Ansættelse af udlændinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelse af udlændinge"

Transkript

1 Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte udenlandsk arbejdskraft! Udgivet af Dansk Handel & Service Ansættelse af udlændinge 2005

2 Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Du kan læse om ansættelse af EU-borgere fra både gamle og nye EU-lande og ansættelse af borgere fra tredjelande. Du kan derudover læse om udlændinges udstationering i Danmark og om udlændinge som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark. 1. Ansættelse af EU-borgere Personer fra EU er omfattet af to forskellige regelsæt. Borgere fra de gamle EU-lande har fri bevægelighed, mens borgere fra de nye EU-lande er underkastet en række restriktioner. Ansættelse af EU-borgere fra de gamle EU-lande Ingen arbejdstilladelse En EU-borger fra et gammelt EU-land har ret til at arbejde i Danmark uden arbejdstilladelse og under samme betingelser som danskere. Det samme gælder for statsborgere fra de nordiske lande. Der er ikke særlige bestemmelser om løn- og ansættelsesforhold. Ophold Enhver EU-borger kan søge om arbejde i et andet EU-land, og hvis vedkommende får job, kan han/hun flytte til det pågældende land og påbegynde arbejdet. I Danmark kan statsborgere fra EU frit rejse ind i landet og opholde sig i op til seks måneder med henblik på at søge job. Registrering EU-borgere skal overholde registreringsprocedurerne i Danmark. Det betyder 2

3 typisk, at man skal henvende sig til de relevante myndigheder (politi, kommune eller indvandringsmyndigheder) for at blive registreret. Der bliver evt. udstedt et opholds- eller identitetskort. Så snart man ankommer til Danmark for at påbegynde et ansættelsesforhold, skal man kontakte kommunens folkeregister, hvor man får et personnummerbevis. Derefter kontakter man skatteforvaltningen i den kommune, hvor man bor. Arbejdstagerens familie har ret til at slå sig ned i den nye medlemsstat uanset nationalitet. Familien har ret til at arbejde. Opholdsbevis I Danmark træffes afgørelse om udstedelse, forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdsbevis og opholdstilladelse af statsamterne. Opholdsbevis gives som udgangspunkt for fem år. Der er netop vedtaget et direktiv, som vil gøre det lettere for alle EU-borgere at tage ophold i et andet EU-land. Det medfører bl.a., at der den 30. april 2006 indføres en egentlig ret til permanent opholdstilladelse efter fem års ophold, og at borgere i de første fem år af opholdet f.eks. kun kan udvises, hvis han/hun udgør en urimelig stor økonomisk byrde. Ansættelse af EU-borgere fra de nye EU-lande Der er vedtaget begrænsninger i den frie bevægelighed for arbejdstagere fra de nye EU-lande. Dette gælder dog ikke borgere fra Cypern og Malta. Arbejdstilladelse Borgere fra de nye medlemslande kan få en tidsbegrænset arbejdstilladelse, hvis de har et tilbud om arbejde i Danmark. Det er en betingelse, at arbejdsgiveren er registreret som indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven, og at arbejdsgiveren ikke er omfattet af en lovlig strejke, lockout eller blokade. Det er endvidere en betingelse, at der foreligger et konkret ansættelsestilbud, eller at der er indgået en ansættelseskontrakt mellem udlændingen og arbejdsgiveren. 3

4 Ansættelsesvilkår Der skal være tale om fuldtidsbeskæftigelse. Løn- og ansættelsesvilkår skal være reguleret i henhold til en kollektiv overenskomst. Hvis der ikke er indgået overenskomst, skal løn- og ansættelsesvilkårene være sædvanlige inden for området. Hvis der er tale om ansættelsesforhold, hvor virksomheden ikke har indgået kollektiv overenskomst, eller hvor løn- og ansættelsesvilkår sædvanligvis ikke er reguleret, vil det regionale arbejdsmarkedsråd blive hørt om, hvorvidt løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige for virksomheden, inden der kan udstedes arbejdstilladelse. 2. Ansættelse af personer fra tredjelande Danmark har fastsat nationale regler for, hvordan man som tredjelandsborger kan komme til Danmark for at arbejde. Også her er der to regelsæt de almindeligt gældende regler og særlige regler for jobkortordningen. De almindeligt gældende regler En tredjelandsborger kan få opholds- og arbejdstilladelse, hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at imødekomme ønsket. Opholds- og arbejdstilladelse Udlændingestyrelsen udsteder en opholds- og arbejdstilladelse, hvis en arbejdstager har en uddannelse eller færdigheder, som ikke på anden måde kan skaffes her i landet. Ansættelsesvilkår Det er en betingelse for at få opholds- og arbejdstilladelse, at udlændingen har et konkret arbejdstilbud eller en konkret ansættelsesaftale, og at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige i Danmark. Ansættelsesbeviset skal vedlægges ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse, og det er derfor vigtigt, at beviset ligger klart så hurtigt som muligt før medarbejderen kommer til Danmark. Udlændingestyrelsen anbefaler, at ansøgningen indgives ca. 2-3 måneder før forventet ankomst. 4

5 Ansøgningen skal sendes til den danske repræsentation i det land, man kommer fra eller har boet i de sidste tre måneder. Ansøgningsskemaer fås samme sted eller hentes fra Udlændingestyrelsens hjemmeside Jobkortordningen (green card) En tredjelandsborger kan desuden få et såkaldt Jobkort. Et Jobkort kan udstedes, hvis ansøgeren har kvalifikationer inden for særlige områder, som er opført på den såkaldte positivliste. Det drejer sig for tiden navnlig om udenlandske ITspecialister, som kan dokumentere minimum tre års IT-uddannelse på universitetsniveau, ingeniører, matematikere, statistikere, fysikere, biofysikere, kemikere, farmaceuter, biologer, geologer, radiografer, læger og sygeplejersker. På Udlændingestyrelsens hjemmeside findes oplysninger om positivlisten. Er de almindelige vilkår på det danske arbejdsmarked opfyldt, udstedes Jobkortet uden videre. 3. Udlændinges udstationering i Danmark Der kan gælde særlige regler, hvis udlændingen skal opholde sig i Danmark som udstationeret for en virksomhed fra et andet EU/EØS-land. EU/EØS-landene er følgende: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig samt Liechtenstein, Norge og Island. Fritagelse for arbejds- og opholdstilladelse Arbejdstagere, der er udstationeret i Danmark af en virksomhed fra et andet EU/EØS-land, skal dog ikke have opholds- og arbejdstilladelse, hvis følgende betingelser er opfyldt: Arbejdstageren skal være fast beskæftiget i en virksomhed, som er etableret i et andet EU/EØS-land (virksomhedslandet), og som leverer tjenesteydelser i Danmark. Arbejdstageren skal forinden udstationeringen lovligt opholde sig i virksomhedslandet, og dér have ret til at arbejde. Arbejdstageren skal opfylde den danske udlændingelovs regler om indrejse og ophold, dvs. den pågældende skal være visumfri, være meddelt visum eller opholdstilladelse. Arbejdstageren skal have til hensigt og mulighed for at vende tilbage til hjemeller virksomhedslandet efter udførelsen af arbejdet. 5

6 Arbejdstageren kan være statsborger i et af de nævnte lande eller statsborger i et 3. land, dvs. et land uden for EU/EØS. I forbindelse med udstationering forudsættes det, at den udenlandske arbejdsgiver er den reelle arbejdsgiver. Uanset hvilke ansættelsesvilkår, der er aftalt mellem udlændingen og den udenlandske virksomhed, skal visse danske regler iagttages, hvis de danske regler stiller udlændingen bedre, f.eks. ferie mv. Ingen fritagelse for arbejds- og opholdstilladelse For arbejdstagere fra de nye EU-medlemslande kan der ikke fritages for arbejdsog opholdstilladelse i følgende tilfælde: Hvis arbejdstageren kun er ansat som sæsonarbejder, daglejer, vikar eller på anden måde løst tilknyttet til den udstationerende virksomhed. Hvis arbejdstageren er ansat i et firma, der må anses for at være konstrueret for at undgå reglerne i overgangsordningen. Hvis udstationeringen strækker sig ud over den periode, den pågældende arbejdstager kan opholde sig her i landet med visum eller visumfrit (3 måneder), skal der søges om opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen. 4. Udlændinge som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark En udlænding skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. Ved behandlingen af ansøgninger lægges der vægt på følgende kriterier: Der skal være særlige danske erhvervsinteresser i, at virksomheden etableres i Danmark. Der skal være tilvejebragt tilstrækkeligt økonomisk grundlag for driften af virksomheden. Udlændingens tilstedeværelse skal være nødvendig for etableringen, og han eller hun skal deltage aktivt i virksomhedens drift. Udlændinge, der blot har økonomiske og finansielle interesser i virksomheden, fx aktionærer, vil derfor ikke kunne få tilladelse. Som udgangspunkt kan en udlænding ikke få opholds- og arbejdstilladelse for at etablere en restauration eller en detailforretning i Danmark. 6

7 Opholds- og arbejdstilladelse En udenlandsk selvstændig erhvervsdrivende vil som hovedregel få opholds- og arbejdstilladelse for højst et år ad gangen med mulighed for forlængelse. En udlænding, som får opholds- og arbejdstilladelse som selvstændig erhvervsdrivende, har ikke krav på at få sin familie med til Danmark. Der er dog mulighed for, at ægtefæller, faste samlevere og hjemmeboende, mindreårige børn kan få opholdstilladelse. Det er en betingelse, at familien kan forsørge sig selv, og at den skal bo samlet her i landet. Får en ægtefælle eller samlever opholdstilladelse, vil han eller hun have ret til at tage arbejde, så længe tilladelsen er gyldig. Flere oplysninger Reglerne om ansættelse af udlændinge er omfattet af megen lovgivning, som er vanskelig at få et overblik over. Derfor anbefaler vi, at virksomheden i den konkrete situation retter henvendelse til Dansk Handel & Service eller Udlændingestyrelsen med henblik på rådgivning. Du kan finde flere oplysninger om ansættelse af udlændinge hos Udlændingestyrelsen på hos Beskæftigelsesministeriet på eller hos Dansk Handel & Service på 7

8 Spørg os Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Telefon Telefax

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs. CBS Law Studies WP 2006-03 EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked by Lynn Roseberry Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN 87-91759-04-8 EAN 9788791759048 Abstract On May 1 2004,

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Indhold. Forord 3. 3 Forord

Indhold. Forord 3. 3 Forord På arbejde i Europa 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 21 De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Lynn Roseberry SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Udgiver: Udgiver: Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere