Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober 2011. Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen"

Transkript

1 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober 2011 Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen

2 Sådan cirka 2 Der var deadline 1. oktober. Eller: Sådan cirka. Og det er ikke dette blad, der her er tale om, men noget måske langt større: Medvirken i Skoleafdelingens projekt En anderledes skoledag for de yngste. I procesforløbet kan man læse, at ansøgningsfristen fra skolerne hertil var 1. oktober, med indsendelse af skriftlig ansøgning inklusive skolebestyrelsens godkendelse. Men sådan er det nu bare ikke helt. Fristen er udskudt til et ikke helt præciseret, senere tidspunkt, så også skoler, hvor datoer for skolebestyrelsesmøder ikke kunne holde kadence med fristen, kan få mulighed for at tilmelde sig. Eller lade være. Og det er såmænd sympatisk nok. Men måske også symptomatisk nok for hele projektet, der - som Skoleafdelingen selv betegner det - er et Kært barn med mange navne. Der er nemlig noget cirka over, hvad En anderledes skoledag egentlig dækker over: Det må, for Guds skyld, ikke hedde en 9-15 model! Men i Skoleafdelingens egne dokumenter er én af forudsætningerne et obligatorisk modul fra kl Det ny Brede Læringsbånd er et andet, kært navn. Skal man imidlertid bruge samme opskrift som på de skoler, der i dag har Det Brede Læringsbånd, mangler der bare 10 mio. kroner på budgettet. I en kommunal sparetid. Og hov! I præmisserne for at deltage nævnes helhedstilbud med indbygget mødevirksomhed (for personalet, må man formode?) samt størst mulig tilstedeværelsestid for personalet Hvor mon man har det fra? Det ligner altså temmelig meget de helt oprindelige tanker om en 9-15 model. Skolerne er blevet bedt om at forholde sig til projektet. Men da der er en hel del uklarheder, har mange ikke valgt helt til - eller fra. I en hel del skolebestyrelsesreferater kan man læse, at deltagelse er sket ud fra en forudsætning om, at man altid senere kan springe fra igen. Der er en hel del væsentlige spørgsmål, som det har vist sig svært at få helt klare svar på: Skal man starte kl. 9 og slutte kl. 15? Er det alene undervisning, der foregår i løbet af den obligatoriske tilstedeværelse - og er det lærere, der skal varetage hele tidsrummet? Hvad vil det egentlig koste - og er der penge nok til alle? Hvor mange forældre skal betale for pasning morgen og eftermiddag for at det kan hænge sammen? Og så videre Det må altså undre, at et projekt af den størrelses orden stadig lader så mange ting være usikre - eller afhængige af, hvem man lige har spurgt og hvilket svar, der lige er givet. Helt grundlæggende efterlyses også et svar på, hvad den dybere mening egentlig er: Handler det om at spare penge? Handler det om at skaffe fuldtidsstillinger til pædagoger? Handler det om skolens formål - eller er der gang i at få etableret en Formålets Skole? Svar udbedes. Og ikke sådan cirka. Fotos i dette nummer: Anne-Marie Lindholm. fl.

3 Lærerformand om budget: - Der skal fyres medarbejdere Arkivfoto: Niels Nørgaard Byrådets vedtagelse af budget 2012 efterlader flere spørgsmål end svar. Konsekvenserne er uklare, beslutningerne er luftige. - Den eneste måde at finde pengene på er ved at fyre medarbejdere, siger lærernes formand. Af Flemming Andersen - Man kan vel forvente af et byråd, der skal spare, at det klart og tydeligt bliver meldt ud, hvor der skal nedprioriteres, og hvad konsekvenserne bliver. Men Odense Lærerforenings formand, Anne-Mette K. Jensen, synes langt fra, at hendes forventning er blevet imødekommet i behandlingen og vedtagelsen af Odense Kommunes budget : - Jeg efterlyser simpelthen ærlighed omkring besparelser og konsekvenser. Jeg efterlyser en klar sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Det, jeg ser, er desværre luftige og uigennemsigtige begreber, der snarere er et udtryk for håb end for fakta, siger Anne-Mette Jensen. 3 Bundlinjen siger afskedigelser - Uanset om det er nedbringelse af sygefravær, digitalisering, omstilling i folkeskolen via inddragelse og lokalt ejerskab eller nogle af de andre besparelsesområder, bliver facit, at der skal afskediges medarbejdere. Det er simpelthen den eneste måde at finde pengene på, fastslår Odense Lærerforenings formand, som også frygter fyringsrunde blandt lærerne: - Børn- og Ungeudvalget har med sine budgetbidrag fra 2011, som desværre også er rimeligt svære at gennemskue, lagt op til besparelser på skoleområdet. Endnu en gang på undervisningen og det koster lærerstillinger! - Besparelser koster lærerstillinger, konstaterer Anne-Mette K. Jensen. Sparemål fik navneforandring Et af sparemålene i Børn- og Ungeudvalget er pakket godt ind. Omstilling i folkeskolen via inddragelse og lokalt ejerskab samt digitalisering af læringsmiljøer gennemgik en lille navneforandring, da udvalget behandlede punktet. Til at starte med blev den lange og knudrede titel nemlig indledt med Ved en midlertidig reduktion i undervisningstimetallet. Dén indledning overlevede ikke den politiske behandling. Omkring 30 lærerstillinger fjernes med ét forslag - Umiddelbart er det da glædeligt, at man ikke vil reducere i det vejledende timetal, når ex. trinmålene er baseret på det. Men desværre bliver det bare endnu sværere at gennemskue, hvad man så vil, når besparelsen på 13 mio. kroner fastholdes, påpeger Anne-Mette K. Jensen, som samtidig undrer sig: - Mange kan sikkert huske, at vi for få år siden kom op på det vejledende timetal. Det blev dengang prissat til 14 mio. kroner. Nu vil man så spare 13 mio. kroner - men bevare det vej-

4 4 ledende timetal! Jeg har ærligt talt noget svært ved at se, hvordan det kan hænge sammen! Til gengæld er det ganske tydeligt for lærerformanden, hvad besparelser på 13 mio. kroner i dette ene forslag svarer til: - Det betyder, at der skal fjernes omkring 30 lærerstillinger, altså næsten 1 stilling pr. skole. Det skal ske gennem digitalisering og lokalt ejerskab, står der i forslaget siger Anne-Mette Jensen, der har hæftet sig ved formuleringer som effektiviseringspotentialer, strukturelle barrierer og digitaliseringsstrategi. Klart, tydeligt og ærligt? - Problemet med eksempelvis dette spareforslag er, at politikerne ikke melder rent ud til forældrene og medarbejderne om, hvad der ligger i det. Det overlader man til den enkelte skole at gøre. Vel og mærke uden at sænke serviceniveau og timetal. Og hvis man så alligevel vil forsøge at få enderne til at nå sammen, bliver resultatet et øget pres på både lærere og ledere. Det skal jo nok hjælpe med til at nedbringe sygefraværet, bemærker Anne-Mette Jensen tørt. I beskrivelsen af forslaget finder man bl.a. følgende formulering: Implementering af effektiviseringstiltag kan på nogle områder betyde, at der skal indledes forhandling om gældende arbejdstidsaftaler, og lign. Besparelsen på 13 mio. kr. ligger imidlertid fast. Og det er sammenhængen - eller rettere mangelen på sammenhæng mellem besluttede sparekroner og måder at opnå besparelserne på - der støder Anne-Mette Jensen. Budgetbesparelser som at forvente ingen sne til vinter! - I dette års kommunale budgetvedtagelse er der alt for mange forslag, hvor der mangler dokumentation. Belæg for, at det rent faktisk kan lade sig gøre fremskaffe de besluttede besparelser på den måde, som forslagene beskriver. Det er det rene hokus-pokus, siger Anne-Mette Jensen, som mener, at flere af budgetbesparelserne er lige så usikre, som hvis man havde besluttet, at der ikke kom sne til vinter. - Dermed kunne man jo så spare betragtelige beløb på snerydningen, foreslår Anne-Mette K. Jensen og fortsætter: - For beskrivelserne af, hvordan man nu tror og håber at kunne spare penge på eksempelvis digitalisering, indkøbsaftaler, sygefravær osv, har jo alle den samme usikkerhed indbygget. Måske kan der spares penge på den måde, der er beskrevet - men måske kan der ikke, understreger Anne-Mette K. Jensen og fortsætter: - Tilbage står blot, at pengene skal findes. Og dermed skal der ske store personalereduktioner. Lykkes det ikke på den ene måde, så skal det lykkes på den anden. Det betyder i kommunalt sprog, at der skal skæres i kerneydelserne. At vi får forringet kvalitet i bl.a. undervisningen. Alle ved, at det vil få uoprettelige konsekvenser for elevernes fremtidige muligheder. Hver gang, der fjernes en lærerstilling, fjernes der undervisningstid fra eleverne, lyder det fra en bekymret lærerformand. Arkivfoto: Niels Nørgaard - Hver gang der fjernes en lærerstilling, får eleverne mindre undervisningstid, lyder det fra Anne-Mette K. Jensen. Flere elever i klasserne Børn- og Ungeudvalget besluttede også, at der fremover kan komme flere elever i klasserne. Delingstallet for klassedannelse hæves fra 26 til 28 elever, og efter at en del af besparelsen herved er leveret tilbage til store klasser på skolerne, er der en nettobesparelse på 10 mio. kr. Eller mere end 20 lærerstillinger. Samtidig skal der spares penge på blandt andet inklusion og Dansk Som Andetsprog. - Det er en kendsgerning, at undervisningsdelen sidste år betalte langt den største del af de samlede besparelser på børn- og ungeområdet, fastslår Anne-Mette Jensen. - Her tog man mere end 60 % af besparelserne på dette område, til trods for, at undervisningsdelen udgår mindre end 25 % af det samlede budget. Alligevel vælger man at lade undervisningen betale en meget stor del af besparelserne i år igen. Det er en meget, meget dårlig og kortsigtet løsning - og det har vi brugt mange kræfter på at fortælle politikerne, siger Anne-Mette

5 K. Jensen, som beklager, at samme politikere - selv med denne viden - valgte at lade sparekniven ramme undervisningen igen. Undervisningen bløder Odense Lærerforenings mange tiltag i forbindelse med budgetdrøftelserne går måneder tilbage i tiden. - Vi har haft en hel del møder med politikerne. Vi har sendt sidevis af vel underbygget, vel dokumenteret materiale til dem, så de sort på hvidt kunne se, hvor meget, der allerede er sparet - og hvad konsekvenserne af at skære ned på undervisningen vil være, understreger Anne-Mette K. Jensen. Men også andre har været kontaktet undervejs. Blandt andet har hvert eneste forældrevalgt medlem af en odenseansk skolebestyrelse fået et brev fra Odense Lærerforening med posten. Endelig besluttede foreningen at indrykke helsidesannoncer i Fyens Stiftstidende forud for budgetbehandlingen i Byrådet. - Desværre er politikernes vurdering nok, at besparelser på undervisningen er langt mere usynlige her og nu, end om der er ryddet sne på cykelstierne eller længere kø ved de kommunale skranker, vurderer Anne- Mette Jensen inden afslutningsreplikken: - Men konsekvenserne bliver særdeles alvorlige for de fremtidige muligheder, man i Odense har valgt at give vores børn og unge. 5 Annonce: Engagerede trænere søges til sæson 2011/12 Søger du nye udfordringer i fritiden, med motion? Gør det noget, at det også er lønnet? Odense Svømmeklub søger nye svømmetrænere fra ultimo august og har et udtalt ønske om, at vores trænere udover interesse for svømning også har erfaring i at undervise. Vi hører også gerne fra dig, hvis du kan starte i løbet af efteråret. Vi forventer, at du har gode kommunikationsevner, er loyal og kan udvise fleksibilitet og samarbejdsvilje over for dine kolleger. Vi tilbyder: et varieret job, hvor du har kontakt med mange mennesker, løbende (efter)uddannelse, en god løn efter kvalifikationer samt gratis kontingent. Du er velkommen til at kontakte vores trænerkoordinator Anja Christel Wehner eller kasserer Henrik Welinder på / , hvis du har yderligere spørgsmål. Vi ser frem til at modtage din ansøgning på mail Vi behandler ansøgningerne løbende. Odense Svømmeklub er stiftet i Vores typiske svømmer er et ungt menneske i alderen 8-12 år, men vi har medlemmer fra 0 til 90 år og på alle niveauer. Vi har ca svømmere og knapt 30 ansatte. Du kan læse mere om os på

6 TR-kursus: Wake-up call til lærerstanden - I skal beskrive jer selv. Ellers gør andre det! Af Flemming Andersen Et cykelløb med spurten sat ind lige fra start til mål. Sådan var det provokerende oplæg til tillidsrepræsentanterne fra lektor Steen Nepper Larsen, lektor ved DPU: - Hvad er folkeskolens fundamentale grunde til at være til? 6 Beskriv jer selv - Det handler om at genbeskrive lærergerningen, så den igen får værdighed og kraft. Formår man ikke at beskrive sig selv, bliver man beskrevet af andre, spillede Steen Nepper Larsen ud. Han advarede mod beskrivelser af lærerne, som de bliver leveret af politikere, medier, skoleforvaltning og andre: - Der er jo ingen grund til at blive gjort dummere og grimmere end nødvendigt! - Skolen, og lærerne, står over for et generobringsprojekt, og her må alle bidrage, hvis det skal lykkes. Der skal skrives oder til den håndværksmæssige stolthed, opfordrede Steen Nepper Larsen. Han påpegede, at en håndværker med respekt for sig selv ville nægte at lave noget, der var under niveau: - Hvis skolen kunne få lov til at besinde sig på at være skole, ville verden se meget anderledes ud. Genfind glæden ved at være lærer Steen Nepper Larsen havde en lang række bud, hvordan glæden ved at være lærere kan genfindes, og dermed også tilliden: - Alle har, og det har vores børn også, haft en lærer, der kunne lave noget magisk med os. Vi skal have magi i undervisningen, og det får vi ikke gennem målbarhed, test og kontrakter. Steen Nepper tog afstand fra unødvendige evaluerings- og dokumentationsøvelser: - Det bliver man jo ikke en bedre lærer af. Det er tomt, det er uden hjerteblod. Heller ikke ved at hykle og lave elevplaner, når man selv godt ved, det ikke er nødvendigt! Skulle nogen nu mene, at det lyder lidt som et oprør - eller som civil ulydighed - er det næppe helt forkert: - Så råb dog nej, for f! Det vil vi ikke, opfordrede lektoren fra DPU. Steen Nepper Larsen erkendte, at det som lærer er svært at manøvrere rundt i et felt, hvor ansvar for egen læring, læreren som coach, nationale kerneværdier og en forbrugermentalitet hos både elever og forældre fylder mere og mere: - Frygten er, at folkeskolerne bliver selvejende institutioner, der konkurrerer på markedsvilkår. Og ingen vil ha de svage! Markedsnormen erobrer socialnormen. - Men, understregede han, efter 197 år har folkeskolen altså en vis autonomi. Blod, sved og tårer Steen Nepper Larsen så gerne, at skolen kunne redefinere og fastholde sin fundamentale grund til at være til: - Skolen skal sætte overliggeren højt og invitere alle indenfor. Læreren skal skabe elevens glæde ved at forestille sig, at hun eller han engang får lært at skrive en god stil eller spille guitar. - Skolen skal åbne for at være det sted, hvor det vigtige ikke er mors og

7 TR-kursus: En fælles strategi 7 fars værdier - ej heller om læreren kan lide dig eller ej. - Skolen skal være det sted, hvor der står plankton, franske verber, ligninger, lege, guitarakkorder og Kanslergadeforlig på programmet, sagde Steen Nepper Larsen og fortsatte: - Skolen skal være opdragerne. Opdragerne giver eleven selvrespekt, men den skal betales med blod, sved og tårer. Forførerne - den kommercielle underholdningsindustri - giver kun selvbekræftelse, der som gratis bonus udleveres sammen med biografbilletten. Gør det selv - I skal på banen. Der er jo ingen, der ved dét her bedre, end jer! - I skal finde et sprog, der giver jeres professionelle gerning perspektiv og værdighed. Så skal I smide alle andre ud af lærerværelset og genrejse lærerrådet som kollegial kultur, lød det fra Steen Nepper Larsen. Argumenter. Korte, klare budskaber om, hvad lærere - og kun lærere - kan. Af Flemming Andersen Lærerfagligheden i folkeskolen er truet. Sådan lød titlen på Odense Lærerforenings årlige kursus for tillidsrepræsentanter. Og for at sætte fokus på den ikke så positive kendsgerning var de to kandidater til næstformandsvalget i DLF, Dorte Lange og Lars Busk, inviteret til at komme med synspunkter og bud på muligheder. - Vi skal vælge en bevidst strategi, hvor vi bliver meget bedre til at få fortalt, hvad lærerne kan som fagpersoner. Strategien skal være fælles, lige fra øverste led i foreningen og helt ud på det enkelte lærerværelse, var de begge enige om. Ideologi samt økonomi, økonomi og økonomi - Vi har i de seneste ti år set, at det er ideologi og så økonomi, økonomi og økonomi, der styrer vores samfund. Sådan har det været i stort set alle lande, indledte Lars Busk. Han fandt det derfor ikke overraskende, at der uanset regeringsfarve er et økonomisk funderet politisk ønske om, at lærerne skal undervise mere. - Endvidere er folkeskolen blevet en ideologisk kampplads, hvor overskriften kort sagt hedder: Farvel til folkeskolen og god dag til konkurrenceskolen, sagde Lars Busk, som også var på vagt over for tendenser til, at andre faggrupper er på vej ind i klasseværelserne for at tage sig af dele af undervisningen. - Skolens opgave er undervisning, hvor der foregår både dannelse og uddannelse. Det er klart underbygget, at det er lærerne bedst til, fastslog Lars Busk.

8 8 Bevidst strategi om at fortælle, hvad lærerne kan som fagpersoner, anbefaler Lars Busk og Dorte Lange. Men det er op ad bakke - også selv når forskningen bakker op om lærerne: - Lærerne, og det som kun lærere kan, er den vigtigste faktor, når det drejer sig om elevernes læring. Men det tager politikerne bare ikke nødvendigvis udgangspunkt i. De lader sig styre af økonomi, konstaterede Lars Busk. Lige værdige, men ikke lige vigtige - Folkeskolens opgave er at undervise. Og det er det lærerne, der skal, lød det kontant fra Dorte Lange. Dorte Lange erkendte, at andre faggrupper allerede er inde i skolen: - Vi er lige værdige, javist. Men vi er ikke lige vigtige. Der kan sagtens være en Nummer 2 person med i klassen, som ikke er læreruddannet. Men så er det en lærer, der er Nummer 1 og har ansvaret. Når lærere underviser, lærer eleverne noget bestemt - ikke et eller andet tilfældigt, understregede Dorte Lange, som tog afstand fra forslag om, at undervisning i idræt kan erstattes af rend og hop og fodbold i pauserne. Og med en adressering til tanker i Odense: - Uddannelseskravet i folkeskoleloven gælder: Det er kun uddannede lærere, der kan undervise og dét uanset, hvordan en skoledag er organiseret. Dorte Lange præciserede, at det skal være helt tydeligt, hvornår der er tale om undervisning - og hvornår, der ikke er undervisning. - Man skal bare gøre sig klart, at eleverne ikke bliver dygtigere af, at der lægges fritidsaktiviteter ind midt på dagen. Det bliver de derimod af at blive undervist i nogle flere timer. Operationsstue eller fodboldhold - Vi oplever, at der mellem pædagogernes og lærernes fagforeninger er uenighed om, både hvad der er undervisning og om hvem, der skal gøre hvad med eleverne, sagde Dorte Lange. Lærerforeningens billede på den sag er en operationsstue, hvor det er lægen (læs: læreren), der leder operationen, mens sygeplejersken (læs: pædagogen) assisterer med sin faglighed. Men det er lægen, der er den ansvarlige leder. - BUPL synes, vi er et fodboldhold, hvor det er lige meget, hvem der scorer målene. Bare vi vinder, forklarede Dorte Lange, som dog ikke mente, at tiden var inde til åben konfrontation med pædagogernes fagforening. Men at BUPL er på stillingsjagt, var begge næstformandskandidater enige om. (Ved afstemningen om valget til næstformand i Danmarks Lærerforening blev Dorte Lange valgt med 26 stemmer flere end Lars Busk. Red.)

9 TR-kursus: Læreruddannede ledere i skolen - Der er et markant problem i Odense, erkender næst formand i Skolelederforeningen. Odense-skoler ansætter pædagoger som indskolingsledere. Af Flemming Andersen Skal ledere i skolen være læreruddannede? Det er for tiden et aktuelt spørgsmål, blandt andet i Odense, hvor flere skoler har ansat SFO-ledere som indskolingsledere. - Vi bliver angrebet mange steder fra, for der er opbrud i den struktur, vi kender i kommunerne, sagde Klaus Hjortdal, der er næstformand i Skolelederforeningen. Skolelederforeningen argumenterer indædt for, at ledere skal være læreruddannede: - Det synes vi er en rigtig god ide. Og der er en række gode grunde til, at det bør være sådan. Som leder skal man være godt inde i tingene, når man skal i dialog med blandt andre lærerne om mål og retning i undervisningen. Eller med forældrene, understreger Klaus Hjortdal. For: - Som skoleleder har man kun den legitimitet, man får fra ansatte og forældre. Afgørende for kvaliteten i folkeskolen - Vi har også forskning med os i vores holdning. Og dét endda med vægtige argumenter. Ser man rent uddannelsesmæssigt på det, kan man hurtigt konstatere, at der er stor forskel på indholdet i uddannelserne som lærer og som pædagog. På læreruddannelsen får man nogle andre kompetencer, påpeger Klaus Hjortdal, som slog fast: - Hvis vi skal udvikle kvalitet i folkeskolen, er læreruddannede ledere afgørende. Det store MEN På Odense Lærerforenings kursus for tillidsrepræsentanter var der ikke uenighed om dén sag. - Men, erkendte Klaus Hjortdal, og det er det store MEN: En del kommuner vil gerne ansætte ledere, som ikke er læreruddannede, i folkeskolen. Som lederforening fraråder vi det kraftigt. Men det er lidt svært, når vi kan konstatere, at der også går en del ikkeuddannede lærere rundt på skolerne. Klaus Hjortdal gjorde rede for overenskomstforholdene på området: - Vi har prøvet at finde en central løsning på problemet sammen med BUPL - men det er ikke lykkedes, sagde Klaus Hjortdal. Odense Lærerforening inviterer til møde: Klaus Hjortdal, Skolelederforeningen Odense-forhold drøftet - Vi har erfaring for, at lokale løsninger virker, når lærerforening og lederforening ude i kommunerne går sammen med et fælles budskab over for arbejdsgiveren, sagde Klaus Hjortdal. Konfronteret med, at der på en række skoler i Odense er ansat SFO-ledere som indskolingsledere, lyder det fra ham: - Det er et markant problem. Og desværre mest i Odense! - Så snart vi vurderer, at vi har en såkaldt ren sag, kører vi den i det arbejdsretslige system. Og sådan en sag kommer! En række særdeles konkrete, lokale forhold vedrørende skoler i Odense, den lokale skolelederforening og den lokale lærerforening blev herefter drøftet. Men de er, efter aftale, ikke til referat. Evaluering af forflyttelsesprocessen Under forårets forflyttelsesproces aftaltes et møde i efteråret vedr. forløbet i forflyttelsesprocessen. Dette møde, som er for medlemmer, der blev forflyttet - samt for TR og AMR på de berørte skoler - afholdes Onsdag den 1. november kl i Lærernes Hus, Klaregade 19, 4.sal. Der serveres kaffe og brød. Tilmelding til mødet er nødvendig og skal være foretaget senest den 28. oktober kl. 11. Skriv til: eller ring

10 Debat: Der er ingen lette genveje I forslagene anerkendes en sammenhæng mellem god ledelse og social kapital og der lægges op til at ledere, der ikke kan tilvejebringe en god trivsel på arbejdspladsen, vil modtage støtte, blive omplaceret eller afskediget. God og omsorgsfuld ledelse er en sikker vej til at øge den sociale kapital på arbejdspladsen. 10 Af Ole Gr e e n Sø r e n s e n, Medlem af styrelsen i Odense Lærerforening Sygefraværet skal ned, selvfølgelig skal det det. Ingen medarbejdere har lyst til være syge og en nedbringelse af sygefraværet kan bidrage tilsæt sikre en bedre økonomi i Odense Kommune, så nogle nedskæringer kan undgås. Vejen til lavere sygefravær er højere social kapital. Alle arbejdspladser skal være præget af tillid, samarbejde og retfærdighed. Mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere. Der skal vises tillid fra ledelse til medarbejdere, tillid til at disse udfører deres arbejde så godt som muligt uden kontrolforanstaltninger. Der skal være et samarbejde, som sikrer dialog og medindflydelse på de beslutninger, der træffes. Forandringer skal udvikles nedefra og ikke presses ned over hovedet på medarbejderne. På den måde får alle medarbejdere et ejerskab til de forandringer, der gennemføres. Der arbejdes for forandringer i stedet for imod forandringer. Derudover sikres at medarbejderne ser sig selv som en væsentlig og uundværlig del af arbejdspladsen. Der skal være retfærdighed, så alle føler sig tilpasse og oplever at blive godt behandlet. Hvis disse forhold er i orden, går alle glade på arbejde hver dag i forventning om rart samvær med gode kolleger. Der skabes en god arbejdspladskultur, hvor omsorg for hinanden og nærhed er i højsæde. Arbejdspladser med en høj grad af social kapital har et lavt sygefravær. Det er dokumenteret. Odense Kommune vil gerne sænke sygefraværet. I budgetanalyse lægges en række forslag til initiativer frem. Er disse i overensstemmelse med principperne om social kapital? Er disse forslag blevet til i samarbejde med medarbejderne? Forslagene er nærmest blevet til i al hemmelighed og ved et uheld bekendtgjort for medarbejderne Det kan man svare klart nej til. Forslagene er nærmest blevet til i al hemmelighed og ved et uheld bekendtgjort for medarbejderne. Muligheden for at behandle forslagene i MED var meget begrænset på grund af en meget kort tidshorisont, og flere kunne slet ikke nå det. Det kan ikke siges at være i overensstemmelse med intentionerne i MED aftalen. Hvordan ser det ud med nogle af de andre initiativer? Et væsentligt element er bonus til de raske. Man ønsker at belønne medarbejdere, der har mindre end 5 sygedage med et kontant beløb. Et sådant forslag oser langt væk af mistillid, da det dermed antydes at medarbejdere melder sig syge uden at være det. Hvis man er syg, kan man ikke blive rask med et snuptag, fordi man får en belønning. Går man syg på arbejde, kan det samtidig medføre, at andre medarbejdere bliver smittet, eller at den syge efterfølgende bliver mere syg. Er det retfærdigt? Nogle medarbejdergrupper har meget større mulighed end andre for at få udbetalt denne bonus. Medarbejdere med eget kontor kan bedre gå på arbejde, hvis de stærkt forkølede end medarbejdere som f.eks. lærere og sosu-assistenter, der har "kundekontakt". Disse kan ikke puste baciller i hovedet på børn og svagelige ældre. Nogle kan arbejde hjemme, andre kan arbejde med et brækket ben, og mange kan ingen af delene. Når en medarbejder har 5 sygedage skal lederen sørge for et lægetjek eller psykologbesøg. Et forslag, der næsten kun kan bidrage til øget mistillid mellem medarbejder og leder. Der er ingen lette og smarte genveje til et lavere sygefravær. En arbejdsplads med tillid, samarbejde og retfærdighed er den rette vej. Odense Kommune må følge denne vej og skal passe på ikke at ende som en anden spøgelsesbilist, der kører imod kørselsretningen. Det kan føre til endnu større sygefravær.

11 Til Fraktion 4/ Pensionisterne Månedsmøde tirsdag den 25. oktober klokken 14.00: Pension: HVORNÅR? Vores møde i oktober er flyttet ud til Naturskolen Åløkkestedet i Hudevad. Adressen er Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev. Vi mødes på Naturskolen. Her bliver vi delt op i to hold: Hold 1 går på fugletur i det tidligere grusgravsområde nu et pragtfuldt naturområde. Vores guide er meget vidende og fortæller om naturen og fuglene. Hold 2 går i smedjen og på museet på den tidligere Hudevad Radiatorfabrik. Her står smedene parat med optændt esse, ambolt og glødende jern. Historien om landsbysmedjen, hvor dagligdagen bestod af fremstilling og reparation af landbrugsredskaber og vogne, men udviklede sig til en kunstsmedje for blandt andet kirkeinventar, bliver fortalt og fremvist af smedene og vores guide. Efter en time bytter holdene. Klokken 16 mødes alle på Høloftet - et dejligt lyst lokale på Naturskolen til kaffe/te og kage. Tilmelding senest fredag den 21. oktober til Lis Grüner Hansen: , mobil , eller til Edmond Pedersen: , mobil , Man sørger selv for transporten. Af Bent Th. Hansen, Konsulent i Odense Lærerforening Hvis du overvejer at gå på pension her i efteråret skal du være opmærksom på, at du - hvis du er tjenestemand - kan få en højere pension, hvis du fratræder med udgangen af januar, februar eller marts Ændringen skyldes, at den kommunale løn stiger en smule per 1. januar 2012, mens den først stiger i staten per 1. april Tjenestemandspensionen beregnes altid ud fra det nærmest liggende statslige skalatrin, og det betyder at din pension vil blive beregnet ud fra statens skalatrin 43, hvis du er lærer på løntrin 42. Da lønnen i staten siger per 1. april 2012 formodes det, at vi vender tilbage til det nuværende niveau, hvor man pensioneres ud fra statens skalatrin 42. Den 1. oktober 2012 stiger den kommunale løn igen, mens der ingen stigning sker på statens område. Om det til den tid betyder, at man igen vil blive pensioneret fra trin 43 vides ikke på nuværende tidspunkt. Du er altid velkommen til at henvende dig i sekretariatet og aftale en tid for en snak om din aktuelle situation i forhold til evt. pensionering. Du kan kontakte os på tlf

12 ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82, Klaregade 19 2, Postboks 1150, 5100 Odense C B ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82 Klaregade 19 2 DLF / A Fyn: Postboks 1150 Klaregade Odense C 5000 Odense C Tlf Tlf Fax Åbningstider: Mandag-torsdag: Fredag: Formanden træffes efter aftale. Formand: Anne-Mette Kæseler Jensen Åløkkevænget Odense C. Tlf Næstformand: Charlotte Holm Fraugde Byvej 3B 5220 Odense SØ Tlf Bent Th. Hansen konsulent Kontaktpersoner for ledige medlemmer Odense Lærerforening havde inviteret ledige medlemmer til møde den 28. september. På mødet blev der orienteret fra både dlf/a og fra fagforeningen om de muligheder, der er, hvis man ikke har en fast stilling. Desuden blev der valgt kontaktpersoner for de ledige medlemmer: Anne-Mette Ebensgaard og Pernille Bruun Gjerløw er fremover kontaktpersoner, mens Maria Bisgaard er 1. suppleant. Fra Odense Lærerforenings styrelse er Tine Steendorph specielt knyttet til samarbejdet med de ledige. fl. Bo Tryggedsson konsulent Flemming Andersen konsulent Ulla Krusaa sekretær Tine Skov Hansen sekretær Lærerb l a d e t Redaktionen: Flemming Andersen (ansvh.) Tlf Foto: Niels Nørgaard tlf Indhold i dette nummer: Leder: Sådan cirka... 2 Budget: Der skal fyres medarbejdere... 3 TR-kursus: Wake up call... 6 Fælles strategi... 7 Læreruddannede ledere i skolen. 9 Debat: Ingen lette genveje Pension Fraktion 4/Pensionister Redaktionen er afsluttet 4. oktober. Deadline til næste nummer: 12. november Oplag: 3400 stk. Tryk: Rosendahls A/S - print.design.media

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG).

Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG). Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG). Til stede: Henrik D, Mads, Karla, Helle L, Torben, Peter, Tine F,

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår!

Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen til et nyt skoleår! August betyder skolestart, og med dette nyhedsbrev vil Skoleafdelingen byde velkommen til alle elever og forældre. Vi er glade for, at I har valgt, at jeres børn skal gå i

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os?

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Sorø Kommune Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Start på vuggestue/børnehave Det er helt nyt land, når man for første gang skal aflevere sit barn til pasning

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Nr. 12 september 2008

Nr. 12 september 2008 Fremtidens skole Fremtidens skole blev skudt i gang med en startkonference i slutningen af august i Nationalmuseets festsal. Her blev der givet bud på, hvordan vi udvikler den folkeskole, som vi har i

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 4 8. August 2005 Velkommen tilbage. Indbydelse konference Ansvarshavende: Jørgen Troelsen HUSK Tilmelding til konference senest 15. august

Læs mere

Referat af TR-møde d. 21/

Referat af TR-møde d. 21/ Referat af TR-møde d. 21/9 2011. Til stede: Jørgen, Rasmus, Hans, Mette, Torben, Henrik Kragh, Ane, Enrico, Montse, Leif, Morten, Helen, Mads og Christine (fra kl.14). Afbud: Anne, Tine, Henrik D., Anja,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 150 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget Åbent

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 27. september 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 27. september 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 27. september 2007 Penge Budgettet på folkeskoleområdet er ved at lande i de politiske budgetforhandlinger i kommunen. Det første oplæg, der kom til høring i skolebestyrelserne

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Legen får det røde kort

Legen får det røde kort Legen får det røde kort På trods af intentioner om at udnytte læreres og pædagogers kernekompetencer tyder meget på, at heldagsskolen, som den ultimative sammensmeltning af undervisning og fritid, overser

Læs mere