Referat fra NRN møde maj 2011 i Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra NRN møde 13.- 15. maj 2011 i Odense"

Transkript

1 Referat fra NRN møde maj 2011 i Odense Deltagere: Mette Puck, FDZ - DK Elisabeth Djørup, FDZ DK Stefan Bokström, SFRF SE Helene Rühling, Kropsterapeuternes Yrkesforbund SE Leila Eriksen DK Olejann Malchau, tkz DK Tina Tungelund Kristiansen, tkz DK Evy Bergenholz, tkz DK Vivi Ullmann, tkz DK Lene Rohde, tkz DK Aase-Linea Pilgaard Christensen, zct skoler DK deltog fredag & lørdag Anette Hansen, zct DK deltog fredag. Sidste øjebliks afbud: Annemette Duelund og Dorthe Lambæk begge zct DK og fra Trine Spanien, NO. Fredag den 13. maj. Olejann Malchau formand for tkz foreningen - bød velkommen og orienterede om weekendens program. Derefter en kort præsentation af deltagerne. Nyt fra ICCRM Leila Eriksen (ICCMR står for International Congress on Complementary Medicine Research Leila havde fået mulighed for at præsentere det dansk/svenske databaseprojekt Zoneterapeuternes klienter på den netop afholdte forskerkonference i Chengdu i Kina, hvor der var 520 deltagere fra hele verden. Der er ikke så meget zoneterapi på verdenskortet, når det gælder de internationale forskerkongresser, så det er et massivt gennembrud for zoneterapien. Var endvidere på studiebesøg på Chengdu University of Traditionel Chinese Medicin, hvor bl.a. hospitalets børneafdeling og akupunkturafdeling blev besøgt.

2 Fremhæver på den baggrund, at der er behov for samarbejde, samt at der er behov for at zoneterapeuter og zoneterapeutforeningerne engagere sig også internationalt. Orientering om Cambrella Helle Johannesen Helle Johannesen præsenterede sig og fortalte om Cambrella projektet. Projektet løber over en 3 årig periode, og der er ydet 1,5 mio euro fra EU. Formålet er at belyse CAM i Europa, samt komme med forslag til forskningsområder i fremtiden. Indstillingen sker bl.a. på baggrund af en meget stor litteraturgennemgang med henblik på dokumentation. Projektet er startet i jan 2010 slutter med konference Hvor stor denne konference bliver er et åbent spørgsmål endnu. Der deltager 16 behandlersteder fra 12 lande (heriblandt Danmark, Norge og Sverige). Der er stor forskel på betingelserne i de forskellige lande. Man har ikke samme opfattelse af fagudtryk, selvom fællessproget er engelsk, hvilket til tider vanskeliggør kommunikationen. Helle Johannesen deltager i arbejdsgruppe 3 (se bilag 1), der skal belyse borgernes holdninger og behov for CAM. Der er samarbejde med bl.a. EFCAM (Seamus Connolly), som vi støtter gennem RIEN Helle Johannesen stillede bl.a. spørgsmålene: Hvad får vi som borgere ud af at denne forskningsgruppe har arbejdet? Hvordan formidles viden ud i bredere kredse? Hvordan bliver Zoneterapeuterne anerkendt? Fx vigtigt at arbejde med mennesker med kroniske lidelser. Belyste endvidere, hvor langt et tidsperspektiv, der arbejdes, når der skal søges penge til forskning gennem EU og fonde. Håber dette forskningsprojekt kan hjælpe til at udbrede kendskab til CAM Forskning Leila Eriksen Hvordan får vi forskerne gjort interesserede i vores behandlingsform? Kan vi evt. sende deltagere til at give zoneterapi til forskerne på ICCMR -konferencen i Portland USA, Maj Brainstorm hvad kunne I tænke jer at belyse via forskning?

3 Hvordan kvalificere til at indgå i CAM klinikker? Niveau. Universitetsniveau? Det etablerede sundhedssystem er begyndt at interessere sig for hvad vi kan. Svært at vi ikke kan tage udsagn alene for gode varer. Hvorfor er det nødvendigt at forske? Orientering om projekter siden sidst. Nafkam der er endnu ikke kommet nogle cases fra Danmark. Fra Sverige er der modtaget 3 fra Norge er der vist noget på vej. Det er svært at gennemskue materialet som almindelig zoneterapeut selv om man evt. har en patient, der kunne indgå i projektet. Leila vil gerne have en tilbagemelding vedr. dette, så materiale evt. kan tilrettes. Hver deltagende organisation har en kontaktperson, hvis ansvar er at formidle information om projektet på bedst mulig vis. Anbefaler Nafkams hjemmeside Hvordan får vi gjort den almindelige zoneterapeut interesseret i forskning? Fremtid? Ønsker Muligheder Økonomi Uddannelse Emnerne drøftes ved café møderne lørdag (se senere i referatet). Lørdag den 14. maj Fremtidens zoneterapeut i Danmark år Sekretariatschef i FDZ Hanne Møller Hanne Møller gav, på baggrund af et historisk perspektiv, et meget tankevækkende oplæg om fremtidens zoneterapeut og kom med betragtninger om den bevægelse, der har været i faget gennem de seneste år. Vi har bevæget os fra velstillede fruer, der ville frelse verden til yngre kvinder (og mænd), der kender deres eget værd, - og vil honoreres derefter. Vi bevæger os mod en større professionalisering, men skal måske passe på at vores fag ikke bliver overtaget af allerede etablerede faggrupper som sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vigtigt at formulere hvem vi arbejder for hvad forventer forbrugeren af os? Nye forbrugere stiller nye krav. Kan - og vil vi honorere dette? Privat eller offentlig? Tilslutning til det offentlige system kan betyde øget bureaukratisering og begrænsninger i vores selvbestemmelse. Se pp i bilag 2. Præsentation af de nordiske uddannelser og oplæg til cafebesøg- Tina Tungelund Kristiansen Tina havde sammenfattet de nordiske uddannelser, som på mange måder er ret ens, se bilag 3. Oplæg til cafemetoden: Der er dækket op til 3 cafeer.

4 Der sidder en cafevært ved hver cafe: Cafeværtens opgave er at: - styre diskussionen, så alle kommer til orde og I holder jer til emnet. - sikre at alle emner bliver berørt inden for den angivne tidsramme - sikre at de væsentligste punkter fra diskussionen bliver nedfældet på papir - når der kommer nye gæster, byder du velkommen og giver et kort resume af, hvad der tidligere er blevet drøftet ved bordet - input fra drøftelserne fremlægges i plenum, når alle har besøgt de tre cafeer. Ved cafe 1: Elisabeth Djørup med overskriften: Fremtidens zoneterapeut. Hvordan ser vi zoneterapeuten i 2020? Professionel/ køkkenbordsbehandler 1. valg af uddannelsen Yngre studerende en-mandsklinikker, sundhedscentre med andre behandlingsformer, KAM klinikker på sygehuse Terapeut erhver Hvilke krav vil det stille til dokumentation/forskning Ved cafe 2: Stefan Bokström med overskriften: Krav til uddannelserne Hvis tilgangen til zoneterapeutuddannelsen er yngre førstegangs vælgere, der vælger det som professionel levevej hvilke krav stiller det til: Optagelseskrav fagligt/personligt Skolerne Underviserne Hele uddannelsesstrukturen Kommer det til at blive en akademiuddannelse? Fælles sundhedsuddannelse Hvordan inspirerer vi de studerende til efter uddannelse at indgå i forskningsprojekter? Hvad kræver det at være med? Fagligt/praktisk? Vedr cafe 3: Leila Eriksen med overskriften: Udvikling i uddannelserne Hvor lang tid er ændringer undervejs? år? kortere tid? Hvem igangsætter ændringerne? Studerende? Skoleledere? Foreninger? Lovgivere? Hvilke ændringer har I lavet på jeres skoler? Hvor lang tid har det taget at implementere ændringerne? Hvordan implementerer vi forskningsresultater?

5 Der var en livlig debat ved cafeerne, og der var enighed om, at det var en god måde at komme rundt om mange spørgsmål på. Desuden er fordelen ved denne metode, at man får debatteret med forskellige personer, idet der blev lagt op til at man skifter gruppe ved de forskellige besøg. Der var også enighed om, at der ikke kan udledes et egentligt produkt fra debatterne, men her følger stikordene fra de forskellige cafeer: Cafe 1: Zoneterapeuten i Flere unge evt. første valg/flere uddannelser/ livserfaring positivt tilvalg/ ikke alternativt konkurrence med fysioterapeuter/ergoterapeuter/sygeplejersker ikke køkkenbordsterapeut professionel/ primært erhverv Professionel klinik hvis hjemme ordnede forhold flere har klinikker ude flere klinikfællesskaber (vil ud blandt andre) Gode priser/indtjening skal leve af zoneterapien Bruger penge (bl.a. på efter- og videreuddannelse) det koster at drive klinik Servicemindede (RAB/ danmark, forsikring) Masser at lave fremtidens borgere version 2.0 erhvervszoneterapi forsikringsordning zoneterapi på flere måder- helhedsbehandling (60 min) - symptombehandling (20-30 min) ikke KAM klinikker i offentligt regi, men gerne projekter på sygehuse ikke ønske om autorisation kan give begrænsninger i helhedsbehandling Kasser/ydelser Hvad er en zoneterapeut? ZT ~ refleksolog ZT ~ kropsterapeut sammenhæng krop/sind og ånd vi adskiller os fra sygeplejersker fx ved ovennævnte Uddannelsen skal beskrives bedre hvad kan man forvente hvad indeholder de enkelte overskrifter selvvurdering/klientpsykologi/ forskning/ formidling Vi kender vores værd og har faglig stolthed. Forskning/dokumentation Synlighed borgere/klienter andre faggrupper

6 formidling---fagidentitet Dataindsamling hvad arbejder vi med og hvordan Info på skolerne: videnssøgning, projekter, forskningsresultater naturvidenskabelig forskning grundforskning måling af effekt. fx japansk undersøgelse (scanning af hjernen) Jesús Manzanárez vævsbiopsi Cafe 2 ZT om år Hvad vil vi? jo at være professionelle Krav på de studerende: mindst 10. klasse mindst 25 år og livserfaring Krav til uddannelserne, skolerne, Sundhedsstyrelsen- Rammeuddannelse Observationspraktik med bonus til studievejlederne Basismedicin som i Norge i dag. Cafe 3 Økonomi faglighed samfundskrav Selvudvikling/coaching faglig stolthed Selvværd Mødet mellem mennesker Krav/ Hvad vil vi holistisk viden omkring hvilke muligheder, der er kva foreliggende dokumentation fx: og andre forskningsdatabaser VEKS fag i uddannelserne (Videnskab, etik, kommunikation og samfund) Borgerne er udgangspunktet hele mennesket, ro, omsorg, faglighed, samtykke, information professionel står ved info. Acceptere at ting tager tid. Fagidentitet pjece seminar for skoleledere om forskning fremlægges på næste NRN møde Efter en meget aktiv eftermiddag gik vi mellem regnbygerne til Åfarten- sejlede op ad åen gik gennem skoven til Carlslund, hvor vi nød vores æggekage. Enkelte endda så meget, at den smagte endnu om søndagen! Søndag den 15. maj Olejann Malchau gav oplæg til diskussion: NRN og fremtiden (pp se bilag 4) På baggrund af oplægget traf mødet følgende beslutninger i enighed: Punktet Hvornår efterår i stedet for forår? Debat om mødetidspunkt forår/ efterår, hvor der var argumenter både for og imod en flytning til om efteråret.

7 Næste års afholdes der zoneterapikongres i Luxemborg maj 2012 Det forventes at RIEN afholdes i forbindelse hermed. Kan vi næste år mødes i forbindelse med RIEN og så have et møde i efteråret med fagligt indhold som gerne skulle indbyde andre en inderkredsen til at deltage. Konklusionen blev, at mødet næste år fastholdes til om foråret, men at punktet sættes på dagsordenen i Punktet Hvor??? Der var enighed om, at møderne fortsat skal gå på omgang imellem de deltagende lande. Derfor er konklusionen, at NRN mødet i 2012 holdes i foråret den april i Sverige. Punktet Kunne en beslutning være.. Der blev under dette punkt drøftet kontinuitet og fremdrift i de emner vi behandler. Et dårligt eksempel er NRN s hjemmeside, der ikke fungerer. Terje har undersøgt om den kunne lægges ind under NNH s hjemmeside, men det kan ikke lade sig gøre. Konklusionen blev, at - Leila Eriksen kontakter Arve vedrørende web-hotel og tilgang til hjemmesiden - Der i de fremtidige deltagergebyrer i NRN-møderne totalt kan indregnes op til 2000 kr. til drift af hjemmesiden Leila Eriksen oplyste, at der evt. kan søges fondsmidler igennem Nordisk Råd er det noget vi skal gå videre med? Og i givet fald hvem? Sluttelig blev det diskuteret, hvordan de aktuelle erfaringer fra mødet kunne viderebringes til RiEN-mødet, hvor FDZ og ZCT deltager. Det blev aftalt, at Lene laver ekstrakt af NRN til Elisabeth og Mette, så de kan videregive det på bestyrelsesmøde inden RIEN. Hvordan kommer vi videre med drøftelserne fra cafeerne i går? Vigtigt at det var mere proces end produkt at vores egen fagidentitet er uhyre vigtig. Det skal her bemærkes, at de danske zoneterapeutforeninger starter et arbejde omkring fagidentitet i næste måned. Kan forhåbentlig fremlægges på næste NRN. Hvad tager vi med os hjem?? Tak for denne gang. Lene Rohde Sekretær

Alternativ Behandling

Alternativ Behandling Alternativ Behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 19. marts 2002 Teknologirådets rapporter 2002/7 Alternativ behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Zoneterapeutisk Fagforståelse

Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT ZoneConnection Terapeutforening FDZ Zoneterapeutisk

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk Referatet fra vejlederkonferencen 2011 er udformet som et handlingsreferat med uddybende oplæg vedhæftet som bilag (se liste over bilag

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Referat Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Stockholm 15. juni 2013 1 Åbning NFU s formand Kim Østerbye åbnede mødet med følgende indledende ord: Formanden åbnede mødet med følgende

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014

Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014 Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og kort nyt fra deltagerne 2. esundhedskompetence ehealth literacy en ny dimension

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007 Nr. 2 - juni 2007 BLANDEDE BOLCHER Inden feriestemningen for alvor sætter ind, sender vi sommerens nyhedsbrev ud. Vi har kaldt udgivelsen for blandede bolcher, fordi vi syntes, der var mange forskellige

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Maj 2001 4. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 Legoland 2001 4 Referat fra generalforsamling i

Læs mere