BERETNING Ny Kongensgade København K Telefon bvb.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2011. Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk"

Transkript

1 BERETNING 2011 BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE Ny Kongensgade København K Telefon bvb.dk BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE

2 BvB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende institution, der blev oprettet ved lov i BvB s virksomhed er reguleret af bestemmelserne i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er ressortministerium. BvB s formål er at gennemføre eftersyn, at yde økonomisk støtte til udbedring af skader, at opsamle og formidle erfaringer af bygge teknisk art, at deltage i andre aktiviteter, der kan fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. FOTOS BERETNING 2011 Beretningen er i år illustreret med fotos fra BvB s udstillingsvirksomhed, herunder den mobile udstilling Gode vådrum

3 2011 BvB 1 03 erfaringsformidling Nyt stort formidlingsprojekt GODE TAGE har fået en pendant i GODE VÅDRUM - en mobil udstilling opbygget i en stor trailer, hvor det er muligt at se forskellige detailløsninger i 1;1. BvB sætter med de to udstillinger fokus på to vigtige områder i forbindelse med byfornyelse og renovering. 06 tema: gode vådrum Præsentation af GODE VÅDRUM det seneste formidlingsprojekt. 10 eftersyn Fortsat lavt niveau i svigt og skader BvB har gennem årene blandt andet fremhævet brugen af robuste og gennemprøvede løsninger inden for tage og vådrum. Resultatet ses i de lave svigtprocenter. BvB gennemfører kun 5-års eftersyn af udvalgte ejendomme. Til gengæld er vejledningsindsatsen overfor ejerne styrket. 14 skadedækning Et fald i skadeanmeldelser BvB har i 2011 modtaget 23 skadeanmeldelser. Det er lidt under gennemsnittet for de 5 forudgående år. De fleste anmeldelser vedrører byfornyelsessager, der er afleveret i perioden Økonomi / organisation Årets resultat viser et underskud på 2,5 mio. kr. og en egenkapital på 66,5 mio. kr.

4 2 BvB deltager i udstilling på Almene Boligdage i Bella Centret 02

5 2011 erfaringsformidling GODE VÅDRUM Den 14. oktober 2011 blev BvB og GI s nye store formidlingsprojekt GODE VÅDRUM officielt indviet ved et arrangement på pladsen foran Dansk Arkitektur Center (DAC). Den mobile udstilling er indrettet i en 63 m 2 stor trailer. Godt fra start Udstillingen nåede i 2011 at besøge fire tekniske skoler i Københavnsområdet. Her har teknikere fra BvB og GI holdt foredrag og præsenteret projektet. Både lærlinge og lærere har modtaget GODE VÅDRUM meget positivt. GODE VÅDRUM har desuden været en del af et BYG- ERFA seminar Vandtætte vådrum med omkring 60 deltagere, og udstillingen var med i Byggecentrum i Ballerup i forbindelse med arrangementet Byg om og Forny. Der er stor interesse for at få udstillingen på besøg, både fra uddannelsesinstitutioner og rådgivere. GODE TAGE Formidlingsprojektet GODE TAGE er fortsat aktuelt I 2011 blev mock-upperne i den mobile udstilling eftergået, og der blev foretaget enkelte småreparationer og opdateringer. BvB får jævnligt henvendelser fra studerende og rådgivere om GODE TAGE. Det giver et fingerpeg om, at projektet er kendt og bliver flittig brugt rundt om på skoler og tegnestuer. Hjemmesiden er velbesøgt, og de mange detailtegninger bliver brugt i forbindelse med projekteringsopgaver. ALMENE BOLIGDAGE BvB deltog, sammen med Byggeskadefonden (BSF), i Almene Boligdage den oktober 2011 i Bella Centret i København. En af tag mock-upperne fra GODE TAGE indgik i standen og var blandt andet med til at sætte fokus på vigtigheden af tætte dampspærrer. UNDERVISNING Den mobile udstilling GODE TAGE og ikke mindst hjemmesiden godetage.dk er blevet en fast ingrediens i forbindelse med undervisning om renovering af tagkonstruktioner på de tekniske skoler, men også på konstruktøruddannelserne og Ingeniørhøjskolen bliver GODE TAGE brugt som basisviden. Den mobile udstilling har i 2011 været opstillet på ni tekniske skoler. Derudover har BvB holdt flere indlæg for både lærlinge og studerende, uden at udstillingen var med. Alt i alt har ca personer hørt BvB s indlæg dertil komme alle de lærlinge og studerende mfl., der har set udstillingen, når den har stået på skolerne, eller når de har besøgt den permanente udstilling i Byggecentrum i Ballerup. BYGGECENTRUM BALLERUP Den permanente udstilling GODE TAGE bliver både besøgt af fagfolk og private boligejere. Skolerne i Københavnsområdet har her mulighed for at se udstillingen når det passer dem, udover at de naturligvis har mulighed for at få den mobile udstilling på besøg. BvB har desuden deltaget i Byggecentrums faste halvårlige arrangementer Byg om og Forny. Der er især stor interesse for problematikken omkring efterisolering i tagkonstruktioner. RÅDVAD TEMADAG OM TAGE BvB medvirkede også i 2011 med indlæg om GODE TAGE og om BvB s erfaringer på Raadvad Centrets tagdag. bvb.dk bvb.dk er fortsat velbesøgt, og BvB har i løbet af 2011 fået mange positive tilkendegivelser om websiden. Her 3 03

6 4 kan man bl.a. læse om, hvordan byfornyelse foregår både før, under og efter selve byggesagen, samt om eftersyn og skadesagsbehandling. Desuden kan man finde oplysninger om, hvilke svigt og skader BvB ser ved eftersyn, og når skader anmeldes. På websiden kan man også downloade BvB s publikationer, se hvor de mobile udstillinger befinder sig, og teste sin viden om bl.a. tage eller vådrum. SAMARBEJDE MED GI BvB arbejder sammen med GI om at udvikle bygningsrenoveringen. I 2011 har samarbejdet koncentreret sig om færdiggørelsen af den mobile udstilling GODE VÅDRUM. GI kan finansiere initiativer, projekter og forsøg inden for bl.a. byfornyelse, byøkologi og istandsættelse af den ældre boligmasse. med henblik på at undgå uhensigtsmæssige løsninger i byggeriet, men også med viden om hvordan man kan rette op og afhjælpe, når det er gået galt. BYG-ERFA bladene er derfor oplagte at bruge som supplement, når BvB sender eftersynsrapporter og BvB s sammenfatning til ejerne. DUKO BvB er sammen med Dansk Byggeri og Byggeskadefonden for det støttede nybyggeri stifter af DUKO (Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS). BvB er repræsenteret i både bestyrelse og teknikergruppe. DUKO er en uvildig klassifikationsordning for undertagsprodukter. Formålet er at hjælpe bygherrer, rådgivere og udførende med at vælge det rette undertag. I 2011 er det besluttet at oprette en tilsvarende ordning for dampspærrer under DUKO. SAMARBEJDE MED BYG-ERFA BvB er repræsenteret både i BYG-ERFA s bestyrelse og i teknikergruppen, der står for kvalitetssikringen af BYG-ERFA s erfaringsblade. BYG-ERFA bladene formidler erfaringer om byggetekniske problemer, både VIDEN OM BYGGERI BvB er medlem af foreningen Viden om Byggeri, og er repræsenteret i bestyrelsen. Viden om Byggeri har etableret en hjemmeside, som samler autoriseret byggeteknisk viden ét sted. BvB deltager i udstilling på byggemesse i Fredericia 04

7 5 BvB deltager i udstilling på byggemesse i Fredericia 05

8 tema gode vådrum Gode vådrum - en genvej til bedre vådrumsløsninger 6 GODE VÅDRUM er et formidlingsprojekt, der sætter fokus på god byggeskik ved renovering og udskiftning af vådrum. Projektet tilbyder en række nye værktøjer til bygherrer, rådgivere, entreprenører og især uddannelsessteder. GODE VÅDRUM omfatter en mobil udstillingstrailer, hvor de byggetekniske principper ved vådrum blandt andet er vist med 1:1 modeller. GODE VÅDRUM består derudover af en række digitale værktøjer som film, 3D animationer og en webside, hvor det blandt andet er muligt at opbygge et virtuelt vådrum. BvB ønsker med den mobile udstillingstrailer at bidrage til vidensformidling om vådrum til forskellige uddannelsesinstitutioner herunder specielt de tekniske skoler. Det er vores erfaring fra andre projekter, at en levende præsentation i blandt andet fuld skala giver et godt overblik og en god forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis. 06

9 tema gode vådrum 7 mobil trailer Den mobile udstillingstrailer indeholder modeller (mock-upper) af forskellige vådrumsløsninger. Herudover indeholder traileren interaktive skærme, hvor man blandt andet kan navigere rundt på www. godevådrum.dk og bygge et virtuelt vådrum. Midt i traileren er placeret en procesvæg, der på den ene side af væggen viser processen med at opbygge et vådrum og på den anden side de færdige løsninger. Den mobile udstillingstrailer giver et godt indblik i, hvordan et vådrum kan opbygges i såvel ældre som nye ejendomme og ved forskellige typer af materialer og konstruktioner. 07

10 tema gode vådrum 8 1:1 modeller Udstillingen indeholder 12 modeller i fuld 1:1 skala af både tunge- og lette konstruktionsløsninger. Modellerne viser udvalgte knudepunkter i opbygningen af gode vådrum og illustrerer samtidig løsninger ved forskellige materialetyper. Besøg af den mobile vådrumstrailer kan arrangeres ved henvendelse til BvB. 08

11 tema gode vådrum Det er godt at se det i de rigtige materialer Den mobile udstilling falder i god jord hos Nikolaj Schnoor, som er 22 år og går på 4. hovedforløb på tømreruddannelsen hos Københavns Tekniske Skole (KTS) i Rødovre. Traileren har besøgt Rødovre for nylig. Den mobile udstilling er god til de tekniske skoler, fordi det er svært at se tingene for sig teoretisk. Det er meget bedre, når man kan se det i perspektiv, og i de rigtige materialer, som man kan med modellerne i den her udstilling, siger Nikolaj Schnoor. 9 Det er nemmere at forstå end tegninger Mads Ruus er 28 år og støtter op om ovenstående synspunktet, og eksemplificerer det med et udsagn om modellerne i udstillingen. Det er ligesom en snit-tegning, men bare nemmere at forstå, fordi man kan se fra loftet og opefter. Det er ligesom skåret ud af en bygning, og det er spændende. Også fordi det er i 1:1, og fordi man nemt forstår hvilke materialer, det handler om, forklarer Mads, som anbefaler at besøge udstillingen, når den kommer på besøg. godevådrum.dk Som en del af formidlingsprojektet indgår også websiden godevådrum.dk. Her kan man blandt andet opbygge et badeværelse virtuelt ved hjælp af en konfigurator. På websiden vises desuden en filmserie på 12 afsnit om det at bygge gode vådrum. Se mere på hjemmesiden 09

12 10 10

13 2011 eftersyn EFTERSYN Formålet med BvB s eftersyn er at registrere svigt og skader, så der hurtigst muligt kan rejses krav om udbedring overfor de ansvarlige parter. For ejendomme, hvor ejeren har fået tilsagn om offentlig støtte inden 1. januar 1998 (gammel ordning), skal BvB kun gennemføre et 5-års eftersyn. For ejendomme med tilsagn efter 1. januar 1998 (ny ordning) kan BvB gennemføre to eftersyn, nemlig 1- og 5-års eftersyn. Fra 1. januar 2011 gennemfører BvB altid et 1-års eftersyn, mens der kun gennemføres 5-års eftersyn af udvalgte ejendomme. Ca eftersyn BvB har siden 1995 gennemført 5-års eftersyn af ombygninger efter gammel ordning, og 1-års eftersyn af 973 ombygninger efter ny ordning. Af sidstnævnte er der endvidere gennemført 5-års eftersyn af 700 ejendomme. Det akkumulerede antal eftersyn fremgår af diagram 1. GAMMEL ORDNING 5-års eftersyn I 2011 er der ikke gennemført 5-års eftersyn efter denne ordning. Der er kun én enkelt sag tilbage, hvor tilsagn om offentlig støtte er givet før 1. januar Sagen forventes afsluttet i NY ORDNING 1-års eftersyn I 2011 er der gennemført 74 eftersyn. Der er registreret svigt og skader i 85 ud af 569 bygningsdele. Det svarer til et gennemsnit på 15 %. Der er ikke registreret væsentlige byggetekniske svigt og skader, som kan være dækningsberettigede. 5-års eftersyn (forenklet) Fra 2011 gennemfører BvB kun 5-års eftersyn af udvalgte ejendomme. BvB vurderer på baggrund af 1-års eftersynet hvilke ejendomme og bygningsdele, der bør efterses. Der er i 2011 kun gennemført eftersyn af 79 bygningsdele fordelt på 27 ejendomme. Der er ikke registreret væsentlige byggetekniske svigt og skader, som kan være dækningsberettigede. 11 antal 4500 Diagram 1. Antal eftersyn (akkumuleret) / / / /991999/ (9 mdr.) 2011 Gl. ordning, 5-års eftersyn Ny ordning, 1-års eftersyn Ny ordning, 5-års eftersyn Reduceret 5-års eftersyn 11

14 12 I fire ejendomme (stikprøver) er der foretaget 5-års eftersyn af alle de bygningsdele, der er omfattet af byfornyelsessagen. Én enkelt underbygningsdel har udviklet et svigt, men samlet set er svigtprocenten uændret fra 1-års eftersynet til 5-års eftersynet. I 15 ejendomme gennemførte BvB ikke noget 5-års eftersyn, men ejerene fik tilsendt publikationen Hold øje med og hold dit hus (2011), som er en vejledning om, hvordan ejeren selv bør gennemgå sin ejendom systematisk og jævnligt. Vejledningen som er blevet modtaget meget positivt er suppleret med et afkrydsningsskema, man kan hente på bvb.dk. Udviklingen i svigt og skader BvB har siden 1995 gennemgået ca bygningsdele fordelt på de forskellige eftersynstyper. Da 5-års eftersynene i 2011 kun er gennemført af udvalgte ejendomme og bygningsdele, redegøres der kun for svigt og skade i forbindelse med de gennemførte 1-års eftersyn. Som det fremgår af diagram 2, er niveauet for svigt og skader næsten halveret, siden de første 1-års eftersyn blev gennemført i Hovedparten af de konstaterede svigt og skader er af mindre omfang eller væsentlighed. Den gennemsnitlige svigtprocent dækker imidlertid over store forskelle for de enkelte bygningsdele. Taget er forsat den bygningsdel, der har flest svigt I 2011 er der gennemført 1-års eftersyn på tag i 64 ejendomme, heraf er der svigt i ca. 36 %. Halvdelen er af en sådan karakter, at de kræver udbedring. Væsentlige svigt Procenten for ejendomme med væsentlige byggetekniske svigt og skader, der kan være dækningsberettigede, har været meget lav de seneste år. For 1-års eftersyn har den svinget mellem 6 % i år 2000 og er nu 0 % i Mindre udsving i svigtprocenten kan ikke tillægges betydning. Et enkelt eller to væsentlige byggetekniske svigt påvirker svigtprocenten relativt meget, da det er et relativt lille datagrundlag, der indgår i statistikken. Der er ingen tvivl om, at bevidstheden om, at BvB gennemfører et eftersyn inden otte måneder efter byggeriets aflevering, har en væsentlig betydning for det lave antal skadesager. Siden de første 1-års eftersyn blev gennemført i 1999, har det været klart for rådgivere og entreprenører, at arbejdet bliver efterset kort tid efter byggeriets aflevering, og dette har en positiv indflydelse på det færdige resultat. En medvirkende årsag til den positive udvikling er også erfaringsopsamlingen og den tilhørende formidling, som er en af BvB s vigtige opgaver. BvB har gennem årene bl.a. fremhævet brugen af robuste og gennemprøvede løsninger fx inden for tage og vådrum. % Diagram 2. Udvikling i svigt og skader / / / / / (9 mdr.) 2011 Alle svigt og skader i % af eftersete bygningsdele Væsentlige svigt og skader i % af eftersete ejendomme 12

15 13 13

16 2011 Skadedækning 14 BvB yder økonomisk støtte til udbedring af væsentlige byggeskader, der hidrører fra gennemførelsen af byggeri eller ombygninger støttet efter byfornyelsesloven. Den forsikringsmæssige side af BvB s virke er bl.a. knyttet sammen med kravet om kvalitetssikring af såvel projekt som arbejdets udførelse, så antallet af byggeskader minimeres. Fra det tidspunkt, hvor byggeriet er afleveret, har entreprenører og rådgivere et 5-årigt ansvar. I den periode har de både ret og pligt til at udbedre svigt eller skader, som de er ansvarlige for. I samme periode dækker BvB derfor kun væsentlige byggeskader i de tilfælde, hvor entreprenøren eller rådgiveren er gået konkurs eller på anden måde ikke er i stand til at opfylde deres forpligtigelser. I praksis volder det imidlertid en del bygherrer besvær at få entreprenører og rådgivere til at udføre den udbedring, de er ansvarlige for. I de tilfælde, hvor det drejer sig om væsentlige byggeskader, hjælper BvB bygherren med at få sagerne løst ved forligsforhandlinger, syn og skøn eller voldgift. Fra det 5. til det 20. år dækker BvB indtil 95 % af udgiften til udbedring af væsentlige byggeskader efter fradrag for opbrugt levetid og eventuelle forbedringer i den byggetekniske kvalitet. Den resterende del afholdes af ejeren som en slags selvrisiko. Byggeskader skal anmeldes inden 20 år efter afleveringen. ANMELDTE SKADER BvB har i 2011 modtaget 23 skadeanmeldelser mod 36 anmeldelser året før. Antallet ligger lidt under gennemsnittet for de 5 forudgående år. Erfaringerne viser imidlertid, at antallet af skadeanmeldelser kan variere meget fra år til år (se diagram 3). Det akkumulerede antal anmeldte skader har siden 2001 udgjort ca. 5-8 % af det akkumulerede antal eftersyn. I alt har BvB siden sin oprettelse modtaget 328 skadeanmeldelser. Heraf er ca. en tredjedel anerkendt som dækningsberettigede. Det svarer til ca. 2,6 % af de samlede eftersyn. Diagram 3. Skadeanmeldelser pr. år antal

17 Diagram 4. Skadeanmeldelser fordelt på bygningsdele antal tag facader vådrum vandinstallationer kældre etagedæk vinduer andre 15 Alle anmeldte skader Anerkendte skader Flest anmeldelser i de ældste ombygninger BvB har tidligere modtaget lidt over halvdelen af anmeldelserne i tilknytning til sine eftersyn og resten efter udløbet af den 5-årige ansvarsperiode. De seneste år har der imidlertid været en stigning i antallet af anmeldelser, hvor den 5-årige ansvarsperiode er udløbet. Disse sager udgør i 2011 ca. 78 % af de nye skadeanmeldelser. 50 % af de anmeldte byggeskader i 2011 vedrører byfornyelser, der er år gamle. Tage er fortsat det største problem Skader på tag udgør fortsat den største andel af de skader, der anmeldes til og anerkendes som dækningsberettigede af BvB. De fleste af disse anmeldelser vedrører byfornyelsessager, der er afleveret i perioden og udførelsen. Tagskader er forholdsmæssigt dyre at udbedre, blandt andet på grund af de ofte store udgifter til stillads. Skader på tag udgør således 59 % af de anslåede udbedringsudgifter (reservationsbeløbene) se diagram 5. Reservationsbeløbet udgør den anslåede udgift til tekniske rådgivere og entreprenører i forbindelse med udbedringen af anerkendte skader. De næststørste udgifter vedrører vandinstallation, facader og vådrum. I kategorien skader på andre bygningsdele indgår bl.a. skader i kældre, etagedæk, indervægge, vinduer, kloak, varmeanlæg. Inden for hver af disse kategorier er der tale om meget få anmeldelser. I diagram 4 ses fordelingen af primære skadetyper for anmeldte og anerkendte skader i perioden Verserende sager, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse om dækning, vil kunne påvirke tallene i diagrammet. Anmeldte skader på tag udgør 44 % af alle anmeldte skader. Anerkendte skader på tag udgør 52 % af de anerkendte skader. vandinstallationer vådrum facader andre tag Udbedringsudgifter fordelt på bygningsdele Tagskader skyldes ofte et samspil af flere forskellige faktorer, men fælles for dem er, at de registrerede problemer knytter sig til fejl både ved projekteringen Diagram 5. Udbedringsudgifter fordelt på bygningsdele 15

18 Diagram 6. Årsager til afvisning, skadeanmeldelser modtaget manglende væsentlighed ejer har ikke reklameret rettidigt ikke omfattet af byfornyelsen ejers manglende vedligehold ingen aktuel skade 16 svigt tidligere udpeget ikke udbedret Skadesager med regres Behandlingen af byggeskader, der anmeldes til BvB i tilknytning til den 5-årige ansvarsperiode, kompliceres af, at BvB udover den byggetekniske vurdering skal forholde sig til, om det er muligt og hensigtsmæssigt at gøre ansvar gældende (regres) overfor en eller flere af byggeriets parter. Det er bl.a. en forudsætning for BvB s dækning, at ejeren har reklameret rettidigt overfor de ansvarlige. I disse sager vurderes det nøje, om det vil være muligt at opnå en mindelighedsløsning, hvor de involverede parter selv afhjælper forholdene. Ved forligsforhandlingerne forsøger BvB via en konstruktiv dialog at opnå en hurtig løsning, som samtidig sparer alle parter for omkostningerne til syn og skøn, voldgift og advokathonorarer. Siden 2002 har BvB i alt haft en besparelse på ca. 9,5 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af forlig. Den økonomiske effekt af BvB s regresbestræbelser er, at de ansvarlige betaler erstatning eller, at de foretager udbedring af de pågældende skader uden beregning. Er det ikke muligt at opnå en forligsmæssig løsning, vil regresbestræbelserne resultere i syn og skøn og anlæggelse af voldgiftssag. I disse skadesager vil det ofte være ensbetydende med et langt sagsforløb over flere år. Skadesager uden regres Behandlingen af byggeskader, der anmeldes efter udløbet af den 5-årige ansvarsperiode, er mindre kompliceret, da BvB alene skal vurdere, om det anmeldte forhold, ud fra en byggeteknisk vurdering, opfylder betingelserne for skadedækning. Det samme gør sig gældende i de situationer, hvor fx rådgiveren eller entreprenøren inden udløbet af den 5-årige ansvarsperiode er gået konkurs eller lignende. SAGER DER ER BORTFALDET Nogle sager falder bort, fordi de ansvarlige udbedrer skaden, mens sagen er under behandling i BvB. I lidt over halvdelen af de bortfaldne anmeldelser har de ansvarlige således foretaget udbedring af forholdene. I en del sager er det tilsyneladende tilstrækkeligt, at ejeren anmelder skaden til BvB, hvorefter de ansvarlige udbedrer de påtalte forhold uden BvB s egentlige medvirken. Andre sager bortfalder, fordi ejeren vælger at trække anmeldelsen tilbage, eller fordi skaden allerede er udbedret. Desuden bortfalder enkelte sager, fordi BvB ikke modtager tilstrækkeligt materiale til at kunne behandle sagen. 16

19 SAGER DER ER AFVIST Diagram 6 viser, hvordan forskellige grunde til afvisning fordeler sig. manglende væsentlighed Af de anmeldte skader afvises en del mindre skader på grund af manglende væsentlighed. Skaderne afvises, fordi udbedringsudgiften er relativ lille, skaden er af mindre betydning eller hører ind under den almindelige drift af ejendommen. oprindelige forhold, der ikke er udbedret Et mindre antal anmeldte skader afvises, da det anmeldte forhold ikke stammer fra byfornyelsen, men er oprindelige byggetekniske problemer, der ikke er udbedret. ejeren har ikke reklameret eller reklameret for sent Et mindre antal anmeldte skader afvises, da ejeren enten har undladt at reklamere eller har reklameret for sent. Det fremgår af skadebekendtgørelsen, at ejeren i mangelafhjælpningsperioden først skal forsøge at få byggeskaden udbedret efter reglerne i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92). Det betyder bl.a., at ejeren skal reklamere overfor de ansvarlige. Har ejeren ikke reklameret eller gjort det for sent, har BvB ikke mulighed for at yde økonomisk støtte til at udbedre byggeskaden. ejerens manglende vedligehold Det er forhold, der har udviklet sig til skader på grund af ejerens manglende handlinger. - ingen aktuel skade En række sager afvises, da der ikke er en aktuel skade. Der er registeret et svigt, som måske vil udvikle sig til en byggeskade. Der er typisk tale om sager, hvor det er flere år siden, at den 5-årige ansvarsperiode er udløbet, og hvor BvB vurderer, at risikoen for om og hvornår svigtet udvikler sig til en byggeskade er usikker og en årrække ud i fremtiden. er blevet gjort opmærksom på, at der er registreret svigt som skal udbedres. Der er imidlertid ikke foretaget en udbedring, og nu har forholdet udviklet sig til en skade. Retsafgørelser 2011 Bygherre anlagde sag mod BvB for dårlig rådgivning På baggrund af en voldgiftskendelse som fastslog, at bygherren i en større skadesag ikke havde reklameret rettidigt, afviste BvB i 2007 at dække en anmeldt byggeskade. Ejeren anlagde i 2008 sag mod BvB med krav om, at fonden skulle dække de opståede skader, da ejeren bl.a. var af den opfattelse, at BvB var skyld i den for sene reklamation. Den 28. oktober 2009 afsagde Østre Landsret dom i sagen, hvoraf det bl.a. fremgik, at der ikke var grundlag for at pålægge BvB et ansvar, fordi fonden ikke havde henledt ejerens opmærksomhed på spørgsmålet om, hvornår reklamationsfristen udløb, idet retsforholdet mellem ejeren og hhv. entreprenøren og rådgiveren var BvB uvedkommende, indtil en byggeskade var anmeldt til fonden. Samtidig fandt Landsretten det godtgjort, at ejeren ikke havde søgt byggeskaden udbedret i mangelafhjælpningsperioden efter reglerne i AB 92. Landsretten påpegede desuden, at ejeren havde været bistået ikke blot af arkitektfirmaet, men tillige fik professionel bistand fra et byfornyelsesselskab og sin advokat. BvB blev frifundet. Dommen blev anket til Højesteret med et ændret og mere afgrænset tema. Bygherren meddelte den 30. juni 2011 Højesteret, at man ønskede at hæve sagen mod BvB. Højesteret har den 1. november besluttet, at bygherren skal betale BvB kr. i omkostninger i forbindelse med sagen svigt tidligere påpeget ikke udbedret I en del skadesager afviser BvB at dække en opstået byggeskade, fordi bygherren på et tidligere tidspunkt 17

20 skadesag på frederiksberg 18 Skade opdaget før aflevering senere følgeskade En ejendom fik i forbindelse med byfornyelsen i 2010 udført facadeafrensning. Der trængte i den forbindelse vand ind bl.a. ved vinduerne, og indvendigt træværk blev skadet. Vandskaden blev udbedret af entreprenøren. I 2011 modtager BvB en skadeanmeldelse, da der i flere lejligheder blev registreret skimmelvækst. Skimmelvæksten var opstået på grund af den tidligere vandskade. BvB s mulighed for at yde økonomisk støtte til opståede byggeskader indtræder først, når byfornyelsesarbejderne er endeligt afleveret. BvB afviste at dække den opståede skimmelvækst, da skimmelvæksten var en påregnelig følgeskade, som entreprenøren var pligtig til at betale for. Bygherrens byggetekniske rådgiver havde taget forbehold for mulig opståen af skimmelvækst i afleveringsprotokollen. Sagen understreger imidlertid vigtigheden af, at bygherren og den tekniske rådgivere følger op på de uheld eller skader, der kan ske under et byggeri, og eventuelt sørger for at sikkerhedsstillelsen ikke nedskrives eller at garantiperioden forlænges. Selvom bygherren delvist fik dækket udgifterne til udbedring af skimmelafrensningen af entreprenøren, endte bygherren med at måtte betale hele udgiften for at få skadeomfanget fastslået, til advokat og efterfølgende tilsyn med udbedringen. 18

21 skadesager i odense 19 Skadesager afvist på grund af ejerens passivitet Et boligselskab i en større provinsby fik fra byfornyet 10 næsten identiske ejendomme. Ejendommene fik bl.a. udført nye badeværelser og tagkonstruktioner. Boligselskabet anmelder i slutningen af 2009 bl.a., at der er utilstrækkelig udluftning af tagrummene, at der er for lille overlæg på tagstenene, og at undertagene i to ejendomme er ødelagte på grund af UV-stråling. Da BvB i 1996 gennemførte sit 5-års eftersyn, blev boligselskabet gjort opmærksom på, at tagstenene var dårlig oplagt, og at der stort set ikke var noget sideoverlæg på tagstenene. Dette ville betyde, at der kom lysindfald eller direkte sollys ind på undertaget (polyethylen-film på polypropylenfilt). BvB oplyste boligselskabet om, at undertaget ville nedbrydes af sollysets UV-stråler og gjorde opmærksom på, at det fremgik af producentens anvisninger, at undertaget straks skulle afdækkes med tagplader. Samtidig blev boligselskabet gjort opmærksom på, at BvB forventede, at tagstenene blev lagt om, så tagstenene fik et forsvarligt overlæg. Forholdene blev imidlertid ikke udbedret i mangelafhjælpningsperioden. Da boligselskabet anmelder skaderne, vurderer BvB derfor, at boligselskabet ikke har gjort tilstrækkeligt for at få afhjulpet svigtene inden for mangelafhjælpningsperioden jf. AB 92, og at muligheden for at udøve regres derfor er tabt. BvB afviser derfor at dække udskiftningen af undertaget på grund af boligselskabets passivitet. 19

22 2011 økonomi 20 ÅRETS RESULTAT Årsresultatet udviser et driftsunderskud på 2,5 mio. kr. Det negative årsresultat skyldes primært urealiserede kursreguleringer på aktier. BvB s egenkapital er som en følge heraf faldet med 2,5 mio. kr. til 66,5 mio. kr. GI har i ydet BvB rentefrie lån på i alt 30 mio. kr. Lånene forfalder i år 2020 med en afvikling over 3 år ( ). Både størrelsen af modtagne bidrag og forholdet mellem udgifter og hensættelser til eftersyn og skadedækning er betydelige faktorer i BvB s økonomi. Der redegøres herfor i afsnittene TILSAGN OG BIDRAG, EFTER- SYN og SKADEDÆKNING. TILSAGN OG BIDRAG BvB s aktiviteter finansieres ved bidrag, der indbetales for ejendomme, der efter den 30. juni 1990 har modtaget tilsagn om støtte efter byfornyelsesloven. Bidraget udgør 1,5 % af ombygningsudgiften. Der hensættes 1 % til eftersyn m.m. og 0,5 % til skadedækning. Kommunen indbetaler bidraget, når ombygningsregnskabet er godkendt. Hvis eftersynsudgifterne er mindre end hensættelserne til eftersyn, kan den ikke-forbrugte hensættelse overføres til dækning af fondens øvrige driftsudgifter. De samlede bidrag siden 1990 udgør ultimo mio. kr. Heraf udgør årets andel ca. 7,5 mio. kr. Bidraget forventes i 2012 at udgøre ca. 7,2 mio. kr. EFTERSYN Overskud på eftersyn I sager efter gammel ordning, skal der kun gennemføres ét eftersyn (5-års). I 2011 har der ikke været gennemført eftersyn af denne type. 1- og 5-års eftersyn ( ny ordning ) har i 2011 resulteret i et overskud på i 20

23 alt ca. 3,0 mio. kr. på. Det akkumulerede overskud på eftersyn siden 1990 udgør p.t. 89,3 mio. kr. Ultimo 2011 udgør det samlede eventualbeløb 14,8 mio. kr. fordelt med 14,7 mio. kr. fra godkendte skadesager og 0,1 mio. kr. fra eftersynssager, der er gennemført inden for de sidste to år. Samlede udgifter til to eftersyn Der er i alt gennemført 1- og 5-års eftersyn på 706 ejendomme ( ny ordning ). Den samlede udgift udgør i gennemsnit kr. pr. ejendom. BvB kan bestemme, at 5-års eftersynet gennemføres af BvB s eget byggesagkyndige personale. I 2011 er denne mulighed anvendt i 11 sager. PROGNOSE FOR FREMTIDIG UDVIKLING Tidligere viste de økonomiske prognoser, at BvB med stor sandsynlighed ville opleve årlige underskud og faldende egenkapital fra omkring Baggrunden var det store fald i antallet af byfornyelsessager samt en stigende andel af små sager, som giver direkte underskud. 21 SKADEDÆKNING Udgifter til skadesagsbehandling og udbedring Ultimo 2011 udgør de akkumulerede afholdte udgifter til behandling og udbedring af skader i alt 57,3 mio. kr. Se specifikation under Nøgletal på side 19. Disse bruttoudgifter bliver reduceret med indbetalte ejerandele og indbetalte beløb i forbindelse med regres mod entreprenør og rådgiver på i alt 18,0 mio. kr. Ovennævnte udgifter og indtægter vedrører såvel afsluttede som verserende sager. Ultimo 2011 er der således netto afholdt 39,3 mio. kr. til udbedring af skader. Eventualbeløb Når BvB i forbindelse med eftersynene vurderer, at et forhold ud fra en byggeteknisk vurdering er dækningsberettiget, registreres et eventualbeløb i en note i regnskabet svarende til den skønnede udbedringsudgift. Er der ikke indgivet skadeanmeldelse inden to år efter eftersynets afrapportering til ejeren, slettes den pågældende eventualforpligtigelse, idet det antages, at forholdet er udbedret af byggeriets parter. For byggeskader, der anerkendes på grundlag af en skadeanmeldelse, opgøres et eventualbeløb på tilsvarende måde. Når skaden er udbedret, slettes eventualbeløbet. På denne baggrund igangsatte BvB i 2010 en række tiltag med det formål at styrke økonomien på langt sigt, uden at kvaliteten af BvB s indsats forringes. Den væsentligste ændring består i, at der fremover gennemføres færre eftersyn. Der gennemføres således kun 2 eftersyn af udvalgte ejendomme. Til gengæld er vejledningsindsatsen overfor de ejere, der kun får ét eftersyn, styrket. Dette fører sammen med en række administrative omlægninger til lavere administrationsudgifter. På formuesiden er der sket en gradvis omlægning af obligationer til aktier, idet der er almindelig enighed om, at det samlede afkast herved kan forøges, uden at risikoen på lang sigt øges væsentligt. På kort sigt er der dog risiko for større kursfald. BvB har fået mulighed for at placere op til 25 % af aktiverne i aktier, og ultimo 2011 lå andelen på 20 %. Med disse ændringer vurderer ledelsen, at det vil være muligt at opnå balance i BvB s økonomi. 21

24 2011 regnskab Sammendrag regnskabet i sin helhed kan rekvireres. resultatopgørelse mio. kr mio. kr Bidrag 7,390 7, Eftersyn Hensat andel af årets bidrag -4,928-5,078 Anvendte hensættelser til årets afholdte eftersyn m.m. 4,961 6,218 Forskydning i hensættelse til eftersyn 33 1,140 Udgifter til årets lovpligtige eftersyn -1,914-3,311 Eftersyn efter regulering af hensættelser -1,881-1,971 Skadedækning Hensat andel af årets bidrag -2,462-2,539 Anvendte hensættelser til skader, jf. nedenfor 88 6,802 Forskydning i hensættelse til skadedækning -2,374 4,263 Afholdte udgifter vedrørende anmeldte skader -2,789-10,194 Ejerandel og regres m.m. 2,701 3,392 Skadedækning efter regulering af hensættelser -2,462-2,539 Resultat af bidrag, eftersyn og skader 3,047 3,107 Administrationsudgifter Personaleudgifter -7,316-9,273 Afskrivninger Øvrige driftsomkostninger -1,827-1,721 Administrationsudgifter -9,404-11,679 Finansielle poster 3,879 12,005 Resultat af primær drift -5, Modtaget tilskud 1,276 Årets driftsresultat -2,477 4,710-1,999 balance mio.kr mio. kr Aktiver Likvider, tilgodehavender og investeringer 184, ,288 Passiver Egenkapital 66,539 69,017 Hensat til eftersyn 10,203 10,236 Hensat til skadedækning 75,413 73,039 Hensættelser i alt 85,616 83,275 Skyldige omkostninger 2,242 2,995 Gæld til GI 30,000 30,000 Samlet gæld 32,242 32,995 Passiver i alt 184, ,288 22

25 2011 nøgletal nøgletal ultimo ultimo Bidrag i alt Antal sager med bogført bidrag akk mio. kr mio. kr Indbetalte og tilgodehavende bidrag akk. 315,8 308,4 23 Bidrag pr. sag kr kr Gennemsnitligt og afrundet bidrag 93,300 93,900 Heraf hensat til eftersyn 62,200 62,600 Heraf hensat til skadedækning 31,100 31,300 Hensat og anvendt til eftersyn mio. kr mio. kr Hensat til fremtidige eftersyn akk. 201, ,456 Afholdte udgifter til eftersyn akk. -101, ,001 Overskydende hensættelser, overført til driftsregnskabet akk. -89,266-86,218 Indbetalt og hensat til eftersyn, jf. balancen akk. 10,203 10,237 Hensat og anvendt til skadedækning mio. kr mio. kr Indbetalt og hensat til skadedækning akk. 114, ,211 Indbetalte ejerandele og regres akk. 18,021 15,319 Afholdte udgifter i forbindelse med skadesagsbehandling akk. -9,209-8,919 Afholdte udgifter til skadedækning akk. -48,072-45,573 Hensat til fremtidig skadedækning, jf. balancen akk. 75,413 73,038 Eventualbeløb pr ) mio. kr mio. kr Principielt dækningsberettigede ved eftersyn vedrørende to sidste år 90 13,090 Godkendte dækningsberettigede skader, verserende sager 14,732 11,598 Eventualbeløb i alt 14,822 24, Pengestrøm mio. kr mio. kr Driftens likviditet 3,425-5,261 Anvendt til nettoinvestering i obligationer -6,260 5,408 Ændring af likviditet -2, ) Beløbene er ikke regnskabsført, men fremgår af note til regnskabet. Beløbene søges i størst muligt omfang dækket af byggeriets parter. 23

26 2011 organisation BESTYRELSE Advokat Jens Anker Hansen, Formand Ejendomsforeningen Danmark Direktion Adm. direktør, cand. polit. Lars Axelsen Vicedirektør cand. jur. Inge-Marie Kryger 24 Sekretariatschef Claus S. Højte Lejernes Landsorganisation Direktør Jan Hansen Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Vicekontorchef Pia Færch Kommunernes Landsforening Områdechef Jane Drejer Nielsen Københavns og Frederiksberg kommuner MEDARBEJDERE PR Margrethe Petri Godtkjær, Teknisk chef, arkitekt m.a.a. Anette Zachhau, adm. rådgiver Anita Agger, bygningskonstruktør Frank B. Reigstad, bygningskonstruktør Helge Birkerod Aaquist, cand. jur. Johan Elsass Nørby, bygningskonstruktør Orla Christoffersen, arkitekt m.a.a. Pia Ildved Jensen, koordinator BvB har fælles direktion med GI. Der er indgået en administra tionsaftale mellem selskaberne. REVISION ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Statsaut. revisor Henrik O. Larsen Statsaut. revisor Henning I. Jensen 24

27 BERETNING 2011 BvB maj 2012 Eftertryk tilladt med angivelse af kilde Foto: BvB og Jens V. Nielsen Repro: Scanpress Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Print: Vilhelm Jensen & Partnere Oplag: 400

28 BERETNING 2011 BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE Ny Kongensgade København K Telefon bvb.dk BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien 2008 BvB erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater Tagkonstruktionen er den bygningsdel, der har flest svigt og skader. Derfor har BvB s formidlingsindsats i særlig grad

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

BERETNING 2014. Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk

BERETNING 2014. Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk BERETNING 2014 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende institution, der blev oprettet ved lov

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 UNDGÅ BYGGESKADER i byfornyelsen Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden WWW.BVB.DK BvB

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e Januar 2009 anmeldelse af Byggeskade Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn 1-

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2006 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

ByGGEskadEfoNdEN ÅrsBErETNING 2014 www.byggeskadefonden.dk Byggeskadefonden 2015 www.byggeskadefonden.dk

ByGGEskadEfoNdEN ÅrsBErETNING 2014 www.byggeskadefonden.dk Byggeskadefonden 2015 www.byggeskadefonden.dk årsberetning 2014 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013 årsberetning 2013 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE 2004 NY VIDEN. om bygningsrenovering. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE 2004 NY VIDEN. om bygningsrenovering. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE 2004 NY VIDEN om bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E TAGE FUNDAMENTER BADEVÆRELSER LEVETID OG DRIFT OG FACADER

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere