VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING

2 Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er et overstået kapitel, og du skal til at forberede dig på det, der venter dig om få år et voksent liv i et demokratisk samfund. Et efterskoleophold drejer sig ikke kun om at gå i skole, skønt det naturligvis optager en stor del af tiden. Du skal også lære at begå dig i et fællesskab 24 timer i døgnet et fællesskab, der bygger på tillid og tryghed. Derfor kræver det, at alle udviser ansvarlighed, tålmodighed og tolerance overfor hinanden, og at alle deltager aktivt og positivt i hverdagens gøremål. For at vi kan tage ansvaret for dit ophold her på Fjordvang Ungdomsskole og leve op til ovennævnte tanker om et efterskoleophold, har skolens lærere og bestyrelse udarbejdet et regelsæt, som du i egen interesse bør gennemgå og drøfte med dine forældre, så der ikke er nogen tvivl om, hvad vi kræver og forventer af dig. Overtrædelse af reglerne kan nemlig betyde, at vi må afbryde samarbejdet! Skolen har 4 grundregler, der lyder således: 1. Vi forventer en almindelig god opførsel, og du skal til enhver tid rette dig efter henstillinger fra personalets side. 2. Skolen er røgfri, og du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art. Dette gælder også transport til og fra skolen, på ture med skolen o.l. 3. Du skal være på dit eget værelse mellem kl og 6 00 (Vi aftaler evt. andet i løbet af året) 4. Du har mødepligt til al undervisning, alle hovedmåltider, rengøringspligter og arrangementer. Vi glæder os til samarbejdet med dig og dine forældre, og vil gerne opfordre jer til at læse dette hæfte godt igennem, så I er bedst muligt forberedt til det kommende skoleår. På medarbejdernes vegne Aslak Larsen Konstitueret forstander

3 HUSKESEDDEL FØLGENDE SKAL MEDBRINGES: Vasketøjskurv Sengetøj : dyne, pude, sengelinned, rullemadras og sengetæppe. Toiletsager og håndklæder. Idrætstøj indendørs/udendørs. Svømmetøj. Sportssko udendørs / indendørs. (Indendørs sko kun påkrævet, hvis der dyrkes indendørs boldspil). Regntøj og udestøvler. Vækkeur. Skriveredskaber, vinkelmåler, passer samt alm. lommeregner, lille saks. Arbejdstøj til de praktiske fag, samt sikkerhedssko til metal-/træværksted (kan købes via Fjordvang) Sovepose + underlag skal benyttes i den første uge. Cykel i god stand med lås og lygter samt cykelhjelm skal benyttes i 1. uge. Blåt sygesikringsbevis Eget krus Computer/bærbar med opdateret tekstbehandling, regneark og klar til trådløst netværk 9. kl.: Lommeregner m. funktionerne: COS, SIN, TAN (Texas TI30XB kan købes på kontoret) 9. kl.: Termokedeldragt (kan købes via Fjordvang i løbet af aug./sept.) ALT skal være tydeligt mærket med navn! FØLGENDE KAN EVT. MEDBRINGES: Knallert må kun benyttes til og fra skolen (eget ansvar). Badmintonketsjer, bordtennisbat + bolde. Musikinstrumenter, kamera. Rulleskøjter/skateboard/løbehjul må benyttes i hallen (kun hvide / farveløse hjul og bremse). Der må ikke køres på gange o.l.. Musikanlæg må kun benyttes på værelset og må aldrig forstyrre. FØLGENDE MÅ IKKE MEDBRINGES: blandt andet brødrister, kaffemaskine, kogeplade, køleskab, strygejern, toaster, TV, varmeblæser, fodtøj med sorte smittende såler, dyr

4 Praktiske oplysninger SKOLESTART Skoleåret 2015/16 begynder søndag den 9. august om eftermiddagen. AKTIV OG POSITIV I timerne og fritiden! Vi er klar og glæder os til at møde aktive og positive elever! COMPUTER Vi forventer at eleverne medbringer computer/bærbar til brug i undervisningen. Derfor er det også en god ide, at den er opdateret mht. tekstbehandling og regneark. Ordbøger har skolen leaset en skolepakke indeholdende: fremmed-, synonym-, retskrivningsordbog, engelsk og tysk. Dette koster 25 kr. pr. elev og trækkes over depositum. ELEVBANK / LOMMEPENGE Det tilrådes at opbevare penge i elevbanken, så ingen har større kontantbeløb liggende på værelset. Vi vil gerne være behjælpelige med udbetaling af lomme- og rejsepenge. Banken har åbent i middagspausen alle ugens hverdage. Hvis eleven skal have udbetalt mere end det aftalte, skal vi have en opringning. Der udbetales som hovedregel kun penge til eleven, hvis der står penge på kontoen. Indbetaling kan ske ved at overføre penge til elevbankens konto i Ringkjøbing Landbobank: reg.7670 konto Husk at anføre elevens nummer og navn på indbetalingen. Betegnelser som fra mor eller lommepenge er for upræcise. ELEVFESTER UDENFOR SKOLENS OMRÅDE F.EKS. F.U. FESTER Skolen fralægger sig ethvert ansvar for fester, som eleverne arrangerer på eget initiativ uden for skolens område i f.eks. friweekends og ferier. Vi vil derfor anbefale, at en gruppe forældre hjælper eleverne med planlægningen og påtager sig det fulde ansvar med hensyn til afvikling af og oprydning efter festen. Vi ser gerne, at eleverne tjekker datoen med os, så det ikke griber ind i vores planlægning af arrangementer. FERIER / WEEKENDS Skolen er lukket i efterårsferien, juleferien og vinterferien. Det fremgår af årsplanen, hvornår fællesweekends og de forlængede weekends er placeret. Det kan i løbet af året vise sig nødvendigt at justere lidt i årsplanen. Evt. ændringer vil blive meddelt hurtigst muligt. I fællesweekends (bliveweekends) skal alle elever blive på skolen hele weekenden!!! Vi opfordrer kraftigt til, at man benytter sig af de forlængede weekends til tandlægebesøg og lignende. I alm. friweekends kan eleverne blive på skolen eller rejse hjem. Hvis en elev ønsker at tage med en anden elev hjem, skal hjemmet som modtager besøg ringe til skolen og give tilladelse dertil. Det er en uvurderlig del af efterskoleopholdet, at man som elev også påregner at opholde sig en del almindelige weekends på skolen!!! Eleverne får normalt fri ca. klokken om fredagen hjemrejse senest kl Der går bus til stationen i Ringkøbing, hvor der er god forbindelse til resten af landet med enten bus eller tog.

5 Hjemkomst til skolen efter weekends eller ferier skal foregå mellem kl og Er eleven forhindret, f.eks. på grund af sygdom, skal forældrene ringe besked til skolen inden kl den pågældende dag på tlf lok. 12 (lærerværelset) eller til vagtlæreren på mobiltlf FORSIKRINGSFORHOLD Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen og dennes medarbejdere. Falder en elev eksempelvis pga. sne/is på gangarealerne, idet skolen ikke har overholdt deres snerydningspligt, er skolen således erstatningsansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra eleven. Skolen har derimod ikke risikoen for elevernes medbragte tøj, bøger, computer, knallert, cykel, musikanlæg, mobiltelefon m.m., hvis dette skulle blive ødelagt ved eksempelvis brand eller tyveri. Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af skolens bygninger og løsøre samt andre elevers ejendom. Ovennævnte situationer er normalt dækket på en almindelig familieforsikring/indboforsikring, dog skal man være opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke er forsikringsdækning for skader forvoldt af eleven på selve indlogeringsværelset, kun på skader forvoldt på fællesarealer o.l. Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlige overfor, eksempelvis hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand eller lignende. En sådan skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkesforsikring. Forsætlig skade dækkes ikke af forsikringen og skal derfor erstattes straks efter håndværkerregning. Skolen anbefaler på baggrund af ovennævnte, at elevens forældre dels har en familieforsikring og dels en privat ulykkesforsikring. Vi opfordrer samtidig til, at eleven låser sine værdier inde i skab/skuffe og aflåser værelset, når dette forlades. FORÆLDRESAMARBEJDE Vi forventer et åbent og ærligt samarbejde mellem skole og hjem. Forældrene inviteres to gange til samtaler om elevens skolegang og øvrige skoleliv samt om fremtiden efter Fjordvang Ungdomsskole. Elevens kontaktlærer følger eleven meget tæt og vil efter behov kontakte hjemmet. I løbet af året afholdes der forskellige arrangementer, teaterforestilling, opvisning m.m., hvor vi forventer opbakning fra forældrenes side. I øvrigt er forældrene altid velkomne til at kontakte os eller aflægge skolen et besøg for at tale med os. FOTOGRAFERING Vi tager mange billeder af vores hverdag og til glæde for elever og forældre lægger vi fotoserier og videoer ud på vores hjemmeside, facebook m.m. Eleverne kan til enhver tid ønske at få fjernet billede.

6 FRITAGELSE FOR UNDERVISNING Vi kan ikke give eleverne fri ud over de i årsplanen fastlagte tidspunkter. Skulle det undtagelsesvis være nødvendigt (tandlæge, deltagelse i vigtige familiebegivenheder o.l.), skal forældrene sende en mail om anmodning af fritagelse fra undervisningen. Den skal indeholde elevnavn og -nr. samt dato og årsag til fritagelsen. Hvis du tages fri i andre perioder end de, hvor skolen er lukket, er skolen forpligtet til at udmelde dig midlertidigt. Der ydes IKKE statsligt tilskud til disse uger. Forældrene skal derfor betale fulde skolepenge (uden fradrag af elevstøtte) samt kr. til dækning af skolens mistede statstilskud for hele ugen i de uger, som er berørt af fritagelsen. KØKKEN / RENGØRING / VEDLIGEHOLDELSE OG ANDET PRAKTISK ARBEJDE På skift hjælper eleverne med at forberede måltiderne, afrydning og opvask, almindelig rengøring, lettere vedligeholdelse samt andet praktisk arbejde. KØREKORT Det er ikke muligt at tage knallert- eller traktorkørekort på skolen, på grund af kommunale tilskudsregler. Eleverne skal tage det i deres hjemkommune. MOTION Motion og bevægelse, idræt, leg, løbeture m.m. er en nødvendighed for alle, derfor er dette selvfølgelig en del af hverdagen på Fjordvang. NATURENS GANG På hverdage går vi en tur både morgen og sidst på dagen uanset vejret udetøj er derfor en nødvendighed. NØGLER Der vil på ankomstdagen blive udleveret en nøgle til værelsesdør og skab/skuffer for et depositum på 175 kr. Pengene bliver trukket over depositum og refunderes ved aflevering af nøgle. ORIENTERING I HENHOLD TIL DATAREGISTERLOVEN Når en elev er optaget på en efterskole, skal elevens hjemkommune betale et bidrag til staten. Derfor skal skolen lave en elektronisk indberetning til Undervisningsministeriet af elevens CPR-nummer og hjemstedskommune. I ministeriet vil disse oplysninger komme til at ligge i en database, der kun bruges i forbindelse med opkrævning af kommunens bidrag, POST Al post til eleven bedes adresseret således: Elevens navn - Fjordvang Ungdomsskole - Velling Kirkeby Ringkøbing Posten uddeles efter middagsmåltidet / fællestimen. RYGNING Fjordvang er en røgfri skole. Det er heller ikke tilladt at ryge e-cigaretter.

7 SKITUR Er obligatorisk og finder sted i januar/februar Betaling for lejrskolen er inkluderet i skolepenge. I skal selv medbringe lommepenge. Skolen tegner en rejseforsikring. SYGDOM / LÆGE Ved sygdom henvender eleven sig på kontoret efter første time. Er man syg, er man sengeliggende en hel dag og aften!!! Lægebesøg aftales med kontoret i akut opståede situationer. I øvrige tilfælde skal man søge egen læge. SØNDERJYDSK SKOLEFORENING Elever, der bor syd for Kongeåen, kan søge tilskud til opholdet hos: Sønderjydsk Skoleforening, Hoffmannsvej 3, Roost, 6535 Branderup, TELEFONI Telefoni og sms må ikke ske i timerne, under måltider og fællesarrangementer. Der skal tages hensyn til alle!

8 VASK Skolen har vaskerum med vaskemaskiner og tørretumbler. ÅRSPLAN Denne indeholder en oversigt over aktiviteter, arrangementer samt ferier og fridage. Årsplanen kan også ses på vores hjemmeside, Bemærk : - fællesweekends, hvor eleverne skal blive på skolen, er en del af undervisningen - undervisning i dagene før påske - aktiviteter i prøveperioden, eleverne har ikke fri / læseferie Skolen forbeholder sig ret til ændringer.

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Forældre- og elevorientering

Forældre- og elevorientering Forældre- og elevorientering Praktiske oplysninger 2012-2013 Drammelstrupvej 15, 8400 Ebeltoft telefon 87 52 91 20 mail: post@djfh.dk hjemmeside: www.djfh.dk Kære elev Med dette lille hæfte byder vi dig

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole.

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. Kære elev, årgang 2014/2015 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. I hæftet kan du og dine forældre finde svar på en mængde praktiske spørgsmål i forbindelse med det

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2015/16

Informationshæfte skoleåret 2015/16 Informationshæfte skoleåret 2015/16 tilhører: gældende fra 1. august 2015 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Sådan virker din efterskole

Sådan virker din efterskole Sådan virker din efterskole Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2014-15 Alle nye elever møder søndag d. 17. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre! Velkommen til - En håndbog for kommende elever og forældre! 1. udgave 2012 Kære elever og forældre! Vi ses på Vejle Idrætsefterskole søndag den 5. august 2012 Hermed en kort orientering som forhåbentlig

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Kære kommende elev og forældre Hermed fremsender vi noget materiale omkring skolen. Der står noget omkring skolens dagligdag, vores fag og regler. Det er vigtigt at du og dine forældre læser hele materialet

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere