Lykke Friis: Esbjerg står stærkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lykke Friis: Esbjerg står stærkt"

Transkript

1 APRIL 11 Lykke Friis: Esbjerg står stærkt Klima- og energiministeren anser det for en stor styrke, at Esbjergs erhvervsklynge opererer inden for både olie og gas og offshorevind. Danmark skal hente så meget som muligt af olien op, før den grønne energi tager over, fastslår Lykke Friis. Af Journalist Frede Madsen Lykke Friis havde blot været klima- og energiminister i tre måneder, da hun et par sene februardage i 2010 deltog i det første eksterne møde i regeringens Vækst - forum. Det foregik i Semco Maritimes afdeling på Esbjerg Havn, og det røg i den grad ind under sikkerhedshjelmen, hvad hun så og hørte. Mødet var en øjenåbner, idet det gik op for mig, hvor central koblingen mellem det, vi lidt poppet kalder sort og grøn energi, egentlig er. Det er en samlet klynge, der bruger kompetencerne inden for begge områder, og det er netop styrken ved Esbjerg-området. Lad mig som eksempel nævne Semco Maritime, der servicerer både olie- og gasindustrien samt havvindmølleparkerne, og byens ca. 250 offshorerelaterede virksomheder, der indgår i Regeringens Energistrategi, siger Lykke Friis. Regeringens Energistrategi 2050 har som hovedmål at gøre Danmark uafhængig af kul, olie og gas i 2050, og afhængigheden af de fossile brændsler skal gradvis reduceres. Men Lykke Friis ser ikke olieog gasindustrien være ved at udspille sin rolle i hverken energiforsyningen eller samfundsøkonomien, og den skal også i de kommende årtier bidrage til velfærd og gældsafvikling. Energistrategien går ud på, at Danmark skal omstille sig til at være uafhængig af fossile brændsler, men vi skal samtidig sørge for at få al den olie og gas op af Nordsøen, som vi kan, blandt andet ved hjælp af CO2-injektion. Vi vil stå på to ben, siger Lykke Friis. Hendes ministerium planlægger en 7. ud - budsrunde med licenser til at efterforske i den danske undergrund. Forinden vil flere ministerier give vilkårene for olie - jagten et serviceeftersyn, så kommende licenser kan blive en gevinst for både virksomhederne og staten. Olien kan vare til efter 2050 I Energistrategi 2050 går I fra at tale om et fossilfrit Danmark til, at vi blot skal være uafhængige af fossile brændsler? Det er korrekt. Vi har ikke et gpssystem med en klar ruteplan frem mod Vi kan ikke vide, om det i 2045 viser sig svært at få den sidste olie op, eller der fortsat er noget at gå efter. Tror du på et liv for olien og gassen efter 2050? Ja, men det vil være afhængigt af indvindingsformerne. Ambitionen er at fort - sætte med at producere olie og gas, og jeg tør ikke sætte nogen slutdato på. I det hele taget skal man passe på med at aflive olien, og så længe det er rentabelt at producere den, skal vi satse på at få den op. Katastrofen i Japan vil øge efter - spørgslen efter anden energi end atomkraft, blandt andet olie, og det vil alt andet lige gøre det mere interessant at producere mere olie. Hvor ser du Esbjerg-området placeret i den fremtidige energistrategi? Som en meget central aktør med den stærke offshoreklynge, og begge dele af branchen skal styrkes. Opbakning til grønt center Lykke Friis kender ikke i detaljer planerne om at etablere Green Offshore Center, et strategisk samarbejde mellem virksomheder, uddannelser og offentlige myndigheder om at opnå global succes inden for projektering, installation, drift og vedligehold af havvindmølleparker. Men hun bakker op om tanken bag. Alt, hvad der kan være med til at styrke den klynge, vi i forvejen har i Es bjerg, vil jeg bakke op om, siger Lykke Friis.

2 Olien og gassen ud af SKAMMEKROGEN Både DI Energibranchen og Danish Offshore Industry glæder sig over, at regeringen har ændret signaler i sin nye energistrategi. Dansk Industri (DI) har længe kæmpet for, at der gøres en ekstra indsats for at stimu - lere indvindingen af olie og gas i den danske del af Nordsøen, og råbet er blevet hørt. Regeringens Energistrategi 2050 hiver de fossile brændsler ud af skammekrogen og vil bruge dem aktivt for at nå de kommende årtiers mål om at gøre Danmark uafhæn - gig af kul, olie og gas. Vi skal desuden have gjort flere unge in ter es - seret i at ud danne sig inden for olie og gas. Formand for Danish Offshore Industry, Verner Andersen Der er ingen grund til at lade det sorte guld ligge, og det lader til, at regeringen nu tager det alvorligt og tror på, at der er mere olie og gas at hente. Det er positivt, siger branchedirektør Anders Stouge, DI Energibranchen. Han vurderer, at Danmark på den ene side kan nå langt ved at øge bevillingerne til forskning og udvikling, så gevinsten ved at øge indvindingsgraden i Nordsøen kan øges, og at det på den anden vil det være nødven - digt at diskutere de økonomiske vilkår for olieselskaberne. Det gælder både de generel - le rammebetingelser for efterforskning og produktion på dansk grund og de specifikke vilkår for at gøre marginale felter lønsomme. De politiske beslutninger skal tages, mens den nuværende infrastruktur er intakt og kan indgå i at udvikle og producere fra nye oliefund. Anders Stouge hæfter sig også ved den klare kobling mellem olie/gas og offshorevind, som virksomhederne i Esbjerg-området dra - ger nytte af. Der er en grund til, at Danmark er blevet førende inden for havvindmøller, og mange af kompetencerne ligger i at være gode til at operere offshore samt i den gode infrastruktur i Esbjerg-området. Man kommer ikke uden om Esbjerg i denne sammenhæng, idet Regeringens Energistrategi har fokus på mange af de elementer, området kan. Byen er mere end olie, gas og havvindmøller, idet der også er en klynge inden for bioenergi, og med Aalborg Universitet Esbjerg på side - linjen placerer byen sig centralt, siger Anders Stouge. Olie- og gasproduktionen i Nordsøen vil også i de kommende årtier være meget synlig på Esbjerg Havn. Svimlende værdier i Nordsøen Formanden for Danish Offshore Industry, Verner Andersen, ser regeringens øgede fokus på Esbjerg og de traditionelle ener - giformer som resultatet af en proces, der blev sat i gang, da regeringens Vækstfo - rum be søgte byen i slutningen af februar Regeringen synes at have indset, at med de værdier, der fortsat ligger under Nord - søen, vil snakken om provenuet ved eksempelvis at afskaffe efterlønnen forstumme. Et tal på mia. kr. har været nævnt, og det er formentlig endnu højere med den aktuelle pris på råolie. Danmark er EU s eneste olieeksporterende nation, og indtægterne fra produktionen i Nordsøen bidrager væsentligt til at finansiere vores velfærdssamfund. Det er glædeligt, at regeringen nu taler om, at vi skal gøre os uafhængige af fossile brænds ler i stedet for, at vi skal være helt fossilfri, siger Verner Andersen. Brancheorganisationen arbejder på at få et møde med klima- og energiminister Lykke Friis, hvor den vil slå et slag for fire områder, som regeringen bør satse på i sin kommende energiplan: Øget efterforskning og indvinding, et forbedret investeringsklima, satsning på teknologi og mere knowhow samt flere styrkede kompetencer i form af flere uddannelser inden for olie- og gasområdet. Foruden ministeren forsyner Danish Offshore Industry ved passende lejligheder folketingsmedlemmer med materiale om, hvilken vej de bør gå. Vi skal desuden have gjort flere unge interesseret i at uddanne sig inden for olie og gas, hvilket kræver, at de kan se et fremtidsperspektiv i branchen, siger Verner Andersen. Danish Offshore Event 2011 Business network for wind, oil & gas Netværk og nye internationale forretningsmuligheder for danske offshorevirksomheder inden for olie/gas og vind. Esbjerg Erhvervsudvikling og Dansk Eksportforening tager nu sammen initiativ til en fælles to dages business event, hvor danske og udenlandske virksomheder får mulighed for at møde hinanden og udbygge netværket. I dagene oktober 2011 danner DFDSfærgen Dana Sirena og Musikhuset Esbjerg rammerne om et stort arrangement, hvis formål er at samle danske offshorevirksomheder inden for både olie/gas og vindindustrien samt matche dem med udenlandske forretningsmuligheder. Direktør Ulrik Dahl fra Dansk Eksport - forening: Med vores to stærke netværksgrupper, Danish Offshore Energy Group (DOEG) og Danish Wind Energy Group (DWEG), repræsenterer Dansk Eksportforening over 200 virksomheder inden for olie/ gas og vind. Kombineret med Esbjerg Erhvervsudviklings store fokus på Esbjerg Kommune som Danmarks EnergiMetropol inden for offshore og bioenergisystemer har vi de perfekte rammer til, at danske virksomheder kan skabe nye kontakter og forretnings - mu ligheder i energibranchen. På eventens første dag sejler DFDS-færgen Dana Sirena ud til havvindmølleparken Horns Rev 1, og om aftenen er der netværksmøder og uformel reception om bord. Næste morgen anløber færgen Esbjerg Havn efter møllecruisen. Dag to foregår i Musikhuset Esbjerg med B2B Matchmaking og konference. Hele ar - rangementet er inklusiv forplejning begge dage og overnatning på færgen. Erhvervschef Kristian Bendix Drejer, Esbjerg Erhvervsudvikling: Esbjerg Kommune har en stor koncentration af offshorevirksomheder, som laver for - retning i både olie/gas og vindindustrien, og med Esbjergs unikke placering ud til Nordsøen finder vi det naturligt at samle disse to sektorer til en fælles Matchmaking event. Vi ser en god synergieffekt i at samarbejde med Dansk Eksportforening, der har stærke netværksgrupper og udenlandske kontakter. Så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 3. og 4. oktober 2011 til årets store danske Matchmaking event for olie/ - gas og vindvirksomheder. 2 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

3 Fire virksomheder i væ kstsporet Esbjerg Erhvervsudviklings Nyhedsbrev har valgt også at fokusere på vækstlaget af virksomheder uden for kommunens hovederhverv, energisektoren. I Nyhedsbrevet i november 2010 præsenterede vi de første fire, og her følger yderligere fire virksomheder, der befinder sig i vækstsporet. LEO Pharma udvider med ny fabrik i Esbjerg Medicinalvirksomheden LEO Pharmas fabrik i Esbjerg, Heparin Production Esbjerg, modtager biproduktet fra tarmrensning af svin, mucosa, fra alle danske svin og en række slagterier i Europa 30 millioner svin i alt. 125 gram af hver af de over ton råvarer årligt bliver ved en højt specialiseret proces til lægemidler, der kan hindre og opløse blodpropper. Indtil 1993 producerede 55 medarbejdere ca enheder årligt, hvorefter staben blev reduceret til 11, som producerede det tredobbelte. Når medar- bejderne sidst på året rykker ind i et nyt fabriksanlæg, vil produktionen blive fordoblet. Foruden egne medarbejdere afleder fabrikken op til 100 arbejdspladser inden for logistik, miljøbehandling, slagteriservice og på de maskinstationer, der leverer affaldspro - dukter som gratis gødning til et par hundrede landmænd. Vi har set mange industriarbejdspladser forsvinde ud af området, og skal vi kunne konkurrere med Fjernøsten, skal vi producere mere pr. medarbejder. Min opgave er at overbevise koncernledelsen i Ballerup om, at det betaler sig at investere ca. 80 mio. kr. i det nye fabriksanlæg i Esbjerg. Som medicinalvirksomhed er vi underlagt kontrol fra tre myndigheder, heriblandt Fødevareregion Esbjerg, og de be hand - ler os generelt godt og giver gode råd. Vore produktionsfolk har en teknisk baggrund og har specialviden på hver sit område, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Vi er meget tilfredse med at drive virksomhed i Esbjerg Kommune, siger chefen for LEO Pharmas produktion i Esbjerg, Hans Ivar Mortensen. Site manager Hans Ivar Mortensen: Det betaler sig at investere ca. 80 mio. kr. i Esbjerg. Procurator vil vokse med de danske kunder Procurator a/s med dansk hovedkontor i Esbjerg er blandt de førende leverandører af personligt sikkerhedsudstyr til industrien og den offentlige sektor. Virksomheden blev i 2001 en del af en større nordisk koncern, og de 10 år i koncernens ejerskab har været præget af vækst og udvikling. Under de senere års økonomiske afmatning har det danske selskab formået at øge omsætningen i et vigende marked. Især inden for områderne fødevarer og offshore olie og gas samt vindenergi er udviklingen positiv, og også uddannelsesområdet er i vækst. Uden for de brancher, der anvender PPE (personal protective equipment), er Procurator ikke noget kendt navn lokalt, men faktisk har det rødder 80 år tilbage, idet det bygger på den gamle Esbjerg-virksomhed, Wiggo Kongstad A/S. Procurator beskæftiger ca. 40 medarbejdere i Danmark, heraf ca. 30 i Esbjerg. Vi kan mærke, at danske industriarbejdspladser bliver flyttet til udlandet, og at der bliver færre personer at beskytte. Til gengæld er der mere fokus på arbejdsmiljøet og at beskytte medarbejdere mod arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Susanne Ingemann ny Vi kan se, at der er kommet adm. direktør i Procurators danske selskab. godt gang i økonomien i lan - de som Tyskland og Sverige, men at væksten desværre ikke har nået samme niveau i Danmark. Der - for skal vi udvide salget til de kunder, vi har i forvejen, og opdyrke nye områder. Vi gør meget ud af ikke kun at være leverandør af udstyr, men også at se på kundernes totaløkonomi og uddanne dem til at bruge udstyret korrekt. Ud over Norden vil vi også kigge ud i Europa og vokse med de kunder, der etablerer produktion i andre lande, siger adm. direktør for Procurator siden 1. januar 2011 Susanne Ingemann. Mentor IT jagter om kost - ninger hos kunderne 10 år gamle Mentor IT med base i et tid - ligere edb-center i Esbjerg har i generelle krisetider formået at fordoble medarbejderstaben fra seks til 12 på tre år. Mange virksomheder reagerede på den økonomiske krise ved at gennemgå deres it-systemer, og det har i mange tilfælde ført til, at de har outsourcet hele it-platformen. Med etableringen af Vestjyllands største og mest mo - derne hostingcenter, Hostcenter Danmark på 240 m 2, har Mentor IT overtaget driften af it for en række kunder i størrelsen brugere. De to ejere, direktør Claus Kvist og salg- & marketingchef Søren Frand sen, forventer inden årets udgang at være 16 medarbejdere og inden for to-tre år specialiserede medarbejdere. Foruden det vestjyske område og sjællandske kunder via B.P.I. vil være dobbelt så stor i 2014 Bramming Plast-Industri A/S (B.P.I.) fastholder trods et salgsdyk i 2009 den ambiti - øse målsætning om at fordoble omsætningen på fem år. Nu er der blot tre år til at opfylde målsætningen. Hjemmemarkedet vil kun i begrænset omfang kunne bidrage til den kraftige vækst, og målene skal op - fyldes på nye markeder som Tyskland, hvor møbelindustrien gennemlevede krisen langt tidligere end i andre lande. Mange danske kunder har outsourcet produktion, og B.P.I. er fulgt med via sin fabrik med 280 medarbejdere i Lipiany i Polen. De fire fabrikker i Bramming med ca. 150 medarbejdere, en lille fabrik i Norge og den polske produktion udgør et af de største produktionsanlæg til skumplast i Europa. Foruden møbelpro- en afdeling i Slagelse satser Mentor IT på at udvide markedsområdet til hele Sønderjylland. Fokus vil være på at levere platforme med servere, virtualisering, post, SQL-database og web. Vi har haft vækst på især hostingmarkedet, idet mange virksomheder har haft utidssvarende systemer. Ofte når de frem til, at de kan blive mere effektive, fleksible og få lavere omkostninger med en hosted serverløsning, uden at de skal have penge op af lommen. Jeg har selv læst HD og elsker at snakke om tal, og derved kan jeg trænge lidt dybere ned i kundernes driftsøkonomi og opstille et scenarium over syv år. Alle medarbejdere har solid erhvervserfaring og forståelse for virksomhedsdrift. Mentor IT ducenter og industrien har B.P.I. et stort marked inden for healthcare og me dico, blandt andet med varemærker inden for tryksårsforebyggende madrasser og puder samt produkter til aktiv sårpleje. Brammings største virksomhed har LD Equity som hovedaktionær og havde i 2010 en vækst på 25 procent. Vi beskæftiger os udelukkende med projektsalg og har flere udviklingsprojekter i tæt samarbejde med kunder på vej, som skal bidrage til salgsvæksten. Selv om vi havde en lavere omsætning i 2009, og det har kostet indtjening, tillader vi os at kalde det en tiltrængt vækstpause. Vi har brugt tiden til at få skabt en bedre struktur i virksomheden Salg- & marketingchef Søren Frandsen: Vi forventer at være medarbejdere om to-tre år. har haft et mindre overskud hvert år, og vi investerer pengene i virksomhedens fortsatte vækst. Foruden Sjælland vil vores ekspansion primært foregå i Syd Energis markedsområde, hvor der er fiberkabler til rådighed. Esbjerg er en god by at drive virksomhed i, og samhandlen bygger udpræget på tillid. Det skal kunne betale sig at handle med os, siger salg- & marketingchef Søren Frandsen. B.P.I. beskæftiger 280 medarbejdere i Lipiany i Polen. og klargøre os til den ambitiøse målsætning om at fordoble omsætningen i Vores mål er en stabil, bredt funderet, organisk vækst, men kan det give synergier til vores eksisterende produktion, er vi også åbne over for opkøb. Uden vores fabrik i Polen havde vi næppe eksisteret, og vi ligger godt i forhold til at få nye kunder i Tyskland og Polen, siger adm. direktør Jesper Brix, der også råder over et salgsselskab i Sverige til at indfri ambitionerne. 4 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

