Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige?"

Transkript

1 2010 nr. 1 side 1 Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige? Dyr spam - 100,- kr. pr. mail... side 3 Fyret på grund af dårlig dansk... side 3 Tvunget til at genansætte medarbejder... side 5 Personaleservice... side 7 Inspirerende, varmt og aktivt - 24 HOUR RUSH... bagsiden

2 2010 nr. 1 side 2 Velkommen til vores nyhedsmagasin. I nyhedsmagasinet bringer vi nyheder af interesse specielt for små og mellemstore virksomheder. Vi fokuserer på de nyheder, der har eller kan få økonomisk indflydelse på virksomheden, og som måske har en tendens til at drukne i informationsstrømmen. Ud over at orientere dig om den enkelte nyhed, giver vi også praltiske råd om, hvad du kan/skal gøre. No cure no pay Specielt i dette nummer vil vi også fortælle om de områder, hvor Targeting kan hjælpe dig og din virksomhed. Alle vores ydelser og al vores rådgivning er baseret på direkte anvendelighed og til priser, der er til at forstå. Targeting har nu eksisteret i over 10 år og udviklet sig fra en ren rekrutteringsvirksomhed til en rekrutterings- og rådgivningsvirksomhed. Hvad tilbyder vi Vi har valgt at koncentrere vores ydelser omkring personale, kommunikation og udvikling/ledelse. På den teoretiske side har vi følgende ballast: cand. jur., journalist og exam. assurandør. På den praktiske front har vi baggrund som administrationschef og adm. direktør. Vores praktiske erfaring er erhvervet inden for medicinalbranchen, turisme, franchise, samt salg og service på IT produkter. Vi har således også personligt bred erfaring med rekruttering, salg, ledelse, virksomhedsudvikling samt service og økonomi. Vi er omkostningsbevidste på såvel dine som vores egne vejne. Dette betyder dels at vi holder vores egne udgifter nede og dels, at vi arbejder koncentreret og målrettet hos dig. Eksempelvis udgør vores honorar for rekruttering en månedsløn plus kr til internetmarkedsføring mv.. For det beløb kører vi processen fra start til slut, uden besvær for dig. Vi modtager eksempelvis ansøgningerne, bekræfter modtagelsen, udvælger, præsenterer for dig og sender afslag. Alt effektivt og professionelt- det sikrer også dit renommé. Skulle vi mod forventning ikke løse opgaven, hvilket endnu ikke er sket, så skal du ikke betale andet end de kr. Ankermand gennem forløbet Hos Targeting har du en fast kontaktperson gennem hele forløbet. Dette sparer tid samt sikrer et stabilt og succesfuldt forløb. Vi håber at du finder inspiration på de næste sider, og det skulle glæde os, om vi en dag kunne løse en opgave for dig. Et opgave som Targeting påtager sig at løse, løses i én sammenhængende proces. Vi tager ansvar for opgaven, følger op og slipper først når du og din virksomhed er tilfreds. Helt slipper vi ikke engang her - på rekrutteringsopgaver giver vi 4 måneders garanti.

3 2010 nr. 1 side 3 For kr. spam Mails er en dejlig og ofte også billig måde at komme i kontakt med sine kunder på. Men af og til kan det være både en dyr og ulovlig måde. Mere end 100 kr. pr. mail må nok siges at være en høj pris. Men det var dette beløb et arrangør af julearrangementer måtte betale. Der var sendt 492 mails og bøden blev på kroner. Baggrunden var, at selskabet sendte mails med reklame for julearrangementer uden på forhånd at have fået tilladelse fra modtagerne. Efter at Forbrugerombudsmanden havde modtaget en del klager i den særlige spampostkasse meldte, man selskabet til politiet. Juraen: Selskabet blev dømt for at overtræde Markedsføringslovens 6, stk. 1., der bestemmer, at en erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, medmindre vedkommende forudgående har bedt om det. Tal dansk eller ryg ud Kan man blive fyret, alene fordi ens danske ikke er godt nok? Svaret er i al sin enkelhed ja, selv om virkeligheden nok er mere nuanceret. Højesteret har først på året givet en virksomhed medhold i, at man kunne fyre en medarbejder, idet han efter virksomhedens vurdering ikke beherskede det danske sprog godt nok. For at få det rette billede hører det med til historien, at der var tale om en hollandsk person, der havde fungeret som telefonsælger på det engelske marked. I forbindelse med at han skulle skifte til det danske marked vurderede virksomheden at hans danske kvalifikationer ikke var gode nok hertil, og han blev afskediget. Selskabet mødte ikke op i retten og blev derfor dømt som krævet af Forbrugerombudsmanden, en bøde på kr Hvad synes du om spam og lovgivningen? Det er tilladt at sende al den trykte information/reklame du vil til erhvervsdrivende og private. Dette forudsætter en papirindustri, trykning, transport og bortskaffelse. har derimod næsten intet ressource forbrug. Er vores lovgivning i takt med tiden? Deltage i debatten på Targetings blog.targeting.dk og lad os høre din mening. Du kan også stille spørgsmål på bloggen - nogle vil vi besvare der og andre i kommende numre af nyhedsmagasinet. Der er flere forhold man skal være opmærksom på. Stiller man for strenge sprogkrav, kan man komme i konflikt med forskelsbehandlingsloven. Har man ansat en medarbejder med begrænsede dansk kundskaber, kan man ikke efterfølgende benytte disse manglende kundskaber som afskedigelsesgrund. Dette vil antagelig dog kunne ske såfremt den aktuelle stilling nedlægges og medarbejdere skal flyttes til en anden og mere sprogtung stilling. Dette vil dog skulle ske med det almindelige opsigelsesvarsel. Juraen: Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet: 1: Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuelle orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

4 2010 nr. 1 side 4 Rekruttering En af Targetings spidskompetencer er rekruttering. Med mere end 10 års erfaring, og ikke mindst tilfreds kunder og kandidater, vil vi gerne fortælle lidt om fordelene ved at bruge os til rekrutteringen. Ekstern rekruttering Hvordan fungerer ekstern rekruttering, mister virksomheden indblik og indflydelse på processen? Bliver de rigtige kandidater fundet? Er det dyrt? Spørgsmålene er mange og svarene måske også mange, alt efter hvem du benytter til opgaven. dækker modtagelse, registrering, udprint, gennemlæsning og udsendelse af afslag. Her regnes ikke med de kandidater, der kaldes til samtale. Regnes der med to timer pr. kandidat, der går videre, samt 5 timer til forberedelse, stillingsannonceindrykning mv., svarer dette til 17 timers arbejde. Hertil kommer udgifter til eksempelvis udarbejdelse af personprofil. Hos Targeting er fremgangsmåden enkel og ligetil, samtidig med at virksomheden bevarer ejerskabet til processen. Et typisk forløb begynder med det første møde i virksomheden, her afstemmes hvilke krav og forventninger virksomheden har til den nye medarbejder, såvel på den bløde som den hårde side. Herefter udarbejdes der et oplæg til en profil på den ønskede kandidat, der tages stilling til annoncering mv. Targeting arbejder efter et no cure no pay princip og giver også garanti på ansættelserne. Når selve processen kører, modtager, registrerer og bekræfter Targeting modtagelsen af ansøgninger, udvælger de kandidater, der er egnet til at blive præsenteret for virksomheden, afholder interviews, tester kandidaterne og arrangerer møder med virksomheden. Typisk vil der blive præsenteret to til tre kandidater. Når den endelige kandidat er fundet, giver Targeting afslag til de øvrige kandidater. Targeting tager med andre ord ansvar for opgaven fra start til slut og altid med en fast kontaktperson såvel for virksomheden som for kandidaterne. Targeting arbejder efter et no cure no pay princip og giver også garanti på ansættelserne. Prisen er et fast beløb på kr (ekskl. moms) til internetsøgning mv., samt et honorar på en månedsløn (plus moms). Dagbladsannoncering sker for virksomhedens regning til nettopris. I modsætning hertil står det arbejde og tidsforbrug der ellers skal anvendes internt i firmaet. Et tidsforbrug på 30 minutter pr. ansøgning er meget realistisk, dette Rekruttering er således en ret tidskrævende disciplin og også en meget vigtig disciplin. Virksomheden står selv for at aftale løn og arbejdsvilkår samt for at lave kontrakten, hvis faglige navn i dag er Ansættelsesbeviset. Når du ansætter nye medarbejdereskal du være opmærksomhed på nogle ting. Beskriv stillingens indhold præcist, men ikke for deltaljeret - det kan senere gå ud over fleksibiliteten. Ret i ansættelsesbeviset ved ændringer såsom arbejdsopgaver, løn, skift i firmanavn osv. Indskriv en henvisning til lokal-overenskomst, personalehåndbøger, retningslinjer og andet som er af betydning for arbejdet og de forhold, det foregår under. Henvis også gerne til specifikke punkter i personalehåndbogen, eksempelvis reglerne for sygdom og arbejdstid. Bevis at medarbejderen har fået alle relevante oplysninger. Dette gøres bedst ved at lade medarbejdere skrive Juraen: Ansættelsesbevisloven indeholder de bestmmelser der regulerer dette område. 2 indeholder en række informationer, der skal fremgå af ansættelsesbeviset.

5 2010 nr. 1 side 5 Kan man blive tvunget til at genansætte en afskediget person? Svaret er ja - men det er sjældent, det sker. Normalt vil den, der er blevet opsagt uberettiget, få tilkendt en erstatning. Den lidt usædvanlige afgørelse blev truffet af Afskedigelsesnævnet først på året. Baggrunden var, at den pågældende virkomhed kort før de opsagde den pågældende i september 2009, havde givet 12 sommerafløsere fast job. Og en af de 12 skulle i følge Afskedigelsesnævnet have været fyret før den fastansatte. Det hører med til billedet, at årsagen til fyringen var angivet som ordrenedgang og arbejdsmangel. Afskedigelsesnævnet er et arbejdsretlig organ, nedsat af DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og LO (Landsorganisationen). Nævnet træffer afgørelse i sager om afskedigelser af funktionærer og arbejdere der er omfattet af Hovedaftalen SMS-fyringer Der har været eksempler fremme i pressen omkring medarbejdere, der er blevet fyret via sms. Meninger er mange, er det gyldigt, er det ok at gøre det mv. Den 22. April i år har beskæftigelsesministeren - Inger Strøjberg - fastslået at der ikke er noget i vejen for at en medarbejder fyres via sms. Det skete i en redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Udgangspunktet er at en opsigelse er gyldig uanset hvordan den kommunikeres. Der kan sikkert siges meget for og imod - er det den vej udviklingen går, er det upersonligt og følelseskoldt - lad os høre din mening på vores blog.targeting.dk Uanset hvad man mener om sms-fyringer, er der nogle forhold, man skal være klar over. Det er arbejdsgiverens opgave at bevise, at opsigelsen er kommet til lønmodtagerens kendskab. Derfor sker opsigelse ofte ved et personligt møde eller ved afsendelsen af et anbefalet brev. Der er endnu ingen domstol, der har taget stilling til en sms-fyring. Hos Targeting mener vi at en sms-fyring er en meget dårlig idé. Vi mener at man skylder den person der skal opsiges, den respekt det er, at underrette om opsigelsen og årsagen hertil ved et personligt møde. Hertil kommer, at medarbejderen en dag eller to efter skal have tilbudt et nyt møde, da der kan dukke mange spørgsmål op efter en opsigelse. At det kan være nødvendigt at opsige medarbejdere er en kendsgerning, men såvel af hensyn til medarbejderen, firmaet, en selv som leder og de øvrige medarbejdere, bør dette foregå så ordnet som muligt. I forbindelse med en afskedigelse kan man vælge forskellige modeller. Medarbejderen kan fortsætte sit arbejde frem til den sidste dag, man kan fritstille medarbejderen, og man kan bevare tilknytningen til medarbejderen, ved at lade medarbejderen stå til rådighed og bruge ham til specielle opgaver, som han kan afslutte/overlevere. Mange prøver at fritstille med klausuler om, at man forbeholder sig retten til at kalde ham på arbejde mv. Er indholdet af klausulen uden reelt indhold,vil den ofte kunne blive underkendt. En fritstilling kan virke dramatisk men kan også være til fordel for begge parter. En rådighedsforpligtelse, der ikke er reel, er ikke holdbar. Det kan være en fordel at få belyst de juridiske forhold, før man iværksætter opsigelsen.

6 2010 nr. 1 side 6 Kommunikation Hvad er kommunikation egentlig? Ordet stammer fra latin - communicare - og betyder at gøre fælles. Kommunikation er i virkeligheden et meget bredt begreb og indebærer alt, hvad vi på den ene eller anden måde formidler til hinanden. Måske lidt bredt og teoretisk - men så absolut værd at huske på. Vores kommunikation sker således både bevidst og ubevidst - måske mest det sidste. Skal vores kommunikation tjene et bestemt formål må vi være bevidst om - Gem dig ikke bag dine arme (bevæg dem, gestikuler, men hold dem aldrig over kors) Gentag dine budskaber Tro ikke at blot fordi du har sagt noget en gang, så hænger det fast - nej gentag de centrale punkter i dit - hvad vi vil kommunikerer - til hvem vi kommunikerer - hvornår vi vil gøre det - og på hvilken måde Et budskab bliver opfattet forskelligt alt efter hvem, der er modtager, selv i en homogen modtagergruppe kan modtagelsen være vidt forskelllig. Alt dette er der mange årsager til og megen forskning i - det er imidlertid ikke nødvendigt at kende teorien bagved, blot man accepterer dette og indretter sin kommunikation derefter. Om du kommunikerer mundtligt eller skriftligt er også af stor betydning for din planlægning. Står du overfor dem du vil kommunikere med, er der dem, der hævder, at det talte ord betyder mindre end 10 %, og at kropssproget således er altdominerende. At det helt skulle forholde sig sådan, er svært at tro, men et er sikkert - kropssproget spiller en stort rolle. Dit budskab kan være nok så interessant og nok så relevant, men afleverede du det stående, med armene over kors og blikket rettet mod jorden og et stemmeleje der ikke ændrer sig - ja så vil det nok ikke rigtig trænge igennem. Gør dig selv den tjeneste at lære et par forhold om direkte og personlig kommunikation og vær så bevidst om det - øv dig så det bliver mere eller mindre naturlig for dig. - Ret ryggen - Fokuser på dem du taler til budskab, gerne med lidt andre ord. Hold øje med dem, du taler til, begynder folk at blive urolige, ser de sig omkring - det er tegn på, at du er ved at miste kontakten/kontrollen. Vi kan ikke koncentrer os så længe ad gangen - så koncentrere dine budskaber og læg så plads ind til lidt small-talk, en vittighed, lidt dialog mv. Kan du også have et par uforudsete ting klar til brug, hvis opmærksomheden glipper - ja så er du godt på vej til en god kommunikation/præstation. Hos Targeting har vi bred erfaring med solid direkte kommunikation inden for eksempelvis - Presse - Salgstræning/Kick of - Partnermøder

7 2010 nr. 1 side 7 Targetings personaleservice består af en pakke af ydelser målrettet små og mellemstore virksomheder og deres administration af funktionæransatte. Produktet er særligt udviklet til disse virksomheder og bidrager til at personaleadministration mv. kan forløbe så ukompliceret som muligt, samtidig med at det sikres, at virksomheden lever op til love og regler på området. Med Targetings personaleservice sikres, at du og din virksomhed har direkte adgang til en erfaren konsulent med kendskab til netop din virksomhed. Herudover er du sikret en årlig gennemgang af ansættelsesbeviserne. Der er efterhånden mange faldgruber, og manglende eller forkerte ansættelsesbeviser udløser rutinemæssigt erstatning til de ansatte når disse sager rejses. Targetings personaleservice abonnement Egen personalechef for kun 250,- kr. pr. måned Er jeres ansættelsesbeviser gennemgået for nylig for at sikre om: Det er de rigtige arbejdsopgaver, der er anført? Arbejdsstedet er ændret? Der er særlige aldersklausuler? Det er de rigtige bestemmelser om provisioner, fri bil, rejsegodtgørelse, diæter, graviditet? Med Targetings personaleservice får du direkte adgang til din erfarne personalekonsulent: En årlig gennemgang af alle ansættelsesbeviser En årlig klimamåling, der tager temeperaturen på klimaet i virksomheden. En rapport over de fejl/uklarheder mv. som vi måtte finde. Op til 2 årlige møder med henblik på sparring omkring personaleforhold/ledelse 4 gange årligt 10 % rabat på Targetings ydelser - Rekruttering - Rådgivning - Kommunikation Herudover kan du løbende få rådgivning og korte svar på de spørgsmål, der altid dukker op. Abonnementet omfatter ikke andre ydelser såsom rekruttering, klimamåling, gennemgang af personalehåndbog, udarbejdelse af kontrakter mv. Prisen for Targetings Personaleservice, der er en abonnements ordning, kr. 250 (ekskl. moms) pr. måned, der faktureres kvartalsvis forud. Der henvises i øvrigt til Targeting almindelige forretningsbestemmelser, der en del af aftalen

8 2010 nr. 1 side 8 24 HOUR RUSH Den første dag i dit nye liv Hour Rusk arbejder med mennesker i udvikling. Vi flytter mennesker derhen, hvor de gennemgår den største udvikling. Vi arbejder med præcis de udfordringer - du som menneske, ansat eller leder står overfor. Du får ikke en standardvare, men et skræddersyset forløb til netop din virksomhed, dit team eller din afdeling. Formålet med 24 hour rush er at yde virksomheder, klubber, foreninger, bestyrelser, ledergrupper mv. en mulighed for at kickstarte en kommende proces indenfor udvikling, samarbejde, forandringsprocesser, kommunikation, teamwork samt coaching. Instruktørerne har baggrund i uddannelse og udvikling af andre mennesker i forandring. Teamet tager udgangspunkt i lige netop DIN udfordring. Alle 24HR-events starter altid med indledende møder hos kunden. Dette med formål at afdække det nøjagtige budskab for de kommende 24 timer. Således er der heller ikke 2 kurser, der er ens - i og med at der heller ikke er 2 mennesker der er ens. For at behandle alle kursister lige må vi se os nødsaget til at behandle alle forskelligt. En af vore kunder - advokatvirksomheden Svejgaard - Galst - har haft hele virksomheden gennem 24 Hour Rush. Her er hvad de oplevede: Advokat, parter Hans Christian Galst Kære Jesper, Tusind tak til dig og David (og Adam og fotografer m.fl.) for et meget velgennemført, interessant og udfordrende teambuilding forløb. Det gjorde i meget professionelt. De tilbagemeldinger, jeg foreløbig har fået har været meget begejstrede, og der er by far den bedste teambuilding, vi har holdt. Jeg er sikker på, at I her har et produkt, som mange kan have stort udbytte af Lars Bastholm advokat Mange tak til alle, der deltog i fredags. Det var rigtig sjovt, fordi alle udviste meget stort engagement. Jeg har været ansat i 6½ år og efter min mening, var dette arrangement det sjoveste og mest vellykkede af de arrangementer, som jeg har været med til. Kontakt os på og/eller se mere på Livsforum ApS & Targeting Energivej Ballerup

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING Professionelt Rekrutteringsforløb gennem Hovedjægerne. Vi jagter ledere, kloge hoveder, folk med specielle færdigheder, og dem der holder virksomheden

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 3.- 4. juni 2008 teknologisk institut taastrup 30. september - 1. oktober 2008 teknologisk institut århus Bliv opdateret

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG Orientering om: ØKONOMI Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 10. juni 2015 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE side 2 Virksomhedsoverdragelse - Krav fra medarbejdere

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Opsigelse fra krise til muligheder!

Opsigelse fra krise til muligheder! Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentlig snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder som

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Kom i gang med din første medarbejder

Kom i gang med din første medarbejder Kom i gang med din første medarbejder Hvad skal du tænke på? Erhvervsrådgiver Nina Wahl Asmussen 2 Dagens formål og program Direktør i egen virksomhed hvad så? Hvad betyder det for dig og dit firma? Hvad

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere