En mangeårig strid mod Aalborg kommune ender i menneskelig tragedie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En mangeårig strid mod Aalborg kommune ender i menneskelig tragedie"

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB alm. del Bilag 11 Offentligt En mangeårig strid mod Aalborg kommune ender i menneskelig tragedie I 1999 omlagde det tidligere Hals kommune et centralt beliggende vejkryds i Hou. Senere samme år køber jeg en dejlig næsten 100 år gammel ejendom på en hjørnegrund tilstødende dette vejkryds. Et hus med en kæmpe sjæl og en lang historie. Et hus, som mange af byens borgere har deres egen historie om og ikke mindst, minder fra en tid med cykelhandel og en ganske særlig cykelhandler. Jensen ordner alt. Sådan hører jeg gennem mange år Nå, du bor i cykelhandlerens hus.. Det tilstødende vejkryds var tidligere asfalteret fladt med støbte fortove og kantsten til afledning af overfladevand. Hals kommune omlægger i 1998/99 krydset til kraftig hævet midte således det kunne virke fartdæmpende. Det blev anlagt i chaussé sten og brosten, kantsten blev fjernet og fortovene blev ligeledes hævet, og anlagt med fine sten og sandbund. Bunden er dermed gjort stærkt absorberende mod en tidligere relativ tæt belægning.

2 Der er ved etablering af krydset ikke foretaget nogen fugtsikring af min ejendom, der er ikke etableret nogen vejafvanding, nærmeste kloak ligger 60 m væk. Der er ikke etableret omfangsdræn omkring huset og ved regnskyl kan man tydelig se overfladevandets direkte kurs ind mod husets facade. I flere år måtte min nabo og jeg tillige døje med, at vandet skyllede ind af vores indkørsler, hvilket bevirkede vi altid havde en mindre sø stående. Vandet fra krydset løber langs min grund og gør det stadigvæk. Det kalder man fra kommunens side en naturlig vandafledning således kan man jo komme omkring ved at spare på bygge-anlægsarbejdet. Da man hævede krydset betragteligt ved omlægningen, hævede man også fortovet mere end 10 cm. Således er fortovet lagt op over husets sokkel. Til sammenligning skal det siges, at ingen forsikringsselskaber vil i dag forsikre et hus som ikke har mindst 15 cm sokkel efter kommunens omlægning af det tilstødende vejkryds/fortorv, har mit hus en sokkel på 1.8 cm. Huset er jo ikke bygget efter nutidens krav, og mange af de gamle huse i Hou står på 3 5 bræk mursten, hvilket var normal byggeskik i Alt dette er ikke ligefrem (raket)videnskab man tager i betragtning, når man køber hus, det var der heller ikke nogen byggesagkyndige eller den landskabsarkitekt der tegnede krydset der tog hensyn til ved omlægningen i Det er vel kun relativt få mennesker, der vil kigge på kommunens vejanlæg, når man køber hus, og burde det ikke være således, at vi som husejere SKAL kunne stole på, at myndighederne selvfølgelig udfører deres nye anlæg således, at det IKKE skaber direkte sundhedsfarer og ødelægger borgeres private ejendom? Mine 2 børn og jeg flytter ind og de følgende år iværksættes en gennemgribende renovering af husets midtersektion og 1. sal. Mine børn får værelser i husets stueetage, værelser der vender ud mod det tilstødende vejkryds. Efter nogle år begynder vi dog at få alvorlige fugtproblemer i de 2 børneværelser, der har hidtil ikke været større problemer mere end man kan forvente af et næsten 100 år gammelt hus. Værelserne bliver affugtet, og i den forbindelse tager jeg kontakt til et daværende byrådsmedlem i Hals kommune, idet jeg har den opfattelse, at fugtproblemerne kan skyldes afledning af overfladevand fra krydset. Jeg får dog kun tilbage fra Hals kommune pr. telefon, at vejkrydset er udført efter et ønske fra Borgerne i Hou det skal fungere som trafikgene og se pænt ud, og han forsikrede mig om, at der var taget alle fornødne foranstaltninger i forhold til mit hus. Jeg er på daværende tidspunkt så naiv, at stole på dem som offentlig myndighed. Og samtidig kommer vand jo fra oven eller?

3 Jeg bruger mange penge på, at renovere husets top, tilsikre huset er tæt. Der bliver udført sokkelarbejde over niveau jeg kan jo ikke grave kommunens fortov op og lave sokkelarbejde under niveau. Og samtidig - Kommunen har jo fortalt mig, at krydset ikke kan være årsag til de fugtproblemer, de har jo taget alle forholdsregler.. (det bliver ved syn og skøn i 2010 konstateret, at der IKKE er nedlagt omfangsdræn så den embedsmand har altså fyldt mig med løgn) I mellemtiden flytter min søn hjemmefra, og sært nok forsvinder hans ofte forkølelser, nyseanfald, øjne der løber i vand og tydelig allergi. Men på det tidspunkt, kender jeg ikke til skimmelsvamp og de alvorlige gener og helbredsfølger det giver. Min datter har fået værelse på 1. sal efter istandsættelse, så de to værelser anvendes efterfølgende mest til gæsteværelser. I 2007 bliver det til udskiftning af alle vinduer i huset nederste etage. I den forbindelse opdager vi hvor slemt tilredt de 2 værelser ud mod krydset rent faktisk er. Underligt nok er murværk oppefra helt tørre, ligesom lofter er tørre, men fra ca. midt på væggene og ned til gulvet, driver alle vægge af vand. Gulvene og murværk bliver derfor frit lagt og så bliver det ganske tydeligt, at vandet kommer nedefra der står blankt vand ovenpå fugtspær altså må vandet løbe ind i huset udefra, hvor husets sokkel er blevet lagt under fortovet. Jeg tager derfor kontakt til mit forsikringsselskab TopDanmark, som iværksætter en kloak- og stikledningsundersøgelse, for at afklarer om det kunne være en årsag, men der er ingen fejl. Til gengæld er kloakfirmaet meget vakse, og siger hurtigt Det er da ikke så underligt du har problemer, med det vejkryds, alt vand fra krydset ledes jo direkte ind under dit hus, og ind af din indkørsel det er altså ulovligt. Da der ikke kan påvises kloakfejl kan TopDanmark ikke dække skaden, men tilskynder til, at jeg iværksætter en sag mod kommunen. I mellemtiden har der været kommunesammenlægning, så nu hedder det Aalborg Kommune og sært nok er alle dokumenter mm. vedr. dette anlægsarbejde på mystisk vis bortkommet. Ingen fra Teknik og miljø forvaltningen i Aalborg kommune tilbyder nogen form for undersøgelser trods deres lovmæssige forpligtelse, ej heller fortæller nogen mig, at de har pligt til, at iværksætte genhusning, da det er sundhedsmæssigt meget farligt at bo i. Jeg iværksætter derfor en gennemgribende undersøgelse ved Bygge og Miljøteknik A/S, og det er ganske skræmmende at blive bekendtgjort med så svære angreb af skimmelsvamp, som huset rent faktisk er ramt af.

4 En sådan undersøgelse, er en meget dyr affære, - taget i betragtning, at det rent faktisk var Aalborg kommune der skulle have afholdt den udgift, har jeg dog måttet erlægge kr. alene til det. Med rapporten i hånden og rådgivernes dom over huset, samt ikke mindst deres råd om at fraflytte huset, tager jeg direkte kontakt til Rådmand for Teknik og miljøforvaltningen i Aalborg kommune i oktober 2008 og gør hende opmærksom på, at vi bor i skimmelsvamp, og jeg er stærkt bekymret for vores helbredsmæssige følger og konsekvenser deraf. (se bilag Bøn til en Rådmand ) Jeg er enlig forsørger og har bestemt ikke økonomi til at skulle afholde endnu en husleje, og da det er et offentligt vejanlæg der er årsagen til vi så risikere at blive syge af at bo der, havde jeg nok forestillet mig, at kommunen selvfølgelig ville tilsikre os en anden bolig. Den pågældende rådmand svarer dog aldrig på mine henvendelser. (Først flere år senere bliver jeg bekendt med, at der altså findes lovgivning for, hvordan en kommune har pligt til, at iværksætte undersøgelser og om nødvendigt foretage genhusning jf. Byfornyelsesloven, men i denne lovgivningen er årsagen til skimmelangreb uden betydning det benytter Aalborg kommune sig absolut af). Aalborg kommune sætter deres forsikringsselskab Codan på sagen. Desværre er Codan tilsyneladende meget hårdt ramt af manglende ekspertise til at tage sig af en sådan sag som min. Så de bruger 7 måneder på at undskylde sig med, de har én medarbejder der er langtidssyg, og derfor sker der intet i sagen. Dernæst holder de 2 måneders ferie i Codan, så 9 måneder forløber uden en endelig rapport fra deres side. I 2011 kommer det dog frem, at Codan undersøgte forholdene i januar 2009, men den endelige rapport kom først i oktober 2009, hvor de fralægger sig al ansvar. Jeg modtager dernæst en skrivelse fra Aalborg kommunes advokat, de forbeholder sig ret til forældelse af sagen, da 10 års fristen er ved at nærme sig. I mellemtiden tilbyder jeg gentagende gange via min daværende advokat Aalborg kommune, at vi må løse dette problem uden retssag, som kun koster ikke mindst mig, men også samfundet en masse penge, men desværre ønsker man tilsyneladende ikke at samarbejde fra Teknik og miljø forvaltningens side. Således svarer de aldrig på mine henvendelser om en eller anden form for fælles løsning eller forlig. Jeg har derfor ikke andre muligheder, end at stævne Aalborg kommune i De næste 2 år forløber med udarbejdelse af syn og skøns temaer, der skal udarbejdes 2 forskellige et der varetager bygge-anlægssiden og et der varetager selve huset. Dernæst skal der udvælgelse syn og skønsfolk og rigtig mange ingeniører kom i forslag, det virkede dog nærmere som kattens leg med sit bytte, for de folk jeg

5 kunne godkende hvilket kun var folk udenbys fra, afviste Aalborg kommune kategorisk. I mellemtiden måtte min datter og jeg indrette os bedst muligt i huset. Den skadede del blev lukket af med plastik for at undgå skimmelsporenes spredning til resten af huset. Senere skal det desværre vise sig, at det langt fra var nok, til at undgå vores nu livsvarige mén som følger af mange år med skimmelsvamp og de særdeles giftige toksiner som huset er betændt med. Disse toksiner er dokumenteret giver autoimmune sygdomme, varige skader på centralnervesystemet og adskillige cancertyper dette er så den skræk vi skal leve med i fremtiden. I efteråret 2009 bliver jeg opmærksom på via en TV udsendelse, at kommunen har pligt til, at foretage alle fornødne undersøgelser af huset, ligesom de har pligt til, at tilsikre genhusning. På samme tidspunkt er der kommunalvalg og en lokal kandidat begynder at vise særlig interesse for vores sag. Hun kan love helt andre forhold, om hun nu bare bliver valgt til byrådet, så vil hun gøre alt for at hjælpe os, men da hun på daværende tidspunkt ikke er en del af inderkredsen kan hun dog først gøre noget, når valget er overstået, hvilket hun meget bestemt fastholder hun vil. Hun har et fint samarbejde med en ung folketingspolitiker som til Folketingets Boligudvalg stiller spørgsmål om genhusning og kommunens forpligtelser i vores situation. Da vi fra ministeren får skriftligt svar i nov på, at kommunen har pligt til, at foretage undersøgelse af huset, STRAKS de bliver bekendt med så alvorlige indeklimaproblemer, samt tilsikre genhusning, tager jeg i januar 2010 igen kontakt til Rådmanden hun har altså nu i næsten 2 år direkte undladt kommunens forpligtelse og dermed ikke alene påført mig meget store udgifter, men endnu værre, hun er dermed en medvirkende årsag til de mange gener og risici vi helbredsmæssigt skal leve med. Denne gang kan Rådmanden ikke løbe fra sin forpligtelse, da hun nu samtidig bliver konfronteret direkte af sin nyvalgt partifælle, som oven i købet er blevet 2. viceborgmester i det nye byråd i Aalborg. Desværre ophørte løftet om hjælp fra denne nyvalgte politiker som hun sagde måtte jeg jo have forståelse for, at hun var partifælle med rådmanden nu var hun jo valgt ind i byrådet, så havde hun jo opnået det hun skulle det er altså sådan man kommer til at tænke! Se venligst bilag Mail til en rådmand. Jeg er sikker på, at du som læser forstår, at vi føler os temmelig dårlig behandlet af Aalborg kommune, når de i flere år intet foretager sig for at tilsikre, at vi ikke ligefrem skal have ødelagt vores helbred, de er ellers senere i dette forløb meget håndfaste i, at de henholder sig bare til lovgivningen men trist er det da, at det tager flere år for den ansvarlige embedsmand i Teknik og Miljøforvaltningen i Aalborg kommune, at læse den lovgivning han er ansvarlig for at administrere, han kan åbenbart kun læse alt det kommunen har ret til, så kan man jo som part i sådan en sag se et indre

6 billede på, at de forpligtelser kommunen har jf. såvel lovgivning som vejledninger åbenbart er skrevet med usynlig blæk for embedsmænd. I februar 2010 iværksættes der endelig (endnu) en undersøgelse, denne gang af teknik og miljøforvaltningen og denne gang med henblik på genhusning siger de. I slutningen af februar 2010 foreligger endnu en rapport og nu med endnu flere påviste særdeles sundhedsskadelige svampeangreb. I de 2 år der er gået siden 1. undersøgelse, er der dukket nye og særdeles giftige svampe op dette er toksiner som bl.a. angriber centralnervesystemet, de giver autoimmune sygdomme og adskille cancer former, men det er jo sygdomme som ikke udvikler sig over en nat, men først viser sig senere i vores liv. Rapporten går til embedslægeinstitutionen i Nordjylland. I marts 2010 afholdes der endelig syn og skøn i forbindelse med retssagen. De færdige syn og skønsrapporter giver ikke entydigt medhold, men det skyldes i særdeleshed, at advokaten ikke var skarp nok til, at stille de rigtige spørgsmål, han ville ikke samarbejde med mine rådgivere. Det betyder så at Aalborg kommune efterfølgende forlanger frifindelse. Der stilles herefter en række tillægsspørgsmål som jeg får klart medhold i. I sagen om genhusning når vi til maj 2010 hvor embedslægen i Nordjylland tager kontakt til den ansvarlige embedsmand i Teknik og miljøforvaltningen og kritisere den manglende genhusning, da min datter og jeg begge er blevet meget syge af at bo i huset. Den samtale benægter denne embedsmand helt frem til oktober, at skulle have haft. Underligt nok kan han dog godt huske han har talt med Embedslægen, men han kan ikke rigtig huske indholdet af denne samtale!!! 12 Sept skriver embedslægen til samme embedsmand, men først da jeg tager kontakt til ham 18 oktober må han tilstå at have modtaget notat fra embedslægen, jeg får ikke en kopi, ligesom han altså direkte har undladt at orientere mig. I dec beslutter udvalget for Teknik og miljø i Aalborg kommune, at kondemnere min ejendom og nedlægge forbud mod beboelse, men kommunen vil ikke genhuse os, man henholder sig til Byfornyelsesloven som beskriver, at årsag til skimmelsvamp er uden betydning. De tilbyder "meget generøst" at betale vores flytteomkostninger. Min datter som på det tidspunkt var 16 år gammel havde netop afsluttet 9. klasse på Hals skole. I løbet af sommerferien knækkede hendes film helt. Hun havde også i årevis skullet leve med de gener der er, ved at bo i skimmelsvamp og dagligt udsættes for de særdeles giftige toksiner. Hun kendte også til embedslægens besked i maj måned UD AF DET HUS, og hun var endnu mere rystet end jeg, over kommunens lemfældige behandling af denne sag, det lugter mere og mere af grov magtmisbrug og ligegyldighed. Hun bad ganske enkelt om, at blive flyttet til noget familie på Sjælland.

7 Hun var på det tidspunkt optaget på PRE-IB på Hasseris Gymnasium, et studieforløb hun havde set frem til med stor glæde og landstrakte planer for sin fremtid. Hun var fagligt en meget dygtig pige med et meget stort ansvar for sit skolearbejde. Men det var umuligt at komme ind på en tilsvarende linie på de Sjællandske gymnasier. I det hele taget var det meget svært overhovedet at komme ind på et gymnasium i og omkring Roskilde, men i 11. time lykkedes det på Himmelev gymnasium. Sin ellers nøje planlagte fremtid måtte hun desværre så kigge i vejviseren efter. Da alle vores møbler mm. har stået i et hus fuldt af skimmelsvamp i årevis og da jeg nu af helbredsmæssige årsager ikke kan komme ind i huset længere (jeg kan ikke få vejret), så er der ikke noget at flytte. Vi har således IKKE noget sted at bo, og alle vores ejendele er ødelagt. Det kræver specialfirma med rumfolk at flytte vores indbo og ejendele, og alt skal sendes til afrensning og opbevares i særlige containere, men jeg formoder da, at det har Udvalget for Teknik og Miljø i Aalborg kommune selvfølgelig indregnet i flytteomkostninger Jeg skal dog senere blive klogere. I forbindelse med Teknik og miljøudvalgets beslutning i dec lavede TV2 Nord en optagelse til aftens nyhedsudsendelse. Ligesom TV2 Nord tilbage i 2007 og 08 har bragt indslag. Men dagen efter Udvalgets beslutning om at kondemnere min ejendom kunne man læse følgende i Nordjyske dog uden min medvirken til denne orientering: AALBORG: At myndighederne forbyder, at et privat hus benyttes til menneskebolig hører til sjældenhederne, men det var ikke desto mindre det, der skete i går, da teknik- og miljøudvalget kondemnerede et hus på Brogade i Hou. To af husets værelser i stueetagen har i tre år været uanvendelige på grund af skimmelsvamp, og efter en officiel undersøgelse på kommunens initiativ i februar i år, som bekræftede problemet med fugt og svamp, blev værelserne forseglet med plastfolie. Det stod dog klart, at generne fra skimmelsvampen berørte den øvrige beboelse, og embedslægen for Nordjylland har siden konkluderet, at der var sammenhæng mellem indeklimaet og sygdom hos husets beboere. En datter i huset fik det således bedre, da hun flyttede til en anden bolig. Som konsekvens af kondemneringen skal Aalborg Kommune anvise anden bolig samt betale flytteomkostningerne. Ifølge teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) er den pågældende dog flyttet på eget initiativ. Sideløbende med processen vedrørende det sundhedsmæssige verserer der en retssag mellem husets ejer/beboer og kommunen, idet førstnævnte mener, at det er et nyere vejanlæg ud for huset, der er årsag til fugtproblemerne. Et er jo den psykiske påvirkning at være part i SÅ langt et sagsforløb, noget andet er samtidig at skulle bo med den daglige påvirkning på kroppen. Det er daglig hovedpine, kløe på kroppen og i øjne, træthed og manglende koncentration og ikke mindst svære luftvejsgener. Men samtidig var huset delvist

8 ubeboeligt og vores omgangskreds så vi yderst sjældent og havde ikke gjort i årevis. Min datter var flov over vores boligforhold og absolut med rette. Et er forvaltningen i Aalborg kommune åbenbart finder det helt i orden, at trække sagen længst muligt i langdrag med de følger det har på mit fysiske og psykiske helbred, men noget andet er for min datter hun har hele sin fremtid for sig, men må som 16 årig indse, at man ikke kan stole på hverken politikere eller myndighed de har ikke til hensigt, at skabe bedst mulige vilkår, men gør der imod alt hvad de kan for, at ødelægge os. Man kan jo spørge sig selv om hvor ideelt er det at være 16 år, og skulle leve under de forudsætninger hun blev stillet - hendes barndomshjem er ødelagt, hendes ejendele er ødelagt, hun skifter hele sin vante og trygge omgangskreds ud, opgiver sit drømmestudie, må undvære sin mor og flygte til andre omgivelser oveni hun fortsat skal acceptere, at Aalborg kommune sløser med så simpelt et forhold som en genhusning. Jeg selv måtte forlade huset i september 2010, da mine gener af, at have boet der i så mange år med den påvirkning, var ved at tage livet af mig. Samtidig havde jeg jo i 4 måneder været bekendt med embedslægens udtalelser ud af det hus. Men sagen om genhusning var tilsyneladende meget svær for Teknik og miljøforvaltningen at håndtere, og jeg kunne ikke fortsætte med, at være tålmodig. Til syn og skønsmændende skulle der fortsat stilles tillægsspørgsmål og for at fastsætte værdiforringelsen på mit hus, skulle der nu også udarbejdes et syn og skøns tema til Dansk Ejendomsmæglerforening. Samtidig adciterede Aalborg kommune den entreprenør der havde udført anlægsarbejdet samt adciterede den landskabsarkitekt der havde tegnet krydset dermed blev der inddraget yderligere 2 advokater ind over min sag. Jeg følte mig efterhånden tvunget til, at få nogle andre juridiske briller på denne sag og valgte så at skifte advokat. Mit forsikringsselskab havde givet retshjælpsdækning i første omgang til syn og skøn. Ud fra disse rapporter gav de yderligere tilsagn om dækning med op til kr. til en efterfølgende retssag. Men sagen er ikke engang hovedforhandlet, da jeg skifter advokat i januar Sagen er her i november 2011 stadig ikke hovedforhandlet, idet vi har ventet afgørelse på fri proces som har været anket til civilretsstyrelsen. Uagtet det udbetaler TopDanmark hele dækningen til den nu fyrede advokat, og denne advokat fremsender foruden mig en regning på kr. yderligere. Jeg har på intet tidspunkt indgået nogen aftale med ham om, at han skulle have andet en det han kunne få dækket via retshjælp, hvorfor min nye advokat vælger at indbringe ham for advokatnævnet. Der er stadig i nov ikke truffet afgørelse om dette horrible salær.

9 Min nye advokat indgiver samtidig ansøgning om fri proces, det har den tidligere advokat ellers påstået han havde gjort, men at jeg havde fået afslag det viser sig så, at han ikke havde indgive noget som helst og altså har holdt mig for nar. Februar 2011 anfægter Teknik og Miljøforvaltningen, at jeg ikke har indgået en aftale med dem om at fraflytte huset tilbage i september. Jeg begriber snart ikke deres embedsførelse. Embedslægen retter skarp kritik til forvaltningen af manglende genhusning siden maj 2010 men i februar 2011 forstår man ikke i samme forvaltning, at jeg er flyttet UDEN at orientere dem. Ingen i forvaltningen har på noget tidspunkt orienteret mig om, at jeg skulle give dem beske derom, ej heller, at deres sagsbehandlingstid tog mere end 1 år, det kan man da kalde sendrægtigthed så det basker. Senere kommer så et spørgsmål om betaling af ejendomsskatter, ejendomsværdiskat, renovation, vandafledningsafgift, vand, varme og el. Huset skal holdes frostfrit, men der ud over har der ikke været forbrug på ejendommen i flere måneder og nu i over 1 år. ESV har været yderst hjælpsomme og har øjeblikkeligt reguleret udgiften til el. Men eftersom kommunen kondemnere min ejendom, og bestemmer vi ikke må bo der, så kan jeg vel ikke være pligtig til, at betale de udgifter - det må forvaltningen for Teknik og miljø vel afholde, eller fritage mig helt for? Men ak nej, Forsyningsvirksomhederne i Aalborg vil kun fritage mig for dagrenovation, således forlanger de fortsat fuld a conto betaling for alt selv for genbrugspladsen. Skattecenteret har reguleret for ejendomsværdiskat men jeg kan ikke helt se nogen mening med, at jeg skal betale for en masse udgifter og a conto forbrug på en ejendom som er ødelagt af skimmelsvamp, fordi kommunen fører deres overfladevand fra et vejkryds ind under huset. Og som kommunen så kondemnere, smider os på gaden, men ikke yder hverken kompensation eller anden bolig. Forsyningsvirksomhederne sender stadig regninger og rykkerskrivelser, men jeg nægter at betale. Jeg har flakket landet rundt i mere end 1 år og boet på lykke og fromme hos venner og familie. Det har med de vilkår været umuligt at have arbejde og hele min arv fra min mor er gået til at betale rapporter som kommunen skulle have afholdt udgiften til, retsafgifter, samt ydelser til kreditforening og til nogle a conto bidrag på et forbrug der ikke er på en ejendom som selv samme myndighed har ødelagt. Så bliver pengekassen jo tom. Sagen er her i november 2011 stadig ikke hovedforhandlet, idet vi har ventet afgørelse på fri proces som har været anket til civilretsstyrelsen. Jeg fik afslag på fri proces trods jeg opfylder alle betingelser. Det betyder min nye advokat beder om kr. til dækning af hans salær, udgifter til syn og skønsfolk hvor kommunen har stillet 6 tillægsspørgsmål og jeg 2, samt dækning til syn og skøn ved Dansk Ejendomsmæglerforening, hvor

10 skønstema stadig ikke er færdig udarbejdet det har så været 15 måneder undervejs. Jeg får ingen orientering om, at såfremt jeg vælger at stoppe sagen her, vil jeg stadig blive pålagt at betale kommunens sagsomkostninger, fordi man vil betragte sagen for tabt. Jeg bliver af retten i Aalborg orienteret om, jeg selv kan føre sagen men med diagnosen posttraumatisk synes det helt uoverskueligt. Ydermere har jeg et verserende pålæg fra Teknik og miljø udvalget i Aalborg kommune om at indsende forslag til renovering af min ejendom som følge af skimmelsvamp. Jeg er klar over at dette er en lovmæssig følge af selve kondemneringen. Hvad jeg der imod har svært ved at forstå er, at jeg skal indgive forslag om renovering af min ejendom, som er ødelagt af skimmelsvamp pga. overfladevand fra kommunens vejkryds. Såfremt kommunen ikke foretager nogen afhjælpende foranstaltninger for at aflede deres overfladevand fra min ejendom, vil alle tiltag jeg foretager være nytteløse. Overfladevandet ledes fortsat direkte ind på husets gavle og fundament. Jeg hverken kan eller skal grave kommunens fortov op. Men dybest set er alt dette ligegyldigt. Jeg har intet kunnet foretage mig på min ejendom siden 2007, hvor problemstillingen blev konstateret. Så længe der føres en syn og skønssag er jeg forholdt at foretage mig noget som derefter kunne betragtes som forbedrende eller vildledende for sagen. Ligeledes har ejendommen nu stået ubeboet i mere end 1 år. Det er allerede svært forfaldet og indendørs er skimmelsvampen eskaleret i et sådant omfang, at ejendomsværditabet er at betragte på 100 %. Alt dette kunne være løst tilbage i 2007 for et min. af penge. Det synes jo komplet uden dimension. Sagen er jf. retten meget stor, meget kompleks og meget vanskelig det er da kun juristerne der har gjort det vanskeligt. Billedet tyder mere og mere på, at disse sager aldrig tager ende de er som en evig salærforsikring til advokaterne for juraen tager ingen ende. Sagsforløbet er uendeligt, tiden for os er urimelig og den psykiske påvirkning ubærlig. Jeg beder venligst om, ministeren vil taget et møde med os skimmelramte, så vi kan forelægge problemstillinger og konsekvenser. Vi forstår ikke noget af det her, hvordan kan en af landets største kommuner, en så stor myndighed, en offentlig forvaltning med så kæmpe et budget både forvaltningsmæssigt, men også politisk behandle mennesker så usselt, som Aalborg

11 kommune og absolut de mennesker der tydeligt demonstrere deres magt i denne sag gør? Om nogen kan begribe, at det som vi alle burde kunne sætte vores tillid og tro på netop offentlige forvaltninger og ikke mindst de politikere der er ansvarlige i en sag som denne, vil være det bekendt? Ganske uhyggeligt er det at vide, at samme folk som i sin tid, var med til, at tage beslutning om dette famøse vejkryds tilbage i Hals kommune, desværre også sidder i Udvalget for Teknik og Miljø i Aalborg kommune og er med til at træffe beslutning om kondemnering vel vidende gennem alle disse mange år, at vejkrydset er forkert anlagt uden hensyntagen til mit 100 år gamle hus, og i et lille lokalsamfund som Hou/Hals kommer det da også frem, at samme politiker til venner og bekendte udtaler, at man hele tiden har vidst jeg har ret i min påstand sagen er bare blevet en principsag det er ganske enkelt mere end usmageligt. Jeg kan slet ikke begribe, at man som menneske kan have hverken nerver, moral, etik eller i det hele taget, kunne se sig selv i spejlet hver dag gennem SÅ mange år og vide, at man med fuldt overlæg, har ødelagt livet og helbredet, hjem og ejendele for en lille familie. Det lugter af ualmindelig dårlig moral og mangel på velvilje til at få løst en sag, på fredelig vis. En sag som startede tilbage i 2004 med Hals kommune, og hvor vi siden 2007 på fredelig vis forsøgte at finde en løsning med Aalborg kommune. Det lugter af at skubbe sagen fra skrivebord til skrivebord for at fastholde arbejdsbyrder i stedet for, at samarbejde og afslutte et sagsforløb på ansvarlig vis. At man ikke fra forvaltningen ej heller fra politisk side har kunnet udvise hverken engagement eller samarbejde, så vi kunne have løst denne sag for 4 år siden, men i stedet pålægge mig, at skulle dække de enorme advokatomkostninger, som denne sag løber op i det er da det gale vanvid. I mellemtiden er huset forfaldet totalt, værdiforringelsen er 100 %, ejendommen er kondemneret, huset kan ikke sælges, sagen bliver aldrig ført for en domstol. Jeg skal tage de økonomiske tæsk for myndigheders fejltagelser, men ingen vil tage ansvar. Kan man kalde det for god embedsførelse? Kan man i det hele taget kalde det for andet end magtmisbrug af groveste karakter? I Aalborg kommune kan man åbenbart leve med, at ødelægge vores liv, ruinere os, og gøre alt for, at vores tilværelse skal forblive et helvede. Man dækker sig bare ind under lovgivning som man har været 4 år om at læse De bedste hilsner Nina Holm Johansen Mobil

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Kgbenhavn ~ 28. januar 2015 Tine LundinJacobsen Advokat T +45 72 27 35 11 tij@bechbruun.com

Læs mere

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 SoftSuitCase ApS Baggrund I forbindelse med et udvidet samarbejde mellem SoftSuitCase ApS på den ene side og Brandstrup Travel

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere