Tre. Det skabte. a) Korset: Rå materie eller dennes skabelse. b) Kvadratet: Skabelsens lykkelige og fuldkomne resultat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre. Det skabte. a) Korset: Rå materie eller dennes skabelse. b) Kvadratet: Skabelsens lykkelige og fuldkomne resultat."

Transkript

1 Talsymbolik a) En cirkel uden centrum. (Cirklen er ikke Gud, da Gud er cirklens centrum.) Evigheden i kaos. b) Det ubefrugtede verdensæg. Opstigning og nedstigning, udvikling og en tilbagegående proces. c) Mørk sky uden stråler. Nul d) Fiskeblæren er et uheldigt tegn her, da den også har anden betydning. Intethed, ikke eksisterende, det uhåndgribelige, det evige, det ubegrænsede. a) Punktet er det oprindelige og uskabte. Den i evigheden dvælende guddom før skabelsens begyndelse. b) Lodret streg er den første bevægelse, det skabende ord, skabelsens begyndelse. Gud Fader, guddommeligheden. Et a) Vandret linie er urstoffet, afventende skabelsen. b) To lodrette streger: Den første er 1 tallet og den anden det af 1 tallet belivede. Tempelsøjlerne Jakin (Han står fast) og Boaz (I denne er styrke) foran Salomos tempel. To Dobbelthed, vekslen, forskelligartethed, konflikt, afhængighed, at være anderledes, balance, stabilitet, genspejling, menneskets dobbeltsidige natur, synden (afviger fra de første gode mennesker), flygtighed, fordærv, Kristi to sider som Gud og menneske, lov & evangelium, lovens to tavler.

2 Skaberens tal. Det igangsættende. Ild. a) Med spidsen opad: Gud som skaber. b) Med spidsen nedad: Det af guddommen skabte handlende væsen, dvs. mennesket. Tre Mangfoldighed, skabende kraft, vækst, den tresidige verden (naturen: himmel, jorden &vandene; mennesket: legeme, sjæl & ånd; fødsel, liv & død; begyndelse, midte & afslutning; fortid, nutid & fremtid), det himmelske tal (repræsenterer sjælen), treenigheden, Jesus opstod på den 3. dag. Det skabte. a) Korset: Rå materie eller dennes skabelse. b) Kvadratet: Skabelsens lykkelige og fuldkomne resultat. Fire Helhed, totalitet, afslutning, Jorden, Verdens tal, orden, det rationelle, relativitet, 4 verdenshjørner, 4 årstider, legemets tal, 4 evangelier. a) Kvadrat med punkt: Liv eller ånd i form. b) Pentagram med spids op: 5 A'er, hvor A betyder noget i verden og en bevidsthedsform kaldet sans (mennesket har 5 sanser). Det vågne handlende menneske på godt og ondt. Åndelig stræben, uddannelse. c) Pentagram med spids ned: Det sovende, egoistisk handlende væsen af dæmonisk natur. Troldomskunst, sort magi. d f) Sjælen eller det hele menneske. Fem Menneskets tal (med udstrakte arme og ben danner mennesket en femkant, helhed (minder om cirklen), mennesket efter syndefaldet, 5 sanser, Kristi 5 sår, 5 mosebøger.

3 a) Davidsstjernen: Foreningen af Gud og menneske i Kristus: Inkarnation og opstandelse til herlighed og dom. b) Gud og hans spejlbillede menneskets ånd. c d) Det hellige. e) Snekrystal: Is hedder på græsk krystallos, dvs. kryst allos = Kristussalt (ikke sprogligt holdbar). f) Kubus: Den fuldkomne bygningssten (det Allerhelligste var kubusformet og ligeledes Det nye Jerusalem). Seks g) Udbredt kubus: Fuldkommenhed, én af de første korsformer. Ligevægt, harmoni, kærlighed, sundhed, skønhed, muligheder, held (som 6'eren på en terning), 6 skabelsesdage. a) Trekant på kvadrat: Den skabende ånd, der former legemet eller stoffet. b) Syvstjerne: Himlens skabende kræfter (7 skabelsesdage, 7 armet lysestage). Syv Universets tal, fuldstændighed, 3 (himlens tal) + 4 (verdens tal) = 7 (det åndelige & det timelige), sikkerhed, hvile, overflod, Guds hvile på den 7. dag, 7 bønner i Fadervor (3 gælder Gud, 4 gælder mennesket), 7 korsord, 7 segl på bogrullen (Johs. Åb. 5). a) To kvadrater: De to fuldkommenheder, opstandelsen, inspiration og arbejde. b) Evigheden, uendeligt (et timeglas lagt ned?) Otte c) I forbindelse med Jesu monogram betyder det liv og opstandelse. Genskabelse, genfødsel, 8 personer i Noas ark (en døbefont er ofte 8 kantet). a) Det gudnære menneske. b) Ånd, sjæl og legeme. Ni 3 x 3 = 9, fuldførelse, indfrielse, opfyldelse, begyndelse & afslutning, helhed, himmelsk tal, uforgængeligt tal, Jesu røst i dødstimen (den 9. time), tallet fornyr sig selv: 2 x 9 = 18, 1+8 = 9; 3 x 9 = 27, 2+7 = 9 osv.

4 Den fuldkomne forening af det skabte og skaberen. Guds tal, lov, orden, helhed, 10 bud, tiende, 10 plager i Egypten. Ti 11 Elleve At ville være lige med Gud = ulykke. Synd, overtrædelse, fare. 10 symboliserer loven, 11 er en overskridelse af denne. 12 Tolv Kosmisk orden. 3x4 = 12 = den åndelige og verdslige orden. Ånden har 12 frugter, 12 stammer i Israel, 12 apostle, 12 porte i det ny Jerusalem, 12 måneder. 13 Tretten Kongens tal (kongen kan dækkes fuldstændigt med en livvagt på 12. Troens tal, uheldigt tal. 15 Femten Frelserens og frelsens tal. 16 Seksten 2x8 svarer til den to gange fødte = den, der har sejret i ånden. 4x4 = kvadrat. Kristi tornekrone bærer ofte 16 torne: 7 vendt indad = himlens kræfter, 9 vendt udad = anklagen mod mennesket. 20 Tyve Summen af menneskets fingre og tæer = det hele menneske. 40 Fyrre Prøvelse, indvielse, død, syndflodens dage, ørkenvandringens år, Jesu fastedage, kirkens fastedage, dage mellem opstandelse og himmelfart. 50 Halvtreds 60 Tres 70 Halvfjerds Jubelår, tilbagevenden til begyndelsen og den oprindelige tilstand, dage mellem påske og pinse. Tidens tal (minutter og sekunder) Det fuldkomne, menneskets levetid. 123 Den guddommelige treenighed. 321 Dæmontallet. 444 De to forangående tal adderet = åndeverdenen på godt og ondt.

5 345 Det almindelige menneskes tal. 543 Det gudsbevidste menneskes tal = dæmontallet + det dødelige menneskes tal. 6 er én mindre end det hellige tal 7, og derfor det ondes tal = den sejrendes tal (først og fremmest Jesu Kristi tal) Den guddommelige fuldkommenhed.

6 Farvesymbolik Farve Hvid Blå Diamant, hellighed, Kristi farve, renhed, uskyld, lys, sejr, jomfruelighed, ærlighed, troskab, visdom, velsignelse, glæde, godhed, ære, venskab, fred, overgivelse, kapitulation (hvidt flag). Safir, lapis lazuli, tro, glæde, sandhed, indsigt, visdom, himlen, Jomfru Marias farve (Himmeldronningen), troskab (forglemmigej), ærlighed, uskyld, troskyldighed, havet, fjernhed, længsel, melankoli, vemod (the blues). Grøn Smaragd, jade, malakit, håb, liv, vækst ( grøn er af samme rod som at gro ), virksomhed, genskabelse, genfødelse, fornyelse. Gul Jordens farve, visnende løv, forræderi, skinsyge, jalousi, misundelse, falskhed, ondskab, Judas farve, jødedommens farve, fejhed (yellow). Se også under Guld. Rød Violet Rubin, ild, blod, kærlighed, Helligånd, pinse, liv, lidenskab, varme, stærke følelser, hensynsløst mod, opofrelse, fare, kamp, krig. Ametyst, anger, bod, faste, bedring. Sort Intethed, sorg, nat, skræk, ulykke, tilintetgørelse, død, alvor, mismod, tungsind, andagt, syndsbevidsthed, anger, bod, forsagelse. Guld Gud, guddommeligt, verdens lys, herlighed, hellighed, kongelighed, gavmildhed, storsindethed, ædelmodighed, visdom, modent korn. Sølv Helgener, Jomfru Maria. Orange/ Glæde, opløftelse, lyst sind. gyldent

7 Ædelsten i 2. Mos. 28 og Johs. Åb. 21,19-20: Stamme Ædelsten Ruben Sarder (karneol) Voldsomhed og styrke Simeon Topas (krysolith) Forgængeligt håb Levi Smaragd Profeti Juda Karfunkel (rubin) Kongesten Zebulon Safir (lapis lazuli) Hellig visdom Issakar Jaspis (bjergkrystal) Det hellige ord Dan (Hyacint) Af ædel herkomst Gad Agat Lykke og sejr Asher Ametyst Retfærdighed Naftali Krysolit (topas) Hellighed for Herren Josef Onyx (beryl/rav) Intuitiv forståelse (Urim og Tumim var lavet af samme materiale) Benjamin Beryl (onyx) Fagerhed

8 Stenene i Matt. 10,2: Discipel Ædelsten Peter Jaspis Blodig bekendelse Andreas Safir Hellighed Jacob Kalkedon Styrke Johannes Smaragd Profeti Filip Sardonyx Fagerhed Bartholomæus Sarder Styrke Thomas Krysolit (krysopras) Erkendelse Matthæus Beryl Intuitiv forståelse Jacob Alfæus Topas (krysolit) Forgængeligt håb Simon Zeloten Hyacint Hellig harme Judas Ametyst Tro og tvivl, mørke magter

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 1 I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-stolen, nu kom vor pinselilje-tid, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere