Nyt om løn, august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om løn, august 2015"

Transkript

1 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger højere end funktionærernes. 2 DANSK LØNUDVIKLING UNDER UDLANDETS IGENNEM MERE END TRE ÅR Den danske lønudvikling har igennem de seneste 16 kvartaler ligget lavere end gennemsnittet af stigningstakterne hos flere af de vigtigste samhandelspartnere. 3 INDIVIDUELLE STIGNINGSTAK- TER Den hyppigste individuelle stigningstakt var mellem 1-2 pct. i 2. kvartal 21.

2 LØNSTATISTIK NYT OM LØN 2 KVARTAL 21 SIDE 2 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 21 For første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger højere end funktionærernes Fra 2. kvartal 214 til 2. kvartal 21 er lønomkostningerne inden for DA-området steget med 2,1 pct., hvilket er,3 pct.- point mere i forhold til forrige kvartal. Af denne stigning udgør udmøntningen fra de lokale lønreguleringer og forhøjelser af lønsatser for lønmodtagere på normallønsystemer m.v. 1,6 pct.-point, mens bidrag fra genebetalinger, pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør, pct.- point. Arbejdere og funktionærer For arbejdere var årsstigningstakten i 2. kvartal 21 2,2 pct., hvilket er, pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Fritvalgsordninger bidrog med,3 pct.-point af stigningen, mens bidraget fra pension udgjorde,2 pct.-point. Bidraget fra genebetalinger var,1 pct.-point. For fjerde kvartal i træk steg lønomkostningerne for funktionærerne med 2, pct. på årsbasis. Fritvalgsordninger bidrog med,3 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra pension udgjorde,1 pct.-point. Det er første gang siden 2. kvartal 28, at arbejdernes årsstigningstakt overstiger funktionærernes. Inden for fremstillingsvirksomhed steg lønomkostningerne i 2. kvartal 21 med 1,6 pct., hvilket er,1 pct.-point højere end i forrige kvartal. Ændringer i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen,4 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger faldt,1 pct.-point. Fraregnes forbedringer i genebetalinger, fritvalgsordninger og pension steg lønnen m.v. med 1,3 pct. i 2. kvartal 21. Lønomkostningerne inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg også mere i 2. kvartal 21 end i de seneste kvartaler. Siden 2. kvartal 214 er lønomkostningerne steget med 2,7 pct., hvilket er,7 pct.-point højere end i forrige kvartal. Den samlede årlige stigning i timefortjenesten blev på 1,8 pct. for produktionsarbejde inden for fremstilling, hvilket er,6 pct.-point højere end i 1. kvartal 21. Inden for serviceprægede erhverv steg timefortjenesten fra 2. kvartal 214 til 2. kvartal 21 med 2,4 pct. ved teknisk og administrativt arbejde og med 2,2 pct. ved produktionsarbejde. Øvrige medarbejderomkostninger Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger falder med knap,1 pct. fra 2. kvartal 214 til 2. kvartal 21. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 2, pct. Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De lavere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et lavere uddannelsesbidrag i 21 (AUB-bidrag), og at finansieringsbidrag til ledige, syge m.v. samt bidrag til Lønmodtagernes Garantifond også er lavere. I modsat retning trækker øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 214 blev virksomhedernes bidrag til Uddannelses- og samarbejdsfonden eksempelvis øget. Årsstigningstaktens sammensætning Lønudvikling for administrativt arbejde Lønudvikling for produktionsarbejde Arbejdere Procent Funktionærer Fremstillingsvirksomhed 1,8 1,4 Genetillæg -,1 -,1 Fritvalg,3,2 Pension,2 -,1 Bygge- og anlægsvirksomhed 2,7 2, Personalegoder,,2 Pension,, Serviceprægede erhverv 2,4 2,2 Pension,1,2 DA 2,2 2, Pension,2, Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau *Alm. Kontor- og kundeservicearb. Service- og salgsarbejde Teknisk og administrativt arbejde i alt *Manglende tal kan ikke offentliggøres på grund af præcisionskrav Håndværkspræget arbejde Operatør-, monterings- og transportarb. 1 Andet manuelt arbejde Produktionsarbejde i alt

3 LØNSTATISTIK NYT OM LØN 2 KVARTAL 21 SIDE 3 Udvikling i timefortjenesten S eneste år /14 3/14 4/14 1/1 2/1 Produktionsarbejde 2,4 1,7 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,6 2,2 Fremstillingsvirksomhed 2,2 1,9 1,1 1,3 1, 1,6 1, 1,3 1,2 1,8 Bygge- og anlægsvirksomhed 1,3,6 1, 1,4,9,8 1,,9 1,8 2,6 Serviceprægede erhverv 3, 2,1 1,3 1,4 1, 1,3 1,4 1,7 1,8 2,2 Teknisk og administrativt arbejde 2,6 2,2 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 2,1 2,1 2,1 Fremstillingsvirksomhed 2,8 2,4 1,8 2,1 2,3 2, 2, 2,2 2, 1, Bygge- og anlægsvirksomhed 2,1 1,6 1,1 1,3 1,8 1,8 1,8 2, 1,9 2,4 Serviceprægede erhverv 2, 2,2 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 2, 2,1 2,4 Arbejdsfunktioner Ledelsesarbejde 3,1 2,7 2,1 2,2 1,6 1,8 1,7 1,6 1,4 1,6 Højt kvalifikationsniveau 3,1 2, 1,9 2,1 1,7 1,8 1, 1,8 1,8 1,9 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 2,6 2,2 2, 2,2 2,4 2, 2,4 2,6 2,4 2, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 2,4 2,1 1,7 1,6 1, 1,2 1,9 2,1 2,3 2,6 Service- og salgsarbejde 2, 2,3 1,6 1,6 1,6 1,4 1,7 1,9 1,9 2,1 Håndværkspræget arbejde 2,3 1,6 1,4 2,1 1,4 1, 1,4 1,2 1,7 2,3 Operatør-, monterings- og transportarbejde 2,6 1,8,9 1, 1,8 2, 1,9 1,8 1, 1,8 Andet manuelt arbejde 2,3 1,8 1,2,9,7,4,8 1,1 1,6 2,4 Regioner Region Hovedstaden 2,7 2, 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 2, 2,2 2,6 Region Sjælland 2,7 2,2 1,6 1,9 1,3 1,2 1,4 1,3 1, 1,7 Region Syddanmark 1,9 1,9 1, 1,7 1,7 1,6 2, 1,9 1,9 2,3 Region Midtjylland 2,8 2, 1,7 1,8 1,4 1,4 1,4 1,6 1, 2,2 Region Nordjylland 2,9 2,1 1,6 2,1 2,1 2,3 2,2 1,8 1,9 2, Brancher Fremstillingsvirksomhed 2,6 2,2 1, 1,6 1,8 1,9 1,9 1,6 1, 1,6 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 1,9 1,4,9 1,2 1,1 1,7 1,1,8 1,4 1,2 Slagterier,8 1,,8,8 1, 3, 1,1,6 1,6 1,3 Tekstil- og beklædningsindustri - 2,6 2,7 1,7 2, 2,3 1,4 1,4 1,2 1,6 Træ- og papirindustri 1,3 1,,7 1,3 1,1,6 1, 1, 1, 1, Grafisk industri og forlagsvirksomhed 1,9 1,2 1,8 1,8 1,7 1,7 2,4 1,1 1,6 1,3 Kemisk-, gummi- og plastindustri 3,4 3,1 1,7 2,3 2, 3, 2,6 2, 1,6 1,1 Kemisk industri 2,4 3,1 1,4 2, 2, 3,3 2,1 1,,7,1 Medicinalindustri 4,8 3,9 3,6 2,3 3,1 3,8 4, 3,1 2,9 1,7 Sten-, ler- og glasindustri,8 1,6,2,1,,6,, 1, 1,4 Jern- og metalindustri 3, 2,6 1,6 1,7 2,3 2, 2,6 2, 1,8 2,6 Maskin- og elektronikindustri 3,3 2,4 1,8 2,1 2, 2,1 2, 1,7 1,4 1, Transportmiddelindustri 2,3 2, 2,8,7 2,3 2,1 3, 3,1 2,7 3,2 Anden fremstillingsvirksomhed 2,7 2,4 1,3 1, 1,9 2, 2, 2,2 2, 2, Bygge- og anlægsvirksomhed 1,6,9 1, 1,6 1,2 1,1 1,3 1,2 2, 2,7 Serviceprægede erhverv 2,8 2,2 1,7 1,7 1,6 1, 1,6 1,9 2, 2,3 Bilhandel og -værksteder m.v. 2,3 1,9 1,6 2,8 1,8 1,6 2,2 1,6 1,7 2, Engroshandel 2,9 2,4 2, 1,7 2,1 2, 2,3 2,3 2, 2,3 Detailhandel 2,2 2,8 1,9 1,8 1,2,7 1,3 1,6 1,4 2,2 Hotel- og restaurationsvirksomhed 1,6 2,6 2, 1,8,6,7, -,3,3 2, Transportvirksomhed 2, 2,1 1,1 1,7 2,2 2,2 2,3 2,7 3,2 2,4 Godstransport 3, 2,3 1,4 1,4 2, 1,7 2,2 2,6 3,1 2,6 Forretningsservice 3,8 1,7 2,2 1,7 1,2 1,2,9 1,7 1,7 2,4 Hele DA 2, 2, 1, 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 2,1 Kilde: DA *) Angiver tal der ikke offentliggøres på grund af præcisionskrav.

4 LØNSTATISTIK NYT OM LØN 2 KVARTAL 21 SIDE 4 2 DANSK LØNUDVIKLING UNDER UDLANDETS IGENNEM MERE END TRE ÅR Den danske lønudvikling har igennem de seneste 16 kvartaler ligget lavere end gennemsnittet af stigningstakterne hos flere af de vigtigste samhandelspartnere. I 4. kvartal 214 lå den årlige tyske lønstigningstakt således på 2,4 pct. inden for fremstilling dvs.,8 pct.-point højere end lønstigningen i samme kvartal inden for fremstilling i Danmark. I Sverige blev den årlige lønstigningstakt på 2,1 pct. i 1. kvartal 21, hvilket er,6 pct.-point højere end den danske lønstigningstakt i samme kvartal. I flere forudgående kvartaler har den svenske lønstigningstakt ligget højere end den danske inden for fremstilling Inden for handel har den danske lønudvikling i de seneste tre kvartaler ligget lidt højere end lønudviklingen i udlandet (sammenvejet). Japan har igennem 214 haft en tiltagende lønudvikling inden for fremstilling. Men i 1. kvartal 21 faldt de japanske lønninger med 1,6 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Også inden for handel faldt de japanske lønninger i 1. kvartal 21. Lønninger faldt således med 3,3 pct. i forhold til 1. kvartal 214. Blandt de 14 lande, som er med i DA's Internationale Lønstatistik, ligger Danmark på en ottendeplads mht. den årlige lønstigningstakt inden for fremstilling frem til 1. kvartal 21. Førstepladsen indtages af Polen med en årlig lønstigningstakt på 4,3 pct. inden for fremstilling. Inden for handel lå lønstigningen højst i Storbritannien, hvor den årlige stigning kom op på,7 pct. i 1. kvartal 21. Lønudvikling inden for fremstillingsvirksomhed, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,, Danmark Udlandet (vejet gennemsnit), Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik Lønudvikling inden for handel, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, Danmark Udlandet (vejet gennemsnit),, Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening. International lønstatistik 3 INDIVIDUELLE Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figuren. Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem, og,7 pct. fra 2. kvartal 214 til 2. kvartal 21. Individuelle stigningstakter, voksne Andel af lønmodtagere, procent Nedre kvartil Øvre kvartil Kilde: DA Fortjeneste inkl. genetillæg, kroner pr. time

5 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF.: FAX: DI.DK HVAD ER MED I LØNSTIGNINGSTAKTEN? Vær opmærksom på, at statistikkens lønstigningstakter ikke alene er et resultat af de lønreguleringer, der er fastsat lokalt på den enkelte virksomhed. Stigningerne i de enkelte kvartaler kan også omfatte stigninger i pensionstillæggene, overtidsbetaling, betaling for skifteholdsarbejde, udgifter til løn under sygefravær og barsel samt lønkompensation for evt. nye fridage. Endelig inkluderer stigningerne også merindtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer. Læs detaljerede oplysninger på personale.di.dk. KOMMENDE OFFENTLIGGØRELSER: LønStatistik for 3. kvt. 21 udkommer medio nov. 21 LønStatistik for 4. kvt. 21 udkommer medio februar 216 LønStatistik for 1. kvt. 216 udkommer primo juni 216 LønStatistik for 2. kvt. 216 udkommer medio august 216 LØNNIVEAUER I DANMARK: Opdaterede lønniveauer kan fra og med de nævnte tidspunkter hentes på NetStat Løn fra di.dk/personale/loen/netstat LØNUDVIKLINGEN I DANMARK: Opdaterede tal for lønudviklingen i Danmark offentliggøres på de nævnte tidspunkter i Nyt om løn, som kan hentes på personale.di.dk. REDAKTION Jan Storm Thomsen Maria Lundgren Jacobsen PRODUKTION: Maria Lundgren Jacobsen Redaktionen slut Grundlaget for denne statistik er en del af Danmarks nationale lønstatistik. Statistikgrundlaget er udarbejdet af Dansk Arbejdsgiverforening efter metoder og principper fastsat af DA, Danmarks statistik, Eurostat m.fl. LØNUDVIKLINGEN I UDLANDET: Opdaterede oplysninger om lønudviklingen i udlandet offentliggøres løbende på personale.di.dk

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer Organisationerne på arbejdsmarkedet...... Side 236 Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed..... Side 243 Fravær fra arbejdsmarkedet...........

Læs mere

6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 225. 6.2 Aftaler på DA/LO-området 231. 6.3 Løn og indkomst 242

6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 225. 6.2 Aftaler på DA/LO-området 231. 6.3 Løn og indkomst 242 6. Tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 225 6.2 Aftaler på DA/LO-området 231 6.3 Løn og indkomst 242 6.4 Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed 253 6.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet... side 169 6.2 Aftaler på DA/LO-området... side 175 6.3 Løn og indkomst... side 184 6.4 Arbejdsstyrke

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS

OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Januar 2013 Præsentation #01 OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Danske industrivirksomheders outsourcing Sammenfatning Denne præsentation omhandler

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax: 3524 6300

Læs mere