De bedste Buffett-citater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De bedste Buffett-citater"

Transkript

1 De edste Buffett-citater og hvad vi kan lære af dem Verdens edste, rigeste og mest indflydelsesrige investor, Warren Buffett, strør om sig med gyldne investeringstips. Aktionæren ser nærmere på tankerne ag ordene. AfPer Juul Aktieanalytiker Jackson FamilieInvest De kløgtige kommentarer står i kø hos investeringsguruen Warren Buffett, hvor citaterne ikke kun er relevante, fordi Buffett er god til at formulere sig. Buffett-citater giver især god mening, fordi de følger et langt livs særdeles succesfulde investeringer. At storinvestoren har gjort det godt, er nærmest en underdrivelse, for hans formue er gået fra nul til 270 milliarder kroner, siden han som dreng i 1940 erne egyndte at spare penge op fra sine fritidsjo og investere dem i aktier. Da Warren Buffett første gang i 1963 egyndte at køe aktier i tekstilvirksomheden Berkshire Hathaway, lå kursen Fortsættes på side 10 8 Aktionæren Januar 2011

2 Foto: Andy Wong/Polfoto Januar 2011 Aktionæren 9

3 Fortsat fra side 9 Du har hverken ret eller tager fejl, fordi flokken er uenig med dig. Du har ret, fordi dine data og dit ræsonnement er korrekte. på 7,60 dollar. Siden er virksomheden helt og aldeles forandret, og i dag er kursen dollar. Ja, du læste rigtigt! Kursen er mere end dolet, hvilket svarer til et gennemsnitligt årligt afkast på 22,5 procent. Warren Buffett er meget åen om sin investeringsfilosofi, især når han skriver de årlige rapporter til sine aktionærer. De minder ikke om sædvanlige årsrapporter, men er skrevet i et ligefremt sprog, uden rug af grafer og ofte med et humoristisk glimt i øjet. Buffett siger selv, at han forestiller sig, at han skriver revene til en person som hans søster (der også er aktionær) en person, som er kvik, men som ikke arejder professionelt med investering. To søjler udgør fundamentet for Buffetts resultater. Den ene søjle er en overevisende evne til at analysere det enkelte selska og vurdere potentialet. Den anden søjle en mental styrke til at tro på egne konklusioner og ikke lade sig rive med af markedet. Selvom Buffett har en dygtig evne til at forstå et selska, og hvad der skaer værdierne, kan den regnskasmæssige analyse langt hen ad vejen læres, hvis man har lysten og energien. Den mentale tilgang er imidlertid mere et spørgsmål om p e r s o n l i g h e d. Hvis man elsker action og hurtige handler, kommer man nok til at gøre vold på sig selv i forsøget på at følge Buffetts tålmodige metode. Det samme gør sig gældende, hvis man liver meget påvirket af udsving i markedet. Foto: Dennis Van Tine/Polfoto Hav den rette mentalitet Buffett har udtalt, at hvis ikke du kan se dine aktier falde med 50 procent uden at gå i panik, ør du ikke være i aktiemarkedet. Fra udgangen af maj 2007 til udgangen af feruar 2009 faldt verdens aktier i gennemsnit med 49 procent, så der er en god chance for, at de fleste af os ved, om vi kan klare den test. Buffett vægter også meget højt, at man tør tænke selv og danne sig sine egne meninger. Du har hverken ret eller tager fejl, fordi flokken er uenig med dig. Du har ret, fordi dine data og dit ræsonnement er korrekte. Bemærk, at det er underordnet, hvad flokken altså markedet mener, og at du ikke har ret, are fordi du mener det modsatte af markedet. 10 Aktionæren Januar 2011

4 Manden ag Buffett-myten Warren Buffett kaldes i daglig tale Oraklet fra Omaha. Han lev født i 1930 i Omaha i Neraska og den i dag 80-årige Buffett fik tidligt interesse for at tjene penge. Han gik med aviser og solgte diverse ting. Som 14-årig indgav han sin første selvangivelse, og året efter egyndte han sammen med en ven at køe rugte pinall-maskiner og installere dem hos herrefrisører. Indtjeningen lev delt med frisørerne. Som 20-årig havde han en opsparing på knap dollar. Efter endt uddannelse fik han jo i sin fars ørsmægler-virksomhed og senere hos læremesteren Benjamin Graham. Da Graham gik på pension i 1956, var Buffetts formue på dollar. Året efter stiftede han et investeringsselska: Buffett Partnerships Limited. Indtjeningen herfra gjorde ham som 30-årig til dollarmillionær. Holder på pengene Buffett har altid haft en moderat livsstil, især i forhold til sin kæmpe formue. Buffett har en farlig vane med at udregne udgifter i forhold til det fremtidige afkast, han vil gå glip af ved at ruge penge nu. Da han altid har haft høje forventninger til sin egen evne til at investere penge, var den reelle pris for alting selvsagt meget højere end prissedlen. At Buffett egentlig er eskedent anlagt, afsløres af hans opæl: Buffett or stadig i det hus, han køte for dollar i Han flyver dog i privatfly, delvist fordi han er medejer i selskaet ag. Og for år tilage esluttede han, at han efter sin død, i samarejde med Bill Gates, vil donere mindst 90 procent af sin private formue til godgørende formål. De to koner Buffett lev i 1952 gift med sin store kærlighed, Susan. Hun var kunstnerisk interesseret og selv en lovende sanger, og i 1977 flyttede hun til San Francisco tiltrukket af det kunstneriske miljø. Buffett lev oende i Omaha, men var helt hjælpeløs, hvad det huslige angik. Derfor gik Susan og datteren Susie sammen om at finde en husholder, Astrid Menks. Buffett og Astrid lev senere et par, men Buffett og Susan forlev gift til hendes død i 2004, og det var hende, der fulgtes med Buffett til alle større arrangementer rundt omkring. Denne levevis fungerede tilsyneladende til alles tilfredshed, og landt andet lev de årlige julekort signeret af alle tre. I 2006, to år efter Susans død, giftede Buffett sig med Astrid. Sådan udregner Buffett aktiers værdi For at finde den grundlæggende værdi starter Buffett med at eregne det, han kalder ejerindtjening. Her tager han nettoresultatet og tillægger afskrivninger, nedskrivninger og andre omkostninger, der ikke skal ud af selskaets kasse her og nu. Derefter fratrækker han sit eget eregnede niveau for kapitalomkostninger. Man kan sige, at Buffett tjekker, om niveauet for afskrivninger med videre er realistisk i forhold til selskaets forretning og udvikling. Nettoresultatet og den eregnede ejerindtjening ør alt andet lige være tæt på hinanden, men det er ikke altid tilfældet. Hvis et rederi afskriver sine skie over en kortere årrække, end de reelt kan generere indtjening til selskaet, vil nettoresultatet live lavere end den eregnede ejerindtjening. Eller modsat: Hvis et selska ikke investerer nok i at vedligeholde og forny sit produktionsapparat, vil nettoresultatet live højere, end det urde være. Men på et tidspunkt kommer regningen, for enten må man senere grie dyt i lommerne og forny produktionsapparatet, eller også må man se sin indtjening smuldre og sit selska ukke under for konkurrenter med mere moderne produktion. Med en vurdering af ejerindtjening kan Buffett estimere, hvor mange penge, der kan tages ud af selskaet i fremtiden. Dette forhold har Buffett også udtrykt i hans måske mest erømte citat: Vær frygtsom, når andre er grådige, og kun grådig, når andre er frygtsomme. Udtrykket citeres ofte lidt forkert, fordi det lille kun udelades, og det gør en forskel. Du skal nemlig ikke være grådig, lot fordi andre er frygtsomme, men du skal have mod til at køe stort ind, hvis din analyse viser, at aktierne er illige. Derimod må du aldrig være grådig, når markedet er det. Buffett om aktiers kvalitet Lad os se på, hvad Buffett lægger vægt på, når han ser på et selska. Kø selskaer med en stærk historisk indtjening og med en dominerende forretning. Selskaet skal over lang tid have været dygtigt til at tjene penge. Og her mener Buffett, at selskaet har skat et højt kapitalafkast Hvis selskaet historisk har forvaltet pengene godt, er der en god chance for, at det også sker fremover. Derudover skal selskaet have en stærk forretning. Buffett mener, at visse selskaer har en sådan styrke, at der skal mere end lot penge til at slå dem af anen. Styrken kan være et rand som eksempelvis Coca-Cola eller Gillette. Kendskaet og den oplevelse, forrugeren har af et stærkt produkt, kan ikke lot fjernes af en konkurrents penge. Styrken kan også estå i en grad af de facto-monopol, hvor et selska selv er i stand til at sætte prisen på sine varer. Det kan for eksempel være forsyningsselskaer. Buffett lægger også vægt på ledelsen, men måske ikke helt på den måde, andre gør. At ledelsen er flittig og hæderlig er en forudsætning for Buffett, men et andet krav, som ikke altid er en selvfølge er, at ledelsen arejder, som om de ejer 100 procent af selskaet, og at selskaet ikke kan sælges eller fusioneres i hvert fald de næste hundrede år. Der kan ofte være modstridende interesser mellem ledelsen og ejerne, eksempelvis i forindelse med salg eller fusion, og Buffett lægger stor vægt på, at ledelsen er evidst om først og fremmest at arejde for ejernes langsigtede interesse. Vurdér rigtigt Hvis et selskas kvalitet er i orden, er det tid til at regne på værdien. Buffett siger, at: Den vigtigste investeringsfaktor er at fastsætte den grundlægende værdi af et sel- Kø selskaer med en stærk historie for indtjening og med en dominerende forretning. Fortsættes på side 12 Januar 2011 Aktionæren 11

5 Fortsat fra side 11 Megen succes kan tilskrives inaktivitet. De fleste investorer kan ikke modstå fristelsen til konstant at køe og sælge. ska og at etale en fornuftig eller lav pris. Grundlæggende værdi kan defineres som den diskonterede værdi af de penge, der kan tages ud af selskaet i dets resterende levetid. Definitionen er soleklar, det er straks værre at eregne værdien. Buffett siger selv, at to personer der analyserer det samme selska med de samme data næsten helt sikkert vil komme frem til to forskellige resultater. Den grundlæggende værdi er altså udelukkende et forholdsvis usikkert estimat, og derfor offentliggør Buffett aldrig sine egne estimater, men udelukkende de forudsætninger, der indgår i hans eregninger. Læs mere om Buffetts metode på forrige opslag i oksen Hvordan udregner Buffett aktiers værdi? Buffett om at køe en aktie Hvis et kvalitetsselska kan køes en del eller langt under den grundlæggende værdi, ja, så er det ifølge Buffett en god investering. Buffetts læremester Benjamin Graham introducerede egreet Margin of Safety, og det koncept er også helt afgørende for Buffett. I og med, at den grundlæggende værdi er usikker, ør man kræve en sikkerhedsmargin, altså en lavere pris end den værdi, man har eregnet. Det er naturligvis vigtigt for Buffett at køe til en lav pris, og et af de mest kendte udtryk som Buffett nævner igen og igen er: Regel nr. 1: Ta ikke penge. Regel nr. 2: Glem ikke regel nr. 1. Men hvordan harmonerer dette med aktiemarkedets udsving? Køer Buffett aldrig noget, som falder under køsprisen? Jo. Forklaringen ligger i, at Buffett netop måler på værdien og ikke på prisen: Pris er det du etaler, værdi er det du får. Det er meget vigtigt, at man har eregnet værdien rigtigt, og at man ikke senere må nedjustere den. Hvad der så sker med prisen, er en anden sag. Da prisen kan svinge meget op og ned, er det for Buffett vigtigt, at man altid investerer langsigtet. Buffett siger det også på den måde, at man skal køe en virksomhed, ikke leje aktier. Med det mener Buffett, at man skal tænke som om, man ejer hele virksomheden og ikke kan handle den hver dag. Man skal virkelig prøve at se på selve selskaet og ikke lade sig forstyrre af markedet: For så vidt angår dig, eksisterer aktiemarkedet ikke. Ignorér det. Benjamin Graham opfandt den fiktive person Mr. Market, som Buffett ofte ruger til at forklare, hvordan han mener, man skal se på aktiemarkedet. Forestil dig, at Mr. Market er en mand, som du ejer en virksomhed sammen med. Hver morgen kommer han og yder en pris for din andel af selskaet. Imidlertid er Mr. Market maniodepressiv, så nogle gange ser han helt euforisk på jeres virksomhed og dens muligheder, og han yder derfor en fantastisk pris for selskaet. Andre Evnen til at sige nej er en kæmpe fordel for en investor. gange er han helt nede i kulkælderen og kan ikke se nogen god fremtid for selskaet, og derfor vil han kun give en meget egrænset pris. Det gode ved Mr. Market er, at uanset om du handler Økonomisk rådgivning Rådgiverne er efter eget udsagn uvildige, men er ikke kontrolleret af Dansk Aktionærforening. Få altid en skriftlig aftale, hvoraf det fremgår, at rådgiveren ikke modtager provision eller andre honorarer fra de virksomheder, som rådgiveren anefaler. Virksomhederne har følgende godkendelser af Finanstilsynet: Virksomheder med n kan yde individuel investeringsrådgivning. Virksomheder med kan agere som fondsmæglerselskaer Bankmæglerfirmaet Carlo Paulsen Middelfart ankmaeglerne.dk Bankmæglerfirmaet E.K. Møller Hørsholm finansskolen.dk Østjysk Rådgivning Vejle ankmaeglervejle.dk Finanshuset i Fredensorg Fredensorg finanshus.dk Mine Penge Hellerup minepenge.com Rådgivning Syd Rie ankmaeglerne.dk Uvildige.dk Aalorg/Skanderorg/Hellerup uvildige.dk Dansk Formue- & Investeringspleje Roskilde danskfi.dk 12 Aktionæren Januar 2011

6 Bogtips: Læs mere om Buffett Warren Buffett Et liv med milliarder Alice Schroeder Warren Buffett et liv med milliarder af Alice Schroeder den autoriserede iografi. Meget omfattende og, der ikke fortæller så meget om investeringerne, men mere om Buffetts liv. Interessant, men du liver måske ikke så meget edre en investor af det. Medlemspris: 249,95 kroner inkl. forsendelse. Normalpris: 349,95 kroner. Medlemstilud: Spar 29 % The Essays of Warren Buffett af Lawrence Cunningham uddrag fra Buffetts årsrapporter og ifølge Buffett selv den edste og om hans investeringsfilosofi. The Buffett Way af Roert Hagstrom - I forhold til The Essays of Warren Buffett går denne mere i dyden med det regnskastekniske. Desværre er guldkornene ikke Buffetts egne ord. Warren Buffett speaks af Janet Lowe - Kort og med citater. med ham eller ej, kommer han troligt tilage dag efter dag med en ny pris til dig. Mr. Market er altså ikke din herre, men din tjener. Buffett om at opygge en portefølje Når det kommer til at opygge en portefølje, er Buffett stærk tilhænger af at fokusere porteføljen på få selskaer. Det går imod den udredte holdning, at man skal sprede sine investeringer for at minimere risikoen. Buffett mener imidlertid, at risiko kommer af ikke at forstå, det man investerer i. Derfor er det edre at investere i få selskaer, man kender og forstår, end at sprede sig på en masse, man ikke ved noget om. Jeg kan ikke forstå, hvorfor en investor vil investere i sit 20.-edste ud på en aktie, frem for at investere noget mere i sit edste ud. Samtidig mener Buffett, at evnen til at sige nej er en kæmpe fordel for en investor, som ør opføre sig som om han har et livstids-klippekort til investeringer med lot 20 klip på. Og når man så har foretaget investeringerne, ør man tilstræe at sidde på sine hænder: Megen succes kan tilskrives inaktivitet. De fleste investorer kan ikke modstå fristelsen til konstant at køe og sælge. Per Juul ejer selv aktier i Berkshire Hathaway, lige som selskaet indgår i hans modelportefølje for Aktionæren. Læs analysen af Berkshire Hathaway på side 32 Fundamental Fondsmæglerselska A/S Valgt som ny rådgiver for Tema Kapital afd. Stock Pick Mange har gennem årene spurgt, om vi ikke ville etalere en investeringsforening med fokus på danske aktier Nu er rådgivningsaftalen med investeringsforeningen Tema Kapital på plads og amitionerne i top Vi er kommet flyvende fra start, og håer og tror, at vi vil live landt årets edst performende investeringsforeninger Fundamental Fondsmæglerselska A/S er et af Danmarks ældste og mest velrenommerede fondsmæglerselskaer, som siden 1992 har ydet professionel rådgivning og porteføljepleje for privatpersoner, virksomheder og pensionskasser. Vil du være med - kontakt os på tlf eller Januar 2011 Aktionæren 13

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE!

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! S. 46 / SIGNATUR #2 BREVKASSEN B / BREVKASSE DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! Tekst/ Michael Hansen, Mindset Trainer og indehaver af bymichaelhansen Mine udviklingsforløb starter næsten altid med ét eller flere

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere