Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015."

Transkript

1 Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj Denne beretning består af et kort resume af hvad der er sket omkring VIF i 2014, og en sammenfatning af hvad de forskellige afdelingsformænd har berettet om på afdelingernes generalforsamlinger. VIF har haft et højt aktivitets niveau hen over året, hallen er blevet flittigt brugt af de afdelinger der gør brug af den og anlæggene her syd for Mejlstedvej, samt Fitness bliver også flittigt brugt. I 2013 omtalte jeg planen om VIF / faciliteter 2025, planen er blevet bearbejdet videre i 2014 og i begyndelsen af dette år, og den 7. maj i år, blev den så sendt til fritidsforvaltningen. og i aften her kl. ca. 20 bliver den præsenteret for dem der har deltaget i processen. Jeg har deltaget i Vestbjerg samråd som VIFs repræsentant der, og vi har fra VIFs side deltaget i den fælles markedsdag i august sidste år. I år bliver markedsdagen den 22. august. SIFA har stoppet udbetalingen af støtte til idrætten pga. ændrede skatteregler omkring spil. Samarbejdet med skolen. Jeg synes der har været et godt samarbejde med skolen, og omklædningsrummene er blevet renoveret, dog uden vi har været involveret. Vi er også blevet præsenteret for en anden pedel nemlig en der hedder Preben, og det ser ud til at samarbejdet der virker bedre. Mange af vore afdelinger samarbejder med skolen om den nye skolereform. Der har dog været en del problemer med at eleverne går i hallen med udendørs fodtøj, og dette gør at vi har bedt skolen om bedre rengøring. VIF er også garant for Vestbjerg festen der altid finder sted den 1. lørdag i oktober, sidste år en rigtig god fest med masser af stemning. Og dette års femteklasser er klar med en ny fest den 3. oktober i år. Når vi kommer til 2016 har vi fødselsdag VIF bliver 75 år. Historien er som Henrik har fået den fortalt, at der i Vestbjerg har været en meget gammel fodboldklub og at det hele startede der. Så udvide man med gymnastik, og lavede i den forbindelse en overbygning VIF. Samt søgte og fik bevilget en fane. Fanen blev givet til den daværende gymnastik afdeling. (Vestbjerg Gymnastik) VIF og vores fane kan altså med god samvittighed fejre 75 års fødselsdag Fodbold. Seniorformanden: Jacob Kronborg nævnte, at det skulle være sjovt at spille fodbold og der var 30 betalende medlemmer fordelt på serie 5 og 6. Havde håbet på oprykning i / til serie. Der er et godt socialt sammenhold og god stemning i omklædningsrummene. 3 seniorformænd. Kampkort koster 400 kr. Nogle spiller kun kam. Kan ses på hjemmesiden. Godt på vej. Der er også et 7-mands hold. Ungdomsformanden:

2 Bliver vi ved den sportslige succes, blev 2014 et rigtig godt år. Hele tre hold spillede sig fra A- rækken til mesterrækken, nemlig U19 drenge, U17 drenge og U13 piger. Derudover har vi flere hold i A-rækken og enkelte i B-rækken. Generelt er alle vore hold inde i en god udvikling og jeg forventer at vi vil se flere hold i A-rækkerne og mesterrækkerne i fremtiden. Så herfra skal der lyde en stor ros til alle vore dygtige trænere, som jo er dem der står for den daglige træning. Så stor sportslig succes har vi ikke tidligere haft i den tid, jeg har været involveret i ungdomsarbejdet. Og jeg ser det som et udtryk for at de tiltag vi har gjort for at udvikle Carsten Nielsen takkede af efter 5-6 år som ungdomsformand og overlod trygt denne post til Nicolai. Mikro formanden Allan Petersen nævnte, at mikroformanden, Anders Saxtoft, stoppede som mikroformand, og at det var lykkedes med trænere til mikrospillere. Formanden Allan Petersen bemærkede, at det er lykkedes at få en masse forældre til at være frivillige. Ikke det, der mangler, men nogle til at styre folk, idet nogle melder fra ca. 24 timer inden en kamp skal spilles. Vedr. samarbejdet med Sulsted ikke det samme som mikro. Gode folk, blandede folk, gode trænere, herunder budget for begge klubber. Brugt en masse tid med at serieholdene lagt sammen. Dejligt med frivillighed. Ikke mange betaler sig fra det, men hjælper til. Formanden rettede en stor TAK til klubbens sponsorer samt til Bjarne Bering. Håndbold: Sportsligt har denne sæson været en fornuftig sæson på ungdomssiden vi har haft ungdomshold i samtlige årgange fra u10 til og med u16, hvorimod vi er helt tomme for u18 spillere. Derudover har vi haft tumlingehåndbold med blandet deltagelse samt u6 hold og u8 hold, hvor der er sket fremgang i tilslutningen i løbet af sæsonen. Vi har på ungdomssiden præsteret fornuftige resultater på stort set samtlige hold, hvilket også skal ses i lyset af, at vi er en breddeklub. Derudover en tak til Peter Fynsk, som lagde vejen forbi fra Skanderborg og holdt kursus for vores trænere en torsdag aften med efterfølgende træning af js-herrer På seniorsiden er turneringen i år vendt på hovedet, idet man spiller efter samme principper som for ungdomsholdene, hvilket betyder at der også er op-nedrykning ved juletid. For vores hold betød, at herrerne rykkede i js (for første gang i mange år), men det betød også, at de er rykket ned igen. De øvrige hold har klaret sig fremragende, og de lå alle sammen med i oprykningskampen her ved sæsonafslutning, men desværre glippede oprykningerne. Men samlet set fornuftige resultater igennem hele sæsonen af seniorholdene, hvor vi også kan glæde os over fornemt besøg af Lemvig/Thyborøn fra håndboldligaen i 5. runde af pokalturneringen. I denne forbindelse skal der lyde en stor tak til de trænere, som yder en ekstraordinær indsats for vores hold. Uden jeres engagement og vilje havde vi ikke opnået disse resultater, selv om resultaterne ikke er de vigtigste i en breddehåndboldklub som Vestbjergs. For os er det også vigtigt at have alternative ting på plakaten, og derfor har vi holdt juleafslutning, hoppedag for byens børn, håndboldbrag i hallen, nathåndbold, en stor familiedag og julebanko og

3 endnu engang har vi været i vores 2. hjemby i påsken, nemlig Holstebro. Igen stor tilslutning til en kanon tur for spillere og ledere. Tak til jer trænere og ledere, som gider at bruge hele påsken på håndbold. Medlemsmæssigt har vi ligget på niveau som sidste sæson, seniorafdelingen er næsten status quo, mens vi har fastholdt medlemstallet i ungdomsafdelingen. Vi må håbe, at vi kan holde fast i disse medlemmer og trække flere til. Vi har fasthold principperne i cafeteriet, og ansvaret for cafeteriet er nu lagt i hænderne af Vangaa Mad, idet han nu er medlem af bestyrelsen. Cafeteriadriften har igen været med til at give en slat penge til afdelingen, og det skyldes ikke mindst det arbejde, som bliver lagt i indkøb mv. Uden forældrenes medvirken, så var det aldrig lykkedes at skabe nogen gode rammer til børnene efter kampene. Derudover en tak til Kirsten Carstensen og Bitten Andersen for hjælp med indkøb og afhentning af varer samt pasning af cafeterie ift. arrangementer og kampe. Endnu en god sæson er det blevet til rent sportsligt. Socialt set er vi en velfungerende klub, og vi har fået søsat nogle ting, som gør det sjovere at spille håndbold i Vestbjerg. Badminton: Da vi de sidste par sæsoner har haft dalende tilslutning af ungdomsspillere, havde vi lavet en aftale med dussen om, at de kom over med deres små poder 3 torsdage i maj måned. Jette og Allan stod for træningen, hvor der var ca. 20 børn pr. gang. Det var et godt initiativ, men desværre har det ikke givet et boom af nye spillere. Vi startede på den nye sæson 2014/15 i august måned, både med fællestræning for vores ungdom, som Danny igen har stået for, og ligeledes startede veteraner og motionister op i august. Danny har desuden været badmintons repræsentant/træner i det samarbejde, vi har startet med skolen om aktiv mandag. En trist nyhed er, at vi desværre har været nødsaget til at opsige samarbejdet med Sulsted Badminton afdeling, begrundet i at deres tilgang af ungdomsspillere har været jævn faldenden de sidste par sæsoner. I denne sæson var der kun en ungdomspiller fra Sulsted. SVIF samarbejdet stoppede officielt med udgangen af Vi håber selvfølgelig at det kan tages op på et senere tidspunkt. På senior siden har vi ligesom de forrige år haft tilmeldt et veteranhold, som p.t. ligger til nedrykning til B rækken, men det har de jo før gjort og alligevel blevet i A rækken. Danny vil komme ind på turneringen for ungdommen i sin beretning. Badminton ungdom: Danny oplyste bl.a., at ungdomsafdelingen er dalende, og at dette kunne få afsmitning på træningen, når det ikke vides, hvem og hvor mange, der kommer. Derudover har badminton ved ungdomsformanden stået for afholdelse af Aktiv mandag med 3 x 75 børn. Nogle syntes det var sjovt, andre ikke. Arrangementet var ikke helt kørt i stilling fra skolens side, idet børnene ikke var blevet oplyst om medbringelse af indesko/hvilket fodtøj, der skulle bruges.

4 Gymnastik: Vi har i bestyrelsen haft en debat om vores husstandsomdelte program. Skal vi fortsætte med at lave og udgive det, eller kan det erstattes af noget andet.vi har valgt at fortsætte med bladet. Derudover benytter vi i stigende grad facebook samt af og til Vodskov avis. Og naturligvis beskeder via Conventus. Vi startede ud med 21 hold. 13 børne / ungdomshold. og 8 Voksenhold. Det er flot med den hal og sal tid i har til rådighed over. Vi fik et nyt hold, rytmisk gymnastik for øvede over 25 år. Det gik desværre ikke, vi måtte opgive holdet, men Lone Sarauw som skulle havde holdet var også valgt ind i bestyrelsen så kunne hun jo bruge kræfterne der. Vi forsøgte også at genoplive herreholdet, med Anne Honore Østergaard som instruktør, men også det mislykkedes. Men vores tilbageværende 6 voksenhold tror jeg ikke man kan tage livet af, ikke så længe vi har vores helt fantastiske voksen instruktør. Tennis: Pentanque: Annie nævnte, at det var utrolig svært, da beretningen ikke kendes, men kunne tale lidt om det nye tiltag vedr. sport- og kulturcenter. Nævnt lavet en samarbejdsaftale mellem afdelingerne som Anders Rytter vil oplyse nærmere om. Afdelingerne har deltaget i Open Space mødet den 25. februar og forslag skal være kommunen i hænde den 7. maj. Der blev oplyst på mødet, at der ikke skulle tages hensyn til noget, komme med de ønsker som man havde. Der var mange ting oppe at vende, herunder deltog tennis, petanque og løb sammen med andre afdelinger i interview. For petanque deltog Mogens og Leif, for tennis deltog Svend Erik Pedersen og Kristian samt Anders Rytter for løb. Nok ikke penge til det store projekt. Arkitekterne havde ikke penge med til mødet den 25. februar. Næste møde blev afholdt 23. marts, nyt møde igen den 9. april og 22. april. Svend Erik Pedersen bemærkede, at arkitekterne ikke havde noget med. Annie nævnte, at Mads Thomsen havde oplyst, at han ikke troede, at tennis, petanque og løb kom med i første omgang, men har været inddraget i processen. Løb: Anders nævnte, at der holdes møder i bestyrelsen efter behov. Samarbejdet i bestyrelsen kører godt og alle enheder bliver hørt. Afdelingen er jo selvfølgelig underlagt lovene i Vestbjerg Idrætsforening, men derudover har bestyrelsen nedfældet en Samarbejdsaftale for afdelingen som blandt andet beskriver, hvad der skal ske, hvis uenigheden opstår og/eller nogle afdelinger vil gå ud. Der er 5 bestyrelsesmedlemmer, fælles økonomi, men hver afdeling har sin konto og kan disponere over denne. Hvis kassereren har brug for yderligere midler/penge til klubhuset, lægger hver afdeling et beløb pr medlem. Der er således altid en reserve at tage af.

5 Tennisbanerne varetages af Peder Nyby og Helge Rossen, Petanquebanerne varetages af Mogens Vanderskrog Løberuterne passer jo sig selv. Omkring sponsorer nogle fælles, men også nogle sponsorer hver for sig. Der skal bl.a. være midler til forsikringer (brand- og indbrud). Der er en fælles forsikring via DGI. Anders nævnte, at han sidste år blev æresmedlem i løbeafdelingen, og at der også er æresmedlemmer i tennisafdelingen (Peder Nyby og Helge Rossen). Æresmedlemmerne betaler hvis der er behov for brugerbetaling. Hvis opløses og en afdeling ud, må midlerne i den nævnte afdeling hvile, og evt. tilfalde Vestbjerg Idrætsforening. Det samme gælder for de andre afdelinger. Anders nævnte, at det er dejligt, at det er nedskrevet. Blev spurgt med hensyn til huset, hvem tilfalder det. Anders nævnte, at huset tilhører, tennis, petanque og løb. Anders nævnte, at når Samarbejdsaftalen er færdigbehandlet og skrevet rent videresendes denne til bestyrelsen i de enkelte afdelinger. Formandens beretning / via Annie og Anders godkendt med akklamation. Fitness: Vi er et attraktivt fitnesscenter med et medlemstal omkring de 450. Vi er et fitnesscenter for hele byen og de omkringliggende byer. Vi tiltrækker folk fra Nørhalne, Sulsted, Tylstrup, Vodskov, og ikke mindst så formår vi også at tiltrække mange folk fra Vestbjerg. Der er en stor aldersspredning, idet vi har medlemmer på 14 år og så helt op til 80 år. Det gør, at vores center bliver et samlings- og mødested for mange af byens borgere. Er ved at få medvind over hele linjen, og ikke kun på Ingolfs hold, hvor alle cykler er besat, og der er kø for at komme med. Derudover er tilskuddet fra Aalborg Kommune til huslejen ikke kun et godt økonomisk pust til vores forening, men det har også været med til at give kommunen det sidste skub i at blive interesseret i at lave et samlet forenings/kulturhus ved Hallen. Der foregår lige nu en proces, hvor der arbejdes på at få lavet et skitseprojekt med udvidelse af hal og samling af forskellige aktiviteter ved hallen. Økonomien tillader også investeringer, og det er der også foregået i Løbebånd, pulssystem i spinning, kettlebells mv. Vi mangler snart ikke ret meget for at være det bedste forenings fitnesscenter i Nordjylland. Men uden instruktører og øvrige frivillige, så går det her projekt ikke. Vi er yderst taknemlige for den indsats, som vores instruktører laver. Også en tak til Tove Jørgensen, som svinger rengøringskluden sammen med vores instruktører, og ikke mindst Ingolf Jensen, uvurderlig vicevært.

6 Driften af et fitnesscenter er dog ikke altid bare lige til, men vi prøver at gøre det efter bedste evne ud fra de timer, der er til rådighed til frivilligt arbejde. Ikke mindst Peter AG gør en stor indsats for at holde alle folks nøglebrikker i gang, så der er adgang til centret. Et dejligt år for VIFitness, og dem bliver der forhåbentlig mange flere af og måske i nye rammer på et tidspunkt. Tak til alle for opbakningen, og de øvrige bestyrelseskollegaer for det arbejde I ligger i det for VIFitness. Volley: Gennem hele sæsonen har Vestbjerg volley været stærkt repræsenteret ved stort set alle stævner afholdt i kredsen samt stadig flere af disse har været teen stævner. Igen i år er det blevet til rigtig mange fine placeringer og medaljer på alle niveauer. Vi håber på at få lov til at deltage i et større stævne i ved slutningen af sæsonen med vores Teen-spillere. Der ville ikke være en volley sæson i Vestbjerg, hvis ikke det var for vores trænerteam, der trækker det helt store læs, flere gange om ugen. Får lagt træningen og planlægning af træningen til både de yngste og de ældste spillere. Netop dette arbejde er blevet påskønnet af hovedforeningen som har kåret Lukas som årets Ungdomstræner stort til lykke. Det er også lykkedes at fastholde de kvindelige spillere, således det i dag er muligt at stille op til MIX-stævner. For uden de personer, der er nævnt skal der endvidere lyde en stor tak til alle frivillige, trænere, ungdomstrænere og forældre, der alle yder en fantastisk hjælp og støtte til vores klub. I alle ovennævnte beretninger var der udtrykt stor tak til alle frivillige i VIF, trænere, ledere, pedel, folk der gør rent og medlemmer af bestyrelserne. Og tak for et godt samarbejde i hovedbestyrelsen.

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem Boldøjet Kontakt: Kristian van der Bijl VOLLEY Michael Christiansen BOLDØJET :Helle Kirkeby :Inge Vinther :Ingelise Kahr :Margrethe Børresen : 8683 6711 8683 7013 8683 6943 8683 7047 8683 7323 Kontakt

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Med 750 fodboldspillere og 170 frivillige ledere/hjælpere er Snekkersten blandt de største fodboldklubber på Sjælland, og vi har i dette årtusinde oplevet en tredobling

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1 31. årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere