Stadsdirektør Jørgen Clausen. Bystrategisk Stab Anne Velling. Staben Leif Hansen. Letbane Mogens Hagelskær. Odense Brandvæsen Mogens Bjerregaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stadsdirektør Jørgen Clausen. Bystrategisk Stab Anne Velling. Staben Leif Hansen. Letbane Mogens Hagelskær. Odense Brandvæsen Mogens Bjerregaard"

Transkript

1 Forvaltningsudvalg Borgmesterforvaltningen Stadsdirektør Jørgen Clausen Økonomi & Organisationsudvikling Bente Monsen Bystrategisk Stab Anne Velling Staben Leif Hansen Byrådssekretariatet Servicecentret Jørgen Brolykke Rasmussen Finans Udbud Kim D. Sørensen Økonomi Sarah Gaarde Digitalisering Allan Bager Organisation Steffen Jensen Letbane Mogens Hagelskær Th. B. Thrigesgade Svend Heegaard Odense Brandvæsen Mogens Bjerregaard Stadsarkiv Jørgen Thomsen Borgmesterkontoret Juridisk kontor Berith Vivian Jensen Forhandling & Løn Nina Korch Hult Service Management Marianne Carlsson Indkøb Helle Holst Hansen Projektfunktionen Sigurd Kristensen Arbejdsmiljø Susanne Grønning Web-projektet Birgit Petersen Lederudvikling Marie Lystlund Operativ afdeling Morten Holm Forebyggende afd. Mads Dalgaard Dritfsafdelingen Jane Gøransson Økonomi- og personaleadm. Chalotte Starostka IT- Infrastruktur og Drift Bjørn Damsgaard Skarby ServiceDesk HR IT og Løn Marlene Karmark & Logistik Susanne Gucwa = Lokaludvalg = Personale møde med MED-status = Fagudvalget Sidst redigeret: november 2012 rettelser til

2 Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Træning Chef Louise Thule Adm. direktør Helene Bækmark Ledelsessekretariatet Sekretariatetchef Trine Andersen Virksom Transformation Chef Peter Isak Programchef René Lorenz Virksom Støtte Chef Jan Lindegaard Sammenhæng og Virksom Viden Chef Gitte Østergaard Daglig Økonomi Leder Anne Lenskjold Virksom Indsigt Chef Kirsten Pilely Økonomisk Styring og Analyse Leder Jeanette Andreasen HR Leder Susanne Andreasen Souschef Anne Torp Sidst redigeret: november 2012 rettelser til Højstrupgruppen Hanne Jette Andersen Kalør- og Natgruppen Ilse Vrist Christensen Særlige borgerforløb Jeanet Brøndsted Møllemarksgruppen Eva Grønlund Nabild Sanderumvangen Inge Moesgaard Dorte Weber Kanalgruppen Helle Vest Madsen Pomosagruppen Kirsten Christiansen Team 1 Helle Bakkely Team 2 Lotte Larsen Team 1 Louise Hansen Team 2 Torben Krone Team 1 Team 2 Virksom Dialog Chef Else Bønding Der hvor vi mødes Rehalibiteringschef Karen Nymann Rehabiliteringsrådgivning Rehalibiteringschef Lene Granhøj Rehabrådgivning til længere træningsforløb Støtte kontaktperson ordningen Lis Petersen Støttende forløb Lasse Grue Larsen Korte træningsforløb Inge Thorup Virksom træning I Rehabiliteringschef Træning som hjælp Psykiatri Pensionist-Service Virksom træning II Rehabiliteringschef Jette Mark Sørensen Sygeplejen Træning Hjerneskadeområdet Midlertidige pladser Rehalbiliteringschef Lone Lund Rehalbiliteringschef Ulla Hetebrügge Decentralt niveau Projekt praktisk bistand Ellis Møller Groth Aftengruppe Syd Annette Johansen Aftengruppe Vest Susanne Brauer- Christiansen Havnegruppen Gitte Boslund Papirgården Helle Meyer Fjordgruppen Lykke Boye Niels Bohrgruppen Marianne Fabricius Hjallesegruppen Lene Pedersen Havebækgruppen Pia Ryberg Korsløkkeparken Anne Mette Skov Johansen Åsumgruppen Ingelise Pedersen Lindehuset Jens Rasmussen Dania John Bay Botilbud Vest Vagn Hansen Botilbud Syd Vibeke Madsen Botilbud Øst Peter Bloch- Sørensen Bostøtte og støttecenter Vest Yvonne Edvardson Bostøtte og støttecenter Øst Jane Gregersen CSD Odense Kurt Christensen Bostøtte og Støttecenter Syd Margrethe Olsen Pensionist-Service Tom Toft Træning Vest 1 Lisa Gummer Træning Vest 2 Dorthe Kirketerp- Møller Sygepleje Syd 1 Hjallese Ellen Jørgensen Sygepleje Syd 2 Aftensygepleje Janie Haug Træning Syd 1 Mette Robl Træning Syd 2 Susanne Staal Tarup Gl. Præstegaard Birgitte K. Ljungdahl Demensdagscenter Maj-Britt Bendtsen Sygepleje Øst 1 Døckerslund Birgit Jensen Sygepleje Øst 2 Inkl. Nat Blangstedgaad Dunja Vergmann Træning Øst 1 Anne Grete Pilgaard Træning Øst 2 Eva Hasselbalch Senhjerneskadeområdet Anni Oksen Midlertidige pladser Anette Jensen Handicapområde1 Bofælleskabet Klostervej, støttecentret Niels Bohr Parken, Bo- og støttetilbudet Sprogøvej,Støttecentret Engsvinget Emilieparken og hjemmevejleder-teamet Lars Gemmer Hvenekilden Gitte Hansen Rytterkasernen Lone Høj Ældrecenter Øst Anne Aistrup Albanigade og Frederiksbroen Helle Andersen Marienlund Og Sct. Hans Parken Kirsten Wilki Havebæk Kathe Storm Seniorhus Odense Erik Broby Fagspecialer og Spidskompetencer Kirsten Andersen Velfærdsteknologi og digitalisering Henriette Jakobsen Jura og myndighed Søren Krøyer Kultur, Innovation og organisationsudvikling Pt. Søren Krøyer Kompetenceudvikling Lene Noer Netværk Øst Handicapområde4 Munkehatten, Kollegiet Rytterkasernen og Støttecentret Præstegårds-haven Annette Birgit Larsen Lokalcenter Rosengård Anne-Grethe Sørensen Dyruphus Ardry Larsen Odense Værksterne Annette Lund Petersen Odense Madservice Jette Eggers Aktiviteter i Plejeboliger Winnie Skovkjær Svovlhatten Lene Fonnesbæk Sanderum Anni Ingemann Nielsen Minibo og Sedenhuse Ulla Leth Hjallese Susanne Egelund Herluf Trolle Kirsten Bern Lokalcenter Korsløkkehaven Alices Sundstrøm Netværk Vest Handicapområde3 Botilbud Fælledvej Michael Nicoklajsen Marienlund Sukkerkoverriet Provstegårdshjemmet Else Marie Magnussen Kragsbjergløkke Karen Ubbe Munke Mose Linda Jensen Gurli/Vibeke Ann-Lene Aagaard Nielsen Tornhuset, Tornhuset Brunsegårdsvej og Hvedevangen Jes Andresen Handicapområde 2 Ledsageordningen, Bo- og støttetilbud Tarup, Bofælleskab Æblegrenen og Støttecentret Herluf Trolle Tove Kiær Thomsen Sukkerkogeriet Michael Nikolajsen Villestofte Lone Christensen Botilbud Rydsåvej Solveig Hauschildt Næsby Grethe Hedegaard Enrum Lisa Pedersen Ærtebjerghaven Heidi Tange Egmont Lissi Bøg Ejlstrup Anne Askløf Lokalcenter Lille Glasvej Gertie Sørensen Forebyggelse, frivillighed og civilsamfund Diana Krogstrup Træning som hjælp Straksafgørelser 1 Jeannet Jakobsen Forflytningsunderviser Team 1 Team 2 Straksafgørelser 2 Kenneth Wiberg Adm. Team Bilteam Team Kropsbårne hjælpemidler Hjælpemiddelområdet Karin Theilgaard Hjælpemiddelspecialisterne Hjælpemiddeldepotet Forebyggende hjemmebesøg Jenny Havn Hjerneskaderådgivningen Jan Jensen Arken Team Ældrekonsulenterne Mimers Brønd PIO Psyk-Info Odense Else Kirk Psykiatri Pensionist Service Sygepleje Træning Hjerneskadeområdet Middeltidpladser Service Vest Susanne Krassél Service Centrum Mette Brinkmann Service Syd Dorte Geisler Aftengruppe Øst Karin Vang Hansen Stoppestedet Bjarne Christensen Sygepleje Vest 1 Tarup Saly Oldenhoff Sygepleje Vest 2 Midtbyen Inge Kuhlmann Længere træningsforløb hjælpemidler Elsebeth Schøjdt Udengaard Netværk Syd Forvaltningsudvalg = Lokaludvalg = Personale møde med MED-status = Fagudvalget Sanderum Døgn rehab. Anni Oksen

3 Forvaltningsudvalg Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen Ledelsesniveau 1-4 Adm. Direktør Peter Frans Pietras Økonimi Camilla Staal Axelsen Forretningsudvikling Morten Kreilgaard Ledelsessekretariatet Jørgen Peter Holst HR -og Arbejdsmiljøfunktionen Iben Bøtker Kontrol- og regresfunktionen Jesper Suhr Thomsen Arbejdsmarkedscentret Michael Hein Petersen Jobrehabiliteringscentret Peder Klinge Søndergaard Ydelsescentret Morten Kreilgaard Socialcentret Susanne Kvolsgaard BorgerServiceCenter Hanne Sørud Beskæftigelsesydelse r og arbejdsgiverrefusion Søren Heide Unge under 30 Uddannelse til Job Dennis Mølgaard Hansen Voksne fyldt 30 Job og netværk Sekretariat Udvikling og virksomhedskoordination Jakob Gudbrand Sygedagpenge Maria Aabjerg Borgerplan og proces Aktive jobkompetencer Træning af jobkompetencer Konst. Tine Boesen Larsen Integration Træning og match af specialkompetencer Birgitte Vinsten Sociale Ydelser Bente Høhling en Anette Hansen Social Omsorg Annette K. Blynel Visitation og Rehabilitering Annemarie Hansen Behandlingsområd et Anette Søgaard Projekt og Planenheden Lene Isak BSC Ann-Dorrit Lagoni Drift-BSC Lone Sunesen Sygedagpengeudbet aling og arbejdsgiverrefusion Anet Dichmann Kontanthjælpsudbetaling og Fleks-/ Ledighedsydelse Gitte Grønsedt Beskæftigelse og netværk Søren Andersen Bro Uddannelse Peter Valentin Ikke uddannelsesparate Konst. Evald Bekker Nytteaktivering Henning Storm Kontanthjælp Lotte Connie Jensen Forsikrede Susanne Fisker Olesen Virksomhedsservice Lars Wædegaard Facilitering Christian Blaschke Planlægning af indsatser og forløb Tanja Skovgaard Holmskov Planlægning af indsatser og forløb Zugbeyde Akbulut Visitation Ledige, tilkendelse af førtidspension Mirjana Martens Pedersen Kompetenceprofil og design af plan og proces Sandy Højgaard Nielsen Sekretariat Styring af proces for borgerplan Konst. Iben Zukunft Vejledning, coaching, facilitering og netværk Konst. Charlotte Sigurdsson Styring af proces for borgerplan Mona Stålgren Koordineret tværfaglig indsats Lene Oleander Møller Livstilsændring og træning af jobkompetencer Mette N. Jundiyeh Pensionsafsnittet Lotte Lyø Boligstøtteafsnittet Karin Lund Tøxen St. Dannesbo Gitte Helle Lundgren Væresteder 104 Peder Staunfeldt- Larsen Hjerneskade-centret Kirsten Zoffmann Krisecenter Odense Johanne Høiriis Thorsen Rehabilitering og Udredning Marie Sahl Alkoholbehandlingen Elisabeth Jessen Stof - Stab Inge Birkemose Odense afd. 1 Niels Helmer Jensen Odense afd. 2 Gitte Spangtoft Odense afd. Unge Åse Vibe Kjøller Socialmedicinsk afsnit Bjarne Thyssen Sundhedscenter Vollsmose Ane Møller Behring - Øvrigt Steffen Holbech Bagland - Social Mie Lintrup Borgerrådgiverkorpset Frank Jespersen en Hanne Heger Hansen Odense afd. Hjørnely = Lokaludvalg = Personale møde med MED-status = Fagudvalget Sidst redigeret: august 2012 Rettelser til

4 Børn- og Ungeforvaltningen Finn Etzerodt Udviklingsafdelingen Lene Nygaard Mette Hviid Laustsen Almen Pædagogisk Afdeling Bent Stokholm Adm. direktør Jimmy Streit Center for Børn- og Ungesocialrådgivningen Grethe Bremsøe Afdelingssekretariatet Center for Sundhed Henning Tønning Center for Inklusion Birgitte Madsen Center for Indsatser til Børn og Unge Anders Nørgaard Ungeafsnit Lars Svendsen Handicaprådgivning Torben Hansen Afsnit Vest Kenneth Rønn Christiansen Afsnit Øst Bettina Brøndsted Specialtandplejen Højme Tandklinik Sprogets Hus Johnny Rasmussen Sundhedstjenesten Distrikt Dalum/Øst PPR- småbørn Birgitte A. Zethsen PPR- børn og unge Hanne K. Melchiorsen Løkkehus Leif Brauner Steensen Børn- og Familiehus 0-14 Thomas B. Jakobsen Birkelund Kirsten Österlin Familie- og Ungehus 4-18 Kiss Stentoft SSP- forebyggelse og rådgivning Økonomifunktionen Brian Ralph Urban Eliteidrætssekretariat Michael Johansen Odense Musikskole Uffe Most Vestre Kirsten Ramsing Åløkke Gitte Bjørn Johannesen Tingløkke Anna Margrethe Rehdin Sct. Hans Birgitte Kragelund Seden/Agedrup Malene Bundgaard Christensen Tornbjerg/ Kragsbjerg Bente B. Holtsmark Rasmus Rask Mette Rose Vejersø Iversen Rising Pia Anita Hansen Skt. Klemens - Dalum Vibeke Hindhede Jansen Kragsbjerg Marianne Barthelemy Munkebjerg Anni Skjerning Hansen Næsby Dorthe Holm Højby - Hjallelse Lise Lotte Vesterholm Højme Mette Kromann Tarup/Pårup Merete Lohfert Holluf Pile Karen Margrethe Sterling Søhus-Stige Søren Mehr Sanderum Suzanne Gotthelf Fraugde Jan Wagn L. Jørgensen H. C. Andersen Carl Brian Juul Hansen Hunderup Jens Beck Abildgård Aase Marie Jensen Bolbro Korup Lis Mortensen Dagplejen Anne Grethe Helmer Hansen Platanhaven Charlotte Foxholm Støttepædagoger Rosengård og Øst Vivi Juul Rasmussen Støttepædagoger Dalum og Tarup Ellen Møhl Tingløkkeskolen Annette Jørgensen Lumby Skole Erling Pedersen Ubberud Skole Jørgen Drost Hundebøll Vestre Skole Alice Lund Markussen Åløkkeskolen Alice Lund Markussen Spurvelundskolen Kirsten Folkersen Stige Skole Erling Pedersen Søhusskolen Erling Pedersen Tarup Skole Dorthe Boe Nielsen Tingkærskolen Dorte Andreas Rosengårdskolen Rene Kaaber Sanderumskolen Marianne Ubbe Sankt Hans Skole Lars Christian Eriksen Seden Skole Carsten Høyer Skt. Klemensskolen Boe Henriksen Nørrebjergskolen Berit Nielsen Plotnikof Provstegårdsskolen Axel Bay-Petersen Pårup Skole Merete Møller Rasmussen Rasmus Raskskolen Kurt Grønning Larsen Risingskolen Johnny Michael Rasmussen Næsby Skole Flemming Banke Munkebjergskolen Finn Holm Ewald Hunderupskolen Vagn Hansen Højby Skole Birgit Lotrup Inglev Højmeskolen Jørn Mühl Korup Skole Kurt Schandorph Enghaveskolen Jørgen Schoop H, C. Andersen Skolen Anna Vadgaard Hjalleskolen Kirsten Christoffersen Holluf Pile Skole Flemming M. Pedersen Abildgårdskolen Allan Eldrup Feldskov Agedrup Skole Birgitte Andersen Bækholmskolen Susan Alice Stage Dalumskolen Birthe Elisabeth Qvortrup Tarup Ungdomsskole Carsten Djursaa Dalum Ungdomsskole Erik Ravn Nielsen Korsløkke Ungdomsskole Per L. Christensen Rising Ungdomsskole Erik Chr. Rasmussen Institutionsafdelingen Britta Carl Fagkonsulenter Charlotte Worm Sekretariatet Heinz Lorenzen Skoleafdelingen Poul Anthoniussen Fritidsafdelingen Nikolaj Juul Jørgensen Pia Starostka Økonomi Benny Pedersen Børn- og Familieafd. Lone Tue Hansen Præventionsklinik Hunderup Tandklinik Abildgård Tandklinik Centralklinikken Pårup Tandklinik Søhus Tandklinik Dalum Tandklinik Rosengård Tandklinik Sct. Hans Tandklinik Special pædagogik og specialrådgivning Anni Elmgreen Klub-/ungdomsskoleområdet Lise Skov Folkeoplysning Dorte Ankjær Nielsen Ungdomsskoler/ klubber Sidst redigeret: september 2012 rettelser til CSV Leif Karlsson Ungdommens uddannelses vejledning Jogn Vilhelmsen Tandreguleringsafdelingen Kirurgi og bidfunktion Omsorgstandplejen Børneterapien Malene Munck Fabricius Sundhedstjenesten Distrikt Rosengård/ Tarup ATA Karin Verdoner Pladsanvisere/ forældrebetalere Jytte Marianne Hansen Odense Idrætspark Søren Damgaard = Lokaludvalg = Personale møde med MED-status = Fagudvalget Ejerslykkeskolen Birgitte Sonsby Kroggårdsskolen Steen Christian Knutzen

5 By- og Kulturforvaltningen Adm. direktør Stefan Birkebjerg Andersen Ledelsessekretariatet Martin Pedersen Økonomifunktionen Jan Schmidt Nielsen Fagudvalg, Kultur Fagudvalg, Natur, Miljø og Trafik & Plan og byg Kultur Ellen Drost Natur, Miljø og Trafik Thomas Lindberg Ramsay Plan og byg Henrik Lumholdt Industrimiljø Charlotte Moosdorf Anette Schmidt en Morten Pedersen Odense Symfoniorkester Finn Schumacker Orkesterchef Jesper Rützou Rosenkilde Kulturmaskinen Peder Bach Jonna Greve Drift Hanne Plechinge Odense Bys Museer Torben Grøngaard Jeppesen Formidling Asger Haling Lorentzen Kulturhus vollsmose Peter Ørting Fyns udstillingsbygn. for kunst og design Hanne Bøgelund Odense Centralbibliotek Kent Skov Andreasen Park og Natur Lene Holm Landbrug og Grundvand Knud Søndergaard Myndighed og vejdrift Søren Ravn-Nielsen Trafik og Anlæg Thomas Jaap Erhvervskontrakten Mette Beck-Nielsen Byplan Dorthe Harbo Byggesag Mette Beck-Nielsen Byggerådgivning Johnny Boye Busch Salg og udlejning Pia Bay Geodata Lee Michael Pointing Teknisk-/adm. Personale Inge M. Gregersen Cafeen Kulturværkstedet Alan Askvig Lerværkstedet Henrik Uglebjerg Hestbæk og personale Vibeke Sielemann IT udvikling Jacob R. Wang Kunsthistorie Gertrud Hvidberg-Hansen Arkæologi Mads Thagård Runge Historie Anders Skriver Myrtue 4 lokaludvalg: Lokaludvalg SØ Lokaludvalg SV Lokaludvalg NØ Lokaludvalg NV Kantine Teknisk Service Birthe Papsøe Rengøring Lotte Madsen Energi og Vedligehold Mediegrafisk værksted Ann-Louise A. Larsen Teknik Tom Mansfeldt Faurbjerg H.C.Andersen og Carl Nielsen Ejner Stig Askgård Steffen Andresen Nissen Publikumschef Peter Bjørn Thomsen Det digitale Bibliotek Anton Helms Formidlingschef Kent S. Andreasen Tekstilværkstedet Eva Holm Bevaring Dorte Gramtorp Ekspedition- og logistik Vita L. Larsen Børn- og unge Finn Wraae Folting Poulsen Kantinefunktionen Conny Knudsen Musik Biblioteket Jens Winther Bang Petersen Voksen- og lokalhistorisk bibliotek Eva Therkelsen = Lokaludvalg Lokal bibliotekerne = Personale møde med MED-status Filialer I Peter Hansen Filialer II Kambiz Kalantar Filialer III Anne Lauridsen = Fagudvalget Sidst redigeret: oktober 2012 rettelser til

6 By- og Kulturforvaltningen 1 arbejdsmiljøkonsulent Ledelsessekretariatet og Økonomi 1 arbejdsmiljøgruppe Natur, Miljø og Trafik 1 arbejdsmiljøgruppe Kultur på Slottet, Fyns Udstillingsbygn. for kunst og design, 1 arbejdsmiljøgruppe Odense Symfoniorkester 1 arbejdsmiljøgruppe Plan og Byg på Slottet 1 arbejdsmiljøgruppe Odense Centralbibliotek 1 daglig sikkerhedsleder 2 arbejdsmiljøgrupper a: hovedbibliotek og musikbibliotek b: lokalafdelinger og lokalhistorisk bibliotek Odense Bys Museer 1 daglig sikkerhedsleder 2 arbejdsmiljøgrupper a: og butik b: Udeområder og værksteder Kulturmaskinen 2 arbejdsmiljøgrupper a: b:værksteder Teknisk Service* 5 arbejdsmiljøgrupper a: Kantiner b: Distrikt NØ c: Distrikt NV d: Distrikt SØ e: Distrikt SV Kulturhuset Vollsmose 1 arbejdsmiljøgruppe *Det er et forslag. Det er endnu ikke besluttet i lokaludvalget.

7 AMO i BMF, november 2012 Borgmesterforvaltningen Bystrategisk Stab, Byrådssekretariatet, Økonomi og Organisationsudvikling (undtaget Servicecenteret) 2 AMG Rådhuset, Stadsarkivet (samarbejder i praksis som én) Servicecentret - ØOU 2 AMG 2 grupper på Servicecentret på Klosterbakken (samarbejder i praksis som én) Odense Brandvæsen 3 AMG Uddannelsescenter / Administrativ Afdeling, Bolbro / Brandstationen (undtagen hvor adm. pers. er), Tværgående (tager alle arbejdsulykker/nærveduheld )

8 Børn- og Ungeforvaltningen Sekretariat/Økonomifunktion 1 AMG Adm.: 1 Institutionsafdelingen 168 AMG Dagplejen: 6 / pædagoger Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Børnehuse: i hvert børnehus Adm.: 1 Skoleafdelingen 115 AMG Skoler: på hver skole: Teknisk Service, lærer og SFO Adm.: 1 Fritidsafdelingen 13 AMG Odense Idrætspark: 3 Teknisk Afdeling Idrætsparken Højstrupvej Svømmehaller Odense Musikskole: 1 Dalum Ungdomsskole: 1 Tarup Ungdomsskole: 2 Ungdomsskole Jernalderlandsbyen Rising Ungdomsskole: 3 Rising ragnarok Pyramiden Korsløkke Ungdomsskole: 2 Klub Ungdomsskolevirk. (undervisning) Adm: 1 Børn- og Familieafdelingen 24 AMG Center for sundhed: 8 Centralklinikken Sundhedstj. Dalum/Tarup Sundhedstj. Rosengård/Øst Omsorgstandplejen Specialtandplejen Tandpl. Distrikt Syd Tandpl. Distrikt Vest Tandpl. Distrikt Øst Center for Inklusion: 3 Centralt Decentralt Børneterapien Center for Børn- og Ungerådgivning: 5 Fagsekretariatet Vest Øst Handicapafsnittet Ungeafsnittet Center for Indsatser til B&U: 7 Staben Birkelund ATA Børn- og Familiehuset Familie- og Ungehuset Løkkehus Børnehjem SSP - Forebyggelse og Rådgivning

9 KAJGE Social- og Arbejdsmarkedsforvatlningen Staben 1 arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmarkedscentret 7 arbejdsmiljøgrupper 1. U Beskæftigelse og netværk 2. U Nytteaktivering 3. O Forsikrede 4. O Facilitering 5. Besk.ydelser - Kontanthjælp 6. Besk.ydelser - Sygedagpengeudb Sekretariat Jobrehabiliteringscentret 7 arbejdsmiljøgrupper 1. Sygedagpenge 2. Borgerplan og Proces 3. Aktive jobkompetencer - Styring af proces og borgerplan 4. Aktive jobkompetencer - Vejledning, coaching, facilitering og netværk 5. Træning af jobkompetencer - Styring af proces for borgerplan 6. Træning af jobkompetencer - Livsstilsændring og træning af jobkompetencer 7. Integration Socialcentret 14 arbejdsmiljøgrupper 1. Proj. & Plan - Sociallæger, Sundhedscenter Vollsmose og Adm. 2. Proj. & Plan - Bostøtte, Social Omsorg og Visitation 3. Soc.Omsorg - St. D.- Værksted, Adm., Væresteder 4. Soc.Omsorg - St. D. - Dannesbohus 5. Soc.Omsorg - St. D. - Boafd. 6. Beh. - Odense Afd Beh. - Odense Afd Beh. - Odense Afd. Hjørnely 9. Beh. - Odense Afd. Unge 10. Beh. - Alkoholbeh. 1. Adm. BorgerServiceCenter 3 arbejdsmiljøgrupper 2. Drift - Pas/Kørekort 3. Drift - Borgerrådgiverkorpset Ydelsescentret (lukker ultimo feb. 2013) 2 arbejdsmiljøgrupper 1. Social ydelser 2. Boligstøtte 11. Beh. - Adm. 12. Vis. & Reh. - Krisecenter 13. Vis. & Reh. - Hjerneskadecentret 14. Vis. & Reh. - Bramstrupkollegiet

10 Ældre- og Handicapforvaltningen en 1 AMG Virksom Dialog 10 AMG "Der hvor vi mødes": 5 Straksafgørelser 1 Straksafgørelser 2 Hjælpemiddelområdet Forebyggende hjemmebesøg PIO Rehab.rådgivning: 5 Rehabrådgivning, længere forløb Hjælpemidler, længere forløb, Støttende forløb Hjerneskaderådgivning Korte træningsforløb Virksom Træning 61 AMG Træning som hjælp: 21 Sanderumvangen, Kanalguppen, Pomosagruppen, Kalør- og Natgruppen, Særlige borgerforløb, Korsløkkeparken, Højstrupgruppen, Møllemarksgruppen, Åsumgruppen, Niels Bohrgruppen, Hjallesegruppen, havebækgruppen, Havnegruppen, Papirgården, Fjordgruppen, Aftengruppe syd, Aftengruppe Vest, Aftengruppe Øst, Service Vest, Service Centrum, Service Syd Psykiatri: 19 Aktivitetshuset Kochsgade, Udsigten, Bostøtte og Støttecenter Syd, Bostøtten, Flexbostøtte, Bostøtte og Støttecenter Øst, Rømersvej, Fangelvej, BakketoppenTornbjerggård - Hus A, BakketoppenTornbjerggård - Hus B, BakketoppenTornbjerggård - Hus C, Rehab.huset, Køkken-Kontor-Pedel, Stoppestedet, Roersskovvej 1, Roersskovvej 2, Lindehuset, Dania Pensionistservice: 1 Sygepleje: 6 Sygepleje Øst 1, Sygepleje øst 2, Sygepleje Syd 1, Sygepleje Syd 2, Sygepleje Vest 1, Sygepleje Vest 2 Virksom Støtte 49 AMG Netværk Øst: 15 Havebæk, Hvenekilden, Rytterkasernen, Ældrecenter Øst, Albanigade, Frederiksbroen, Marienlund, Sct. Hans Parken, Sprogøvej / Emilieparken, Klostervej / Niels Bohrparken, Hjemmevejlederteam, Munkehatten 1, Munkehatten 2, Kollegiet Rytterkasernen, Præstegårdshaven Netværk Vest: 18 Egmont, Ejlstrup, Lokalcenter Lille Glasvej, Næsby, Enrum, Ærtebjerghaven, Sukkerkogeriet, Villestofte, Botilbud Rydsåvej, Handicapområde 3, Tarupområdet, Herluf Trolle / Æblegrenen, Ledsageordning, Tornhuset - Bodelen, Brunsegårdsvej 1 og 2, Brunsegårdsvej 3 og 4, Tornværkstedet, Værkstedet - Brunsegårdsvej Netværk Syd: 16 Hjallese, Herluf Trolle, Lokalcenter Korsløkkehaven, Svovlhatten, Sanderum, Rødegårdsvej, Lindegården, Bjørnemosen, Hollufgårdsvej, Sedenhuse - stuen, Sedenhuse - 1.sal, Camillagården, Skovgården, Bregnevej, Kulturhuset, Odense Madservice, Aktiviteter i Plejeboliger Selejende inst.: Uafklaret Virksom Viden Uafklaret Virksom Indsigt Uafklaret Træning: 6 Træning Øst 1, Træning Øst 2, Træning Syd 1, Træning Syd 2, Træning Vest 1, Træning Vest 2 Hjerneskadeområdet: 5 Botilbud Svovlhatten, Bjergegårdshaven 1 - Bodel, Bjergegårdshaven 2 - Bodel, Bjergegårdshaven 3 - Rehab. Midlertidige Pladser: 3 Sanderum Døgnrehab., Demensdagcenter, Midlertidige pladser

11 JOURNAL NR. 2011/ Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt andet givet mulighed for at skabe en mere dynamisk og forenklet arbejdsmiljøorganisation med bedre rammer for en proaktiv og fremadrettet arbejdsmiljøindsats, hvor der er fokus på at modernisere og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet. Intentionerne med den nye lov er, at give arbejdsmiljøet et løft, ved at øge den ledelsesmæssige prioritering af arbejdsmiljøarbejdet, så arbejdsmiljøet integreres i det strategiske arbejde og i det daglige arbejde på den enkelte arbejdsplads. Med afsæt i den nye lovgivning er arbejdsmiljøorganisationen blevet nytænkt mod en mere moderne og effektiv opgaveløsning på arbejdsmiljøområdet. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med den fremtidige organisering af arbejdsmiljøet Dynamisk arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljøorganisationen skal være dynamisk, således at der kan være en løbende tilpasning af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøorganisationen. Denne dynamik skal tage afsæt i de lokale forhold og behov samt tilpasses den virkelighed, som arbejdsmiljøet er en del af på det strategiske og operationelle niveau. Antal arbejdsmiljøgrupper med baggrund i eksisterende forhold Arbejdsmiljøorganisationen skal organiseres således, at antallet af arbejdsmiljøgrupper bliver fastsat med udgangspunkt i ledelsesstrukturen, arbejdsstedets geografiske beliggenhed og de forskellige typer af arbejde og faggrupper. Nærhedsprincip Arbejdsmiljøorganisationen skal organiseres ud fra et nærhedsprincip, hvilket betyder, at medarbejderne så vidt muligt altid kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljøgruppe inden for normal arbejdstid og at arbejdsmiljøgrupperne har et vist kendskab til de lokale forhold. Arbejdsmiljøorganisationen i Odense Kommune Den nye organisering af arbejdsmiljøområdet betyder følgende 1. Målsætning for arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Forudsætningen for nytænkningen af arbejdsmiljøorganisationen er en klar målsætning for arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune. En målsætning der rammesætter og fokuserer det fremadrettede arbejdsmiljøarbejde og de krav der stilles til arbejdsmiljøfolk på forskellige niveauer i organisationen. 1/4

12 JOURNAL NR. 2011/ Målsætningen skal være med til at styre udviklingen af det fremtidige arbejdsmiljøarbejde både på det strategiske niveau og i den daglige drift. I Odense Kommune ser vi et proaktivt arbejdsmiljøarbejde som en væsentlig forudsætning for høj kvalitet i løsningen af vores kerneopgaver i en ny og kreativ virkelighed. Derfor udvikler og inddrager vi arbejdsmiljøet på alle planer fra beslutningsprocesser i den strategiske ledelse til den daglige drift i mødet mellem leder og medarbejder. For at imødekomme ovenstående målsætning skal fokus på arbejdsmiljøarbejdet på tværs af kommunens forvaltninger være målrettet, herunder; a: Arbejdsmiljøarbejdet indgår som en del af den strategiske ledelse og planlægning Arbejdsmiljøarbejdet er proaktivt og der igangsættes forebyggende tiltag, med fokus på en effektiv og kvalitetsbevidst håndtering af arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsmiljøarbejdet integreres som en naturlig del på såvel det strategiske som det operationelle niveau. Det dagsordensættes i en forretningssammenhæng, så det kobles til beslutnings- og forandringsprocesser og sikrer et godt arbejdsmiljø før / under / efter forandringsprocesserne. På det strategiske niveau er arbejdsmiljøet forankret i chefgrupperne og har en høj prioritet. Direktøren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøarbejdet i egen forvaltning, men det er sekretariatscheferne, der har et koordinerende ansvar for at de tværgående arbejdsmiljøprocesser og andre relevante arbejdsmiljøforhold bliver drøftet i chefgruppen. b: Arbejdsmiljøet er et lokalt ledelsesansvar Det er den lokale leder, der har det primære ansvar for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Men for at være værdiskabende, skal arbejdsmiljøet drøftes og håndteres i tæt samarbejde med medarbejderne. Lederens rolle og ansvar er tydeliggjort, således at ledelsen kan arbejde ud fra en systematisk og proaktiv tilgang til arbejdsmiljøopgaverne. Arbejdsmiljøgruppen har en understøttende funktion i forhold til den lokale ledelse og løser nogle konkrete arbejdsmiljøopgaver. Arbejdsmiljøkonsulenten understøtter ledelsen med viden om arbejdsmiljøet. Lederens rolle i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet beskrives yderligere nedenfor. c: Arbejdsmiljøorganisationen indgår i arbejdsmiljøfaglig sparring med ledelsen Det skal give værdi at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i relevante beslutningsprocesser i den strategiske ledelse og daglige drift. Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal have kompetencerne til at kunne udfordre beslutningsprocesserne og samtidig understøtte arbejdsmiljøarbejdet på alle planer. 1/4

13 JOURNAL NR. 2011/ Dette indebærer: Fokus på fremtidige arbejdsmiljøuddannelser Tydelige kompetenceudviklingsmuligheder og -krav for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen i form af supplerende arbejdsmiljøuddannelser. De fremtidige arbejdsmiljøuddannelser i Odense Kommune er godkendt i Hovedudvalget 27. januar Kompetenceprofiler Rollerne og ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet er klare og tydelige for ledelsen, arbejdsmiljøkonsulenterne og arbejdsmiljøgrupperne. Kompetenceprofiler vil bidrage til at tydeliggøre dette. d: Arbejdsmiljøkonsekvenser skal indgå i beslutningsprocesser Arbejdsmiljøkonsekvenser og risikovurdering skal indgå i beslutningsprocesser og fremgå i forbindelse med sagsfremstillinger for politikere og direktørgruppen. 2. Arbejdsmiljøkonsulent Ifølge Bekendtgørelse nr om samarbejde om sikkerhed og sundhed, er det ikke længere et lovkrav at have daglige sikkerhedsledere. Det vurderes dog hensigtsmæssigt at bevare funktionen, idet de er væsentlige nøglepersoner i relation til arbejdsmiljøarbejdet. Daglig sikkerhedsleder bliver betegnet som arbejdsmiljøkonsulent og varetager fremadrettet en stabsfunktion. Arbejdsmiljøkonsulenten understøtter ledelsen og deltager i MED-udvalgene under arbejdsmiljørelevante punkter. Arbejdsmiljøkonsulentens rolle uddybes yderligere i kompetenceprofiler. Antallet af arbejdsmiljøkonsulenter tilpasses den organisation, de er en del af. Funktionen indebærer ikke nødvendigvis en fuldtidsstilling, men er tilpasset efter forvaltningens behov. Der foretages løbende justeringer i antallet af arbejdsmiljøkonsulenter. På nuværende tidspunkt er der 14 arbejdsmiljøkonsulenter (tidligere daglige sikkerhedsledere) ansat på forskellige vilkår, med forskellige ansvarsområder og opgavesæt. Ved at tilpasse antallet af arbejdsmiljøkonsulenter og tilmed kompetenceløfte dem, bliver det muligt for den enkelte at varetage et større ansvarsområde på et højt fagligt niveau. 3. Kompetenceprofiler for arbejdsmiljøgrupper -og konsulenter Der er udarbejdet kompetenceprofiler for henholdsvis arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøkonsulenterne. Kompetenceprofilerne er retningsgivende i forhold til det ansvar og de opgaver, der påhviler medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. De til enhver tid gældende kompetenceprofiler kan findes på medarbejderportalen. 1/4

14 JOURNAL NR. 2011/ Lederens rolle i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet Intentionerne med Bekendtgørelse nr om samarbejde om sikkerhed og sundhed er, at give arbejdsmiljøarbejdet et løft, ved at øge den ledelsesmæssige prioritering af arbejdsmiljøarbejdet. Desuden er intentionerne, at give arbejdsmiljøet bedre rammer for en proaktiv og fremadrettet arbejdsmiljøindsats. Dette indebærer blandt andet, at det er et lovkrav, at der skal finde en årlig arbejdsmiljødrøftelse sted med udgangspunkt i den gældende arbejdsmiljøstrategi samt arbejdsstedets egne arbejdsmiljøudfordringer. Drøftelsen skal ske både på det strategiske og operationelle niveau. Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har det primære ansvar for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Men for at arbejdsmiljøet kan være værdiskabende, skal arbejdsmiljøet drøftes og håndteres i tæt samarbejde med medarbejderne. Arbejdsmiljøgruppen har en understøttende funktion i forhold til den lokale ledelse og 1øser nogle konkrete arbejdsmiljøopgaver i samarbejde med ledelsen. Arbejdsmiljøkonsulenten understøtter ledelsen med viden om arbejdsmiljøet og er med til at sikre, at arbejdsmiljølovgivningen efterleves. For at kunne give arbejdsmiljøarbejdet et løft, skal den enkelte leders ansvar for og rolle i arbejdsmiljøarbejdet både på det strategiske og operationelle niveau tydeliggøres (jævnfør nedenstående), således at ledelsen kan arbejde ud fra en systematisk og proaktiv tilgang til arbejdsmiljøopgaverne. En tydeliggørelse af roller og ansvar er endvidere en forudsætning for at arbejdsmiljøarbejdet inddrages på alle planer og er en naturlig del på såvel det strategiske som det operationelle niveau. På det strategiske niveau er arbejdsmiljøarbejdet forankret i chefgruppen og har høj prioritet. Direktøren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøarbejdet i egen forvaltning, og det er sekretariatscheferne, der har et koordinerende ansvar for at de tværgående arbejdsmiljøprocesser og andre relevante arbejdsmiljøforhold bliver drøftet i chefgruppen. På det operationelle niveau har den lokale ledelse det primære ansvar for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal drøftes og håndteres i tæt samarbejde med medarbejderne og dagsordensættes, så det kobles til beslutnings- og forandringsprocesser og dermed sikre et godt arbejdsmiljø før/under/efter forandringsprocesserne. Den lokale leder er desuden ansvarlig for, at relevante arbejdsmiljøudfordringer bliver identificeret og at der udarbejdes handleplaner herfor med henblik på forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. Desuden har ledelsen ansvaret for, at der iværksættes indsatser for at forbedre arbejdsmiljøet herunder nedbringelse af sygefraværet, reducering af antallet af arbejdsulykker og øget trivsel. Dette forudsætter, at de fornødne ressourcer er til stede til implementering af arbejdsmiljøindsatser, der er med til at forbedre arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Endvidere skal lederen tilbyde medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen at deltage i kompetenceudviklende arbejdsmiljøuddannelser i overensstemmelse med de arbejdsmiljøindsatser, som arbejdsstedet har fastlagt og drøftet i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 1/4

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Offentliggørelse af EAN-numre 1

Offentliggørelse af EAN-numre 1 Offentliggørelse af EAN-numre 1 Forvaltning=' ' 1 Egeparken 2A 5240 5798006611355 2 Ørbækvej 100 5220 5798006615261 3 Brandts Passage 26 5000 5798006609734 4 Ørbækvej 100 5220 5798006615988 5 5000 5798006609741

Læs mere

Type samarbejdspartne E re nhed Afdeling Funktion Navn email Tlf.nr. Bemærkninger Tilbagemeldinger Blerta Karahoda

Type samarbejdspartne E re nhed Afdeling Funktion Navn email Tlf.nr. Bemærkninger Tilbagemeldinger Blerta Karahoda Type samarbejdspartnere Enhed Afdeling Funktion Navn email Tlf.nr. Bemærkninger Tilbagemeldinger frivillig organiation Krisecenter Odense Odense Sekretær Hanne Rousing hro@odense.dk har fået mail Frivillig

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Borgernes høringssvar

Borgernes høringssvar Endelig udgave Borgernes høringssvar Fremtidens Sygehuse Borgertopmøde 1. september 2007 Vejle Centret - Idrættens Hus Forord Lørdag d. 1. september blev der skrevet et lille stykke historie her i Region

Læs mere

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Dato September 2013 Dok.nr. 73460-13 Sagsnr. 13/8191 Ref. LORA/LCOR/OLH O Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Indhold 1. Indledning, baggrund og rammer

Læs mere

GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden

GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 december 2010 Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre Konflikter skaber udvikling Ta ud indstik: Feriefonden medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold

Læs mere

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012 DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED Corporate Social Responsibility 2012 INDHOLD 3 MP STATEMENT 4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST 5 CSR-ORGANISATION 6 NYE KOMPETENCER 7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET 8 TALENTUDVIKLING

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3. Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget...

Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3. Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget... Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget - informationshæfte januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3 Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på

Læs mere

FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13. november kl. 19.00 Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13. november kl. 19.00 Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg. FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro 5, 7800 Skive Tlf.: 97 51 14 90, Fax.: 97 51 14 07, E-mail: osk@dlf.org. FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13.

Læs mere

Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april.

Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april. Rapport Morsø Kommune Ledelse & Organisation Mors 2020 Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april. 20. april 2015 1 Indhold

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune

Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1.0 Kommissorier 1.1 Kommissorium for styregruppen

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Indstilling til HMU. 16. januar 2013. Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg

Indstilling til HMU. 16. januar 2013. Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Indstilling til HMU 16. januar 2013 Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Klyngesamarbejde i Sundhed og Omsorg. Orientering om chefteamets styring og godkendelse af HMU-følgegruppe 1. Resumé

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Konference om Ny løn Odense 24. november 2003

Konference om Ny løn Odense 24. november 2003 N Y L Ø N - S Å D A N Konference om Ny løn Odense 24. november 2003 ny løn på mange måder den gode forhandler lønpolitik med mening lønsamtaler det økonomiske råderum lønstatistik sammenhæng med andre

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

MED-aftale Tønder Kommune 1. januar 2012

MED-aftale Tønder Kommune 1. januar 2012 MED-aftale Tønder Kommune 1. januar 2012 1 Et forhandlingsudvalg bestående af repræsentanter for OAO, FTF og AC samt repræsentanter fra Tønder Kommune har den 20. december 2011 revideret Tønder Kommunes

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som Chef for Kultur, planlægning og erhverv

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som Chef for Kultur, planlægning og erhverv Job- og kravprofil vedrørende stillingen som Chef for Kultur, planlægning og erhverv Indholdsfortegnelse INDLEDNING 1 SYDDJURS KOMMUNE 2 STILLINGEN 3 PROFILEN 6 ANSÆTTELSESVILKÅR 6 TIDSPLAN 7 1. Indledning

Læs mere

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger 21. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Forvaltningens roller og opgaver... 6 Organisering

Læs mere

PROTOKOL 26.-29. OKTOBER 2010 VI FORBINDER FREMTIDEN

PROTOKOL 26.-29. OKTOBER 2010 VI FORBINDER FREMTIDEN PROTOKOL 26.-29. OKTOBER 2010 VI FORBINDER FREMTIDEN 30. KONGRES 2010 INDHOLD DELEGERETLISTE 3 DAGSORDEN 9 KONGRESSENS PROGRAM 10 PUNKT 1 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 11 PUNKT 2 FORSLAG TIL DAGSORDEN

Læs mere

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ]

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2011 ] Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST [ leder ]

Læs mere

Miljødag på Praktisk Service Stege. På vej mod ny arbejdsgiver. Mit yndlingssted. På to hjul i stedet for fire. Noget at stå op til. Side 2 3.

Miljødag på Praktisk Service Stege. På vej mod ny arbejdsgiver. Mit yndlingssted. På to hjul i stedet for fire. Noget at stå op til. Side 2 3. 18. udgave, september 2011 På vej mod ny arbejdsgiver Side 2 3 Mit yndlingssted Side 5 Side 6 7 Interne KLARkonsulenter Miljødag på Praktisk Service Stege Medarbejderdreven innovation På to hjul i stedet

Læs mere

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Job- og personprofil Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune 15. December 2014 Indledning Lyngby-Taarbæk Kommune søger en centerchef til Center for Sundhed

Læs mere