Juridiske kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWW.JUC.DK. Juridiske kurser"

Transkript

1 Juridiske kurser SEPTEMBER 2015 FEBRUAR 2016

2 Fokus på seminar, workshop og konferencer JUC byder på hhv. undervisere fra Harvard Law School, som for første gang er i Danmark, et nyt seminar om retsvirkningsloven og to store konferencer. JUC kan endelig løfte sløret for en enestående forhandlingsworkshop - et program undervist af Professor Robert Bordone og Sam Straus fra Harvard Law School. Workshoppen, som finder sted den marts 2016, er den ultimative forhandlingsworkshop med de nyeste koncepter og værktøjer udviklet på Harvard Negotiation and Mediation Clinical Program. Læs mere om denne unikke mulighed på side 3 og på www. juc.dk/ne16. Morten Richardt Senior Development Manager hos JUC Direkte: På konferencen i klimatilpasning skal der ikke kun diskuteres udfordringer på tværs af organisationer til forskel fra andre konferencer, har vi fokus på løsningerne. Læs mere om konferencen på /klima15. På side 28 kan du læse mere om seminaret om den nye retsvirkningslov med oplæg fra forskellige medlemmer af retsvirkningsudvalget. Med åbningen af folketinget genoptages lovarbejdet på den nye udbudslov, og JUCs næste Udbudskonference kunne derfor ikke blive mere aktuel. Læs mere på /udbudslov. Ud over de mange spændende konferencer og seminarer har vi også udvidet med flere nye netværk se side 8 for et overblik. De nye kurser for forårssæsonen 2016 er lige på trapperne, og på bagsiden kan du se et lille uddrag følg med på /kurser for løbende opdatering. Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til forbedringer, selv vil undervise eller savner et efteruddannelsestilbud. Du er meget velkommen til at ringe direkte til mig eller sende en mail på Med venlig hilsen Morten Richardt JUC

3 FOR FØRSTE GANG I DANMARK Læs mere på /NE16 Undervisere Robert C. Bordone, Professor of Law, Harvard Law School and Director of the Harvard Negotiation and Mediation Clinical Program. Sam Straus, Associate, Harvard Negotiation & Mediation Clinical Program, Harvard Law School, Cambridge, USA marts 2016 kl Begge dage hos JUC på Axelborg, Vesterbrogade 4a, Tilmelding senest den 18. december Begrænset antal pladser. NEGOTIATION SKILLS WORKSHOP A program taught by Professor Robert Bordone and Sam Straus of Harvard Law School This intensive two-day course builds upon state-of-the- art concepts and tools for analyzing, preparing for, and conducting negotiations. It offers a unique pedagogy that combines the latest theory with practice and individual skill-building. After completing the workshop you have improved your understanding of negotiation, have reached new heights in preparing and measuring your own skills, developed negotiation strategies and are able to handle conflicts and complex dynamics at the negotiation table. The goal is that you will improve your skills as a negotiator and excel in creating deals, solving complex problems, and building strong relationships.

4 KURSUS DATO NOTE SIDE Netværksoversigt 8 Kommende konferencer Flere datoer Nyhed 9 Ansættelses og arbejdsret Ansættelsesklausuler den kommende lov 29/10/15 10 Ansættelsesretligt grundkursus Flere datoer Nyhed 11 Ansættelsesretligt specialistkursus del I 26/10/15 Nyhed 12 Ansættelsesretligt specialistkursus del II 2/10/15 Nyhed 13 Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere 10/11/15 Nyhed 14 Underviser Offentlig personaleret 24/11/15 Nyhed 61 Persondata i ansættelsesretten 26/11/15 15 Xx Virksomheders brug af sociale medier 26/10/15 Nyhed 16 Erhvervs- og selskabsret, bank- og finansieringsret samt bestyrelsesarbejde Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder 02/12/15 Nyhed 1 Bestyrelsesansvaret det generelle ansvar 29/10/15 18 Compliance & Enterprise Risk Management 29/09/15 46 Life Sciences lægemiddelindustriens aktuelle retsforhold 16/11/15 Nyhed 19 Drafting Contracts for Experienced Contractors 01/10/15 Nyhed 55 M&A for specialister løsningsorienteret tilgang til M&A 30/10/15 20 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder Flere datoer Nyhed 64 Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning inkl. brush-up 05/11/15 21 Selskabsret specialist 22/10/15 Nyhed 22 EU-ret, konkurrenceret og udbudsret IT-udbud 08/10/15 Ny dato 60 Kommunalfuldmagten - nye udviklingstendenser 03/03/16 Nyhed 5 OPP Status /10/15 Nyhed 63 Udbudsformer det skal du vide om den nye lov 28/10/15 23 Udbudskonference 26/11/15 9 Familie- og arveret Arve- og familieformuerettens 10 mest aktuelle emner 01/12/15 Nyhed 24

5 KURSUS DATO NOTE SIDE Dødsboskifteret de 10 mest aktuelle emner i /11/15 25 Forældreansvarsloven 02/12/15 Nyhed 26 Koncipering af testamenter og ægtepagter 20/10/15 Nyhed 2 Pensionsordninger 08/12/15 Nyhed 45 Retsvirkningsloven den nye lov for ægteskabets retsvirkninger 23/11/15 Nyhed 28 Fast ejendom, byggeri og lejeret Advokatansvarsfejl fokus på fast ejendom 01/10/15 29 Berigtigelse af private bolighandler 02/11/15 Nyhed 30 Brush-up på den nye lejelov 16/11/15 Nyhed 31 Digital tinglysning for specialister 30/11/15 32 Ejerskifteforsikring de 10 mest aktuelle emner 0/10/15 Nyhed 33 Erhvervslejerettens mest aktuelle emner 12/11/15 Nyhed 34 Forstå projektsalget og købsaftalen faldgruber og boligrådgivning 1/11/15 Nyhed 35 Konference om klimatilpasning 09/11/15 9 Naboret brush-up, nyheder og faldgruber 24/11/15 36 OPP Status /10/15 Nyhed 63 Rundt om boliglejeretten del I 06/10/15 Nyhed 3 Rundt om boliglejeretten del II 19/11/15 Nyhed 38 Rundt om boliglejeretten del III 09/02/16 Nyhed 39 Typeformular A, 9. udgave lejeaftalens indgåelse 12/11/15 Nyhed 40 Udbudskonference 26/11/15 9 Forsikrings- og erstatningsret Advokatansvarsfejl fokus på fast ejendom 01/10/15 29 Erstatningsretlig håndtering af ryg- og nakkelidelser 04/11/15 Nyhed 41 Forældelse og retssager Flere datoer Nyhed 0 Forsikringsret grundkursus og det gyldne overblik Flere datoer Nyhed 42 Færdselsansvar 29/09/15 Nyhed 43 Kommunernes erstatningsansvar for specialister 26/10/15 Nyhed 44 Konference om klimatilpasning 09/11/15 Nyhed 9 Naboret brush-up, nyheder og faldgruber 24/11/15 36 Pensionsordninger 08/12/15 Nyhed 45

6 KURSUS DATO NOTE SIDE Immaterialret, IT-ret, databeskyttelsesret, markedsføringsret og sportsret Compliance & Enterprise Risk Management 29/09/15 46 Fræk markedsføringsret kend grænserne i moderne markedsføring 1/11/15 4 Musikrettigheder Masterclass 02/02/16 Nyhed 48 IT-kontrakter - udgangspunkt i K-kontrakterne 10/02/16 Nyhed 56 IT-udbud 08/10/15 Ny dato 60 Life Sciences lægemiddelindustriens aktuelle retsforhold 16/11/15 Nyhed 19 Persondata i ansættelsesretten 26/11/15 15 Persondataloven for private virksomheder 03/11/15 49 Underviser Persondataloven og fremtidens persondataret for offentlige myndigheder 13/01/16 Ny dato 50 Virksomheders brug af sociale medier 26/10/15 Nyhed 16 Xx Insolvens, rekonstruktion og tvangsinddrivelser Digital Inkasso 2015 og andre nyheder Flere datoer 51 Fogedretsmødeuddannelsen A-Z 05/11/15 Nyhed 52 Forældelse og retssager Flere datoer Nyhed 0 Inddrivelse grundlæggende 30/09/15 Nyhed 53 Inddrivelse, inkasso og fogedret for specialister 22/10/15 Nyhed 54 Ledelse, kommunikation, forhandling og personlig udvikling Drafting Contracts for Experienced Contractors 01/10/15 Nyhed 55 Negotiation Skills Workshop undervisere fra Harvard Business Law Flere datoer Nyhed 3 Juridisk gennemslagskraft 23/10/15 Nyhed 58 Miljø-, energi- og landbrugsret Konference om klimatilpasning 09/11/15 Nyhed 9 Offentlig ret, kommunalret og forvaltningsret Digital tinglysning for specialister 30/11/15 32 Få succes i sager for eller mod offentlige myndigheder 03/11/15 59 IT-udbud 08/10/15 Ny dato 60 Kommunernes erstatningsansvar for specialister 26/10/15 Nyhed 44 Kommunalfuldmagten - nye udviklingstendenser 03/03/16 Nyhed 5

7 KURSUS DATO NOTE SIDE Konference om klimatilpasning 09/11/15 9 Naboret brush-up, nyheder og faldgruber 24/11/15 36 Offentlig personaleret 24/11/15 Nyhed 61 Offentlig ret de 10 mest aktuelle emner 21/10/15 62 OPP Status /10/15 Nyhed 63 Persondataloven og fremtidens persondataret for offentlige myndigheder 13/01/16 Ny dato 50 Udbudsformer det skal du vide om den nye lov 28/10/15 23 Udbudskonference 26/11/15 9 Revision og regnskab Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder 02/12/15 Nyhed 1 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder Flere datoer Nyhed 64 Økonomi og regnskab bedre rådgivning via bedre forståelse Flere datoer Nyhed 65 Skatter og afgifter Beskatning af aktier og investeringsbeviser 09/11/15 Nyhed 66 Beskatning af velhaver og VSO 06/10/15 Nyhed 6 Strafferet og straffeproces Fejlkilder ved vidnebeviset 26/11/15 Nyhed 68 Digitale retssager 2015/2016 og øvrige tips Flere datoer Nyhed 69 Forældelse og retssager Flere datoer Nyhed 0 Juridisk gennemslagskraft 23/10/15 Nyhed 58 Processtrategi, sagsførelse og afhøringer 05/10/15 1 Voldgiftsret, procesret og procedure Digitale retssager 2015/2016 og øvrige tips Flere datoer Nyhed 69 Fejlkilder ved vidnebeviset 26/11/15 Nyhed 68 Forældelse og retssager Flere datoer Nyhed 0 Få succes i sager for eller mod offentlige myndigheder 03/11/15 59 Negotiation Skills Workshop undervisere fra Harvard Business Law Flere datoer Nyhed 3 Processtrategi, sagsførelse og afhøringer 05/10/15 1 Der kommer løbende nye kurser til foråret Du kan læse mere om kurserne og tilmelde dig på /kurser

8 Meld dig til JUC Netværk Hold dig løbende fagligt opdateret og udbyg dit professionelle netværk! Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning skal være et sted, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får input til juridiske og professionelle udfordringer og kan møde andre aktører på området. Se mødedatoer og andre oplysninger på eller få en uforpligtende samtale med en af vores erfarne netværkskonsulenter på telefon JUC Netværksoversigt 2015/2016 KØBENHAVN ALMENE BOLIGER UDSOLGT! Kurt Helles Bardeleben ANSÆTTELSESRET Morten Langer Finn Lænkholm Underviser ARVE- OG FAMILIEFORMUERET Xx Maryla Rytter Wróblewski Rasmus Feldthusen Johan Hartmann Stæger BANK OG FINANS! Michael Camphausen BESTYRELSESARBEJDE Thomas Folmann Michael Christiani Havemann BÆREDYGTIG FORRETNINGSUD- VIKLING I BYGGEINDUSTRIEN! Gitte Krusholm Nielsen John Sommer COMPLIANCE! Nicolai Ellehuus Mikkel Chislett ENERGI OG FORSYNING Anders Hørlyck Jensen ENTREPRISE OG BYGGERI UDSOLGT! Niels Søby Jens Hjortskov Simon Heising Per Helwigh Kasper Mortensen ERHVERVSLEJERET UDSOLGT! Leif Djuurhus ERHVERVS- OG SELSKABSRET Peter M. Andersen Søren F. Hansen ERSTATNING, ANSVAR OG FOR- SIKRING UDSOLGT! Søren Lundsgaard Lars Bo Langsted Vibeke Henriques Johansson FAST EJENDOM Henrik Høpner Kristian Dreyer H.P. Rosenmeier GRAVEARBEJDER OG LEDNINGS- SKADER! John Thorn Henrik Suadicani Christian Werenberg Niels Nielsen Simon Heising INSOLVENSRET (KBH/AAR) UDSOLGT! Carsten Ceutz Kim Sommer Jensen INTERNATIONAL HANDEL Kim Østergaard Nynne Norman Scheuer Bent Petersen IT-JURA, DIGITALISERING OG E-HANDEL Nicolai Dragsted LEJERET Allan Thomsen Peter Steen Hansen M&A Christian Lundgren Jørgen Overholt Hansen MARKEDSFØRINGSRET Benedikte Havskov Hansen Frank Bøggild MILJØRET! Håkun Djurhuus OFFENTLIG RET, KOMMUNALRET OG FORVALTNINGSRET UDSOLGT! Anders Valentiner-Branth Sune Fugleholm PERSONDATARET Tanja Blichfeldt Johnsen Pia Kirstine Voldmester PERSONSKADE Christina Neugebauer PRINCIPBASERET CSR Sune Skadegaard Thorsen PROCEDURE OG PROCESRET! Mikael Sjöberg Lars Lindencrone Petersen PROFESSIONEL FORHANDLING! Mikkel Gudsøe SPORT OG ENTERTAINMENT Jens Bertel Rasmussen Martin Dahl Pedersen STRAFFERET UDSOLGT! Thomas Rørdam TEKNISKE RÅDGIVERE Simon Heising Kim Olsson UDBUDSRET UDSOLGT! Jesper Fabricius Malene Roose Bagh Christina Heiberg-Grevy Jens Bødtcher-Hansen JYLLAND ENTREPRISERET Lene Ahlmann-Ohlsen Michael Melchior ERHVERVS- OG SELSKABSRET Peter M. Andersen Søren F. Hansen LANDBRUGSRET Jens Evald Uffe Baller MARKEDSFØRINGSRET Benedikte Havskov Hansen Frank Bøggild

9 Kommende konferencer Konference om klimatilpasning 9. november 2015 Læs mere på /klima15 Udbudskonference 26. november 2015 Læs mere på /udbudslov 9

10 Ansættelsesklausuler den kommende lov oktober 2015 kl Underviser Morten Langer, advokat og partner, Norrbom Vinding samt forfatter til Konkurrence- og kundeklausuler, 4. udgave, Karnov Group (2010) BEMÆRK: Start okotber 2015,vides det om regeringen har planer om at genfremsætte lovforslaget. Processen bliver fulgt tæt, så kursusindholdet er så aktuelt og relevant så muligt. Intentionen på kurset er midlertidig at gennemgå eksisterende og nye reglerne om job-, konkurrenceog kundeklausuler. Du vil få en indføring i nyeste retspraksis og de problemer, som man oftest ser i praksis. Beskyttelsen i henhold til markedsføringslovens 1 og 19, og rækkevidden af den almindelige loyalitetspligt under ansættelsen samt under eventuel suspension og fritstilling behandles. Gennemgangen foretages med udgangspunkt i praktiske eksempler herunder sager fra retspraksis. Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler i ansættelseskontrakter Lovgivningens regler om ansættelsesklausuler herunder sammenligning af nye og gamle regler Ny retspraksis Rækkevidden af den almindelige loyalitetspligt under ansættelsen samt under eventuel suspension og fritstilling Beskyttelsen ift. markedsføringslovens 1 og 19 Advokater og andre, der løbende beskæftiger sig med udarbejdelse af ansættelsesaftaler, håndtering af opsigelser m.v. Kr ekskl. moms 10

11 Ansættelsesretligt grundkursus Over to dage får du en grundig indføring i ansættelsesrettens væsentligste regler og problemstillinger. Formålet er at gøre dig i stand til at håndtere dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger optimalt og effektivt. Du får bl.a. gennemgået den grundlæggende lovgivning og de særlige forhold, som du skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelse af en medarbejder, under ansættelsen og i forbindelse med opsigelse eller bortvisning af en medarbejder. Introduktion til ansættelsesrettens regler Aktører inden for ansættelsesretten Hvilke forhold skal man være opmærksom på i forbindelse med ansættelse af en medarbejder? Hvilke krav stilles der til ansættelseskontrakten? Hvilke regler gælder i forhold til medarbejderens ferie? Hvordan håndteres medarbejderens sygdom og hvilke regler gælder? Hvilke rettigheder og pligter har medarbejderen i forhold til barsel? Medarbejderrepræsentation Dag september 2015 kl Dag 2 1. oktober 2015 kl Underviser Anne Marie Abrahamson, advokat og partner, Rønne & Lundgren Dig, der beskæftiger dig med ansættelsesretlige problemstillinger herunder jurister, advokater, arbejdsgivere, organisationsansatte, tillidsrepræsentanter, HR-medarbejdere m.v. Kr ekskl. moms 11

12 Ansættelsesretligt specialistkursus del I 26. oktober 2015 kl Underviser Anne Marie Abrahamson, advokat og partner, Rønne & Lundgren Deltag på begge ansættelsesretlige specialistkurser for kr ekskl. moms Læs mere om del I på side 13 Du opnår en solid juridisk indsigt i hvordan dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger håndteres. De grundlæggende ansættelsesregler forudsættes kendte, da dette kursus går i dybden med udvalgte ansættelsesretlige emner. Vilkårsændringer i ansættelsesforhold: Hvor går grænsen for, hvilke vilkårsændringer arbejdsgiver kan indføre, og hvilken procedure skal arbejdsgiver følge? Bonus- og incitamentsordninger Håndtering af medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse Hvilke faldgruber er forbundet med brug af konsulenter, freelancere og andre selvstændige? Særligt om direktører og medarbejderaktionærer: Hvad skal du være særligt opmærksom på? Erfarne medarbejdere, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige problemstillinger, og som ønsker at få en videregående indføring i de ansættelsesretlige regler herunder jurister, advokater, arbejdsgivere, organisationsansatte, tillidsrepræsentanter, HR-medarbejdere m.v. 12

13 Ansættelsesretligt specialistkursus del II Du opnår en solid juridisk indsigt i forhold til at håndtere dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger. De grundlæggende ansættelsesregler forudsættes kendte, da dette kursus går i dybden med udvalgte ansættelsesretlige emner. Ansættelsesklausuler: Reglerne om konkurrence-, kunde- og medarbejderklausuler herunder den kommende lov Diskriminationsreglerne Internationale ansættelser: Hvilken betydning har det for et ansættelsesforhold, at arbejdet helt eller delvist udføres i et andet land end Danmark? Offentlig ansættelsesret: De særlige regler, der gælder for offentlige ansatte hvornår skal der foretages partshøring, og hvordan foregår det? Den kollektive arbejdsret og de relevante aktører: Hvornår og hvordan bliver en virksomhed part i en kollektiv overenskomst, og hvilken betydning har det? 2. oktober 2015 kl Underviser Anne Marie Abrahamson, advokat og partner, Rønne & Lundgren Deltag på begge ansættelsesretlige specialistkurser for kr ekskl. moms Læs mere om del II på side 12 Erfarne medarbejdere, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige problemstillinger, og som ønsker at få en videregående indføring i de ansættelsesretlige regler herunder jurister, advokater, arbejdsgivere, organisationsansatte, tillidsrepræsentanter, HR-medarbejdere m.v. 13

14 Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere november 2015 kl Underviser Anne Marie Abrahamson, advokat og partner, Rønne & Lundgren Danske virksomheders behov for at kunne matche dygtige medarbejderes lønpakker til deres kompetencer og indsats fører til anvendelse af forskellige bonusog incitamentsordninger. På kurset får du et overblik over de forskellige muligheder for incitamentsordninger med medarbejdere både de aktiebaserede og kontantbaserede. Du får kendskab til de regler, der gælder for de forskellige bonus- og incitamentsprogrammer samt de fordele og ulemper, der er forbundet hermed. Derudover håndteres de hyppigt forekommende problemer i forbindelse med medarbejderes fratræden. Hvilke typiske problemstillinger knytter sig til udarbejdelse af incitamentsprogrammer? Hvilke regler gælder om incitamentsprogrammer? Hvilke fordele og ulemper er forbundet med det valgte program? Hvordan kan incitamentsprogrammet implementeres? Hvilke problemstillinger knytter sig til medarbejderens fratræden? Jurister, advokater, arbejdsgivere, organisationsansatte og HR-medarbejdere, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige problemstillinger. Kr ekskl. moms 14

15 Persondata i ansættelsesretten Udviklingen inden for persondataretten har i de seneste år været eksplosiv især inden for den ansættelsesretlige sfære. Du får en indføring i persondatarettens betydning inden for det ansættelsesretlige område herunder indsigt i de væsentligste trends, risici og faldgruber. Du får blandt andet gennemgået den persondataretlige regulering og de særlige forhold, som man skal være opmærksom på før, under og efter ansættelsen. 26. november 2015 kl Indhentning af oplysninger om ansøgere herunder referencetagning Personalesagen hvilke oplysninger må indsamles og opbevares? Kontrol og overvågning af medarbejdere Medarbejderes brug af smartphones og andre devices Whistleblower-ordninger og persondatapolitikker Overførsel og outsourcing af HR-oplysninger Medarbejderes rettigheder efter persondataloven Den fremtidige EU-regulering og den ansættelsesretlige betydning Underviser Jens Harkov Hansen, advokat, Norrbom Vinding Advokater, jurister, organisationsansatte og andre praktikere herunder HR-medarbejdere, der jævnligt beskæftiger sig med det ansættelsesretlige område. 15

16 Virksomheders brug af sociale medier 26. oktober 2015 kl Undervisere Søren Danelund Reipurth, advokat og juniorpartner, Lund Elmer Sandager Mads Jørgensen, advokat og Head of Legal, Film Distribution hos Nordisk Film Distribution Næsten alle virksomheder er i dag aktive på sociale medier, og for de fleste virksomheder har de sociale medier forvandlet sig til en egentlig salgskanal. Det er imidlertid de færreste, der er opmærksomme på den myriade af juridiske problemstillinger, som følger med de sociale medier. Hvert minut overtrædes persondataloven, markedsføringsloven, varemærkeloven m.fl. Det er et latent problem og en potentiel økonomisk udfordring, man som virksomhed bør være opmærksom på og foregribe. Konkurrencer Boosting og andre hemmelige værktøjer Custom Audiences Skjult reklame herunder særligt via Facebook, Instagram og på blogs Spam Hashtags herunder som persondataretligt samtykke og varemærkekrænkelse Brug af indhold fra sociale medier på andre platforme Embedding herunder af YouTube indhold Ansvar for tredjepartsindhold på sider Virksomhedsjurister og advokater, der arbejder med persondataloven, markedsføringsloven, varemærkeloven, ophavsretsloven, e-handelsloven m.fl., men også specialister i markedsføring. 16

17 Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder Siden finanskrisen er der stillet ekstra skarpt på ansvaret og kompetencerne hos ledelsen i finansielle selskaber. Det har givet et øget fokus på bedømmelsen af bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, som forudsætning for at træde ind i finansielle bestyrelser. Med regelændringen af lov om finansiel virksomhed (december 2014), blev der indført et krav om en obligatorisk uddannelse for alle nye bestyrelsesmedlemmer. Kravene dertil er undervejs, og parallelt følger en mængde af ny regulering. Du får et overblik over de krav, der stilles til ledelsen i finansielle virksomheder via indblik i den finansielle regulering og via Finanstilsynets praksis og retspraksis om bestyrelsesansvar. Egnethed og hæderlighed betydningen af øget fokus Bestyrelsens opgaver og ansvar Selvevaluering og anvendelsen heraf Tendenser fra det europæiske banktilsyn EBA Betydningen af de EU-relaterede forsikringsregler Solvens II Finanstilsynet praksis og retspraksis før og nu 4 2. december 2015 kl Undervisere Gitte Danelund, Regulatory Risk & Compliance officer, Codan Forsikring A/S Søren Lundsgaard, advokat og partner, Lundsgaard & Partnere Interne og eksterne advokater og andre rådgivere, der beskæftiger sig med ledelsesregler i finansielle virksomheder. Kr ekskl. moms 1

18 Bestyrelsesansvaret det generelle ansvar 29. oktober 2015 kl Undervisere Lars Bo Langsted, cand. jur., professor, Juridisk Institut, Aalborg Universitet Niklas Theter, Profit Center Manager, AIG Du bliver opdateret på en række forskellige aspekter af bestyrelsens arbejde og det flydende ansvar med hovedvægt på det erstatningsretlige ansvar. Ansvarsforhold belyses bl.a. i relation til forskellige typer af selskaber/virksomheder, vigtigheden af kommunikationen med revisor, culpastandarden ved bestyrelsesansvaret samt risikoen for at ifalde strafansvar. Bestyrelsens rolle og sammensætning Har den nye selskabslov skærpet den erstatningsretlige ansvarsnorm? Risikerer bestyrelsesmedlemmer strafansvar ved f.eks. bestikkelse i udlandet betyder UK Bribery Act noget i den forbindelse? Betydningen af revision og kommunikation med revisor herunder den ansvarsmæssige betydning af revisionsprotokollen samt ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og revision Krisevirksomheden Besvigelser og bestyrelsens rolle Bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, medarbejdere med ansvar for compliance eller jurister fra forsikringsbranchen. 18

19 Life Sciences lægemiddelindustriens aktuelle retsforhold Fra første række får du et overblik over lægemiddellovgivningen lige fra forskning og udvikling til registrering, distribution og markedsføring af lægemidler. Med udgangspunkt i udvalgte emner f.eks. grænsefladerne mellem lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer, blod- og vævsprodukter, kosmetik m.v. bliver du i stand til at manøvrere sikkert inden for området og håndtere sager i praksis. Overblik over lægemiddellovgivningen (EU og DK) De relevante aktører (EU og DK) Godkendelse af lægemiddelvirksomheder Lægemiddellovgivningens anvendelsesområde Forskning og udvikling herunder kliniske forsøg Markedsføringstilladelser og pharmacovigilance Patenter, SPC er, dataeksklusivitet og markedseksklusivitet; counterfeits Distribution, priser og tilskud Samarbejde mellem industri og sundhedspersoner 16. november 2015 kl Undervisere Jacob Ørndrup, advokat og partner, Gorrissen Federspiel Madalina Turturica, Associate General Counsel, Novo Nordisk A/S (underviser på engelsk) Thomas Kirkbak, advokat, H. Lundbeck A/S Sara Goul Ærthøj, advokat, Gorrissen Federspiel Advokater, juridiske medarbejdere og andre, der arbejder med lægemiddelindustriens retsforhold hos virksomheder, brancheorganisationer, myndigheder m.v. Kurset er også relevant for jurister og andre, der arbejder i tilstødende brancher eksempelvis medicobranchen. 19

20 M&A for specialister løsningsorienteret tilgang til M&A 30. oktober 2015 kl Kom i dybden med særligt udvalgte og meget krævende problemstillinger i forbindelse med M&Aprocesser. Der tages udgangspunkt i en overdragelsesaftale, hvor relevante emneområder såvel som vigtige bilag gennemgås i detaljen. Der inddrages praktiske eksempler og forslag til løsninger af diverse problemstillinger og endelig bliver der set på domme, som er særligt egnede til at belyse retsstillingen for diverse faldgruber. Undervisere Thomas Kræmer, advokat og partner, Rønne & Lundgren Karsten Pedersen, advokat og partner, Rønne & Lundgren Kurset er næsten fuldtegnet - hurtig tilmelding tilrådes. Indledende aftaler: NDA, eksklusivitetsaftaler, rammeaftaler, term sheet m.v. Købesum herunder reguleringsmodeller, earnout mekanismer m.v. Salgsmodning af virksomheden, afdækning af mulige køberemner og kontakt til disse samt værdiansættelse af virksomheden og forskellige metoder herfor W/I-forsikring M&A-forsikring Typiske transaktionsdokumenter herunder specielt SPA en, gennemgang af konkrete eksempler samt væsentlige forhandlingsemner Non-solicitation, konkurrence- og kundeklausuler Gennemførelse af transaktionen Advokater og virksomhedsjurister, der beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser/ M&A herunder fusioner, tilkøb/frasalg af aktiver, divisioner osv. 20

21 Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning Du får en helt nødvendig indføring i den nye erhvervsregulering og andre aktuelle erhvervsretlige emner med afsæt i de temaer og spørgsmål, som har den største praktiske relevans og som i praksis viser sig at volde store udfordringer. Ny lovgivning på det selskabsretlige område Ny administrativ praksis fra Erhvervsstyrelsen i relation til selskabsloven og den øvrige regulering, som styrelsen administrerer Andre aktuelle problemstillinger på det erhvervsretlige område Advokater, revisorer og virksomhedsjurister, der beskæftiger sig med erhvervsret herunder selskabsret og reguleringen af de erhvervsdrivende fonde november 2015 kl Underviser Lars Bunch, kontorchef, Erhvervsstyrelsen Kr ekskl. moms 21

22 Selskabsret specialistkursus 22. oktober 2015 kl Underviser Peter Michael Andersen, advokat, Peter M. Andersen Advokatanpartsselskab De seneste ændringer i selskabslovgivningen og årsregnskabsloven samt den nyeste praksis fra Erhvervsstyrelsen vil blive gennemgået. Du får en grundig gennemgang af emnerne med afsæt i teorien, men med klar hovedvægt på en praktisk vinkel herunder ved inddragelse af en række praktiske eksempler. Opdatering på nyeste selskabsretlige og beslægtet lovgivning herunder ændringen af årsregnskabsloven m.v. samt Erhvervsstyrelsens / Erhvervsankenævnets nyeste praksis Vedtægter obligatoriske/fakultative bestemmelser; f.eks. omsætning af fortegningsretter, jf. UfR 2014.B.33 og UfR 2014.B.148 Kapitalafgang muligheder og faldgruber Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler fokus på egne kapitalandele, selvfinansiering og kapitalejerlån Ejeraftaler fokus på håndhævelsesmodeller, exitbestemmelser og medarbejderaktionærer Grænseoverskridende selskabsretlige transaktioner muligheder og modeller Partnerselskaber Virksomhedsjurister, advokater/advokatfuldmægtige og andre, som har et vist kendskab til området eller jævnligt beskæftiger sig med selskabsret, og som ønsker nærmere kendskab til de udvalgte emner. 22

23 Udbudsformer det skal du vide om den nye lov Med den nye udbudslov sker der en række væsentlige ændringer af rammerne for gennemførelse af offentlige udbudsprocesser, og et af formålene med den nye udbudslov er at give mulighed for mere fleksible udbudsformer. Du bliver klar til de nye ændringer, når du får gennemgået udbudsformerne efter den nye udbudslov og får en forståelse af, hvordan fleksibiliteten bedst kan udnyttes. På dette højaktuelle kursus får du et samlet billede af de muligheder og begrænsninger, som den nye udbudslov giver for fleksible udbud. De nye regler for indgåelse af kontrakter under EU-tærskelværdierne Mulighederne for forudgående dialog mellem ordregiver og tilbudsgivere De nye muligheder for at forhandle ved udbud Pligt til at offentliggøre evalueringsmodellen på forhånd De nye regler om udelukkelse af tilbudsgivere samt for vurdering af tilbudsgivernes egnethed Pligt til at opsige kontakter ved Klagenævnets annullation af tildelingsbeslutningen 28. oktober 2015 kl Undervisere Thomas Grønkær, specialistadvokat, Horten David Salomonsen, advokat, Horten Praktikere, der arbejder med udbud hos offentlige myndigheder, private tilbudsgivere samt rådgivere herunder advokater og tekniske rådgivere, som ønsker en grundig indføring i området. 23

24 Arve- og familieformuerettens 10 mest aktuelle emner 1. december 2015 kl Undervisere Rasmus K. Feldthusen, professor, cand. jur., ph.d., Københavns Universitet Anne Kjærhus Mortensen, indehaver og advokat, Ret & Råd Grønbæk & Huuse Med særligt fokus på nyheder og ændringer vedrørende lovgivning, retspraksis og juridisk teori inden for det sidste år, opdaterer kurset dig på de væsentligste nyheder inden for arve- og familieformueretten samt tilhørende boafgifts- og skatteretlige problemstillinger. Kurset omfatter bl.a. arveloven, retsvirkningsloven, dødsboskifteloven, forsikringsaftaleloven, bo- og arveafgiftsloven samt dødsboskatteloven. Ny lovgivning på det arve- og familieformueretlige område vedtaget i sidste halvdel af 2014 og første halvdel af 2015 Relevante domme afsagt i samme periode Relevante teoretiske debatter En evt. betænkning afgivet af Retsvirkningslovsudvalget Advokater, dommere og andre jurister, der beskæftiger sig med arve- og familieformueret. 24

25 Dødsboskifteret de 10 mest aktuelle emner i 2015 Du får belyst de 10 mest aktuelle emner i 2015 inden for dødsboskifteret set fra både advokat- og dommerperspektivet. Emnerne er nøje udvalgt på baggrund af aktualitet, kompleksitet og sværhedsgrad, og du kommer i dybden med de emner, som er svære at få belyst på anden måde end gennem erfaringsudveksling. Det forventes, at du deltager aktivt, og den indbyrdes vægtning af emnerne vil i nogen grad være afhængig af interaktionen med og mellem deltagerne. 11. november 2015 kl Det nye solvenskrav for udlevering til privat skifte konsekvenser Den dynamiske udvikling vedrørende insolvente dødsboer Udskiftning af arvinger/partielle skifter faldgruber Problemstillinger vedrørende formuefællesskabets ophør Reglerne om fællestestamenter herunder de uklare overgangsregler Problemstillinger i boer med udenlandske relationer herunder skifterettens nye kompetence Tvister i privatskiftede boer og bobestyrerboer overblik og debat Undervisere Maryla Rytter Wróblewski, advokat og partner, Nyborg og Rørdam Claes Dall Hersland, skifteretschef, Retten i Kolding & fagredaktør for dødsboskifteret og ægtefælleskifteret på tidsskriftet Fuldmægtigen Erfarne advokater, men også andre, som arbejder professionelt med skifte- og arveretlige problemstillinger. 25

26 Forældreansvarsloven 2. december 2015 kl Undervisere Stine Krone Christensen, cand.jur. og forfatter til Forældreansvarsloven med kommentarer Alexandra Castenschiold Paaske, advokat, Advokat Anja Cordes Du får gennemgået de seneste lovændringer i forældreansvarsloven om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær og gennemgået den nyeste praksis på området, så du bliver i stand til at nagivere uden om faldgruber i din rådgivning på området. Det juridiske grundlag og erfaringen med forældreansvarsloven Overblik over reglerne om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær særligt på baggrund af de seneste lovændringer Gennemgang af relevante domme og afgørelser Overblik over kompetencereglerne i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær herunder de internationale kompetenceregler på området Vælger du at medkøbe bogen Forældreansvarsloven med kommentarer (2014, Karnov) af Stine Krone Christensen, er prisen for kurset kr ekskl. moms. Oplys dette ved tilmelding. Bogen skal bestilles senest den 18. november 2015 og udleveres på kursusdagen. Praktikere, der jævnligt beskæftiger sig med forældreansvarsloven; særligt advokater, dommere og sagsbehandlere herunder fra den offentlige forvaltning, Statsforvaltningen, Ankestyrelsen m.v. 26

27 Koncipiering af testamenter og ægtepagter Få en gennemgang af centrale elementer i et testamente og i en ægtepagt og bliver i stand til at koncipere efter de oftest forekommende ønsker, ændringsønsker og alternativer. Der er specielt fokus på, at du får en opdateret viden om de praktiske problemstillinger ved koncipistrollen samt en solid indsigt i risici og faldgruber ved udarbejdelse af testamente og ægtepagter. Fælles testamente for ægtefæller og ugifte samlevende Testamente for enlige Legat og båndlæggelse Gavebrev fra tredjemand Ægtepagt med bestemmelse om særeje Ægtepagt om deling af forsikring og pension Ægtepagt om særeje vedr. forsikring og pension Begunstigelse i forsikring og pension Gaveægtepagter 20. oktober 2015 kl Undervisere Rasmus K. Feldthusen, professor, cand. jur., ph.d., Københavns Universitet Anne Kjærhus Mortensen, indehaver og advokat, Ret & Råd Grønbæk & Huuse Advokater og advokatfuldmægtige, som ønsker et solidt grundkursus i koncipering af testamenter og ægtepagter. 2

28 Seminar om retsvirkningsloven 23. november 2015 kl Undervisere Anne Kjærhus Mortensen, indehaver og advokat, Ret & Råd Grønbæk og Huuse Jørgen U. Grønborg, advokat, Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, og medlem af Retsvirkningsudvalget Anne Louise Bormann, landsdommer, Østre Landsret Rasmus Feldthusen, professor, cand. jur., ph.d., Københavns Universitet Lone Brandenborg, advokat og partner, Advokatfirmaet Kahlke, og formand for Danske Familieadvokater Lars Thøgersen, specialkonsulent, Social- og Indenrigsministeriet, og medlem af Retsvirkningsudvalget Læs mere om seminaret på /RV15 Den nuværende lov om ægteskabets retsvirkninger står over for at blive opdateret, da den på mange måder ikke lever op til de nuværende samfunds- og familieforhold; reglerne for formueforholdet mellem ægtefæller ændres væsentligt. På dette seminar kommer du i dybden med de forestående ændringer. Seminariet er udformet som en debat, hvor loven drøftes og synsvinkler fremsættes af toneangivende interessenter. Det er en enestående mulighed for at få overblik over de forskellige synspunkter. Vi ser bl.a. på, hvordan lovforslaget bør se ud, og hvilke udfordringer det nuværende oplæg giver. Myndighedernes synsvinkel Retsvirkningsudvalgets arbejde flertallets opfattelse Mindretallets opfattelse. Hvilke resultater er der opnået? Danskernes ønsker Centrale problemstillinger Hvad betyder det? Hvad kan vi forvente? Debat mellem indlægsholderne Workshop med konkrete cases Advokater, jurister, myndigheder, dommere og andre, der beskæftiger sig indgående med ægteskabets retsvirkninger. 28

29 Advokatansvarsfejl fokus på fast ejendom Advokater, som arbejder med ejendomshandler er særligt udsatte ift. ansvarspådragende handlinger, og mange har en eller flere tæt på -oplevelser i bagagen. En advokatansvarssag kan være tidskrævende og have alvorlige konsekvenser for advokaten og dennes advokatvirksomhed. En måde at undgå, at det kommer så vidt, er ved at ajourføre sig med advokatens rolle samt de pligter og det ansvar, der påhviler denne. På kurset kommer du tæt på advokatansvarsfejl med fokus på ejendomshandler, så du er fuldt opdateret på emnet og kan bevæge dig frit på området. Advokatens ansvar Særlige forhold, der gør sig gældende for ejendomshandler, og hvor der ofte begås fejl herunder berigtigelse ctr. rådgivning, ansvar over for andre end klienten og detailregulering Faldgruber og fejl relateret til tilfældegrupper Køber finder mangler, før handlen er på plads: Hvad gør man så? Fast ejendom her sker fejlene, og sådan undgår du at lave dem Selvfinansiering og advokatindeståelser? Hvad siger forsikringen? 1. oktober 2015 kl Undervisere Søren Lundsgaard, advokat og partner, Lundsgaard & Partnere Christina Steen, advokat, Horten Advokater, domstolsjurister, virksomhedsjurister og praktikere i forsikringsselskaber, der beskæftiger sig med advokatens erstatningsansvar. 29

30 Berigtigelse af private bolighandler 2. november 2015 kl Underviser Kristian Dreyer, advokat og partner, Svejgaard Galst Qwist Advokataktieselskab Du får en grundig gennemgang af ejendomsberigtigelse fra start til slut og bliver introduceret til de punkter, man som berigtigende advokat skal være særlig opmærksom på, ligesom du får gode råd om rådgivningen til køber. Den retlige ramme for private bolighandler Gennemgang af købsaftalen og sædvanlige bilag dertil Advokatforbehold og fortrydelsesfrist Hvorledes laves en korrekt advokatgodkendelse? Opdragsbeskrivelse og honorarbekræftelse over for den private køber De væsentligste opmærksomhedspunkter inden for villaer, ideelle anparter, ejerlejligheder og andelsboliger Kort beskrivelse af reglerne om huseftersyn og ejerskifteforsikring m.v. Ejendomshandlens finansiering Ejendomshandlens berigtigelse herunder regler og principper om deponering og frigivelse Håndtering af mangler Refusionsopgørelse Fuldmægtige og advokater, der for første gang skal til at berigtige ejendomshandler. Lettere øvede får også udbytte af kurset. 30

31 Brush-up på den nye lejelov Du får en opdatering på de vigtigste ændringer på lejelovsområdet, både som følge af lovgivning og domme. Ret til mindre ændringer forbeholdes i det omfang, at der hen over sommeren dukker andre interessante emne op. Ny standardlejekontrakt for boliglejemål: Med udgangspunkt i den nye typeformular A, 9. udgave, gennemgås lejeregulering for lejemål med fri lejefastsættelse, istandsættelse ved fraflytning samt opsigelse Afståelsesret: For nogle erhvervslejemål har afståelsesret stadig en betydelig værdi. Punkter som nøglepenge, ændret anvendelse samt personlig hæftelse/selskab med begrænset hæftelse, bliver gennemgået Markedsleje: På baggrund af den seneste retspraksis trækkes hovedlinier op fsva. bevisførelse, anvendelse samt begrænsning i adgangen til markedsleje som følge af aftalt regulering f.eks. pristalsregulering Markedsleje: Højesterets dom U H. En dom som kan have vidtrækkende konsekvenser. I tilslutning til Højesteretsdommen gennemgås en række domme og baggrundsmateriale november 2015 kl Underviser Allan Thomsen, advokat og partner, Nielsen og Thomsen Advokater Advokater og jurister med et basalt kendskab til lejelovgivningen. Kr ekskl. moms 31

32 Digital tinglysning for specialister 30. november 2015 kl Du bliver opdateret på digital tinglysning med fokus på aktuelle tinglysningsregler, nyere retspraksis samt anmelders optimale oprettelse og anmeldelse af dokumenter. Du kommer i dybden med anmelders forberedelse og tilrettelæggelse af tinglysningsprocessen herunder indhentelse af oplysninger, dokumentation og evt. fuldmagter i tinglysningssager, der omfatter flere dokumenter/anmeldelser og/eller flere ejendomme. Undervisere Brian Pedersen, sekretariatschef, Tinglysningsretten og redaktør, tidsskriftet Fuldmægtigen Sine Dahl Christensen, advokat, Gorrissen Federspiel Fuldmagter herunder generalfuldmagter, fremtidsfuldmagter og selvkontrahering Overdragelse af delarealer herunder håndtering af pantebreve og afgiftspantebreve Overdragelse af fællesareal af ejerlejlighed herunder håndtering af pantebreve Ejerlejlighedsvedtægter herunder ændringer og pantstiftende tinglysning Bygninger på lejet grund Pantsætning af solpaneler m.v. afgrænsning mellem løsøre og fast ejendom Seneste nyt om tinglysningssystemet herunder nye tinglysningsafgørelser Alle brugere af tinglysningssystemet det er dog en forudsætning, at du har en vis erfaring med tinglysning. 32

33 Ejerskifteforsikringer de 10 mest aktuelle emner På kurset får du en grundig og helt aktuel indføring i grundlaget for ejerskifteforsikringen, dens muligheder og problemstillinger. Kurset giver dig et bedre grundlag for at rådgive om dels tegning af ejerskifteforsikring ved køb af fast ejendom, dels ejerskifteforsikringens dækning. Dispute management i forhold til et ejerskifteforsikringsselskab Hvordan håndteres en sag bedst ved Ankenævnet for Forsikring? Brug af allonger til tilstandsrapporten Policeforbehold forsikringsselskabets muligheder for at indskrænke dækningen i forhold til minimumsbekendtgørelserne Gennemgang af nyeste praksis ved Ankenævnet for Forsikring og domstolene Forældelse Praksis vedrørende de nye afskrivningstabeller Status vedrørende dækning af skimmelsvamp Den nye el-dækning Håndtering af sager mod beskikkede byggesagkyndige. oktober 2015 kl Undervisere Simon Heising, advokat og partner, Nexus Advokater Klaus Rasmussen, advokat, Alm. Brand Advokater, øvrige jurister, sagsbehandlere og andre, som beskæftiger sig med reglerne for Huseftersynsordningen herunder især reglerne vedr. ejerskifteforsikringer. 33

34 Erhvervslejerettens mest aktuelle emner 12. november 2015 kl Undervisere Leif Djurhuus, advokat og partner, Plesner advokatfirma Patrizia Martinelli, advokat og partner, Martinelli Advokatfirma Kurset er næsten fuldtegnet - hurtig tilmelding tilrådes. Kurset er næsten fuldtegnet - hurtig tilmelding tilrådes. Du kommer tæt på de mest aktuelle emner inden for erhvervslejeretten fra såvel lejers som udlejers side og bliver i stand til at spore de problemer, som kan opstå i et erhvervslejekontraktforhold herunder allerede på tidspunktet, hvor aftalen bliver etableret. Gennem konkrete formuleringer fra kontrakttyper og retspraksis, får du mulighed for selv at håndtere de væsentligste problemstillinger. Du kan selv medbringe erfaringer og problemer, der vil kunne løses gennem erfaringsudveksling med de andre deltagere og undervisere. Markedslejeregulering, jf. Erhvervslejelovens 13 Forbedringer af det lejede og dettes betydning for markedslejen, Erhvervslejelovens 13, stk. 6, nr. 1 og udlejers forbedringer, jf. Erhvervslejelovens 13, stk. 6, nr. 6 Specifikationskravene i henhold til Erhvervslejelovens 5, stk. 2 og 3 Førtidig afvikling af lejeforholdet: Lejer smider nøglerne i utide Fraflytning og krav i forbindelse med fraflytning Praktikere inden for erhvervslejeforhold - herunder administratorer og personer, som forhandler erhvervslejekontraktsforhold, advokater, jurister og revisorer. 34

35 Forstå projektsalget og købsaftalen Opnå et indgående kendskab til projektsalg og købsaftaler, samt hvordan de konstrueres og gennemføres. En af landets førende eksperter Kristian Dreyer giver dig et grundigt indblik i mæglers rolle og ansvar under en købsproces samt de særlige problemstillinger og faldgruber, en rådgiver kan møde i sin hverdag. Rådgivning af boligkøber ved projektkøb Gennemgang af typiske købsaftalevilkår og særlige bestemmelser heri Projektets tilrettelæggelse Forholdet til udførende entreprenør Garantikonceptet Fejl og mangler set med købers og foreningens øjne Forskelle mellem ejer- og andelsboligprojekter Udvalgte problemstillinger november 2015 kl Underviser Kristian Dreyer, advokat og partner, Svejgaard Galst Qwist Advokataktieselskab Boligadvokater, der allerede er erfarne i boligrådgivning, men som savner input til forbedring af rådgivning ved netop projektkøb, der på flere punkter adskiller sig fra et almindeligt boligkøb. Kr ekskl. moms 35

36 Naboret brush-up, nyheder og faldgruber november 2015 kl Jurister og advokater stifter ofte kendskab med naboret, som vedrører de regler, der på den ene side begrænser en grundejers rådighed over fast ejendom, og på den anden side gør det muligt at stille krav over for sin nabo. Området er kun i begrænset grad reguleret ved lov, men der ligger en righoldig taksations- og retspraksis bag. Du kommer hele vejen rundt om emnet - specielt de problemstillinger inden for naboret, hvor der er særlig risiko for faldgruber. Underviser Søren Højgaard Mørup, professor, Juridisk Insitut, Aalborg Universitet, formand for Taksationsmyndigheden i henhold til VE-loven, formand for overtaksationskommissionen i henhold til vejloven Den naboretlige tålegrænse herunder udviklingen af nyere retspraksis De forskellige genetyper: Lugt, støj, tab af udsigt, skyggekast, indblik, dominans og nærhed De forskellige typer anlæg: Vejstøj, vejarbejder, træer og vindmøller Muligheden for at kræve fysisk lovliggørelse Muligheden for at kræve erstatning ansvarsgrundlag og erstatningsudmåling Hvornår kan/skal krav rejses over for myndigheder domstolene? Særligt om indbringelse af myndighedsafgørelser for domstolene Jurister, hvad enten de er advokater eller arbejder i offentlige myndigheder dem, der ikke har arbejdet med naboret tidligere og dem, der har praktisk erfaring. Kr ekskl. moms 36

37 Rundt om boliglejeretten del I Kurset, der er del I af en kursusrække på tre kurser om lejelovgivningen, giver dig en grundig indføring i lejelovgivningens anvendelsesområde og problematikker i forbindelse med indgåelse af lejekontrakter. Herudover kommer du kort ind på almenlejeloven og de særlige forhold, som gælder for almene lejemål. Lejelovgivningens anvendelsesområde fokus på leje, fremleje og leje til videreudlejning med henblik på afgrænsningsproblematikker i forhold til henholdsvis lejelovens og erhvervslejelovens anvendelses område Lejeaftalens indgåelse og vedtagelseskrav fokus på problematikker og den nye typeformular A, 9. udgave, 2015, hvor rådgiveren skal kompensere for typeformularens fortsatte mangelfuldhed, samt typiske gyldige og ugyldige fravigelser af lejelovgivningens regelsæt Lejerens brug fokus på aftaler om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse Kort om almenlejeloven fokus på indgåelse af lejekontrakten, lejefastsættelse, vedligeholdelse, beboerklagenævn og boligretten 6. oktober 2015 kl Undervisere Louise Faber, lektor, ph.d, Juridisk Institut, Aalborg Universitet Knud-Erik Kofoed, advokat og partner, Nielsen & Thomsen Advokater Deltag på alle tre kurser i Rundt om boliglejeretten for kr. Se side 38 og 39 Advokatfuldmægtige og advokater, som beskæftiger sig med fast ejendom, men kurset retter sig også mod dig, som gerne vil have en grundig indføring i lejelovgivningen. 3

38 Rundt om boliglejeretten del II 19. november 2015 kl Undervisere Louise Faber, lektor, ph.d, Juridisk Institut, Aalborg Universitet Allan Thomsen, advokat og partner, Nielsen og Thomsen Advokater Deltag på alle tre kurser i Rundt om boliglejeretten for kr. Se side 3 og 39 Kurset, der er del II af en kursusrække på tre kurser om lejelovgivningen, giver dig en grundig indføring i reglerne om lejefastsættelse og -regulering herunder reglerne om omkostningsbestemt leje og lejefastsættelse for andre typer lejemål. Du får gennemgået processen i forbindelse med sager om lejefastsættelse samt reglerne om lejers misligholdelse. Lejens betaling, fastsættelse og ændring fokus på lejelovgivningens lejefastsættelsesregler, deres anvendelsesområder, typiske klausuler og lejens ændring Sager om lejens størrelse ved huslejenævnet og boligretten fokus på de processuelle regler, retsafgiften, boligrettens sammensætning, bevisførelse og faldgrupper Lejerens misligholdelse med betaling af leje og udlejerens ophævelse fokus på processen i forbindelse med ophævelse samt kravet om væsentlig misligholdelse Advokatfuldmægtige og advokater, som beskæftiger sig med fast ejendom, men kurset retter sig også mod dig, som gerne vil have en grundig indføring i lejelovgivningen. 38

39 Rundt om boliglejeretten del III Kurset, der er del III af en kursusrække på tre kurser om lejelovgivningen, giver dig en grundig indføring i reglerne om fremleje og andre regler om lejerskifte herunder lejerskifte ved bytte, separation/skilsmisse og dødsfald. Du får gennemgået praksis om lejers fraflytning og reglerne om lejers udsættelse af lejemålet ved en fogedforretning samt reglerne om udlejerskifte herunder reglerne om tilbudspligt. Lejerens legale fremlejeret og lejerskifte ved lejemålets overgang til andre ved bytte, ved lejerens død, separation, skilsmisse m.v. fokus på situationer, hvor lejeren kan disponere over lejemålet, faldgruber og udlejerens reaktionsmuligheder Lejerens fraflytning fokus på fraflytningsopgøret og behovet for at sikre parternes bevismæssige retstilling Lejerens udsættelse af lejemålet ved umiddelbar fogedforretning og kravets inddrivelse fokus på fogedrettens kompetence, fogedforretningens gennemførelse og hensynsafvejning i forbindelse hermed 9. februar 2015 kl Undervisere Louise Faber, lektor, ph.d, Juridisk Institut, Aalborg Universitet Knud-Erik Kofoed, advokat og partner, Nielsen & Thomsen Advokater Dennis Pagh Asanovski, kst. fogedretssouschef, Fogedretten i København Deltag på alle tre kurser i Rundt om boliglejeretten for kr. Se side 3 og 38 Advokatfuldmægtige og advokater, som beskæftiger sig med fast ejendom, men kurset retter sig også mod dig, som gerne vil have en grundig indføring i lejelovgivningen. 39

40 Typeformular A, 9. udgave lejeaftalens indgåelse november 2015 kl Underviser Louise Faber, lektor, ph.d, Juridisk Institut, Aalborg Universitet Den 1. juli 2015 trådte en forenklet lejelov i kraft, jf. lov nr. 310 fra Mange af de nye regler har betydning for lejeaftalens indgåelse, og det er derfor naturligt, at tidligere ministerie for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet en 9. udgave af typeformular A. Den nye typeformular skal bruges ved lejeaftaler, der indgås den 1. juli 2015 eller senere. På dette kursus gennemgås de væsentligste regler om lejeaftalens indgåelse herunder blanketreglen. Der sættes fokus på den nye typeformular, dens faldgruber og muligheder. Typeformularens anvendelsesområde Blanketreglen i lyset af nyeste retspraksis og samspil med typeformularen Ulovlig dusør og typeformularens 11 Aftaler om lejens regulering Aftaler om ind- og fraflytningssyn Typeformularens anvendelse ved fremleje og leje til videreudlejning Aftaler om lejerens vedligeholdelse og istandsættelsesforpligtelse Advokatfuldmægtige og advokater, som beskæftiger sig med boliglejeret og udvikling af fast ejendom samt ejendomsadministratorer og andre, som ønsker en indføring i lejelovgivningen. Kr ekskl. moms 40

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

Juridiske kurser. NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København

Juridiske kurser. NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København WWW.JUC.DK NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København JUC Symposium i Rom i uge 46. Se de mange nye undervisere og linjer SIDE 2 Juridiske kurser FORÅR 2013 Skal du med til

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Byggeri, fast ejendom og lejeret Byggeriets regler AB erne nu og lidt om revisionen... 6 Skimmelsvamp i

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Advokatkurser 2008 Obligatorisk efteruddannelse for advokater Dagskurser der lever op til de nye krav til din efteruddannelse Tag tre kurser om året

Læs mere

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33 Velkommen

Læs mere

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget.

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget. årskatalog 2012 kære læser Med årskataloget 2012 bygger vi bro til fremtiden. En fremtid, hvor Karnov Group med fornyede kræfter og endnu højere ambitioner vil gøre det stadig nemmere for dig at være kunde

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER 1 HR-løsninger der holder HR-løsninger der holder Som arbejdsgiver er man i løbende berøring med ansættelses- og arbejdsretten. De fleste arbejdsgivere

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012

fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012 fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012 1 INDHOLD FORBRUGER OG FØDEVARER Hvem er fødevarebrugeren? 4 Økologi og sundere valg 5 kommunikation og pr Løft dit brand til internationale højder

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på www.ejendomsforeningen.dk/ kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver

Læs mere

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program forår 2009 2 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

2 0 1 2 Kursuskatalog

2 0 1 2 Kursuskatalog 2012 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

i Rom Kr. 22.950 JUC SYMPOSIUM Mange individuelle linjer 12. til 15. november 2013 Lektioner

i Rom Kr. 22.950 JUC SYMPOSIUM Mange individuelle linjer 12. til 15. november 2013 Lektioner JUC SYMPOSIUM i Rom 12. til 15. november 2013 27 Lektioner Kr. 22.950 Opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse for advokater ekskl. moms. Mange individuelle linjer Erhvervs- og selskabsforhold

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere