CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner"

Transkript

1 CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

2 Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt og Biomekanik, Odense. UDDANNELSE PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi Cand. Scient. i idræt med speciale i idrætspsykologi, European Master in Sport & Exercise Psychology PRAKSIS Arbejder med udøvere indenfor: fodbold, ishockey, sportsdans, atle:k, cykling, svømning og triatlon. ForfaQer :l bøgerne: Talentudviklingssamtaler og Momentum i fodbold Hvem er I?

3 Formål Implementere udviklingsplaner som en del af jeres værktøjskasse Kort uddannelse i håndværket i samtaler Udpege nye udviklingsområder for jeres praksis

4 STATUS TRÆNERROLLEN Hvad er jeres erfaringer med udviklingsplaner? Hvor ove awolder du samtaler og hvilke udfordringer oplever du med at få kvalitet i samtalerne?

5 Mentor Coach Instruktør Trænerrollen Rådgiver Vejleder Mesterlære

6 Coachende Teknisk fokus Fysisk fokus Forskellige færdigheder StøQeperson Vejledende Indpisker

7 SPØRGSMÅLSHIERAKI SKller spørgsmål der giver emertanke Coaching Kommer med forslag Omdefinere LyOer for at forstå Giver gode råd Giver feedback Instruerer InstrukKon Larsen, C. H. (2011) Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport

8 Larsen, C. H. (2011) Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport KOMMUNIKATIONSFORMER Tradi:onel problemløsning LæringspotenKale men Hvorfor med fokus på Hvordan problemer. kan vi fungerer det Tradi:onel sikre os at instruk:on, du fejlretning ikke? gør det du skal? Hvad er grunden :l at det ikke lykkes? Problemfokus Udvikling Coaching Stort Hvilke læringspotenkale. Udvikling handlinger og anerkendelse giver energi og muliggjorde retning. deqe? Tager udgangspunkt i udøverens ressourcer Hvad :l og gjorde et du Hvad stærkt kan ønske du gøre om at bidrage, for at få det og :l for at udvikle at gå så godt? bringes i anvendelse. mere Langsigtet af deqe? :lgang Anerkendelse Det skulle du Lille læringspotenkale. ikke have gjort Kri:k medfører Det kommer ingen lyst. Udøveren på ikke :l at virke herrens mark. Ingen informa:oner om hvilke fordi Problemet med handlinger udøveren skal udføre. dig er DeQe Lille læringspotenkale. fungerer rig:g indeholder godt ingen oplysninger DeQe godt om, hvori det gode bestod og det inviterer skulle du heller ikke i sig selv :l nysgerrighed gøre omkring igen deqe. Kortsigtet Du gør :lgang. godt stykke arbejde Kri:k Konstatering/vurdering Ros

9 UDVIKLINGS- PLANER

10 DET ENKELTE TALENT TALENT Et sæt af kompetencer og færdigheder der er udviklet på baggrund af medfødt poten:ale, mange års træning, konkurrence og interak:on med det omgivende miljø (Henriksen, 2011) SPORTSSPECIFIK UDVIKLING (teknisk, tak:sk, fysisk) PSYKOLOGISK UDVIKLING MENTALE FÆRDIGHEDER - Life skills - Mo:va:on - Målsætninger - Selv:llid og selvværd - Visualisering - Konkurrencestrategi FORLØST POTENTIALE BEVIDST à SAMTALER UBEVIDST à TRÆNING

11 Udviklingsplan 2015 Navn: TAEKWONDO SKOLE Mentalt/socialt Fysisk Teknisk Tak:sk

12 Udviklingsplan 2015 Navn: TAEKWONDO OL 4. G SKOLE VM 3 G. EM Mentalt/socialt Fysisk Teknisk Tak:sk HOLDE FOKUS SQUAT SPARK DISPONERE KAMP

13 TALENTUDVIKLINGSSAMTALENS FASER OG NIVEAUER

14 TALENTUDVIKLINGSSAMTALEN TIME OUT NIVEAU 2 Samtalen Forløbet Situa:o- nen Ahlarende spørgsmål Udforskende spørgsmål NIVEAU 1 Ahlare formål, form, varighed Forventnings- afstemning Afdække og afgrænse udøverens udfordring Udforske sammen- hænge Udvikle og afprøve nye hypoteser Ops:lle mål og handlinger for frem:den Handlings- ahlarende spørgsmål Afrunding og læring Evaluering af samtalen Udviklende spørgsmål FASE1: FORVENTNINGS- AFSTEMNING FASE 2: SAMTALEN FASE 3: HANDLINGER OG MÅL FASE 4: OPSAMLING

15 Fase 1. Forventningsafstemning Det blå afsnit i TAS kan med fordel bruges i starten af samtaler :l at skabe et forhandlet billede af, hvad sagen drejer sig om, hvilke handlinger, personer, rela:oner etc., der er væsentlige i forløbet; men :lgangen kan også bruges :l ahlaring af forventninger :l dagens samtale. Forventningsafstemmende spørgsmål, der har :l formål, at ahlare rammerne for og forventninger :l samtalen. Udøverens historie iwt. indhold. Hvilke rammer er der for samtalen Tid, sted, fortrolighed, e:k Indhold hvad skal vi tale om? Hvad skal vi ikke tale om? Ahlare om indholdet er relateret :l sporten, privat, eller rela:onerne. Endvidere ahlare, om det er præsta:on, udvikling eller refleksion, der er dominerende. Ønsket effekt af samtalen?

16 Fase 2. Samtalen A[larende spørgsmål, der har :l formål at indsamle data og informa:oner. Ahlare ord, begreber og defini:oner. Hvad skete der? Hvem var med? Hvem gjorde/sagde hvad? Hvad vil du gerne kunne? Udforskende spørgsmål, har :l formål at udforske, udfordre og synliggøre rela:oner, forskelle, sammenhænge, adfærd og mønstre. Hvorfor er opgaven vig:g for dig? Er opgaven vig:g for andre? Hvilke interessenter der i opgaven? Hvem er dine interessenters interessenter? Hvad er mest/mindst vig:gt for dig Udviklende spørgsmål: Nye perspek:ver og muligheder Er fremadreqet. Giver nye indfaldsvinkler på problems:llingen. Angiver forskellige handlingsmuligheder. SæQer udøveren på arbejde. Hvad kunne du godt tænke dig at kunne gøre/sige/vide? Hvad ville være et tegn på, at du var blevet klogere på udfordringen? Hvis vi formoder, at der er en meget vig:g grund :l, at du fastholder deqe præsta:onsmønster, hvad kunne det så være? I DENNE FASE VIL JEG TYPISK ARBEJDER MED UDVIKLING AF FÆRDIGHEDER (psykologisk, teknisk, fysisk, tak:sk)

17 Fase 3. Målsætning og planlægning: Handlingsahlarende spørgsmål Handlingsa[larende spørgsmål, der har :l formål at være konfronterende, samle op og ahlare mål, strategi og handlinger. Hvilke handlinger kunne være hensigtsmæssige, fremmende for din udvikling? Hvilke forskellige handlemuligheder vil gøre den største forskel? Hvad kan du selv gøre for, at det sker? Hvad kan dine holdkammerater, træner og andre gøre for, at det sker? Hvem gør hvad, hvornår og hvordan? Hvilke mål skal du arbejde med :l næste gang? SKABE KLARHED OVER HVAD UDØVEREN SKAL GØRE OG ARBEJDE MED TIL NÆSTE GANG I MØDES

18 Fase 4. Lærings- og evalueringsspørgsmål Eksempler på lærings- og evalueringsspørgsmål, der har :l formål at opsamle, evaluere og trække læringspointer ud af samtalen. Hvad skal vi bevare fra samtalen? Er der noget, vi skulle have hav mere af? Er der noget i samtalen vi skulle have hav mindre af? Hvor rykkede samtalen mest? Hvad tager du med fra samtalen? RUNDE SAMTALEN AF OG AFTALE NÆSTE SAMTALE

19 Træning i håndværket Træning i grupper af 3-4 En træner, en atlet, 1-2 observatører prøve at være i hver rolle Fokus på at arbejde med udviklingsplaner i samtalen 15 minuqers samtale omkring udviklingsplan, 5 minuqers opsamling, skiv.

20 Opsamling på samtaler Oplevelse som træner Oplevelse som atlet Oplevelse som observatør - Spørgsmålstyper - FaseskiV - Timeout - Kontrakt - At være udforskende fremfor instruerende

21 Pointer Forskelligt at awolde samtaler for den erfarne og uerfarne udøver à taler mere eller mindre, som kræver noget af jer Udviklingsplaner à En investering i deres udvikling dermed skal de også selv på banen

22 Til næste gang Gennemføre 3-5 samtaler og udarbejde udviklingsplan Samtaler med nye og erfarne kæmpere

23 Evaluering Hvilke to- tre pointer har du hævet dig ved fra dagens workshop? Hvilke 2-3 udviklingsområder skal du arbejde videre med for at videreudvikle din praksis?

24 NÆSTE GANG - Opsamling, korte samtaler og vanskelige situa:oner Ahlarende spørgsmål Udforskende spørgsmål Afdække og afgrænse udøverens fokus Udforske sammen- hænge Ops:lle mål og handlinger for træningen NIVEAU 1 Udvikle og afprøve nye hypoteser Udviklende spørgsmål Handlings- ahlarende spørgsmål FASE 2: SAMTALEN FASE 3: HANDLINGER OG MÅL

25 Tak for i dag

Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport

Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Carsten Hvid Larsen Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Syddansk Universitetsforlag 2011 Carsten Hvid Larsen

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Fra min faglighed - til din forretning

Fra min faglighed - til din forretning Fra min faglighed - til din forretning Den 8. oktober, 2010 v/ Lotte Lüscher Cand. Psych. Aut. PhD www.clavis.dk Gådeløseren Gådeløseren leder efter svarene og næres af at finde dem. Kan fastholde tekniske

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Eliteudøvere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on Au(smeforeningen Nordsjælland Peter Dyhr Psykologisk Ressource Center - introduk(on Hvor kommer den styrkebaserede tænkning fra? En kort introduk(on (l væsentlige nøglepersoner: Peter Drucker David Cooperrider

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

COACHING - læring og udvikling

COACHING - læring og udvikling Reinhard Stelter (red) (2005) COACHING - læring og udvikling den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 13 0. INTRODUKTION Bogen tager udgangspunkt i coachingbegrebets oprindelige betydning, nemlig det at

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere