BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION"

Transkript

1 BILAG B 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN FREM TIL DATO 4 FASEOPDELT IMPLEMENTERING 5 OPLÆG PÅ FREMTIDENS KLUBSTRUKTUR 6 KLUBSTRUKTUR 7 BASISKLUB 8 SPORTSKLUB 9 ELITEKLUB 10 MATRIX OVER KLUBSTRUKTUREN 11 DEN ORGANISATORISKE STRUKTUR 12 SAMARBEJDE KLUBBERNE IMELLEM 12 DISPENSATIONER 12 KATEGORIENS BETYDNING FOR KLUBBEN 12 VALG AF KATEGORI 13 ØKONOMI 13 KONTINGENT STRUKTUR 13 TANKER OM DE NÆSTE FASER 14 FASE 2 - MEDLEMSSKABSSTRUKTUR 15 FASE 3 FORBUNDSMEDLEMSSKAB 16 1

3 BAGGRUND Danmarks Cykle Unions bestyrelse har som et af fokusområderne for 2014 besluttet, at kigge på Fremtidens organisering af cykelløb. Dette arbejde har været igangsat i et samarbejde mellem bestyrelsen, distrikt Jylland/Fyn, distrikt Sjælland og DCU motion. Som første skridt i Fremtidens organisering af cykelløb blev der i sommeren 2014 nedsat en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra både bestyrelsen, distrikt Jylland/Fyn, distrikt Sjælland og DCU motion. Denne gruppe fik navnet Strukturgruppen. Gruppens opgave har været, at udarbejde et forslag til en ny klub- og medlemsskabsstruktur. Undervejs i arbejdet i strukturgruppen er det blevet klart, at et arbejde med en ny klub- og medlemsskabsstruktur er så omfattende, at der vil være behov for at opdele arbejdet i forskellige faser. Det er derfor besluttet, at der i første omgang fokuseres på klubstrukturen, og sidenhen vil der blive fokuseret på medlemsskabsstrukturen. Samtidig med udarbejdelse af forslag til ny klubstruktur samarbejdes med de to distrikter og DCU-motions bestyrelse om at definere distrikternes fremtidige rolle og ansvar med henblik på, at alle cykelklubber i Danmarks Cykle Union bliver en del af de to distrikter. Dette under forudsætning af at der er opbakning til dette på den kommende kongres i januar Dette skriv er derfor første udkast til en drøftelse af en ny klubstruktur. Drøftelsen skal ske på henholdsvis distrikternes årsmøder i november 2014 og på Danmarks Cykle Unions kongres i januar Oplægget til den nye struktur skal overordnet tilgodese hele dansk cykelsport. Fra den lille motionsklub med få medlemmer til de store eliteklubber og omvendt. Dermed skal der gives et bud på en struktur, der bedre favner alle grupper af klubber og medlemmer, både nuværende og nye. Arbejdet har haft en overordnet ramme, nemlig Danmarks Cykle Unions vision og strategi. I Strukturgruppen er arbejdet blevet varetaget af repræsentanter fra bestyrelsen i Danmarks Cykle Union, Distrikt Jylland/Fyn, DCU Motion og Distrikt Sjælland. Danmarks Cykle Unions sekretariat har været med til at facilitere processen. 2

4 VISION & STRATEGI VISION Danmarks Cykle Union rummer alle former og aspekter af cykelsport i Danmark Danmarks Cykle Union skal stå sammen som én stærk og fælles enhed Et fælles Danmarks Cykle Union STRATEGI Vi kommunikerer åbent og troværdigt Det skal være attraktivt at være medlem af Danmarks Cykle Union Vi sætter standarden for og afvikler sikre cykelløb på alle niveauer Danmarks Cykle Union skal skabe værdi for det enkelte medlem Vi sikre uddannelse af trænere på alle niveauer og et sundt og udviklende træningsmiljø HVAD HAR VÆRET I FOKUS Danmarks Cykle Union er i voldsom vækst. Derfor er der behov for en ny og moderne struktur, der langt bedre formår at rumme og understøtte alle medlemmer og interesser - langt ind i fremtiden Udviklingen af den nye struktur vedrører os alle både bredde og elite og på tværs af alle discipliner. Den nye struktur skal naturligvis udarbejdes med respekt for og fokus på alle vores nuværende medlemmers interesser og behov. Processen skal forløbe i god dialog og forståelse mellem alle. Det er derfor naturligt at strukturgruppen er bredt sammensat med repræsentanter fra mange grupperinger. Den nye struktur skal give et bedre og mere solidt grundlag for fremtiden for alle klubber og medlemmer. 3

5 PROCES Strukturgruppen arbejder med 4 perspektiver: o Klubstruktur o Medlemsstruktur o Fremtidens cykleløb (Sikkerhed, terminsplanlægning mv.) o Demokratiet Gruppen repræsenter alle målgrupper og discipliner i arbejdet henimod en ny struktur. Arbejdet er foregået via arbejdsgruppemøder i Strukturgruppen kombineret med sparring med baglandet, således at der løbende modtages input på udviklingsarbejdet. Udarbejdelse af konkret forslag til drøftelse på distrikternes årsmøder og på Danmarks Cykle Unions kongres. TIDSPLANEN FREM TIL DATO Juni 14 Bestyrelsen i Danmarks Cykle Union vedtager at nedsætte en Strukturgruppe Beslutning er fuldt i tråd med den vedagne strategi fra 2012 Aug.14 Medlemmer til gruppen udvælges Sker i dialog med Distrikterne og DCU Motions Bestyrelse Sep. 14 Strukturgruppen afholder 24-timers boot-camp arbejder med 1. udkast Udkast præsenteret for Distrikts bestyrelserne, DCU s bestyrelse og administration Input givet til arbejdet imod 2. udkast Emnet er blevet behandlet på bestyrelsesmøde den 16/9 Okt. 14 Møde i Strukturgruppen, hvor alle input fra ovenstående behandles. Behandlet på bestyrelsesmøde den 8/10 Møde med Distrikterne vedr. de økonomiske elementer. Formandsmøde Distrikt Sjælland Behandlet på Bestyrelsesmøde den 31/10 i Danmarks Cykle Union Nov. 14 Drøftelse af distrikternes fremtidig rolle med en mulig ny klubstruktur (13/11) Præsentation på årsmøde - Distrikt Sjælland (22/11) Præsentation på årsmøde - Distrikt Jylland/Fyn (23/11) Dec. 14 Bestyrelsesmøde, hvor feedback fra årsmøderne blev behandlet (2/12) Tilføjelser til dokumentet vedr. klubstruktur Opdateret materiale udsendt til klubberne (19/12) 4

6 FASEOPDELT IMPLEMENTERING Arbejdet med en ny klub- og medlemsskabsstruktur er drøftet, diskuteret og udviklet i en helhed i strukturgruppen. For at sikre et solidt ejerskab, ikke forcere strukturen igennem, og sikre at implementeringen bliver bedst for alle, vil færdigudviklingen og den efterfølgende implementering ske i forskellige faser, hvor hver fase kan implementeres selvstændigt. I nedenstående skitse samt den på næste side, er et overblik over den kommende tidshorisont set frem imod : Der lægges op til ny klubstruktur hvor alle klubber fremover vil blive inkluderet i distrikterne. På denne måde vil alle kræfter samles i distrikterne på hver sin side af Storebælt. Beslutning om ny klubstruktur sker på kongressen, som afvikles i januar I den forbindelse er det vigtigt at understrege at der vil blive tilført ressourcer til de flere opgaver det måtte medfører. I 2015 indføres ene og alene en ny klubstruktur, som er beskrevet på de efterfølgende sider. 2016: Ny medlemsskabsstruktur implementeres, hvor oplægget er at man som medlem kan vælge sig ind på forskellige niveauer; Bronze, Sølv eller Guld. Indholdet på de forskellige niveauer vil blive udviklet og fastlagt i løbet af Beslutning om ny medlemsstruktur sker tidligst på Midtvejskongressen i juni /17: Muligheden for forbundsmedlemskab af Danmarks Cykle Union introduceres. Tanken bag medlemskabet er, at give mulighed for et prøvemedlemskab, der kan bane vejen for at få flere selvorganiserede til at melde sig ind i klubberne. Januar 2015 klubstruktur besluttes med start 2015 Midtvejskongres 2015 Medlemsniveauer med indhold drøftes og besluttes med start 2016 Januar 2016 ny medlemsskabsstruktur indføres 5

7 OPLÆG PÅ FREMTIDENS KLUBSTRUKTUR Klubstruktur Basisklub Sportsklub Elite klub For 2015 betyder det helt praktisk: Klubberne vælger sig ind i enten basis-, sport- eller elitekategorien. I 2015 findes fortsat to forskellige licenser, konkurrencelicens (kan tegnes af elite og sport klubber) og motionslicens (kan tegnes af alle klubber) Jf. den beslutning der træffes om klubmedlemsskaber. På de følgende sider beskrives klubstrukturen med de tre kategorier. 6

8 KLUBSTRUKTUR Klubstruktur Basisklub Sportsklub Elite klub Oplægget er at man som klub har tre valgmuligheder, som hver især giver forskellige muligheder og forpligtelser. Det er klubben der træffer deres valg om hvilken kategori og dermed hvilket niveau der passer til klubbens behov og ønsker. Se venligst de tre efterfølgende sider der beskriver Basis-, Sports- og Eliteklub kategorier. Alle klubmedlemmer modtager en grundpakke: Mulighed for tilkøb af klippekort med 3 klip som giver adgang til at køre 3 konkurrencecykelløb, når der er tegnet motionslicens. Mulighed for deltagelse i Motionsklasse ved konkurrencecykelløb Event rabat ved Danmarks Cykle Unions arrangementer, når der er tegnet motionslicens. Login til DCU webshop Nyhedsbreve fra DCU 7

9 BASISKLUB BASISKLUB Pris pr. klub pr. år kr ,- * Inkluderer følgende for klubben: Har automatisk de 5 DIF forsikringer: o En ansvarsforsikring for klubben o En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring o Psykologisk krisehjælp o En idrætsrejseforsikring til dækning på klubture o En retshjælpsforsikring Hjælp til udarbejdelse af klubbens årlige udviklingsplan Klubbens medlemmer kan tegne Motionslicens Råd og vejledning fra DCU administrationen og udviklingsafdeling Gøre brug af uddannelsesprogram (både DCU og DIF) Mulighed for at leje DCU`s tidtagningssystem mod betaling Mulighed for at rekvirere foredragsholdere via DCU mod betaling Mulighed for at bruge Danmarks Cykle Unions rabataftaler Både klubber med kommercielle navne samt geografiske navne kan være basis klub * Det landsdækkende niveau vil kun gælde så længe at basisklubberne ikke tilhører distrikterne. Når en evt. sammenlægning med DCU Motion og Distrikterne finder sted, vil det være op til de to distrikter at fastsætte kontingent niveauerne. 8

10 SPORTSKLUB SPORTSKLUB Kontingentet vil blive fastsat på distrikternes årsmøde. Prisniveauet kan være forskelligt i de to distrikter. Inkluderer yderligere udover basisklubbens fordele: Kan tegne konkurrencelicenser til udvalgte klasser: o Landevej: D, H-klasserne, Dame-klasserne, U17, U15/U16P, U13/U13P, U11/U11P o MTB: C, H-klasserne, Dame-klasserne, U17, U15/U16P, U13/U13P, U11/U11P Kan ikke udstede sportslige lederlicenser (sportsdirektør, mekaniker mv.) Mulighed for at deltage i alle konkurrenceløb i ovennævnte klasser inkl. DM for veteraner og BU DM (ryttere fra en sportsklub kan ikke deltage i DM for eliten). Ret til brug af dommervogn, resultatformidling, kommisærer m.v. via distrikterne/udvalg, til afholdelse af konkurrencecykelløb mod betaling som i Mulighed for, uden merpris, at anvende DCU`s tidtagningssystem til motionsløb Adgang til vidensbank (Træningsprogrammer, videoklip, træningsvejledning mm. ) Forpligtes til årligt at afholde et konkurrenceløb for minimum fem konkurrence klasser. Kan maksimalt have 8 licenser i alt fordelt på de klasser en sport klub kan tegne licens i. Hvis klubben i løbet af sæsonen overstiger 8 licenser og klubben vælger at tegne det 9. licens, rykker klubben automatisk op til elite året efter. Det samme gælder hvis klubbens ryttere rykker op i en klasse der ikke er omfattet ovenfor. Klubbens trænere og ledere kan mod betaling deltage på DCU s seminarer f.eks. trænerseminar. Klubber med kommercielle navne kan ikke være sportsklub jf. DCU regler om teams med kommercielle navne. Derudover medfølger de samme muligheder som anført under Basisklub på forgående side. Forpligtelse om løbs afholdelse: eliteklubber er forpligtet til at afholde løb i Fra 2016 træder kravet om løb for nogle klasser i kraft for sportsklubber. 9

11 ELITEKLUB ELITEKLUB Kontingentet vil blive fastsat på distrikternes årsmøde. Prisniveauet kan være forskelligt i de to distrikter. Inkluderer yderligere udover sportsklubbens fordele: Kan tegne konkurrencelicens til alle konkurrence klasser Kan tegne alle typer af lederlicenser Klubbens ryttere kan deltage i alle løb for alle klasser inkl. alle DM løb Klubbens ryttere kan udtages til at deltage i landsholdsture samt i EM, VM og OL løb for junior og elite Klubbens ryttere kan deltage DCU s landsdækkende cup s Kan være moderklub for DCU Teams og Continental Teams Forpligtes til årligt at afholde et konkurrenceløb for alle konkurrence klasser Klubbens trænere og ledere kan gratis deltage på DCU s seminarer f.eks. trænerseminar Annoncering for alle løb på cyklingdanmark.dk Klubber med kommercielle navne kan ikke være eliteklub jf. DCU regler om teams med kommercielle navne. Derudover medfølger de samme muligheder som anført under Basisklub og Sportsklub på hhv. side 9 og 10. Forpligtelse om løbs afholdelse: eliteklubber er forpligtet til at afholde løb i Fra 2016 træder kravet om løb for nogle klasser i kraft for sportsklubber. 10

12 MATRIX OVER KLUBSTRUKTUREN Tabellen beskriver indholdet for klubberne på de enkelte niveauer INDHOLD BASIS SPORT ELITE Grundpakke Tilkøb af klippekort med 3 klip Kan deltage i motionsrace Kan tegne motionslicens med adgang til rabat ved DCU events Login til DCU webshop Nyhedsbreve fra DCU Løbsannoncering Klub Værdipakker 5 DIF forsikringer Hjælp til udarbejdelse af klubbens udviklingsplan årligt Kan tegne Motionslicens Råd og vejledning fra DCU administration og udvikling Gøre brug af uddannelsestilbud (både DCU og DIF) Mulighed for at leje DCU`s tidtagningssystem til motionsløb Mulighed for at rekvirere foredragsholdere via DCU Adgang til videnbank Mulighed for at benytte DCU`s tidtagningssystem til motionsløb gratis Kan tegne konkurrencelicenser til udvalgte klasser Mulighed for at deltage i alle løb inkl. DM for veteraner og B&U Ret til dommervogn, resultatformidling, kommisærer m.v. Pligt til årligt at afholde et konkurrenceløb (min. 5 klasser) Kan tegne konkurrencelicens til alle klasser Klubbens ryttere kan deltage i DM, EM og VM Klubbens ryttere kan deltage i DCU s cups Kan være moderklub for DCU Teams og Continental Teams Trænere og ledere kan gratis deltage på DCU s seminarer Pligt til årligt at afholde et konkurrenceløb for alle klasser 11

13 DEN ORGANISATORISKE STRUKTUR Der arbejdes for at alle klubber fremover organiseres under de to distrikter og dermed tilføres de to distrikter en større rolle i forhold til afvikling af cykelløb på alle niveauer. Det er vigtigt at understrege at der vil blive tilført flere ressourcer, således at de opgaver det vil kræve at servicere alle vores klubber, naturligvis vil være til stede. Dette vil fordre at det vedtages at sammensmelte DCU Motion med distriktet i hhv. Øst og Vest. Beslutning om en sammenlægning vil ikke kunne vedtages på kongressen den 18. januar, men vil kunne behandles på midtvejskongressen En endelig beslutning om sammenlægning vil først kunne finde sted på kongressen 2015, der finder sted i januar SAMARBEJDE KLUBBERNE IMELLEM I Danmarks Cykel Union er der et stort ønske om at der skabes synergi imellem klubberne, der hvor mulighederne foreligger. Formålet med skabelsen af et samarbejde, imellem klubberne og på tværs af klubkategorier, skal medføre synergier indenfor udviklingen af vores klubmiljø. De erfarne klubber hjælper de mere uerfarne, samt at klubberne hjælper hinanden med frivillig arbejdskraft ved event. Det kunne effektueres igennem regionsmøder, hvor administrationen i Danmarks Cykle Union, til en start, kunne hjælpe med faciliterer møderne samt komme med forslag til indhold. En anden mulighed ville være at etablere et samarbejde imellem klubber inden for en overkommelig geografisk afstand. DISPENSATIONER Dispensationer vil blive varetaget af de to distrikter. Afgørelsen i dispensationerne håndteres på en ensartet måde, uagtet om klubben tilhører det ene eller det andet distrikt. Distrikterne er opmærksomme på at kommunikere imellem hinanden, omkring afgørelserne. KATEGORIENS BETYDNING FOR KLUBBEN Som klub er man underlagt de retningslinjer der er beskrevet på de foregående sider ved de tre kategorier. Disse er klubben underlagt, dog med det opmærksomhedspunkt at der vil kunne dispenseres for visse forhold: - Har klubben en afgrænset tilknytning til enten bane, landevej, mtb. eller cross, er det inden for den hoveddisciplin, klubben er forpligtet til at afvikle løb for. Dette gælder for kategorien sport og elite, hvor der en løbsforpligtelse. - Hvis man som klub oplever, at befinde sig midt imellem to klubkategorier, set ift. antal licenser og klasser, kan vi kun opfordre til at kontakte distriktet. 12

14 Helt grundlæggende opfordres klubberne til, ved tvivlsspørgsmål, at kontakte distriktet direkte for en drøftelse af klubbens forhold. Indtil sammenlægning vil finde sted, vil basisklubberne skulle kontakte DCU Motion. VALG AF KATEGORI Som klub bestemmer man sig én gang om året for hvilken kategori klubben ønsker at placere sig i, enten Basis, Sport eller Elite. Sæsonen løber fra 1. april til 31. marts. Der kan skiftes kategori én gang i hver sæson. I perioden fra 1. januar til 1. marts vil det være muligt for klubberne at skifte kategori. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse ift. den klubkategori klubben bestemmer sig for og den som distriktet forestiller sig, vil det være en gruppe der håndtere dispensationssager, der tager stilling til konkrete sag. ØKONOMI Der kan træffes beslutning om priser for kontingenter og startpenge for klubberne under det respektive distrikt. Niveauet for basisklubberne er identiske i hele landet, hvor alle klubber betaler et årligt kontingent på 1.000,- dkk. pr. klub. Det landsdækkende niveau vil kun gælde så længe at basisklubberne ikke tilhører distrikterne. Når en evt. sammenlægning med DCU Motion og Distrikterne finder sted, vil det være op til de to distrikter at fastsætte kontingent niveauerne. Hvad angår niveauet for sport og eliteklubberne vil det være distrikterne der uafhængigt af hinanden fastsætter det årlige kontingent. KONTINGENT STRUKTUR Alle klubber betaler kontingent til distriktet. Basis klubber betaler det samme i kontingent i hele landet Elite og sport klubber betaler kontingent ud fra det besluttede på distrikternes årsmøder. 13

15 TANKER OM DE NÆSTE FASER Bemærk: dette er ikke et endelig forslag og de tre faser er ikke afhængige af hinanden. Indholdet i Fase 2 vil blive fremlagt til drøftelse på midtvejskongressen i juni 2015 og evt. implementering vil ske fra

16 FASE 2 - MEDLEMSSKABSSTRUKTUR Det er tanken at medlemmer i DCU tegner et guld, sølv eller bronze medlemskab. Et guld medlemskab giver naturligvis flest fordele, og kan eksempelvis indeholde et konkurrencelicens mv. De tre medlemskaber skal være af reel værdi for det enkelte medlem, hvor pris og værdi hænger sammen. Der er allerede nu adskillige fordele ved at være medlem af DCU men disse skal udbygges yderligere inden forslaget til medlemsskabsstrukturen fremlægges endeligt. Strukturgruppen vil fremkomme med forslag til hvilke værdier/fordele der skal tilknyttes de enkelte medlemskaber. BRONZE SØLV GULD 15

17 FASE 3 FORBUNDSMEDLEMSSKAB Forbundsmedlemskabet skal være indgangsvinklen for selvorganiserede til vores klubmiljøer og kan tilføre det enkelte individ viden alt efter behov og ønsker til niveau man ønsker at dyrke sporten på. Forbundsmedlemskabet skal betragtes som et intro medlemskab til Danmarks Cykle Union, der skal gøre vejen for uorganiserede til at melde sig ind i organiserede klubber kortere. 16

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

FAQ. Hvad er en Basis-, Sports- og Eliteklub? Hvad er en Motionslicens? Hvad er en Konkurrencelicens?

FAQ. Hvad er en Basis-, Sports- og Eliteklub? Hvad er en Motionslicens? Hvad er en Konkurrencelicens? FAQ Hvad er en Basis-, Sports- og Eliteklub? Hvad er en Motionslicens? Hvad er en Konkurrencelicens? Indholdsfortegnelse Vejledning til DCU s klubstruktur og licenssystem Danmarks Cykle Unions klubstruktur...

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere

Hvidbog. Dansk BMX's overgang fra Danmarks Motor Union (DMU) til Danmarks Cykle Union (DCU)

Hvidbog. Dansk BMX's overgang fra Danmarks Motor Union (DMU) til Danmarks Cykle Union (DCU) Hvidbog Dansk BMX's overgang fra Danmarks Motor Union (DMU) til Danmarks Cykle Union (DCU) Indholdsfortegnelse Tidsplan aftalt mellem DCU og DMU... 5 Hvidbog... 5 Plan for implementering og overgangsordning...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Punkt 3 Administrationen 3.1 Status (orientering) HJJ er i dialog med landstræner for MTB mhp. at få en ansættelseskontrakt

Bestyrelsesmøde. Punkt 3 Administrationen 3.1 Status (orientering) HJJ er i dialog med landstræner for MTB mhp. at få en ansættelseskontrakt Referat Bestyrelsesmøde Tid: Søndag 6. november 2016 kl. 08.30-10.00 Sted: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Deltagere: Allan Eg (AE), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE Dato: Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 09.00-16.00 Sted: DCUs lokaler, Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TK), Jakob Knudsen (JK), Henrik Jess

Læs mere

Ansøgning om DCU licens

Ansøgning om DCU licens . Danmarks Cykle Unions licenssystem CyklingDanmark.dk - Se vejledning og spørgsmål/svar til licenssystemet her. Ansøgning om DCU licens Fornavn *: Efternavn *: Hovedadresse *: Postnr./by * Telefon * Email

Læs mere

Godkendelse af dagorden Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, udskydes beslutningspunkter til oktober.

Godkendelse af dagorden Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, udskydes beslutningspunkter til oktober. REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag d. 16. september 2014, kl. 9.00-16.00 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Bo Belhage (BB), David Gullberg (DG), Brian Samuelsson

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Klub information Revideret 16/2 2017

Klub information Revideret 16/2 2017 Klub information Revideret 16/2 2017 Kontingentsatser for distriktets klubber Distrikt Jylland-Fyn 2017: Basisklub: Kr. 1.000,-. (Basisklub kontingent opkræves af DCU i 2017) Sportsklub: Kr. 4.500,-. *

Læs mere

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE 7. januar 2014

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE 7. januar 2014 REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE 7. januar 2014 Deltagere: Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus Bach (KB), Bo Belhage (BB) og David Gullberg

Læs mere

Godkendelse af dagorden Søren Johansen inviteres ind til mødet for at informere om hjemmesiden. Se under eventuelt.

Godkendelse af dagorden Søren Johansen inviteres ind til mødet for at informere om hjemmesiden. Se under eventuelt. REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 8. oktober 2014, kl. 9.00-16.00 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Lone Billehøj (LBI), Jakob

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7. november 2016

Bestyrelsesmøde 7. november 2016 Bestyrelsesmøde 7. november 2016 Deltagere: Klaus Bach (KB), Charlotte Frank (CF), Jørgen Hansen (JH), Carsten Hansen (CH), Bo Belhage (BB), Martin Eckhof (ME), Carsten Ritter (CRI) og gæster Lars Gronemann

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 8 Anti Doping

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 8 Anti Doping REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag d. 2. december 2014, kl. 9.00-17.00 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Jakob Knudsen

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015 1. Situationen omkring direktørskifte DCU s formand Niels Sørensen (NS) gav en kort redegørelse for baggrunden for det afbrudte samarbejde med direktør David Gullberg. 2. Velkomst ved Klaus Bach (KB) KB

Læs mere

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Viborg Cycling Dokumentet opdateret: 25-02-2015 14:05:00 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med ansøgning...2 2. Viborg Cycling (baggrund)...2 3.

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

VISION 2016 VI CYKLER ALLE

VISION 2016 VI CYKLER ALLE Holstebro Cykle Club af 1960 Banetoften 22, 7500 Holstebro www.holstebro.cc 15. januar 2014 VISION 2016 VI CYKLER ALLE Cykling er en motionsform og en sport der er i stor udvikling. Holstebro Cykle Club

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Godkendelse af dagorden Dagsordenen blev godkendt. Punkt 5 og 6 blev gennemgået først på mødet.

Bestyrelsesmøde. Godkendelse af dagorden Dagsordenen blev godkendt. Punkt 5 og 6 blev gennemgået først på mødet. REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 12. marts 2015, kl. 10.00-14.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Klaus Bach (KB), Jakob Knudsen (JK), Bo Belhage (BB),

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Teknisk Kommission skal finde ud af hvordan det skal effektureres. TKR vender det med Teknisk Kommission

Bestyrelsesmøde. Teknisk Kommission skal finde ud af hvordan det skal effektureres. TKR vender det med Teknisk Kommission Referat Bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 14. september 2016 kl. 15.00-20.00 Sted: DCUs kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Lars Kaspersen

Læs mere

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2013. LØRDAG DEN 22. JUNI Kl. 17.00-19.30 PÅ HOTEL KONG VALDEMAR I VORDINGBORG

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2013. LØRDAG DEN 22. JUNI Kl. 17.00-19.30 PÅ HOTEL KONG VALDEMAR I VORDINGBORG REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2013 LØRDAG DEN 22. JUNI Kl. 17.00-19.30 PÅ HOTEL KONG VALDEMAR I VORDINGBORG DCUs formand Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen og indstillede herefter på bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Der er ingen indvendinger fra distrikterne til forslaget. Bestyrelsen drøftede forslaget.

Bestyrelsesmøde. Der er ingen indvendinger fra distrikterne til forslaget. Bestyrelsen drøftede forslaget. Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag den 8. december 2015, kl. 09.00 16.00 Sted: DCUs kontor, Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Jakob

Læs mere

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Dato: Mandag d. 19. maj 2014 kl. 09.00-16.00 Sted: DCU s kontor, Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus Bach

Læs mere

TECHNICAL GUIDE DM 2017

TECHNICAL GUIDE DM 2017 TECHNICAL GUIDE DM 2017 Som en del af annoncering af løb, annonceret på den danske BMX løbskalender, skal den ansvarlige løbsorganisation udarbejde Technical Guide i tillæg til DCUs Sportslige Regler.

Læs mere

REFERAT AF DCUs BESTYRELSESMØDE DEN 2. OKTOBER 2008

REFERAT AF DCUs BESTYRELSESMØDE DEN 2. OKTOBER 2008 REFERAT AF DCUs BESTYRELSESMØDE DEN 2. OKTOBER 2008 Sted og tidspunkt: Idrættens Hus, Brøndby, kl. 14.00 19.00 Mødedeltagere: Tom Lund (TL), Jan Rasmussen (JR - fra kl. 17.15), Ole Pedersen (OP), Jesper

Læs mere

Standardvedtægter for DCUs distrikter

Standardvedtægter for DCUs distrikter LOVFORSLAG 1 DISTRIKTERNES ORGANISATORISKE STRUKTUR EMNE DRØFTELSE/ORIENTERING/VEDTAGELSE BAGGRUND I løbet af 2015 har DCU Motion selv arbejdet for en integration med distrikterne og dermed en nedlæggelse

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Atletikudvalget har revideret klubbens tilskudsregler, så den enkelte aktive uanset niveau kan se, hvad den pågældende kan forvente sig af klubben, men i lige så høj

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Torsdag den 27. januar 2010 kl. 19.00

Torsdag den 27. januar 2010 kl. 19.00 Referat fra ordinær generalforsamling i CCH Hjørring Torsdag den 27. januar 2010 kl. 19.00 på Centeret for undervisningsmidler på Skolevangen 39, 9800 Hjørring DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Finn Sone

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

Årsmøde. Idrættens Hus, Brøndby

Årsmøde. Idrættens Hus, Brøndby Årsmøde Idrættens Hus, Brøndby Søndag d. 29. oktober 2017 2 Hermed indkaldes til Årsmøde i Udvalget for Rope Skipping Søndag den 29. oktober 2017 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Love for Danmarks Cykle Union & Distrikternes standardvedtægter

Love for Danmarks Cykle Union & Distrikternes standardvedtægter Love for Danmarks Cykle Union & Distrikternes standardvedtægter 1. Navn og hjemsted Unionens navn er DANMARKS CYKLE UNION (DCU), og dens hjemsted er Brøndby kommune. 2. Formål 1. DCUs formål som union

Læs mere

2300 Øens bedste træningsmiljø. Samarbejde om ungdomstræningen på tværs af klubberne

2300 Øens bedste træningsmiljø. Samarbejde om ungdomstræningen på tværs af klubberne 2300 Øens bedste træningsmiljø Samarbejde om ungdomstræningen på tværs af klubberne Hvem er omfattet ssamarbejdet omfatter U10 til U15 spillere, men i første omgang udrulles der i årgangene fra u10 til

Læs mere

DGI Cykling. Muligheder og udvikling. MTB og landevejscykling. www.dgi.dk/cykling

DGI Cykling. Muligheder og udvikling. MTB og landevejscykling. www.dgi.dk/cykling DGI Cykling Muligheder og udvikling MTB og landevejscykling 2 En palette af tilbud 3 Flere og flere fascineres af cykling som motionsform. Kombinationen af træning, oplevelser, udstyr, kammeratskab og

Læs mere

De seneste ændringer til bestyrelsen (offentliggjort den 13. september 2013) har medført en ny fordeling af ansvarsområder (se nedenfor).

De seneste ændringer til bestyrelsen (offentliggjort den 13. september 2013) har medført en ny fordeling af ansvarsområder (se nedenfor). Orientering fra bestyrelsen Brøndby, den 8. oktober 2013 1. Ord fra formanden 2. Den nye struktur i DRU 3. En orientering om DRUs landshold 4. Ny udviklingskonsulent i Øst 5. Status på skolerugbyinitiativet

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Love. for. Cykleklubben Viking

Love. for. Cykleklubben Viking Love for Cykleklubben Viking Gældende fra 23. oktober 2006 24. oktober 2006 Side 1 af 6 Love for Cykleklubben Viking Navn, Hjemsted og Formål 1. Klubbens navn er Cykleklubben Viking med hjemsted i Frederikssund

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Referat af Midtvejskongres 2011 lørdag den 25. juni 2011 kl. 17.00 19.30 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Referat af Midtvejskongres 2011 lørdag den 25. juni 2011 kl. 17.00 19.30 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Referat af Midtvejskongres 2011 lørdag den 25. juni 2011 kl. 17.00 19.30 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Formand Tom Lund bød alle velkommen til midtvejskongressen 2011. 1. Valg af dirigent

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar Referat fra: Forbundsbestyrelsesmøde 2 / 2013-2014 Tilstede: FKN, JST, HAJE, MAK, LRA, AML, MEM, UBL, HHE (øk), SHO (fordelingsnøglen) Fraværende: LMA, UCH, AJA Lørdag den 1. februar 2014 De bemærkes at

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

SportHouse. Vejle Judo Klub Udviklingsplan

SportHouse. Vejle Judo Klub Udviklingsplan SportHouse Vejle Judo Klub Udviklingsplan 2015 2018. Temaer 1. Faciliteter 2. Kommunikation (internt og eksternt) 3. Klubkultur (sociale, værdier, involvering) 4. Sportslig udvikling (uddannelse af instruktører,

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING Hvordan tager man temperaturen på UV-rugby sporten i Danmark? Er UV-rugby sporten i fremgang, stilstand eller tilbagegang? Hvordan måler man effekt af nye tiltag indenfor UV-rugby

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND. Kære Danmarks Brydeforbund

FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND. Kære Danmarks Brydeforbund FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND Kære Danmarks Brydeforbund Hermed sendes forbundsanalysen som er de data som vi kan trække i DIF om Danmarks Brydeforbund. Forbundsanalysen skal bruges som udgangspunkt

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Cykle Ring

Referat af generalforsamling i Roskilde Cykle Ring Referat af generalforsamling i Roskilde Cykle Ring Sted: Klubhuset på Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde Tidspunkt: Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 20.00 - generalforsamlingen lukkede kl. 21.00

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Eftertilmelding: (Tilladt) Dobbelt startgebyr + servicegebyr. Kr. 15,- DCU. + Kr. 22,- Distrikt = Kr. 37,- pr. rytter. Kr.

Eftertilmelding: (Tilladt) Dobbelt startgebyr + servicegebyr. Kr. 15,- DCU. + Kr. 22,- Distrikt = Kr. 37,- pr. rytter. Kr. Startpenge og distriktsafregning 2017; Endagsløb landevej (linjeløb, tempoløb, gadeløb o. lign): Klasse: A-klassen med service A-klassen uden service Senior/Junior klasser JF Startgebyr Kr. 95,- + kr.

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Dato: Tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 09.00-14.00 Sted: Frederiksberg Rådhus, Reception Syd, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess

Læs mere

Lind MTB-spor PROSPEKT FOR UDVIDELSE AF EKSISTERENDE MTB-SPOR VED MESSE-MOTORVEJEN UDARBEJDET AF DE SMÅ KLINGER LIND OG OMEGNS CYKELMOTIONSKLUB

Lind MTB-spor PROSPEKT FOR UDVIDELSE AF EKSISTERENDE MTB-SPOR VED MESSE-MOTORVEJEN UDARBEJDET AF DE SMÅ KLINGER LIND OG OMEGNS CYKELMOTIONSKLUB Lind MTB-spor PROSPEKT FOR UDVIDELSE AF EKSISTERENDE MTB-SPOR VED MESSE-MOTORVEJEN UDARBEJDET AF DE SMÅ KLINGER LIND OG OMEGNS CYKELMOTIONSKLUB Hvorfor? De Små Klinger, Lind og omegns cykelmotionsklub

Læs mere

FC Roskilde. Talentchef, kvartal Opstart på dette i trænergruppe. Ungdomsformand, 31/

FC Roskilde. Talentchef, kvartal Opstart på dette i trænergruppe. Ungdomsformand, 31/ FC Roskilde 1 FC Roskilde 2 FC Roskilde 3 FC Roskilde Opstart på dette i trænergruppe. Talentchef, 2. 3. kvartal 2016 Udvidelse af økonomi i klubben og til ungdommen Ungdomsformand, Talentchef, 31/12-2018

Læs mere

Kære Sponsor. Med venlig hilsen. Ikast Svømme Klub

Kære Sponsor. Med venlig hilsen. Ikast Svømme Klub Kære Sponsor Efter at vi i 2011 var i knæ rent økonomisk er der nu godt styr på fundamentet for klubben. Der er i 2012 realiseret et pænt overskud på baggrund af en ekstraordinær indsats fra hele lokalområdet.

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Dobbelt startgebyr + servicegebyr. Kr. 15,- DCU. + Kr. 22,- Distrikt = Kr. 37,- pr. rytter. Kr. 15,- DCU. + Kr. 22,- Distrikt = Kr. 37,- pr.

Dobbelt startgebyr + servicegebyr. Kr. 15,- DCU. + Kr. 22,- Distrikt = Kr. 37,- pr. rytter. Kr. 15,- DCU. + Kr. 22,- Distrikt = Kr. 37,- pr. Startpenge og distriktsafregning 2017; Endagsløb landevej (linjeløb, tempoløb, gadeløb o. lign): Klasse: A-klassen med service A-klassen uden service Senior/Junior klasser JF Startgebyr Kr. 95,- + kr.

Læs mere

NYT MEDLEMSKONTINGENT

NYT MEDLEMSKONTINGENT NYT MEDLEMSKONTINGENT Nyt aktivitetsbaseret medlemskontingent Badminton Danmark er forpligtet til at skabe de bedste rammevilkår for sine medlemmer, og det bliver fra sæsonen 2013-2014 nemmere og mere

Læs mere

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Idé og formål I 2012 indgik Team Rudersdal og Rudersdal Kommune et partnerskab for elitestøtten i Rudersdal og omegn. Idéen med partnerskabet

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk Repræsentantskabsmøde 2014 FIG s Udviklingsplan John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 7. april 2014 FIG s rolle Vores opgaver er under forandring (fra) Foreningernes tillidsrepræsentant Administration

Læs mere

Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Marianne Knudsgaard (MAK) & Erik Juhl Mogensen (EJM)

Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Marianne Knudsgaard (MAK) & Erik Juhl Mogensen (EJM) Mødedato: 9. november 2016 Mødetid: 21.00 Mødenavn: Bestyrelsesmøde 2 2016/2017 Sted: Deltagere: Afbud: Referat: Skype Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Bent Busk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 Idrættens Hus, Brøndby. GymDanmark mødelokale, 5. sal. Kl. 9 16. Frokost undervejs. Anette afbud indtil kl. 12. Gitte, Nicoline, Beth og Anders afbud.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Beskrivelse af ansvars- og arbejdsområder i bestyrelsen for Den Danske Billard Union

Beskrivelse af ansvars- og arbejdsområder i bestyrelsen for Den Danske Billard Union Den Danske Billard Union December 2017 Beskrivelse af ansvars- og arbejdsområder i bestyrelsen for Den Danske Billard Union Formandens arbejds- og ansvarsområder: Formanden har det overordnede ledelsesansvar

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

Du indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30 i Jyske Banks lokaler.

Du indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30 i Jyske Banks lokaler. Generalforsamling Du indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30 i Jyske Banks lokaler. Dagsorden: Udlevering af tøj og drikkedunke til dem som ikke allerede har fået..

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere