Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere"

Transkript

1 Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere

2 Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen understøttes af en forholdsvis afdæmpet lønudvikling, der dog ikke opvejer det tab af lønkonkurrenceevne, som Danmark har opbygget over en årrække. Lønkonkurrenceevnen blev forbedret i 29-11, overvejende som følge af relativt højere konjunkturbetingede produktivitetsstigninger og en deprecierende kronekurs, men i perioden 2-11 er der samlet set fortsat tale om en betydelig svækkelse af lønkonkurrenceevnen, som vil hæmme genopretningen af dansk økonomi. August 213 De reviderede tal ændrer heller ikke ved, at lønkonkurrenceevnen i fremstillingserhvervene fortsat er udfordret, fordi relativt høje danske lønstigninger i hovedparten af sidste årti ikke var modsvaret af en tilsvarende større produktivitetsvækst. Over perioden 2-12 er produktivitetsvæksten i fremstillingserhvervene således samlet set fulgt med udlandets, men den skulle have været endnu stærkere for at opveje de højere lønstigninger i Danmark. Siden 28 er lønkonkurrenceevnen i fremstillingserhvervene væsentligt forbedret, men over halvdelen af tabet siden 2 står stadig tilbage. Samlet set står hovedudfordringerne for dansk økonomi i form af behovet for at øge arbejdsindsatsen og produktivitetsvæksten samt en svækket lønkonkurrenceevne stadig ved magt.

3 Ministeriernes figur optisk analyse, del 1 -point point Lønudvikling Produktivitet Kronekurs Lønkonkurrenceevne -3 Anm.: Figuren viser den akkumulerede udvikling siden 2. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse august 213, Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Ministeriernes figur optisk analyse, del 2 -point 5 -point Lønudvikling Produktivitet Kronekurs Lønkonkurrenceevne -2 Anm.: Figuren viser den akkumulerede udvikling siden 23. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse august 213, Danmarks statistik og egne beregninger.

5 Statistikudvalgets rapport I 212 ligger lønkonkurrenceevnen på samme niveau som i 23, men er fortsat under niveauet i 2. Det afspejler en betydelig forringelse frem til 28, herunder som følge af svag produktivitetsudvikling, og en forbedring i årene efter. En del af forværringen af produktivitetsudviklingen over for udlandet frem til 28 vurderes til dels at være konjunkturbetinget, ligesom forbedringen siden 28 også overvejende afspejler en konjunkturmæssig genopretning. Isoleret set har tabet af lønkonkurrenceevne kostet arbejdspladser i den private sektor. Udviklingen skal dog også ses i lyset af en samtidig forbedring af bytteforholdet, som har styrket den relative værdi af eksporten og købekraften i samfundet, samt en moderat inflation i gennemsnit. Samtidig har beskæftigelsen generelt været høj. Der har også været overskud på betalingsbalancen over perioden 2-12.

6 Dansk velstand stadig i top Luxembourg Luxembourg Norge Schweiz Schweiz USA USA Norge Holland Japan Sverige Østrig Østrig Belgien Danmark Danmark Australien Island Tyskland Tyskland Canada Canada Belgien Holland Finland Sverige UK Italien Frankrig Australien USD USD Anm.: Figuren viser de 15 rigeste OECD-lande, som samtidigt er nogle af de rigeste lande i verden. BNI pr. indbygger, købekraftskorrigeret, værdier (løbende priser). Kilde: Thomson Reuters, Verdensbanken og egne beregninger.

7 Dekomponering af BNI-udviklingen, I BNI real = BNP real købekraft + (nettoindkomst fra udland)/p M = BNP faste priser + (X/P M X/P X ) + (nettoindkomst fra udland)/p M = fy+bf+trow/p M Bidraget BF = (X/P M X/P X ) angiver udviklingen i bytteforholdets betydning for danskernes købekraft, og herunder virksomhedernes indtjening. Det er definitorisk lig i basisåret for de kædede prisindeks, for nærværende 25. X eksporten i løbende priser, P M importprisindekset (kædede prisindeks) og P X eksportprisindekset (kædede prisindeks). Trow angiver nettoaflønning af ansatte samt formueindkomst mv. fra udlandet. Jf. Nationalregnskabet 29.

8 Sverige Finland UK Holland Danmark Tyskland Frankrig Belgien Italien Dekomponering af BNI-udviklingen, II -point 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, Bytteforhold Timeproduktivitet Arbejdstimer Nettoindtægter BNI-vækst, h. akse Anm.: Dekomponering af velstandsudviklingen (års realvækst i BNI) pr. indbygger for perioden Nettoindtægter dækker over løn- og formueindtægter (netto) fra udlandet. Kilde: Thomson Reuters, Verdensbanken og egne beregninger.

9 Enestående bytteforholdsforbedring siden Danmark Holland Frankrig Tyskland UK USA Sverige Finland -15 Anm.: Den akkumulerede forbedring i bytteforholdet mellem 2 og 212. Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger.

10 Udlandsformue giver indkomst ud over produktionen Anm.: Procentvis forskel mellem BNI og BNP i værdier (løbende priser), Kilde: Danmarks Statistik.

11 Overskud på betalingsbalancen drevet af varehandel Mia. kr. Mia. kr Næringsmidler mv. Kemikalier mv. Varebalance (ekskl. bunkring) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

12 Stabil bytteforholdsforbedring i 3 år Anm.: Punkterne viser den akkumulerede bytteforholdsforbedring i pct. siden 1981, hvor bytteforholdet beregnes som eksportpriser delt med importpriser. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

13 Rangliste med timeproduktivitet Norge Luxembourg Luxembourg Belgien Irland USA USA Norge Belgien Danmark Holland Holland Danmark Frankrig Frankrig Tyskland Tyskland Italien Schweiz Østrig Sverige Schweiz Østrig Sverige Spanien Irland Finland Spanien Storbritannien Finland USD USD Anm: OECD top 15. Timeproduktiviteten er her opgjort for hele økonomien, som BNP pr. arbejdstime, købekraftskorrigeret og i værdier (løbende priser). Canada og Australien er ikke med i opgørelsen pga. manglende data. Kilde: OECD og egne beregninger.

14 Svag hjemlig efterspørgselsudvikling under krisen Indeks 1K 28 = Indeks 1K 28 = Danmark Tyskland Finland Sverige 9 Anm.: Tal for Danmark kan afvige fra Danmarks Statistiks seneste opgørelse, da Eurostat ikke nødvendigvis opdateres øjeblikkeligt. Kilde: Eurostat og egne beregninger.

15 Men dansk eksport hurtigt tilbage på sporet Indeks 1K 28 = Indeks 1K 28 = Danmark Tyskland Finland Sverige 7 Anm.: Tal for Danmark kan afvige fra Danmarks Statistiks seneste opgørelse, da Eurostat ikke nødvendigvis opdateres øjeblikkeligt. Kilde: Eurostat og egne beregninger.

16 Markedsandele i OECD-området steget 2 = = Danmark Tyskland Sverige Finland 7 Anm.: Markedsandele er her opgjort i løbende priser, importbaseret og vist som indeks. Kilde: AE på baggrund af OECD (ITCS).

17 Udflytningen af arbejdspladser er faldet (lidt) Antal pr. år :6 29:11 Alle brancher Industri Antal pr. år Anm.: Man skal være opmærksom på, at data bygger på to undersøgelser med forskellig periodelængde. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

18 Arbejdsløshed Meget lav lønstigning trods moderat arbejdsløshed 12 Frankrig Polen Sverige Finland USA England Danmark Belgien Tyskland Norge Holland Arbejdsløshed Lønstigning, pct. Anm.: Både arbejdsløshedsprocent og lønstigningstakten er fra 1. kvartal 213. Lønstigningen er fra industrien. Stregerne angiver gennemsnittet af de viste lande. Kilde: DA, OECD og Thomson Reuters.

19 Vigtigt at se på totale medarbejderomkostninger Danmark Norge Tyskland Finland Holland Sverige Belgien Løn Betalt ferie mv. Øvrige omkostninger Anm.: Omkostningsstrukturen i industrien. Opgørelsen viser Eurostats Labour Cost Survey fremskrevet til 212 med udviklingen i Labour Cost Index. Løn inkluderer gene-, overtids- og bonusbetalinger. Betalt ferie mv. inkluderer uregelmæssige betalinger. Arbejdsgivers pensionsbidrag og løn under sygdom indgår i øvrige omkostninger. I fremskrivningen antages, at stigningen i løn og ferie mv. er ens. For Norge er opdelingen baseret på BLS, og opdelingen på løn og ferie mv. er fra 27. Kilde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics, LO-Norge samt egne beregninger.

20 Norge Sverige Belgien Danmark Frankrig Tyskland Finland Storbritannien Medarbejderomkostninger i industrien DKK DKK Kilde: DA på grundlag af Eurostat.

21 Norge Sverige Danmark Belgien Finland Frankrig Tyskland Storbritannien Bygge- og anlæg DKK DKK Anm.: Oplysningerne for denne sektor stammer fra Eurostat, hvor der på hovedbrancher er lavet en sammenligning i niveau for 212. Kilde: Eurostat og Nationalbanken.

22 Sverige Belgien Danmark Frankrig Finland Tyskland Storbritannien I handel DKK DKK Kilde: DA på grundlag af Eurostat.

23 Polen Tyskland Holland Østrig Danmark Norge Belgien Frankrig Finland Sverige Hver anden ufaglært i Tyskland har lav løn hver 7. i DK Alle Grundskole Anm.: Lav løn er 67 pct. af medianlønnen. Grundskole dækker uddannelseskoder -2 (op til lower secondary school ). Kilde: Eurostat.

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel

4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel 4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel 4.1 Indledning Hvis Danmark vedvarende skal have stigende velstand og bedre levevilkår, kræver det, at produktiviteten løbende øges. Der er en lang række

Læs mere

Dansk velstand er i den internationale top

Dansk velstand er i den internationale top Velstand Dansk velstand er i den internationale top Nye tal fra OECD viser, at det danske velstandsniveau er i top 0. Målt på BNP pr. indbygger er Danmark placeret på en 0. plads i OECD, mens vi på det

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013 13. maj 13 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 13 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 13. INDHOLD 1. International økonomi.... Dansk økonomi... 15.1. Finansielle

Læs mere

Nye data og alternative opgørelsesmetoder

Nye data og alternative opgørelsesmetoder Nye data og alternative opgørelsesmetoder Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 DANMARKS PRODUKTIVITET NYE DATA OG ALTERNATIVE OPGØRELSESMETODER 4 1.1 Det overordnede problem og revisioner i nationalregnskaberne

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Udvikling i og afkast af

Udvikling i og afkast af Udvikling i og afkast af udlandsformuer Paul Lassenius Kramp og Maria Hove Pedersen, Økonomisk Afdeling, og Lasse Nørgård Vogelius, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Danskerne er i løbet

Læs mere

Huynh-Olesen, Duy T.; Kristensen, Kamilla; Riishøj, Johanne Dinesen. Working Paper Eksportformåen og lønkonkurrenceevne

Huynh-Olesen, Duy T.; Kristensen, Kamilla; Riishøj, Johanne Dinesen. Working Paper Eksportformåen og lønkonkurrenceevne econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Huynh-Olesen,

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR II.1 Oversigt Fuld fart frem mod det ny årtusind Risici større end før De sidste fem år har været gode for dansk økonomi, og den positive

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere