Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober 2011. Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen"

Transkript

1 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober 2011 Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen

2 Sådan cirka 2 Der var deadline 1. oktober. Eller: Sådan cirka. Og det er ikke dette blad, der her er tale om, men noget måske langt større: Medvirken i Skoleafdelingens projekt En anderledes skoledag for de yngste. I procesforløbet kan man læse, at ansøgningsfristen fra skolerne hertil var 1. oktober, med indsendelse af skriftlig ansøgning inklusive skolebestyrelsens godkendelse. Men sådan er det nu bare ikke helt. Fristen er udskudt til et ikke helt præciseret, senere tidspunkt, så også skoler, hvor datoer for skolebestyrelsesmøder ikke kunne holde kadence med fristen, kan få mulighed for at tilmelde sig. Eller lade være. Og det er såmænd sympatisk nok. Men måske også symptomatisk nok for hele projektet, der - som Skoleafdelingen selv betegner det - er et Kært barn med mange navne. Der er nemlig noget cirka over, hvad En anderledes skoledag egentlig dækker over: Det må, for Guds skyld, ikke hedde en 9-15 model! Men i Skoleafdelingens egne dokumenter er én af forudsætningerne et obligatorisk modul fra kl Det ny Brede Læringsbånd er et andet, kært navn. Skal man imidlertid bruge samme opskrift som på de skoler, der i dag har Det Brede Læringsbånd, mangler der bare 10 mio. kroner på budgettet. I en kommunal sparetid. Og hov! I præmisserne for at deltage nævnes helhedstilbud med indbygget mødevirksomhed (for personalet, må man formode?) samt størst mulig tilstedeværelsestid for personalet Hvor mon man har det fra? Det ligner altså temmelig meget de helt oprindelige tanker om en 9-15 model. Skolerne er blevet bedt om at forholde sig til projektet. Men da der er en hel del uklarheder, har mange ikke valgt helt til - eller fra. I en hel del skolebestyrelsesreferater kan man læse, at deltagelse er sket ud fra en forudsætning om, at man altid senere kan springe fra igen. Der er en hel del væsentlige spørgsmål, som det har vist sig svært at få helt klare svar på: Skal man starte kl. 9 og slutte kl. 15? Er det alene undervisning, der foregår i løbet af den obligatoriske tilstedeværelse - og er det lærere, der skal varetage hele tidsrummet? Hvad vil det egentlig koste - og er der penge nok til alle? Hvor mange forældre skal betale for pasning morgen og eftermiddag for at det kan hænge sammen? Og så videre Det må altså undre, at et projekt af den størrelses orden stadig lader så mange ting være usikre - eller afhængige af, hvem man lige har spurgt og hvilket svar, der lige er givet. Helt grundlæggende efterlyses også et svar på, hvad den dybere mening egentlig er: Handler det om at spare penge? Handler det om at skaffe fuldtidsstillinger til pædagoger? Handler det om skolens formål - eller er der gang i at få etableret en Formålets Skole? Svar udbedes. Og ikke sådan cirka. Fotos i dette nummer: Anne-Marie Lindholm. fl.

3 Lærerformand om budget: - Der skal fyres medarbejdere Arkivfoto: Niels Nørgaard Byrådets vedtagelse af budget 2012 efterlader flere spørgsmål end svar. Konsekvenserne er uklare, beslutningerne er luftige. - Den eneste måde at finde pengene på er ved at fyre medarbejdere, siger lærernes formand. Af Flemming Andersen - Man kan vel forvente af et byråd, der skal spare, at det klart og tydeligt bliver meldt ud, hvor der skal nedprioriteres, og hvad konsekvenserne bliver. Men Odense Lærerforenings formand, Anne-Mette K. Jensen, synes langt fra, at hendes forventning er blevet imødekommet i behandlingen og vedtagelsen af Odense Kommunes budget : - Jeg efterlyser simpelthen ærlighed omkring besparelser og konsekvenser. Jeg efterlyser en klar sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Det, jeg ser, er desværre luftige og uigennemsigtige begreber, der snarere er et udtryk for håb end for fakta, siger Anne-Mette Jensen. 3 Bundlinjen siger afskedigelser - Uanset om det er nedbringelse af sygefravær, digitalisering, omstilling i folkeskolen via inddragelse og lokalt ejerskab eller nogle af de andre besparelsesområder, bliver facit, at der skal afskediges medarbejdere. Det er simpelthen den eneste måde at finde pengene på, fastslår Odense Lærerforenings formand, som også frygter fyringsrunde blandt lærerne: - Børn- og Ungeudvalget har med sine budgetbidrag fra 2011, som desværre også er rimeligt svære at gennemskue, lagt op til besparelser på skoleområdet. Endnu en gang på undervisningen og det koster lærerstillinger! - Besparelser koster lærerstillinger, konstaterer Anne-Mette K. Jensen. Sparemål fik navneforandring Et af sparemålene i Børn- og Ungeudvalget er pakket godt ind. Omstilling i folkeskolen via inddragelse og lokalt ejerskab samt digitalisering af læringsmiljøer gennemgik en lille navneforandring, da udvalget behandlede punktet. Til at starte med blev den lange og knudrede titel nemlig indledt med Ved en midlertidig reduktion i undervisningstimetallet. Dén indledning overlevede ikke den politiske behandling. Omkring 30 lærerstillinger fjernes med ét forslag - Umiddelbart er det da glædeligt, at man ikke vil reducere i det vejledende timetal, når ex. trinmålene er baseret på det. Men desværre bliver det bare endnu sværere at gennemskue, hvad man så vil, når besparelsen på 13 mio. kroner fastholdes, påpeger Anne-Mette K. Jensen, som samtidig undrer sig: - Mange kan sikkert huske, at vi for få år siden kom op på det vejledende timetal. Det blev dengang prissat til 14 mio. kroner. Nu vil man så spare 13 mio. kroner - men bevare det vej-

4 4 ledende timetal! Jeg har ærligt talt noget svært ved at se, hvordan det kan hænge sammen! Til gengæld er det ganske tydeligt for lærerformanden, hvad besparelser på 13 mio. kroner i dette ene forslag svarer til: - Det betyder, at der skal fjernes omkring 30 lærerstillinger, altså næsten 1 stilling pr. skole. Det skal ske gennem digitalisering og lokalt ejerskab, står der i forslaget siger Anne-Mette Jensen, der har hæftet sig ved formuleringer som effektiviseringspotentialer, strukturelle barrierer og digitaliseringsstrategi. Klart, tydeligt og ærligt? - Problemet med eksempelvis dette spareforslag er, at politikerne ikke melder rent ud til forældrene og medarbejderne om, hvad der ligger i det. Det overlader man til den enkelte skole at gøre. Vel og mærke uden at sænke serviceniveau og timetal. Og hvis man så alligevel vil forsøge at få enderne til at nå sammen, bliver resultatet et øget pres på både lærere og ledere. Det skal jo nok hjælpe med til at nedbringe sygefraværet, bemærker Anne-Mette Jensen tørt. I beskrivelsen af forslaget finder man bl.a. følgende formulering: Implementering af effektiviseringstiltag kan på nogle områder betyde, at der skal indledes forhandling om gældende arbejdstidsaftaler, og lign. Besparelsen på 13 mio. kr. ligger imidlertid fast. Og det er sammenhængen - eller rettere mangelen på sammenhæng mellem besluttede sparekroner og måder at opnå besparelserne på - der støder Anne-Mette Jensen. Budgetbesparelser som at forvente ingen sne til vinter! - I dette års kommunale budgetvedtagelse er der alt for mange forslag, hvor der mangler dokumentation. Belæg for, at det rent faktisk kan lade sig gøre fremskaffe de besluttede besparelser på den måde, som forslagene beskriver. Det er det rene hokus-pokus, siger Anne-Mette Jensen, som mener, at flere af budgetbesparelserne er lige så usikre, som hvis man havde besluttet, at der ikke kom sne til vinter. - Dermed kunne man jo så spare betragtelige beløb på snerydningen, foreslår Anne-Mette K. Jensen og fortsætter: - For beskrivelserne af, hvordan man nu tror og håber at kunne spare penge på eksempelvis digitalisering, indkøbsaftaler, sygefravær osv, har jo alle den samme usikkerhed indbygget. Måske kan der spares penge på den måde, der er beskrevet - men måske kan der ikke, understreger Anne-Mette K. Jensen og fortsætter: - Tilbage står blot, at pengene skal findes. Og dermed skal der ske store personalereduktioner. Lykkes det ikke på den ene måde, så skal det lykkes på den anden. Det betyder i kommunalt sprog, at der skal skæres i kerneydelserne. At vi får forringet kvalitet i bl.a. undervisningen. Alle ved, at det vil få uoprettelige konsekvenser for elevernes fremtidige muligheder. Hver gang, der fjernes en lærerstilling, fjernes der undervisningstid fra eleverne, lyder det fra en bekymret lærerformand. Arkivfoto: Niels Nørgaard - Hver gang der fjernes en lærerstilling, får eleverne mindre undervisningstid, lyder det fra Anne-Mette K. Jensen. Flere elever i klasserne Børn- og Ungeudvalget besluttede også, at der fremover kan komme flere elever i klasserne. Delingstallet for klassedannelse hæves fra 26 til 28 elever, og efter at en del af besparelsen herved er leveret tilbage til store klasser på skolerne, er der en nettobesparelse på 10 mio. kr. Eller mere end 20 lærerstillinger. Samtidig skal der spares penge på blandt andet inklusion og Dansk Som Andetsprog. - Det er en kendsgerning, at undervisningsdelen sidste år betalte langt den største del af de samlede besparelser på børn- og ungeområdet, fastslår Anne-Mette Jensen. - Her tog man mere end 60 % af besparelserne på dette område, til trods for, at undervisningsdelen udgår mindre end 25 % af det samlede budget. Alligevel vælger man at lade undervisningen betale en meget stor del af besparelserne i år igen. Det er en meget, meget dårlig og kortsigtet løsning - og det har vi brugt mange kræfter på at fortælle politikerne, siger Anne-Mette

5 K. Jensen, som beklager, at samme politikere - selv med denne viden - valgte at lade sparekniven ramme undervisningen igen. Undervisningen bløder Odense Lærerforenings mange tiltag i forbindelse med budgetdrøftelserne går måneder tilbage i tiden. - Vi har haft en hel del møder med politikerne. Vi har sendt sidevis af vel underbygget, vel dokumenteret materiale til dem, så de sort på hvidt kunne se, hvor meget, der allerede er sparet - og hvad konsekvenserne af at skære ned på undervisningen vil være, understreger Anne-Mette K. Jensen. Men også andre har været kontaktet undervejs. Blandt andet har hvert eneste forældrevalgt medlem af en odenseansk skolebestyrelse fået et brev fra Odense Lærerforening med posten. Endelig besluttede foreningen at indrykke helsidesannoncer i Fyens Stiftstidende forud for budgetbehandlingen i Byrådet. - Desværre er politikernes vurdering nok, at besparelser på undervisningen er langt mere usynlige her og nu, end om der er ryddet sne på cykelstierne eller længere kø ved de kommunale skranker, vurderer Anne- Mette Jensen inden afslutningsreplikken: - Men konsekvenserne bliver særdeles alvorlige for de fremtidige muligheder, man i Odense har valgt at give vores børn og unge. 5 Annonce: Engagerede trænere søges til sæson 2011/12 Søger du nye udfordringer i fritiden, med motion? Gør det noget, at det også er lønnet? Odense Svømmeklub søger nye svømmetrænere fra ultimo august og har et udtalt ønske om, at vores trænere udover interesse for svømning også har erfaring i at undervise. Vi hører også gerne fra dig, hvis du kan starte i løbet af efteråret. Vi forventer, at du har gode kommunikationsevner, er loyal og kan udvise fleksibilitet og samarbejdsvilje over for dine kolleger. Vi tilbyder: et varieret job, hvor du har kontakt med mange mennesker, løbende (efter)uddannelse, en god løn efter kvalifikationer samt gratis kontingent. Du er velkommen til at kontakte vores trænerkoordinator Anja Christel Wehner eller kasserer Henrik Welinder på / , hvis du har yderligere spørgsmål. Vi ser frem til at modtage din ansøgning på mail Vi behandler ansøgningerne løbende. Odense Svømmeklub er stiftet i Vores typiske svømmer er et ungt menneske i alderen 8-12 år, men vi har medlemmer fra 0 til 90 år og på alle niveauer. Vi har ca svømmere og knapt 30 ansatte. Du kan læse mere om os på

6 TR-kursus: Wake-up call til lærerstanden - I skal beskrive jer selv. Ellers gør andre det! Af Flemming Andersen Et cykelløb med spurten sat ind lige fra start til mål. Sådan var det provokerende oplæg til tillidsrepræsentanterne fra lektor Steen Nepper Larsen, lektor ved DPU: - Hvad er folkeskolens fundamentale grunde til at være til? 6 Beskriv jer selv - Det handler om at genbeskrive lærergerningen, så den igen får værdighed og kraft. Formår man ikke at beskrive sig selv, bliver man beskrevet af andre, spillede Steen Nepper Larsen ud. Han advarede mod beskrivelser af lærerne, som de bliver leveret af politikere, medier, skoleforvaltning og andre: - Der er jo ingen grund til at blive gjort dummere og grimmere end nødvendigt! - Skolen, og lærerne, står over for et generobringsprojekt, og her må alle bidrage, hvis det skal lykkes. Der skal skrives oder til den håndværksmæssige stolthed, opfordrede Steen Nepper Larsen. Han påpegede, at en håndværker med respekt for sig selv ville nægte at lave noget, der var under niveau: - Hvis skolen kunne få lov til at besinde sig på at være skole, ville verden se meget anderledes ud. Genfind glæden ved at være lærer Steen Nepper Larsen havde en lang række bud, hvordan glæden ved at være lærere kan genfindes, og dermed også tilliden: - Alle har, og det har vores børn også, haft en lærer, der kunne lave noget magisk med os. Vi skal have magi i undervisningen, og det får vi ikke gennem målbarhed, test og kontrakter. Steen Nepper tog afstand fra unødvendige evaluerings- og dokumentationsøvelser: - Det bliver man jo ikke en bedre lærer af. Det er tomt, det er uden hjerteblod. Heller ikke ved at hykle og lave elevplaner, når man selv godt ved, det ikke er nødvendigt! Skulle nogen nu mene, at det lyder lidt som et oprør - eller som civil ulydighed - er det næppe helt forkert: - Så råb dog nej, for f! Det vil vi ikke, opfordrede lektoren fra DPU. Steen Nepper Larsen erkendte, at det som lærer er svært at manøvrere rundt i et felt, hvor ansvar for egen læring, læreren som coach, nationale kerneværdier og en forbrugermentalitet hos både elever og forældre fylder mere og mere: - Frygten er, at folkeskolerne bliver selvejende institutioner, der konkurrerer på markedsvilkår. Og ingen vil ha de svage! Markedsnormen erobrer socialnormen. - Men, understregede han, efter 197 år har folkeskolen altså en vis autonomi. Blod, sved og tårer Steen Nepper Larsen så gerne, at skolen kunne redefinere og fastholde sin fundamentale grund til at være til: - Skolen skal sætte overliggeren højt og invitere alle indenfor. Læreren skal skabe elevens glæde ved at forestille sig, at hun eller han engang får lært at skrive en god stil eller spille guitar. - Skolen skal åbne for at være det sted, hvor det vigtige ikke er mors og

7 TR-kursus: En fælles strategi 7 fars værdier - ej heller om læreren kan lide dig eller ej. - Skolen skal være det sted, hvor der står plankton, franske verber, ligninger, lege, guitarakkorder og Kanslergadeforlig på programmet, sagde Steen Nepper Larsen og fortsatte: - Skolen skal være opdragerne. Opdragerne giver eleven selvrespekt, men den skal betales med blod, sved og tårer. Forførerne - den kommercielle underholdningsindustri - giver kun selvbekræftelse, der som gratis bonus udleveres sammen med biografbilletten. Gør det selv - I skal på banen. Der er jo ingen, der ved dét her bedre, end jer! - I skal finde et sprog, der giver jeres professionelle gerning perspektiv og værdighed. Så skal I smide alle andre ud af lærerværelset og genrejse lærerrådet som kollegial kultur, lød det fra Steen Nepper Larsen. Argumenter. Korte, klare budskaber om, hvad lærere - og kun lærere - kan. Af Flemming Andersen Lærerfagligheden i folkeskolen er truet. Sådan lød titlen på Odense Lærerforenings årlige kursus for tillidsrepræsentanter. Og for at sætte fokus på den ikke så positive kendsgerning var de to kandidater til næstformandsvalget i DLF, Dorte Lange og Lars Busk, inviteret til at komme med synspunkter og bud på muligheder. - Vi skal vælge en bevidst strategi, hvor vi bliver meget bedre til at få fortalt, hvad lærerne kan som fagpersoner. Strategien skal være fælles, lige fra øverste led i foreningen og helt ud på det enkelte lærerværelse, var de begge enige om. Ideologi samt økonomi, økonomi og økonomi - Vi har i de seneste ti år set, at det er ideologi og så økonomi, økonomi og økonomi, der styrer vores samfund. Sådan har det været i stort set alle lande, indledte Lars Busk. Han fandt det derfor ikke overraskende, at der uanset regeringsfarve er et økonomisk funderet politisk ønske om, at lærerne skal undervise mere. - Endvidere er folkeskolen blevet en ideologisk kampplads, hvor overskriften kort sagt hedder: Farvel til folkeskolen og god dag til konkurrenceskolen, sagde Lars Busk, som også var på vagt over for tendenser til, at andre faggrupper er på vej ind i klasseværelserne for at tage sig af dele af undervisningen. - Skolens opgave er undervisning, hvor der foregår både dannelse og uddannelse. Det er klart underbygget, at det er lærerne bedst til, fastslog Lars Busk.

8 8 Bevidst strategi om at fortælle, hvad lærerne kan som fagpersoner, anbefaler Lars Busk og Dorte Lange. Men det er op ad bakke - også selv når forskningen bakker op om lærerne: - Lærerne, og det som kun lærere kan, er den vigtigste faktor, når det drejer sig om elevernes læring. Men det tager politikerne bare ikke nødvendigvis udgangspunkt i. De lader sig styre af økonomi, konstaterede Lars Busk. Lige værdige, men ikke lige vigtige - Folkeskolens opgave er at undervise. Og det er det lærerne, der skal, lød det kontant fra Dorte Lange. Dorte Lange erkendte, at andre faggrupper allerede er inde i skolen: - Vi er lige værdige, javist. Men vi er ikke lige vigtige. Der kan sagtens være en Nummer 2 person med i klassen, som ikke er læreruddannet. Men så er det en lærer, der er Nummer 1 og har ansvaret. Når lærere underviser, lærer eleverne noget bestemt - ikke et eller andet tilfældigt, understregede Dorte Lange, som tog afstand fra forslag om, at undervisning i idræt kan erstattes af rend og hop og fodbold i pauserne. Og med en adressering til tanker i Odense: - Uddannelseskravet i folkeskoleloven gælder: Det er kun uddannede lærere, der kan undervise og dét uanset, hvordan en skoledag er organiseret. Dorte Lange præciserede, at det skal være helt tydeligt, hvornår der er tale om undervisning - og hvornår, der ikke er undervisning. - Man skal bare gøre sig klart, at eleverne ikke bliver dygtigere af, at der lægges fritidsaktiviteter ind midt på dagen. Det bliver de derimod af at blive undervist i nogle flere timer. Operationsstue eller fodboldhold - Vi oplever, at der mellem pædagogernes og lærernes fagforeninger er uenighed om, både hvad der er undervisning og om hvem, der skal gøre hvad med eleverne, sagde Dorte Lange. Lærerforeningens billede på den sag er en operationsstue, hvor det er lægen (læs: læreren), der leder operationen, mens sygeplejersken (læs: pædagogen) assisterer med sin faglighed. Men det er lægen, der er den ansvarlige leder. - BUPL synes, vi er et fodboldhold, hvor det er lige meget, hvem der scorer målene. Bare vi vinder, forklarede Dorte Lange, som dog ikke mente, at tiden var inde til åben konfrontation med pædagogernes fagforening. Men at BUPL er på stillingsjagt, var begge næstformandskandidater enige om. (Ved afstemningen om valget til næstformand i Danmarks Lærerforening blev Dorte Lange valgt med 26 stemmer flere end Lars Busk. Red.)

9 TR-kursus: Læreruddannede ledere i skolen - Der er et markant problem i Odense, erkender næst formand i Skolelederforeningen. Odense-skoler ansætter pædagoger som indskolingsledere. Af Flemming Andersen Skal ledere i skolen være læreruddannede? Det er for tiden et aktuelt spørgsmål, blandt andet i Odense, hvor flere skoler har ansat SFO-ledere som indskolingsledere. - Vi bliver angrebet mange steder fra, for der er opbrud i den struktur, vi kender i kommunerne, sagde Klaus Hjortdal, der er næstformand i Skolelederforeningen. Skolelederforeningen argumenterer indædt for, at ledere skal være læreruddannede: - Det synes vi er en rigtig god ide. Og der er en række gode grunde til, at det bør være sådan. Som leder skal man være godt inde i tingene, når man skal i dialog med blandt andre lærerne om mål og retning i undervisningen. Eller med forældrene, understreger Klaus Hjortdal. For: - Som skoleleder har man kun den legitimitet, man får fra ansatte og forældre. Afgørende for kvaliteten i folkeskolen - Vi har også forskning med os i vores holdning. Og dét endda med vægtige argumenter. Ser man rent uddannelsesmæssigt på det, kan man hurtigt konstatere, at der er stor forskel på indholdet i uddannelserne som lærer og som pædagog. På læreruddannelsen får man nogle andre kompetencer, påpeger Klaus Hjortdal, som slog fast: - Hvis vi skal udvikle kvalitet i folkeskolen, er læreruddannede ledere afgørende. Det store MEN På Odense Lærerforenings kursus for tillidsrepræsentanter var der ikke uenighed om dén sag. - Men, erkendte Klaus Hjortdal, og det er det store MEN: En del kommuner vil gerne ansætte ledere, som ikke er læreruddannede, i folkeskolen. Som lederforening fraråder vi det kraftigt. Men det er lidt svært, når vi kan konstatere, at der også går en del ikkeuddannede lærere rundt på skolerne. Klaus Hjortdal gjorde rede for overenskomstforholdene på området: - Vi har prøvet at finde en central løsning på problemet sammen med BUPL - men det er ikke lykkedes, sagde Klaus Hjortdal. Odense Lærerforening inviterer til møde: Klaus Hjortdal, Skolelederforeningen Odense-forhold drøftet - Vi har erfaring for, at lokale løsninger virker, når lærerforening og lederforening ude i kommunerne går sammen med et fælles budskab over for arbejdsgiveren, sagde Klaus Hjortdal. Konfronteret med, at der på en række skoler i Odense er ansat SFO-ledere som indskolingsledere, lyder det fra ham: - Det er et markant problem. Og desværre mest i Odense! - Så snart vi vurderer, at vi har en såkaldt ren sag, kører vi den i det arbejdsretslige system. Og sådan en sag kommer! En række særdeles konkrete, lokale forhold vedrørende skoler i Odense, den lokale skolelederforening og den lokale lærerforening blev herefter drøftet. Men de er, efter aftale, ikke til referat. Evaluering af forflyttelsesprocessen Under forårets forflyttelsesproces aftaltes et møde i efteråret vedr. forløbet i forflyttelsesprocessen. Dette møde, som er for medlemmer, der blev forflyttet - samt for TR og AMR på de berørte skoler - afholdes Onsdag den 1. november kl i Lærernes Hus, Klaregade 19, 4.sal. Der serveres kaffe og brød. Tilmelding til mødet er nødvendig og skal være foretaget senest den 28. oktober kl. 11. Skriv til: eller ring

10 Debat: Der er ingen lette genveje I forslagene anerkendes en sammenhæng mellem god ledelse og social kapital og der lægges op til at ledere, der ikke kan tilvejebringe en god trivsel på arbejdspladsen, vil modtage støtte, blive omplaceret eller afskediget. God og omsorgsfuld ledelse er en sikker vej til at øge den sociale kapital på arbejdspladsen. 10 Af Ole Gr e e n Sø r e n s e n, Medlem af styrelsen i Odense Lærerforening Sygefraværet skal ned, selvfølgelig skal det det. Ingen medarbejdere har lyst til være syge og en nedbringelse af sygefraværet kan bidrage tilsæt sikre en bedre økonomi i Odense Kommune, så nogle nedskæringer kan undgås. Vejen til lavere sygefravær er højere social kapital. Alle arbejdspladser skal være præget af tillid, samarbejde og retfærdighed. Mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere. Der skal vises tillid fra ledelse til medarbejdere, tillid til at disse udfører deres arbejde så godt som muligt uden kontrolforanstaltninger. Der skal være et samarbejde, som sikrer dialog og medindflydelse på de beslutninger, der træffes. Forandringer skal udvikles nedefra og ikke presses ned over hovedet på medarbejderne. På den måde får alle medarbejdere et ejerskab til de forandringer, der gennemføres. Der arbejdes for forandringer i stedet for imod forandringer. Derudover sikres at medarbejderne ser sig selv som en væsentlig og uundværlig del af arbejdspladsen. Der skal være retfærdighed, så alle føler sig tilpasse og oplever at blive godt behandlet. Hvis disse forhold er i orden, går alle glade på arbejde hver dag i forventning om rart samvær med gode kolleger. Der skabes en god arbejdspladskultur, hvor omsorg for hinanden og nærhed er i højsæde. Arbejdspladser med en høj grad af social kapital har et lavt sygefravær. Det er dokumenteret. Odense Kommune vil gerne sænke sygefraværet. I budgetanalyse lægges en række forslag til initiativer frem. Er disse i overensstemmelse med principperne om social kapital? Er disse forslag blevet til i samarbejde med medarbejderne? Forslagene er nærmest blevet til i al hemmelighed og ved et uheld bekendtgjort for medarbejderne Det kan man svare klart nej til. Forslagene er nærmest blevet til i al hemmelighed og ved et uheld bekendtgjort for medarbejderne. Muligheden for at behandle forslagene i MED var meget begrænset på grund af en meget kort tidshorisont, og flere kunne slet ikke nå det. Det kan ikke siges at være i overensstemmelse med intentionerne i MED aftalen. Hvordan ser det ud med nogle af de andre initiativer? Et væsentligt element er bonus til de raske. Man ønsker at belønne medarbejdere, der har mindre end 5 sygedage med et kontant beløb. Et sådant forslag oser langt væk af mistillid, da det dermed antydes at medarbejdere melder sig syge uden at være det. Hvis man er syg, kan man ikke blive rask med et snuptag, fordi man får en belønning. Går man syg på arbejde, kan det samtidig medføre, at andre medarbejdere bliver smittet, eller at den syge efterfølgende bliver mere syg. Er det retfærdigt? Nogle medarbejdergrupper har meget større mulighed end andre for at få udbetalt denne bonus. Medarbejdere med eget kontor kan bedre gå på arbejde, hvis de stærkt forkølede end medarbejdere som f.eks. lærere og sosu-assistenter, der har "kundekontakt". Disse kan ikke puste baciller i hovedet på børn og svagelige ældre. Nogle kan arbejde hjemme, andre kan arbejde med et brækket ben, og mange kan ingen af delene. Når en medarbejder har 5 sygedage skal lederen sørge for et lægetjek eller psykologbesøg. Et forslag, der næsten kun kan bidrage til øget mistillid mellem medarbejder og leder. Der er ingen lette og smarte genveje til et lavere sygefravær. En arbejdsplads med tillid, samarbejde og retfærdighed er den rette vej. Odense Kommune må følge denne vej og skal passe på ikke at ende som en anden spøgelsesbilist, der kører imod kørselsretningen. Det kan føre til endnu større sygefravær.

11 Til Fraktion 4/ Pensionisterne Månedsmøde tirsdag den 25. oktober klokken 14.00: Pension: HVORNÅR? Vores møde i oktober er flyttet ud til Naturskolen Åløkkestedet i Hudevad. Adressen er Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev. Vi mødes på Naturskolen. Her bliver vi delt op i to hold: Hold 1 går på fugletur i det tidligere grusgravsområde nu et pragtfuldt naturområde. Vores guide er meget vidende og fortæller om naturen og fuglene. Hold 2 går i smedjen og på museet på den tidligere Hudevad Radiatorfabrik. Her står smedene parat med optændt esse, ambolt og glødende jern. Historien om landsbysmedjen, hvor dagligdagen bestod af fremstilling og reparation af landbrugsredskaber og vogne, men udviklede sig til en kunstsmedje for blandt andet kirkeinventar, bliver fortalt og fremvist af smedene og vores guide. Efter en time bytter holdene. Klokken 16 mødes alle på Høloftet - et dejligt lyst lokale på Naturskolen til kaffe/te og kage. Tilmelding senest fredag den 21. oktober til Lis Grüner Hansen: , mobil , eller til Edmond Pedersen: , mobil , Man sørger selv for transporten. Af Bent Th. Hansen, Konsulent i Odense Lærerforening Hvis du overvejer at gå på pension her i efteråret skal du være opmærksom på, at du - hvis du er tjenestemand - kan få en højere pension, hvis du fratræder med udgangen af januar, februar eller marts Ændringen skyldes, at den kommunale løn stiger en smule per 1. januar 2012, mens den først stiger i staten per 1. april Tjenestemandspensionen beregnes altid ud fra det nærmest liggende statslige skalatrin, og det betyder at din pension vil blive beregnet ud fra statens skalatrin 43, hvis du er lærer på løntrin 42. Da lønnen i staten siger per 1. april 2012 formodes det, at vi vender tilbage til det nuværende niveau, hvor man pensioneres ud fra statens skalatrin 42. Den 1. oktober 2012 stiger den kommunale løn igen, mens der ingen stigning sker på statens område. Om det til den tid betyder, at man igen vil blive pensioneret fra trin 43 vides ikke på nuværende tidspunkt. Du er altid velkommen til at henvende dig i sekretariatet og aftale en tid for en snak om din aktuelle situation i forhold til evt. pensionering. Du kan kontakte os på tlf

12 ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82, Klaregade 19 2, Postboks 1150, 5100 Odense C B ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82 Klaregade 19 2 DLF / A Fyn: Postboks 1150 Klaregade Odense C 5000 Odense C Tlf Tlf Fax Åbningstider: Mandag-torsdag: Fredag: Formanden træffes efter aftale. Formand: Anne-Mette Kæseler Jensen Åløkkevænget Odense C. Tlf Næstformand: Charlotte Holm Fraugde Byvej 3B 5220 Odense SØ Tlf Bent Th. Hansen konsulent Kontaktpersoner for ledige medlemmer Odense Lærerforening havde inviteret ledige medlemmer til møde den 28. september. På mødet blev der orienteret fra både dlf/a og fra fagforeningen om de muligheder, der er, hvis man ikke har en fast stilling. Desuden blev der valgt kontaktpersoner for de ledige medlemmer: Anne-Mette Ebensgaard og Pernille Bruun Gjerløw er fremover kontaktpersoner, mens Maria Bisgaard er 1. suppleant. Fra Odense Lærerforenings styrelse er Tine Steendorph specielt knyttet til samarbejdet med de ledige. fl. Bo Tryggedsson konsulent Flemming Andersen konsulent Ulla Krusaa sekretær Tine Skov Hansen sekretær Lærerb l a d e t Redaktionen: Flemming Andersen (ansvh.) Tlf Foto: Niels Nørgaard tlf Indhold i dette nummer: Leder: Sådan cirka... 2 Budget: Der skal fyres medarbejdere... 3 TR-kursus: Wake up call... 6 Fælles strategi... 7 Læreruddannede ledere i skolen. 9 Debat: Ingen lette genveje Pension Fraktion 4/Pensionister Redaktionen er afsluttet 4. oktober. Deadline til næste nummer: 12. november Oplag: 3400 stk. Tryk: Rosendahls A/S - print.design.media

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Ansættelse og afskedigelse

Ansættelse og afskedigelse Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 Skolebestyrelsen Hæfte 7 Ansættelse og afskedigelse Syvende hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 10.02. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: PF Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere