MUSIK- SELSKABER tal og perspektiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSIK- SELSKABER 2014. tal og perspektiver"

Transkript

1 MUSIK- SELSKABER 2014 tal og perspektiver

2 S. 2 FOTO: SOPHIE BECH FORORD For få år siden var et musikmarked præget af vækst og optimisme en fjern drøm. I dag er det en realitet. For andet år i træk oplever vi nemlig en samlet vækst for salg af indspillet musik i Danmark. En kærkommen udvikling som vi ikke tidligere har oplevet på denne side af årtusindeskiftet. Væksten skyldes entydigt danskernes brug af streamingtjenester, som også i 2014 fortsatte med at vokse. Omsætningen fra streaming steg i det forgangne år med 50,5 % sammenlignet med Det betyder, at det samlede digitale salg nu står for rekordhøje 74,3 % af omsætningen. Den positive udvikling med streaming skaber selvfølgelig også nye udfordringer. Vi behandler langt større datastrømme, end vi tidligere har været vant til. Indtægterne deles mellem flere aktører end tidligere, fordi danskerne hører meget mere forskelligt musik via streamingtjenesterne. Og investeringerne i musik kommer i dag tilbage til os over længere tid, fordi vi modtager betaling for musikken drypvist i takt med, at forbrugerne aktivt vælger musikken til på tjenesterne. Det giver alt sammen god mening. Men det bevirker også, at vi skal tænke skarpere, løbe stærkere og være mere åbne over for nye muligheder på musikselskaberne. I dag er musikselskaberne dog dynamiske og omstillingsparate virksomheder, som ikke kun orienterer sig mod salg af streams, cd er og downloads til de danske forbrugere. Derfor har vi som noget nyt valgt at dokumentere og offentliggøre musikselskabernes indtægter fra andre forretningsområder som eksempelvis kommercielle partnerskaber, koncertvirksomhed og salg af merchandise. Det er vigtige indtægtskilder, som også er et resultat af musikselskabernes langsigtede arbejde med artisterne og deres musik. Omsætningen fra de øvrige indtægtsområder er et nyt initiativ og offentliggøres derfor særskilt i denne publikation. Jeg håber, at Musikselskaber 2014 kan være med til at kvalificere debatten om branchens vilkår og trivsel. Henrik Daldorph Bestyrelsesformand, IFPI Februar 2015

3 S. 3 Hvad er Musikselskaber 2014 tal og perspektiver? Musikselskaber 2014 tal og perspektiver er en samlet opgørelse over udviklingen blandt danske musikselskaber, der er medlem af brancheorganisationen IFPI Danmark. Medlemmerne tegner sig for omkring 95 % af det samlede marked for salg og distribution af indspillet musik (inkl. Grønland og Færøerne). Musikselskaber 2014 tal og perspektiver er en digital publikation, som udover at kigge bagud i statistisk fugleperspektiv også vil have et blik for aktuelle udfordringer og muligheder. Dermed kan publikationen forhåbentligt også bidrage til en kvalificeret debat om branchens tilstand og vilkår. Publikationen er først og fremmest baseret på medlemmernes indberetninger af data. Ironisk nok bliver indsamlingen af data stadig mere kompleks i takt med den stigende digitalisering. Det betyder blandt andet, at flere mindre medlemmer af IFPI modtager dataindberetninger fra deres samarbejdspartnere med uønsket stor forsinkelse. Såfremt enkelte mindre selskaber i den forbindelse ikke endnu har indleveret markedsinformation ved publikationens deadline, overføres sådanne data til det efterfølgende år. Dette metodiske greb anvendes fortløbende og udelukkende på mindre beløb. Derfor ændrer det ikke det samlede billede for helåret. Publikationen baserer sig på musikselskabernes nettoomsætning og sætter dermed fokus på musikselskabernes økonomiske trivsel og udvikling på brancheniveau. Publikationen skal således ikke læses som en bruttoopgørelse af musikkens samlede værdi i samfundet. Musikselskaber tal og perspektiver Statistiske oplysninger kan citeres frit mod behørig kildeangivelse. Ansvarshavende redaktør: Lasse Lindholm Tekst og redaktion: Pernille Møller Poulsen Anders Erikstrup Jakob Plesner Mathiasen Lasse Lindholm Supplerende input: Michael Heitmann (M&I Service) Design: Henrik Siegel Fotos: Fotomaterialet er venligst stillet til rådighed af kunstnere og musikselskaber. De pågældende fotografer er krediteret i overensstemmelse med det overfor redaktionen oplyste. Kopiering er ikke tilladt. Forside: MØ Foto: Thomas Skou Musikselskaber tal og perspektiver er optimeret til læsning via ibooks på ipad Download PDF

4 S. 4 FOTO: UNIVERSAL MUSIC INDHOLD Stærkeste år siden 2010 s. 5 En ny digital dagsorden s. 6 Streaming og de andre formater s. 8 Dansk og international musik s. 11 Musikselskaberne går nye veje s. 13 Musik gavner samfundet - også økonomisk s. 16 Fakta om streaming s. 18 Artister om streaming s. 21 Track Top s. 23 Album Top s. 24 Danish Music Awards 2014 s. 25 Om IFPI s. 27 IFPI s medlemmer s. 28

5 S. 5 Stærkeste år siden 2010 FIG.1 Omsætningsudvikling (mio. kr.) Totalomsætning Digital andel KILDE: IFPI DANMARK Figuren viser omsætningsudviklingen hos medlemmerne af IFPI Danmark i de seneste fem år. Den samlede omsætning i figuren er opgjort på basis af månedlige salgsindberetninger fra IFPI Danmarks medlemmer, som vurderes at stå for 95 % af det danske marked for indspillet musik. I 2014 lå musikselskabernes omsætning på 437 mio. kr. Dermed er der både tale om en vækst på 1,8 % i forhold til 2013 og den flotteste omsætning siden Når man dykker ned i tallene, understreger væksten med tydelighed, at branchens satsning på streaming har været den rigtige vej at gå. Med en nedgang i cd-salget på 26,7 % og en nedgang i salget af downloads på 36,1 % har det nemlig ikke været skrevet i sten, at 2014 skulle fortsætte den stigende omsætningskurve fra At det alligevel er tilfældet, skyldes musikselskabernes indtægter fra streamingtjenesterne, som er vokset med hele 50,5 % i det forgangne år. Dermed kompenserer danskernes brug af streamingtjenester ikke blot for det faldende salg af cd er og downloads. Den skaber også en fortsat vækst i markedet. Udviklingen har også betydning for omsætningskurven i løbet af året, hvor november og december traditionelt har været vigtige måneder for musikselskaberne. Cd en har været en oplagt gaveidé i julehandlen, og det har bidraget mærkbart på den samlede årsomsætning. Ingen musikprodukter har endnu erstattet cd en som den oplagte julegaveide, og julesalget betyder derfor ikke lige så meget for den samlede årsomsætning som tidligere. Til gengæld har musikselskaberne via streamingabonnementer mere stabile indtægter gennem alle årets 12 måneder. I 2006 stod omsætningen i november og december for hele 31,7 % af musikselskabernes årlige omsætning. I 2010 var det tilsvarende tal 30,5 %, mens november og december 2014 kun stod for 23,5 % af årets samlede omsætning.

6 S. 6 En ny digital dagsorden FIG.2 Digital andel af samlet omsætning (i procent) ,8 39,1 54,1 64,7 74, KILDE: IFPI DANMARK Figuren viser den digitale andel af branchens samlede omsætning hos medlemmerne af IFPI Danmark i de seneste fem år. Den samlede omsætning i figuren er opgjort på basis af månedlige salgsindberetninger fra IFPI Danmarks medlemmer, som vurderes at stå for 95 % af det danske marked for indspillet musik. Det digitale marked står stærkere end nogensinde. I 2014 stod de digitale indtægter nemlig for hele 74,3 % af det samlede marked. Omsætningen for digitalt salg af musik er således steget med 134 % siden Dermed ligner den stigende digitalisering af musikbranchen ikke en blomst, der ser ud til at visne foreløbig. Fra 2013 til 2014 voksede den digitale omsætning nemlig fra 278 mio. kr. til 325 mio. kr. Den positive digitale udvikling kommer udelukkende fra streamingtjenester som Spotify, Play, WiMP og Deezer. Indtægterne fra streamingtjenester voksede alene fra 2013 til 2014 med hele 50,5 % til 256 mio. kr. En imponerende procentuel stigning, når man tager højde for, at streaming allerede i 2013 udgjorde 39,6 % af musikselskabernes omsætning fra salg af musik. Når den samlede digitale vækst alligevel kan synes moderat, skyldes det, at 2014 blev året, hvor mange danske forbrugere skiftede musikkøb på downloadportalerne ud med streamingabonnementer. Med en omsætning på 69 mio. kr. i 2014, lå indtjeningen langt fra de 108 mio. kr. man fik ind på salg af album og tracks via download i Indtægter fra download faldt således med 36,1 % fra 2013 til Salget af album downloads faldt med 24,9 % fra 35 mio. kr. til 26 mio. kr., mens salget af track downloads med en nedgang på 52,7 % fra 67 mio. kr. til 32. mio. kr. blev mere end halveret. Med streamingtjenesterne som solide piller i den digitale brobygning til forbrugerne landede musikselskaberne dog alligevel en samlet digital vækst på 16,9 %.

7 FOTO: R AS MUS WENG K ARLSEN R APMUSIKKENS SK Æ VE STEMME S!VAS 29-årige Sivas Torbati kommer fra Brøndby Strand. Et område på den københavnske vestegn som også har fostret stjerner som Burhan G og Outlandish. I kølvandet på debut-ep en d.a.u.d.a fra september 2013 brugte S!vas 2014 på at cementere sin position som en af Danmarks mest unikke artister. Ved DMA 2014 erobrede S!vas en statuette for Årets Danske Urbanudgivelse, inden han sammen med Ukendt Kunstner indtog scenen i et fyldt Forum.

8 S. 8 Streaming og de andre formater FIG.3 Omsætning fordelt på formater (i procent) CD 23,8 LP 1,7 DVD 0, STR 58,5 DD 15,8 STR = Streaming DD = Download CD = CD LP = LP DVD = DVD (musik) KILDE: IFPI DANMARK Figuren viser den procentuelle fordeling af formater repræsenteret på det danske marked for indspillet musik. Figuren er baseret på indberetninger fra IFPI Danmarks medlemmer, som vurderes at stå for 95 % af det danske marked for indspillet musik. Forrige år stod streaming for 39,6 % af den samlede omsætning fra traditionelt salg af indspillet musik. I 2014 stod streaming for hele 58,5 % samtidig med, at det samlede marked for salg af musik voksede. Det siger noget om streamings popularitet blandt danske forbrugere i disse år, men det understreger også, at andre formater mere end nogensinde før er under pres. Som det tydeligt fremgår af figur 3 og 4 fremstår både cd-salget og download-salget som svage ekkoer af deres storhedstid. I 2014 stod cd-salget for blot 23,8 % af den samlede omsætning mod 33 % i Den lille blanke sølvskives markedsandel er mere end halveret over de sidste tre år. Hvor cd ens gradvise udfasning i markedet næppe kan komme bag på nogen, er downloadformatets tab af terræn mere markant og pludseligt. I 2014 stod download for blot 15,8 % af det samlede marked mod 25,1 % i 2013, og man skal tilbage til 2009 for procentuelt at se downloadformatet fylde mindre i det samlede landskab.

9 S. 9 På de opadgående kurver har streaming igen fået følgeskab af vinylsalget, som i 2014 landede på 7,6 mio. kr. Det er en vækst på hele 27,9 % sammenlignet med Dermed udgjorde vinylsalget i ,7 % af den samlede omsætning mod 1,4 % i Vinylen er stadig en marginal indtægtskilde på brancheniveau, men dens andel af det samlede fysiske salg er mere end femdoblet siden En forøgelse der selvfølgelig både skyldes vinylens opblomstring og cd-salgets udfasning. Den overordnede konklusion for 2014 er forholdsvis entydig. Streaming af musik er uden sammenligning danskernes foretrukne format, og udbredelsen har været hastig. Således er den årlige omsætning fra streaming næsten fem gange større nu, end den var i 2011, hvor den i øvrigt blot udgjorde 12,8 % af det samlede marked. FIG.4 Formaternes individuelle udvikling af totalmarkedet (i procent) STREAMING DOWNLOAD CD VINYL 58,5 26,3 28,4 25,1 58,2 43,6 1,4 1,7 39,6 1,1 15,8 33,0 25,7 23,8 0,7 12, KILDE: IFPI DANMARK Figuren viser den procentuelle udvikling indenfor formaterne cd, vinyl, download og abonnement/streaming. Figurerne er baseret på indberetninger fra IFPI Danmarks medlemmer, som vurderes at stå for 95 % af det danske marked for indspillet musik.

10 FOTO: X FOTO: WARNER MUSIC SAMMEN OG HVER FOR SIG CHRISTOPHER & BRANDON BEAL Amagerkanske Christopher udgav i 2014 albummet Told You So og stod bag dansk musiks måske største gennembrud i det forgangne år. Christopher var den tredje mest streamede artist i Danmark i 2014, men også internationalt har han vakt opsigt. Blandt andet nåede CPH Girls andenpladsen på QQ Media Chart, der er Kinas største streaminghitliste for vestlig musik. Christopher samarbejdede gennem 2014 med amerikanskfødte Brandon Beal. Det kom der hits ud af. Først medvirkede Christopher på Brandon Beal s Twerk It Like Miley, og sidenhen medvirkede Brandon Beal på netop CPH Girls. Begge sange er at finde på den samlede Track Top-50 i 2014.

11 S. 11 Dansk og international musik FIG.5 Dansk andel af totalomsætning (i procent) ,9 51,3 48,8 48,5 42, KILDE: IFPI DANMARK Figur 5 viser den danske musiks procentuelle andel af den totale omsætning i de seneste fem år. Figuren er baseret på indberetninger fra IFPI Danmarks medlemmer, som vurderes at stå for 95 % af det danske marked for indspillet musik var i kommercielt øjemed et magert albumår, når man ser på danske udgivelser over en bred kam. Eksempelvis udgav hverken Rasmus Seebach, Lukas Graham eller Marie Key storsælgende album sidste år. Det kan aflæses i dansk musiks andel af det samlede marked. I 2014 stod dansk musik for 42,7 % af den samlede omsætning mod en andel på 48,5 % i Dansk musik dominerer fortsat salget af cd er og vinyler med en markedsandel på 58,1 %. Dog er fraværet af de stærke lokale albumudgivelser sidste år medvirkende til, at dansk musiks markedsandel på de fysiske formater går ned med 6,7 % sammenlignet med På den digitale side oplevede dansk musik en mindre nedgang fra 39,6 % af den samlede digitale omsætning i 2013 til 37,3 % i Nedgangen på 2,3 % er dog ikke overraskende i en digital virkelighed. Forbruget af international musik må nemlig forventes at vokse i takt med, at danskerne tilvælger streamingtjenesterne og deres ubegrænsede adgang til en meget lang hale af international musik. Zoomer vi yderligere ind, var dansk musik kilde til 36,6 % af den samlede streamingomsætning, mens dansk repertoire stod for 36,8 % af omsætningen fra salg af tracks på downloadportaler som itunes. Man kan selvfølgelig se den faldende danske markedsandel og den øgede internationalisering som en uundgåelig konsekvens af den stigende digitalisering. Dog skal man være opmærksom på, at dansk musik fortsat står meget stærkt i markedet, når man sammenligner med en dansk markedsandel på 30 % ved årtusindeskiftet, hvor al omsætning stammede fra fysiske formater.

12 FOTO: SONY MUSIC HITMAGER OG MEGASTJERNE PHARRELL WILLIAMS En længere introduktion er næppe nødvendig. Som en del af producerduoen The Neptunes står han bag utallige kæmpehits fra stjerner som Snoop Dogg, Justin Timberlake, Jay-Z og Britney Spears. Han har gennem en årrække været med til at tegne gruppen N.E.R.D., og i 2013 medvirkede Pharrell på Daft Punks Get Lucky og Robin Thickes Blurred Lines. Dermed blev 2013 et ganske solidt springbræt til et år, hvor Pharrell Williams for alvor trådte i karakter som stjernesolist på globalt niveau. Det skyldtes ikke mindst singlen Happy, der i løbet af de første måneder af 2014 voksede sig til en sjældent set hittornado.

13 S. 13 Musikselskaberne går nye veje FIG.6 Øvrig omsætning (mio. kr.) SALG UDLANDET 39,6 SPONSOR/PARTNERSKAB 20,5 LIVE 12,1 SYNKRONISERING MERCHANDISE ANDRE LICENSINDTÆGTER 4,8 3,7 4, mio. kr. KILDE: IFPI DANMARK Figuren viser musikselskabernes øvrige omsætning fordelt på indtægtskilder i mio. kr. I forbindelse med øvrige indtægtsområder er det ikke sandsynligt, at IFPI s medlemmer dækker 95 % af markedet, idet en række andre aktører er ganske aktive indenfor eksempelvis live- og merchandisemarkedet. Traditionelt har publikationen Musikselskaber fokuseret på musikselskabernes omsætning i forbindelse med salg af indspillet musik til danske forbrugere. Mange musikselskaber har imidlertid foldet deres forretningsområder ud over de seneste år og er i samarbejde med musikerne blevet bedre til at udnytte musikken og musikernes brands kommercielt. Det kan blandt andet aflæses i en stigende aktivitet på koncertområdet, et intensiveret fokus på kommercielle partnerskaber og en øget bevidsthed om at styrke internationale relationer. Derfor inkluderer publikationen for første gang omsætningstal fra musikselskabernes øvrige indtægtsområder. De øvrige indtægtsområder udgør i alt 85,3 mio. kr. i Det svarer til 16,4 % af den samlede omsætning, hvis man lægger beløbet til branchens traditionelle omsætning på 437 mio. kr. i Musikselskabernes salg af indspillet musik i udlandet er ikke en ny indtægtskilde. Men det er første gang, publikationen dokumenterer dette salg på brancheniveau. I 2014 stod eksport af musik for hele 39,6 mio. kr. eller 46,4 % af den øvrige omsætning. Eksporten vil sandsynligvis variere kraftigt fra år til år afhængigt af, om specifikke danske artister på et givent tidspunkt hitter internationalt.

14 S. 14 Kommercielle partnerskaber er derimod et område med stort vækstpotentiale uafhængigt af enkelte specifikke udgivelser. Musik og musikalske brands har langt større pondus i offentligheden og i det enkelte menneskes liv, end musikselskabernes økonomi er et egentligt udtryk for. Det bliver der rådet bod på i disse år, hvor musikselskaberne i stigende grad fokuserer på de afledte økonomiske fordele ved at arbejde med musik. Den strategi er særdeles forenelig med det øvrige erhvervslivs forståelse af, at samarbejder med musikbranchen både kan styrke brands og være direkte profitable. Kommercielle partnerskaber tegner sig i 2014 for 20,5 mio. kr. af omsætningen svarende til 24 %. Ligeledes kan koncertområdet vise sig at være en yderligere kilde til vækst for musikselskaberne i de kommende år. I hvert fald fokuserer flere selskaber i dag på koncertindtægter som et vigtigt ben i en sund projektøkonomi. Allerede i det forgangne år skabte liveområdet en omsætning på 12,1 mio. kr. eller 14,2 % af de øvrige indtægtsområder. Synkronisering, der dækker over udlån af indspillet musik til film, står i 2014 for 4,8 mio. kr., mens musikselskabernes salg af merchandise står for 3,7 mio. kr. FIG.7 Øvrig omsætning (i procent) SYNKRONISERING 5,7 ANDRE LICENSINDTÆGTER 5,4 SPONSOR/ PARTNERSKAB 24, LIVE 14,2 MERCHANDISE 4,3 SALG UDLAND 46,4 KILDE: IFPI DANMARK Figuren viser musikselskabernes øvrige omsætning fordelt på indtægtskilder i henholdsvis mio. kr. og procent. I forbindelse med øvrige indtægtsområder er det ikke sandsynligt, at IFPI s medlemmer dækker 95 % af markedet, idet en række andre aktører er ganske aktive indenfor eksempelvis live- og merchandisemarkedet.

15 INTERNATIONALT POTENTIALE JULIAS MOON Julias Moon har med deres soulfulde sound og fængende melodier skabt sig et solidt navn i det forgangne musikår. Trioen debuterede med singlen Bay i I 2014 fik de for alvor ørenlyd hos danske musikelskere med Lipstick Lies og Palace, der begge storhittede på de danske radiostationer. I oktober 2014 skrev de kontrakt med Universal Danmark og det amerikanske succeslabel Republic Records. Dermed har de fremadstormende popambassadører i Julias Moon støbt det første fundament til et internationalt gennembrud. FOTO: OLIVER KNAUER

16 S. 16 Musik gavner samfundet - også økonomisk Musik spiller ikke kun en vigtig rolle i det enkelte menneskes liv. Den spiller også en væsentlig rolle for økonomien i samfundet. Det viser to omfattende undersøgelser om musik i samfundsøkonomien, som IFPI bidrog til i Musik i Danmark Musik i EU Musikbranchen bidrog i 2013 med en bruttoomsætning på mere end 7 milliarder kroner til dansk økonomi. Den kreative industri er den mest kriseresistente industri i EU med en stigning i beskæftigelse på 0,7 % fra Den årlige omsætning i musikbranchen svarer til årsværk. Den kreative industri omsatte på europæisk plan for 535,9 milliarder euro i Indspillet musik udgør 36,3 % af den samlede bruttoomsætning i musikbranchen svarende til 2,54 milliarder. Den kreative industri er den tredjestørste i Europa målt på beskæftigelse, idet 7 mio. europæere i 2012 havde job i den kreative industri. (Kilde: Rambøll rapporten Dansk Musikstatistik 2013, juni 2014) Musikbranchen bidrog specifikt med 25,3 milliarder euro til Europas økonomi i 2012 og beskæftigede 1,168 million europæere. (Kilde: EY rapporten Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU, December 2014) HENT OG LÆS HELE RAPPORTEN HER HENT OG LÆS HELE RAPPORTEN HER

17 EN MAND MED SIN GUITAR ED SHEERAN De danske musikstreamere kastede i 2014 deres kærlighed på britiske Ed Sheeran, der fik fornøjelsen af at indtage placeringen, som 2014 s mest streamede artist i Danmark. Det skyldtes ikke mindst Sheerans andet studiealbum X, som Warner udgav i sommeren Ed Sheeran er imidlertid en alsidig herre. Foruden sin egen musikalske karriere har han inden for de seneste år arbejdet sammen med så forskellige navne som Taylor Swift, One Direction og den amerikanske rapper Lupe Fiasco. FOTO: BEN WATTS

18 S. 18 FAKTA OM STREAMING STREAM DOWNLOAD STREAMING ØGER DIVERSITETEN I MUSIKFORBRUGET Med streamingtjenester har forbrugerne adgang til mere end 30 mio. forskellige sange. Dem kan de kvit og frit gå på opdagelse i uden at skulle have penge op af lommen, når de afspiller et nyt nummer. Derfor afspiller danske forbrugere også langt mere forskellig musik, end de gjorde inden streamingtjenesterne kom til Danmark. Hver eneste dag streamer danskerne mere end forskellige titler. Til sammenligning downloader danskerne omkring titler om ugen. (Kilde: M&I Service 2015) HITLISTEMUSIK FYLDER MINDRE MED STREAMING Fordi forbrugerne lytter til mere forskelligt musik på streamingtjenesterne, fylder den aktuelle hitlistemusik også mindre indenfor streaming. Det betyder samtidig, at pengene fra streaming skal fordeles mellem mange flere forskellige sange end tidligere. Illustrationen viser, hvor stor en andel de 50 bedst sælgende udgivelser i 2014 udgør af den samlede økonomi inden for henholdsvis streaming, download af sange og fysik salg af album. 15,9% 26,4% 42,6% STREAMING TOP-50 DOWNLOAD TOP-50 ALBUM TOP-50 (Kilde: M&I Service 2014)

19 S. 19 FAKTA OM STREAMING 3,5 ANTALLET AF STREAMS STIGER 1,6 2,3 I takt med at streaming vinder markedsandele, stiger antallet af årlige streams. I 2014 afspillede danskerne 3,5 mia. gange en sang på en streamingtjeneste. Det er mere end en fordobling siden 2012, hvor tallet var 1,6 mia (Kilde: M&I Service 2014) MILLIONER AF STREAMS 331 I 2014 blev 331 forskellige sange streamet mere end en mio. gange. I 2013 var tallet 193. Ud af de 331 sange stod danske artister bag 125 af sangene. I 2013 var tallet 73. Tallet for 2014 svarer til en dansk andel på 37,8 % (Kilde: M&I Service 2014) TOP-5 MEST STREAMEDE ARTISTER I Ed Sheeran 2. Rasmus Seebach 3. Christopher 4. Medina 5. Calvin Harris (Kilde: M&I Service 2014, streaming top-1000)

20 S. 20 FAKTA OM STREAMING EKSPLOSIV ØKONOMISK VÆKST INDEN FOR STREAMING 256 MIO (Kilde: IFPI Danmark) JULEMÅNEDERNE MINDRE VIGTIGE MED STREAMING 42,3 FYSISK SALGS OMSÆTNING 2006 PROCENTUELT FORDELT PÅ KVARTALER SAMLET ANTAL STREAMS 2014 PROCENTUELT FORDELT PÅ KVARTALER 19,9 22,2 17,5 24,0 20,3 23,5 30,4 (Kilde: IFPI Danmark og M&I Service 2014) Q1 Q2 Q3 Q4 Mens salget af cd er stadig dominerede markedet, var julesalget af langt større betydning, end det er i dag. I fjerde kvartal 2006 stod salget af fysiske formater som cd er eksempelvis for hele 42,3 % af årets samlede omsætning fra fysisk salg. I en virkelighed hvor streaming er dominerende, er både salg og forbrug af musik fordelt mere jævnt udover året. Eksempelvis udgjorde antallet af streams i fjerde kvartal af 2014 blot 30,4 % af årets samlede antal streams.

21 S. 21 ARTISTER OM STREAMING Via streamingtjenesterne når jeg ud til grupper af mennesker, som jeg ellers ikke ville nå ud til. Folk der gerne vil lytte til noget nyt, uden at skulle købe et helt album, og forhåbentlig afføder det yderligere interesse for min musik. Jeg er selv en streamer, og som artist glæder jeg mig over at folk ikke bare i Danmark, men også ude over landets grænser, har nem adgang til at opdage og lytte til min musik via streamingtjenesterne. KIRA SKOV CHRISTOPHER Vi er enormt glade for det paradigmeskift, der har været i måden, hvorpå man forbruger og lytter til musik. Og det betyder samtidig meget for os, at hastigheden på nettet er blevet bedre, så lydkvaliteten også er begyndt at følge med på streamingtjenesterne. Samtidig er det dejligt, at der er et mindre økonomisk opsving i gang, så vi ikke bare skal nøjes med at overleve af musikken i Danmark men kan bruge det til at skabe et kunstnerisk frirum. Det skulle gerne være med til at gøre musikken og den kreative udfoldelse endnu bedre i sidste ende. EMIL SIMONSEN, SUSPEKT Jeg er fra internetgenerationen, og min karriere er begyndt på internettet. Jeg er stor tilhænger af streaming, og det er godt at se, at flere og flere bruger tjenesterne. Jeg tror, det er fremtiden for musikken, at man nemt og hurtigt kan gå ind og lytte til præcis, hvad man vil. Streaming giver mig et langt mere præcist billede af, hvem der lytter til min musik, og statistikken er blevet uundværlig. KESI JOEY MOE

22 FOTO: RASMUS STABELL DANMARKS POPDRONNING MEDINA Medina har ikke tabt pusten siden sit folkelige gennembrud i Hun er en af de mest prisvindende danske artister og har blandt andet modtaget hele syv DMA-statuetter i løbet af karrieren. Også 2014 blev et hitår for Medina. Hun stod sammen med producerduoen Pitchshifters bag storhittet Jalousi, som var det højest placerede danske hit på tracklisten i Både Jalousi og Medinas andet 2014-hit Giv Slip er gået platin. En oplevelse der ikke er ny for Medina. Faktisk har hele 13 af hendes hits minimum opnået platin. Dermed har Medina skabt et hit-cv, der er meget få artister forundt.

23 S. 23 Tracklisten 2014 SE HELE TOP-50 PÅ HITLISTEN.NU TRACK TOP John Legend All Of Me SONY MUSIC ITUNES SPOTIFY WIMP TDC PLAY 2 Pharrell Williams Happy SONY MUSIC ITUNES SPOTIFY WIMP TDC PLAY 3 Medina Jalousi LABELMADE / UNIVERSAL MUSIC ITUNES SPOTIFY WIMP TDC PLAY Mr. Probz Ed Sheeran Hedegaard Joey Moe Clean Bandit Brandon Beal Sam Smith Robin Schulz & Lilly Wood Lukas Graham Magic! Burhan G Sia Katy Perry Pitbull Kato Topgunn Calvin Harris Waves I See Fire Happy Home Million Rather Be feat. Jess Glynne Twerk It Like Miley feat. Christopher Stay With Me Prayer In C Mama Said Rude Karma feat. L.O.C. Chandelier Dark Horse feat. Juicy J Timber feat. Ke$ha Dumt På Dig feat. Topgunn Kongens Have Summer SONY MUSIC UNIVERSAL MUSIC COPENHAGEN / TWTTW / UNIVERSAL MUSIC SONY MUSIC / DISCO:WAX WARNER MUSIC TWTTW / UNIVERSAL MUSIC UNIVERSAL MUSIC WARNER MUSIC COPENHAGEN / TWTTW / UNIVERSAL MUSIC SONY MUSIC COPENHAGEN / UNIVERSAL MUSIC SONY MUSIC UNIVERSAL MUSIC SONY MUSIC SONY MUSIC / DISCO:WAX CHEFF RECORDS / ARTPEOPLE SONY MUSIC Kilde: M&I Service for IFPI Danmark. Læs mere om tilblivelsen af listerne på

24 S. 24 Albumlisten 2014 SE HELE TOP-100 PÅ HITLISTEN.NU ALBUM TOP Rasmus Seebach Ingen Kan Love Dig I Morgen ARTPEOPLE ITUNES SPOTIFY WIMP TDC PLAY 2 Diverse kunstnere M:G:P 2014 SONY MUSIC / MERMAID RECORDS ITUNES SPOTIFY WIMP TDC PLAY 3 AC/DC Rock Or Bust SONY MUSIC ITUNES SPOTIFY WIMP TDC PLAY Leonard Cohen Kandis John Mogensen One Direction Pink Floyd Tina Dickow Michael Falch Sam Smith Bruce Springsteen Christopher Lars H.U.G. Poul Krebs L.O.C. Abba Coldplay Marie Key Poul Krebs Popular Problems Kandis 16 Hvad Er Der Så Mer?? - De Allerbedste... Four The Endless River Whispers Hånden På Hjertet - De Største Sange In The Lonely Hour High Hopes Told You So 10 Sekunders Stilhed Sådan Nogen Som Os - Og Alle De Andre Sakrilegium Gold Ghost Stories De Her Dage Asfalt SONY MUSIC SONY MUSIC UNIVERSAL MUSIC SONY MUSIC WARNER MUSIC A:LARM / UNIVERSAL MUSIC UNIVERSAL MUSIC UNIVERSAL MUSIC SONY MUSIC WARNER MUSIC / PARLOPHONE SONY MUSIC / GENLYD SONY MUSIC DME / SGMD UNIVERSAL MUSIC WARNER MUSIC / PARLOPHONE SONY MUSIC ARTPEOPLE Kilde: M&I Service for IFPI Danmark. Læs mere om tilblivelsen af listerne på

25 FOTO: PER JANUS STRANGE DMA 2014 En kold lørdag i november dannede et udsolgt Forum i København rammerne for Danish Music Awards Her var både publikum, tv-seere og en samlet branche med til at hylde musikken ved dansk musiks ældste og mest prestigefyldte prisfest. Danish Music Awards Ærespris gik til 30 års-jubilaren D-A-D, som på prispodiet fik overrakt prisen af Peter Sommer og Simon Kvamm. Samme festlige aften løftede D-A-D taget af Forum med en optræden, der beviste, at erfaring og energi er to yderst forenelige størrelser. D-A-D s seneste album Disn30land Af30r D30k udkom i januar 2014 og er indtil videre gået guld.

26 S. 26 ÅRETS DANSKE UDGIVELSE: MØ No Mythologies To Follow ÅRETS DANSKE GRUPPE: Ukendt Kunstner ÅRETS DANSKE SOLIST: MØ ÅRETS DANSKE HIT: Medina Jalousi ÅRETS NYE DANSKE NAVN: MØ ÅRETS DANSKE SANGSKRIVER - KODA PRISEN: Rasmus Seebach, Nicolai Seebach og Lars Ankerstjerne Ingen Kan Love Dig I Morgen ÅRETS DANSKE PRODUCER: Hedegaard Happy Home ÅRETS INTERNATIONALE UDGIVELSE: Pharrell Williams GIRL ÅRETS INTERNATIONALE HIT: Pharrell Williams Happy ÅRETS DANSKE ROCKUDGIVELSE: Spids Nøgenhat Kommer Med Fred ÅRETS DANSKE POPUDGIVELSE: Christopher Told You So ÅRETS DANSKE URBANUDGIVELSE: S!vas D.A.U.D.A ÅRETS DANSKE VOXPOPUDGIVELSE: Michael Falch Sommeren Kom Ny Tilbage ÅRETS DANSKE CLUB NAVN: Brandon Beal (feat. Christopher) Twerk It Like Miley ÅRETS DANSKE LIVE NAVN: Spids Nøgenhat ÅRETS DANSKE MUSIKVIDEO: MØ Instrueret af Emile Rafael Produceret af Caviar Walk This Way ÅRETS PUBLIKUMSPRIS: Christopher ÅRETS IDÉ: Musikstarter Nephew DANISH MUSIC AWARDS ÆRESPRIS: D-A-D

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Statistik over nye danske udgivelser registreret hos Gramex

Statistik over nye danske udgivelser registreret hos Gramex Andel Antal registrerede udgivelser pr. år Andel af albums, singler og lydfiler pr. år 3 1 25 1 2 8 15 1 Singler og lydfiler Albums 6 4 Singler og lydfiler Albums 5 Antal registrerede udgivelser pr. år

Læs mere

Statistik over danske udgivelser registreret hos Gramex

Statistik over danske udgivelser registreret hos Gramex Andel Antal registrerede udgivelser pr. år Andel af albums, singler og lydfiler pr. år 3 1 25 1 2 8 15 1 Singler og lydfiler Albums 6 4 Singler og lydfiler Albums 5 Antal registrerede udgivelser pr. år

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus DET STARTER MED EN SANG! Sådan hænger musikbranchen sammen i Danmark De skabende 2.0 ophavsret! Indtægter for brug af sange/værker via Koda offentlig

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Musik & brands. En guide til musikere

Musik & brands. En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Tak til Kristian Riis, Volcano Management. Kasper Bjergbæk, Volcano Management. Gustav Holten Lützhoft. Helene Venge, Management

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015 1 TDC Group På vej mod et Digitalt DNA September 2015 Content-fokus 2 Vores historie har ændret sig radikalt 2014 Det førende Skandinaviske kommunikations- og home entertainment selskab - 2005 Rygraden

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

30 FREELANCERE I. Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09

30 FREELANCERE I. Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09 Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09 STATUS 2008/09: 04 MODSÆTNINGERNES ÅR IFPI s formand, Henrik Daldorph, ser tilbage på markante begivenheder for

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside.

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. AFTALE OM ON DEMAND AKTIVITETER (streams/podcasts m.v.) Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Et år med fokus på musikkens betydning

Et år med fokus på musikkens betydning Beretning 2013-2014 Et år med fokus på musikkens betydning MUSIKKENS BEDSTE RESULTAT NOGENSINDE Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 23. oktober 2014 I 2011 og efterfølgende 2012 leverede

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 Undskyld. Men: Axel F med Harold Faltenmeyer var den Classic lytterne i Skandinavien reagerede mest positivt på i 2013. Det skal ikke ses om en opfordring til at playliste

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School Formål med kortlægning Strategi for: S1: Kommunal og regional livskvalitet

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Når beslutninger skal træffes er det bedste man kan gøre, at gøre det rette. Det værste er ikke at gøre noget. Theodore Roosevelt

Når beslutninger skal træffes er det bedste man kan gøre, at gøre det rette. Det værste er ikke at gøre noget. Theodore Roosevelt Når beslutninger skal træffes er det bedste man kan gøre, at gøre det rette. Det værste er ikke at gøre noget. Theodore Roosevelt 106 107 MUSIKSALG før, nu og måske i fremtiden Traditionelt har salg af

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed!

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! Synlighed på sociale medier: B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! En analyse af GN Netcoms Jabra, Libratone og B&O Plays globale synlighed afslører en enkel vej til vækst og global digital

Læs mere

Christian, Jacob, Jannick & Louis Introduktion til Medier og Kommunikation 1. Semester, Digitale Medier & Design, IT Universitetet

Christian, Jacob, Jannick & Louis Introduktion til Medier og Kommunikation 1. Semester, Digitale Medier & Design, IT Universitetet Abstract This paper s main topic is music streaming and the various consequences this new phenomenon has on the music business. In the paper it is attempted to investigate, why the music industry has been

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

SOUNDVENUE A/S, Vimmelskaftet 47, DK-1161 København K Telefon +45 70 20 00 12, Fax +45 70 20 14 12 Mail mail@soundvenue.com, Web www.soundvenue.

SOUNDVENUE A/S, Vimmelskaftet 47, DK-1161 København K Telefon +45 70 20 00 12, Fax +45 70 20 14 12 Mail mail@soundvenue.com, Web www.soundvenue. SOUNDVENUE A/S, Vimmelskaftet 47, DK-1161 København K Telefon +45 70 20 00 12, Fax +45 70 20 14 12 Mail mail@soundvenue.com, Web www.soundvenue.com LEDER DJ en Singled Fredski Out / Soundvenue For the

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Online annoncespecifikationer

Online annoncespecifikationer ClickTAG Streaming video Brugeraktiveret lyd Standardmål 728x90 15 sekunders animation Opdateret 24. juli 2008 Annoncering på BilBasen Fakta om BilBasen ApS Bilbasen.dk er Danmarks største bilsite med

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN TRUENORDIC SUCCESS POTENTIAL Introduktion Sådan starter du. 7 slags bonusser Kunde

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere