Lykke Friis: Esbjerg står stærkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lykke Friis: Esbjerg står stærkt"

Transkript

1 APRIL 11 Lykke Friis: Esbjerg står stærkt Klima- og energiministeren anser det for en stor styrke, at Esbjergs erhvervsklynge opererer inden for både olie og gas og offshorevind. Danmark skal hente så meget som muligt af olien op, før den grønne energi tager over, fastslår Lykke Friis. Af Journalist Frede Madsen Lykke Friis havde blot været klima- og energiminister i tre måneder, da hun et par sene februardage i 2010 deltog i det første eksterne møde i regeringens Vækst - forum. Det foregik i Semco Maritimes afdeling på Esbjerg Havn, og det røg i den grad ind under sikkerhedshjelmen, hvad hun så og hørte. Mødet var en øjenåbner, idet det gik op for mig, hvor central koblingen mellem det, vi lidt poppet kalder sort og grøn energi, egentlig er. Det er en samlet klynge, der bruger kompetencerne inden for begge områder, og det er netop styrken ved Esbjerg-området. Lad mig som eksempel nævne Semco Maritime, der servicerer både olie- og gasindustrien samt havvindmølleparkerne, og byens ca. 250 offshorerelaterede virksomheder, der indgår i Regeringens Energistrategi, siger Lykke Friis. Regeringens Energistrategi 2050 har som hovedmål at gøre Danmark uafhængig af kul, olie og gas i 2050, og afhængigheden af de fossile brændsler skal gradvis reduceres. Men Lykke Friis ser ikke olieog gasindustrien være ved at udspille sin rolle i hverken energiforsyningen eller samfundsøkonomien, og den skal også i de kommende årtier bidrage til velfærd og gældsafvikling. Energistrategien går ud på, at Danmark skal omstille sig til at være uafhængig af fossile brændsler, men vi skal samtidig sørge for at få al den olie og gas op af Nordsøen, som vi kan, blandt andet ved hjælp af CO2-injektion. Vi vil stå på to ben, siger Lykke Friis. Hendes ministerium planlægger en 7. ud - budsrunde med licenser til at efterforske i den danske undergrund. Forinden vil flere ministerier give vilkårene for olie - jagten et serviceeftersyn, så kommende licenser kan blive en gevinst for både virksomhederne og staten. Olien kan vare til efter 2050 I Energistrategi 2050 går I fra at tale om et fossilfrit Danmark til, at vi blot skal være uafhængige af fossile brændsler? Det er korrekt. Vi har ikke et gpssystem med en klar ruteplan frem mod Vi kan ikke vide, om det i 2045 viser sig svært at få den sidste olie op, eller der fortsat er noget at gå efter. Tror du på et liv for olien og gassen efter 2050? Ja, men det vil være afhængigt af indvindingsformerne. Ambitionen er at fort - sætte med at producere olie og gas, og jeg tør ikke sætte nogen slutdato på. I det hele taget skal man passe på med at aflive olien, og så længe det er rentabelt at producere den, skal vi satse på at få den op. Katastrofen i Japan vil øge efter - spørgslen efter anden energi end atomkraft, blandt andet olie, og det vil alt andet lige gøre det mere interessant at producere mere olie. Hvor ser du Esbjerg-området placeret i den fremtidige energistrategi? Som en meget central aktør med den stærke offshoreklynge, og begge dele af branchen skal styrkes. Opbakning til grønt center Lykke Friis kender ikke i detaljer planerne om at etablere Green Offshore Center, et strategisk samarbejde mellem virksomheder, uddannelser og offentlige myndigheder om at opnå global succes inden for projektering, installation, drift og vedligehold af havvindmølleparker. Men hun bakker op om tanken bag. Alt, hvad der kan være med til at styrke den klynge, vi i forvejen har i Es bjerg, vil jeg bakke op om, siger Lykke Friis.

2 Olien og gassen ud af SKAMMEKROGEN Både DI Energibranchen og Danish Offshore Industry glæder sig over, at regeringen har ændret signaler i sin nye energistrategi. Dansk Industri (DI) har længe kæmpet for, at der gøres en ekstra indsats for at stimu - lere indvindingen af olie og gas i den danske del af Nordsøen, og råbet er blevet hørt. Regeringens Energistrategi 2050 hiver de fossile brændsler ud af skammekrogen og vil bruge dem aktivt for at nå de kommende årtiers mål om at gøre Danmark uafhæn - gig af kul, olie og gas. Vi skal desuden have gjort flere unge in ter es - seret i at ud danne sig inden for olie og gas. Formand for Danish Offshore Industry, Verner Andersen Der er ingen grund til at lade det sorte guld ligge, og det lader til, at regeringen nu tager det alvorligt og tror på, at der er mere olie og gas at hente. Det er positivt, siger branchedirektør Anders Stouge, DI Energibranchen. Han vurderer, at Danmark på den ene side kan nå langt ved at øge bevillingerne til forskning og udvikling, så gevinsten ved at øge indvindingsgraden i Nordsøen kan øges, og at det på den anden vil det være nødven - digt at diskutere de økonomiske vilkår for olieselskaberne. Det gælder både de generel - le rammebetingelser for efterforskning og produktion på dansk grund og de specifikke vilkår for at gøre marginale felter lønsomme. De politiske beslutninger skal tages, mens den nuværende infrastruktur er intakt og kan indgå i at udvikle og producere fra nye oliefund. Anders Stouge hæfter sig også ved den klare kobling mellem olie/gas og offshorevind, som virksomhederne i Esbjerg-området dra - ger nytte af. Der er en grund til, at Danmark er blevet førende inden for havvindmøller, og mange af kompetencerne ligger i at være gode til at operere offshore samt i den gode infrastruktur i Esbjerg-området. Man kommer ikke uden om Esbjerg i denne sammenhæng, idet Regeringens Energistrategi har fokus på mange af de elementer, området kan. Byen er mere end olie, gas og havvindmøller, idet der også er en klynge inden for bioenergi, og med Aalborg Universitet Esbjerg på side - linjen placerer byen sig centralt, siger Anders Stouge. Olie- og gasproduktionen i Nordsøen vil også i de kommende årtier være meget synlig på Esbjerg Havn. Svimlende værdier i Nordsøen Formanden for Danish Offshore Industry, Verner Andersen, ser regeringens øgede fokus på Esbjerg og de traditionelle ener - giformer som resultatet af en proces, der blev sat i gang, da regeringens Vækstfo - rum be søgte byen i slutningen af februar Regeringen synes at have indset, at med de værdier, der fortsat ligger under Nord - søen, vil snakken om provenuet ved eksempelvis at afskaffe efterlønnen forstumme. Et tal på mia. kr. har været nævnt, og det er formentlig endnu højere med den aktuelle pris på råolie. Danmark er EU s eneste olieeksporterende nation, og indtægterne fra produktionen i Nordsøen bidrager væsentligt til at finansiere vores velfærdssamfund. Det er glædeligt, at regeringen nu taler om, at vi skal gøre os uafhængige af fossile brænds ler i stedet for, at vi skal være helt fossilfri, siger Verner Andersen. Brancheorganisationen arbejder på at få et møde med klima- og energiminister Lykke Friis, hvor den vil slå et slag for fire områder, som regeringen bør satse på i sin kommende energiplan: Øget efterforskning og indvinding, et forbedret investeringsklima, satsning på teknologi og mere knowhow samt flere styrkede kompetencer i form af flere uddannelser inden for olie- og gasområdet. Foruden ministeren forsyner Danish Offshore Industry ved passende lejligheder folketingsmedlemmer med materiale om, hvilken vej de bør gå. Vi skal desuden have gjort flere unge interesseret i at uddanne sig inden for olie og gas, hvilket kræver, at de kan se et fremtidsperspektiv i branchen, siger Verner Andersen. Danish Offshore Event 2011 Business network for wind, oil & gas Netværk og nye internationale forretningsmuligheder for danske offshorevirksomheder inden for olie/gas og vind. Esbjerg Erhvervsudvikling og Dansk Eksportforening tager nu sammen initiativ til en fælles to dages business event, hvor danske og udenlandske virksomheder får mulighed for at møde hinanden og udbygge netværket. I dagene oktober 2011 danner DFDSfærgen Dana Sirena og Musikhuset Esbjerg rammerne om et stort arrangement, hvis formål er at samle danske offshorevirksomheder inden for både olie/gas og vindindustrien samt matche dem med udenlandske forretningsmuligheder. Direktør Ulrik Dahl fra Dansk Eksport - forening: Med vores to stærke netværksgrupper, Danish Offshore Energy Group (DOEG) og Danish Wind Energy Group (DWEG), repræsenterer Dansk Eksportforening over 200 virksomheder inden for olie/ gas og vind. Kombineret med Esbjerg Erhvervsudviklings store fokus på Esbjerg Kommune som Danmarks EnergiMetropol inden for offshore og bioenergisystemer har vi de perfekte rammer til, at danske virksomheder kan skabe nye kontakter og forretnings - mu ligheder i energibranchen. På eventens første dag sejler DFDS-færgen Dana Sirena ud til havvindmølleparken Horns Rev 1, og om aftenen er der netværksmøder og uformel reception om bord. Næste morgen anløber færgen Esbjerg Havn efter møllecruisen. Dag to foregår i Musikhuset Esbjerg med B2B Matchmaking og konference. Hele ar - rangementet er inklusiv forplejning begge dage og overnatning på færgen. Erhvervschef Kristian Bendix Drejer, Esbjerg Erhvervsudvikling: Esbjerg Kommune har en stor koncentration af offshorevirksomheder, som laver for - retning i både olie/gas og vindindustrien, og med Esbjergs unikke placering ud til Nordsøen finder vi det naturligt at samle disse to sektorer til en fælles Matchmaking event. Vi ser en god synergieffekt i at samarbejde med Dansk Eksportforening, der har stærke netværksgrupper og udenlandske kontakter. Så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 3. og 4. oktober 2011 til årets store danske Matchmaking event for olie/ - gas og vindvirksomheder. 2 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

3 Fire virksomheder i væ kstsporet Esbjerg Erhvervsudviklings Nyhedsbrev har valgt også at fokusere på vækstlaget af virksomheder uden for kommunens hovederhverv, energisektoren. I Nyhedsbrevet i november 2010 præsenterede vi de første fire, og her følger yderligere fire virksomheder, der befinder sig i vækstsporet. LEO Pharma udvider med ny fabrik i Esbjerg Medicinalvirksomheden LEO Pharmas fabrik i Esbjerg, Heparin Production Esbjerg, modtager biproduktet fra tarmrensning af svin, mucosa, fra alle danske svin og en række slagterier i Europa 30 millioner svin i alt. 125 gram af hver af de over ton råvarer årligt bliver ved en højt specialiseret proces til lægemidler, der kan hindre og opløse blodpropper. Indtil 1993 producerede 55 medarbejdere ca enheder årligt, hvorefter staben blev reduceret til 11, som producerede det tredobbelte. Når medar- bejderne sidst på året rykker ind i et nyt fabriksanlæg, vil produktionen blive fordoblet. Foruden egne medarbejdere afleder fabrikken op til 100 arbejdspladser inden for logistik, miljøbehandling, slagteriservice og på de maskinstationer, der leverer affaldspro - dukter som gratis gødning til et par hundrede landmænd. Vi har set mange industriarbejdspladser forsvinde ud af området, og skal vi kunne konkurrere med Fjernøsten, skal vi producere mere pr. medarbejder. Min opgave er at overbevise koncernledelsen i Ballerup om, at det betaler sig at investere ca. 80 mio. kr. i det nye fabriksanlæg i Esbjerg. Som medicinalvirksomhed er vi underlagt kontrol fra tre myndigheder, heriblandt Fødevareregion Esbjerg, og de be hand - ler os generelt godt og giver gode råd. Vore produktionsfolk har en teknisk baggrund og har specialviden på hver sit område, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Vi er meget tilfredse med at drive virksomhed i Esbjerg Kommune, siger chefen for LEO Pharmas produktion i Esbjerg, Hans Ivar Mortensen. Site manager Hans Ivar Mortensen: Det betaler sig at investere ca. 80 mio. kr. i Esbjerg. Procurator vil vokse med de danske kunder Procurator a/s med dansk hovedkontor i Esbjerg er blandt de førende leverandører af personligt sikkerhedsudstyr til industrien og den offentlige sektor. Virksomheden blev i 2001 en del af en større nordisk koncern, og de 10 år i koncernens ejerskab har været præget af vækst og udvikling. Under de senere års økonomiske afmatning har det danske selskab formået at øge omsætningen i et vigende marked. Især inden for områderne fødevarer og offshore olie og gas samt vindenergi er udviklingen positiv, og også uddannelsesområdet er i vækst. Uden for de brancher, der anvender PPE (personal protective equipment), er Procurator ikke noget kendt navn lokalt, men faktisk har det rødder 80 år tilbage, idet det bygger på den gamle Esbjerg-virksomhed, Wiggo Kongstad A/S. Procurator beskæftiger ca. 40 medarbejdere i Danmark, heraf ca. 30 i Esbjerg. Vi kan mærke, at danske industriarbejdspladser bliver flyttet til udlandet, og at der bliver færre personer at beskytte. Til gengæld er der mere fokus på arbejdsmiljøet og at beskytte medarbejdere mod arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Susanne Ingemann ny Vi kan se, at der er kommet adm. direktør i Procurators danske selskab. godt gang i økonomien i lan - de som Tyskland og Sverige, men at væksten desværre ikke har nået samme niveau i Danmark. Der - for skal vi udvide salget til de kunder, vi har i forvejen, og opdyrke nye områder. Vi gør meget ud af ikke kun at være leverandør af udstyr, men også at se på kundernes totaløkonomi og uddanne dem til at bruge udstyret korrekt. Ud over Norden vil vi også kigge ud i Europa og vokse med de kunder, der etablerer produktion i andre lande, siger adm. direktør for Procurator siden 1. januar 2011 Susanne Ingemann. Mentor IT jagter om kost - ninger hos kunderne 10 år gamle Mentor IT med base i et tid - ligere edb-center i Esbjerg har i generelle krisetider formået at fordoble medarbejderstaben fra seks til 12 på tre år. Mange virksomheder reagerede på den økonomiske krise ved at gennemgå deres it-systemer, og det har i mange tilfælde ført til, at de har outsourcet hele it-platformen. Med etableringen af Vestjyllands største og mest mo - derne hostingcenter, Hostcenter Danmark på 240 m 2, har Mentor IT overtaget driften af it for en række kunder i størrelsen brugere. De to ejere, direktør Claus Kvist og salg- & marketingchef Søren Frand sen, forventer inden årets udgang at være 16 medarbejdere og inden for to-tre år specialiserede medarbejdere. Foruden det vestjyske område og sjællandske kunder via B.P.I. vil være dobbelt så stor i 2014 Bramming Plast-Industri A/S (B.P.I.) fastholder trods et salgsdyk i 2009 den ambiti - øse målsætning om at fordoble omsætningen på fem år. Nu er der blot tre år til at opfylde målsætningen. Hjemmemarkedet vil kun i begrænset omfang kunne bidrage til den kraftige vækst, og målene skal op - fyldes på nye markeder som Tyskland, hvor møbelindustrien gennemlevede krisen langt tidligere end i andre lande. Mange danske kunder har outsourcet produktion, og B.P.I. er fulgt med via sin fabrik med 280 medarbejdere i Lipiany i Polen. De fire fabrikker i Bramming med ca. 150 medarbejdere, en lille fabrik i Norge og den polske produktion udgør et af de største produktionsanlæg til skumplast i Europa. Foruden møbelpro- en afdeling i Slagelse satser Mentor IT på at udvide markedsområdet til hele Sønderjylland. Fokus vil være på at levere platforme med servere, virtualisering, post, SQL-database og web. Vi har haft vækst på især hostingmarkedet, idet mange virksomheder har haft utidssvarende systemer. Ofte når de frem til, at de kan blive mere effektive, fleksible og få lavere omkostninger med en hosted serverløsning, uden at de skal have penge op af lommen. Jeg har selv læst HD og elsker at snakke om tal, og derved kan jeg trænge lidt dybere ned i kundernes driftsøkonomi og opstille et scenarium over syv år. Alle medarbejdere har solid erhvervserfaring og forståelse for virksomhedsdrift. Mentor IT ducenter og industrien har B.P.I. et stort marked inden for healthcare og me dico, blandt andet med varemærker inden for tryksårsforebyggende madrasser og puder samt produkter til aktiv sårpleje. Brammings største virksomhed har LD Equity som hovedaktionær og havde i 2010 en vækst på 25 procent. Vi beskæftiger os udelukkende med projektsalg og har flere udviklingsprojekter i tæt samarbejde med kunder på vej, som skal bidrage til salgsvæksten. Selv om vi havde en lavere omsætning i 2009, og det har kostet indtjening, tillader vi os at kalde det en tiltrængt vækstpause. Vi har brugt tiden til at få skabt en bedre struktur i virksomheden Salg- & marketingchef Søren Frandsen: Vi forventer at være medarbejdere om to-tre år. har haft et mindre overskud hvert år, og vi investerer pengene i virksomhedens fortsatte vækst. Foruden Sjælland vil vores ekspansion primært foregå i Syd Energis markedsområde, hvor der er fiberkabler til rådighed. Esbjerg er en god by at drive virksomhed i, og samhandlen bygger udpræget på tillid. Det skal kunne betale sig at handle med os, siger salg- & marketingchef Søren Frandsen. B.P.I. beskæftiger 280 medarbejdere i Lipiany i Polen. og klargøre os til den ambitiøse målsætning om at fordoble omsætningen i Vores mål er en stabil, bredt funderet, organisk vækst, men kan det give synergier til vores eksisterende produktion, er vi også åbne over for opkøb. Uden vores fabrik i Polen havde vi næppe eksisteret, og vi ligger godt i forhold til at få nye kunder i Tyskland og Polen, siger adm. direktør Jesper Brix, der også råder over et salgsselskab i Sverige til at indfri ambitionerne. 4 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

4 BLIKA vil åbne døren til Sverige Salgschef Karina Munk ser frem til sammen med en ledig akademiker at få kigget nærmere på mulighederne på det svenske marked. Hverdagen på Blika a/s adskiller sig ikke så meget fra andre mindre virksomheders. Alle er optaget af daglige opgaver, og ud - viklingsprojekter samler støv i en skuffe eller på en hylde. Derfor kom Esbjerg Erhvervsudviklings tilbud om et projekt - ledelseskursus og en akademiker stillet til rådighed kvit og frit i fire uger tilpas. Vi har mange projekter, vi ikke når at komme i dybden med, fordi de drukner i den daglige drift. Desuden har vi haft nogle hårde år, hvor der ikke har været midler til uddannelse, så dette kompetenceudviklingsforløb passer lige til os. At det er lokalt og giver mulighed for at dyrke et netværk er et ekstra plus, siger salgschef Karina Munk. Hun havde ikke svært ved at vælge et kon - kret udviklingsprojekt, hun sammen med en ledig akademiker skal prøve kræfter med, når hun har fået værktøjerne til at være projektleder. Blika har længe set et potentiale for at afsætte værkstedsudstyr og garderobeskabe i Sverige, men har ikke haft tid til at undersøge markedet nøjere. Potentialet er der Målene med en direkte markedsunder - søgelse er: En markeds- og segmentbeskrivelse En konkurrentanalyse En prisstruktur for markedet. Salgschef Karina Munk, Blika a/s, ved et af hovedprodukterne, garderobeskabe: At udviklingsprojektet er lokalt og giver os mulighed for at dyrke netværk er et ekstra plus. Esbjerg-virksomheden har de senere år væ - ret igennem en barsk nedtur, hvor eksport - andelen er dalet til under 10 procent. Hvis studiet af det svenske marked lever op til forventningerne, kan det være med til at sætte gang i eksporten igen. Norge er nu det største eksportmarked, og Blika er i gang med at genoplive salget i Tyskland. Vi har kun en enkelt kunde inden for værkstedsudstyr i Sverige nu. Markedsundersøgelsen skal afdække potentialet samt distributions- og afsætningskanaler. Vi er overbeviste om potentialet, men vi kender ikke eventuelle vanskeligheder ved at komme ind på markedet, og kendskabet til vores produkter er lavt. Når projektet er færdigt, satser vi på at have en færdig markedsplan, siger Karina Munk. På vej mod overskud Blika, der i 2008 fik Claus Sørensen A/S som hovedaktionær, har otte medarbejdere i Esbjerg og ca. 60 i produktionen i Slovakiet. Efter kraftige dyk i omsætningen de senere år forventer virksomheden salgsvækst i 2011, og hvis resten af året holder løfterne fra de første måneder, er der udsigt til balance i regnskabet. Noget af væksten kan formentlig hentes i Sverige. Virksomheder på KURSUS I VÆKST 18 nye projektledere fra små og mellemstore virksomheder i Esbjerg Kommune skal sammen med ledig akademiker gennemføre konkrete ud - viklingsprojekter. To lignende kursusforløb på vej. Chefen eller mesteren derhjemme har det med at være ulig nemmere at overbevise om, at man bør tage på kursus, hvis det kan bruges til nog - et konkret hjemme i virksomheden. Det lever et kompetenceudviklingsforløb, Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) i samarbejde med søsterorga - nisationer i det øvrige Syddanmark gennemfører, i høj grad op til. Projektet Kompetenceudvikling og Innovation er for små og mellemstore virksomheder, der får mulighed for at uddanne en eller flere af deres medarbejdere til projektledere og samtidig få hjælp til at gennem føre et udviklingsprojekt, de selv har valgt. Jeg synes, det er fantastisk, at deltagerne kan være med i et kursusforløb, hvor de får kompetencer som projektledere og straks får lov til at afprøve det på en konkret opgave, siger udviklingskonsulent Marianne Muff Førrisdahl, EEU. Projekter med vækst i 18 deltagere fra 16 virksomheder har siden slutningen af januar mødtes til kursusdage, og når de afslutter forløbet i begyndelsen af maj, vil de have gennemført et projekt. Sam - mensætningen af virksomheder er bred, fra Vadehavsbageriet og små håndværksfirmaer til produktionsvirksomheder som Blika a/s og Es - bjerg Farve- og Lakfabrik A/S, og projekternes indhold varierer lige så meget. Fra at få styr på interne processer til fusioner og markedsudvikling. Hvis virksomhederne lykkes med deres projekter, er der virkelig vækst - potentiale i det. I det hele taget er kursusforløbet fra Esbjerg Er hvervs - udvikling et godt redskab til at sætte fokus på vækstvirksomheder, som er et af vore dedikerede mål, siger Marianne Muff Førrisdahl. Chance til ledig akademiker Kompetenceudviklingsprojektet gennemføres flere steder i Region Syddanmark, hvor andelen af akademikere er lavere end i landet som helhed. Som led i forløbet knyttes en ledig akademiker til hver virksomhed for at bistå projekt lederen i arbejdet. Virksomheden definerer under kurset, hvilke kvalifikationer akademikeren skal have, og får præsenteret flere emner fra hele landet. De otte kursusdage er tilrettelagt som AMU-kurser med mulighed for at få VEU-godtgørelse, og udgiften pr. deltager kan derfor holdes mellem og kr., afhængig af uddannelsesniveau. EEU forventer at gennemføre tre kurser med op til hver 25 deltagere i år. Næste forløb indledes 12. april og slutter før som merferien, og årets tredje forløb fore går til efteråret. De deltagende virksomheder skal have mellem fem og 250 ansatte. Projektet Kompetence - udvikling og Innovation er finansieret af Syddansk Vækstforum i et samar bej de med Esbjerg Erhvervs ud - vik ling, Tønder Er hvervs - forum, Sydfyns Udviklings - samar bejde og JobInVest, der er projektleder. Generalforsamling 17. marts afholdte EEU generalforsamling på Esbjerg Højskole med 75 deltagere og herefter ser bestyrelse og re præ sentant - skabet således ud: GENERALFORSAMLINGS- VALGTE Direktør Britt S. Nielsen, Ribe Byferie Partner John Lesbo, KPMG Direktør René Madsen, Spar Nord Head of operational procurement, Ingelise Terkildsen, Mærsk Olie og Gas Adm. direktør John Sørensen, Rambøll Olie & Gas DETAILHANDEL Direktør Henning Balle, Ribe Handelsstandsforening Advokat Poul Jensen, Esbjerg City OVERNATNINGSSTEDER Hotelejer Kirsten Rasmussen, Hotel Ansgar Leder Jens Philipsen, Dan - hostel/ribe Vandrehjem TURIST ATTRAKTIONER Leder Klaus Melbye, Vadehavscentret Ribe Direktør Morten Hahn-Peder - sen, Fiskeri- & Søfartsmuseet KULTUR INSTITUTIONER Leder Bente Bramming, Taarnborg ViCordis Direktør Torben Seldrup, Musikhuset Esbjerg INDUSTRIEN Bestyrelsesformand Jens Lindholm, Viking Life-Saving Equipment Teknisk direktør Michael Boel Olesen, Ribe Jernindustri A/S Adm. direktør Jørgen Damm, VL Staal A/S BYGGE & ANLÆG El-installatør Søren Sørensen, Søren Sørensen A/S TRANSPORT Direktør Lars Winther Sørensen, A/S J. Lauritzen Eftf. ESBJERG HAVN Havnedirektør Ole Ingrisch, Esbjerg Havn FINANSIERING/ FORRETNINGSSERVICE Direktør Finn Moe Bojsen, Ingeniørerne OFFSHORE Direktør Dan Madsen, Rambøll A/S LO-ESBJERG Formand Ernst Aaskov, LO-Esbjerg ESBJERG BYRÅD Borgmester Johnny Søtrup Kommunaldirektør Otto Jespersen Byrådsmedlem John Snedker Byrådsmedlem Karen Baungaard VIDENINSTITUTIONER Dekan Kim Larsen, UC Syddanmark Prorektor Bjarne Graabeck Sørensen, Syddansk Univer - sitet Rektor Henrik Larsen Direktør Karsten Rieder, Rybners PERSONLIGT UDPEGEDE Direktør Ole Jørgensen, Ribe Direktør Erling Pedersen, Logitrans A/S BESTYRELSEN FOR ESBJERG ERHVERVS - UDVIKLING Bestyrelsesformand partner John Lesbo, KPMG Næstformand Direktør René Madsen, Spar Nord Næstformand Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune Head of operational procurement, Ingelise Terkildsen, Mærsk Olie og Gas Direktør Morten Hahn- Peder sen, Fiskeri- & Søfartsmuseet Bestyrelsesformand Jens Lind holm, Viking Life-Saving Equipment Direktør Lars Winther Sørensen, A/S J. Lauritzen Eftf. Formand Ernst Aaskov, LO-Esbjerg Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg Kommune Byrådsmedlem John Snedker Rektor Henrik Larsen, Erhvervsakademi Sydvest 6 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

5 Energivirksomheder kæmper om in geniørerne En række af Esbjergs ingeniørtunge virksomheder har fået nye ordrer og har opslået dusinvis af nye job. Flere af dem forudser problemer med at få kvalificerede ansøgere til jobbene. Esbjerg Erhvervsudvikling er klar til fælles offensiv. Babcock & Wilcox Vølund A/S Babcock & Wilcox Vølund, der leverer store forbrændingsanlæg til en række lande, be skæftiger i Esbjerg godt 100 timelønnede og 175 funktionærer, hvoraf 35 er ingeni ører. Teknisk direktør Lars Busch, Vølund: Esbjerg afdelingen har behov for ingeni - ører med mekanisk, elektrisk og forbrændingsteknisk baggrund. Vi har en ordrebeholdning på over en milliard kr. og et mål om at vokse 20 procent i Baseret på vores seneste erfaringer med op - slag af ikke færre end ni stillinger me ka - nisk, el og forbrændingsteknik i decem ber 2010 bliver det svært at tiltrække ansøgere med de ønskede profiler. Vi har i forbindelse med energiuddannelsen i Esbjerg etableret et samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg omkring ud - nyt telse af en testkedel, som blandt andet har sigter mod at tiltrække unge studerende til Es bjerg. Desuden deltager vi aktivt på job mes ser i Aalborg og København og er for talere for en jobmesse i Esbjerg. ISC Rådgivende Ingeniører A/S ISC beskæftiger i Esbjerg-afdelingen ca. 70 medarbejdere, heraf ca. 50 ingeniører. Afdelingsleder Jens Møller Jensen: Vi er aktuelt ude at søge efter kemiingeni - ører, bygningsingeniører og maskiningeniører. Vi regner med at skulle bruge fire-fem ingeniører i alt. Voksende ordreindgang fra faste kunder in - den for olie og gas samt havvindmølleparker. Rambøll Oil & Gas Rambølls olie- og gasforretning beskæftiger ca. 250 medarbejdere, heraf op mod 200 ingeniører, på hovedkontoret i Esbjerg. Medarbejderne er fordelt på tre forskellige adresser, og ledelsen arbejder med planer om at udvide kontoret. Regionsdirektør Jens Rebsdorf-Gregersen: Vi har allerede ansat 10 nye ingeniører i år, og vi forventer løbende at udvide staben i løbet af året i både Esbjerg, København og Qatar. Behovet er ret bredt funderet, men samler sig om især fire områder: Strukturingeniører, pipingingeniører, elingeniører og ingeniører med en vedligeholdelsesbaggrund. Vi har øget aktivitet nationalt og bestemt også internationalt, blandt andet i Norge, hvor der er et meget højt aktivitetsniveau, og hvor der mangler et stort antal ingeniører. Mulighederne for at få stillingerne besat er nogenlunde, i hvert fald bedre end for to år siden, da det var umuligt at skaffe ingeniører. Vi har måttet acceptere, at vi ikke kan få ingeniører med de kvalifikationer, vi mangler, så vi må indstille os på at skulle lære folk op inden for branchen. Regionsdirektør Jens Rebsdorf Gregersen, Rambøll Oil & Gas: De færre ingeniører på arbejdsmarkedet vil ramme vores branche. Hidtil er det gået fornuftigt, men jeg er sikker på, at det bliver vanskeligere. Der er mere gang i branchen, og der bliver færre ingeniører. Prognoser siger i runde tal, at ingeniører hvert år forlader arbejdsmarkedet, og kun kommer til. Det vil ramme vores branche, også fordi vi ser høj aktivitet i vindmøllesektoren. Vi tyer til, hvad tidligere har givet effekt, for eksempel at ansætte udenlandske ingeni - ører, og vi har for tiden 13 forskellige natio - naliteter på hovedkontoret. Desuden tager vi rigtig mange nyuddannede ingeniører fra især Aalborg Universitet Esbjerg. Semco Maritime A/S Semco Maritime har udviklet sig til en stor ingeniørarbejdsplads, idet ca. 250 af om - kring 900 medarbejdere i Danmark har en ingeniørmæssig eller anden teknisk uddannelsesbaggrund. HR Manager Jens Holm-Nielsen: Vi søger for tiden ca. 50 ingeniører fordelt på disciplinerne telekommunikation, mekanik, stærkstrøm, struktur og maskiningeniør. Vi kan mærke, at der atter er kommet gang i markedet. Den høje oliepris bevirker, at investeringslysten er steget kraftigt, og Semco Maritime har de seneste måneder afgivet mange tilbud. Vi har fået flere gode ordrer og har positive forventninger om at opnå en del flere i løbet af året. Det er fortsat en udfordring at få tilstrækkeligt med kandidater, der har den fornødne erfaring, idet for eksempel offshoreområdet fylder meget i Esbjerg, men ikke voldsomt meget i det nationale perspektiv. Det er nødvendigt at tilføre nye teknisk uddannede medarbejdere kompetencer inden for området, og den opgave påtager vi os gerne, hvis ansøgerne har de grundlæggende færdigheder og viser interesse for området. Vi får som regel de ledige stillinger besat. Vi deltager i jobmesser på uddannelses - institutioner, i arrangementer for ledige ingeniører og har studerende i praktik. Vi er også partnere i den fælles tiltrækningsog rekrutteringskampagne Career Country. Masser af nye ingeniørjob Især energisektoren opretter nye ingeniørjob, og IDA s medlemstal i Esbjerg-området stiger. Esbjerg Kommunes virksomheder ansætter flere ingeniører i disse år. Fra 2008 til 2011 har Ingeniørforeningen, IDA, øget antallet af medlemmer fra 657 til 740 i kommunen, og tendensen ser ud til at fort - sætte. En række ingeniørtunge virk som - heder søger for tiden nye medarbej dere. Jeg har fulgt udviklingen inden for om - rådet i 25 år og kan mærke, at der er sket en væsentlig ændring i holdningen til at an - sætte højtuddannede, herunder ingeni ø rer. Det går nemmere med at få virksom heder - ne til at tage studerende i praktik, og i man - ge tilfælde bliver de ansat bagefter, også i de mindre virksomheder ejet af håndværke - re, siger lektor og kemiingeniør Birgit Kjæ r - side Storm, Aalborg Universitet Esbjerg. Olie og vindmøller Hun vurderer, at mange virksomheder har rationaliseret og skåret ned på arbejdsstyrken efter finanskrisen, men at de nu ikke længere ønsker, at den økonomiske afmatning skal sætte dagsordnen. Derfor går det nemmere med at få virksomheder til ansæt - te de maskin- og kemiingeniører, Birgit Kjærside Storm er med til at uddanne. Den traditionelle energisektor inden for olie og gas aftager naturligvis mange ny - ud dannede, og der er mange afledte job, blandt andet inden for vindmølleindustrien, der er meget ivrig efter at involvere studerende i projekter og siden ansætter både maskin-, kemi- og bygningsingeniører, siger Birgit Kjærside Storm. Kamp om kandidaterne Aldringen i ingeniørfaget kan ifølge Birgit Kjærside Storm blive en trussel mod danske arbejdspladser i de kommende år, idet antallet af ingeniører, der forlader arbejdsmarkedet, er højere end antallet af nye kol leger fra uddannelsesstederne. Hvis virk somhederne ikke kan få kvalificeret arbejds kraft, kan det forstærke tendensen til at ryk ke produktion til udlandet, vurderer hun. Esbjerg viser flaget på karrieredage Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) vil være på plads på job- og karrieremessen på DTU i Lyng by i dagene april. Det er tilflytterkampagnen Career Country og EnergiMetropol Esbjerg Kommune som møder de potentielle medarbejdere på en 16 m 2 stor stand. Virksomhedspartneres logoer og stillingsopslag er en integreret del af messedesignet. I marts har vi været på Karrieredagene på universiteterne i Odense, Aalborg og Aarhus. Vi mærker tydeligt, at de nyuddannede bliver mere mobile og villige til at flytte efter de gode job. Vi havde ca. 100 ledige stillinger med til arrangementerne i univer - sitetsbyerne, hvor der bliver sat stor pris på, at vi som én af de få kan give et samlet billede af karrieremulighederne for højtuddannede i virksomhederne i en hel kommune, siger marketingchef Pernille Kragh Rühe, Esbjerg Erhvervsudvikling. Vi annoncerer de ledige stillinger i fællesannoncer i dagblade, jobportaler og fagpresse samt direct mailkampagner over for ledige ingeniører. Der arbejdes på at etablere en jobmesse i Esbjerg og dermed understøtte virksomhedernes rekrutteringsarbejde. 8 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

6 Værtsparret Sanne Stammose og Finn Tonnesen omgivet af bureauleder ved Ribe Turistbureau Jane Madvig Brøndum og turistchef Henrik Vej Kastrupsen ved en af Ribe-hytterne, der er bygget efter middelaldertraditionen i byen. Der er salg i Sydvestjylland Springet til et suc ces - fuldt campingliv Parret bag Ribe Camping realiserede for seks år siden drømmen om at blive selvstændige. De skabte en vækstvirksomhed og har masser af planer. Parret Sanne Stammose og Finn Tonnesen havde aldrig selv prøvet at bo i en campingvogn, da de i 2005 rev teltpælene op i deres hidtidige karrierer og overtog Ribe Camping. Men med henholdsvis 20 år i turismeerhvervet og en håndværkeruddannelse med et kreativt gen havde de nogle værdifulde forudsætninger for at få succes, og deltagelsen i TV 2 s iværksætterprogram, Springet, i den første sæson var en katapult. På seks år har de mere end tredoblet antallet af overnatninger til ca i 2010, og de har investeret 28 mio. kr. i at gøre pladsen til en selvstændig attraktion med LÆR AT TÆNKE STORT Turistchef Henrik Vej Kastrupsen: Ribe Camping kan inspirere os alle i turismeerhvervet til at tænke stort, udvikle og fokusere. Kombinationen af udvikling, kreativitet og kvalitet går her op i en højere enhed. Nu har vi både en fantastisk campingplads og en fantastisk turistattraktion i Ribe by, og jeg er sikker på, at det er en attraktiv kombination for en campist. appel til nye målgrupper. Alene op til denne sæson investerer de ca. seks mio. kr. i 130 nye pladser, en ny servicebygning på 330 m 2 og en festsal/aktivitetshal med plads til 149 personer. Det hele står klar til påske, og så vil det være muligt at holde fætter-kusinefesten eller hundetræffet på Ribe Camping. Inden vi overhovedet gik i gang i 2005, lagde vi en strategiplan, og den var baggrund for hele købet. Planen skabte tillid hos sparekasse og kreditforening, og de turde som vigtige finansieringskilder sætte penge i pladsen, siger Sanne Stammose. De nye målgrupper Blandt målene var at hæve campingpladsens kvalitet, gøre det hele bedre og at satse på nye målgrupper til hytter. De første fire luksushytter med spa blev hurtigt bygget, og de skulle appellere til børnefamilier og gæster, der gerne ville betale for lidt ekstra komfort. Campinghytterne slog an, og nu har pladsen 33 hytter i flere kategorier, hvoraf 21 er nye. Campister er ikke længere en befolkningsgruppe for sig. Hr. og fru Danmark er der fortsat, men der kommer flere dyre biler og campingvogne, og kombinationen af en Audi med spidstelt ses også. Og hjulpet af den guldrandede attraktion, Ribe, og den nye Nationalpark Vadehavet kommer campisterne i en større del af året. Jo bedre, vi kan udnytte sæsonen, jo bedre er det for både byen og os. Vi forventer os meget af Nationalparken, og kan vi få vinterperioden til økonomisk at hvile i sig selv, ser det rigtig godt ud. Højsæsonen vil dog fortsat give den største indtjening og har bidraget mest til, at vi har haft sorte tal hvert år, siger Finn Tonnesen. Til juni bliver det blæret Selv om Ribe Camping med den seneste udvidelse når ca. 400 pladser og breder sig over 10 hektar, gør ejerne en dyd ud af at være synlige og signalere, at pladsen er deres liv og fylder en stor del af døgnet. Sanne Stammose byder selv velkommen til fredags - baren, der kom til i fjor, og Finn er den fiffige håndværker, der styrer byggerierne og sørger for, at alt fungerer for gæsterne. Ribe Camping præsenterer i juni en nord - europæisk nyskabelse, en drejeskive på 10 m i diameter belagt med kunstgræs, som giver campisten mulighed for at dreje pladsen i forhold til solen. Det motordrevne vidunder skal nok give mere omtale end positiv bundlinje, for investeringen vil tage nogle år at tjene ind. Sanne og Finn har på seks år skabt en ar - bejdsplads med op til 20 medarbejdere i højsæsonen, og omsætningen er femdoblet. De sled den første femårsplan op på tre år og er for længst i gang med den næste strategiplan. Målet er en kontrolleret årlig vækst på procent, så de også kan få tid til at yde, hvad det hele drejer sig om: Service og venlighed. Esbjerg Kommunes nye turistchef vil ud og sælge varen, hvor turisterne er, og så skal der måles på indsatsen. Han bruger den første tid på at besøge erhvervets virksomheder. Med naturområder af international klasse og kort afstand til nogle af Danmarks bedste strande har Esbjerg Kommune et godt turismeprodukt. Da ikke mindst, når man har landets ældste by, Ribe, som en attraktion i stjerneklassen inden for kommunegrænsen. I 43-årige Henrik Vej Kastrupsen har kommunen fået en ny turistchef, der i den grad er indstillet på at sælge varen og ikke kun stå bag disken og informere om alle fortræf - felighederne. Selv om han gør meget ud af at stikke fingeren i strandsandet og besøge skønsvis 50 overnatningssteder og attraktioner i de første tre måneder for at få ideer og impulser, er han ikke bange for at ud - stikke en retning. Vi må derud, hvor turisterne er, for at skabe mersalg. Jeg ser gerne, at vi om sommeren har fem udfarende medarbejdere på strandene ved Henne, Vejers, Blåvand, Fanø og Rømø. Fremtidens turismemedarbejder skal i højere grad være entreprenør og sælger. Vi skal ikke kun informere, vi skal være innovative og værdiskabende, siger Henrik Vej Kastrupsen. Han er opvokset i Blåvandshuk-området, men henter også inspiration i den modsatte ende af landet, hvor han har haft en del af sit arbejdsliv. På Amager Strandpark faldt han over en kaffecykel, en longjohn med en påmonteret espressomaskine og en smilende mand, der foruden at sælge kaffe, fortæller om dagens aktiviteter i København. Den tankegang et rullende turistbureau vil han gerne overføre til de vestjyske strande. Bedre data om turister Fra lederstillinger både i og uden for turismeerhvervet er Henrik Vej Kastrupsen vant til at lægge strategier og forretningsplaner og måle på resultaterne af indsatsen. Når vi nu bruger tid og penge på at markedsføre Esbjerg og Ribe for turisterne, så ville det være rart, hvis vi også kunne måle effekten af vores indsats. Vi tror, vi har en million tu rist er i Ribe, men vi ved det ikke. Med det løse datagrundlag risikerer man at famle i blinde uden at kunne måle, om vores indsats har en effekt, siger Henrik Vej Kastrupsen, der samarbejder med Tønders turistchef om at indhente bedre data gennem interviews i både Esbjerg og Ribe. Potentiale i erhvervsturisme En rapport fra VisitDenmark om turismens økonomiske betydning for Danmark rummer i det mindste tal på kommuneniveau, og de viser, at erhvervsturismen afledte en omsætning på hele 605 mio. kr. af en samlet turismeomsætning på 816 mio. kr. i Esbjerg Kommune i Den nye turistchef ser gode udviklingsmuligheder, hvis der kan trækkes flere møder, konferencer og årsmøder til især Esbjerg. Og døgnforbruget for en mødeturist ligger betragteligt over, hvad en tysk feriehusturist spenderer. Min fornemste opgave er at trække flere turister til Esbjerg Kommune, både feriegæster og erhvervsturister. Det kan jeg gøre med salg og markedsføring og ved at påvirke politikken på området. Jeg er tilhænger DEN NYE TURISTCHEF Henrik Vej Kastrupsen, 43 år, har en fortid som sportschef på Club La Santa og har siden været adm. direktør for et reklamebureau, Nordsjællands Sommerpark samt kædedirektør for Big Bowl. Ved årsskiftet vendte han sammen med hustru en Emilia og parrets to børn hjem til Sydvestjylland. Henrik Vej Kastrupsen blev valgt blandt 39 ansøgere til stillingen som turistchef i Esbjerg Kommune og tiltrådte 17. januar 2011 som chef for 10 medarbejdere. af, at vi udvikler os hen imod en mere slagkraftig, fælles organisation på turismeområdet, og at vi har synlige, fleksible medarbejdere til at betjene vore gæster, siger Henrik Vej Kastrupsen. 10 NYHEDSBREV APRIL 2011 NYHEDSBREV APRIL

7 NYE MEDARBEJDERE Jesper Bonnen er 42 år og kommer fra en lig - nende stilling i Horsens Er hvervs råd hvor Jesper har arbejdet med virksomhedsudvikling, iværksætteri samt arbejdet med et større professionelt virksomheds net værk, Break Point. Jesper Bonnen er uddannet som Cand. merc. i markeds økonomi. Glæder sig til at skabe udvikling samt øget vækst og netværk for de eksisterende virksomheder. Jeg glæder mig til i samarbejde med spændende og relevante virksomheder og interessenter at finde og udnytte det po tentiale, der er i mange af vores eksisterende virksomheder og derigennem styrke væksten i Esbjerg kommune. Ligesom jeg ser frem til arbejdet med at synliggøre Esbjerg kommune som en af de førende kommuner i Danmark på erhvervs området. Jeg har søgt jobbet, fordi Esbjerg Erhvervsudvikling klart viser, at de er et af de mest professionelle og ambitiøse erhvervsudviklingscentre i Danmark med mål og ambitioner om, at Es bjerg Kommune skal være førende indenfor vækst og energi i Danmark, og som viser de vil det! Og ikke bare taler om det, siger Jesper Bonnen, der startede i jobbet den 1. marts Birgit Bech Jensen er 39 år og uddannet cand. negot og HD i personaleledelse, IAAs Diplom - uddannelse i Markedskommunikation samt en akademi-uddannelse i projektledelse. Glæder sig til at skabe øget udvikling, vækst og arbejdspladser. Jeg har søgt jobbet fordi Esbjerg kommune har mål og ambitioner om at blive førende indenfor markedet for bioenergisystemer, og det mål og den proces vil jeg rigtig gerne være en del af, siger Birgit Bech Jensen, der startede i jobbet den 1. februar Er du og din virksomhed ambassadør for Energi- Metropol? Læs om mulighederne i medfølgende brochure. Check Facebook.com/EnergiMetropol og se imagefilmen. ADRESSER Niels Bohrs Vej 6 DK-6700 Esbjerg Tel Fax Skolegade 33 DK-6700 Esbjerg Tel Fax Dato Tid Arrangement Sted :00 Professionalisering af din virksomhed Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Auditoriet :45 Åbent netværksmøde hvordan kan du CoCo BED and BREAKFAST, aktivt bruge LinkedIN? + Netværk Andrup Byvej 67, 6705 Esbjerg Ø Torvet 3 DK-6760 Ribe Tel Fax :00 Østafrika et fremtidigt vækstmarked Esbjerg Erhvervsudvikling, Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg, mødelokale :00 Opfinderpanel Esbjerg Erhvervsudvikling, Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg North Sea Wind * Solar * Bioenergy Muskihuset Esbjerg Synergistic workshop and symposium Danish Offshore Event 2011 Dana Sirena og Musikhuset Esbjerg NYHEDSBREV Ansvarshavende redaktør: Direktør, Tom L. Nielsen, Tekster af: Journalist, Frede Madsen Oplag: NYHEDSBREV APRIL 2011

Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24

Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24 Mennesker og muligheder mødes FOKUS: VÆKST 2020 NO.18 04 / Grønt Offshore Center 06 / Vækst 2020 15 / Syddanmark I TAL 24 / Han skal gøre det muligt 28 / (Fri) bevægelighed 30 / Hvem tør? 34 / Skraldebil

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten fremtidens offshore Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk vækst og muligheder [+] [04] Den danske [06] Mangel på [18] Nyt forskningscenter [29] Ny kæmpemølle offshoresektor arbejdskraft skal få

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Turismen vokser i syd. Inspiring Denmark Onsdag 22. oktober 2014. Knudepunktet. Uddannelseregionen

Turismen vokser i syd. Inspiring Denmark Onsdag 22. oktober 2014. Knudepunktet. Uddannelseregionen ANNONCETILLÆG TIL POLITIKEN Inspiring Denmark Onsdag 22. oktober 2014 5 Knudepunktet Trekantområdet er det største trafikale samlingspunkt uden for hovedstaden. 11 Uddannelseregionen Virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv FREMSYNET Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv Annoncetillæg for NOVEMBER 2009 2 INDHOLD 3. Fremsynet 4. Netværk udvider

Læs mere

Forord. Vækstforum lægger vægt på, at indsatsen er virksomhedsrettet, overskuelig og skaber effekt.

Forord. Vækstforum lægger vægt på, at indsatsen er virksomhedsrettet, overskuelig og skaber effekt. R E I D R N O A T L S L I Æ H J S S E C N C O I U G S E I R Forord Vækstforum Sjælland ønsker vækst. Vækstforum ønsker flere arbejdspladser. Vækstforum ønsker, at den erhvervspolitiske indsats tager udgangspunkt

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk Nr. 21 - marts 2013 Kunderne vil have stabil drift og faste, økonomiske aftaler Holdånd blandt Holbæks turistaktører Træskibsfestival i sigte Flydende ferieboliger på Isefjorden Facebook er bedre til branding

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk Udvikling og fremme af Billund Kommune og erhvervsliv nr.01 2010 TEMA:: Udvikling Vokseværk med Growthbooster NETVÆRK er vejen til vækst 05:: 08:: 18:: RUN på butiksudvidelser www.billund-erhvervsfremme.dk

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4 ANNONCETILLÆG FEBRUAR/MARTS 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED DJØF, DELOITTE, OLIE GAS DANMARK & EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Erhvervspolitisk overblik

Erhvervspolitisk overblik Nr. 7 september 2009 Erhvervspolitisk overblik... Grøn IT er god økonomi... Sniffer sig frem til energibesparelser... Vi skal ikke kun have fokus på problemerne... Vi kan skaffe dig din næste kunde...

Læs mere

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden Mennesker og muligheder mødes FOKUS: TURISME NO.14 04 / Slået hjem 06 / Turisme 15 / Syddanmark I TAL 24 / Kolind og velfærden 28 / Fremtidsfabrikken på Fyn 30 / 75 mio. kr. i arbejde 34 / Trafikønsker

Læs mere

Nr. 27 - september 2014

Nr. 27 - september 2014 Nr. 27 - september 2014 Godt samspil mellem kommune og erhvervsliv Plus-Plus har tredoblet maskinparken på tre år Kunst kan også være kommerciel Medarbejderne kommer på efteruddannelse i USA Behandling

Læs mere

kolding danmarks vækstcenter

kolding danmarks vækstcenter Forskning, innovation og designudvikling mødes i kolding danmarks vækstcenter Annoncetillæg 2 3 22 kolding danmarks vækstcenter 17 38 40 indhold Det bliver et kraftcenter side 10 49 16 Væksten sker i fællesskabet

Læs mere

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune Nr. 17 marts 2012 Prismodtager er allerede i gang med nye projekter... Krisen er det rigtige afsæt for et nyt center... Holbæk solgt til jyderne... Samarbejde mellem konkurrenter... Jagten på uniqueness...

Læs mere

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum Nr. 16 december 2011 Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum... Nyt logo med masser af dynamik... Nye medlemmer har store forventninger... Sv. Kofoeds Maskinfabrik har brugt

Læs mere

Ledelse & Strategi Per Buus og Vela har fundet opskriften på succes

Ledelse & Strategi Per Buus og Vela har fundet opskriften på succes Nr. 3 juni 2010 Væksthus Nordjylland nordjysk erhvervsmagasin Ledelse & Strategi Per Buus og Vela har fundet opskriften på succes FOKUS Nordjylland på forkant med den teknologiske udvikling Jagten på talenterne

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd # 04 MARTS 2015 Treklang får vindteknologien helt op i gear Vindmøller i verdensklasse Testcenter i superligaen Udvikling og kvalitet går hånd i hånd LOOKOUT # 04 MARTS 2015 UDGIVER LINDØ port of ODENSE

Læs mere

Sundhedens kraftcenter om få år Sportsklynge er vækstdynamo Stor gevinst ved at gå Bredere sammen

Sundhedens kraftcenter om få år Sportsklynge er vækstdynamo Stor gevinst ved at gå Bredere sammen no. 15 marts 2012 Sundhedens kraftcenter om få år Sportsklynge er vækstdynamo Stor gevinst ved at gå Bredere sammen samarbejde er vejen Svendborgs tiltrækningskraft Tiltrukket af samspil for vækst Svendborg

Læs mere