4 BLIKA vil åbne døren til Sverige Salgschef Karina Munk ser frem til sammen med en ledig akademiker at få kigget nærmere på mulighederne på det svenske marked. Hverdagen på Blika a/s adskiller sig ikke så meget fra andre mindre virksomheders. Alle er optaget af daglige opgaver, og ud - viklingsprojekter samler støv i en skuffe eller på en hylde. Derfor kom Esbjerg Erhvervsudviklings tilbud om et projekt - ledelseskursus og en akademiker stillet til rådighed kvit og frit i fire uger tilpas. Vi har mange projekter, vi ikke når at komme i dybden med, fordi de drukner i den daglige drift. Desuden har vi haft nogle hårde år, hvor der ikke har været midler til uddannelse, så dette kompetenceudviklingsforløb passer lige til os. At det er lokalt og giver mulighed for at dyrke et netværk er et ekstra plus, siger salgschef Karina Munk. Hun havde ikke svært ved at vælge et kon - kret udviklingsprojekt, hun sammen med en ledig akademiker skal prøve kræfter med, når hun har fået værktøjerne til at være projektleder. Blika har længe set et potentiale for at afsætte værkstedsudstyr og garderobeskabe i Sverige, men har ikke haft tid til at undersøge markedet nøjere. Potentialet er der Målene med en direkte markedsunder - søgelse er: En markeds- og segmentbeskrivelse En konkurrentanalyse En prisstruktur for markedet. Salgschef Karina Munk, Blika a/s, ved et af hovedprodukterne, garderobeskabe: At udviklingsprojektet er lokalt og giver os mulighed for at dyrke netværk er et ekstra plus. Esbjerg-virksomheden har de senere år væ - ret igennem en barsk nedtur, hvor eksport - andelen er dalet til under 10 procent. Hvis studiet af det svenske marked lever op til forventningerne, kan det være med til at sætte gang i eksporten igen. Norge er nu det største eksportmarked, og Blika er i gang med at genoplive salget i Tyskland. Vi har kun en enkelt kunde inden for værkstedsudstyr i Sverige nu. Markedsundersøgelsen skal afdække potentialet samt distributions- og afsætningskanaler. Vi er overbeviste om potentialet, men vi kender ikke eventuelle vanskeligheder ved at komme ind på markedet, og kendskabet til vores produkter er lavt. Når projektet er færdigt, satser vi på at have en færdig markedsplan, siger Karina Munk. På vej mod overskud Blika, der i 2008 fik Claus Sørensen A/S som hovedaktionær, har otte medarbejdere i Esbjerg og ca. 60 i produktionen i Slovakiet. Efter kraftige dyk i omsætningen de senere år forventer virksomheden salgsvækst i 2011, og hvis resten af året holder løfterne fra de første måneder, er der udsigt til balance i regnskabet. Noget af væksten kan formentlig hentes i Sverige. Virksomheder på KURSUS I VÆKST 18 nye projektledere fra små og mellemstore virksomheder i Esbjerg Kommune skal sammen med ledig akademiker gennemføre konkrete ud - viklingsprojekter. To lignende kursusforløb på vej. Chefen eller mesteren derhjemme har det med at være ulig nemmere at overbevise om, at man bør tage på kursus, hvis det kan bruges til nog - et konkret hjemme i virksomheden. Det lever et kompetenceudviklingsforløb, Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) i samarbejde med søsterorga - nisationer i det øvrige Syddanmark gennemfører, i høj grad op til. Projektet Kompetenceudvikling og Innovation er for små og mellemstore virksomheder, der får mulighed for at uddanne en eller flere af deres medarbejdere til projektledere og samtidig få hjælp til at gennem føre et udviklingsprojekt, de selv har valgt. Jeg synes, det er fantastisk, at deltagerne kan være med i et kursusforløb, hvor de får kompetencer som projektledere og straks får lov til at afprøve det på en konkret opgave, siger udviklingskonsulent Marianne Muff Førrisdahl, EEU. Projekter med vækst i 18 deltagere fra 16 virksomheder har siden slutningen af januar mødtes til kursusdage, og når de afslutter forløbet i begyndelsen af maj, vil de have gennemført et projekt. Sam - mensætningen af virksomheder er bred, fra Vadehavsbageriet og små håndværksfirmaer til produktionsvirksomheder som Blika a/s og Es - bjerg Farve- og Lakfabrik A/S, og projekternes indhold varierer lige så meget. Fra at få styr på interne processer til fusioner og markedsudvikling. Hvis virksomhederne lykkes med deres projekter, er der virkelig vækst - potentiale i det. I det hele taget er kursusforløbet fra Esbjerg Er hvervs - udvikling et godt redskab til at sætte fokus på vækstvirksomheder, som er et af vore dedikerede mål, siger Marianne Muff Førrisdahl. Chance til ledig akademiker Kompetenceudviklingsprojektet gennemføres flere steder i Region Syddanmark, hvor andelen af akademikere er lavere end i landet som helhed. Som led i forløbet knyttes en ledig akademiker til hver virksomhed for at bistå projekt lederen i arbejdet. Virksomheden definerer under kurset, hvilke kvalifikationer akademikeren skal have, og får præsenteret flere emner fra hele landet. De otte kursusdage er tilrettelagt som AMU-kurser med mulighed for at få VEU-godtgørelse, og udgiften pr. deltager kan derfor holdes mellem og kr., afhængig af uddannelsesniveau. EEU forventer at gennemføre tre kurser med op til hver 25 deltagere i år. Næste forløb indledes 12. april og slutter før som merferien, og årets tredje forløb fore går til efteråret. De deltagende virksomheder skal have mellem fem og 250 ansatte. Projektet Kompetence - udvikling og Innovation er finansieret af Syddansk Vækstforum i et samar bej de med Esbjerg Erhvervs ud - vik ling, Tønder Er hvervs - forum, Sydfyns Udviklings - samar bejde og JobInVest, der er projektleder. Generalforsamling 17. marts afholdte EEU generalforsamling på Esbjerg Højskole med 75 deltagere og herefter ser bestyrelse og re præ sentant - skabet således ud: GENERALFORSAMLINGS- VALGTE Direktør Britt S. Nielsen, Ribe Byferie Partner John Lesbo, KPMG Direktør René Madsen, Spar Nord Head of operational procurement, Ingelise Terkildsen, Mærsk Olie og Gas Adm. direktør John Sørensen, Rambøll Olie & Gas DETAILHANDEL Direktør Henning Balle, Ribe Handelsstandsforening Advokat Poul Jensen, Esbjerg City OVERNATNINGSSTEDER Hotelejer Kirsten Rasmussen, Hotel Ansgar Leder Jens Philipsen, Dan - hostel/ribe Vandrehjem TURIST ATTRAKTIONER Leder Klaus Melbye, Vadehavscentret Ribe Direktør Morten Hahn-Peder - sen, Fiskeri- & Søfartsmuseet KULTUR INSTITUTIONER Leder Bente Bramming, Taarnborg ViCordis Direktør Torben Seldrup, Musikhuset Esbjerg INDUSTRIEN Bestyrelsesformand Jens Lindholm, Viking Life-Saving Equipment Teknisk direktør Michael Boel Olesen, Ribe Jernindustri A/S Adm. direktør Jørgen Damm, VL Staal A/S BYGGE & ANLÆG El-installatør Søren Sørensen, Søren Sørensen A/S TRANSPORT Direktør Lars Winther Sørensen, A/S J. Lauritzen Eftf. ESBJERG HAVN Havnedirektør Ole Ingrisch, Esbjerg Havn FINANSIERING/ FORRETNINGSSERVICE Direktør Finn Moe Bojsen, Ingeniørerne OFFSHORE Direktør Dan Madsen, Rambøll A/S LO-ESBJERG Formand Ernst Aaskov, LO-Esbjerg ESBJERG BYRÅD Borgmester Johnny Søtrup Kommunaldirektør Otto Jespersen Byrådsmedlem John Snedker Byrådsmedlem Karen Baungaard VIDENINSTITUTIONER Dekan Kim Larsen, UC Syddanmark Prorektor Bjarne Graabeck Sørensen, Syddansk Univer - sitet Rektor Henrik Larsen Direktør Karsten Rieder, Rybners PERSONLIGT UDPEGEDE Direktør Ole Jørgensen, Ribe Direktør Erling Pedersen, Logitrans A/S BESTYRELSEN FOR ESBJERG ERHVERVS - UDVIKLING Bestyrelsesformand partner John Lesbo, KPMG Næstformand Direktør René Madsen, Spar Nord Næstformand Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune Head of operational procurement, Ingelise Terkildsen, Mærsk Olie og Gas Direktør Morten Hahn- Peder sen, Fiskeri- & Søfartsmuseet Bestyrelsesformand Jens Lind holm, Viking Life-Saving Equipment Direktør Lars Winther Sørensen, A/S J. Lauritzen Eftf. Formand Ernst Aaskov, LO-Esbjerg Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg Kommune Byrådsmedlem John Snedker Rektor Henrik Larsen, Erhvervsakademi Sydvest 6 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

5 Energivirksomheder kæmper om in geniørerne En række af Esbjergs ingeniørtunge virksomheder har fået nye ordrer og har opslået dusinvis af nye job. Flere af dem forudser problemer med at få kvalificerede ansøgere til jobbene. Esbjerg Erhvervsudvikling er klar til fælles offensiv. Babcock & Wilcox Vølund A/S Babcock & Wilcox Vølund, der leverer store forbrændingsanlæg til en række lande, be skæftiger i Esbjerg godt 100 timelønnede og 175 funktionærer, hvoraf 35 er ingeni ører. Teknisk direktør Lars Busch, Vølund: Esbjerg afdelingen har behov for ingeni - ører med mekanisk, elektrisk og forbrændingsteknisk baggrund. Vi har en ordrebeholdning på over en milliard kr. og et mål om at vokse 20 procent i Baseret på vores seneste erfaringer med op - slag af ikke færre end ni stillinger me ka - nisk, el og forbrændingsteknik i decem ber 2010 bliver det svært at tiltrække ansøgere med de ønskede profiler. Vi har i forbindelse med energiuddannelsen i Esbjerg etableret et samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg omkring ud - nyt telse af en testkedel, som blandt andet har sigter mod at tiltrække unge studerende til Es bjerg. Desuden deltager vi aktivt på job mes ser i Aalborg og København og er for talere for en jobmesse i Esbjerg. ISC Rådgivende Ingeniører A/S ISC beskæftiger i Esbjerg-afdelingen ca. 70 medarbejdere, heraf ca. 50 ingeniører. Afdelingsleder Jens Møller Jensen: Vi er aktuelt ude at søge efter kemiingeni - ører, bygningsingeniører og maskiningeniører. Vi regner med at skulle bruge fire-fem ingeniører i alt. Voksende ordreindgang fra faste kunder in - den for olie og gas samt havvindmølleparker. Rambøll Oil & Gas Rambølls olie- og gasforretning beskæftiger ca. 250 medarbejdere, heraf op mod 200 ingeniører, på hovedkontoret i Esbjerg. Medarbejderne er fordelt på tre forskellige adresser, og ledelsen arbejder med planer om at udvide kontoret. Regionsdirektør Jens Rebsdorf-Gregersen: Vi har allerede ansat 10 nye ingeniører i år, og vi forventer løbende at udvide staben i løbet af året i både Esbjerg, København og Qatar. Behovet er ret bredt funderet, men samler sig om især fire områder: Strukturingeniører, pipingingeniører, elingeniører og ingeniører med en vedligeholdelsesbaggrund. Vi har øget aktivitet nationalt og bestemt også internationalt, blandt andet i Norge, hvor der er et meget højt aktivitetsniveau, og hvor der mangler et stort antal ingeniører. Mulighederne for at få stillingerne besat er nogenlunde, i hvert fald bedre end for to år siden, da det var umuligt at skaffe ingeniører. Vi har måttet acceptere, at vi ikke kan få ingeniører med de kvalifikationer, vi mangler, så vi må indstille os på at skulle lære folk op inden for branchen. Regionsdirektør Jens Rebsdorf Gregersen, Rambøll Oil & Gas: De færre ingeniører på arbejdsmarkedet vil ramme vores branche. Hidtil er det gået fornuftigt, men jeg er sikker på, at det bliver vanskeligere. Der er mere gang i branchen, og der bliver færre ingeniører. Prognoser siger i runde tal, at ingeniører hvert år forlader arbejdsmarkedet, og kun kommer til. Det vil ramme vores branche, også fordi vi ser høj aktivitet i vindmøllesektoren. Vi tyer til, hvad tidligere har givet effekt, for eksempel at ansætte udenlandske ingeni - ører, og vi har for tiden 13 forskellige natio - naliteter på hovedkontoret. Desuden tager vi rigtig mange nyuddannede ingeniører fra især Aalborg Universitet Esbjerg. Semco Maritime A/S Semco Maritime har udviklet sig til en stor ingeniørarbejdsplads, idet ca. 250 af om - kring 900 medarbejdere i Danmark har en ingeniørmæssig eller anden teknisk uddannelsesbaggrund. HR Manager Jens Holm-Nielsen: Vi søger for tiden ca. 50 ingeniører fordelt på disciplinerne telekommunikation, mekanik, stærkstrøm, struktur og maskiningeniør. Vi kan mærke, at der atter er kommet gang i markedet. Den høje oliepris bevirker, at investeringslysten er steget kraftigt, og Semco Maritime har de seneste måneder afgivet mange tilbud. Vi har fået flere gode ordrer og har positive forventninger om at opnå en del flere i løbet af året. Det er fortsat en udfordring at få tilstrækkeligt med kandidater, der har den fornødne erfaring, idet for eksempel offshoreområdet fylder meget i Esbjerg, men ikke voldsomt meget i det nationale perspektiv. Det er nødvendigt at tilføre nye teknisk uddannede medarbejdere kompetencer inden for området, og den opgave påtager vi os gerne, hvis ansøgerne har de grundlæggende færdigheder og viser interesse for området. Vi får som regel de ledige stillinger besat. Vi deltager i jobmesser på uddannelses - institutioner, i arrangementer for ledige ingeniører og har studerende i praktik. Vi er også partnere i den fælles tiltrækningsog rekrutteringskampagne Career Country. Masser af nye ingeniørjob Især energisektoren opretter nye ingeniørjob, og IDA s medlemstal i Esbjerg-området stiger. Esbjerg Kommunes virksomheder ansætter flere ingeniører i disse år. Fra 2008 til 2011 har Ingeniørforeningen, IDA, øget antallet af medlemmer fra 657 til 740 i kommunen, og tendensen ser ud til at fort - sætte. En række ingeniørtunge virk som - heder søger for tiden nye medarbej dere. Jeg har fulgt udviklingen inden for om - rådet i 25 år og kan mærke, at der er sket en væsentlig ændring i holdningen til at an - sætte højtuddannede, herunder ingeni ø rer. Det går nemmere med at få virksom heder - ne til at tage studerende i praktik, og i man - ge tilfælde bliver de ansat bagefter, også i de mindre virksomheder ejet af håndværke - re, siger lektor og kemiingeniør Birgit Kjæ r - side Storm, Aalborg Universitet Esbjerg. Olie og vindmøller Hun vurderer, at mange virksomheder har rationaliseret og skåret ned på arbejdsstyrken efter finanskrisen, men at de nu ikke længere ønsker, at den økonomiske afmatning skal sætte dagsordnen. Derfor går det nemmere med at få virksomheder til ansæt - te de maskin- og kemiingeniører, Birgit Kjærside Storm er med til at uddanne. Den traditionelle energisektor inden for olie og gas aftager naturligvis mange ny - ud dannede, og der er mange afledte job, blandt andet inden for vindmølleindustrien, der er meget ivrig efter at involvere studerende i projekter og siden ansætter både maskin-, kemi- og bygningsingeniører, siger Birgit Kjærside Storm. Kamp om kandidaterne Aldringen i ingeniørfaget kan ifølge Birgit Kjærside Storm blive en trussel mod danske arbejdspladser i de kommende år, idet antallet af ingeniører, der forlader arbejdsmarkedet, er højere end antallet af nye kol leger fra uddannelsesstederne. Hvis virk somhederne ikke kan få kvalificeret arbejds kraft, kan det forstærke tendensen til at ryk ke produktion til udlandet, vurderer hun. Esbjerg viser flaget på karrieredage Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) vil være på plads på job- og karrieremessen på DTU i Lyng by i dagene april. Det er tilflytterkampagnen Career Country og EnergiMetropol Esbjerg Kommune som møder de potentielle medarbejdere på en 16 m 2 stor stand. Virksomhedspartneres logoer og stillingsopslag er en integreret del af messedesignet. I marts har vi været på Karrieredagene på universiteterne i Odense, Aalborg og Aarhus. Vi mærker tydeligt, at de nyuddannede bliver mere mobile og villige til at flytte efter de gode job. Vi havde ca. 100 ledige stillinger med til arrangementerne i univer - sitetsbyerne, hvor der bliver sat stor pris på, at vi som én af de få kan give et samlet billede af karrieremulighederne for højtuddannede i virksomhederne i en hel kommune, siger marketingchef Pernille Kragh Rühe, Esbjerg Erhvervsudvikling. Vi annoncerer de ledige stillinger i fællesannoncer i dagblade, jobportaler og fagpresse samt direct mailkampagner over for ledige ingeniører. Der arbejdes på at etablere en jobmesse i Esbjerg og dermed understøtte virksomhedernes rekrutteringsarbejde. 8 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

6 Værtsparret Sanne Stammose og Finn Tonnesen omgivet af bureauleder ved Ribe Turistbureau Jane Madvig Brøndum og turistchef Henrik Vej Kastrupsen ved en af Ribe-hytterne, der er bygget efter middelaldertraditionen i byen. Der er salg i Sydvestjylland Springet til et suc ces - fuldt campingliv Parret bag Ribe Camping realiserede for seks år siden drømmen om at blive selvstændige. De skabte en vækstvirksomhed og har masser af planer. Parret Sanne Stammose og Finn Tonnesen havde aldrig selv prøvet at bo i en campingvogn, da de i 2005 rev teltpælene op i deres hidtidige karrierer og overtog Ribe Camping. Men med henholdsvis 20 år i turismeerhvervet og en håndværkeruddannelse med et kreativt gen havde de nogle værdifulde forudsætninger for at få succes, og deltagelsen i TV 2 s iværksætterprogram, Springet, i den første sæson var en katapult. På seks år har de mere end tredoblet antallet af overnatninger til ca i 2010, og de har investeret 28 mio. kr. i at gøre pladsen til en selvstændig attraktion med LÆR AT TÆNKE STORT Turistchef Henrik Vej Kastrupsen: Ribe Camping kan inspirere os alle i turismeerhvervet til at tænke stort, udvikle og fokusere. Kombinationen af udvikling, kreativitet og kvalitet går her op i en højere enhed. Nu har vi både en fantastisk campingplads og en fantastisk turistattraktion i Ribe by, og jeg er sikker på, at det er en attraktiv kombination for en campist. appel til nye målgrupper. Alene op til denne sæson investerer de ca. seks mio. kr. i 130 nye pladser, en ny servicebygning på 330 m 2 og en festsal/aktivitetshal med plads til 149 personer. Det hele står klar til påske, og så vil det være muligt at holde fætter-kusinefesten eller hundetræffet på Ribe Camping. Inden vi overhovedet gik i gang i 2005, lagde vi en strategiplan, og den var baggrund for hele købet. Planen skabte tillid hos sparekasse og kreditforening, og de turde som vigtige finansieringskilder sætte penge i pladsen, siger Sanne Stammose. De nye målgrupper Blandt målene var at hæve campingpladsens kvalitet, gøre det hele bedre og at satse på nye målgrupper til hytter. De første fire luksushytter med spa blev hurtigt bygget, og de skulle appellere til børnefamilier og gæster, der gerne ville betale for lidt ekstra komfort. Campinghytterne slog an, og nu har pladsen 33 hytter i flere kategorier, hvoraf 21 er nye. Campister er ikke længere en befolkningsgruppe for sig. Hr. og fru Danmark er der fortsat, men der kommer flere dyre biler og campingvogne, og kombinationen af en Audi med spidstelt ses også. Og hjulpet af den guldrandede attraktion, Ribe, og den nye Nationalpark Vadehavet kommer campisterne i en større del af året. Jo bedre, vi kan udnytte sæsonen, jo bedre er det for både byen og os. Vi forventer os meget af Nationalparken, og kan vi få vinterperioden til økonomisk at hvile i sig selv, ser det rigtig godt ud. Højsæsonen vil dog fortsat give den største indtjening og har bidraget mest til, at vi har haft sorte tal hvert år, siger Finn Tonnesen. Til juni bliver det blæret Selv om Ribe Camping med den seneste udvidelse når ca. 400 pladser og breder sig over 10 hektar, gør ejerne en dyd ud af at være synlige og signalere, at pladsen er deres liv og fylder en stor del af døgnet. Sanne Stammose byder selv velkommen til fredags - baren, der kom til i fjor, og Finn er den fiffige håndværker, der styrer byggerierne og sørger for, at alt fungerer for gæsterne. Ribe Camping præsenterer i juni en nord - europæisk nyskabelse, en drejeskive på 10 m i diameter belagt med kunstgræs, som giver campisten mulighed for at dreje pladsen i forhold til solen. Det motordrevne vidunder skal nok give mere omtale end positiv bundlinje, for investeringen vil tage nogle år at tjene ind. Sanne og Finn har på seks år skabt en ar - bejdsplads med op til 20 medarbejdere i højsæsonen, og omsætningen er femdoblet. De sled den første femårsplan op på tre år og er for længst i gang med den næste strategiplan. Målet er en kontrolleret årlig vækst på procent, så de også kan få tid til at yde, hvad det hele drejer sig om: Service og venlighed. Esbjerg Kommunes nye turistchef vil ud og sælge varen, hvor turisterne er, og så skal der måles på indsatsen. Han bruger den første tid på at besøge erhvervets virksomheder. Med naturområder af international klasse og kort afstand til nogle af Danmarks bedste strande har Esbjerg Kommune et godt turismeprodukt. Da ikke mindst, når man har landets ældste by, Ribe, som en attraktion i stjerneklassen inden for kommunegrænsen. I 43-årige Henrik Vej Kastrupsen har kommunen fået en ny turistchef, der i den grad er indstillet på at sælge varen og ikke kun stå bag disken og informere om alle fortræf - felighederne. Selv om han gør meget ud af at stikke fingeren i strandsandet og besøge skønsvis 50 overnatningssteder og attraktioner i de første tre måneder for at få ideer og impulser, er han ikke bange for at ud - stikke en retning. Vi må derud, hvor turisterne er, for at skabe mersalg. Jeg ser gerne, at vi om sommeren har fem udfarende medarbejdere på strandene ved Henne, Vejers, Blåvand, Fanø og Rømø. Fremtidens turismemedarbejder skal i højere grad være entreprenør og sælger. Vi skal ikke kun informere, vi skal være innovative og værdiskabende, siger Henrik Vej Kastrupsen. Han er opvokset i Blåvandshuk-området, men henter også inspiration i den modsatte ende af landet, hvor han har haft en del af sit arbejdsliv. På Amager Strandpark faldt han over en kaffecykel, en longjohn med en påmonteret espressomaskine og en smilende mand, der foruden at sælge kaffe, fortæller om dagens aktiviteter i København. Den tankegang et rullende turistbureau vil han gerne overføre til de vestjyske strande. Bedre data om turister Fra lederstillinger både i og uden for turismeerhvervet er Henrik Vej Kastrupsen vant til at lægge strategier og forretningsplaner og måle på resultaterne af indsatsen. Når vi nu bruger tid og penge på at markedsføre Esbjerg og Ribe for turisterne, så ville det være rart, hvis vi også kunne måle effekten af vores indsats. Vi tror, vi har en million tu rist er i Ribe, men vi ved det ikke. Med det løse datagrundlag risikerer man at famle i blinde uden at kunne måle, om vores indsats har en effekt, siger Henrik Vej Kastrupsen, der samarbejder med Tønders turistchef om at indhente bedre data gennem interviews i både Esbjerg og Ribe. Potentiale i erhvervsturisme En rapport fra VisitDenmark om turismens økonomiske betydning for Danmark rummer i det mindste tal på kommuneniveau, og de viser, at erhvervsturismen afledte en omsætning på hele 605 mio. kr. af en samlet turismeomsætning på 816 mio. kr. i Esbjerg Kommune i Den nye turistchef ser gode udviklingsmuligheder, hvis der kan trækkes flere møder, konferencer og årsmøder til især Esbjerg. Og døgnforbruget for en mødeturist ligger betragteligt over, hvad en tysk feriehusturist spenderer. Min fornemste opgave er at trække flere turister til Esbjerg Kommune, både feriegæster og erhvervsturister. Det kan jeg gøre med salg og markedsføring og ved at påvirke politikken på området. Jeg er tilhænger DEN NYE TURISTCHEF Henrik Vej Kastrupsen, 43 år, har en fortid som sportschef på Club La Santa og har siden været adm. direktør for et reklamebureau, Nordsjællands Sommerpark samt kædedirektør for Big Bowl. Ved årsskiftet vendte han sammen med hustru en Emilia og parrets to børn hjem til Sydvestjylland. Henrik Vej Kastrupsen blev valgt blandt 39 ansøgere til stillingen som turistchef i Esbjerg Kommune og tiltrådte 17. januar 2011 som chef for 10 medarbejdere. af, at vi udvikler os hen imod en mere slagkraftig, fælles organisation på turismeområdet, og at vi har synlige, fleksible medarbejdere til at betjene vore gæster, siger Henrik Vej Kastrupsen. 10 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

7 NYE MEDARBEJDERE Jesper Bonnen er 42 år og kommer fra en lig - nende stilling i Horsens Er hvervs råd hvor Jesper har arbejdet med virksomhedsudvikling, iværksætteri samt arbejdet med et større professionelt virksomheds net værk, Break Point. Jesper Bonnen er uddannet som Cand. merc. i markeds økonomi. Glæder sig til at skabe udvikling samt øget vækst og netværk for de eksisterende virksomheder. Jeg glæder mig til i samarbejde med spændende og relevante virksomheder og interessenter at finde og udnytte det po tentiale, der er i mange af vores eksisterende virksomheder og derigennem styrke væksten i Esbjerg kommune. Ligesom jeg ser frem til arbejdet med at synliggøre Esbjerg kommune som en af de førende kommuner i Danmark på erhvervs området. Jeg har søgt jobbet, fordi Esbjerg Erhvervsudvikling klart viser, at de er et af de mest professionelle og ambitiøse erhvervsudviklingscentre i Danmark med mål og ambitioner om, at Es bjerg Kommune skal være førende indenfor vækst og energi i Danmark, og som viser de vil det! Og ikke bare taler om det, siger Jesper Bonnen, der startede i jobbet den 1. marts Birgit Bech Jensen er 39 år og uddannet cand. negot og HD i personaleledelse, IAAs Diplom - uddannelse i Markedskommunikation samt en akademi-uddannelse i projektledelse. Glæder sig til at skabe øget udvikling, vækst og arbejdspladser. Jeg har søgt jobbet fordi Esbjerg kommune har mål og ambitioner om at blive førende indenfor markedet for bioenergisystemer, og det mål og den proces vil jeg rigtig gerne være en del af, siger Birgit Bech Jensen, der startede i jobbet den 1. februar Er du og din virksomhed ambassadør for Energi- Metropol? Læs om mulighederne i medfølgende brochure. Check Facebook.com/EnergiMetropol og se imagefilmen. ADRESSER Niels Bohrs Vej 6 DK-6700 Esbjerg Tel Fax Skolegade 33 DK-6700 Esbjerg Tel Fax Dato Tid Arrangement Sted :00 Professionalisering af din virksomhed Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Auditoriet :45 Åbent netværksmøde hvordan kan du CoCo BED and BREAKFAST, aktivt bruge LinkedIN? + Netværk Andrup Byvej 67, 6705 Esbjerg Ø Torvet 3 DK-6760 Ribe Tel Fax :00 Østafrika et fremtidigt vækstmarked Esbjerg Erhvervsudvikling, Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg, mødelokale :00 Opfinderpanel Esbjerg Erhvervsudvikling, Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg North Sea Wind * Solar * Bioenergy Muskihuset Esbjerg Synergistic workshop and symposium Danish Offshore Event 2011 Dana Sirena og Musikhuset Esbjerg NYHEDSBREV Ansvarshavende redaktør: Direktør, Tom L. Nielsen, Tekster af: Journalist, Frede Madsen Oplag: NYHEDSBREV APRIL 2011

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Skal du have en del af kagen?

Skal du have en del af kagen? Skal du have en del af kagen? Sådan bliver du leverandør til offshore industrien Erhvervsinitiativet Offshore Supply hjælper din virksomhed med at tage de første skridt ud på nye markeder. 50.000 milliarder

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen Århus 7. april 2011 Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet Manager Oil & Gas Tommy Petersen 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Manager Oil & gas Tommy Petersen Velkommen

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør You ve Got The POWER Bliv energi-ingeniør Hele verden er ved at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. Min ambition er, at Danmark er med forrest i feltet, når det gælder kampen mod

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding Beslutningsforslag nr. B 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 15. april 2010 af Kim Mortensen (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S) og Jens Christian Lund (S)

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-Mail:

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Opgaver i energisektoren

Opgaver i energisektoren Opgaver i energisektoren 02. December 2014 UK www.energimetropol.dk Esbjerg Erhvervsudvikling Hvem er Esbjerg Erhvervsudvikling? Selvejende erhvervsforening med 25 ansatte Erhverv, Turisme og Markedsføring

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere