Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober 2011. Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen"

Transkript

1 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober 2011 Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen

2 Sådan cirka 2 Der var deadline 1. oktober. Eller: Sådan cirka. Og det er ikke dette blad, der her er tale om, men noget måske langt større: Medvirken i Skoleafdelingens projekt En anderledes skoledag for de yngste. I procesforløbet kan man læse, at ansøgningsfristen fra skolerne hertil var 1. oktober, med indsendelse af skriftlig ansøgning inklusive skolebestyrelsens godkendelse. Men sådan er det nu bare ikke helt. Fristen er udskudt til et ikke helt præciseret, senere tidspunkt, så også skoler, hvor datoer for skolebestyrelsesmøder ikke kunne holde kadence med fristen, kan få mulighed for at tilmelde sig. Eller lade være. Og det er såmænd sympatisk nok. Men måske også symptomatisk nok for hele projektet, der - som Skoleafdelingen selv betegner det - er et Kært barn med mange navne. Der er nemlig noget cirka over, hvad En anderledes skoledag egentlig dækker over: Det må, for Guds skyld, ikke hedde en 9-15 model! Men i Skoleafdelingens egne dokumenter er én af forudsætningerne et obligatorisk modul fra kl Det ny Brede Læringsbånd er et andet, kært navn. Skal man imidlertid bruge samme opskrift som på de skoler, der i dag har Det Brede Læringsbånd, mangler der bare 10 mio. kroner på budgettet. I en kommunal sparetid. Og hov! I præmisserne for at deltage nævnes helhedstilbud med indbygget mødevirksomhed (for personalet, må man formode?) samt størst mulig tilstedeværelsestid for personalet Hvor mon man har det fra? Det ligner altså temmelig meget de helt oprindelige tanker om en 9-15 model. Skolerne er blevet bedt om at forholde sig til projektet. Men da der er en hel del uklarheder, har mange ikke valgt helt til - eller fra. I en hel del skolebestyrelsesreferater kan man læse, at deltagelse er sket ud fra en forudsætning om, at man altid senere kan springe fra igen. Der er en hel del væsentlige spørgsmål, som det har vist sig svært at få helt klare svar på: Skal man starte kl. 9 og slutte kl. 15? Er det alene undervisning, der foregår i løbet af den obligatoriske tilstedeværelse - og er det lærere, der skal varetage hele tidsrummet? Hvad vil det egentlig koste - og er der penge nok til alle? Hvor mange forældre skal betale for pasning morgen og eftermiddag for at det kan hænge sammen? Og så videre Det må altså undre, at et projekt af den størrelses orden stadig lader så mange ting være usikre - eller afhængige af, hvem man lige har spurgt og hvilket svar, der lige er givet. Helt grundlæggende efterlyses også et svar på, hvad den dybere mening egentlig er: Handler det om at spare penge? Handler det om at skaffe fuldtidsstillinger til pædagoger? Handler det om skolens formål - eller er der gang i at få etableret en Formålets Skole? Svar udbedes. Og ikke sådan cirka. Fotos i dette nummer: Anne-Marie Lindholm. fl.

3 Lærerformand om budget: - Der skal fyres medarbejdere Arkivfoto: Niels Nørgaard Byrådets vedtagelse af budget 2012 efterlader flere spørgsmål end svar. Konsekvenserne er uklare, beslutningerne er luftige. - Den eneste måde at finde pengene på er ved at fyre medarbejdere, siger lærernes formand. Af Flemming Andersen - Man kan vel forvente af et byråd, der skal spare, at det klart og tydeligt bliver meldt ud, hvor der skal nedprioriteres, og hvad konsekvenserne bliver. Men Odense Lærerforenings formand, Anne-Mette K. Jensen, synes langt fra, at hendes forventning er blevet imødekommet i behandlingen og vedtagelsen af Odense Kommunes budget : - Jeg efterlyser simpelthen ærlighed omkring besparelser og konsekvenser. Jeg efterlyser en klar sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Det, jeg ser, er desværre luftige og uigennemsigtige begreber, der snarere er et udtryk for håb end for fakta, siger Anne-Mette Jensen. 3 Bundlinjen siger afskedigelser - Uanset om det er nedbringelse af sygefravær, digitalisering, omstilling i folkeskolen via inddragelse og lokalt ejerskab eller nogle af de andre besparelsesområder, bliver facit, at der skal afskediges medarbejdere. Det er simpelthen den eneste måde at finde pengene på, fastslår Odense Lærerforenings formand, som også frygter fyringsrunde blandt lærerne: - Børn- og Ungeudvalget har med sine budgetbidrag fra 2011, som desværre også er rimeligt svære at gennemskue, lagt op til besparelser på skoleområdet. Endnu en gang på undervisningen og det koster lærerstillinger! - Besparelser koster lærerstillinger, konstaterer Anne-Mette K. Jensen. Sparemål fik navneforandring Et af sparemålene i Børn- og Ungeudvalget er pakket godt ind. Omstilling i folkeskolen via inddragelse og lokalt ejerskab samt digitalisering af læringsmiljøer gennemgik en lille navneforandring, da udvalget behandlede punktet. Til at starte med blev den lange og knudrede titel nemlig indledt med Ved en midlertidig reduktion i undervisningstimetallet. Dén indledning overlevede ikke den politiske behandling. Omkring 30 lærerstillinger fjernes med ét forslag - Umiddelbart er det da glædeligt, at man ikke vil reducere i det vejledende timetal, når ex. trinmålene er baseret på det. Men desværre bliver det bare endnu sværere at gennemskue, hvad man så vil, når besparelsen på 13 mio. kroner fastholdes, påpeger Anne-Mette K. Jensen, som samtidig undrer sig: - Mange kan sikkert huske, at vi for få år siden kom op på det vejledende timetal. Det blev dengang prissat til 14 mio. kroner. Nu vil man så spare 13 mio. kroner - men bevare det vej-

4 4 ledende timetal! Jeg har ærligt talt noget svært ved at se, hvordan det kan hænge sammen! Til gengæld er det ganske tydeligt for lærerformanden, hvad besparelser på 13 mio. kroner i dette ene forslag svarer til: - Det betyder, at der skal fjernes omkring 30 lærerstillinger, altså næsten 1 stilling pr. skole. Det skal ske gennem digitalisering og lokalt ejerskab, står der i forslaget siger Anne-Mette Jensen, der har hæftet sig ved formuleringer som effektiviseringspotentialer, strukturelle barrierer og digitaliseringsstrategi. Klart, tydeligt og ærligt? - Problemet med eksempelvis dette spareforslag er, at politikerne ikke melder rent ud til forældrene og medarbejderne om, hvad der ligger i det. Det overlader man til den enkelte skole at gøre. Vel og mærke uden at sænke serviceniveau og timetal. Og hvis man så alligevel vil forsøge at få enderne til at nå sammen, bliver resultatet et øget pres på både lærere og ledere. Det skal jo nok hjælpe med til at nedbringe sygefraværet, bemærker Anne-Mette Jensen tørt. I beskrivelsen af forslaget finder man bl.a. følgende formulering: Implementering af effektiviseringstiltag kan på nogle områder betyde, at der skal indledes forhandling om gældende arbejdstidsaftaler, og lign. Besparelsen på 13 mio. kr. ligger imidlertid fast. Og det er sammenhængen - eller rettere mangelen på sammenhæng mellem besluttede sparekroner og måder at opnå besparelserne på - der støder Anne-Mette Jensen. Budgetbesparelser som at forvente ingen sne til vinter! - I dette års kommunale budgetvedtagelse er der alt for mange forslag, hvor der mangler dokumentation. Belæg for, at det rent faktisk kan lade sig gøre fremskaffe de besluttede besparelser på den måde, som forslagene beskriver. Det er det rene hokus-pokus, siger Anne-Mette Jensen, som mener, at flere af budgetbesparelserne er lige så usikre, som hvis man havde besluttet, at der ikke kom sne til vinter. - Dermed kunne man jo så spare betragtelige beløb på snerydningen, foreslår Anne-Mette K. Jensen og fortsætter: - For beskrivelserne af, hvordan man nu tror og håber at kunne spare penge på eksempelvis digitalisering, indkøbsaftaler, sygefravær osv, har jo alle den samme usikkerhed indbygget. Måske kan der spares penge på den måde, der er beskrevet - men måske kan der ikke, understreger Anne-Mette K. Jensen og fortsætter: - Tilbage står blot, at pengene skal findes. Og dermed skal der ske store personalereduktioner. Lykkes det ikke på den ene måde, så skal det lykkes på den anden. Det betyder i kommunalt sprog, at der skal skæres i kerneydelserne. At vi får forringet kvalitet i bl.a. undervisningen. Alle ved, at det vil få uoprettelige konsekvenser for elevernes fremtidige muligheder. Hver gang, der fjernes en lærerstilling, fjernes der undervisningstid fra eleverne, lyder det fra en bekymret lærerformand. Arkivfoto: Niels Nørgaard - Hver gang der fjernes en lærerstilling, får eleverne mindre undervisningstid, lyder det fra Anne-Mette K. Jensen. Flere elever i klasserne Børn- og Ungeudvalget besluttede også, at der fremover kan komme flere elever i klasserne. Delingstallet for klassedannelse hæves fra 26 til 28 elever, og efter at en del af besparelsen herved er leveret tilbage til store klasser på skolerne, er der en nettobesparelse på 10 mio. kr. Eller mere end 20 lærerstillinger. Samtidig skal der spares penge på blandt andet inklusion og Dansk Som Andetsprog. - Det er en kendsgerning, at undervisningsdelen sidste år betalte langt den største del af de samlede besparelser på børn- og ungeområdet, fastslår Anne-Mette Jensen. - Her tog man mere end 60 % af besparelserne på dette område, til trods for, at undervisningsdelen udgår mindre end 25 % af det samlede budget. Alligevel vælger man at lade undervisningen betale en meget stor del af besparelserne i år igen. Det er en meget, meget dårlig og kortsigtet løsning - og det har vi brugt mange kræfter på at fortælle politikerne, siger Anne-Mette

5 K. Jensen, som beklager, at samme politikere - selv med denne viden - valgte at lade sparekniven ramme undervisningen igen. Undervisningen bløder Odense Lærerforenings mange tiltag i forbindelse med budgetdrøftelserne går måneder tilbage i tiden. - Vi har haft en hel del møder med politikerne. Vi har sendt sidevis af vel underbygget, vel dokumenteret materiale til dem, så de sort på hvidt kunne se, hvor meget, der allerede er sparet - og hvad konsekvenserne af at skære ned på undervisningen vil være, understreger Anne-Mette K. Jensen. Men også andre har været kontaktet undervejs. Blandt andet har hvert eneste forældrevalgt medlem af en odenseansk skolebestyrelse fået et brev fra Odense Lærerforening med posten. Endelig besluttede foreningen at indrykke helsidesannoncer i Fyens Stiftstidende forud for budgetbehandlingen i Byrådet. - Desværre er politikernes vurdering nok, at besparelser på undervisningen er langt mere usynlige her og nu, end om der er ryddet sne på cykelstierne eller længere kø ved de kommunale skranker, vurderer Anne- Mette Jensen inden afslutningsreplikken: - Men konsekvenserne bliver særdeles alvorlige for de fremtidige muligheder, man i Odense har valgt at give vores børn og unge. 5 Annonce: Engagerede trænere søges til sæson 2011/12 Søger du nye udfordringer i fritiden, med motion? Gør det noget, at det også er lønnet? Odense Svømmeklub søger nye svømmetrænere fra ultimo august og har et udtalt ønske om, at vores trænere udover interesse for svømning også har erfaring i at undervise. Vi hører også gerne fra dig, hvis du kan starte i løbet af efteråret. Vi forventer, at du har gode kommunikationsevner, er loyal og kan udvise fleksibilitet og samarbejdsvilje over for dine kolleger. Vi tilbyder: et varieret job, hvor du har kontakt med mange mennesker, løbende (efter)uddannelse, en god løn efter kvalifikationer samt gratis kontingent. Du er velkommen til at kontakte vores trænerkoordinator Anja Christel Wehner eller kasserer Henrik Welinder på / , hvis du har yderligere spørgsmål. Vi ser frem til at modtage din ansøgning på mail Vi behandler ansøgningerne løbende. Odense Svømmeklub er stiftet i Vores typiske svømmer er et ungt menneske i alderen 8-12 år, men vi har medlemmer fra 0 til 90 år og på alle niveauer. Vi har ca svømmere og knapt 30 ansatte. Du kan læse mere om os på

6 TR-kursus: Wake-up call til lærerstanden - I skal beskrive jer selv. Ellers gør andre det! Af Flemming Andersen Et cykelløb med spurten sat ind lige fra start til mål. Sådan var det provokerende oplæg til tillidsrepræsentanterne fra lektor Steen Nepper Larsen, lektor ved DPU: - Hvad er folkeskolens fundamentale grunde til at være til? 6 Beskriv jer selv - Det handler om at genbeskrive lærergerningen, så den igen får værdighed og kraft. Formår man ikke at beskrive sig selv, bliver man beskrevet af andre, spillede Steen Nepper Larsen ud. Han advarede mod beskrivelser af lærerne, som de bliver leveret af politikere, medier, skoleforvaltning og andre: - Der er jo ingen grund til at blive gjort dummere og grimmere end nødvendigt! - Skolen, og lærerne, står over for et generobringsprojekt, og her må alle bidrage, hvis det skal lykkes. Der skal skrives oder til den håndværksmæssige stolthed, opfordrede Steen Nepper Larsen. Han påpegede, at en håndværker med respekt for sig selv ville nægte at lave noget, der var under niveau: - Hvis skolen kunne få lov til at besinde sig på at være skole, ville verden se meget anderledes ud. Genfind glæden ved at være lærer Steen Nepper Larsen havde en lang række bud, hvordan glæden ved at være lærere kan genfindes, og dermed også tilliden: - Alle har, og det har vores børn også, haft en lærer, der kunne lave noget magisk med os. Vi skal have magi i undervisningen, og det får vi ikke gennem målbarhed, test og kontrakter. Steen Nepper tog afstand fra unødvendige evaluerings- og dokumentationsøvelser: - Det bliver man jo ikke en bedre lærer af. Det er tomt, det er uden hjerteblod. Heller ikke ved at hykle og lave elevplaner, når man selv godt ved, det ikke er nødvendigt! Skulle nogen nu mene, at det lyder lidt som et oprør - eller som civil ulydighed - er det næppe helt forkert: - Så råb dog nej, for f! Det vil vi ikke, opfordrede lektoren fra DPU. Steen Nepper Larsen erkendte, at det som lærer er svært at manøvrere rundt i et felt, hvor ansvar for egen læring, læreren som coach, nationale kerneværdier og en forbrugermentalitet hos både elever og forældre fylder mere og mere: - Frygten er, at folkeskolerne bliver selvejende institutioner, der konkurrerer på markedsvilkår. Og ingen vil ha de svage! Markedsnormen erobrer socialnormen. - Men, understregede han, efter 197 år har folkeskolen altså en vis autonomi. Blod, sved og tårer Steen Nepper Larsen så gerne, at skolen kunne redefinere og fastholde sin fundamentale grund til at være til: - Skolen skal sætte overliggeren højt og invitere alle indenfor. Læreren skal skabe elevens glæde ved at forestille sig, at hun eller han engang får lært at skrive en god stil eller spille guitar. - Skolen skal åbne for at være det sted, hvor det vigtige ikke er mors og

7 TR-kursus: En fælles strategi 7 fars værdier - ej heller om læreren kan lide dig eller ej. - Skolen skal være det sted, hvor der står plankton, franske verber, ligninger, lege, guitarakkorder og Kanslergadeforlig på programmet, sagde Steen Nepper Larsen og fortsatte: - Skolen skal være opdragerne. Opdragerne giver eleven selvrespekt, men den skal betales med blod, sved og tårer. Forførerne - den kommercielle underholdningsindustri - giver kun selvbekræftelse, der som gratis bonus udleveres sammen med biografbilletten. Gør det selv - I skal på banen. Der er jo ingen, der ved dét her bedre, end jer! - I skal finde et sprog, der giver jeres professionelle gerning perspektiv og værdighed. Så skal I smide alle andre ud af lærerværelset og genrejse lærerrådet som kollegial kultur, lød det fra Steen Nepper Larsen. Argumenter. Korte, klare budskaber om, hvad lærere - og kun lærere - kan. Af Flemming Andersen Lærerfagligheden i folkeskolen er truet. Sådan lød titlen på Odense Lærerforenings årlige kursus for tillidsrepræsentanter. Og for at sætte fokus på den ikke så positive kendsgerning var de to kandidater til næstformandsvalget i DLF, Dorte Lange og Lars Busk, inviteret til at komme med synspunkter og bud på muligheder. - Vi skal vælge en bevidst strategi, hvor vi bliver meget bedre til at få fortalt, hvad lærerne kan som fagpersoner. Strategien skal være fælles, lige fra øverste led i foreningen og helt ud på det enkelte lærerværelse, var de begge enige om. Ideologi samt økonomi, økonomi og økonomi - Vi har i de seneste ti år set, at det er ideologi og så økonomi, økonomi og økonomi, der styrer vores samfund. Sådan har det været i stort set alle lande, indledte Lars Busk. Han fandt det derfor ikke overraskende, at der uanset regeringsfarve er et økonomisk funderet politisk ønske om, at lærerne skal undervise mere. - Endvidere er folkeskolen blevet en ideologisk kampplads, hvor overskriften kort sagt hedder: Farvel til folkeskolen og god dag til konkurrenceskolen, sagde Lars Busk, som også var på vagt over for tendenser til, at andre faggrupper er på vej ind i klasseværelserne for at tage sig af dele af undervisningen. - Skolens opgave er undervisning, hvor der foregår både dannelse og uddannelse. Det er klart underbygget, at det er lærerne bedst til, fastslog Lars Busk.

8 8 Bevidst strategi om at fortælle, hvad lærerne kan som fagpersoner, anbefaler Lars Busk og Dorte Lange. Men det er op ad bakke - også selv når forskningen bakker op om lærerne: - Lærerne, og det som kun lærere kan, er den vigtigste faktor, når det drejer sig om elevernes læring. Men det tager politikerne bare ikke nødvendigvis udgangspunkt i. De lader sig styre af økonomi, konstaterede Lars Busk. Lige værdige, men ikke lige vigtige - Folkeskolens opgave er at undervise. Og det er det lærerne, der skal, lød det kontant fra Dorte Lange. Dorte Lange erkendte, at andre faggrupper allerede er inde i skolen: - Vi er lige værdige, javist. Men vi er ikke lige vigtige. Der kan sagtens være en Nummer 2 person med i klassen, som ikke er læreruddannet. Men så er det en lærer, der er Nummer 1 og har ansvaret. Når lærere underviser, lærer eleverne noget bestemt - ikke et eller andet tilfældigt, understregede Dorte Lange, som tog afstand fra forslag om, at undervisning i idræt kan erstattes af rend og hop og fodbold i pauserne. Og med en adressering til tanker i Odense: - Uddannelseskravet i folkeskoleloven gælder: Det er kun uddannede lærere, der kan undervise og dét uanset, hvordan en skoledag er organiseret. Dorte Lange præciserede, at det skal være helt tydeligt, hvornår der er tale om undervisning - og hvornår, der ikke er undervisning. - Man skal bare gøre sig klart, at eleverne ikke bliver dygtigere af, at der lægges fritidsaktiviteter ind midt på dagen. Det bliver de derimod af at blive undervist i nogle flere timer. Operationsstue eller fodboldhold - Vi oplever, at der mellem pædagogernes og lærernes fagforeninger er uenighed om, både hvad der er undervisning og om hvem, der skal gøre hvad med eleverne, sagde Dorte Lange. Lærerforeningens billede på den sag er en operationsstue, hvor det er lægen (læs: læreren), der leder operationen, mens sygeplejersken (læs: pædagogen) assisterer med sin faglighed. Men det er lægen, der er den ansvarlige leder. - BUPL synes, vi er et fodboldhold, hvor det er lige meget, hvem der scorer målene. Bare vi vinder, forklarede Dorte Lange, som dog ikke mente, at tiden var inde til åben konfrontation med pædagogernes fagforening. Men at BUPL er på stillingsjagt, var begge næstformandskandidater enige om. (Ved afstemningen om valget til næstformand i Danmarks Lærerforening blev Dorte Lange valgt med 26 stemmer flere end Lars Busk. Red.)

9 TR-kursus: Læreruddannede ledere i skolen - Der er et markant problem i Odense, erkender næst formand i Skolelederforeningen. Odense-skoler ansætter pædagoger som indskolingsledere. Af Flemming Andersen Skal ledere i skolen være læreruddannede? Det er for tiden et aktuelt spørgsmål, blandt andet i Odense, hvor flere skoler har ansat SFO-ledere som indskolingsledere. - Vi bliver angrebet mange steder fra, for der er opbrud i den struktur, vi kender i kommunerne, sagde Klaus Hjortdal, der er næstformand i Skolelederforeningen. Skolelederforeningen argumenterer indædt for, at ledere skal være læreruddannede: - Det synes vi er en rigtig god ide. Og der er en række gode grunde til, at det bør være sådan. Som leder skal man være godt inde i tingene, når man skal i dialog med blandt andre lærerne om mål og retning i undervisningen. Eller med forældrene, understreger Klaus Hjortdal. For: - Som skoleleder har man kun den legitimitet, man får fra ansatte og forældre. Afgørende for kvaliteten i folkeskolen - Vi har også forskning med os i vores holdning. Og dét endda med vægtige argumenter. Ser man rent uddannelsesmæssigt på det, kan man hurtigt konstatere, at der er stor forskel på indholdet i uddannelserne som lærer og som pædagog. På læreruddannelsen får man nogle andre kompetencer, påpeger Klaus Hjortdal, som slog fast: - Hvis vi skal udvikle kvalitet i folkeskolen, er læreruddannede ledere afgørende. Det store MEN På Odense Lærerforenings kursus for tillidsrepræsentanter var der ikke uenighed om dén sag. - Men, erkendte Klaus Hjortdal, og det er det store MEN: En del kommuner vil gerne ansætte ledere, som ikke er læreruddannede, i folkeskolen. Som lederforening fraråder vi det kraftigt. Men det er lidt svært, når vi kan konstatere, at der også går en del ikkeuddannede lærere rundt på skolerne. Klaus Hjortdal gjorde rede for overenskomstforholdene på området: - Vi har prøvet at finde en central løsning på problemet sammen med BUPL - men det er ikke lykkedes, sagde Klaus Hjortdal. Odense Lærerforening inviterer til møde: Klaus Hjortdal, Skolelederforeningen Odense-forhold drøftet - Vi har erfaring for, at lokale løsninger virker, når lærerforening og lederforening ude i kommunerne går sammen med et fælles budskab over for arbejdsgiveren, sagde Klaus Hjortdal. Konfronteret med, at der på en række skoler i Odense er ansat SFO-ledere som indskolingsledere, lyder det fra ham: - Det er et markant problem. Og desværre mest i Odense! - Så snart vi vurderer, at vi har en såkaldt ren sag, kører vi den i det arbejdsretslige system. Og sådan en sag kommer! En række særdeles konkrete, lokale forhold vedrørende skoler i Odense, den lokale skolelederforening og den lokale lærerforening blev herefter drøftet. Men de er, efter aftale, ikke til referat. Evaluering af forflyttelsesprocessen Under forårets forflyttelsesproces aftaltes et møde i efteråret vedr. forløbet i forflyttelsesprocessen. Dette møde, som er for medlemmer, der blev forflyttet - samt for TR og AMR på de berørte skoler - afholdes Onsdag den 1. november kl i Lærernes Hus, Klaregade 19, 4.sal. Der serveres kaffe og brød. Tilmelding til mødet er nødvendig og skal være foretaget senest den 28. oktober kl. 11. Skriv til: eller ring

10 Debat: Der er ingen lette genveje I forslagene anerkendes en sammenhæng mellem god ledelse og social kapital og der lægges op til at ledere, der ikke kan tilvejebringe en god trivsel på arbejdspladsen, vil modtage støtte, blive omplaceret eller afskediget. God og omsorgsfuld ledelse er en sikker vej til at øge den sociale kapital på arbejdspladsen. 10 Af Ole Gr e e n Sø r e n s e n, Medlem af styrelsen i Odense Lærerforening Sygefraværet skal ned, selvfølgelig skal det det. Ingen medarbejdere har lyst til være syge og en nedbringelse af sygefraværet kan bidrage tilsæt sikre en bedre økonomi i Odense Kommune, så nogle nedskæringer kan undgås. Vejen til lavere sygefravær er højere social kapital. Alle arbejdspladser skal være præget af tillid, samarbejde og retfærdighed. Mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere. Der skal vises tillid fra ledelse til medarbejdere, tillid til at disse udfører deres arbejde så godt som muligt uden kontrolforanstaltninger. Der skal være et samarbejde, som sikrer dialog og medindflydelse på de beslutninger, der træffes. Forandringer skal udvikles nedefra og ikke presses ned over hovedet på medarbejderne. På den måde får alle medarbejdere et ejerskab til de forandringer, der gennemføres. Der arbejdes for forandringer i stedet for imod forandringer. Derudover sikres at medarbejderne ser sig selv som en væsentlig og uundværlig del af arbejdspladsen. Der skal være retfærdighed, så alle føler sig tilpasse og oplever at blive godt behandlet. Hvis disse forhold er i orden, går alle glade på arbejde hver dag i forventning om rart samvær med gode kolleger. Der skabes en god arbejdspladskultur, hvor omsorg for hinanden og nærhed er i højsæde. Arbejdspladser med en høj grad af social kapital har et lavt sygefravær. Det er dokumenteret. Odense Kommune vil gerne sænke sygefraværet. I budgetanalyse lægges en række forslag til initiativer frem. Er disse i overensstemmelse med principperne om social kapital? Er disse forslag blevet til i samarbejde med medarbejderne? Forslagene er nærmest blevet til i al hemmelighed og ved et uheld bekendtgjort for medarbejderne Det kan man svare klart nej til. Forslagene er nærmest blevet til i al hemmelighed og ved et uheld bekendtgjort for medarbejderne. Muligheden for at behandle forslagene i MED var meget begrænset på grund af en meget kort tidshorisont, og flere kunne slet ikke nå det. Det kan ikke siges at være i overensstemmelse med intentionerne i MED aftalen. Hvordan ser det ud med nogle af de andre initiativer? Et væsentligt element er bonus til de raske. Man ønsker at belønne medarbejdere, der har mindre end 5 sygedage med et kontant beløb. Et sådant forslag oser langt væk af mistillid, da det dermed antydes at medarbejdere melder sig syge uden at være det. Hvis man er syg, kan man ikke blive rask med et snuptag, fordi man får en belønning. Går man syg på arbejde, kan det samtidig medføre, at andre medarbejdere bliver smittet, eller at den syge efterfølgende bliver mere syg. Er det retfærdigt? Nogle medarbejdergrupper har meget større mulighed end andre for at få udbetalt denne bonus. Medarbejdere med eget kontor kan bedre gå på arbejde, hvis de stærkt forkølede end medarbejdere som f.eks. lærere og sosu-assistenter, der har "kundekontakt". Disse kan ikke puste baciller i hovedet på børn og svagelige ældre. Nogle kan arbejde hjemme, andre kan arbejde med et brækket ben, og mange kan ingen af delene. Når en medarbejder har 5 sygedage skal lederen sørge for et lægetjek eller psykologbesøg. Et forslag, der næsten kun kan bidrage til øget mistillid mellem medarbejder og leder. Der er ingen lette og smarte genveje til et lavere sygefravær. En arbejdsplads med tillid, samarbejde og retfærdighed er den rette vej. Odense Kommune må følge denne vej og skal passe på ikke at ende som en anden spøgelsesbilist, der kører imod kørselsretningen. Det kan føre til endnu større sygefravær.

11 Til Fraktion 4/ Pensionisterne Månedsmøde tirsdag den 25. oktober klokken 14.00: Pension: HVORNÅR? Vores møde i oktober er flyttet ud til Naturskolen Åløkkestedet i Hudevad. Adressen er Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev. Vi mødes på Naturskolen. Her bliver vi delt op i to hold: Hold 1 går på fugletur i det tidligere grusgravsområde nu et pragtfuldt naturområde. Vores guide er meget vidende og fortæller om naturen og fuglene. Hold 2 går i smedjen og på museet på den tidligere Hudevad Radiatorfabrik. Her står smedene parat med optændt esse, ambolt og glødende jern. Historien om landsbysmedjen, hvor dagligdagen bestod af fremstilling og reparation af landbrugsredskaber og vogne, men udviklede sig til en kunstsmedje for blandt andet kirkeinventar, bliver fortalt og fremvist af smedene og vores guide. Efter en time bytter holdene. Klokken 16 mødes alle på Høloftet - et dejligt lyst lokale på Naturskolen til kaffe/te og kage. Tilmelding senest fredag den 21. oktober til Lis Grüner Hansen: , mobil , eller til Edmond Pedersen: , mobil , Man sørger selv for transporten. Af Bent Th. Hansen, Konsulent i Odense Lærerforening Hvis du overvejer at gå på pension her i efteråret skal du være opmærksom på, at du - hvis du er tjenestemand - kan få en højere pension, hvis du fratræder med udgangen af januar, februar eller marts Ændringen skyldes, at den kommunale løn stiger en smule per 1. januar 2012, mens den først stiger i staten per 1. april Tjenestemandspensionen beregnes altid ud fra det nærmest liggende statslige skalatrin, og det betyder at din pension vil blive beregnet ud fra statens skalatrin 43, hvis du er lærer på løntrin 42. Da lønnen i staten siger per 1. april 2012 formodes det, at vi vender tilbage til det nuværende niveau, hvor man pensioneres ud fra statens skalatrin 42. Den 1. oktober 2012 stiger den kommunale løn igen, mens der ingen stigning sker på statens område. Om det til den tid betyder, at man igen vil blive pensioneret fra trin 43 vides ikke på nuværende tidspunkt. Du er altid velkommen til at henvende dig i sekretariatet og aftale en tid for en snak om din aktuelle situation i forhold til evt. pensionering. Du kan kontakte os på tlf

12 ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82, Klaregade 19 2, Postboks 1150, 5100 Odense C B ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82 Klaregade 19 2 DLF / A Fyn: Postboks 1150 Klaregade Odense C 5000 Odense C Tlf Tlf Fax Åbningstider: Mandag-torsdag: Fredag: Formanden træffes efter aftale. Formand: Anne-Mette Kæseler Jensen Åløkkevænget Odense C. Tlf Næstformand: Charlotte Holm Fraugde Byvej 3B 5220 Odense SØ Tlf Bent Th. Hansen konsulent Kontaktpersoner for ledige medlemmer Odense Lærerforening havde inviteret ledige medlemmer til møde den 28. september. På mødet blev der orienteret fra både dlf/a og fra fagforeningen om de muligheder, der er, hvis man ikke har en fast stilling. Desuden blev der valgt kontaktpersoner for de ledige medlemmer: Anne-Mette Ebensgaard og Pernille Bruun Gjerløw er fremover kontaktpersoner, mens Maria Bisgaard er 1. suppleant. Fra Odense Lærerforenings styrelse er Tine Steendorph specielt knyttet til samarbejdet med de ledige. fl. Bo Tryggedsson konsulent Flemming Andersen konsulent Ulla Krusaa sekretær Tine Skov Hansen sekretær Lærerb l a d e t Redaktionen: Flemming Andersen (ansvh.) Tlf Foto: Niels Nørgaard tlf Indhold i dette nummer: Leder: Sådan cirka... 2 Budget: Der skal fyres medarbejdere... 3 TR-kursus: Wake up call... 6 Fælles strategi... 7 Læreruddannede ledere i skolen. 9 Debat: Ingen lette genveje Pension Fraktion 4/Pensionister Redaktionen er afsluttet 4. oktober. Deadline til næste nummer: 12. november Oplag: 3400 stk. Tryk: Rosendahls A/S - print.design.media

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Chefredaktør: Gør Odense og Fyn til uddannelsesmekka!

Chefredaktør: Gør Odense og Fyn til uddannelsesmekka! NR 03 15 Overraskende ærligt notat fra BUF s. 4-5 Skolen skal være en del af transformationen s. 8-9 Vision // Chefredaktør Troels Mylenberg opfordrer politikerne til at transformere Odense og Fyn til

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 3 April 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 3 April 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 3 April 2013 2 Mytemagerne Med spin i pressen, med en særskilt hjemmeside og med annoncekampagner for offentlige skattepenge - så dyre, at beløbet øjensynligt ikke

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 3 I Juni 2011. Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt

Nr. 3 I Juni 2011. Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt G L A D S A X E L Æ R E R F O R E N I N G Nr. 3 I Juni 2011 Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt Henrik Poulsen Formand for Gladsaxe

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5

Fængselsfunktionæren 5 Fængselsfunktionæren 5 Dansk Fængselsforbund Maj 2009 Nr. 5-2009 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Mange langstidssyge fængselsbetjente 15 Større magt til afdelingerne på Københavns Fængsler 16 Millionunderskud

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed Et nyt kapitel De forestående valg i foreningen lægger rammerne, men der skal ny dynamik og bevægelse til. Når jeg lukker bogen i efter generalforsamlingen

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen Inklusion i de danske folkeskoler Side 8-9 Svømning og ADHD Side 17 Seksualitet på skemaet Side 30-31 Morten Benjamins Room with a view Side 4-5 Vild & Stille på Viby

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel!

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel! Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel! Skal man klappe eller sætte hælene i? Rigtig mange lærere har svært ved at leve med arbejdstidslovgivningen, som KL-arbejdsgiverne

Læs mere