Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige?"

Transkript

1 2010 nr. 1 side 1 Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige? Dyr spam - 100,- kr. pr. mail... side 3 Fyret på grund af dårlig dansk... side 3 Tvunget til at genansætte medarbejder... side 5 Personaleservice... side 7 Inspirerende, varmt og aktivt - 24 HOUR RUSH... bagsiden

2 2010 nr. 1 side 2 Velkommen til vores nyhedsmagasin. I nyhedsmagasinet bringer vi nyheder af interesse specielt for små og mellemstore virksomheder. Vi fokuserer på de nyheder, der har eller kan få økonomisk indflydelse på virksomheden, og som måske har en tendens til at drukne i informationsstrømmen. Ud over at orientere dig om den enkelte nyhed, giver vi også praltiske råd om, hvad du kan/skal gøre. No cure no pay Specielt i dette nummer vil vi også fortælle om de områder, hvor Targeting kan hjælpe dig og din virksomhed. Alle vores ydelser og al vores rådgivning er baseret på direkte anvendelighed og til priser, der er til at forstå. Targeting har nu eksisteret i over 10 år og udviklet sig fra en ren rekrutteringsvirksomhed til en rekrutterings- og rådgivningsvirksomhed. Hvad tilbyder vi Vi har valgt at koncentrere vores ydelser omkring personale, kommunikation og udvikling/ledelse. På den teoretiske side har vi følgende ballast: cand. jur., journalist og exam. assurandør. På den praktiske front har vi baggrund som administrationschef og adm. direktør. Vores praktiske erfaring er erhvervet inden for medicinalbranchen, turisme, franchise, samt salg og service på IT produkter. Vi har således også personligt bred erfaring med rekruttering, salg, ledelse, virksomhedsudvikling samt service og økonomi. Vi er omkostningsbevidste på såvel dine som vores egne vejne. Dette betyder dels at vi holder vores egne udgifter nede og dels, at vi arbejder koncentreret og målrettet hos dig. Eksempelvis udgør vores honorar for rekruttering en månedsløn plus kr til internetmarkedsføring mv.. For det beløb kører vi processen fra start til slut, uden besvær for dig. Vi modtager eksempelvis ansøgningerne, bekræfter modtagelsen, udvælger, præsenterer for dig og sender afslag. Alt effektivt og professionelt- det sikrer også dit renommé. Skulle vi mod forventning ikke løse opgaven, hvilket endnu ikke er sket, så skal du ikke betale andet end de kr. Ankermand gennem forløbet Hos Targeting har du en fast kontaktperson gennem hele forløbet. Dette sparer tid samt sikrer et stabilt og succesfuldt forløb. Vi håber at du finder inspiration på de næste sider, og det skulle glæde os, om vi en dag kunne løse en opgave for dig. Et opgave som Targeting påtager sig at løse, løses i én sammenhængende proces. Vi tager ansvar for opgaven, følger op og slipper først når du og din virksomhed er tilfreds. Helt slipper vi ikke engang her - på rekrutteringsopgaver giver vi 4 måneders garanti.

3 2010 nr. 1 side 3 For kr. spam Mails er en dejlig og ofte også billig måde at komme i kontakt med sine kunder på. Men af og til kan det være både en dyr og ulovlig måde. Mere end 100 kr. pr. mail må nok siges at være en høj pris. Men det var dette beløb et arrangør af julearrangementer måtte betale. Der var sendt 492 mails og bøden blev på kroner. Baggrunden var, at selskabet sendte mails med reklame for julearrangementer uden på forhånd at have fået tilladelse fra modtagerne. Efter at Forbrugerombudsmanden havde modtaget en del klager i den særlige spampostkasse meldte, man selskabet til politiet. Juraen: Selskabet blev dømt for at overtræde Markedsføringslovens 6, stk. 1., der bestemmer, at en erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, medmindre vedkommende forudgående har bedt om det. Tal dansk eller ryg ud Kan man blive fyret, alene fordi ens danske ikke er godt nok? Svaret er i al sin enkelhed ja, selv om virkeligheden nok er mere nuanceret. Højesteret har først på året givet en virksomhed medhold i, at man kunne fyre en medarbejder, idet han efter virksomhedens vurdering ikke beherskede det danske sprog godt nok. For at få det rette billede hører det med til historien, at der var tale om en hollandsk person, der havde fungeret som telefonsælger på det engelske marked. I forbindelse med at han skulle skifte til det danske marked vurderede virksomheden at hans danske kvalifikationer ikke var gode nok hertil, og han blev afskediget. Selskabet mødte ikke op i retten og blev derfor dømt som krævet af Forbrugerombudsmanden, en bøde på kr Hvad synes du om spam og lovgivningen? Det er tilladt at sende al den trykte information/reklame du vil til erhvervsdrivende og private. Dette forudsætter en papirindustri, trykning, transport og bortskaffelse. har derimod næsten intet ressource forbrug. Er vores lovgivning i takt med tiden? Deltage i debatten på Targetings blog.targeting.dk og lad os høre din mening. Du kan også stille spørgsmål på bloggen - nogle vil vi besvare der og andre i kommende numre af nyhedsmagasinet. Der er flere forhold man skal være opmærksom på. Stiller man for strenge sprogkrav, kan man komme i konflikt med forskelsbehandlingsloven. Har man ansat en medarbejder med begrænsede dansk kundskaber, kan man ikke efterfølgende benytte disse manglende kundskaber som afskedigelsesgrund. Dette vil antagelig dog kunne ske såfremt den aktuelle stilling nedlægges og medarbejdere skal flyttes til en anden og mere sprogtung stilling. Dette vil dog skulle ske med det almindelige opsigelsesvarsel. Juraen: Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet: 1: Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuelle orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

4 2010 nr. 1 side 4 Rekruttering En af Targetings spidskompetencer er rekruttering. Med mere end 10 års erfaring, og ikke mindst tilfreds kunder og kandidater, vil vi gerne fortælle lidt om fordelene ved at bruge os til rekrutteringen. Ekstern rekruttering Hvordan fungerer ekstern rekruttering, mister virksomheden indblik og indflydelse på processen? Bliver de rigtige kandidater fundet? Er det dyrt? Spørgsmålene er mange og svarene måske også mange, alt efter hvem du benytter til opgaven. dækker modtagelse, registrering, udprint, gennemlæsning og udsendelse af afslag. Her regnes ikke med de kandidater, der kaldes til samtale. Regnes der med to timer pr. kandidat, der går videre, samt 5 timer til forberedelse, stillingsannonceindrykning mv., svarer dette til 17 timers arbejde. Hertil kommer udgifter til eksempelvis udarbejdelse af personprofil. Hos Targeting er fremgangsmåden enkel og ligetil, samtidig med at virksomheden bevarer ejerskabet til processen. Et typisk forløb begynder med det første møde i virksomheden, her afstemmes hvilke krav og forventninger virksomheden har til den nye medarbejder, såvel på den bløde som den hårde side. Herefter udarbejdes der et oplæg til en profil på den ønskede kandidat, der tages stilling til annoncering mv. Targeting arbejder efter et no cure no pay princip og giver også garanti på ansættelserne. Når selve processen kører, modtager, registrerer og bekræfter Targeting modtagelsen af ansøgninger, udvælger de kandidater, der er egnet til at blive præsenteret for virksomheden, afholder interviews, tester kandidaterne og arrangerer møder med virksomheden. Typisk vil der blive præsenteret to til tre kandidater. Når den endelige kandidat er fundet, giver Targeting afslag til de øvrige kandidater. Targeting tager med andre ord ansvar for opgaven fra start til slut og altid med en fast kontaktperson såvel for virksomheden som for kandidaterne. Targeting arbejder efter et no cure no pay princip og giver også garanti på ansættelserne. Prisen er et fast beløb på kr (ekskl. moms) til internetsøgning mv., samt et honorar på en månedsløn (plus moms). Dagbladsannoncering sker for virksomhedens regning til nettopris. I modsætning hertil står det arbejde og tidsforbrug der ellers skal anvendes internt i firmaet. Et tidsforbrug på 30 minutter pr. ansøgning er meget realistisk, dette Rekruttering er således en ret tidskrævende disciplin og også en meget vigtig disciplin. Virksomheden står selv for at aftale løn og arbejdsvilkår samt for at lave kontrakten, hvis faglige navn i dag er Ansættelsesbeviset. Når du ansætter nye medarbejdereskal du være opmærksomhed på nogle ting. Beskriv stillingens indhold præcist, men ikke for deltaljeret - det kan senere gå ud over fleksibiliteten. Ret i ansættelsesbeviset ved ændringer såsom arbejdsopgaver, løn, skift i firmanavn osv. Indskriv en henvisning til lokal-overenskomst, personalehåndbøger, retningslinjer og andet som er af betydning for arbejdet og de forhold, det foregår under. Henvis også gerne til specifikke punkter i personalehåndbogen, eksempelvis reglerne for sygdom og arbejdstid. Bevis at medarbejderen har fået alle relevante oplysninger. Dette gøres bedst ved at lade medarbejdere skrive Juraen: Ansættelsesbevisloven indeholder de bestmmelser der regulerer dette område. 2 indeholder en række informationer, der skal fremgå af ansættelsesbeviset.

5 2010 nr. 1 side 5 Kan man blive tvunget til at genansætte en afskediget person? Svaret er ja - men det er sjældent, det sker. Normalt vil den, der er blevet opsagt uberettiget, få tilkendt en erstatning. Den lidt usædvanlige afgørelse blev truffet af Afskedigelsesnævnet først på året. Baggrunden var, at den pågældende virkomhed kort før de opsagde den pågældende i september 2009, havde givet 12 sommerafløsere fast job. Og en af de 12 skulle i følge Afskedigelsesnævnet have været fyret før den fastansatte. Det hører med til billedet, at årsagen til fyringen var angivet som ordrenedgang og arbejdsmangel. Afskedigelsesnævnet er et arbejdsretlig organ, nedsat af DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og LO (Landsorganisationen). Nævnet træffer afgørelse i sager om afskedigelser af funktionærer og arbejdere der er omfattet af Hovedaftalen SMS-fyringer Der har været eksempler fremme i pressen omkring medarbejdere, der er blevet fyret via sms. Meninger er mange, er det gyldigt, er det ok at gøre det mv. Den 22. April i år har beskæftigelsesministeren - Inger Strøjberg - fastslået at der ikke er noget i vejen for at en medarbejder fyres via sms. Det skete i en redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Udgangspunktet er at en opsigelse er gyldig uanset hvordan den kommunikeres. Der kan sikkert siges meget for og imod - er det den vej udviklingen går, er det upersonligt og følelseskoldt - lad os høre din mening på vores blog.targeting.dk Uanset hvad man mener om sms-fyringer, er der nogle forhold, man skal være klar over. Det er arbejdsgiverens opgave at bevise, at opsigelsen er kommet til lønmodtagerens kendskab. Derfor sker opsigelse ofte ved et personligt møde eller ved afsendelsen af et anbefalet brev. Der er endnu ingen domstol, der har taget stilling til en sms-fyring. Hos Targeting mener vi at en sms-fyring er en meget dårlig idé. Vi mener at man skylder den person der skal opsiges, den respekt det er, at underrette om opsigelsen og årsagen hertil ved et personligt møde. Hertil kommer, at medarbejderen en dag eller to efter skal have tilbudt et nyt møde, da der kan dukke mange spørgsmål op efter en opsigelse. At det kan være nødvendigt at opsige medarbejdere er en kendsgerning, men såvel af hensyn til medarbejderen, firmaet, en selv som leder og de øvrige medarbejdere, bør dette foregå så ordnet som muligt. I forbindelse med en afskedigelse kan man vælge forskellige modeller. Medarbejderen kan fortsætte sit arbejde frem til den sidste dag, man kan fritstille medarbejderen, og man kan bevare tilknytningen til medarbejderen, ved at lade medarbejderen stå til rådighed og bruge ham til specielle opgaver, som han kan afslutte/overlevere. Mange prøver at fritstille med klausuler om, at man forbeholder sig retten til at kalde ham på arbejde mv. Er indholdet af klausulen uden reelt indhold,vil den ofte kunne blive underkendt. En fritstilling kan virke dramatisk men kan også være til fordel for begge parter. En rådighedsforpligtelse, der ikke er reel, er ikke holdbar. Det kan være en fordel at få belyst de juridiske forhold, før man iværksætter opsigelsen.

6 2010 nr. 1 side 6 Kommunikation Hvad er kommunikation egentlig? Ordet stammer fra latin - communicare - og betyder at gøre fælles. Kommunikation er i virkeligheden et meget bredt begreb og indebærer alt, hvad vi på den ene eller anden måde formidler til hinanden. Måske lidt bredt og teoretisk - men så absolut værd at huske på. Vores kommunikation sker således både bevidst og ubevidst - måske mest det sidste. Skal vores kommunikation tjene et bestemt formål må vi være bevidst om - Gem dig ikke bag dine arme (bevæg dem, gestikuler, men hold dem aldrig over kors) Gentag dine budskaber Tro ikke at blot fordi du har sagt noget en gang, så hænger det fast - nej gentag de centrale punkter i dit - hvad vi vil kommunikerer - til hvem vi kommunikerer - hvornår vi vil gøre det - og på hvilken måde Et budskab bliver opfattet forskelligt alt efter hvem, der er modtager, selv i en homogen modtagergruppe kan modtagelsen være vidt forskelllig. Alt dette er der mange årsager til og megen forskning i - det er imidlertid ikke nødvendigt at kende teorien bagved, blot man accepterer dette og indretter sin kommunikation derefter. Om du kommunikerer mundtligt eller skriftligt er også af stor betydning for din planlægning. Står du overfor dem du vil kommunikere med, er der dem, der hævder, at det talte ord betyder mindre end 10 %, og at kropssproget således er altdominerende. At det helt skulle forholde sig sådan, er svært at tro, men et er sikkert - kropssproget spiller en stort rolle. Dit budskab kan være nok så interessant og nok så relevant, men afleverede du det stående, med armene over kors og blikket rettet mod jorden og et stemmeleje der ikke ændrer sig - ja så vil det nok ikke rigtig trænge igennem. Gør dig selv den tjeneste at lære et par forhold om direkte og personlig kommunikation og vær så bevidst om det - øv dig så det bliver mere eller mindre naturlig for dig. - Ret ryggen - Fokuser på dem du taler til budskab, gerne med lidt andre ord. Hold øje med dem, du taler til, begynder folk at blive urolige, ser de sig omkring - det er tegn på, at du er ved at miste kontakten/kontrollen. Vi kan ikke koncentrer os så længe ad gangen - så koncentrere dine budskaber og læg så plads ind til lidt small-talk, en vittighed, lidt dialog mv. Kan du også have et par uforudsete ting klar til brug, hvis opmærksomheden glipper - ja så er du godt på vej til en god kommunikation/præstation. Hos Targeting har vi bred erfaring med solid direkte kommunikation inden for eksempelvis - Presse - Salgstræning/Kick of - Partnermøder

7 2010 nr. 1 side 7 Targetings personaleservice består af en pakke af ydelser målrettet små og mellemstore virksomheder og deres administration af funktionæransatte. Produktet er særligt udviklet til disse virksomheder og bidrager til at personaleadministration mv. kan forløbe så ukompliceret som muligt, samtidig med at det sikres, at virksomheden lever op til love og regler på området. Med Targetings personaleservice sikres, at du og din virksomhed har direkte adgang til en erfaren konsulent med kendskab til netop din virksomhed. Herudover er du sikret en årlig gennemgang af ansættelsesbeviserne. Der er efterhånden mange faldgruber, og manglende eller forkerte ansættelsesbeviser udløser rutinemæssigt erstatning til de ansatte når disse sager rejses. Targetings personaleservice abonnement Egen personalechef for kun 250,- kr. pr. måned Er jeres ansættelsesbeviser gennemgået for nylig for at sikre om: Det er de rigtige arbejdsopgaver, der er anført? Arbejdsstedet er ændret? Der er særlige aldersklausuler? Det er de rigtige bestemmelser om provisioner, fri bil, rejsegodtgørelse, diæter, graviditet? Med Targetings personaleservice får du direkte adgang til din erfarne personalekonsulent: En årlig gennemgang af alle ansættelsesbeviser En årlig klimamåling, der tager temeperaturen på klimaet i virksomheden. En rapport over de fejl/uklarheder mv. som vi måtte finde. Op til 2 årlige møder med henblik på sparring omkring personaleforhold/ledelse 4 gange årligt 10 % rabat på Targetings ydelser - Rekruttering - Rådgivning - Kommunikation Herudover kan du løbende få rådgivning og korte svar på de spørgsmål, der altid dukker op. Abonnementet omfatter ikke andre ydelser såsom rekruttering, klimamåling, gennemgang af personalehåndbog, udarbejdelse af kontrakter mv. Prisen for Targetings Personaleservice, der er en abonnements ordning, kr. 250 (ekskl. moms) pr. måned, der faktureres kvartalsvis forud. Der henvises i øvrigt til Targeting almindelige forretningsbestemmelser, der en del af aftalen

8 2010 nr. 1 side 8 24 HOUR RUSH Den første dag i dit nye liv Hour Rusk arbejder med mennesker i udvikling. Vi flytter mennesker derhen, hvor de gennemgår den største udvikling. Vi arbejder med præcis de udfordringer - du som menneske, ansat eller leder står overfor. Du får ikke en standardvare, men et skræddersyset forløb til netop din virksomhed, dit team eller din afdeling. Formålet med 24 hour rush er at yde virksomheder, klubber, foreninger, bestyrelser, ledergrupper mv. en mulighed for at kickstarte en kommende proces indenfor udvikling, samarbejde, forandringsprocesser, kommunikation, teamwork samt coaching. Instruktørerne har baggrund i uddannelse og udvikling af andre mennesker i forandring. Teamet tager udgangspunkt i lige netop DIN udfordring. Alle 24HR-events starter altid med indledende møder hos kunden. Dette med formål at afdække det nøjagtige budskab for de kommende 24 timer. Således er der heller ikke 2 kurser, der er ens - i og med at der heller ikke er 2 mennesker der er ens. For at behandle alle kursister lige må vi se os nødsaget til at behandle alle forskelligt. En af vore kunder - advokatvirksomheden Svejgaard - Galst - har haft hele virksomheden gennem 24 Hour Rush. Her er hvad de oplevede: Advokat, parter Hans Christian Galst Kære Jesper, Tusind tak til dig og David (og Adam og fotografer m.fl.) for et meget velgennemført, interessant og udfordrende teambuilding forløb. Det gjorde i meget professionelt. De tilbagemeldinger, jeg foreløbig har fået har været meget begejstrede, og der er by far den bedste teambuilding, vi har holdt. Jeg er sikker på, at I her har et produkt, som mange kan have stort udbytte af Lars Bastholm advokat Mange tak til alle, der deltog i fredags. Det var rigtig sjovt, fordi alle udviste meget stort engagement. Jeg har været ansat i 6½ år og efter min mening, var dette arrangement det sjoveste og mest vellykkede af de arrangementer, som jeg har været med til. Kontakt os på og/eller se mere på Livsforum ApS & Targeting Energivej Ballerup

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces Rekrutteringsguiden 2012 den professionelle rekrutteringsproces Indledning En guide til vellykket rekruttering En ledig stilling er en enestående mulighed for at praktisere aktiv personaleplanlægning og

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Håndbog for HK/Freelancer

Håndbog for HK/Freelancer Håndbog for HK/Freelancer Kapitel 1 Velkommen til denne håndbog1 København 2013 11. udgave 2013 Denne håndbog er udgivet af HK Danmark. Den er frit redigeret efter et forlæg udarbejdet af journalist Jens

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse Som virksomhedsejer skal du sørge for alt omkring ansættelsen fungerer optimalt. Det er dyrt og besværligt at få ansat den forkerte medarbejder. Det er også frustrerende

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Håndbog for HK / Freelancer

Håndbog for HK / Freelancer Freelancer Håndbog for HK / Freelancer Faglig håndbog for freelancere i HK/Danmark København 2010 København 2010 10. udgave 2010 Denne håndbog er frit redigeret efter et forlæg udarbejdet af journalist

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 1 Indhold Forord s. 2 Fastholdelse og frivilligpleje s. 24 3.1. At fastholde de frivillige s. 25 1.

Læs mere

En værdig opsigelse. for både virksomhed og medarbejdere

En værdig opsigelse. for både virksomhed og medarbejdere En værdig opsigelse for både virksomhed og medarbejdere En værdig opsigelse, 10. udgave Udarbejdet af AS3 Maj 2015 ISBN 978-87-88496-50-5 Pris kr. 150,- excl. moms Foto: Helene Bagger Gitte Sofie Hansen

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

2010 Årsberetning 2010

2010 Årsberetning 2010 2010 Årsberetning 2010 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010 Udgiver Ligebehandlingsnævnet Layout og Produktion Identitet & Design A/S Hjemmeside www.ligebehandlingsnaevnet.dk Denne publikation kan

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere