privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse i et nyt job. Arkitektforbundet kan bruge lønstatistikken, når der skal formuleres lønpolitik og fastsættes overenskomstkrav. Af hensyn til lønstatistikkens troværdighed og medlemmernes løn- og ansættelsesinteresser er det derfor afgørende, at så mange medlemmer som muligt deltager i lønundersøgelsen. Hvordan er statistikken lavet? Statistikken er udarbejdet på grundlag af en lønundersøgelse blandt samtlige medlemmer. I slutningen af oktober måned 2013 udsendtes til de medlemmer med registret adresse med link til et elektronisk spørgeskema. Besvarelsen var anonym, og alle data er blevet behandlet med fortrolighed. Dataindsamlingen blev afsluttet i midten af december medlemmer har svaret på lønstatistikken. Dette giver en svarprocent på ca. 28 %. Hvordan kan du bruge lønstatistikken? Lønstatistikken viser et øjebliksbillede af medlemmernes løn i oktober måned Og den kan anvendes til at finde den rigtige løn til dig. Der er en række indgange til dette tal: w Dit afgangsår dvs. det år, du blev færdiguddannet som arkitekt fra en af arkitektskolerne. w Din anciennitet fx det løntrin, du er på afhængig af det antal år og måne- der, du har været ansat, fra du blev færdiguddannet. w Dit ansættelsesområde Privat: Danske Ark-området eller andet privat ansættelsesområde. Offentligt: regions-, kommunal- eller statsansat w Din primære arbejdsfunktion administrativt arbejde, projektledelse, projektering/ skitsering, undervisning/ forskning, byplanlægning, byggerådgivning, IT-funktioner m.m. Disse indgange kan enkeltvis eller i kombination med tabeller og figurer i lønstatistikken give dig et bud på den løn, du skal sammenligne din nuværende løn med, eller den løn du kan bruge som udgangspunkt i en lønforhandling. Hvornår kan du opnå højere løn? Mulighederne for at rejse krav om højere løn varierer inden for de forskellige ansættelsesområder. Men der skal altid være en begrundelse for kravet (nye arbejdsfunktioner, mere ansvar, udvikling etc.) Et ønske om højere løn er ikke nok. Kravet skal understøttes af saglige argumenter. Når du får nye opgaver, hvor du er ansat. Uanset om du er ansat på overenskomstområdet eller uden for dette, er du berettiget til en højere løn, hvis nye arbejdsopgaver giver dig større ansvar (Få en skriftlig aftale og en arbejdsbeskrivelse). Når du søger nyt arbejde. Ved et nyt ansættelsesforhold skal lønnen forhandles og fastsættes. w Hvad får du i løn nu? w Hvad er dit nye lønkrav? w Hvad er din smertegrænse? Sig aldrig dit nuværende job op, før din nye løn er forhandlet på plads. Kontakt tillidsrepræsentanten på den nye arbejdsplads eller Arkitektforbundets sekretariat. Hjælp til læsning af statistikken For at kunne sammenligne forskellige ansættelsesområder er lønnen opgivet som bruttoløn i alle tabeller og figurer. Dvs. lønnen er inklusiv tillæg og pension, både dit eget og arbejdsgivers eventuelle pensionsbidrag. Gennemsnit er almindeligt matematisk gennemsnit. Median er den midterste løn i gruppen, svarende til den løn, hvor 50 % i gruppen har en lavere løn, og 50 % i gruppen har en højere. Nedre kvartil svarer til lønnen, hvor der er 25 % af medlemmerne i gruppen, der har en lavere løn. Øvre kvartil svarer til lønnen, hvor der er 75 % af medlemmerne i gruppen, der har en lavere løn. Mere information Har du spørgsmål eller ønsker om mere detaljerede oplysninger, kan du altid kontakte Arkitektforbundets sekretariat på telefon

2 privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten Tabel 1: Afgangsår. Bruttoløn pr. måned med tillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag Afgangsår Antal medlemmer Gennemsnit kr. Median Nedre kvartil kr. Øvre kvartil kr I alt Tabel 2: Afgangsår i 5-årsgrupper. Bruttoløn pr. måned med tillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag. Afgangsår I alt arkitektforbundet lønstatistik 2013

3 privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten Tabel 3: Lønbånd eller trin. Bruttoløn pr. måned med tillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag. Anciennitet Anciennitet Anciennitet Anciennitet Anciennitet Anciennitet Anciennitet Anciennitet 8 og derover Anciennitet: Andet eller ved ikke Trin Trin Trin Trin Trin Trin 6 2 Trin 7 3 Trin 8 3 Trin Trin 10 3 Trin 11 2 Trin 12 2 Trin Trin: Andet eller ved ikke Uoplyst 2 I alt Tabel 4: Arbejdsområde. Bruttoløn pr. måned med tillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag. Administrativt arbejde 2 Design: Grafiskdesign, møbeldesign eller lign. 3 Konkurrencer Ledelse Projektledelse Sagsarkitekt Salg 3 Skitsering/projektering Undervisning, kommunikation eller formidling Andet Uoplyst 3 I alt Figur 4: Arbejdsområde. Bruttoløn pr. måned med tillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag. arkitektforbundet lønstatistik

4 privatansatte arkitekter uden for danske ark overenskomsten Tabel 5: Afgangsår. Bruttoløn pr. måned, inkl. tillæg og pensionsbidrag og og I alt Tabel 6: Afgangsår i 5-års grupper. Bruttoløn pr. måned, inkl. tillæg og pensionsbidrag I alt Figur 6: Afgangsår i 5-års grupper. Bruttoløn pr. måned, inkl. tillæg og pensionsbidrag. 4 arkitektforbundet lønstatistik 2013

5 privatansatte arkitekter uden for danske ark overenskomsten Tabel 7: Branche. Bruttoløn pr. måned, inkl. tillæg og pensionsbidrag. Byfornyelse-, bygge- og boligselskab Entreprenørvirksomhed Finanssektoren 2 Formidling Handel og service/ konsulentvirksomhed Industri- og håndværksvirksomhed Rådgivende ingeniøreller arkitektfirma Tegnestue - arkitektvirksomhed eller designvirksomhed Andet Uoplyst 1 I alt Tabel 8: Arbejdsområde. Bruttoløn pr. måned, inkl. tillæg og pensionsbidrag. Administrativt arbejde Design: Grafiskdesign, møbeldesign eller lign It-udvikling Konkurrencer Ledelse Projektledelse Sagsarkitekt Salg Skitsering/projektering Undervisning, kommunikation eller formidling Andet Uoplyst 1 I alt Figur 8: Arbejdsområde. Bruttoløn pr. måned, inkl. tillæg og pensionsbidrag. arkitektforbundet lønstatistik

6 offentligt ansatte arkitekter Tabel 9: Afgangsår. Brutoløn pr. måned, inkl. tillæg og pensionsbidrag Afgangsår 1975 og og og og og og Uoplyst I alt Tabel 10: Afgangsår i 5-års intervaller. Bruttoløn pr. måned inkl. tillæg og pensionsbidrag Uoplyst I alt arkitektforbundet lønstatistik 2013

7 offentligt ansatte arkitekter Tabel 11: Arbejdsområde, bruttoløn pr. måned inkl. tillæg og pensionsbidrag. Administration All-round arbejde Byggerådgivning Byggesagsbehandling Byplanlægning Ledelse Projektledelse Restaurering, byfornyelse, lign Undervisning, formidling, forskning eller lign Andet I alt Tabel 12: Stillingsniveau, bruttoløn pr. måned inkl. tillæg og pensionsbidrag. Akademisk medarbejder Direktør - Kommunaldirektør- Departementchef - Rektor 1 Forvaltningschef - Forvaltningsdirektør - Professor 2 Gruppe-, Sektions- eller Projektleder Områdechef - Afdelingsleder - kontorchef - Lektor Sagsbehandler - Byplanarkitekt - Timelærer - Fuldmægtig - Adjunkt Uoplyst 2 I alt Tabel 13: Afgangsår i 5-års intervaller fordelt på ansættelsesområde. Bruttoløn pr. måned inkl. tillæg og pensionsbidrag. Kommune Uoplyst Kommune i alt Region Region i alt Staten Uoplyst Staten i alt Andet 2 arkitektforbundet lønstatistik

8 arkitekter med selvstændig virksomhed Tabel 14: Aldersfordeling Fødselsår. Antal Afgangsår. Antal I alt (oplyst) I alt (oplyst) 42 Tabel 15: Bruttoindtjening i oktober 2013 (udfaktureret) Interval I alt (oplyste) Uoplyst 6 I alt 42 Tabel 16: Virksomhedens omsætning i cirka kr. Interval I alt (oplyst) Uoplyst 13 I alt 42 Tabel 17: Personlig indtjening ved drift af selvstændig virksomhed i seneste skatte-/regnskabsår. interval I alt (oplyst) Uoplyst 12 I alt 42 8 arkitektforbundet lønstatistik 2013

9 arkitekter med selvstændig virksomhed Tabel 18: Tabel 19: Hvordan fastlægger du dit honorar? Antal Supplerende indtægter Antal Fast honorar på opgaven 15 Ja 13 Procentsats af entreprise-/byggesum 2 Nej 25 Timesats pr. medgået time 21 Ved ikke 1 Andet 1 Uoplyst 3 Uoplyst 3 I alt 42 I alt 42 lønsammenligninger Tabel 20: Ansættelsessted. Bruttoløn pr. måned med tillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag. Danske Ark Øvrige private Off. ansatte Tabel 21: Afgangsår i grupper. Bruttoløn pr. måned med tillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag. Antal Gennemsnit Antal Gennemsnit Antal Gennemsnit I alt Figur 21a: Afgangsår i grupper. Bruttoløn pr. måned med tillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag. Figur 21b: Aldersfordeling. Antal medlemmer. arkitektforbundet lønstatistik

10 personalegoder Tabel 22: Personalegoder Antal Procent Danske Ark-OK Øvrige private Danske Ark-OK Øvrige private Besvarelser i alt ,0 100,0 Fri (mobil) telefon helt eller delvist ,0 48,3 Hjemme PC ,2 24,7 Internetforbindelse/ADSL ,5 24,7 Ekstra ferie (udover 5 uger) ,8 28,1 Sundhedsordning/forsikring ,6 44,9 Fri bil helt eller delvist 2 4 0,5 2,2 Frihed på barns 1. sygedag ,9 45,5 Frihed på barns 1. og 2. sygedag ,1 15,7 Fri tog og buskort 2 1 0,5 0,6 Abonnement på aviser/tidsskrifter ,7 8,4 Faglige kontingenter betalt 0 2 0,0 1,1 Kontingenter til brancheforeninger o. lign ,2 3,4 Betalt Tv-licens 0 0 0,0 0,0 Personalelån 1 4 0,2 2,2 Betalt/delvist betalt adgang til fitnesscenter/ massage/wellness mv ,3 19,1 Betalt undervisning herunder løn, frihed, undervisningsafgift, materialer mv ,3 12,9 Fri parkering ,1 20,2 Frokost ordning helt eller delvist ,2 48,3 Adgang til aktieaflønning i virksomheden 2 5 0,5 2,8 Kontant ferietillæg mere end lovpligtige 1 % ,2 6,7 Bonusordning, gratiale og engangsvederlag ,3 11,8 Feriehuse ,4 9,0 Medarbejderobligationer 1 4 0,2 2,2 Adgang til obligationer i virksomheden 2 1 0,5 0,6 Indkøbsordninger ,8 19,7 Optioner 0 0 0,0 0,0 Mulighed for selvvalgt hjemmearbejde ,5 41,0 Arbejdsgiverbetalt fri til andre omsorgsdage ,7 7,9 Personalegoder: Andet? ,7 6,2 10 arkitektforbundet lønstatistik 2013

11 25 gode grunde til at være medlem af ARKITEKTFORBUNDET 1. Fagmagasinet Arkitekten hver måned 2. Billige privatforsikringer uden selvrisiko 3. Bonus i butikker, også netbutikker 4. Lønsikring, hvis dagpengene ikke rækker 5. Ansvars- og erhvervsforsikring for selvstændige 6. Medlemslån ved arbejdsgivers konkurs 7. Nyhedsbrev med nyheder, arrangementer og ledige job 8. Kurser og arrangementer 9. Jobportal med arkitekt- og designstillinger 10. Lønstatistik, til hjælp ved din lønforhandling 11. Virtuelle netværk, både lokale, åbne og lukkede 12. Personlig karrierecoaching og test 13. Karriereworkshop og journalistisk sparring og tjek af cv 14. Gennemlæsning af din ansøgning 15. Pension 16. Psykologbistand 17. Kontingentnedsættelse ved ledighed mv. 18. Faglig hjælp ved job i Sverige og Norge 19. Rådgivning ifm. start af egen virksomhed 20. Rådgivning om royalty, kontrakter, inkasso mv. 21. Juridisk bistand ved afskedigelser, barsel, løn mv. 22. Tjek af din ansættelseskontrakt 23. Rådgivning om lønforhandling 24. Bistand ved retssager 25. Rådgivning fra Arkitektforbundet ved udstationering arkitektforbundet lønstatistik

12 LØNSTATISTIK 2013 ARKITEKTFORBUNDET Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl København Peter Bangs Vej Frederiksberg Tlf Århus Mejlgade Århus Tlf Arkitektforbundets Lønstatistik 2013 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse. 2 Arkitekt Forbundets Lønstatistik 2013

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere