Egebjerg februar HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg februar 2011. HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6."

Transkript

1 Egebjerg februar 2011 HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. MARTS

2 Deadline for næste nummer er den 9. marts kl.12. Følgende deadlines: Den 6. april Den 4. maj Den 1. juni Bladet forventes omdelt 10 dage efter deadline Forsiden er illustreret af billedkunstneren Kirsten Seeberg. Tak for det (red). EGEBJERG FÆLLESHUS Priser for leje af Egebjerg Fælleshus Én hverdag kr. 650 Fredag kr. 950 Lørdag kr Søndag kr En weekend bestående af lørdag/søndag kr En weekend bestående af fredag/lørdag/søndag kr Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og der skal erlægges 1000 kr. i depositum. Der er trådløs netadgang i Fælleshuset for medlemmer af tilknyttede foreninger, og password udleveres i baren eller af den tilsynsførende. Egebjerg februar 2011 Feb. D. 24. Generalforsmaling I Egebjergklubben og I Egebjerg Fælleshus - D. 25. Billardklubben Marts D. 1.Seniorklubben - D. 3. Sportsklubben - D. 7. Blomstervennerne - D. 10. Sportsklubben - D. 14. Gourmetklubben - D. 24. GF Egebjerglund-Syd - D. 28. Egebjergnettet - D. 29. GF Aagesdal April D. 4. Blomstervennerne - D. 5. Seniorklubben - D Kulturhistorisk selskab - D. 14. GF Skovbo - D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne - D. 3. Seniorklubben - D. 23. Gourmetklubben OBS! Lokaleudlejning den 24. februar Da der er generalforsamling torsdag den 24. februar 2011, er det desværre ikke muligt at leje lokaler denne dag. Mød i stedet op den 3. marts mellem kl Ring til Jan på tlf / , hvis du har spørgsmål om nøgleudlevering eller andet. På Fælleshusets vegne Jan Tegner Generalforsamlinger Torsdag den 24. februar 2011 kl i Egebjergklubben Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan læses på Lone Tegner, fmd. for Egebjergklubben Og i Egebjerg Fælleshus Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan læses på Jan Tegner, fmd. for Egebjerg Fælleshus (Se forsiden) 2 HUSK!!! BEBOERANNONCER ER GRATIS

3 FASTELAVN SØNDAG DEN 6. MARTS Det har vist sig, at børnenes udklædning og festappetit rigeligt kan holde til to omgange, så vi gentager succesen med to fastelavnsfester lige efter hinanden. Fællesvirket starter med tøndeslagning i den overdækkede atriumgård på Ældrecentret Egely fra kl Billetter à 30 kr. hos Sivas kiosken i Egebjerg Bygade 37 A. Derefter afholder Egebjergklubben fastelavnsfest i Fælleshuset med tøndeslagning for børn og voksne fra kl Efter tøndeslagningen vil børnene få udleveret en stor godtepose, og der vil som sædvanlig være præmier til bedst udklædte pige og dreng. Lokale og arrangører vil være udsmykkede til lejligheden, og rygere henvises til tilstødende lokaler. Baren er selvfølgelig åben med salg af kaffe, fastelavnsboller, kakaomælk, sodavand og øl. Billetter à 30 kr. kan købes i TorsdagsTræf i Fælleshuset eller hos Egebjerg Grill og Pizzabar, Egebjergvej 72 fra og med den 14. til og med den 27. februar. Voksne deltager gratis begge steder. HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. MARTS 3

4 Generalforsamlingen 2011 mandag den 28. marts kl i Egebjerg Fælleshus. Indbydelse med dagsorden i henhold til vedtægterne vil blive udsendt til medlemmerne og lagt på hjemmesiden, hvor materiale til generalforsamlingen også vil blive lagt efterhånden som det foreligger. Bestyrelsen stiller forslag om, at foreningen ophæves. Baggrunden for forslaget er, at den stedfundne udvikling på bredbåndsområdet m.m. har ført til, at bestyrelsens aktiviteter nu i to år i træk har været ikke eksisterende, og at der ikke ses at være udsigt til ændring heri. Foreningens formue svarer p.t. til godt 100 kr. pr. medlem. Bestyrelsen foreslår, at hvert medlem kan få sin forholdsmæssige andel af formuen overført til sin bankkonto, såfremt medlemmet inden en nærmere af kassereren fastsat frist oplyser dette til kassereren. Efter fristen udløb overføres det resterende formuebeløb til foreningen Egebjergklubben med henblik på fortsat at kunne tjene fælles formål i området. Såfremt det i vedtægternes 12 krævede flertal på mindst 2/3 af samtlige Egebjerg februar 2011 stemmer ikke opnås, påregner vi at indkalde til en ny generalforsamling mandag den 18. april 2011, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal. Indkaldelsen til generalforsamlingerne vil blive udsendt til medlemmerne og lagt på hvor andet materiale også kan ses, herunder vedtægterne. Bestyrelsen Præsidenten for Foreningen til Pinsens bevarelse ønsker alle nuværende og kom- mende medlemmer et rigtigt Godt Nytår. Desværre måtte turen til Trekroner den 8. august aflyses p.g.a. regn, men til gengæld mødtes de tilmeldte medlemmer til et festligt møde indendørs. Husk at sætte kryds i kalenderen ved den 12. juni 2011, hvor Generalforsamlingen finder sted. Husk også at alle er velkomne. Præsident Olé Egebjerg Sportsklub holder ordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 2011 kl i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8. Indkaldelse med dagsorden i henhold til lovene er udsendt til medlemmerne og lægges sammen med øvrigt materiale på Medlemmer, der ikke måtte have modtaget indbydelsen, kan skrive til eller ringe til Henrik Send os din adresse. Høring om vejskatten i 2012 Efter deadline for sidste nummer af Egebjergbladet blev beslutningen om at gå videre med privatiseringsplanerne formelt offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der står heri bl.a. Vi forventer at der vil være høring i denne sag, hvor alle vil blive orienteret skriftligt i 2012 og her har mulighed for at fremkomme med indsigelser. Udtrykket forventer må dreje sig om årstallet, da en høring af de involverede parter forinden beslutning træffes følger af forvaltningsloven. Henrik Jensen 4 HUSK!!! BEBOERANNONCER ER GRATIS

5 Egebjerg februar 2011 Her er et par tilbud du næsten ikke kan sige nej til. Ballerup sogn indbyder til musik af høj kvalitet og så er det ganske gratis. Hjertestarter Fælleshuset har anskaffet en hjertestarter, som vil blive demonstreret i pausen ved Egebjergklubbens og Egebjerg Fælleshus generalforsamling den 24. februar Mød op denne dag og se, hvad den kan. Fremover vil hjertestarteren få sin plads i køkkenet sammen med en brugsanvisning. Fælleshuset Karen HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. MARTS 5

6 Og hvad er så Egebjerg Fælleshus? I fortsættelse af indlægget i bladet januar måned om Egebjergklubben er det relevant at skrive om Fælleshuset og hvilken forskel, der er på de 2 foreninger. Foreningen Egebjerg Fælleshus varetager driften og vedligeholdelsen af vores lokaler Agernhaven 8. Den er med andre ord ansvarlig for husets stand med hensyn til rengøring, vedligeholdelse, reparationer og nyinvesteringer. Hertil kommer, at foreningen tager sig af den ret omfattende opgave med udlejninger til private samt til grundejerforeninger og interesseforeninger, når de holder deres arrangementer, møder og generalforsamlinger. De fleste grundejerforeninger støtter Fælleshuset med et årligt beløb, p.t. med 40 kr. pr. parcel, og deres medlemmer har således fortrinsret med hensyn til, hvor tidligt de kan leje huset til en privat fest. Interesseforeningerne betaler derimod husleje. Du kan se meget mere om Egebjerg Fælleshus, herunder om lokalerne, reservationer m.m. på Tilflyttere vil måske undre sig over, hvad interesseforeninger er for en størrelse. På Egebjergklubbens hjemmeside kan du se en liste over disse foreninger og deres kontaktpersoner, hvis du nu skulle have lyst til at spille bridge, billard eller hvad der ellers er af muligheder - og der er mange. Der bliver jævnligt spurgt om, hvorfor Egebjergklubben og Egebjerg Fælleshus ikke er en og samme forening. På et tidspunkt var alt også samlet under én hat, men i slutningen af halvfemserne skete der flere ting, der bevirkede, at man valgte at oprette Egebjerg Fælleshus som en selvstændig forening. For det første blev det besluttet at lave en større ombygning i lokalerne, bl.a. blev køkkenet totalt renoveret og udvidet. Samtidig skete der det, at Ballerup kommune meddelte, at hvis Egebjergs borgere ville beholde huset, skulle der ud over udgifterne til el og varme også betales husleje. For at få økonomien til at hænge sammen blev man derfor nødt til at udleje til private i et meget større omfang end tidligere. Det hele blev hermed mere kompliceret og tidskrævende, og var helt klart alt for stor en opgave for Egebjergklubben at administrere, så derfor blev foreningen Egebjerg Fælleshus oprettet for at tage sig af det lokalemæssige. De 2 foreninger har hver sin bestyrelse, vedtægter og hver sin økonomi, men vi har et godt samarbejde og støtter hinanden. Bl.a. hjalp Egebjergklubben økonomisk, da Fælleshuset for et par år siden renoverede lokalerne igen. Vi holder generalforsamling i forlængelse af hinanden samme dag, og for at ikke det hele skal gå op i fester, holder vi også samlet bestyrelsesfest. Hvis man forestiller sig, at foreningerne blev slået sammen, skulle den samlede bestyrelse være væsentligt større for at dække opgaverne. At være formand og kasserer for så stor en forening med vidt forskellige arbejdsopgaver ville klart være mere, end man kan belaste enkeltpersoner med af frivilligt og ulønnet arbejde. Der er således ingen planer om sammenlægning. Jan Tegner Formand for Egebjerg Fælleshus 6 HUSK!!! BEBOERANNONCER ER GRATIS

7 Indkaldelse til Generalforsamling i Egebjerg Gourmetklub mandag den 14. Marts 2011 kl i Egebjerg Fælleshus. Dagsorden a. Valg af dirigent b. Mesters beretning c. Fremlæggelse af regnskab og evt. budget d. Fastsættelse af kontingent e. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant f. Kommende arrangementer g. Indkomne forslag. På nuværende tidspunkt: Ingen h. Eventuelt Generalforsamlingen afsluttes med et let måltid. Forlods tilmelding til Rudi, Anka, Tove og Hans C på mail eller tlf.: eller senest d. 1. Marts På bestyrelsens vegne Hanna Kriegel Formand HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. MARTS 7

8 Bladet har modtaget nedenstående brev fra Ole Ramsnæs, Bøndermosevej 7 Er formanden Hans Christensen i Aagesdal Grundejerforening troværdig, når han udtaler sig om renholdelsespligten på Bøndermosestien? Bøndermosestien var til diskussion på generalforsamlingen 2010 på grund af Hans Christensens holdning til renholdelse af stien. I referatet fra den kaotiske generalforsamling fremkom Hans Christensen med følgende urigtige udsagn om Bøndermosestien: Bestyrelsen har brugt betragtelige tidsressourcer på at undersøge sagens juridiske grundlag. Det er bestyrelsens konklusion, blandt andet efter dialog med Ballerup Kommune, at renholdelse af Bøndermosestien uomgængeligt påhviler ejerne af de tilstødende parceller. Kan/vil Hans Christensen give svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem har der været dialog med i Ballerup Kommune? 2. Hvilke juridiske undersøgelser er der foretaget? Og af hvem? Ole Ramsnæs argumenter til ovennævnte er: Ad 1. I et brev fra Ballerup Kommunes Miljø og Teknikafdeling til mig skriver Ballerup Kommune, at Bøndermosestien er privat og er derfor ikke underlagt regulativet for veje og stier i Ballerup Kommune. Kommunen har derfor ikke vejmyndigheden. Ad 2. Grundejerforeningen er ved skøde af 1951 ejer af Bøndermosestien matr.nr. 12 c. Ejeren Aagesdal Grundejerforening - er pålagt servitut/byrde vedrørende vedligeholdelse og renholdelse m.v. samt fordeling af de hermed forbundne udgifter. Medlemmernes kontingent skal gå hertil. Som formand for grundejerforeningen er Hans Christensen administrator af dette skøde, men på trods af flere påtaler vedrørende skødets servitut, fastholder Hans Christensen, at ejerne af de tilstødende parceller til Bøndermosestien har renholdelsen Jeg har ved breve af 11. oktober og 8. december 2010 påtalt overfor Hans Christensen, at han skal efterleve den i skødet tinglyste servitut på Bøndermosestien samt anmodet om en tro og love erklæring om at efterleve den tinglyste servitut på Bøndermosestien. Hans Christensen vil ikke besvare brevene. Er der et forklaringsproblem? fortsættes næste side 8 HUSK!!! BEBOERANNONCER ER GRATIS

9 Den 23. oktober indsatte jeg grundejerforeningens kontingentbeløb på en selvstændig bankkonto, som vil blive frigivet ved modtagelse af en tro og love erklæring om renholdelse af Bøndermosestien. På Aagesdal Grundejerforenings hjemmeside under meddelelser kan man bl.a. læse følgende fra referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2010: Et medlem ønsker ikke at betale sit pligtige kontingent. Kassereren overdrager sagen til advokat. Medlemmet er deslige uenig i bestyrelsens vurdering af at følge vejmyndighedens bestemmelser i forhold til renholdelse af Bøndermosestien. Bestyrelsen besluttede at bede en advokat vurdere sagen. Til orientering: 1. Den 23. oktober 2010 har jeg meddelt bestyrelsen, at kontingentet er indsat på en selvstændig bankkonto. 2. Vejmyndigheden har ingen bemyndigelse på den private Bøndermosesti. Er sagen sendt til advokat under falske forudsætninger? Konklusion: Hans Christensen har bevist, at han ikke har evnen og viljen til at efterleve den tinglyste servitut, som han er sat til at administrere. Forslag til generalforsamlingen Det pålægges Hans Christensen at efterleve den fulde tinglyste servitut på Bøndermosestien, Nægter han at følge dette pålæg, indstævnes han for byretten. 2. Forkastes forslaget på generalforsamlingen, vil jeg efter bedst evne føre stævningssagen i byretten og efterfølgende kræve retsomkostningerne af Grundejerforeningen. Efter at have læst brevet fra Ole Ramsnæs, hvori Hans Christensen, Formand for Grundejerforeningen Aagesdal, bliver nævnt, for at sige det mildt, fandt jeg det naturligt, at Hans Christensen fik mulighed for en replik. Det tilbud har Hans benyttet sig af, og replikken står at læse på næste side. Med venlig hilsen Erik Hagen (Redaktør) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. MARTS 9

10 Vedrørende læserbrev om renholdelse af Bøndermosestien I Grundejerforeningen Aagesdal er der tradition for, at foreningen selv ordner evt. interne meningsforskelle og tvistigheder. Forslaget til behandling på vores generalforsamling 2011 bliver således behandlet på generalforsamlingen Men til beroligelse for Egebjerg Bladets læsere og især for brugerne af stien, der går mellem Bøndermosevej og Aagesdalsvej, kan jeg oplyse, at stien fortsat er farbar og velholdt, og det vil grundejerforeningen foranledige, at den fortsat vil være. Der er tale om en grøn sti, som er offentligt tilgængelig, det er en gangsti, og den benyttes mest af vore naboer uden for Aagesdal (især af hundeluftere!). Stien ejes af Grundejerforeningen Aagesdal, som dermed er påtaleberettiget og foranlediger, at stien bliver vedligeholdt og renholdt. Det er korrekt, at vores medlem nr. 59 ikke har betalt sit kontingent for 2010, og at bestyrelsen derfor efter adskillige rykkere desværre har måttet overdrage inkassosagen til en advokat. Det er også korrekt, at medlem nr. 59 ikke har ønsket at bidrage til renholdelse af stien, men det er der i øvrigt ikke noget nyt i. Bestyrelsen har udvist et stort hensyn til medlem nr. 59 i sagens anledning. Men vi skylder naturligvis et endnu større hensyn til de øvrige 12 medlemmer (ud af i alt 117 medlemmer), hvis parceller støder op til stien og som samvittighedsfuldt bidrager til den løbende renholdelse af den 260 m lange sti. Stien har især de senere år fremstået særdeles velplejet. Vi ser dog meget gerne, at alle hundeejere medtager hundenes efterladenskaber til egen skraldespand Tak! Til sidst yderligere et PS: Der er i vinterens løb fjernet et stort, tungt og dyrt indkørselsforbudsskilt (stor rød cirkel med tværgående hvid bjælke) fra stiens østlige ende/ved Aagesdalsvej vi er meget interesseret, hvis læsere af Egebjerg Bladet kender til skiltets opholdssted Tak!. Med venlig hilsen Hans Christensen. LIDEN SOL Liden sol i disse uger. Februar har gjort os mindre. Sne som tynger. Is som knuger. Vi kan ingenting forhindre. Vi kan heller ikke bede om at måtte blive større. Stær og mus og vinterhvede må på vore vegne spørge. Men måske april vil hente vore hjertebål tilbage. Sammen vil vi tålsomt vente, liden sol i disse dage. Frank Jæger 10 HUSK!!! BEBOERANNONCER ER GRATIS

11 Stillingsannonce Egebjerg Fælleshus søger hermed 2 personer til bestyrelsen. Der er ikke tale om rengøring eller håndværkerarbejde, men det gør ikke noget, at du er lidt fiks på fingrene. Lidt kvindeligt islæt er heller ikke at foragte, men absolut ingen betingelse. Ud over deltagelse i bestyrelsesmøderne skal du sammen med den øvrige bestyrelse også indgå i en turnusordning med udlejningsvagter ca. hver 5. uge. Vi skiftes nemlig til at være til disposition om torsdagen mellem til registrering af nye lejemål samt til at modtage/checke lokalerne efter de private lejemål. Disse udlejningsvagter afregnes med et mindre beløb/gebyr pr. vagt. Du skal være med til at bestemme lokalernes indretning og vedligeholdelse samt inventarets standard, da vi gerne skulle fortsætte med at have et pænt fælleshus til brug for diverse foreninger og til privat udlejning. Tillægsgevinst: Garanti for socialt samvær med en masse hyggelige mennesker både i og uden for bestyrelsen samt deltagelse i en årlig bestyrelsesfest med påhæng, hvor vi giver den hele armen. Hvis du synes, det er noget for dig, eller helt uforpligtende vil høre nærmere, så kontakt formand Jan på tlf , mobil eller på mail Det haster meget, da vi har generalforsamling den 24. februar, hvor bestyrelsen skal vælges for en 1-årig periode. P.b.v. Jan Tegner Grundejerforeningen Egebjerglund Syd holder generalforsamling torsdag den 24. marts 2011 kl. 20:00. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Medlemmerne vil modtage skriftlig indbydelse, der sammen med øvrigt materiale vil kunne ses på efterhånden som det foreligger. Har du ikke modtaget din indbydelse i løbet af den første uge af marts, så skriv til eller ring til Bestyrelsen arbejder fortsat på at forbedre snerydningsordningen. Vi er i færd med at udarbejde et forslagskatalog med tre forskellige ordninger med tilhørende økonomiske konsekvenser: 1 ) Som nu, men med klart bedre materiel inkl. saltspreder, der fungerer. 2) Som 1, men med en saltspreder, der erstattes af en spreder, der arbejder med saltvand eller en plante- og hundevenlig opløsning. 3) En aftale med en professionel entreprenør. Forhåbentlig når vi det i løbet af februar, så vi kan dele det ud med materialet til Generalforsamlingen. Bestyrelsen HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. MARTS 11

12 Egebjerg februar 2011 Kommentar til Engang rendte der grise rundt i området. Ja, det gjorde der! Dog var de for det meste inde i svinestien. Men det var dejlige grise, som indimellem blev fodret med bagerens gamle wienerbrød. (Inden vi blev økologiske). Ungerne elskede dem! Og ja, vi lugtede!! Der kom fluer! Så det var faktisk godt at flytte til Rosendal, hvor der var bedre plads, både til dyr og børn. Men som nogle ikke ved, blev der, da det blev bekendtgjort, at vi skulle flytte, lavet en under- skriftindsamling, som gik ud på, at man ønskede, at Byggeren skulle blive. Syntes lige, at der skulle billeder af grise til at understøtte Lis Folkes dejlige billede, som får erindringerne frem. Hilsen fra den gamle pædagog. Bodil Ringsmose 12 HUSK!!! BEBOERANNONCER ER GRATIS

Januar. Nr.1 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7

Januar. Nr.1 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7 Egebjerg januar 2012 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE SE SIDE 8 LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7 Januar Nr.1 FA LÆ STEL PÅ S OM AVN

Læs mere

HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3

HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3 På siderne 6-7 kan du læse om og se billeder fra Egebjergklubbens Julehygge HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3 FASTELAVN SE SIDE 5 Husk Egebjergklubbens og Egebjerg Fælleshus generalforsamlinger

Læs mere

EGEBJERGBLADET I FARVER

EGEBJERGBLADET I FARVER Læs inde i bladet bl.a. om 2 fastelavnsfester i Egebjerg, om boligmarkedet i vort område netop nu, om reglerne for leje af Fælleshusets lokaler - og om grundejerforeningernes snerydningsordning. Besøg

Læs mere

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 Maj 16. GF Egebjerghuse 30. GF Pilehøj Juni 3. Blomstervennerne 4. Seniorklubben 9. Gourmetklubben 23. Skt. Hans i Fælleshuset Juli 2.

Læs mere

Egebjerg april 2012 3 E I S N M BØ R LÆS O

Egebjerg april 2012 3 E I S N M BØ R LÆS O LÆS O SF E N E N M BØ R 3 E D I S EST April 17. GF Pilehøj - 19. GF Skovbo - 23. GF Tranemosen - 27. Billardklubben - 30. Gourmetklubben Maj 1. seniorklubben - 7. Blomstervennerne - 13. Børnenes fest -

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Egebjerg nov. dec. 2013. JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5.

Egebjerg nov. dec. 2013. JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. Egebjerg nov. dec. 2013 JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DECEMBER Egebjerg nov. dec. 2013 BEBOERANNONCE Nov. 23./24. Blomstervennernes

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

EgebjergBLADET. Gå ikke glip af vores traditionelle Midsommerfest - Køb billetter nu

EgebjergBLADET. Gå ikke glip af vores traditionelle Midsommerfest - Køb billetter nu EgebjergBLADET Nr. 6, juni 2015, 47. årgang Gå ikke glip af vores traditionelle Midsommerfest - Køb billetter nu Prøv nogle af de mange friluftsaktiviteter for voksne og børn i Pæremose Havn Vær med til

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 4 Januar 2014 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere