VETERAN OASEN. Plads til sjælen. PROJEKTBESKRIVELSE 25. JANUAR 2015 VETERAN OASEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VETERAN OASEN. Plads til sjælen. PROJEKTBESKRIVELSE 25. JANUAR 2015 VETERAN OASEN www.veteranoasen.dk"

Transkript

1 Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 75 Offentligt VETERAN OASEN Plads til sjælen PROJEKTBESKRIVELSE 25. JANUAR 2015 VETERAN OASEN

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Genoptræning til livet!... 2 Aktiv rekreation for veteraner... 2 Veteraner hjælper veteraner... 2 Baggrund... 3 En personlig fortælling:... 3 Formål og idé... 5 Organisering... 6 Foreningen Veteran Oasen:... 6 Fonden for Veteran Oasen:... 6 Daglig leder:... 6 Samarbejdspartnere:... 6 Oplevelsen... 7 Målgruppe Markedsføring Evaluering Projektgruppen: Effektmåling: Tidsplan Budget Anskaffelse og opstart: Driftsbudget pr. år: Hvad er en veteran: Regeringens definition: Veteran Oasens fortolkning: Bilag Noter

3 Introduktion Genoptræning til livet! I De Blå Baretters forslag til en dansk veteranpolitik af d. 20. april 2010 i foreslås det blandt andet, at man opretter rehabiliteringscentre for veteraner. Et sådan center kan defineres på mange måder, og vi mener, at det, vi gerne vil tilbyde med dette projekt, kan falde ind under denne definition. I projektbeskrivelsen uddyber vi naturligvis hvilken slags rehabiliteringscenter, vi ønsker. Men den korteste og efter vores mening bedste måde at beskrive dette projekt på, er med et udtryk, som en af forsvarets netværkspsykologer i Aalborg for nylig anvendte om netop dette projekt: Veteran Oasen er genoptræning til livet. Aktiv rekreation for veteraner Dette projekt handler kort og godt om at skabe et center for veteraner, hvor de ikke blot kan bo og mødes, men et sted hvor de kan deltage i, eller selv tage initiativ til, forskellige aktiviteter, som kan være med til at deres hverdag får mere mening og dermed øger deres livskvalitet. Veteran Oasen skal ikke ses som en konkurrent til hverken Veterancenteret eller til veteranhjemmene. Det skal ses som et supplement til de tilbud, der allerede findes. Dette supplement handler blot meget mere om at skabe aktiviteter og give bl.a. veteraner som er sygemeldte eller førtidspensionerede noget meningsfyldt at tage sig til i hverdagen. Vi tror på, at en hverdag med aktiv rekreation, i det omfang man kan deltage, øger modstandskraften og livskvaliteten hos alle, og specielt hos veteraner med psykiske eftervirkninger fra udsendelser. Veteraner hjælper veteraner Det er vores ønske, at Veteran Oasens daglige ledelse og frivillige hjælpere primært består af veteraner, for at skabe et sted, hvor veteraner, der har det dårligt, kan føle sig trygge, fordi de er omgivet af mennesker, der kender til det, de har været igennem. Dette mener vi, er helt i tråd med f.eks. veteranhjemmenes politik, hvor vi, ud over Veteran Oasens aktivitetstilbud, kan hjælpe hinanden, med det hver især nu kan bidrage med, og vi ønsker naturligvis at samarbejde med de allerede eksisterende tilbud. 2

4 Baggrund Danmarks deltagelse i internationale operationer har været stor og støt stigende i en lang årrække. De danske soldater m.fl. har ofte været udsendt mere end én gang til krise- eller krigsområder. Antallet af veteraner der lider af forskellige traumer efter hjemkost og dermed søger behandling er proportionalt støt stigende. Ifølge en artikel i Ekstra Bladet d. 30. december 2014 iiiii er der godt tre gange så mange veteraner som ventet, der søger behandling i specialiserede tilbud. En personlig fortælling: Jeg er selv veteran og stadig aktiv seniorsergent i hæren. Jeg har været udsendt 6 gange, og også jeg måtte sidste år søge behandling p.g.a. stress og depression som følge af PTSD og højt arbejdspres. Under mit forløb med læge, socialrådgiver, psykolog og arbejdsgiver var mit eneste ønske, at jeg kunne befinde mig et sted ude i naturen i fred og ro og gerne sammen med dyr. Jeg ville langt væk fra byen og fra andre mennesker, som ikke forstod, hvad jeg gik igennem. Jeg ville ud under åben himmel med plads til sjælen, som havde så hårdt brug for ro og orden midt i det kaos, jeg befandt mig i. Da jeg blev sygemeldt og skulle gå hjemme i en periode, var det svært overhovedet at stå op om morgenen. Og det var svært ikke bare at sætte sig ned og lave ingenting. Jeg havde brug for noget, der kunne få mig op og holde mig i gang i løbet af dagen. Jeg brugte den daglige husholdning som mit aktivitetsprojekt og så havde jeg en hund, jeg gik til træning med. Hvis jeg ikke havde haft disse projekter at tage mig til i hverdagen, så er jeg overbevist om, at det havde taget mig længere tid at komme tilbage til mit arbejde. Min kæreste er også veteran og har selv været turen igennem med PTSD for nogle år siden, og vi taler meget om de ting, vi oplever omkring dette og er meget enige om, at der er et behov for et sted på landet med plads til forskellige aktiviteter. 3

5 Under samtaler med andre veteraner med PTSD er det også blevet mere og mere tydeligt for os, at alt dette er noget, mange af os har til fælles. De fleste af os har brug for fred, ro og idyl og samtidig har vi brug for små aktivitetsprojekter til at holde os i gang og måske endda hjælpe os hurtigere tilbage til vore normale liv igen. Vi har brug for steder, hvor vi kan befinde os blandt ligesindede, lave noget vi føler giver mening i vore liv og samtidig slappe af og finde ro, når behovet er der. Derudover viser det sig gang på gang i vores samtaler med veteraner, at de som ikke selv er ramt af psykiske eftervirkninger, alligevel har brug for noget lignende. Vi føler et broderskab, som gør, at vi ønsker at hjælpe hinanden. Dette mener vi, at kunne bruge til noget i forhold til at etablere et rehabiliteringscenter for veteraner. 4

6 Formål og idé Formålet med dette projekt er at skabe et værested og bofællesskab for veteraner i Nordjylland. Stedet skal skabe ramme om forskellige aktiviteter, som veteranerne kan deltage i, eller selv tage initiativ til, som dagstilbud, med overnatninger eller som fastboende på stedet. Aktiviteterne skabes af veteraner og for veteraner i samarbejde mellem de med psykiske eftervirkninger og de raske veteraner, som har lyst til at deltage i projektet, og som kan virke som mentorer. Endvidere er det en mulighed, at dette sted i samarbejde med f.eks. Region Nordjylland kunne anvendes til jobafprøvninger og fleksjob for veteraner, som er i sygedagpengesystemet, og vi ønsker helt klart et samarbejde med de offentlige instanser i lokalområdet. Et samarbejde med lignende projekter i øvrige regioner vil yderligere give mulighed for, at veteraner fra andre landsdele kan deltage i arrangementer, overnatte eller blot besøge Veteran Oasen i Nordjylland. Stedet kan måske i den henseende anvendes som et aflastningssted, hvor man har mulighed for at komme lidt væk fra hverdagen i et par dage eller mere. Vi forventer, at det her skaber en god effekt blandt veteraner der benytter sig af tilbuddet, således at de kan føle sig nyttige samtidig med, at de har et sted, hvor de kan være sammen med ligesindede om forskellige projekter, som kan give livet lidt mere mening. Effekten breder sig også til raske veteraner, som deltager i projektet, fordi de kan føle, at de hjælper andre, som har behov for det. Vi kan berette at allerede under opstarten af projektet, er der så mange både raske veteraner og veteraner med psykiske eftervirkninger, som har så stor interesse for dette, at vi føler, vi allerede skaber en eller anden form for effekt. 5

7 Organisering Foreningen Veteran Oasen: Det er planen, at der meget snart (se tidsplan) oprettes en ikke-erhvervsdrivende forening ved navn Veteran Oasen. Foreningen vil have en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vil kunne nedsætte arbejdsgrupper, men vil overordnet være den projektgruppe, der fortsætter arbejdet med dette projekt. Fonden for Veteran Oasen: Når der er samlet midler ind, eller modtaget midler fra fondsansøgninger m.v., er det planen, at der oprettes en fond, som køber og administrerer ejendommen samt midlerne til vedligeholdelse og aktivitetsprojekter m.v. Daglig leder: Der bør ansættes en daglig leder, som kan administrere Veteran Oasen og sikre, at der er nogen til at tage imod veteraner, som besøger stedet i dagtilbud samt løse andre opgaver i forhold til veteranerne. Daglig leder bør være en veteran. Samarbejdspartnere: Følgende har bidraget eller vil bidrage til dette projekt i en eller anden udstrækning: NPC BYGHERRE RÅDGIVNING OG HANDEL APS. Lendumvej 513, 9870 Sindal, tlf.: CVR: Rådgivning i f.m. køb og renovering af ejendom samt budget. Bente Bøgholm Hansen Sand. Lendum Coaching/sparring/Tankefeltterapi m.m. HjulmandKaptain Frederikshavn Advokatbistand 6

8 Susan Reinholdt Christensen, veteran Personlig Rådgiver på Skive Kaserne Psykotraumatolog, personlige samtaler Stephanie Berner, veteran Karup Kampsportskoordinator VeteranHaven v/rené Pamperin, veteran Brovej 13, Slots Bjergby, 4200 Slagelse, tlf.: Frivilligt Veteranforum Morten Hangstrup Knudsen, veteran Frederikshavn. Kommunalt veteranprojekt (ej navngivet) Frivilligt Veteranforum Veteraner i Sønderjylland Frivilligt Veteranforum Endvidere håber vi på samarbejde med: Veterancenteret Veteranhjemmene Forsvaret, politiet, Beredskabsstyrelsen og sundhedssektoren. Samt naturligvis de offentlige instanser i Region Nordjylland. Oplevelsen Når centeret Veteran Oasen åbner, forventer vi, at målgruppen vil kunne komme hver dag i dagstilbud eller de vil kunne bo på centeret i perioder af varierende længde. Tilbuddet kan omfatte aktiviteter af forskellig art som f.eks.: Kreativt værksted; kunst, brugskunst etc. Pasning af dyr (høns, frilandsgrise m.m.) Havebrug, køkkenhave, urtehave og prydhave 7

9 Plantning af juletræer og pasning af disse Opførelse af vikingelandsby og herefter drift af denne Pasning af gårdbutik Diverse løbende reparationer på ejendommen Madlavning/undervisning i madlavning Sportsaktiviteter Alle der besøger stedet vil have mulighed for at involvere sig i de projekter, der passer bedst til den enkelte, og derudover vil de have mulighed for at kunne tage initiativ til nye projekter, som kan aktivere dem selv og andre brugere af stedet. Vi forventer at raske veteraner vil kunne deltage på lige fod med den primære målgruppe, bl.a. for at give en større bredde i samværet under mottoet Veteraner hjælper veteraner. Endvidere vil der kunne etableres forskellige behandlingstilbud på stedet i form af f.eks.: Massage Healing Mulighed for samtaler med psykotraumatolog/personlig rådgiver Tankefeltterapi Hjælp til motionsprogrammer og kostplanlægning Stedet kan også betragtes som et get-away sted for veteraner, der har brug for at komme ud på landet og holde en pause fra hverdagen. Ud over de fire faste værelser vil det blive muligt at have op til 8-10 personer til at overnatte pr. nat. i sovesalslignende indkvartering. Sidst men ikke mindst er dette sted en oase, hvor veteranen kan komme og finde tid til fordybelse og fred i naturen, og dette er også en af de meget vigtige oplevelser, vi ønsker at give med dette projekt sammen med de forskellige aktivitetstilbud. 8

10 En lille fredfyldt oase fra ejendommen. 9

11 Målgruppe Vi ser, at der er flere målgrupper for dette projekt. Primær målgruppe er veteraner, som har været udsendt i international tjeneste, og som efterfølgende har fået det svært, og måske er ramt af PTSD. Sekundær målgruppe er alle øvrige veteraner, som naturligvis også er velkomne på stedet enten på besøg, som deltagere i aktiviteter eller som overnattende gæster. Disse veteraner kan også tilføre projektet en stor værdi, hvis de går ind og hjælper veteranerne fra den første målgruppe. De kan være mentorer, de kan støtte med små hverdagsproblemer, som ganske enkelt kan gå ud på, at det f.eks. er svært at tage sig sammen til at hente sin post i postkassen og åbne den, hvis man har det dårligt. Tertiær målgruppe er øvrige soldater, der ikke har været udsendt, samt pårørende og støtter af Veteran Oasen, som naturligvis også velkomne til at besøge stedet. Markedsføring Projektgruppen har arbejdet og arbejder fortsat med at markedsføre projektet, ved hjælp af alle de mulige kanaler der er til rådighed. Dette gælder især sociale medier som Facebookgruppen Projekt Veteran Oasen og mund til mund metoden med uddeling af visitkort og plakater og ikke mindst hjemmesiden samt via pressen. Vi tager personligt rundt og taler med folk i veterankredse, fordi ifølge en artikel i Berlingske d. 12. august 2010 iv, så er det mund til mund metoden, der giver de bedste resultater, når man skal markedsføre en vare eller som her et projekt for veteraner. Herudover har vi sendt mails ud til alle, vi mener, der kunne have interesse i projektet, og som måske ikke lige er på Facebook til at kunne følge det der. Herunder er der sendt mails til forskellige lokalpolitikere, som kunne tænkes at støtte veteransagen. Allerede i løbet af de første 25 dage af projektets levetid, havde vi spredt budskabet til knap 500 potentielle brugere til centeret, støtter af foreningen og eventuelle sponsorer m.fl. Dette blot via Facebook, s til enkelte personer og mund til mund metoden. 10

12 Evaluering Projektgruppen: Projektgruppens arbejde evalueres internt i foreningens bestyrelse og projektgruppe løbende og i særdeleshed, når Veteran Oasen er åbnet. Evalueringen indbefatter også en beretning til generalforsamlingen samt en beretning, som offentliggøres på hjemmesiden og i nyhedsmail. Der afrapporteres med forskellige typer skriftlig tilbagemelding til fonde, virksomheder, privatpersoner m.fl., som støtter projektet med tid, midler og/eller materialer. Afrapportering følger de bestemmelser på området, der måtte ligge fra forskellige fonde, organisationer m.m. Effektmåling: Der findes i forvejen ikke meget dokumentation om effekten af sådan et rehabiliteringscenter, hverken i Danmark eller i udlandet, og det, vi ønsker at tilbyde, er i første omgang primært baseret på udsagn fra veteraner og deres ønsker. Derudover har vi naturligvis læst nogle af de artikler, vi har kunnet finde i medierne omkring emnet. I regeringens aftale om veteranindsatsen af 3. september 2014 v, fremgår det bl.a., at regeringen ønsker at styrke indsatsen inden for forskning på veteranområdet. Vi ønsker derfor, i tråd med denne aftale, at måle effekten af at have et rehabiliteringscenter af denne type. Effektparametrene diskuteres dog stadig i projektgruppen, og vi lægger derfor op til et samarbejde med forskellige aktører, som kan deltage i og bidrage til denne forskning. Et af målepunkterne er dog simpelt. Vi vil føre statistik over, hvor mange der besøger rehabiliteringscenteret som dagsgæster, overnattende eller fastboende i længere perioder. Denne statistik vil være med til at kunne vise, at der er brug for et sådant sted. Derudover påtænker vi at interviewe brugerne af stedet løbende for på den måde at afdække, f.eks. om de selv føler en forandring i deres hverdag. Interviews suppleres med fotos og videooptagelser fra hverdagen i Veteran Oasen, samt fra særlige arrangementer. Derudover kan brugere, der selv har lyst, føre dagbogslignende journaler om deres tid på stedet og give tilladelse til, at vi må anvende disse. Dette kan give os nogle kvalitative udtalelser om nytten af centeret. Endvidere taler vi i projektgruppen om muligheden for at få tilknyttet en Ph.d. studerende, som kan lave de analyser og undersøgelser, der kunne være med til få dokumenteret effekten af et rehabiliteringscenter af denne type. Dette er vi i øjeblikket ved at undersøge via en forbindelse ved Aarhus Universitet. 11

13 Tidsplan Tidsplanen er opdelt i milepæle, da vi godt ved, at det tager tid at skaffe midler til sådan et projekt, men vi er forsigtigt optimistiske grundet den store interesse, der allerede er for projektet, og derfor ser milepælene forventeligt således ud: Aktivitet Dato Vedtægter i udkast, invitation til stiftende general forsamling Primo februar 2015 Stiftende generalforsamling Medio februar 2015 Anmeldelse af indsamling Medio februar 2015 Ansøgninger til fonde m.fl. afsendes Fra medio februar 2015 Indsamling via sociale medier, nyheder, mund til mund metode m.m. Primo marts ultimo juni 2015 Oprettelse af fond August 2015 Anskaffelse af ejendom August/september 2015 Renovering, indretning af ejendom Fra september 2015 Indflytning og åbningsceremoni December

14 Budget Anskaffelse og opstart: Udgifter Indtægter, forventeligt Ejendom Fonde ,00 Køretøj (nypris): Indsamling/donationer ,00 Værkstedsudstyr/indretning: ,00 Sponsorater, værdi ,00 Indretning/renovering primært stuehus: ,00 Havebrug: ,00 Dyrehold: ,00 Køkkengrej, senge, linned, møbler m.m ,00 Diverse: ,00 Jordvarme/solceller/isolering ,00 Traktor (brugt) + udstyr ,00 Samlet beløb inkl. ejendom: ,00 Samlet beløb ,00 Driftsbudget pr. år: Udgifter Indtægter Lønninger inkl. pension - daglig leder ,00 Medlemskontingent ,00 Lønninger inkl. pension vicevært deltid ,00 Indsamling/donationer ,00 Forsikring af ansatte og frivillige ,00 Tilskud til foreningen, kommunen ,00 Udgifter til ejendommen se bilag ,00 Fonde, til projekter ,00 Administrations- og øvrige udgifter ,00 Husleje ,00 Ønske om øvrigt tilskud fra offentlige ,00 Vedligeholdelsesprojekter ,00 instanser til drift af stedet. Total udgifter ,00 Total indtægter ,00 13

15 Hvad er en veteran: Til slut vil vi gerne uddybe, hvad vi mener en veteran er. En veteran (Latin: Veteranus, afledt af vetus som betyder gammel), er oftest en ældre person med stor erfaring. I det gamle Rom var det en soldat hvis tjenestetid var udløbet, og i dag anvendt på tidligere militærpersoner med lang tjenestetid og baggrund. I Danmark er definitionen en person der som en del af en enhed eller som enkeltperson har været udsendt i mindst en international operation. vi Regeringens definition: Ved en veteran forstås en person, der som enkeltperson eller i en enhed har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. Veteran Oasens fortolkning: For os betyder dette, at alle, som på en eller anden måde har været udsendt i international tjeneste for den danske stat er velkomne i Veteran Oasen. Det gælder forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen og sundhedssektoren. 14

16 Bilag 1. Ejendomsudgifter, drift. 2. CV for projektleder. 3. Salgsopstilling fra den ønskede ejendom (også indsat som link i noterne sammen med bilag 4). 4. Boligpræsentation fra den ønskede ejendom (også indsat som link i noterne sammen med bilag 3) Ressourceforløb for veteraner. Noter i De Blå Baretters forslag til en veteranpolitik: iii Artikel fra Ekstrabladet: iv Artikel fra Berlingske: v Regeringens aftale om styrkelse af veteranindsatsen: vi Definition af en veteran: 15

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Udkast - Februar 2016 Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Udkast - Februar 2016 En vigtig indsats De seneste 20 år har Danmark øget antallet af udsendte i internationale operationer

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Veteranpolitik September 2016

Veteranpolitik September 2016 Veteranpolitik September 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner. Nyborg

Læs mere

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Foto: Karen Dahlin Gennem åbenhed, dialog og samarbejde mellem veteranen, de pårørende, kommunen og de øvrige samarbejdspartnere skabes de bedste

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) LSL660 L6 LOLOOt Z I. NIMM1111 FREDERICIAKOMMUNE 11r ; Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre-

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

FODBOLDCAMP BORNHOLM 2015

FODBOLDCAMP BORNHOLM 2015 FODBOLDCAMP BORNHOLM 2015 1 2 Hvad er Fodboldcamp Bornholm 2015 er en kombineret fodbold- lejr/aktivitetstur, målrettet danske krigsveteraner og fodboldspillende pårørende. Ansøgning om bidrag fra Bornholms

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN Bilag vedrørende Edvard Munch Galleriet projekt på Helnæs Gamle Præstegård ANSØGNING EDVARD MUNCH GALLERIET på Helnæs Gl. Præstegård Ibsen-Munch- udstillingen har skabt en stor interesse for Edvard Munch

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Projektbeskrivelse Reservebedsteordning

Projektbeskrivelse Reservebedsteordning Projektbeskrivelse Reservebedsteordning Projektbeskrivelse Projektets navn: Reservebedsteordning 1. Baggrund Flere af Stevns Kommunes småbørnsfamilier savner et nært netværk, der kan træde til, når familiens

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSATTE Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Har du ondt i hovedet

Har du ondt i hovedet Har du ondt i hovedet -og brug for en at tale med? Jan. 2013 Gratis og anonym hjælp til alle, der er eller har været udsendt af den danske stat i fredsbevarende eller fredsskabende missioner. - Og til

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Christiansborg 1240 København K Stausø d. 14.1 2011 Forsvarsudvalgets medlemmer Kære politikere Herved en ansøgning om at få støtte til at oprette

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

v. Gerda Jakobsen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

v. Gerda Jakobsen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Punkt 5. Status på tilbud til borgere med smerter i ryggen finansieret gennem de statslige kronikermidler - en udmøntning af sygdomsspecifik sundhedsaftale vedr. muskel skelet sygdomme. 2010-28362. Orientering:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen I forbindelse med rundtur til medarbejderne i Veterancentrets Pulje fik vi en række spørgsmål. Svarene er måske interessante for flere end de, der deltog på mødet og er derfor samlet nedenfor. Hvis der

Læs mere

Lynghaven. Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere. i Lemvig Kommune

Lynghaven. Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere. i Lemvig Kommune Lynghaven Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere i Lemvig Kommune Jeg er pr. 1. juli ansat som gruppeleder i et nyt dagcenter for demente borgere i Lemvig Kommune. Derfor har jeg brug for, at I er opmærksomme

Læs mere

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Faser af klubopstart Fase 1 Fase 2 Fase 3 Initiativ Formål og organisering Udformning af vedtægter Godkendelse af klub hos kommunen Formel

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Velkommen. Ordinær generalforsamling. Den 5. marts 2012

Velkommen. Ordinær generalforsamling. Den 5. marts 2012 Velkommen Ordinær generalforsamling Den 5. marts 2012 Lederne København Nord Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Pia Elgetti, centerleder, Center for Børn og Læring. Gitte Hæsum, pædagogisk konsulent, Center for Børn og Læring

Pia Elgetti, centerleder, Center for Børn og Læring. Gitte Hæsum, pædagogisk konsulent, Center for Børn og Læring Kulturama Holtbjerg Projektbeskrivelse Projektleder: Gitte Hæsum Senest revideret: 04.06.15 Version: 1 Projektejer Projektleder Programleder Revideret Dato, navn og versionsnummer Baggrund Baggrundsbeskrivel

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling Forord Siden 1948 har mere end 50.000 veteraner været udsendt til verdens brændpunkter. De udsendte har valgt at sætte handling bag de politiske beslutninger

Læs mere

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Baggrund Mennesker ramt af ensomhed er mere syge og er længere

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Politik Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik 1. Indledning I aftalen om budget 2011 for Københavns Kommune vedtog forligspartierne,

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Stadig krig indeni? SUF SYD

Stadig krig indeni? SUF SYD Stadig krig indeni? tilbyder PTSD-ramte veteraner vejledning og hjælp til at håndtere de problemstillinger, hverdagen kan give som tidligere udsendt 2 - SUF-modellen Er du ramt af PTSD? De fleste veteraner

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd)

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) IAA 2011 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) 3. Målsætning (de konkrete målbare mål for den aktuelle kampagne) 4. Kampagne- og kommunikationsstrategien

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

SOLDATERMISSION. i Va r d e

SOLDATERMISSION. i Va r d e KFUMs SOLDATERMISSION S o l d a t e r R e k r e a t i o n i Va r d e V a r d e Varde Kaserne er beliggende i byens sydlige del, og med KFUMs Soldaterhjem lige over for hovedvagten. August 2014 F o r m

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Politiets Blå Baretter

Politiets Blå Baretter Referat af Generalforsamlingen 2015 i Politiets Blå Baretter Generalforsamlingen blev afholdt på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S, hvor den i øvrigt også blev afholdt sidste år. Før generalforsamlingens

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel

Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel MØD HKI Alle har ret til et arbejdsliv, også dig Hos HKI hjælper vi mennesker, der har brug for en håndsrækning for at komme i arbejde. Nogle

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende formål jf. 79 i SEL

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende formål jf. 79 i SEL TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende formål jf. 79 i SEL Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter med et forebyggende og sundhedsfremmende

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere