Arv & Testamente ARV. WWF Verdensnaturfonden i dit testamente. En gave til en levende verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arv & Testamente ARV. WWF Verdensnaturfonden i dit testamente. En gave til en levende verden"

Transkript

1 Arv & Testamente ARV WWF Verdensnaturfonden i dit testamente En gave til en levende verden 1

2 WWF Verdensnaturfonden James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Ditte Roslyng Tastesen WWF Verdensnaturfonden, Koncept og design af Karina Eg 2013 Forsidefoto: naturepl.com / Ingo Arndt / WWF-Canon Udgivet i 2013 af WWF Verdensnaturfonden, København, Danmark CVR nummer Enhver gengivelse eller kopiering hel eller delvis skal angive titel og kreditere udgiver som ophavsmand. Text 2013 WWF. Telefon All rights reserved. 2

3 Arv & Testamente indhold: Før og nu 5 En gave til en levende verden 5 Det gør WWF verdensnaturfonden 6 Det arbejder WWF verdensnaturfonden med 9 En levende verden nu og i fremtiden 13 Hvordan opretter jeg testamente? 16 Hvordan skal jeg forberede mig? 17 Spørgsmål og svar 20 Den mest indflydelsesrige organisation i verden 24 Ordliste 26 3

4 James Morgan / WWF International

5 Arv & Testamente En gave til en levende verden En vigtig del af WWF Verdensnaturfondens indtægter kommer fra testamentariske gaver, og vores mulighed for at gøre en forskel hviler på den tillid, som tusinder af mennesker viser os gennem deres donationer. En levende verden nu og i fremtiden I WWF Verdensnaturfonden ved vi, at det kan lade sig gøre at bringe balance i naturens regnskab. Verden har de redskaber, der skal til, for at vende udviklingen. Derfor er vi med til at lægge pres på verdens ledere, når de træffer beslutninger, der har betydning for jordens natur og dyreliv. Vi samarbejder med virksomheder, så de bliver mere miljørigtige, og vi oplyser mennesker i hele verden om de konsekvenser, ubalancen i naturens regnskab har for mennesker, dyr og natur. Sidst men ikke mindst udbreder vi løsninger og redskaber, så vi alle får mulighed for at handle og træffe de valg, som sikrer os, vores børn og børnebørn en levende verden nu og i fremtiden. WWF Verdensnaturfonden er en privat natur- og miljøorganisation, og derfor er vi afhængig af private bidrag. I denne folder kan du læse mere om WWF og få praktisk information om at oprette testamente. WWF Verdensnaturfonden før og nu: 1961 Siden 1961 har WWF passet på den natur og det miljø, som jorden har givet os. Vores mission er at skabe balance i forholdet mellem mennesker og den natur, som er vores livsgrundlag Den danske afdeling af WWF blev oprettet i 1972, da HKH Prinsgemalen satte 35 indflydelsesrige personer stævne på Fredensborg Slot til et konstituerende møde om WWF Verdensnaturfonden WWF var i 1993 med til at starte FSC, Forest Stewardship Council, som har til formål at fremme bæredygtig skovdrift, og WWF anser i dag initiativet som den eneste troværdige certificeringsordning for bæredygtig skovforvaltning Den første Earth Hour-event blev afholdt i 2007, og den årlige event blev i 2012 betegnet som verdens største miljøaktivistiske begivenhed, hvor mere end 100 millioner mennesker deltog og slukkede lyset. 5

6 det gør WWF verdensnaturfonden WWF Verdensnaturfonden arbejder for at bevare naturen og miljøet, samtidig med at verdens fattige får en bedre levestandard. WWF Verdensnaturfonden arbejder for at skabe en udvikling, som både giver plads til verdens unikke natur, som sikrer at verdens naturressourcer bruges på en hensigtsmæssig måde, og som sikrer os et sundt miljø nu og i fremtiden. Hver gang WWF modtager en arv stor som lille kommer det altid som en ekstraordinær gave, der gør det muligt for os at yde en særlig indsats. Med din hjælp kan vi sammen gøre en forskel. Ghita Nørby: Skuespiller Jeg har gennem mange år fulgt Verdensnaturfondens indsats for at redde de stærkt truede bjerggorillaer, og jeg har besøgt Bwindi-skovene i Uganda sammen med WWF. Nu kan jeg heldigvis glæde mig over, at antallet er i fremgang, men der er brug for en stor og kontinuerlig indsats for at redde bjerggorillaen og mange andre truede dyr. Derfor støtter jeg WWF Verdensnaturfonden.

7 Tommy Dybbro: Biolog, videnskabelig medarbejder Arv & Testamente Gennem min mangeårige ansættelse i WWF har jeg været vidne til, at organisationen har udviklet sig til at blive stadigt mere indflydelsesrig og opnået talrige gode resultater for at bevare naturen og miljøet. Det er mit store håb, at denne udvikling fortsætter, så den danske afdeling fortsat kan bidrage til, at WWF tager kampen op mod det enorme pres, der er på verdens biologiske mangfoldighed. James Morgan / WWF International 7

8 WWF Verdensnaturfonden James Morgan / WWF International WWF arbejder også i Grønland WWF arbejder for bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne i Grønland. Arbejdet er blevet vanskeliggjort af de truende klimaforandringer, som gør det endnu sværere at bevare de grønlandske naturværdier. WWF s mål er at sikre den grønlandske natur, og at udnyttelse af de mange naturrigdomme sker på en bæredygtig måde til glæde for de nuværende og kommende generationer. 8

9 Arv & Testamente Det arbejder wwf verdensnaturfonden med En målrettet og vedholdende indsats gennem mere end 50 år har gjort WWF til den mest indflydelsesrige natur- og miljøorganisation i verden. Brug for en bred indsats Da WWF blev etableret i 1961 var det primære fokus at redde truede dyrearter fra at uddø, men behovet for at sikre verdens natur og dens ressourcer har vist sig at kræve en langt bredere indsats. WWF er en af verdens største og mest erfarne uafhængige natur- og miljøbevarelsesorganisationer. Mere end fem millioner mennesker støtter organisationen over hele verden, og WWF har et aktivt globalt netværk i mere end 100 lande. WWF s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. WWF arbejder for dette, dels ved at bevare naturens mangfoldighed med fokus på de biologisk rigeste naturtyper på jorden, dels ved at sikre, at naturens ressourcer udnyttes på en bæredygtig måde og endelig ved at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi. Skov Træprodukter er i dag blevet en så indgroet del af en moderne hverdag fra morgenavisen til spisebordet og de gulvbrædder, det står på at vi let glemmer, hvor afhængige vi er af klodens skove og dermed også, hvor afgørende det er, at vi passer på dem. Samtidig er en stor del af vores forbrug forbundet med skovrydning på den anden side af kloden. Natur i Danmark WWF arbejder også med at sikre, at Danmark lever op til internationale forpligtelser på naturområdet, som følge af EU s Natura 2000-direktiver og det såkaldte 2020-mål om stop for tilbagegangen i biologisk mangfoldighed. 9

10 Miljø og udvikling Marine udviklingsprojekter i Afrika og Asien skal sikre en bæredygtig udvikling i kystsamfundene, så der er fisk nok til de fremtidige generationer. WWF Verdensnaturfonden arbejder med miljø og udvikling i udvalgte områder i Afrika og Asien, som rummer værdifuld natur som regnskove, savanne, koralrev og floddeltaer. Naturen i områderne er levebrød for millioner af fattige mennesker og er samtidig levested for en lang række dyrearter som gorillaer, elefanter, floddelfiner og hvalhajer.

11 Arv & Testamente James Morgan / WWF International 11

12 WWF Verdensnaturfonden DITTE ROSLYNG 12

13 Arv & Testamente en levende verden nu og i fremtiden din Arv du bestemmer selv formålet Vi har ikke arvet jorden af vores forældre vi har lånt den af vores børn. Sådan udtrykte en indianerhøvding sig for snart 150 år siden. Ordene er imidlertid endnu mere aktuelle i dag, hvor mennesket i løbet af blot en enkelt generation kan ødelægge mere end naturen har udviklet gennem millioner af år. Ifølge arveloven er 25 procent af din formue forbeholdt familiemedlemmer, dette kaldes tvangsarv. Den resterende formue (75 procent) kan du i et testamente betænke til hvem du ønsker. Det er derfor en god idé at skrive et testamente, hvis du ønsker at betænke andre end din ægtefælle eller dine livsarvinger med en del af din arv. Efterlader du ingen tvangsarvinger, kan du frit råde over din formue og selv vælge, hvem der skal arve dig. Dog skal der skrives et testamente, da formuen ellers tilfalder staten. Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til WWF Verdensnaturfonden, må du oprette et testamente. Uden testamente vil arven blive fordelt efter arveloven, således at familiemedlemmer med arveret arver efter dig, og har du ingen arvinger tilfalder arven staten. Med et testamente kan du bestemme, hvordan din formue skal fordeles. Ved at inkludere WWF Verdensnaturfonden i dit testamente er du med til at sikre, at både mennesker og dyr også har en levende planet i fremtiden. Din arv stor som lille betyder, at vi kan yde en særlig indsats. Langt de fleste vælger at betænke vores generelle arbejde, og så bruger vi pengene der, hvor det aktuelle behov er størst, men du kan også vælge at øremærke din arv til specifikke områder. Ved at oprette testamente, kan du indsætte WWF Verdensnaturfonden som arving eller legatar til et bestemt beløb, til en procentdel af arven, eller som enearving til hele den disponible formue. Fritaget for afgift Arv til organisationer med et almennyttigt formål herunder WWF Verdensnaturfonden er fritaget for afgift. Derfor går hele det beløb, som testamenteres til WWF Verdensnaturfonden, til vores naturbevarende arbejde. 13

14 Temperaturen stiger, Arktis smelter Hvis verdens temperatur stiger 2 grader, vil det medføre en temperaturstigning i Arktis på minimum det dobbelte. Når havisen ved Arktis smelter, bliver der mindre hvid is til at reflektere solens stråler og mere mørkt vand til at absorbere dem. Afsmeltning af indlandsisen og gletsjere i Arktis vil også få konsekvenser for vandstanden i verdenshavene, der forventes at stige med over en meter inden udgangen af dette århundrede, hvis der ikke reageres beslutsomt på klimaforandringerne nu.

15 Arv & Testamente James Morgan / WWF International 15

16 WWF Verdensnaturfonden Hvordan opretter jeg et testamente? Du kan i princippet skrive dit testamente selv. WWF Verdensnaturfonden anbefaler dog, at du henvender dig til en advokat. Så er du sikker på, at testamentet er korrekt udformet, at din vilje bliver tolket efter hensigten, og at testamentet kommer frem i lyset, når det bliver aktuelt. Advokaten kan også forudse de situationer, som du måske ikke selv har tænkt på, ligesom advokaten kan være med til at sikre, at din arv ikke belastes unødigt af afgifter. For at være gyldigt skal testamentet blot være underskrevet for en notar eller af to vidner. Når et testamente skal underskrives hos notar, er der en notarafgift, der betales til staten. Du kan betænke WWF Verdensnaturfonden i dit testamente, uafhængig af om du har børn, om du er gift, og uafhængig af om du har fast ejendom eller andre særlige værdier. Advokathjælp til at udforme testamentet behøver ikke koste mange penge. Advokatens pris er afhængig af den enkeltes situation, og hvor meget tid advokaten skal bruge. Bed eventuelt advokaten om et overslag på, hvad det vil koste i dit tilfælde. HKH Prinsgemalen, præsident for WWF Verdensnaturfonden: Som præsident for Verdensnaturfonden Danmark siden 1972, har jeg altid med stor interesse fulgt WWF s arbejde for at bevare naturen, og jeg har besøgt mange af WWF s projekter i verden. Overalt, hvor WWF er til stede, gør organisationen en stor forskel for naturen. I en tid hvor naturens ressourcer og balance er under hårdt pres, er WWF s arbejde mere nødvendigt end nogensinde. 16

17 Arv & Testamente Hvordan skal jeg forberede mig? Medbring legitimation, f.eks. dit pas. Du kan spare tid og penge ved at forberede dig hjemmefra. Spørg advokaten, hvad du skal medbringe eller brug denne tjekliste: Oplysninger om økonomiske forhold (bl.a. seneste selvangivelse). Har du tidligere oprettet testamente, så medbring en kopi af dette. Oplysninger om familieforhold (f.eks. ægtefælle, adoptivbørn og børn uden for ægteskab). Er ægtefælle eller børn afgået ved døden, så medbring dato for dette. Navn, adresse og CPR-nummer på familie, bekendte og andre, som du vil betænke i dit testamente. Eventuel vielsesattest. Skifteretsattest, hvis du sidder i uskiftet bo. Evt. skøder på ejendomme, som indgår i dit bo. Hvordan skal arven fordeles? Skal særlige boeffekter overdrages til bestemte personer? Hvad skal der ske med eventuelle husdyr? Navn og adresse på organisationer, du ønsker at betænke. Er der særlige bestemmelser i livs- eller ulykkesforsikring, kapitaleller ratepension om, hvem der skal have beløbet udbetalt efter din død? Medbring gerne papirer på dette. Særlige ønsker vedrørende bisættelse/begravelse og eventuel vedligeholdelse af gravsted. Navn og adresse på eventuel bobestyrer. Råd og vejledning Du er altid velkommen til at få råd og vejledning hos os, ligesom vi også kan henvise til en advokat. Du kan kontakte os på

18 Koraltrekanten Koraltrekanten er verdens mest artsrige havområde, der spreder sig over de østlige dele af Malaysia, store dele af Indonesien, Filippinerne, Papua New Guinea og Salomonøerne. WWF har konkrete projekter i Koraltrekanten, hvor vi arbejder for at skabe en sund, økonomisk udvikling i de fattige kystsamfund samtidig med at havets ressourcer opretholdes. Derved bevares naturen, og kystsamfundene kan fortsætte med at nyde godt af havets fisk og skaldyr i fremtiden.

19 Arv & Testamente James Morgan / WWF International Hav og fiskeri Tre fjerdedele af de globale fiskebestande er overudnyttede eller udnyttet til det maksimale. Verdens fiskebestande er med andre ord under pres, og situationen bliver ikke bedre af, at 25 procent af alle fangster på kloden smides tilbage i havet som dødt udsmid. Hvis vi ikke gør noget ved det ubæredygtige fiskeri nu, vil verdenshavene være tømt for bæredygtige bestande om 40 år. 19

20 WWF Verdensnaturfonden Spørgsmål og svar Hvorfor skal jeg testamentere? Det er en god idé at skrive et testamente, hvis du ønsker at betænke andre end din ægtefælle eller dine livsarvinger med en del af din arv. Af din arv udgør 25 procent tvangsarv. Det betyder, at de resterende 75 procent er penge, du kan betænke, til hvem du ønsker. I tilfælde af at du ingen ægtefælle eller arvinger har, går pengene direkte til staten. Hvad kan jeg bestemme i mit testamente? Når du opretter testamente, kan du i et vist omfang lave om på den fordeling, arveloven foreskriver. Du kan eksempelvis tilgodese personer, som ikke er dine legale arvinger, eller du kan betænke velgørende formål. Du kan testamentere et bestemt beløb, bestemte genstande, bestemte andele af din formue eller den resterende del af din formue, når tvangsarv og eventuel anden arv er fordelt. Du kan også vælge, om specifikke personer eller organisationer skal arve. Hvad er de formelle krav til et testamente? For at et testamente skal være gyldigt, skal det enten underskrevet for en notar eller af to vidner. Hvis du vil være sikker på, at testamentet er juridisk holdbart, bør du kontakte en advokat. Kan jeg ændre mit testamente? Du kan til hver en tid ændre eller tilbagekalde dit testamente. Det er vigtigt, hvis testamentet oprettes i fællesskab med din ægtefælle eller partner, at det fremgår, om den længstlevende senere skal have mulighed for at ændre i testamentet. Hvordan kan jeg betænke WWF? Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til WWF Verdensnaturfonden, må du oprette testamente. Du kan vælge følgende: Hvis du har tvangsarvinger: Op til 75 procent af din formue angivet som en procentdel. Hvis du ikke har tvangsarvinger: Op til hele din formue angivet som en procentdel. Et bestemt beløb i form af legat eller bestemte ejendele. Restbeløbet efter at tvangsarv og legater er betalt. 20

21 Arv & Testamente Hvordan bruger WWF arvemidler? Langt de fleste vælger at testamentere til WWF s generelle arbejde, og så bruger vi pengene der, hvor det aktuelle behov er størst. I disse år har WWF især brug for ekstra ressourcer til arbejdet for at begrænse de globale klimaforandringer til at sikre en bæredygtig udnyttelse af verdens naturressourcer og til beskyttelse af verdens regnskove og de dyrearter, der lever her. Hvis du ønsker at øremærke din arv til specifikke områder, skal det specificeres i dit testamente. I givet fald kan det være en god idé at kontakte os, så du er sikker på, at ordlyden i testamentet bliver tolket, som du ønsker, når det engang bliver aktuelt. Hvad sker der med indbo og værdigenstande? Ønsker du at testamentere en fast procentdel af boet til WWF Verdensnaturfonden, bliver boet først opgjort af bobestyreren, hvorefter pengene bliver fordelt efter dit ønske. Hvad koster det at oprette et testamente? Det er en god ide at kontakte en advokat for at sikre, at ordlyden i testamentet er i overensstemmelse med dine ønsker. Du kan spare tid og penge ved at forberede dig hjemmefra ved at bruge tjeklisten på side 17. Advokaten tager betaling for sit timeforbrug, og prisen er således afhængig af den enkeltes situation. Ring eventuelt til advokaten og bed om at få et overslag på, hvad det vil koste i dit tilfælde. Hvis din husstandsindkomst ikke overstiger visse grænser, kan du muligvis få tilskud fra det offentlige. Hvad er boafgift, og hvor meget skal betales i boafgift? Boafgiften beregnes af værdien af afdødes samlede bo, dvs. den samlede formue. Ægtefæller betaler ingen boafgift. Organisationer med et almennyttigt formål, herunder WWF Verdensnaturfonden, betaler heller ikke boafgift. Hvordan opbevarer jeg mit testamente? Du bør opbevare dit testamente sammen med dine private papirer. En kopi af dit testamente bliver automatisk opbevaret hos notaren, når testamentet er registret, hvilket er din sikkerhed for, at det ikke forsvinder. Det er samtidig også din garanti for, at testamentet bliver respekteret, når skifteretten skal behandle boet, da det dermed findes i Centralregistret for Testamenter. 21

22 WWF Verdensnaturfonden Cat HOLLOWAY / WWF-Canon 22

23 Arv & Testamente Nye kroge WWF har været med til at udvikle de såkaldte cirkelkroge, der kan redde op mod 80 % af de havskildpadder, der tidligere blev fanget som bifangst i fiskernes net. Flere jordkloder Danskernes forbrug opbruger verdens naturressourcer, og hvis alle levede som os, ville det kræve flere jordkloder. Vores globale fodaftryk er et udtryk for, hvordan vi med vores forbrug i Danmark lægger beslag på arealer over hele Jorden. Arbejdet med at sikre en bedre balance mellem forbrug og ressourcer indgår derfor centralt i WWF s arbejde tilbage Tigeren har mistet 93% af dens oprindelige habitat Der er kun omkring 3200 vilde tigre tilbage i naturen. De store kattedyr har mistet 93 % af deres oprindelige habitat. Tigeren er eftertragtet på grund af dens kropsdele, som er vidt brugt i traditionel orientalsk medicin, og samtidig er dens skind højt værdsat. WWF arbejder sammen med lokalbefolkninger og regeringer for at sikre tigerne en bedre fremtid. En løsning er blandt andet at oprette flere beskyttede tigerreservater og stoppe den illegale handel. hvert år forsvinder skovarealer på størrelse med 3 gange danmarks areal 3 gange Danmark Hvert år forsvinder der på verdensplan kvadratkilometer skov, hvilket svarer til 3 gange Danmarks areal. WWF ser mennesker som en del af løsningen i kampen for at bevare klodens skove. Hvis man vil sikre skovenes rigdom og sætte en stopper for ulovlig skovhugst og ubæredygtig brug, skal de lokale have bæredygtige alternativer, så de også kan få gavn af skoven i fremtiden. 23

24 WWF Verdensnaturfonden den mest indflydelsesrige natur- og miljøorganisation i verden WWF arbejder i mere end 100 lande og har stor indflydelse og gennemslagskraft på internationalt, nationalt såvel som lokalt plan. Vi har opnået vores omdømme og troværdighed ved at prioritere dialog og samarbejde med mange partnere og løse komplekse problemstillinger gennem innovativ tænkning. Da WWF blev etableret i 1961, var det primære fokus at redde truede dyrearter fra at uddø, men behovet for at sikre verdens natur og dens ressourcer har vist sig at kræve et langt bredere fokus. Isbjørnen Et eksempel er isbjørnen, som man ikke kan redde alene ved fredninger og oprettelse af naturreservater. I dag er den største trussel mod isbjørnen den globale opvarmning, der smelter havisen, som bjørnen jager fra. I sin jagt på føde må isbjørnen svømme lange distancer, og den risikerer at drukne eller sulte ihjel. Derfor har WWF Verdensnaturfondens klimaarbejde stor betydning for, om isbjørnen går en lysere fremtid i møde. FSC-mærket I dag overstiger verdens samlede forbrug af naturressourcer klodens samlede reproduktion af naturressourcer med 25 procent. En bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer betyder, at vi ikke tager mere fra naturen, end den kan nå at reproducere. Gennem en langsigtet indsats, hvor WWF har lagt pres på en række store tømmerfirmaer og nationale regeringer, bliver en stadig større andel af det træ, der fældes på verdensplan, i dag miljøcertificeret med FSC-mærket, som WWF har været medstifter af. 24

25 Arv & Testamente MSC- og ASC-mærkerne Verdens fiskeri skal være på et niveau, der er bæredygtigt for fiskebestanden. Ethvert godkendt fiskeri skal fungere på en måde, så fiskeriet kan fortsætte i det uendelige, fordi ressourcerne ikke overudnyttes. MSC- og ASC-mærkerne er miljømærkning af fisk og din bedste garanti for, at fiskene er fanget eller opdrættet bæredygtigt. WWF var med til at etablere MSC-mærket i 1997 og ASC-mærket i Operation Oskar I 1989 estimerede man, at der var ca. 300 bjerggorillaer tilbage på verdensplan. I 2010 blev dette antal vurderet til at være steget til knap 800 individer. WWF støtter bevarelsen af bjerggorillaerne og deres levesteder. Dette indebærer også reduktion af den illegale produktion af og handel med tømmer og trækul, og støtte op om skabelse af politiske rammer for en bæredygtig forvaltning af skovområder med bjerggorillaer, herunder arbejdet mod olieboringer i Virunga Nationalpark. Vi vil sikre jordens naturværdier for kommende generationer Igennem de mange år WWF har eksisteret, har vi opnået markante resultater og gjort en forskel på en lang række områder. Det har vi gjort ud fra visionen om, at vi gerne vil efterlade en værdifuld og rig naturarv til de næste generationer. 25

26 WWF Verdensnaturfonden Ordliste Arveloven Hvis du ikke har skrevet testamente, bliver din formue fordelt efter arvelovens bestemmelser. Arveklasser I arveloven er dine legale arvinger inddelt i tre arveklasser, som bestemmer, hvordan der arves, hvis der ikke er oprettet testamente. Arveklasse 1 omfatter livsarvinger og ægtefæller. Hvis der ikke er arvinger i arveklasse 1, går man videre til arveklasse 2, der omfatter forældre, søskende, nevøer og niecer. Hvis der ikke er arvinger i arveklasse 2, går man videre til arveklasse 3, der omfatter bedsteforældre og forældres søskende fætre og kusiner arver ikke efter loven. Boafgift Alle arvinger undtaget ægtefælle skal betale boafgift af arven. Dine børn og forældre skal betale 15 procent i boafgift. Alle andre skal betale tillægsboafgift i alt 36,25 procent. Almennyttige organisationer, som WWF Verdensnaturfonden, er fritaget for at betale boafgift. Legat/Legatar Et legat er en bestemt angiven pengesum eller bestemte ejendele. Legataren er den begunstigede. Livsarving Dine livsarvinger er dem, du har givet liv til, det vil sige børn, børnebørn, oldebørn, osv. Ifølge arveloven arver dine børn lige, og er et barn død, arver børnebørnene i stedet for. Ægtefælle og livsarvinger er tvangsarvinger. De hører til i arveklasse 1, hvilket betyder, at de arver hele din formue, medmindre du har bestemt andet i et testamente. 26

27 Arv & Testamente Notar Notaren er den, der bekræfter underskrivning af testamenter og andre dokumenter. Du kan finde en notar på dommerkontoret i byretten, se eventuelt Nogle steder skal man bestille tid, og andre steder kan man komme inden for et bestemt tidsrum. Du kan få nærmere oplysninger på rettens hjemmeside. Tvangsarv Ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn m.v.) er tvangsarvinger, og de kan ikke gøres arveløse. Tvangsarvinger skal tilsammen have ¼ af formuen, og du kan i et testamente selv bestemme, hvem der skal arve de resterende 75 procent. Hvis du ikke skriver testamente vil arven automatisk tilfalde dine livsarvinger og/eller ægtefælle. Tvangsarving De arvinger, der efter loven er sikret en tvangsarv, det vil sige dine livsarvinger og din ægtefælle. Andre familiemedlemmer er ikke tvangsarvinger. Universalarving Enearving en person eller en organisation der arver hele formuen, eller den helt overvejende del heraf, i tilfælde af at der ikke findes livsarvinger. 27

28 WWF Verdensnaturfonden kort om WWF Verdensnaturfonden WWF har mere end 100 kontorer i hele verden. Det er en af verdens største og mest indflydelsesrige ngo er med mere end fem mio. støtter globalt. WWFs stærke position gør, at vi spiller en væsentlig rolle, når beslutninger skal tages globalt som nationalt. WWF er en udfordrende, konstruktiv, vidensbaseret og troværdig organisation. De danske mærkesager er: klima, hav & fiskeri, skov, den danske natur og Arktis. WWF arbejder for en bæredygtig fremtid, hvor der er nok ressourcer til de kommende generationer i alle lande på kloden. WWF Verdensnaturfonden er den danske del af World Wide Fund for Nature. Det danske WWF kontor arbejder både i Danmark og i udviklingslandene. Projekterne er koncentreret i Sydøstasien og den østlige del af Afrika. Why we are here To stop the degradation of the planet s natural environment and to build a future in which humans live in harmony and nature. lar Læs mere om vores arbejde på wwf.dk Vores mission: WWF s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Din vigtigste arving....kan være en, du aldrig har mødt. Læger uden Grænser i dit testamente

Din vigtigste arving....kan være en, du aldrig har mødt. Læger uden Grænser i dit testamente Din vigtigste arving...kan være en, du aldrig har mødt Læger uden Grænser i dit testamente 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad står Læger uden Grænser for? s. 5 Respekt for Læger uden Grænsers arbejde s. 6 Hvad

Læs mere

kort om WWF Verdensnaturfonden

kort om WWF Verdensnaturfonden kort om WWF har mere end 100 kontorer i hele verden. Det er en af verdens største og mest indflydelsesrige NGO er med mere end 5 mio. støtter globalt. WWFs stærke position gør, at vi spiller en væsentlig

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

WWF Verdensnaturfonden juni 09 LEVENDENATUR. Spirende. fremtid for skov i Uganda. Usynlige klimaløsninger omkring os. Fire årtier i naturens tjeneste

WWF Verdensnaturfonden juni 09 LEVENDENATUR. Spirende. fremtid for skov i Uganda. Usynlige klimaløsninger omkring os. Fire årtier i naturens tjeneste WWF Verdensnaturfonden juni 09 LEVENDENATUR Spirende fremtid for skov i Uganda Usynlige klimaløsninger omkring os Fire årtier i naturens tjeneste LEDER Medansvar for Ugandas natur Indhold Tidligere har

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Skovens skatkammer UGANDA. Levende Natur MAGASIN OKTOBER FOKUS: Årgang 32. 367 NYE ARTER Mød Mekongs fascinerende dyr og planter

Skovens skatkammer UGANDA. Levende Natur MAGASIN OKTOBER FOKUS: Årgang 32. 367 NYE ARTER Mød Mekongs fascinerende dyr og planter MAGASIN OKTOBER 2014 Levende Natur Årgang 32 FOKUS: UGANDA Skovens skatkammer VERDENS BEDSTE NYHEDER Ny skovaftale i Uganda gavner mennesker og natur ARCTIC HOME Hjælp med at bevare isbjørnens hjem i Arktis

Læs mere

Kloden koger uret tikker. klima. Levende Natur. Årgang 31. VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov?

Kloden koger uret tikker. klima. Levende Natur. Årgang 31. VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov? Levende Natur Årgang 31 TEMA: klima Kloden koger uret tikker TEMPERATUREN STIGER Verden har kurs mod 4 graders opvarmning VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov? PIRATFISKERI

Læs mere

Horn af guld Jagten på vilde dyr er eksploderet

Horn af guld Jagten på vilde dyr er eksploderet Levende Natur Årgang 31 Horn af guld Jagten på vilde dyr er eksploderet TEMA: truede arter ROVDRIFT PÅ NATUREN Hvis vi vil redde klodens arter, må vi ændre adfærd FLYVENDE NÆSEHORN Læs, hvorfor næsehornet

Læs mere

WWF Verdensnaturfonden marts 11 LEVENDENATUR TEMA: Klima. Små sojabønner. store konsekvenser. Tid til Earth hour. Få opskriften på en grøn fremtid

WWF Verdensnaturfonden marts 11 LEVENDENATUR TEMA: Klima. Små sojabønner. store konsekvenser. Tid til Earth hour. Få opskriften på en grøn fremtid WWF Verdensnaturfonden marts 11 LEVENDENATUR TEMA: Klima Små sojabønner store konsekvenser Tid til Earth hour Få opskriften på en grøn fremtid LEDER Vejen til en bæredygtig fremtid Indhold Det er nu over

Læs mere

WWF. Tidsskrift udgivet af WWF Verdensnaturfonden. Nr. 1 l Marts 2006. Levende

WWF. Tidsskrift udgivet af WWF Verdensnaturfonden. Nr. 1 l Marts 2006. Levende ~~ WWF Tidsskrift udgivet af WWF Verdensnaturfonden. Nr. 1 l Marts 2006 Levende Når regnskabet ikke stemmer l Hvordan er det nu? Lad os prøve to sætninger og se, hvilken der er den rigtige: "Danmarks forbrug

Læs mere

juni 11 WWF Verdensnaturfonden LEVENDENATUR Dåsetun tømmer havet 1-0 til gorillaerne Danmarks havoaser under pres

juni 11 WWF Verdensnaturfonden LEVENDENATUR Dåsetun tømmer havet 1-0 til gorillaerne Danmarks havoaser under pres juni 11 WWF Verdensnaturfonden LEVENDENATUR Dåsetun tømmer havet 1-0 til gorillaerne Danmarks havoaser under pres LEDER Vis den bæredygtige tun på vej Vi har alle prøvet at stå i supermarkedet fem minutter

Læs mere

WWF Verdensnaturfonden juni 10 LEVENDENATUR. Palmeolien. rydder Borneos regnskov. 8.x på grønlandsk klimaekspedition. Økoturisme vokser i Vietnam

WWF Verdensnaturfonden juni 10 LEVENDENATUR. Palmeolien. rydder Borneos regnskov. 8.x på grønlandsk klimaekspedition. Økoturisme vokser i Vietnam WWF Verdensnaturfonden juni 10 LEVENDENATUR Palmeolien rydder Borneos regnskov 8.x på grønlandsk klimaekspedition Økoturisme vokser i Vietnam LEDER Is med smag af regnskov Indhold Flere og flere forbrugere

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Bestanden af bjerggorillaer stiger

Bestanden af bjerggorillaer stiger MAGASIN JUNI 2015 Levende Natur Årgang 33 Gode nyheder Bestanden af bjerggorillaer stiger FOKUS: SKOV REPORTAGE FRA FELTEN Kom tæt på gorillaerne i deres rette element SOMMER EVENTS Se WWF s eventkalender,

Læs mere

Virksomheder skal beskytte unik natur

Virksomheder skal beskytte unik natur MAGASIN MARTS 2014 Levende Natur Årgang 32 Morgenluft i Myanmar Virksomheder skal beskytte unik natur FOKUS: MYANMAR MAGELØSE MYANMAR Virksomheder skal tage ansvar for natur og dyreliv KLODSER FOR KLIMAET

Læs mere

Eksotiske Kattegat. Dansk natur. Levende Natur MAGASIN DECEMBER. Årgang 30. HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet

Eksotiske Kattegat. Dansk natur. Levende Natur MAGASIN DECEMBER. Årgang 30. HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet MAGASIN DECEMBER 2012 Levende Natur Årgang 30 Eksotiske Kattegat TEMA: Dansk natur HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet MERE VILD NATUR Det går tilbage for de danske arter tumle panda

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

WWF Verdensnaturfonden dec 10 LEVENDENATUR. TEMA: Fisk. Tæt på. havets sidste fisk. Piratsushi på menuen. Grønne fisk i køledisken

WWF Verdensnaturfonden dec 10 LEVENDENATUR. TEMA: Fisk. Tæt på. havets sidste fisk. Piratsushi på menuen. Grønne fisk i køledisken WWF Verdensnaturfonden dec 10 LEVENDENATUR Tæt på havets sidste fisk TEMA: Fisk Piratsushi på menuen Grønne fisk i køledisken LEDER Find vej til de grønne fisk Indhold Fisk er sundt, og det er der ingen

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

ROVDRIFT PÅ JAGUARENS HJEM

ROVDRIFT PÅ JAGUARENS HJEM MAGASIN DECEMBER 2013 Levende Natur Årgang 31 ROVDRIFT PÅ JAGUARENS HJEM TEMA: SOJA & PALMEOLIE EU FÆLDER REGNSKOVEN Vores massive forbrug rydder skov i troperne HVEM HAR ANSVARET? Bliv klogere på palmeolien

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere