninger om voldsmanden: Alder: Antal 2012 Antal 2013 Under 20 år år år år 5 8 Over 50 år 2 8 Uoplyst 44 4 Udenlandsk mand Ja Nej Uoplyst/andre

20 Mandens/samlevers nuværende arbejdssituation: Antal 2012 Antal 2013 Orlov 0 0 Sygemeldt 0 0 Arbejdsledig/aktivering Pension/efterløn 4 7 Selvstændig erhvervsdrivende 5 3 Under uddannelse/højskole/kurser 0 1 I arbejde, faglært 8 6 I arbejde, ufaglært 7 4 Mellemlang uddannelse 0 0 Hjemmearbejde 0 0 Uoplyst 23 9 I alt Voldsmandens problemstilllinger: Antal 2012 Antal 2013 Kriminel 12 5 Alkohol Narkotika 11 8 Psykiske problemer Kulturelle problemer 9 11 Andet 0 2 Uoplyst 22 6 Børn, vold og konsekvenser: Antal 2012 Antal 2013 Børn udelukkende udsat for psykisk vold Børn udsat for fysisk vold 7 9 Børn vidne til vold mod mor Børn har sociale problemer 14 8 Skønnes at der er behov for behandling af enten psykisk eller fysisk art

21 Fest for frivillige/ansatte d. 1. marts 2013 Vores årlige frivillighedsfest blev denne gang afholdt på Krusmølle. Eftersom festen foregik i en stald, var aftenens tema selvfølgelig bondegård. Festudvalget, der optrådte som Karoline-piger bød os velkommen, og derefter fortalte Nina Loff lidt om stedets historie og om den lækre buffet, hun havde anrettet til os. Og jeg skal love for den var lækker! Underholdningen var også helt i top. Alle havde gjort sig umage med påklædningen. Der var køer, bondemænd, malkepiger, tjenestepiger m.m. Der var også arrangeret modeopvisning. Utroligt hvad et par lange hvide underbukser kan bruges til f.eks. turban, forklæde, bolero, lommetørklæde, burka m.m. Selvfølgelig ingen fest uden konkurrencer. Vi fik udleveret billeder af personale og frivillige som barn/ ung og skulle så finde ud af, hvem der var hvem. Det kom der meget sjov ud af. Og så var der tid til motion. Vi skulle danse jiffymixer og doublebska-polka. Det gav lidt sved på panden. Ellers stod den på masser af snak og hygge. Gerd fra Flensborg leverede dejlig musik. En kæmpestor tak til festudvalget for jeres store arbejde. Det var en super sjov og hyggelig aften. Karin, tirsdag 21

22 Belægningsoversigt pr. måned Antal døgn for kvinder og børn opdelt pr. måned efter hjemstedskommune Kommuner januar februar marts april maj juni ju kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. Aabenraa Haderslev Fredericia Tønder 6 11 Kolding Odense Vejen 8 9 Sønderborg 2 8 Assens Svendborg Kolding 2 0 Ikke region syd Anonym Udenlandsk 26 I alt Antal døgn for kvinder i alt Antal døgn for børn i alt Antal døgn i alt 22

23 på Aabenraa krisecenter li augst september oktober november december bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv. bø. kv.ialt bø.ialt døgn i alt

24 Medlemsmødet den Alkohol på godt og ondt v/birthe Klünder, Misbrugscentret i Aabenraa. Aftenen var en spændende og lærerig aften, som vekslede mellem teori og aktiv deltagelse ved tilhørerne. Birthe fortalte fakta om alkohol: *Alkohol er et opløsningsmiddel, det opløser mange ting *Alkohol påvirker mange ting, som evnen til at tage vare på roller *Alkohol skaber tabuer *Når der drikkes for meget, påvirkes andre: børn, familie, venner og dem, man kommer i berøring med * Når man drikker for meget, kommer der hemmeligheder. *Det er en privat sag, hvor meget jeg drikker *Han er god til at bære en brandert *Det er nemt at sige nej. Vi fik så et skema over, hvor mange promiller, der var i forskellige genstande. Nu skulle vi diskutere to og to omkring én, vi kender, der drikker alkohol, og hvordan vi oplevede det. Det kom der en rigtig god diskussion ud af, og Birthe knyttede det sammen med teorier omkring Alkohol. Birthe fortalte videre, at der fandtes over 60 alkoholrelaterede sygdomme, og om myter om alkohol: *Alkohol er sundt *Alkoholikere er socialt svage mennesker *Det er først et problem, når jeg drikker om morgenen *Så længe jeg kan passe mit arbejde, er det ikke noget problem Derefter have Birthe briller med, og når vi havde dem på føltes det, som om vi havde drukket alkohol og havde forskellige promiller i blodet. Vi prøvede at gå gennem en forhindringsbane med dem på. Det faldt ikke lige heldigt ud for os til stor morskab for dem, som så på. - Men en meget lærerig øvelse om, hvordan vore funktioner virker, når man er påvirket af alkohol. Til slut lavede vi en fantasifest, som varede fra kl Dem der var til fest blev spurgt om, hvor meget de drak til hvert enkelt måltid, og andre talte genstandene op. Derefter blev der regnet ud, hvor mange timer man skulle have for at blive ædru igen. - Det gav jo os noget at tænke på! Jo, det var en meget spændende og lærerig aften med et godt udbytte. 24 Conni Torsdagsgruppen

25 Vi har i 2013 haft den store fornøjelse at ansætte Pia i to timer ugentlig til at udfordre vore beboere på deres kreative evner. Ved hjælp af et fondsbeløb fra Sankt Andreaslogen Dorthea ad Coronam, Kolding, fik vi mulighed for at ansætte Pia i ca. 1,5 år og håber derefter, at vort kreative værksted er integreret i huset. Kreativ igangsætter Pia har købt alt muligt spændende materiale, så der skulle være en mulighed for alle at gå i gang, uanset om man har fantastiske kreative evner, eller om man blot har lysten til at undersøge og prøve at stifte bekendtskab med den kreative side af sig selv. Der er flere formål med at starte denne aktivitet. Det ene er, at den kan skabe et fællesskab beboerne imellem, det andet, at den også kan give et fællesskab mellem vore medlemmer, når de sidder og hygger sig med forskellige kreative ting. Det kan også være medvirkende til, at vore beboere kan finde en pause i deres ofte meget problemfyldte hverdag. En pause, hvor tankerne bliver stoppet lidt og bliver sat på en opgave, som er overskuelig og spændende. Der er allerede blevet skabt nogle spændende kreative produkter, og vi ser med spænding frem til, hvad fantasien ellers kan medvirke til at få skabt. Det er derfor med stor taknemlighed, vi har modtaget fondsbeløb til at realisere denne aktivitet. Tove Daglig leder 25

26 Aktiviteter med Børnene Der har i årets løb været i alt 47 børn, som har boet på krisecenteret igennem kortere eller længere tid. Ud af dem er der 27 drenge og 22 piger fra alderen 0-17 år. I løbet af året har der i kortere periode forekommet, at der ikke var nogle børn på krisecenteret, og jeg bliver så ofte spurgt, hvad jeg så laver. Kort fortalt -jeg keder mig aldrig. Der er altid noget, der skal laves f.eks. rengøring af legetøj, rådgivning af kvinder eller måske bage en portion boller. Ture ud af huset er med til at give børnene ny energi. Oplevelserne har en positiv indvirkning på dem og er med til at gøre deres ophold her lidt mere spændende, når de befinder sig i en krise situation. Når barnet/ børnene i dagligdagen har brug for afveksling, besøger vi ofte børnehave og vuggestue. Barnet eller børnene får derved mulighed for at lege og se andre børn, som er jævnaldrende, og er med til at give et godt afbræk i dagligdagen. Når der bor flere børn af gangen f.eks. 8 børn her samtidig, så er det godt at have et stort hus med mange legemuligheder. Jeg benytter da også muligheden for at tage på mange ture ud af huset og får ligeledes en stor hjælp af frivillige vagter, som gerne giver en hånd med. Med børn fra 0-17 giver det nogle pædagogiske udfordringer for bedst muligt at tilgodese hver enkelt barns behov og derudfra at tilrettelægge aktiviteter for alles smag. Når vi har flere børn ad gangen og aldersspredningen er stor, vælger jeg ofte at dele turene lidt op. Med de yngste besøger vi børnehaver eller vuggestuer, går tur i skoven eller ved stranden. De ældste prøver udfordringer med glas, stearin, skøjte og ture til 26 Danfoss univers. Af fælles ture har vi besøgt legeland, dyrskue og enkelte bondegårds besøg. Vi har med fondsmidler i år haft mulighed for at tage en bus og derved gå på opdagelse lidt længere væk. På Danfoss univers havde vi tid og ro til fordybelse, og både store og små blev klogere på videnskaben. Børnene undersøgte tingene med stor interesse og synes det var vildt spændende. Specielt synes de segway var sejt. Raceløb, 5-D biograf og science show var også et stort hit. På glaskursus fik børnene lavet nogle flotte skåle og ophæng til deres nye værelser. Der blev lappet med plaster, når de glemte, at det var glas, de arbejdede med. Med stor succes tog vi Barsøe færgen og besøgte en bondegård, hvor vi fik et godt indblik i, hvordan man i dagens Danmark malker køer, og hvad al den mælk kan bruges til. Vi blev hentet ved færgen og kørt med traktor med åben ladvogn dette gjorde et stort indtryk, og børnene var meget mundlamme i starten ogfortalte derefter ivrigt om, hvad de så omkring sig. Vi havde madpakker med og spiste dem med velbehag imellem høballerne, hvor vi fik besøg af kattene, som håbede på at der faldt lidt af. Bag ved os stod kvierne og kiggede nysgerrigt på os. Tiden ilede afsted, og snart skulle vi skynde os for at nå færgen, men det var lidt svært at løsrive sig fra killingerne, som vi godt kunne have tænkt os at have med i lommen. Generelt har turene været en stor succes, og børnene udtrykker glæde og henrykkelse og ser frem til, når vi atter skal ud og se og opleve nye ting. Børnene går meget op i traditioner, og vi gør me-

27 get ud af, at de får en positiv oplevelse ved bla. deres fødselsdage, fastelavn, jul eller påske. Ved fødselsdage prøver vi at gøre det festligt med flag, balloner og gaver. Barnet er her i centrum, og der er bagt kage eller boller efter barnets ønske. Til fastelavn slår vi gerne katten af tønden, og både store og små har konkurrencelege. Ved juletid bliver huset forvandlet om til en hyggelig nisselandsby. Her findes store, små kravle- og trylle nisser. Både store og små er i denne måned i fuld gang med julepyntning, dekorationer, bagning, pynte træ m.m. Der er ofte nedtælling til juleaften, og ventetiden kan være lang, så er det altid hyggeligt at gå på biblioteket og se nisseteater eller besøge oldemors juletræ. Inden de ved af det, er afventningens time forbi og så skal der til stor glæde pakkes julegaver ud. Kirsten Pædagog Temaaften med Carl Plesner den Traditionen tro havde vi til medlemsmødet i september en temaaften. Denne gang var det Carl Plesner fra LIVKOM, Livsberigende Kommunikation, der kom og fortalte om sit arbejde. Carl arbejder som konfliktmægler både for private og for politiet. Carl fortæller, at det er vigtigt for ham, at han, i sit arbejde som konfliktmægler, kan være med at til finde en løsning, som alle kan være tilfredse med. Til vores temaaften havde Carl tilpasset sit oplæg, så han talte om, hvordan vi kan hjælpe voldsramte med at genfinde værdigheden. Nogle vigtige ord, når man skal genfinde værdigheden er: Tryghed Tillid Ligeværd Empati Frivillighed Alle ting, som indgår i vores arbejde her i huset, hvor vi hjælper kvinderne til at tro på, at hjælp og forandring er inden for rækkevidde. En rigtig god og lærerig aften, hvor vi på en ny måde fik forklaring på, hvad der virker. Annette, socialformidler 27

28 Temadag på Aabenraa Seminarium den 26. oktober 2013 Traditionen tro samledes frivillige og medarbejdere fra Sønderborg og Aabenraa Krisecenter til årets temadag på Aabenraa Seminarium. Temaet i år var: Drømme som hjælp til stresshåndtering af en krisesituation. Vi startede kl.9. med morgenkaffe og velkomst. Ole Vedfeldt, som var dagens underviser, startede med at give os 10 minutters afstressende meditation og forberedelse på dagens tema. Efterfølgende blev vi introduceret til drømmenes verden og stress. Det havde inden temadagen været muligt at aflevere eksempler på vores drømme, som så på selve temadagen blev gennemgået og brugt i undervisningen. Frokosten midt på dagen blev brugt på at få spist og snakket sammen med kolleger, som det var længe siden man havde set. Der sker altid en del erfaringsudveksling i pauserne, når så mange med tilknytning til et krisecenter mødes dejligt og givende. Eftermiddagen fortsatte med undervisning og øvelser i grupper, så dagen fløj afsted. Vi stoppede midt på eftermiddagen, fyldt op med viden om drømme og deres betydning for os. På Aabenraa krisecenter glæder vi os til næste år at skulle stå for arrangementet. Annette, socialformidler Dejlig gave fra Zonta Sønderborg Vi har været så heldige, at modtage en gave fra Zonta Sønderborg på i alt til indkøb af mobiltelefoner. Telefonerne kan lånes af kvinderne under opholdet, når de enten har fået ødeligt deres telefon, at de ikke har fået den med eller, at de af sikkerhedsgrunde ikke kan benytte deres egen telefon. Kvinderne kan købe en startpakke, og dermed har de meget hurtig forbindelse til deres netværk igen. Noget der er utrolig vigtigt i den situation, kvinderne befinder sig i. Stor tak til Zonta for deres gave, der tilgodeser vores kvinder i høj grad. Tove Daglig leder. 28

29 En kursusuge i København Hen på efteråret fik vi en mail fra LOKK, hvor det blev oplyst, at vi kunne søge om deltagelse på et uges kursus Alkohol- og stofproblemer i børnefamilier med vold arrangeret af Sundhedsstyrelsen. Kurset blev betalt af Sundhedsstyrelsen, som også stod for visiteringen af deltagere. Jeg var så heldig at blive udtaget til kurset sammen med 45 andre deltagere. Vi var en broget deltagergruppe, som alle på en eller anden måde arbejdede med vold i nære relationer. Der var repræsentanter fra Dialog mod vold, kommuner, projekter, Børnehusene, Dansk Anti-Stalking Rådgivning og krisecentre. Fagligt var det en meget givende og lærerig oplevelse at være sammen med psykologer, terapeuter, pædagoger, ledere og socialrådgivere. En super sidegevinst var, at jeg fik skabt et nyt fagligt netværk. Birgit Trembacz var gennemgående kursusleder, Kirsten Mundt fra Sundhedsstyrelsen var projekt- leder for Sundhedsstyrelsen og der var 3 gæsteundervisere, hvoraf især de 2 gjorde et stort indtryk. På dag 2 kom Henrik Rindom, overlæge og psykiater og havde et oplæg, der varede hele formiddagen. Tiden fløj bare afsted, og alle var meget begejstrede for Henriks store viden og evne til at formidle den, så man virkelig forstod problematikken omkring afhængighed og konsekvenserne. Den anden oplægsholder var Tina Jans, som er opvokset i en familie med vold og alkohol. Hun holdt sit første oplæg og rørte os alle, da hun kunne fortælle, hvor mange år der var gået, før hun fik hjælp. Hun havde oplevet en del svigt fra systemet i barndommen. Tina havde nu sin egen familie og arbejde som stewardesse og havde taget en master i kommunikation og retorik. Annette, socialformidler Kære alle ansatte og frivillige Ja, jeg burde have skrevet for længe siden, men bedre sent end aldrig. Vi kom ned til jer, da alting var rigtig svært og vi havde det allerværst. Jeg kan huske, hvor befriende det var for mine forældre, at de vidste, vi nu var et sted, hvor vi var i sikkerhed, og fik den hjælp vi havde behov for. Og på intet tidspunkt har jeg været i tvivl, og synes det var et svært valg at skulle pakke vores hverdag sammen og tage på krisecenter. Og jeg gør det uden tvivl igen, hvis det skulle komme dertil. Jeg er dybt taknemlig for den støtte, hjælp og kram jeg har fået undervejs, da tingene var svære, og jeg ikke vidste, om jeg havde handlet rigtigt eller forkert i forhold til at beskytte min søn. Men med jeres støtte, fik I mig til at indse, det er okay at være uartig, som Tove så skønt kaldte det. Det gælder også de frivillige, tak for jeres snakke, og omsorg for os, lige fra dag et, da vi kom, Søs, du er en stjerne i min søns øjne. I har alle betydet meget på forskellig vis, og det sætter jeg pris på. Vi er som sagt flyttet, boet 1 år i x-by nu. Elsker det. Det har taget mig noget tid at lære ikke at holde øje. Jeg har lært at slappe af. Min søn er den gladeste dreng nu. Han går i en fantastisk børnehave, med meget kompetente pædagoger, der ser ham og hjælper ham/os, med de små problematikker, det har medført at være en del af det han har oplevet. Men hvor er jeg lykkelig for han har været så lille, da det hele startede. Mig selv, ja, jeg startede min uddannelse igen i august, kan mærke jeg har meget mere overskud den her gang, end da jeg gik på den sidste år. Scoret mit andet 12-tal i fredags, så jeg dur faktisk godt til noget? 29

30 Jeg gik til psykolog sidste år, men hun var ikke særlig god. Jeg bliver nemt påvirket af ting udefra, så har lige fået konstateret PTSD og moderat OCD, og fået en ny henvendelse til psykolog. Selvom jeg har fået konstateret dette, er min hverdag nu dejlig velfungerende, vi er glade og har aldrig haft det så godt som vi har nu. Vi har haft ro nu siden vi tog nede fra jer. Statsforvaltningen har meddelt at samværssagen er lukket og der bliver ikke fastsat samvær. Så helt ro, jeg nyder det. Vi snakker faktisk rigtig tit om det gule hus, og om hvorfor vi er flyttet. Det fylder en stor del for min søn og han spørger ofte i perioder. Og så var vi jo så heldige at blive inviteret på sommerferie, det var en fantastisk hyggelig tur, som I skal have mange tak for. Min søn syntes vi skal på ferie igen, og se alle de sørøverskibe (træskibe) som vi så. Tak til Dorit og Anne Marie, det var så dejligt. Kan lige fortælle, der er ikke blevet bagt pandekager til nogen? Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår, og vil med det her brev bare fortælle, hvor stor pris jeg sætter på det hele. Og I bliver tænkt på ofte og snakket om. Mange kærlige hilsner Tidligere beboer og søn Medlemsmøde med julehygge. Julehyggen var arrangeret af Onsdagsgruppen, hvilket de gjorde super godt. Der var konkurrencer, hvor der skulle gættes julesange i bedste gæt og grimasser stil. Der blev lavet juledekorationer med bind for øjnene. Egentlig utroligt, hvor kønne de blev. Jeg overhørte én der sagde: Tror jeg laver juledekorationer med bind for øjnene fremover Onsdagsgruppen trakterede med dejlig mad, kaffe og knas. Der manglede skam ikke noget. Det var også en dejlig aften fordi vi fik mulighed for at snakke og hygge og møde hinanden på tværs af vagtgrupperne og ansatte. En rigtig dejlig aften med snak, hygge, mad og godt selskab. En stor tak til Onsdagsgruppen, som helt tydeligt havde lagt mange kræfter i at gøre aftenen sjov og hyggelig for os alle. Tak skal I have. Tove Daglig leder 30

31 Gaveliste 2013 Januar: Februar: Februar: Marts: April: Maj: Juni: Sept.: Okt.: Nov.: Nov.: Dec.: Dec.: Dec.: Dec.: Dec.: Dec.: Dec.: Dec.: Karin Wheler, Jørgensgaard 35, Aabenraa:... Bamser, børnetøj og 1 seng Maria Logen, Aabenraa: Til gavn for krisecentrets børn og deres mødre ,- kr. Abena, Aabenraa: stk. sandwich Nemo, Aabenraa: 5 flyttekasser med køkkenredskaber, service og meget, meget mere. Brands of Scandinavia A/S, Kolding:... 1 kasse nyt tøj Zonta, Sønderborg:... Indkøb af mobiltelefoner ,- kr. En beboer der er flyttet ud fra krisecentret:.. Øremærket til børn ,- kr. Brands of Scandinavia A/S, Kolding:... 2 store kasser med nyt tøj SCA Hygiejne Products A/S Retail, Allerød: 1 kasse m/hygiejnebind, servietter m.v. Aktive kvinder i Tønder ,- kr. Christine og Ole Nielsen, Sydals:... Juletræ og pyntegran Nemo, Aabenraa: Ca. 100 stk. fadholdere til alle frivillige + personale Varmestuestrik v/bente Weber:... 1 stor pose strikkede strømper m.m. 1 stor pose blandet strik og håndarbejde fra Dorrit 1 stor pose hjemmelavet dukketøj fra lokal giver. Fa. Stema, Aabenraa: lækker julekonfekt + laks Carsten Jensen, Tinglev ,- kr. Læge Ejvind Hartman, Aabenraa til børn ,- kr. Brands of Scandinavia A/S v/niels Haahr, Kolding: Støtte til krisecentrets arbejde ,- kr. I alt ,- kr. 31

32 Sponsorater fra ansøgte fonde 2013 Januar: Sankt Andreaslogen Dorothea ad Coronam, Kolding. Diverse hobbyartikler til brug for beboerne + børn ,- kr. 7. januar: Oak Foundation, Kronprinsessegade 34, st., København K.: Indbo til 3 renoverede værelser ,- kr. 10. juni: Louis Petersens Legat, København: Sommerhusophold i 5 dage for 3 mødre m/6-8 børn ,- kr. 27. juni: Trygfonden: Nyt Sikkerheds- og overvågningsudstyr ,- kr. 6. juli: Tuborgfondet, København: Reol, sofa, Play-station spil til legerum ,- kr. 13. august: A.P.Møller Fonden, København: 5 fladskærme, 1 I-Pad, udskiftning af vaskemaskine og tørretumbler, sommerhusophold og 3 udflugter til beboere m/børn, køkkenmaskine m.v ,- kr. 18. sept. Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond, København: Til krisecentrets Projekt Frisør-pleje ,- kr. I alt ,- kr. D.v.s. i alt in cash foruden alt andet: Gaveliste ,- kr. Fonde ,- I alt ,- kr. Aabenraa Krisecenter vil hermed gerne sende en meget stor tak til alle, der har støttet os på den ene eller anden måde til gavn for krisecentret og dets bebeboere m/børn. 32

33 Regnskab

34 34

35 35

36 36 Budget 2014

37 Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har samarbejdsaftale med Aabenraa kommune. 2 Krisecentret er medlem af Landsforeningen for kvindekrisecentre i Danmark (LOKK) 3 Formål: - at hjælpe kvinder og deres børn, der har været udsat for psykisk/fysisk vold herunder trussel om samme og som befinder sig i en akut krisesituation - at kvinder, gennem hjælp til selvhjælp, får styrket deres selvfølelse og tro på egne kræfter for bedre at kunne træffe beslutninger for deres eget liv - at børn får tilbudt støtte og samtale om deres situation - at kvinder og deres børn, der søger hjælp, sikres anonymitet - at sprede den viden og erfaring, krisecentret får, til at påpege og påvirke samfundsforholdene i gunstig retning for kvinder og deres børn - at påvise behovet for krisecentret 4 Fysiske forhold: Aabenraa Krisecenter holder til i en lejet ejendom p.t. 5 Struktur: Aabenraa Krisecenter har en flad struktur og har således ingen forkvinde, men en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse af krisecentret. 6 Medlemskab: Frivillig: Enhver kvinde over 18 år, der kan tilslutte sig krisecentrets formål og vedtægter, og som har gennemgået introduktionsgruppens oplæg, og som vil arbejde aktivt for voldsramte kvinder og deres børn kan blive optaget på prøvetid i et ½ år som frivillig på krisecentret. Efter et ½ års prøvetid tager begge parter stilling til evt. egentlig optagelse som frivillig i krisecentret. Den frivillige skal være tilknyttet en ugedags-vagtgruppe for herigennem at være med i det sociale fællesskab. Det er altså ikke nok at være medlem af én af de øvrige faste grupper eller en ad hoc gruppe. Hvis et gruppemedlem har diverse opgaver i forbindelse med arbejde i øvrige grupper/forretningsudvalg, kan ugedags-vagtgruppen fritstille medlemmet fra at tage vagter. Enhver frivillig kan meddele til kontaktpersonen for ugedags-vagtgruppen at ville holde en pause, der maksimalt kan vare et år. Hvis der sker pause ud over et år, skal der ske udmelding som frivillig. Ved eventuel genindtræden som frivillig, skal den pågældende gennemgå et nyt introduktionskursus. Der kan dog dispenseres herfra efter nærmere aftale med introduktionsgruppen. Det er kontaktpersonens opgave at holde kontakten til den frivillige i dennes pause og holde sig orienteret om, hvornår den frivillige igen bliver aktiv. 37

38 Ansat: Som ansat skal man være medlem af Aabenraa Krisecenter og i øvrigt opfylde betingelserne for medlemskab, dog uden at være tilknyttet en gruppe. Enhver frivillig og ansat har tavshedspligt, som også gælder ved ophør. Ifølge: Lov om social service 109, indhentes der såvel børneattest som straffeattest. 7 Udmeldelse: Udmeldelse sker til kontaktpersonen for vagtgruppen eller økonomigruppen eller til daglig leder. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt der er tale om grov overtrædelse af vedtægterne, kontingentrestance, brud på tavshedspligt eller overtrædelse af Frivillighedspolitik for Aabenraa Krisecenter. 8 Kontingent: Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 9 Faste grupper, nedsat af og blandt de frivillige medlemmer: 5 vagtgrupper: - har ansvar for, at vagterne bliver dækket. Hver vagtgruppe vælger en kontaktperson og en sup pleant for denne. Kontaktpersonen er ansvarlig for afholdelse af vagtgruppemøder, hvor bl.a. vagtplanen udarbejdes. Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen. Introduktionsgruppe: - Vælger en kontaktperson, der har ansvar for at introducere nye frivillige. Derudover vælges en suppleant for denne. Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen. Informationsgruppe: - Vælger en kontaktperson, der har ansvar for information udadtil, herunder at afholde foredrag om krisecentret. Derudover vælges en suppleant for denne. - Det er alene den daglige leder og informationsgruppens kontaktperson, der kan udtale sig på krisecentrets vegne. Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen. Økonomigruppe: - Vælger en kontaktperson, der har ansvar for budgetopfølgning, forslag til budget i samarbejde med daglig leder, kontingentopkrævning og ansøgninger om fonds- og puljemidler m.v. Derudover vælges en suppleant for denne. Kontaktpersonen indgår som medlem i bestyrelsen. Kontaktpersonerne fra ovennævnte 8 grupper udgør bestyrelsen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen i stedet for kontaktpersonen, såfremt denne har forfald. Valg af kontaktperson + suppleant sker ved flertalsbeslutning i hver enkelt gruppe. Der er mulighed for hen ad vejen at oprette ad hoc grupper til specielle enkeltopgaver. Her udpeges der ikke en kontaktperson. 10 Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som sammensættes af de kontaktpersoner, som er udpeget af de 5 vagtgrupper, introduktions-, informations- og økonomigruppen jfr. 9. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Daglig leder er sekretær for bestyrelsen, men uden stemmeret. Bestyrelsen varetager i samarbejde med daglig leder den overordnede ledelse og påser, at krisecentrets økonomiske og administrative anliggender varetages under hensyntagen til foreningens formål. 38

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter

Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Vold er enhver magtmisbrugende handling rettet mod en anden person, som gennem at denne handling skader, smerter eller krænker, får personen til at gøre noget mod sin

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf Sommerens nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf Sommerens nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf. 48 17 15 58 Sommerens nyhedsbrev Juni, Juli og August Farvel Vi sagde farvel til Christian fra Bænkebideren i midten af maj måned. Christian er startet i nr.

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Fredag den 25.november 2016

Fredag den 25.november 2016 den 25.november 2016 Så er juleforberedelserne allerede gang, og i morgen når der er Juleklippedag vil hele skolen og Krabben blive udsmykket med diverse julepynt, og juletræet stå klar til at blive tændt.

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne I løbet af foråret er sket mange forskellige aktiviteter for beboerne i klynge 1. Nedenunder kommer et lille udpluk af de mange aktiviteter: Bowl n Fun i Viborg På beboernes husmøde

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere