Stadsdirektør Jørgen Clausen. Bystrategisk Stab Anne Velling. Staben Leif Hansen. Letbane Mogens Hagelskær. Odense Brandvæsen Mogens Bjerregaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stadsdirektør Jørgen Clausen. Bystrategisk Stab Anne Velling. Staben Leif Hansen. Letbane Mogens Hagelskær. Odense Brandvæsen Mogens Bjerregaard"

Transkript

1 Forvaltningsudvalg Borgmesterforvaltningen Stadsdirektør Jørgen Clausen Økonomi & Organisationsudvikling Bente Monsen Bystrategisk Stab Anne Velling Staben Leif Hansen Byrådssekretariatet Servicecentret Jørgen Brolykke Rasmussen Finans Udbud Kim D. Sørensen Økonomi Sarah Gaarde Digitalisering Allan Bager Organisation Steffen Jensen Letbane Mogens Hagelskær Th. B. Thrigesgade Svend Heegaard Odense Brandvæsen Mogens Bjerregaard Stadsarkiv Jørgen Thomsen Borgmesterkontoret Juridisk kontor Berith Vivian Jensen Forhandling & Løn Nina Korch Hult Service Management Marianne Carlsson Indkøb Helle Holst Hansen Projektfunktionen Sigurd Kristensen Arbejdsmiljø Susanne Grønning Web-projektet Birgit Petersen Lederudvikling Marie Lystlund Operativ afdeling Morten Holm Forebyggende afd. Mads Dalgaard Dritfsafdelingen Jane Gøransson Økonomi- og personaleadm. Chalotte Starostka IT- Infrastruktur og Drift Bjørn Damsgaard Skarby ServiceDesk HR IT og Løn Marlene Karmark & Logistik Susanne Gucwa = Lokaludvalg = Personale møde med MED-status = Fagudvalget Sidst redigeret: november 2012 rettelser til

2 Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Træning Chef Louise Thule Adm. direktør Helene Bækmark Ledelsessekretariatet Sekretariatetchef Trine Andersen Virksom Transformation Chef Peter Isak Programchef René Lorenz Virksom Støtte Chef Jan Lindegaard Sammenhæng og Virksom Viden Chef Gitte Østergaard Daglig Økonomi Leder Anne Lenskjold Virksom Indsigt Chef Kirsten Pilely Økonomisk Styring og Analyse Leder Jeanette Andreasen HR Leder Susanne Andreasen Souschef Anne Torp Sidst redigeret: november 2012 rettelser til Højstrupgruppen Hanne Jette Andersen Kalør- og Natgruppen Ilse Vrist Christensen Særlige borgerforløb Jeanet Brøndsted Møllemarksgruppen Eva Grønlund Nabild Sanderumvangen Inge Moesgaard Dorte Weber Kanalgruppen Helle Vest Madsen Pomosagruppen Kirsten Christiansen Team 1 Helle Bakkely Team 2 Lotte Larsen Team 1 Louise Hansen Team 2 Torben Krone Team 1 Team 2 Virksom Dialog Chef Else Bønding Der hvor vi mødes Rehalibiteringschef Karen Nymann Rehabiliteringsrådgivning Rehalibiteringschef Lene Granhøj Rehabrådgivning til længere træningsforløb Støtte kontaktperson ordningen Lis Petersen Støttende forløb Lasse Grue Larsen Korte træningsforløb Inge Thorup Virksom træning I Rehabiliteringschef Træning som hjælp Psykiatri Pensionist-Service Virksom træning II Rehabiliteringschef Jette Mark Sørensen Sygeplejen Træning Hjerneskadeområdet Midlertidige pladser Rehalbiliteringschef Lone Lund Rehalbiliteringschef Ulla Hetebrügge Decentralt niveau Projekt praktisk bistand Ellis Møller Groth Aftengruppe Syd Annette Johansen Aftengruppe Vest Susanne Brauer- Christiansen Havnegruppen Gitte Boslund Papirgården Helle Meyer Fjordgruppen Lykke Boye Niels Bohrgruppen Marianne Fabricius Hjallesegruppen Lene Pedersen Havebækgruppen Pia Ryberg Korsløkkeparken Anne Mette Skov Johansen Åsumgruppen Ingelise Pedersen Lindehuset Jens Rasmussen Dania John Bay Botilbud Vest Vagn Hansen Botilbud Syd Vibeke Madsen Botilbud Øst Peter Bloch- Sørensen Bostøtte og støttecenter Vest Yvonne Edvardson Bostøtte og støttecenter Øst Jane Gregersen CSD Odense Kurt Christensen Bostøtte og Støttecenter Syd Margrethe Olsen Pensionist-Service Tom Toft Træning Vest 1 Lisa Gummer Træning Vest 2 Dorthe Kirketerp- Møller Sygepleje Syd 1 Hjallese Ellen Jørgensen Sygepleje Syd 2 Aftensygepleje Janie Haug Træning Syd 1 Mette Robl Træning Syd 2 Susanne Staal Tarup Gl. Præstegaard Birgitte K. Ljungdahl Demensdagscenter Maj-Britt Bendtsen Sygepleje Øst 1 Døckerslund Birgit Jensen Sygepleje Øst 2 Inkl. Nat Blangstedgaad Dunja Vergmann Træning Øst 1 Anne Grete Pilgaard Træning Øst 2 Eva Hasselbalch Senhjerneskadeområdet Anni Oksen Midlertidige pladser Anette Jensen Handicapområde1 Bofælleskabet Klostervej, støttecentret Niels Bohr Parken, Bo- og støttetilbudet Sprogøvej,Støttecentret Engsvinget Emilieparken og hjemmevejleder-teamet Lars Gemmer Hvenekilden Gitte Hansen Rytterkasernen Lone Høj Ældrecenter Øst Anne Aistrup Albanigade og Frederiksbroen Helle Andersen Marienlund Og Sct. Hans Parken Kirsten Wilki Havebæk Kathe Storm Seniorhus Odense Erik Broby Fagspecialer og Spidskompetencer Kirsten Andersen Velfærdsteknologi og digitalisering Henriette Jakobsen Jura og myndighed Søren Krøyer Kultur, Innovation og organisationsudvikling Pt. Søren Krøyer Kompetenceudvikling Lene Noer Netværk Øst Handicapområde4 Munkehatten, Kollegiet Rytterkasernen og Støttecentret Præstegårds-haven Annette Birgit Larsen Lokalcenter Rosengård Anne-Grethe Sørensen Dyruphus Ardry Larsen Odense Værksterne Annette Lund Petersen Odense Madservice Jette Eggers Aktiviteter i Plejeboliger Winnie Skovkjær Svovlhatten Lene Fonnesbæk Sanderum Anni Ingemann Nielsen Minibo og Sedenhuse Ulla Leth Hjallese Susanne Egelund Herluf Trolle Kirsten Bern Lokalcenter Korsløkkehaven Alices Sundstrøm Netværk Vest Handicapområde3 Botilbud Fælledvej Michael Nicoklajsen Marienlund Sukkerkoverriet Provstegårdshjemmet Else Marie Magnussen Kragsbjergløkke Karen Ubbe Munke Mose Linda Jensen Gurli/Vibeke Ann-Lene Aagaard Nielsen Tornhuset, Tornhuset Brunsegårdsvej og Hvedevangen Jes Andresen Handicapområde 2 Ledsageordningen, Bo- og støttetilbud Tarup, Bofælleskab Æblegrenen og Støttecentret Herluf Trolle Tove Kiær Thomsen Sukkerkogeriet Michael Nikolajsen Villestofte Lone Christensen Botilbud Rydsåvej Solveig Hauschildt Næsby Grethe Hedegaard Enrum Lisa Pedersen Ærtebjerghaven Heidi Tange Egmont Lissi Bøg Ejlstrup Anne Askløf Lokalcenter Lille Glasvej Gertie Sørensen Forebyggelse, frivillighed og civilsamfund Diana Krogstrup Træning som hjælp Straksafgørelser 1 Jeannet Jakobsen Forflytningsunderviser Team 1 Team 2 Straksafgørelser 2 Kenneth Wiberg Adm. Team Bilteam Team Kropsbårne hjælpemidler Hjælpemiddelområdet Karin Theilgaard Hjælpemiddelspecialisterne Hjælpemiddeldepotet Forebyggende hjemmebesøg Jenny Havn Hjerneskaderådgivningen Jan Jensen Arken Team Ældrekonsulenterne Mimers Brønd PIO Psyk-Info Odense Else Kirk Psykiatri Pensionist Service Sygepleje Træning Hjerneskadeområdet Middeltidpladser Service Vest Susanne Krassél Service Centrum Mette Brinkmann Service Syd Dorte Geisler Aftengruppe Øst Karin Vang Hansen Stoppestedet Bjarne Christensen Sygepleje Vest 1 Tarup Saly Oldenhoff Sygepleje Vest 2 Midtbyen Inge Kuhlmann Længere træningsforløb hjælpemidler Elsebeth Schøjdt Udengaard Netværk Syd Forvaltningsudvalg = Lokaludvalg = Personale møde med MED-status = Fagudvalget Sanderum Døgn rehab. Anni Oksen

3 Forvaltningsudvalg Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen Ledelsesniveau 1-4 Adm. Direktør Peter Frans Pietras Økonimi Camilla Staal Axelsen Forretningsudvikling Morten Kreilgaard Ledelsessekretariatet Jørgen Peter Holst HR -og Arbejdsmiljøfunktionen Iben Bøtker Kontrol- og regresfunktionen Jesper Suhr Thomsen Arbejdsmarkedscentret Michael Hein Petersen Jobrehabiliteringscentret Peder Klinge Søndergaard Ydelsescentret Morten Kreilgaard Socialcentret Susanne Kvolsgaard BorgerServiceCenter Hanne Sørud Beskæftigelsesydelse r og arbejdsgiverrefusion Søren Heide Unge under 30 Uddannelse til Job Dennis Mølgaard Hansen Voksne fyldt 30 Job og netværk Sekretariat Udvikling og virksomhedskoordination Jakob Gudbrand Sygedagpenge Maria Aabjerg Borgerplan og proces Aktive jobkompetencer Træning af jobkompetencer Konst. Tine Boesen Larsen Integration Træning og match af specialkompetencer Birgitte Vinsten Sociale Ydelser Bente Høhling en Anette Hansen Social Omsorg Annette K. Blynel Visitation og Rehabilitering Annemarie Hansen Behandlingsområd et Anette Søgaard Projekt og Planenheden Lene Isak BSC Ann-Dorrit Lagoni Drift-BSC Lone Sunesen Sygedagpengeudbet aling og arbejdsgiverrefusion Anet Dichmann Kontanthjælpsudbetaling og Fleks-/ Ledighedsydelse Gitte Grønsedt Beskæftigelse og netværk Søren Andersen Bro Uddannelse Peter Valentin Ikke uddannelsesparate Konst. Evald Bekker Nytteaktivering Henning Storm Kontanthjælp Lotte Connie Jensen Forsikrede Susanne Fisker Olesen Virksomhedsservice Lars Wædegaard Facilitering Christian Blaschke Planlægning af indsatser og forløb Tanja Skovgaard Holmskov Planlægning af indsatser og forløb Zugbeyde Akbulut Visitation Ledige, tilkendelse af førtidspension Mirjana Martens Pedersen Kompetenceprofil og design af plan og proces Sandy Højgaard Nielsen Sekretariat Styring af proces for borgerplan Konst. Iben Zukunft Vejledning, coaching, facilitering og netværk Konst. Charlotte Sigurdsson Styring af proces for borgerplan Mona Stålgren Koordineret tværfaglig indsats Lene Oleander Møller Livstilsændring og træning af jobkompetencer Mette N. Jundiyeh Pensionsafsnittet Lotte Lyø Boligstøtteafsnittet Karin Lund Tøxen St. Dannesbo Gitte Helle Lundgren Væresteder 104 Peder Staunfeldt- Larsen Hjerneskade-centret Kirsten Zoffmann Krisecenter Odense Johanne Høiriis Thorsen Rehabilitering og Udredning Marie Sahl Alkoholbehandlingen Elisabeth Jessen Stof - Stab Inge Birkemose Odense afd. 1 Niels Helmer Jensen Odense afd. 2 Gitte Spangtoft Odense afd. Unge Åse Vibe Kjøller Socialmedicinsk afsnit Bjarne Thyssen Sundhedscenter Vollsmose Ane Møller Behring - Øvrigt Steffen Holbech Bagland - Social Mie Lintrup Borgerrådgiverkorpset Frank Jespersen en Hanne Heger Hansen Odense afd. Hjørnely = Lokaludvalg = Personale møde med MED-status = Fagudvalget Sidst redigeret: august 2012 Rettelser til

4 Børn- og Ungeforvaltningen Finn Etzerodt Udviklingsafdelingen Lene Nygaard Mette Hviid Laustsen Almen Pædagogisk Afdeling Bent Stokholm Adm. direktør Jimmy Streit Center for Børn- og Ungesocialrådgivningen Grethe Bremsøe Afdelingssekretariatet Center for Sundhed Henning Tønning Center for Inklusion Birgitte Madsen Center for Indsatser til Børn og Unge Anders Nørgaard Ungeafsnit Lars Svendsen Handicaprådgivning Torben Hansen Afsnit Vest Kenneth Rønn Christiansen Afsnit Øst Bettina Brøndsted Specialtandplejen Højme Tandklinik Sprogets Hus Johnny Rasmussen Sundhedstjenesten Distrikt Dalum/Øst PPR- småbørn Birgitte A. Zethsen PPR- børn og unge Hanne K. Melchiorsen Løkkehus Leif Brauner Steensen Børn- og Familiehus 0-14 Thomas B. Jakobsen Birkelund Kirsten Österlin Familie- og Ungehus 4-18 Kiss Stentoft SSP- forebyggelse og rådgivning Økonomifunktionen Brian Ralph Urban Eliteidrætssekretariat Michael Johansen Odense Musikskole Uffe Most Vestre Kirsten Ramsing Åløkke Gitte Bjørn Johannesen Tingløkke Anna Margrethe Rehdin Sct. Hans Birgitte Kragelund Seden/Agedrup Malene Bundgaard Christensen Tornbjerg/ Kragsbjerg Bente B. Holtsmark Rasmus Rask Mette Rose Vejersø Iversen Rising Pia Anita Hansen Skt. Klemens - Dalum Vibeke Hindhede Jansen Kragsbjerg Marianne Barthelemy Munkebjerg Anni Skjerning Hansen Næsby Dorthe Holm Højby - Hjallelse Lise Lotte Vesterholm Højme Mette Kromann Tarup/Pårup Merete Lohfert Holluf Pile Karen Margrethe Sterling Søhus-Stige Søren Mehr Sanderum Suzanne Gotthelf Fraugde Jan Wagn L. Jørgensen H. C. Andersen Carl Brian Juul Hansen Hunderup Jens Beck Abildgård Aase Marie Jensen Bolbro Korup Lis Mortensen Dagplejen Anne Grethe Helmer Hansen Platanhaven Charlotte Foxholm Støttepædagoger Rosengård og Øst Vivi Juul Rasmussen Støttepædagoger Dalum og Tarup Ellen Møhl Tingløkkeskolen Annette Jørgensen Lumby Skole Erling Pedersen Ubberud Skole Jørgen Drost Hundebøll Vestre Skole Alice Lund Markussen Åløkkeskolen Alice Lund Markussen Spurvelundskolen Kirsten Folkersen Stige Skole Erling Pedersen Søhusskolen Erling Pedersen Tarup Skole Dorthe Boe Nielsen Tingkærskolen Dorte Andreas Rosengårdskolen Rene Kaaber Sanderumskolen Marianne Ubbe Sankt Hans Skole Lars Christian Eriksen Seden Skole Carsten Høyer Skt. Klemensskolen Boe Henriksen Nørrebjergskolen Berit Nielsen Plotnikof Provstegårdsskolen Axel Bay-Petersen Pårup Skole Merete Møller Rasmussen Rasmus Raskskolen Kurt Grønning Larsen Risingskolen Johnny Michael Rasmussen Næsby Skole Flemming Banke Munkebjergskolen Finn Holm Ewald Hunderupskolen Vagn Hansen Højby Skole Birgit Lotrup Inglev Højmeskolen Jørn Mühl Korup Skole Kurt Schandorph Enghaveskolen Jørgen Schoop H, C. Andersen Skolen Anna Vadgaard Hjalleskolen Kirsten Christoffersen Holluf Pile Skole Flemming M. Pedersen Abildgårdskolen Allan Eldrup Feldskov Agedrup Skole Birgitte Andersen Bækholmskolen Susan Alice Stage Dalumskolen Birthe Elisabeth Qvortrup Tarup Ungdomsskole Carsten Djursaa Dalum Ungdomsskole Erik Ravn Nielsen Korsløkke Ungdomsskole Per L. Christensen Rising Ungdomsskole Erik Chr. Rasmussen Institutionsafdelingen Britta Carl Fagkonsulenter Charlotte Worm Sekretariatet Heinz Lorenzen Skoleafdelingen Poul Anthoniussen Fritidsafdelingen Nikolaj Juul Jørgensen Pia Starostka Økonomi Benny Pedersen Børn- og Familieafd. Lone Tue Hansen Præventionsklinik Hunderup Tandklinik Abildgård Tandklinik Centralklinikken Pårup Tandklinik Søhus Tandklinik Dalum Tandklinik Rosengård Tandklinik Sct. Hans Tandklinik Special pædagogik og specialrådgivning Anni Elmgreen Klub-/ungdomsskoleområdet Lise Skov Folkeoplysning Dorte Ankjær Nielsen Ungdomsskoler/ klubber Sidst redigeret: september 2012 rettelser til CSV Leif Karlsson Ungdommens uddannelses vejledning Jogn Vilhelmsen Tandreguleringsafdelingen Kirurgi og bidfunktion Omsorgstandplejen Børneterapien Malene Munck Fabricius Sundhedstjenesten Distrikt Rosengård/ Tarup ATA Karin Verdoner Pladsanvisere/ forældrebetalere Jytte Marianne Hansen Odense Idrætspark Søren Damgaard = Lokaludvalg = Personale møde med MED-status = Fagudvalget Ejerslykkeskolen Birgitte Sonsby Kroggårdsskolen Steen Christian Knutzen

5 By- og Kulturforvaltningen Adm. direktør Stefan Birkebjerg Andersen Ledelsessekretariatet Martin Pedersen Økonomifunktionen Jan Schmidt Nielsen Fagudvalg, Kultur Fagudvalg, Natur, Miljø og Trafik & Plan og byg Kultur Ellen Drost Natur, Miljø og Trafik Thomas Lindberg Ramsay Plan og byg Henrik Lumholdt Industrimiljø Charlotte Moosdorf Anette Schmidt en Morten Pedersen Odense Symfoniorkester Finn Schumacker Orkesterchef Jesper Rützou Rosenkilde Kulturmaskinen Peder Bach Jonna Greve Drift Hanne Plechinge Odense Bys Museer Torben Grøngaard Jeppesen Formidling Asger Haling Lorentzen Kulturhus vollsmose Peter Ørting Fyns udstillingsbygn. for kunst og design Hanne Bøgelund Odense Centralbibliotek Kent Skov Andreasen Park og Natur Lene Holm Landbrug og Grundvand Knud Søndergaard Myndighed og vejdrift Søren Ravn-Nielsen Trafik og Anlæg Thomas Jaap Erhvervskontrakten Mette Beck-Nielsen Byplan Dorthe Harbo Byggesag Mette Beck-Nielsen Byggerådgivning Johnny Boye Busch Salg og udlejning Pia Bay Geodata Lee Michael Pointing Teknisk-/adm. Personale Inge M. Gregersen Cafeen Kulturværkstedet Alan Askvig Lerværkstedet Henrik Uglebjerg Hestbæk og personale Vibeke Sielemann IT udvikling Jacob R. Wang Kunsthistorie Gertrud Hvidberg-Hansen Arkæologi Mads Thagård Runge Historie Anders Skriver Myrtue 4 lokaludvalg: Lokaludvalg SØ Lokaludvalg SV Lokaludvalg NØ Lokaludvalg NV Kantine Teknisk Service Birthe Papsøe Rengøring Lotte Madsen Energi og Vedligehold Mediegrafisk værksted Ann-Louise A. Larsen Teknik Tom Mansfeldt Faurbjerg H.C.Andersen og Carl Nielsen Ejner Stig Askgård Steffen Andresen Nissen Publikumschef Peter Bjørn Thomsen Det digitale Bibliotek Anton Helms Formidlingschef Kent S. Andreasen Tekstilværkstedet Eva Holm Bevaring Dorte Gramtorp Ekspedition- og logistik Vita L. Larsen Børn- og unge Finn Wraae Folting Poulsen Kantinefunktionen Conny Knudsen Musik Biblioteket Jens Winther Bang Petersen Voksen- og lokalhistorisk bibliotek Eva Therkelsen = Lokaludvalg Lokal bibliotekerne = Personale møde med MED-status Filialer I Peter Hansen Filialer II Kambiz Kalantar Filialer III Anne Lauridsen = Fagudvalget Sidst redigeret: oktober 2012 rettelser til

6 By- og Kulturforvaltningen 1 arbejdsmiljøkonsulent Ledelsessekretariatet og Økonomi 1 arbejdsmiljøgruppe Natur, Miljø og Trafik 1 arbejdsmiljøgruppe Kultur på Slottet, Fyns Udstillingsbygn. for kunst og design, 1 arbejdsmiljøgruppe Odense Symfoniorkester 1 arbejdsmiljøgruppe Plan og Byg på Slottet 1 arbejdsmiljøgruppe Odense Centralbibliotek 1 daglig sikkerhedsleder 2 arbejdsmiljøgrupper a: hovedbibliotek og musikbibliotek b: lokalafdelinger og lokalhistorisk bibliotek Odense Bys Museer 1 daglig sikkerhedsleder 2 arbejdsmiljøgrupper a: og butik b: Udeområder og værksteder Kulturmaskinen 2 arbejdsmiljøgrupper a: b:værksteder Teknisk Service* 5 arbejdsmiljøgrupper a: Kantiner b: Distrikt NØ c: Distrikt NV d: Distrikt SØ e: Distrikt SV Kulturhuset Vollsmose 1 arbejdsmiljøgruppe *Det er et forslag. Det er endnu ikke besluttet i lokaludvalget.

7 AMO i BMF, november 2012 Borgmesterforvaltningen Bystrategisk Stab, Byrådssekretariatet, Økonomi og Organisationsudvikling (undtaget Servicecenteret) 2 AMG Rådhuset, Stadsarkivet (samarbejder i praksis som én) Servicecentret - ØOU 2 AMG 2 grupper på Servicecentret på Klosterbakken (samarbejder i praksis som én) Odense Brandvæsen 3 AMG Uddannelsescenter / Administrativ Afdeling, Bolbro / Brandstationen (undtagen hvor adm. pers. er), Tværgående (tager alle arbejdsulykker/nærveduheld )

8 Børn- og Ungeforvaltningen Sekretariat/Økonomifunktion 1 AMG Adm.: 1 Institutionsafdelingen 168 AMG Dagplejen: 6 / pædagoger Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Børnehuse: i hvert børnehus Adm.: 1 Skoleafdelingen 115 AMG Skoler: på hver skole: Teknisk Service, lærer og SFO Adm.: 1 Fritidsafdelingen 13 AMG Odense Idrætspark: 3 Teknisk Afdeling Idrætsparken Højstrupvej Svømmehaller Odense Musikskole: 1 Dalum Ungdomsskole: 1 Tarup Ungdomsskole: 2 Ungdomsskole Jernalderlandsbyen Rising Ungdomsskole: 3 Rising ragnarok Pyramiden Korsløkke Ungdomsskole: 2 Klub Ungdomsskolevirk. (undervisning) Adm: 1 Børn- og Familieafdelingen 24 AMG Center for sundhed: 8 Centralklinikken Sundhedstj. Dalum/Tarup Sundhedstj. Rosengård/Øst Omsorgstandplejen Specialtandplejen Tandpl. Distrikt Syd Tandpl. Distrikt Vest Tandpl. Distrikt Øst Center for Inklusion: 3 Centralt Decentralt Børneterapien Center for Børn- og Ungerådgivning: 5 Fagsekretariatet Vest Øst Handicapafsnittet Ungeafsnittet Center for Indsatser til B&U: 7 Staben Birkelund ATA Børn- og Familiehuset Familie- og Ungehuset Løkkehus Børnehjem SSP - Forebyggelse og Rådgivning

9 KAJGE Social- og Arbejdsmarkedsforvatlningen Staben 1 arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmarkedscentret 7 arbejdsmiljøgrupper 1. U Beskæftigelse og netværk 2. U Nytteaktivering 3. O Forsikrede 4. O Facilitering 5. Besk.ydelser - Kontanthjælp 6. Besk.ydelser - Sygedagpengeudb Sekretariat Jobrehabiliteringscentret 7 arbejdsmiljøgrupper 1. Sygedagpenge 2. Borgerplan og Proces 3. Aktive jobkompetencer - Styring af proces og borgerplan 4. Aktive jobkompetencer - Vejledning, coaching, facilitering og netværk 5. Træning af jobkompetencer - Styring af proces for borgerplan 6. Træning af jobkompetencer - Livsstilsændring og træning af jobkompetencer 7. Integration Socialcentret 14 arbejdsmiljøgrupper 1. Proj. & Plan - Sociallæger, Sundhedscenter Vollsmose og Adm. 2. Proj. & Plan - Bostøtte, Social Omsorg og Visitation 3. Soc.Omsorg - St. D.- Værksted, Adm., Væresteder 4. Soc.Omsorg - St. D. - Dannesbohus 5. Soc.Omsorg - St. D. - Boafd. 6. Beh. - Odense Afd Beh. - Odense Afd Beh. - Odense Afd. Hjørnely 9. Beh. - Odense Afd. Unge 10. Beh. - Alkoholbeh. 1. Adm. BorgerServiceCenter 3 arbejdsmiljøgrupper 2. Drift - Pas/Kørekort 3. Drift - Borgerrådgiverkorpset Ydelsescentret (lukker ultimo feb. 2013) 2 arbejdsmiljøgrupper 1. Social ydelser 2. Boligstøtte 11. Beh. - Adm. 12. Vis. & Reh. - Krisecenter 13. Vis. & Reh. - Hjerneskadecentret 14. Vis. & Reh. - Bramstrupkollegiet

10 Ældre- og Handicapforvaltningen en 1 AMG Virksom Dialog 10 AMG "Der hvor vi mødes": 5 Straksafgørelser 1 Straksafgørelser 2 Hjælpemiddelområdet Forebyggende hjemmebesøg PIO Rehab.rådgivning: 5 Rehabrådgivning, længere forløb Hjælpemidler, længere forløb, Støttende forløb Hjerneskaderådgivning Korte træningsforløb Virksom Træning 61 AMG Træning som hjælp: 21 Sanderumvangen, Kanalguppen, Pomosagruppen, Kalør- og Natgruppen, Særlige borgerforløb, Korsløkkeparken, Højstrupgruppen, Møllemarksgruppen, Åsumgruppen, Niels Bohrgruppen, Hjallesegruppen, havebækgruppen, Havnegruppen, Papirgården, Fjordgruppen, Aftengruppe syd, Aftengruppe Vest, Aftengruppe Øst, Service Vest, Service Centrum, Service Syd Psykiatri: 19 Aktivitetshuset Kochsgade, Udsigten, Bostøtte og Støttecenter Syd, Bostøtten, Flexbostøtte, Bostøtte og Støttecenter Øst, Rømersvej, Fangelvej, BakketoppenTornbjerggård - Hus A, BakketoppenTornbjerggård - Hus B, BakketoppenTornbjerggård - Hus C, Rehab.huset, Køkken-Kontor-Pedel, Stoppestedet, Roersskovvej 1, Roersskovvej 2, Lindehuset, Dania Pensionistservice: 1 Sygepleje: 6 Sygepleje Øst 1, Sygepleje øst 2, Sygepleje Syd 1, Sygepleje Syd 2, Sygepleje Vest 1, Sygepleje Vest 2 Virksom Støtte 49 AMG Netværk Øst: 15 Havebæk, Hvenekilden, Rytterkasernen, Ældrecenter Øst, Albanigade, Frederiksbroen, Marienlund, Sct. Hans Parken, Sprogøvej / Emilieparken, Klostervej / Niels Bohrparken, Hjemmevejlederteam, Munkehatten 1, Munkehatten 2, Kollegiet Rytterkasernen, Præstegårdshaven Netværk Vest: 18 Egmont, Ejlstrup, Lokalcenter Lille Glasvej, Næsby, Enrum, Ærtebjerghaven, Sukkerkogeriet, Villestofte, Botilbud Rydsåvej, Handicapområde 3, Tarupområdet, Herluf Trolle / Æblegrenen, Ledsageordning, Tornhuset - Bodelen, Brunsegårdsvej 1 og 2, Brunsegårdsvej 3 og 4, Tornværkstedet, Værkstedet - Brunsegårdsvej Netværk Syd: 16 Hjallese, Herluf Trolle, Lokalcenter Korsløkkehaven, Svovlhatten, Sanderum, Rødegårdsvej, Lindegården, Bjørnemosen, Hollufgårdsvej, Sedenhuse - stuen, Sedenhuse - 1.sal, Camillagården, Skovgården, Bregnevej, Kulturhuset, Odense Madservice, Aktiviteter i Plejeboliger Selejende inst.: Uafklaret Virksom Viden Uafklaret Virksom Indsigt Uafklaret Træning: 6 Træning Øst 1, Træning Øst 2, Træning Syd 1, Træning Syd 2, Træning Vest 1, Træning Vest 2 Hjerneskadeområdet: 5 Botilbud Svovlhatten, Bjergegårdshaven 1 - Bodel, Bjergegårdshaven 2 - Bodel, Bjergegårdshaven 3 - Rehab. Midlertidige Pladser: 3 Sanderum Døgnrehab., Demensdagcenter, Midlertidige pladser

11 JOURNAL NR. 2011/ Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt andet givet mulighed for at skabe en mere dynamisk og forenklet arbejdsmiljøorganisation med bedre rammer for en proaktiv og fremadrettet arbejdsmiljøindsats, hvor der er fokus på at modernisere og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet. Intentionerne med den nye lov er, at give arbejdsmiljøet et løft, ved at øge den ledelsesmæssige prioritering af arbejdsmiljøarbejdet, så arbejdsmiljøet integreres i det strategiske arbejde og i det daglige arbejde på den enkelte arbejdsplads. Med afsæt i den nye lovgivning er arbejdsmiljøorganisationen blevet nytænkt mod en mere moderne og effektiv opgaveløsning på arbejdsmiljøområdet. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med den fremtidige organisering af arbejdsmiljøet Dynamisk arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljøorganisationen skal være dynamisk, således at der kan være en løbende tilpasning af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøorganisationen. Denne dynamik skal tage afsæt i de lokale forhold og behov samt tilpasses den virkelighed, som arbejdsmiljøet er en del af på det strategiske og operationelle niveau. Antal arbejdsmiljøgrupper med baggrund i eksisterende forhold Arbejdsmiljøorganisationen skal organiseres således, at antallet af arbejdsmiljøgrupper bliver fastsat med udgangspunkt i ledelsesstrukturen, arbejdsstedets geografiske beliggenhed og de forskellige typer af arbejde og faggrupper. Nærhedsprincip Arbejdsmiljøorganisationen skal organiseres ud fra et nærhedsprincip, hvilket betyder, at medarbejderne så vidt muligt altid kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljøgruppe inden for normal arbejdstid og at arbejdsmiljøgrupperne har et vist kendskab til de lokale forhold. Arbejdsmiljøorganisationen i Odense Kommune Den nye organisering af arbejdsmiljøområdet betyder følgende 1. Målsætning for arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Forudsætningen for nytænkningen af arbejdsmiljøorganisationen er en klar målsætning for arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune. En målsætning der rammesætter og fokuserer det fremadrettede arbejdsmiljøarbejde og de krav der stilles til arbejdsmiljøfolk på forskellige niveauer i organisationen. 1/4

12 JOURNAL NR. 2011/ Målsætningen skal være med til at styre udviklingen af det fremtidige arbejdsmiljøarbejde både på det strategiske niveau og i den daglige drift. I Odense Kommune ser vi et proaktivt arbejdsmiljøarbejde som en væsentlig forudsætning for høj kvalitet i løsningen af vores kerneopgaver i en ny og kreativ virkelighed. Derfor udvikler og inddrager vi arbejdsmiljøet på alle planer fra beslutningsprocesser i den strategiske ledelse til den daglige drift i mødet mellem leder og medarbejder. For at imødekomme ovenstående målsætning skal fokus på arbejdsmiljøarbejdet på tværs af kommunens forvaltninger være målrettet, herunder; a: Arbejdsmiljøarbejdet indgår som en del af den strategiske ledelse og planlægning Arbejdsmiljøarbejdet er proaktivt og der igangsættes forebyggende tiltag, med fokus på en effektiv og kvalitetsbevidst håndtering af arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsmiljøarbejdet integreres som en naturlig del på såvel det strategiske som det operationelle niveau. Det dagsordensættes i en forretningssammenhæng, så det kobles til beslutnings- og forandringsprocesser og sikrer et godt arbejdsmiljø før / under / efter forandringsprocesserne. På det strategiske niveau er arbejdsmiljøet forankret i chefgrupperne og har en høj prioritet. Direktøren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøarbejdet i egen forvaltning, men det er sekretariatscheferne, der har et koordinerende ansvar for at de tværgående arbejdsmiljøprocesser og andre relevante arbejdsmiljøforhold bliver drøftet i chefgruppen. b: Arbejdsmiljøet er et lokalt ledelsesansvar Det er den lokale leder, der har det primære ansvar for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Men for at være værdiskabende, skal arbejdsmiljøet drøftes og håndteres i tæt samarbejde med medarbejderne. Lederens rolle og ansvar er tydeliggjort, således at ledelsen kan arbejde ud fra en systematisk og proaktiv tilgang til arbejdsmiljøopgaverne. Arbejdsmiljøgruppen har en understøttende funktion i forhold til den lokale ledelse og løser nogle konkrete arbejdsmiljøopgaver. Arbejdsmiljøkonsulenten understøtter ledelsen med viden om arbejdsmiljøet. Lederens rolle i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet beskrives yderligere nedenfor. c: Arbejdsmiljøorganisationen indgår i arbejdsmiljøfaglig sparring med ledelsen Det skal give værdi at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i relevante beslutningsprocesser i den strategiske ledelse og daglige drift. Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal have kompetencerne til at kunne udfordre beslutningsprocesserne og samtidig understøtte arbejdsmiljøarbejdet på alle planer. 1/4

13 JOURNAL NR. 2011/ Dette indebærer: Fokus på fremtidige arbejdsmiljøuddannelser Tydelige kompetenceudviklingsmuligheder og -krav for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen i form af supplerende arbejdsmiljøuddannelser. De fremtidige arbejdsmiljøuddannelser i Odense Kommune er godkendt i Hovedudvalget 27. januar Kompetenceprofiler Rollerne og ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet er klare og tydelige for ledelsen, arbejdsmiljøkonsulenterne og arbejdsmiljøgrupperne. Kompetenceprofiler vil bidrage til at tydeliggøre dette. d: Arbejdsmiljøkonsekvenser skal indgå i beslutningsprocesser Arbejdsmiljøkonsekvenser og risikovurdering skal indgå i beslutningsprocesser og fremgå i forbindelse med sagsfremstillinger for politikere og direktørgruppen. 2. Arbejdsmiljøkonsulent Ifølge Bekendtgørelse nr om samarbejde om sikkerhed og sundhed, er det ikke længere et lovkrav at have daglige sikkerhedsledere. Det vurderes dog hensigtsmæssigt at bevare funktionen, idet de er væsentlige nøglepersoner i relation til arbejdsmiljøarbejdet. Daglig sikkerhedsleder bliver betegnet som arbejdsmiljøkonsulent og varetager fremadrettet en stabsfunktion. Arbejdsmiljøkonsulenten understøtter ledelsen og deltager i MED-udvalgene under arbejdsmiljørelevante punkter. Arbejdsmiljøkonsulentens rolle uddybes yderligere i kompetenceprofiler. Antallet af arbejdsmiljøkonsulenter tilpasses den organisation, de er en del af. Funktionen indebærer ikke nødvendigvis en fuldtidsstilling, men er tilpasset efter forvaltningens behov. Der foretages løbende justeringer i antallet af arbejdsmiljøkonsulenter. På nuværende tidspunkt er der 14 arbejdsmiljøkonsulenter (tidligere daglige sikkerhedsledere) ansat på forskellige vilkår, med forskellige ansvarsområder og opgavesæt. Ved at tilpasse antallet af arbejdsmiljøkonsulenter og tilmed kompetenceløfte dem, bliver det muligt for den enkelte at varetage et større ansvarsområde på et højt fagligt niveau. 3. Kompetenceprofiler for arbejdsmiljøgrupper -og konsulenter Der er udarbejdet kompetenceprofiler for henholdsvis arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøkonsulenterne. Kompetenceprofilerne er retningsgivende i forhold til det ansvar og de opgaver, der påhviler medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. De til enhver tid gældende kompetenceprofiler kan findes på medarbejderportalen. 1/4

14 JOURNAL NR. 2011/ Lederens rolle i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet Intentionerne med Bekendtgørelse nr om samarbejde om sikkerhed og sundhed er, at give arbejdsmiljøarbejdet et løft, ved at øge den ledelsesmæssige prioritering af arbejdsmiljøarbejdet. Desuden er intentionerne, at give arbejdsmiljøet bedre rammer for en proaktiv og fremadrettet arbejdsmiljøindsats. Dette indebærer blandt andet, at det er et lovkrav, at der skal finde en årlig arbejdsmiljødrøftelse sted med udgangspunkt i den gældende arbejdsmiljøstrategi samt arbejdsstedets egne arbejdsmiljøudfordringer. Drøftelsen skal ske både på det strategiske og operationelle niveau. Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har det primære ansvar for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Men for at arbejdsmiljøet kan være værdiskabende, skal arbejdsmiljøet drøftes og håndteres i tæt samarbejde med medarbejderne. Arbejdsmiljøgruppen har en understøttende funktion i forhold til den lokale ledelse og 1øser nogle konkrete arbejdsmiljøopgaver i samarbejde med ledelsen. Arbejdsmiljøkonsulenten understøtter ledelsen med viden om arbejdsmiljøet og er med til at sikre, at arbejdsmiljølovgivningen efterleves. For at kunne give arbejdsmiljøarbejdet et løft, skal den enkelte leders ansvar for og rolle i arbejdsmiljøarbejdet både på det strategiske og operationelle niveau tydeliggøres (jævnfør nedenstående), således at ledelsen kan arbejde ud fra en systematisk og proaktiv tilgang til arbejdsmiljøopgaverne. En tydeliggørelse af roller og ansvar er endvidere en forudsætning for at arbejdsmiljøarbejdet inddrages på alle planer og er en naturlig del på såvel det strategiske som det operationelle niveau. På det strategiske niveau er arbejdsmiljøarbejdet forankret i chefgruppen og har høj prioritet. Direktøren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøarbejdet i egen forvaltning, og det er sekretariatscheferne, der har et koordinerende ansvar for at de tværgående arbejdsmiljøprocesser og andre relevante arbejdsmiljøforhold bliver drøftet i chefgruppen. På det operationelle niveau har den lokale ledelse det primære ansvar for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal drøftes og håndteres i tæt samarbejde med medarbejderne og dagsordensættes, så det kobles til beslutnings- og forandringsprocesser og dermed sikre et godt arbejdsmiljø før/under/efter forandringsprocesserne. Den lokale leder er desuden ansvarlig for, at relevante arbejdsmiljøudfordringer bliver identificeret og at der udarbejdes handleplaner herfor med henblik på forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. Desuden har ledelsen ansvaret for, at der iværksættes indsatser for at forbedre arbejdsmiljøet herunder nedbringelse af sygefraværet, reducering af antallet af arbejdsulykker og øget trivsel. Dette forudsætter, at de fornødne ressourcer er til stede til implementering af arbejdsmiljøindsatser, der er med til at forbedre arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Endvidere skal lederen tilbyde medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen at deltage i kompetenceudviklende arbejdsmiljøuddannelser i overensstemmelse med de arbejdsmiljøindsatser, som arbejdsstedet har fastlagt og drøftet i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 1/4

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Offentliggørelse af EAN-numre 1

Offentliggørelse af EAN-numre 1 Offentliggørelse af EAN-numre 1 1 Børn- og Ungeforvaltningen SSP-Odense Ørbækvej 100, blok 1, kælderen 5220 5798006607136 2 Børne- og Ungeregion Nord Abildgårdskolen Gillestedvej 15 5240 5798006606573

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Offentliggørelse af EAN-numre 1

Offentliggørelse af EAN-numre 1 Offentliggørelse af EAN-numre 1 Forvaltning=' ' 1 Egeparken 2A 5240 5798006611355 2 Ørbækvej 100 5220 5798006615261 3 Brandts Passage 26 5000 5798006609734 4 Ørbækvej 100 5220 5798006615988 5 5000 5798006609741

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Social, Sundhed og beskæftigelse side 1 af 5

Social, Sundhed og beskæftigelse side 1 af 5 Social, Sundhed og beskæftigelse side 1 af 5 Social, Sundhed og Beskæftigelse Staben Chef Karin Locander Handicap og Psykiatri Chef Ejnar Tang (se side 2-3) Beskæftigelse Chef Carsten Lagoni (se side 4)

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf.

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf. Kontaktpersoner Social- og sundhedsassistentuddannelsen Revideret d.13.04.2015 jeha Navn Postadresse / telefonnr. Mailadresse Kommune / sygehus / psykiatri/ skole Lisbeth Guldborg Knudsen Fredensbo centret

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget DRIFT Profitcenter Budgetansvarlig Frederikshavn kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch Økonomi Karsten Jørgensen 2200000001 Økonomi

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne Dimitterede 1980 Alice Iversen 1980 sa Annemette B gekvist 1980 sa Annette Reimann Nielsen 1980 sa Birgitte J rgensen 1980 sa Birgitte Ude J rgensen 1980 sa Dorte Randrup Bhuto 1980 sa Elisabeth S rensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram...2 Staben Organisation og Personale...3 Staben Ejendomme...4 Økonomi- og IT-staben...5 Teknik- og Miljøafdelingen...6 Sundheds- og Omsorgsafdelingen...7 Handicap-

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris.

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris. Badminton Klub Møllevej 100 3630 Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i. Som noget nyt i år skal vi huske urene. De skal stilles en time frem, ligesom

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard

Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade Projektchef Svend Heegaard PROJEKTORGANISATION Realdanias linieorganisation Jesper Nygaard Adm. direktør, Direktion Hans Peter Svendler Direktør, Direktion Projektorganisation

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Regn med os. Præsentation af medarbejderne på Landscentret, Økonomi

Regn med os. Præsentation af medarbejderne på Landscentret, Økonomi Regn med os Præsentation af medarbejderne på Landscentret, Økonomi Velkommen til Økonomi Indholdsfortegnelse: Velkommen til Økonomi... 2 ØkonomiIT... 5 Skat... 8 Virksomhedsledelse... 10 Team Virksomhedsøkonomi...11

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 8. august 2013 Første skoledag er en klasselærerdag. Vi begynder kl. 8.25 med flaghejsning i skolegården, og såfremt vejret tillader det synger vi her se nu stiger

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt)

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Administrationsbachelor... 1 AP Degree in Marketing Management... 1 Architectural Technology and Construction Management...

Læs mere