Jagten på 1 mand Bind 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jagten på 1 mand Bind 1"

Transkript

1 Palle Flebo-Hansen 2011 Denne gennemgang er en beskrivelse på hvordan jeg ser på kolonihaveforbundet Danmark. I fremtiden vil denne her gennemgang bestå af forskellige bind hvoraf dette her er BIND 1. Selve Bind 1 er påbegyndt medium juni 2011 og revideres stadigvæk. Så den ansvarlige er mig og jeg indestår selvfølgelig for det som jeg har skrevet- så længere er den ikke. Næste revidering kommer ultimo juni 2011 Palle Flebo-Hansen Tlf Bind 1 omkring min opfattelse af Kolonihaveforbundets pyramide sammensætning Side 0

2 Ca kolonihaver er der i Danmark. Det vil vel sige- at der er vel Ca personer som holder til der - det halve år og når så ens bedste venner kommer der og børn og børnebørn kommer der ja så er der vel god grund til -at værne om den gode gamle danske tradition. Her i år 2011 er der en udvikling i gang. Vi kan kalde det et generationsskifte som langsomt er under opsejling. Førhen var en kolonihave et primitiv være sted hvor man opdyrkede sin jord Det er det så lang fra i dag. Denne her kasser i Rørmosen har dog glemt at samletanke skal godkendes og graves ned i jorden Århus Ballerup med flere har her i år 2011 påbegyndt kloakeringsprocessen. Mange kommuner landet rundt følger samme tendens ligesom mange eks. i Roskilde Kommune har haft denne løsning i mange år hvor man som eksempelvis i HF Roars gave HF Hvile med flere har samletanke som tømmes regelmæssigt - helt i sammenarbejde med Roskilde Kommune. I dag er over de 70 % af kolonihave lejere af den gamle garde men udviklingen er så små ved at bevæge sig i den retning - at de yngre også har set mulighederne for at få frisk luft under vingerne. Førhen var det typisk arbejder klassen som indtog kolonihaverne. I dag - ser man også de højt uddannet skolelærer jurister bankpersonale- sygeplejesker selvstændige -med flere erhverver sig et stykke af Danmarks historiens herligheder. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 1

3 Når man taler om at udviklingen er i gang - er det så at sige- det modsatte der sker - for så vidt angår kommunerne og staten. Her har man sat uret i stå for mange år siden. Man har fra myndighedernes side valgt at Ca kolonihaver skal administreres af en privat forening som blev dannet for Ca. 103 år siden under navnet Kolonihaveforbundet Danmark. Kolonihaveforbundet har en hjemmeside som kan se på internettet: Bilag 1 viser de 21 medlemmer som har magten. Opbygningen af selve forbundet har til formål at bevare magten over medlemmer med det ene formål at opnå penge. Man kan også kalde selve modellen for et pyramide selskab. Med mere end 103 år hvor forbundet har indkasseret mange millioner i årlig afgift for at stå for 5 udgivelser af et haveblad - må man nok sige at de har regnet den godt ud. Som tidligere formand for kolonihaveforbundet udtalte sig i retten den, 16 marts 1999 i sag nr. BS-J Det er de enkelte kredse som er medlem af Kolonihaveforbundet og ikke enkeltpersoner. Derfor har det virket mærkeligt for mange kolonister at Kolonihaveforbundet ikke har vist særlig omhu når en lokal bestyrelse går over gevind. Se det er her kæden hopper af. For hensigten er jo en hel anden. Sandheden er jo den - at ledelsen jo har opfundet en indtægtskilde hvor medlemmer kun er midlet til målet. Tro nu ikke de er dumme inde i forbundet. De er vel nok det modsatte når det kommer til stykket. Man har sågar haft ansat sin egen advokat (Mads Kofoed) som efter sin fratrædelse blev ansat hos advokat Kramme som den dag i dag er forbundets advokat. (Her må ikke tænkes højt). En af grundene til netop at ansætte en jurist er vel for at holde skidtet for dørene og det det har de gjort med største omhug. Sammensætning af hovedbestyrelsen beror efter min opfattelse på - at man vil sikre sig sine egne personer i topledelsen så intet går galt derfor har man sammen skruet forbundets vedtægter - på en så elegant måde at lige meget hvor galt det går så bevare toppen af isbjerget altid magten. Kommunerne og staten er så at sige - lettet over at have indgået en lejekontrakt med Kolonihaveforbundet Danmark for så derved at overlade tilsynspligten til forbundet. At så kommunerne og staten kun får Ca. 5 % af de indkomster som forbundet indkassere i årlig leje er for dem alle en god forretning (eller er det)? Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 2

4 Vi ser i dag - at kommunerne og staten hæver priserne og de kunstige lave priser som forbundet hidtil har betalt for leje af jorden bliver forhøjet. (Bilag 2) Mange kolonister er vrede for de betaler mange penge til deres egen kolonihave dog er de nok ikke klar over at kolonihaveforbundet score kassen før kommunerne får en bid af kagen. Det centrale her er altså- at forbundet ikke skruer ned for sine egne indtægter -men sender bolden videre til de Ca lejere derved går regne stykket op for staten/kommunen og så forbundet. Her i Strandparken betaler jeg Ca kr. årligt - hvor af de 106 kr. er den reelle leje for min grund til kommunen så der er vel ikke noget at sige til- at kommunerne også vil have en større bid men den skal altså komme fra os lejere og ikke fra forbundet? Vi ser her et klokkerent bevis på at forbundet kun er for ledelsen og ikke for den enkelte kolonist. At så kommunerne inkl. staten tror - at forbundet gør det de har skrevet under på er en helt anden sludder. Min version af virkeligheden er en helt anden end den opfattelse de fleste kolonister har. Jeg tror- at man bevist har valgt den strategi fra forbundets side - at man udvælger kredsmedlemmerne med omhu og indenfor egne rækker. De 406 havekolonier hører hver i sær til en kreds som er skruet sammen på den måde som forbundet har ønsket. Det vil sige, at selv om det er hver enkelt haveforening som vælger sin formand så er han kun et led i fødekæden i kredsen. Kredsens sammensætning består jo lige akkurat som jeg tidligere var inde på af forbundets egne mænd og tro mig de kan sku meget inde i forbundet og det her er kun et lille puslespil som går op i en højre enhed. For sammensætning af kredsformændene er på forhånd dømt til at værne om Kolonlonihaveforbundet s s målsætning (og ikke idegrundlaget). Så alt i alt er det en flot glamour som præsenteres her og diverse kredsformænd (som i sin egenskab er valgt fordi han/hun er blevet valgt som kolonihaveformand jo automatisk er medlem af kredsen). Fakta er altså -at det hele går ud på at give medlemmer det indtryk -at kredsen er den myndighed som varetager kolonistens interesse hvis ens egen bestyrelse i haveforeningen bliver for kong smarte. Altså en gang tåge snak og reelt uden betydning nu da vi kender forbundets egentlige interesse (penge). Man giver simpelthen alle de godtroende formænd blår i øjerne og en tur i kausselen når og hvis der bliver for meget røg i maskinrummet. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 3

5 I kender vel alle sammen Admiralens vise Stå aldrig til søs! Lad de andre stå! I får stribevis af kors og bånd og stjerne på. Vi er der henne nu hvor jeg bør bevise mine påstande. Inden da - så læs godt og grundig på Kolonihave forbundets vedtægter og stil jer det spørgsmål om - I nu også har forstået det i læser (og konsekvensen heraf). 1. Vi antager at du er kredsformand. 2. Du ved så at mange lejekontrakter er underskrevet af kommunen/staten og så din kreds. Så ved du også - at du har skrevet under på at du vil overholde lejekontraktens ordlyd? 1. Du ved altså nu - at du har skrevet under på- at man ifølge lejekontrakten har indgået aftalen om - hvor mange m.2. der må bebygges under tag (alt inkl.). 2. Du ved også hvor langt der skal være til skel. DU VED NU GODT MED DIG SELV AT EN AFTALE ER EN AFTALE OG DU BØR RETTE DIG HEREFTER. Så det kan jo ikke komme bag på dig at når du som formand får en henvendelse fra en kolonist i din egen kolonihave som vil bygge et kolonihave skur (hus) ja så kender du jo lejekontraktens indhold med dermed også retningslinerne med kommunen? Hvor er det så lige kæden hopper af ude i din kolonihaveforening? Enten er du glemsom eller også har du og din bestyrelse en anden opfattelse af reglerne (altså jeres egne regler). Nu er det sådan med Kolonihaveforbundets egne vedtægter og regler -at de er lavet af advokater- hvis formål er -at beskytte ledelsen for forbundet bedst muligt så tro nu ikke at de er småtosset derinde. Kolonihaveforbundet har uden tvivl brugt mange timer på at strikke disse vedtægter sammen så de passer Toppen af ledelsen bedst (de har jo alle medlemmernes kontingent at bruge af (som faktisk ikke er medlemmer) for noget skal de jo bruge pengene til og med alle de millioner forbundet årlig indkassere har de råd til god rådgivning. Sandheden er - at Kolonihaveforbundet signalere ud ad til at være et forbund som varetager kolonisternes interesser men indad til kun har den holdning (at kolonisterne er til besvær man kan kalde det et nødvendigt onde for forbundet). Når alt kommer til alt - går Kolonihaveforbundet hele vejen - for at beskytte sine økonomiske interesser og tro nu ikke det er for din skyld. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 4

6 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 5

7 I Januar 2007 stiftede man foreningen Kolonihavernes Fællesrepræsentation. Denne forening blev skabt som en modpart til kolonihaveforbundet Danmark af vrede kolonister som kort og godt fik nok og gik til angreb. I foreningens vedtægter står der bl.a.: Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal forsvare medlemmernes grundlæggende rettigheder og interesser, om nødvendigt med juridiske tiltag, hvis de trues af udlejere, jordejere, offentlige myndigheder og lignende. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal i denne forbindelse ved stiftelsen og i al fremtid oprette og administrere en Retshjælpskonto med de nødvendige midler til at løfte denne opgave. Politikken skrev (Bilag 7) Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 6

8 Kolonihaver:»Vi er nødt til at bevæge os«kolonihaveforbundet fylder 100 år i Men efter det seneste års retssager og kritik fra utilfredse medlemmer mangler jubilæumsstemningen. Derfor har ledelsen lagt en plan. Af LINE VAABEN VENNEKILDE Årsagen er blandt andet utilfredse medlemmer, hvoraf nogle kæmper for at komme ud af forbundet. Kritikere har endda stiftet deres eget forbund, som allerede trækker et par tusind medlemmer. I bilag 8 ses blandt andet haveforeningen Ishøj Søndergård. ; Vi har valgt at melde os i Kolonihavernes Fællesrepræsentation fordi vi har brug for hjælp til at forsvare os mod et Kolonihaveforbund som er både udemokratisk og magtsygt, sekretariatschefen opfører sig direkte ansvarsløst, når han opfordrer medlemmerne til ikke at betale den fulde haveleje. Og han tilføjer; Indmeldelsen er sket lovligt og vi vil være nødt til at ophæve lejemålet på haven for de medlemmer, der tog opfordringen alvorligt. Pressemeddelelse (Bilag 9) KOLONIHAVEFORENING GØR OPRØR Haveforeninger anlægger sag mod Kolonihaveforbundet. Torsdag den 5. juni afleverer Sommerbyen Rønhøjgård en stævning mod Kolonihaveforbundet til Byretten. Vi har forgæves forsøgt at få Kolonihaveforbundet i tale, men uden resultat. Derfor tager vi nu det drastiske skridt at anlægge sag mod vores eget forbund. Kolonihaveforbundet fastholder hårdnakket nogle helt forældede regler for handel med huse. Sommerbyen Rønhøjgård har fået nok af at lade sig diktere af Kolonihaveforbundet. Det krænker vores ret til at fastsætte egne regler. Vi har fuld opbakning fra Ballerups kreds 8, der repræsenterer 1084 haver og fra flere andre store haveforeninger i Københavnsområdet. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 7

9 Men er der noget forbundet ikke kan lide - så er det folk med andre meninger. Formanden for Kolonihavernes Fællesrepræsentation Lisa trådet af som formand og Just blev ny formand. Just har et anspændt forhold til Kolonihaveforbundet både i kraft at hans medlemskab af Kolonihavernes Fællesrepræsentation(han er formand) og fordi hans egen bestyrelse i Allerød jagtede ham og hans kolonihave hus. Just fik kærligheden at følge ved -at haveforeningen sendte forbundets advokat på nakken af ham. Bilag 10 Kredsformanden skriver til kolonihaveforbundets advokat at Just ikke kan få lov til at bygge ud over de 40 m2. som lokalplanen foreskriver og at kommunen fastholder dette lige som foreningen Grøndal gør det samme. Kredsformanden gør meget ud at forklare hvor vigtig det er for kredsen og haveforeningernes bestyrelser at overholde aftalen for så vidt angår TILSYNSPLIGTEN. Så haveforeningen sender Just i Retten og forbundet går ind i sagen. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 8

10 Forbundet har kun ét formål i denne her sag nemlig at få passiviseret Kolonihavernes Fællesrepræsentation og bruger uanede kræfter og energi på at få smidt Just ud af hans havekoloni. Sagen endte godt for Just og Kolonihaveforbundets advokat trak sig tilbage ligesom forbundet aldrig glemte slaget mod Just. Men hvad sa med tilsynspligten? Allerød kommune er planmyndighed og har derfor jf. 51 i planloven pligt til at påse overholdelse af Planloven. Der ud over skriver kommunen også: Kommunen har som ejer og udlejer interesse i at kræve bestemmelserne overholdt, og da kommunen tillige er myndighed, skal vi reagere, såfremt vi bliver opmærksomme på ulovlige forhold. Der ud over skriver kommunen også: Efter kommunens vurdering er det vores ret og pligt, at bede Kolonihaveforbundet Danmark om at sørge for, at deres lejere lever op til de krav, der er stillet i lejekontrakten og Lokalplan nr From: To: Subject: Vedhæftede filer ulovligheder i HF Grøbdal Date: Mon, 5 Oct :07: Hej Palle jeg sender dig 3 filer med huse fra vores formand, kassere, og næstformand, som alle er ulovlige ifølge vores lokalplan 225 for allerød kommune. hvordan det kan være at formanden stævner et medlem for overbebyggelse når alle 3 selv har ulovlige huse, det er personforfølgelse af værste skuffe. Hun er godt hjulpet af kredsformanden Per Ysbæk- nielsen, som i flere tilfælde har lavet personforfølgelse og forskels behandling af sine medlemmer Venlig hilsen Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 9

11 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 10

12 Bilag 11 Hvad er det sa lige kolonihaveforbundet skriver "Brøndby Kommune har den 14. januar d.å. med anmodning om Kolonihaveforbundets bemærkninger fremsendt en henvendelse fra Palle Flebo-Hansen vedrørende ulovligt byggeri på kolonihavearealer udlejet af kommunen til Forbundet. Vi skal indledningsvis bemærke, at det ikke er muligt for Forbundet at udtale sig om konkrete bebyggelser på grundlag af det fra Palle Flebo-Hansen fremkomne oversigtsmateriale. Kolonihaveforbundet står ikke i noget direkte kontraktmæssig forhold til den enkelte kolonist. Forbundet har derfor kun aftaleretlige sanktionsmuligheder i forhold til den pågældende haveforening, ikke i forhold til den enkelte kolonist. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 11

13 I forhold til kolonisterne har Forbundet derimod mulighed for gennem regler for udlejning af havelodder at sikre, at bygninger på lodderne enten er sikret lovliggjort eller er fjernet, før en ny lejer godkendes af foreningens bestyrelse. Forbundet har endvidere mulighed for i vurderingsreglerne at foreskrive, at ulovligt byggeri ikke medregnes ved værdiansættelsen. Der har tidligere hersket usikkerhed om håndteringen af ulovligt byggeri. Mange kolonister, som har erhvervet og betalt byggeri, som har vist sig at være ulovligt, har afvist senere at lovliggøre dette under henvisning til, at de ulovlige bygninger er handlet med bestyrelsens godkendelse. Samtidig har Forbundet indføjet i standard lejekontrakten, som benyttes ved foreningernes udlejning, at der skal være taget stilling til tidsfrist og ansvar for lovliggørelse ved indgåelse af salgsaftalen/ udlejning til køber. Kolonihaveforbundet har med de nævnte tiltag gennemført foranstaltninger, som dels vil kunne forebygge, at der fremover etableres ulovligt byggeri i haveforeningerne, dels vil sikre, at eksisterende ulovligt byggeri gradvist over en årrække lovliggøres ved ejerskifter. Forbundet vil ikke modsætte sig et eventuelt ønske hos kommunen om, at der gennemtvinges en hurtigere lovliggørelse af eventuelt ulovligt byggeri i Forbundets haveforeninger, især når det drejer sig om byggeri opført i ond tro. Lovliggørelsen må imidlertid så forventes at forudsætte kommunens bistand. Det er således kun kommunerne, som har beføjelse til at stille krav til den enkelte kolonist om afgivelse af oplysninger i byggesager, og det er kun kommunerne, der har adgang til at gennemtvinge en lovliggørelse ved pålæg af straffesanktioner eller ved tvangsmæssige indgreb. I tilfælde hvor en lovliggørelse ikke kan til vejebringes ad frivillighedens vej, vil kommunens bistand derfor i reglen være påkrævet for at bringe forholdene i orden. Bilag 12 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 12

14 År 2009 Standard svar i over 60 kommuner: Kommunerne kender ikke til at der er kolonihaver som er overbebygget. År 2011 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 13

15 Esbjerg kommune har nu gennemgået de 599 kolonihaver de har i Esbjerg kommune og heraf er der 358 kolonihaver som ikke holder sig indenfor reglerne. Bilag 13 Vi så i Justsagen at bestyrelserne jagtede 1 mand selv om der er grundlag for at jage mange andre ulovligheder som er ulovlige i en og samme haveforening. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 14

16 Det samme gør sig gældende her i Esbjerg hvor man jagter Frank i stedet for også her at sætte ind imod alle de andre samtidig. I Esbjerg var 90 kolonihaver lejere mødt op til generalforsamlingen og bestyrelsen fremlagde sagen på en sådan måde - at medlemmerne i haveforeningen Skibshøj fik det indtryk - at bestyrelsen havde en god sag. 75 stemte for at ekskludere Frank. Bemærk ud af de 75 som stemte for at ekskludere Frank havde de 78 % selv bygget for meget og indført vand i huset (det må man heller ikke i hele Esbjerg kommune) Så noget siger mig at ordsproget moral er godt men dobbelt moral er endnu bedre). Ib Petersen har prøvet det samme som Frank i hans haveforening Møllehøj. 8 ud af 10 stemte ham ud og han måtte kæmpe 3 år ligesom Frank med diverse retssager. IB VANDT. Foreningen og dens medlemmer tabte på denne sag hvor også de enkelte kolonister selv bygger for stort ifølge deres egne regler i haveforeningen. Så når en bestyrelse påbegynder jagten på en mand- bør man lige overveje - om man nu selv har ren mel i posen for ellers går det galt. Det som sta r her i denne dom er vigtigt. 1. Medlemmet blev ekskluderet af foreningen på grund af at han byggede sit hus for højt og ikke vil tilbageføre dette uden en retssag. 2. Medlemmet blev dømt til at overholde bygge højenden altså i.h.t. vedtægterne. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 15

17 3. Medlemmet påviste i Retten at mange andre (8 stk.) i samme kolonihave (Sundbyvester) havde opført kolonihave huse som ikke overholdte vedtægter. 4. På grund af lighedsprincippet kunne medlemmet altså ikke ekskluderes da andre i foreningen ikke havde fået samme tur i retten som den sag som denne bestyrelse anlagde. Vi taler altså om FORMEL LIGHED (I EU opererer man med et ligebehandlingsprincip, der indebærer, at ingen må Udsættes for direkte eller indirekte forskelsbehandling.) Artikel Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger. 2. Ingen kan tvinges til at være medlem af en forening. Artikel Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter. 2. Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og hverv i sit land. 3. Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder. Artikel Enhver har pligter overfor samfundet, der alene muliggør personlighedens frie og fulde udvikling. 2. Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begrænsninger, der er fastsat i loven alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen til andres rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og det almene vel stiller i et demokratisk samfund. 3. Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med De forenede Nationers formål og principper Artikel 30. Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder. af Lars Bjørknæs - Et almindeligt foreningsretligt princip slår fast, at minimum 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling skal stemme for eksklusion(tvangsudmelding) af en forening. I princippet skal der ikke være nogen dybdegående grund til eksklusionen, dog gælder et princip om ligebehandling. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 16

18 Eksklusion tvangsudmelding af en forening sker fra tid til anden, og årsagerne har kan være mange. Eksklusionen kan ske som følge af at et af medlemmerne ikke overholder vedtægterne eller den pågældende kan i det hele taget gøre sig så umulig at han er uønsket Ethvert af en forenings medlemmer har ret til at blive behandlet ens. Dette kan naturligvis vise sig at være umuligt, men denne lighedsgrundsætning gælder også de mindre populære medlemmer i en forening. Juridisk set er der ikke mulighed for at behandle medlemmerne forskelligt. Der er eksempelvis afsagt dom for, at en person ikke kunne ekskluderes for manglende betaling af kontigent, da foreningen så gennem med fingrene med andre medlemmer manglende betaling. Dermed også sagt, at man kan få en domstols afgørelse af, om en eksklusion har været berettiget. Et af de afgørende punkter ved domstolsafgørelsen vil være om lighedsgrundsætningen er opfyldt. Foreligger der en gyldig eksklusion indtræder den som udgangspunkt når det nu tidligere medlem får underretning Lighedsprincippet er en grundlæggende værdi i det danske samfund og den danske forvaltning, og vi forarges, hvis nogen får noget, som andre ikke kan få, eller hvis nogen får afslag på noget, som andre har fået lov til at gøre. Lighedsprincippet betyder, at det lige skal behandles ens, og kunsten er at finde ud af, hvad der er det lige, d.v.s. hvornår sagerne er ens, og afgørelserne skal være de samme, og hvornår der er forskel. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 17

19 En anden måde at udtrykke lighedsprincippet på er at sige, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling. Hvis en myndighed gør forskel på folk, skal der være en saglig grund til det. En saglig grund er typisk en grund, som er beskrevet i lovgivningen. Lighedsprincippet er forudsætning for velfærd Efter det forvaltningsretlige lighedsprincip er myndigheden forpligtet til at behandle ensartede tilfælde ens. Der skal derfor være saglige grunde for at gøre forskel. Lighedsprincippet har således tæt sammenhæng med princippet om saglig forvaltning som udgangspunkt for en vurdering af, om en forskelsbehandling er sagligt begrundet. Hvis for eksempel to borgere har de samme helbredsmæssige problemer og har den samme erhvervsmæssige baggrund, vil det som udgangspunkt være i strid med lighedsprincippet kun at tilkende den ene førtidspension. Der kan dog være saglige grunde til forskelsbehandling, for eksempel at kun den ene opfylder de almindelige betingelser i loven for retten til førtidspension. Hvordan er der så lige de forskellige bestyrelser rundt omkring bærer sig ad med regler og vedtægter? Man kan sige det på den måde - at mange bestyrelsesmedlemmer læser vedtægterne som fanden læser biblen. Det fremgår tydelig på hjemmesiden for kolonihaveforbundet hvordan reglerne. Kan det være så svært at forstå? Hvis det er det burde man ikke sidde i en bestyrelse Det står på dansk så hvorfor efterlever bestyrelserne ikke selv stk.7 og 8 som anført her ovenfor? Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 18

20 Forklaring kunne være at går den så går den. Tænkt eksempel: Kredsen i X-købing har en lejekontrakt med kommunen hvor i der bl.a. står: a. At begyggelse skal anbringes 2,5 meter fra skel. b. Husene må ikke være mere end 40 m.2. under tag. c. Forinden der opføres nye bygninger eller foretages væsentlige ombygninger af eksisternede huse i området, skal der udarbejdes projekt, som Kolonihaveforbundets X- kreds skal godkende. d. X-kredsen er overfor kommunen ansvarlig for foreningens overholdelse af bestemmelserne i nærværende kontrakt. Er det svæt at forsta Nej egentlig ikke vil jeg mene? Det føre mig frem til forbundets svar til ekempelvis Fødevare Erhverv. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 19

21 Men igen Denne skrivelse burde i sandheden aldrig have været lavet for reglerne for så vidt angår bebyggelsen står jo klar og tydelig så hvorfor er der mere end kolonihaver rundt om i Danmark som bygger ulovligt? Svaret herfra kunne jo være at man har lavet sine egne regler og dermed tilsidesat de gældende regler som kolonihaveforbundet har - ligesom man har set stort på de regler kredsen har med kommunerne rundt om i Danmark for til sidst at ende der hvor vi står. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 20

22 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 21

23 Bilag 15 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 22

24 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 23

25 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 24

26 Læs hele brevet i slutningen af Bind.1. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 25

27 Bilag 16 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 26

28 Enkelte formænd i havebestyrelserne træder ofte meget ved siden af og dyrker person forfølgelse og glemmer helt at skelne mellem demokrati og egne behov. Vi har set sagerne om IB-Frank og Just. Alle 3 vandt deres sager selv om bestyrelserne inkl. Forbundet styrede efter hovederne og ikke efter bolden. Etik og moral burde være til stede men virkeligheden viste noget andet i de 3 sager her fordi bestyrelserne blev personlige og i bund og grund ikke handlede om overtrædelser. Listen af sådanne sager er ved at blive lang efter som jeg har brugt mere end 3 år på - at se de forskellige kolonihaver igennem her ind under høre selvfølgelig også Kolonihaveforbundet. Uetisk optræden af en kolonihaveformand. Man kan spørge sig selv om selv om der køre en retssag - burde foreningen så ikke lige afvente med sine personlige angreb indtil dommeren har afsagt dom. Kolonihave byggeri lejer bygger egoistisk, stort, og ulovligt - 4 min mar Uploadet af TheKorndrup Jeg har lavet denne video på Lige frem som formand at have så stærke personlige følelser er vel uetisk og stærkt angribelig og helt uden for anstændig opførsel. Når dommer i denne sag en gang fæller sin dom ved man om byggeriet er ulovligt hvilket gør at formandens påstand indtil videre står for egen regning og alene derfor burde denne formand jo nok have ventet med at kaste med sten. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 27

29 Selandia Vi har med en kolonist at gøre som bygger lige i skel og næstformanden angriber denne ene person og Tårnby kommune følger trop. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 28

30 Sagsfremstilling Der er på lod 178 i Haveforeningen Selandia søgt om dispensation fra bestemmelserne i Deklaration, tinglyst den 29. marts 1957, til at overskride den maksimalt tilladte bebyggelse og afstand til skel i forbindelse med bibeholdelse af en opført tilbygning til kolonihavehuset. Uddybende bemærkninger I 3 i Deklarationen, som Haveforeningen Selandia er underlagt, er følgende fastsat: På hvert lod må kun opføres én bygning med en grundflade, der ikke overstiger 30 m² samt eventuelt et fritliggende redskabsskur med en grundflade på højst 3 m². Den samlede bebyggelse må dog ikke overskride 10 % af loddens samlede areal. Bygningen eller redskabsskurets højde fra terræn må ikke overstige 3,5 m, og de skal holdes mindst 2,5 m fra loddens grænser. Disse sidste mål skal ubetinget respekteres, idet ingen dispensationer herfra vil blive givet. Sagen omhandler en tilbygning på ca. 30 m² med en højde varierende fra 2,7 m til 3,3 m placeret 0,5 m fra naboskel. Ejer har søgt om dispensation til at fravige deklarationens krav om en mindsteafstand til skel på 2,5 m samt deklarationens maksimale grænse for byggeriets omfang på 30 m². Sagen blev påbegyndt, da naboen klagede over, at ansøger ved en renovering havde forøget højden på den eksisterende ikke lovlige tilbygning i skel. Kommunen udstedte et standsningspåbud og et lovliggørelsespåbud. Sagen blev påklaget til Naturklagenævnet, der hjemsendte sagen til fornyet behandling. Begrundelsen herfor var formelle mangler i påbuddet. Naturklagenævnet opfordrede endvidere Kommunen til at genoverveje, hvorvidt den aktuelle sag skulle give anledning til at håndhæve deklarationen, idet haveforeningens beboere måtte være bibragt en berettiget forventning om, at servitutbestemmelsen ikke ville blive håndhævet, da en meget stor del af H/F Selandia er opført i strid med servitutbestemmelsen. Deklarationens bestemmelser kan håndhæves med hjemmel i Planlovens 43, men Kommunen har ikke pligt til at håndhæve servitutbestemmelser i modsætning til lokalplaner og byplanvedtægter, iht.vedlagte afgørelse fra Naturklagenævnet. Det er dermed op til udvalget at afgøre, om bestemmelserne skal håndhæves eller ej. Beslutningen kan dog forventes at have præcedensskabende effekt. Forvaltningen kan oplyse, at foreningens bestyrelser har administreret foreningens egne vedtægter, der giver mulighed for byggeri op til 60 m², hvilket er i strid med deklarationen. Teknisk Forvaltning har, på baggrund af Naturklagenævnets anmodning, vurderet, hvorvidt det er god forvaltningsskik at påtale ulovlighederne i den konkrete sag, idet forvaltningen ikke har håndhævet deklarationen i efterhånden ganske mange år. Det vurderes imidlertid, at det er muligt fortsat at fastholde deklarationens bestemmelser under henvisning til ændret praksis, som så vil skabe præcedens. Til grund for beslutningen lægges, at deklarationens bestemmelser ikke udelukkende baseres på regulering af omfanget af bebyggelsen af hensyn til haveforeningens udseende og beboerne på naboejendommene. Som følge af de små grundstørrelser og den almindelige kvalitet af bebyggelse i haveforeninger er risikoen for brandsmitte betydeligt større her end i et parcelhusområde. Det i denne sag omhandlede byggeri er af en karakter, der udgør en stor risiko for brandsmitte, såfremt en brand skulle opstå. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale en dispensation. Indstilling Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 29

31 Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der ikke meddeles dispensation fra Deklarationen, der således danner grundlag for en fremtidig administrationspraksis af byggeriet i haveforeningen. Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget den Indstillingen tiltrådt. De fleste havehuse er ulovlige Af: Ulf B. BjørtonOprettet for ca. 2 måneder siden De fleste havehuse er ulovlige Slagtehus: Hundreder af kolonihavehuse står til at skulle rives ned, efter at kommunen pludselig har besluttet at håndhæve en deklaration fra 1957, som man ellers har set gennem fingre med i årtier Af Ulf B. Bjørton Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 30

32 Viberup: En banal strid mellem to naboer i HF Selandia, om at den ene har bygget sit havehus for tæt på skellet, kan få vidtrækkende følger. For selv om Naturklagenævnet nærmest har anbefalet Tårnby kommune ikke at håndhæve de gamle servitutter -under henvisning til at en meget stor del af HF Selandia er opført i strid med dem, og at beboerne kan have en berettiget forventning om at de ikke vil blive håndhævet så står et enigt bygge- og ejendomsudvalg fast: Uanset at kommunens tekniske forvaltning selv medgiver at man intet har gjort i efterhånden ganske mange år, så skal forholdene nu lovliggøres, primært på grund af risikoen for brandfare. Sagen startede da ejeren af have 178 forøgede højden på sit havehus, der er placeret kun 0,5 meter fra skellet, selv om deklarationen, tinglyst tilbage i 1957, siger at der skal være 2,5 meter. Husene må i øvrigt maksimalt være 30m2, og deklarationen tåler ingen slinger i valsen. Den slutter: Disse sidste mål skal ubetinget respekteres, idet ingen dispensationer herfra vil blive givet. På trods af det har haveforeningens bestyrelse i årevis administreret ud fra en hjemmestrikket grænse på 60m2, hvorfor størsteparten af husene ikke overholder deklarationen. Nu klagede naboen til kommunen, der stak et lovliggørelsespåbud ud. Det blev anket til Naturklagenævnet, der hjemsendte sagen til fornyet behandling, på grund af nogle tekniske mangler i påbudet, og samtidig bad Tårnby kommune overveje om ikke man havde været passiv alt for længe. Men kommunen afviser at det er dårlig forvaltningsskik pludselig at slå til. Også selv om man åbent erkender, at det vil skabe præcedens for hele haveforeningen og man kunne tilføje: Måske flere med den. Kommunen begrunder den hårde linie med, at risikoen for brandsmitte er betydeligt større i haveforeninger end i parcelhusområder, på grund af de små grundstørrelser og den almindelige kvalitet af byggeriet. Eller mangel på samme. Derfor vil man have ny praksis på området. Status i denne sag den 13/06/2011 er, at intet er sket. Haveforbundets advokat Kramme skriver i kolonihaveforbundets haveblad. Bilag 17 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 31

33 Selv om bestyrelserne rundt om i landet har fået skabt en stemning imod den enkelte kolonist som afstedkommer at man får rejst denne hetz imod medlemmet der bevirker at - man på en generalforsamling stemmer ét medlem ud betyder det ifølge forbundets egen advokat Kramme at medlemmet er medlem af haveforeningen indtil evt. en dommer har afsagt dom. Nu skulle man så antage at kredsens formænd vil rette sig efter dette? Men nej! Kredseformændene rundt i landet har også deres et kongerige og meninger selv om de har vedstået sig at følge forbundets praksis. Bilag 18 Vi ser her at jeg må tage en retssag for at få kredsen til at overholde loven ligesom kredsen ikke som jeg beskrev tidligere retter sig efter forbundets advokat. Nu ligger landet således -at netop kredsformand Hans Larsen også er hovedbestyrelse medlem af Kolonihaveforbundet og tilmed formand for de 7 havekolonier som høre under hans kreds i Korsør. Som politiskker har Hans Larsen været viceborgmester i en menneskealder. Han er med i utallige bestyrelser her ind under Socialdemokratiet. Hans ven Tonny Henriksen nu Tonny Korndrup er formand for den lokale haveforening i byen. Samme fænomen gør sig gældende her. De 2 henholdsvis Korndrup og Hans Larsen går deres egne veje og ser kun den vej de selv vil. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 32

34 Bilag 19 Men så sker der det når man begynder at interesserer sig lidt for toppen af forbundet og piller lidt ved de mange ulovlige forhold som forbundet selv har erkendt ja så bider de fra sig. Kolonihaveforbundets advokat har den tilskrevet retten i min sag. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 33

35 Vi ser her at advokaten vil ind i sagen så Kolonihaveforbundet kan bruge denne her sag som et opslagsværk som de så kan sende rundt til alle deres formænd. Sandheden er jo - at forbundet har spillet fallit. Forbundet har sovet i timen og overladt planmyndigheden til sine formænd landet rundt. Forbundet har jo selv annerkendt - at de er fortabte og bedt kommunerne staten med flere om at hjælpe dem med at overholde de regler som de selv - har lavet og skrevet under på de sidste 103 år. Derfor har denne henvendelse fra advokat Kramme intet at gøre med - at forbundet vil bruge den omtalte retssag til at få nye oplysninger ud af. Vi har set i Justsagen - at eksekutionen blev trukket tilbage af kolonihaveforbundet selv om forbundets egen advokat kørte sagen. Vi har set at selv om en kolonist er ekskluderet i Selandia sagen endte sagen med at forbundet tabte og medlemmet forblev i kolonihaven. Vi har set i Sundby sagen at kolonisten forblev i kolonihaven selv om der var bygget ulovligt. Så når kolonihaveforbundet nu ønsker at gå ind i min sag er det for spille med musklerne og give omverden (dem selv og deres formænd) det indtryk at forbundet skam gør noget for ja hvem spørger jeg om)? Det som så virker komisk i min verden er at forbundet ikke går ind i sagen omkring medlemmers ret til at møde på generalforsamlingerne nu da jeg har anlagt de 2 sager her om? Det vil være oplagt at få disse 2 domme som et bevis på at forbundet kan administrere her ud efter således at man ikke er i tvivl om at man enten må eller ikke må være medlem indtil en sag er afgjort ved Retten. Hvordan gik det lige for Slagelse s kredsformand. Jo 2 haveforeninger som høre ind under Slagelse kredsen fik også kærligheden at føle Da kredsformanden ønskede magten selv. Han ekskludere simpelthen 2 haveforeninger i sin egen kreds og sagen er nu endt i Retten. Bilag 20 Napoleon er genopstået i Slagelse Han opfører sig som en lille Napoleon, siger Ib Pedersen om sin kredsformand Arne Johansen. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 34

36 Kommune ignorerede kolonihave-klondyke Her i disse skønne omgivelser findes haveforeningen. Foto: Allan Nørregaard Sjælland oktober :00 Af ANDREAS NORRIE Få hundrede meter udenfor Helsingør har en kolonihaveforening ved navn Julianelund fra 1960erne fået lov til at udvikle sig til et sandt klondyke, når det kommer til at overholde reglerne for byggeri og helårsbeboelse. Og som årene er gået, så har Helsingør Kommune ikke haft travlt med at gribe ind. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 35

37 Det var først en ansøgning fra foreningen om udvidelse af bebyggelsesprocenten som sidste år fik Teknisk Forvaltning til at se på sagen. Og luftfotos fra området afslørede siden, at 53 ud 55 huse i kvarteret overtrådte kravet om, at der maksimalt må bygges 24 kvadratmeter store huse på grundene. Der foreligger heller ikke nogen form for byggetilladelser til udvidelserne. Til gengæld viste det sig, at det største hus var på 160 kvadratmeter. Der skulle da også være solgt ulovligt opførte huser i fri handel til langt over en million kroner. Kvarteret er omfattet af kolonihaveloven, som forbyder helårsbeboelse. Det samme gør regionplanen. Alligevel har Helsingør Kommune tilladt adskillige beboere at have fast folkeregisteradresse på stedet. Nu lyder der imidlertid andre toner fra kommunen, da Teknisk Forvaltning og Ejendoms- og Miljøudvalget lægger op til en lovliggørelsesproces. 1. Socialdemokraterne - Helsingør - Julianelund må naturligvis feb I sidste uge havde Erik Stubtoft en artikel i HD om kolonihaverne i Julianelund. Han omtalte en række problemstillinger, som gennem årene... s-dialog.dk/a-helsingør-julianelund-må-naturligvis-lovliggøres-default.aspx?... - Cached Julianelund må naturligvis lovliggøres af Jørgen E. Hansen. I sidste uge havde Erik Stubtoft en artikel i HD om kolonihaverne i Julianelund. Han omtalte en række problemstillinger, som gennem årene åbenbart har hobet sig så meget op, at kommunen nu er begyndt at interessere sig for forholdene i området. 23. februar 2011 Julianelund må naturligvis lovliggøres I sidste uge havde Erik Stubtoft en artikel i HD om kolonihaverne i Julianelund. Han omtalte en række problemstillinger, som gennem årene åbenbart har hobet sig så meget op, at kommunen nu er begyndt at interessere sig for forholdene i området. Der synes at være et behov for at få området lovliggjort, så husene har den størrelse de må have, så der ikke er ulovlig beboelse osv. osv. Nogle dage efter havde formanden for By og Land i Helsingør, Jens Kirkegaard, en kommentar til Stubtofts artikel. Kirkegaard mener ikke, at Julianelund er et problem, men derimod en udfordrende planopgave for kommunen. Jeg er enig i, at det ikke vil være rimeligt, hvis kommunen nu hårdhændet vil kræve, at alle ulovlighederne bliver lovliggjort i morgen. Det ville jo betyde nedrivning af adskillige huse. Måske en del af dem kunne nøjes med at blive halveret. Men der er et eller andet, der generer mig. Julianelunds Grundejerforening, beboerne i Julianelund, forskellige forvaltninger, medarbejdere og direktører i Helsingør Kommune har gennem efterhånden mange år vidst, at der var noget galt i området. Jeg og andre politikere har ved flere lejligheder spurgt til, om der mon var ved at ske noget med området. Svarene har i bedste fald været henholdende. Nu ser det altså ud til, at kommunen skal finde en løsning. Vi kan jo ikke have et Christianialignende område liggende i kommunen, hvor alle kan se, at der finder ulovligheder sted i (det er heldigvis ikke kriminalitet vi taler om!) uden at vi gør noget ved det. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 36

38 Det vil derfor være en god løsning, hvis kommunens forvaltninger lægger sig i selen for at finde en løsning, der indebærer, at området lovliggøres for fremtiden og så lægger resten bag sig. Som jeg ser det, er kommunen ikke uden medansvar for områdets udvikling. Vi skulle jo nødig havne i den situation, at både borgere, havekolonifolk og kommunen bare ser bort fra love og regler og lader som ingenting i håb om, at problemerne (udfordringerne) løser sig selv. Med venlig hilsen Jørgen E. Hansen Socialdemokrat Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 37

39 Bilag 21 Bestyrelsesmedlem i Rørmosen blæser på vedtægterne og går selv rundt i havekolonierne i Roskilde og hjælper andre kolonister med at lave ulovligheder. Kredsen fik sa mit brev af14 juni 2011 hvori jeg skriver; Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 38

40 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 39

41 Bilag 1 Bilag 2 Af Anne Schøning Christensen Villabyerne 30/5/2011 Kolonihaveforbundet: Vi har aldrig set noget lignende Kolonihaveforbundet i Danmark mener, at Gentofte Kommunes bebudede stigninger på kolonihavernes jord er urimelige. Socialdemokraten Søren Heisel forstår forbundets vrede Gentofte bliver landets suverænt dyreste kommune at have kolonihave i, hvis kommunen gennemfører de bebudede stigninger på jordlejen i haveforeningerne Solvang, Knæbjerget og Bernstorff. Sådan lyder meldingen fra Kolonihaveforbundet for Danmark, der repræsenterer kolonihaver landet over. "Vi har i forbundet aldrig været udsat for en lignende behandling. Jeg ved ikke, hvad de bilder sig ind", lyder det fra Per Ysbæk-Nielsen, der er formand for Nordøstsjællandskredsen i Kolonihaveforbundet. Per Ysbæk-Nielsen er den mand, som forhandler den nye kontrakt på plads på vegne af medlemmerne i haveforeningerne Solvang, Knæbjerget og Bernstorff. Ifølge ham har andre kommuner, som han har ligget i forhandlinger med, klaret det anderledes. I Rudersdal, som han forhandlede kontrakt på plads med for to måneder siden, endte den årlige leje på kr. mod de kr. Gentofte Kommune spiller ud med, at lejen skal ende på om seks år. "Der findes simpelthen ikke lignende høje priser som dem, Gentofte er kommet med", siger Per Ysbæk-Nielsen. Diffus lov Ifølge formanden for det samlede kolonihaveforbund, Preben Jacobsen, er de store stigninger problematiske. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 40

42 "Det er en komplet urimelig stigning, som ødelægger hele kolonihavetanken. Dem med lave indkomster og de ældre vil få svært ved at få råd til en kolonihave", siger formanden. Ifølge ham er principperne i loven omkring markedsleje så diffuse, at Gentofte Kommune sagtens kunne finde et lavere niveau at lægge priserne. "Alene det med at få nogen til at vurdere markedslejen på jord, der ikke må bruges til andet end kolonihavejord, er noget af et kunststykke". Kredsformand Per Ysbæk-Nielsen skal den 8. juni endnu en gang mødes med Gentofte Kommune omkring forhandlingsbordet. "Dér håber jeg, at de er blødt lidt op", lyder det fra kredsformanden, som håber, at politikerne i Gentofte melder sig på banen. Indtil videre har Socialdemokraternes Søren Heisel meldt ud, at han også finder jordlejestigningerne helt urimelige. "Hvis denne stigning kommer op politisk, vil jeg bede om at få oplyst, hvordan andre kommuner har klaret dette. Det er jo så meget oppe i tiden med sammenligninger, så hvorfor ikke få fastslået, hvad hver enkel kommune tolker på markedsvilkår. Det vil være spændende at vide, inden der skal stemmes i Kommunalbestyrelsen", siger Søren Heisel. Publiceret: 30. Maj :00 Bilag 3 1. Kandu.dk - Findes Advokat Maria Adelheid Hun var modpartens repræsentant / Advokat, retten skriver Advokat Maria... hvad der repræsenterer Kolonihaveforbundet Danmark går ud på svindel og bedrag, Cached : RyeJensen Dato : :00 Lad os lige få det helt på det rene. Med meget få undtagelser må en advokatfuldmægtig lave det samme som en advokat. Det der er afgørende er, at advokatfuldmægtigen møder i en advokats navn. Når f.eks. retten spørger hvem der møder for sagsøger så møder advokat XXX ved advokatfuldmægtig Maria Terp. Hvis hun er 3. års-fuldmægtig, kan endog få proceduretilladelse til landsretten, så hun også kan møde der. Det er højest sandsynlig ikke hende selv, der benævnt sig advokat. Det sker jævnligt, at retten får noteret en som værende advokat. Det spiller absolut ingen rolle i det lange løb. Vedikkealt - hvad er det hun har gjort? Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 41

43 Kommentar Fra : vedikkealt Dato : :00 # RyeJensen Hun stillede op i en sag i retten i Århus, hvor så retten i Århus efterfølgende skrev Advokat... Og da jeg arbejder som Bisidder for kolonihave ejere, og som udgangspunkt må antage at ALT hvad der repræsenterer Kolonihaveforbundet Danmark går ud på svindel og bedrag, så var det stærkt nødvendigt for mig at finde ud af OM hun overhovedet var Advokat...eller det også var en løgn. Og så optrådte hun samtidigt ret amatør agtigt. Hilsen vedikkealt Bilag 4 (http://www.hfsmoermosen.dk/smoermose/smoermosenyt_3_2008.pdf) Medlemsindlæg Og det var dengang Af Lene Dragsdal have 93 Dette er et referat fra et møde haveforeningen holdt for snart lang tid siden, i anledning af en uklarhed: Jørgen Fritze fra Kredsen advarede på generalforsamlingen mod ulovlig overnatning - fortalte at en haveforening i Ishøj skulle være blevet lukket pga ulovlig overnatning. (om vinteren red.) Jens Juhl har fået oplyst, at haveforeningen ikke er lukket, og at kommunen heller ikke har tænkt sig at lukke den. Til stede ved temaaftenen er Jørgen Fritze og Niels Fritjof fra Kredsen samt advokat Lars Borring, den daværende bestyrelse for haveforeningen samt ca. 50 medlemmer. Jørgen Fritze forklarede at han havde refereret fra et hovedbestyrelsesmøde, og at man havde måttet erkende, at det var tomme trusler. Deklarationens 4 siger, at en haveejer skal have rådighed over bolig til helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen. I perioden 1.oktober til 1.april har vi ret til at benytte kolonihaven til kortere ophold i weekender og helligdage og lignende. Bestyrelsen kan skrive til en haveejer og spørge, om han bor i haven hele året, og dersom de ikke tror på hans svar, skal de skaffe beviser. Hvis et medlem er utilfreds med at bestyrelsen ikke vil gøre noget, må man rette henvendelse til Kolonihaveforbundet, som kan pålægge bestyrelsen at starte en retssag. Det kan Kolonihaveforbundet, for haveforeningen Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 42

44 skal være medlem det står i skødet. Lars Borring siger, at hvis en haveforeningsbestyrelse ønsker at ekskludere et medlem pga en ulovlighed, skal det til domstolene, og bestyrelsen skal have beviser for at kunne vinde en sag. Hvis bestyrelsen tvivler på at kunne vinde en retssag, skal man lade være med at anlægge sagen, for det koster mange penge. Jens Juhl mener ikke at folk skal bo i haveforeningen hele vinteren han mener vi skal holde i hævd at det er en kolonihaveforening. Niels Fritjov fortalte at han havde prøvet at skaffe beviser på helårsbeboelse, men nogle huse har tænd og-sluk-ur, og det er ikke sjovt at skulle ligge i telt i mange nætter for at holde øje med lys. Ifølge Fritze er den største risiko for andelshaveforeninger huspriserne, for de kan lokke kommuner til at udmatrikulere og gøre haver til skatteobjekt. Niels Fritjof sagde at vi allerede overtræder Kolonihaveforbundets love, som siger at man kun må opføre huse af genbrugsmaterialer. Lars Borring sagde, at ulovligt er ulovligt. Hvis man begynder at jagte ulovligheder, skal man tage dem alle sammen, ligegyldigt hvad det er. Ifølge deklarationen må vi ikke have brændeovn, badeværelse, toilet med træk og slip, askemaskiner, svømmebassin eller septiktank. Vi må heller ikke grave tørklosetindhold ned i haven. Overtræder man en deklaration står man principielt til eksklusion. Der er nogle der har en tank, men som har banket hul i den for ikke at skulle betale for tømning. Haveforeningen udleder vand i mosen, og al den udledning giver problemer i mosen. Derfor fik haveforeningerne et krav om campinglignende forhold. Og i sidste ende kan det føre til krav fra kommunen om kloakering og det koster mange penge, pr. have i Brøndby. Det blev besluttet at lade Kredsen søge tilladelse til kugletanke, således at toiletter og badeværelser kan lovliggøres. Carl Nielsens Minde har fået tilladelse til kugletanke, og prisen er kommet ned på for en 2500 liters tank. I nogle haveforeninger har man installeret vandmålere, og det har vist sig at det koster mere at vedligeholde målerne end man sparer på vand. Bilag 5 24/ Politiken : Smuds og fidus i mormors kolonihavehus Politiken 24 september 2006, 4. sektion side 1 Nabofejde. Engang var kolonihaver arbejderklassens stolthed, i dag knager fugerne i det gamle Kolonihaveforbund, der beskyldes for dobbeltmoral og topstyring. En bølge af retssager mod forbundet er i gang og en række haveforeninger kæmper for at komme ud af forbundet. Af Line Vaaben Vennekilde Han står ved havelågen på Erantisvej - vejrbidt og gråhåret, i sin slidte grønne termojakke og med sit velholdte træhus og perfekt plyssede plæne i baggrunden. 86-årige Carlo Poulsen har Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 43

45 brugt mange år i Københavns Brandvæsen og et helt liv i kolonihaven. Han er billedet på kolonihavebevægelsens lille mand. Der er bare et problem: Carlo er utilfreds.»jeg har aldrig haft mit hus for at tjene på det. Da jeg købte det i 1967, kostede det kroner, og det var mange penge dengang. Siden har jeg brugt mange penge og tid på at sætte det i stand. Alligevel taber jeg på det, hvis jeg skal sælge. Det kan da ikke være rigtigt? Men det synes de åbenbart inde i Forbundet«. Haveforeningen Højvænge i Ballerup ved København er tungt behængt med hyld og rønnebær. Selv om havesæsonen er ved at være slut, bliver der stadig klinket bajere, mens perlegruset knirker, og plæneklipperne summer. Men det er ikke alt i kolonihaverne, der er solbeskinnet sammenhold og idyl. Kolonihaveforbundet bliver beskyldt for ikke at være fulgt med tiden, for at være topstyret og uimodtageligt for kritik og for at opføre sig dobbeltmoralsk, når huse er solgt til overpris. Og forbundet rammes af en bølge af søgsmål fra utilfredse haveejere og foreninger, der blandt andet ønsker at blive meldt ud af forbundet. Kolonihavernes historie er ellers en smuk fortælling om udpinte arbejdere, der i forrige århundrede fik frisk luft langt fra deres usunde boliger og fabrikker. De første haver blev anlagt for 122 år siden i Aalborg, men de trimmede bede bredte sig hurtigt over hele landet. Efter en række kontroversielle nedrivninger af kolonihaver sidst i 1990'erne vedtog Folketinget i 2001 Kolonihaveloven. I stedet for at leve et usikkert liv på tidsfastsatte kontrakter, blev haverne gjort permanente, så kommunerne ikke længere kunne bulldoze huse og haver, hvis de fik brug for jorden. Nej til kapitalvinding Og så - uden nogle havde forudset det - gjorde havernes varige status dem pludselig mere attraktive. Igennem 1990'erne var de svære at sælge, men i dag er kolonihaverne kolossalt eftertragtede, godt hjulpet på vej af det ophedede boligmarked. I foreningerne omkring København er det almindeligt at betale mellem og en million kroner for en lille have. Problemet er bare, at Kolonihaveforbundets regler forbyder at sælge så dyrt, og derfor handles mange huse med hundredtusindvis af kroner under havebordet. Priserne svinger, for der er stor forskel på kolonihaver. Nogle er bittesmå nyttehaver med et haveskur, mens andre er kloakerede og isolerede. Langt de fleste - to tredjedele - ligger på lejet grund, mens resten er andelshaver. Men en ting har de til fælles: Kolonihaveforbundet, som repræsenterer størstedelen af landets haveejere, Forbundet, der blev stiftet i 1908, er rundet af arbejderklassen, og i vedtægterne står der ordret, at det har til formål at»modvirke enhver form for kapitalvinding«i forbindelse med salg af haverne. Tanken er, at alle skal have råd til en have - uanset hvad der står på lønsedlen. Men i de senere år er det princip blevet udfordret af et stigende antal medlemmer, der mener, at prisen på kolonihaver bør følge lønudviklingen og prisudviklingen i øvrigt. Forbundets ledelse afskriver kritikerne som egoister, mennesker som kun tænker på penge og som ikke har fattet hele kolonihavetanken, folk som hellere skulle købe sig et sommerhus. kroner. Selv om ejerne nemt kan finde købere, der vil betale mere end det dobbelte. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 44

46 Derfor synes næstformand i haveforeningen, Henning Granqvist, at forbundets vurderingsregler er forældede:»selvfølgelig skal man ikke spinde guld på sin have, men man skal da ikke smide opsparede penge væk. Kolonihaver ser helt anderledes ud i dag end i 1960'erne. Men forbundet sidder fast i en tankegang fra dengang«. Faktisk kunne man indtil juni 2005 få en del ekstra for sit hus. Sælger og køber måtte nemlig godt aftale en pris for indbo, og i København, hvor efterspørgslen var stor, betød det, at sælgere af huse vurderet til nogle gange solgte havestolene og plæneklipperen for kroner. Den går ikke længere. Ifølge forbundets nye vurderingsregler må prisen på løsøre kun udgøre 15 procent af husets værdi. Samtidig nedskrives husets værdi med to procent om året. Det vil sige, at et hus til en værdi af efter fem år er kroner mindre værd. Og køber ejeren sig et nyt køkken eller tag, er der en øvre grænse for, hvor meget det lægger oven i husets værdi.»jeg sidder selv i vurderingsudvalget i vores forening. Man bukker jo hovedet, når man skal ud og nedvurdere folks huse. Hvis man skifter gamle ruder ud med termoruder, tæller det ikke som en forbedring, for der var jo allerede ruder i huset«, mener Henning Granquist. Penge under havebordet Ved parkeringspladsen i haveforeningen Højvænge står et gammelt jordslået glasskab, hvor man kan sætte opslag op, hvis man mangler sekskantede fliser eller vil sælge et havebord. I årevis kunne man her læse om kolonihaver til salg. Her skrev bestyrelsen altid vurderingsprisen ved siden af den pris, sælgerne forlangte. Formanden for kolonihaveforbundet Ivan Larsen har selv have i foreningen, og som alle andre haveejere var han i årevis vidne til de åbenlyse overpriser. Kassereren i foreningen hedder Freddy Christensen. Han er 66 år gammel og har haft sit hus på Erantisvej siden Han har brugt masser af tid og penge på terrasse, havestue og toilet, og han synes ikke, man bare kan afskrive det som herlighedsværdi:»man bruger udtrykket socialt sigte og taler om, at haverne skal være for den lille mand. Men hvem er det? Vi er jo alle bedre og dårligere stillet, afhængig af hvor vi står i livet. Man har fornemmelsen af, at vi alle sammen skal have overalls på«. Han mener, at de lave vurderinger skaber haveslum med forfaldne huse, som folk ikke sætter i stand, fordi det simpelthen ikke kan betale sig. Hvis man fik nogle mere rimelig vurderinger, ville man i høj grad modvirke salg med penge under bordet, mener Freddy Christensen. Og Jens Lunde, der er lektor i boligøkonomi på Handelshøjskolen, giver ham ret.»diskussionen er parallel til den, vi har set på andelsboligområdet. Og der opstår meget nemt konflikter i sådan et system. Jeg har meget lidt ondt i en dertil indrettet legemsdel, for med sådan nogle regler beder man om, at folk omgår dem«, siger Jens Lunde.»Man har en fordelingsmekanisme, der i høj grad tilgodeser familier, dem kan kender, eller folk, der tilfældigvis har skrevet sig op på en liste. Det har intet at gøre med at man er til for de dårligst stillede«, siger han. I formandens baghave Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 45

47 Politiken ville gerne have talt med forbundsformand Ivan Larsen om forbundets vurderingsregler, men han smækkede røret på, fordi han ikke kunne lide Politikens dækning af forbundets kongres sidste weekend. Det lykkes dog, efter nogen overtalelse, at få forbundets sekretariatsleder Mads Kofoed til at svare på nogle spørgsmål. Til dem, der mener, man risikerer at tabe penge på sin have, hvis man sætter den flot i stand, siger han:»hvis man vælger at bruge flere penge, end man senere regner med at få for det, er det for ens egen fornøjelses skyld - en slags investering i livsglæde«. Men de nøjes ikke med at tale om penge i de små haver, de slås også om dem. I øjeblikket har 50 købere sagsøgt sælger, fordi de mener at have betalt overpris for deres kolonihave. For to uger siden gav Østre Landsret tre af køberne ret i, at deres hus havde været for dyrt. Et af husene er lille og rødt og ligger på samme vej som forbundsformand Ivan Larsens. Det var vurderet til kroner, men blev i 2004 solgt for I denne uge blev sagen anket til Højesteret. Det er ikke kun de forgyldte sælgere, der har penge på spil. I de foreninger, hvor der er solgt huse til overpris, er flere bestyrelser også stævnet af køberne for det tab, de har lidt. Henning Granquist fra Rønhøjgaard er en af de bestyrelsesmedlemmer, der risikerer at blive ramt på sin privatøkonomi. Som mange andre medlemmer har han svært ved at forstå, at Ivan Larsen ikke selv er gået mere aktivt ind i problemerne med overpriser i sin egen haveforening, H/F Højvænge. Ivan Larsen forklarede selv i Østre Landsret, at han da havde hørt om overpriserne, men nøjedes med at nævne det over for foreningens kasserer, da de tilfældigt løb på hinanden. Det ville vi også gerne have spurgt Ivan Larsen om. Men på hans vegne svarer Mads Kofoed:»Man må have forståelse for, at der er grænser for, hvor langt Ivan vil stikke hovedet frem i sin egen haveforening«. Moralsk ansvar Politiken har kendskab til en række sager, hvor formænd for haveforeninger og medlemmer af Koloniforbundets hovedbestyrelse har solgt deres haver til priser langt over vurderingen. Konfronteret med de oplysninger siger Mads Kofoed:»Jeg har forståelse for, at nogle mennesker lader sig lokke. Men jeg forstår ikke, at vores tillidsfolk går ind i den samme trafik. Men det, vi er oppe imod, er en af de stærkeste faktorer dette samfund: penge«. Hvad ville du gøre, hvis du hørte, at nogen solgte deres have til overpris?»jeg ville ikke reagere. Det er alene de enkelte bestyrelsers ansvar«. Men har man ikke et moralsk ansvar, hvis man er medlem af Kolonihaveforbundets ledelse?»det er klart, at vi i ledelsen er forpligtet til at påse, at reglerne efterleves«. Så spørger jeg igen: Hvad ville du gøre, hvis du hørte, at nogen havde solgt til overpris?»jeg ville tage kontakt til den pågældende bestyrelse, og det har jeg da også gjort i enkelte tilfælde«. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 46

48 Nej til debatindlæg På Kolonihaveforbundets kongres sidste weekend stillede formand for H/F Ishøj Søndergaard, Michelle Lisa Poulsen, op som modkandidat til formandsposten. Hun repræsenterer en fløj, der ønsker nye vurderingsregler og en mere åben stil i forbundet. Men fordi hun ikke var valgt som delegeret, fik hun ikke lov til at komme ind på kongressen. Faktisk blev hun bortvist og truet med politiet, da hun mødte op. Optrinnet var kulminationen på længere tids uro i forbundet, og siden har Politiken fået en lang række henvendelser fra menige medlemmer, der mener, at forbundet er gammeldags, topstyret og vender det døve øre til kritik. Mange er utilfredse med, at Havebladet, der rundsendes til alle medlemmer, for eksempel ikke optager læserbreve. Blandt andet Hans Buhl fra haveforeningen Solvangen ved Århus:»Både min nabo og jeg forsøgte at sende indlæg ind, men vi fik bare besked om, at det ikke var et debatblad«. På kongressen blev der faktisk stillet et forslag om, at man skulle kunne optage debatindlæg i Havebladet - det blev nedstemt. Og det er svært at forlade Kolonihaveforbundet i protest. Ofte er medlemskab skrevet ind i lejeaftalerne som et krav, andre steder er det indføjet i planloven. Men et stigende antal medlemmer er utilfredse med det obligatoriske medlemskab. På kongressen i sidste weekend foreslog nogen at ophæve tvangsklausulerne - forslaget blev nedstemt. Men i flere foreninger - primært omkring de større byer - fortsætter kampen for at komme ud af forbundet. På et møde i næste uge mødes flere af dem for at diskutere deres juridiske muligheder. Indtil videre er de blevet mødt med stor modstand for forbundets side. Sekretariatsleder Mads Kofoed kalder haveforeningernes ønsker»kedelige«:»vi havde ikke fået en Kolonihavelov, hvis vi kun havde været medlemmer, men fordi vi er medlemmer, har vi en styrke. Derfor lader vi dem ikke frivilligt forlade forbundet«. Ikke 'Dansen med Regitze' Elo, Aase, Knud, Conny, Kurt, Kjeld og Henry. Fornavnene på medlemmerne i forbundets hovedbestyrelse siger en del om, hvilken generation, der sidder på magten i forbundet. Freddy Christensen udtrykker det sådan her:»der er meget beton i det forbund. Man er præget af de socialistiske tanker, som det byggede på, da man lavede forbundet i 1908«. Ifølge Mads Kofoed udgør kritikerne et»absolut mindretal«. En ny stor medlemsundersøgelse, forbundet har fået lavet af konsulentfirmaet DIEU, tegner et lidt mere nuanceret billede. Ifølge rapporten er forbundets medlemmer, der groft sagt er delt ind to grupper. Den ene gruppe er positiv over for forbundets linje og mener, man skal fastholde et socialt sigte og vægte fællesskabet højt. Den gruppe udgør et flertal på 70 procent, de er primært bosat i provinsen og omkring mindre byer. Den anden store gruppe udgør 30 procent af forbundets medlemmer, det er typisk yngre haveejere med bedre økonomiske vilkår, som primært bor i hovedstadsområdet. De opfatter forbundet som gammeldags. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 47

49 Gruppen forventes at vokse i de kommende år, fordi der naturligt vil ske et generationsskifte i haverne, hvor gennemsnitsalderen i dag er 60 år. Derfor konkluderer undersøgelsen, at»det er en central udfordring at gøre de yngre medlemmer mere positivt stemt over for Kolonihaveforbundet, bestyrelsen og kolonitanken i almindelighed«. Medlemsundersøgelsen er dog endnu ikke blevet præsenteret for forbundets egne medlemmer. Ifølge hovedbestyrelsesmedlem og formand for kreds 4 Jørgen Fritsche skyldes det, at man ikke bare kan lægge sådan noget ud til medlemmerne:»du må forstå, at det er ikke alle haveforeningsbestyrelser, der nogensinde har set sådan en. De er ikke vant til at læse den slags tykke rapporter, sådan som du og jeg«, siger Jørgen Fritsche. Han henviser til, at kongressen nedsatte en arbejdsgruppe fra hovedbestyrelsen, der skal modernisere forbundet. Og det er nødvendigt, erkender sekretariatschef i forbundet Mads Kofoed:»Siden kolonihaveloven i 2001 er det blevet trendy at have en kolonihave, og derfor har vi taget imod en masse nye medlemmer. De har så måske opdaget, at det ikke lige var 'Dansen med Regitze', de flyttede ind i. Vores medlemmer har en gennemsnitsalder på 60, og det og det er dem, der bestemmer, hvordan forbundet skal tænke. Hvis man er et 25 år gammelt medlem, synes man nok, at det kan virke lidt rustent, og det er det, vi skal imødegå de kommende år«. Bilag 6 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 48

50 KHFR mener om undersøgelsen Forbundet hyrer konsulentfirma for at ændre dårligt image. Får vi "spin" eller forbedringer? Kolonihaveforbundets forretningsudvalg, har bevilliget knap kr af dine og mine penge, til at ansætte konsulentfirmaet Myrrthu for at forbedre det dårlige image som forbundet har blandt mange af medlemmerne og i offentligheden. se Billedet af Kolonihaveforbundet som et forstenet fortidslevn har sat sig hos mange, især fordi kritikkerne har formået at få medierne til at beskæftige sig med sandheden om forbundets "kolonihavevision". Billedet af fortidslevn, har også sat sig i medierne og hos forbundets nærmeste samarbejdspartnere i stat og kommune, hvor de sidste ikke bryder sig om, at blive sat i bås noget der minder om det gamle styre i øst, før muren faldt. Derfor fik forbundet for mere end et år siden, lavet en medlemsundersøgelse af DIEU, der ærgeligt nok, blot bekræftigede at forbundet har en stor gruppe medlemmer, der ikke ser med milde øjne på ledelsens mål og midler. Den undersøgelse forhindrede dog ikke, at de gamle mænd i forbindelse med mediedækningen af retsagerne om prisen på et kolonihavehus, gik ud i medierne med diverse antikverede synspunkter, der vakte undren rundt om på redaktionerne og hos offentligheden. Selv vores kolonihaveglade og tidligere Fødevareminister Hans Christian Schmidt, undrede sig i Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 49

51 en pressemeddelse over at kolonihavejerne skulle tvinges til at sælge med tab! Pinligt for forbundet..på trods af at de have en velspækket organisation i ryggen vandt de ikke medie opgøret? Derfor forsøger man sig nu med at lære noget om kommunikation...og at købe sig til spin.. a là det med "Den internationale Kolonihavekongres på Oslo båden.. fri os fra friværdier.. smart. Bragt ukritisk af Dr.. gad vide om der er nogen i Myrthu der har journalistiske forbindelser i Dr? Men et råd til forbundet; hvis der ikke kommer reelle forandringer, fair prisregler, medlemsdemokrati og en åben debat, vil det blot være spin...og det virker lige som at tisse i bukser, varmt lige nu og koldt senere. Når folk finder ud af at det bare var snyd... Kolonihaveforbundets medlemmer vil ikke betale for spin, de vil se rigtig fornyelse. Lyt til kritikkerne og forny for det er tiltrængt. Luk de yngre kræfter ind. De ved hvad der skal ændres hvis det er svært for de gamle at få øje på de nye muligheder. Så er det sådan set lige meget at I ikke er cand. com'ere, så har I stadig en chance. Bilag 7 07/ Politiken : Kolonihaver:»Vi er nødt til at bevæge os«materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 50

52 Kolonihaver:»Vi er nødt til at bevæge os«kolonihaveforbundet fylder 100 år i Men efter det seneste års retssager og kritik fra utilfredse medlemmer mangler jubilæumsstemningen. Derfor har ledelsen lagt en plan. Af LINE VAABEN VENNEKILDE På Kolonihaveforbundets hovedkontor i Husum hænger et guldindrammet portræt af vognmand Jørgen Berthelsen. Han kaster et fast blik ud i lokalet og minder dagligt de ansatte om forbundets oprindelse. Berthelsen var en ægte idealist, der i 1884 trods stor modstand som den første udstykkede lejet jord til småhaver, så Aalborgs arbejderklasse kunne få frisk luft i lungerne. Det blev startskuddet for kolonihavebevægelsen, og 24 år efter blev Kolonihaveforbundet stiftet. Næste år fylder forbundet 100 år og skal fejres med en stor jubilæumskongres. Der er bare et problem:»vores fremtræden er ikke så jubilæumsagtig, og det er vi kede af«, siger forbundets sekretariatschef Mads Kofod. Gennem et århundrede har kolonihavetanken været et symbol på noget af det bedste, Danmark kan byde på. Hygge, fællesskab og solidaritet. Men billedet er under pres. Årsagen er blandt andet utilfredse medlemmer, hvoraf nogle kæmper for at komme ud af forbundet. Kritikere har endda stiftet deres eget forbund, som allerede trækker et par tusind medlemmer. Og så er der de mange retssager om overpriser på kolonihavehuse, der i de senere år har kørt ved domstolene. En af dem er nået så langt som til Højesteret. Forbundets top har taget kritikken til sig. Der skal fornyes og forynges, lover Mads Kofod. Han nævner selv medlemsundersøgelsen, som Kolonihaveforbundet fik lavet sidste år. Den viste, at 80 procent af medlemmerne var glade for forbundet. De sidste 20 procent var mindre tilfredse. Det gjaldt især de unge.»der ligger en stor udfordring. Vi skal sørge for, at den næste generation synes, at kolonihaverne er lige så dejlige, som vi selv synes. Vi er nødt til at bevæge os«, siger Mads Kofod. Den nye generation er udearbejdende børnefamilier, der ikke prioriterer foreningsarbejdet i kolonihaverne. Dem skal der også være plads til.»vores tillidsfolk skal tage bedre imod de unge det gør de ikke alle steder i dag. Men det skal ske under hensyntagen til vores fundamentale principper. Der skal også være Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 51

53 plads til folk med lave lønninger«. Yngre formand på vej Til kongressen sidste år forsøgte en af forbundets argeste kritikere, den yngre tandlæge Lisa Poulsen, at opstille som kandidat til formandsposten. Men hun fik ikke mere end tre stemmer. Siden har hun og andre utilfredse medlemmer stiftet Kolonihavernes Fællesrepræsentation i protest over Kolonihaveforbundet, som de finder gammeldags og udemokratisk. De føler sig stavnsbundet, fordi de som haveejere ikke kan meldte sig ud af det gamle forbund og yder bistand til haveforeninger, der gerne vil ud af forbundet. Indtil videre er det dog kun lykkedes for en enkelt forening.»men hvis du spørger, hvor mange der godt kunne tænke sig at melde sig ud, er tallet meget større. Vi står jo i vejen for deres penge. Men vi er kede af haveforeninger, der forsøger at melde sig ud. Og vi gør, hvad vi kan for at forhindre det«, siger Mads Kofod. Derfor arbejder forbundet med flere planer, der kan give fornyelse. En yngre formand er kørt i stilling, når den nuværende 70-årige Ivan Larsen forlader posten til næste kongres. Der bliver åbnet op for debatindlæg i forbundets blad, Havebladet, som hidtil har været lukket for kritiske røster. Også en kritik om den udemokratiske opbygning af forbundet har man lyttet til. Knap af de haveejere i forbundet bor i hovedstadsområdet, men på grund af kredsopdelingen tæller deres stemmer ikke ret meget i forhold til kredse i Jylland og på Fyn.»Det er forståeligt, at nogen har været frustrerede over, at de ikke har magt, som de har volumen. Det arbejder vi på at ændre«. I 2001 blev Kolonihaveloven vedtaget i Folketinget under miljøminister Svend Auken (S). Den gjorde størstedelen af kolonihaverne varige. Det reddede haverne fra at blive bulldozet, når kommunen fik lyst til at bruge jorden til noget andet. Men samtidig gjorde det haverne meget attraktive, og sammen med presset på boligmarkedet i de større byer satte det gang i prisernes himmelflugt på kolonihaver. De senere år er de blevet handlet for halve og hele millioner i hovedstadsområdet. Mange hundredtusind kroner højere end de interne vurderingsregler i Kolonihaveforbundet. Forbundet forsøgte dengang at få skrevet mere vurdering ind i loven, men det lykkedes ikke. Netop vurderingsreglerne skal stå deres prøve i Højesteret 3. september. Her bliver det afgjort, om reglerne kan gøres gældende som pligtige i den enkelte haveforening. Der er tale om en enkelt sag, men den vil komme til at danne præcedens for de cirka 100 sager, der er i gang ved byretterne rundt om i landet.»vi kan godt forstå, hvis folk gerne vil have pengene igen, fordi de har sat termovinduer i. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 52

54 Ledelsen er da også enig om at få kigget på vurderingsreglerne. Vi arbejder netop nu på flere modeller for at finde den gyldne middelvej. Vi skal have tilfredse medlemmer, men haverne skal stadig være et tilbud til alle«, siger Mads Kofod. Kritikerne mener, at forbundets vurderingsregler tilskynder haveejerne til ikke at investere i deres huse, fordi det ikke kan betale sig. Hvilket flere steder har ført til kolonihaveslum.»jeg kan ikke forstå, at man ikke har lyst til at investere i sit hus, bare fordi man er bange for ikke at få pengene igen. Det handler jo også om livskvalitet, mens man bor der«. Hvordan ser forbundet ud om ti år, når du fylder 70?»Stort set som i dag, men med en lavere gennemsnitsalder. Jeg tror, man vil opleve en anden måde at være sammen med hinanden på nogle andre fællesskaber, der måske ikke handler så meget om kaffe, øl og bankospil«. Bilag 8 Kolonihaveforbundet chikanere konkurrenten Kolonihaveforbundet er på kollisionskurs med haveforeningen Ishøj Søndergård. Siden Kolonihaveforbundet startede opgøret ved domstolene om hvad prisen på et kolonihavehus skal være, har der været ballade på kolonihavefronten. For mange kolonister mener at det er haveforeningernes vedtægt og salgspraksis, der skal bestemme prisen på et kolonihavehus, ikke forbundets regler. Haveforeningen Ishøj Søndergård har fastholdt, at der aldrig har været prisloft på kolonihavehuse i foreningen, og har været primus motor i modstanden mod Kolonihaveforbundet, og forbundets monopol på at udleje offentlig ejet jord til kolonihaveformål. Det er ikke noget Kolonihaveforbundet bryder sig om at høre og det er måske en af årsagerne til at sekretariatschef i Kolonihaveforbundet Mads Kofod den 17. august sendte et brev til foreningens medlemmer og opfordrede dem til ikke at betale havelejen til foreningen. Eller helt konkret, den del af havelejen som er kontingent til Kolonihavernes Fællesrepræsentation (KHFR). Haveforeningen Ishøj Søndergård, blev medlem af KHFR på foreningens ordinære generalforsamling i år. Kolonihavernes Fællesrepræsentation er en interesseorganisation for haveforeninger, der vil ud af Kolonihaveforbundet, eller tvinge det til at ændre politik. Mange af medlemmerne af haveforeningen er rasende over indholdet af brevet og det, at det er sendt til medlemmerne uden om bestyrelsen Mads Boel der er bestyrelsesmedlem udtaler; Vi har valgt at melde os i Kolonihavernes Fællesrepræsentation fordi vi har brug for hjælp til at forsvare os mod et Kolonihaveforbund som er både udemokratisk og magtsygt, sekretariatschefen opfører sig direkte ansvarsløst, når han opfordrer medlemmerne til ikke at betale den fulde haveleje. Og han tilføjer; Indmeldelsen er sket lovligt og vi vil være nødt til at ophæve lejemålet på haven for de medlemmer, der tog opfordringen alvorligt. Haveforeningens Bestyrelse har sendt brevet fra Kolonihaveforbundet, videre til Arent Josefsen. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 53

55 der er direktør for Direktoratet for Fødevarer og Erhverv, som ejer den jord som Kolonihaveforbundet genudlejer til Hf Ishøj Søndergård. Mads Boel mener at det er på tide at Direktoratet tager stilling til de metoder som Kolonihaveforbundet anvender, når nu Direktoratet har valgt forbundet som eneste samarbejdspartner på kolonihaveområdet. Her har Kolonihaveforbundet valgt at hænge vores forening og især vores formand ud siger Mads Boel og fortsætter; Vi ved godt at vores formand har gjort sig bemærket i debatten om kolonihaver og har synspunkter som forbundet ikke kan lide, men hun er valgt som formand i vores forening og det her går langt over stregen Og henviser hermed også til den negative omtale af foreningens formand, som var en del af Mads Kofods brev til haveforeningens medlemmer. Haveforeningens formand Michelle Lisa Poulsen er også formand for KHFR. Man får det indtryk at Kolonihaveforbundet opfordrer haveforeningens medlemmer til at give formanden et mistillidsvotum, mener han. I brevet til medlemmerne har Kolonihaveforbundet, også erklæret haveforeningens sidste generalforsamling ulovlig, fordi repræsentanter fra forbundet ikke fik adgang. Hertil svarer Mads Boel, I følge foreningens vedtægt har medlemmer af foreningen adgang, ikke Kolonihaveforbundet repræsentanter. Vi følger foreningens vedtægt og hvis vi ikke kan det, eksisterer foreningen jo ikke længere, men det er måske også det forbundet vil opnå? Bilag 9 Pressemeddelelse KOLONIHAVEFORENING GØR OPRØR Haveforeninger anlægger sag mod Kolonihaveforbundet. Torsdag den 5. juni afleverer Sommerbyen Rønhøjgård en stævning mod Kolonihaveforbundet til Byretten. Vi har forgæves forsøgt at få Kolonihaveforbundet i tale, men uden resultat. Derfor tager vi nu det drastiske skridt at anlægge sag mod vores eget forbund. Kolonihaveforbundet fastholder hårdnakket nogle helt forældede regler for handel med huse. Sommerbyen Rønhøjgård har fået nok af at lade sig diktere af Kolonihaveforbundet. Det krænker vores ret til at fastsætte egne regler. Vi har fuld opbakning fra Ballerups kreds 8, der repræsenterer 1084 haver og fra flere andre store haveforeninger i Københavnsområdet. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 54

56 Fakta: Sommerbyen Rønhøjgård er medlem af Kolonihaveforbundet. Medlemskabet er tvungent. Det fungerer sådan, at staten i vores tilfælde ejer den jord, som haveforeningen ligger på. Kolonihaveforbundet videreudlejer til sommerbyen. Kolonihaveforbundet dikterer nogle meget stramme og utidssvarende regler for prisfastsættelse. I korte træk går det ud på, at man tager udgangspunkt i den pris et hus på et givent tidspunkt er værdisat til. Derefter nedskrives værdien med 2 % om året. Tillæg for forbedringer kan højst udgøre 20 % af den tilladte maksimalpris. Udskiftning af døre og vinduer, isætning af termoruder, køkken o.l. tæller ikke som forbedring. Det er vedligeholdelse ifølge Kolonihaveforbundet. Resultatet af denne måde at regne på er åbenlyst urimelige priser. Et eksempel: Efter forbundets forskrifter vil et 35 år gammelt hus på 30 m 2 i nutidskroner sættes i værdi efter den fastlagte, maximale kvadratmeterpris. Prisen bliver herefter kr. (kvadratmeterprisen reguleres efter pristalsindeks). Fra dette beløb trækkes automatisk 2 % om året. Værdien af det oprindelige hus er nu nede på kr. Haveejeren har selvfølgelig over disse 35 år forbedret og moderniseret sit hus ofte for tusindvis af kroner, men kan ifølge reglerne fra Kolonihaveforbundet max. få et tillæg på 20 % af kr. Det svarer til kr. Hvem kan lægge et nyt tag eller installere et nyt køkken for 7000 kr.? Hvem kan i øvrigt i dag bygge et hus på 30 m2 for kr.? Den kolonist, der måske på grund af sygdom, alder, skilsmisse eller flytning til andre landsdele ser sig nødsaget til at sælge, vil stå tilbage med et stort økonomisk tab, hvis der f.eks. er optaget lån til et nyt tag. Hvad er vi ude efter? Kolonihaveforbundets talsmænd har flere gange udtalt, at de står fast på denne prispolitik, fordi kolonihaver skal blive ved med at være for folk uden mange penge. Forbundet vil forhindre, at kolonihaveområderne udvikler sig til spekulationsobjekter. Det er vi slet ikke uenige i. Vi ønsker ikke fri prisdannelse, som hurtigt kunne sende priserne på himmelflugt. Vi ønsker fair og tidssvarende priser. Priserne skal fastlægges i samarbejde med byggesagkyndige, der uvildigt kan vurdere bygningens stand og værdi. På samme måde som for eksempel taksatorer fra forsikringsselskaber, der vurderer bygningers værdi i forbindelse med skadesanmeldelser. Kolonihaveforbundet arbejder for tiden opsøgende overfor købere af kolonihavehuse, der har betalt mere for deres hus, end Forbundet foreskriver. Det har afstedkommet op mod 100 sagsanlæg mod sælgere. Vi finder det urimeligt, at sælgere, der har afhændet deres huse i god forståelse med køber skal kriminaliseres. For at imødegå det har vi nu anlagt sag med påstand om, at Kolonihaveforbundets bestemmelser om værdifastsættelse ikke er bindende for medlemmerne. Vi ønsker at vores huse skal vurderes efter Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 55

57 bygningsmæssig kvalitet ikke efter byggeår. Vi siger nej til automatisk nedskrivning. Vi ønsker ikke fri men fair priser! Sommerbyen Rønhøjgård Aagerupvej Ballerup Bilag 10 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 56

58 Just går til sin egen advokat og krigen udbryder Bilag 11 Jeg kan oplyse dig, at Kolonihaveforbundet har svaret nedennævnte. Med venlig hilsen Bent Myhre juridisk konsulent, cand.jur Brøndby Kommune Centralforvaltningen Park Alle 160, Postboks 178, 2605 Brøndby Direkte ( :: Fax: Internet: * Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 57

59 "Brøndby Kommune har den 14. januar d.å. med anmodning om Kolonihaveforbundets bemærkninger fremsendt en henvendelse fra Palle Flebo-Hansen vedrørende ulovligt byggeri på kolonihavearealer udlejet af kommunen til Forbundet. Vi skal indledningsvis bemærke, at det ikke er muligt for Forbundet at udtale sig om konkrete bebyggelser på grundlag af det fra Palle Flebo-Hansen fremkomne oversigtsmateriale. Med hensyn til spørgsmålet om overbebyggelse på kolonihavearealer, som Kolonihaveforbundet lejer af kommunerne, kan vi imidlertid oplyse følgende: Kolonihaveforbundet, herunder Forbundets kredse, har gennem de senere år ydet en målrettet indsats for at forebygge ulovligt byggeri samt lovliggøre eksisterende ulovligt byggeri i haveforeningerne. Kolonihaveforbundet står ikke i noget direkte kontraktmæssigt forhold til den enkelte kolonist. Forbundet har derfor kun aftaleretlige sanktionsmuligheder i forhold til den pågældende haveforening, ikke i forhold til den enkelte kolonist. I forhold til kolonisterne har Forbundet derimod mulighed for gennem regler for udlejning af havelodder at sikre, at bygninger på lodderne enten er sikret lovliggjort eller er fjernet, før en ny lejer godkendes af foreningens bestyrelse. Forbundet har endvidere mulighed for i vurderingsreglerne at foreskrive, at ulovligt byggeri ikke medregnes ved værdiansættelsen. Forbundet har på den baggrund valgt at lægge indsatsen imod ulovligt byggeri på følgende områder: I) Etablering af en organisationsmæssig opbygning, hvorved kompetencen til at udstede byggetilladelser i foreningerne flyttes til Kredsens bestyrelse, mens forpligtelsen til opfølgning på givne tilladelser ligger hos foreningsbestyrelsen, som således foretager endelig godkendelse af gennemført byggeri. Derved sikres den fornødne afstand mellem de enkelte foreningsmedlemmer og det besluttende niveau. Dispensationsansøgninger afgøres af kommunen efter høring af Kredsen. Denne model, som har været gældende i en årrække i forhold til Københavns kommune, er netop iværksat i Ishøj kommune og er under forhandling med flere andre kommuner. II) Indførelse af et princip i Forbundets vurderingsregler om lovliggørelse ved salg. Der har tidligere hersket usikkerhed om håndteringen af ulovligt byggeri. Mange kolonister, som har erhvervet og betalt byggeri, som har vist sig at være ulovligt, har afvist senere at lovliggøre dette under henvisning til, at de ulovlige bygninger er handlet med bestyrelsens godkendelse. Forbundet har derfor indført det princip i vurderingsreglerne, at ulovlige kvadratmeter ikke medregnes ved opgørelsen af bygningernes værdi. Samtidig har Forbundet indføjet i standardlejekontrakten, som benyttes ved foreningernes udlejning, at der skal være taget stilling til tidsfrist og ansvar for lovliggørelse ved indgåelse af salgsaftalen/ udlejning til køber. Kolonihaveforbundet har med de nævnte tiltag gennemført foranstaltninger, som dels vil kunne forebygge, at der fremover etableres ulovligt byggeri i haveforeningerne, dels vil sikre, at eksisterende ulovligt byggeri gradvist over en årrække lovliggøres ved ejerskifter. Forbundet vil ikke modsætte sig et eventuelt ønske hos kommunen om, at der gennemtvinges en hurtigere lovliggørelse af eventuelt ulovligt byggeri i Forbundets haveforeninger, især når det drejer sig om byggeri opført i ond tro. Lovliggørelsen må imidlertid så forventes at forudsætte kommunens bistand. Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 58

60 Det er således kun kommunerne, som har beføjelse til at stille krav til den enkelte kolonist om afgivelse af oplysninger i byggesager, og det er kun kommunerne, der har adgang til at gennemtvinge en lovliggørelse ved pålæg af straffesanktioner eller ved tvangsmæssige indgreb. I tilfælde hvor en lovliggørelse ikke kan tilvejebringes ad frivillighedens vej, vil kommunens bistand derfor i reglen være påkrævet for at bringe forholdene i orden. Som anført er Forbundets muligheder for at gribe ind over for foreninger, som tilsidesætter fremlejevilkårene, meget begrænsede for så vidt angår de eksisterende lejekontrakter. Forbundet har derfor indledt overvejelser om, hvordan Forbundets muligheder for at gribe ind i misligholdelsessituationer kan styrkes og nuanceres i fremtidige fremlejekontrakter. Med venlig hilsen Mogens Ginnerup-Nielsen Generalsekretær Kolonihaveforbundet for Danmark Frederikssundsvej 304 A 2700 Brønshøj Tlf: Bilag 12 Acrobat-dokument Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 59

61 Bilag 13 Løftebrud nr 217 skibshøj.pdf Bilag 14 medlem af haveforening skulle fjerne - men kunne ikke ekskluders[1].pdf Bilag 15 TilStatsforvaltningen Midtjylland vedr. århus kommune.docx Bilag 16 svar fra ålborg den statsforvaltningen.pdf Ekstra Ombudsmandens skrivelse side 1 af 22 dec 2010.pdf Bilag 17 bestyrelsen skal respektere siger krammer.pdf Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 60

62 Bilag 18 retten i næstved vedr mødet den 16 marts 2011 mod hans larsen opfølning bilag.pdf Bilag 19 svarskrift 3 april mit svar fra advodan sendt til retten.pdf Bilag 20 Slagelse ib fortæller om kredsformanden.pdf Bilag 21 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 61

63 Til Bestyrelsen for Rørmosen.pdf TilRoskilde Kommune vedr rørmosen 39.pdf Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 62

64 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 63

65 Materiale omkring forbundets jagt på 1 mand fremfor lighedsprincippet Side 64

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Klage over 5 advokater -1-

Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater Chr.gave 11 4220 Korsør E:mail Palle@flebo.dk Telefon 31 22 71 96 1 Klage over 5 advokater -1- Til Fra Advokatsamfundet Dato 23. marts 2013 Klage over

Læs mere

Advokat Kramme. Eksperten

Advokat Kramme. Eksperten Advokat Kramme Eksperten Advokat E. Kramme har været advokat for Kolonihaveforbundet siden år 2000. Advokat E. Kramme har ført et utal af sager for Kolonihaveforbundet. Kramme går over stregen og han er

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver.

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver. 1 Så gik der hul på tanken omkring spildevand i en kolonihave Vedr. Fra Dato Miljø Palle Flebo-Hansen 28 jan.2012 Vedr. Spildevand! Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt

Læs mere

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning Stævningsblanket - 2008 Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk) Side 1 af 5 Retten i Næstved Garderhusarvej 4700 Næstved Stævning til sager om højst 50.000 Småsager Om udfyldning af blanketten se vejledningen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Orientering om Kolonihaver Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Sagens indhold Slagelse Kommune har i alt 19 Kolonihaveforeninger fordelt med 7 i Slagelse, 10 i Korsør

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

PFH responsum 4. Kapitel 40. -4-

PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- 0 PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- Kongedybet Gennemgang af Regler eller mangel på samme Palle Flebo-Hansen 1 PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- Vi går stramt efter reglerne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

H/F Sommervirke. Vedtægter

H/F Sommervirke. Vedtægter H/F Sommervirke Vedtægter H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Hvilke interesser varetager kolonihaveforbundets formand egentlig?

Hvilke interesser varetager kolonihaveforbundets formand egentlig? Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 427 Offentligt Hvilke interesser varetager kolonihaveforbundets formand egentlig? Nu må det vel være på tide at stille dig det spørgsmål

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011.

Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011. 1 Palle Flebo-Hansen Kramme sagen 2011-4565 Til Fra Advokatankenævnet Palle Flebo-Hansen Dato 23/12/2011 Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer Grundejerforeningen Nørhede Vest Udvalget for veje og fællesarealer September 2009 Orientering til samtlige grundejere i Nørhede Vest Ved generalforsamlingen i 2007 blev der nedsat et udvalg, som skulle

Læs mere

Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager

Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager Stævningsblanket - 2008 Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk) Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager Side 1 af 14 Om udfyldning af blanketten se vejledningen

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H)

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Nordre Vang 1. Foreningens navn er Haveforeningen Nordre Vang Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune Foreningen er stiftet i 1962 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere