Henvendelse vedrørende den nye lejelov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelse vedrørende den nye lejelov"

Transkript

1 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (2. samling) UUI Alm.del Bilag 4 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende den nye lejelov Aarhus, den Den nye lejelov, som træder i kraft pr. juli 2015, hæver gebyret for indbringelse af en sag til huslejenævnet fra de nuværende 141 kroner til 300 kroner. Ligesom det var tilfældet under den gamle lejelovs bestemmelser, får borgeren ikke pengene igen, selvom vedkommende får medhold i nævnet. Der er tale om mere end en fordobling af gebyret i forhold til de gamle regler, og dette har stor betydning for særligt udsatte gruppers retssikkerhed. Den Sociale Retshjælps Fond (fremadrettet DSRF) finder det dybt problematisk, at borgernes retsstilling i en moderne retsstat, som Danmark, skal være betinget af størrelsen på deres pengepung. Vi foreslår, at gebyrets størrelse gøres indkomstafhængigt, så borgerne sikres lige adgang til at påklage lejeretlige sager uanset indkomst. Det hævede gebyr har ikke fået megen hverken politisk eller mediemæssig bevågenhed i forbindelse med lovens tilblivelse, hvor det primære fokus har været på udlejer og lejers forpligtelser i forhold til de mere praktiske aspekter af til - og fraflytningen samt lejemålets vedligeholdelse og istandsættelse. Den manglende opmærksomhed på problemstillingen skyldes måske, at 300 kroner ikke synes af alverden for hr. og fru. Danmark men det er det for de borgere, der lever af en overførselsindkomst, hvilket er tilfældet for langt størstedelen af brugergruppen hos DSRF. Hos DSRF modtager vi mange lejeretlige sager, hvor en borger henvender sig med nogle lejemæssige vilkår, som vedkommende er utilfreds med. Sommetider vurderes det nødvendigt, at borgerens sag indbringes for huslejenævnet. Allerede nu oplever vi, at flere af vores klienter har problemer med at skrabe pengene til gebyret på de 141 kroner sammen. Oftest lykkes det, men det er en stor post på deres i forvejen stramme månedsbudget. At gebyret fremadrettet sættes op til 300 kroner vil medvirke en betydelig forværring af borgernes retssikkerhed, da mange ganske simpelt ikke længere får råd til at benytte sig af deres klageadgang. DSRFs standardklient Til belysning af problemstillingen har DSRFs Gældsafdeling opstillet et standardbudget baseret på de godt 2000 klienter, som vores gældsrådgivere behandler på årligt basis. I 2014 var hele 62,6 procent af organisationens samlede klientgruppe modtagere af forskellige former for offentlig forsørgelse, mens 19,7 procent var lønmodtagere og 17,5 uoplyst. Af de 62,6 procent var den største gruppe (21,6 procent) kontanthjælpsmodtagere. Derfor har vi udregnet budgettet for en person på kontanthjælp. Af gruppen af kontanthjælpsmodtagere har 24,4 procent hjemmeboende børn under 18 år, hvorfor der er tale om forsørgere. 60 procent har derimod ingen hjemmeboende børn eller spørgsmålet om hjemmeboende børn er angivet som ikke relevant, hvilket i vores datasæt betyder, at vedkommende har svaret nej til, om han eller hun har børn under 18 år. 15,6 procent er uoplyst. Klienten for vores standardbudget er således en kontanthjælpsmodtager, som ikke forsørger børn, da dette er tilfældet for størstedelen af vores brugere på kontanthjælp. Af kontanthjælpsmodtagerne uden børn har 10 procent en samlever og 9,5 procent er gift, mens hele 73 procent er enlige. 7,5 procent er angivet som uoplyst/andet. Da 73 procent af kontanthjælpsmodtagerne uden børn er enlige, giver det mening at antage, at deres husholdning ikke har anden indtægt end klientens egen kontanthjælp og boligsikring (hvad vedkom- Side 1/5

2 mende evt. måtte tjene ved siden af sin kontanthjælp bliver af kommunen modregnet 1-1 i den offentlige ydelse). Budgettet er således beregnet for en enlig ikke-forsørger på kontanthjælp. Gennemsnitsalderen for denne gruppe af klienter ligger på 35,46 år, hvorfor vi benytter kontanthjælpssatsen for modtagere over 30 år, som ikke forsørger børn. Denne sats ligger i 2015 på kroner. Budget Budgettet findes i vedhæftede bilag 1, og de udspecificerede poster er, hvad vi vil betegne som rimelige (minimums)udgifter for en borger på kontanthjælp i Danmark. Dette vil sige, at vi for eksempel i forhold til madbudgettet har taget udgangspunkt i overlevelsessatsen for voksne mennesker, som ligger på 45 kroner pr. dag. Da det ikke er muligt at begå sig i et digitaliseret samfund uden adgang til internet (nem-id), tv og telefon har vi også medregnet udgifter forbundet med dette, herunder licens som en lovpligtig afgift. Her har vi fundet de billigste udbydere via prissammenligninger på internettet. Vi har ligeledes via forsikringsguiden.dk fundet den billigste indbo- og ulykkesforsikring og omregnet denne til en månedlig ydelse. Boligstøtten er beregnet via. Borger.dk for en lejlighed af 50 m 2 beboet af en enlig person med en indtægt svarende til kontanthjælpsniveau. Når alle rimelige og faste udgifter er fratrukket borgerens kontanthjælp (efter skat) og boligstøtte, ender vi med 206 kroner til en diverse -post. Denne post skal finansiere alt det, som ikke er udspecificeret på budgettet, herunder tøj/sko, medicin og uforudsete udgifter. Enhver kan se, at der ikke er mange penge for borgeren at rykke med. Såfremt vedkommende løber ind i problemer forbundet med sit lejemål, er de 300 kroner, som en indberetning af en sag for huslejenævnet koster efter den nye lejelov, selvsagt svære at finde. Resultatet vil blive, at borgeren ikke får benyttet sig af sin klageadgang, fordi vedkommende ganske simpelt ikke har råd. Dette mener vi ikke er acceptabelt. DSRFs forslag DSRF har forståelse for, at gebyret (blandt andet) eksisterer for at undgå, at huslejenævnet bliver overbebyrdet af unødigt mange sager. Derfor vil vi ikke anmode om, at gebyret helt fjernes. Vores forslag er derimod, at gebyret gøres indkomstafhængigt, så borgernes retssikkerhed ikke - i højere grad end det allerede er tilfældet afhænger af størrelsen på deres pengepung. DSRF vil i forlængelse af ovenstående benytte lejligheden til at påpege vigtigheden af retshjælpsorganisationernes arbejde samt sikringen af midler hertil. DSRF har siden organisationens dannelse i 2007 opnået stor erfaring med behandlingen af lejeretlige sager. Vores medarbejdere kan - uden beregning - oplyse borgerne om deres generelle retsstilling på området samt rådgive i forhold til deres konkrete sag. For eksempel kan vi vurdere, om der overhovedet foreligger en sag, og om denne i så fald bør indbringes for huslejenævnet. Vores arbejde kan dermed tjene til at begrænse antallet af sager, som huslejenævnet modtager. Desuden kan vores rådgivning og vejledning sikre, at de sager, som indbringes, er grundigt og tilstrækkeligt oplyste, hvilket letter sagsbehandlingen i huslejenævnet. Vi vurderer således, at det er af afgørende betydning, at retshjælpsorganisationerne eksisterer som supplement til de øvrige myndigheder og instanser på området. Side 2/5

3 Vi håber på, at forligsparterne bag den nye lejelov vil tage vores forslag til efterretning, så også samfundets svageste borgeres retssikkerhed garanteres i fremtiden. Skulle der være spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes på telefon på hverdage mellem kl og kl eller via på Med venlig hilsen Sandy Madar Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond Side 3/5

4 Bilag 1 Månedsbudget Udgifter: Bolig: Husleje* kr ,00 Vand og varme kr. 700,00 Transport: Offentlig transport* kr. 500,00 Kommunikation*: Mobil abonnement kr. 100,00 Internet abonnement kr. 200,00 Tv-pakker kr. 100,00 Licens kr. 210,00 Økonomiske forhold: Forsikringer* kr. 270,00 Opsparing kr. 0,00 Husholdning: Mad* kr ,00 Tandlæge* kr. 50,00 Diverse kr. 206,00 Total kr ,00 Indtægter Arbejde Boligstøtte/Boligsikring* kr. 786,00 Kontanthjælp kr ,00 Total kr ,00 Difference kr. 0,00 Uddybende kommentarer til budgettet: * Husleje: Huslejen er beregnet efter en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 100 kroner, som er tilsvarende landsgennemsnittet, hvor lejlighedens størrelse er 50 kvadratmeter. * Offentlig transport: Udgifterne til offentlig transport er opgjort efter, hvad et 2 zoners buskort i Aarhus ca. koster pr. måned * Kommunikation: Udgifterne til kommunikation er opgjort ved at finde mindstepriserne for ydelserne. Det skal dog bemærkes, at det er muligt at spare 9 kr. i licens, hvis man det betaler licensen årligt. * Forsikring: Opgjort via. forsikringsguiden, hvor den billigste indbo- og ulykkesforsikring er anvendt og omregnet til månedlig ydelse. * Mad: Overlevelsessatsen for en voksen hedder 45 kr. pr. dag, dermed vil minimumsgrænsen hedde 1.364,85 kr. Side 4/5

5 (45 kr. x 30,33, hvor 30,33 er gennemsnitlige antal dage i en måned.) * Tandlæge: Afsættes til et årlig tandeftersyn, til en ca. pris på 600 kr. * Boligsikring/Boligstøtte: Beregnet via. borger.dk, hvor der tages udgangspunkt i den beskrevne lejlighed på 50 kvadratmeter til kr/mdr. for en enlig person. Side 5/5

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 1 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2 Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp CASA 2006 Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp Mette Blauenfeldt, Henning Hansen og Adam Johansen CASAs forlag, september 2006 Flygtninge på

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Retshjælpen i nød? En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni 2012. Danske Advokater og Advokatsamfundet

Retshjælpen i nød? En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni 2012. Danske Advokater og Advokatsamfundet En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni 2012 Danske Advokater og Advokatsamfundet Forfattere: Katrine Ellersgaard Nielsen Frederik Harhoff Claus Kastberg Nielsen Thomas Westergaard-Kabelmann

Læs mere

Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige

Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige input med centrale fakta og gode råd, som du kan bruge,

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

DEN USYNLIGE FATTIGDOM

DEN USYNLIGE FATTIGDOM DEN USYNLIGE FATTIGDOM EN UNDERSØGELSE AF FATTIGDOM BLANDT ANSØGERE TIL BØRNESAGENS FÆLLESRÅDS STIPENDIUM FOR ENEFORSØRGERE MAJ 2015 Den usynlige fattigdom - En undersøgelse af fattigdom blandt ansøgere

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere