Regler for mountainbike

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for mountainbike"

Transkript

1 Regler for mountainbike Generelle bestemmelser Sæsonen løber fra d. 1. april til d. 1. oktober, dog således at Maratonløb (MX) kan afholdes i perioden 15. marts til 15 oktober. Terrænudvalget kan efter ansøgning dispenserer herfra fra i særlige tilfælde. MTB-klubber har pligt til at afvikle min. ét licens løb hver sæson (XC eller MX). Klubberne har pligt til at fremkomme med minimum 3 ønsker (gerne prioriteret) til den kommende termin inden d. 1. november hvert år (fremsendes til Endvidere anføres hvorvidt klubben ønsker en afdeling i Post Cup eller MX Cup. Deadline for ønsker om afholdelse af DM (XC eller XM) er 1. april (foregående år). Løbsarrangementer Løbsarrangørerne har ansvaret for følgende i forbindelse med afvikling af XC, SXC og MX løb: 1. Valg af kontaktperson. Denne skal meddeles terrænudvalget samtidigt med fremsendelse af ønsker for terminen. Kontaktpersonen står for kommunikationen med terrænudvalget og kommissærer. 2. Propositioner. Disse fremsendes af stævnelederen til terrænudvalget senest 6 uger inden løbet. Ved DM dog senest 15 marts. 3. Kontaktpersonen er ansvarlige for at fremsende resultater fra afholdt løb til cyclingworld.dk og mtb-cross.dk på dagen for at sikre en større mediebevågenhed omkring MTB sporten. Licens Der kræves gyldigt DCU normal-licens for at kunne deltage i mountainbikeløb i Eliteklasserne samt junior. Rytterlicens koster 600.-/år I Børne-/Ungdomsklasserne køres på børne-og ungdomslicens. Sportsryttere kan man nøjes med en sports MTB licens eller en éndags-licens. Begynder kan køre på M-licens eller endagslicens. Sports MTB-licens koster 250.-/år. Endagslicens koster 50.- kr Ryttere fra Sport klasserne, som rykker op i anden klasse efter at have kvalificeret sig hertil, behøver ikke at løse normal-licens, men kan fortsætte resten af sæsonen på deres sports MTB-licens. I begynderklassen er licens ikke en nødvendighed. Ryttere uden licens er ikke dækket af DCUs forsikringer og kører derfor på eget ansvar. DCU tegner en kollektiv ulykkesforsikring hos forsikringsselskabet If. Forsikringen træder i kraft den 1. april 2005 og dækker frem til 31. marts 2006 for alle cykelryttere og motionister, som har gyldigt licens for året Bemærk således at deltagelse i løb uden for denne periode foregår på eget ansvar. Klasser Begynder Fri Oprykkes til Sport Børn -14 år Ungdom år Junior år Sport Herre 19- år Oprykkes til Elite Herre Sport Dame 19- år Oprykkes til Elite Dame Sport Veteran 40- år Oprykkes til Elite Veteran Elite Herre 19- år Elite Dame 19- år Elite Veteran 40- år Løbstyper A løb B løb C Løb Post cup XC, MX Cup og Nationale E1/E2 løb samt DM Øvrige DCU XC løb Gadeløb og øvrige shorttrack

2 Point Point optjenes I de forskellige klasser efter følgende (point til nummer 1,2,3,4,5..osv) A løb: 200, 170, 150, 140, 135, 131, 127, 123, 119, 115, 111, 107, 103, 99, 95, 91, 88, 86, 84, 82, 80, 79, 78, 77, 76,.5, 4, 3, 2 og 1 (point til de 100 første). B løb: 150, 130, 120, 115, 110, 106, 102, 98, 94, 90, 87, 84, 81, 78, 75, 72, 69, 66, 63, 60, 58, 56, 54, 52, 51, 50, 49, 48, 47,.5, 4, 3, 2 og 1 (point til de 75 første). C løb: 40, 35, 30, 26, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (point til de 20 første) Oprykning Tilladt ved >400p Krævet ved 2 sejre eller >800p Nedrykning Tilladt: hvis rytteren ikke har nogen placeringer i den bedste halvdel af feltet hele året. Terrænudvalget kan efter begrundet ansøgning tillade op/nedrykning uanset pointkrav. Løbsformer Cross Country (XC): Afvikles på rundstrækning af minimum 5 km længde. Skal indeholde naturlige forhindringer i et omfang, der sikrer en sportslig korrekt afvikling af løbet. Der må også gerne indgå enkelte kunstige forhindringer. Maximalt 15% af ruten må være asphalt/brosten. Køretider (anbefalet vindertider) Børn Begynder og Ungdom Junior og Sport Elite Dame og elite Veteran Elite Herre 0:40 t 1:00 t 1:30 t 1:45 t 2:00 t Starter (anbefalet starter) Start 1 Sport Herre, Junior, Sport Dame, Sport Veteran, Ungdom, Børn, begynder Kl 11:00 (Forrest -> bagerst). Start 2 Elite Herre, Elite Dame, Elite veteran (Forrest -> bagerst). Kl 13:30 Præmier XC løb (minimumskrav) Elite Herre Elite dame Elite veteran Junior Ungdom Sports klasser Børn Begynder A løb Top 3, penge Top 3, penge Top 3 Top 3, penge Top 3 Top 3 Top 3 Ingen krav B løb Top 3, penge Top 3, penge Top 3 Top 3, penge Top 3 Top 3 Top 3 Ingen krav C Løb Top3 Top 3 Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav A-løb Elite herre; 800, 400, 200 kr Elite dame; 400, 200, 100 kr Junior; 400, 200, 100 kr Totalt 2800 kr Øvrige; Brugbare naturalier med bytteret B-løb Elite herre; 600, 300, 150 kr Elite dame; 300, 150, 75 kr Junior; 300, 150, 75 kr Totalt 2100 kr Øvrige; Brugbare naturalier med bytteret C-løb Herre/damer: Brugbare naturalier med bytteret

3 Præmieoverrækkelse Start 1: kl 13:00 Start 2: kl 16:00 I øvrigt henstiller udvalget til at Børn og Ungdomsklasserne præmieres med blomster og medaljer/krus Cross country Short Course/Gadeløb (XCS) Afvikles på rundstrækning af maksimum 6 km længde. Kan indeholde naturlige forhindringer i et omfang, der sikrer en sportslig korrekt afvikling af løbet. Der må også gerne indgå enkelte kunstige forhindringer. Afvikles med noget kortere køretider end ved XC (typisk 1-1½ time). I denne løbsform er det tilladt at afvige fra den anbefalede startrækkefølge og f.eks. kun have én samlet start. Ligeledes er det tilladt at begrænse antallet af klasser. Maraton (MX) Maraton er et XC udholdenhedsløb afviklet på en mindst 75 og højst 120 km bane (en vindertid på >3t tilstræbes). Banen skal teste både rytternes udholdenhed og teknik. Banen skal indeholde tilpas mange sektioner hvor det er muligt at passerer hinanden. Der skal være en kortere strækning (ca halv længde) til brug for Ungdom og Junior. Hvis ikke det er muligt at lave en kortere strækning køres der ikke i Ungdom og Junior. Herre Elite, Dame Elite, Veteran Elite og alle 3 sports klasser køre lang bane. Ungdom og Junior kører kort bane (1 runde). Begynder og Børn kan IKKE køre marathon under DCU. Maratonløb skal fortrinsvist afvikles på en bane bestående af en lang strækning (men kan bestå af maximalt 2 omgange på samme strækning). Grundet de særlige omstændigheder ved afvikling af maratonløb ses der bort fra de generelle krav til rytterbetaling. Dette medfører, at der er krav om forplejning på ruten (væske + energi). Specielt for MX gælder at der dispenseres fra de generelle krav til rytterbetaling. Dette medfører at der er krav om forplejning på ruten (væske + energi). For kalenderåret 2005 er der ingen specifikke krav til præmier, dog anbefales det at følge de almindelige regler for præmier til A-løb. UCI-løb Bemærk, at der eksisterer specielle regler for UCI-løb. Disse kan fås ved henvendelse til DCU s kontor. Bemærk at ansøgningsfristen for UCI løb er 1. april året før. Down Hill (nedkørsel) Køres som enkeltstart med tidtagning, fra start til et lavere liggende mål. Distancer afgøres af de lokale forhold. Trial (behændighedskørsel): Afvikles som enkeltstart med tidtagning, og rytterne tildeles straftid hvis de gældende forhindringer berøres med foden eller hvis forhindringerne ikke forceres cyklende. Ved forsætlig undvigelse af en forhindring skal en rytter diskvalificeres. Forhindringer kan være naturlige og/eller kunstige, og banens længde afhænger af deres sværhedsgrad. Der skal være mindst 6 forhindringer pr. omgang. 4-cross: Køres som en kort samlet start med 2-4 deltagere, der duellerer på samme bane om at komme først. Banen skal primært indeholde tekniske udfordringer og være af en længde på få hundrede meter. Dual slalom Køres som en kort samlet start med 2 deltagere, der duellerer på to parallelle, ens opsatte baner om at komme først. Banen skal primært indeholde tekniske udfordringer. Rytterne må ikke komme i fysisk kontakt. Banens udformning (gælder XC, SCX og MX) Start- og mållinie skal gå vinkelret over hele køreretningens bredde. Startstedet ved samlet start skal være mindst 3 meter bredt over et område på mindst 30 meter før mål og mindst 50 meter efter start. Løbsledelsen kan dispensere herfra. Start og opløb skal afvikles i en zone uden forhindringer, der kan forårsage styrt eller evt. kollision. Opløbet skal være en mindst 3 meter bred og 100 lang strækning uden skarpe sving. Ruten skal indeholde en klart markeret forplejningszone. Forplejning må kun finde sted i denne zone. Generelt anbefales det med et længere forholdsvis bredt stykke til start, idet dette tillader indplacering af ryttere inden mere indsnævrede passager. Dette stykke kan med fordel efterfølgende anvendes til forplejningszone. Ruten skal være forsvarligt afmærket med skilte med tegngivning eller farvede bånd (strimmel). Det er af stor vigtighed at opmærkningen er af tilstrækkelig kvalitet. Klubberne skal i samarbejde med kommissærerne sikre at ruten er forsvarlig og tilstrækkeligt mærket op. Evt kan en mindre krævende rute være nødvendig for begynder, børn og ungdom. Kontroller placeres på ruten for at vise kørselsretning, f.eks. ved krydsning af offentlig vej og ved kritiske passager. Kontrollerne kan endvidere hjælpe i forbindelse med styrt o.l. Samariter: Ved MTB-løb skal mindst to uddannede samariter være til stede for at kunne yde førstehjælp. Det er meget vigtigt at bemærke at der fra og med 2005 IKKE vil blive dispenseret fra denne regel. Der skal være tydelig skiltning før farlige sektioner; Grøfter, nedkørsler, vandløb o.l. Signalering er:

4 Lige frem Højre Venstre Lige frem langsomt Forsigtig Meget forsigtig Forkert vej Bro forude Vand passage Løbsledelse, officials m.fl. Kommisær (mindst 1): Kommisær medhjælp: Stævneleder: Starter: Tidtager: Distrikternes kommisærudvalg udpeger mindst 1 løbskommisær til at overvåge løbsafviklingen og sikre en sportslig korrekt afvikling. Kommisæren kan påpege uregelmæssigheder samt tage stilling til protester og skal rapportere til distriktets kommisærudvalg, særlige forhold bør indberettes til terrænudvalget. Kommisæren kan evt. få hjælp fra en MTB-kyndig person udenfor den arrangerende klub til at sikre afviklingen af løbet. Fra den arrangerende klub. Udpeges fra den arrangerende klub eller anden klub. Starteren skal kontrollere alle tilmeldte ryttere og deres cykler. Starten gives ved tegn med et flag eller anden tydelig tegngivning. På et ryttermøde inden start skal starteren informere om reglerne og før Trial-løb orientere om straf/diskvalifikationsregler. Udpeges fra den arrangerende klub. Tidtageren tager den samlede køretid, individuelle omgangstider og køretider. Trial-kontroller placeres på ruten ved forhindringerne for at notere forceringsfejl. Disse meddeles tidtageren før udregning af køretider Løbsafvikling og service Før start skal rytterne have mulighed for at gennemkøre ruten, dog ikke når et løb er under afvikling. Ved Trial-løb afgør løbsledelsen om gennemkørsel af ruten er tilladt før start. På startlinien skal starteren kontrollere rytternes tilstedeværelse samt numre. Rytterne skal orienteres om ruten og løbsreglerne. DCU-godkendt hjelm er påbudt. Starteren kontrollerer også, at cyklerne overholder de tekniske krav: Alle cykler i alle former for MTB konkurrence skal drives udelukkende ved menneskelig kraft. Alle former for metalskruer og pigge i dæk er forbudt. Cyklen skal have hjul (både for og bag) som ikke er større end 29 tommer. Starten overlades til starteren når kommissæren melder klar. Starten meldes 1 min, 30 sek. og 15 sek. før start, hvorefter starteren skyder løbet i gang på et vilkårligt tidspunkt. Rytteren gennemkører løbet på én og samme cykel. Under løbet må rytteren ikke modtage nogen form for teknisk assistance, og rytteren skal selv udbedre alle defekter under løbet. Man må kun anvende værktøj og reservedele, som er medbragt fra starten af løbet. I afmærkede zoner må rytterne modtage forplejning (væske eller føde, men glasbeholdere og -flasker er forbudt) fra ikke-deltagende personer. Der tages forbehold for ændringer mht forplejning for at efterkomme UCI s regler.

5 Diskvalifikation, evt. deklassering, kan ske, hvis en rytter overtræder løbsreglementet eller udviser usportslig optræden. Protest skal indgives senest fem minutter efter løbet til løbsledelsen. Nummermarkering Cyklen skal forsynes med nummerplade der tydelig kan ses forfra. Rytteren bør ligeledes bære et rygnummer der tydelig kan ses bagfra. Nummerplader og rygnumre skal klart indikere hvilken klasse rytteren tilhører, f.eks. U10 (ungdomsrytter), V7 (veteranrytter) osv. Der vil fra og med 2005 blive anvendt en landsdækkende og gennemgående nummerserie som det kendes fra landevejen således at den enkelte rytter kører med et og samme nummer sæsonen igennem. Dette nummer udleveres ved den første deltagelse i DCU løb. Specielt for Danmarksmesterskaber på mountainbike DCUs bestyrelse fastlægger efter indstilling fra DCUs Terrænudvalg terminen for DM i MTB. Bemærk at datoen dermed bestemmes af DCU. Det er gerne i sidste weekend i juli. DM i MTB afvikles i klasserne: Herre Elite, Junior og Dame Elite i henhold til bestemmelserne om klasseinddeling for MTB. Danmarksmesterskabet afvikles i disciplinen XC, og distancerne fastlægges i overensstemmelse med de ovenstående angivelser. En løbsledelse med mindst tre medlemmer udpeges af distriktets kommissærudvalg. Den er løbets højeste myndighed vedr. rutens godkendelse og alle sportslige afgørelser. Bortset fra starterens beføjelser kan kun medlemmer af løbsledelsen diskvalificere eller udtage en rytter af løbet. Klubber eller distrikter kan ansøge DCU om at afholde mesterskaberne. Ansøgningsfrist senest 1. april året forud, så tildeling af DM kan offentliggøres ved dette års DM samtidig med publicering af den godkendte DM-rute. For øvrige klasser afvikles Landsmesterskaber under samme DM. Ligeledes afvikles MX mesterskaberne som landsmesterskaber i alle MX klasser. DM-ruten skal godkendes af et medlem af DCUs Terrænudvalg senest en måned før propositionerne offentliggøres. Tilmeldingen til DM er bindende og skal skriftligt være arrangøren i hænde senest 14 dage inden løbet. Efteranmeldelse kan kun finde sted efter dispensationsbehandling i terrænudvalget mod gebyr, der betales af den efteranmeldtes klub. Løbskommissærer Efter indstilling fra distrikterne udpeger DCUs Kommissærudvalg en kommisær og en måldommer til DM. Løbskommissærer og måldommer er uddannede MTB-kommissærer. Ved brud på løbsreglement er det kun kommissærerne, der kan afsige kendelser. Måldommerens afgørelse om placeringsrækkefølge på stregen er inappellabel hvis målfoto ikke findes/fungerer. Rejse- og opholdsudgifter for kommissærer og TK afholdes af arrangøren. Præmier Mesterskabstricot og medaljer betales og leveres af DCU, mens præmier, blomster og bånd betales af arrangøren. Præmierækken følger de gældende bestemmelser herom. Løbet UCIs MTB-reglement er grundlag for DM, dog med flg. tilretninger: Ruten skal godkendes af terrænudvalget. Seedning om startpladser foretages af DCUs Terrænudvalg, dog skal sidste års medaljetagere altid starte i forreste række. der må ikke udlægges kunstige forhindringer på ruten. skiltning og tydelig afmærkning fordres i henhold til det internationale reglement. protester mod løbet skal indgives til chefkommissæren senest 5 min. efter egen målgang. Protest mod resultatet senest 15 min. efter offentliggørelse af dette. Protester skal være skriftlige, og der vedlægges et depositum på 50 kr., som tilbagebetales hvis protesten tages til følge. I modsat fald tilfalder beløbet distriktet hvori DM afholdes. Ryttere skal være klar til sejrsceremoni senest på det af arrangøren fastsatte og offentliggjorte tidspunkt. Er en rytter ikke klar til tiden, kan kommissærene reducere præmiestørrelsen eller idømme bøde (kun professionelle eller til klubben).

6 Sikkerhed Mindst to uddannede samaritter skal være tilstede i start- og målområdet, og der skal være mulighed for omgående tilkaldelse af ambulance. Meldeposter med bærbare radioer bør være placeret med jævne mellemrum på ruten, og under alle omstændigheder på kritiske punkter.

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 2015 Rettelser fra SR 201 til SR 2015 Typer: - : Redaktionel ændring, uden betydning + : Bør bemærkes! : Skal bemærkes, kan påvirke i nogen grad!! : Skal bemærkes,

Læs mere

ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ

ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave 1-02-10-16 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse 1000 meter mærke... 24 Afregning dommerbus... 28 Afspærring... 24 Afspærringsmateriel... 9

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 2 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit Road Racing og Drag Racing reglement Almen afsnit Ændringer fra 2007 til er markeret med. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Velkommen til Odder Cykel Klub

Velkommen til Odder Cykel Klub Velkommen til Odder Cykel Klub Vi har her samlet nogle af de mange spørgsmål, der vil dukke op før og i den første tid efter du er blevet medlem i Odder Cykel klub. Hvis der er ting, der ikke er besvaret

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Teknisk håndbog til DM 2015

Teknisk håndbog til DM 2015 Teknisk håndbog til DM 2015 Artikel 1 Organisation Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2015 arrangeres af CK Djurs. Løbet køres under iagttagelse af DCU s samt UCI s reglement samt nedenstående bemærkninger

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2009 Dansk Orienterings-Forbund 31-01-2009 Side 1 af 37 Reglement 2009 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

www.middelfartcykelclub.dk

www.middelfartcykelclub.dk Velkommen til Middelfart Cykel Club Vi har her samlet nogle af de mange spørgsmål, der vil dukke op før og i den første tid efter du er blevet medlem i Middelfart Cykel Club. Hvis der er ting, der ikke

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 91

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 91 Fælles Bestemmelser 2. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 30. M A RTS Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 1. Introduktion og formål... 4 2. Struktur... 5 3. Gyldighed... 6 4. Beføjelser... 6 5. Redaktion... 7

Læs mere

FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner

FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner Godkendt af FCI s Hovedbestyrelse den 12. april 2012 i Wien. Gældende fra 1. juli 2012. Dette dokument er oversat fra engelsk. I tilfælde

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) 1 1.2 Orientering 1.2 Orientering Slettes i forenklingens

Læs mere