Løn- og overenskomst magasin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og overenskomst magasin"

Transkript

1 Løn- og overenskomst magasin Gældende til 1. oktober 2009 Indstik i fysioterapeuten nr side 1

2 Læs først her I dette løn- og overenskomstmagasin finder du de nye lønsatser gældende fra 1. april Øvrige overenskomstmæssige forbedringer pr. 1. april 2009 fremgår ligeledes. Som tidligere indeholder magasinet en række artikler, information og svar på hyppigt stillede spørgsmål om f.eks. barsel, seniorordninger, ferie, arbejdstid og lokal løndannelse. Yderligere finder du en artikel Snyd ikke dig selv i løn der er rettet mod fysioterapeuter som søger og skifter til et nyt job. Den generelle lønstigning er pr. 1. april 2009 på 0,2 %. Næste lønstigning finder sted 1. oktober Den præcise stigning 1. oktober 2009 kendes endnu ikke da den afhænger af reguleringsordningen som er knyttet til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. De nye lønsatser vil kunne ses i næste løn- og overenskomstmagasin, der udkommer ultimo oktober Servicelinien for offentligt ansatte På servicelinien kan du hurtigt få svar på eller vejledning i alle konkrete spørgsmål om løn- og arbejdsforhold på det offentlige område. Kræver din henvendelse sagsbehandling eller egentlig forhandling med din arbejdsgiver vil du blive henvist til den forhandlingskonsulent, der dækker området. Telefon side 2

3 indhold Læs først her... 2 Servicelinien... 2 Snyd ikke dig selv i løn... 4 Lokal løndannelse... 7 Barsel... 9 Omsorgsfravær Barns 1. og 2. Sygedag Arbejdstidsbestemmelser for Kommunalt ansatte fysioterapeuter Arbejdstidsbestemmelser for Regionalt ansatte fysioterapeuter Beklædningsgodtgørelse Seniorbonus Opsigelsesvarseler OK08 ændringer 1. april 2009 Basisstillingerne i Kommunerne OK08 ændringer 1. april 2009 Lederne i Kommunerne OK08 ændringer 1. april 2009 Basisstillingerne i Regionerne OK08 ændringer 1. april 2009 Lederne i Regionerne Løn i Staten Løn til privatansatte Honorar og satser Kørselsgodtgørelse Anciennitet Lønindplacering basisstillinger Lønindplacering lederstillinger Løngrupper Lønoversigt i Kommunerne Reguleringsfaktor (omregning af tillæg) i Kommunerne Lønoversigt i Regionerne Reguleringsfaktor (omregning af tillæg) i Regionerne side 3

4 Snyd ikke dig selv i løn Et af de vigtigste tidspunkter at tænke på din løn er, når du søger nyt job. Der skal altid aftales løn, når du ansættes i en ny stilling, og du bør have gjort dig overvejelser om dit lønudspil, når du går til jobsamtale. Og så skal du overveje, hvornår du siger endeligt ja til et tilbud om ansættelse. Du står i en meget bedre forhandlingsposition inden du siger endeligt ja til stillingen, end efter du er tiltrådt. Du bør derfor altid insistere på at kende lønnen inden du accepterer ansættelsen. Er du først tilbudt jobbet kan arbejdsgiveren ikke trække tilbuddet tilbage, fordi du insisterer på at kende aflønningen, og du kan roligt have is i maven, og vente med at sige dit gamle job op. At sige ja til et job uden at have sikkerhed for aflønningen (grundløn og tillæg) svarer til at sælge noget uden at vide, hvad du får for det det gør du næppe, hvis det er din gamle bil, hus, eller andet du sælger! Det er Danske Fysioterapeuters erfaring, at det især er ved jobskifte, at du har mulighed for at få en bedre aflønning, men det kræver, at du forholder dig til din løn. Hvordan foregår det? Du har selv kompetencen til at forhandle din løn ved jobskifte, men Danske Fysioterapeuter skal formelt godkende aftalen med en underskrift. Er der en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen skriver hun /han under på aftalen. Er der ikke en tillidsrepræsentant eller er du leder, er det forhandlingsafdelingen der godkender aftalen og bistår dig, hvis der opstår problemer. Det er forskelligt, hvilke procedurer man anvender på de forskellige arbejdspladser, når der ansættes en ny medarbejder. Nogle steder drøftes der løn allerede under jobsamtalen, mens det andre steder sker, når du får tilbudt jobbet. Enkelte steder er det fortsat sådan, at arbejdsgiver først vil drøfte lønnen med organisationen, og evt. først efter du er blevet ansat. Det sidste er efter Danske Fysioterapeuters opfattelse helt uacceptabelt, da du bør kende din løn inden du accepterer ansættelsen. Du bør ikke lade dig presse af en sådan fremgangsmåde og sige ja til ansættelsen bed i stedet arbejdsgiveren om at kontakte Danske Fysioterapeuter hurtigst muligt så det kan aftales, hvordan forhandlingen skal foregå.. Hvordan forbereder du dig? Et godt udgangspunkt når du skal forhandle løn i forbindelse med jobskifte er, at du har helt styr på, hvad din løn er i dit nuværende job. Det vil være ærgerligt at gå ned i løn, alene fordi, du ikke helt har overblik over hvad du tjener i forvejen. Og vær især opmærksom på, at det løntrin du indplaceres på kan være mindre, hvis du skifter fra en kommunal til en regional stilling, samt at evt. personlige tillæg ikke videreføres automatisk, hvis du skifter arbejdsgiver, eller stillingskategori hos samme arbejdsgiver. Du kan også bruge din nuværende løn til at vurdere, hvor meget du finder det rimeligt at du skal stige i løn ved jobskiftet. Det er i de fleste tilfælde nok at gøre sig overvejelser om den samlede løn (bundlinien). Det er i den indledende fase ikke nødvendigt at have et udspil klar om lønnens side 4

5 sammensætning i grundløn, løntrin og/ eller tillæg. Det kan altid klares til sidst. Til gengæld er det væsentligt, at du gør dig klart, hvilke forventninger du har til lønnen og ikke mindst, hvad din smertegrænse er. Altså hvor langt er du i sidste ende villig til at gå på kompromis for at få stillingen. Hvordan præsenterer du et lønforslag? Der er ingen formkrav, når du skal komme med et lønudspil. Men et godt råd er at komme med et lønforslag og ikke et lønkrav med mindre du da mener det ultimativt. Der skal naturligvis være lidt elastik i forslaget, så der er noget at forhandle om, men det skal på den anden side heller ikke være så højt, at du kommer til at virke utroværdig eller urealistisk. Det bedste er selvfølgelig at spørge arbejdsgiveren, hvilket lønniveau de havde tænkt sig, så du kender deres løntilbud først. Det gør det muligt for dig at vurdere, hvor langt I er fra hinanden, inden du kommer med dit udspil. Lad være med at give op, selvom det ikke lykkes at få dit krav igennem første gang du præsenterer det. Hav is i maven og udbed dig betænkningstid, hvis du ikke umiddelbart er tilfreds med lønnen. Du kan altid kontakte tillidsrepræsentanten eller forhandlingsafdelingen, hvis du bliver usikker på dit krav eller ønsker bistand til forløbet. Hvis du bliver præsenteret for et ultimativt løntilbud og får at vide, at der ikke er mere at forhandle om, så må du gøre op med dig selv, om du så overhovedet ønsker at acceptere stillingen. Nogle arbejdsgivere beder om en kopi af seneste lønseddel i forbindelse med lønforhandlingen. Det har arbejdsgivere ikke krav på, og det er helt op til dig selv, om du vil udlevere den eller ej. Lad være med at sige ja til noget du ikke er tilfreds med i den tro, at der kan aftales en bedre løn på et senere tidspunkt. Det har du ingen sikkerhed for at der kan. Hvordan indgås aftalen? Når der er opnået enighed mellem dig og din nye arbejdsgiver om lønnen, skal der udfærdiges en lønaftale. Det er side 5

6 arbejdsgiveren ansvarlig for. Da der nogle gange kan gå lidt tid med at få lavet papirarbejdet omkring en lønaftale, er det en god idé, at du får en skriftlig bekræftelse på den løn I er blevet enige om. Det kan f.eks bare være en mail, hvor den samlede løn er angivet. Det skal forhindre, at der opstår misforståelser om lønnen efter du har sagt din gamle stilling op. Lønaftalen vil efterfølgende blive sendt til underskrift hos din TR. Er du leder eller er der ingen TR vil aftalen blive underskrevet af Danske Fysioterapeuters forhandlingsafdeling. Medlemmer bliver altid kontaktet pr. mail eller telefonisk før en aftale om løn indgås og underskrives. overenskomstmagasin. Du vil på fysio.dk kunne finde lønvejledninger for henholdsvis basisstillinger og lederstillinger. Du kan også altid rådføre dig med tillidsrepræsentanten på din nye arbejdsplads (se www. fysio.dk/sw89023.asp), eller hos Servicelinien for offentligt ansatte fysio.dk, eller på Forhandlingsafdelingen bistår gerne med råd - og vejledning og forhandlingsbistand, når der er behov for det. Hvor kan jeg hente hjælp? Du kan med fordel hente inspiration og vejledning i dette løn - og side 6

7 Lokal løndannelse Alle arbejdspladser, der følger de kommunale eller regionale overenskomster er omfattet af Aftale om lokal løndannelse. Det betyder, at der er ret til en årlig lønforhandling. Der er dog ikke forlodsfinansieret midler (afsat midler i overenskomsten til lokal forhandling) hvert år, og fordelingen mellem overenskomstgrupperne er ikke den samme: Overenskomstgruppe Basis kommunerne - 1,25% Basis regionerne 0,80% 0,80% Ledere kommunerne 1,25% 1,25% Ledere regionerne 1,25% 1,25% Husk, at der er andre midler end de der er afsat i overenskomsten. Der kan f.eks være tilbageløbsmidler fra uforbrugte tillæg efter fratrådte kolleger. Der kan også være penge fra vakante stillinger. Så der er ingen grund til at holde dig tilbage, hvis du har konkrete forslag om lønforbedringer. De forlodsfinansierede midler er omfattet af en udmøntningsgaranti, det vil sige en pligt for arbejdsgiveren til at gøre regnskab for at pengene er brugt til løn. Tillæg til ledere, tillæg givet ved nyansættelser samt engangsbeløb medtages IKKE i udmøntningsgarantien. Tillæg aftalt tidligere end 1.april og senere end 1. april i forhandlingsåret medtages heller ikke. Tillæg til basisstillinger skal være på minimum 6100,- ( niveau) Vær opmærksom på at der både kan forhandles lønforbedringer i form af tillæg og oprykning til højere løntrin. Hvem forhandler Det er Danske Fysioterapeuters holdning, at lokale lønforhandlinger i videst muligt omfang er et arbejdspladsanliggende. På arbejdspladser hvor der er en tillidsrepræsentant har han/hun forhandlingsretten. Har tillidsrepræsentanten været på Danske Fysioterapeuters grundkurser samt forhandlingskursus, har han/hun også aftaleretten. Er tillidsrepræsentanten fra en anden faggruppen (typisk en ergoterapeut) må han/hun gerne forhandle for fysioterapeuter. Men Danske Fysioterapeuters forhandlingsafdeling skal i de tilfælde godkende aftalen. Er du på en arbejdsplads, hvor du af den ene eller den anden grund ikke har en tillidsrepræsentant, må du selv være opsøgende i forhold til at få forhandlet din løn. Det samme gælder, hvis du er leder, og flere og flere ledere forhandler selv deres løn. Uanset om du har en tillidsrepræsentant eller ej, eller om du er leder, kan du altid få råd og vejledning og bistand i Danske Fysioterapeuters forhandlingsafdeling. Du kan på se hvem der er konsulent for din arbejdsplads, eller du kan kontakte servicelinien på telefon side 7

8 side 8

9 Barsel og omsorgsfravær Lovgivning og aftaler om barsel giver en række fleksible muligheder for at tilrettelægge barselsorlov, og som forældre har I en række muligheder for at tilrettelægge barselsorlov som I skal tage stilling til. Du finder uddybende information om barsel og omsorg på som supplerer denne kortfattede oversigt. Se evt. også under menupunktet Temaer, og for beregning af dagpenge, længde af orlov mv. Barselsfravær med løn for ansatte i stat, regioner og kommuner Barselsaftaler indenfor de offentlige ansættelsesområder forbedrer vilkårene for barselsorlov, i det der ydes sædvanlig løn under en del af fraværet. Løn under barselsfravær forudsætter, at din arbejdsgiver modtager de dagpenge du eller ville være berettiget til. det vil med andre ord sige, at du forbruger af din egen, eller jeres fælles dagpengeret når du modtager løn. Lovgivningen giver et forældrepar ret til dagpenge i tilsammen 52 uger fordelt således: Moren Moren Faren Forældrenes fælles dagpengeret Ret til dagpenge i 4 uger før fødslen Ret til dagpenge i 14 uger efter fødslen. Ret til dagpenge i 2 uger indenfor 14 uger efter fødslen - fædreorlov Ret til dagpenge i 32 uger efter 14. uge efter fødslen side 9

10 Samlet oversigt over barsel med løn og dagpenge: (bogstaverne refererer til beskrivelsen i skemaet på s. 11) Moren H A 8 ugers fravær med løn B 14 ugers fravær med løn D Op til 6 ugers fravær med løn F X ugers fravær med løn X ugers fravær med dagpenge 4 ugers dagpenge 14 ugers dagpenge Fælles 2 ugers dagpenge 6 uger 6 uger 6 uger 32 uger minus det antal uger, efter 14 uge, der er brugt til lønnede fraværs uger Faren C 2 ugers fravær med løn E Op til 6 ugers fravær med løn G X ugers fravær med løn X ugers fravær med dagpenge I Fødsel 14 uger 46 uger 32 ugers fælles dagpengeret, hvoraf uger kan konverteres til løn. Udnytter forælderen ikke fraværsretten kan lønretten ikke overføres til den anden forælder Til fleksibel fordeling forældrene i mellem eller fleksibel placering Du skal rette alle spørgsmål om barselsdagpenge til din hjemkommunes sygedagpengekontor, som administrerer og udbetaler dagpenge i forbindelse med din barselsorlov side 10

11 Oversigt over ret til fravær med løn for ansatte i stat, region eller kommune: (bogstaverne refererer til den samlede oversigt over barsel med løn og dagpenge se denne på s. 10) Hvornår Hvem Bemærkninger Før fødslen A Moren ret til lønnet Dagen for fødslen afslutter fravær i 6 uger fraværsperioden før nedkomsten. (statsansatte) eller Nedkomsttidspunktet har alene i 8 uger (regionalt og betydning for varigheden af fraværet kommunalt ansatte) før fødslen. Uudnyttet fravær med løn kan ikke overføres til tiden efter nedkomsten. Efter fødslen frem B Moren ret til lønnet Pligt til fravær i 2 uger. til og med 14. uge fravær i 14 uger C Faren ret til lønnet fravær i 2 uger Afholdes som 2 sammenhængende uger i forbindelse med fødslen, eller efter aftale inden for 14 uger. Efter 14. uge efter D Moren ret til lønnet Lønnet fravær skal afholdes før fødslen fravær i 6 uger ulønnet orlov. (6+6+6 fravær) Dette fravær med løn sker med træk på forældrenes fælles 32 ugers dagpengeperiode. E F G Faren ret til lønnet fravær i 6 uger Faren og moren tilsammen ret til lønnet fravær i 6 uger Lønnet fravær skal afholdes før ulønnet orlov. Faren kan evt. dele denne del af sit fravær, og evt. placere noget eller hele fraværet tidligere end 14. uge. Dette fravær med løn sker med træk på forældrenes fælles 32 ugers dagpengeperiode. Lønnet fravær skal afholdes før ulønnet orlov. Er forældrene ansat indenfor det samme område (fx det kommunale eller det regionale) kan retten til dette fravær med løn ( F + G ) højst udgøre 6 uger til sammen for forældrene. Forældrene fordeler fraværet med løn i mellem sig som de vil, og farens del kan evt. placeres tidligere end 14. uge. Er forældrene ansat indenfor forskellige områder f.eks. hhv. det regionale og kommunale område kan hver forælder afholde op til 6 ugers fravær med løn ( F + G = op til maksimalt 12 uger ) foruden eget 6 ugers fravær med løn. Dette fravær med løn sker med træk på forældrenes fælles 32 ugers dagpengeperiode. side 11

12 Yderligere Barselsfravær med dagpenge: Når jeres barselsfravær med løn udløber kan I afholde yderligere orlov ( H & I ) med dagpenge. Du oppebærer sædvanlig pensionsindbetaling mens du modtager dagpenge. Hvor mange ugers orlov med dagpenge I til sammen har tilbage når orlov med løn udløber afhænger af, hvor mange uger I tilsammen har afholdt barselsorlov med løn efter 14. uge: Eksempel: Har moren efter 14. uge afholdt 12 uger og faren 6 ugers fravær med løn har de forbrugt 18 af de 32 ugers fælles dagpengeret, og der resterer 14 ugers dagpengeret. Fleksibel barselsorlov: I kan vælge enten at 1) udskyde en del af orloven, eller 2) forlænge orloven. Desuden kan arbejdet 3) genoptages delvist under en del af barselsorloven. 1. Udskydelse af orlov kan være a) retsbaseret eller b) aftalebaseret a) En af forældrene kan udnytte retten til at udskyde mellem 8 og 13 ugers orlov til senere afholdelse inden barnet fylder 9 år. Den udskudte orlov skal afholdes i sammenhæng og retten til orlov bevares i et evt. nyt ansættelsesforhold. b) Du kan med din arbejdsgiver aftale udskydelse af op til 32 ugers orlov til senere afholdelse inden barnet fylder 9 år. Afholdelsen af den udskudte orlov sker efter aftale og ikke nødvendigvis i sammenhæng. En aftale om udskudt orlov skal fornys med en ny arbejdsgiver. I begge tilfælde er der tale om udskydelse af en del af fraværsretten, som ligger indenfor 46 uger efter nedkomsten. Det betyder at barnet vil være yngre end 46 uger når barselsorloven ophører. A og B kan kombineres. 2. Forlængelse af orlovsperioden Forældrene kan forlænge den samlede orlov ud over 46 uger med enten 8 uger (gælder alle) eller 14 uger (gælder ikke ledige). Forlænges orloven fordeles den samlede dagpengeret over en længere periode, hvorved indtægten pr. uge bliver mindre. Forældrene kan fordele den forlængede orlov i mellem sig som de vil. 3. Delvis genoptagelse af arbejdet Delvis genoptagelse af arbejdet kan ske efter aftale med arbejdsgiveren, og kan ske med eller uden forlængelse af den samlede barselsorlov. Du vil få løn for de timer du arbejder og dagpenge for den tid du afholder orlov. Delvis genoptagelse af arbejdet, hvor orloven udstrækkes med den tid arbejdet er genoptaget kan ske i perioder, hvor orloven på aftalebasis er udskudt til senere afholdelse. Dette giver mulighed for at afbryde orloven for at afvikle ferie undervejs i et orlovsforløb. Delvis genoptagelse af arbejdet efter fx 26 ugers orlov med løn, hvor orloven udstrækkes med den tid arbejdet er side 12

13 genoptaget, udelukker ikke, at du også udskyder en del af den resterende orlov til senere afholdelse. Dette giver mulighed for at arbejde på nedsat tid og samtidigt gemme noget orlov til senere. Hvis du har forlænget orloven med 8 eller 14 uger (jf. pkt. 2 ovenfor) kan du genoptage arbejdet delvist, men uden at orloven udstrækkes med den tid arbejdet er genoptaget delvist. Varslingsbestemmelser Du skal varsle din arbejdsgiver om orlov på bestemte tidspunkter. Du kan ændre varslet, hvis det nye varsel overholder fristerne. Hvis ikke andet er aftalt gælder følgende varslingsfrister: Hvem Hvad Hvornår Moren At du er gravid, og hvornår du forventer 3 mdr. før forventet nedkomst at påbegynde orlov Faren Placering af 2 ugers fædreorlov indenfor 4 uger før afholdelse de første 14 uger Faren Evt. placering af op til 12 ugers lønnet fravær 4 uger før afholdelse (egne 6 uger og fælles 6 ugers orlov med løn) indenfor de første 14 uger Moren og faren Placering af orlov, tidspunktet for genoptagelse Senest 8 uger efter fødslen af arbejdet, samt evt. udnyttelse af ret til udskydelse af orlov. Moren og faren Tidspunkt for afholdelse af retmæssig 16 uger før afholdelse udskudt orlov Moren og faren Tidspunkt for afholdelse af aftalebaseret 8 uger, hvis ikke andet er aftalt udskudt orlov side 13

14 Barselsorlov og ferie Du optjener ferie under for hele perioden hvor du, i et ansættelsesforhold, afholder barselsorlov med løn. Du skal dog være opmærksom på, at fratræder du din stilling beregnes den optjente feriegodtgørelse på baggrund af den udbetalte løn i optjeningsåret, men ikke for perioden, hvor du har afholdt barselsorlov med dagpenge. Du skal også være opmærksom på, at afbryder du din barselsorlov og udskyder resten mhp. at genoptage orloven efter ferieafholdelse kan du ikke samtidigt forlænge orloven. Læs yderligere på Omsorgsfravær Som ansat i stat, region eller kommune har du ret til at afholde omsorgsfravær med sædvanlig løn. Du kan afholde omsorgsfravær i halve eller hele dage, og fraværet skal varsles tidligst muligt. Ønsker du at afholde omsorgsdag i forlængelse af barns 1. og 2. sygedag vil tidligst muligt kunne være opfyldt med varsling på barnets 2. sygedag. Forældre ansat i regioner og kommuner, samt forældre ansat i staten efter , og statsligt ansatte forældre til børn født eller senere: Hver forælder har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn fra barnets første (kalenderår 0) til det syvende år (kalenderår 7), og er ikke betinget af ansættelse på fødselstidspunktet. Retten til omsorgsdage er uafhængig af ansættelsestidspunktet på året. Forældre ansat i staten før til børn født før Var du ansat i staten på det tidspunkt barnet er født har du ret til i alt 10 omsorgsdage som kan afholdes inden barnet fylder 18 år. Bortfald / overførelse af omsorgsdage Omsorgsdage bortfalder ved årets udgang såfremt de ikke er afholdt. Dog gælder, at ikke afholdte omsorgsdage for den nyfødte fra kalenderåret, hvor barnet er født/modtaget kan overføres til det følgende kalenderår. Er du i det følgende kalenderår fremdeles på orlov som følge af nedkomst/ adoption kan ikke afholdte omsorgsdage igen overføres til det følgende kalenderår. Overførselsmuligheden omfatter omsorgsdage for såvel den nyfødte som evt. søskende. side 14

15 Barns 1. og 2. sygedag Du har adgang til hel eller delvis tjenestefrihed med løn på den første og anden arbejdsdag, hvor det pga. barnets sygdom er nødvendigt at du selv passer barnet. Bliver barnet sygt på en arbejdsfri dag fx søndag er barnets 1. sygedag i denne sammenhæng mandag, hvis du skal arbejde mandag. Retten til fravær omfatter ansatte med børn under 18 år som har ophold hos den ansatte. Barnet skal opholde sig hos dig, men det er ikke et krav, at du har forældremyndigheden, eller at barnet har folkeregisteradresse hos dig. I vurderingen af retten til fravær indgår en afvejning af barnets alder, sygdommens karakter og forholdene på tjenestestedet. Der kan være helt særlige og tungtvejende grunde til at du skal være til stede på arbejdspladsen, og behov for frihed til pasning af barnet derfor ikke kan imødekommes. side 15

16 Arbejdstidsbestemmelser for kommunalt ansatte fysioterapeuter Hvilke bestemmelser du omfattes af afhænger af, om du er ansat som selvtilrettelæggende (se afsnit A), eller om du arbejder efter de almindelige arbejdstidsbestemmelser i den kommunale arbejdstidsaftale (se afsnit B) Som udgangspunkt tilrettelægger kommunalt ansatte fysioterapeuter selv deres egen arbejdstid, men det skal udtrykkeligt fremgå af dit ansættelsesbrev, at du er selvtilrettelæggende. Din leder kan vælge at planlægge din arbejdstid, hvilket så betyder at du ikke er selvtilrettelæggende. I så fald gælder alle bestemmelser i den kommunale arbejdstidsaftale. Afsnit A: Selvtilrettelæggende Som selvtilrettelæggende bestemmer din leder, hvilke arbejdsopgaver du skal varetage, mens du selv planlægger arbejdstiden med udgangspunkt i de arbejdsopgaver, du er ansat til at varetage. I visse situationer vil det være påkrævet at du er til stede på bestemte tidspunkter, f.eks. hvis bestemte opgaver kun kan udføres på et bestemt tidspunkt, hvis der møder som du skal deltage i mv. Bestemmelserne om selvtilrettelæggelse har udgangspunkt i, at arbejdstiden kan placeres i dagtimerne mandag til fredag, og at du selv planlægger arbejdstiden så den svarer til dit gennemsnitlige ugentlige timetal. Du må selv kompensere med færre timer i én uge, hvis du i en anden uge har arbejdet flere timer end du er ansat til. Hvis der undtagelsesvist forekommer opgaver, der skal løses udenfor dagtimerne mandag til fredag skal der indgås en lokal aftale herom, samt aftale om hvilken betaling du får. Kan man ikke blive enige om andet gælder de takster, der fremgår af den kommunale arbejdstidsaftale (se afsnit B). Som selvtilrettelæggende får du ikke overarbejdsbetaling, men viser det sig over en 3 måneders periode at du arbejder mere end du er ansat til skal du og din leder aftale en tilpasning af arbejdsopgaverne, eller hvordan den ekstra tid honoreres. Søgnehelligdage og særlige fridage: Du har fri på Søgnehelligdage og særlige fridage. Der gives ikke erstatningsfrihed, hvis en søgnehelligdag eller særlig fridag falder på en dag, hvor du i forvejen har fri. Særlige fridage: d. 24. og 31. december hele dagen d. 1. maj og Grundlovsdag fra kl. 12 side 16

17 Afsnit B: Arbejder i vagtplan (ikke selvtilrettelæggende) Din leder planlægger og tilrettelægger din arbejdstid. Du skal kende din tjenesteplan (mødetider og fridage) med 4 ugers varsel, og den daglige arbejdstid kan planlægges til at udgøre mellem 5 og 10 timer for ansatte, med et ugentligt timetal på 30 timer eller mere. Arbejdstidsbestemte ydelser: Tillæg kan ydes som betaling eller tilsvarende afspadsering. Tillæg beregnes pr. påbegyndte halve time. Det drøftes og aftales lokalt, hvordan arbejde på særlige tidspunkter honoreres. Såfremt der ikke aftales andet udbetales aften- og nattillæg, mens arbejdsgiveren beslutter hvilken honoreringsform der anvendes for arbejde på lørdage, søndage og Søgnehelligdage, samt ved mer- og overarbejde. Aftales ikke andet gælder følgende takster: Tillæg for tjeneste mellem kl og 23.00, alle dage 27 % tillæg Tillæg for tjeneste mellem kl og 06.00, alle dage 32,5 % tillæg Tillæg for tjeneste lørdage mellem og % tillæg Tillæg for tjeneste søn- og søgnehelligdage, samt på særlige fridage 50 % tillæg Aften- og nattillæggene, samt lørdag og søn-og helligdagstillæggene er pensionsgivende med 2 % Ulempeydelser pr. 1. april 2009 Overarbejde Tillæg pr. gang for mer- og overarbejde udover 1 time, der ikke er varslet dagen forud Tillæg pr. gang for delt tjeneste Godtgørelse pr. time, der omlægges med kortere varsel end 4 døgn. Tillæg for inddraget fridøgn med kortere varsel end 14 døgn 50 % tillæg 34,23 kr. 41,44 kr. 37,83 kr. 554,90 kr. Tilkald Ved tilkald på fridøgn (alle), Søgnehelligdag (alle) og frihedsperioder på 24 timer eller mere (kun fuldtidsansatte) honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 6 timer. Ved tilkald mellem to døgns tjenester, samt deltidsansattes tilkald bortset fra tilkald på fridøgn eller Søgnehelligdage, honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 3 timer. Timerne præsteret under tilkald er pensionsgivende med 2 %. Søgnehelligdage og særlige fridage: Bestemmelserne er de samme som de, der gælder for regionalt ansatte se afsnittet på s.19 side 17

18 Arbejdstidsbestemmelser for regionalt ansatte fysioterapeuter Din leder planlægger og tilrettelægger din arbejdstid. Du skal kende din tjenesteplan (mødetider og fridage) med 4 ugers varsel, og den daglige arbejdstid kan udgøre mellem 5 og 12 timer for ansatte med et ugentligt timetal på 30 timer eller mere. Arbejdstiden opgøres over en normperiode på 14 uger, hvis ikke andet er aftalt mellem Danske Fysioterapeuter og arbejdsgiveren. Der kan ikke planlægges med delt tjeneste, og ændringer af arbejdstiden skal varsles i arbejdstiden. Arbejdstidsbestemte ydelser: Tillæg ydes som betaling eller tilsvarende afspadsering. Tillæg beregnes pr. påbegyndte halve time. Det drøftes og aftales lokalt, hvordan arbejde på særlige tidspunkter honoreres. Såfremt der ikke aftales andet udbetales aften- og nattillæg, mens arbejdsgiveren beslutter hvilken honoreringsform der anvendes for arbejde på lørdage, søndage og Søgnehelligdage, samt ved mer- og overarbejde. Aftales ikke andet gælder følgende takster: Tillæg for tjeneste mellem kl og alle dage Tillæg for tjeneste mellem kl og alle dage Tillæg for tjeneste mellem lørdage og søndage samt på særlige fridage fra kl Tillæg for tjeneste søgnehelligdage Ulempeydelser pr. 1. april 2009 Overarbejde Tillæg pr. gang for mer- og overarbejde udover 1 time, der ikke er varslet dagen forud Godtgørelse pr. time, der omlægges med kortere varsel end 1 døgn. Tillæg for inddraget fridøgn med kortere varsel end 14 døgn 27 % tillæg 30,5 % tillæg 40 % tillæg 50 % tillæg 50 % tillæg 32,75 kr. 36,20 kr. 357,17 kr. Tilkald Ved tilkald på fridøgn (alle), Søgnehelligdag (alle) og frihedsperioder på 24 timer eller mere (kun fuldtidsansatte) honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 6 timer. Ved tilkald mellem to døgns tjenester, samt deltidsansattes tilkald bortset fra tilkald på fridøgn eller Søgnehelligdage, honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 3 timer. side 18

19 Særlige fridage og Søgnehelligdage for fysioterapeuter, der arbejder i vagtplaner (både regionalt og kommunalt ansatte) På særlige fridage har alle i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges. Der ydes ikke erstatningsfrihed til de der må arbejde, eller hvis en særlig fridag falder på en dag, hvor man i forvejen har fri. På Søgnehelligdage (en helligdag, der falder på en anden dag end søndag) er udgangspunktet, at alle har fri. De, der skal arbejde får erstatningsfrihed. Når der forekommer en Søgnehelligdag skal der placeres en ekstra frihedsperiode på 35 timer i normperioden for hver Søgnehelligdag. Der skal samtidig ske en nedskrivning af normtimetallet svarende til den gennemsnitlige daglige arbejdstid. Læs nærmere på Særlige fridage for fysioterapeuter der arbejder i vagtplaner: Alle områder 24. december Juleaftensdag sidestilles med en Søgnehelligdag Det regionale område 1. maj, 5. juni og 31. december Særlig fridage fra kl København og Frederiksberg Kommuner, samt kommuner i det tidligere Københavns Amt 1. maj, Sidestillet med en Søgnehelligdag 5. juni Sidestillet med en Søgnehelligdag fra kl december Normal arbejdsdag efter ydes aftentillæg Det øvrige KL-område 1. maj, 5. juni og 31. december Særlig fridage fra kl side 19

20 Beklædningsgodtgørelse Er du ansat som fysioterapeut i en region ledende fysioterapeut i en region fysioterapeut i en kommune eller ledende fysioterapeut ansat i København eller Frederiksberg kommune er du berettiget til beklædningsgodtgørelse, hvis du ikke får stillet tjenestedragt til rådighed. Skal du vaske får du også godtgørelse her for. Månedligt beløb pr. 1.april 2009 beløbet ydes uafhængigt af beskæftigelsesgrad og er ikke pensionsgivende Sørger selv for tjenestedragt og vask 262,04 Sørger selv for tjenestedragt, men ikke vask 124,34 Vasker selv tjenestedragt (gælder kun kommunale fysioterapeuter) 137,70 På det kommunale område kan der lokalt indgås afvigende aftale. side 20

21 Seniorbonus I januar 2009 trådte den særlige ordning om seniorbonus i kraft. Ordningen udmøntes forskelligt på de tre overenskomstområder. Hold øje med, at du får udbetalt/ får afholdt det rigtige. I regionerne er udgangspunktet, at du får udbetalt en kontant bonus i januar måned. Den er aldersbestemt og udbetales i 2009 på baggrund af din alder ved udgangen af I 2010 udbetales den på baggrund af din alder ved udgangen af 2009 osv. 2,0 procent ved 60 år 2,3 procent ved 61 år 2,7 procent ved 62 år og derover Du kan hvert år i oktober vælge at veksle din kontante bonus til henholdsvis 2, 3 eller 4 fridage, kompetenceudvikling eller pensionsindbetaling det kommende kalenderår. Hvis du vælger at veksle din bonus til fridage afregnes 1 fridag med 0,4 procent og eventuelt restbeløb udbetales. I kommunerne er udgangspunktet, at du får ret til at holde flere fridage fra og med det kalenderår, du fylder 60, dog tidligst i dage ved 60 år 3 dage ved 61 år 4 dage ved 62 år og derover Du kan hvert år i oktober vælge at veksle dine fridage til en økonomisk bonus eller pensionsindbetaling det kommende kalenderår. Den udbetales i så fald i slutningen af det kommende kalenderår. Hvis du vælger at veksle dine fridage til løn, afregnes de med din faktiske timelønspris. I staten er udgangspunktet, at du selv kan rette henvendelse og ønske bonus, pension eller fridage, når du opfylder alderskriteriet. Hvis ikke du selv retter henvendelse, udbetales bonussen ved udgangen af fødselsåret, altså i forbindelse med at du fylder år næste gang. Ordningen gælder først fra du fylder 62. Til gengæld er bonussen større, nemlig 2,9 procent alle årene. Du kan veksle op til 4 dage det første år og op til 6 dage de efterfølgende år. side 21

22 Opsigelsesvarsler Funktionærloven: Fra arbejdsgiverside: Ansættelse Varsel: hvis prøvetid er aftalt inden 2 1/2 måneds ansættese Inden 5 måneders ansættelse Inden 2 år og 9 måneders ansættelse Inden 5 år og 8 måneders ansættelse Inden 8 år og 7 måneders ansættelse Efter 8 år og 7 måneders ansættelse 14 dage 1 måned til en måneds udgang 3 måned til en måneds udgang 4 måned til en måneds udgang 5 måned til en måneds udgang 6 måned til en måneds udgang Fra lønmodtagerside 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Hvis prøvetid er aftalt se ansættelsesbrev. Opsigelsesvarslet skal være meddelt skriftligt senest den sidste i den måned,efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe. side 22

23 Basisstillinger i Kommunerne ændringer 1. april 2009 Regulering af løn og tillæg Din løn og tillæg reguleres pr. 1. april 2009 med 0,2 %. Særlige lønændringer Der bliver indført et nyt løntrin 9 i Sundhedskartellets lønmodel, hvor de medarbejdere, der den 31. marts 2009 er på løntrin 8, bliver indplaceret. Fremover kan løntrin 9 bruges i lokale forhandlinger, når lønnen skal hæves for medarbejdere, der i dag er placeret på de øverste trin i lønskalaen, fx fordi de har særlige kompetencer eller er ansat i særlige stillinger. fysioterapeuter på løntrin 6 bliver hævet til løntrin 7. kliniske undervisere på løntrin 7 bliver hævet til løntrin 8. alle medarbejdere på løntrin 7 bliver hævet til løntrin 8. alle medarbejdere på løntrin 8 bliver hævet til det nye løntrin 9, som udgør kr. (område 0) om året pr. 1. april 2009 (se tabellen s. 38) I forbindelse med ændringen bevarer du lokalt aftalte tillæg/trin med mindre andet er aftalt lokalt. Højere pensionssats For fysioterapeuter og kliniske undervisere forhøjes pensionsprocenten fra 16,00 pct. til 16,25 pct. Hvis man lokalt har aftalt en højere pensionssats, bliver forbedringen bevaret. Man får samme stigning, som alle andre i tilsvarende stillinger, og den lokale forbedring flyder ovenpå, med mindre andet er aftalt lokalt. Pension af tillæg for aften-, nat-, weekendarbejde m.v. Tillæg for aftenarbejde, natarbejde, weekendarbejde mv. bliver pensionsgivende med 2 %. Det vil fremgå af den nye overenskomst, hvilke særydelser der bliver pen sionsgivende. Værn om fritiden Det bliver dyrere for arbejdsgiverne at gøre indgreb i medlemmernes fritid, idet godtgørelsen for inddragelse af fridøgn bliver forhøjet og tillæggene stiger for arbejde uden for normal arbejdstid. Som ansat i en kommune, får du: Godtgørelsen for inddragelse af fridøgn bliver forhøjet til 554,90 kr. Nattillægget mellem kl og kl forhøjes fra 30,5 pct. til 32,5 pct. Lørdagstillægget for arbejde i tidsrummet mellem kl og kl forhøjes fra 26 pct. til 28 pct. side 23

24 side 24

25 lederne i Kommunerne ændringer 1. april 2009 Regulering af løn og tillæg Din løn og tillæg reguleres pr. 1. april 2009 med 0,2 %. Særlige lønændringer Alle løntrin på lederlønskalaen bliver for højet med 1,8 pct. Samtidig sker der følgende særlige lønstigninger: Hvis du er grundlønsindplaceret på L3, bliver du løftet til L5. Hvis du i dag er grundlønsindplaceret på L5, bliver man løftet til L6. Hvis du har fået en lønforbedring i form af tillæg eller højere løntrin, kan der modregnes med forskellen mellem den nye og den gamle grundløn før lønstigningen. Lokal løn Der er afsat nye midler i form af 1,25 % af lønsummen pr. den 1. april 2009 til lokale lønforhandlinger til fysioterapeuter i ledende stillinger. Højere pensionssats For ledende fysioterapeuter i en kommune forhøjes pensionsprocenten fra 16,00 pct. til 16,98 pct. Hvis man lokalt har aftalt en højere pensionssats, bliver forbedringen bevaret. Man får samme stigning, som alle andre i tilsvarende stillinger, og den lokale forbedring flyder ovenpå, med mindre andet er aftalt lokalt. side 25

26 Basisstillinger i Regionerne ændringer 1. april 2009 Regulering af løn og tillæg Din løn og tillæg reguleres pr. 1. april 2009 med 0,2 %. Særlige lønændringer Forkortet gennemløbstid For fysioterapeuter forkortes gennemløbet på lønskalaen. Det betyder, at du rykker fra løntrin 4 til løntrin 6 efter seks års erfaring (mod tidligere otte år). Med erfaring menes et antal års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelse. Til erfarne fysioterapeuter For fysioterapeuter med minimum ti år erfaring ydes et pensionsgivende tillæg på kr. om året ( niveau). Tillægget udbetales løbende med 1/12 pr. måned. Denne lønstigninger kommer oven i den lønindplacering og de tillæg, du allerede har, med mindre andet er aftalt lokalt. Lokal løn Der er afsat nye midler i form af 0,8 % af lønsummen pr. den 1. april 2009 til lokale lønforhandlinger, til fysioterapeuter i basisstillinger. Der er sammen med arbejdsgiverne lavet fælles retningslinjer for den gode lokale forhandling, og lønstatistikken er forbedret. Højere pensionssats For ikke ledende fysioterapeuter forhøjes pensionsprocenten fra 16,00 pct. til 16,03 pct. Hvis man lokalt har aftalt en højere pensionssats, bliver forbedringen bevaret. Man får samme stigning, som alle andre i tilsvarende stillinger, og den lokale forbedring flyder ovenpå, med mindre andet er aftalt lokalt. side 26

27 Lederne i Regionerne ændringer 1.april 2009 Regulering af løn og tillæg Din løn og tillæg reguleres pr. 1. april 2009 med 0,2 %. Særlige lønstigninger Ledende fysioterapeuter, der pr. 31. marts 2009, er indplaceret på L1 rykker op til det nye L3. Har du tidligere fået en lønforbedring i form af tillæg eller højere løntrin kan der modregnes med forskellen mellem L1 og L2 før lønstigningen. Alle ledere, som er indplaceret på L5 eller L6, hæves til L7. Der bliver ikke modregnet i de nuværende tillæg i forbindelse med oprykningen. Mindste-grundlønnen for ledende fysioterapeuter hæves fra det nuværende L1 til det nye L3. Lokal løn Der er afsat nye midler i form af 1,25 % af lønsummen pr. den 1. april 2009 til lokale lønforhandlinger for ledende fysioterapeuter. Særlige lønændringer Lederlønskalaen ændres, og løntrinnene på den nuværende lederskala bliver forhøjet. Der indføres et nyt L1 svarende til det gamle L1 + 0,5 pct. L1 hæves med 1,8 pct. og bliver til nyt L2. L2 hæves med 3,6 pct. og bliver til nyt L3. L3 hæves med 3,6 pct. og bliver til nyt L4. L4 hæves med 3,6 pct. og bliver til nyt L5. L5 hæves med 3,6 pct. og bliver til nyt L6. Det nuværende løntrin L6 udgår. L7 hæves med 1,6 pct. L8 hæves med 0,8 pct. L9 hæves med 0,6 pct. L10 hæves med 0,4 pct. Højere pensionssats For ledende fysioterapeuter ansat i en region forhøjes pensionsprocenten fra 16,00 pct. til 16,03 pct. Hvis man lokalt har aftalt en højere pensionssats, bliver forbedringen bevaret. Man får samme stigning, som alle andre i tilsvarende stillinger, og den lokale forbedring flyder ovenpå, med mindre andet er aftalt lokalt. side 27

28 Løn i staten Arbejdstilsynet og andre stillinger. Danske Fysioterapeuter har sammen med Ergoterapeutforeningen en organisationsaftale, der dækker henholdsvis fysioterapeuter, der ansættes som tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og andre stillinger der oprettes i staten, og som ikke er omfattet af en underviseroverenskomst. Stillingerne er omfattet af ny løn, og der kan derfor aftales tillæg i forbindelsen med ansættelsen, samt ved de årlige lønforhandlinger. Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du aldrig tiltræder en stilling i Arbejdstilsynet uden at lønnen er på plads. Kontakt tillidsrepræsentanten eller forhandlingsafdelingen for yderligere vejledning i forbindelse med ansættelse. Basisløn Arbejdstilsynet pr.år ,66 Basisløn Arbejdstilsynet pr.mdr ,64 Pensionsprocenten er 18,0. Nyoprettede stillinger Hvis du søger en nyoprettet stilling i staten uden for Arbejdstilsynet eller undervisningsområdet, skal der indgås en aftale mellem Danske Fysioterapeuter og arbejdsgiveren om en basisløn. Kontakt altid forhandlingsafdelingen, inden du tiltræder en nyoprettet stilling i staten. Undervisere ved Professionshøjskoler (University College ) Undervisere ved fysioterapeutuddannelsen og andre mellemlange videregående uddannelser, ansættes i et adjunktforløb, der som udgangspunkt er på 4 år. Derefter skal der ske en lektorbedømmelse for at opnå fastansættelse. Lønnen fastsættes med udgangspunkt i et 8 trins basislønforløb. Der er aftalt forbedringer af trinene med virkning fra 1. oktober Hvert trin er 1-årigt og ved de første 7 trin sker oprykningen automatisk. Det 8. trin er kun automatisk for cand. cur, cand.scient.soc og cand.scient.san. For øvrige uddannelser kan lønstigningen til trin 8 aftales ved lokal forhandling. Indplacering ved nyansættelse sker på baggrund af relevant erfaring. Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis skal være undervisningserfaring, men blot erfaring, der er relevant for ansættelsen. Husk også at såvel indplaceringen på basistrin, som evt. kvalifikations og funktionsløn skal aftales i forbindelse med ansættelsen. side 28

29 Der udmøntes automatisk et adjunkttillæg i adjunktperioden. Ved positiv lektorbedømmelse erstattes adjunkttillægget af et lektor tillæg, der er anført i overenskomsten med et minimumsbeløb. Der skal ved udmøntning af lektortillæg konkret tages stilling til den samlede løn og til hvilke tillæg der skal videreføres. Danske Fysioterapeuter betragter ikke automatisk modregning af lektortillæg i tidligere aftalte tillæg for værende i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. Udover adjunkt og lektortillæg er der mulighed for lokalt aftalte tillæg. Professionshøjskolerne (University College) trin årligt Pr. mdr , , , , , , , ,33 adjunkttillæg lektortillæg Pensionsprocenten er 18,0. Timelønnet undervisning ved fysioterapeutuddannelsen følger som udgangspunkt sats II i Finansministeriet cirkulærer om timelønnet undervisning, som pt udgører 446,28 kr inkl 60 minutters forberedelse. Lærere ved social og sundhedsuddannelserne (SOSU-skolerne) Social- og sundhedsuddannelserne blev overflyttet fra de tidligere amter til staten i 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Pr. 1.april 2008 er skolerne omfattet af en statslig overenskomst, der er identisk for alle undervisere, uanset om de har en grunduddannelse som lærer eller har en sundhedsfaglig grunduddannelse. Lærerne indplaceres på et af tre basistrin afhængig af antal års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen. Hvert trin er 4 årigt og på hvert trin udmøntes et undervisertillæg. De tidligere stedtillægsområder er sammenlagt til to løngrupper: En for provinsen og en for hovedstaden. Lærerne på Sosuskolerne Basistrin Provins årligt Pr mdr Basistrin hovedstad Tillæg på trin ,50 Tillæg på trin ,17 Pensionsprocenten er 17,3. side 29

30 Ledere ved Professionshøjskoler (University College ) Ledere ved professionshøjskoler indplaceres på et af tre basistrin. Indplaceringen sker på baggrund af, hvor i ledelseslaget (organisationen) stillingen er placeret. På grund af de igangværende fusioner og omstruktureringer på området, kan der være midlertidg tvivl om basislønnen for de enkelte lederstillinger. Kontakt forhandlingsafdelingen, hvis du er i tvivl. Organisationsaftalen er fra 2007, og skal genforhandles indenfor nærværende overenskomstperiode. Basistrin Basistrin Basistrin Pensionsprocenten er 18,0. Der kan lokalt forhandles tillæg til basislønnen. Desuden kan der forhandles resultatlønskontrakter og merarbejdsaftaler. Kontakt altid forhandlingsafdelingen angående vilkår, inden du tiltræder en lederstilling i staten. Regulering af tillæg ( omregningsfaktor) Tillæg aftales i niveau. For at finde det aktuelle beløb skal du gange med 1, Eksempel: Et tillæg på i 97 niveau svarer til ,80 pr. 1. april side 30

31 Løn til privatansatte Uden overenskomst Skal du ansættes i en privat virksomhed med fx rådgivning, forebyggelse, genoptræning og andet konsulentarbejde eller i praksis, hvor der ikke er en overenskomst, skal du selv forhandle din løn og ansættelsesvilkår. Danske Fysioterapeuter anbefaler en vejledende mindsteløn pr. 1. april 2009: Kr ,- pr. måned Kr. 205,- pr. time Beløbet er beregnet på baggrund af et gennemsnit af de offentlige lønninger + pension på det kommunale og regionale område, og indeholder pension, betalt frokost og den 6. ferieuge. Det betyder omvendt, at beløbet ikke indeholder fuld løn under barsel og barns 1. og 2. sygedag, seniorordninger og andre vilkår fra det offentlige område. Disse vilkår skal du således selv forhandle med din arbejdsgiver. Pensionsprocenten på det offentlige område er pr. 1. april %. På det private område skal du i praksis selv tage stilling til, om du vil indbetale en bestemt procentsats af din løn til en pensionsordning, eller om du vil have den fulde løn udbetalt. Du har også mulighed for at aftale, at din arbejdsgiver indbetaler en del af pensionen. Har du ikke betalt frokost og den 6. ferieuge, kan du således argumentere for, at du, på den baggrund, skal have en højere løn end den vejledende mindsteløn. Værdien af betalt frokost udgør 37/34,5 dele af lønnen, og den vejledende mindsteløn bør derfor være på ,- kr., hvis du ikke har betalt frokost. Værdien af den 6. ferieuge er på ca. 2,5 % af den vejledende mindsteløn. Den vejledende mindsteløn reguleres svarende til det offentlige (ansatte i regionerne) overenskomstresultat og på samme tidspunkter 1. april og 1. oktober Det er vigtigt at være opmærksom på, at lønnen er vejledende. Det betyder, at du bør forhandle en højere løn, hvis du har lang anciennitet, specielle kompetencer, særlige opgaver eller der er andre forhold, som kan gøre sig gældende. Når du skal forhandle løn, skal du overveje dine kompetencer. Det kan være kurser, særlig erfaring fra tidligere ansættelser, og du kan have personlige kvalifikationer som fx at være udviklingsorienteret, fleksibel, kundeorienteret mv. Det er også en mulighed, at man i kontrakten aftaler, at lønnen skal genforhandles, når der er gået fx 4-6 måneder. Det kan ofte løse op for en fastlåst forhandlingssituation. Det er vigtigt, at du ikke skriver din kontrakt under, før løn- og ansættelsesvilkår er aftalt. Du kan i Danske Fysioterapeuters standardkontrakt se hvad du skal være opmærksom på. Det er altid en god idé, at kontakte sekretariatet i Praksis og Privat og få set din kontrakt igennem. side 31

32 Med overenskomst I flere af Danske Fysioterapeuters overenskomster på det private arbejdsmarked er der ofte aftalt regler/vilkår svarende til det offentlige område. Det gælder fx barselsregler, barns 1. og 2. sygedag, aftaler om 6 ugers ferie samt en pensionsordning hvor arbejdsgiver betaler det fulde bidrag (16-18 %). På samme måde, er der i flere overenskomster aftalt, at det er de offentlige løntakster der er finder anvendelse. KTO-lønsatserne, som gælder i visse overenskomster, fremgår ikke i dette magasin men kan findes på fysio.dk under løn og ansættelse. Du kan få oplyst om der er indgået overenskomst med din arbejdsgiver ved at kontakte Forhandlingsleder Jesper Malling telefon eller privatansatte fysioterapeuter er der ikke umiddelbart nogen sammenlignelig overenskomst, og flere kommuner anvender derfor den vejledende mindsteløn for privatansatte, ved flexjob i det private for så vidt angår lønnen. Derudover kan der aftales andre vilkår. Flexjob i det private Flexjob er en stilling på særlige vilkår, hvor der ydes tilskud til lønnen fra kommunen. Der kan oprettes flexjob både i det offentlige og i det private, og der kan også gives tilskud til selvstændige erhvervsdrivende. Det er din kommune som vurderer om du er berettiget til flexjob, og du får yderligere oplysninger i din hjemkommune. Løn- og arbejdsvilkår i flexjob Lønnen fastsættes som udgangspunkt efter den offentlige overenskomst, som gælder på det område, hvor flexjobbet oprettes. Oprettes flexjobbet på et område, som ikke er dækket af en kollektiv overenskomst, bruger man en overenskomst på sammenlignelige områder. For side 32

33 Honorarer og satser Hvis du påtager dig en konsulentopgave, en undervisningsopgave eller et foredrag, så skal du være opmærksom på, at du selv skal aftale honoraret. For der findes ikke overenskomstaftalte takster for den slags opgaver, hverken for privat eller offentligt ansatte. Danske Fysioterapeuter har til det brug gennem mange år udarbejdet vejledende takster, som du kan tage udgangspunkt i, når honoraret skal aftales. Der tillægges normalt ikke pension eller feriepenge af den type honorarer. Det vil være relevant at drøfte dækning af transportudgifter, f.eks kilometergodtgørelse, hvis der er kørsel forbundet med opgaven. De vejledende takster er opdelt i fire niveauer, der ud over en timeløn indeholder nogle anbefalinger af, hvornår eller af hvem satserne kan anvendes. Det står dig frit for at aftaler højere satser, ligesom du kan aftale en differentieret aflønning, med en høj sats for de første timer og en lavere for de efterfølgende, hvis det drejer sig om en større opgave. Takst 1 498,- Anbefales ved undervisning på et grundlæggende niveau, f.eks hvor målgruppen er borgere, idrætsudøvere, uuddannet personale, forældre. Eller konsulentopgaver, der ikke kræver stor forberedelse. Takst 2 629,- Anbefales ved undervisning af andre faguddannede, f.eks pædagoger, sygeplejersker, lærere eller andre terapeuter. Eller konsulentopgaver, der kræver mere forberedelse, en større forundersøgelse eller er forbundet med administrative opgaver, der ikke aflønnes separat. Takst ,- Anbefales ved foredragsvirksomhed, på temadage, konferencer og lign. Taksten kan f.eks anvendes for den første time, og en lavere takst for de efterfølgende timer, hvor der kræves deltagelse men ikke oplæg. Takst ,- Anbefales ved foredragsvirksomhed, hvis foredraget har et akademisk niveau og du har kompetencer på f.eks master, kandidat niveau eller du har en phd. Der kan også være tale om specialistgodkendte. side 33

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere