Lykke Friis: Esbjerg står stærkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lykke Friis: Esbjerg står stærkt"

Transkript

1 APRIL 11 Lykke Friis: Esbjerg står stærkt Klima- og energiministeren anser det for en stor styrke, at Esbjergs erhvervsklynge opererer inden for både olie og gas og offshorevind. Danmark skal hente så meget som muligt af olien op, før den grønne energi tager over, fastslår Lykke Friis. Af Journalist Frede Madsen Lykke Friis havde blot været klima- og energiminister i tre måneder, da hun et par sene februardage i 2010 deltog i det første eksterne møde i regeringens Vækst - forum. Det foregik i Semco Maritimes afdeling på Esbjerg Havn, og det røg i den grad ind under sikkerhedshjelmen, hvad hun så og hørte. Mødet var en øjenåbner, idet det gik op for mig, hvor central koblingen mellem det, vi lidt poppet kalder sort og grøn energi, egentlig er. Det er en samlet klynge, der bruger kompetencerne inden for begge områder, og det er netop styrken ved Esbjerg-området. Lad mig som eksempel nævne Semco Maritime, der servicerer både olie- og gasindustrien samt havvindmølleparkerne, og byens ca. 250 offshorerelaterede virksomheder, der indgår i Regeringens Energistrategi, siger Lykke Friis. Regeringens Energistrategi 2050 har som hovedmål at gøre Danmark uafhængig af kul, olie og gas i 2050, og afhængigheden af de fossile brændsler skal gradvis reduceres. Men Lykke Friis ser ikke olieog gasindustrien være ved at udspille sin rolle i hverken energiforsyningen eller samfundsøkonomien, og den skal også i de kommende årtier bidrage til velfærd og gældsafvikling. Energistrategien går ud på, at Danmark skal omstille sig til at være uafhængig af fossile brændsler, men vi skal samtidig sørge for at få al den olie og gas op af Nordsøen, som vi kan, blandt andet ved hjælp af CO2-injektion. Vi vil stå på to ben, siger Lykke Friis. Hendes ministerium planlægger en 7. ud - budsrunde med licenser til at efterforske i den danske undergrund. Forinden vil flere ministerier give vilkårene for olie - jagten et serviceeftersyn, så kommende licenser kan blive en gevinst for både virksomhederne og staten. Olien kan vare til efter 2050 I Energistrategi 2050 går I fra at tale om et fossilfrit Danmark til, at vi blot skal være uafhængige af fossile brændsler? Det er korrekt. Vi har ikke et gpssystem med en klar ruteplan frem mod Vi kan ikke vide, om det i 2045 viser sig svært at få den sidste olie op, eller der fortsat er noget at gå efter. Tror du på et liv for olien og gassen efter 2050? Ja, men det vil være afhængigt af indvindingsformerne. Ambitionen er at fort - sætte med at producere olie og gas, og jeg tør ikke sætte nogen slutdato på. I det hele taget skal man passe på med at aflive olien, og så længe det er rentabelt at producere den, skal vi satse på at få den op. Katastrofen i Japan vil øge efter - spørgslen efter anden energi end atomkraft, blandt andet olie, og det vil alt andet lige gøre det mere interessant at producere mere olie. Hvor ser du Esbjerg-området placeret i den fremtidige energistrategi? Som en meget central aktør med den stærke offshoreklynge, og begge dele af branchen skal styrkes. Opbakning til grønt center Lykke Friis kender ikke i detaljer planerne om at etablere Green Offshore Center, et strategisk samarbejde mellem virksomheder, uddannelser og offentlige myndigheder om at opnå global succes inden for projektering, installation, drift og vedligehold af havvindmølleparker. Men hun bakker op om tanken bag. Alt, hvad der kan være med til at styrke den klynge, vi i forvejen har i Es bjerg, vil jeg bakke op om, siger Lykke Friis.

2 Olien og gassen ud af SKAMMEKROGEN Både DI Energibranchen og Danish Offshore Industry glæder sig over, at regeringen har ændret signaler i sin nye energistrategi. Dansk Industri (DI) har længe kæmpet for, at der gøres en ekstra indsats for at stimu - lere indvindingen af olie og gas i den danske del af Nordsøen, og råbet er blevet hørt. Regeringens Energistrategi 2050 hiver de fossile brændsler ud af skammekrogen og vil bruge dem aktivt for at nå de kommende årtiers mål om at gøre Danmark uafhæn - gig af kul, olie og gas. Vi skal desuden have gjort flere unge in ter es - seret i at ud danne sig inden for olie og gas. Formand for Danish Offshore Industry, Verner Andersen Der er ingen grund til at lade det sorte guld ligge, og det lader til, at regeringen nu tager det alvorligt og tror på, at der er mere olie og gas at hente. Det er positivt, siger branchedirektør Anders Stouge, DI Energibranchen. Han vurderer, at Danmark på den ene side kan nå langt ved at øge bevillingerne til forskning og udvikling, så gevinsten ved at øge indvindingsgraden i Nordsøen kan øges, og at det på den anden vil det være nødven - digt at diskutere de økonomiske vilkår for olieselskaberne. Det gælder både de generel - le rammebetingelser for efterforskning og produktion på dansk grund og de specifikke vilkår for at gøre marginale felter lønsomme. De politiske beslutninger skal tages, mens den nuværende infrastruktur er intakt og kan indgå i at udvikle og producere fra nye oliefund. Anders Stouge hæfter sig også ved den klare kobling mellem olie/gas og offshorevind, som virksomhederne i Esbjerg-området dra - ger nytte af. Der er en grund til, at Danmark er blevet førende inden for havvindmøller, og mange af kompetencerne ligger i at være gode til at operere offshore samt i den gode infrastruktur i Esbjerg-området. Man kommer ikke uden om Esbjerg i denne sammenhæng, idet Regeringens Energistrategi har fokus på mange af de elementer, området kan. Byen er mere end olie, gas og havvindmøller, idet der også er en klynge inden for bioenergi, og med Aalborg Universitet Esbjerg på side - linjen placerer byen sig centralt, siger Anders Stouge. Olie- og gasproduktionen i Nordsøen vil også i de kommende årtier være meget synlig på Esbjerg Havn. Svimlende værdier i Nordsøen Formanden for Danish Offshore Industry, Verner Andersen, ser regeringens øgede fokus på Esbjerg og de traditionelle ener - giformer som resultatet af en proces, der blev sat i gang, da regeringens Vækstfo - rum be søgte byen i slutningen af februar Regeringen synes at have indset, at med de værdier, der fortsat ligger under Nord - søen, vil snakken om provenuet ved eksempelvis at afskaffe efterlønnen forstumme. Et tal på mia. kr. har været nævnt, og det er formentlig endnu højere med den aktuelle pris på råolie. Danmark er EU s eneste olieeksporterende nation, og indtægterne fra produktionen i Nordsøen bidrager væsentligt til at finansiere vores velfærdssamfund. Det er glædeligt, at regeringen nu taler om, at vi skal gøre os uafhængige af fossile brænds ler i stedet for, at vi skal være helt fossilfri, siger Verner Andersen. Brancheorganisationen arbejder på at få et møde med klima- og energiminister Lykke Friis, hvor den vil slå et slag for fire områder, som regeringen bør satse på i sin kommende energiplan: Øget efterforskning og indvinding, et forbedret investeringsklima, satsning på teknologi og mere knowhow samt flere styrkede kompetencer i form af flere uddannelser inden for olie- og gasområdet. Foruden ministeren forsyner Danish Offshore Industry ved passende lejligheder folketingsmedlemmer med materiale om, hvilken vej de bør gå. Vi skal desuden have gjort flere unge interesseret i at uddanne sig inden for olie og gas, hvilket kræver, at de kan se et fremtidsperspektiv i branchen, siger Verner Andersen. Danish Offshore Event 2011 Business network for wind, oil & gas Netværk og nye internationale forretningsmuligheder for danske offshorevirksomheder inden for olie/gas og vind. Esbjerg Erhvervsudvikling og Dansk Eksportforening tager nu sammen initiativ til en fælles to dages business event, hvor danske og udenlandske virksomheder får mulighed for at møde hinanden og udbygge netværket. I dagene oktober 2011 danner DFDSfærgen Dana Sirena og Musikhuset Esbjerg rammerne om et stort arrangement, hvis formål er at samle danske offshorevirksomheder inden for både olie/gas og vindindustrien samt matche dem med udenlandske forretningsmuligheder. Direktør Ulrik Dahl fra Dansk Eksport - forening: Med vores to stærke netværksgrupper, Danish Offshore Energy Group (DOEG) og Danish Wind Energy Group (DWEG), repræsenterer Dansk Eksportforening over 200 virksomheder inden for olie/ gas og vind. Kombineret med Esbjerg Erhvervsudviklings store fokus på Esbjerg Kommune som Danmarks EnergiMetropol inden for offshore og bioenergisystemer har vi de perfekte rammer til, at danske virksomheder kan skabe nye kontakter og forretnings - mu ligheder i energibranchen. På eventens første dag sejler DFDS-færgen Dana Sirena ud til havvindmølleparken Horns Rev 1, og om aftenen er der netværksmøder og uformel reception om bord. Næste morgen anløber færgen Esbjerg Havn efter møllecruisen. Dag to foregår i Musikhuset Esbjerg med B2B Matchmaking og konference. Hele ar - rangementet er inklusiv forplejning begge dage og overnatning på færgen. Erhvervschef Kristian Bendix Drejer, Esbjerg Erhvervsudvikling: Esbjerg Kommune har en stor koncentration af offshorevirksomheder, som laver for - retning i både olie/gas og vindindustrien, og med Esbjergs unikke placering ud til Nordsøen finder vi det naturligt at samle disse to sektorer til en fælles Matchmaking event. Vi ser en god synergieffekt i at samarbejde med Dansk Eksportforening, der har stærke netværksgrupper og udenlandske kontakter. Så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 3. og 4. oktober 2011 til årets store danske Matchmaking event for olie/ - gas og vindvirksomheder. 2 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

3 Fire virksomheder i væ kstsporet Esbjerg Erhvervsudviklings Nyhedsbrev har valgt også at fokusere på vækstlaget af virksomheder uden for kommunens hovederhverv, energisektoren. I Nyhedsbrevet i november 2010 præsenterede vi de første fire, og her følger yderligere fire virksomheder, der befinder sig i vækstsporet. LEO Pharma udvider med ny fabrik i Esbjerg Medicinalvirksomheden LEO Pharmas fabrik i Esbjerg, Heparin Production Esbjerg, modtager biproduktet fra tarmrensning af svin, mucosa, fra alle danske svin og en række slagterier i Europa 30 millioner svin i alt. 125 gram af hver af de over ton råvarer årligt bliver ved en højt specialiseret proces til lægemidler, der kan hindre og opløse blodpropper. Indtil 1993 producerede 55 medarbejdere ca enheder årligt, hvorefter staben blev reduceret til 11, som producerede det tredobbelte. Når medar- bejderne sidst på året rykker ind i et nyt fabriksanlæg, vil produktionen blive fordoblet. Foruden egne medarbejdere afleder fabrikken op til 100 arbejdspladser inden for logistik, miljøbehandling, slagteriservice og på de maskinstationer, der leverer affaldspro - dukter som gratis gødning til et par hundrede landmænd. Vi har set mange industriarbejdspladser forsvinde ud af området, og skal vi kunne konkurrere med Fjernøsten, skal vi producere mere pr. medarbejder. Min opgave er at overbevise koncernledelsen i Ballerup om, at det betaler sig at investere ca. 80 mio. kr. i det nye fabriksanlæg i Esbjerg. Som medicinalvirksomhed er vi underlagt kontrol fra tre myndigheder, heriblandt Fødevareregion Esbjerg, og de be hand - ler os generelt godt og giver gode råd. Vore produktionsfolk har en teknisk baggrund og har specialviden på hver sit område, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Vi er meget tilfredse med at drive virksomhed i Esbjerg Kommune, siger chefen for LEO Pharmas produktion i Esbjerg, Hans Ivar Mortensen. Site manager Hans Ivar Mortensen: Det betaler sig at investere ca. 80 mio. kr. i Esbjerg. Procurator vil vokse med de danske kunder Procurator a/s med dansk hovedkontor i Esbjerg er blandt de førende leverandører af personligt sikkerhedsudstyr til industrien og den offentlige sektor. Virksomheden blev i 2001 en del af en større nordisk koncern, og de 10 år i koncernens ejerskab har været præget af vækst og udvikling. Under de senere års økonomiske afmatning har det danske selskab formået at øge omsætningen i et vigende marked. Især inden for områderne fødevarer og offshore olie og gas samt vindenergi er udviklingen positiv, og også uddannelsesområdet er i vækst. Uden for de brancher, der anvender PPE (personal protective equipment), er Procurator ikke noget kendt navn lokalt, men faktisk har det rødder 80 år tilbage, idet det bygger på den gamle Esbjerg-virksomhed, Wiggo Kongstad A/S. Procurator beskæftiger ca. 40 medarbejdere i Danmark, heraf ca. 30 i Esbjerg. Vi kan mærke, at danske industriarbejdspladser bliver flyttet til udlandet, og at der bliver færre personer at beskytte. Til gengæld er der mere fokus på arbejdsmiljøet og at beskytte medarbejdere mod arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Susanne Ingemann ny Vi kan se, at der er kommet adm. direktør i Procurators danske selskab. godt gang i økonomien i lan - de som Tyskland og Sverige, men at væksten desværre ikke har nået samme niveau i Danmark. Der - for skal vi udvide salget til de kunder, vi har i forvejen, og opdyrke nye områder. Vi gør meget ud af ikke kun at være leverandør af udstyr, men også at se på kundernes totaløkonomi og uddanne dem til at bruge udstyret korrekt. Ud over Norden vil vi også kigge ud i Europa og vokse med de kunder, der etablerer produktion i andre lande, siger adm. direktør for Procurator siden 1. januar 2011 Susanne Ingemann. Mentor IT jagter om kost - ninger hos kunderne 10 år gamle Mentor IT med base i et tid - ligere edb-center i Esbjerg har i generelle krisetider formået at fordoble medarbejderstaben fra seks til 12 på tre år. Mange virksomheder reagerede på den økonomiske krise ved at gennemgå deres it-systemer, og det har i mange tilfælde ført til, at de har outsourcet hele it-platformen. Med etableringen af Vestjyllands største og mest mo - derne hostingcenter, Hostcenter Danmark på 240 m 2, har Mentor IT overtaget driften af it for en række kunder i størrelsen brugere. De to ejere, direktør Claus Kvist og salg- & marketingchef Søren Frand sen, forventer inden årets udgang at være 16 medarbejdere og inden for to-tre år specialiserede medarbejdere. Foruden det vestjyske område og sjællandske kunder via B.P.I. vil være dobbelt så stor i 2014 Bramming Plast-Industri A/S (B.P.I.) fastholder trods et salgsdyk i 2009 den ambiti - øse målsætning om at fordoble omsætningen på fem år. Nu er der blot tre år til at opfylde målsætningen. Hjemmemarkedet vil kun i begrænset omfang kunne bidrage til den kraftige vækst, og målene skal op - fyldes på nye markeder som Tyskland, hvor møbelindustrien gennemlevede krisen langt tidligere end i andre lande. Mange danske kunder har outsourcet produktion, og B.P.I. er fulgt med via sin fabrik med 280 medarbejdere i Lipiany i Polen. De fire fabrikker i Bramming med ca. 150 medarbejdere, en lille fabrik i Norge og den polske produktion udgør et af de største produktionsanlæg til skumplast i Europa. Foruden møbelpro- en afdeling i Slagelse satser Mentor IT på at udvide markedsområdet til hele Sønderjylland. Fokus vil være på at levere platforme med servere, virtualisering, post, SQL-database og web. Vi har haft vækst på især hostingmarkedet, idet mange virksomheder har haft utidssvarende systemer. Ofte når de frem til, at de kan blive mere effektive, fleksible og få lavere omkostninger med en hosted serverløsning, uden at de skal have penge op af lommen. Jeg har selv læst HD og elsker at snakke om tal, og derved kan jeg trænge lidt dybere ned i kundernes driftsøkonomi og opstille et scenarium over syv år. Alle medarbejdere har solid erhvervserfaring og forståelse for virksomhedsdrift. Mentor IT ducenter og industrien har B.P.I. et stort marked inden for healthcare og me dico, blandt andet med varemærker inden for tryksårsforebyggende madrasser og puder samt produkter til aktiv sårpleje. Brammings største virksomhed har LD Equity som hovedaktionær og havde i 2010 en vækst på 25 procent. Vi beskæftiger os udelukkende med projektsalg og har flere udviklingsprojekter i tæt samarbejde med kunder på vej, som skal bidrage til salgsvæksten. Selv om vi havde en lavere omsætning i 2009, og det har kostet indtjening, tillader vi os at kalde det en tiltrængt vækstpause. Vi har brugt tiden til at få skabt en bedre struktur i virksomheden Salg- & marketingchef Søren Frandsen: Vi forventer at være medarbejdere om to-tre år. har haft et mindre overskud hvert år, og vi investerer pengene i virksomhedens fortsatte vækst. Foruden Sjælland vil vores ekspansion primært foregå i Syd Energis markedsområde, hvor der er fiberkabler til rådighed. Esbjerg er en god by at drive virksomhed i, og samhandlen bygger udpræget på tillid. Det skal kunne betale sig at handle med os, siger salg- & marketingchef Søren Frandsen. B.P.I. beskæftiger 280 medarbejdere i Lipiany i Polen. og klargøre os til den ambitiøse målsætning om at fordoble omsætningen i Vores mål er en stabil, bredt funderet, organisk vækst, men kan det give synergier til vores eksisterende produktion, er vi også åbne over for opkøb. Uden vores fabrik i Polen havde vi næppe eksisteret, og vi ligger godt i forhold til at få nye kunder i Tyskland og Polen, siger adm. direktør Jesper Brix, der også råder over et salgsselskab i Sverige til at indfri ambitionerne. 4 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

4 BLIKA vil åbne døren til Sverige Salgschef Karina Munk ser frem til sammen med en ledig akademiker at få kigget nærmere på mulighederne på det svenske marked. Hverdagen på Blika a/s adskiller sig ikke så meget fra andre mindre virksomheders. Alle er optaget af daglige opgaver, og ud - viklingsprojekter samler støv i en skuffe eller på en hylde. Derfor kom Esbjerg Erhvervsudviklings tilbud om et projekt - ledelseskursus og en akademiker stillet til rådighed kvit og frit i fire uger tilpas. Vi har mange projekter, vi ikke når at komme i dybden med, fordi de drukner i den daglige drift. Desuden har vi haft nogle hårde år, hvor der ikke har været midler til uddannelse, så dette kompetenceudviklingsforløb passer lige til os. At det er lokalt og giver mulighed for at dyrke et netværk er et ekstra plus, siger salgschef Karina Munk. Hun havde ikke svært ved at vælge et kon - kret udviklingsprojekt, hun sammen med en ledig akademiker skal prøve kræfter med, når hun har fået værktøjerne til at være projektleder. Blika har længe set et potentiale for at afsætte værkstedsudstyr og garderobeskabe i Sverige, men har ikke haft tid til at undersøge markedet nøjere. Potentialet er der Målene med en direkte markedsunder - søgelse er: En markeds- og segmentbeskrivelse En konkurrentanalyse En prisstruktur for markedet. Salgschef Karina Munk, Blika a/s, ved et af hovedprodukterne, garderobeskabe: At udviklingsprojektet er lokalt og giver os mulighed for at dyrke netværk er et ekstra plus. Esbjerg-virksomheden har de senere år væ - ret igennem en barsk nedtur, hvor eksport - andelen er dalet til under 10 procent. Hvis studiet af det svenske marked lever op til forventningerne, kan det være med til at sætte gang i eksporten igen. Norge er nu det største eksportmarked, og Blika er i gang med at genoplive salget i Tyskland. Vi har kun en enkelt kunde inden for værkstedsudstyr i Sverige nu. Markedsundersøgelsen skal afdække potentialet samt distributions- og afsætningskanaler. Vi er overbeviste om potentialet, men vi kender ikke eventuelle vanskeligheder ved at komme ind på markedet, og kendskabet til vores produkter er lavt. Når projektet er færdigt, satser vi på at have en færdig markedsplan, siger Karina Munk. På vej mod overskud Blika, der i 2008 fik Claus Sørensen A/S som hovedaktionær, har otte medarbejdere i Esbjerg og ca. 60 i produktionen i Slovakiet. Efter kraftige dyk i omsætningen de senere år forventer virksomheden salgsvækst i 2011, og hvis resten af året holder løfterne fra de første måneder, er der udsigt til balance i regnskabet. Noget af væksten kan formentlig hentes i Sverige. Virksomheder på KURSUS I VÆKST 18 nye projektledere fra små og mellemstore virksomheder i Esbjerg Kommune skal sammen med ledig akademiker gennemføre konkrete ud - viklingsprojekter. To lignende kursusforløb på vej. Chefen eller mesteren derhjemme har det med at være ulig nemmere at overbevise om, at man bør tage på kursus, hvis det kan bruges til nog - et konkret hjemme i virksomheden. Det lever et kompetenceudviklingsforløb, Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) i samarbejde med søsterorga - nisationer i det øvrige Syddanmark gennemfører, i høj grad op til. Projektet Kompetenceudvikling og Innovation er for små og mellemstore virksomheder, der får mulighed for at uddanne en eller flere af deres medarbejdere til projektledere og samtidig få hjælp til at gennem føre et udviklingsprojekt, de selv har valgt. Jeg synes, det er fantastisk, at deltagerne kan være med i et kursusforløb, hvor de får kompetencer som projektledere og straks får lov til at afprøve det på en konkret opgave, siger udviklingskonsulent Marianne Muff Førrisdahl, EEU. Projekter med vækst i 18 deltagere fra 16 virksomheder har siden slutningen af januar mødtes til kursusdage, og når de afslutter forløbet i begyndelsen af maj, vil de have gennemført et projekt. Sam - mensætningen af virksomheder er bred, fra Vadehavsbageriet og små håndværksfirmaer til produktionsvirksomheder som Blika a/s og Es - bjerg Farve- og Lakfabrik A/S, og projekternes indhold varierer lige så meget. Fra at få styr på interne processer til fusioner og markedsudvikling. Hvis virksomhederne lykkes med deres projekter, er der virkelig vækst - potentiale i det. I det hele taget er kursusforløbet fra Esbjerg Er hvervs - udvikling et godt redskab til at sætte fokus på vækstvirksomheder, som er et af vore dedikerede mål, siger Marianne Muff Førrisdahl. Chance til ledig akademiker Kompetenceudviklingsprojektet gennemføres flere steder i Region Syddanmark, hvor andelen af akademikere er lavere end i landet som helhed. Som led i forløbet knyttes en ledig akademiker til hver virksomhed for at bistå projekt lederen i arbejdet. Virksomheden definerer under kurset, hvilke kvalifikationer akademikeren skal have, og får præsenteret flere emner fra hele landet. De otte kursusdage er tilrettelagt som AMU-kurser med mulighed for at få VEU-godtgørelse, og udgiften pr. deltager kan derfor holdes mellem og kr., afhængig af uddannelsesniveau. EEU forventer at gennemføre tre kurser med op til hver 25 deltagere i år. Næste forløb indledes 12. april og slutter før som merferien, og årets tredje forløb fore går til efteråret. De deltagende virksomheder skal have mellem fem og 250 ansatte. Projektet Kompetence - udvikling og Innovation er finansieret af Syddansk Vækstforum i et samar bej de med Esbjerg Erhvervs ud - vik ling, Tønder Er hvervs - forum, Sydfyns Udviklings - samar bejde og JobInVest, der er projektleder. Generalforsamling 17. marts afholdte EEU generalforsamling på Esbjerg Højskole med 75 deltagere og herefter ser bestyrelse og re præ sentant - skabet således ud: GENERALFORSAMLINGS- VALGTE Direktør Britt S. Nielsen, Ribe Byferie Partner John Lesbo, KPMG Direktør René Madsen, Spar Nord Head of operational procurement, Ingelise Terkildsen, Mærsk Olie og Gas Adm. direktør John Sørensen, Rambøll Olie & Gas DETAILHANDEL Direktør Henning Balle, Ribe Handelsstandsforening Advokat Poul Jensen, Esbjerg City OVERNATNINGSSTEDER Hotelejer Kirsten Rasmussen, Hotel Ansgar Leder Jens Philipsen, Dan - hostel/ribe Vandrehjem TURIST ATTRAKTIONER Leder Klaus Melbye, Vadehavscentret Ribe Direktør Morten Hahn-Peder - sen, Fiskeri- & Søfartsmuseet KULTUR INSTITUTIONER Leder Bente Bramming, Taarnborg ViCordis Direktør Torben Seldrup, Musikhuset Esbjerg INDUSTRIEN Bestyrelsesformand Jens Lindholm, Viking Life-Saving Equipment Teknisk direktør Michael Boel Olesen, Ribe Jernindustri A/S Adm. direktør Jørgen Damm, VL Staal A/S BYGGE & ANLÆG El-installatør Søren Sørensen, Søren Sørensen A/S TRANSPORT Direktør Lars Winther Sørensen, A/S J. Lauritzen Eftf. ESBJERG HAVN Havnedirektør Ole Ingrisch, Esbjerg Havn FINANSIERING/ FORRETNINGSSERVICE Direktør Finn Moe Bojsen, Ingeniørerne OFFSHORE Direktør Dan Madsen, Rambøll A/S LO-ESBJERG Formand Ernst Aaskov, LO-Esbjerg ESBJERG BYRÅD Borgmester Johnny Søtrup Kommunaldirektør Otto Jespersen Byrådsmedlem John Snedker Byrådsmedlem Karen Baungaard VIDENINSTITUTIONER Dekan Kim Larsen, UC Syddanmark Prorektor Bjarne Graabeck Sørensen, Syddansk Univer - sitet Rektor Henrik Larsen Direktør Karsten Rieder, Rybners PERSONLIGT UDPEGEDE Direktør Ole Jørgensen, Ribe Direktør Erling Pedersen, Logitrans A/S BESTYRELSEN FOR ESBJERG ERHVERVS - UDVIKLING Bestyrelsesformand partner John Lesbo, KPMG Næstformand Direktør René Madsen, Spar Nord Næstformand Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune Head of operational procurement, Ingelise Terkildsen, Mærsk Olie og Gas Direktør Morten Hahn- Peder sen, Fiskeri- & Søfartsmuseet Bestyrelsesformand Jens Lind holm, Viking Life-Saving Equipment Direktør Lars Winther Sørensen, A/S J. Lauritzen Eftf. Formand Ernst Aaskov, LO-Esbjerg Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg Kommune Byrådsmedlem John Snedker Rektor Henrik Larsen, Erhvervsakademi Sydvest 6 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

5 Energivirksomheder kæmper om in geniørerne En række af Esbjergs ingeniørtunge virksomheder har fået nye ordrer og har opslået dusinvis af nye job. Flere af dem forudser problemer med at få kvalificerede ansøgere til jobbene. Esbjerg Erhvervsudvikling er klar til fælles offensiv. Babcock & Wilcox Vølund A/S Babcock & Wilcox Vølund, der leverer store forbrændingsanlæg til en række lande, be skæftiger i Esbjerg godt 100 timelønnede og 175 funktionærer, hvoraf 35 er ingeni ører. Teknisk direktør Lars Busch, Vølund: Esbjerg afdelingen har behov for ingeni - ører med mekanisk, elektrisk og forbrændingsteknisk baggrund. Vi har en ordrebeholdning på over en milliard kr. og et mål om at vokse 20 procent i Baseret på vores seneste erfaringer med op - slag af ikke færre end ni stillinger me ka - nisk, el og forbrændingsteknik i decem ber 2010 bliver det svært at tiltrække ansøgere med de ønskede profiler. Vi har i forbindelse med energiuddannelsen i Esbjerg etableret et samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg omkring ud - nyt telse af en testkedel, som blandt andet har sigter mod at tiltrække unge studerende til Es bjerg. Desuden deltager vi aktivt på job mes ser i Aalborg og København og er for talere for en jobmesse i Esbjerg. ISC Rådgivende Ingeniører A/S ISC beskæftiger i Esbjerg-afdelingen ca. 70 medarbejdere, heraf ca. 50 ingeniører. Afdelingsleder Jens Møller Jensen: Vi er aktuelt ude at søge efter kemiingeni - ører, bygningsingeniører og maskiningeniører. Vi regner med at skulle bruge fire-fem ingeniører i alt. Voksende ordreindgang fra faste kunder in - den for olie og gas samt havvindmølleparker. Rambøll Oil & Gas Rambølls olie- og gasforretning beskæftiger ca. 250 medarbejdere, heraf op mod 200 ingeniører, på hovedkontoret i Esbjerg. Medarbejderne er fordelt på tre forskellige adresser, og ledelsen arbejder med planer om at udvide kontoret. Regionsdirektør Jens Rebsdorf-Gregersen: Vi har allerede ansat 10 nye ingeniører i år, og vi forventer løbende at udvide staben i løbet af året i både Esbjerg, København og Qatar. Behovet er ret bredt funderet, men samler sig om især fire områder: Strukturingeniører, pipingingeniører, elingeniører og ingeniører med en vedligeholdelsesbaggrund. Vi har øget aktivitet nationalt og bestemt også internationalt, blandt andet i Norge, hvor der er et meget højt aktivitetsniveau, og hvor der mangler et stort antal ingeniører. Mulighederne for at få stillingerne besat er nogenlunde, i hvert fald bedre end for to år siden, da det var umuligt at skaffe ingeniører. Vi har måttet acceptere, at vi ikke kan få ingeniører med de kvalifikationer, vi mangler, så vi må indstille os på at skulle lære folk op inden for branchen. Regionsdirektør Jens Rebsdorf Gregersen, Rambøll Oil & Gas: De færre ingeniører på arbejdsmarkedet vil ramme vores branche. Hidtil er det gået fornuftigt, men jeg er sikker på, at det bliver vanskeligere. Der er mere gang i branchen, og der bliver færre ingeniører. Prognoser siger i runde tal, at ingeniører hvert år forlader arbejdsmarkedet, og kun kommer til. Det vil ramme vores branche, også fordi vi ser høj aktivitet i vindmøllesektoren. Vi tyer til, hvad tidligere har givet effekt, for eksempel at ansætte udenlandske ingeni - ører, og vi har for tiden 13 forskellige natio - naliteter på hovedkontoret. Desuden tager vi rigtig mange nyuddannede ingeniører fra især Aalborg Universitet Esbjerg. Semco Maritime A/S Semco Maritime har udviklet sig til en stor ingeniørarbejdsplads, idet ca. 250 af om - kring 900 medarbejdere i Danmark har en ingeniørmæssig eller anden teknisk uddannelsesbaggrund. HR Manager Jens Holm-Nielsen: Vi søger for tiden ca. 50 ingeniører fordelt på disciplinerne telekommunikation, mekanik, stærkstrøm, struktur og maskiningeniør. Vi kan mærke, at der atter er kommet gang i markedet. Den høje oliepris bevirker, at investeringslysten er steget kraftigt, og Semco Maritime har de seneste måneder afgivet mange tilbud. Vi har fået flere gode ordrer og har positive forventninger om at opnå en del flere i løbet af året. Det er fortsat en udfordring at få tilstrækkeligt med kandidater, der har den fornødne erfaring, idet for eksempel offshoreområdet fylder meget i Esbjerg, men ikke voldsomt meget i det nationale perspektiv. Det er nødvendigt at tilføre nye teknisk uddannede medarbejdere kompetencer inden for området, og den opgave påtager vi os gerne, hvis ansøgerne har de grundlæggende færdigheder og viser interesse for området. Vi får som regel de ledige stillinger besat. Vi deltager i jobmesser på uddannelses - institutioner, i arrangementer for ledige ingeniører og har studerende i praktik. Vi er også partnere i den fælles tiltrækningsog rekrutteringskampagne Career Country. Masser af nye ingeniørjob Især energisektoren opretter nye ingeniørjob, og IDA s medlemstal i Esbjerg-området stiger. Esbjerg Kommunes virksomheder ansætter flere ingeniører i disse år. Fra 2008 til 2011 har Ingeniørforeningen, IDA, øget antallet af medlemmer fra 657 til 740 i kommunen, og tendensen ser ud til at fort - sætte. En række ingeniørtunge virk som - heder søger for tiden nye medarbej dere. Jeg har fulgt udviklingen inden for om - rådet i 25 år og kan mærke, at der er sket en væsentlig ændring i holdningen til at an - sætte højtuddannede, herunder ingeni ø rer. Det går nemmere med at få virksom heder - ne til at tage studerende i praktik, og i man - ge tilfælde bliver de ansat bagefter, også i de mindre virksomheder ejet af håndværke - re, siger lektor og kemiingeniør Birgit Kjæ r - side Storm, Aalborg Universitet Esbjerg. Olie og vindmøller Hun vurderer, at mange virksomheder har rationaliseret og skåret ned på arbejdsstyrken efter finanskrisen, men at de nu ikke længere ønsker, at den økonomiske afmatning skal sætte dagsordnen. Derfor går det nemmere med at få virksomheder til ansæt - te de maskin- og kemiingeniører, Birgit Kjærside Storm er med til at uddanne. Den traditionelle energisektor inden for olie og gas aftager naturligvis mange ny - ud dannede, og der er mange afledte job, blandt andet inden for vindmølleindustrien, der er meget ivrig efter at involvere studerende i projekter og siden ansætter både maskin-, kemi- og bygningsingeniører, siger Birgit Kjærside Storm. Kamp om kandidaterne Aldringen i ingeniørfaget kan ifølge Birgit Kjærside Storm blive en trussel mod danske arbejdspladser i de kommende år, idet antallet af ingeniører, der forlader arbejdsmarkedet, er højere end antallet af nye kol leger fra uddannelsesstederne. Hvis virk somhederne ikke kan få kvalificeret arbejds kraft, kan det forstærke tendensen til at ryk ke produktion til udlandet, vurderer hun. Esbjerg viser flaget på karrieredage Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) vil være på plads på job- og karrieremessen på DTU i Lyng by i dagene april. Det er tilflytterkampagnen Career Country og EnergiMetropol Esbjerg Kommune som møder de potentielle medarbejdere på en 16 m 2 stor stand. Virksomhedspartneres logoer og stillingsopslag er en integreret del af messedesignet. I marts har vi været på Karrieredagene på universiteterne i Odense, Aalborg og Aarhus. Vi mærker tydeligt, at de nyuddannede bliver mere mobile og villige til at flytte efter de gode job. Vi havde ca. 100 ledige stillinger med til arrangementerne i univer - sitetsbyerne, hvor der bliver sat stor pris på, at vi som én af de få kan give et samlet billede af karrieremulighederne for højtuddannede i virksomhederne i en hel kommune, siger marketingchef Pernille Kragh Rühe, Esbjerg Erhvervsudvikling. Vi annoncerer de ledige stillinger i fællesannoncer i dagblade, jobportaler og fagpresse samt direct mailkampagner over for ledige ingeniører. Der arbejdes på at etablere en jobmesse i Esbjerg og dermed understøtte virksomhedernes rekrutteringsarbejde. 8 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

6 Værtsparret Sanne Stammose og Finn Tonnesen omgivet af bureauleder ved Ribe Turistbureau Jane Madvig Brøndum og turistchef Henrik Vej Kastrupsen ved en af Ribe-hytterne, der er bygget efter middelaldertraditionen i byen. Der er salg i Sydvestjylland Springet til et suc ces - fuldt campingliv Parret bag Ribe Camping realiserede for seks år siden drømmen om at blive selvstændige. De skabte en vækstvirksomhed og har masser af planer. Parret Sanne Stammose og Finn Tonnesen havde aldrig selv prøvet at bo i en campingvogn, da de i 2005 rev teltpælene op i deres hidtidige karrierer og overtog Ribe Camping. Men med henholdsvis 20 år i turismeerhvervet og en håndværkeruddannelse med et kreativt gen havde de nogle værdifulde forudsætninger for at få succes, og deltagelsen i TV 2 s iværksætterprogram, Springet, i den første sæson var en katapult. På seks år har de mere end tredoblet antallet af overnatninger til ca i 2010, og de har investeret 28 mio. kr. i at gøre pladsen til en selvstændig attraktion med LÆR AT TÆNKE STORT Turistchef Henrik Vej Kastrupsen: Ribe Camping kan inspirere os alle i turismeerhvervet til at tænke stort, udvikle og fokusere. Kombinationen af udvikling, kreativitet og kvalitet går her op i en højere enhed. Nu har vi både en fantastisk campingplads og en fantastisk turistattraktion i Ribe by, og jeg er sikker på, at det er en attraktiv kombination for en campist. appel til nye målgrupper. Alene op til denne sæson investerer de ca. seks mio. kr. i 130 nye pladser, en ny servicebygning på 330 m 2 og en festsal/aktivitetshal med plads til 149 personer. Det hele står klar til påske, og så vil det være muligt at holde fætter-kusinefesten eller hundetræffet på Ribe Camping. Inden vi overhovedet gik i gang i 2005, lagde vi en strategiplan, og den var baggrund for hele købet. Planen skabte tillid hos sparekasse og kreditforening, og de turde som vigtige finansieringskilder sætte penge i pladsen, siger Sanne Stammose. De nye målgrupper Blandt målene var at hæve campingpladsens kvalitet, gøre det hele bedre og at satse på nye målgrupper til hytter. De første fire luksushytter med spa blev hurtigt bygget, og de skulle appellere til børnefamilier og gæster, der gerne ville betale for lidt ekstra komfort. Campinghytterne slog an, og nu har pladsen 33 hytter i flere kategorier, hvoraf 21 er nye. Campister er ikke længere en befolkningsgruppe for sig. Hr. og fru Danmark er der fortsat, men der kommer flere dyre biler og campingvogne, og kombinationen af en Audi med spidstelt ses også. Og hjulpet af den guldrandede attraktion, Ribe, og den nye Nationalpark Vadehavet kommer campisterne i en større del af året. Jo bedre, vi kan udnytte sæsonen, jo bedre er det for både byen og os. Vi forventer os meget af Nationalparken, og kan vi få vinterperioden til økonomisk at hvile i sig selv, ser det rigtig godt ud. Højsæsonen vil dog fortsat give den største indtjening og har bidraget mest til, at vi har haft sorte tal hvert år, siger Finn Tonnesen. Til juni bliver det blæret Selv om Ribe Camping med den seneste udvidelse når ca. 400 pladser og breder sig over 10 hektar, gør ejerne en dyd ud af at være synlige og signalere, at pladsen er deres liv og fylder en stor del af døgnet. Sanne Stammose byder selv velkommen til fredags - baren, der kom til i fjor, og Finn er den fiffige håndværker, der styrer byggerierne og sørger for, at alt fungerer for gæsterne. Ribe Camping præsenterer i juni en nord - europæisk nyskabelse, en drejeskive på 10 m i diameter belagt med kunstgræs, som giver campisten mulighed for at dreje pladsen i forhold til solen. Det motordrevne vidunder skal nok give mere omtale end positiv bundlinje, for investeringen vil tage nogle år at tjene ind. Sanne og Finn har på seks år skabt en ar - bejdsplads med op til 20 medarbejdere i højsæsonen, og omsætningen er femdoblet. De sled den første femårsplan op på tre år og er for længst i gang med den næste strategiplan. Målet er en kontrolleret årlig vækst på procent, så de også kan få tid til at yde, hvad det hele drejer sig om: Service og venlighed. Esbjerg Kommunes nye turistchef vil ud og sælge varen, hvor turisterne er, og så skal der måles på indsatsen. Han bruger den første tid på at besøge erhvervets virksomheder. Med naturområder af international klasse og kort afstand til nogle af Danmarks bedste strande har Esbjerg Kommune et godt turismeprodukt. Da ikke mindst, når man har landets ældste by, Ribe, som en attraktion i stjerneklassen inden for kommunegrænsen. I 43-årige Henrik Vej Kastrupsen har kommunen fået en ny turistchef, der i den grad er indstillet på at sælge varen og ikke kun stå bag disken og informere om alle fortræf - felighederne. Selv om han gør meget ud af at stikke fingeren i strandsandet og besøge skønsvis 50 overnatningssteder og attraktioner i de første tre måneder for at få ideer og impulser, er han ikke bange for at ud - stikke en retning. Vi må derud, hvor turisterne er, for at skabe mersalg. Jeg ser gerne, at vi om sommeren har fem udfarende medarbejdere på strandene ved Henne, Vejers, Blåvand, Fanø og Rømø. Fremtidens turismemedarbejder skal i højere grad være entreprenør og sælger. Vi skal ikke kun informere, vi skal være innovative og værdiskabende, siger Henrik Vej Kastrupsen. Han er opvokset i Blåvandshuk-området, men henter også inspiration i den modsatte ende af landet, hvor han har haft en del af sit arbejdsliv. På Amager Strandpark faldt han over en kaffecykel, en longjohn med en påmonteret espressomaskine og en smilende mand, der foruden at sælge kaffe, fortæller om dagens aktiviteter i København. Den tankegang et rullende turistbureau vil han gerne overføre til de vestjyske strande. Bedre data om turister Fra lederstillinger både i og uden for turismeerhvervet er Henrik Vej Kastrupsen vant til at lægge strategier og forretningsplaner og måle på resultaterne af indsatsen. Når vi nu bruger tid og penge på at markedsføre Esbjerg og Ribe for turisterne, så ville det være rart, hvis vi også kunne måle effekten af vores indsats. Vi tror, vi har en million tu rist er i Ribe, men vi ved det ikke. Med det løse datagrundlag risikerer man at famle i blinde uden at kunne måle, om vores indsats har en effekt, siger Henrik Vej Kastrupsen, der samarbejder med Tønders turistchef om at indhente bedre data gennem interviews i både Esbjerg og Ribe. Potentiale i erhvervsturisme En rapport fra VisitDenmark om turismens økonomiske betydning for Danmark rummer i det mindste tal på kommuneniveau, og de viser, at erhvervsturismen afledte en omsætning på hele 605 mio. kr. af en samlet turismeomsætning på 816 mio. kr. i Esbjerg Kommune i Den nye turistchef ser gode udviklingsmuligheder, hvis der kan trækkes flere møder, konferencer og årsmøder til især Esbjerg. Og døgnforbruget for en mødeturist ligger betragteligt over, hvad en tysk feriehusturist spenderer. Min fornemste opgave er at trække flere turister til Esbjerg Kommune, både feriegæster og erhvervsturister. Det kan jeg gøre med salg og markedsføring og ved at påvirke politikken på området. Jeg er tilhænger DEN NYE TURISTCHEF Henrik Vej Kastrupsen, 43 år, har en fortid som sportschef på Club La Santa og har siden været adm. direktør for et reklamebureau, Nordsjællands Sommerpark samt kædedirektør for Big Bowl. Ved årsskiftet vendte han sammen med hustru en Emilia og parrets to børn hjem til Sydvestjylland. Henrik Vej Kastrupsen blev valgt blandt 39 ansøgere til stillingen som turistchef i Esbjerg Kommune og tiltrådte 17. januar 2011 som chef for 10 medarbejdere. af, at vi udvikler os hen imod en mere slagkraftig, fælles organisation på turismeområdet, og at vi har synlige, fleksible medarbejdere til at betjene vore gæster, siger Henrik Vej Kastrupsen. 10 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

7 NYE MEDARBEJDERE Jesper Bonnen er 42 år og kommer fra en lig - nende stilling i Horsens Er hvervs råd hvor Jesper har arbejdet med virksomhedsudvikling, iværksætteri samt arbejdet med et større professionelt virksomheds net værk, Break Point. Jesper Bonnen er uddannet som Cand. merc. i markeds økonomi. Glæder sig til at skabe udvikling samt øget vækst og netværk for de eksisterende virksomheder. Jeg glæder mig til i samarbejde med spændende og relevante virksomheder og interessenter at finde og udnytte det po tentiale, der er i mange af vores eksisterende virksomheder og derigennem styrke væksten i Esbjerg kommune. Ligesom jeg ser frem til arbejdet med at synliggøre Esbjerg kommune som en af de førende kommuner i Danmark på erhvervs området. Jeg har søgt jobbet, fordi Esbjerg Erhvervsudvikling klart viser, at de er et af de mest professionelle og ambitiøse erhvervsudviklingscentre i Danmark med mål og ambitioner om, at Es bjerg Kommune skal være førende indenfor vækst og energi i Danmark, og som viser de vil det! Og ikke bare taler om det, siger Jesper Bonnen, der startede i jobbet den 1. marts Birgit Bech Jensen er 39 år og uddannet cand. negot og HD i personaleledelse, IAAs Diplom - uddannelse i Markedskommunikation samt en akademi-uddannelse i projektledelse. Glæder sig til at skabe øget udvikling, vækst og arbejdspladser. Jeg har søgt jobbet fordi Esbjerg kommune har mål og ambitioner om at blive førende indenfor markedet for bioenergisystemer, og det mål og den proces vil jeg rigtig gerne være en del af, siger Birgit Bech Jensen, der startede i jobbet den 1. februar Er du og din virksomhed ambassadør for Energi- Metropol? Læs om mulighederne i medfølgende brochure. Check Facebook.com/EnergiMetropol og se imagefilmen. ADRESSER Niels Bohrs Vej 6 DK-6700 Esbjerg Tel Fax Skolegade 33 DK-6700 Esbjerg Tel Fax Dato Tid Arrangement Sted :00 Professionalisering af din virksomhed Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Auditoriet :45 Åbent netværksmøde hvordan kan du CoCo BED and BREAKFAST, aktivt bruge LinkedIN? + Netværk Andrup Byvej 67, 6705 Esbjerg Ø Torvet 3 DK-6760 Ribe Tel Fax :00 Østafrika et fremtidigt vækstmarked Esbjerg Erhvervsudvikling, Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg, mødelokale :00 Opfinderpanel Esbjerg Erhvervsudvikling, Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg North Sea Wind * Solar * Bioenergy Muskihuset Esbjerg Synergistic workshop and symposium Danish Offshore Event 2011 Dana Sirena og Musikhuset Esbjerg NYHEDSBREV Ansvarshavende redaktør: Direktør, Tom L. Nielsen, Tekster af: Journalist, Frede Madsen Oplag: NYHEDSBREV APRIL 2011

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Image PR Kendskab Vækst Nye kunder Karrierejobs Synlighed. Læs om vores forskellige markedsføringspakker der skal skabe synlighed og kendskab:

Image PR Kendskab Vækst Nye kunder Karrierejobs Synlighed. Læs om vores forskellige markedsføringspakker der skal skabe synlighed og kendskab: Image PR Kendskab Vækst Nye kunder Karrierejobs Synlighed Læs om vores forskellige markedsføringspakker der skal skabe synlighed og kendskab: Gratis ambassadør-pakke EnergiMetropol-pakken Messe- og konference-pakken

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand eller Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Niels Lunde, FSD, årsmøde, 29. oktober 2012 Disposition 1. Indledning 2. Den globale udfordring til

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE Konferencen HAVET SOM RESSOURCE har som formål at sætte fiskeriet i perspektiv som historisk ressourceudnyttelse overfor

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere