VETERAN OASEN. Plads til sjælen. PROJEKTBESKRIVELSE 25. JANUAR 2015 VETERAN OASEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VETERAN OASEN. Plads til sjælen. PROJEKTBESKRIVELSE 25. JANUAR 2015 VETERAN OASEN www.veteranoasen.dk"

Transkript

1 Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 75 Offentligt VETERAN OASEN Plads til sjælen PROJEKTBESKRIVELSE 25. JANUAR 2015 VETERAN OASEN

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Genoptræning til livet!... 2 Aktiv rekreation for veteraner... 2 Veteraner hjælper veteraner... 2 Baggrund... 3 En personlig fortælling:... 3 Formål og idé... 5 Organisering... 6 Foreningen Veteran Oasen:... 6 Fonden for Veteran Oasen:... 6 Daglig leder:... 6 Samarbejdspartnere:... 6 Oplevelsen... 7 Målgruppe Markedsføring Evaluering Projektgruppen: Effektmåling: Tidsplan Budget Anskaffelse og opstart: Driftsbudget pr. år: Hvad er en veteran: Regeringens definition: Veteran Oasens fortolkning: Bilag Noter

3 Introduktion Genoptræning til livet! I De Blå Baretters forslag til en dansk veteranpolitik af d. 20. april 2010 i foreslås det blandt andet, at man opretter rehabiliteringscentre for veteraner. Et sådan center kan defineres på mange måder, og vi mener, at det, vi gerne vil tilbyde med dette projekt, kan falde ind under denne definition. I projektbeskrivelsen uddyber vi naturligvis hvilken slags rehabiliteringscenter, vi ønsker. Men den korteste og efter vores mening bedste måde at beskrive dette projekt på, er med et udtryk, som en af forsvarets netværkspsykologer i Aalborg for nylig anvendte om netop dette projekt: Veteran Oasen er genoptræning til livet. Aktiv rekreation for veteraner Dette projekt handler kort og godt om at skabe et center for veteraner, hvor de ikke blot kan bo og mødes, men et sted hvor de kan deltage i, eller selv tage initiativ til, forskellige aktiviteter, som kan være med til at deres hverdag får mere mening og dermed øger deres livskvalitet. Veteran Oasen skal ikke ses som en konkurrent til hverken Veterancenteret eller til veteranhjemmene. Det skal ses som et supplement til de tilbud, der allerede findes. Dette supplement handler blot meget mere om at skabe aktiviteter og give bl.a. veteraner som er sygemeldte eller førtidspensionerede noget meningsfyldt at tage sig til i hverdagen. Vi tror på, at en hverdag med aktiv rekreation, i det omfang man kan deltage, øger modstandskraften og livskvaliteten hos alle, og specielt hos veteraner med psykiske eftervirkninger fra udsendelser. Veteraner hjælper veteraner Det er vores ønske, at Veteran Oasens daglige ledelse og frivillige hjælpere primært består af veteraner, for at skabe et sted, hvor veteraner, der har det dårligt, kan føle sig trygge, fordi de er omgivet af mennesker, der kender til det, de har været igennem. Dette mener vi, er helt i tråd med f.eks. veteranhjemmenes politik, hvor vi, ud over Veteran Oasens aktivitetstilbud, kan hjælpe hinanden, med det hver især nu kan bidrage med, og vi ønsker naturligvis at samarbejde med de allerede eksisterende tilbud. 2

4 Baggrund Danmarks deltagelse i internationale operationer har været stor og støt stigende i en lang årrække. De danske soldater m.fl. har ofte været udsendt mere end én gang til krise- eller krigsområder. Antallet af veteraner der lider af forskellige traumer efter hjemkost og dermed søger behandling er proportionalt støt stigende. Ifølge en artikel i Ekstra Bladet d. 30. december 2014 iiiii er der godt tre gange så mange veteraner som ventet, der søger behandling i specialiserede tilbud. En personlig fortælling: Jeg er selv veteran og stadig aktiv seniorsergent i hæren. Jeg har været udsendt 6 gange, og også jeg måtte sidste år søge behandling p.g.a. stress og depression som følge af PTSD og højt arbejdspres. Under mit forløb med læge, socialrådgiver, psykolog og arbejdsgiver var mit eneste ønske, at jeg kunne befinde mig et sted ude i naturen i fred og ro og gerne sammen med dyr. Jeg ville langt væk fra byen og fra andre mennesker, som ikke forstod, hvad jeg gik igennem. Jeg ville ud under åben himmel med plads til sjælen, som havde så hårdt brug for ro og orden midt i det kaos, jeg befandt mig i. Da jeg blev sygemeldt og skulle gå hjemme i en periode, var det svært overhovedet at stå op om morgenen. Og det var svært ikke bare at sætte sig ned og lave ingenting. Jeg havde brug for noget, der kunne få mig op og holde mig i gang i løbet af dagen. Jeg brugte den daglige husholdning som mit aktivitetsprojekt og så havde jeg en hund, jeg gik til træning med. Hvis jeg ikke havde haft disse projekter at tage mig til i hverdagen, så er jeg overbevist om, at det havde taget mig længere tid at komme tilbage til mit arbejde. Min kæreste er også veteran og har selv været turen igennem med PTSD for nogle år siden, og vi taler meget om de ting, vi oplever omkring dette og er meget enige om, at der er et behov for et sted på landet med plads til forskellige aktiviteter. 3

5 Under samtaler med andre veteraner med PTSD er det også blevet mere og mere tydeligt for os, at alt dette er noget, mange af os har til fælles. De fleste af os har brug for fred, ro og idyl og samtidig har vi brug for små aktivitetsprojekter til at holde os i gang og måske endda hjælpe os hurtigere tilbage til vore normale liv igen. Vi har brug for steder, hvor vi kan befinde os blandt ligesindede, lave noget vi føler giver mening i vore liv og samtidig slappe af og finde ro, når behovet er der. Derudover viser det sig gang på gang i vores samtaler med veteraner, at de som ikke selv er ramt af psykiske eftervirkninger, alligevel har brug for noget lignende. Vi føler et broderskab, som gør, at vi ønsker at hjælpe hinanden. Dette mener vi, at kunne bruge til noget i forhold til at etablere et rehabiliteringscenter for veteraner. 4

6 Formål og idé Formålet med dette projekt er at skabe et værested og bofællesskab for veteraner i Nordjylland. Stedet skal skabe ramme om forskellige aktiviteter, som veteranerne kan deltage i, eller selv tage initiativ til, som dagstilbud, med overnatninger eller som fastboende på stedet. Aktiviteterne skabes af veteraner og for veteraner i samarbejde mellem de med psykiske eftervirkninger og de raske veteraner, som har lyst til at deltage i projektet, og som kan virke som mentorer. Endvidere er det en mulighed, at dette sted i samarbejde med f.eks. Region Nordjylland kunne anvendes til jobafprøvninger og fleksjob for veteraner, som er i sygedagpengesystemet, og vi ønsker helt klart et samarbejde med de offentlige instanser i lokalområdet. Et samarbejde med lignende projekter i øvrige regioner vil yderligere give mulighed for, at veteraner fra andre landsdele kan deltage i arrangementer, overnatte eller blot besøge Veteran Oasen i Nordjylland. Stedet kan måske i den henseende anvendes som et aflastningssted, hvor man har mulighed for at komme lidt væk fra hverdagen i et par dage eller mere. Vi forventer, at det her skaber en god effekt blandt veteraner der benytter sig af tilbuddet, således at de kan føle sig nyttige samtidig med, at de har et sted, hvor de kan være sammen med ligesindede om forskellige projekter, som kan give livet lidt mere mening. Effekten breder sig også til raske veteraner, som deltager i projektet, fordi de kan føle, at de hjælper andre, som har behov for det. Vi kan berette at allerede under opstarten af projektet, er der så mange både raske veteraner og veteraner med psykiske eftervirkninger, som har så stor interesse for dette, at vi føler, vi allerede skaber en eller anden form for effekt. 5

7 Organisering Foreningen Veteran Oasen: Det er planen, at der meget snart (se tidsplan) oprettes en ikke-erhvervsdrivende forening ved navn Veteran Oasen. Foreningen vil have en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vil kunne nedsætte arbejdsgrupper, men vil overordnet være den projektgruppe, der fortsætter arbejdet med dette projekt. Fonden for Veteran Oasen: Når der er samlet midler ind, eller modtaget midler fra fondsansøgninger m.v., er det planen, at der oprettes en fond, som køber og administrerer ejendommen samt midlerne til vedligeholdelse og aktivitetsprojekter m.v. Daglig leder: Der bør ansættes en daglig leder, som kan administrere Veteran Oasen og sikre, at der er nogen til at tage imod veteraner, som besøger stedet i dagtilbud samt løse andre opgaver i forhold til veteranerne. Daglig leder bør være en veteran. Samarbejdspartnere: Følgende har bidraget eller vil bidrage til dette projekt i en eller anden udstrækning: NPC BYGHERRE RÅDGIVNING OG HANDEL APS. Lendumvej 513, 9870 Sindal, tlf.: CVR: Rådgivning i f.m. køb og renovering af ejendom samt budget. Bente Bøgholm Hansen Sand. Lendum Coaching/sparring/Tankefeltterapi m.m. HjulmandKaptain Frederikshavn Advokatbistand 6

8 Susan Reinholdt Christensen, veteran Personlig Rådgiver på Skive Kaserne Psykotraumatolog, personlige samtaler Stephanie Berner, veteran Karup Kampsportskoordinator VeteranHaven v/rené Pamperin, veteran Brovej 13, Slots Bjergby, 4200 Slagelse, tlf.: Frivilligt Veteranforum Morten Hangstrup Knudsen, veteran Frederikshavn. Kommunalt veteranprojekt (ej navngivet) Frivilligt Veteranforum Veteraner i Sønderjylland Frivilligt Veteranforum Endvidere håber vi på samarbejde med: Veterancenteret Veteranhjemmene Forsvaret, politiet, Beredskabsstyrelsen og sundhedssektoren. Samt naturligvis de offentlige instanser i Region Nordjylland. Oplevelsen Når centeret Veteran Oasen åbner, forventer vi, at målgruppen vil kunne komme hver dag i dagstilbud eller de vil kunne bo på centeret i perioder af varierende længde. Tilbuddet kan omfatte aktiviteter af forskellig art som f.eks.: Kreativt værksted; kunst, brugskunst etc. Pasning af dyr (høns, frilandsgrise m.m.) Havebrug, køkkenhave, urtehave og prydhave 7

9 Plantning af juletræer og pasning af disse Opførelse af vikingelandsby og herefter drift af denne Pasning af gårdbutik Diverse løbende reparationer på ejendommen Madlavning/undervisning i madlavning Sportsaktiviteter Alle der besøger stedet vil have mulighed for at involvere sig i de projekter, der passer bedst til den enkelte, og derudover vil de have mulighed for at kunne tage initiativ til nye projekter, som kan aktivere dem selv og andre brugere af stedet. Vi forventer at raske veteraner vil kunne deltage på lige fod med den primære målgruppe, bl.a. for at give en større bredde i samværet under mottoet Veteraner hjælper veteraner. Endvidere vil der kunne etableres forskellige behandlingstilbud på stedet i form af f.eks.: Massage Healing Mulighed for samtaler med psykotraumatolog/personlig rådgiver Tankefeltterapi Hjælp til motionsprogrammer og kostplanlægning Stedet kan også betragtes som et get-away sted for veteraner, der har brug for at komme ud på landet og holde en pause fra hverdagen. Ud over de fire faste værelser vil det blive muligt at have op til 8-10 personer til at overnatte pr. nat. i sovesalslignende indkvartering. Sidst men ikke mindst er dette sted en oase, hvor veteranen kan komme og finde tid til fordybelse og fred i naturen, og dette er også en af de meget vigtige oplevelser, vi ønsker at give med dette projekt sammen med de forskellige aktivitetstilbud. 8

10 En lille fredfyldt oase fra ejendommen. 9

11 Målgruppe Vi ser, at der er flere målgrupper for dette projekt. Primær målgruppe er veteraner, som har været udsendt i international tjeneste, og som efterfølgende har fået det svært, og måske er ramt af PTSD. Sekundær målgruppe er alle øvrige veteraner, som naturligvis også er velkomne på stedet enten på besøg, som deltagere i aktiviteter eller som overnattende gæster. Disse veteraner kan også tilføre projektet en stor værdi, hvis de går ind og hjælper veteranerne fra den første målgruppe. De kan være mentorer, de kan støtte med små hverdagsproblemer, som ganske enkelt kan gå ud på, at det f.eks. er svært at tage sig sammen til at hente sin post i postkassen og åbne den, hvis man har det dårligt. Tertiær målgruppe er øvrige soldater, der ikke har været udsendt, samt pårørende og støtter af Veteran Oasen, som naturligvis også velkomne til at besøge stedet. Markedsføring Projektgruppen har arbejdet og arbejder fortsat med at markedsføre projektet, ved hjælp af alle de mulige kanaler der er til rådighed. Dette gælder især sociale medier som Facebookgruppen Projekt Veteran Oasen og mund til mund metoden med uddeling af visitkort og plakater og ikke mindst hjemmesiden samt via pressen. Vi tager personligt rundt og taler med folk i veterankredse, fordi ifølge en artikel i Berlingske d. 12. august 2010 iv, så er det mund til mund metoden, der giver de bedste resultater, når man skal markedsføre en vare eller som her et projekt for veteraner. Herudover har vi sendt mails ud til alle, vi mener, der kunne have interesse i projektet, og som måske ikke lige er på Facebook til at kunne følge det der. Herunder er der sendt mails til forskellige lokalpolitikere, som kunne tænkes at støtte veteransagen. Allerede i løbet af de første 25 dage af projektets levetid, havde vi spredt budskabet til knap 500 potentielle brugere til centeret, støtter af foreningen og eventuelle sponsorer m.fl. Dette blot via Facebook, s til enkelte personer og mund til mund metoden. 10

12 Evaluering Projektgruppen: Projektgruppens arbejde evalueres internt i foreningens bestyrelse og projektgruppe løbende og i særdeleshed, når Veteran Oasen er åbnet. Evalueringen indbefatter også en beretning til generalforsamlingen samt en beretning, som offentliggøres på hjemmesiden og i nyhedsmail. Der afrapporteres med forskellige typer skriftlig tilbagemelding til fonde, virksomheder, privatpersoner m.fl., som støtter projektet med tid, midler og/eller materialer. Afrapportering følger de bestemmelser på området, der måtte ligge fra forskellige fonde, organisationer m.m. Effektmåling: Der findes i forvejen ikke meget dokumentation om effekten af sådan et rehabiliteringscenter, hverken i Danmark eller i udlandet, og det, vi ønsker at tilbyde, er i første omgang primært baseret på udsagn fra veteraner og deres ønsker. Derudover har vi naturligvis læst nogle af de artikler, vi har kunnet finde i medierne omkring emnet. I regeringens aftale om veteranindsatsen af 3. september 2014 v, fremgår det bl.a., at regeringen ønsker at styrke indsatsen inden for forskning på veteranområdet. Vi ønsker derfor, i tråd med denne aftale, at måle effekten af at have et rehabiliteringscenter af denne type. Effektparametrene diskuteres dog stadig i projektgruppen, og vi lægger derfor op til et samarbejde med forskellige aktører, som kan deltage i og bidrage til denne forskning. Et af målepunkterne er dog simpelt. Vi vil føre statistik over, hvor mange der besøger rehabiliteringscenteret som dagsgæster, overnattende eller fastboende i længere perioder. Denne statistik vil være med til at kunne vise, at der er brug for et sådant sted. Derudover påtænker vi at interviewe brugerne af stedet løbende for på den måde at afdække, f.eks. om de selv føler en forandring i deres hverdag. Interviews suppleres med fotos og videooptagelser fra hverdagen i Veteran Oasen, samt fra særlige arrangementer. Derudover kan brugere, der selv har lyst, føre dagbogslignende journaler om deres tid på stedet og give tilladelse til, at vi må anvende disse. Dette kan give os nogle kvalitative udtalelser om nytten af centeret. Endvidere taler vi i projektgruppen om muligheden for at få tilknyttet en Ph.d. studerende, som kan lave de analyser og undersøgelser, der kunne være med til få dokumenteret effekten af et rehabiliteringscenter af denne type. Dette er vi i øjeblikket ved at undersøge via en forbindelse ved Aarhus Universitet. 11

13 Tidsplan Tidsplanen er opdelt i milepæle, da vi godt ved, at det tager tid at skaffe midler til sådan et projekt, men vi er forsigtigt optimistiske grundet den store interesse, der allerede er for projektet, og derfor ser milepælene forventeligt således ud: Aktivitet Dato Vedtægter i udkast, invitation til stiftende general forsamling Primo februar 2015 Stiftende generalforsamling Medio februar 2015 Anmeldelse af indsamling Medio februar 2015 Ansøgninger til fonde m.fl. afsendes Fra medio februar 2015 Indsamling via sociale medier, nyheder, mund til mund metode m.m. Primo marts ultimo juni 2015 Oprettelse af fond August 2015 Anskaffelse af ejendom August/september 2015 Renovering, indretning af ejendom Fra september 2015 Indflytning og åbningsceremoni December

14 Budget Anskaffelse og opstart: Udgifter Indtægter, forventeligt Ejendom Fonde ,00 Køretøj (nypris): Indsamling/donationer ,00 Værkstedsudstyr/indretning: ,00 Sponsorater, værdi ,00 Indretning/renovering primært stuehus: ,00 Havebrug: ,00 Dyrehold: ,00 Køkkengrej, senge, linned, møbler m.m ,00 Diverse: ,00 Jordvarme/solceller/isolering ,00 Traktor (brugt) + udstyr ,00 Samlet beløb inkl. ejendom: ,00 Samlet beløb ,00 Driftsbudget pr. år: Udgifter Indtægter Lønninger inkl. pension - daglig leder ,00 Medlemskontingent ,00 Lønninger inkl. pension vicevært deltid ,00 Indsamling/donationer ,00 Forsikring af ansatte og frivillige ,00 Tilskud til foreningen, kommunen ,00 Udgifter til ejendommen se bilag ,00 Fonde, til projekter ,00 Administrations- og øvrige udgifter ,00 Husleje ,00 Ønske om øvrigt tilskud fra offentlige ,00 Vedligeholdelsesprojekter ,00 instanser til drift af stedet. Total udgifter ,00 Total indtægter ,00 13

15 Hvad er en veteran: Til slut vil vi gerne uddybe, hvad vi mener en veteran er. En veteran (Latin: Veteranus, afledt af vetus som betyder gammel), er oftest en ældre person med stor erfaring. I det gamle Rom var det en soldat hvis tjenestetid var udløbet, og i dag anvendt på tidligere militærpersoner med lang tjenestetid og baggrund. I Danmark er definitionen en person der som en del af en enhed eller som enkeltperson har været udsendt i mindst en international operation. vi Regeringens definition: Ved en veteran forstås en person, der som enkeltperson eller i en enhed har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. Veteran Oasens fortolkning: For os betyder dette, at alle, som på en eller anden måde har været udsendt i international tjeneste for den danske stat er velkomne i Veteran Oasen. Det gælder forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen og sundhedssektoren. 14

16 Bilag 1. Ejendomsudgifter, drift. 2. CV for projektleder. 3. Salgsopstilling fra den ønskede ejendom (også indsat som link i noterne sammen med bilag 4). 4. Boligpræsentation fra den ønskede ejendom (også indsat som link i noterne sammen med bilag 3) Ressourceforløb for veteraner. Noter i De Blå Baretters forslag til en veteranpolitik: iii Artikel fra Ekstrabladet: iv Artikel fra Berlingske: v Regeringens aftale om styrkelse af veteranindsatsen: vi Definition af en veteran: 15

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) LSL660 L6 LOLOOt Z I. NIMM1111 FREDERICIAKOMMUNE 11r ; Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre-

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Vejen Frem b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Hvordan har vi det? (Runde ca. 2 min. pr. person). 3. Program

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd)

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) IAA 2011 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) 3. Målsætning (de konkrete målbare mål for den aktuelle kampagne) 4. Kampagne- og kommunikationsstrategien

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME?

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? NNDR KONFERENCE 5.11.2013 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D.STUDERENDE, CGL@HUM.AAU.DK CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND APPLIED PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CeDAPS)

Læs mere

Frivilligt Veteranforum

Frivilligt Veteranforum Frivilligt Veteranforum Referat af møde afholdt d. 16/3 2015 på Veterancenteret i Ringsted Flg. Medlemsorganisationer var repræsenteret: Veterancenteret, Frivilligcenter Herlev, KFUM s soldatermission,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Velkommen. Ordinær generalforsamling. Den 5. marts 2012

Velkommen. Ordinær generalforsamling. Den 5. marts 2012 Velkommen Ordinær generalforsamling Den 5. marts 2012 Lederne København Nord Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere