En mangeårig strid mod Aalborg kommune ender i menneskelig tragedie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En mangeårig strid mod Aalborg kommune ender i menneskelig tragedie"

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB alm. del Bilag 11 Offentligt En mangeårig strid mod Aalborg kommune ender i menneskelig tragedie I 1999 omlagde det tidligere Hals kommune et centralt beliggende vejkryds i Hou. Senere samme år køber jeg en dejlig næsten 100 år gammel ejendom på en hjørnegrund tilstødende dette vejkryds. Et hus med en kæmpe sjæl og en lang historie. Et hus, som mange af byens borgere har deres egen historie om og ikke mindst, minder fra en tid med cykelhandel og en ganske særlig cykelhandler. Jensen ordner alt. Sådan hører jeg gennem mange år Nå, du bor i cykelhandlerens hus.. Det tilstødende vejkryds var tidligere asfalteret fladt med støbte fortove og kantsten til afledning af overfladevand. Hals kommune omlægger i 1998/99 krydset til kraftig hævet midte således det kunne virke fartdæmpende. Det blev anlagt i chaussé sten og brosten, kantsten blev fjernet og fortovene blev ligeledes hævet, og anlagt med fine sten og sandbund. Bunden er dermed gjort stærkt absorberende mod en tidligere relativ tæt belægning.

2 Der er ved etablering af krydset ikke foretaget nogen fugtsikring af min ejendom, der er ikke etableret nogen vejafvanding, nærmeste kloak ligger 60 m væk. Der er ikke etableret omfangsdræn omkring huset og ved regnskyl kan man tydelig se overfladevandets direkte kurs ind mod husets facade. I flere år måtte min nabo og jeg tillige døje med, at vandet skyllede ind af vores indkørsler, hvilket bevirkede vi altid havde en mindre sø stående. Vandet fra krydset løber langs min grund og gør det stadigvæk. Det kalder man fra kommunens side en naturlig vandafledning således kan man jo komme omkring ved at spare på bygge-anlægsarbejdet. Da man hævede krydset betragteligt ved omlægningen, hævede man også fortovet mere end 10 cm. Således er fortovet lagt op over husets sokkel. Til sammenligning skal det siges, at ingen forsikringsselskaber vil i dag forsikre et hus som ikke har mindst 15 cm sokkel efter kommunens omlægning af det tilstødende vejkryds/fortorv, har mit hus en sokkel på 1.8 cm. Huset er jo ikke bygget efter nutidens krav, og mange af de gamle huse i Hou står på 3 5 bræk mursten, hvilket var normal byggeskik i Alt dette er ikke ligefrem (raket)videnskab man tager i betragtning, når man køber hus, det var der heller ikke nogen byggesagkyndige eller den landskabsarkitekt der tegnede krydset der tog hensyn til ved omlægningen i Det er vel kun relativt få mennesker, der vil kigge på kommunens vejanlæg, når man køber hus, og burde det ikke være således, at vi som husejere SKAL kunne stole på, at myndighederne selvfølgelig udfører deres nye anlæg således, at det IKKE skaber direkte sundhedsfarer og ødelægger borgeres private ejendom? Mine 2 børn og jeg flytter ind og de følgende år iværksættes en gennemgribende renovering af husets midtersektion og 1. sal. Mine børn får værelser i husets stueetage, værelser der vender ud mod det tilstødende vejkryds. Efter nogle år begynder vi dog at få alvorlige fugtproblemer i de 2 børneværelser, der har hidtil ikke været større problemer mere end man kan forvente af et næsten 100 år gammelt hus. Værelserne bliver affugtet, og i den forbindelse tager jeg kontakt til et daværende byrådsmedlem i Hals kommune, idet jeg har den opfattelse, at fugtproblemerne kan skyldes afledning af overfladevand fra krydset. Jeg får dog kun tilbage fra Hals kommune pr. telefon, at vejkrydset er udført efter et ønske fra Borgerne i Hou det skal fungere som trafikgene og se pænt ud, og han forsikrede mig om, at der var taget alle fornødne foranstaltninger i forhold til mit hus. Jeg er på daværende tidspunkt så naiv, at stole på dem som offentlig myndighed. Og samtidig kommer vand jo fra oven eller?

3 Jeg bruger mange penge på, at renovere husets top, tilsikre huset er tæt. Der bliver udført sokkelarbejde over niveau jeg kan jo ikke grave kommunens fortov op og lave sokkelarbejde under niveau. Og samtidig - Kommunen har jo fortalt mig, at krydset ikke kan være årsag til de fugtproblemer, de har jo taget alle forholdsregler.. (det bliver ved syn og skøn i 2010 konstateret, at der IKKE er nedlagt omfangsdræn så den embedsmand har altså fyldt mig med løgn) I mellemtiden flytter min søn hjemmefra, og sært nok forsvinder hans ofte forkølelser, nyseanfald, øjne der løber i vand og tydelig allergi. Men på det tidspunkt, kender jeg ikke til skimmelsvamp og de alvorlige gener og helbredsfølger det giver. Min datter har fået værelse på 1. sal efter istandsættelse, så de to værelser anvendes efterfølgende mest til gæsteværelser. I 2007 bliver det til udskiftning af alle vinduer i huset nederste etage. I den forbindelse opdager vi hvor slemt tilredt de 2 værelser ud mod krydset rent faktisk er. Underligt nok er murværk oppefra helt tørre, ligesom lofter er tørre, men fra ca. midt på væggene og ned til gulvet, driver alle vægge af vand. Gulvene og murværk bliver derfor frit lagt og så bliver det ganske tydeligt, at vandet kommer nedefra der står blankt vand ovenpå fugtspær altså må vandet løbe ind i huset udefra, hvor husets sokkel er blevet lagt under fortovet. Jeg tager derfor kontakt til mit forsikringsselskab TopDanmark, som iværksætter en kloak- og stikledningsundersøgelse, for at afklarer om det kunne være en årsag, men der er ingen fejl. Til gengæld er kloakfirmaet meget vakse, og siger hurtigt Det er da ikke så underligt du har problemer, med det vejkryds, alt vand fra krydset ledes jo direkte ind under dit hus, og ind af din indkørsel det er altså ulovligt. Da der ikke kan påvises kloakfejl kan TopDanmark ikke dække skaden, men tilskynder til, at jeg iværksætter en sag mod kommunen. I mellemtiden har der været kommunesammenlægning, så nu hedder det Aalborg Kommune og sært nok er alle dokumenter mm. vedr. dette anlægsarbejde på mystisk vis bortkommet. Ingen fra Teknik og miljø forvaltningen i Aalborg kommune tilbyder nogen form for undersøgelser trods deres lovmæssige forpligtelse, ej heller fortæller nogen mig, at de har pligt til, at iværksætte genhusning, da det er sundhedsmæssigt meget farligt at bo i. Jeg iværksætter derfor en gennemgribende undersøgelse ved Bygge og Miljøteknik A/S, og det er ganske skræmmende at blive bekendtgjort med så svære angreb af skimmelsvamp, som huset rent faktisk er ramt af.

4 En sådan undersøgelse, er en meget dyr affære, - taget i betragtning, at det rent faktisk var Aalborg kommune der skulle have afholdt den udgift, har jeg dog måttet erlægge kr. alene til det. Med rapporten i hånden og rådgivernes dom over huset, samt ikke mindst deres råd om at fraflytte huset, tager jeg direkte kontakt til Rådmand for Teknik og miljøforvaltningen i Aalborg kommune i oktober 2008 og gør hende opmærksom på, at vi bor i skimmelsvamp, og jeg er stærkt bekymret for vores helbredsmæssige følger og konsekvenser deraf. (se bilag Bøn til en Rådmand ) Jeg er enlig forsørger og har bestemt ikke økonomi til at skulle afholde endnu en husleje, og da det er et offentligt vejanlæg der er årsagen til vi så risikere at blive syge af at bo der, havde jeg nok forestillet mig, at kommunen selvfølgelig ville tilsikre os en anden bolig. Den pågældende rådmand svarer dog aldrig på mine henvendelser. (Først flere år senere bliver jeg bekendt med, at der altså findes lovgivning for, hvordan en kommune har pligt til, at iværksætte undersøgelser og om nødvendigt foretage genhusning jf. Byfornyelsesloven, men i denne lovgivningen er årsagen til skimmelangreb uden betydning det benytter Aalborg kommune sig absolut af). Aalborg kommune sætter deres forsikringsselskab Codan på sagen. Desværre er Codan tilsyneladende meget hårdt ramt af manglende ekspertise til at tage sig af en sådan sag som min. Så de bruger 7 måneder på at undskylde sig med, de har én medarbejder der er langtidssyg, og derfor sker der intet i sagen. Dernæst holder de 2 måneders ferie i Codan, så 9 måneder forløber uden en endelig rapport fra deres side. I 2011 kommer det dog frem, at Codan undersøgte forholdene i januar 2009, men den endelige rapport kom først i oktober 2009, hvor de fralægger sig al ansvar. Jeg modtager dernæst en skrivelse fra Aalborg kommunes advokat, de forbeholder sig ret til forældelse af sagen, da 10 års fristen er ved at nærme sig. I mellemtiden tilbyder jeg gentagende gange via min daværende advokat Aalborg kommune, at vi må løse dette problem uden retssag, som kun koster ikke mindst mig, men også samfundet en masse penge, men desværre ønsker man tilsyneladende ikke at samarbejde fra Teknik og miljø forvaltningens side. Således svarer de aldrig på mine henvendelser om en eller anden form for fælles løsning eller forlig. Jeg har derfor ikke andre muligheder, end at stævne Aalborg kommune i De næste 2 år forløber med udarbejdelse af syn og skøns temaer, der skal udarbejdes 2 forskellige et der varetager bygge-anlægssiden og et der varetager selve huset. Dernæst skal der udvælgelse syn og skønsfolk og rigtig mange ingeniører kom i forslag, det virkede dog nærmere som kattens leg med sit bytte, for de folk jeg

5 kunne godkende hvilket kun var folk udenbys fra, afviste Aalborg kommune kategorisk. I mellemtiden måtte min datter og jeg indrette os bedst muligt i huset. Den skadede del blev lukket af med plastik for at undgå skimmelsporenes spredning til resten af huset. Senere skal det desværre vise sig, at det langt fra var nok, til at undgå vores nu livsvarige mén som følger af mange år med skimmelsvamp og de særdeles giftige toksiner som huset er betændt med. Disse toksiner er dokumenteret giver autoimmune sygdomme, varige skader på centralnervesystemet og adskillige cancertyper dette er så den skræk vi skal leve med i fremtiden. I efteråret 2009 bliver jeg opmærksom på via en TV udsendelse, at kommunen har pligt til, at foretage alle fornødne undersøgelser af huset, ligesom de har pligt til, at tilsikre genhusning. På samme tidspunkt er der kommunalvalg og en lokal kandidat begynder at vise særlig interesse for vores sag. Hun kan love helt andre forhold, om hun nu bare bliver valgt til byrådet, så vil hun gøre alt for at hjælpe os, men da hun på daværende tidspunkt ikke er en del af inderkredsen kan hun dog først gøre noget, når valget er overstået, hvilket hun meget bestemt fastholder hun vil. Hun har et fint samarbejde med en ung folketingspolitiker som til Folketingets Boligudvalg stiller spørgsmål om genhusning og kommunens forpligtelser i vores situation. Da vi fra ministeren får skriftligt svar i nov på, at kommunen har pligt til, at foretage undersøgelse af huset, STRAKS de bliver bekendt med så alvorlige indeklimaproblemer, samt tilsikre genhusning, tager jeg i januar 2010 igen kontakt til Rådmanden hun har altså nu i næsten 2 år direkte undladt kommunens forpligtelse og dermed ikke alene påført mig meget store udgifter, men endnu værre, hun er dermed en medvirkende årsag til de mange gener og risici vi helbredsmæssigt skal leve med. Denne gang kan Rådmanden ikke løbe fra sin forpligtelse, da hun nu samtidig bliver konfronteret direkte af sin nyvalgt partifælle, som oven i købet er blevet 2. viceborgmester i det nye byråd i Aalborg. Desværre ophørte løftet om hjælp fra denne nyvalgte politiker som hun sagde måtte jeg jo have forståelse for, at hun var partifælle med rådmanden nu var hun jo valgt ind i byrådet, så havde hun jo opnået det hun skulle det er altså sådan man kommer til at tænke! Se venligst bilag Mail til en rådmand. Jeg er sikker på, at du som læser forstår, at vi føler os temmelig dårlig behandlet af Aalborg kommune, når de i flere år intet foretager sig for at tilsikre, at vi ikke ligefrem skal have ødelagt vores helbred, de er ellers senere i dette forløb meget håndfaste i, at de henholder sig bare til lovgivningen men trist er det da, at det tager flere år for den ansvarlige embedsmand i Teknik og Miljøforvaltningen i Aalborg kommune, at læse den lovgivning han er ansvarlig for at administrere, han kan åbenbart kun læse alt det kommunen har ret til, så kan man jo som part i sådan en sag se et indre

6 billede på, at de forpligtelser kommunen har jf. såvel lovgivning som vejledninger åbenbart er skrevet med usynlig blæk for embedsmænd. I februar 2010 iværksættes der endelig (endnu) en undersøgelse, denne gang af teknik og miljøforvaltningen og denne gang med henblik på genhusning siger de. I slutningen af februar 2010 foreligger endnu en rapport og nu med endnu flere påviste særdeles sundhedsskadelige svampeangreb. I de 2 år der er gået siden 1. undersøgelse, er der dukket nye og særdeles giftige svampe op dette er toksiner som bl.a. angriber centralnervesystemet, de giver autoimmune sygdomme og adskille cancer former, men det er jo sygdomme som ikke udvikler sig over en nat, men først viser sig senere i vores liv. Rapporten går til embedslægeinstitutionen i Nordjylland. I marts 2010 afholdes der endelig syn og skøn i forbindelse med retssagen. De færdige syn og skønsrapporter giver ikke entydigt medhold, men det skyldes i særdeleshed, at advokaten ikke var skarp nok til, at stille de rigtige spørgsmål, han ville ikke samarbejde med mine rådgivere. Det betyder så at Aalborg kommune efterfølgende forlanger frifindelse. Der stilles herefter en række tillægsspørgsmål som jeg får klart medhold i. I sagen om genhusning når vi til maj 2010 hvor embedslægen i Nordjylland tager kontakt til den ansvarlige embedsmand i Teknik og miljøforvaltningen og kritisere den manglende genhusning, da min datter og jeg begge er blevet meget syge af at bo i huset. Den samtale benægter denne embedsmand helt frem til oktober, at skulle have haft. Underligt nok kan han dog godt huske han har talt med Embedslægen, men han kan ikke rigtig huske indholdet af denne samtale!!! 12 Sept skriver embedslægen til samme embedsmand, men først da jeg tager kontakt til ham 18 oktober må han tilstå at have modtaget notat fra embedslægen, jeg får ikke en kopi, ligesom han altså direkte har undladt at orientere mig. I dec beslutter udvalget for Teknik og miljø i Aalborg kommune, at kondemnere min ejendom og nedlægge forbud mod beboelse, men kommunen vil ikke genhuse os, man henholder sig til Byfornyelsesloven som beskriver, at årsag til skimmelsvamp er uden betydning. De tilbyder "meget generøst" at betale vores flytteomkostninger. Min datter som på det tidspunkt var 16 år gammel havde netop afsluttet 9. klasse på Hals skole. I løbet af sommerferien knækkede hendes film helt. Hun havde også i årevis skullet leve med de gener der er, ved at bo i skimmelsvamp og dagligt udsættes for de særdeles giftige toksiner. Hun kendte også til embedslægens besked i maj måned UD AF DET HUS, og hun var endnu mere rystet end jeg, over kommunens lemfældige behandling af denne sag, det lugter mere og mere af grov magtmisbrug og ligegyldighed. Hun bad ganske enkelt om, at blive flyttet til noget familie på Sjælland.

7 Hun var på det tidspunkt optaget på PRE-IB på Hasseris Gymnasium, et studieforløb hun havde set frem til med stor glæde og landstrakte planer for sin fremtid. Hun var fagligt en meget dygtig pige med et meget stort ansvar for sit skolearbejde. Men det var umuligt at komme ind på en tilsvarende linie på de Sjællandske gymnasier. I det hele taget var det meget svært overhovedet at komme ind på et gymnasium i og omkring Roskilde, men i 11. time lykkedes det på Himmelev gymnasium. Sin ellers nøje planlagte fremtid måtte hun desværre så kigge i vejviseren efter. Da alle vores møbler mm. har stået i et hus fuldt af skimmelsvamp i årevis og da jeg nu af helbredsmæssige årsager ikke kan komme ind i huset længere (jeg kan ikke få vejret), så er der ikke noget at flytte. Vi har således IKKE noget sted at bo, og alle vores ejendele er ødelagt. Det kræver specialfirma med rumfolk at flytte vores indbo og ejendele, og alt skal sendes til afrensning og opbevares i særlige containere, men jeg formoder da, at det har Udvalget for Teknik og Miljø i Aalborg kommune selvfølgelig indregnet i flytteomkostninger Jeg skal dog senere blive klogere. I forbindelse med Teknik og miljøudvalgets beslutning i dec lavede TV2 Nord en optagelse til aftens nyhedsudsendelse. Ligesom TV2 Nord tilbage i 2007 og 08 har bragt indslag. Men dagen efter Udvalgets beslutning om at kondemnere min ejendom kunne man læse følgende i Nordjyske dog uden min medvirken til denne orientering: AALBORG: At myndighederne forbyder, at et privat hus benyttes til menneskebolig hører til sjældenhederne, men det var ikke desto mindre det, der skete i går, da teknik- og miljøudvalget kondemnerede et hus på Brogade i Hou. To af husets værelser i stueetagen har i tre år været uanvendelige på grund af skimmelsvamp, og efter en officiel undersøgelse på kommunens initiativ i februar i år, som bekræftede problemet med fugt og svamp, blev værelserne forseglet med plastfolie. Det stod dog klart, at generne fra skimmelsvampen berørte den øvrige beboelse, og embedslægen for Nordjylland har siden konkluderet, at der var sammenhæng mellem indeklimaet og sygdom hos husets beboere. En datter i huset fik det således bedre, da hun flyttede til en anden bolig. Som konsekvens af kondemneringen skal Aalborg Kommune anvise anden bolig samt betale flytteomkostningerne. Ifølge teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) er den pågældende dog flyttet på eget initiativ. Sideløbende med processen vedrørende det sundhedsmæssige verserer der en retssag mellem husets ejer/beboer og kommunen, idet førstnævnte mener, at det er et nyere vejanlæg ud for huset, der er årsag til fugtproblemerne. Et er jo den psykiske påvirkning at være part i SÅ langt et sagsforløb, noget andet er samtidig at skulle bo med den daglige påvirkning på kroppen. Det er daglig hovedpine, kløe på kroppen og i øjne, træthed og manglende koncentration og ikke mindst svære luftvejsgener. Men samtidig var huset delvist

8 ubeboeligt og vores omgangskreds så vi yderst sjældent og havde ikke gjort i årevis. Min datter var flov over vores boligforhold og absolut med rette. Et er forvaltningen i Aalborg kommune åbenbart finder det helt i orden, at trække sagen længst muligt i langdrag med de følger det har på mit fysiske og psykiske helbred, men noget andet er for min datter hun har hele sin fremtid for sig, men må som 16 årig indse, at man ikke kan stole på hverken politikere eller myndighed de har ikke til hensigt, at skabe bedst mulige vilkår, men gør der imod alt hvad de kan for, at ødelægge os. Man kan jo spørge sig selv om hvor ideelt er det at være 16 år, og skulle leve under de forudsætninger hun blev stillet - hendes barndomshjem er ødelagt, hendes ejendele er ødelagt, hun skifter hele sin vante og trygge omgangskreds ud, opgiver sit drømmestudie, må undvære sin mor og flygte til andre omgivelser oveni hun fortsat skal acceptere, at Aalborg kommune sløser med så simpelt et forhold som en genhusning. Jeg selv måtte forlade huset i september 2010, da mine gener af, at have boet der i så mange år med den påvirkning, var ved at tage livet af mig. Samtidig havde jeg jo i 4 måneder været bekendt med embedslægens udtalelser ud af det hus. Men sagen om genhusning var tilsyneladende meget svær for Teknik og miljøforvaltningen at håndtere, og jeg kunne ikke fortsætte med, at være tålmodig. Til syn og skønsmændende skulle der fortsat stilles tillægsspørgsmål og for at fastsætte værdiforringelsen på mit hus, skulle der nu også udarbejdes et syn og skøns tema til Dansk Ejendomsmæglerforening. Samtidig adciterede Aalborg kommune den entreprenør der havde udført anlægsarbejdet samt adciterede den landskabsarkitekt der havde tegnet krydset dermed blev der inddraget yderligere 2 advokater ind over min sag. Jeg følte mig efterhånden tvunget til, at få nogle andre juridiske briller på denne sag og valgte så at skifte advokat. Mit forsikringsselskab havde givet retshjælpsdækning i første omgang til syn og skøn. Ud fra disse rapporter gav de yderligere tilsagn om dækning med op til kr. til en efterfølgende retssag. Men sagen er ikke engang hovedforhandlet, da jeg skifter advokat i januar Sagen er her i november 2011 stadig ikke hovedforhandlet, idet vi har ventet afgørelse på fri proces som har været anket til civilretsstyrelsen. Uagtet det udbetaler TopDanmark hele dækningen til den nu fyrede advokat, og denne advokat fremsender foruden mig en regning på kr. yderligere. Jeg har på intet tidspunkt indgået nogen aftale med ham om, at han skulle have andet en det han kunne få dækket via retshjælp, hvorfor min nye advokat vælger at indbringe ham for advokatnævnet. Der er stadig i nov ikke truffet afgørelse om dette horrible salær.

9 Min nye advokat indgiver samtidig ansøgning om fri proces, det har den tidligere advokat ellers påstået han havde gjort, men at jeg havde fået afslag det viser sig så, at han ikke havde indgive noget som helst og altså har holdt mig for nar. Februar 2011 anfægter Teknik og Miljøforvaltningen, at jeg ikke har indgået en aftale med dem om at fraflytte huset tilbage i september. Jeg begriber snart ikke deres embedsførelse. Embedslægen retter skarp kritik til forvaltningen af manglende genhusning siden maj 2010 men i februar 2011 forstår man ikke i samme forvaltning, at jeg er flyttet UDEN at orientere dem. Ingen i forvaltningen har på noget tidspunkt orienteret mig om, at jeg skulle give dem beske derom, ej heller, at deres sagsbehandlingstid tog mere end 1 år, det kan man da kalde sendrægtigthed så det basker. Senere kommer så et spørgsmål om betaling af ejendomsskatter, ejendomsværdiskat, renovation, vandafledningsafgift, vand, varme og el. Huset skal holdes frostfrit, men der ud over har der ikke været forbrug på ejendommen i flere måneder og nu i over 1 år. ESV har været yderst hjælpsomme og har øjeblikkeligt reguleret udgiften til el. Men eftersom kommunen kondemnere min ejendom, og bestemmer vi ikke må bo der, så kan jeg vel ikke være pligtig til, at betale de udgifter - det må forvaltningen for Teknik og miljø vel afholde, eller fritage mig helt for? Men ak nej, Forsyningsvirksomhederne i Aalborg vil kun fritage mig for dagrenovation, således forlanger de fortsat fuld a conto betaling for alt selv for genbrugspladsen. Skattecenteret har reguleret for ejendomsværdiskat men jeg kan ikke helt se nogen mening med, at jeg skal betale for en masse udgifter og a conto forbrug på en ejendom som er ødelagt af skimmelsvamp, fordi kommunen fører deres overfladevand fra et vejkryds ind under huset. Og som kommunen så kondemnere, smider os på gaden, men ikke yder hverken kompensation eller anden bolig. Forsyningsvirksomhederne sender stadig regninger og rykkerskrivelser, men jeg nægter at betale. Jeg har flakket landet rundt i mere end 1 år og boet på lykke og fromme hos venner og familie. Det har med de vilkår været umuligt at have arbejde og hele min arv fra min mor er gået til at betale rapporter som kommunen skulle have afholdt udgiften til, retsafgifter, samt ydelser til kreditforening og til nogle a conto bidrag på et forbrug der ikke er på en ejendom som selv samme myndighed har ødelagt. Så bliver pengekassen jo tom. Sagen er her i november 2011 stadig ikke hovedforhandlet, idet vi har ventet afgørelse på fri proces som har været anket til civilretsstyrelsen. Jeg fik afslag på fri proces trods jeg opfylder alle betingelser. Det betyder min nye advokat beder om kr. til dækning af hans salær, udgifter til syn og skønsfolk hvor kommunen har stillet 6 tillægsspørgsmål og jeg 2, samt dækning til syn og skøn ved Dansk Ejendomsmæglerforening, hvor

10 skønstema stadig ikke er færdig udarbejdet det har så været 15 måneder undervejs. Jeg får ingen orientering om, at såfremt jeg vælger at stoppe sagen her, vil jeg stadig blive pålagt at betale kommunens sagsomkostninger, fordi man vil betragte sagen for tabt. Jeg bliver af retten i Aalborg orienteret om, jeg selv kan føre sagen men med diagnosen posttraumatisk synes det helt uoverskueligt. Ydermere har jeg et verserende pålæg fra Teknik og miljø udvalget i Aalborg kommune om at indsende forslag til renovering af min ejendom som følge af skimmelsvamp. Jeg er klar over at dette er en lovmæssig følge af selve kondemneringen. Hvad jeg der imod har svært ved at forstå er, at jeg skal indgive forslag om renovering af min ejendom, som er ødelagt af skimmelsvamp pga. overfladevand fra kommunens vejkryds. Såfremt kommunen ikke foretager nogen afhjælpende foranstaltninger for at aflede deres overfladevand fra min ejendom, vil alle tiltag jeg foretager være nytteløse. Overfladevandet ledes fortsat direkte ind på husets gavle og fundament. Jeg hverken kan eller skal grave kommunens fortov op. Men dybest set er alt dette ligegyldigt. Jeg har intet kunnet foretage mig på min ejendom siden 2007, hvor problemstillingen blev konstateret. Så længe der føres en syn og skønssag er jeg forholdt at foretage mig noget som derefter kunne betragtes som forbedrende eller vildledende for sagen. Ligeledes har ejendommen nu stået ubeboet i mere end 1 år. Det er allerede svært forfaldet og indendørs er skimmelsvampen eskaleret i et sådant omfang, at ejendomsværditabet er at betragte på 100 %. Alt dette kunne være løst tilbage i 2007 for et min. af penge. Det synes jo komplet uden dimension. Sagen er jf. retten meget stor, meget kompleks og meget vanskelig det er da kun juristerne der har gjort det vanskeligt. Billedet tyder mere og mere på, at disse sager aldrig tager ende de er som en evig salærforsikring til advokaterne for juraen tager ingen ende. Sagsforløbet er uendeligt, tiden for os er urimelig og den psykiske påvirkning ubærlig. Jeg beder venligst om, ministeren vil taget et møde med os skimmelramte, så vi kan forelægge problemstillinger og konsekvenser. Vi forstår ikke noget af det her, hvordan kan en af landets største kommuner, en så stor myndighed, en offentlig forvaltning med så kæmpe et budget både forvaltningsmæssigt, men også politisk behandle mennesker så usselt, som Aalborg

11 kommune og absolut de mennesker der tydeligt demonstrere deres magt i denne sag gør? Om nogen kan begribe, at det som vi alle burde kunne sætte vores tillid og tro på netop offentlige forvaltninger og ikke mindst de politikere der er ansvarlige i en sag som denne, vil være det bekendt? Ganske uhyggeligt er det at vide, at samme folk som i sin tid, var med til, at tage beslutning om dette famøse vejkryds tilbage i Hals kommune, desværre også sidder i Udvalget for Teknik og Miljø i Aalborg kommune og er med til at træffe beslutning om kondemnering vel vidende gennem alle disse mange år, at vejkrydset er forkert anlagt uden hensyntagen til mit 100 år gamle hus, og i et lille lokalsamfund som Hou/Hals kommer det da også frem, at samme politiker til venner og bekendte udtaler, at man hele tiden har vidst jeg har ret i min påstand sagen er bare blevet en principsag det er ganske enkelt mere end usmageligt. Jeg kan slet ikke begribe, at man som menneske kan have hverken nerver, moral, etik eller i det hele taget, kunne se sig selv i spejlet hver dag gennem SÅ mange år og vide, at man med fuldt overlæg, har ødelagt livet og helbredet, hjem og ejendele for en lille familie. Det lugter af ualmindelig dårlig moral og mangel på velvilje til at få løst en sag, på fredelig vis. En sag som startede tilbage i 2004 med Hals kommune, og hvor vi siden 2007 på fredelig vis forsøgte at finde en løsning med Aalborg kommune. Det lugter af at skubbe sagen fra skrivebord til skrivebord for at fastholde arbejdsbyrder i stedet for, at samarbejde og afslutte et sagsforløb på ansvarlig vis. At man ikke fra forvaltningen ej heller fra politisk side har kunnet udvise hverken engagement eller samarbejde, så vi kunne have løst denne sag for 4 år siden, men i stedet pålægge mig, at skulle dække de enorme advokatomkostninger, som denne sag løber op i det er da det gale vanvid. I mellemtiden er huset forfaldet totalt, værdiforringelsen er 100 %, ejendommen er kondemneret, huset kan ikke sælges, sagen bliver aldrig ført for en domstol. Jeg skal tage de økonomiske tæsk for myndigheders fejltagelser, men ingen vil tage ansvar. Kan man kalde det for god embedsførelse? Kan man i det hele taget kalde det for andet end magtmisbrug af groveste karakter? I Aalborg kommune kan man åbenbart leve med, at ødelægge vores liv, ruinere os, og gøre alt for, at vores tilværelse skal forblive et helvede. Man dækker sig bare ind under lovgivning som man har været 4 år om at læse De bedste hilsner Nina Holm Johansen Mobil

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via:

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: sebas@skagennet.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1 Log skema for Stalkingbegivenheder Dato Klokkeslæt Beskrivelse af begivenhed Sted for begivenhed Vidner - Navn adresse og telefon Dokumentation / Beviser Politikontakt Navn på betjent / aftaler Oktober

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT ---------------------------------------------------

GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- Ejerforeningen Sølvgade 102 104 1307 København K www 1307.dk Side 1 af 6 GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- År 2010, onsdag den 20. januar kl. 18.00 afholdtes

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Dato 24. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/11852-11 Side 1/6 Aarhus Kommunes afslag på at sænke fortove ud for Skovagervej 36, Risskov

Læs mere

JEG GENTAGER DEN SAMME GAMLE LEKTIE. DET ER EN LEKTIE I LIVET. JEG KASTER EN MASSE TILLID AF MIG OG NÆRMER MIG SELV MED EN FORUDINDTAGET SKEPSIS DER

JEG GENTAGER DEN SAMME GAMLE LEKTIE. DET ER EN LEKTIE I LIVET. JEG KASTER EN MASSE TILLID AF MIG OG NÆRMER MIG SELV MED EN FORUDINDTAGET SKEPSIS DER . JEG GENTAGER DEN SAMME GAMLE LEKTIE. DET ER EN LEKTIE I LIVET. JEG KASTER EN MASSE TILLID AF MIG OG NÆRMER MIG SELV MED EN FORUDINDTAGET SKEPSIS DER GÅR OVER I SYGELIGE FORHOLD TIL GULE TING. DE SIGER

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Søren Garde Rådgivning A/S

Søren Garde Rådgivning A/S Søren Garde Rådgivning A/S Teknisk og juridisk rådgivning om sundhedsfare, kondemnering og nedrivning m.v. Spørgsmål: Telefon 22 23 47 55 E-mail: sga@garderaad.dk Hovedredskabet: Redskaberne Byfornyelseslovens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Kapitel 12. 6. december Advokatkontoret

Kapitel 12. 6. december Advokatkontoret Kapitel 12. 6. december Advokatkontoret På advokatkontoret i København Næste dag skulle vi af sted allerede kl. 5.00 om morgenen. Sven, Freja og jeg fik gummimasker på. For alle skulle jo stadigvæk tro

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt (01) Dias 1 Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Eksempler og

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT III Til: Tekst til orientering af yngre læger skat af lægeboliger Dato: 30. august 2016 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere