Tema: DKFs årsmøde 2008 Forskning: Bevillinger fra Kiropraktorfonden NIKKB NYT: Lederskifte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: DKFs årsmøde 2008 Forskning: Bevillinger fra Kiropraktorfonden NIKKB NYT: Lederskifte"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: DKFs årsmøde 2008 Forskning: Bevillinger fra Kiropraktorfonden NIKKB NYT: Lederskifte NR KIROPRAKTOREN NR

2 xxx Bestyrelsens leder december 2008 KIROPRAKTORERNE STÅR SAMMEN For første gang i næsten umindelige tider er der af statsministeren i forbindelse med Folketingets åbning talt om truende mørke skyer i horisonten. Selvom det kan være vanskeligt at finde hoved og hale i de forhold, der betinger den økonomiske udvikling, så er det uomtvisteligt, at mange bobler er bristet. Og det er uomtvisteligt, at det vil indvirke på alle samfundsmæssige anliggender. Vi skal ikke være sortseere, men være rustede til at imødegå vanskeligere forhold, end vi har været stillet over for i en årrække. Heldigvis er der intet, der tyder på, at vi ikke skulle kunne klare de udfordringer, der måtte komme. Tværtimod. Dansk Kiropraktor Forenings generalforsamling har netop fundet sted, og efterlader et altoverskyggende indtryk af, at kiropraktorerne står sammen i foreningen. Dansk Kiropraktor Forenings engagerede medlemmer rejser nu og da mange principielle og endda vidtløftige diskussioner. Her var dette års møde ingen undtagelse. Men til alt held rækker disse uenigheder aldrig så langt, at de truer foreningens enhed. På generalforsamlingen var stor opbakning til bestyrelsens holdninger, ligesom der var tilkendegivelser af, at man ønsker at stå sammen og ønsker at finde løsninger på fremtidige og nuværende udfordringer. Og udfordringer er der. Ikke kun eksterne. Internt i vores organisation er der også problemstillinger, vi Der er en direkte sammenhæng mellem Dansk Kiropraktor Forenings styrke og kiropraktorernes position her i landet. skal finde løsninger på. Dansk Kiropraktor Forening er en lille organisation. Det står i grel modsætning til vores ambitionsniveau, som er tårnhøjt. Vi giver os i kast med ethvert anliggende, som vi mener, har betydning for professionen, og heldigvis lykkes det os i mange sammenhænge at gøre vores indflydelse gældende. Denne indflydelse er betinget af den store medlemsopbakning og medlemmernes villighed til at sikre det økonomiske grundlag for foreningen. Der er en direkte sammenhæng mellem Dansk Kiropraktor Forenings styrke og kiropraktorernes position her i landet. Derfor giver det kun god mening at stå sammen, og det er der enighed om blandt medlemmerne. 02 KIROPRAKTOREN NR

3 Indhold 02 Leder: Kiropraktorerne står sammen 04 Tema: DKFs årsmøde 2008 Omkring 250 medlemmer var mødt op til årsmøde på Hotel Hilton den 8. november Tema: Højt deltagerantal gjorde indtryk Benedikte Kiær, 1. næstformand i region Hovedstaden, åbnede årsmødet og slog et slag for, at alle relevante kompetencer i sundhedsvæsenet skal i spil i en tid med mangel på arbejdskraft. 07 Tema: Årsmødets faglige arrangement ved DSKKB Traditionen tro havde DSKKB inviteret foredragsholdere til at dele deres faglige indsigt med foreningens medlemmer i anledning af årsmødet. 08 Tema: Sagt om årsmødet 2008 Interview med den afgående og nytiltrådte KKF-formand i Region Syddanmark om deres oplevelse af årsmødet. 10 Tema: Uddrag fra formandens beretning Fremtidens rekrutteringsudfordringer indledte formanden sin beretning med. Læs resten af beretningen i uddrag 15 NIKKB NYT 20 Psykolognetværk søger mage 22 Fondsuddelinger: kr. til kiropraktisk forskning KORT NYT 26 MARKEDSPLADSEN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv København K Telefon Artikelforslag modtages gerne. Kontakt redaktionen. Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Ole Rasmussen Karina Sol Tanja Skov Carlsen Annoncedeadline KIROPRAKTOREN nr. 1 Udkommer i uge 6. Deadline for annoncer: 9. januar 2009 Tilrettelæggelse og produktion Tuen-media as Forsidefoto: Weiles Fotografi KIROPRAKTOREN NR

4 Tema: årsmøde DKFs ÅRSMØDE 2008 Omkring 250 medlemmer var mødt op til årsmøde på Hotel Hilton i København den 8.november Sammen med en håndfuld gæster overværede de den åbne del af mødet. Efter frokosten blev gæsterne sendt hjem og de timelange medlemsinterne drøftelser blev skudt i gang. Med tilsagn om, at kiropraktorerne medtænkes i Region Hovedstadens sundhedsplaner, åbnede regionsnæstformand Benedikte Kiær årsmødet. Regionens målsætning om sammenhæng i patientforløb skal bl.a. opfyldes ved udbygning af samarbejdet mellem kiropraktorer, læger og andre behandlere, nævnte hun i åbningstalen. Øget opgaveglidning, påpegede hun endvidere, er nødvendigt for at imødegå manglen på kvalificeret arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Et nyt videncenter for rygsygdomme på Glostrup Hospital blev fremhævet som et af regionens konkrete tiltag. Specialepris Efter den traditionsrige optagelse af nye medlemmer var det tid til uddeling af priser. I samarbejde med kiropraktoruddannelsen på SDU har DKF stiftet en specialepris, som blev uddelt for første gang. Professor, kiropraktor Jan Hartvigsen uddelte prisen, som blev givet til kiropraktorerne Mats Peter Johansson og Martin Skogheim Baann Liane for specialet Correlation between cervical posture after whiplash trauma, and the 12 month prognosis. Specialets resultater er et godt afsæt til yderligere forskning indenfor området, fremhævede Jan Hartvigsen ved overrækkelsen. Hæder til Rygcentret i Ringe Kiropraktorprisen 2008 tilfaldt Rygcentret i Ringe, som i mere end 10 år har været et dansk fyrtårn og et internationalt pejlemærke indenfor rygområdet. I sin begrundelse fremhævede bedømmelsesudvalget, at rygcentret har forandret rygbehandlingen i Danmark gennem konstant udvikling og tilpasning uden på noget tidspunkt at sætte treenigheden behandling, undervisning og forskning over styr. Ledende overlæge Claus Manniche modtog prisen på vegne af nuværende og tidligere ledelser og alle ansatte på Rygcentret i Ringe. Rygcentret i Ringe skal lukke med udgangen af året, men genopstår ved Sygehus Lillebælt i en ny og større udgave. Med prisen blev centret ønsket god rygvind på vej mod de nye udfordringer. Hilsen fra NIKKB Sædvanen tro bragte formanden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), Karsten Uno Petersen sin hilsen til årsmødet. Karsten gennemgik årets primære aktiviteter og gjorde bl.a. reklame for NIKKBs nye digitale billedserver, der tilbyder sikker lagring af kiropraktorernes digitale røntgenbilleder. 1. næstformand i Region Hovedstaden Benedikte Kiær åbner DKFs årsmøde Kiropraktorerne Mats Peter Johansson og Martin Skogheim Baann Liane modtog den første DKF-specialepris. Formand for NIKKB, Karsten Uno Petersen, berettede om årets gang på instituttet. Karsten Uno Petersen er også formand for Kiropraktorfonden. 0KIROPRAKTOREN NR

5 Tema: årsmøde Beslutninger Advokat Henrik Oehlenschläger blev, næsten også sædvanen tro, valgt til dirigent og dirigerede straks DKFs formand, Peter Kryger-Baggesen i gang med sin åbne mundtlige beretning, som primært omhandlede gode og mindre gode erfaringer af det omstrukturerede samarbejde med de offentlige sundhedsmyndigheder her godt 2 år efter den omfattende strukturreform. Herefter blev gæsterne sendt hjem og mødet fortsatte for lukkede døre. De interne medlemsdrøftelser blev udramatisk indledt med revisor Bent Kofoeds fremlæggelse af Indtjeningsog omkostningsundersøgelse for 2007, men endte med livlige debatter og 2 skriftlige afstemninger. Formandens lukkede beretning handlede især om de konsekvenser, DKF drager af den retssag, som et medlem rejste mod foreningen for år tilbage, men som nu i år endelig er blevet afgjort. Dommen bestyrker foreningens engagement i at gøre op med uetiske patientmanagement-metoder. Også Dansk Kiropraktor Råds beretning forholdt sig til retssagen. Afgørelsen i den principielle retssag motiverede desuden de væsentligste ændringer i DKFs love og vedtægter, som blev besluttet under næste punkt på dagsordnen. Lovenes medlemsforpligtelser blev eksempelvis præciseret og på visse områder skærpet. Foreningens Kollegiale vedtægter blev afskaffet som begreb og erstattet af Retningslinjer for kiropraktisk virksomhed. I reglerne om Dansk Kiropraktor Råd blev det indskrevet, at rådet skal virke efter almindelige forvaltningsretlige principper. Desuden blev det indført, at alle rådsafgørelser først skal prøves ved en generalforsamling, før afgørelserne kan søges prøvet ved domstolene. Foreningens regnskab og budget affødte enkelte bemærkninger fra medlemmer, men blev godkendt. Bestyrelsens forslag om forhøjelse af kontingentet med 1000 kr. blev vedtaget, dog først efter debat og skriftlig afstemning. Valg Næstformand Joann Lundis samt bestyrelsesmedlemmerne Alice Kongsted og Jacob West var på valg. Kun sidstnævnte modtog genvalg og blev da også genvalgt af forsamlingen, mens Rikke Krüger Jensen og Lone Kousgaard Jørgensen blev valgt som Joann Lundis og Alice Kongsteds afløsere. Med lange bifald og rosende ord fra formanden blev de to afgående bestyrelsesprofiler takket for deres indsats. Blandt bestyrelsens suppleanter var også et par på genvalg. I Dansk Kiropraktor Råd blev alle medlemmer på valg, herunder formand Nis Alnor, genvalgt. En enkelt suppleant blev, efter eget ønske, udskiftet. Forslag til debat 4 forslag var indsendt til generalforsamlingen. Alle affødte heftige og principielle diskussioner, bl.a. omkring varetagelsen af interessekonflikten mellem ansatte og selvstændige. Et forslag om at afskaffe foreningens afholdelse af udgifter til advokatbistand i tvistigheder mellem medlemmer kom til afstemning, men blev ikke vedtaget. Mødet sluttede med en ganske indiskutabel præsentation af næste års årsmødested i Region Syddanmark. Ledende overlæge Claus Manniche modtog Kiropraktorprisen på vegne af nuværende og tidligere ledelser og alle ansatte på Rygcentret i Ringe. DKFs revisor Bent Kofoed fremlagde Indtjenings- og omkostningsundersøgelsen for regnskabsåret KIROPRAKTOREN NR

6 Tema: årsmøde Højt deltagerantal gjorde indtryk Benedikte Kiær, 1.næstformand i Region Hovedstaden, åbnede den officielle del af DKFs årsmøde.. I åbningstalen omtalte hun regionens planer for sundhedsområdet og kiropraktorernes indplacering heri. KIROPRAKTOREN stillede hende efterfølgende et par spørgsmål om mødet og hendes tale. 1. Hvordan oplevede du DKFs årsmøde? Der var en rigtig god og engageret stemning og det var dejligt at møde en meget aktiv forening. Og jeg synes at formandens beretning var meget spændende og tankevækkende. 2. Var der noget, som overraskede dig? Noget, der overraskede mig, var antallet af medlemmer, som deltog i årsmødet. Den høje deltagerandel blandt medlemmer giver et meget positivt billede af foreningen. 4. I din åbningstale nævnte du, at samarbejdet mellem kiropraktorer, læger og andre behandlere skal udbygges fx ved, at kiropraktorer inddrages i relevante patientforløbsbeskrivelser. Hvordan vil det kunne realiseres? Regionen er i øjeblikket i gang med at vedtage en række planer for praksisområdet og på regionsrådsmødet i november er turen kommet til praksisplanen for kiropraktik. Planen anbefaler, at kiropraktorerne skal inddrages, hvor det er relevant. Det kræver forbedret kommunikation og udveksling af viden på tværs af sektorer og faggrupper. Af planen fremgår det, at samarbejdsudvalget skal sikre, at dette sker i planperioden, der løber frem til 2011 ligesom samarbejdsudvalget løbende skal vurdere mulighederne for at indplacere kiropraktorerne i sekundærsektoren. Bendikte Kiær er udover 1.regionsnæstformand tillige 2.næstformand i Danske Regioner samt hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat for Det konservative folkeparti. 1. næstformand i Region Hovedstaden Benedikte Kiær åbnede DKFs årsmøde 2008: Jeg fik nogle meget klare og vigtige budskaber med fra årsmødet. 3. Hvordan forholder du dig til kritikken af de offentlige sundhedsmyndigheders manglende åbenhed overfor tiltag, der kan fremme kiropraktorernes position i den samlede sundhedstilrettelæggelse, som formanden fremkom med i sin beretning? Jeg synes, det er ærgerligt, at de offentlige sundhedsmyndigheder ikke udviser større åbenhed. Med mangel på arbejdskraft samt flere og flere borgere med kroniske sygdomme, står vi over for nogle store udfordringer i sundhedsvæsenet. Der er derfor vigtigt, at alle relevante kompetencer i sundhedsvæsenet bliver brugt. Med det udgangspunkt kan jeg ikke forstå, at myndighederne ikke inddrager kiropraktorerne. Jeg er glad for, at foreningen bliver ved med at presse på og i Region Hovedstaden forventer jeg, at praksisplanen for kiropraktorerne vil være med til at bane vejen for, at kiropraktorerne bliver inddraget i langt større grad. Benedikte Kiær lytter opmærksomt ved siden af DKFs formand Peter Kryger-Baggesen. 0KIROPRAKTOREN NR

7 Tema: årsmøde Årsmødets faglige arrangement ved DSKKB Traditionen tro havde DSKKB inviteret foredragsholdere til at dele deres faglige indsigt med foreningens medlemmer i anledning af årsmødet. Den faglige aften blev afholdt på Hotel Hilton, og der var stort fremmøde. Inden aftenens arrangement havde DSKKBs ultralydsfokusgruppe arrangeret en workshop, hvor 12 af selskabets medlemmer, både erfarne og novicer, deltog. Claus Dam Nielsen, Karin Moesgaard Jensen og Lars Rud Rasmussen gennemgik vha. skannere henholdsvis skulderen, knæet og anklen. Læge og ph.d. Merete Juul Kønig gennemgik farvedoppler og powerdoppler ved senelidelser. Et helt nyt kapitel for deltagerne, og et område der byder på tekniske udfordringer, men som også ser lovende ud. Aftenen indledtes med, at DSKKBs formand Lars Rud Rasmussen bød velkommen og overrakte ECU s Specialepris på 400 euro til Pernille Kaltoft og Birgit Brunshøj Rasmussen. Første foredragsholder var kiropraktor og ph.d. Lars Uhrenholdt, som tog udgangspunkt i sin ph.d.-afhandling: Morphology and pathoanatomy of the cervical spine facet joints in road traffic crash fatalities with emphasis on whiplash - a pathoanatomical and diagnostic imaging study. Lars fortalte bl.a., at der er ca nye tilfælde af WAD i Danmark årligt. En piskesmældsskade er kendetegnet ved den accelerations-decelerationsmekanisme, der kan ske i nakken ved påkørsel. De somatiske læsioner i halshvirvelsøjlen var forsøgt identificeret, og blandt de hyppigste læsioner var bl.a. blødning i ledfolderne, fraktur i facetleddene og blødning i ledspalten. En af metoderne var at sammenholde det billeddiagnostiske materiale med det histologiske. Det viste sig bl.a., at ikke-dødelige vævsskader er hyppige i halshvirvelsøjlen hos patienter med WAD, og at der hos trafikdræbte, er en underrepræsentation af læsioner i facetleddene i halscolumna. Næste foredragsholder var Anette Skriver, uddannet klinisk psykolog med speciale i psykosomatiske tilstande, smertetilstande og kroniske sygdomme. Hun præsenterede en systemisk tilgang til fænomenet smerte. Interessante pointer var bl.a., at de samme symptomer ses hos patienter med kroniske smerter som hos torturofre, at smertepatienter og depressive personer har ensartede ubalancer i hjernens neurotransmittere, samt at psykologiske faktorer har afgørende betydning for om akut smerte bliver kronisk. Dårlig patientinformation, angstprovokerende information fra sundhedspersonen og anbefalet tidlig brug af nakkekrave resulterer i en øget risiko for kroniske smerter. Afslutningsvis holdt den australske fysioterapeut, ph.d. og tilknyttede professor ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion på Aalborg Universitet Deborah Falla, et foredrag om Neuromuscular control of the cervical spine in neck pain disorders. Hun illustrerede med grafer og data fra flere af enhedens seneste forskningsprojekter bl.a. hvordan der kan måles forskelle i neuro-muskulære forhold hos hhv. patienter med nakkesmerter og personer uden. Der er bl.a. fundet en forsinkelse i aktiveringen af muskulaturen i nakke/skulderregionen på patienterne. I forhold til rehabilitering af disse nakkepatienter har forskerne sammenlignet cervikal flexion i rygleje, hvor hagen føres ned til brystkassen og har tyngdekraften som modstand og øvre cervikal flexion, hvor hagen trækkes tilbage. Begge øvelser viste sig at have en god effekt på nakkesmerterne, men at virke forskelligt på de nævnte parametre. Deborah konkluderede, at det er essentielt med høj specificitet i valget af nakkeøvelser til patienterne. Dele af foredragsholdernes materiale vil blive lagt på DSKKBs hjemmeside Af kiropraktor og medlem af DSKKBs bestyrelse Malene Tarp DSKKBs formand og de to ECU-specialeprismodtagere. Mange fremmødte til det faglige arrangement. KIROPRAKTOREN NR

8 Tema: årsmøde Velkommen til nye kiropraktorer: Et fast indslag på årsmødet er nyudklækkede kiropraktorers løfteaflæggelse. I år optog DKF i alt 15 nye kiropraktorer, som aflagde løfte og modtog en rose. Sagt om årsmødet 2008 KIROPRAKTOREN satte den afgående og nytiltrådte KKF -formand i Region Syddanmark stævne på DKFs årsmøde og spurgte, hvordan de oplevede årsmødet Lone Kousgaard, afgående KKF-formand i Syddanmark. Færdiguddannet kiropraktor i 6 år. Afgående KKF- formand for Syddanmark og nyvalgt DKF-bestyrelsesmedlem Lone Kousgaard 1. Hvor mange gange har du tidligere deltaget ved DKFs årsmøder? Mener, jeg har deltaget alle årene til årsmødet. Deltog desuden et år i det faglige arrangement fredag aften, mens jeg stadig var på studiet. 2. Hvordan oplevede du årsmødet 2008? Spændende som altid. En intens weekend, med et stramt program, med højt informationsniveau og god debat...og så er festen bare altid et højdepunkt. 3. Var der noget, der overraskede dig? Nej, tror det egentlig ikke. Udover specialeprisen, var jeg ret godt informeret efter formandsmødet [KKFformandsmøde som afholdes for alle kredsformænd én gang årligt] sidste måned. 4. Hvad ville du, hvis du stadig havde været KKFformand, håbe på, at DKF arbejder for i 2009? I Region Syddanmark arbejder vi på højtryk med praksisplanen. I den forbindelse er delvis frigivelse af ydernumre et meget aktuelt emne. Jeg håber, DKF fortsat vil bakke op om arbejdet med praksisplanerne i regionerne. Dorthe Ziegler, nytiltrådt KKF-formand i Syddanmark. Færdiguddannet kiropraktor i 4½ år. Nytiltrådt KKF- formand i Syddanmark Dorthe Ziegler 1. Hvor mange gange har du tidligere deltaget ved DKFs årsmøder? Tre gange, og så et par gange som studerende. 2. Hvordan oplevede du årsmødet 2008? Det var et årsmøde med mange vigtige emner på dagsordnen. Især debatten om FHC og en eventuel opsplitning af foreningen var interessant. Det er begge emner, som - på hver sin måde - er/bliver uhyre vigtige for kiropraktor-identiteten fremover. Hvor ser vi selv kiropraktorerne i behandlersystemet, og hvordan skal omverdenen opfatte os? 3. Var der noget, der overraskede dig? I hvor høj grad FHC kan dele vandene. 4. Hvad vil du som KKF-formand håbe på, at DKF arbejder for i 2009? At der arbejdes hårdt for at holde foreningen samlet. Trækkes der i for mange forskellige retninger internt vil foreningen uden tvivl komme til at stå svagere udadtil - både politisk og mod den brede befolkning. I denne forbindelse skal blandt andre udvalget for klinikejere og udvalget for ansatte kiropraktorer mere på banen. Desuden er det meget vigtigt, at FHC s rolle i forhold til kiropraktorerne (og vice versa) defineres helt klart. KS 8 0KIROPRAKTOREN NR

9 CHOKBØLGE TIL RYSTENDE PRISER MASTERPULS MP50»Focus Lense«Shock Wave Therapy System Først til mølle Før: kr ,- Nu: kr ,- Leasing fra: 995,- pr. mdr. Annonce Kontakt FITPartner for mere information Tlf eller mail

10 Tema: årsmøde Uddrag fra formandens beretning Store udfordringer i vente Kampen om studerende inden for alle uddannelsesretninger bliver sværere de næste år bl.a. på grund af de små ungdomsårgange. Det må derfor forventes, at det bliver vanskeligere at få studerende rekrutteret til kiropraktoruddannelsen. Vi så et forvarsel på denne udvikling, da man på kiropraktoruddannelsen i år oplevede et markant fald i antallet af studerende, der kunne optages på uddannelsen. Der arbejdes ihærdigt på at beskrive og inden for væsentlig kort tid at afprøve et specialistforløb for kiropraktorer i sygehusvæsenet. Det er et helt nyt initiativ, der har afsæt fra Rygcenteret i Ringe. Vi er overbeviste om, at det forholdsvist enkelt vil kunne udbredes til resten af sygehusvæsenet. Nye offentlige samarbejdspartnere god gejst Efter en del startvanskeligheder for regionerne er der på bagkanten af den nye struktur- og opgavereform kommet stabilitet og regelmæssighed ind i samarbejdet, og DKF oplever på flere områder fornyet engagement og bredere interesse i forholdene på kiropraktorområdet. Det har givet sig udslag i flere spændende projekter, som vi tilrettelægger i fællesskab med Danske Regioner. DKF oplever, at vi på flere områder giver eksempler til efterfølgelse for andre sundhedsorganisationer, bl.a. tandlægeforeningen og Danske Fysioterapeuter. Kan nogle af de ideer, vi får virkeliggjort, inspirere andre sundhedsorganisationer, så er det naturligvis helt OK, ligesom DKF gerne lader sig inspirere den anden vej. Landsoverenskomsten om Kiropraktik Den nuværende overenskomst trådte i kraft 1. april 2007, og skal fornys med virkning fra 1. april DKF vil arbejde på at få færdigformuleret et forhandlingsoplæg, som kan forelægges på næste års generalforsamling. Som grundlag for et forhandlingsoplæg vil DKF tage udgangspunkt i resultaterne på de områder, hvor der ved sidste overenskomstfornyelse skete nyskabelser og i øvrigt tage udgangspunkt i afslutningen af arbejdet i de 2 overenskomstudvalg, der er blevet etableret. Spændende udvalgsarbejde I et spændende samarbejde med den offentlige kvalitetsmålingsinstans, Det Nationale Indikatorprojekt - i daglige tale NIP har Udvalget til fremme af Kvalitetsudvikling på Kiropraktorområdet, der skal undersøge konsekvenserne af at indføre Den danske kvalitetsmodel på kiropraktor-området netop søsat et banebrydende pilotprojekt. Pilotprojektet baseres så vidt muligt på det omfattende kvalitetssikringsprojekt Lændesmerter og kiropraktik. Et dansk evidensbaseret kvalitetssikringsprojekt og gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i daglig tale NIKKB. Kvalitetsmålingsprojektet giver mange spændende resultater i sig selv, og kan samtidig bane vejen for, at en eventuel akkreditering forberedes på kiropraktorernes initiativ og præmisser. Der arbejdes ihærdigt på at beskrive og inden for væsentlig kort tid at afprøve et specialistforløb for kiropraktorer i sygehusvæsenet. Vi er overbeviste om, at det forholdsvist enkelt vil kunne udbredes til resten af sygehusvæsenet. Også arbejdet i Moderniseringsudvalg vedr. Billeddiagnostik hos kiropraktorer virker lovende. Udvalget skal bl.a. analysere og fremkomme med forslag vedrørende en øget nyttiggørelse og integration af kiropraktorernes eksisterende billeddiagnostiske kapacitet i 10 0KIROPRAKTOREN NR

11 Tema: årsmøde forhold til sundhedsvæsenets samlede billeddiagnostiske beredskab. DKF tillægger arbejdet stor betydning og ser meget frem til udvalgets resultater, som vil stå centralt i arbejdet med at udvikle professionens fremtidige billeddiagnostiske satsningsområder. Samarbejdsudvalgskonference og forskningstemadag 2008 bød på flere oplysende arrangementer. Sammen med Danske Regioner arrangerede DKF i april en konference med besøg på Rygcentret i Ringe og kiropraktoruddannelsen på SDU for regionspolitikere, embedsmænd samt kiropraktorer i de regionale samarbejdsudvalg, som forhandler regionale aftaler om kiropraktik. Dagen var en stor succes med deltagelse af mange regionsfolk. Mange blev positivt overrasket over det høje faglige niveau. Ja, en regionspolitiker fik endda ligefrem en kiropraktisk vækkelse af at blive gjort bekendt med, at kiropraktoruddannelsen er en universitetsuddannelse. I september 2008 afholdt Fonden til Fremme af Kiropraktisk Forskning og Postgraduat Uddannelse i daglig tale kaldet Kiropraktorfonden - sin tredje forskningstemadag. Under overskriften Hvad afgør længden af sygdoms- og behandlingsforløb? fremlagde fondsstøttede kiropraktorer forskningsresultater for at belyse, hvordan patienter med risiko for langvarige forløb med rygsmerter kan identificeres og behandles mere målrettet. Arrangementet fandt sted hos Danske Regioner, og 135 deltagere var mødt op. Stadig op ad bakke 2008 har budt på mange positive oplevelser, men på flere områder oplever vi stadig, at det er utroligt svært at få forståelse for og endda kvalificeret respons på forslag og initiativer Under påskud af at styre udbuddet af kiropraktisk behandling holder regionerne en forholdsvis stor andel af kolleger - 25 er det aktuelle antal - udenfor det offentlige tilskudssystem. For det første er det en illusion, at den kiropraktiske behandlingskapacitet styres på denne måde, fordi alle overenskomsttilmeldte klinikker frit kan ansætte så mange kiropraktorer, de vil, og dermed øge kapaciteten. For det andet er det en gåde, hvorfor man i en tid, hvor man skriger på hænder i det offentlige sundhedsvæsen, ikke skynder sig at få indlemmet behandlingskapacitet, som frivilligt byder sig til i systemet. Dette er en sag DKF gentagne gange og i flere sammenhænge har gjort opmærksom på, og DKF vil i de forestående overenskomstforhandlinger stille skærpede krav til løsning af problematikken. KIROPRAKTOREN NR

12 Tema: årsmøde Det er siden den første fremtidsvision blevet endnu mere klart, at professionens fokus i endnu højere grad er rettet mod et helt sygdomsområde, og ikke blot mod en behandlingsmetode, nemlig manipulationsbehandling. Et andet eksempel på, at sundhedsmyndighederne tillader urimeligheder, som hæmmer udvikling og umuliggør realiseringen af nye initiativer, er det udvalgsarbejde Sundhedsstyrelsen påbegyndte vedr. specialeplanlægningen for det interne medicinske grenspeciale reumatologi. Alle tilgrænsende sundhedsprofessioner var inviteret med, med undtagelse af kiropraktorerne. Først efter lange tovtrækkerier lykkedes det DKF at invitere sig selv indenfor. Trods stor ihærdighed og gode argumenter fra vores repræsentant i udvalget, lykkedes det imidlertid udvalget at modarbejde et hvert optræk til nytænkning og fremsynethed i forhold til at inddrage kiropraktorer i fremtidens sekundærsektor. Hvor man måske til nød kan - om end ikke forstå - så dog forklare danske reumatologers modvilje, så er det anderledes bekymrende med Sundhedsstyrelsen. DKF står undrende overfor Sundhedsstyrelsens accept af at udelukke kiropraktorer fra sammenhænge, hvor vores deltagelse er åbenlys berettiget. Sundhedsstyrelsen burde som overordnet forvaltningsmyndighed fremme og ikke hæmme udviklingen af tiltag, der kan øge opgaveglidningen, tværfagligt samarbejde og ikke mindst tilrettelæggelsen af hensigtsmæssige patientforløb. Af andre grelle eksempler, som afslører, at det stadig er op af bakke at få kiropraktorernes kvalifikationer udnyttet optimalt, kan nævnes etablering af såkaldte tværfaglige rygcentre uden en eneste kiropraktor tilknyttet. Andre eksempler er DKF-forslag om tiltag, der åbenlyst kunne forbedre den sundhedsmæssige tilrettelæggelse fx udbyggede henvisningsrettigheder til kiropraktorerne herunder til moderne billeddiagnostik som kunne aflaste de pressede praktiserende læger, speciallæger og fremme samarbejdet på tværs af faggrænser, men som ikke vinder gehør. Billedserver sætter nye standarder Med etableringen af den fælles billedserver på NIKKB er danske kiropraktorer med til at sætte standarder og understrege professionens ansvarlighed inden for billeddiagnostik. Serveren er et resultat af et samarbejde mellem DKF, NIKKB og SDU, og anskaffelsen er betalt af Kiropraktorfonden. DKF ser store muligheder i serveren, ikke mindst på De mange fremmødte lytter opmærksomt. Herunder to tidligere formænd, Jens Jacobsen og Henrik Laugesen 12 0KIROPRAKTOREN NR

13 Tema: årsmøde grund af det store potentiale serveren indebærer i forhold til kvalitetssikring og datasikkerhed, men især også pga. potentialerne i forhold til billedudveksling. Serveren er koblet op på Sundhedsdatanettet, og lagrede billeder kan derfor indgå i det offentlige udvekslingssystem, som fremmer øget tværfaglig kommunikation. Afstandstagen fra uetiske patientmanagement-metoder Det er ingen hemmelighed, at der i foreningen især har været én sag, som har fyldt meget de senere år. Det drejer sig om retssagen, som et medlem af foreningen har anlagt mod DKF. Retssagen, som DKF betragter som yderst principiel, drejede sig om, hvorvidt DKF har været berettiget til at udtale kritik vedrørende et medlems klinikdrift og påtale faglig, uetisk kiropraktoradfærd. En af de væsentligste konsekvenser af dommen, er, at DKF er berettiget til for det første at påtale kritik af et medlems adfærd ud fra etiske synspunkter og for det andet at sanktionere medlemsadfærden, herunder idømme bøder og indstille til eksklusion af foreningen. Afgørende er det dog, at grundlaget for at påtale et medlems adfærd skal være tilstrækkeligt underbygget i form af grundige undersøgelser, og at medlemmerne skal have den fornødne retssikkerhed i forbindelse med en sags behandling. DKF har med en holdningstilkendegivelse klart taget afstand fra uetiske patientmanagementmetoder. Nyt politisk målsætningsprogram DKF formulerede i 2001 det politiske målsætningsprogram Fremtidens kiropraktor. Til stor tilfredsstillelse kan vi konstatere, at hovedparten af målsætningerne er realiseret i ganske vid udstrækning, og at tiden derfor er ved at være moden til at udtænke et nyt program. Det er siden den første fremtidsvision blevet endnu mere klart, at professionens fokus i endnu højere grad er rettet mod et helt sygdomsområde, og ikke blot mod en behandlingsmetode, nemlig manipulationsbehandling. Omvendt er der også behov for, at kiropraktorerne udstyres med de kompetencer, rettigheder og pligter som en akademisk kandidatuddannelse med rimelighed bør tilsige. Her tænker jeg naturligvis på øget adgang til moderne undersøgelsesmetoder ikke mindst billeddiagnostik og eksempelvis begrænset adgang til medicinordination. Men også på kiropraktorens rolle i forhold til det sociale system. Der er nok af emner for fremtidens politik. Bestyrelsesmedlemmerne Jakob van Dijk, Line Press Sørensen og Jacob West. KIROPRAKTOREN NR

14 R e n t d a n s k f i r m a POWERLASER TM 500 basic NYHED Ny model af POWERLASER TM 500 Minimalistisk og funktionelt design 2 basale funktioner: 100mW eller 500mW Fås i flere varianter, fra inkl. moms. Gratis prøve 3 uger Afprøv POWERLASER TM i din egen klinik gratis i 3 uger. Ring og hør nærmere på T: Undgå overdosering! Brug kun 100mW på særligt følsomme områder og få meget bedre resultater. Ring og hør hvorfor eller få hele forklaringen på et af vores kurser. Gratis kursus i laserterapi Specielt for fysioterapeuter og kiropraktorer: Se på Annonce POWERLASER TM 500 MkIII classic Det ultimative laserterapi værktøj Vi arrangerer også gerne et kursus på klinikken. Ring og aftal et tidspunkt på T: Læs mere på eller mail: POWERLASER TM 1000 MkIII 1000 mw fordelt på 3 laserdioder. Ideel til sportsskader, inflammationer o.l. Verdens største terapilaser Gigtsmerter Sportsskader Muskelsmerter Overbelastningsskader Sårheling Afprøv gratis i din klinik! GIGALASER TM GIGALASER TM Pay-per-Use Vi stiller GIGALASER TM til rådighed og du betaler kun for selve anvendelsen. Rekvirér Cost/Benefit Analyse, der viser hvorledes GIGALASER TM kan blive en rigtig god investering.

15 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Lederskifte på NIKKB: - Interview med fhv. leder Pernille Søndergaard Madsen Af Anders Lyck Fogh-Schultz Kommunikationskonsulent på NIKKB Pernille Søndergaard Madsen, der har været administrativ leder for NIKKB i fire år fratrådte ved udgangen af oktober sin stilling for at søge nye udfordringer. Hun er blevet ansat i den projektorganisation under Region Syddanmark, der skal skabe rammerne for et nyt Odense Universitetshospital. Pernille og jeg satte os ned en onsdag eftermiddag og fik en uformel snak om bl.a. ildsjæle, forskerspirer og det vide perspektiv. Pernille fortæller Mødet med kiropraktikken Gennem mit arbejdsliv har jeg på mange måder været beskæftiget med sundhedsområdet herunder økonomi og planlægning. På NIKKB stiftede jeg bekendtskab med kiropraktikken og den sundhedsvidenskabelige forskning på dette område. Det var spændende for mig at stifte nærmere bekendtskab med en helt ny profession og med det engagement, der var og fortsat er omkring NIKKB. Jeg har mødt en meget stæk profession med et stort sammenhold og stærke følelser omkring deres fag og historien bag. Dette sammenhold har muliggjort, at Musketer-princippet om kollektiv betaling til fonden og derved til forskningen og NIKKB s aktiviteter er kommet i stand i tidernes morgen. Dette er noget helt unikt, som jeg mener, at kiropraktorerne kan være meget stolte af. På det mere personlige plan kendte jeg ikke meget til kiropraktik, før jeg startede på instituttet, og jeg havde ikke før prøvet en kiropraktisk behandling. Men efter at både jeg og flere fra min familie har været i hænderne på kiropraktorerne, må jeg sige at det virker jo, hvad I selvfølgelig allerede ved. Herudover oplevede jeg hurtigt, at det er en så tilpas lille profession, at de fleste kiropraktorer kender hinanden på godt og ondt. De fleste kiropraktorer er enten gift med hinanden, har været gift eller er som minimum kærester med en anden kiropraktor hvis de da ikke er 2. eller 3. generations kiropraktorer. Jeg må dog sige, at jeg, på trods af at jeg ikke er kiropraktor, altid har følt mig meget velkommen i alle kiropraktorsammenhænge. Jeg håber, at ildsjælene inden for faget fortsat må brænde uden at brænde ud. Det kræver gode forhold. som NIKKB med Fondens hjælp er med til at fremskaffe. Stor udvikling Takket være økonomisk støtte fra Kiropraktorfonden har det gennem de sidste år været muligt at udvikle NIKKB til det moderne videnscenter det er i dag. Vi har bl.a. fået mulighed for at udvide vores forskningsafdeling, herunder tilknytte flere seniorforskere til instituttet og etablere vores forskerspireordning. Vi har

16 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik lavet en øget satsning på kommunikationsområdet og styrket vores sekretariat. NIKKB s stab af motiverede medarbejdere har, inden for hvert deres fagområde, ligeledes bidraget til udviklingen. På forskningssiden har vi, som nævnt, oplevet en stor udvikling. Der er kommet flere permanente seniorforskerstillinger, og vi har fået skabt vores populære forskerspire-program, der er med til at sikre fødekæden af nye forskere, bl.a. som rekrutering til ph.d.-programmer. Det er yderst vigtigt, at vi kan give vores forskere et godt miljø at forske i. Det er en stor fordel for dem, at de er sikre i deres ansættelse, og at de i forhold til andre forskere ikke konstant skal ud og sikre fremtidig finansiering for at kunne fortsætte projekterne. I forhold til vores størrelse bliver der publiceret rigtig meget på NIKKB, vi indgår i rigtig mange projekter og der bliver lagt mærke til os i nationale og internationale kredse. Vores røntgenenhed har ligeledes gennemgået en stor forandring, der videreudvikles med satsningen på digital lagring af røntgenbilleder. Den nye billedserver, som NIKKB har udviklet på baggrund af en bevilling fra Fonden, giver kiropraktorerne en unik mulighed for at lagre deres digitale røntgenbilleder på en sikker måde, samtidig med at der på NIKKB opbygges en enestående database med røntgenbilleder, der på sigt vil kunne bruges både i forsknings-øjemed, til kvalitetssikring og til undervisningsbrug. Serveren hedder KirPACS-NIKKB, og den skal I nok komme til at høre meget mere om. Den har været mit hjertebarn det sidste år, og jeg håber bestemt, at den bliver en stor succes. På efteruddannelsesområdet forventer jeg også, at vores nye efteruddannelseschef vil tilføre området ny energi og også føre efteruddannelsen ind i den digitale tidsalder. Vi forventer os fx meget af en forbedret tilmeldingsprocedure med onlinebetaling mm. NIKKB er for et par år siden flyttet fra Klosterbakken i Odense Centrum til lokaler i Forskerparken tæt på SDU. I Forskerparken har vi fundet nogle gode rammer, som vi er meget glade for og indtil instituttet kan opleve den endelige udflytning til campus på SDU i løbet af nogle få år, har NIKKB en rigtig god placering. Den fysiske afstand til forskermiljøet på SDU er nu så kort, at vi kan se der over. de øvrige aktører på forskningsområdet, SDU og Rygforskningscentret, og også de nordiske lande. På det internationale plan kan vi også blive bedre til at markere os og fx gennem nye samarbejdsrelationer tiltrække udenlandske forskere til Danmark og sikre ekstern finansiering til samarbejdsprojekter inden for forskning. Det er vigtigt, at vi er åbne som institution åbne for nye muligheder. Det vide perspektiv er altid vigtigt, når man taler om forskning. På efteruddannelsesområdet har NIKKB også en oplagt rolle i fremtiden, da vi kan være med til at sikre den røde tråd fra grunduddannelsen til turnus og videre til efteruddannelsen. Det er naturligt for NIKKB, at instituttet bliver en integreret del af campus på SDU tæt ved Institut for Idræt og Biomekanik. Men vi skal fortsat forblive et uafhængigt institut, hvis opgaver støttes og fastsættes af kiropraktorstanden og regionerne. NIKKB eksisterer gennem et stærkt, men også utraditionelt samarbejde, der ikke kunne opretholdes, hvis det ikke var for kiropraktorerne selv. Dette samarbejde håber jeg personligt holder i mange år fremover. Det afhænger af synlighed og resultater, men dér har jeg ikke nogen bekymringer. NIKKB gør det godt. Jeg selv har befundet mig godt på instituttet de sidste 4 år, og det har været en fornøjelse at være del af udviklingen. Jeg ønsker alt godt for NIKKB fremover. Nu lancerer vi KirPACS-NIKKB den nye billedserver, der lagrer dine røntgenbilleder sikkert og forsvarligt Fremtiden Alt i alt mener jeg, at fremtiden ser lys ud for NIKKB. Instituttet skal ikke nødvendigvis være større i forhold til hænder eller hjerner, men vi skal fortsat styrkes. Vi spiller en stor rolle i forhold til forskning i bevægeapparatet i Danmark, og det skal vi blive ved med. Jeg forstiller mig også, at NIKKB fremover skal styrke samarbejdet med de øvrige aktører endnu mere både Læs mere og tilmelding her:

17 Er fitnesscentre en del af sundhedsvæsenet? Af Anders Lyck Fogh-Schultz Kommunikationskonsulent på NIKKB Sådan spørger professor og seniorforsker på NIKKB Jan Hartvigsen i en aktuel artikel bragt i Ugeskrift for Læger i oktober Artiklen er skrevet i samarbejde med stud. manu. Lærke Stidsen, kiropraktor Jan Jensen og cand. scient. Thue Kvorning1. og fitnesscentre. For det første er patienter generelt villige til at træne, men de tilrettelægger i høj grad deres eget trænings- og rehabiliteringsforløb, og der er ikke koordination mellem det offentlige behandlersystem og det private træningsmarked. Forfattere overvejer således, om fitnesscentrene er en uudnyttet ressource i håndteringen af befolkningens bevægeapparatsgener fx i forhold til motion på recept. Træning i fitnesscentre er på kort tid blevet en af de mest populære former for motion i Danmark samtidig med, at muskel- og skeletsygdomme samlet set er landets største sygdomsgruppe. Forebyggelse og behandling af disse lidelser er i udstrakt grad koncentreret omkring fysisk aktivitet og træning. Forskergruppen har derfor besluttet sig for at kortlægge omfanget af og typerne af bevægeapparatsproblemer hos medlemmerne af centrene, hvorvidt medlemmerne starter på at træne, fordi de har problemer i bevægeapparatet samt belyse graden af kommunikation mellem fitness- og sundhedssektoren. 485 personer med en gennemsnitsalder på 38 år deltog. Af disse rapporterede hele 56 %, at de havde problemer med bevægeapparatet ved indmeldelsen i fitnesscentret, og hos hele 77 % var fysiske problemer en af årsagerne til indmeldelsen. 39 % af deltagerne havde fået behandling for et eller flere bevægeapparatsproblemer inden for det seneste år. Hos 38 % blev behandlingen givet før indmeldelsen i fitnesscentre, 18 % fik behandling efter indmeldelsen, og 43 % fik behandling både før og efter indmeldelsen. Overraskende fandt forskerne, at kun 3 % af dem, der trænede, specifikt var blevet anbefalet at henvende sig til et fitnesscenter, 22 % havde fået en generel, men uspecifik anbefaling om at begynde at træne, mens hele 75 % ikke havde fået nogen anbefalinger og havde opsøgt centret på eget initiativ. Endvidere viser undersøgelsen, at der kun i en halv procent af tilfældene var skriftlig kommunikation mellem behandler og fitnesscentret. I 6 % forelå der en mundtlig kommunikation, mens der i 94 % af tilfældene hvor der både havde været en behandler og en træner involveret ikke havde været nogen form for kommunikation mellem dem. Det er imidlertid ikke problemfrit at inddrage fitnesscentrene i sygdomsbehandling. For eksempel findes der pt. ikke en standard for instruktørpersonalets uddannelse, og centrene råder i udstrakt grad ikke over personale med kompetencerne til at træne personer med særlige behov. Det ser ud til, at centrene kan være et udmærket supplement til det etablerede behandlersystem, der i øvrigt bør tage notits af den udbredte interesse hos patienter i at træne deres lidelser væk. Forfatterne konkluderer slutteligt, at fitness-sektoren viser stor interesse i et øget samarbejde med sundhedssektoren, der fx kunne omfatte certificering og kvalitetssikring af fitnesscentrene. Fakta: Ifølge Idrættens Analyseinstitut, er mere end personer, der i dag træner i et fitnesscenter. Det svarer til 7 % af den samlede befolkning. I løbet af få år forventes dette tal at stige til over personer. Fakta: Forskerne mener, på baggrund af disse tal, at resultaterne bør give anledning til en række overvejelser hos både behandlere Reference: 1.Stidsen L, Jensen J, Kvorning T, Hartvigsen J. Er fitnesscentre en del af sundhedsvæsenet? Ugeskr Laeger 2008; 170:

18 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Patientuddannelse i kiropraktorpraksis: - til patienter med kroniske lidelser i bevægeapparatet Fakta: Hovedformålet med hofteskolen er at forbedre patientens funktionsniveau ved hjælp af information, uddannelse og øvelser, så de undgår gentagen forkert belastning af hofteledskomplekset. Af Erik Poulsen Kiropraktor, forsker på NIKKB Kliniske retningslinier I de seneste internationale evidensbaserede kliniske retningslinier for behandling af osteoartrose generelt (1) og hofte- og knæartrose specifikt (2) anbefales patientuddannelse, som et af de tiltag, der tilbydes patienterne i første række. I Sundhedsstyrelsens Kronikerrapport fra 2006 (3) er det beskrevet, hvordan der skal fokuseres mere på patientuddannelse og egenomsorg. Dog findes der i Danmark, på nuværende tidspunkt, ingen sygdomsspecifikke patientuddannelsestilbud for artrosepatienter. Formål med patientuddannelse Patientuddannelse er en hjørnesten i princippet om at give patienten de bedste muligheder for selv at kunne træffe de rigtige beslutninger i relation til deres sundhed og sygdom. Når det forventes, at kroniske lidelser og antallet af ældre vil blive fordoblet ved år 2020, giver det god mening sundhedsøkonomisk at se på egenomsorg som et relevant indsatsområde. Derudover har tiden vist, at de kroniske lidelser er et problem, vi ikke kan behandle os ud af. Afprøves i randomiseret klinisk undersøgelse I forbindelse med ph.d.-projektet: Konservativ behandling af hofteartrose: effekt af manuel behandling og hofteskole på smerte, funktion og livskvalitet, som jeg arbejder på, er et af hovedformålene at teste et færdigt koncept inden for patientuddannelse på danske patienter med hofteartrose. Patienterne randomiseres til 3 grupper, hvor effekten af manuel behandling, hofteskole og en informationsfolder testes. Den manuelle (kiropraktiske) behandling foretages af kiropraktor, og hofteskolen undervises af fysioterapeut. Hofteskolen er udviklet og afprøvet i Sverige, hvor det i flere landsting (amter) kræves, at patienter med hofteartrose gennemgår en hofteskole, inden de får lov til at blive tilset af en ortopædkirurg. Kiropraktoren som tovholder Er patientuddannelse et element, kiropraktorerne skal forholde sig til? Jeg ser det som et yderligere værktøj i evidens-kassen til gavn for patienterne. Med flere og flere klinikker der samarbejder med og har medhjælp af fysioterapeuter, vil kiropraktoren stå som en stærk tovholder i udredning og behandling af artrosepatienter. Litteratur: (1) Zhang, W et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines, 2008;16(2): (2) National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Osteoarthritis: national clinical guidelines for care and management in adults. London: Royal College of Physicians, (3) Kronisk sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb. Sundhedsstyrelsen Lyn-interview med Kristine Lyngbo, konstitueret administrativ leder på NIKKB Hvad er dit umiddelbare indtryk af instituttet: Jeg har i skrivende stund været et par uger på NIKKB og har fået et utroligt positivt indtryk af instituttet. Her er arbejdsglæde og engagement både hos forskere og administrativt ansatte, og det har været interessant at tage hul på arbejdet. Jeg glæder mig til at fortsætte både med det daglige arbejde og med udviklingen af nye initiativer og projekter, som for eksempel vores nye fælles digitale billeddatabase, KirPACS-NIKKB. Jeg kommer fra en stilling på Syddansk Universitet og har derfor et godt kendskab til forsknings- og uddannelsesverdenen. Kiropraktikken og sundhedsområdet kender jeg ikke meget til endnu, men jeg ser det som en spændende udfordring at sætte mig ind et nyt arbejdsfelt. Kristine Lyngbo er konstitueret som administrativ leder på NIKKB frem til udgangen af januar 2009, hvor fastansættelse af en leder skal være på plads. Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Tlf.: Fax: Redaktion: Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.) Kristine Lyngbo Jan Hartvigsen Part of NIKKB s opgaver fastsættes og finansieres af Dansk Kiropraktor Forening og Regionerne

19 NY PENSIONSORDNING FÅ MERE UD AF DINE PENSIONSPENGE Som faglig organisation er det naturligvis en vigtig opgave for Dansk Kiropraktor Forening at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold, herunder en god pensionsordning. Opsparing til pension er en af de største og vigtigste økonomiske dispositioner i livet, men meget få mennesker kan overskue de valg, de træffer på pensionsområdet. SAMARBEJDET MED WILLIS For at sikre at medlemmerne har de mest optimale pensionsvilkår, har Dansk Kiropraktor Forening indder arbejder med uvildig rådgivning omkring forsik- gået et samarbejde med forsikringsmægleren Willis, rings- og pensionsforhold. Det er Willis' opgave at sørge for, at pensionsordningen løbende opdateres i forhold til mulighederne på markedet samt at yde dig uvildig personlig rådgivning omkring din pensionsordning. Dansk Kiropraktor Forening og Willis har i 2006 foretaget et markedstjek af pensionsaftalen med SEB Pen- Annonce sion. Resultatet er, at foreningen har valgt at bibeholde aftalen med SEB Pension, der til gengæld har forbedret pensionsordningen på en række punkter. Vi mener, at vi har skabt de bedste rammer for en moderne pensionsløsning for kiropraktorer, og vi vil opfordre dig til at bruge løsningen til at samle din pensionsordning. MEDLEMSFORDELE Ingen personlige helbredsoplysninger ved tilmeldingen. Faginvalidedækning ved tabt erhvervsevne på kr. årligt med mulighed for at forhøje denne særlige dækning til kr. årligt. Faginvalidedækningen udbetales til det 60. år. Lave omkostninger til administration (f.eks. 3% af indbetalingen til en pensionsordning i gennemsnitsrente). Attraktivt risikoregnskab, der sikrer, at medlemmerne får mere bonus tilbage. Fuld fleksibilitet omkring investeringen af pensionsordningen. Sikkerhed for optimering af pensionsforholdet via samarbejdet med Willis. Adgang til uvildig rådgivning fra Willis. God fornøjelse med den nye pensionsordning! Kontaktperson hos Willis Knud Ørholm: direkte tlf ,

20 PSYKOLOGNETVÆRK SØGER MAGE Psykologer brød med Falck Healthcare og dannede deres eget netværk. Nu sælger de selv psykologordninger til virksomheder og efterlyser kiropraktornetværk til samarbejde. Psykolog Tue Toft fra Psykologernes.net efterlyser tilsvarende netværk for kiropraktorer, der selv vil tilbyde ordninger til virksomheder. Læs mere på eller kontakt Tue Toft for mere info: Netværket Psykologernes. net består af en portal, hvor virksomheder kan købe psykologtilbud til deres ansatte. Portalen ejes af netværkets ca. 160 psykologer. Listen over tilbud er lang. Netværket sælger ikke kun akut psykologbehandling, men også hjælp til forebyggelse og håndtering af arbejdsrelaterede psykiske belastninger. Initiativet Psykolog Tue Toft fra Odense er en af initiativtagerne. Han var tilknyttet Falck Healthcare, men var utilfreds. - Jeg synes, konceptet gav køb på vores faglighed. Bl.a. var det utilfredsstillende, at ikke-psykologer skulle tilrettelægge psykologiske tilbud. På den baggrund opstod tanken om at danne et netværk udenom private firmaer. Et netværk ejet og styret af de psykologer, som selv tilbyder behandling gennem netværket, fortæller Tue Toft. Organisering Psykologernes. net blev etableret i august Teknisk foregik det på den måde, at psykologerne først oprettede et holdingselskab, som derefter dannede et drift-anpartsselskab. Dette blev så solgt i anparter til interesserede medejere. Netværket drives af en demokratisk valgt bestyrelse. Til dagligt styres netværket og portalen af psykologerne: - Vi har dannet et vagtsystem, hvor vi på skift passer en vagttelefon, beretter Tue Toft. Han konstaterer, at det faktisk fungerer overraskende fint med en sådan styring. Den eneste store udfordring er, at psykologerne er travle behandlere, som mange gange har svært ved at finde tid til at dække den store efterspørgsel efter psykologhjælp, som netværket medvirker til yderligere intensivering af. Kiropraktornetværk efterlyses Succesoplevelsen får netværket til at søge udviklingspotentialer og nye samarbejdsflader. Derfor opfordrer Psykologernes.net kiropraktorer og andre faggrupper til at danne lignende selvbestaltede netværk. Ikke kun for at få spredt den gode ide, men især fordi netværket søger samarbejdspartnere, som man kan udvikle flerfaglige behandlingspakker sammen med. T S C tsc Easytec Radiologiske Total Løsninger Røntgenudstyr Service Blybeskyttelse PACS Ultralyd DICOM Vind et gavekort til faglig kongres Se konkurrencen på vores hjemmeside 20 0KIROPRAKTOREN NR

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

KIRO PRAKTIK. i kommunen

KIRO PRAKTIK. i kommunen KIRO PRAKTIK i kommunen Tænk kiropraktik ind i kommunens nye sundhedsprofil Allerede i dag har en lang række kommuner og praktiserende kiropraktorer et velfungerende samarbejde. I forbindelse med kommunalreformen

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Fokus på børn og unge: - Sygdom skal forebygges tidligt i livet Af Jan Hartvigsen, kiropraktor, ph.d., professor Seniorforsker ved NIKKB Usunde

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening Dansk Kiropraktor Forening Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 2100 København Ø København, den 8. februar 2013 Forhandling 2013 om ændring af Landsoverenskomst om kiropraktik Regionernes

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose GLA:D-projektet en implementeringssucces Søren Thorgaard Skou Forskningsfysioterapeut, PhD -et non-profit projekt på SDU under

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed Velkommen til Plenum 1 Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed De sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver, som tegner sig i fremtiden i forhold til det muskuloskeletale Kjeld Møller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse. Kiropraktor Alice Kongsted, Afdelingslæge Bente Thomsen, Kiropraktor Christian Lund, Kiropraktor Claudia Franz, Overlæge, professor Claus Manniche, Læge,

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige BERETNING FOR 2015 Indledning I 2015 har de børnesagkyndige psykologers arbejde for en gangs skyld ikke givet anledning til større debat i medierne.

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven GigtSkolen, beretning for 2013 - beretning på generalforsamlingen den 27. marts 2014 Folkeoplysningsloven Der er i den nye Folkeoplysningslov åbnet op for muligheden for at arbejde på tværs af organisationer

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

2014-2015. Politisk Program

2014-2015. Politisk Program 2014-2015 Politisk Program FNUG arbejder for, at alle unge med gigt kan leve et godt liv. Det forsøger vi gennemført ved at: FNUG arbejder for at øge livskvaliteten for unge med gigt, fjerne social isolation

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark VEDTÆGTER for Foreningen network danmark Indholdsfortegnelse: 1. Navn, stiftelse og hjemsted... 2. Formål og virksomhed 3. Medlemskab... 4. Bestyrelse 5. Direktionen 6. Økonomi og regnskab 7. Generalforsamling

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Generalforsamling BROEN Danmark

Generalforsamling BROEN Danmark Generalforsamling BROEN Danmark Sted: Byskolen, Fussingsvej 6, 1. sal, 8700 Horsens Dato: 11/3 2015 Klokkeslæt: 19:00 Deltagere: Hans Søgaard, Judith Winther, Peter Poulsen, Jette Madsen, Per Løkken, Henrik

Læs mere