Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole"

Transkript

1 Til deltagerne ved pløjemødet 6. december 2007 Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole Deltagere: Afbud: Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Kirsten Clausager, Tina Haarnagel, Lars Gammelvind, Søren Korsgaard, Søren Svenningsen, Gustav Rabølle Knudsen, Peter Lindberg Nielsen, Thue Rode Andersen, Morten Toft Thomsen, Flemming Thorsager, Jesper Madsen og Lene Mouritsen. Jes Riis, Troels Piil, Richard B. Hansen, Kim Pedersen og John Christensen 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af formand og næstformand 3. Evaluering af DM Vært for DM Forslag om DM samme sted hvert år 6. Gennemgang/revidering af regler 7. DM og EM WPO 9. Andre sager Efter at have tilføjet følgende punkter blev dagsordenen godkendt: Forslag fra Viborg: Kan vi ændre betalingen af deltagerafgifterne til DM? Punktet tager vi under 3e. Må en pløjer deltage i stævner på tværs af regioner og kvalificere sig til DM? tages under punkt 6. Der skal minimum være 14 dage fra kvalifikationsstævne til DM. Tages under punkt 7. Orientering fra WPO og hvordan skal vi vælge LandboUngdoms repræsentant til WPO? Nyt punkt 8 Præsentation af udvalgets medlemmer. Punkt 1a. Stemmetæller: Kirsten Clausager. a) Præsentation Alle mødedeltagere præsenterede sig kort. 2. Valg af formand og næstformænd Valg af forretningsudvalg bestående af en formand og to næstformænd samt en suppleant.

2 Formand: Jens Iversen. Næstformænd: 1. Flemming Thorsager og 2. Søren Korsgaard. Suppleant: Tina Haarnagel. Lars foreslog, at formandskabet udarbejder en forretningsorden, hvor følgende procedurer beskrives: Hvem står for kontakt og udtalelser til pressen: Formanden. Valg: Hvem er valgbare til forretningsudvalget og WPO? Det er Landspløjeudvalgets medlemmer. Hvem kan stemme? Det kan hele landspløjeudvalget. Hvor tit er landspløjeudvalgets formandskab på valg? Hvert år. Økonomi hvad har landspløjeudvalget råderet over? Landsledelsen skal beslutte det. Hvem sidder i landspløjeudvalget? Det gør de repræsentanter, som de regionale pløjeudvalg har valgt som repræsentant. Hvilke beslutninger tager landspløjeudvalget, og hvilke tager forretningsudvalget? Regler, DM værter, overordnede retningslinier for pløjestævner besluttes f.eks. af hele landspløjeudvalget. Fortolkninger af regler til et stævne, hurtige afgørelser omkring deltagere til DM eller internationale stævner afgøres af forretningsudvalget. Et udkast til forretningsordenen skal udvikles til næste møde. Lene laver et udkast, som forretningsudvalget arbejder videre på. 3. Evaluering af DM 2007 Generelt var det et rigtig flot og veltilrettelagt stævne, hvor værterne havde tænkt på underholdning mellem pløjningen sluttede og resultaterne blev offentliggjort. Der var en god stemning på pladsen. Stævnet har fået ros i flere kredse. a) Pløjestruktur: Den nye pløjestruktur har medført, at nye pløjere er startet, og de regioner med flest pløjere har fået flere med til DM. F.eks. har Skive LU haft 10 nye pløjere til deres stævne og en herfra var med i DM og kvalificerede sig blandt de fire bedste. Pløjerne har taget positivt imod DM over to dage. Supporterne skal selv hjælpe med de praktiske opgaver, hvis de siger ja til at være supporter, og ikke forvente, at LandboUngdoms medlemmer har udført opgaven. De regionale pløjeudvalg og supporterudvalg bør holde møder sammen for at sikre, at de arbejder for det samme. b) Offentliggørelse af resultater På stævnepladsen: Offentliggørelsen af resultaterne og overrækkelse af medaljer om eftermiddagen fungerede godt. Det kræver aktiviteter til at fastholde gæsterne, indtil resultaterne er klar. Sekretariatet havde gode erfaringer med at sidde i felten og beregne resultater samt løbende

3 offentliggøre resultaterne. Til pløjefesten: Præmieoverrækkelsen var lidt kedelig, da resultatet var kendt. Vi kan f.eks. kalde alle pløjere op og overrække en erindringsgave. Brug evt. en scene, hvis en sådan er til rådighed. Forslag til erindringsgaver: Lille metal plade med f.eks. DM 2007 på Gl. Estrup", klistermærker med stævnelogo, foto af pløjere. Det varede længe, inden festen rigtig kom i gang. Konklusion: - Landspløjeudvalget opfordrer DM værterne til at lave et stævneklistermærke til alle pløjere, så de kan markedsføre stævnet. - Der uddeles medaljer til alle vindere om eftermiddagen. Beregning af antal medaljer: Stub: junior og senior = 2 x 1,2,3 for henholdsvis vende og standard Grøn: junior og senior = 2 x 1,2,3 for henholdsvis vende og standard Samlet junior og senior = 2 x 1,2,3 for henholdsvis vende og standard - Alle førstepladser belønnes med en flaske champagne om eftermiddagen. - Alle pløjere skal op og præsenteres til festen, hvor de samtidig får overrakt konvolut med diplom, og vinderne får overrakt deres pokaler - Erindringsgave til alle pløjere og dommere. Det er op til værten, hvad det skal være, og om de kan få gaven sponsoreret. - Hvis værtsregioner har en sponsor, som gerne vil give en sponsorpræmie, kan denne præmie f.eks. gives til den pløjer, der pløjede den største sten op eller noget andet, som giver en sjov historie. Værtsregionen kontakter forretningsudvalget, som tager stilling til og godkender evt. sponsorpræmier. c) Tidsplan Landspløjeudvalget var enigt om, at tidsplanen havde givet både pløjere, dommere og arrangører ro til at afvikle dagene på en god måde. Det fungerede godt med underholdning mellem pløjningen sluttede og præmieoverrækkelsen sluttede. Forslag til underholdning gymnastik- eller modeopvisning i plovkroen forudsat den er stor nok! Konklusion: Vi ændrer ikke i tidsplanen for d) Plovkro Plovkroen i år var for lille. Hvis vejret havde været dårligt, kunne gæsterne ikke søge ly i plovkroen, og der var ikke plads til at alle kunne overvære præmieoverrækkelsen i plovkroen. Logistikken i plovkroen var ikke optimal, der var lang kø ved madsalget. Konklusion: Plovkroen skal have plads til mange mennesker, så

4 alle kan komme under tag ved præmieoverrækkelse. Alternativet kan være et nærliggende maskinhus. Der skal være en person, som har overblikket i plovkroen, og som kan dirigere forberedelse af mad og salg. Salg af mad kan ske fra flere rækker fra samme disk, så køen ikke er for lang. En pølsevogn ude ved pløjefelterne kan afhjælpe en lille plovkro. Der kan evt. være et telt tæt på pløjefelterne, som folk kan søge ly i ved en byge, så de stadig er tæt på pløjningen. Prøv at invitere flere fra landbrugets top til at se pløjesporten. De inviteres allerede, men prioriterer deres aktiviteter i weekender. e) Økonomi Forslag fra Viborg: En region med mange deltagere skal af med mange penge. Vi foreslår, at deltagerafgiften skal deles således, at 50 pct. af deltagerafgiften fordeles ligeligt på alle regioner, og 50 pct. betales af deltagerne/regionerne. Konklusion: Landspløjeudvalget besluttede at forkaste forslaget, da det vil give en dårlig stemning frem for engagement hos de regioner, som pt. ikke har pløjere med til DM. Regionerne kan evt. søge en sponsor til at betale for sine deltagere. Pløjere over 36 år er ikke LandboUngdoms primære, så måske kunne vi bede dem om selv at betale. Regnskab for pløjesæsonen 2007: Landspløjeudvalget diskuterede, hvor vidt dommerne til DM skal have kørselsgodtgørelse, mange afleverer ikke sedlen og vil gerne deltage. Der var forslag om at afskaffe kørselsgodtgørelse mod til gengæld at give dommeren en ekstra festbillet til en gæst, erindringsgave, dække broafgift/færge, et par flasker vin eller sætte kørselstaksten ned til 0,90 kr. pr. km, hvilket LandboUngdom giver til kursister. Udgiften til pokaler dækker LandboUngdom via sponsorer. Pokalfonden er ikke en fond i den forstand, at den uddeler et afkast hvert år, den blev oprettet, da vi for flere år siden skulle have nye vandrerpokaler. Konklusion: Vi fastholder kørselsgodtgørelse i 2008 og tager emnet op til diskussion på næste års møde. 4. Vært for DM 2009 Konklusion: Viborg har fået værtskabet for DM Alle regioner går hjem og finder ud af, hvornår de vil holde DM. Viborg vil gerne søge om værtskabet for DM Pløjeværten er endnu ikke fastlagt, men de søger en tæt på Viborg for at bruge Asmildkloster Landbrugskole til indkvartering. Landspløjeudvalget diskuterede, hvordan de kan få Østlige øer engageret i pløjesporten igen. Forretningsudvalget kommer gerne på besøg på Sjælland for at forklare om pløjesporten og

5 muligheden for supportudvalg. 5. Forslag om DM samme sted hvert år Konklusion: Indtil videre finder vi forskellige regioner, der kan være vært. Gl. Estrup kan blive vært, hvis der pludselig ikke er andre, der tilbyder sig. Fordele og ulemper ved at have DM stævnet samme sted hvert år: Fordele: Pløjeværten kendte vilkårene og proceduren i stævnet. Stævnet blev landspløjeudvalgets faste arbejdsopgave. Regionerne skulle byde ind med, hvilke opgaver de vil løse, så værtsregionen ikke skal stå for det hele. Det kan give et godt samarbejde på tværs af regioner. Ulempe: Nogle pløjere vil altid have langt til stævnet. Vi kan ikke belaste den samme region med opgaven. 6. Gennemgang/revidering af regler Konklusion: I LandboUngdoms pløjestævner skal alle traktorer som minimum have styrtbøjle. Styrtbøjler på gamle traktorer: Reglerne siger ikke tydeligt, hvornår en veterantraktor skal have styrtbøjle. Til veteranklubbernes pløjestævner, skal alle traktorer have en mærkat, der skal vise, at det er tilladt at køre pløjekonkurrencer. Veterantraktorklubben har også en forsikring, der kan dække ved skade, men dette gælder ikke, hvis det er LandboUngdoms pløjestævner. Forsikring af traktorer til pløjestævner: I reglerne bør vi opfordre pløjerne til at tegne en forsikring, der dækker, når de deltager i pløjestævner, da en landbrugsforsikring ikke nødvendigvis dækker en skade, medmindre der i policen er tilføjet, at traktoren bruges til pløjestævner og transport til og fra stævner. Stævneforsikringer er nødvendige, ellers er stævnet ikke kvalificerende. Publikumsforsikring: Hvem er ansvarlig, hvis der ikke er tegnet publikumsforsikring? Er det den stævneansvarlige? Prøv at genforhandle den aftale, skal der være snor omkring pløjefeltet også til lokale forsikringer. Kan der være forskel på et lille og et stort stævne? Kollektiv forsikring. Ekstra udstyr, der ikke kan godkendes, bør pilles af, hvis det kan. Furestrygere er problemet. Dommere, der dømmer flækning, kan evt. kontrolmåle. Der må ikke være mere end 32 cm fra muldpladekant til furestryger. Simple bedømmelsesskemaer det ligger lige nu som et pdf dokument, det skal være muligt at skrive i, ligesom det store bedømmelsesskema på hjemmesiden, som ligger i et Excel.

6 Må man deltage i stævner på tværs af regioner og kvalificere sig til DM? Det er ok at deltage som gæst, som øver sig, det er dog ikke muligt at kvalificere sig til DM fra en naboregion. Pløjeren skal have adresse i den region, han stiller op i. Regionsmesterskaber det skal være en fra regionen, der kan Hvor ligger ansvaret henne, hvis en pløjer stiller op i en forkert region? Hos pløjeleder/dommerleder? 1.5. i reglerne: man kan kun stille op til et kvalificerende stævne ét sted- sættes i den blå pjece. Ændring venter et år. Nogle steder kan man kun stille op til et regionsstævne, hvis man har deltaget i et lokalt stævne. 7. DM og EM 2008 Kvalifikationsstævnet skal i fremtiden være afviklet senest 14 dage inden DM! Kontrol af DM deltagere i 2008: Hvor har de deltaget/ kvalificeret sig og betalt kontingent tjek om der er betalt, inden de kommer til DM. Veteraner til DM/EM, hvordan har udviklingen af vendeploven været? Der er jord til rådighed til en lille opvisning en dag på stævnet. De inviteres til at komme. Landspløjeudvalget henviser værtsregionen til selv at tage kontakt. Fest: Der er plads til maks. 300 gæster i Agroskolens hal. Indtil videre forventer vi, at hallen er stor nok. 8. WPO Konklusion: Træner til VM pløjerne skal vælge. VM 2017 i Danmark vi finder vært ca. fem år før. Landspløjeudvalget skal vælge den nye WPO repræsentant, når det bliver aktuelt, hver 3. eller 4. år. Det bør ikke ske hvert år for at holde kontinuitet i arbejdet. Sæt det i forretningsordenen, hvordan valget skal ske. Lars orienterede om arbejdet i WPO og delte kopi af referat fra forrige bestyrelsesmøde rundt. Lars ønsker fremover, at landspløjeudvalget klæder ham på med holdninger til møderne i WPO. Jens: Ros til Lars om at blive orienteret fra WPO. Trænere til VM pløjere bør selv vælge. Regler: der er flere udgaver, som landspløjeudvalget ønsker at få samlet, så alle regler er i et dokument for at sikre, at man har alle regler, når man skriver det ud. 9. Andre sager Forslag: Pløjedommerkursus på martskursus. Forslaget gives videre til Aktivitets og Kursusudvalg. Referater fra møderne i Landspløjeudvalget skal

7 fremover ligge på hjemmesiden. Kørsel til udvalgsmøde: udvalget får kørsel som andre udvalg i LU.

Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg

Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg Landsledelsen Cc: lnm, jtr, stn, hct. jbh LandboUngdom Agro Food Park 15 8200 Århus N Tel 8740 5000 Fax 8740 5010 www.landboungdom.dk 21. december 2011 Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen Referat af specialklubmøde den 23. marts 2013. 1. Velkomst og navneopråb v/erik Vestergård 2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen LU foregik i Fredericia sammen med Dueforeningen.

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere