Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET"

Transkript

1 I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer. redskab til at generalisere. sprog til at beskrive sammenhænge. sprog i forbindelse med formler. Eleverne har i flere af bogens kapitler anvendt algebra, men i dette kapitel sættes fokus på algebra som redskab og sprog. Arbejdet med algebra kan ses som en proces, hvor en problemstilling, hændelse eller andet fænomen fra virkeligheden oversættes til et algebraisk udtryk, dernæst kan det algebraiske udtryk evt. omskrives, og dernæst tolkes i forhold til den problemstilling, hændelse eller lignende, der var udgangspunktet. Algebra er altså ikke blot regning med bogstaver, selv om eleverne naturligvis skal håndtere en del symbolske udtryk og arbejde med symbolbehandlingskompetencen. Eleverne skal arbejde med processen med at oversætte, omskrive og tolke fx på side 144, hvor de oversætter indtægter fra flaskepant til algebraiske udtryk, omskriver og tolker i forhold til fx, hvor mange penge der gives i pant. Problembehandlingskompetencen er i spil, når eleverne bruger algebra som redskab til problemløsning. Kapitlet afsluttes med, at eleverne skal forbinde formler med geometriske repræsentationer og arbejde med enkle beviser. Her inddrages repræsentations- og ræsonnementskompetencen. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET Kompetencer opstille, afgrænse og løse både rent faglige og anvendelsesorienterede matematiske problemer og vurdere løsningerne, bl.a. med henblik på at generalisere resultater (problembehandlingskompetence) udtænke, gennemføre, forstå og vurdere mundtlige og skriftlige matematiske ræsonnementer og arbejde med enkle beviser (ræsonnementskompetence) afkode, bruge og vælge hensigtsmæssigt mellem forskellige repræsentationsformer og kunne se deres indbyrdes forbindelser (repræsentationskompetence) TAL OG ALGEBRA 1

2 Matematiske emner I arbejdet med tal og algebra at kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge arbejde med talfølger og forandringer med henblik på at undersøge, systematisere og generalisere kende regningsarternes hierarki samt begrunde og anvende regneregler forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable I arbejdet med geometri at arbejde med enkle geometriske argumenter og beviser gengive algebraiske sammenhænge i geometrisk repræsentation Matematik i anvendelse anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som værktøj til løsning af praktiske problemstillinger Matematiske arbejdsmåder undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik på at generalisere arbejde individuelt og sammen med andre om problemløsning i mundtligt og skriftligt arbejde Indhold og mål I dette kapitel skal I arbejde med at bruge variable i forbindelse med problemløsning, talmønstre, sammenhænge og formler. Målet er, at I får erfaringer med at bruge variable til at løse matematiske problemer. får erfaringer med at bruge algebra til at generalisere. bliver bedre til at bruge variable til at beskrive sammenhænge. bliver bedre til at skrive regneudtryk med variable. kan bruge geometriske tegninger til at vise regneregler. TAL OG ALGEBRA 2

3 FACIT Side 142 MUNDTLIG 1. a. x er prisen uden moms. Momsen er 25 %. Man kan lægge 25 % af et tal til tallet ved at gange med 1,25. Prisen med moms er 20 kr. b. Prisen uden moms er 16 kr.. 2. a. 2 bakker. b. 6 bakker. c. 12 bakker. d. 110 bakker. 3. Antallet af bakker kan findes ved at gange tallet for kassens størrelse med det tal, der er 1 større. Fx en kasse der har størrelse 10, kan have 10 * 11 = 110 bakker jordbær. 4. At generalisere: at finde ud af, hvad der gælder generelt, fx for sammenhængen mellem en (tilfældig) jordbærkasses størrelse og antallet af jordbærbakker, der kan være i den. 5. Kassens størrelse: n. Antal bakker = n(n+1). 6. a. Eksempel tre viser sammenhængen mellem prisen for jordbær og antal kg. b. f(x) = 30x Side 143 MUNDTLIG 7. a. Cylinder: r og h. Kasse: l, b og h. b. o = 2 l b + 2 l h + 2 b h 8. Fx Eksempel 1: I opgave 1a arbejder I med, hvordan prisen for jordbær uden moms (virkeligheden) kan oversættes til ligningen. For at svare på spørgsmålet i opgave 1b omskrives ligningen, så værdien for x findes. I tolker værdien af x til at være prisen for 500 g jordbær uden moms. Eksempel 2: I oversætter, hvor mange bakker jordbær der kan være i en kasse til matematik, når I regner på de forskellige størrelser i opgave 2. Et regneudtryk for størrelse 10 kan være og omskrives til 110. I tolker, at det betyder, der kan være 110 bakker jordbær i kassen med størrelsen 10. TAL OG ALGEBRA 3

4 9. Nogle fordele kan fx være, at vi kan skrive formler, der gælder generelt. Bogstaverne er variable og står i stedet for tal, der kan variere. Det gør det også muligt at beskrive en sammenhæng kort og overskueligt, der ellers ville kræve mange ord, hvis vi skulle formulere den i sætninger. Ulemper kan være, at det kan være mere abstrakt og nogle gange blive sværere at læse og forstå. Side (1,00 + 3,00) 2. a svarer til de fire flasker til pant A svarer til de fire flasker til pant C. b. 4 1 svarer til, at fire flasker giver 1 kr. i pant. 4 3 svarer til, at fire flasker giver 3 kr. i pant. c. 4 (1 + 3). Der er både fire flasker til panten 1 kr. og fire flasker til panten 3 kr. Fire gange fås (1 + 3) kr. d : 4 svarer til de fire flasker til 1 kr., og 12 svarer til de fire flasker til 3 kr. 3. a. a 3 svarer til a flasker til 3 kr. a 1 svarer til a flasker til 1 kr. b. a (1 + 3). Der er samme antal, a, flasker til både pant A og pant C. a gange fås (1 + 3) kr. c. 4a. Da der er samme antal, a, flasker til både pant A og pant C, kan man sige = 4 og gange med antallet, a. 4. a 1 + b 3 = a + 3b. 5. Mathilde afleverer i alt 12 flasker og får 27 kr. 6. Der er 6 flasker til pant B og 9 flasker til pant C. Side 145 FÆRDIGHED (Facit står i grundbogen side 185) TAL OG ALGEBRA 4

5 Side 146 Figur nr n Antal små trekanter n Antal store trekanter n 2, n>1 Antal tændstikker i mønstret n Side Trin 3: 19. Trin 4: 37. Trin 5: 61. Trin 6: Fx n 2 + (n 1) 2 + n(n - 1). 3. a passer til figur 1. b passer til figur 3. c passer til figur Fx 6(n - 1) + 3(n 1)(n 2) (n 1) 6 = n(n 1) + 1 Side a. Løb og brystsvømning. b. 2 timer og 40 minutter. c. 2. a. Sammenhængen mellem antal kalorieforbrug og cykling. b. f(x) = 8x x (min) f(x) kcal TAL OG ALGEBRA 5

6 Side 149 FÆRDIGHED (Facit står i grundbogen side 185) Side 150 MUNDTLIG 1. Den ene side i det store rektangel har længden 3, og den anden side har længden (2 + 4). 3(2 + 4) er et udtryk for arealet af det store rektangel. Det store rektangel består af to mindre rektangler. Det ene rektangel har arealet 3 2, og det andet rektangel har arealet 3 4. Det store rektangels areal svarer til summen af de to små rektanglers areal. 2. a + 5 = 5 + a og 2a + 10 = a. a a = 2a 2 5 = a. 16 b. 10 c. 12 d a. Arealet af det lille rektangel til venstre. b. Arealet af det lille rektangel til højre. Det store rektangels areal kan beskrives med a(b + c). Det store rektangels areal svarer til summen af de to små rektanglers areal, dvs. ab + ac. 5. a. Sandt. b. Sandt. c. Sandt. 6. a(b c) beskriver arealet af det lyseblå rektangel. ab beskriver arealet af det store rektangel. ac beskriver arealet af det mørkeblå rektangel. 7. a. Falsk. b. Sandt. c. Falsk. d. Falsk. TAL OG ALGEBRA 6

7 Side 151 MUNDTLIG (2 + 4) 2 beskriver arealet af det store kvadrat. 2 2 og 4 2 beskriver arealerne af de små kvadrater i figuren. I figuren er to rektangler med arealet 2 4, og de har tilsammen arealet Sidelængden i kvadratet er (a + b). 11. Det ene kvadrat har arealet a 2, og det andet kvadrat har arealet b 2. De to rektangler har hver arealet ab. 12. (a + b) 2 = a 2 + b 2 + 2ab. 13. Se fx Kolorit 8 side a. (2 + b) 2 = b b = 4 + b 2 + 4b b. (a + 3) 2 = a a 3 = a a c. (a + 4) 2 = a a 4 = a b d. (5 + b) 2 = b b = 25 + b b e. (c + f) 2 = c 2 + f c f f. (2 +a) 2 + (a + 5) 2 = (2 2 + a a) + (a a) = 2a 2 + 9a + 29 Side a a + a b + a b a b + a b + a c (3 1) a 2 + b 2 + a b + a b (a b) 2 + a b + a b + a b + a b TAL OG ALGEBRA 7

8 3. Den første figur består af et kvadrat med arealet 3 2, et kvadrat med arealet 1 2 og to rektangler, der hver har arealet 1 3. Den anden figur består af et kvadrat med arealet (3 1) 2 og fire rektangler, der hver har arealet = = 16. (3 1) = = (a + b) 2 = a 2 + b 2 + 2ab (a + b) 2 = (b a) 2 + 4ab = b 2 a 2 2ab + 4ab = a 2 + b 2 + 2ab Side a. Grøn: a 2. Hvid: b 2 a 2. b. Grøn: 4a 2. Hvid: b 2 a 2. c. Grøn: 3a 2. Hvid: b 2 3a 2. d. Grøn: 4a 2. Hvid: b 2 a 2. e. Grøn: 8a 2. Hvid: b 2 5a 2. f. Grøn: 2a 2. Hvid: 2b 2 2a 2. TAL OG ALGEBRA 8

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematiklærernes dag 08.11.2010. Modellering

Matematiklærernes dag 08.11.2010. Modellering Matematiklærernes dag 08.11.2010 Modellering 0745 - Modellering Matematiklærernes dag 08.11.2010 Matematisk modellering I kursusbeskrivelsen Når man bruger matematik til at beskrive og forstå virkeligheden

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk)

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til rådighed

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER I oldtiden regnede man med 7 underværker, hvilket var seværdigheder, som man fremhævede på grund af deres størrelse, skønhed og udseende. Kun et enkelt af disse

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo

Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo Arbejdshukommelse At huske hvad man skal koncentrere sig om Foto: Helge Skielbo Glemmer du så... 2014, MWA 1 Hvor er I kommet i dag? Hvad skal I have med hjem? (need to know) Hvad ønsker I at få med hjem?

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere