Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen Ogstrup Kaj Ulrik Nielsen Finn Bisgaard Ole Peter Jensen Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsessuppleant Forretningsfører Dagsorden: 1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 2 Orientering fra formanden. 3 Orientering fra forretningsføreren. 4 Orientering fra sekretæren. Resume fra DGU meddelelser m.v. siden sidst. 5 Regnskab, herunder forslag til nyt budget. 6 Status for tidligere iværksatte aktiviter a) Markedsføring 2009 (salgsbrev o.l.). b) Rensningsanlæg ved klubhus. c) Greenkeeper stab. d) Udvalg til ændring af vedtægter. e) Udvalg til forslag om arbejdsopgaver udført af frivillige, herunder forsikringsforhold heromkring. f) Reetablering af solafskærmning. g) Ansættelse af hjælpetræner. h) Strategianalyse. i) Model af golfanlægget. 7 Forårsgeneralforsamlingen 19. marts. 8 Behandling af ansøgninger om udmeldelse efter tidsfristen for rettidig udmeldelse. 9 Næste møde. 10 Eventuelt.

2 Ad.1 Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. Ad.2 Orientering fra formanden. Der var intet at orientere om under punktet. Orienteringen kommer under de enkelte punkter af dagsordenen. Ad.3 Orientering fra forretningsføreren. 1) Ole Peter gentog sin pessimisme over fremtiden og en formodet manglende likviditet p. g. a., at nye medlemmer ikke strømmer til som tidligere. Der har kun været 3 nye indmeldelser i år + 1, som endnu ikke har betalt. Udmeldingerne erstattes slet ikke p.t.. Der er kun 6 compagnydays i ordre, resten er aflyst. 2) Der har været et møde med kommunens afdeling for ejendomsbeskatning om fritagelse for betaling af ejendomsskat for den del af vor jord, der anvendes til golfbaneanlæg. Kommunen ønsker vedtagelse af nogle ændringer i vedtægterne for såvel aktieselskab som anpartsselskab, før sagen vil blive videresendt til Sport og Fritid. Anmodningen skal behandles af Sport og Fritid forud for en godkendelse af byrådet. Der arbejdes på forslag til ændringer af vedtægterne i selskaberne, således at disse kan vedtages på generalforsamlingen den 19. marts ) Golfbox er opdateret med hensyn til arrangementer i Ad. 4 Orientering fra sekretæren. DGU meddelelser m.v. er som sædvanligt udsendt til alle relevante personer. Meddelelserne kan læses på DGU s hjemmeside: DGU.ORG/ Sekretæren gennemgik de relevante punkter: Klubmeddelelse : Prisstigning på erstatningskort Klubmeddelelse : Girls Only banefordeling i juniordistrikterne Klubmeddelelse : Påmindelse om Grønt regnskab. Dette er lavet og bliver snarest fremsendt. Klubmeddelelse : DGU's Juniorholdturnering 2009 Jyskfynske holdturnering Seniorer+Veteraner-ny hjemmside

3 Klubmeddelelse : Tilmelding til Repræsentantskabsmøde. Kim og Steen tilmelder sig. Indstilling af kandidater (idrætssamvirke). Der er ingen forslag fra klubben. Kommunen kræver, at vi er medlem af idrætssamvirket, og vi får også tilskud til ungdomsarbejdet herfra, men der foregår ikke særlig golfrelaterede aktiviteter her. Klubmeddelelse : Talentkursus 1 Klubmeddelelse : Uddannelse til regelunderviser Klubmeddelelse : Adresser på husstandsmodtagere af Dansk Golf Klubmeddelelse : Information om LoyalTee Club Klubmeddelelse : Medlemsopgørelse og kontingent 2009 Betaling af kontingent til Idrætssamvirket Århus Klubmeddelelse : Golfens Dag Vi holder vores åbent hus denne dag, og tager den eksponering fra DGU, som det nu vil give. Klubmeddelelse : Golfens dag 2009 RETTELSE Klubmeddelelse : Invitation til regelseminar Klubmeddelelse : Indhentelse af børneattester. Juniorafdelingen er opmærksom på disse regler. Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Idrætssamvirket Århus Mandag d. 9. marts 2009 kl Golfklubben sender ingen repræsentant. Ad.5 Regnskab. Regnskab og budget er sendt til banken, som har fremsendt relevante spørgsmål hertil. Spørgsmålene diskuteres på et møde med banken førstkommende torsdag. Kim, Uffe og Ole P deltager. Bestyrelsen har svært ved at se andre muligheder for at forbedre vores likviditet væsentlig end ved at sælge den jord der er tænkt udnyttet til anlæg af yderligere 9 golfhuller. Vore budgetter er jo i forvejen barberet kraftigt. Klubbens bestyrelse vil anbefale aktieselskabets bestyrelse at forberede et salg. Man mener dog, at vi bør beholde jorden på vor side af vejen til Harlev Mølle, så par 3 banen kan udvides til 9 huller. Ad.6 Status for tidligere iværksatte aktiviteter.

4 a) Markedsføring 2009 (salgsbrev o.l.). Der var ikke foretaget tilpasning af Golf for Sjov brochuren, som forelå på vort sidste møde, så formandens forslag om at sætte Jette Knudsens oplæg i værk blev vedtaget. Farver m. v tilpasses, og den forventes at kunne udsendes i marts måned. b) Rensningsanlæg ved klubhus. Det fysiske arbejde starter mandag. c) Greenkeeper stab. Baneudvalgformand, formand og OP tager fredag møde med greenkeeperne. Retningslinier til ansættelser og aflønninger blev aftalt. d) Udvalg til ændring af vedtægter. Udkast fremsendes til bestyrelsen til evt. kommentarer fredag. e) Udvalg til forslag om arbejdsopgaver udført af frivillige. Udvalget har afholdt et møde den 4. februar. Referat af dette møde har været udsendt til mødedeltagerne, og der var ikke uenighed om de trufne beslutninger. OP har undersøgt forsikringsspørgsmål, og klubbens forsikring dækker også for frivillig arbejdskraft. f) Reetablering af solafskærmning. Flemming har haft en foreløbig kontakt med en entreprenør. EK bliver kontaktet, så han kan deltage i næste møde. g) Ansættelse af hjælpetræner. Uffe har haft kontakt med Oli, og man er enige om kontraktudkastet, men kontrakten er ikke fysisk underskrevet. h) Strategianalyse. Der har været møde i udvalget, og der forelå et oplæg til en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. DGU kontaktes desangående. Hvordan skaffer man nye medlemmer, og hvordan holder man på den eksisterende medlemsskare var temaet på mødet. Udvalget har ikke noget klar til generalforsamlingen. i) Model af golfanlægget. Processen er snart afsluttet. Vi må se hvor den kan placeres, når den er færdig. Ad.7 Forårsgeneralforsamlingen. Generalforsamling afholdes 19. marts 2009 i Stakladen. Bestyrelsen mødes kl , generalforsamling i A/S kl og i klubben kl Der var diskussion om eventuelt at udsætte generalforsamlingen en uge til den 26/3. Dette aftales snarest endeligt og koordineres med aktieselskabet. Kim taler med de foreslåede personer til bestyrelsesforslag til bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg (det er han hvert år). Kaj Ulrik er på valg, og han er villig til genvalg.

5 Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer (efter Kenneth og Lars der ikke ønsker genvalg). Der skal vælges 2 suppleanter. Finn er villig til genvalg, men der skal vælges en ny efter Kaj Ulrik. Ad.8 Behandling af ansøgninger om udmeldelse efter tidsfristen for rettidig udmeldelse. Punktet er irrelevant, idet bestyrelsen har vedtaget faste retningslinier herfor. Der er p.t. 119 M aktier til salg og 17 I aktier. Ad.9 Næste møde. Dette afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Ad. 10 Eventuelt. Bestyrelsen vedtog, at medlemmer kan købe 3 voucher (greenfeebilletter) for 500 Kr. til brug for gæster. Når disse anvendes, skal gæsten spille sammen medlemmet. Mødereferat godkendt: Kenneth Radoor Kim Dalsgaard Lars Storr Kaj Ulrik Nielsen Uffe Pedersen Steen Ogstrup Erik Kudahl

Referat af bestyrelsesmøderne den 13. og den 22. januar 2009.

Referat af bestyrelsesmøderne den 13. og den 22. januar 2009. Referat af bestyrelsesmøderne den 13. og den 22. januar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Mødet blev afholdt henholdsvis hos formanden og hos sekretæren. Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget.

Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget. 1 Referat af ekstraordinær generalforsamling. Torsdag den 13. oktober 2005 kl. 19.00 Referent: Erik Kudahl, honorær sekretær. Der var mødt 238 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere