Advokat Kramme. Eksperten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat Kramme. Eksperten"

Transkript

1 Advokat Kramme Eksperten Advokat E. Kramme har været advokat for Kolonihaveforbundet siden år Advokat E. Kramme har ført et utal af sager for Kolonihaveforbundet. Kramme går over stregen og han er bevist herom. Her ses et tydelig eksempel på forbundets og advokatens etiske regler eller mangel på samme. Roskilde-sagerne. Denne her sag i eksklusions sagen er kun den første sag i skandalen Roskilde. 3 sager er på vej gennem retten i Roskilde p.t. og nr. 4 kommer i uge 47. Sagerne handler kort fortalt om at Kolonihaveforbundet for Danmark bryder en aftale ( med så at sige alle) Kolonihavernes Fælles Rådgivning 1

2 Sagerne 1 til 4 i Roskilde Sag nr.1. Sagen handler om at bestyrelsen i H/F Rørmose har forbrudt sig imod egne vedtægter og har valgt at yde forskelsbehandling. Sag nr.2. Sagen er indsendt til retten i Roskilde ultimo oktober Sagen handler om magtfordrejning. Bestyrelsen har handlet imod generalforsamlings-beslutningen og sælger kolonihaver til bestyrelsens venner. Sag. Nr.3. Dorthe (vores medlem) har været hængt ud som løgner & muldvarp på H/F Rørmosen s hjemmeside og da Dorthe selv har været formand for foreningen ved hun om noget hvad der er galt i foreningen men alle i bestyrelsen og Kolonihaveforbundet vender vores medlem ryggen. Denne sag når Retten i Roskilde uge 47. Sag nr.4. Når Retten uge 48. Sagen omhandler en stævning hvori Roskilde haveselskab (lejere) og Roskilde kommune bliver indstævnet for at bryde de indgået aftaler i lejeaftalen til skade for et mindretal i alle de 7 haveforeninger som findes i Roskilde. Her nævnes blot 2 ting hvor vi føre bevis for at bestyrelsen sælger kolonihaver til personer som bor i Rødovre ( Ballerup ) samt Ishøj selv om der er bopælspligt i kommunen Kommunen er vidne herom. Jf. Kolonihaveforbundets egne regler er disse overtrådt adskille gange og vi føre bevis herfor i vores stævning i uge 48. Roskilde kommune er som offentlig myndighed forpligtet til at følge planloven. Vi føre bevis for at Roskilde kommune ikke ønsker at følge sin tilsynspligt jf. Planlovens 51 subsidiært Kolonihavernes Fælles Rådgivning 2

3 Lokal formand beder om hjælp i Kolonihaveforbundet? Formand for Kolonihaveforbundet for Danmark Preben Jacobsen vil ikke svare hans eget medlem i sagen her. Kolonihaveforbundet ønske at advokat Kramme skal føre sagen for H/F Rørmosen. Det ses her at forbundet går imod deres egne vedtægter og lader stilheden tale for sig selv.? Kære Preben Jacobsen skriver John til Kolonihaveforbundet den, I dag den, 20/11 har forbundet ikke svaret John! under henvisning til ovenstående møde hvori også du deltog har vi et par spørgsmål, som vi ønsker dine kommentarer til. Det fremgår af mødereferatet, at Roskilde Kommune ikke ønsker at intervenere yderligere, men overlader det til den enkelte forening at lovliggøre overtrædelser da det som udgangspunkt er et område hvor kommunen ikke har kompetence. Det indskærpes imidlertid at bygningsreglementet skal overholdes når det drejer sig om reglementets bestemmelser omkring aftræk, vand-og afløbsinstallationer. Dette bringer os frem til sagens kerne, nemlig at de enkelte foreninger og Roskilde Haveselskab skal overholde ikke alene egne regler, men også Kolonihaveforbundet regler. Når det drejer sig om den konkrete sag, som har ført til afholdelse af ovenfor nævnte møde, kan vi konstatere at der er tale om en række bevidste overtrædelse af både egne og forbundets regler. Det drejer sig således først og fremmest om lejekontrakten mellem Roskilde Kommune og Roskilde Haveselskab 6(af ) som direkte henviser til regler om vandskyllende toiletter. Dernæst er der tale om overtrædelse af kredsens vedtægter 12,stk.1b. som klart stipulerer at overtrædelse vil medføre øjeblikkelig eksklusion fra foreningen. Ovenover alt det er der tale om en klar tilsidesættelse af Kolonihaveforbundets regelsæt 7stk7. Ved gennemgang af sagsforløbet står det umiskendeligt klart, at der her ikke blot er tale om en fodfejl, men en helt bevidst overtrædelse af gældende regler. Da der yderligere er tale om en person som bestrider en ansvarsfuld kassererpost i Rørmosen samt er medlem af FU i kredsen, kan det næppe betegnes som meget andet en magtmisbrug og efterfølgende nepotisme, når man fra formandens side ikke foretager den fornødne eksklusion, men blot forsøger at feje sagen ind under tæppet Kolonihavernes Fælles Rådgivning 3

4 John forsat fra (3) Kolonihaveforbundet svare ikke deres egne lokale haveformænd. Hele sags komplekset er derfor nu landet på dit bord, og det vil interessere os meget at erfare hvilke skridt du allerede har foretaget eller agter at foretage i sagen da der helt åbenbart er tale om en sag i hvilken din indgriben er nødvendig, hvis hele kolonihavesagen skal tages alvorligt, og hvor man ikke blot accepterer ulovligheder fordi det drejer som bestyrelsesmedlemmer. Der findes lignende tidligere sager, bl.a. en byretsdom fra 2002 samt 5 yderligere i forskellige foreninger i Roskilde, hvor menige medlemmer er blevet ekskluderet som lovene påbyder, så det vil uvægerligt efterlade de fleste med en dårlig smag i munden, hvis der eksisterer et alternativt regelsæt for bestyrelsesmedlemmer. Vi ser derfor med interesse frem til dine snarlige kommentarer og stillingtagen i denne sag. Med venlig hilsen Haveforeningen Roarsgave John Svitzer, formand Kolonihavernes Fælles Rådgivning 4

5 Sådan behandler Kramme og firbundet sine kolonister 7 sager indenfor 11 år Kolonihavernes Fælles Rådgivning 5

6 Det er kun kredse der er medlem? kolonister er tvunget medlemmer uden indflydelse på Kolonihaveforbundet. 38 personer styre Hovedbestyrelsen så demokrati er her ikke Kolonihavernes Fælles Rådgivning 6

7 Ole Hasselbach Kolonihavernes Fælles Rådgivning 7

8 Jeg gennemgår lige hvad eksperten siger her om. Med grundloven af 1849 blev foreningsfriheden imidlertid en realitet og samvirke af enhver kunne fra nu af som udgangspunkt etableres uden godkendelse fra staten. Specielt inden for bonde- og arbejde området og på det religiøse område tog en foreningsbevægelse fart. Fagforeninger, sygekasser, brugsforeninger, sparekasser kooperative foretagender med flere spirede frem. Kolonihaveforbundet for Danmark blev allerede i starten af 1900 tallet en realitet. Foreningsbegrebet er ikke defineret i dansk ret. I almindelighed forstås en forening imidlertid som en varigere sammenslutning med vekslende medlemskreds etableret med henblik på opnåelse af fælles formål. En juridisk person foreligger med mindre lovgivningen stiller særlige krav i så henseende når en sammenslutning af fysiske personer eller andre juridiske personer har evne til selvstændigt (det vil sige i eget navn) at erhverve rettigheder og påtage sig retsligt bindende forpligtigelser, herunder til at være part i en retssag og til at optræde som part i retssager. Foreningsret 4 udgave side Kolonihavernes Fælles Rådgivning 8

9 Ole Hasselbach side 2 Udgangsvis kan man således gå ud fra, at følgende er afgørende for, om der foreligger; Der skal være indgået en aftale mellem flere om opnåelse af et fælles formål ( altså være aftalt en foreningsvedtægt), dette formål skal være af ideel karakter forstået negativt på den måde, at det ikke primært må være indvinding af indkomst til foreningen, aftalen skal gå ud på, at deltagerne vil anvende den form, foreninger sædvanligvis organiseres i, foreningsformen, med henblik på at gennemføre en aktivitet af en vis varighed, den aftalte forening må i det ydre fremstå med selvstændig identitet, dvs. en identitet der adskiller sig fra de enkelte medlems, herunder må der være en foreningsledelse, der kan tegne den kollektive enhed(foreningen), der må også være styr på, hvem der er medlemmer, ligeledes må der udskilles en særlig foreningsformue som dog ikke behøver at være særlig stor der ikke tilhører medlemmerne men derimod foreningen som sådan Kolonihavernes Fælles Rådgivning 9

10 Foreningen som part i retssager Kolonihavernes Fælles Rådgivning 10

11 Stævning mod H/F Brandhøj og Kommunen Kolonihavernes Fælles Rådgivning 11

12 358 ulovlige kolonihaver i Esbjerg Kommune Kolonihavernes Fælles Rådgivning 12

13 Ret sagen i Tårnby mod Kommunen og Kolonihaveforbundet Kolonihavernes Fælles Rådgivning 13

14 Retten i Næstved vedr. Slagelse kommune Kolonihavernes Fælles Rådgivning 14

15 Sagen kører ved Retten i Næstved vedr. medlemskab Kolonihavernes Fælles Rådgivning 15

16 Korsør kredsen og Strandparken skal i retten. Sagen er sendt til retten Nu for anden gang hvor den afventer rettens Kolonihavernes Fælles Rådgivning 16

17 Forbundet og Staten Kolonihavernes Fælles Rådgivning 17

18 Forbundet og Staten Kolonihavernes Fælles Rådgivning 18

19 Forbundet og Staten Kolonihavernes Fælles Rådgivning 19

20 Forbundet og Staten Kolonihavernes Fælles Rådgivning 20

21 Forbundet og Staten Kolonihavernes Fælles Rådgivning 21

22 Forbundet og Staten Kolonihavernes Fælles Rådgivning 22

23 Forbundet og Staten Kolonihavernes Fælles Rådgivning 23

24 56 Haveforeninger er over 60& overbebygget alene i Kreds 1 Kreds Kolonihavernes Fælles Rådgivning 24

25 Allerød bygger 67 % for store huse og kredsformanden jagter 1 mand Kolonihavernes Fælles Rådgivning 25

26 Ballerup bygger de huse på 100 m Kolonihavernes Fælles Rådgivning 26

27 Herlev bygger man også som man vil? Kolonihavernes Fælles Rådgivning 27

28 98 kolonihaver er så store så parcelhuse ligner udhuse i Helsingør Kolonihavernes Fælles Rådgivning 28

29 Slagelse kommune opkræver ikke leje af kolonihave? Vurdering af husene er en by i Rusland her sælger man husene selv om de er for store ifølge vedtægterne Kolonihavernes Fælles Rådgivning 29

30 Kredsformanden ved godt at han skal se gennem fingrene med ulovlighederne i H/F Bredely skriver haveforeningens formand? Husene må være på 20 m Kolonihavernes Fælles Rådgivning 30

31 Først 3 års retssag som Frank vandt on nu dette her. Vores Næstformand i KFRR Kolonihavernes Fælles Rådgivning 31

Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager

Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager Stævningsblanket - 2008 Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk) Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager Side 1 af 14 Om udfyldning af blanketten se vejledningen

Læs mere

Klage over 5 advokater -1-

Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater Chr.gave 11 4220 Korsør E:mail Palle@flebo.dk Telefon 31 22 71 96 1 Klage over 5 advokater -1- Til Fra Advokatsamfundet Dato 23. marts 2013 Klage over

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 344 Offentligt N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

KAN MAN GØRE FORSKEL

KAN MAN GØRE FORSKEL 1 KAN MAN GØRE FORSKEL Som advokat for Kolonihaveforbundet har advokat Kramme i år 2012 ført op til 32 retssager (os bekendt). Nu rejser spørgsmålet sig om de 32 sager egentligt kunne og burde være rejst.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18)

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Bilag 2 Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Sagen skitseret fra ABs synspunkt Afdelingsbestyrelsen (AB) for beboerforeningen

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde. (2008-2012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michèl Keld Jørgensen Frede Kristensen

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring:

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: 1 Hvorfor dukker projekt Hockey og godt miljø op i OIK lige nu? Det gør det af flere årsager OIK er en god klub, og samtidig en af de største i Danmark,

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere