Alzheimerforeningen rykker ud til de unge. Indhold MAGASINET. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Februar Demenscafé på brugernes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alzheimerforeningen rykker ud til de unge. Indhold MAGASINET. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Februar 2006. Demenscafé på brugernes"

Transkript

1 Indhold Demenscafé på brugernes præmisser Eksperten skriver om selvbestemmelsesretten DemensDagene 2006 MAGASINET 16. årgang no.1 Februar 2006 Alzheimerforeningen rykker ud til de unge Om Alzheimers og andre demenssygdomme 1

2 MAGASINET Udgives af Alzheimerforeningen Sankt Lukas Vej Hellerup Giro: (Reg.nr. 9570) Tlf: Fax: Alzheimerforeningens formål er at virke for bekæmpelse af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, samt for bedring af vilkårene for demente og pårørende. Du kan støtte foreningen på giro eller ved MAGASINET at blive medlem af foreningen på tlf Alzheimerforeningen er under protektion af hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Ansvarshavende redaktør Landsformand Aase Stær Redaktion Gitte Bisse Bertelsen, journalist (dj) ADventure Design og produktion ADventure indold Indhold Leder af landsformand Aase Stær 3 Markeringer og nytænkning i 100 året for kendskabet til Alzheimers sygdom Tema nytænkning og udvikling: Når mormor bliver en anden 4 Om børn og unge som pårørende til demente, af Gitte Bisse Bertelsen Tak for bidrag i Snart tid for DemensDagene Tema nytænkning og udvikling: Her er alt muligt 8 af Gitte Bisse Bertelsen 100 året, støtteforestilling 11 Med focus på alvor og glæde, Nørrebros Teater Kort Nyt/Opslagstavlen Selvbestemmelsesret stedfortrædende beslutninger 14 Eksperten skriver, socialrådgiver Ellen Thuesen Landet rundt Aktivitetskalender 18 Lokalforeningernes arrangementer Adresseliste 23 for hovedbestyrelsen og lokalforeningerne Tryk PE-Offset Oplag: ISSN: Magasinet Demens udkommer fire gange årligt. Næste gang: 1. maj Deadline for materiale: 3. april Indlæg til arrangementer i lokalforeningerne bedes sendt til: Alzheimerforeningen att. Karin Rosenquist HUSK at oplyse adresseændring på tel SEKRETARIATET Merete Jensen Cand. jur. sekretariatsleder Viera Knipschildt Bogholder Lotti Larsen Socialrådgiver - Demenslinien Karin Rosenquist Kontorfuldmægtig

3 LEDER leder Markeringer og nytænkning i 100 året for kendskabet til Alzheimers Sygdom Vi har nu nået 100 året for Alois Alzheimers første beskrivelse af den demenssygdom, der efterfølgende har fået hans navn og der er desværre stadig ingen forebyggelse eller kur, der kan hindre en demenssygdom i at skride frem! Derfor er foreningens arbejde mere vigtigt end nogensinde, og det er oplagt at bruge 100 året såvel som alle andre anledninger til at få sat demens øverst på dagsordenen i befolkningen, i sundhedsvæsenet og hos de politiske beslutningstagere! Det ser jeg som Alzheimerforeningens allervæsentligste opgave. Jeg mener, at vi for 2006 skal have som målsætning, at alle i Danmark kender og forstår omstændighederne ved en demenssygdom, at alle demente får tilbudt udredning og relevant behandling, og at vi opnår en fælles forståelse af, at demente er ligeværdige og fuldgyldige borgere i alle sammenhænge i vores samfund. Og så er et 100 års jubilæum da også en lejlighed, hvor det er oplagt at tænke på fornyelse. Vi er trods alt nået så langt, at demens diagnosticeres tidligere i dag og dermed så tidligt, at den demente selv kan være med til at forholde sig til sygdomsforløbet. Det stiller krav om nytænkning i forhold til inddragelsen af demente i foreningens arbejde; i tilrettelæggelsen af støttetilbud og i forhold til at få etableret en værdig og respektfuld omgangsform mellem den, der skal have hjælp og den, der hjælper! Vi skal måske også til at se på dementes og deres pårørendes vilkår med andre øjne, så muligheder og alternativer trækkes frem, mens de mere forstemmende og passiviserende aspekter ved et svært sygdomsforløb træder lidt i baggrunden. Indtil vi får bekæmpet sygdommen, vil det være en både hensigtsmæssig og nødvendig støtte for demente og deres pårørende at få omverdenens opbakning til at indrette en hverdag, som fungerer med glæder og sorger, oplevelser og sejre sammen med familie og venner. Alzheimerforeningens aktiviteter må gerne signalere, at livet godt kan leves og ind imellem kan leves godt - på trods af svær sygdom. For at markere 100 året planlægger foreningen, med velkommen støtte fra frivillige, en støtteforestilling på Nørrebros Teater, som har fået arbejdstitlen Fokus på demens: Alvor og glæde - humor og åbenhed. Forestillingen finder sted i tilknytning til DemensDagene, og vi har derfor allerede sendt en løbeseddel ud sammen med HS:Hukommelsesklinikkens program for Demensdagene. Når programmet ligger fast, vil det blive annonceret på vores hjemmeside og via lokalforeningerne men mærk jer allerede nu datoen den 7. maj 2006 (se annoncen andet steds i bladet). Jeg ønsker alle et Godt Nyt år med enhed og vækst i foreningen; spændende aktiviteter, der giver opmærksomhed og forståelse for demens og mange nye aktører i foreningsarbejdet. Vi byder meget gerne velkommen til flere frivillige. Jo flere vi er jo bedre kan vi løfte demensarbejdet. Aase Stær Landsformand Alzheimerforeningen 3

4 TEMA: NYTÆNKNING OG UDVIKLING Når 4 Masser af børn og unge er pårørende til mennesker med demens, men gruppen overses, når det gælder information om sygdommene. Som en start rykkede Alzheimerforeningen ud til eleverne på Niels Steensens Gymnasium i København. Foto: Gitte Bisse Bertelsen Af Gitte Bisse Bertelsen 13 ud af de i alt cirka 50 fremmødte elever sidder med hånden i vejret for at markere, at nogen tæt på dem selv lever med en demenssygdom. Vi er i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium, hvor eleverne er inviteret til et par timer i samvær med Alzheimerforeningen. Arrangementet er kommet i stand efter aftale med skolens ledelse, som er glade for samarbejdet, fordi de kan slå to fluer med Eleverne på Niels Steensens Gymnasium blev modtaget med valnødder for at sætte dem på sporet af dagens emne. et smæk. Eleverne får indsigt i nogle af de mest udbredte hjernesygdomme og samtidig kendskab til mulighederne for at gøre noget for andre gennem frivilligt foreningsarbejde. Ideen til arrangementet har været undervejs i et stykke tid og er født af projektleder Ane Eckermann fra HS: Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og psykolog Karen Skjøtt, der begge er med i Alzheimerforeningens hovedbestyrelse, og faktisk er det anden gang arrangementet bliver afprøvet. Første gang var med stor succes på Nærum Gymnasium, men i dag gælder det altså Niels Steensens Gymnasium, hvor Karen Skjøtt, fra Alzheimerforeningens lokalforening i Frederiksborg Amt netop har indledt dagens to timer lange program. I sit indlæg fortæller hun bl.a. om de optil danskere, der lever med en demenssygdom, og om Alzheimerforeningens ca medlemmer, der har brug for endnu flere medlemmer til at kæmpe for bedre vilkår for demente og deres pårørende. Det var i den forbindelse, at Karen Skjøtt spurgte blandt tilhørerne, hvor mange der havde et nært kendskab til en person med en demenssygdom. Og statistikken viste sig at passe meget godt blandt forsamlingen. Tretten ud af halvtreds kendte en person med demens og stort set ingen kendte til Alzheimerforeningen. Hjernen, en supercomputer Efter Karen Skjøtts indledning bliver ordet bliver givet videre til overlæge og speciallæge i neurologi Steen Hasselbalch fra HS:Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Han tager de unge tilhørere med på en rejse ind i den menneskelige hjerne og sammenligner den med en supercomputer. Selvom der stadig er meget, vi forskningsmæssigt ikke ved om dette ufattelige organ, er der dog en del af de menneskelige funktioner som for

5 mormor bliver en anden frontallapper, proteiner ligesom de fleste formentlig også kan svare på, hvem Alois Alzheimer var. Stephanies personlige beretning gav anledning til mange spørgsmål længst er lokaliseret i hjernen. Vi ved også, at det er vores nerveceller, der nedbrydes i hjernen, når vi rammes af en demenssygdom. Dermed slettes tidligere indlærte funktioner fra vores menneskelige harddisk, og vi glemmer ganske enkelt, hvordan helt basale ting skal gøres, fortæller Steen Hasselbalch. Der lyttes intenst fra stolesæderne og undervejs stoppes Steen Hasselbalch af elever, som vil vide, om der er grænser for, hvad mennesker kan lære, og om man kan aflæse menneskets forskellige intelligenser i hjernen. Selvom spørgsmålene er lidt udenfor emnet, går Steen Hasselbalch alligevel i dialog med de nysgerrige elever. Efter en god times inspirerende foredrag virker eleverne fortrolige med ord som nerveceller, pande- og Stephanies mormor Efter en velfortjent pause trisser eleverne tilbage til deres stolesæder. Det er blevet tid til dagens bidrag fra 19-årige Stephanie, hvis mormor er syg af den særlige demenssygdom, Lewy Body Demens. Siden Stephanie var lille har hun boet alene med sin mor, og da moren arbejdede som stewardesse, fungerede mormor nærmest som en ekstra forælder for Stephanie. De to havde et særligt tæt forhold, hvor mormor var den voksne, der tog sig af Stephanie, men da mormor pludselig blev syg, blev rollerne byttet om. Der var mange ting, hun ikke længere kunne finde ud af, og sygdommen fik hende til at se syner og opleve meget underlige ting. I lang tid var hun f.eks. overbevist om, at der boede en lille pige hos hende, og i en periode skulle hun altid klæde sig flot og se ekstra lækker ud, fordi hun mente, at der kom en smuk cowboyfyr hjem og besøgte hende, fortæller Stephanie, der har måttet se i øjnene, at den mormor der var engang ikke længere eksisterer. Nogle gange har jeg følt mig svigtet af min mormor, selvom det selvfølgelig er lidt strengt at sige, men jeg har hende jo ikke længere, som før. Jeg kan ikke tale med hende, og det er et stort tab, forklarer Stephanie ud i salen. Indimellem har Stephanie også følt 5

6 TEMA: NYTÆNKNING OG UDVIKLING sig såret over andre menneskers mangel på forståelse og tålmodighed overfor hendes mormor, f.eks. hvis de er ude at handle sammen. Du kan selv gøre noget Stephanies personlige beretning berører tydeligt tilhørerne og afføder respektfulde klapsalver og en del spørgsmål. Bl.a. om en demenssygdom kan gå væk, og hvornår man skal reagere, hvis man har mistanke om, at en pårørende er syg? Til det sidste svarede Steen Hasselbalch, at man skal være opmærksom, hvis der er problemer i dagligdagen og ellers bruge sin sunde fornuft. Det er blevet langt over frokosttid, og eleverne er så småt begyndt at rykke utålmodigt rundt på stolene. Som en afslutning på dagens arrangement, fortæller Ane Eckermann fra Alzheimerforeningen om de forskellige muligheder, der er for at blive frivillig i foreningen, og eleverne kan tilmelde sig bestemte dage, hvor de kan hjælpe med at gå ud og lave pr for foreningen. Det er der flere, som gør, før Englesalen langsomt tømmes for elever. Holdet bag dagens program fra venstre Steen Hasselbach, Karen Skjøtt, Stephanie Bache og Ane Eckermann. Pilotprojekt Arrangementerne på Nærum- og Niels Steensens Gymnasium er første forsøg med at komme i direkte kontakt med børn og unge. Efter møderne meldte mange af eleverne sig som frivillige for Alzheimerforeningen. Både ledelsen og eleverne på gymnasierne har vist stor glæde og interesse for samarbejdet og ønsker at gentage arrangementet i næste skoleår. Gør-det-selv i lokalforeningerne. I løbet af foråret udarbejdes materiale der giver vejledning i, hvordan et lignende arrangement kan stables på benene. Materialet bliver lagt på hjemmesiden til fri download. Der findes allerede en helt ny folder henvendt til børn- og ungdomsgruppen, den kan bestilles hos foreningen og har titlen Forstå demens. For yderligere information vedr. arrangementerne kontakt Ane Eckermann tlf eller Karen Skjøtt tlf Stor tak for alle bidrag i 2005 Hjertelig tak til alle privatpersoner, fonde og puljer som har bidraget til Alzheimerforeningens arbejde i Foreningen er helt afhængig af private støttebeløb, som sammen med de offentlige puljebidrag gør det muligt at gennemføre de løbende aktiviteter og særlige arrangementer med oplysning om demens og rådgivning og støtte til demente og deres pårørende. Derudover er bidragene til Alzheimerforskningsfonden af væsentlig betydning for foreningens målsætning om bekæmpelse af Alzheimers og andre demenssygdomme. Foreningen er taknemmelig for særlige bidrag fra Socialministeriets uddannelsespulje og frivilligpuljen til vores kursusaktivitet, og vi er ikke mindst glade for et flot tilskud af den særlige ældrepulje til kvalificering og udvikling af vores rådgivning på Demenslinien, som vi håber, der vil blive fulgt op på. Desuden takker foreningen for årets tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af Tips- og Lottomidlernes driftspulje og aktivitetspulje, som sikrer en vis kontinuitet i de tilbud, vi har til mennesker med demens og deres pårørende. En særlig tak til følgende private fonde og virksomheder der har bidraget til foreningen i 2005: Overlæge Kjeld Andersen og hustru født Kielbergs Legat Dir. Otto E. Andersen og Sigrid Andersens Legat Speditør Andresens Mindefond Dir. J P Lund og hustru Vilhelmine Bugges Legat Carl F. Carlsons Legat Osvald Christensens Mindefond Aase & Ejnar Danielsens Fond Daniscos Fond Danske Banks Fond DLH Fonden Familiefonden af den 1. oktober 1975 Fonden af 29. december 1967 Johannes Fogs Fond Torben og Alice Frimodts Fond Frimodt-Heineke Fonden Chr. P. Hansen og hustrus Fond Enid Ingemanns Fond Jubilæumsfonden for Grundfos Holger Larsens Enkes Mindefond Lemvigh-Müller Fonden Tage Lund-Larsens Fond Grosserer A. V. Lykfeldt og hustrus Legat P. A. Messerschmidt og hustrus Fond Hede Nielsens Familiefond Oticonfonden Frants Richters Fond Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond Simon Spies Fonden Ekspeditionssekretær, cand. jur Torkil Steenbecks Legat Pfizer Danmark Medarbejderne ved H. Lundbeck A/S samt Lundbeck Pharma og Lundbeck Institute

7 Snart tid for DemensDagene DemensDagene er blevet en fast tilbagevendende begivenhed, som årligt samler mere end 1000 deltagere. Årets tema er tidlig opsporing og målrettet indsats, men programmet er som altid bredt. Stedet er igen Bella Center i København, og datoerne er den 8. og 9. maj. Af Jette Stokholm, neuropsykolog, H:S Hukommelsesklinikken Ønsket om at opspore demens i sygdommens tidligste faser er blevet centralt i takt med, at viden om demenssygdomme og behandlingsmuligheder er øget. De praktiserende læger, hjemmeplejen og hospitalsafdelingerne har en vigtig rolle i den tidlige opsporing, og mange kommuner har forstærket indsatsen på dette felt, bl.a. i form af forebyggende hjemmebesøg. Overvejelser om betydningen af tiltagene og erfaringer fra konkrete projekter er emnet for det fællessymposium, der indleder DemensDagene mandag den 8. maj. Et andet udgangspunkt for DemenesDagene bliver at få fokus på det faktum, at mennesker med demens er en meget blandet gruppe, og det derfor er vigtigt, at behandlings- og aktivitetstilbud målrettes og tilpasses brugerne. Nogle af de grupper, der vil være i fokus på DemensDagene er: Yngre demente, svært demente, demente med anden etnisk baggrund, udviklingshæmmede med demens samt demente med frontal adfærd. Snapshot fra programmet Bilkørsel og demens Hvad og hvem afgør, hvornår en person med demenssygdom skal aflevere kørekortet, og hvordan håndteres denne situation bedst muligt? Emnet bliver diskuteret af en speciallæge i neurologi, en almen praktiserende læge, en distriktssygeplejerske, en bilinspektør, en politimester og en konsulent fra Sundhedsstyrelsen. Kommunernes rolle inden for demensområdet To symposier er specielt tilrettelagt med tanke på medarbejdere og ledere fra det kommunale myndighedsniveau. I det ene ser man på hvilke konsekvenser, kommunalreformen har på samarbejdsmodellerne inden for demensområdet. I det andet sættes fokus på, hvordan man i kommunerne sikrer, at der fastsættes et klart serviceniveau og praktiseres en god sagsbehandling, Case-orienteret workshop Et symposium er organiseret som en slags workshop, hvor et fagligt bredt panel vil diskutere forståelse og håndtering af problemstillinger, som forud for konferencen er indsendt af deltagerne. Foredrag og postere fra deltagerne Mange steder i landet foregår spændende ting inden for demensområdet. For at give mulighed for at opleve resultater og erfaringer fra disse projekter, har vi atter i år en række frie foredrag og mulighed for at præsentere egne projekter i 2006 form af postere. I forbindelse med tilmeldingen til DemensDagene kan deltagerne indsende et resume af det projekt, de ønsker at præsentere. Udfra de indkomne forslag vælges projekter til hhv. foredrag og postere. Årets gæst udefra I år er forfatter Tor Nørretranders inviteret til at tale om, hvad der driver mennesker til at udforske verden og hinanden foredraget holdes under overskriften, Vores fælles hukommelse. Demens og identitet Ergoterapeut Mette Søndergaard, der har skrevet bogen Demens og aktiviteter i livshistorisk perspektiv, vil afslutte DemensDagene med et fælles foredrag om, hvordan hverdagslivets aktiviteter og gøremål har afgørende betydning for menneskers oplevelse af identitet og meningsfuldhed - og hvorfor det er af afgørende betydning for den dementes opretholdelse af sin identitet, at personalet har kendskab til det enkelte menneskes livshistorie. Program, tilmelding og yderligere oplysninger: og hos ICS, Tlf.:

8 TEMA: NYTÆNKNING OG UDVIKLING Her er alt muligt 8 I demenscafeen i Århus er der skabt et varmt miljø for yngre mennesker med demens og deres pårørende. Her er masser af aktiviteter og samvær, og man tager udgangspunkt i brugernes personlighed, hvad de kan, og hvilken hjælp de eventuelt behøver. Diagnoser og sygdomssnak bruges der ikke megen tid på. Af Gitte Bisse Bertelsen Der tankes op ved det fælles morgenbord med snak og hjemmelavede boller, før Rikke, Helge og Tom går ned i undervisningslokalet i kælderen, hvor de næste par timer skal bruges til at træne bogstaver og tal. Helge og Tom har begge fået alvorligt besvær med at læse og regne på grund af deres demenssygdom, og derfor træner de flere gange ugentligt i et forsøg på at fastholde og vedligeholde færdighederne. Træningen foregår sammen med Rikke, der er uddannet tresproglig korrespondent og en af de frivillige medarbejdere i cafeen. Stedet ligger i nyindrettede lokaler på Marselisborg Centret og har eksisteret siden slutningen af Århus Kommune betaler tre lønninger og driftsudgifter til faste aktiviteter, men penge til særlige udviklingsprojekter finansieres gennem fonde, offentlige puljer og sponsorer. Cafeen har også formået at tiltrække mange frivillige medarbejdere, som støttes og vejledes af de faste. Alle der bruger cafeen kommer af lyst og er hverken henvist eller visiteret af kommunen eller amtet. Derfor er der heller ingen registrering, og Tal- og ordtræningen hjælper Helge og Tom med at vedligeholde deres færdigheder medarbejderne har kun den indsigt i brugernes sygdom, som de demente eller deres pårørende ønsker at give. Vi lægger vægt på at være et åbent fristed, hvor man kan være fuldstændig anonym, hvis man ønsker det, siger Hanna Fruhstück, som er daglig leder af cafeen. Hun har en bred og mangeårig baggrund indenfor området og var tidligere ansat som demenskoordinator i Århus Kommune. MAGASINET DEMENS NR. 1, 2006 ALZHEIMERFORENINGEN

9 Foto: Poul Rasmussen Cafeen lægger også vægt på ganske almindeligt samvær Fokus på det positive Udover at være et attraktivt sted for cafeens brugere og deres pårørende ønsker Hanna Fruhstück også, at cafeen kan være et kreativt udviklingsmiljø, som kan komme med bud på nye metoder og anskuelser indenfor demensområdet. Vi har i lang tid været meget vant til at fokusere på sygdommen og de dementes fejl og mangler, men her i cafeen retter vi blikket mod sundhedsfremme og på, hvad der kan lade sig gøre på trods af, at vi har at gøre med mennesker med alvorlig sygdom, siger Hanna Fruhstück. Cafeen søger også at undgå at skabe et skel mellem medarbejdere og brugere. Alle er ligeværdige, men der er selvfølgelig forskel på, hvilke roller man hver især kan have, siger Hanna Fruhstück. Cafeen yder for tiden støtte til 18 familier og antallet af brugere varierer fra dag til dag. Nogle dage kommer der blot to, næste dag 10 og dagen efter igen måske 30. Aktiviteterne spænder vidt og udvides alt efter, hvem der kommer i cafeen, og hvilke nye ideer og initiativer der dukker op. For tiden tilbyder cafeen samtalegruppe for pårørende, billard, foredrag, musik, bogstav- og taltræning, rådgivning og vejledning, gymnastik, vandreture, afspænding, busudflugter, akvarelmaling. Desuden står cafeen også bag projektet Livsbog, der er en måde at fortælle sin livshistorie på og en måde at hjælpe med at støtte og vedligeholde hukommelsen. Projektet får støtte fra Socialministeriet og er lige nu under evaluering. Et aktivt liv trods besværligheder Nede i kælderen hos Helge, Tom og Rikke er dagens træning af ord og bogstaver slut, og det lille hold er gået i gang med et godt gammeldags bankospil for at få styr på tallene. Det kræver indimellem dyb koncentration fra Helge og Toms side at finde de korrekte tal, men der gives god tid, og pladerne fyldes langsomt men sikkert ved fælles hjælp. Før Tom blev syg, arbejdede han som folkeskolelærer og spillede på flere forskellige instrumenter blandt andet klaver og trompet. Helge var skipper på skibet Alvilde, der sejlede med børn og unge, og også han spillede 9

10 musik ligesom Tom. Trods deres sygdom er begge i dag meget aktive i deres liv og insisterer på at holde sig selv i gang trods de besværligheder, de møder undervejs. Helge er f.eks. stadig med i den forening, der driver skibet, og han spiller også stadig på sin mandolin. Tom træner cafeens gymnastikhold om tirsdagen, går vandreture med den lokale afdeling af Dansk Vandrelaug sammen med Rikke og spiller også stadig musik, selvom han nogle gange går i stå midt i et nummer. Tom er den første, der får bankopladen fuld, hvilket udløser den aftalte fælles præmie; et spil billard. På vej ind til billardbordet griner Rikke, da hun fortæller, at ingen af de tre kender reglerne i spillet. Tom og Helge griner også og bekræfter, hvad Rikke siger - faktisk er det første gang nogensinde, at Helge har haft en billardkø i hænderne. Lidt efter er spillet i fuld gang til stor morskab for de ureglementerede spillere. Hannes kalender Efter frokost dukker Hanne op. Sidste år kom hun til cafeen med et helt specifikt ønske om at få hjælp med at huske sine aftaler. For selv om der står i Hannes kalender, at i dag kommer hjemmehjælperen, nytter det ikke meget Hanne husker nemlig ikke længere, hvordan man læser. Flere gange er hun derfor taget hjemmefra, når hjemmehjælperen skulle komme. Hannes veninde prøver at hjælpe hende med at huske, men Hanne vil gerne selv kunne klare sine aftaler og synes også, at det er synd for veninden, at hun skal have besvær med at huske for hende, som Hanne selv udtrykker det. I dag skal hun mødes med Hannah Fruhstück og Janni, en frivillig medarbejder, der til daglig arbejder med mennesker, der er autistiske. Mange af dem har, ligesom Hanne problemer med sproget, og kommunikerer i vid udstrækning via billeder. Hanne har selv en ide om, at hun bedre vil kunne huske sine aftaler, hvis de er angivet med billeder i hendes kalender, og planen er nu at lave en individuel løsning. Sammen prøver Hanne og Janni at finde nogle genkendelige billeder, der f.eks. viser en læge, en vaskemaskine og mere abstrakte begreber som sagsbehandleren og hjemmehjælpen. Senere bliver opgaven sammen at finde et system, der gør det let at placere billederne korrekt i Hannes kalender. Efter en times møde vil Hanne gerne hjem igen, men hun går lettet fra mødet med en udsigt til snart selv at kunne håndtere sine aftaler. Inden hun går, har hun sat dato på et nyt møde med Janni om kalenderen og aftalt, at en fra cafeen ringer dagen før mødet og minder hende om det. Udenfor er mørket ved at falde på, men inde i cafeen lyser stearinlys op på det fælles kaffebord. Der står hjemmelavet æblekage i skålene på bordet og Nicolai, der siden sidst har haft fødselsdag, byder på en lille gewesen, som hans kone Rosa udtrykker det. Lidt senere er det også hende, der sammen med Bente, som er frivillig, fortæller om digteren og forfatteren Halfdan Rasmussen. De læser op af hans tekster og pludselig ruller hukommelsen rundt om bordet, var det ikke også ham med: oppe i gardinerne, hænger appelsinerne, og Ylle Dylle, Dolle tre små lodne trolde?. Imens snakken løber, begynder de første at trække i overtøjet og takker af for i dag. Et par inspirerende bøger at gå videre på: Alzheimer hvordan kan vi hjælpe? En familie lærer at forholde sig opfindsomt til sygdommen Af Rose Götte & Edith Lackmann Borgens Forlag ISBN sider Vejledende pris 149 kr. 10 Kalenderprojekt. Hanne, der sidder imellem Janni (t.v.) og Hannah (t.h.), kom til cafeen for at få hjælp til at huske sine aftaler. Genantænd livsgnisten hos mennesker med demens af Jane Verity Gyldendal Akademisk, 2005 ISBN: Vejledende pris 108 kr. Mere om cafeen:

11 STØTTEFORESTILLING i anledning af 100 året for opdagelsen af Alzheimers sygdom Søndag den 7. maj 2006 kl (dørene åbnes kl ) Nørrebros Teater, Ravnsborggade 3, 2200 København N Alvor og glæde - humor og åbenhed 100 år 100 kr. pr. billet til fremtidens demensarbejde En række optrædende bidrager uden honorar - vi forventer repræsentation fra Kongehuset. For nærmere information eller tlf Desværre ingen mulig adgang for kørestole. 11

12 KORT NYT ANMELDELSE 12 Socialrådgiver og formand for Alzheimerforeningens retsudvalg Ellen Thuesen anbefaler håndbogen til alle, der er i forbindelse med det danske sundhedsvæsen. Patienthåndbog er en lettilgængelig og meget praktisk orienteret håndbog med hovedvægt på borgerens rettigheder i forhold til sundhedsvæsenet. Den dækker alle tænkelige aspekter, der kan opstå i og efter et sygdomsforløb f.eks. regler om frit sygehusvalg, aktindsigt, klagemuligheder, erstatning, habilitet, bisidder/pårørende, stedfortrædende samtykke, medicintilskud, obduktion, befordring, sygeforsikring under rejser og meget mere. Bogen forklarer konkret, hvad man som patient kan gøre i mange svære situationer, hvor man er i kontakt med sundhedsvæsenet. I en række alfabetisk ordnede korte artikler beskrives, i almindeligt sprog, hovedindholdet af lovgivningen og regler, der gælder for forholdet mellem borgere og sundhedsvæsen situationer hvor borgeren typisk har brug for viden. Artiklerne henviser konsekvent til afsnit, hvor temaer er uddybet, til klageregler og lovgrundlag, herunder sundhedsmyndigheders funktion og kompetence. Patienthåndbog Der er desuden oversigt over nyttige www-adresser, gode råd ved hospitalsindlæggelse og til skriftlig kommunikation med sundhedsmyndigheder, konkrete eksempler på, hvad et klagebrev skal indeholde, og hvordan det kan udformes, adresser på amter, sygehuse med oversigt over de højt specialiserede sygehuse og private behandlingsinstitutioner og Loven om patienters retsstilling står aftrykt med et udførligt stikordsregister. Hvad kan man ønske sig mere? Man bliver virkelig taget ved hånden, får både overblik, konkrete handlemuligheder og inspiration til at søge yderligere informationer. Man bliver klædt på til at møde sundhedsvæsenet i allerbredeste forstand. Utroligt hvor megen formidling der er i en så let håndterlig håndbog. Så min bedste anbefaling både til almindelige borgere, til fagpersoner i social- og sundhedssektoren og til aktive i de frivillige organisationer. Patienthåndbog: Lone Sco cozza, professor i folkesundhed og medlem af Patientklagenævnet samt Karsten Skawbo-Jensen, cand. phil og formand for Patientforeningen Danmark 202 sider, 199 kr. Gads forlag. Genudgivet september Firedobling af demens I anledning af 100 året for Alois Alheimers opdagelse af hjernesygdommen har Den Internationale Alzheimerforening, ADI fået udarbejdet en rapport, hvori det anslås at 24.3 millioner mennesker på verdensplan er ramt af demens, med en årlig stigning på 4.6 millioner nye tilfælde. I 2040 vil antallet være steget til 81.1 millioner og udviklingslandene vil være hårdest ramt. Rapporten er omtalt i det velansete tidsskrift The Lancet den 18. dec og bekræfter kun vigtigheden af at fortsætte indsatsen for bedre vilkår og mere information om demente og deres pårørende. Vel mødt - tid for generalforsamlinger Vi minder om, at februar måned er tiden for generalforsamlinger og dermed medlemmernes mulighed for at blive hørt i lokalforeningerne. Længere inde i magasinet finder du kalenderen for lokalforeningernes aktiviteter. Her kan du tjekke, hvor og hvornår der er generalforsamling i din lokale forening. Alzheimerforeningen ser frem til nogle fremadrettede møder og opfordrer alle medlemmer til at deltage aktivt. Nye regler for 115-midler til frivillige organisationer Socialministeriet har udsendt en ny vejledning om kommuner og amters samspil med frivillige sociale organisationer. I et følgebrev har ministeriet informeret om muligheden for at give de frivillige organisationer indflydelse på støttetildelingen, de såkaldte 115 midler. Det vigtigste nye finder du i følgebrevet til vejledningen, som ligger på Socialministeriets hjemmeside dk mere præcist her: nyhedscenter/nyheder/lovstof_vej_samspil_ med _frivillige.html

13 OPSLAGSTAVLEN ANMELDELSE Genantænd livsgnisten hos mennesker med demens Socialrådgiver og rådgiver på Demenslinien Lotti Larsen anmelder her en ny bog af Jane Verity, der handler om at tro på, at mennesker med demens kan alt, indtil det modsatte er bevist. Jane Verity er en kendt foredragsholder, der selv om hun bor og arbejder i Australien, jævnligt kommer til Danmark, hvor hun bidrager med at videregive sine positive tanker og idéer omkring omsorgen og samværet med demente personer. Nogle af disse har Jane Verity beskrevet i denne lille håndbog. Bogen er angiveligt den første i en række af flere bøger, hvilket sikkert vil glæde mange, for hvem Jane Verity er en inspirationskilde. Bogen er opdelt i tre hovedafsnit: Om demens myter om demens og de mest almindelige spørgsmål om demens Hvad kan jeg gøre for personen med demens? Herunder kommunikation Hvad kan jeg gøre for mig selv? Undervejs i bogen fortæller Jane Verity både om sine personlige erfaringer, idet hendes mor var dement, og faglige igennem sit praktiske arbejdsliv. Jane Verity arbejder for at ændre samfundets holdninger til demens og demente personer, idet hun er overbevist om, at det er muligt at genantænde livsgnisten hos den demente og det giver hun i bogen nogle praktiske idéer til. Jane Verity mener blandt andet, at man skal samle på succesoplevelser, stjernestunder - da de giver glæde til både den pårørende og den demente og bidrager til øget livskvalitet. Hun skriver blandt andet: Husk at mennesker med demens kan alt, indtil det modsatte er bevist! Indholdet af ovenstående sætning burde være grundlaget for al omsorg for og samvær med demente mennesker. Bogen er letlæselig og har mange gode tips og idéer til gavn for den demente, hvorfor jeg anbefaler bogen både til pårørende og fagpersoner. Jane Verity Genantænd livsgnisten hos mennesker med demens Munksgaard Danmark 2005 ISBN sider pris: 108,00 kr. Nyt nummer let at huske Vi minder om, at Demenslinien har fået nyt telefonnummer: Gratis kurser Nu har du, som tager på forebyggende hjemmebesøg, mulighed for at deltage i et gratis kursus, der giver en bred indsigt i demens. Styrelsen for Social Service og Danmarks Forvaltningshøjskole står bag tilbudet, der har til formål at give et kompetenceløft til området. Kurset tilbyder bl.a. baggrundsviden om demens, råd om opsporing og indsats, samtalen som instrument til opbygning af tillid, henvisning til rette foranstaltninger. Forløbet består af fire enkelte kursusdage, der holdes over fire uger. Dagene afvikles regionalt i Jylland, Sjælland og på Fyn. Yderligere info: (se under kurser ) eller (se under ældre ). Du kan også kontakte: Lis Rosenmeier tlf eller Henrietta Haukrogh tlf Tilmelding via din kommune. Skal et plejehjem ligne et hjem? Tilbud om foredrag ved historiker Ove Dahl fra Nørrebro Erindringscenter - Dansk Center for Reminiscens Mange ældre med demens kan i dag have svært ved at finde rundt og orientere sig. Hvordan bør et miljø se ud, der er genkendeligt, overskueligt og stimulerende? Disse spørgsmål behandles indgående i Ove Dahls foredrag, hvor der bl.a. gives svar på, hvordan man kan: Skabe en mindre institutionspræget indretning, der tager udgangspunkt i beboernes livshistorie, udvikle aktiviteter, der inspirerer og motiverer demensramte beboere, forebygge uhensigtmæssig adfærd via ændret indretning f.eks. på badeværelser, tilvejebringe en mere personlig indretning og atmosfære på gangog opholdsarealer, skabe muligheder for at inddrage beboere, pårørende samt frivillige i dette arbejde. Foredraget er praktisk orienteret med eksempler fra såvel ind- som udland og bygger på 10 års erfaring med at udvikle aktiviteter og tilbud, der tager udgangspunkt i demensramtes baggrund og livshistorie. Foredraget kan tilrettelægges for både politikere, planlæggere, medarbejdere, pårørende, beboere og andre interesserede. Se referenceliste på Tlf eller Pris efter aftale. 13

14 14 Du kan godt få indflydelse på din fremtid, selv om du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at varetage dine egne forhold. Ellen Thuesen, socialrådgiver Demenssygdomme er oftest fremadskridende. Demente bliver i forløbet inhabile, mister personlig dømmekraft og evnen til at træffe juridiske og personlige valg - den fornuftsbaserede evne til at varetage egne forhold. Dette kan for alle være skræmmende at tænke på, og i særlig grad, hvis man er begyndende dement. Hvordan bliver der truffet beslutninger for os, hvis vi selv kommer i den situation? Og kan vi tage nogle forholdsregler, så vi fortsat har indflydelse, selv om vi måtte blive helt afhængige af andres stedfortrædende beslutninger? Der er visse muligheder for at udstrække selvbestemmelsesretten til tiden efter, at den personlige handleevne er ophørt. Det er lovgivningsmæssigt et princip, at demente skal sikres adgang til at varetage egne forhold så længe de kan, og samtidig skal det sikres, at andre kan varetage deres forhold, når de ikke længere har handleevnen i behold. Offentligt ansatte er forpligtede til at understøtte demente i at udøve deres selvbestemmelsesret så længe, og på de områder, de kan. Overvejelser om generalfuldmagt Vil man sikre sig, hvem der skal træffe stedfortrædende personlige og juridiske beslutninger for en, kan man overveje at udfærdige en generalfuldmagt til en eller flere personer, som man har tillid til. Sådan en fuldmagt skal, for at være gyldig, underskrives på et tidspunkt, hvor den pågældende stadig forstår betydningen heraf. Generalfuldmagter er til gengæld fortsat gyldige, også efter at den pågældende har mistet sin handleevne. Det gode ved generalfuldmagten er, at man selv kan bestemme, hvem der skal beslutte for en, og hvad fuldmagten skal indeholde. Det usikre er, at der ikke er nogen offentlig kontrol med fuldmagter. Men man kan evt. bestemme i en fuldmagt, at der hvert år skal vises regnskab til f.eks. søskende eller andre. Ellen Thusen er medlem af Alzheimerforeningens hovedbestyrelse siden Formand for Alzheimerforeningens retsudvalg og tidligere medlem af Det Etiske Råd. I dette nummer skriver socialrådgiver Ellen Thuesen, om de rettigheder og regler der gælder, når man på grund af sygdom mister den fornuftbaserede evne til at tage hånd om egne forhold som f.eks. bankforretninger og lægebehandling. Selvbestemmelsesret stedfortrædende beslutninger To uvildige vitterlighedsvidner kan skrive under på, at den person, der opretter fuldmagten, forstår betydningen heraf. Men Alzheimerforeningen anbefaler, at man om muligt går til en advokat. En vidnefuldmagt er lige så gyldig, men overbevisningskraften er større, når en advokat har medvirket. Der er eksempler på, at f.eks. banker har afvist vidnefuldmagter. Bankerne har ofte deres egne formularer til bankfuldmagter, hvorfor det kan være nyttigt både at udfærdige en bankfuldmagt og en generalfuldmagt til alt andet, der skal træffes beslutninger om. Jo mere udførlig en fuldmagt er, jo større er chancen for at den bliver forvaltet i overensstemmelse med de ønsker, man har. I nogle, men ikke i alle retskredse, er der endvidere mulighed for at oprette en såkaldt notarfuldmagt på dommerkontoret. Værgemål Har man ikke i tide fået udfærdiget en generalfuldmagt, så er det muligt at få beskikket en værge efter værgemålsloven til personlige og/eller økonomiske anliggender. Betingelsen er, at den demente person er ude af stand til at varetage sine anliggender, og der derfor er behov for værgemål.

15 EKSPERTEN SKRIVER Det er lovligt, når pårørende uformelt varetager dementes økonomiske forhold, hvilket mange ægtefæller jo gør. Men uden formel fuldmagt kan man f.eks. ikke underskrive på dementes vegne. Og så kan værgemål komme på tale. Ansøgning om værgemål indgives til statsamtet, der også vejleder om ansøgningen. Både kommune, pårørende og den demente selv kan indgive ansøgning. Almindeligvis bliver en nær pårørende beskikket som værge, men hvis det er hensigtsmæssigt, kan statsamtet beskikke en af deres egne faste værger. Loven om patienters retsstilling Efter loven om patienters retsstilling 9 kan nærmeste pårørende eller værge indtræde i patientens ret til at give informeret samtykke til behandling, ret til at blive orienteret, få aktindsigt og til at give samtykke til videregivelse af oplysninger, når den demente varigt ikke forstår betydningen af et samtykke. Det er altså en formel rettighed, den nærmeste pårørende herved får. Reglen omfatter undersøgelse og behandling hos alle autoriserede sundhedspersoner, bl.a. læger i sygehus eller i praksis og sygeplejersker uanset ansættelsessted. Nærmeste pårørende vil oftest være ægtefælle eller børn, men kan f.eks. også være en nær ven, som den demente har tillid til og selv anser for den nærmeste. Den pårørende har altså ret til at blive informeret om behandlingsforslag og give stedfortrædende samtykke på den demente patients vegne. Nærmeste pårørende har ret til aktindsigt i journaler. Det gælder også sygeplejekardex på plejehjem. Serviceloven Efter serviceloven er det lidt anderledes. Efter servicelovens 67 a, der omhandler personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne interesser, skal kommunen påse, om der er pårørende eller andre, der varetager den pågældendes interesser. Og kommunen skal være opmærksom på, om der er behov for at få beskikket en værge. Her indtræder den pårørende altså ikke formelt som stedfortrædende beslutningstager, selv om det i praksis ofte fungerer sådan. Men der er eksempel på, at nærmeste pårørende er blevet tilsidesat og måtte søge om at blive værge for at blive formelt bemyndiget til at varetage en dement mors interesser overfor kommunen. Man har altid ret til at have en bisidder med til møder med det offentlige. Efter servicelovens 75 om personlig og praktisk hjælp skal der udarbejdes et skema i samarbejde med ansøgeren med oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen skal omfatte og formålet. Bor den pågældende i plejebolig, så skal skemaet endvidere indeholde oplysninger om den samlede plan for pleje- og omsorgsindsatsen, altså en plejeplan. Denne skal udfyldes i samarbejde med ansøgeren, nærmeste pårørende eller anden nærtstående. Og skemaet skal udleveres til ansøgeren. Endelig er der en ny bestemmelse i servicelovens 67 b om plejetestamenter: Kommunen skal ved tilrettelæggelse af pleje af og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg. Da plejebehovet siden kan være helt anderledes end man selv har tænkt, så kan et plejetestamente kun være vejledende. Men personalet har pligt til om muligt og hensigtsmæssigt at efterkomme beboerens ønsker. Det indebærer dog ikke nogen ressourcemæssig særstilling. Et plejetestamente er uformelt, et personligt dokument, eller måske et lydbånd. Hvis den demente i forløbet udtrykker eller signalerer ændrede ønsker, så er de naturligvis gældende. Økonomisk testamente og livstestamente Alle kan, så længe handleevnen er i behold, oprette et økonomisk/personligt testamente, der er et juridisk bindende dokument. Men når man ikke mere forstår betydningen, kan man hverken oprette eller ændre i et testamente. Det samme gælder for et livstestamente vedrørende livsforlængende behandling i henhold til patientretsstillingsloven. Med større kendskab til mulighederne for at få indflydelse på sin fremtid, vil måske flere, både begyndende demente og raske ældre, tænke i de baner og søge faglig vejledning i Alzheimer ann 11/08/05 10:44 Side 1 forhold til ens situation. Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø, Tlf , fax AUG 05 NEU MAGASINET DEMENS NR. 1, 4, ALZHEIMERFORENINGEN

16 LANDET RUNDT 16 STØTTEGRUPPE Mød andre i samme situation Kunne du tænke dig at deltage i en STØTTEGRUPPE med faglig supervision, eller er dit behov snarere en selvstyrende SELVHJÆLPS- GRUPPE? Alzheimerforeningen kan hjælpe dig med begge dele. Det kan være en lettelse at opdage, at ens reaktion i forbindelse med en demenssygdom er nogenlunde den samme, som andre i den situation føler og tænker. Derfor kan både pårørende og demente have glæde af at tale med andre, der har oplevet det samme. Det er godt at erfare, at man ikke er alene, at ens situation ikke er speciel, og at det man gennemgår også opleves af andre. I visse situationer lytter man med større tillid til én, der kender situationen på egen krop, og man kan fra ligestillede få gode råd til at forstå og håndtere de uundgåelige følger af svær sygdom fra mennesker, der har prøvet det selv. En mangfoldighed af tilbud Det kan altså anbefales, at pårørende - og på tilsvarende måde demente i tidlig fase - finder sammen med andre. Nogle grupper er sammensat ud fra medlemmernes relation til demenssygdommen eller i forhold til alder og livssituation: Det kan være grupper for ægtepar, hvor den ene er berørt af demenssygdom, grupper for yngre demente, for pårørende til yngre demente eller for unge pårørende til demente. Karakteristisk er det, at man netop grupperer sig efter den fælles situation, da teenagebørn oplever demens hos en forælder, der fortsat er forsørger, på en helt anderledes måde, end modne børn til en forælder, der får demens i en høj alder. Der etableres også grupper i relation til særlige demenssygdomme som fx. frontotemporal demens. Hvor og hvordan finder du en pårørendegruppe En del forskellige støttegrupper er etableret i Alzheimerforeningens regi, og hvor foreningen ikke selv har en støttegruppe, kan vores lokalformænd eller kommunens demenskoordinator eller demenskonsulent sikkert henvise til lokale organisationer, som tilbyder støttegrupper. Du kan også forhøre dig i den regionale demensklinik, der foretager udredningen eller ringe til Demenslinien, som ofte kan hjælpe dig videre. Pårørendegruppe - en støttegruppe eller en selvhjælpsgruppe? De pårørendegrupper, der tilbydes i kommunalt regi eller af organisationerne er ofte støttegrupper med supervision altså grupper, som har et struktureret mødeforløb og styres af en professionel, der sørger for, at gruppen fungerer, at alle kommer til orde, og at der bliver samlet op på de problemstillinger, der kommer frem uden psykiske belastninger for deltagerne. Denne gruppeform er i princippet terapeutisk, og må anbefales indtil man er afklaret i forhold til demenssygdom i familien. Et endnu mere struktureret tilbud findes i form af det, vi kalder pårørendeskoler, som tilbyder et forløb over et bestemt antal timer med undervisning om demens. Pårørendeskoler udbydes ofte af udredningsstederne, men også kommuner og organisationer tilbyder af og til undervisning i at leve med en demenssygdom. Hvis du ikke umiddelbart finder ligestillede i dit område, så tilbyder Alzheimerforeningen at hjælpe dig med en sondering, og sekretariatet fører dig gerne ind på en liste over medlemmer, som ønsker kontakt til andre i samme situation. Du kan finde et skema på hjemmesiden, hvor du anfører dit telefon nummer, din adresse og hvilken relation, du har til demenssygdom samt hvilken type støttegruppe du kunne tænke dig at deltage i og sende den til os pr. mail, se under aktiviteter/pårørendegrupper eller ring direkte og bed om optagelse på listen tlf Ud af disse mere strukturerede forsamlinger vokser ofte bekendtskaber, som kan føre til etableringen af selvhjælpsgrupper. Her er det de pårørende selv, der tilrettelægger og gennemfører møderne. Med tiden får samværet ofte mere social end terapeutisk karakter. Alzheimerforeningen er så heldig at have mange engagerede fagpersoner og gamle, forstået som tidligere pårørende til demente, der påtager sig at samle pårørendegrupper til faste møder. Møderne kan have mere eller mindre stram struktur, men det vil kontaktpersonen altid kunne oplyse nærmere om. Det er væsentligt at få afklaret, om den givne pårørendegruppe har en form og et indhold, der svarer til de forventninger, og behov du har, på det aktuelle tidspunkt. Grupper for personer med demens Foreningen vil følge op med tilsvarende indlæg i bladet og på hjemmesiden for personer med demens i tidlig fase. Demente er selvfølgelig allerede nu ligeså velkomne til at ringe om hjælp til at finde andre med interesse i en støttegruppe.

17 December 2005 Dem skulle der være nogle flere af... Jeg vil fortælle om to store ildsjæle i Storstrøms Amt, Kate Kristensen som er formand for Alzheimerforeningen i Storstrøms Amt og Britta Lund, der er demenskoordinator i Langebæk. Disse to dejlige mennesker arrangerede en firedags tur til Marielyst i september måned for fem demensramte og deres pårørende. Det var så dejlige dage med dejlige oplevelser både på stedet og turene, vi var på, så det kan vi leve på i meget TEMADAG i Århus om frontotemporal demens for pårørende Bemærk venligst at datoen er ændret! Hvornår: Søndag den 5. marts 2006 Tid: Kl kl Sted: Hotel Radisson SAS Scandinavia, Århus Undervisere: Rolf Bang Olsen, gerontopsykiater, Middelfart Sygehus Om frontotemporal demens Ingrid Lauridsen Gerontopsykolog v/ Frederiksberg Sundhedscenter De svære følelser Indlæg om Samvær, kommunikation og grænsesætning Tilmelding: Alzheimerforeningen tlf Demenslinien tlf Senest d Pris: Gratis for medlemmer af Alzheimerforeningen 275 kr. for ikke-medlemmer. Der serveres: morgenkaffe, frokostbuffet og kaffe med kage. Kursusansvarlig: lang tid. Alle der var med på turen hyggede sig og havde det rart, det var en velkommen saltvandsindsprøjtning. Det skal lige bemærkes, at de to piger brugte deres sparsomme fritid på at være sammen med os i de dage. Sådanne mennesker skulle der være flere af. Jeg vil ønske for dem, at projektet i Egehuset bliver en stor succes. Knus og stor tak til Kate og Britta fra Lars og Laila Lotti Larsen, Alzheimerforeningen, Demenslinien TEMADAG i København om Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme for pårørende Hvornår: Lørdag den 1. april 2006 Tid: Kl kl Sted: Hotel Scandic, Sydhavnen Undervisere: Rolf Bang Olsen, gerontopsykiater, Middelfart Sygehus Om demens og demenssygdomme Ingrid Lauridsen Gerontopsykolog v/ Frederiksberg Sundhedscenter De svære følelser Lotti Larsen Rådgiver ved Demenslinien, socialrådgiver Dagligdagen med demens Tilmelding: Alzheimerforeningen tlf Demenslinien tlf Senest d Pris: Gratis for medlemmer af Alzheimerforeningen 275 kr. for ikke-medlemmer. Der serveres: morgenkaffe, frokostbuffet og kaffe med kage. Kursusansvarlig: Lotti Larsen, Alzheimerforeningen, Demenslinien 17

18 AKTIVITETSKALENDEREN For mere information om bl.a. støttegrupper se eller ring til lokalformændene, telefonnumre se side 23. Lokalforeningen Bornholm: Tilbud til demensramte: Erindringscenter Bornholm og det åbne museum Toldboden. Erindringskasser og brug af lokaler efter aftale. Naturum, ture i det grønne - i skov og ved strand, tilbudet gælder for den noget ældre generation, både hjemmeboende og plejehjemsbeboere, vi forsøger at have dette tilbud den sidste tirsdag i måneden, det snakker vi om. Matiné Villa Nova: Salonmusik med Palmehavetrioen, arrangør Erindringscenter Bornholm og Villa Nova. Der serveres kaffe og kage, samlet pris for deltagelse kr. 80 Toldbodgade 1 B 3700 Rønne Haslevej 105 Rønne Villa Nova Haslevej 105 Rønne Lokalforeningen Frederiksberg: Netværk for pårørende i Frivillighedscentret Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, opg. G Lokalforeningen Frederiksborg Amt: Demensklubben Sommerfuglen, værested for demente og deres pårørende Lokalet i Vapnagård Hestens Bakke 33 Helsingør Lokalforeningen Fyn: Rådgivnings-og kontaktcentret for demensramte og pårørende: Er du pårørende - har du demens tidligt i sygdomsforløbet - er du fagperson eller andet, kontakt gerne centret Pårørendeskole Rådgivnings- og Kontaktcentret Kallerupvej Odense M Rådgivnings- og Kontaktcentret Kallerupvej Odense M Åbent torsdage kl eller efter aftale med Jens Rehfeld Kofod, Nørregade 35, Rønne tlf , Tirsdag den 28. marts 2006 kl. 14, kaffe og kage kr. 35, tilmelding Jens Rehfeld tlf og Jette Schmidt tlf Søndag den 21. maj 2006 kl. 14, kontakt til Villa Nova, Jette Schmidt tlf , beløb kan indbetales på Danske Bank Tilm. senest 19/5-06 Første onsdag i måneden kl , Kontaktperson: Lilly Wissing tlf Vi mødes hver anden onsdag i de lige uger kl. 14 til ca. 16. Vi hygger os i lokalet eller tager på udflugter, kontaktpersoner: Birgit Schieldrup , Hanne Bayer Åbent mandag til torsdag kl samt efter aftale, tlf. tid: Man. - ons. Kl. 8:30-10 & tor :30, tlf Starter igen 15. marts 2006 Søndagscafé med underholding Rådgivnings- og Kontaktcentret Kallerupvej Odense M 19/2, 5/3, 19/3, 2/4 og 30/4 kl. kl , hør nærmere tlf Har du demens eller er pårørende og har lyst til at synge, så kom og vær medi centrets Heimerkor Rådgivnings- og Kontaktcentret Kallerupvej Odense M Hver torsdag kl. 14: Astrid Hansen, medlem af Alzheimerforeningen på Fyn, fortæller om foreningens arbejde og tilbud. Evt. vil en pårørende fortælle om egne oplevelser med en demensramt Rudkøbing Plejehjem Viebæltet 25 Mandag den 13. februar 2006 kl. 19- ca. 21:30, tilmelding til Ellen Margrethe Hansen tlf

19 Pårørendemøde Mirjam Gade, gerontopsykiatrisk sygeplejerske i Middelfart fortæller om problemer med demens og depression. Kaffe og brød kr. 20 Rådgivnings- og Kontaktcentret Kallerupvej 58, 5320 Odense M Rudkøbing Plejehjem Viebæltet 25 Onsdag den 1. marts 2006 kl :30 Mandag den 13. marts 2006 kl :30, tilmelding til Ellen Margrethe Hansen tlf Alzheimerforeningen afholder foredrag med Christine Swane: Naturens indflydelse på demens Annekset til Dalum Kirke Tirsdag den 14. marts 2006 kl. 19 Generalforsamling i Alzheimerforeningens lokalforening. Heimerkoret optræder Peter Lund-Madsen: Menneskehjernen og fremtiden Psykiatrisk afd., Gerontopsyk. Team, Svendborg Sygehus Valdemarsgade 51 Ørstedspavillionen Havnegade 92, Rudkøbing Tirsdag de 28. marts 2006 kl. 19 Mandag den 24. april 2006 kl. 19, tilmelding til Ellen Margrethe Hansen tlf Lokalforeningen Københavns Amt: Caféaftener for mennesker med demens og pårørende. Der er kage, kaffe og socialt samvær med duoen Confetti. Generalforsamling - efter mødet vil der være foredrag Palmehaven på Herlevgårdcentret Herlevgårdsvej 3, Herlev Plejecenter Lundehaven, Skovlunde Torv 8, 2740 Skovlunde Lokalforeningen Københavns Kommune: Huset: Dag- aktivitetstilbud til hjemmeboende yngre demente Cafémøder for demente, pårørende, venner og interesserede. Hver gang bliver et aktuelt emne taget op efter spisning og samvær. Cafémøde, feb.: Generalfuldmagt - værgemål- testamente. Hvordan kan det bruges for at sikre sig økonomisk og juridisk i den demensramte familie, oplæg v. advokat Jakob Stilling Generalforsamling Pårørende og demente i Københavns Kommune tilbydes personlig eller telefonisk rådgivning og information Huset, Thit Jensensvej København N Østerbrohuset Århusgade 103 København Ø Østerbrohuset Århusgade 103 København Ø Østerbrohuset Århusgade 103, København Ø Foreningens kontor, Huset Thit Jensensvej København N Generel oplysning: Lokalforeningens sekretær Birgitte Klüwer kan kontaktes på tlf eller kontakt lokalformand Mette Klúver på tlf Lokalforeningen Nordjylland: Rådgivning på Frederikshavn Sygehus, der er åbent for alle, som har behov for rådgivning og vejledning. Generalforsamling 1. onsdag i måneden kl. 18:30-20:30, juli lukket, Kontaktperson: Bente Stauning tlf Tirsdag den 28. marts 2006 kl. 19 (generalfors. kl og foredrag kl ) Kontaktperson: Daglig leder Irene Bjerregaard tlf , eller mail: Sidste onsdag i måneden kl Andre planlagte møder: 29/3, 26/4 & 31/5 2006, Emnerne kan ses på under lokalforeninger/kbh. Kommune. Medlemmerne får tilsendt invitation til hvert møde. Onsdag den 22. februar 2006 kl Onsdag den 29. marts 2006 kl inden cafémødet Hver tirsdag kl :30 tlf Barfredsvej i Frederikshavn 1. torsdag i hver måned kl. 18:45-20:30, Kontakt Tove Jensen, Ahornvej 5, Gærum tlf Seniorhuset, Ågade 9000 Aalborg Tirsdag den 14. marts 2006 kl. 19 Lokalforeningen Ribe Amt: Arrangement: Ingen Sted: Tid: Generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægter Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Allé Varde Rådgivning for pårørende og demensramte Plejecentret Mødestedet Nygade 29, 7200 Grindsted Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 19:30 Onsdag den 5. april 2006 kl

20 Lokalforeningen Ringkøbing Amt: Åben café for pårørende Koloritten Nørregade 7 Herning Den anden torsdag i måneden fra kl , kontakt lokalformand Inger Marie Jensen tlf for yderligere information. Café Kilen, nyt tilbud til borgere med hukommelsessvækkelse og deres pårørende samt firvillige og andre interesserede Voldgade 14 a Struer Hver tirsdag og torsdag kl. 13:30-16:30 Pårørendeklubben Forglem mig ej Lille Pugdalvej i Vildbjerg Åben onsdage i lige uger kl. 13:30-16:00, for yderligere information kontakt Elisabeth Sønderby tlf Café for mennesker med mennesker med hukommelsesbesvær og demens- deres pårørende, venner og frivillige Alzheimerforeningen og Ældre Sagen indbyder til foredrag med Thyra Frank (driver plehjemmet Lotte på Frederiksberg): Livsglæde og stjernestunder i alderdommen Generalforsamling Samlingssalen på Rolighedsparken Rolighedsvej 1, Ikast Sandvigvej Herning Herning Frivillighedscenter Fredensgade 14, 7400 Herning Lokalforeningen Roskilde Amt: Foredrag: Demenssygdomme, behandling og livet med demens v. psykiater Niels Bjørndal og demenskoordinator Jette Kallehauge Foredrag: Nyt om jura og den åndelige omsorg ved demens v. advokat Torben Wibe Andersen og præst Bente Chemnitz Generalforsamling i flg. vedtægterne Foredrag: Der kom en rød næse forbi v. demenskoordinator Lene Moseholm Aktivitetscentret Solrød Centret Solrød Nældebjergcentret Rådhusholmen 8 B 2670 Greve Asterscentret Astersvej Roskilde Køge Sygehus, Kantinen Lykkebækvej 4600 Køge Hver onsdag kl , kontaktperson Lena Baungård tlf Tirsdag den 28. marts 2006 kl :30, Pris kr. 50 inkl. kaffe. Tilmelding senest 26/3 til Flemming B. Christiansen eller mobil: Tirsdag den 25. april 2006 kl. 19 Mandag den 27. februar 2006 kl :30, tilmelding Birthe Rasmussen tlf og Lis Romny: Mandag den 3. april 2006 kl. 18:30-21, tilmelding Birthe Rasmussen tlf og Lis Romny: Mandag den 24. april 2006 kl. 19, medlemmer af lokalforeningen skal tilmelde sig til Birthe Rasmussen tlf Tirsdag den 2. maj 2006 kl :30, tilmelding Birthe Rasmussen tlf og Lis Romny: 20 Autocamperen kører igen for medlemmer af støttegruppen og andre interesserede Autocamperens rute og ture aftales med de tilmeldte Lokalforeningen Storstrøm: Lokalforeningen har kontor på Oringe Færgegårdsvej 15 F, dør Vordingborg Generalforsamling, efter generalforsamlingen vil overlæge Birgitte Bo Andersen fra Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet holde foredrag om den nyeste viden og behandling inden for demensområdet Fastelavnsfest NYT VÆRESTED: Lørdagsklubben for yngre demensramte Auditoriet på Seminariet Kuskevej Vordingborg Ældrecentret Vintersbølle Strand, 4760 Vordingborg Daghjemmet Egehuset Banevej 6, 4733 Mern Lokalforeningen Sønderjylland: Foredrag med psykolog Inge Pedersen om sorg og krise Sønderborg og Agerskov Datoer oplyses ved tilmelding til Mona Gravlev tlf Tlf , Onsdag den 1. marts 2006 kl. 18:30, foredrag kl. 19:30. Samtlige medlemmer får tilsendt generalforsamlingens dagsorden Onsdag den 8. marts Samtlige medlemmer får tilsendt en invitation. Anden lørdag i måneden, henvendelse til Kate Kristensen tlf Torsdag den 9. marts & torsdag den 23. marts 2006, nærmere information bliver sendt med post til medlemmerne Generalforsamling Aabenraa Sygehus Onsdag den 29. marts 2006 kl. 19, nærmere information bliver sendt med post til medlemmerne

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen Alzheimers sygdom Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad er demens og Alzheimers sygdom...4. At stille diagnosen...4. At få en diagnose...5

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Fakta om demens...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er demens?...1

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Inspirations- og kursuskatalog

Inspirations- og kursuskatalog Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Velkommen Det er dejligt, at du

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Indhold. 100 året for Alzheimers opdagelse. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 2 16. årgang Maj 2006 Særnummer. Fars sygdom skal ikke være

Indhold. 100 året for Alzheimers opdagelse. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 2 16. årgang Maj 2006 Særnummer. Fars sygdom skal ikke være Indhold Fars sygdom skal ikke være forgæves - interview med Henrik, der vil ud til unge og fortælle om sin fars sygdom - Ferieophold giver ny energi og højt humør Til tops i sagens tjeneste - Sygeplejerske

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Årskursus 2006 At leve med demens og ikke blive glemt For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Mange personer er omkring den demente og ofte er sygdommen, medicinen, fagligheden,

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Værd at vide om Alzheimers demens

Værd at vide om Alzheimers demens Værd at vide om Alzheimers demens Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-41 EXE.1874 Indhold Demens

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Rehabilitering. Resultat og forankring af indsatsen afhænger af, om borgeren

Rehabilitering. Resultat og forankring af indsatsen afhænger af, om borgeren 8 l ergoterapeuten l maj 2005 i sundhed Patienten i centrum. Det plejer at være et plus-ord. Men med tilføjelsen Patienten har ansvar for sin behandling og ret til selvbestemmelse, risikerer tankegangen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

FRONTOTEMPORAL DEMENS

FRONTOTEMPORAL DEMENS FRONTOTEMPORAL DEMENS Denne pjece indeholder information om døve og døvblinde borgere med frontotemporal demens (FTD). Den henvender sig til pårørende, nærmeste omsorgsgivere og andre fagfolk. Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Børnekonferencen 2014

Børnekonferencen 2014 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 119 Offentligt Børnekonferencen 2014 Søren Langager Jill Mehlbye Stine Bosse Benny Andersen Anna Prip Steen Wackerhausen Margrethe Vestager Lisbeth Zornig Andersen

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere