Gældende bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende bestemmelser"

Transkript

1 Gældende bestemmelser

2 Indholdsfortegnelse Indledning Love og vedtægter... 6 Indmeldelse via klubben hjemmeside Vedtægterne... 6 Opstilling af dagsorden:... 6 Indkaldelse til generalforsamling:... 6 Etik og Moral... 6 Medlemskab... 7 Forsikringer... 7 Priser og gebyrer... 7 Generelt Deltagergebyr ved udstillinger/kåringer mv... 7 Aflysning af arrangementer... 8 Tilmeldingsgebyr til prøver/udtagelser mv Avlsrådet... 8 Formål... 8 Opgaver... 8 Avlsrådets sammensætning Personer med tilknytning til avlsrådet Brugshunderådet... 9 Formål Opgaver... 9 Brugshunderådets sammensætning Personer med tilknytning til brugshunderådet... 9 BRK (Brugshunderådets kontaktperson i kredsene)... 9 Bestemmelser for brugsprøvedommere og prøvefiguranter... 9 Bestemmelser for godkendelse af prøvefiguranter... 9 Bruttotrup Bestemmelser og opgaver for udvalgene Formål med udvalgene Uddannelsesudvalg Figurantudvalg Dommeruddannelsesudvalgt

3 Arrangementsudvalg Sundhedsudvalg IT udvalg Nedsættelse af AD-HOC udvalg Udstillinger og prøver Generelt Arrangementsplan Gennem gang af prøvepapirer Generelt Resultathæfte Resultatliste Dommersedler Diplomer Planlægning af prøveforløb Udstillinger/skuer Generelle bestemmelser for hvalpeshow, skue, landsdels skue og hovedavlsskue Hovedavlsskuet (HAS) Landsdelsskue Skuer / Kombiskue Hvalpeshow Avlskåring Adgangsbetingelser generelt: Gældende for Avlskåring: Genfremstilling: Afkåring: For hunde avlskåret i andet FCI land gælder: For danske hunde avlskåret i Tyskland gælder: Tilmelding: Vejledning I afholdelse af avlskåring Avlsmønstring Adgangsbetingelser generelt: Gældende for Avlsmønstring: Genfremstilling: Afmønstring:

4 Tilmelding Avlsmønstring på dagen: Prøver Generelt Prøveanmeldelse Dommer Udenlandske dommere Prøveaflysning Prøvegodkendelse Prøvetilmelding Forsikring Tilmeldingsfrist Prøveaflysning Adgangsbetingelser Prøveprogrammer Afholdelse af og deltagelse i DM/VM udtagelseskonkurrencer i IPO Ansøgning om arrangement Antal deltagere Deltagere Tilmelding Kataloget Lodtrækning: Lodtrækning i sporgrupper: Følgende skal forevises: Afregning Afregning af dommere og figuranter Figuranter Resultatlister Afholdelse af udtagelseskonkurrencer til DM for sporhunde (SPH-DM) Ansøgning om arrangement Sporlægning Antal deltagere Deltagere Tilmelding

5 Afregning Afregning af dommere Resultatlister Aflysning af udtagelse Uddannelse Generelt Uddannelsesbestemmelser Uddannelse af brugsprøvedommere Uddannelse af avlvejlederaspiranter Uddannelse af trænere og instruktører

6 Indledning Gældende bestemmelser er en fortolkning af klubbens love, forstået på den måde, at hvis man er i tvivl om hvordan en af klubbens love skal fortolkes, kan man i Gældende bestemmelser finde en uddybning af denne. Såfremt man i Gældende bestemmelser ikke finder denne uddybning, er det HB s fortolkning der vil være afgørende. Denne vil efterfølgende blive indført i GB. Opdateringen af GB er HB s ansvar og vil blive varetaget af sekretariatet. Ændringer godkendes af HB 1 Love og vedtægter. Indmeldelse via klubben hjemmeside. Hvis man melder sig ind inden kl. 16:00 på en hverdag er dette datoen for indmeldelse. Efter 16:00 og på helligdage er indmeldelsesdatoen førstkommende hverdag. Vedtægterne Opstilling af dagsorden: Den opstillede dagsorden skal mindst indeholde de i 13 nævnte punkter. Ønsker man yderligere punkter på dagsordenen, f.eks. Fremtidig virksomhed, skal det/de punkter fremgå af den dagsorden, generalforsamlingen bliver indkaldt på. Indkaldelse til generalforsamling: Indkaldelse til kredsgeneralforsamling sker jf. klubben love 13. Kredsene skal bruge den indkaldelsesform, der har størst mulighed for at nå samtlige medlemmer i kredsen. Det kan være: 1. Et kredsblad, som sendes ud til de enkelte medlemmer. 2. Et brev til det enkelte medlem 3. Ophængning af indkaldelse til generalforsamling i klubhuset 4. Annonce i ugeavis, som dækker hele kredsens område 5. Kredsens hjemmeside 6. Hovedklubbens arrangementskalender. Et kredsblad eller et brev til det enkelte medlem er den ideelle form for indkaldelse til generalforsamling. Hvorimod ophængning af indkaldelse til generalforsamling i klubhuset ikke er tilstrækkelig da alle kredsens medlemmer ikke kommer på træningspladsen. Ophængning i klubhus, kombineret med annonce i ugeavis, som dækker hele kredsens område, kan accepteres. Generalforsamlingen skal afholdes på en dato og et tidspunkt, hvor flest mulige af kredsens medlemmer har mulighed for at deltage. På hverdage anses klokken for at være et passende starttidspunkt. Etik og Moral Dommere (Brugsprøvedommere / eksteriørdommere) og figuranter, som er godkendt af Schæferhundeklubben for Danmark fremgår af klubbens hjemmeside. Personer som tildeles et fremtrædende tillidshverv i Schæferhundeklubben for Danmark skal være uangriblige og deres tilknytning til hundesporten må aldrig kunne anfægtes. Dette gælder også forholdene omkring deres eget hundehold. Der må endvidere aldrig kunne herske tvivl om en dommers/figurants upartiskhed eller objektivitet. Schæferhundeklubben for Danmark forventer, at dommeren/figuranter udviser en stor grad af etik og moral i dommergerningen. Dommeren/figuranten skal i såvel ord som handling være en god og myndig repræsentant for schæferhundesporten. 6

7 Det forventes naturligvis at dommeren/figuranten på alle måder udviser en stor grad af etik og moral i forhold til overholdelse af de til enhver tid gældende regler og forskrifter som schæferhundeklubben har vedtaget. Medlemskab Både ejer og fører SKAL være medlem ved aflæggelse af alle andre prøver end begynder B prøven. (Undtaget er føreren ved UHP her skal kun ejeren være medlem.) For udenlandske deltagere kræves medlemskab i hjemlandet. Ved avlskåringer kræves medlemskab af ejeren undtaget udenlandske hunde. Her kræves Medlemskab i hjemlandet. Ved skue, dvs. når hunden er over et år, kræves medlemskab af ejeren. Ved HAS kræves medlemskab af ejeren. Udenlandske deltagere til HAS skal være medlem i eget land. For at træne gruppe C arbejde på kredsenes træningspladser kræves medlemskab af Schæferhundeklubben af såvel ejer som hundefører. Deltagere på klubbens kurser skal være medlem. Forsikringer Ansvarsforsikring Hundeloven kræver at alle har en ansvarsforsikring på sin hund, For at træne i kreds under Schæferhundeklubben for Danmark kræves der en udvidet ansvarsforsikring. Kollektiv forsikring. Schæferhundeklubben for Danmark har gennem DKK tegnet følgende kollektive forsikringer: En arbejdsskadeforsikring der dækker de skader, som en medarbejder (lønnet eller frivillig) kan komme ud for, mens han/hun arbejder for klubben f.eks. som lydigshedstræner, som ringsekretær på en udstilling, som hjælper i klubbens sekretariat osv. En erhvervsansvarsforsikring der dækker de skader, som en medarbejder (lønnet eller frivillig) måtte forvolde på andre mennesker, hunde eller ting f.eks. hvis en dommer eller ringtræner skulle komme til at skubbe en hund ned fra et bord, så den brækker benet. Priser og gebyrer Generelt. Medlemskontingent 600,- Medlemskontingent pensionister, familie og ungdomsmedlemmer 300,- Kredsskifte uden adresseskift (adresseskift gælder i en periode på 3 md.) 200,- Gebyr for brug af tyske dommere 200,- Rykkergebyr 100,- Udstedelse af resultathæfte Vejledende 25,- Klubbens officielle km takst pr. kilometer 3,10 Deltagergebyr ved udstillinger/kåringer mv Skue 150,- Hvalpeshow 100,- AM/AK (Der afregnes der kr. 150,- pr. hund til Hovedklubben) 500,- Tandvisning i forbindelse med AK 100,- HAS 1. tilmelding 250,- HAS 2. tilmelding 350,- HAS 1. tilmelding hvalpe 4-6 måneder 150,- HAS 2. tilmelding hvalpe 4-6 måneder 200,- DNA-test 1.050,- Kredsenes gebyr for dommere til LD-skuer er pr. dommer kr. 750,-, (Der er mindst 3) ,- 7

8 Aflysning af arrangementer Kombiarrangement 1.000,- Landdelsskue 2.500,- HAS 5.000,- Tilmeldingsgebyr til prøver/udtagelser mv. IPO3-DM: *** 425,- IPO3-DM/VM udtagelse: * 450,- IPO/SPH DM: ** 425,- SPH 2-DM udtagelse: * 400,- IPO 1+2+3, SPH, FP, UHP:* 225,- SL, BEG, AGILITY, delt IPO:* 200,- For arrangementer hvor dommer/figurant har over 100 km, hver vej, udbetales et fast gebyr til 800,- dækning af overnatning og forplejning Gebyr ved for sen aflysning af prøve 500,- Af de med * markeret gebyrer, fratrækkes Kr. 25,- som reserveres domme/figurant uddannelse. Af det resterende beløb fratrækkes der herefter yderlig 20 % til hovedklubben. Det med ** markeret gebyr, fratrækkes Kr. 25,- som reserveres domme/figurant uddannelse, det resterende beløb fordeles ligeligt mellem den arrangerende kreds og Schæferhundeklubben Det med *** markerede gebyr tilfalder Schæferhundeklubben 2 Avlsrådet Formål Udgives senere Opgaver Udgives senere Avlsrådets sammensætning. Avlsrådsformanden vælges på repræsentantskabet for to år ad gangen. Efterfølgende udpeger avlsrådsformandet de øvrige medlemmer af avlsrådet. Personer med tilknytning til avlsrådet AVLSVEJLEDER Avlsvejlederne er avlsrådets repræsentant i det daglige arbejde i kredssammenhæng, samtidig med at han/hun er bindeleddet til medlemmerne i forbindelse med spørgsmål af avls- og udstillingsmæssig karakter. Avlsvejlederen deltager i landsdelsavlsvejlederudvalget og det arbejde som hører herunder. Ligeledes deltager alle avlsvejledere i det årlige avlsvejledermøde, hvortil der er mødepligt (vægtigt begrundet afbud accepteres). 8

9 ARK (Avlrådets kontaktperson ) ARK skal deltage aktivt i kredsens arbejde, både i forbindelse med arrangementer, men lige så vigtigt i det daglige, ved f.eks. at være træner på hvalpeholdet, skrive indlæg til kredsbladet, vejlede kredsens medlemmer, forestå udstillings og kåringsforberedelse herunder ringtræning, konditionstræning m.v. Eksteriør dommere Dommerliste link: Ledelse og tillidsposter herefter vælges Eksteriør dommere 3 Brugshunderådet Formål. Det til en hver tid siddende brugshuderåd har ansvar for at udvikle brugshundearbejdet og vedligeholde hundesporten. Opgaver Uddannelse, herunder gælder træner/instruktører i kredsene, prøvefiguranter og brugsprøvedommere. I sammenarbejde med kredsene gennemføres udtagelseskonkurrencer og Danmarksmesterskaber for SPH 2 og IPO 3 Brugshunderådets sammensætning. Formanden for brugshunderådet vælges på repræsentantskabet for to år ad gangen. Efterfølgende udpeger formanden for brugshunderådet de øvrige medlemmer af brugshunderådet Personer med tilknytning til brugshunderådet BRK (Brugshunderådets kontaktperson i kredsene) Kredsbestyrelsen udpeger BRK blandt kredsens medlemmer og underretter BHR om denne udpegning umiddelbart derefter. BRK skal deltage aktivt i kredsens arbejde, såvel i forbindelse med prøvearrangementer som i det daglige brugshundearbejde. Kredsbestyrelsen udarbejder sammen med BRK en oversigt over hvilke arbejdsområder der henhører i BRK s regi. Bestemmelser for brugsprøvedommere og prøvefiguranter Beskæftigelsen som brugsprøvedommer og prøvefiguranter er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor brugsprøvedommere i alle relationer må overholde klubbens vedtagelser samt gennem deltagelse i klubarrangementer m.v. sikre at videreudvikle sig. Dommer- og figurantgerningen er ulønnet hverv og må kun honoreres med de af klubben fastsatte beløb, herunder kørselsgodtgørelse. Dommer/figurantlisten Godkendte brugsprøvedommere og prøvefiguranter se Ledelse og tillidsposter Arrangementer og prøver Brugsprøvedommere og figuranter må kun arbejde ved arrangementer i Schæferhundeklubben, der er godkendt af Brugshunderådet. Kun arrangementer der er arrangeret af klubbens kredse, Hovedbestyrelsen, Avlsrådet eller Brugshunderådet kan godkendes. Brugsprøvedommeren skal selv undersøge om et arrangement er godkendt. Bestemmelser for godkendelse af prøvefiguranter Figurantmønstring og godkendelse Brugshunderådet afholder efter behov mønstring for eksisterende og godkendelse af nye prøvefiguranter. 9

10 For at opnå godkendelse som prøvefigurant skal man ved mønstring over for Figurantudvalg og Brugsprøvedommer vise følgende Brugshundeprøver: IPO1 og IPO3 samt Kåringsprogram. Figurantudvalg godkender prøvefiguranten i samråd med Brugsprøvedommer. Figuranten skal være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Tilmelding til mønstring og godkendelse skal foretages af den kreds figuranten er medlem af. Figuranten skal vise 3 programmer, hvor han skal demonstrerer følgende: 1. Tydelig forskel på belastning i trængninger / stokkeslag samt løbefaser. 2. At kunne sine løbebaner korrekt og i passive situationer placerer sig korrekt i forhold til dommer og hundefører. 3. Overskud konditionsmæssigt til i en prøvesituation at kunne yde den samme indsats for 6.hund som ved den første hund på dagen. 4. Prøvefiguranten er dommerens hjælper og skal altid følge dommerens anvisninger. Figuranten skal derfor vise en tydelig kontakt til dommeren igennem programmet, dvs. vide hvor dommeren befinder sig samt have øjenkontakt i passive situationer. Bruttotrup Figurantudvalg udtager en bruttotrup af prøvefiguranter der skal anvendes ved Danmarksmesterskabet i IPO 3 samt udtagelseskonkurrencer hertil. 4 Bestemmelser og opgaver for udvalgene. Formål med udvalgene. Formålet med udvalgene er at sikre tilstrækkelig speciel viden på det fagområde, som udvalget dækker, alle udvalg udpeges af HB. Uddannelsesudvalg Udvalgets opgave er at udvikle, tilrettelægge og gennemfører, uddannelsestilbud til kredsenes trænere/instruktører Uddannelsesudvalget har ansvar for at instruktørlisten som er tilgængelig på hjemmesiden er opdateret og retvisende. Figurantudvalg Udvalgets opgave er at udvikle, tilrettelægge og gennemfører, mønstring af kredsenes figuranter, samt sikre at klubben råder over en bruttotrup, der på korrekt vis kan bistå dommeren med at afdække de i programmet nævnte egenskaber. Figuranter til udtagelser og DM, udvælges fra bruttotruppen. Figurantudvalget har ansvar for at figurantlisten som er tilgængelig på hjemmesiden er opdateret og retvisende. Dommeruddannelsesudvalgt Udvalgets opgave er at uddanne og eksaminere dommeraspiranter. Videreuddanne og opkvalificere godkendte brugsprøvedommere, samt indarbejde og fortolke på internationale bedømmelsesbeslutninger Arrangementsudvalg Koordineringen af arrangementsplanen varetages af et Arrangementsudvalg med reference til Hovedbestyrelsen (HB) således: Tommy Jensen LD 1-Sjælland og LD 4-Bornholm Gordon Steffensen LD 6-Jylland Nord og de nordligt beliggende kredse i LD 7Jylland Midt f.eks. Kreds 12, 14, 17, 21, 31, 32, 33, 45, 64, 71, 75 og 80 10

11 Karin Christiansen LD 5-Fyn og LD 8-Jylland Syd og evt. de sydligt beliggende kredse i LD 7-Jylland Midt f. eks. Kreds 65 og 34. Sundhedsudvalg Udgives senere IT udvalg. Udgives senere Nedsættelse af AD-HOC udvalg. HB opretter og nedlægger udvalg til særlige opgaver efter behov. 5 Udstillinger og prøver Generelt Tilmelding til alle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows og prøver) er bindende. Ved udeblivelse er den arrangerende kreds berettiget til at opkræve det fulde tilmeldingsgebyr. Dette er også tilfældet ved afmelding efter sidste tilmeldingsdato. Arrangementsplan Der er generelt prøvestop i forbindelse med. Repræsentantskabsmøde, IPO3 DM, SPH1 DM og HAS og stop for udstillinger og avlskåringer i forbindelse med LD-skuer. Ved særlige arrangementer (f.eks. med udenlandske dommere) kan der evt. aftales stop for udstillinger og avlskåringer. Traditionsarrangementer respekteres. Arrangementer skal lokalt være jævnt fordelt over hele kalenderåret med min. 14 dage mellem hvert arrangement og med stor variation af dommere. Avlskåringer planlægges løbende (ad hoc) i forhold til behov og ønsker i de enkelte kredse. Avlsrådet (AR) meddeler senest 15. september dato, arrangører og dommere for HAS og LD-skuer til Arrangementsudvalget. Brugshunderådet (BHR) meddeler senest 15. september dato, arrangører og dommere for IPO3 DM, SPH1 DM og udtagelser til Arrangementsudvalget. Kredsene skal senest 15. oktober registrere kredsenes ønsker om datoer og dommere i arrangementsplanen i internetsystemet KredsAdm. Arrangementsudvalget aftaler én mødedato for de 3 lokale arrangementsmøder til afholdelse senest 25. oktober. På arrangementsmøderne koordineres kredsenes ønsker om dato og dommere for arrangementer. Såfremt en kreds ikke deltager i arrangementsmøde kan kredsen ikke påregne, at kredsens ønsker tilgodeses, såfremt de fremmødte kredse evt. aftaler noget andet. Arrangementsplanen ajourføres online ift. koordineringen således, at planens aktuelle stand altid er tilgængelig for alle 3 møder og alle kredse. Arrangementsplanen sendes til dommerne til orientering og bekræftelse. Senest 1. november sendes udkast til arrangementsplan til HB, AR og BHR til orientering. Senest 15. november sendes endelig arrangementsplan til godkendelse i HB som herefter orienterer bladredaktør og web-redaktør. 11

12 Alle efterfølgende behov for ændringer til arrangementsplanen meddeles til det lokale medlem af Arrangementsudvalget som koordinerer med de øvrige udvalgsmedlemmer og HB (som orienterer bladredaktør og web-redaktør).gennem gang af prøvepapirer Generelt I dette afsnit gennemgås samtlige papirer, der er nødvendige for afvikling af en prøve/udstilling. Resultathæfte Enhver ejer eller holder af en schæferhund, der ønsker at deltage i klubbens skuer, udstillinger og brugsprøver, har pligt til at anskaffe sig et resultathæfte og stille dette til rådighed for arrangementsledelsen ved klubbens arrangementer. Resultathæftet udstedes til den enkelte hund og skal følge denne. Avlskårings- eller avlsmønstringsresultat indføres af Avlsrådet ved hundenskåring/mønstring, ligesom resultater opnået på skuer og kombiarrangementer indføres af eksteriørdommeren Anmodning om udstedelse af resultathæfte rettes til kredsens ARK / BRK / FM. Til brug ved udstedelsen anvendes hundens stambog eller tydelig kopi af denne. ARK / BRK / FM kan dog til enhver tid forlange stambogen forevist i forbindelse med udstedelse af resultathæfte. Oplysning om hundens afstamning må kun indføres af ARK / BRK / FM. ANM.: Oplysning om tandsæt, testikler og HD-status må kun indføres af Avlsrådet i forbindelse med hundens fremstilling til avlskåring/avlsmønstring. Oplysninger om hundens tandsæt kan dog indføres af Avlsrådet i forbindelse med et kåringsarrangement, når hunden er fyldt 10 måneder. For udstedelse af resultathæfte betales der gebyr jf. pkt For hunde uden stambog anføres ingen stambog. Der lægges fra klubbens side stor vægt på korrekt udfyldelse af resultathæftet. Hundens navn påføres resultathæftes forside, side 1. På side 2 anføres af hvem og hvornår resultathæftet er udstedt. Side 3 udfyldes af udstederen efter stambogsoplysningerne. Side 4 må kun udfyldes af Avlsrådet i forbindelse med fremstilling til avlskåring eller avlsmønstring. Øvrige sider er til indførelse af resultater, bortset fra bagsiden, hvor eventuelle ejerskifter anføres. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Brugshunderådet eller Avlsrådet. Udstedelse af erstatnings resultathæfte Udstedelse af erstatnings resultathæfte foregår via kredsens formand/brk/ark. Denne sender oplysninger på hund og ejer til HB s ansvarlige. Udstedelse af erstatnings resultathæfte foregår af en ansvarlig udpeget i Hovedbestyrelsen. Den ansvarlige uddelegerer og koordinerer opgaven til Avlsrådets og Brugshunderådets ansvarlige. Avlsrådets ansvarlige indfører kåring, skue- og udstillingsresultater. Brugshunderådets ansvarlige indfører brugsprøveresultater. Udgifter til rekvirering af resultatlister, forsendelse, nyt resultathæfte og lignende påhviler ejer. Tidligere opnået resultater indføres i det nye resultathæfte, udfra arkiverne af den HB ansvarlige. 12

13 Brugen af resultathæfte Ved alle arrangementer og prøver skal resultathæftet medbringes og afleveres til arrangementsledelsen eller prøvelederen inden bedømmelsen påbegyndes. Resultathæftet kan ikke forlanges fremsendt ved tilmelding, men skal som minimum medbringes på dagen. Ønsker ejeren/føreren at fremsende resultathæftet sammen med tilmeldingen er dette tilladt (Dette gælder ikke ved kåringer/skuer). Umiddelbart efter arrangementets afslutning udleveres resultathæftet igen i korrekt udfyldt og underskreven stand. Indførelse af resultater Ved indførelse af resultater i resultathæftet skal følgende klart og tydeligt fremgå Dato Sted (her er oplysning om hvilken kreds tilstrækkelig) Arrangementets art Hundeførerens navn Opnåede point og prædikat samt DSB (drift, sikkerhed og belastbarhed) såfremt dette indgår i prøven Dommerens navn med blokbogstaver Dommerens underskrift Resultathæftet kan først udleveres, når dommer har underskrevet dette. Resultatliste Dette er det vigtigste dokument ved prøveaflæggelse, idet resultatlisten - når den er godkendt af en anerkendt brugsprøvedommer - er den officielle godkendelse på at prøven er aflagt samt at de på resultatlisten anførte point er opnået. Udfyldelse af resultatliste Inden prøven udfyldes og mailes resultatlisten til den relevante dommer. Dommeren skal som minimum inden prøven have modtaget oplysninger om: HF navn H. fulde navn Chip nummer Prøvetype Indførelse af resultater Når prøven er færdig indføres resultaterne på resultatlisten med angivelse af Opnåede point, dels i hver gruppe og i alt Bestået eller ikke-bestået Opnået prædikat i DSB (drift, sikkerhed og belastbarhed) i prøver hvor dette indgår Når prøveleder har udfyldt resultatlisten med alle oplysninger og prøveresultaterne, mailes resultatlisten til dommeren, som herefter godkender og maile den godkendte resultatliste til sekretariatet med kopi til prøveleder. Dommersedler Der forefindes dommersedler til alle typer af prøver på hjemmesiden. Udfyldelse af dommersedler Inden prøven skal der foreligge dommersedler (såfremt dommeren ikke medbringer egne dommersedler) Hundens navn 13

14 Hundens køn Stambogsnummer Tatoveringsnummer Fødselsdato Race Førerens navn Brug af dommersedler Dommersedlerne udleveres til dommeren inden prøvens start og den øvrige udfyldelse foretages af dommeren. Når resultaterne er overført til resultatlisten er dommersedlerne dommerens ejendom. Dommeren har pligt til at opbevare dommersedlerne i 12 måneder. Diplomer Det er op til den enkelte kreds, hvorvidt den vil udstede diplomer til hundeførere. Planlægning af prøveforløb Ved planlægning af prøvens forløb og udarbejdelse af vejledende tidsplan jf Udstillinger/skuer Generelle bestemmelser for hvalpeshow, skue, landsdels skue og hovedavlsskue Dommere Skuelederen tager kontakt til dommeren i ugen før arrangementet, giver en orientering om tilmeldinger og praktiske foranstaltninger vedr. dommerne som f.eks. overnatning m.v Ringpersonale: Består af ringordner samt evt. ringassistent, en af disse skal være avlsvejleder. Hvis det ikke er tilfældet, skal der skaffes en avlsvejleder til tand og testikelkontrol, desuden skal anvendes en godkendt sekretær. Skueleder: Har ansvaret for afvikling af arrangementet. Er øverste myndighed på dagen undtagen i ringen, hvor dommeren har uindskrænket myndighed. Skuelederen skal desuden underskrive resultathæfte og sikre at resultatlisten udfyldes korrekt. Sekretariat: Har følgende opgaver: Modtager tilmeldingsgebyr og resultathæfter Udleverer rygnumre Sælger kataloger Sørger for resultatlister Sørger for dommerunderskrift på diplomer og i resultathæfter Deler dommersedler som lægges i den rækkefølge hundene placeres i Sørger for at et udfyldt katalog udleveres til dommeren Sørger for de i Kap 2E side 14 nævnte indsendelser til klubbens sekretariat Ringordnere Skal på dommerens anvisning sørge for, at hundene er til stede i ringen, samt sørge for pistoler og tilhørende krudt. Ringordneren skal sørge for god disciplin i ringene og sluttelig nedskrive rækkefølgen af hundene. Ringassistent Er ikke påkrævet, men kan være nyttig ved større arrangementer. Skal assistere ringordner og dommer samt renholde ringen. 14

15 Anm.: Skueleder, ringordner og ringassistent må ikke samtidig med udøvelse af deres pligter deltage i fremføring af hund. Ringsekretær Har følgende opgaver: Skrive dommerbeskrivelser efter dommerens diktat Påføre præmieringen på diplomer Udfylde katalog til dommer Hjælpe sekretariatet med færdiggørelse af dommersedler. Krav til ringen: Her skal ikke opstilles ufravigelige krav. Det vil nemlig i nogle tilfælde være sådan, at de stedlige forhold vil gøre det vanskeligt at overholde disse. Som en hovedregel må det dog slås fast, at den bedste ringform er rektangulær og den må hellere være lidt for stor end for lille. En passende størrelse på middelstore til store arrangementer kan være 30 x 50 meter. På lidt mindre skuer/hvalpeshows kan en ring på 30 x 30 meter være passende. Desuden skal der altid være en inder ring. Aflysning: Kredsen er forpligtet til at sikre gennemførelsen af arrangementet, dels gennem annoncering og anden aktiv indsats for at sikre et fornuftigt antal hunde til bedømmelse. Skulle det vise sig umuligt, at gennemføre arrangementet, skal dommere og allerede tilmeldte hundeejere adviseres i god tid, ligesom det i videst muligt omfang skal sikres at tilskuere ikke kører forgæves som minimum skal det ved opslag på den annoncerede skueplads meddeles at arrangementet er aflyst. Vaccination: Ved udlevering af ryg nummer skal gyldig vaccinationsattest forevises på forlangende. Hovedavlsskuet (HAS) Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening hvor begge forældredyr har en af DKK anerkendt HD-status. Aldersmæssig skæringsdag er lørdag i den weekend hovedavlsskuet afholdes. Resultathæfte: Der kræves resultathæfte for at kunne deltage på hovedavlsskuet, dette gælder dog ikke hvalpeklasserne. Bedømmelsen: Der konkurreres i følgende klasser, Stockhårede og Langstockhårede m/underuld : Hvalpeklasser 4-6 hanner og tæver Hvalpeklasser 6-9 hanner og tæver Hvalpeklasser 9-12 hanner og tæver Yngste klasse hanner og tæver mdr. Unghundeklasse hanner og tæver mdr. Brugsklasse hanner og tæver over 24 mdr. Veteran hanner og tæver over 7 år Der udfærdiges dommerkritik på hver hund (undtagen 4-6 mdr. hvalpe) 15

16 For hvalpeklasser 4-6 mdr. gælder, at de bedømmes, i stand og konkurrence bedømmelse, de får ingen skriftlig beskrivelse, men diplom. For samtlige klasser gælder, at bedømmelsen består af en standbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. Der er skudprøve i alle klasser med undtagelse af hvalpeklasserne. Hunde, der har deltaget i standbedømmelsen, men udebliver fra modprøve og/eller konkurrencebedømmelsen, tildeles Utilstrækkelig (U) med mindre der foreligger en godkendt dyrlægeattest. Tandeftersyn er obligatorisk i samtlige klasser (Undtaget er 4-6 mdr.). For hanhundeklasser gælder desuden, at der foretages testikelkontrol. (Undtaget er 4-6 mdr.). For at blive placeret blandt de første 5 hunde, skal begge forældre dyr være avlskårede. Gældende for Unghunde mdr. vedr. HD / ED: Hunde der har HD status C (eller fra udland noch zugelassen) og eller ED status 2 (eller fra udland noch zugelassen) kan ikke opnå højere placering end SG 6. Gældende for brugsklasserne Have godkendt AD/HD status i DKK, eller have godkendt af DKK AD/HD-status i anden forening. Være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Aflægger DSB modprøve For opnåelse af Fortrinlig skal individet være i besiddelse af anerkendt brugsprøve. Godkendt HD og AD status Betingelse for at opnå Avlsklasse er: At individet er avlskåret med DSB udpræget, endvidere skal begge forældredyr være avlskårede. HD status min A/B og AD 0/1 (tysk HD Normal / fast normal - ED normal, fast normal) Aflægger DSB modprøve og består med udpræget. Har en brugshan opnået Avlsklasse med en IPO1, vil det på et efterfølgende HAS, være naturligt at brugshannen har erhvervet en højere anerkendt brugsprøve. Hunden diskvalificeres hvis: Hunden ikke kan gå fri ved fod (har 3 forsøg) Hundeføreren forlader sit udgangspunkt, hvorfra hunden skal sætte ind modprøven. Hunden slipper ikke efter de tilladte kommandoer Hunden bider andre steder end figurantens beskyttelses arm Hundefører anvender fysisk påvirkning på hunden. Opdrætsklasser: Opdrættere kan med 5 deltagende hunde (fra 9 mdr.) af eget opdræt stille en opdrætsklasse. Der skal fremføres minimum/max 5 hunde i gruppen. En opdrætter kan stille flere opdrætsklasser, ingen hund må deltage i mere end en opdrætsklasse. Veteran hunde kan deltage i en opdrætsklasse, men det kræver at den fremstilles til modprøve. Opdrætsklasserne placeres, men der gives ikke prædikater. Afkomsgrupper: Der kan stilles afkomsgrupper efter hanner / tæver med minimum 5 stk. deltagende individer (Fra 9 mdr.) For hanner gælder det at de deltagende individer skal være undfanget efter hannens fyldte 18 mdr. Afkomstgrupper og opdrætsklasser præsenteres for publikum ledsaget af en mundtlig vurdering på dagen og en efterfølgende skriftlig vurdering i Schæferhunden. 16

17 Landsdelsskue Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhunde / hvalpe stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening i alderen 6 mdr. og opefter af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld. Gældende for Landsdelsskue: Der kræves resultathæfter for at deltage (undtaget er hvalpe 6-9 mdr. og 9-12 mdr.) Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) Der udfærdiges en skriftlig kritik fra dommeren fra klassen 9-12 mdr. Hvalpe 6-9 mdr. får fortrykt hvalpebedømmelse, der kan tilføjes kommentarer. Der gives prædikater Opdrætsklasser (5 stk. af samme hårvariant) kan fremføres Afkomsgrupper (min 5 stk. kan være forskellig hårvariant) kan fremføres. For alle klasser gælder at bedømmelsen består af en stand bedømmelse, og en konkurrencebedømmelse. Udebliver hunden fra konkurrencebedømmelse tildeles hunden 0 Hvis dommeren skønner det, kan hundene blive målt. Tandeftersyn og skudprøve (hvalpene har ingen skudprøve) samt aflæsning af Chip eller Tatovering er obligatorisk i alle klasser, for hanhundeklasserne gælder desuden at der foretages testikelkontrol Der konkurreres i følgende klasser: Hvalpeklasser 6-9 mdr. hanner og tæver Hvalpeklasser 9-12 mdr. hanner og tæver Yngste klasse mdr. hanner og tæver Unghunde klasse mdr. hanner og tæver Brugs klasse fra 24 mdr. hanner og tæver Veteran klasse fra 7 år hanner og tæver Klassevinderen, her skal begge forældre være avlskåret. Klassevinderen skal have min. HD/ED - B/1, eller for udenlandsk bedømmelse HD/ED fast normal/fast normal (fra unghundeklassen). For Brugsklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Klassevinderen skal være avlskåret, have DSB udpræget, samt have min. HD/ED - B/1, eller for udenlandsk bedømmelse HD/ED fast normal/fast normal. For Veteranklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening Være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Resultatet sendes til sekretariatet elektronisk, senest 8 dage efter afholdelse. Skuer / Kombiskue Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening i alderen 12 mdr. og opefter af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld Gældende for Skue: Der kræves resultathæfter for at deltage. Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) Der udfærdiges en kritik fra dommeren, på et officielt standard udfærdiget af Schæferhundeklubben, undtaget er der hvor der dømmes af udenlandske dommere. 17

18 Der gives prædikater. Opdrætsklasser (5 stk. af samme hårvariant) Afkomsgrupper (min 5 stk. kan være forskellig hårvariant) kan fremføres. For alle klasser gælder at bedømmelsen består af en standbedømmelse, og en konkurrencebedømmelse. Hvis dommeren skønner det, kan hundene blive målt. Tandeftersyn og skudprøve samt aflæsning af Chip eller Tatovering er obligatorisk i alle klasser - for hanhundeklasserne gælder desuden at der foretages testikelkontrol. For Åbenklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening. For Brugsklasse og Veteranklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening Være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Desuden kan: Skuet`s bedste han / tæve kan konkurrere om at blive dagens bedste Der konkurreres i følgende klasser: Yngste klasse mdr. hanner og tæver Unghunde klasse mdr. hanner og tæver Åben klasse fra 24 mdr. hanner og tæver Brugs klasse fra 24 mdr. hanner og tæver Veteran klasse fra 7 år hanner og tæver Resultatet sendes til sekretariatet elektronisk, senest 8 dage efter afholdelse. Hvalpeshow Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhvalpe stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening i alderen 4-12 mdr. af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld Gældende for Hvalpeshow : Der kræves ikke medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) Der kræves ikke resultathæfter for at deltage. Der udfærdiges en kritik fra dommeren, på et officielt standard diplom udfærdiget af Schæferhundeklubben, undtaget er evt. der hvor der dømmes af udenlandske dommere. Der gives ikke prædikater Opdrætsklasser kan ikke fremføres Afkomsgrupper kan ikke fremføres. Hvalpekuld kan fremføres med min. 3 hvalpe fra samme kuld For alle klasser gælder at bedømmelsen består af en standbedømmelse, og en konkurrencebedømmelse. Hvis dommeren skønner det, kan hundene blive målt Tandeftersyn er obligatorisk i klasserne 9-12 mdr. - for hanhundeklasserne gælder desuden at der foretages testikelkontrol. Desuden kan: Hvalpeshowet`s bedste hvalp han / tæve konkurrere om at blive dagens bedste Der konkurreres i følgende klasser: 18

19 Hvalpe klasse 4-6 mdr. hanner og tæver Hvalpe klasse 6-9 mdr. hanner og tæver Hvalpe klasse 9-12 mdr. hanner og tæver Resultatet sendes til sekretariatet elektronisk, senest 8 dage efter afholdelse. Avlskåring Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld. Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. Gældende for Avlskåring: Hunden selv og dens forældre skal Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening. HD godkendt er A, B eller C hofter, for udenlandsk bedømmelse normal, fast normal, noch zugelassen. ED godkendt er albuestatus på 0, 1 eller 2, for udenlandsk bedømmelse, normal, fast normal, og noch zugelassen Hunden skal have en UHP FP og en af FCI anerkendt brugsprøve med min. 80 point i gruppe C. Gældende FCI anderkendte prøver er: IPO 1, IPO2, IPO3, med min. 80 i grupper C PH (politihundeforeningens prøver) HGH (Tysk hyrdehundeprøve). Hunden skal have opnået et skueresultat på min. GOD i Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) hunden skal være min. 12 mdr. og på skuet skal der have været skudprøve, hvilket vil sige at DKK udstillingsresultat er IKKE gældende. Hunden skal på femstillingsdagen være fyldt 18 mdr. For at Avlskåringen er gældende skal hunden have et DNA resultat, stemplet i sin stambog Der udfærdiges en skriftlig kritik fra dommeren - endvidere er skudprøve (hunden må ikke være påvirket og skal stå med løs line) - tandeftersyn (og for hannernes vedkommende testikelkontrol) chip eller tatoveringsaflæsning - væsenstest mål, og vejning stand og travbedømmelse, samt aflæggelse af DSB (se bilag vedr. aflæggelse af DSB til avlskåring) en fast del af avlskåringen. Hunden bliver enten avlskåret eller ikke avlskåret, og der bedømmes ud fra racestandarden under FCI race 166. Genfremstilling: Enhver hund kan mod fornyet gebyr genfremstilles Kåringsdommeren kan dog vælge at vurdere, at hunden efter genfremstilling hvor den ikke opnår avlskåring, ikke kan genfremstilles yderligere. Afkåring: Avlsrådet kan hvis en hund der er avlskåret, viser sig at være uegnet jævnfør standardbeskrivelse for race Schæferhund under FCI nr. 166, afkåre hunden. For hunde avlskåret i andet FCI land gælder: De gennemgår samme forløb som hunde der er registreret i DKK, her kan man vælge at oversætte den udenlandske beskrivelse, og overføre denne til det danske avlskåringsbevis. For danske hunde avlskåret i Tyskland gælder: Disse hunde kan stille til avlskåring i Danmark, og gennemgår det samme forløb, men det har ingen indflydelse på hundens avlskåring i Tyskland, og man skal stille til livstids avlskåring hvis man ønsker den Tyske kåring opretholdt. Resultater fra Avlskåringen skal sendes til sekretariatet senest 8 dage efter afholdelse. 19

20 Tilmelding: Senest 14 dage før kåringen afholdes, se endvidere / formularer hvor det er yderligere beskrevet. Husk at medsende dokumentation. Vejledning I afholdelse af avlskåring Alle indtægter og udgifter tilfalder kredsene, (se dog tilmeldingsgebyr), der afholder kåringen, med min. 5 hunde. Kredsene skal selv kontakte dommer, godkendt sekretær, AR, figurant og kåringslederen inden godkendelsen sendes til AR, senest 4 uger før kåringen. Efter godkendelsen sættes kåringen på hjemmesiden af AR ansvarlig. AR ansvarlig: Susanne Karlsen tlf Tilmeldingsfrist fra kredsenes side: 4 uger (Kåring skal være godkendt før den kan reklameres) Tilmeldingsfrist fra HF side: 8 dage Personel. Dommer: Godkendt sekretær: AR medlem: Figurant/: Kåringsleder/ avlsvejleder: Materiel. 1 stk. Vægt til (vejning af hundene grisevægt eller personvægt) 1 stk. Målebånd (til at måle brystomfang) 1 stk. Stangmål (til at måle højden, samt brystdybde) 1 stk. Plade til at måle hundene på 1 stk. Skærm til overfald (mod og kampdrift) Lydanlæg Pistol Chip scanner Telt til dommer/ sekretær Tilmeldingssystemet fra Tommy Bærbar PC/ printer Resultatliste/ bestilles hos sekretariatet Ring af passende størrelse/ forhold til antal hunde Avlsmønstring Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæfertæver stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld. Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. Gældende for Avlsmønstring: Hunden selv og dens forældre skal Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening. HD godkendt er A, B eller C hofter, for udenlandsk bedømmelse normal, fast normal, noch zugelassen. ED godkendt er albuestatus på 0, 1 eller 2, for udenlandsk bedømmelse, normal, fast normal, og noch zugelassen Hunden skal have en UHP FP. Hunden skal have opnået et skueresultat på min. GOD i Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) hunden skal være min. 12 mdr. og på skuet skal der have været skudprøve, hvilket vil sige at DKK udstillingsresultat, eller Certifikat udstilling er IKKE gældende. 20

21 Hunden skal på fremstillingsdagen være fyldt 18 mdr. Der udfærdiges en skriftlig kritik fra dommeren, og endvidere er Tandeftersyn Chip eller tatoveringsaflæsning Væsenstest Mål, og vejning Stand og travbedømmelse, En fast del, af avlsmønstringen. Hunden bliver enten avlsmønstret eller ikke avlsmønstret, der bedømmes ud fra racestandarden under FCI race 166. Beskrivelsen af hunden udleveres på dagen til ejer/holder Genfremstilling: Enhver hund kan mod fornyet gebyr genfremstilles Kåringsdommeren kan dog vælge at vurdere, at hunden efter genfremstilling hvor den ikke opnår avlsmønstring, ikke kan genfremstilles yderligere. Afmønstring: Avlsrådet kan hvis en hund der er avlsmønstret, viser sig at være uegnet jævnfør standardbeskrivelse for race Schæferhund under FCI nr. 166, afmønstre hunden. Tilmelding Senest 8 dage før kåringen/avlsmønstringen afholdes, se endvidere / formularer hvor det er yderligere beskrevet. Husk at medsende dokumentation. Avlsmønstring på dagen: Hundene kaldes i ringen, hvor de går i præsentation, (kan godt kaldes i ringen med de tæver der stiller til avlskåring) Væsenstest, gruppe, hvor kåringsdommer og AR medlem er en del af gruppen (normalt 4 personer), her kontrolleres også Tatoverings- eller Chipnummer. Skudprøve, hundene kaldes frem i grupper, hunden skal stå i løs line, den må ikke være skudpåvirket, der bruges 6 mm. Vejning og måling, tandkontrol, foregår i ringen Stand / travbedømmelse foregår som det sidste del af kåringen, og dommeren kommenterer derefter hunden, og oplyser om den er avlsmønstret eller ikke avlsmønstret, der bedømmes udfra racestandarden under FCI race 166. Prøver Generelt Prøver i Schæferhundeklubben for Danmark gennemføres efter bestemmelser og retningslinjer som beskrevet i DKK s prøveprogram, se link: Prøveprogram Prøveanmeldelse Anmeldelse af en brugsprøve skal foretages enten ved kredsformanden eller brugshunderådets kontaktperson (BRK) til sekretariatet. Prøveanmeldelsen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før prøvedagen dispensation for dette kan kun gives af BHR-formanden. Anmeldelse sker ved at sende en mail til Der er prøvestop i de weekender, hvor der afholdes IPO 3 DM, HAS og repræsentantskabsmødet 21

22 Prøveanmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: Navn på ansøger, kreds, ansøgers og telefonnummer. Kun BRKer og kredsformand kan ansøge Prøvedag, dato og tidspunkt for start. Prøveleder, dennes fulde navn, , postadresse og telefonnummer. Dommer Prøveart, hvilke prøver: BEGYNDER - SL - UHP FP- IPO SPH Delprøver Begynderprøver kan ikke dømmes af udenlandske dommere, da prøverne ikke er internationalt godkendt. Dommer Inden brugsprøven anmeldes skal der indhentes accept fra pågældende dommer og prøven skal være anmeldt senest 2 uger efter dommerens accept. Der skal foreligge særskilt prøveanmeldelse for hver benyttet dommer. Ved anmeldelse af prøver/konkurrencer med flere dommere, skal det fremgå hvilke(n) gruppe(r) den pågældende dommer skal dømme. En dommer kan bedømme flere slags prøver på samme prøvedag, hvis dette er anmeldt. En sidste øjebliks udvidelse med en dommer kan meddeles BHR s kontaktperson samtidig med fremsendelse af resultatlisten. Eventuelle ændringer vedrørende prøveafviklingen skal meddeles BHR hurtigst muligt. Udenlandske dommere Hvis en kreds ønsker at bruge en udenlandsk dommer, skal kredsen søge BHR om dispensation. Skal dommeren søges gennem anden forening, der ligeledes medfører betaling skal dette foretages af BHR. Derudover er det kredsens opgave at give besked til dommeren om, at prøven er godkendt af BHR. Dommere søgt gennem SV skal ansøges af BHR senest 6 uger før prøveafholdelsen. Prøveaflysning Såfremt en prøve aflyses til sekretariatet senest 8 dage før prøven, betragtes prøven som rettidigt aflyst. Aflysningen skal ske samtidig til såvel dommer som BHR. Hvis der aflyses senere end 8 dage før prøven skal der indbetales et afmeldingsgebyr på kr til sekretariatet. Har sekretariatat ikke modtaget resultatliste senest 14 dage efter en prøves afholdelse, betragtes prøven som aflyst. Prøvegodkendelse Hvis prøven godkendes, gives besked via mail til dommer og kredsens formand eller BRK. Kredsprøver SKAL afholdes på Schæferhundeklubbens officielle træningspladser. Dispensation kan kun gives ved skriftlig henvendelse til BHR. Ved brugsprøver i Schæferhundeklubben for Danmark skal der anvendes figuranter, der er godkendt i henhold til bestemmelserne. Hvis prøvegodkendelsen ikke er modtaget af henholdsvis kredsens formand eller BRK og dommer, må prøven ikke afvikles. Antal hunde pr. Dommer Bedømmelsestiden fastsættes pr. definition således: 45 minutter for SPH II 22

23 30 minutter for SPH / IPO 20 minutter for IPO VO 10 minutter for SL, gruppe A 10 minutter for SL, gruppe B 20 minutter for SL, gruppe A og B En dommer må dømme maksimalt 36 enkelte disipliner pr. dag. IPO-VO og I, II, III SPH I, II modsvarer 3 disipliner. FP modsvarer 2 disipliner. Prøvetilmelding Ved tilmelding til en af Brugshunderådets godkendte brugsprøver skal prøvelederen have følgende oplysninger fra deltagerne: Hundens fulde navn efter stambogen (eventuelt kaldenavn kan tilføjes i parentes) Hundens stambogsnummer Hundens chipnummer Hundens uddannelsesbetegnelse, såsom brugsprøver. Førerens fulde navn, adresse og telefonnummer, samt medlemsnummer og hvilken kreds føreren er medlem af. Hvilken prøve den pågældende hund skal aflægge Ved konkurrencer med særlige adgangskrav kan der dog kræves, at der medsendes særlig dokumentation, eventuelt i form af kopi af relevante sider fra resultathæftet. Forsikring For at kunne aflægge prøve, skal prøvedeltagerens hund have en udvidet ansvarsforsikring, kvittering skal på forlangende kunne forevises. Tilmeldingsfrist Hvis ikke andet er offentliggjort i forbindelse med prøven er tilmeldingsfristen 8 dage. Hvorvidt kredsene vil acceptere for sent indsendte tilmeldinger er op til de enkelte prøveledere. Der kan dog være fastsat særlige tilmeldingsfrister for konkurrencer. Prøveaflysning Såfremt en prøve aflyses til sekretariatet for prøveanmeldelser senest 8 dage før prøven, betragtes prøven som rettidigt aflyst. Afmeldelsen skal ske samtidig til dommer. Hvis der aflyses senere end 8 dage før prøven skal der indbetales et afmeldingsgebyr til sekretariatet. Gebyret fremgår af Afsnit J Gældende gebyrsatser. Har sekretariatet ikke modtaget resultatliste senest 14 dage efter en prøves afholdelse, betragtes prøven som aflyst. Adgangsbetingelser Ethvert medlem af klubben kan tilmelde sig en godkendt prøve, hvis vedkommende opfylder de øvrige betingelser for den pågældende prøve. For andre racer end schæferhunde kræves medlemskab af den pågældende specialklub. For aflæggelse af begynderprøve B kræves ikke medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. En tæve må ikke stille til prøve eller skue, hvis den er parret for mere end 4 uger siden, samt hvis den har hvalpe, der er mindre end 8 uger gamle. Alle prøver er åbne for alle der opfylder betingelserne for aflæggelse af prøver. Eneste godkendte begrænsninger for antallet af deltagere ved en prøve, er begrænsninger i sporareal, dommerens bedømmelsestid, at prøven er en kredsmatch mellem to eller flere kredse eller at prøven er et kredsmesterskab. 23

24 Prøveprogrammer. I Schæferhundeklubben for Danmark kan aflægges følgende officielle prøver jævnfør gældende brugsprøveprogram for Danmark. se link: Prøveprogram Afholdelse af og deltagelse i DM/VM udtagelseskonkurrencer i IPO 3 Der afvikles et af Brugshunderådet fastsat passende antal udtagelseskonkurrencer. Ansøgning om arrangement Brugshunderådet offentliggør gennem opslag på klubbens hjemmeside, at interesserede kredse kan indsende skriftlig ansøgning om afholdelse af DM-/VM udtagelseskonkurrencer. Det vil af opslagene fremgå, i hvilken periode udtagelseskonkurrencerne ønskes afholdt, og hvornår ansøgning skal være Brugshunderådet i hænde. Ved ansøgning skal kredsen sandsynliggøre, at de er i stand til at afholde det pågældende arrangement. Det er Brugshunderådet, der udpeger arrangerende kredse efter indkommende ansøgninger, idet der skal være en geografisk overvejelse i placeringen af udtagelseskonkurrencerne. Økonomiske betingelser som er forudsat for, at man kan arrangere DM- /VM-udtagelseskonkurrence: Brugshunderådet fastsætter deltagergebyret. Det fastsatte deltagergebyr tilfalder arrangerende kreds efter normal fordelingsnøgle. Tilmeldingen er bindende, og deltagergebyret refunderes ikke ved afbud. Brugshunderådet dækker rejse og evt. overnatningsudgifter til brugsprøvedommere og prøvefiguranter efter Gældende gebyrsatser Kredsen dækker udgifter til fortæring og lignende til dommere og figuranter. Den arrangerende kreds skal afhente dommere og prøvefiguranter i lufthavn/færgehavn, efter aftale med disse. Brugshunderådet opkræver hos den arrangerende kreds en afgift til delvis dækning af rejseudgifter til brugsprøvedommere og prøvefiguranter jævnfør Gældende gebyrsatser DM/VM-udtagelser afholdes for schæferhundeklubben og i samarbejde med denne. Arrangerende kreds skal sørge for prøvehund før første hund i GR. C begge dage Den arrangerende kreds skal sørge for som minimum pokal til de 3 bedste. Brugsprøvedommer- og prøvefigurantbesætning udpeges af Brugshunderådet, der ligeledes forestår dommeranmeldelsen til klubbens sekretariat. Antal deltagere Er der ved tilmeldingsfristens udløb tilmeldt mere end 30 hunde, skal den arrangerende kreds kontakte Brugshunderådet, således at der er mulighed for at udpege flere dommere. Deltagere Ved udtagelseskonkurrencen kan udelukkende deltage hunde, der er stambogført i Dansk Kennel Klub. Deltagere ved udtagelseskonkurrencer skal være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark og have bopæl i Danmark eller have dansk statsborgerskab. Endvidere kan den samme hund kun deltage ved en udtagelseskonkurrence med én hundefører. Kravet for at kunne stille til en DM/VM-udtagelse er en bestået IPO 2 prøve, Tilmelding Skriftlig tilmelding til udtagelseskonkurrencer skal være fremsendt til den arrangerende kreds senest 12 dage før afholdelse af arrangementet. 24

25 Tilmelding foregår direkte til afholdende kreds indeholdende oplysninger om hundens navn, reg.nr., tato.nr., fødselsdata samt hundens mor og far. Derudover skal tilmeldingen indeholde korrekte oplysninger om HF, dvs. navn, adresse, tlf.nr., evt. e- mail samt medlemsnr. (vedlæg evt. kopi af ejerattest). Mangler enten oplysninger på hund og fører eller tilmeldingsgebyr, betragtes man som værende ikke tilmeldt. Kredsen skal påføre alle tilmeldte på deltagerlisten og i katalog. Kataloget skal indeholde oplysninger om: ekvipager dommere, figuranter prøveleder, gruppeansvarlige, tidsplan Lodtrækning: Foretages på dagen i forbindelse med væsenstest. Lodtrækning i sporgrupper: Skal foregå på sporet. Følgende skal forevises: resultathæfte forsikringspolice vaccinationsattester kvittering for medlemskab Tilmeldingen er bindende, og tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved evt. afbud. Afregning Den arrangerende kreds skal ved tilmeldingsfristens udløb fremsende en deltagerliste til BHR s kontaktperson. Ud fra denne deltagerliste skal der afregnes med Schæferhundeklubben for Danmark. Afregning af dommere og figuranter Den arrangerende kreds skal ved tilmeldingsfristens udløb fremsende en deltagerliste til Sekretariatet ud fra denne deltagerliste afregnes der med Schæferhundeklubben for Danmark. Figuranter Arrangerende kreds skal erstatte figuranternes manchet efter arrangementet. Resultatlister Resultatlisterne skal være modtaget i sekretariatet senest 8 dage efter afholdt arrangement. Afholdelse af udtagelseskonkurrencer til DM for sporhunde (SPH-DM) Der afvikles et af Brugshunderådet fastsat passende antal udtagelseskonkurrencer. Udtagelseskonkurrencer er som udgangspunkt et 1 dages arrangement. Ansøgning om arrangement Se IPO 3 udtagelser 25

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater.

Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater. GB, Kap. 2 E, side 1 HVALPESSHOW Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder. Der kan ansøges om afholdelse af babyklasse fra 8 uger

Læs mere

Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder.

Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder. GB, Kap. 2 E, side 1 Rev. Februar 2012 HVALPESSHOW Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder. Bedømmelsen: Der konkurreres i seks

Læs mere

Gældende bestemmelser. Schæferhundeklubben for Danmark

Gældende bestemmelser. Schæferhundeklubben for Danmark Gældende bestemmelser Schæferhundeklubben for Danmark Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Rettelsesblad... 7 1 Love og vedtægter.... 8 1.1 Indmeldelse via klubben hjemmeside.... 8 1.2 Vedtægterne... 8

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

4) LD skuer og HAS 2017 Kreds forespurgt vedr. afholdelse af HAS 2017 afventer svar.

4) LD skuer og HAS 2017 Kreds forespurgt vedr. afholdelse af HAS 2017 afventer svar. Dagsorden avlsrådsmøde d. 1 juli 2016 kl. 16:00 i Silkeborg Deltagere: Susanne Karlsen, Michael Lumby (med på telefon), Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen & Lena Pichler Bjerre. Leif Jørgensen gik kl.

Læs mere

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. I år har BHR valgt temaet Træningsweekend for alle, hvilket betyder at

Læs mere

Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007

Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007 Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007 Forord Første halvdel af 2007 er fortid og vi har taget hul på andet halvår. Vi kan se tilbage på en lang række positive oplevelser, herunder vel tilrettelagte landsdelsskuer

Læs mere

Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com

Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com SCHÆFERHUNDKLUBBEN FOR DANMARK Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com Quikguide til oprettes af bruger og arrangementer via schaeferhundeklubben.caniva.com Schæferhundeklubben for Danmark

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub.

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub. 29. december 2012 Kære kredse BHR har det sidste halve år arbejdet med ideer og tanker, som kan være med til at udvikle vores klub. Hovedtanken med ændringen er at etablere et sammenhold og effektivt arbejdende

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 15.05.2016 Mentaltest & Eksteriørbeskrivelse Arrangør er: Ansvarlig er: Arrangementet er: Fremstilles kan: Alderskrav hanner: Alderskrav

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt.

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt. Årgang 2, Nummer 1 Nyheds- og infobrev! 1. Kvartal 2008 Så er det igen blevet tid for nyheder og generel information fra Brugshunderådet. Oplagt når vi ligeledes er startet på et nyt år Nyhedsbrevet er,

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby

Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Agerskov d. 4.12.2016 Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl. 17.00 på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Til stede: Poul Meineche (PM), Peter M. Larsen (PML), Bent Andersen

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGELSÆT FOR AFVIKLING AF HOVEDAVLSSKUE (HAS)

REGELSÆT FOR AFVIKLING AF HOVEDAVLSSKUE (HAS) GB kapitel 2 D, side 1 REGELSÆT FOR AFVIKLING AF HOVEDAVLSSKUE (HAS) Formål: Hovedavlsskuet skal understøtte, at det avlsmæssige billede af den korrekte schæferhund bliver forbedret i overensstemmelse

Læs mere

Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie.

Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie. Schæferhundeklubben kreds 38 Haderslev Regler for uddeling af pokaler. Prøver generelt: Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie. Prøver aflagt uden for kredsen meddeles

Læs mere

2) HAS 2016 Evaluering brev fra kreds 84.. Et godt arrangement, og vi syntes at det var i gode rammer, god stemning, og mange gode hunde.

2) HAS 2016 Evaluering brev fra kreds 84.. Et godt arrangement, og vi syntes at det var i gode rammer, god stemning, og mange gode hunde. Dagsorden avlsrådsmøde d. 28 august 2016 kl. 11:00 i Silkeborg Deltagere: Susanne Karlsen, Michael Lumby, Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen & Lena Pichler Bjerre. 1) Ref. fra to sidste møder underskrevet.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. juni 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. juni 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. juni 2012 Tilstede: Poul Meineche, Fritz Bennedbæk, Bent Andersen, Per Christiansen, Sanne Lund, Rene Jørgensen, Per Svoldgaard og Lise N Drudgaard. Referat: Per

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark Regler for Avlsgodkendelse Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 01.04.2017 RKD har en samarbejdsaftale med DKK som er stambogsførende. Der henvises i øvrigt til DKK Stambogsregler Avlsrestriktioner Opnåelse

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

WUSV dommere Lena spørger sekretæren i WUSV om begrebet stadig findes

WUSV dommere Lena spørger sekretæren i WUSV om begrebet stadig findes Dagsorden avlsrådsmøde med dommerudvalg samt kåringsudvalg d.8 maj 2016 Fjelsted Skovkro Deltagere: Michael Schou, Susanne Karlsen, Michael Lumby, Ulla Hansen, Rene Jørgensen & Lena Pichler Bjerre Fra

Læs mere

FOR DANMARK. for at skabe. klarhed om

FOR DANMARK. for at skabe. klarhed om SCHÆFERHUNDKLUBBEN FOR DANMARK Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com Quikguide til oprettes af bruger og arrangementer via schaeferhundeklubben.caniva.com Schæferhundeklubben for Danmarkk

Læs mere

Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev august 2012 Nyhedsbrev august 2012 Kære medlemmer Hermed endnu et lille nyhedsbrev fra kreds 38. Selv om der har været aktivitet på træningspladsen i hele sommerferien, er træningen nu for alvor i gang. Holdtræningen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for Schæferhundeklubben for Danmark revideret den 26.03.2011 Side 1 af 5 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Referat HB-møde mandag d. 6.4.2016 kl. 17.00 på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby

Referat HB-møde mandag d. 6.4.2016 kl. 17.00 på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Referat HB-møde mandag d. 6.4.2016 kl. 17.00 på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Agerskov d. 11.04.2016 Til stede: Poul Meineche (PM), Peter Malta Larsen (PML), Bent Andersen

Læs mere

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT Dagsorden: Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT 1) Godkendelse af sidste referat JGR samt PG og AAJ meldte

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

1.3 Mondioring Danmark er opbygget med generalforsamling, bestyrelse, lokalafdelinger og medlemmer

1.3 Mondioring Danmark er opbygget med generalforsamling, bestyrelse, lokalafdelinger og medlemmer Vedtægter for 1 Navn, organisation og formål Navn, hjemsted og definitioner 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted og værneting er formandens bopæl. 1.3 er opbygget med generalforsamling, bestyrelse,

Læs mere

Referat HB-møde onsdag d kl på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby

Referat HB-møde onsdag d kl på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Referat HB-møde onsdag d. 20.9. 2017 kl. 17.00 på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Til stede: Peter M. Larsen (PML), Vivi Gilsager (VG), Lena Pichler (LP), Tina Nørgaard (TN),

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Figurantarbejde ved udtagelser og DM 2012/2013

Figurantarbejde ved udtagelser og DM 2012/2013 Nyt fra formanden - Vivi Gilsager Ved repræsentantskabs mødet i marts, valgte klubben et nyt BHR, hele rådet var fuld af energi og vilje til at gå i gang med arbejdet. Desværre er formanden for rådet (Per

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE April 2008 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015 for DJSF. Indhold af reglement og bestemmelser. 1. Regler for vedligeholdelse af Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer til gradueringer til 3. 4. og 5. dan. 2. Regler for tilmeldelse til

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Godkendt af bestyrelsen d. 1.11.2007 RETNINGSLINIER

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 Referent: Pernille Dohlmann Deltagere: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg,, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis

Læs mere

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Udstillingsreglement for danske udstillinger Kapitel 1 Formål mv. 1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark Forslag fra Hovedbestyrelsen til ny struktur

Schæferhundeklubben for Danmark Forslag fra Hovedbestyrelsen til ny struktur Forslag 1: Schæferhundeklubben for Danmark Forslag fra Hovedbestyrelsen til ny struktur 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn er Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er en specialklub

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2-2010

Nyhedsbrev juni 2-2010 Nyhedsbrev juni 2-2010 Kære medlemmer Allerførst en STOR, STOR TAK til alle de flittige medlemmer, der hjalp til ved sommerskuet d. 26.6. Det er et stort arbejde at stable et sådant arrangement på benene,

Læs mere

Schæferhundeklubben. for. Danmark. Klubbens love

Schæferhundeklubben. for. Danmark. Klubbens love Schæferhundeklubben for Danmark Klubbens love 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn er Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er en specialklub tilsluttet Dansk Kennel Klub. 1. Klubbens

Læs mere

Nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen juli 2016

Nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen juli 2016 Nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen juli 2016 HAS-2016 i Bjæverskov d. 29. 31. juli 2016 Nu varer det ikke særlig længe førend tilmeldingsfristen til HAS udløber - nærmere betegnet d. 4. juli, så kære medlemmer,

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør.

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Deltagere Lene Carlson(LC), Fritz Bennedbæk(FB), Lars Juhl(LJ), Kim Kristoffersen(KK), Henrik Jeberg(HJ), delvist

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009 Referent: Deltagere: Afbud: Pernille Dohlmann Kai Thusgaard Andersen, Pernille Dohlmann, Linda Eriksen, Vibeke Gjerstrup, Lisbeth Pedersen, Dorthe Sørensen,

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for kreds 4

Vedtægter for kreds 4 Vedtægter for kreds 4 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at: Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere