OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 2.kvartal 2013

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets mål 1 - Uddannelsesgrad...3 Beskæftigelsesministerens mål 2 Tilgang til førtidspension...7 Beskæftigelsesministerens mål 3 - Langtidsledighed...13 Beskæftigelsesministerens mål 4 - Virksomhedskontakten...18 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...25 Opfølgningsrapporten indeholder resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål. Desuden gives afslutningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Det er forsøgt at tilpasse opfølgningsrapporten, så rapporten har fokus på særlige udfordringer i det enkelte jobcenter. Opfølgningsrapporten er stadig baseret på et fast standardiseret datagrundlag, men figurerne og tabellerne er blevet analyseret og de mest illustrative er blevet udvalgt. Hvis der er særlige udfordringer i jobcenteret er det standardiserede materiale blevet suppleret med uddybende datamateriale for at belyse udfordringerne på bedste vis. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes til hvert enkelt jobcenter umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. God læselyst. 2

3 Beskæftigelsesministeriets mål 1 - Uddannelsesgrad 1 Flere unge skal have en uddannelse Der skal gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at få et ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Aalborgs resultater vedrørende mål 1: I perioden januar-april 2013 var der 485 unge dagpengemodtagere og unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i Aalborg. Der har været en stigning i antal unge, som modtager offentlig forsørgelse, på 0,8 %, og stigningen har især berørt unge på dagpenge, indsatsklare unge samt unge på førtidspension. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Uddannelsesgraderne for og 2013 kan ikke sammenlignes. Men det politiske fokus i ungemålet er tydeligt: Der skal gøres en ekstra indsats for at få unge uden en kompetencegivende uddannelse til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Vi vil derfor gerne drøfte erfaringer med og status for jeres ungestrategi og indsats for at få de unge i gang med en uddannelse samt udviklingen i gruppen af unge på offentlig forsørgelse herunder: Hvad er jeres strategi og indsats i forhold til unge, der er hhv. uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate? Hvordan vurderer I udviklingen i antal unge, der modtager offentlig forsørgelse? Hvilke udfordringer og hvilke muligheder er der? Har I gjort jer overvejelser ifht. visitationssamtalerne med de unge allerede en uge efter de har henvendt sig? I deltager i projektet Brobygning til uddannelse og har indgået aftale med Tech College om at jobcentret leverer 100 unge til projektet o Hvordan oplever I udbyttet af at være med i projektet? o Hvordan er visitationen til projektet (motivering af de unge, klarhed om målgruppen, fleksibiliteten i at få de unge ind i forløbet)? o Hvilke erfaringer har I med samarbejdet med uddannelsesinstitutionen om projektet? 1 Målingen opgør andel af perioden, som a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. Målingerne opgøres som år-til-dato -målinger. Unge årige indgår fra den første uge, hvor de modtager a-dagpenge eller kontanthjælp frem til årets slutning. Fra og med januar i det efterfølgende år starter opgørelsen forfra. Dvs. at personer, som fx. Indgik i, først vil indgå i målingen i 2013 igen fra det øjeblik, at personen på ny modtager a-dagpenge eller kontanthjælp (uden en fritagelsesregistrering for aktive tilbud), fortsat er under 30 år og ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. 3

4 Opsamling på drøftelserne: Selve Unge-strategien blev revideret lige inden kontanthjælpsreformen. De mange reformer på kontanthjælpsområdet, erhvervsskoleområdet og vejledningsområdet betyder dog, at en række nye initiativer, som var i støbeskeen, er sat på standby. I stedet har Unge-strategiens ledergruppe fokus på at holde hinanden opdateret på ændringer på de forskellige reformområder og tage nye initiativer i sammenhæng med disse. Således har Unge-Strategiens ledergruppe være inddraget i arbejdet med at udforme Uddannelseshuset. I forhold til modtagelsen af nyledige unge er strategien, at den unge hurtigt skal have et møde med en rådgiver. Alle relevante unge vil blive FVU-testet så hurtigt som muligt. Unge, som er åbenlyst uddannelsesparate, skal i gang med nytteindsats eller en aktivitet med det samme. I forhold til de aktivitetsparate overvejer de en tværfaglig visitering. Og generelt overvejes en tidlig tværfaglig indsats. Det skal fastlægges, hvordan den koordinerende sagsbehandler skal arbejde. De har konstateret, at der har været en stor stigning i befolkningen i aldersgruppen år. Sammenlignet med andre storbyer kan de se, at der er flere unge i uddannelse, og at der i Aalborg er en højere dimittendledighed. De konstaterede, at ungeledigheden generelt er et problem i Aalborg, og de følger udviklingen i antal unge også opdelt på matchkategorier. Projektet brobygning til uddannelse er kommet op at køre. Aalborg har i øjeblikket 23 unge deltagere. Man er positive omkring projektet og har et godt samarbejde med Tech College. Samtidig kører projektet Klar-parat-start, finansieret af Vækstforum, og det kan til tider være en udfordring at finde nok deltagere til de to aktiviteter. 4

5 1. Udvikling i uddannelsesgraden Udviklingen i uddannelsesgraden. Jan-jan - jan-apr Aalborg Uddannelsesgrad Jan-jan Jan-feb Jan-mar Jan-apr Jan-maj Jan-jun Jan-jul Jan-aug Jan-sep Jan-okt Jan-nov Jan-dec ,3 9,4 10,6 11, ,7 14,4 16,1 18,7 21,2 22,8 24, ,4 14,6 15,5 16,1 16,3 16,3 17, ,2 21,8 22, ,6 9,1 9,8 10,4 Mål BP ,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 Tabel: Antal ydelsesmodtagere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Jan-apr 12 Jan-maj 12 Jan-jun 12 Jan-jul 12 Jan-aug 12 Jan-sep 12 Jan-okt 12 Jan-nov 12 Jan-dec 12 Jan-Jan 13 Jan-feb 13 Jan-mar 13 Jan-apr 13 A-dagpenge Kontanthjælp Hvorfor falder uddannelsesgraden fra til 2013? Målingen er den 28. juni 2013 blevet opdateret med uddannelsesdata fra Danmarks Statistik. Opdateringen påvirker opgørelserne for, hvor uddannelsesgraderne generelt er steget, og der er sket mindre ændringer i tallene for Opdateringen med Danmarks Statistiks data sker kun én gang om året. Indtil Danmarks Statistiks data er opgjort anvendes uddannelsesdata fra Uni-C. Opdateringen med data fra Danmarks Statistik medfører som hovedregel, at antal personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse falder. Derfor stiger uddannelsesgraden sammenlignet med den opgørelse, som bygger på data fra Uni-C. Faldet i antal unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er væsentlig større for dagpengemodtagerne end for kontanthjælpsmodtagerne. Uddannelsesgraden for 2013 er ikke opdateret med Danmarks Statistiks uddannelsesdata. Det sker først næste år. Tallene viser derfor også et fald i uddannelsesgraden i 2013 sammenlignet med. Figuren og tabellen viser: Figuren viser uddannelsesgraden for unge under 30 år, der modtager kontanthjælp eller dagpenge i Aalborg Kommune i 2011, og Desuden ses målet for uddannelsesgraden som fastsat i jobcenterets beskæftigelsesplan for I perioden januar-april 2013 var der 485 unge dagpengemodtagere og unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i Aalborg. 5

6 2. Unge modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Aalborg Jun Jun 2013 Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Udvikling Antal Fuldtidspersoner Pct. Udvikling fuldtidspersoner Pct. A-dagpenge ,5% -8,3% Kontanthjælp i alt ,2% 2,4% Kontanthjælp match ,7% -7,8% Kontanthjælp match ,0% 12,2% Kontanthjælp match ,3% -9,6% Kontanthjælp Øvrige ,0% -36,2% Revalidering ,3% -10,3% Forrevalidering ,7% -3,6% Sygedagpenge ,5% -18,8% Ledighedsydelse ,0% 4,3% Fleksjob ,7% 3,4% Førtidspension ,6% 6,3% I alt ,8% -2,0% ANM: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til "kontanthjælp i alt". Tabellen viser: I juni 2013 modtog unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Aalborg. Det samlede antal unge, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 0,8 % på et år. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 2,0 %. Der har været en stigning særlig i antal unge på dagpenge, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og antal unge på førtidspension. Samtidig har der været et fald særlig i antal unge jobklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, antal unge på revalidering samt på sygedagpenge. 6

7 Beskæftigelsesministerens mål 2 Tilgang til førtidspension 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Der er et stort behov for, at kommunerne og jobcentrene gør en indsats for at få udsatte kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte tilbage i job og samtidig sikre jobåbninger for personer uden arbejdsmæssig erfaringer og personer med nedsat arbejdsevne. Det er helt centralt, at kommunerne har fokus på den forebyggende indsats og sikrer at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Sammenfatning af analysen af Jobcenter Aalborgs resultater vedrørende mål 2: I juli var tilgangen til førtidspension på 467 personer. Jobcentrets mål er en tilgang på 400 personer i december Der har været et kontinuerligt fald i tilgangen siden januar ,6 % af befolkningen i Aalborg modtager førtidspension. I klyngen er det kun København, der har en lavere andel. Der har været en stigning i antal kontanthjælpsforløb i matchgruppe 2 og matchgruppe 3 samt ledighedsydelsesforløb alle med en varighed på over 1 år. Der har været et fald i antal sygedagpengeforløb over 1 år. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Der er sket en stigning i antal kontanthjælpsforløb matchgruppe 2 og 3 samt ledighedsydelsesforløb alle med en varighed på over 1 år. Samtidig har der været et fald i de lange sygedagpengeforløb Det er blandt andet disse målgrupper, som normalt er fødekæden til førtidspension. Er jobcentret opmærksom på denne stigning, og hvilke overvejelser gør I jer i denne sammenhæng? Hvad er status på implementeringen af førtidspensionsreformen herunder implementeringen af rehabiliteringsteamet og brugen af ressourceforløb i den daglige sagsgang? Opsamling på drøftelserne: Stigningen i antal kontanthjælpsforløb match 2 og 3 med en varighed på over et år blev drøftet. Aalborg er opmærksom på stigningen, og de er opmærksomme på, at der er for mange passi- 2 Målingen opgør antal årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang får bevilliget førtidspension. Personen kan kun indgå i målingen én gang. Kommuneskift betragtes således ikke som nytilgang i den tilflyttede kommune. Tilgang til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension i den valgte måned samt de 11 forudgående måneder, dvs. for et helt år. En tilgang til førtidspension indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. Et eksempel: En person får tildelt førtidspension i maj Personens tilgang til førtidspension vil indgå i månedsopgørelserne fra maj 2011 (som dækker perioden juni maj 2011) til og med april (som dækker perioden maj april ). 7

8 ve. En udfordring er, at der fremover er færre midler omkring denne gruppe. Dertil kommer yderligere reduktioner som følge af udmeldingen af et reduceret driftsloft. Aalborg har igangsat 20 ressourceforløb, og understreger, at alle forløb er individuelle. De lægger vægt på, at der skal være et relevant indhold i ressourceforløbene. Der er flere årsager til, at der ikke er oprettet flere ressourceforløb. Det et krav, at alt skal være udtømt, og det begrænser målgruppen for ressourceforløb. De borgere, som fik deres sag behandlet i forbindelse med Brug for Alle, blev indstillet til tilbud efter LAB-loven, og de er derfor ikke i målgruppen for ressourceforløb. Aalborg har derudover fokus på tidlig indsats og parallel indsats. Med hensyn til fleksjob oplever Jobcenter Aalborg ikke øgede vanskeligheder med at etablere nye fleksjob. 8

9 1. Tilgang til førtidspension Udviklingen i tilgangen til førtidspension sammenholdt med målet i Beskæftigelsesplan Juli - juli Aalborg Tilgang Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aalborg Mål BP Tabel: Tilgangen til førtidspension fordelt på alder Udvikling i tilgangen til førtidspension over og under 40 år. Juli - juli Aalborg Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Under 40 år Over 40 år Figuren og tabellen viser: Af Beskæftigelsesplan 2013 fremgår, at tilgangen til førtidspension skal begrænses 400 personer i december I juli 2013 lå tilgangen til førtidspensionsordningen på 467 personer. Faldet i tilgangen har for alvor taget fart med førtidspensionsreformens ikrafttræden i januar I juli 2013 og i de forudgående 11 måneder var der 136 personer under 40 år, som overgik til førtidspension, og 331 personer over 40 år. 9

10 2. Tilgangen til førtidspension over og under 40 år Udvikling i tilgangen til førtidspension. Juli - juli % 100% Udvikling 50% 0% -50% -100% Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Svendborg Aarhus NJ DK I alt -26% -23% 11% -39% -25% -35% -19% -52% -27% -29% Under 40 år -20% 33% -42% -62% -24% -49% -63% -62% -22% -30% Over 40 år -28% -39% 29% -29% -26% -29% 2% -47% -29% -29% Kilde: w w w.jobindsats.dk Udvikling i tilgangen til førtidspension over og under 40 år. Juli - juli Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Svendborg Aarhus NJ DK I alt Udvikling i tilgang Under 40 år Over 40 år Figuren viser: Med førtidspensionsreformens ikrafttræden fra 1. januar 2013 er muligheden for tilkendelse af førtidspension til personer under 40 år blevet begrænset. Figuren viser, at der hen over det seneste år er sket et samlet fald i tilgangen til førtidspension på 26 %. Tilgangen for personer under 40 år er faldet med 20 %, og for personer over 40 år er faldet på 28 %. I Nordjylland er der et samlet fald på 27 %. Her er tilgangen til ordningen faldet med 22 % for personer under 40 år og 29 % for personer over 40 år. I klyngen spænder udviklingen fra et samlet fald i tilgangen på 52 % i Århus til en stigning på 11 % i Brøndby. 10

11 3. Andel af befolkningen på førtidspension og ændring i tilgang Fuldtidspersoner på førtidspension i pct. af befolkningen (16-66 år), jul 2013 og ændring i tilgang i pct. jul - jul Bestand, pct. af befolkning, jul ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Svendborg Odense Aarhus Fredericia NJ Gnst. Af klynge Albertslund Aalborg København Brøndby 1,0 0,0-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% Tilgang, ændring i pct. jul - jul 2013 Figuren viser andel fuldtidspersoner i befolkningen, der modtager førtidspension sammenholdt med ændringen i tilgangen målt i procent for samtlige jobcentre i klyngen og Nordjylland. Figuren viser: I Aalborg modtager 5,6 % af befolkningen førtidspension. Det er 1 procentpoint lavere end gennemsnittet i klyngen, og det er kun København, som har en lavere andel end Aalborg. Tilgangen er faldet med 26 %, og det svarer til gennemsnittet i klyngen. 11

12 4. Udvikling i kontanthjælps-, ledighedsydelses- og sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år Udvikling i kontanthjælpsforløb match 2 og 3, ledighedsydelses- samt sygedagpengeforløb over 1 år. Maj - maj 2013 Fuldtidspersoner Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Kontanthjælp match Heraf konthj. m 2 u Kontanthjælp match Heraf konthj. m 3 u Sygedagpenge Ledighedsydelse Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Kilde: ww w.jobindsats.dk Figuren viser: De ydelsesgrupper, der er de største fødekæder til førtidspensionsordningen, er kontanthjælpsforløb i match 2 og 3 med en varighed på over 1 år, ledighedsydelsesforløb med en varighed på over 1 år og sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år. I maj 2013 var der kontanthjælpsforløb med en varighed på over 1 år i matchgruppe 2, heraf var forløb borgere under 40 år. Samlet set har der været en stigning på 15 %, og for de unge i denne gruppe har der været en stigning på 18 %. Der var kontanthjælpsforløb i matchgruppe 3 med en varighed på mere end 1 år, heraf var 629 forløb borgere under 40 år. Samlet set har der været en stigning på 6 %, og for de unge i gruppen har der været en stigning på 9 %. I april 2013 var der 428 sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år. Her har der været et fald på 123 forløb siden maj et fald på 22 %. Endelig var der i maj ledighedsydelsesforløb med en varighed på over 1 år. Antallet af langvarige ledighedsydelsesforløb er steget med 7 % på et år. 12

13 Beskæftigelsesministerens mål 3 - Langtidsledighed 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er vigtigt, at kommunerne og jobcentrene har fokus på, at gøre en ekstra aktiv indsats over for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Det er især vigtigt, at jobcentrene gør en særlig indsats for de dagpengemodtagere, der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden. Det er vigtigt, at jobcentrene i indsatsen har fokus på at bruge de redskaber over for de ledige, der kan hjælper dem i arbejde og hvis uddannelse og opkvalificering er vejen til job, bør jobcentrene have fokus på dette redskab, ligesom jobcentrene skal være i løbende og tæt dialog med virksomhederne om indsatsen for de langtidsledige. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Aalborgs resultater vedrørende mål 3: I juni 2013 var der langtidsledige i Aalborg. Målet for 2013 er, at antallet skal reduceres til langtidsledige. Antal langtidsledige er samlet set faldet med 16 %. Der har været et fald i antal langtidsledige dagpengemodtagere, mens der har været en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere. 27,3 % af de bruttoledige i Aalborg er langtidsledige. Det er den laveste andel i klyngen. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Der er sket et stort fald i langtidsledigheden i kommunen. Har I et bud på, hvor mange langtidsledige, der er kommet i job? Har I et bud på hvor mange dagpengemodtagere, der pt. er faldet ud af dagpengesystemet, og hvor mange der er på vej til at falde ud? Hvilke erfaringer har I med jeres strategi for at forhindre, at dagpengemodtagere falder ud af dagpengesystemet? Hvilken strategi har I for at forhindre, at kontanthjælpsmodtagerne bliver langtidsledige? Opsamling på drøftelserne Der har været et betydeligt fald i antal langtidsledige. Aalborg oplyste, at 930 personer har mistet dagpengeretten, og af disse er der 132 personer, som ikke modtager en ydelse, og som heller ikke er i job. 3 Målingen opgør antal personer, der modtager dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Langtidsledigheden er opgjort ekskl. perioder, hvor dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 13

14 Aalborgs langtidsledighedsstrategi er stadig gyldig. De lægger vægt på en tidlig indsats. De har en tæt dialog med a-kasserne. Kernen i denne indsats er selvfølgelig at undgå, at ledige marginaliseres på arbejdsmarkedet. De har endvidere et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at løfte de ufaglærte. 14

15 1: Langtidsledighed Udviklingen i langtidsledighed og målet i Beskæftigelsesplan Juni - juni Aalborg Fuldtidspersoner Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Aalborg Mål BP Figuren viser: Af Beskæftigelsesplanen for 2013 fremgår, at langtidsledigheden skal nedbringes til personer i december I juni 2013 var der langtidsledige personer i Aalborg. Antallet er i særlig grad faldet siden december. Der har dog været en stigning på 162 langtidsledige fra april til juni

16 2. Udviklingen i langtidsledighed Udvikling i antal langtidsledige personer i pct. Juni - Juni % 200% 150% Udvikling i pct. 100% 50% 0% -50% -100% Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Svendborg Aarhus NJ DK Langtidsledige i alt -16% -2% 10% -7% -3% -18% -19% -6% -23% -12% A-dagpenge -41% -36% -27% -38% -35% -47% -43% -35% -47% -42% Kontanthjælp (jobklar) 174% 66% 165% 119% 66% 142% 103% 197% 132% 106% Tabel: Udvikling i antal langtidsledige juni -juni 2013 Udvikling i antal langtidsledige fuldtidspersoner. Faktiske tal. Juni - juni 2013 Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Svendborg Aarhus NJ DK Langtidsledige i alt A-dagpenge Kontanthjælp (jobklar) Figuren og tabellen viser: Samlet set har der været et fald i antal langtidsledige på 308 personer fra juni til juni 2013, svarende til et fald på 16 %. Sammenlignet med de øvrige jobcentre i klyngen har Aalborg det tredjestørste fald. Der er i det sidste halve år sket et flow af langtidsledige fra dagpenge til kontanthjælp. De dagpengemodtagere, der er gået i gang med en uddannelse og som nu modtager uddannelsesydelse figurerer i målingen som kontanthjælpsmodtagere. Dertil komme de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet, og som nu modtager kontanthjælp. Det vil sige, at stigningen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere kan hænge sammen med udfald af dagpengesystemet. 16

17 3. Andel langtidsledige Langtidslediges andel af bruttoledige personer. Juni Andel Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Svendborg Aarhus NJ I alt 27,3 35,3 33,2 31,1 33,7 31,3 30,3 27,8 25,3 Figuren viser, at: I juni 2013 udgjorde de langtidsledige 27,3 % af de bruttoledige i Aalborg. Sammenlignet med klyngen har Aalborg den laveste andel langtidsledige. I Nordjylland udgør de langtidsledige 25,3 % af de bruttoledige, mens andelen på landsplan er 29,3 %. 17

18 Beskæftigelsesministerens mål 4 Virksomhedskontakten En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Det er en forudsætning for, at jobcentrene kan bringe ledige i job, at de har tæt kontakt og dialog med erhvervsli9vet og kender det lokale arbejdsmarked, herunder virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcentrene skal med beskæftigelsesindsatsen sikre det rette match mellem de ledige og de lokale virksomheder. Det er centralt, at jobcentrene kender virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Og jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at jobcenterets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Der er ikke fastlagt et landsdækkende mål for samarbejdet med virksomhederne i 2013, men jobcentret skal fastlægge lokale mål. Aalborg Kommunes mål fremgår af nedenstående boks: Rekruttering af arbejdskraft Jobcenteret indlægger jobannoncer på Jobnet.dk for alle virksomheder, der ønsker hjælp til dette, inden for 24 timer efter henvendelse Jobcenteret henviser kandidater til samtale vedr. ledige job inden for 3 arbejdsdage efter henvendelse I forbindelse med større rekrutteringsopgaver udarbejder Jobcenteret en tids- og aktiveringsplan inden for 5 arbejdsdage efter henvendelse Placering af ledige For dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere match 1 skal antallet af virksomhedsplaceringer forøges fra ca (nov. 2010) til ca i For kontanthjælpsmodtagere match 2 skal antallet af virksomhedsplaceringer øges fra 142 i 2010 til 342 i Sammenfatning af analysen af Jobcenter Aalborgs resultater vedrørende mål 4: Fra juni til juni 2013 er antal fuldtidsbeskæftigede faldet med 0,5%. Fra april til juni har der dog været en stigning på omkring beskæftigede. Hen over det seneste år er antal bruttoledige faldet med 8 %. Der har været et fald i antal fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettet aktivering på 24 % fra maj til maj Dette skyldes især et fald i offentligt løntilskud. I juli var der 900 stillinger opslået i Jobnet. I juli 2013 var antallet faldet til 717 stillinger. 18

19 Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad er årsagen til, at antal fuldtidsaktiverede falder fra juni til juni 2013? Er det udtryk for en bevidst strategi? Med mål 4 er der nu et langt større fokus på samarbejdet med virksomhederne både i forhold til ordinære job og virksomhedsrettet aktivering. Har I en strategi for det virksomhedsvendte arbejde i forhold til at levere god service til virksomhederne, øge kendskabet til behovet for arbejdskraft nu og i fremtiden og i forhold til en aktiverings- og uddannelsesindsats, som i højere grad målrettes virksomhedernes behov? Arbejder I med at synliggøre mulighederne i jobnet.dk for virksomhederne, og hvordan servicerer I virksomhederne i forhold til jobnet.dk? Opsamling på drøftelserne: Aalborg fortalte om overvejelserne om ændringer i organiseringen af samarbejdet med virksomhederne. En strategi for virksomhedssamarbejdet vil blive forelagt byrådet i december. Målet er, at arbejdet skal være mere virksomhedsrettet. 19

20 1. Virksomhedskontakten Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere bosat i Aalborg samt antal bruttoledige personer. Juni - juni 2013 Fuldtidsbeskæftigede Bruttoledige 0 Jun Jul Aug Sep Okt Fuldtidsbeskæftigede Bruttoledige Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun Figuren viser: Fra juni til juni 2013 er antallet af fuldtidsbeskæftigede i Aalborg faldet fra til personer. Det skal her bemærkes, at beskæftigelsestallene for 2.kvartal 2013 er påvirket af lockouten på lærerområdet, det vil sige at beskæftigelsen er holdt kunstigt nede som følge af lockouten 4. Samlet set er antallet af fuldtidsbeskæftigede faldet med 0,5 % i perioden. Der har dog været en stigning på ca beskæftigede fra april til juni Antallet af bruttoledige er faldet fra i juni til i juni 2013, svarende til et fald på 8 %. 4 Beskæftigelsen den offentlige sektor fald med fuldtidsbeskæftigede som følge af lærerlockouten i april Beskæftigelsen vendte tilbage i maj måned, men faldet i april betyder, at beskæftigelsen for hele 2. kvartal 2013 reduceres. Samtidig betyder det, at der vil komme en stigning i beskæftigelsen i 3. kvartal (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 23. august 2013) 20

21 2. Fuldtidsaktiverede Udviklingen i antal fuldtidsaktiverede (alle ydelser) i virksomhedsrettet aktivering i Aalborg. Maj - maj Fuldtidsaktiverede Maj Jun Jul Aug Sep Offentlig virksomhedspraktik Privat virksomhedspraktik Offentlig ansættelse med løntilskud Privat ansættelse med løntilskud Okt Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Figuren viser antallet af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettet aktivering for samtlige ydelsesgrupper i jobcenteret. Figuren viser: Antal aktiverede i virksomhedsrettet aktivering er faldet fra fuldtidsaktiverede i maj til fuldtidsaktiverede i maj 2013, et fald på 331 personer, svarende til et fald på 24 %. Der er sket et fald for samtlige virksomhedsrettede aktiveringsredskaber. Det største fald er sket i antallet af personer ansat i offentligt løntilskud, fra 613 fuldtidsaktiverede i maj til 319 fuldtidsaktiverede i maj 2013, et fald på 294 personer. 21

22 3. Samarbejde med virksomheder om indsatsen for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere 80,0 Andelen af virksomheder med virksomhedsrettet aktivering i Aalborg fordelt på brancher (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodt.). April ,0 60,0 50,0 Andel 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Branche i alt Landb., skovb.og fisk. Råstofindv. Industri Energifors. Vandfors. og ren. Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og rest. Aalborg Nordjylland Inform. og komm. Finans. og forsikr. Ejendomsh. og udlej. Videnservice Rejse., reng.o.a. oper. service Off. Adm., forsvar og politi Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Andre serviceydelser mv Figuren viser: Samlet set har 10,9 % af virksomhederne i Aalborg virksomhedsrettet aktivering. Gennemsnittet i Nordjylland er 11,5 %. Målt som antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats var det i Aalborg primært handel, sundhed og social samt undervisning, der havde personer i virksomhedsrettet aktivering. Målt som andelen af arbejdssteder med virksomhedsrettet aktivering ligger de samme brancher under gennemsnittet i Nordjylland. Også blandt andet kultur og fritid, rejser og rengøring med videre samt hoteller og restaurationer ligger under gennemsnittet. 22

23 4. Antal stillinger opslået på Jobnet.dk Antal stillinger på Jobnet.dk. Juli - juli Aalborg Antal stillinger - Aalborg Antal stillinger - Nordjylland Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul Aalborg Nordjylland Figuren viser: I juli var der opslået 900 stillinger på Jobnet med arbejdssted i Aalborg. I juli 2013 var antallet af opslåede stillinger på 717. Antallet af stillinger toppede i maj med opslåede stillinger, herefter er antallet af stillinger falder kraftigt. 23

24 5. Selvforsørgelsesgrad 5 efter aktivering Selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter afsluttet aktiveringstilbud fordelt på forsørgelsesydelse og aktiveringstilbud. 3. kvartal. Aalborg Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Privat virksomhedspraktik Offentlig virksomhedspraktik A-dagpenge Kontanthjælp Figuren viser: Dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der har været ansat i privat løntilskud, opnår den højeste selvforsørgelsesgrad i perioden sammenlignet med de andre aktiveringsredskaber. De kontanthjælpsmodtagere, der har afsluttet en ansættelse med privat løntilskud i 3. kvartal, har været selvforsørgende i 58,1 % af tiden i de efterfølgende 6 måneder. Kontanthjælpsmodtagere, der har været ansat i privat virksomhedspraktik, var selvforsørgende i 21,3 % af tiden. Dagpengemodtagere, der har afsluttet en ansættelse med privat løntilskud i 3. kvartal, har været selvforsørgende i 63,1 % af tiden i de efterfølgende 6 måneder. Dagpengemodtagere, der har været ansat i privat virksomhedspraktik var, selvforsørgende i 37 % af tiden. 5 Selvforsørgelsesgraden for kontanthjælpsmodtagere beregnes som andelen af uger med beskæftigelse, voksenlærlingeforløb, uddannelser med SU samt selvforsørgelse i forhold til det samlede antal uger i den periode, der måles på (26 uger efter aktiveringsforløbets afslutning). En selvforsørgelsesgrad på fx 50 pct. betyder, at personerne gennemsnitligt har været selvforsørget i 50 pct. af de 26 uger (13 uger) efter aktiveringsforløbets afslutning. 24

25 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, S mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune: I juni 2013 modtog 16,7 % af befolkningen i Aalborg en offentlig forsørgelsesydelse. Det er et fald på 4,3 % sammenlignet med juni. Der har særlig været et fald i antal dagpengemodtagere, midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, antal personer på revalidering samt antal sygedagpengemodtagere. Der har særlig været en stigning i antal midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, personer på forrevalidering, personer i fleksjob samt personer på førtidspension. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad vurderer I, er de største udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i øjeblikket? 25

26 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Aalborg Jun Jun 2013 Udvikling Nordjylland Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner A-dagpenge , ,3% 2,7-23,3% Kontanthjælp i alt ,2 4,4% 3,7 6,0% Kontanthjælp match , ,9 1,3% 0,8 5,1% Kontanthjælp match , ,9% 2 15,9% Kontanthjælp match , ,2-5,1% 0,7-12,2% Kontanthjælp Øvrige 94 0,1 73 0,1-22,3% 0-21,1% Revalidering 516 0, ,3-12,2% 0,3-2,6% Forrevalidering 347 0, ,3 4,6% 0,1 2,2% Sygedagpenge , ,8-15,4% 2-13,0% Ledighedsydelse 364 0, ,3-1,1% 0,4-10,2% Fleksjob , ,2 3,7% 1,7 4,7% Førtidspension , ,6 0,3% 6,9 0,0% I alt , ,7-4,3% 17,8-4,8% Fuldtidspersoner Pct. Pct. af Udvikling befolkning fuldtidspersoner (16-66 år) Jan 2013 Pct. Efterløn ,8-7,7% 3,3-6,9% ANM: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til "kontanthjælp i alt". Tabellen viser: I juni 2013 modtog fuldtidspersoner, svarende til 16,7 % af befolkningen i Aalborg, en forsørgelsesydelse. 17,8 % af den nordjyske befolkning modtog en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 4,3 % på et år. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 4,8 %. Faldet skyldes især et fald i antal dagpengemodtagere, midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, antal personer på revalidering samt antal sygedagpengemodtagere. Der har især været en stigning i antal midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, antal personer på forrevalidering, antal personer i fleksjob samt antal personer på førtidspension. 26

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter Opdateret 1-1-214 side1 Jan-Jan 11 Jan-apr 11 Jan-jul 11 Jan-okt 11 Jan-feb 12 Jan-maj 12 Jan-aug 12 Jan-nov 12 Jan-mar 13 Jan-jun 13 Jan-sep 13 Jan-dec 13 Jan-Jan 11 Jan-mar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere