Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige?"

Transkript

1 2010 nr. 1 side 1 Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige? Dyr spam - 100,- kr. pr. mail... side 3 Fyret på grund af dårlig dansk... side 3 Tvunget til at genansætte medarbejder... side 5 Personaleservice... side 7 Inspirerende, varmt og aktivt - 24 HOUR RUSH... bagsiden

2 2010 nr. 1 side 2 Velkommen til vores nyhedsmagasin. I nyhedsmagasinet bringer vi nyheder af interesse specielt for små og mellemstore virksomheder. Vi fokuserer på de nyheder, der har eller kan få økonomisk indflydelse på virksomheden, og som måske har en tendens til at drukne i informationsstrømmen. Ud over at orientere dig om den enkelte nyhed, giver vi også praltiske råd om, hvad du kan/skal gøre. No cure no pay Specielt i dette nummer vil vi også fortælle om de områder, hvor Targeting kan hjælpe dig og din virksomhed. Alle vores ydelser og al vores rådgivning er baseret på direkte anvendelighed og til priser, der er til at forstå. Targeting har nu eksisteret i over 10 år og udviklet sig fra en ren rekrutteringsvirksomhed til en rekrutterings- og rådgivningsvirksomhed. Hvad tilbyder vi Vi har valgt at koncentrere vores ydelser omkring personale, kommunikation og udvikling/ledelse. På den teoretiske side har vi følgende ballast: cand. jur., journalist og exam. assurandør. På den praktiske front har vi baggrund som administrationschef og adm. direktør. Vores praktiske erfaring er erhvervet inden for medicinalbranchen, turisme, franchise, samt salg og service på IT produkter. Vi har således også personligt bred erfaring med rekruttering, salg, ledelse, virksomhedsudvikling samt service og økonomi. Vi er omkostningsbevidste på såvel dine som vores egne vejne. Dette betyder dels at vi holder vores egne udgifter nede og dels, at vi arbejder koncentreret og målrettet hos dig. Eksempelvis udgør vores honorar for rekruttering en månedsløn plus kr til internetmarkedsføring mv.. For det beløb kører vi processen fra start til slut, uden besvær for dig. Vi modtager eksempelvis ansøgningerne, bekræfter modtagelsen, udvælger, præsenterer for dig og sender afslag. Alt effektivt og professionelt- det sikrer også dit renommé. Skulle vi mod forventning ikke løse opgaven, hvilket endnu ikke er sket, så skal du ikke betale andet end de kr. Ankermand gennem forløbet Hos Targeting har du en fast kontaktperson gennem hele forløbet. Dette sparer tid samt sikrer et stabilt og succesfuldt forløb. Vi håber at du finder inspiration på de næste sider, og det skulle glæde os, om vi en dag kunne løse en opgave for dig. Et opgave som Targeting påtager sig at løse, løses i én sammenhængende proces. Vi tager ansvar for opgaven, følger op og slipper først når du og din virksomhed er tilfreds. Helt slipper vi ikke engang her - på rekrutteringsopgaver giver vi 4 måneders garanti.

3 2010 nr. 1 side 3 For kr. spam Mails er en dejlig og ofte også billig måde at komme i kontakt med sine kunder på. Men af og til kan det være både en dyr og ulovlig måde. Mere end 100 kr. pr. mail må nok siges at være en høj pris. Men det var dette beløb et arrangør af julearrangementer måtte betale. Der var sendt 492 mails og bøden blev på kroner. Baggrunden var, at selskabet sendte mails med reklame for julearrangementer uden på forhånd at have fået tilladelse fra modtagerne. Efter at Forbrugerombudsmanden havde modtaget en del klager i den særlige spampostkasse meldte, man selskabet til politiet. Juraen: Selskabet blev dømt for at overtræde Markedsføringslovens 6, stk. 1., der bestemmer, at en erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, medmindre vedkommende forudgående har bedt om det. Tal dansk eller ryg ud Kan man blive fyret, alene fordi ens danske ikke er godt nok? Svaret er i al sin enkelhed ja, selv om virkeligheden nok er mere nuanceret. Højesteret har først på året givet en virksomhed medhold i, at man kunne fyre en medarbejder, idet han efter virksomhedens vurdering ikke beherskede det danske sprog godt nok. For at få det rette billede hører det med til historien, at der var tale om en hollandsk person, der havde fungeret som telefonsælger på det engelske marked. I forbindelse med at han skulle skifte til det danske marked vurderede virksomheden at hans danske kvalifikationer ikke var gode nok hertil, og han blev afskediget. Selskabet mødte ikke op i retten og blev derfor dømt som krævet af Forbrugerombudsmanden, en bøde på kr Hvad synes du om spam og lovgivningen? Det er tilladt at sende al den trykte information/reklame du vil til erhvervsdrivende og private. Dette forudsætter en papirindustri, trykning, transport og bortskaffelse. har derimod næsten intet ressource forbrug. Er vores lovgivning i takt med tiden? Deltage i debatten på Targetings blog.targeting.dk og lad os høre din mening. Du kan også stille spørgsmål på bloggen - nogle vil vi besvare der og andre i kommende numre af nyhedsmagasinet. Der er flere forhold man skal være opmærksom på. Stiller man for strenge sprogkrav, kan man komme i konflikt med forskelsbehandlingsloven. Har man ansat en medarbejder med begrænsede dansk kundskaber, kan man ikke efterfølgende benytte disse manglende kundskaber som afskedigelsesgrund. Dette vil antagelig dog kunne ske såfremt den aktuelle stilling nedlægges og medarbejdere skal flyttes til en anden og mere sprogtung stilling. Dette vil dog skulle ske med det almindelige opsigelsesvarsel. Juraen: Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet: 1: Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuelle orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

4 2010 nr. 1 side 4 Rekruttering En af Targetings spidskompetencer er rekruttering. Med mere end 10 års erfaring, og ikke mindst tilfreds kunder og kandidater, vil vi gerne fortælle lidt om fordelene ved at bruge os til rekrutteringen. Ekstern rekruttering Hvordan fungerer ekstern rekruttering, mister virksomheden indblik og indflydelse på processen? Bliver de rigtige kandidater fundet? Er det dyrt? Spørgsmålene er mange og svarene måske også mange, alt efter hvem du benytter til opgaven. dækker modtagelse, registrering, udprint, gennemlæsning og udsendelse af afslag. Her regnes ikke med de kandidater, der kaldes til samtale. Regnes der med to timer pr. kandidat, der går videre, samt 5 timer til forberedelse, stillingsannonceindrykning mv., svarer dette til 17 timers arbejde. Hertil kommer udgifter til eksempelvis udarbejdelse af personprofil. Hos Targeting er fremgangsmåden enkel og ligetil, samtidig med at virksomheden bevarer ejerskabet til processen. Et typisk forløb begynder med det første møde i virksomheden, her afstemmes hvilke krav og forventninger virksomheden har til den nye medarbejder, såvel på den bløde som den hårde side. Herefter udarbejdes der et oplæg til en profil på den ønskede kandidat, der tages stilling til annoncering mv. Targeting arbejder efter et no cure no pay princip og giver også garanti på ansættelserne. Når selve processen kører, modtager, registrerer og bekræfter Targeting modtagelsen af ansøgninger, udvælger de kandidater, der er egnet til at blive præsenteret for virksomheden, afholder interviews, tester kandidaterne og arrangerer møder med virksomheden. Typisk vil der blive præsenteret to til tre kandidater. Når den endelige kandidat er fundet, giver Targeting afslag til de øvrige kandidater. Targeting tager med andre ord ansvar for opgaven fra start til slut og altid med en fast kontaktperson såvel for virksomheden som for kandidaterne. Targeting arbejder efter et no cure no pay princip og giver også garanti på ansættelserne. Prisen er et fast beløb på kr (ekskl. moms) til internetsøgning mv., samt et honorar på en månedsløn (plus moms). Dagbladsannoncering sker for virksomhedens regning til nettopris. I modsætning hertil står det arbejde og tidsforbrug der ellers skal anvendes internt i firmaet. Et tidsforbrug på 30 minutter pr. ansøgning er meget realistisk, dette Rekruttering er således en ret tidskrævende disciplin og også en meget vigtig disciplin. Virksomheden står selv for at aftale løn og arbejdsvilkår samt for at lave kontrakten, hvis faglige navn i dag er Ansættelsesbeviset. Når du ansætter nye medarbejdereskal du være opmærksomhed på nogle ting. Beskriv stillingens indhold præcist, men ikke for deltaljeret - det kan senere gå ud over fleksibiliteten. Ret i ansættelsesbeviset ved ændringer såsom arbejdsopgaver, løn, skift i firmanavn osv. Indskriv en henvisning til lokal-overenskomst, personalehåndbøger, retningslinjer og andet som er af betydning for arbejdet og de forhold, det foregår under. Henvis også gerne til specifikke punkter i personalehåndbogen, eksempelvis reglerne for sygdom og arbejdstid. Bevis at medarbejderen har fået alle relevante oplysninger. Dette gøres bedst ved at lade medarbejdere skrive Juraen: Ansættelsesbevisloven indeholder de bestmmelser der regulerer dette område. 2 indeholder en række informationer, der skal fremgå af ansættelsesbeviset.

5 2010 nr. 1 side 5 Kan man blive tvunget til at genansætte en afskediget person? Svaret er ja - men det er sjældent, det sker. Normalt vil den, der er blevet opsagt uberettiget, få tilkendt en erstatning. Den lidt usædvanlige afgørelse blev truffet af Afskedigelsesnævnet først på året. Baggrunden var, at den pågældende virkomhed kort før de opsagde den pågældende i september 2009, havde givet 12 sommerafløsere fast job. Og en af de 12 skulle i følge Afskedigelsesnævnet have været fyret før den fastansatte. Det hører med til billedet, at årsagen til fyringen var angivet som ordrenedgang og arbejdsmangel. Afskedigelsesnævnet er et arbejdsretlig organ, nedsat af DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og LO (Landsorganisationen). Nævnet træffer afgørelse i sager om afskedigelser af funktionærer og arbejdere der er omfattet af Hovedaftalen SMS-fyringer Der har været eksempler fremme i pressen omkring medarbejdere, der er blevet fyret via sms. Meninger er mange, er det gyldigt, er det ok at gøre det mv. Den 22. April i år har beskæftigelsesministeren - Inger Strøjberg - fastslået at der ikke er noget i vejen for at en medarbejder fyres via sms. Det skete i en redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Udgangspunktet er at en opsigelse er gyldig uanset hvordan den kommunikeres. Der kan sikkert siges meget for og imod - er det den vej udviklingen går, er det upersonligt og følelseskoldt - lad os høre din mening på vores blog.targeting.dk Uanset hvad man mener om sms-fyringer, er der nogle forhold, man skal være klar over. Det er arbejdsgiverens opgave at bevise, at opsigelsen er kommet til lønmodtagerens kendskab. Derfor sker opsigelse ofte ved et personligt møde eller ved afsendelsen af et anbefalet brev. Der er endnu ingen domstol, der har taget stilling til en sms-fyring. Hos Targeting mener vi at en sms-fyring er en meget dårlig idé. Vi mener at man skylder den person der skal opsiges, den respekt det er, at underrette om opsigelsen og årsagen hertil ved et personligt møde. Hertil kommer, at medarbejderen en dag eller to efter skal have tilbudt et nyt møde, da der kan dukke mange spørgsmål op efter en opsigelse. At det kan være nødvendigt at opsige medarbejdere er en kendsgerning, men såvel af hensyn til medarbejderen, firmaet, en selv som leder og de øvrige medarbejdere, bør dette foregå så ordnet som muligt. I forbindelse med en afskedigelse kan man vælge forskellige modeller. Medarbejderen kan fortsætte sit arbejde frem til den sidste dag, man kan fritstille medarbejderen, og man kan bevare tilknytningen til medarbejderen, ved at lade medarbejderen stå til rådighed og bruge ham til specielle opgaver, som han kan afslutte/overlevere. Mange prøver at fritstille med klausuler om, at man forbeholder sig retten til at kalde ham på arbejde mv. Er indholdet af klausulen uden reelt indhold,vil den ofte kunne blive underkendt. En fritstilling kan virke dramatisk men kan også være til fordel for begge parter. En rådighedsforpligtelse, der ikke er reel, er ikke holdbar. Det kan være en fordel at få belyst de juridiske forhold, før man iværksætter opsigelsen.

6 2010 nr. 1 side 6 Kommunikation Hvad er kommunikation egentlig? Ordet stammer fra latin - communicare - og betyder at gøre fælles. Kommunikation er i virkeligheden et meget bredt begreb og indebærer alt, hvad vi på den ene eller anden måde formidler til hinanden. Måske lidt bredt og teoretisk - men så absolut værd at huske på. Vores kommunikation sker således både bevidst og ubevidst - måske mest det sidste. Skal vores kommunikation tjene et bestemt formål må vi være bevidst om - Gem dig ikke bag dine arme (bevæg dem, gestikuler, men hold dem aldrig over kors) Gentag dine budskaber Tro ikke at blot fordi du har sagt noget en gang, så hænger det fast - nej gentag de centrale punkter i dit - hvad vi vil kommunikerer - til hvem vi kommunikerer - hvornår vi vil gøre det - og på hvilken måde Et budskab bliver opfattet forskelligt alt efter hvem, der er modtager, selv i en homogen modtagergruppe kan modtagelsen være vidt forskelllig. Alt dette er der mange årsager til og megen forskning i - det er imidlertid ikke nødvendigt at kende teorien bagved, blot man accepterer dette og indretter sin kommunikation derefter. Om du kommunikerer mundtligt eller skriftligt er også af stor betydning for din planlægning. Står du overfor dem du vil kommunikere med, er der dem, der hævder, at det talte ord betyder mindre end 10 %, og at kropssproget således er altdominerende. At det helt skulle forholde sig sådan, er svært at tro, men et er sikkert - kropssproget spiller en stort rolle. Dit budskab kan være nok så interessant og nok så relevant, men afleverede du det stående, med armene over kors og blikket rettet mod jorden og et stemmeleje der ikke ændrer sig - ja så vil det nok ikke rigtig trænge igennem. Gør dig selv den tjeneste at lære et par forhold om direkte og personlig kommunikation og vær så bevidst om det - øv dig så det bliver mere eller mindre naturlig for dig. - Ret ryggen - Fokuser på dem du taler til budskab, gerne med lidt andre ord. Hold øje med dem, du taler til, begynder folk at blive urolige, ser de sig omkring - det er tegn på, at du er ved at miste kontakten/kontrollen. Vi kan ikke koncentrer os så længe ad gangen - så koncentrere dine budskaber og læg så plads ind til lidt small-talk, en vittighed, lidt dialog mv. Kan du også have et par uforudsete ting klar til brug, hvis opmærksomheden glipper - ja så er du godt på vej til en god kommunikation/præstation. Hos Targeting har vi bred erfaring med solid direkte kommunikation inden for eksempelvis - Presse - Salgstræning/Kick of - Partnermøder

7 2010 nr. 1 side 7 Targetings personaleservice består af en pakke af ydelser målrettet små og mellemstore virksomheder og deres administration af funktionæransatte. Produktet er særligt udviklet til disse virksomheder og bidrager til at personaleadministration mv. kan forløbe så ukompliceret som muligt, samtidig med at det sikres, at virksomheden lever op til love og regler på området. Med Targetings personaleservice sikres, at du og din virksomhed har direkte adgang til en erfaren konsulent med kendskab til netop din virksomhed. Herudover er du sikret en årlig gennemgang af ansættelsesbeviserne. Der er efterhånden mange faldgruber, og manglende eller forkerte ansættelsesbeviser udløser rutinemæssigt erstatning til de ansatte når disse sager rejses. Targetings personaleservice abonnement Egen personalechef for kun 250,- kr. pr. måned Er jeres ansættelsesbeviser gennemgået for nylig for at sikre om: Det er de rigtige arbejdsopgaver, der er anført? Arbejdsstedet er ændret? Der er særlige aldersklausuler? Det er de rigtige bestemmelser om provisioner, fri bil, rejsegodtgørelse, diæter, graviditet? Med Targetings personaleservice får du direkte adgang til din erfarne personalekonsulent: En årlig gennemgang af alle ansættelsesbeviser En årlig klimamåling, der tager temeperaturen på klimaet i virksomheden. En rapport over de fejl/uklarheder mv. som vi måtte finde. Op til 2 årlige møder med henblik på sparring omkring personaleforhold/ledelse 4 gange årligt 10 % rabat på Targetings ydelser - Rekruttering - Rådgivning - Kommunikation Herudover kan du løbende få rådgivning og korte svar på de spørgsmål, der altid dukker op. Abonnementet omfatter ikke andre ydelser såsom rekruttering, klimamåling, gennemgang af personalehåndbog, udarbejdelse af kontrakter mv. Prisen for Targetings Personaleservice, der er en abonnements ordning, kr. 250 (ekskl. moms) pr. måned, der faktureres kvartalsvis forud. Der henvises i øvrigt til Targeting almindelige forretningsbestemmelser, der en del af aftalen

8 2010 nr. 1 side 8 24 HOUR RUSH Den første dag i dit nye liv Hour Rusk arbejder med mennesker i udvikling. Vi flytter mennesker derhen, hvor de gennemgår den største udvikling. Vi arbejder med præcis de udfordringer - du som menneske, ansat eller leder står overfor. Du får ikke en standardvare, men et skræddersyset forløb til netop din virksomhed, dit team eller din afdeling. Formålet med 24 hour rush er at yde virksomheder, klubber, foreninger, bestyrelser, ledergrupper mv. en mulighed for at kickstarte en kommende proces indenfor udvikling, samarbejde, forandringsprocesser, kommunikation, teamwork samt coaching. Instruktørerne har baggrund i uddannelse og udvikling af andre mennesker i forandring. Teamet tager udgangspunkt i lige netop DIN udfordring. Alle 24HR-events starter altid med indledende møder hos kunden. Dette med formål at afdække det nøjagtige budskab for de kommende 24 timer. Således er der heller ikke 2 kurser, der er ens - i og med at der heller ikke er 2 mennesker der er ens. For at behandle alle kursister lige må vi se os nødsaget til at behandle alle forskelligt. En af vore kunder - advokatvirksomheden Svejgaard - Galst - har haft hele virksomheden gennem 24 Hour Rush. Her er hvad de oplevede: Advokat, parter Hans Christian Galst Kære Jesper, Tusind tak til dig og David (og Adam og fotografer m.fl.) for et meget velgennemført, interessant og udfordrende teambuilding forløb. Det gjorde i meget professionelt. De tilbagemeldinger, jeg foreløbig har fået har været meget begejstrede, og der er by far den bedste teambuilding, vi har holdt. Jeg er sikker på, at I her har et produkt, som mange kan have stort udbytte af Lars Bastholm advokat Mange tak til alle, der deltog i fredags. Det var rigtig sjovt, fordi alle udviste meget stort engagement. Jeg har været ansat i 6½ år og efter min mening, var dette arrangement det sjoveste og mest vellykkede af de arrangementer, som jeg har været med til. Kontakt os på og/eller se mere på Livsforum ApS & Targeting Energivej Ballerup

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver?

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Inspirationsseminar 20.November Dansk Forening for Rosport Helle Glyø helle@glyoe.com 22762760 Hvem er jeg? Helle Glyø Hvem er jeg? Selvstændig konsulent

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde HR Jura Forlaget Andersen 8.8 Alder og særlige ophørsgrunde Af Advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.dk Indhold Denne artikel handler overordnet om emnerne alder og særlige årsager til ansættelsesforholdets

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse OUTPLACEMENT Processen Ansvarlig afskedigelse O u tplacement A n sv a r lig afskedigelse Fundamentet for vores outplacements-proces er mange års erfaring i HR-regi og genplacering af kandidater på alle

Læs mere

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING Rekruttering I SEROP er vi kendt for vores mangeårige erfaring og udførlig tilgang til rekruttering. Vores arbejde med rekruttering kan

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. marts 2016 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation.

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation. Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentligt snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 63 Offentligt Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnets møde med Folketingets Ligestillingsudvalg Onsdag den 17. april 2013 Nævnets historie Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Opsigelse fra krise til muligheder!

Opsigelse fra krise til muligheder! Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentlig snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder som

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere For både nye og erfarne ledere 1 Kære Foreningsleder En vigtig del af at være foreningsleder er, at du har mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s.

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017 Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017 - All inclusive rekruttering - Delrekruttering screening - Henvisning af kvalificerede kandidater - Audition - Fuld B&L eksponering - MPA - Succesfuld rekruttering -

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du?

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du? 1 I Curia Management har vi gennem årene hjulpet flere hundrede opsagte medarbejdere videre i nyt job. Denne bog er udarbejdet af Curias konsulenter og bygger på vores solide erfaringer inden for rekruttering

Læs mere

Af lovforslagets fremsættelse den 19. december 2008 fremgår det af afsnit 4.2, at bestemmelsen:

Af lovforslagets fremsættelse den 19. december 2008 fremgår det af afsnit 4.2, at bestemmelsen: Afdeling: Koncern HR, Jura og Forhandling Journal nr.: 16/40737 Dato: 28. marts 2017 Juridisk vurdering af forslag fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige om krav til Region Syddanmarks sundhedspersonale

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere