Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Fyns Tennis Union"

Transkript

1 Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Valg af formand 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse. 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Torben Brønner bød alle velkommen og rettede en særlig velkomst til den ny indmeldte klub Kværndrup. Ad 1 Igen i år faldt valget på Michael Grubbe Andersen fra Vester Skerninge. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad 2. Torben Brønner henviste til den udsendte skriftlige beretning ( ) og supplerede med en mundtlig tillægsberetning: I den udsendte beretning er jeg inde på kommunesammenlægningen. Jeg vil endnu engang gøre opmærksom på, at det er meget vigtigt, at der bliver oprettet et Idrætsråd eller samvirke i de nye kommuner. Hvis ikke idrætten tager initiativet, gør kommunerne det, blot med den ændring, at det er dem, der sætter dagsordenen. Dansk Idræts- Forbund afholdt i september en forskerkongres i Ålborg. Spørgsmålet var blandt andet, hvordan ser foreningslivet ud i 2015? Resultatet var, at fællesskabet blev det foretrukne. Dog stilles der krav til klubberne med hensyn til en god service i klubben og en ledelse, der er professionel, en ledelse der er på forkant med, hvad medlemmerne ønsker og forventer af deres medlemskab i klubben. Vi skal undgå, at vores idræt ikke bliver det man kalder en pay and play idræt. Dette kan kun undgås ved, at klubberne lever op til medlemmernes ønsker. For at Fyns Tennis Unions medlemmer kan se konkrete beviser, har bestyrelsen besluttet, at man fremover vil uddele 4 priser. Årets Klub, Årets Initiativpris, Årets spiller og Årets træner. Priserne uddeles første gang på generalforsamlingen Det er klubberne og klubbernes medlemmer, der indstiller til prisen. Der vil så være et dommerpanel bestående af medlemmer af bestyrelsen, Tennis Team Fyn og FTU s klubkonsulenter. Mere information vil komme på hjemmesiden. I efteråret 2005 var der en klub, der fik den gode ide at lave minitennis turnering for seniorer. Dette initiativ støtter FTU med 500 kr. i tilskud til de klubber, der afholder disse åbne turneringer. Jeg vil i øvrigt henvise til alle de tilbud, som FTU har til medlemsklubberne. Jeg vil også i denne forbindelse henvise til Dansk Tennis Forbunds tilbud til klubberne. 1

2 Da mange klubber har udtrykt beklagelse over den meget korte tid, der er imellem det tilsendte kampprogram og første spilledag, har bestyrelsen besluttet at sende tilmelding til hold ud medio marts med tilmelding 1. april. Vi håber, at dette vil afhjælpe klubbernes pres op til første spillerunde. Som der før er givet udtryk for, vil Fyns Tennis Union følge Dansk Tennis Forbunds regler. Et nyt tiltag er en ændring af doublen. Her spilles der med Modtagers valg ved a 40 og teibreak til 10 i stedet for 3. sæt. Der vil i FM ude 2006 og FM inde 2007 blive spillet i alle rækker også double. I FM inde junior 2006 blev der ikke spillet double, hvilket der blev klaget over. Grunden til at undlade double skyldes den manglende tid og at det er meget dyrt at afvikle indendørs turneringer. FTU har booked alle weekender i januar 2007 i Nyborg for at kunne afvikle FM. Som noget nyt vil der også blive holdt FM inde for veteraner i FTU håber på at Fruens Bøge Tennisklub vil være med til at afvikle dette FM. Det er bestyrelsen opfattelse at netop i Fruens Bøge vil der kunne afvikles en rigtig god turnering for veteraner. Hele Fyn har grund til at glæde sig nu, hvor der kommer en stor tennishal i Odense med 5 baner, 3 baner Davis cup mål og 2 baner med de almindelige mål.. Det er det eneste sted i Danmark hvor der bliver 3 baner af den størrelse. Det er af største betydning for tennis på Fyn, at disse baner kommer i Det vil først og fremmest gavne Odense klubberne, men med den kørselsafstand der er på Fyn, er jeg overbevist om at andre Fynske klubber vil gøre brug af disse baner. Et stort tillykke til Bente Bassett med DIF s initiativpris for sit store arbejde for projektet tennishal. Fyns Tennis Union har fået ny samarbejdspartner i Frihavnskompagniet med produkterne: Lotto, Prince og boldene Tecnifibre. Støt samarbejdspartneren. Til sidst skal jeg erindre alle om at Dansk Tennis Forbund afholder generalforsamling den 11. marts på Hotel Scandic i Århus. Meld jer til denne generalforsamling. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Ad 3. Det allerede udsendte regnskab blev gennemgået af FTU s kasserer Karl Hansen. Kommentarer fra deltager: Kitter Keiser: Uddybelse af omkostninger til halprojekt. Svar: Beløbet er så stort, fordi der er brugt penge til hæfter, folder og gaver til kommunale samarbejdspartnere. Kitter Keiser: Svar: Ad 5. På valg: Torben Brønner Villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår Torben Brønner. Der var ikke indkommet andre forslag ny formand. 2 Forklaring på det relative store beløb til bestyrelsesmøder. Skyldes det årlige samarbejdsmøde hvor resten af året planlægges og julemiddag. Regnskabet blev godkendt ved enstemmig håndsoprækkelse. Ad 4. Kontingent er uændret for Dvs. FTU = 15 kr./medlem DTF = 35 kr./ medlem Forsikring = ca. 4,50 kr./medlem Alt i alt ca. 55 kr./medlem

3 Kristoffer Jørgensen OB udtrykte OB s tilfredshed og støtte til Torben Brønner. OB tilkendegiver hermed sin uforbeholdne støtte til Torben Brønner som fortsat formand for Fyns Tennis Union. Torben har for flere år siden vist fremsynethed ved sit forslag om mere udbredt samarbejde mellem især de odenseanske tennisklubber, hvilket nu har givet resultater i form af en tennishal i Odense. Desuden har han vist visionær tænkning og konkret praktisk opbakning og støtte til Tennis Team Fyn, som også har medvirket til at fynsk tennis er kommet på danmarkskortet. Fyns Tennis Union har stadig brug for en formand, der kan og vil yde en meget stor indsats også ja måske især i praksis. Dette kræver tid og stort engagement, hvilket OB mener, at Torben besidder til fulde. Hans utrættelige indsats i både stort og småt, skal man virkelig lede længe efter. Eksempelvis kan hans støtte til seniortennis i klubberne og møder og samtaler med Jan Boye og Niels Persson i Dansk Tennis Forbund nævnes. Fyns Tennis Union har i Torben en for klubberne meget tilgængelig og samtidig en meget kompetent og synlig formand OB stemmer derfor på genvalg til Torben Brønner. Torben Brønner blev valgt med akklamation. Ad 6. FTU s bestyrelse foreslår at Fyns Tennis Union indmelder sig i Fyns Idrætsforbund. Kontingent for FTU er 100 kr. pr. år. Torben Brønner forklarede, at denne nye sammenslutning har fået tildelt midler fra Fyns Amt, kommunerne på Fyn og den nye region. Midlerne fordeles til arrangementer på Fyn. Det indkomne forslag blev godkendt. Ad 7. På valg: Karl Hansen. Villig til genvalg. Valgt Per Vinkel. Villig til genvalg. Valgt Mikkel Frank. Ønsker ikke genvalg. Der var ingen der meldte sig til denne post. Det blev vedtaget, at bestyrelsen finder en til at besætte poste hvis muligt. Ad 8. Jørgen Hansen var villig til genvalg og blev genvalgt. Ad 9. Per Vinkel: Oplæg til den kommende holdturnering: Her er de foreløbelige datoer for den kommende Fynske Holdturnering I år ligger de på samme tid som DTF. Der kan dog komme ændringer, da sommerferien er rykket i år. Se Fyns Tennis Unions hjemmeside. 1. Runde: Runde: Runde: Runde: Runde: Runde: Runde: Fastsætning af datoer for holdkampe i den fynske holdturnering Alle Juniorkampe afvikles fredage med kampstart kl medmindre andet er aftalt de 2 klubber imellem 3

4 - I de andre kategorier (altså alle rækker minus Junior) kan et hold selv placere hjemmekampe indenfor spilleterminen som i alle runder er lørdag-mandag. - Starttidspunktet må tidligst være kl (kl mandag) og senest kl Fristen for at ændre på et holds tidspunkter/datoer for hjemmekampe er 17.april kl Alle ønskede ændringer skal sendes til Datoer for den fynske holdturnering: - Ultimo Februar: Liste over deltagende hold sendes ud til alle klubber - 3.april kl Deadline for at bekræfte sine holds deltagelse samt melde nye hold til - 10.april Forslag til holdturnering sendes ud til alle klubber - 17.april kl Sidste frist for ændring af datoer på holdkampe - Ultimo april Program, reglement og anden information sendes til alle klubber og ses på Kommentar: Anders Asbøll fra Holluf Pile Tennis klub: Pointerer at det er godt med tidlig tilmelding til turneringen, men mener at det kan skabe problemer (bøder osv.), at klubben automatisk er tilmeldt holdturneringen bare fordi de var med sidste år. Per Vinkel: Løsningen er, at klubben skal bekræfte mailen og klubbens tilmelding. Lisbeth J. Andersen fra Kerteminde Tennisklub: Der er et ønske om, at der udsendes regler til klubberne om holdkampe. Holdkampenes 10 bud. Per Vinkel: Dette udsendes Der var stor debat om, hvorvidt den arrangerende klub skal eller bør stå for mad og drikke til holdkampene, og hvad dette traktement skulle bestå af. Det blev vedtaget, at der formuleres et regelsæt angående traktement og brug af bolde. Resultatet udsendes til klubberne. Lars Jensen fra Fjordager Tennis: Udtrykte utilfredshed vedrørende præmier til udendørs FM. Per Vinkel: Præmier ændres til gavekort til ketshop (veteraner undtaget). Kristoffer Jørgensen fra OB: Der er for få tilmeldinger til FM og spillerne er ligeglade - hvad gør vi? Torben Brønner: Alle licensspiller bør stille op. Hans Chr. Andersen: Får man træning skal man være med til FM. Trine Bassett OB: Ytrer ønske om at ændre kampformen til FM, fx et andet pointsystem. Per Vinkel: FM ude bliver en puljeturnering, hvor de 4-8 bedste går ind i en cup turnering. Torben: Problem med hensyn til point til ranglisten. Lisbeth J. Andersen fra Kerteminde Tennisklub: Under FM for veteraner var der problemer med aflyste kampe. Torben Brønner: Der skulle ikke opstå de samme problemer til næste FM, som Ringe står for. Michael Grubbe Andersen fra Vester Skerninge: 4

5 Husk at vise interesse for de næstbedste spillere i klubben - dette medføre en større bredde. Og husk at få uddannet trænere i klubberne. Louise Karnbak: Det er stadig mulig at få emner med på klubtrænerkursus 1 i Svendborg den marts. Henvendelse Tilslut uddelte Torben Brønner diplomer til de klubber, der har vundet holdturneringen. Venlig hilsen Louise Karnbak 5

6 Klubber der deltog til FTU generalforsamling den 15. februar Idrættens Hus Stadionvej 50 Odense Klub Fjordager Tennis Lars Jensen Fruens Bøge Kitter Keiser Hansen Holluf Pile Tennis Ander Asbøll Kerteminde Tennisklub Niels Andersen, Lisbeth J. Andersen Munkebo Tennisklub Henrik Pedersen OB Tennis Kristoffer Jørgensen, Trine Bassett Tarup Paarup Tennis Ib Grünfeld Vester Skerninge Michael Grubbe Andersen, Svend J. Lund Kværndrup Tennisklub, ny, ingen stemmeret. Claus Fribo Nielsen, Erik Jeppesen DTF Hans Chr. Andersen FTU Bestyrelsen Karl Hansen, Louise Karnbak, Mikkel Frank, Per Vinkel, Torben Brønner 6

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2008 afholdt på Hotel

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 03. april 2009 kl. 19:00 i Læseforeningens Lokaler, Bolbro Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning v/ Formand Poul Jacobsen 3. Regnskab v/

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere